SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011"

Transcript

1 SmartNet Greece Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011

2 41 ταθμοί Αναφοράς (Απρίλιος 2011) Ιζηοπικά ζηοισεία Ξεκίνησε το 2005 (ΜΕΣ0) Σο 2006 προστέθηκαν άλλοι δύο σταθμοί (THIV, ANAV) 2008 έγιναν συνεργασίες με Αστεροσκοπείο Αθηνών και Ε συμφωνία με Leica για εγκατάσταση 36 νέων σταθμών σε 3 χρόνια 2010 εγκατάσταση 12 σταθμών (1 σκέλος) και σύνολο σταθμών σύμβαση με Πολυτεχνείο Θεσ/νίκης για έλεγχο δικτύου και δημιουργία ενιαίου συστήματος συντεταγμένων καθώς και παροχή δεδομένων υμφωνία με Πολυτεχνείο Κρήτης για ανταλλαγή δεδομένων 2011 υπογραφή συμβολαίου με τη Leica για παροχή για ένταξη του METRICANET στο SmartNet Europe. ύνολο σταθμών στο τέλος του 2010=37 Σέλος 2011=57 RS

3 Εγκαταστάσεις 2011 Σύνολο σταθμών: 41 Εγκατάσταση 4 νέων σταθμών στο 2011 Άνδρος Ζάκυνθος Πύργος Έδεσσα Υπόλοιποι προς εγκατάσταση: 16 Προτεραιότητα: Ρόδος Καρπενήσι Ορεστιάδα άμος Φίος Παξοί Σρίπολη

4 Κάλυψη και ακρίβειες

5 τρατηγικές υνεργασίες Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (παροχή δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς και ανταλλαγή σταθμών) Κ/Ξ Ε65 (αγορά δεδομένων για διάθεση από το METRICANET) Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης Σμήμα Αγρονόμων Σοπογράφων (ύμβαση για ενιαίου δημιουργία μετασχηματισμού και CSCS model, έλεγχος συντεταγμένων σταθμών, πιστοποίηση δικτύου και ανταλλαγή δεδομένων) Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Γεωδαισίας (ανταλλαγή δεδομένων) University of Arizona Dept of Geoscience (παροχή δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς) University of Nevada, Reno - Nevada Geodetic Laboratory (παροχή δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Rome (παροχή δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς)

6 Επιλογή Σοποθεσίας Βασίζεται στου υπάρχοντες σταθμούς Απόσταση μεταξύ σταθμών 90km Προτεραιότητα σε πελάτες GPS Απαραίτητες προυποθέσεις: Ανοιχτός ορίζοντας >10º ύνδεση internet με Static IP ή DynDNS Παροχή ρεύματος Υυλασσόμενος και προσβάσιμος χώρος Διαθεσιμότητα για 2 χρόνια Ανταπόδοση 1 δωρεάν συνδρομή στο δίκτυο

7 Τποδομή και τρόπος λειτουργίας Όλοι οι σταθμοί συνδέονται στο internet μέσω ADSL ή GPRS Σα δεδομένα καταγράφονται με ρυθμό 1Hz και αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στον Spider Server. Επίσης καταγράφουν πρωτογενή δεδομένα 1sec. Ο Spider Server επεξεργάζεται τα δεδομένα και εκπέμπει προϊόντα εντοπισμού θέσης στο Internet Οι χρήστες συνδέονται μέσω GPRS και λαμβάνουν διορθώσεις RTK ή κατεβάζουν δεδομένα για μετεπεξεργασία μέσω των Web Services (SpiderWeb & SBC)

8 Πλεονεκτήματα METRICANET 41 σταθμοί (57 μέσα στο 2011), μεγάλη κάλυψη. Ενιαίος μετασχηματισμός από το Α.Π.Θ. και συμβατότητα με HEPOS. Επίλυση και συνόρθωση των σταθμών από το Α.Π.Θ. υμβατότητα με όλους τους δέκτες της αγοράς Σεχνολογία αιχμής σε software και hardware Πολλά προϊόντα, μεγάλη ευελιξία Web εφαρμογή για τους χρήστες με πολλές δυνατότητες Πολύ καλή υποστήριξη στους χρήστες Οικονομική χρήση (συνδρομές 3μηνες, εξάμηνες, ετήσιες και περιορισμένες) υνεχής εξέλιξη, αναβάθμιση και επέκταση

9 Χρήση GPS Παρελθόν, παρόν και μέλλον Λίγα χρόνια πριν, στις μετρήσεις RTK συνήθως συμμετείχαν δύο δέκτες GPS (μια βάση ή reference και ένας κινητός ή rover), αρκετές μπαταρίες και καλώδια, δύο ραδιο-ασύρματοι, ένα τρίποδο, ένας στυλαιός και ένα σακίδιο πλάτης το οποίο ήταν το μέσο μεταφοράς όλων αυτών. Σήμερα, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ενός GPS ή GNSS δέκτη, ένα εσωτερικό modem ή ένα κινητό τηλέφωνο ή απλώς μία κάρτα SIM με GPRS λίγες μπαταρίες χωρίς καλώδια, και όλα χωρούν πάνω στον στυλαιό

10 Το παρελθόν - Single Base RTK Η αρχή του single base RTK ξεκινά με ένα σταθμό αναφοράς, ο οποίος: Είναι εγκατεστημένος σε ένα γνωστό / σταθερό σημείο., Η «βάση», και ο κινητός δέκτης (rover) λαμβάνουν κοινούς δορυφόρους. Ο δέκτης βάσης στέλνει την θέση του και όλες τις δορυφορικές παρατηρήσεις στον rover. Ο rover συνδυάζει αυτές τις παρατηρήσεις του σταθμού αναφοράς με δικές του παρατηρήσεις για να υπολογίσει μια θέση RTK.

11 Το παπελθόν - Single Base RTK Η θέση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα σετ RTK αλγορίθμων, όπως το SmartRTK στην περίπτωση του System1200. Πρόσφατες εξελίξεις στους αλγορίθμους RTK - ιδιαίτερα στο SmartRTK - επιτρέπουν στον rover να υπολογίζει επανειλημμένα την ακριβή θέση του με επιτυχία σε αποστάσεις έως 50 χιλιόμετρα από το σταθμό αναφοράς RTK. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αυτονομία χρήσης Η αρχή λειτουργίας είναι απλή και εύκολα κατανοητή Η εγκατάσταση του σταθμού βάσης (reference) σε σημείο με γνωστές συντεταγμένες π.χ. τριγωνομετρικό Γ.Τ.. και η επίλυση της θέσης από τον κινητό δέκτη (rover) μπορούν να εξασφαλίσουν την ιχνηλασιμότητα. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σο κόστος αγοράς του σταθμού βάσης (Reference Station). Ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης (Reference Station). Όσο αυξάνεται η απόσταση μεταξύ σταθμού βάσης (Reference Station) και κινητού δέκτη (Rover) η ακρίβεια της υπολογιζόμενης θέσης μειώνεται.

12 Εισαγωγή - Ορισμός Ένα δίκτυο RTK είναι ένα δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς GPS ή GNSS, των οποίων τα συνδυασμένα δεδομένα, που προκύπτουν από αλγορίθμους εξειδικευμένων λογισμικών, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία RTK διορθώσεων για ένα rover (κινητό δέκτη GPS). Τπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι δικτυακού RTK που είναι διαθέσιμες στο MetricaNET (MAX, i-max και Virtual Reference Station), με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα η κάθε μία.

13 Η αρχή λειτουργίας Το μέλλον - Δίκτυα RTK Δεδομένα συνεχούς ροής ταθμοί Αναφοράς- Server Λογισμικό (Leica GNSS Spider). τόχος η ελαχιστοποίηση της επιρροής των σφαλμάτων που εξαρτώνται από την απόσταση, πάνω στις υπολογιζόμενες θέσεις από τους κινητούς δέκτες (rovers), μέσα στα όρια του δικτύου. Εικ. 1. Αρχή λειτουργίας δικτύου RTK Σο λογισμικό: 1. Επιλύει τις ασάφειες των δορυφορικών παρατηρήσεων (που λαμβάνονται από τους σταθμούς αναφοράς) μέσα στο δίκτυο και 2. Φρησιμοποιεί τα δεδομένα από όλους (ή κάποιους) τους σταθμούς αναφοράς για να παράγει διορθώσεις οι οποίες αποστέλλονται στους rovers (Εικ. 1)

14 Το μέλλον - Δίκτυα RTK ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σα αποτελέσματα των υπολογιζόμενων θέσεων από τον κινητό δέκτη είναι πιο ομοιογενή Η ακρίβεια διατηρείται σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των σταθμών βάσης και του κινητού δέκτη Η ίδια περιοχή μπορεί να καλυφθεί με λιγότερους σταθμούς βάσης (σε σύγκριση με τον αριθμό των εγκαταστάσεων σταθμών βάσης που θα ήταν απαραίτητες με τη μέθοδο Single Reference RTK) Η αξιοπιστία και η διαθεσιμότητα των RTK διορθώσεων είναι μεγαλύτερη (π.χ. αν "πέσει" ένας σταθμός, αναλαμβάνει κάποιος άλλος) ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό μειονέκτημα στη χρήση των δικτύων RTK. Σο μόνο που μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν είναι το κόστος συνδρομής στο δίκτυο καθώς και τα τηλεπικοινωνιακά κόστη.

15 Δίκτυο RTK Αξίζει? Εξοικονόμηζη Χπόνος Ο ηοπογπάθορ δεν σπειάζεηαι 1. Να αναζητήσει ένα γνωστό τριγωνομετρικό ή άλλο σταθερό σημείο για να στήσει το σταθμό βάσης. 2. Να φροντίσει για την παροχή ρεύματος (π.χ. μπαταρίες) του σταθμού βάσης 3. Να μεταβεί στην τοποθεσία του γνωστού σταθερού σημείου (το οποίο δεν είναι πάντοτε πολύ εύκολο, ούτε σίγουρο πως θα βρεθεί κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος) 4. Να εγκαταστήσει το σταθμό βάσης 5. Να εξασφαλίσει την ασφάλεια του σταθμού βάσης (π.χ. από κλοπή) συνήθως χρησιμοποιώντας επιπλέον προσωπικό 6. Να φροντίσει για τη συντήρηση ενός επιπλέον σταθμού (σταθμού βάσης) Εξοικονόμηζη σπημάηων από a) Σο σταθμό βάσης b) Σα παρελκόμενά του c) Σα κόστη και το χαμένο χρόνο για όλα τα παραπάνω d) Ση συντήρηση του σταθμού και των παρελκόμενων Επιπλέον, εξάλειψη πιθανών πηγών σφαλμάτων (π.χ. από την κέντρωση του σταθμού βάσης και της μέτρησης του ύψους), μικρότερος αριθμών αναγκαίου εξοπλισμού που πρέπει να μεταφερθεί κτλ

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Μάϊος 2011

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Μάϊος 2011 SmartNet Greece Αντώνης Αντωνακάκης Μάϊος 2011 Ιζηοπικά ζηοισεία 42 ταθμοί Αναφοράς (Μάϊος 2011) Ξεκίνησε το 2005 (ΜΕΣ0) Σο 2006 προστέθηκαν άλλοι δύο σταθμοί (THIV, ANAV) 2008 έγιναν συνεργασίες με Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLEΤTER. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2010. Ιανουάριος. Τα νέα της METRICA A.E.

NEWSLEΤTER. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2010. Ιανουάριος. Τα νέα της METRICA A.E. NEWSLEΤTER Ιανουάριος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2010 - NewsLetter Τα νέα της METRICA A.E. Πρόλογος Αξιότιµοι συνεργάτες και φίλοι της METRICA A.E., Σας ευχόµαστε Υγεία και ευηµερία για τη Νέα χρονιά! Με τις

Διαβάστε περισσότερα

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Fleet Management) Ο Εντοπισµός Θέσης ή ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων (Fleet Management), ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών, που επιθυµούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Μάστορης ηµήτριος* M.Sc. ΑΤΜ, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Μητροπούλου Ελένη ΑΤΜ, Operator του HEPOS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Αραμπατζή Αγγελική και Ψάννης Κωνσταντίνος aggeliki.arampatzi@gmail.com, tm0915@uom.gr kpsannis@uom.gr http://users.uom.gr/~kpsannis/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS & MANAGEMENT ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα