ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS"

Transcript

1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ηµήτρης Μάστορης* ΑΤΜ, Ελένη Μητροπούλου ΑΤΜ Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, Χολαργός Τηλ , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HEllenic POsitioning System) είναι ένα σύγχρονο σύστηµα εντοπισµού το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισµό θέσης µε υψηλή ακρίβεια αξιοποιώντας το υφιστάµενο Παγκόσµιο ορυφορικό Σύστηµα Εντοπισµού GPS. Το HEPOS αποτελείται από ένα σύνολο 98 µόνιµων Σταθµών Αναφοράς GPS κατανεµηµένων σε ολόκληρη τη χώρα, ένα Κέντρο Ελέγχου και ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο το οποίο αναλαµβάνει την αµφίδροµη διασύνδεση των Σταθµών Αναφοράς µε το Κέντρο Ελέγχου. Μερικά από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του HEPOS είναι ότι προσδιορίζει µε ακρίβεια λίγων εκατοστών τη θέση ενός σηµείου σε «πραγµατικό χρόνο», µειώνει σχεδόν κατά το ήµισυ το κόστος προµήθειας εξοπλισµού για το χρήστη, αυξάνει την αµεσότητα, οικονοµία και αποδοτικότητα στην καθηµερινή τοπογραφική πρακτική και µέσω αυτού επιτυγχάνονται οµοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές µετρήσεις σε όλη τη χώρα. Tο Μάιο του 2009 ξεκίνησε η διάθεση των υπηρεσιών του HEPOS σε όλους τους ενδιαφερόµενους και σήµερα το σύστηµα χρησιµοποιείται καθηµερινά από πλήθος χρηστών. Το HEPOS παρέχει δύο ειδών υπηρεσίες προσδιορισµού θέσης: Τις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου (real-time) και τις υπηρεσίες µετεπεξεργασίας (post-processing). Οι υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου περιλαµβάνουν τόσο τεχνικές DGPS (ακρίβεια της τάξης του 0.5 m) όσο και εφαρµογές RTK (ακρίβεια της τάξης των λίγων cm). Το HEPOS απευθύνεται σε Τοπογράφους Μηχανικούς και γενικότερα επαγγελµατίες του χώρου των γεωεπιστηµών, ιδιώτες µελετητές και κατασκευαστές έργων, Πανεπιστηµιακούς και Ερευνητικούς φορείς, αλλά και ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς. Παράλληλα, το έργο συνεισφέρει σηµαντικά στην επιστηµονική έρευνα σε τοµείς όπως η Γεωδυναµική, η Γεωλογία και η ορυφορική Γεωδαισία. Ειδικότερα για το πεδίο εφαρµογών GIS, το HEPOS προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας DGPS. Από το ευρύτατο πεδίο εφαρµογών GIS στη διεθνή κοινότητα που βρίσκει εφαρµογή η τεχνική DGPS, αναφέρονται ενδεικτικά, οι εφαρµογές που σχετίζονται µε την Υδρολογία, την Υδρογραφία, το Γεωργικό τοµέα (precision farming), την επιτόπια συλλογή δεδοµένων GIS και ενηµέρωση χαρτών στο πεδίο

2 [attribution and validation] και την περιοδική ή έκτακτη επανεπίσκεψη θέσεων για συντήρηση/επισκευή/αντικατάσταση υποδοµών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ HEPOS, Μόνιµοι Σταθµοί Αναφοράς, DGPS, συλλογή δεδοµένων GIS 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι απολύτως καταξιωµένα ως εργαλεία λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, οι µέθοδοι και τα όργανα εντοπισµού GPS έχουν τα τελευταία χρόνια γνωρίσει ιδιαίτερη πρόοδο και έχουν διευρύνει το πεδίο εφαρµογής τους τόσο ώστε να είναι αξιοποιήσιµα και εφαρµόσιµα σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρµογών, όχι µόνο σε επίπεδο τεχνικών έργων, µελετών, έρευνας κλπ, αλλά και προσωπικών καθηµερινών δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας κλπ.. Η τεχνολογία των Η/Υ καθώς και η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών γνωρίζουν επίσης µια αλµατώδη ανάπτυξη στην εποχή µας. Η χρήση των δυνατοτήτων GPS σε εφαρµογές GIS λαµβάνει χώρα εδώ και δεκαετίες. Αυτό όµως που είναι πραγµατικά αξιοσηµείωτο, είναι ο βαθµός στον οποίο αυτή η συνδυασµένη χρήση GIS/GPS έχει τα τελευταία χρόνια αναπτυχθεί εκµεταλλευόµενη την ανάπτυξη των τεχνολογιών Η/Υ και τηλεπικοινωνιών. 2. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GPS ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Η συλλογή/απόκτηση, η ενηµέρωση και ο έλεγχος των δεδοµένων αποτελεί µια διαδικασία που πρακτικά είναι ίσως η πιο δαπανηρή συνιστώσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης και συντήρησης ενός έργου GIS. Σε πολλές περιπτώσεις, η συλλογή της απαιτούµενης πληροφορίας µπορεί να φτάσει και το 80-90% του συνολικού κόστους του έργου (Masters, et al., 2004). Η χρήση των δορυφορικών τεχνολογιών GPS µπορεί να συµβάλει στη µείωση του κόστους απόκτησης της πληροφορίας, στον έλεγχο ποιότητας, στην ενηµέρωση των δεδοµένων, και στη συµπλήρωση στοιχείων σε περιπτώσεις που απαιτείται επιτόπια επίσκεψη στο πεδίο. Παράλληλα, πολλές εφαρµογές GIS που έχουν ως αντικείµενο τη δηµιουργία εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων, απαιτούν αυστηρό έλεγχο ποιότητας ο οποίος µπορεί να γίνει µόνο µε χρήση GPS. Η οµοιογενής ακρίβεια, η διαθεσιµότητα, η αξιοπιστία, η ευκολία στη χρήση, η ευελιξία και το χαµηλό κόστος χρήσης των GPS είναι οι κύριοι παράγοντες που συµβάλλουν στη διάδοση της συνδυασµένης χρήσης τους µε τα GIS. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις που τα GPS είναι ο κύριος λόγος που έχει οδηγήσει ακόµη και στο διπλασιασµό της χρήσης των GIS. 2.1 H τεχνική διαφορικού εντοπισµού DGPS Για εφαρµογές που απαιτούν χωρική ακρίβεια της τάξης των λίγων µέτρων, ένας απλός δέκτης GPS χειρός, µπορεί να αποδειχτεί επαρκής. Για περιπτώσεις όµως που οι απαιτήσεις ακρίβειας των εργασιών και της συλλογής δεδοµένων είναι καλύτερες του µέτρου (sub-meter), υπάρχει ανάγκη για χρήση τεχνικών διαφορικού εντοπισµού

3 (Differential GPS), επειδή υπάρχει µια σειρά πηγών σφάλµατος που επιδρούν στην ακρίβεια των µετρήσεων GPS και η τεχνική του διαφορικού εντοπισµού DGPS χρησιµοποιείται για τον περιορισµό των σφαλµάτων αυτών. Συγκεκριµένα, η τεχνική του διαφορικού εντοπισµού DGPS βασίζεται στη συνδυασµένη χρήση µετρήσεων 2 δεκτών GPS, ενός σταθερού και ενός κινητού, που λειτουργούν ταυτόχρονα σε σχετικά κοντινή απόσταση (αναλόγως των απαιτήσεων ακρίβειας) και την παραδοχή ότι επικρατούν οι ίδιες συνθήκες άρα και η επίδραση κάποιων από τις πηγές σφάλµατος είναι η ίδια και στους 2 δέκτες. Ο σταθερός -σε γνωστή θέση- δέκτης υπολογίζει µε βάση τη γνωστή του θέση το σφάλµα στις µετρήσεις GPS που διεξάγει. Έπειτα ο σταθερός δέκτης αποστέλλει σε πραγµατικό χρόνο το υπολογισθέν σφάλµα υπό τη µορφή διαφορικής διόρθωσης στον κινητό δέκτη, ο οποίος µε τη σειρά του χρησιµοποιεί την πληροφορία αυτή για να διορθώσει τους υπολογισµούς του. Εν συνεχεία, τα στοιχεία αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν σε συνδυασµό µε τις µετρήσεις που διεξήγαγε παράλληλα ο κινητός δέκτης ώστε να χρησιµοποιηθούν για να διορθώσουν σε µεγάλο βαθµό τα σφάλµατα σε αυτόν µε αποτέλεσµα να καταλήξει σε πολύ ακριβέστερο προσδιορισµό της θέσης του. 2.2 ιαθεσιµότητα υπηρεσιών DGPS Λόγω της µεγάλης χρησιµότητας της τεχνικής DGPS σε συνδυασµό µε την ευκολία στη χρήση της, την αξιοπιστία και το χαµηλό κόστος, έχει γίνει πολύ διαδεδοµένη στον τεχνικό κόσµο και χρησιµοποιείται κατά κόρον σε ένα ευρύτατο φάσµα εφαρµογών στις οποίες απαιτείται ακρίβεια καλύτερη του µέτρου (sub-meter). Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των Σταθµών που εκπέµπουν διορθώσεις διαφορικού εντοπισµού DGPS. Αυτοί οι σταθµοί ανήκουν είτε σε δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς, είτε σε ερευνητικά ιδρύµατα, είτε σε ιδιωτικές εταιρίες, είτε σε ιδιώτες. Σε κάποιες περιπτώσεις οι Σταθµοί αυτοί είναι µεµονωµένοι και σε άλλες πρόκειται για ολόκληρα δίκτυα Σταθµών. Αυτή τη στιγµή αρκετές χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (µε το HEPOS) έχουν αναπτύξει και λειτουργούν δίκτυα µόνιµων σταθµών αναφοράς υπερτοπικής ή εθνικής εµβέλειας που παρέχουν -µεταξύ άλλων- και διορθώσεις DGPS. 2.3 Απαιτούµενος εξοπλισµός 'Παραδοσιακά', οι συσκευές που χρησιµοποιήθηκαν σε εφαρµογές GIS/GPS ήταν οι εκάστοτε υφιστάµενοι δέκτες GPS µε δυνατότητα DGPS οι οποίοι συνδέονταν ενσύρµατα ή ασύρµατα µε κάποιο φορητό Η/Υ. Σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, η 'συνδυασµένη' χρήση των τεχνολογιών αρκείτο στην καταγραφή κάποιων στοιχείων GIS στο πεδίο και έπειτα την αποφόρτωση ή το 'συγχρονισµό' των δεδοµένων στην κεντρική εφαρµογή GIS στο γραφείο. Με την πρόοδο όµως τόσο της τεχνολογίας των Η/Υ όσο και των τηλεπικοινωνιών, η συνέργεια GIS/GPS έχει λάβει όχι µόνο µεγάλη ώθηση αλλά και νέο χαρακτήρα, επειδή ταυτόχρονα οι κατασκευάστριες εταιρίες τόσο του λογισµικού GIS όσο και λογισµικού και δεκτών GPS αναπτύσσουν εφαρµογές και εξοπλισµό που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή τη συνέργεια και έτσι πλέον υπάρχει µια ειδική κατηγορία δεκτών GPS µε ικανότητα διεξαγωγής DGPS, οι οποίοι είναι σχεδιασµένοι για εφαρµογές GIS. Στην

4 εικόνα 1 απεικονίζονται παραδείγµατα δεκτών GPS µε δυνατότητα διεξαγωγής DGPS που είναι ειδικά σχεδιασµένοι για εφαρµογές GIS. Εικόνα 1. Παραδείγµατα δεκτών GPS µε δυνατότητα διεξαγωγής DGPS που είναι ειδικά σχεδιασµένοι για εφαρµογές GIS. Επίσης, σήµερα που έννοιες όπως Infomobility και Mobile GIS αποτελούν τη σύγχρονη προσέγγιση για την καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση, παρουσίαση και διάθεση γεωγραφικών δεδοµένων, ηλεκτρονικές συσκευές χαµηλού κόστους όπως Pocket PCs, PDAs, Smart Phones, Net Books, Tablet PCs, στην πλειοψηφία τους παρέχουν τους απαιτούµενους πόρους υπολογιστικής ισχύος και επιπέδου εξοπλισµού ώστε να κάνουν δυνατή (έστω και υποτυπωδώς) τη χρήση εφαρµογών GIS (Vanier, 2004) και ακόµη και τη λήψη διαφορικών διορθώσεων µε χρήση κατάλληλης εφαρµογής NTRIP client και ασύρµατη σύνδεση µε δέκτη GPS κατάλληλο για DGPS (Dammalage, et al., 2007). 2.4 Τρόποι εργασίας Ο τρόπος εργασίας σε περιπτώσεις εφαρµογών GIS/DGPS εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το αντικείµενο του έργου, τις συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο, τις δυνατότητες του εξοπλισµού και τη διαθεσιµότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (κάλυψη GPRS/GSM). Για παράδειγµα, για εργασίες που αφορούν στη συλλογή και ενηµέρωση στοιχείων GIS και χρησιµοποιείται δέκτης GIS/GPS, o ταχύτερος και αποδοτικότερος τρόπος εργασίας είναι αυτός που βασίζεται στην αρχιτεκτονική Client-server (Kotsakis, et al., 2001). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ο κινητός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στο πεδίο (δέκτης GIS/GPS) έχει τη δυνατότητα για ασύρµατη επικοινωνία τόσο για τη διεξαγωγή διαφορικού εντοπισµού DGPS όσο και για την αµφίδροµη επικοινωνία µε την κεντρική εφαρµογή GIS (η οποία µέσω του εξοπλισµού στον οποίο είναι εγκατεστηµένη, έχει επίσης τη δυνατότητα για ασύρµατη επικοινωνία µε τον εξοπλισµό του χρήστη στο πεδίο) για λήψη σε πραγµατικό χρόνο των χωρικών και περιγραφικών στοιχείων της περιοχής εργασίας καθώς και των υφιστάµενων raster υποβάθρων. Ο χρήστης στο πεδίο, έχοντας στον GIS/GPS δέκτη του τη λειτουργικότητα της εφαρµογής GIS, ελέγχει/ τροποποιεί/ ενηµερώνει/ καταργεί/ δηµιουργεί/ εµπλουτίζει (πιθανά µε φωτογραφίες κλπ) σε πραγµατικό χρόνο τα στοιχεία της κεντρικής χωρικής και περιγραφικής βάσης. Με τον τρόπο αυτό, η εργασία ολοκληρώνεται ήδη µε το πέρας της εργασίας στο πεδίο και δεν απαιτείται επίσκεψη στο γραφείο για περαιτέρω επεξεργασία (εξού και στον τρόπο αυτό αποδίδονται οι ονοµασίες "field-to-finish", "field-to-office" κ.α.).

5 Σε περιπτώσεις όµως που είτε δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες (δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην περιοχή εργασίας ή στην περιοχή εγκατάστασης της κεντρικής εφαρµογής, δεν διατίθεται ο απαραίτητος για την επικοινωνία εξοπλισµός κλπ.) είτε δεν το απαιτούν οι ανάγκες του έργου, τότε η εργασία µπορεί να γίνει σε 2 στάδια, χωρίς την αµφίδροµη επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ Κεντρικής εφαρµογής και εξοπλισµού πεδίου (µε εξασφάλιση όµως της δυνατότητας για διεξαγωγή διαφορικού εντοπισµού DGPS). Στην περίπτωση αυτή, γίνεται προεγκατάσταση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών στοιχείων της περιοχής εργασίας από το κεντρικό σύστηµα της εφαρµογής. Ο χρήστης στο πεδίο διεξάγει την εργασία του έχοντας τα προεγκατεστηµένα στοιχεία της περιοχής και κάνοντας χρήση της λειτουργικότητας GIS του εξοπλισµού του σε θέµατα καταγραφής στοιχείων και απόδοσης των χαρακτηριστικών τους στο πεδίο. Μετά το τέλος της εργασίας πεδίου απαιτείται η επαφή µε το γραφείο όπου και γίνεται η αποφόρτωση (download) των συλλεχθέντων στοιχείων και η φόρτωσή τους στην εφαρµογή ή ο απευθείας "συγχρονισµός" µε την κεντρική εφαρµογή για ενηµέρωση της κεντρικής βάσης µε τα νέα στοιχεία. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS/DGPS Υπάρχει ένα ευρύ πεδίο εφαρµογών GIS οι οποίες κάνουν χρήση της τεχνολογίας GPS και της τεχνικής DGPS. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εφαρµογές που αφορούν σε επιτόπια συλλογή και ενηµέρωση στοιχείων των υποδοµών δικτύων κοινής ωφέλειας, όπως δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης και αποχέτευσης, αγωγών φυσικού αερίου, αγωγών πετρελαίου κ.α. Η συλλογή στοιχείων που αφορούν στην οδική σήµανση είναι επίσης µια πολύ χαρακτηριστική εφαρµογή. Στις περιπτώσεις αυτές, µπορεί να γίνεται λεπτοµερής καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών των οντοτήτων σε οποιαδήποτε λεπτοµέρεια απαιτεί το έργο και µε χωρική ακρίβεια ώστε να διευκολύνεται η ακριβής επανεπίσκεψη για ενδεχόµενη περιοδική ή έκτακτη, συντήρηση/ επισκευή/ αντικατάσταση και επανέλεγχο των υποδοµών. Ακόµη, συνήθης είναι η χρήση της τεχνικής DGPS σε εφαρµογές GIS σχετικές µε Υδρολογία, όπως για παράδειγµα η διαχείριση υδατικών πόρων, υδρογεολογικές µελέτες (Quadros, et al., 2000), εφαρµογές στο Γεωργικό τοµέα (precision farming/agriculture) (Kikiras, et al., 2003), υδρογραφικές και γεωµορφολογικές µελέτες για εγκατάσταση υποβρύχιων υποδοµών, µελέτες επιπτώσεων σεισµών (Iwai, 1999), κ.α. 4. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Ανάµεσα στα µεγαλύτερα και πιο σύγχρονα δίκτυα µόνιµων Σταθµών Αναφοράς GPS εθνικής κάλυψης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, συγκαταλέγεται και το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS. Το HEPOS (HEllenic POsitioning System) είναι ένα σύγχρονο σύστηµα εντοπισµού το οποίο παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισµού θέσης µε υψηλή ακρίβεια κάνοντας χρήση του υφιστάµενου Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού GPS. Το HEPOS αποτελείται από ένα σύνολο 98 µόνιµων Σταθµών Αναφοράς GPS κατανεµηµένων σε ολόκληρη τη χώρα, ένα Κέντρο Ελέγχου και ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων που αναλαµβάνει την αµφίδροµη επικοινωνία

6 µεταξύ των σταθµών αναφοράς και του Κέντρου Ελέγχου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αδιάκοπη επικοινωνία, υλοποιώντας τόσο τις κύριες γραµµές επικοινωνίας όσο και τις δευτερεύουσες (εφεδρικές). Οι δέκτες GPS των ΣΑ βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία και αποστέλλουν ανά δευτερόλεπτο τις µετρήσεις τους µέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο Κέντρο Ελέγχου, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στο Χολαργό Αττικής. Στο Κέντρο Ελέγχου. γίνεται η συλλογή των δεδοµένων, η επεξεργασία τους σε πραγµατικό χρόνο και η αρχειοθέτηση των πρωτογενών και παράγωγων δεδοµένων. Επίσης το Κέντρο Ελέγχου παραλαµβάνει τα αιτήµατα των χρηστών, ετοιµάζει τα δεδοµένα που ζητήθηκαν και τα αποστέλλει στους χρήστες. Η εξυπηρέτηση λοιπόν των χρηστών γίνεται πάντοτε µέσω του Κέντρου Ελέγχου. (Gianniou, 2008). Στην εικόνα 2 απεικονίζεται το δίκτυο των 98 Σταθµών Αναφοράς του HEPOS. Εικόνα 2. Οι 98 Σταθµοί Αναφοράς του HEPOS. Μερικά από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του HEPOS είναι ότι προσδιορίζει µε ακρίβεια λίγων εκατοστών τη θέση ενός σηµείου σε «πραγµατικό χρόνο», µειώνει σχεδόν κατά το ήµισυ το κόστος προµήθειας εξοπλισµού για το χρήστη, αυξάνει την αµεσότητα, οικονοµία και αποδοτικότητα στην καθηµερινή τοπογραφική πρακτική και µέσω αυτού επιτυγχάνονται οµοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές µετρήσεις σε όλη τη χώρα. Το HEPOS παρέχει δύο ειδών υπηρεσίες προσδιορισµού θέσης, τις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου (real-time) και τις υπηρεσίες µετεπεξεργασίας (post-processing). Οι υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου περιλαµβάνουν τόσο τεχνικές DGPS (ακρίβεια της τάξης του 0.5 m) όσο και εφαρµογές RTK (ακρίβεια της τάξης των λίγων cm).

7 Επιπλέον το HEPOS υποστηρίζει τις δικτυακές τεχνικές VRS, FKP και MAC. Για το χρήστη, το βασικότερο πλεονέκτηµα των δικτυακών τεχνικών είναι ότι εξασφαλίζουν σταθερή ακρίβεια και αξιοπιστία στον προσδιορισµό θέσης ανεξάρτητα από την απόσταση του χρήστη από τους σταθµούς αναφοράς. 4.1 Η Υπηρεσία DGPS του HEPOS Ειδικότερα για το πεδίο εφαρµογών GIS, το HEPOS προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας DGPS. Στην εικόνα 3 απεικονίζονται οι 7 Σταθµοί Αναφοράς του HEPOS που έχουν επιλεχθεί για την πανελλαδική κάλυψη της υπηρεσίας Single-Base DGPS. Επίσης, το HEPOS προσφέρει την υπηρεσία Network-DGPS µέσω της οποίας µε χρήση σύνθετων δικτυακών τεχνικών, ο χρήστης απαλλάσσεται από την έννοια της αναζήτησης του κοντινότερου σταθµού αναφοράς και το σύστηµα του αποστέλλει διαφορικές διορθώσεις οµοιογενούς ακρίβειας σε ολόκληρη την περιοχή κάλυψης του δικτύου (Μάστορης και Γιαννίου, 2008). Αναλόγως της µεθόδου DGPS (Network ή Single-Base), και της απόστασης από το Σταθµό αναφοράς (για Single-Base) µπορεί να επιτευχθούν ακρίβειες από περίπου 1m έως και της τάξης των 20 cm. Εικόνα 3. Οι 7 σταθµοί που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία διαφορικών διορθώσεων για Single-Base DGPS Απαιτούµενος εξοπλισµός Ο εξοπλισµός που απαιτείται για χρήση του HEPOS σε εφαρµογές GIS/DGPS είναι ένας δέκτης εφαρµογών GIS ή ένας απλούστερος δέκτης µε δυνατότητα λήψης διαφορικών διορθώσεων DGPS, κατάλληλο interface για επικοινωνία µε το Κ.Ε. και ένα modem GSM ή GPRS για την υλοποίηση της επικοινωνίας αυτής µε το Κ.Ε Σύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου Η σύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου γίνεται µε 2 τρόπους, µέσω GPRS και µέσω GSM. Με τον πρώτο τρόπο σύνδεσης, γίνεται χρήση του πρωτoκόλλου NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol), η αναγνώριση του χρήστη γίνεται µέσω username & password, και η επιλογή µεθόδου εργασίας γίνεται µέσω Source-table και Mountpoint.

8 Με το δεύτερο τρόπο σύνδεσης η αναγνώριση χρήστη γίνεται µέσω αριθµού κλήσης (αριθµός κάρτας SIM) και η επιλογή µεθόδου µέσω καλούµενου αριθµού. Στον πίνακα 1 φαίνονται τα είδη, formats και οι τύποι των συνδέσεων που αφορούν στην υπηρεσία DGPS του HEPOS. Πίνακας 1. Είδη, formats και τύποι συνδέσεων της υπηρεσίας DGPS του HEPOS. Υπηρεσία SERVICE FORMAT GPRS GSM DGPS Network-DGPS RTCM 2.3 Single-Base DGPS RTCM Στοιχεία από τη µέχρι στιγµής χρήση της υπηρεσίας DGPS του HEPOS Από την έναρξη της λειτουργίας του HEPOS µέχρι σήµερα, η υπηρεσία DGPS έχει χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό. Ενδεικτικά, έχουν γίνει περισσότερες από κλήσεις της υπηρεσίας, ενώ ο χρόνος χρήσης της υπηρεσίας ξεπερνάει τα λεπτά της ώρας. Οι χρήστες του HEPOS έχουν χρησιµοποιήσει την υπηρεσία DGPS σε πλήθος εφαρµογών, όπως Υδρογραφικές και Γεωµορφολογικές µελέτες για εγκατάσταση υποβρύχιων ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων, επαλήθευση ορίων ζωνών Βιοµηχανικών και λοιπών Περιοχών, ενηµέρωση στοιχείων GIS κ.α. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι αναµφισβήτητα καταξιωµένα ως εργαλεία αλλά και µέθοδοι καταγραφής οργάνωσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και απόδοσης χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων, καθιστάµενα εκ των πραγµάτων απαραίτητα εργαλεία για το σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους, αλλά και ιδιαίτερα τα τελευταία, τα GIS έχουν κάνει ευρεία χρήση των δορυφορικών τεχνολογιών GPS και µε τον τρόπο αυτό έχουν διευρύνει το πεδίο εφαρµογών τους σηµαντικά, συνεπικουρούµενα από την αλµατώδη ανάπτυξη των Η/Υ και των Τηλεπικοινωνιών. Εκτός όµως από τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογών τους, η χρήση των δορυφορικών τεχνολογιών έχει συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του κόστους των εφαρµογών λόγω ευκολίας στην απόκτηση, ενηµέρωση, έλεγχο, και αναθεώρηση των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων. Για πολλές από τις συνήθεις εφαρµογές GIS η τεχνική DGPS είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος για ταχεία και αξιόπιστη εργασία στο πεδίο. Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS το οποίο περιλαµβάνει 98 µόνιµους Σταθµούς Αναφοράς GPS και επιτρέπει τον προσδιορισµό θέσης µε υψηλή ακρίβεια, παρέχει στους χρήστες την υπηρεσία DGPS, η οποία χρησιµοποιείται κατά κόρον παγκοσµίως σε ένα ευρύτατο φάσµα εφαρµογών. Η υπηρεσία DGPS του HEPOS είναι µια χαµηλού κόστους, εθνικής εµβέλειας, υψηλής αξιοπιστίας και αδιάλειπτης διαθεσιµότητας υπηρεσία που µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο στη διεξαγωγή εργασιών πεδίου στο πλαίσιο εφαρµογών GIS, καλύπτοντας όχι µόνο τις τρέχουσες ανάγκες σε ακρίβεια αλλά και τις µελλοντικές. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το HEPOS υλοποιήθηκε µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.): "Κοινωνία της Πληροφορία - ΚτΠ" και

9 χρηµατοδοτήθηκε σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 50% από Εθνικούς πόρους. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Kotsakis, E., Caignault, A., Woehler, W., Ketselidis, M., 2001, Integrating Differential GPS data into an Embedded GIS and its Application to Infomobility and Navigation. Masters E., Hirsch, B., Wong, K., 2004, GPS/GIS and Space Time Data. Vanier, D.J., Geographic information systems (GIS) as an integrated decision support tool for municipal infrastructure asset management, CIB 2004 Triennial Congress, Toronto, Ontario, May 2-9, 2004, pp Kikiras, P.C., Drakoulis, D., 2003, The European Approach To Augmented Satellite Based Positioning Systems And Their Application In Precision Farming, Proceedings of the International Symposium in Geographical Information Systems and Remote Sensing: Environmental Applications. Tian-en, C., Li-ping C., Yunbin, G., Yanji W., 2009, Spatial Decision Support System for Precision Farming Based on GIS Web Service, International Forum on Information Technology and Applications, 2009, p.p Quadros, C. J. L., Noernberg, M. A., Lautert, L. F. C., 2000, DGPS and GIS used as tools for the analysis and modeling of beach ridges on the Brazilian South Coast, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXIII, Part B7., p.p Dammalage, T. L., Srinuandee, P., Samarakoon, L., Susaki, J., Srisahaki, T., 2007, Potential Accuracy and Practical Benefits of NTRIP Protocol Over Conventional RTK and DGPS Observation Methods. Manson, P., 1997, Real-Time Applications of GPS. Iwai, S., Kameda, H., 1999, Post-event data collection using mobile GIS/GPS and Development of seismic evaluation technique for damage. Medagama, M., Gamage, D., Wijesinghe, L., Leelaratna, N., Karunaratne, I., Dias, D., 2008, GIS/GPS/GPRS and Web based Framework for Fleet Tracking. Μάστορης, Γιαννίου Μ., 2008, Χρήση των υπηρεσιών του HEPOS, ελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τεύχος 191, σελ Gianniou M., HEPOS: Designing and Implementing an RTK-Network, 2008, Geoinformatics Magazine for Surveying, Mapping & GYS Professionals, Jan./Feb Vol 11, p.p

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Μάστορης ηµήτριος* M.Sc. ΑΤΜ, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Μητροπούλου Ελένη ΑΤΜ, Operator του HEPOS

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Δρ. Μιχ. Γιαννίου Προϊστάμενος Τμήματος Γεωδαιτικής Υποδομής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου - Κων/νος Αυγερινός ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες της παρουσίασης

Ενότητες της παρουσίασης Σύντομη ενημέρωση για το HEPOS Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-834, -677

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του ηµήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. Περιγραφή του HEPOS

4. Περιγραφή του HEPOS Περιγραφή του HEPOS και των υπηρεσιών που παρέχει Μιχ. Γιαννίου Ph.D. - ηµ. Μάστορης M.Sc. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832, -828 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ, Operator του HEPOS Τµήµα Γεωδαιτικών

Διαβάστε περισσότερα

9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42

9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία μέσω ικτύων 9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42 4 Νοεμβρίου, 2006 ιαφαινόμενες προοπτικές από τη δικτυακή υποδομή του HEPOS για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* Ph.D., Μάστορης ηµήτρης M.Sc. Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505832, e-mail: mgianniu@ktimatologio.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS. Χρήση του HEPOS μέχρι σήμερα

HEPOS. Χρήση του HEPOS μέχρι σήμερα Χρήση του HEPOS μέχρι σήμερα Κατηφέογλου Στέφανος, Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής -Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του HEPOS. Περιεχόμενα

Περιγραφή του HEPOS. Περιεχόμενα Περιγραφή του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Περιγραφή του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS - Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS ηµήτριος Μάστορης Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι; (Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS

χρήσης Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Το πλαίσιο χρήσης του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το πλαίσιο χρήσης του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505832, e-mal: mgannu@ktmatologo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS Η σελίδα αυτή περιέχει: νέα σχετικά µε το HEPOS ανακοινώσεις που αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος, όπως προγραµµατισµένες διακοπές λειτουργίας του συστήµατος για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr Ελληνική Εκδήλωση ενδιαφέροντος gps Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 20-08- 2 0 1 5 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 4 6 3 1 7 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ Οκτωβρίου, Αθήνα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ Οκτωβρίου, Αθήνα 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ 14-15 Οκτωβρίου, Αθήνα H Android εφαρμογή που κάνει το smartphone RTK δέκτη Μουγιάκος Ιωάννης, ΑΤΜ, MSc Δραστηριοποίηση στο χώρο της Γεωπληροφορικής > 17 έτη Προσωπικό, Εξειδίκευση,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση ορίων θαμνολίβαδου με χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS (HEllenic POsitioning System)

Αποτύπωση ορίων θαμνολίβαδου με χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS (HEllenic POsitioning System) Αποτύπωση ορίων θαμνολίβαδου με χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS (HEllenic POsitioning System) Χ. Αργυροπούλου 1, Κ. Α. Δούκας 2 1 Δασολόγος MSc, Δασαρχείο Σερρών, Τ.Κ. 62125, Σέρρες, υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 4 : Η χρήση του G.P.S. Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αργυροπούλου Χρυσάνθη 1, Δούκας Κοσμάς 2 1 Δασολόγος MSc, Δασαρχείο Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Αυγερινός Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, Χολαργός - Αθήνα

Κώστας Αυγερινός Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, Χολαργός - Αθήνα Διάθεση των υπηρεσιών του HEPOS Κώστας Αυγερινός Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τa έργα του HEPOS συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Βασικές Έννοιες (Μέρος 2 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός μαθήματος: (ώρες):

Κωδικός μαθήματος: (ώρες): Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Πιστωτικές Κωδικός μαθήματος: CE0-UE1 Φόρτος εργασίας μονάδες: (ώρες): 90 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού ΚΕ.Γ.Ε. Αγρού, 17 και 18 Νοεμβρίου 2008

ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού ΚΕ.Γ.Ε. Αγρού, 17 και 18 Νοεμβρίου 2008 Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Γεωχωρικές Υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε.»

«Γεωχωρικές Υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε.» 1 Σύντομο Ιστορικό Ορόσημα (1) 1999: Δημιουργία τοπικού δικτύου (Intranet) 2002-2003: Σχεδιασμός και υλοποίηση Συστήματος Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) για το Λειτουργούν Κτηματολόγιο. 2003:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Ενότητα # 2: Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα «Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Σχιζοδήµου

Ηµερίδα «Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Σχιζοδήµου Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. Αθήνα Τρίτη 11 εκεµβρίου 2007 Ηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Γρηγόριος Καλημέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τί είναι Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρίδου Όλγα Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταµένη Τµήµατος Γεωπύλη-GIS ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Μαυρίδου Όλγα Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταµένη Τµήµατος Γεωπύλη-GIS ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΓΕΩΠΥΛΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε» Μαυρίδου Όλγα Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταµένη Τµήµατος Γεωπύλη-GIS ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1/6 Το Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών-Geographical

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS

Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι δορυφορικές τεχνικές εντοπισµού µέσω GPS, ή GNSS γενικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε;

Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε; Ημερίδα 6/12/2007: «HEPOS - Ένα ενιαίο σύστημα εντοπισμού για την Ελλάδα - Υλοποίηση, Επιπτώσεις, Προοπτικές» Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε;. εληκαράογλου Εκδηλώσεις Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΤΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Ο ρόλος του HEPOS στα έργα της Καθηγητής Γ. Κατσιάρης Διευθύνων Σύμβουλος Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τa έργα του HEPOS συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ ιδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ. Σάββας Ανδρεάδης Μηχανικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, MBA Στέλεχος Γραφείου Προέδρου ΕΕΤΤ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ. Σάββας Ανδρεάδης Μηχανικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, MBA Στέλεχος Γραφείου Προέδρου ΕΕΤΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Σάββας Ανδρεάδης Μηχανικός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, MBA Στέλεχος Γραφείου Προέδρου ΕΕΤΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 SmartNet Greece Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 41 ταθμοί Αναφοράς (Απρίλιος 2011) Ιζηοπικά ζηοισεία Ξεκίνησε το 2005 (ΜΕΣ0) Σο 2006 προστέθηκαν άλλοι δύο σταθμοί (THIV, ANAV) 2008 έγιναν συνεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή - Ο ρόλος του HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι;

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι µόνο» Αθανάσιος Ηλιοδροµίτης Αγρονόµος & Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρτογραφία Η τέχνη ή επιστήμη της δημιουργίας χαρτών Δημιουργεί την ιστορία μιας περιοχής ενδιαφέροντος Αποσαφηνίζει και κάνει πιο ξεκάθαρο κάποιο συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Εισαγωγή στα ΓΠΣ Οι καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου, από τις πιο απλές μέχρι τις πλέον σύνθετες, είναι τις περισσότερες φορές συνυφασμένες με την έννοια του χώρου. Σχεδόν όλες οι αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

The Third Agricultural Business Summit: Harvesting for Growth? The Internet of Things. Μάρτιος 2017

The Third Agricultural Business Summit: Harvesting for Growth? The Internet of Things. Μάρτιος 2017 The Third Agricultural Business Summit: Harvesting for Growth? The Internet of Things Μάρτιος 2017 Ένας νέος κόσμος δυνατότητων από την WIND The Internet of Things Παγκόσμιες τάσεις & εντυπωσιακά στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Μερικές εισαγωγικές έννοιες για τις γεωδαιτικές τεχνικές GPS στις οποίες βασίζεται η λειτουργία συστημάτων όπως το HEPOS Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ PALMERA Ε.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Ταχ. Θυρ. 1447 Τηλέφωνο: 2810-391928 Fax: 2810-391929 E-mail: louridas@palmera.gr dialynas@palmera.gr 16/7/2003

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Στην πορεία της τεχνολογικής ανάπτυξης της Χώρας οι υποδομές των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως στην συμβολή Αειφόρο Ανάπτυξη: στην Αειφόρο Ενέργεια Ανάπτυξη:

Διαβάστε περισσότερα

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος : Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος Μιχάλης Γιαννίου Δημήτης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων Tel. +30-210-6505832,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ να γνωρίσει με λεπτομέρεια την διαδικασία δημιουργίας ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα Ανάπτυξη και διάθεση μοντέλου μετασχηματισμού HTRS07 - ΕΓΣΑ87 και μοντέλου γεωειδούς Κώστας Αυγερινός, Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα