Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

2 Κεφ. 1 Εισαγωγικά Ο ido218 είναι ένας σύγχρονος συναγερµός που χρησιµοποιείται τόσο σε οικιακούς όσο και επαγγελµατικούς χώρους. Μπορεί να συνεργαστεί µε όλα τα ασύρµατα αισθητήρια της σειράς ido της Roiscok. Όλες οι λειτουργίες του µπορεί να ρυθµιστούν µέσω του µενού του ενώ οι ασύρµατοι αισθητήρες του λειτουργούν στην µπάντα των 433ΜΗz. a Ενδεικτικό led λειτουργίας (Power) b Ενδεικτικό led λήψης σήµατος RF d Ενδεικτικό led οπλισµού του συναγερµού ενώ είστε µέσα στην οικία e / k Κουµπιά κίνησης του κέρσορα αριστερά δεξιά f Κουµπιά εισόδου και εξόδου από το µενού g Κουµπί επιβεβαίωσης εντολών h Ενδεικτικό led οπλισµού του συναγερµού (Arm) i Ενδεικτικό led ύπαρξης προβλήµατος στο σύστηµα j Ενδεικτικό led εγγραφής µηνύµατος k Κουµπί οπλισµού m Βοµβητής συστήµατος Βασικές λειτουργίες του ido ασύρµατες προγραµµατιζόµενες ζώνες. Η λειτουργία κάθε ζώνης µπορεί να αλλάξει µέσω προγραµµατισµού Κάθε ζώνη µπορεί να ελέγχει το σύνολο ή ένα από τα Partition Του συναγερµού. Η µονάδα διαθέτει συνολικά 5 partition (0-4). Κάθε Partition µπορεί να οπλιστεί-αφοπλιστεί ανεξάρτητα. Ενσωµατωµένος τηλεφωνητής (PSTN/DTMF) που επικοινωνεί µε κέντρο λήψης σηµάτων (CID). Κλήση µε µήνυµα σε 4 αριθµούς που ορίζει ο χρήστης. Καταγραφή µέχρι 27 συµβάντων στη µνήµη του συναγερµού. Μονάδα εγγραφής φωνητικού µηνύµατος (µέγιστη διάρκεια 20 δευτερόλεπτα) υνατότητα οπλισµού αφοπλισµού µέσω της τηλεφωνικής γραµµής υνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου προγραµµατισµού του συναγερµού και Download µέσω της συσκευής UD 218. Ενσωµατωµένη µπαταρία Ni-MH µέγιστη διάρκεια αυτονοµίας 20 ώρες 2

3 Ακροδέκτες σύνδεσης του ido 218 Ακροδέκτης USB (για µελλοντική χρήση) Ακροδέκτης τροφοδοσίας Ακροδέκτης σύνδεσης τηλεφωνικής συσκευής Ακροδέκτης σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής Ακροδέκτης σύνδεσης δικτύου (για µελλοντική χρήση) Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση τροφοδοσίας 12VDC υνατότητα σύνδεσης εξωτερική σειρήνας DC12V/15W Μέγιστη κατανάλωση 45mA χωρίς φωτισµό οθόνης / 60mAε φωτισµό οθόνης Ελάχιστη κατανάλωση 40mA (µε µπαταρία) ιαστάσεις 196 x 167 x 39mm Κεφάλαιο 2. Προγραµµατισµός της συσκευής O ido218 προγραµµατίζεται µέσω µενού και την βοήθεια του πληκτρολογίου του. Οι επιλογές που προσφέρει το µενού είναι οι ακόλουθες: 0) Help (Βοήθεια) 1) Probe/Transfer Detector/Repeater ( ήλωση στο σύστηµα ασύρµατων αισθητήρων και αναµεταδοτών σήµατος) 2) Setting Code (Καθορισµός κωδικών συστήµατος) 3) Set Phone/Partition Number (Καθορισµός τηλεφωνικό αριθµών και διαίρεση σε Partition) 4) Check (Έλεγχος) 5) On/Off Setting (Ρυθµίσεις ενεργοποίησης-απενεργοποίησης) 6) Other setting (Άλλες ρυθµίσεις) Λειτουργίες κουµπιών ARM Με αυτό το κουµπί µπορείτε να οπλίσετε το σύστηµα ή σε κατάσταση προγραµµατισµού να αλλάξετε τη τιµή µιας παραµέτρου ή να µεταβείτε σε άλλο υποµενού. STAY Με αυτό το κουµπί µπορείτε να ενεργοποιήσετε τον συναγερµό σε λειτουργία περιµετρικής φύλαξης (οι αισθητήρες κίνησης που έχετε ορίσει θα απενεργοποιούνται) ώστε να διεγείρεται ο συναγερµός µόνο όταν παραβιάζετε µια περιµετρική ζώνη. Σε κατάσταση προγραµµατισµού µεταβαίνετε σε άλλο υποµενού. 3

4 # Επιβεβαίωση εντολής Όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο χρησιµοποιείτε για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή του κωδικού σας και να αφοπλιστεί ο συναγερµός. Σε κατάσταση προγραµµατισµού πιέζοντας το κουµπί επιβεβαιώνετε την εισαγωγή µια αλλαγής παραµέτρου και την σώζετε στη µνήµη της συσκευής. */ Εισαγωγή/ Επιστροφή Πιέζοντας αυτό το κουµπί εισέρχεστε σε κατάσταση προγραµµατισµού ενώ η συσκευή είναι αφοπλισµένη. Το χρησιµοποιείτε για να επιστρέψετε στη τελευταία επιλογή µενού ή να βγείτε από την κατάσταση προγραµµατισµού. > Σε κατάσταση προγραµµατισµού Κινούµε τον κέρσορα δεξιά Μεταβαίνουµε στο επόµενο µενού Στο µενού HELP (βοήθεια) πηγαίνουµε στην επόµενη γραµµή. < Σε κατάσταση προγραµµατισµού Κινούµε τον κέρσορα αριστερά Μεταβαίνουµε στο προηγούµενο µενού Στο µενού HELP (βοήθεια) πηγαίνουµε στην προηγούµενη γραµµή. Αριθµητικά κουµπιά Χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή κωδικών σε κανονική λειτουργία. Σε κατάσταση προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται για την αλλαγή τιµών σε παραµέτρους ή για την αλλαγή των κωδικών του συστήµατος. Προγραµµατισµός της συσκευής Όταν ενεργοποιείται τον ido218 στην οθόνη του εµφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις: Ενώ ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος πιέστε [*] για να εισέλθει σε κατάσταση προγραµµατισµού. Αν δεν πιέσετε [ARM], [STAY] ή [*] στην οθόνη θα εµφανιστεί το µήνυµα Press [*] Enter Into Programming. Όταν εισέλθετε σε κατάσταση προγραµµατισµού εµφανίζεται οι ακόλουθες ενδείξεις στην οθόνη 4

5 Συνοπτικοί πίνακες εντολών προγραµµατισµού Παράµετρος Εργοστασιακή Οδηγίες ρύθµιση 0 Help (Βοήθεια) Πιέστε > για να πάτε στην επόµενη γραµµή, πιέστε < για να πάτε στην προηγούµενη γραµµή 1 Detector/repeater Ρυθµίσεις ζωνών, τµηµάτων και αναµεταδοτών (Αισθητήρες / αναµεταδότες) 0 Auto Arm (Αυτόµατος οπλισµός) Καθορίζετε την ώρα αυτόµατου οπλισµού και αφοπλισµού. Η ώρα οπλισµού εµφανίζεται πριν το σύµβολο > και ώρα αφοπλισµού µετά το 1 Partition ( ιαίρεση σε Partition) 2 Correlative Zone (Σχετιζόµενες ζώνες) Όλες οι ζώνες είναι στο τµήµα m m σύµβολο. Κινείστε τον κέρσορα για να επιλέξετε τον αισθητήρα που θέλετε επιλέξτε το τµήµα που θέλετε να ανήκει µε τα κουµπιά [STAY] & [ARM] και επιβεβαιώστε την εντολή σας πιέζοντας [#] Μπορεί να οριστούν 2 οµάδες σχετιζόµενων ζωνών. Για παράδειγµα η ρύθµιση m σηµαίνει πως οι ζώνες 1 και 2 έχουν σχετιστεί και θα διεγερθεί ο συναγερµός αν διεγερθούν διαδοχικά και οι 2 µέσα σε 2 λεπτά. Μέσω των συµβόλων και > επιλέγετε (µε το κουµπί [ARM]) αν διέγερση που θα προκαλέσει συναγερµό θα είναι διαδοχική ή σε αλληλουχία. Παράµετρος 3 Entry Delay (Καθυστέρηση εισόδου) 4 Entry Delay (Καθυστέρηση εισόδου) 5 Zone Type (Τύπος ζώνης) 6 Matching ( ήλωση αισθητήρων) Εργοστασιακή ρύθµιση εν έχει οριστεί καθυστέρηση εν έχει οριστεί καθυστέρηση Άµεση ενεργοποίηση Οδηγίες Στην ζώνη εισόδου πρέπει να επιβάλλεται καθυστέρηση ώστε να µην χτυπά συναγερµός όταν µπαίνετε στο επιτηρούµενο χώρο. Μπορείτε να ορίσετε καθυστέρηση από 0 έως 90sec. Στην ζώνη εισόδου πρέπει να επιβάλλεται καθυστέρηση ώστε να µην χτυπά συναγερµός όταν µπαίνετε στο επιτηρούµενο χώρο. Μπορείτε να ορίσετε καθυστέρηση από 0 έως 90sec. Υπάρχουν 9 τύποι ζωνών*, alarm, transfer,close, Stay, 24ωρη, gas, medical, panic και fire. Σε αυτή τη κατάσταση µπορείτε να δηλώσετε ασύρµατους αισθητήρες και αναµεταδότες στην κεντρική µονάδα. Μετά την λήψη του σήµατος «ταιριάσµατος» από τον αισθητήρα καταχωρείτε σε µια ζώνη από την 1 έως 62. Με τον κέρσορα επιλέξτε Detector Matching: ήλωση αισθητήρα Repeater Matching: ήλωση αναµεταδότη 7 Cancel All (Ακύρωση Ακυρώνεται όλους τους αισθητήρες που έχουν 5

6 όλων) 8 Cancel Once (Ακύρωση ενός αισθητήρα) 2 Setting Code (Καθορισµός κωδικών) δηλωθεί στο σύστηµα. Ακυρώνετε ένα αισθητήρα πληκτρολογώντας τον αριθµό ζώνης που έχει καταχωρηθεί και # ηλώνετε τους κωδικούς χρηστών (πρέπει να αποτελούνται από 4 έως 6 ψηφία) *alarm άµεσος συναγερµός Transfer: αναµεταδότης εντολών ασύρµατων αισθητηρίων close Stay απενεργοποίηση αισθητήρων κίνησης 24ωρη, Gas ζώνη ανίχνευσης αερίων Medical κλήση ιατρικής βοήθειας panic συναγερµός πανικού Fire συναγερµός πυρκαγιάς. Παράµετρος 0 Main Code (Κυρίως κωδικός) 1 Manage Code (Κωδικός εγκατάστασης) 2 User Code 1 (Κωδικός χρήστη 1) 3 User Code 2 (Κωδικός χρήστη 2) 4 User Code 3 (Κωδικός χρήστη 3) 5 User Code 4(Κωδικός χρήστη 4) 6 User Code 5(Κωδικός χρήστη 5) 7 User Code 6(Κωδικός χρήστη 6) 8 Code for arm only (Κωδικός µόνο για οπλισµό) 9 One off code (Κωδικός µιας χρήσης) 3 Set Phone/ Partition Numbers (Ορισµός τηλ. αριθµών και τµηµάτων 0 Set Follow-me (ορισµός αριθµών κλήσης) 1 Set CMS Numbers (ορισµός τηλ. Αριθµού κέντρου λήψης σηµάτων) 2 Follow Times (Αριθµός επανάληψης κλήσης τηλ αριθµών) 3 CMS Times (Αριθµός επανάληψης κλήσης κέντρου λήψης Εργοστασιακή Οδηγίες ρύθµιση 1234 Ο κωδικός που θα ορίσετε πρέπει να αποτελείτε από 4 έως 6 ψηφία. Ο κωδικός που θα ορίσετε πρέπει να αποτελείτε από 4 έως 6 ψηφία. Ο κωδικός που θα ορίσετε πρέπει να αποτελείτε από 4 έως 6 ψηφία. Ο κωδικός που θα ορίσετε πρέπει να αποτελείτε από 4 έως 6 ψηφία. Ο κωδικός που θα ορίσετε πρέπει να αποτελείτε από 4 έως 6 ψηφία. Ο κωδικός που θα ορίσετε πρέπει να αποτελείτε από 4 έως 6 ψηφία. Ο κωδικός που θα ορίσετε πρέπει να αποτελείτε από 4 έως 6 ψηφία. Ο κωδικός που θα ορίσετε πρέπει να αποτελείτε από 4 έως 6 ψηφία. Με αυτό το κωδικό θα µπορεί να οπλιστεί µόνο το σύστηµα (4 έως 6 ψηφία) Με αυτό το κωδικό θα µπορεί να οπλιστεί και αφοπλιστεί το σύστηµα µόνο για µια φορά (4 έως 6 ψηφία) Μπορείτε να καταχωρήσετε 4 τηλεφωνικούς αριθµούς που θα καλούνται σε περίπτωση συναγερµού µε τα κουµπιά [ARM] & [STAY] επιλέγετε τη θέση που θα καταχωρήσετε τον αριθµό. Μπορείτε να καταχωρήσετε 4 τηλεφωνικούς αριθµούς Κέντρου Λήψης Σηµάτων, που θα καλούνται σε περίπτωση συναγερµού µε τα κουµπιά [ARM] & [STAY] επιλέγετε τη θέση που θα καταχωρήσετε τον αριθµό. 3 φορές Μπορείτε να ορίσετε πόσες φορές θα γίνεται απόπειρα να κληθεί κάθε τηλ. αριθµός που έχετε καταχωρήσει. 3 φορές Μπορείτε να ορίσετε πόσες φορές θα γίνεται απόπειρα να κληθεί κάθε τηλ. Αριθµός των Κέντρων λήψης σηµάτων που έχετε καταχωρήσει. σηµάτων) 4 Partition 0 No 0000 To Partition 0 (Τµήµα 0) οπλίζεται αυτόµατα όταν οπλίζεται οποιοδήποτε άλλο σύστηµα. 5 Partition 1 No Partition 2 No Partition 3 No Partition 4 No

7 4 Check (Έλεγχος) 0 Event (Συµβάντα) Στη µνήµη µπορεί να αποθηκευτούν έως και 127 συµβάντα 1 Trouble (Προβλήµατα) Έλεγχος λειτουργίας των βασικών λειτουργιών του συναγερµού 2 Detector (Ανιχνευτές) Ο χρήστης µπορεί να ελέγξει τις ρυθµίσεις κάθε ζώνη και ανιχνευτή για να µεταβείτε στον επόµενο ή προηγούµενο ανιχνευτή που έχει καταχωρηθεί στο σύστηµα χρησιµοποιήστε τα < και > 3 Door Chime (Κουδούνι πόρτας) 5 On /Off setting (Ενεργοποίησηαπενεργοποίηση λειτουργιών) Ελέγχετε αν αντιστοιχεί ο ανιχνευτής στην πόρτα που θέλετε να έχετε ηχητική ειδοποίηση όταν ανοίγει. Χρησιµοποιήστε τα < και > για να µεταβείτε στους προηγούµενους / επόµενους ανιχνευτές που έχει καταχωρηθεί η λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης ανοίγµατος πόρτας. Μπορείτε να ενεργοποιείτε απενεργοποιείτε συγκεκριµένες λειτουργίες. 0 Buzzer (Βοµβητής) On Ενεργοποιείτε απενεργοποιείτε την ηχητική ένδειξη όταν πιέζετε κάποιο κουµπί. Η ενεργοποίηση απενεργοποίηση γίνεται µε τα κουµπιά [ARM] & [STAY] 1 Chime (Κουδούνι πόρτας / ηχητική ειδοποίηση ανοίγµατος) 2 Quick Arm (Γρήγορος οπλισµός) 3 Power Trouble (Πρόβληµα τροφοδοσίας) 4 Supervision (επιτήρηση ανιχνευτών) 5 Siren Trouble (Πρόβληµα σειρήνας) Siren Alert (Συναγερµός σειρήνας) On On On On On Αντιστοιχείτε την ηχητική ένδειξη ανοίγµατος σε µια ζώνη. Μπορείτε να δηλώσετε το µέγιστο 8 αισθητήρες που θα δηµιουργούν ηχητική ειδοποίηση όταν ανοίγει η πόρτα που ελέγχουν Οπλίζετε (Συνολικά [ARM] ή µερικώς [STAY]) τον συναγερµό µε το πάτηµα µόνο του αντίστοιχου κουµπιού. Όταν η λειτουργία είναι ΟΝ πιέζετε µόνο το αντίστοιχο κουµπί και οπλίζει ο συναγερµός όταν η λειτουργία είναι OFF πρέπει να πληκτρολογήσετε και έναν έγκυρο κωδικό. Η εναλλαγή επιλογή των λειτουργιών γίνεται µε τα < και > και η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση µέσω των κουµπιών [ARM] και [STAY]. ΟΝ όταν διακοπεί η τροφοδοσία θα αποστέλλεται σήµα στο κέντρο λήψης σηµάτων. OFF δεν αποστέλλεται µήνυµα ΟΝ Όταν ένας ανιχνευτής του συστήµατος δεν επικοινωνήσει µε το σύστηµα για 16 ώρες αποστέλλεται µήνυµα στο κέντρο λήψης σηµάτων. ΟFF: εν αποστέλλεται κανένα µήνυµα ΟΝ: Όταν υπάρχει πρόβληµα λειτουργίας της σειρήνας θα αποστέλλεται µήνυµα στο κέντρο λήψης σηµάτων. OFF: εν αποστέλλεται κανένα µήνυµα περίπτωση προβλήµατος της σειρήνας ΟΝ: Όταν οπλίζεται-αφοπλίζεται το σύστηµα θα ακούγεται ηχητική ένδειξη από την σειρήνα. OFF: εν ακούγεται ηχητική ένδειξη σε περίπτωση οπλισµού αφοπλισµού. 6 Display (Ένδειξη) Off ON: Θα εµφανίζεται στην οθόνη η κατάσταση της κλήσης στην οθόνη. OFF: εν θα εµφανίζεται τίποτα σε περίπτωση κλήσης. 7 Stop By disarm (Παύση µε τον αφοπλισµό) 8 Remote Manage (Αποµακρυσµένη διαχείριση προγραµµατισµός) On ΟΝ: ΟΝ: Όταν αφοπλίζετε ο συναγερµός θα σταµατά η κλήση του κέντρου λήψης σηµάτων και κλήσης των τηλεφώνων. OFF: H κλήση των αριθµών συνεχίζεται και µετά τον αφοπλισµό του συναγερµού. ΟΝ: Επιτρέπεται ο αποµακρυσµένος έλεγχοςπρογραµµατισµός του συναγερµού µέσω υπολογιστή. OFF: Απαγορεύεται ο αποµακρυσµένος έλεγχος- 7

8 9 Noise Adjust [Ρύθµιση θορύβου (ηλεκτροµαγνητικού)] 6 Other Setting (Άλλες ρυθµίσεις) 0 Set Date (Ρύθµιση ηµεροµηνίας) 1 Ring Time (Χρόνος κουδουνίσµατος) προγραµµατισµός. --- Ρυθµίζεται το σύστηµα ώστε να αναγνωρίζει την στάθµη ηλεκτροµαγνητικού θορύβου του περιβάλλοντος προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η επικοινωνία µε τους αισθητήρες. Ρυθµίζεται την ένδειξη ώρας του συστήµατος Μήνας / Ηµέρα / Έτος / Ώρα / Λεπτά 12 Η διάρκεια µπορεί να είναι από 0 έως 90 δευτερόλεπτα. 2 Record (Εγγραφή) Η χρήστης µπορεί να ηχογραφήσει ένα µήνυµα µέγιστης διάρκειας 20 δευτερολέπτων. 3 Controller Match (Ταίριασµα αισθητήρων) 4 Time Test Setup (Ρύθµιση ώρας αποστολής αναφοράς δοκιµής) Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε να δηλώσετε ή να ακυρώσετε τηλεχειριστήριο-τηλεχειριστήρια στο σύστηµα. Επιλέγοντας Controller Match δηλώνετε ένα χειριστήριο στο σύστηµα (προηγουµένως πρέπει να εισάγετε τον Master κωδικό) Μπορεί να δηλωθούν έως και 10 χειριστήρια. Επιλέγοντας Controller Cancel διαγράφονται όλα τα τηλεχειριστήρια που έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα (ΗΗ: MM / ΩΡΑ ΛΕΠΤΑ) που θα αποστέλλεται µια αναφορά δοκιµής στο κέντρο λήψης σηµάτων. 5 Siren Delay Time ( ιάρκεια συναγερµού σειρήνας) 6 Wrong Code Limit (Όριο εσφαλµένων κωδικών) 7 Keypad lock time (Χρόνος «κλειδώµατος» πληκτρολογίου) 8 Wrong Code Arm (Όπλιση εσφαλµένου κωδικού) 9 UO Setup (Ρυθµίσεις ακροδέκτη UO) 4 λεπτά Μπορείτε να ορίσετε διάστηµα από 0 έως 99 λεπτά. 3 φορές Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο εισαγωγής εσφαλµένων κωδικών. 10 λεπτά Ο χρόνος κλειδώµατος του πληκτρολογίου όταν αυτός παραµένει ανενεργό µπορεί να ρυθµιστεί από 0 έως 99 λεπτά. ON ON: Όταν ξεπεραστεί το όριο εσφαλµένων κωδικών που έχετε ορίσει θα αποσταλεί µήνυµα στο κέντρο λήψης σηµάτων. OFF: εν αποστέλλεται µήνυµα στο κέντρο λήψης σηµάτων. Μπορείτε να ρυθµίσετε την κατάσταση της εξόδου Uo ανάλογα µε την κατάσταση της κεντρικής µονάδας. Κεφάλαιο 3. Λειτουργίες και χρήση του RP 218 Αποκατάσταση εργοστασιακών ρυθµίσεων Προσοχή: Μετά την αποκατάσταση των εργοστασιακών ρυθµίσεων όλες οι ρυθµίσεις και αλλαγές που έχετε κάνει στην µονάδα θα διαγραφούν. Βήµα 1: ιακόψτε την τροφοδοσία της κεντρικής µονάδας (συµπεριλαµβανοµένου και της µπαταρίας). Βήµα 2: Βραχυκυκλώστε τους ακροδέκτες DEFAULT (εικόνα 9) και στην συνέχεια τροφοδοτήστε εκ νέου το ido218. Βγάλτε το βραχυκύκλωµα από του ακροδέκτες. Στην οθόνη LCD θα εµφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη. 8

9 Οπλισµός του συναγερµού µέσω του πληκτρολογίου Μπορείτε είτε να οπλίσετε πλήρως τη µονάδα πιέζοντας το κουµπί [ARM] (προτείνεται αν φεύγετε από το σπίτι) είτε να οπλίσετε µόνο τις ζώνες που έχετε ορίσει ως περίµετρο πιέζοντας το κουµπί [STAY] (προτείνεται όταν είστε µέσα στην οικία) Γρήγορος οπλισµός του συστήµατος (QUICK ARM) Αν έχετε ενεργοποιήσει µέσω του µενού- στον συναγερµό την λειτουργία γρήγορου οπλισµού (QUICK ARM) πιέστε το κουµπί [ARM] για να οπλίσετε πλήρως το σύστηµα ή το κουµπί [STAY] για να οπλίσετε µερικώς (µόνο την περιµετρική ζώνη) το σύστηµα. Οπλισµός µέσω κωδικού (CODE ARM) Αν έχετε επιλέξει αυτό τον τρόπο οπλισµού του συναγερµού πιέστε το κουµπί [ARM] και τον κωδικό σας και # για να οπλίσετε το σύστηµα πλήρως ή το κουµπί [STAY] και τον κωδικό σας και # για να οπλίσετε µόνο την περιµετρική ζώνη. Οπλισµός / αφοπλισµός (Arm / Disarm) Όταν οπλίζεται οποιοδήποτε τµήµα (partition) θα οπλίζεται αυτόµατα και το partition 0. Οπλισµός του συστήµατος Αν έχετε απενεργοποίηση τη λειτουργία γρήγορου οπλισµού (Quick Arm Off) για να οπλίσετε τον συναγερµό πιέστε [ARM] + τον κωδικό σας + # για να οπλίσετε όλα τα τµήµατα του συστήµατος. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία γρήγορου οπλισµού (Quick Arm On) πιέστε απλά το κουµπί [ARM] για να οπλίσετε όλο το σύστηµα. Όταν οπλίσετε το σύστηµα θα ακούγεται ένα διακοπτόµενο ηχητικό σήµα που δηλώνει πως έχει ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση της καθυστέρησης εξόδου. 9

10 Χρησιµοποιήστε τα < και > για να επιλέξετε Arm all, Arm Partition 1, Arm Partition 2, Arm Partition 3 και Arm Partition 4 και στη συνέχεια πιέστε #. Επιλέγοντας arm all ενεργοποιούνται όλα τα τµήµατα του συναγερµού. Η ένδειξη Arm All θα εµφανίζεται στην οθόνη. Οπλίζοντας το Partiton 1 η ένδειξη Arm P1 θα εµφανίζεται στην οθόνη. Οπλίζοντας περισσότερα από ένα Partition (π.χ 1,2 και 3) η ένδειξη Arm P1Ρ2Ρ3 θα εµφανίζεται στην οθόνη. Οπλισµός περιµετρικών ζωνών ενώ υπάρχουν άτοµα στο χώρο (STAY ARM) Αν έχετε απενεργοποίηση τη λειτουργία γρήγορου οπλισµού (Stay Arm Off) για να οπλίσετε τον συναγερµό πιέστε [STAY] + τον κωδικό σας + # για να οπλίσετε όλα τα τµήµατα του συστήµατος. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία γρήγορου οπλισµού (Stay Arm On) πιέστε απλά το κουµπί [STAY] για να οπλίσετε όλο το σύστηµα. Όταν οπλίσετε το σύστηµα θα ακούγεται ένα διακοπτόµενο ηχητικό σήµα που δηλώνει πως έχει ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση της καθυστέρησης εξόδου. Χρησιµοποιήστε τα < και > για να επιλέξετε Stay all, Stay P1, Stay P 2, Stay P 3 και Stay P4 και στη συνέχεια πιέστε #. Όταν η χρονική καθυστέρηση λήξη µια από τις ενδείξεις StayAll, StayP1, StayP1P2 κλπ θα εµφανίζεται στην οθόνη ανάλογα µε τα Partition που έχετε ενεργοποιήσει. Όταν ο συναγερµός έχει οπλιστεί µε αυτό τον τρόπο όλες οι ζώνες που έχουν προκαθοριστεί σαν STAY θα παρακάµπτονται. Αφοπλισµός του συστήµατος Όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο πιέζοντας οποιοδήποτε κουµπί στο πληκτρολόγιο στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη Please put in Code. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πιέστε # στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη System Disarmed και ο συναγερµός θα επανέλθει σε κατάσταση αναµονής. Σε περίπτωση που έχετε οπλίσει µόνο συγκεκριµένα τµήµατα του συναγερµού χρησιµοποιήστε τα < και > για να αφοπλίσετε τα τµήµατα (Partition) που θέλετε. 10

11 Οπλισµός και αφοπλισµός µέσω τηλεχειριστηρίου Εικόνα 3 Τηλεχειριστήριο ido 104 a Arm, b κουµπί άµεσης ενεργοποίησης, c Disarm (αφοπλισµός), d κουµπί αποστολής κωδικού, e κουµπί ενεργοποίησης (ξεκλειδώµατος των κουµπιών). Πιέστε το κουµπί a για να οπλίσετε το σύστηµα, πιέστε το κουµπί c για να αφοπλίσετε το σύστηµα. Προσοχή ο οπλισµός αφοπλισµός µέσω του τηλεχειριστηρίου αφορά όλα τα τµήµατα, δεν µπορεί να γίνει οπλισµός-αφοπλισµός επιµέρους τµηµάτων. Οι λειτουργίες των κουµπιών «κλειδώνουν» αυτόµατα µετά από 10 δευτερόλεπτα. Πιέστε το e για να ξεκλειδώσετε τις λειτουργίες. Οπλισµός αφοπλισµός µέσω τηλεφώνου Για να οπλίσετε ή αφοπλίσετε τον συναγερµό µέσω της τηλεφωνικής σύνδεσης καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό που είναι συνδεµένος ο συναγερµός. Όταν ο συναγερµός απαντήσει θα ακουστεί ένας τόνος επιβεβαίωσης πληκτρολογήστε τον κωδικό (master) και # στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Όταν ακούστε δυο ήχους επιβεβαίωσης (µπιπ) πληκτρολογήστε την εντολή οπλισµού-αφοπλισµού (δείτε τον πίνακα που ακολουθεί) που επιθυµείτε και πιέστε #. Όταν η εντολή εκτελεστεί µε επιτυχία θα ακουστούν άλλοι δυο ήχοι επιβεβαίωσης. Πίνακας εντολών οπλισµού αφοπλισµού µέσω τηλεφώνου 00 Πλήρης οπλισµός 01 Οπλισµός Partition 1 02 Οπλισµός Partition 2 03 Οπλισµός Partition 3 04 Οπλισµός Partition 4 10 Πλήρης αφοπλισµός 11 Αφοπλισµός Partition 1 12 Αφοπλισµός Partition 2 13 Αφοπλισµός Partition 3 14 Αφοπλισµός Partition 4 Αν κάνετε λάθος χειρισµός θα ακουστούν τρεις ήχοι προειδοποίησης. εν χρειάζεται να κλείσετε την γραµµή και να ξανακαλέσετε απλά εισάγετε ξανά τους κωδικούς. 11

12 Πώς να δηλώσετε ένα τηλεχειριστήριο στη κεντρική µονάδα Για να µπορεί ένα τηλεχειριστήριο να ελέγχει το συναγερµό πρέπει προηγουµένως να το έχετε «δηλώσει» στην κεντρική µονάδα. Ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως: 1. Κάντε το τηλεχειριστήριο να εκπέµπει την ταυτότητα του. Για να γίνει αυτό πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί arm (a) στη συνέχεια πιέστε και το κουµπί disarm (c) για 15 δευτερόλεπτα. Αφήστε πρώτα το κουµπί arm και στη συνέχεια το disarm. Μπείτε στο µενού της κεντρικής µονάδας και επιλέξτε (6) other setting. Στη συνέχεια επιλέξτε 3a Controller match. Εισάγετε τον κωδικό που θα σας ζητηθεί και στη συνέχεια πιέστε το κουµπί ενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου και στη συνέχεια το κουµπί ταιριάσµατος (d) εωσότου εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη remote controller matched". Σηµείωση: Aν πιέσετε κάποιο κουµπί στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα τα κουµπιά του κλειδώνουν αυτόµατα. Για να το χρησιµοποιήσετε εκ νέου πρέπει να πιέστε προηγουµένως το κουµπί ενεργοποίησης του. ήλωση ενός αισθητήρα-ανιχνευτή 1. Ενώ ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος πιέστε το κουµπί * για να µπει το σύστηµα σε κατάσταση προγραµµατισµού. Από το µενού επιλέξτε Probe/Transfer, 6) Matching to write code, (a) Prober matching, εισάγετε τον κυρίως κωδικό και πιέστε το "#" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η ένδειξη στην οθόνη θα είναι η ακόλουθη 2.Βάλτε τον αισθητήρα σε κατάσταση ταιριάσµατος Για τους ido304cmw και ido301w βραχυκυκλώστε τα πιν S4 (On στο σχήµα) Για τον ido105 βραχυκυκλώστε τα πιν S3 ( On στο σχήµα). 12

13 Κεραία Αισθητήρας ιακόπτης παραβίασης Βραχυκυκλωτήρες ιακόπτης παραβίασης Βραχυκυκλωτήρες Βραχυκυκλωτήρας 3. Πιέστε το Tamper για να σταλθεί σήµα στη κεντρική µονάδα (το ενδεικτικό led του αισθητήρα και το αντίστοιχο στο πάνελ του 218 πρέπει να αναβοσβήσουν). Στην οθόνη του RP 218 θα εµφανιστούν οι ακόλουθες ενδείξεις 13

14 Σηµείωση: Μετά το ταίριασµα κάθε αισθητήρα µε την κεντρική µονάδα πρέπει να τον επαναφέρεται σε κανονική λειτουργική κατάσταση αφαιρώντας το βραχυκύκλωµα. Η ένδειξη Detector 01 σηµαίνει πως ο αισθητήρας έχει καταχωρηθεί στη πρώτη θέση µνήµης. Συνολικά µπορεί να καταχωρηθούν 62 αισθητήρες. Τύποι Ζωνών Συνολικά υπάρχουν 9 τύποι ζωνών: alarm (συναγερµός), transfer (µεταφορά), close (κλειστή), Stay (περιµετρική), 24hr (24ωρη), gas (αερίου), medical (ιατρικής ανάγκης), panic (πανικού) και fire (πυρκαγιάς). Η ζώνη transfer χρησιµοποιείται όταν έχετε δηλώσει στο σύστηµα αναµεταδότη του σήµατος των αισθητήριων. Οι ζώνες : Panic, Fire, 24hrs, Gas και Medical ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το αν το σύστηµα είναι οπλισµένο ή όχι. Κωδικοί χρηστών και δικαιώµατα πρόσβασης Master Code Κυρίως κωδικός O κυρίως κωδικός έχει τα µέγιστα δικαιώµατα πρόσβασης. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον κωδικό µπορείτε να τον αλλάξετε, να ορίσετε αλλάξετε οποιονδήποτε άλλο κωδικό, µπορείτε να οπλίσετε αφοπλίσετε το σύστηµα, να αλλάξετε όλες τις ρυθµίσεις, να ελέγξετε τους ανιχνευτές του συστήµατος, να ελέγξετε του αισθητήρες του συστήµατος κλπ. Κωδικός ιαχειριστή- Manage Code Χρησιµοποιώντας τον κωδικό διαχειριστή δεν µπορείτε να αλλάξετε τον Κυρίως κωδικό. Κατά τα λοιπά ο κωδικός διαχειριστή έχει τα ίδια δικαιώµατα όπως και ο Κυρίως κωδικός. Κωδικό χρήστη User Code To σύστηµα µπορεί να δεχτεί από 1 έως 6 κωδικούς χρηστών. Αυτοί οι κωδικοί µπορεί να οπλίσουν αφοπλίσουν το σύστηµα αλλά δεν µπορούν να αλλάξουν τις ρυθµίσεις ή να ελέγχουν τις λειτουργίες του συστήµατος. Κωδικός µόνο για οπλισµό Code for arm only Με αυτό τον κωδικό κάποιος µπορεί µόνο να οπλίσει τον συναγερµό, δεν µπορεί να τον αφοπλίσει ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτόν. Κωδικός άπαξ απενεργοποίησης One off code Το σύστηµα διαθέτει έναν κωδικό µέσου του οποίο µπορεί να απενεργοποιηθεί το σύστηµα µόνο µια φορά. 14

15 Εξαναγκασµένη απενεργοποίηση Duress Code Το σύστηµα έχει την δυνατότητα συναγερµού εξαναγκασµένης απενεργοποίησης. Αν ο χρήστης εξαναγκαστεί από κάποιον διαρρήκτη να απενεργοποιήσει το σύστηµα µπορεί να συµµορφωθεί µε τις επιθυµίες του και να το αφοπλίσει χρησιµοποιώντας όµως τον κωδικό εξαναγκασµένης απενεργοποίησης ώστε το σύστηµα να στείλει σιωπηλό µήνυµα στο κέντρο λήψης σηµάτων. Ο κωδικός εξαναγκασµένης απενεργοποίησης προκύπτει αν απλά προσθέσετε 1 στον κωδικό που ήδη χρησιµοποιείται αν ο κωδικός σας είναι 1234 ο κωδικός εξαναγκασµένης απενεργοποίησης είναι Αν ο κωδικός είναι 6789 ο κωδικός εξαναγκασµένης απενεργοποίησης είναι Σε καµία περίπτωση ο κωδικός εξαναγκασµένης απενεργοποίησης δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε χωρίς λόγο. Το κέντρο λήψης σηµάτων αντιµετωπίζει πολύ σοβαρά τέτοιες καταστάσεις και ειδοποιεί άµεσα την αστυνοµία. Κουµπιά συναγερµών έκτακτης ανάγκης Ο ido218 παρέχει τρεις οµάδες κουµπιών έκτακτης ανάγκης που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να ειδοποιείτε την αστυνοµία, την πυροσβεστική ή µια ιατρική υπηρεσία. Η ενεργοποίηση των συναγερµών έκτακτης ανάγκης από το εργοστάσιο έχουν ρυθµιστεί ώστε να είναι σιωπηλοί συναγερµοί (δεν ενεργοποιείται η σειρήνα). Πιέζοντας ταυτόχρονα το 1 και 2 για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε τον συναγερµό πανικού. Πιέζοντας ταυτόχρονα το 4 και 5 για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε τον συναγερµό πυρκαγιάς. Πιέζοντας ταυτόχρονα το 7 και 8 για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε τον συναγερµό κλήσης ιατρικής βοήθειας. Κουδούνι πόρτας (ηχητική ειδοποίηση ανοίγµατος πόρτας / door chime) Σε οποιαδήποτε ζώνη µπορεί να αντιστοιχηθεί λειτουργία ειδοποίησης ανοίγµατος πόρτας. Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας (όχι οπλισµένος) ο συναγερµός θα εκπέµπει τρεις ηχητικούς τόνους όταν η πόρτα παράθυρο ανοίγει. Για να είναι αυτό δυνατόν η λειτουργία Door Chime πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη (on). Καθυστέρηση εισόδου εξόδου - entry exit delay Πρέπει να ορίσετε την επιθυµητή καθυστέρηση εισόδου και εξόδου ώστε να µπορείτε να ενεργοποιείτε τον συναγερµό και να εξέρχεστε από τον χώρο (η αντίστροφα να µπαίνετε σε αυτό για να απενεργοποιήσετε τον συναγερµό) χωρίς να διεγείρετε ο συναγερµός. Σηµείωση: Αν σε οποιαδήποτε ζώνη έχει ορισθεί καθυστέρηση εισόδου/εξόδου αυτή η καθυστέρηση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί στη σχετιζόµενη µε αυτή ζώνη, σε αντίθετη περίπτωση η σχετιζόµενη ζώνη δεν θα διεγείρεται ποτέ. Αρχείο συµβάντων Events Log Στην µνήµη του ido218 µπορεί να αποθηκευτούν έως και 127 συµβάντα συναγερµού. Κάθε συµβάν αποκτά αυτόµατα αύξοντα αριθµό από 001 έως το 127. Τα συµβάντα ανακαλούνται µε χρονολογική σειρά και εµφανίζονται η ώρα συναγερµού, η ζώνη που την προκάλεσε, το τυχόν πρόβληµα κλπ. Όταν τα συµβάντα ξεπεράσουν τα 127 αυτόµατα τα παλαιότερα θα αντικαθιστούνται από νεότερα χρονολογικά συµβάντα. 15

16 Πληκτρολόγηση εσφαλµένου κωδικού Wrong Code operation Για να προστατεύσετε το σύστηµα από απόπειρα παραβίασης µέσω εισαγωγής κωδικών µπορείτε να ορίσετε ένα όριο (1 έως 9) προσπαθειών εισαγωγής κωδικού. Όταν οι προσπάθειες πληκτρολόγησης ξεπεράσουν το καθορισµένο όριο τότε τα κλειδώνονται οι λειτουργίες του πληκτρολογίου για όσο διάστηµα έχετε ορίσει (0 έως 99 λεπτά) και αν έχετε ενεργοποιήσει την αντίστοιχη λειτουργία θα ειδοποιείτε το κέντρο λήψης σηµάτων. Ρύθµιση για αντιµετώπιση των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών Ένα εγγενές χαρακτηριστικό των ασύρµατων συναγερµών είναι πως είναι ευαίσθητοι στις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. Το σύστηµα σας έχει µια λειτουργία που βοηθά στην µείωση της επίδρασης αυτού του προβλήµατος. Στην επιλογή του µενού : 5 επιλέξτε 9) wireless interference level. Μπείτε στο µενού, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πιέστε "#" για να επιβεβαιώσετε. Στην οθόνη θα εµφανιστούν οι ακόλουθες ενδείξεις: Η ένδειξη κάτω δεξιά (0d) δείχνει την τρέχουσα στάθµη τυχόν εξωτερικών ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών. Η αναγραφόµενη τιµή επίσης καταχωρείται από το σύστηµα σας στάθµη αναφοράς. Αν η ένδειξη είναι µεγαλύτερη από 20 ο χρήστης χρειάζεται να ελέγξει αν υπάρχουν πηγές έντονης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας γύρω από την κεντρική µονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η επικοινωνία του συναγερµού µε τους αισθητήρες µπορεί να είναι αδύνατη. Όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος αν οι παρεµβολές είναι µεγαλύτερες από την στη στάθµη αναφοράς διαρκώς ή επαναλαµβανόµενα θα σταλεί µήνυµα στο κέντρο λήψης σηµάτων. 16

17 a. Οπλισµός όλων των ζωνών (Arm all) b Ύπαρξη εξωτερικής παρεµβολής c Καλούνται το κέντρο λήψης σηµάτων και οι τηλεφωνικοί αριθµοί που έχουν οριστεί d Ένδειξη ώρας συστήµατος e Ένδειξη συναγερµού Εγκατάσταση και συνδέσεις Επιλέξτε ένα σηµείο χωρίς υγρασία στο οποίο υπάρχει κοντά πρίζα ηλεκτρικής εγκατάστασης και τηλεφωνική γραµµή. Η τροφοδοσία της συσκευής γίνεται µέσω ενός αντάπτορα τροφοδοσίας 230VAC 50Hz σε 12 VDC 2.0A. a Βάση στερέωσης του συναγερµού b Τρύπες στερέωσης της βάσης c σηµεία στερέωσης του κουτιού του συναγερµού d Εγκοπές στερέωσης του κουτιού e Σηµεία στα οποία υπάρχουν πλαστικά άγκιστρα για το άνοιγµα του κουτιού του συναγερµού. 17

18 Σχετικά µε την πλακέτα του συναγερµού και τους ακροδέκτες σύνδεσης 18

19 a) Ενδεικτικό Led λειτουργίας (Power) b) Ενδεικτικό Led παρουσίας σήµατος RF (εκποµπή σήµατος από αισθητήρες/τηλεχειριστήρια) c) Ενδεικτικό Led λειτουργίας STAY (οπλισµός περιµετρικών ζωνών) d) Ακροδέκτης σύνδεσης οθόνης e) Φίσα σύνδεσης πλακέτας φωνητικής εγγραφής f) Ακροδέκτης Uo. Αν πρόκειται να τον χρησιµοοποιήσετε συνδέστε τo COM (0V) στο Uo και το + στο AUX. Προσοχή το µέγιστο ρεύµα εξόδου είναι 60mA. g) Μικρόφωνο h) Βοµβητής i) Ενδεικτικό Led συναγερµού (αναβοσβήνει όταν διεγείρεται ο συναγερµός) j) Ενδεικτικό Led παρουσίας λειτουργικού προβλήµατος (θα αναβοσβήνει όταν έχει διακοπή η τάσης τροφοδοσίας, δεν λειτουργεί η τηλεφωνική γραµµή κλπ. k) Ενδεικτικό Led εγγραφής µηνύµατος Ανάβει κατά τη διάρκεια έγγραφης του ηχητικού µηνύµατος και µετά σβήνει. l) Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας (πιεζοηλεκτικό µεγάφωνο όχι αυτόνοµη σειρήνα). Προσοχή στην πολικότητα σύνδεσης. m) Ακροδέκτης σύνδεσης µπαταρίας εφεδρείας. Προσοχή στην πολικότητα σύνδεσης. n) Ακροδέκτης δικτυακής σύνδεσης o) Ακροδέκτης σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN/DTMF Phone: Σύνδεση προς τηλεφωνική συσκευή Line: Σύνδεση προς τηλεφωνική γραµµή p) Ακροδέκτης σύνδεσης τροφοδοσίας q) Ακροδέκτης USB r) Αυτόµατη επαναφορά ρυθµίσεων s) Σηµεία σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας (πίσω όψη) t) Ακροδέκτες επαναφοράς εργοστασιακών ρυθµίσεων 19

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

6.5.6 Dialer RP 248 2

6.5.6 Dialer RP 248 2 Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 248CN Σηµαντική σηµείωση: O RP 248 είναι ένα εξελιγµένο σύστηµα συναγερµού µε πολλές δυνατότητες επέκτασης και απεριόριστες, πρακτικά, δυνατότητες παραµετροποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GS-007M2C [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.nextsystems.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL999

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL999 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL999 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HX-TEL999 σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ασφάλεια Εφαρμογή Συστήματος Περιεχόμενα Συσκευασίας Περιγραφή Λειτουργιών Τηλεχειριστήριο Μαγνητικές Επαφές Υπέρυθροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML-7664K ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML-7664K ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML-7664K ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ML-7664K ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 7664 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 7664 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 7664 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MT-DFC-7664 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 Πλήρης Οπλισµός Συστήµατος 1) Πατήστε τον κωδικό σας και µια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). Οπλισµός Ενός Μόνο Υποσυστήµατος: Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MAT OE Αισχύλου 4, 19200 Ελευσίνα Αττικής - τηλ: 211.8000.210, φαξ: 210.554.3222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 01 17 33 02 18 34 03 19 35 04 20 36 05 21 37 06 22 38 07 23 39 08 24 40 09 25 41 10 26 42 11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Building Technologies Fire Safety & Security Products 1 Γενικά...5 1.1 Ειδικά κριτήρια / χαρακτηριστικά ανά κράτος...5 1.2 Οδηγίες Ασφαλείας...5 1.3 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Κουμπί Πιέστε για Συντομογραφία Λειτουργία A 0,5 δευτερόλεπτα Exit ACI Οπλισμός & κλείδωμα/αφοπλισμός & ξεκλείδωμα/έξοδος από ρύθμιση ρολογιού στο ACI 2 δευτερόλεπτα ACI ACC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Περιοδικός έλεγχος της μπαταρίας και της σειρήνας (Σας προτείνουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται Σαββατοκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-RP8LCD

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-RP8LCD Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-RP8LCD ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Περιοδικός έλεγχος της μπαταρίας και της σειρήνας (Σας προτείνουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται Σαββατοκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED). ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη ICP-CC408 EL Οδηγός χρήστη ICP-CC408 Πίνακας ελέγχου ICP-CC408 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems,

Διαβάστε περισσότερα

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο.

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο. Συνοπτικός πίνακας I n f i n i t e P r i m e Οδηγίες χρήστη Λειτουργια Πιεστέ Προσθετές πληροφορίες Όπλιση Αν εχει απενεργοποιηθει η λειτουργια η η «οπλιση ενός πληκτρου», τοτε χρησιμοποιειστε τον κωδικο

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Θέμα Σελίδα Συνοπτική αναφορά χειρισμού συστήματος 2 Γενικές πληροφορίες συστήματος SmartLiving 3 Αναφορά στα πληκτρολόγια του συστήματος 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - οθόνη 4 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Συναγερμού 1

Σύστημα Συναγερμού 1 1 Σύστημα Συναγερμού GSM/SMS/RFID Σύστημα Συναγερμού 2 Χαρακτηριστικά ARM + Auror CPU Υποστηρίζει 10 τηλεχειριστήρια, 50 ασύρματους αισθητήρες και 50 RFID tags Ενσωματωμένος συνδυασμός 1.000.000 κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. Fire Safety & Security Products

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. Fire Safety & Security Products IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Fire Safety & Security Products Δεδομένα και σχεδίαση μπορούν να αλλάξουν χωρίς πρωθύστερη ενημέρωση. Προσφορά βάση διαθεσιμότητας. 2007 Σήμα Κατατεθέν: Siemens

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων:

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων: Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DOORADO Site: www.doorado.eu Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5 19600 Μάνδρα Αττικής E-mail: doorado@gmail.com ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC 9155 - ALEXOR. Wireless Alarm System. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ασύρματου Συστήματος Συναγερμού Με WT5500 και WT4989 KIT495 4EU

PC 9155 - ALEXOR. Wireless Alarm System. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ασύρματου Συστήματος Συναγερμού Με WT5500 και WT4989 KIT495 4EU PC 9155 - ALEXOR Wireless Alarm System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ασύρματου Συστήματος Συναγερμού Με WT5500 και WT4989 KIT495 4EU ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Η ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Κωδικός προϊόντος: DYL 7M3 Basic Kit1 Τιμή με φπα: 249.00 Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο Συναγερμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να καλέσει και να στείλει μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Επεξήγηση τεχνικών όρων.....1 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου...3 Ενδεικτικά LED s...4 Πλήκτρα......5 Έλεγχος του συστήματος....6 Έλεγχος ανοικτών ζωνών.......7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία GE Security NX-10 Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης GE φαντασία στην εργασία Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ "Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" (WEEE) αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Για τα κέντρα AN-808T, AN-808G, AN-816T & AN-816G της ALEAN Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 1. Γενικά... 3 2. Ο Πίνακας που «Ακούει και Μιλάει»... 3 3. Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851 Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός εγκατάστασης

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός εγκατάστασης ICP-CC408 EL Οδηγός εγκατάστασης ICP-CC408 Πίνακας ελέγχου ICP-CC408 Οδηγός εγκατάστασης Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα