ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / Γενικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τεχνική Έκθεση ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γενικά Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων Γενικά Εγκατάσταση Χαμηλής Τάσης 220/380 V- Διανομή Πίνακες διανομής Προσωρινή παροχή Παρατηρήσεις Πρόσθετα στοιχεία προστασίας Δοκιμές εγκατάστασης Φωτισμός ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (VOICE DATA) Γενικά Σχεδιασμός της εγκατάστασης Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Πρίζες Καλωδίωση Τερματισμός Διασύνδεση Κόμβων Διασύνδεση Δεδομένων Διασύνδεση Δικτύου Φωνής Οριζόντια Καλωδίωση Διαδρομές/τοποθέτηση καλωδίων Τερματισμοί Λήψεις Data - Τηλεφώνων Rack Patch Panels Γείωση εγκατάστασης Έλεγχος / πιστοποίηση καλωδίωσης... 1 /

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 Γενικά Η παρούσα μελέτη αφορά την αλλαγή χρήσεων με νέα διαρρύθμιση, προσθήκη ορόφου και υμιυπαίθριων χώρων στο κτηριακό συγκρότημα πρώην περιφερειακής αγοράς Χανίων. Στο τεύχος αυτό αναφέρεται η Τεχνική Περιγραφή-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ των διαφόρων κατηγοριών (στοιχείων) εγκαταστάσεων. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Εγκατάσταση ασθενών. 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ισχύει για την εκτέλεση υπό του Εργολήπτη των εγκαταστάσεων ότι αυτός είναι υποχρεωμένος: Να εκτελέσει κάθε τυχόν απαιτούμενη πρόσθετη εργασία (για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων) έστω και αν δεν καθορίζεται ρητά από την παρούσα τεχνική περιγραφή. Να εκτελέσει τυχόν επί πλέον, προς τις παρακάτω σχετικές με τις εγκαταστάσεις προβλέψεις της Γενικής Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου που ισχύουν έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική περιγραφή. Οπές σε πλάκες και τοιχώματα για διέλευση πάσης φύσεως σωληνώσεων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 2 /

3 ΔΙΑΓΡΑΜ ΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ \ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ 2 Τεχνική Έκθεση 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γενικά Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και πρόκειται να κατασκευασθεί σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Η Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 220/380 V-50Hz. Στον χώρο προβλέπεται παραχώρηση ηλεκτροστασίου συνολικού εμβαδού 39m 2, εντός του οποίου την ευθύνη της διαρρύθμισης του χώρου και της εγκατάστασης του απαιτούμενου υποσταθμού καθώς και των πεδίων εισόδου φέρει αποκλειστικά η Δ.Ε.Η με δική της μελέτη Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων Γενικά Η ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων στο κτηριακό συγκρότημα περιλαμβάνει : Τους πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτισμού και κίνησης Τα δίκτυα διανομής 220/380 V-50 H Z Τις εγκαταστάσεις φωτισμού Τις εγκαταστάσεις κίνησης Το σύστημα γειώσεων προστασίας Εγκατάσταση Χαμηλής Τάσης 220/380 V- Διανομή Για την κατασκευή των διαφόρων παροχών και κυκλωμάτων θα ισχύσουν τα ακόλουθα: Η ελάχιστη διάμετρος σωλήνων θα είναι Φ 13.5 mm, ενώ η ελάχιστη διατομή αγωγών θα είναι : Φωτισμού και τηλεχειρισμών 1.5 mm 2 Ρευματοδοτών και κίνησης 2.5 mm 2 3 /

4 Τροφοδοτικών γραμμών πινάκων 6 mm 2 Κάθε γραμμή φωτισμού τροφοδοτεί φωτιστικά σώματα με φορτίο μέχρι 6 Α το πολύ και θα ασφαλίζεται στον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα με μικροαυτόματο 10 Α Κάθε γραμμή ρευματοδοτών τροφοδοτεί 3 έως 4 ρευματοδότες το πολύ και θα ασφαλίζεται στον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα με μικροαυτόματο 16 Α Οι ηλεκτρικές γραμμές φωτισμού,(φωτισμός και ρευματοδότες ) θα κατασκευασθούν ως εξής : Γενικά με αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση τύπου ΝΥΑ, μέσα σε πλαστικούς σωλήνες P.V.C. βαρέως τύπου. Ειδικά οι γραμμές φωτισμού μέσα στις ψευδοροφές θα κατασκευασθούν από καλώδιο με θερμοπλαστική μόνωση τύπου ΝΥΜ. Οι κεντρικές οδεύσεις των καλωδιώσεων στις ψευδοροφές θα γίνουν επί μεταλλικών εσχαρών. Οι ηλεκτρικές γραμμές κίνησης και τροφοδότησης ηλεκτρικών πινάκων θα κατασκευασθούν ως εξής : Οι γραμμές τροφοδότησης πινάκων, (φωτισμού και κίνησης ) με καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση τύπου ΝΥΥ σε στηρίγματα ή πάνω σε σχάρα ή μέσα σε σωλήνες. Οι γραμμές τροφοδότησης των μηχανημάτων με καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ μέσα σε χαλυβδοσωλήνες και πάνω σε σχάρες. Οι γραμμές τροφοδότησης των Φ.Σ. του περιβάλλοντα χώρου θα κατασκευασθούν με καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση τύπου ΝΥΥ μέσα σε σωλήνες PVC, 6 atm. Κατά την κατασκευή της εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν : Αγωγοί μονοπολικοί κατά VDE 0250/3.69, τάσης 1000V μονόκλωνοι, ή σε περίπτωση μεγαλύτερων διατομών πολύκλωνοι, σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ του άρθρου 135 των Κανονισμών, με θερμοπλαστική μόνωση, διαφόρων χρωμάτων ανάλογα με την χρήση τους στο κύκλωμα σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE, τύπου ΝΥΑ ή NYAF λεπτοπολύκλωνοι, ελάχιστης διατομής χαλκού 1,5 mm 2. Πολυπολικά καλώδια τάσης 500 V κατά VDE 0250/3.69 σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ του άρθρου 135 των Κανονισμών, με θερμοπλαστική μόνωση και θερμοπλαστικό εξωτερικό μανδύα με χάλκινους μονόκλωνους αγωγούς ή πολύκλωνους για μεγαλύτερες διατομές, κατά DIN τύπου ΝΥΜ ή εύκαμπτα καλώδια με αγωγούς λεπτοπολυκλώνους από λεπτά συρματίδια χαλκού κατά DIN τύπου NYMHY, ελάχιστης διατομής χαλκού 1,5 mm 2 Καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE 0271 τάσης 0.6/1 KW μονόκλωνα ή πολύκλωνα με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από ελαστικό και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ. Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης θα είναι των πιο κάτω κατηγοριών : Πλαστικοί βαρέως τύπου από σκληρό PVC τυποποιημένων διαμέτρων, ευθείς ή εύκαμπτοι. Πλαστικοί σωλήνες πίεσης 6 atm από σκληρό P.V.C. Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 4 /

5 Ευθύγραμμοι σωλήνες Condur (Rigid PVC Condur) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1, ΕΛΟΤ 799 και BS Οι παροχές των πινάκων θα γίνουν με καλώδια ΝΥΥ η ΝΥΜ και όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες. Όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ μέσα σε πλαστικούς σωλήνες. Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή η ορατή) θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ η ΝΥΑ και χαλυβδοσωλήνες. Σε περίπτωση χρήσης καλωδίων ΝΥΑ οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν εσωτερική μόνωση. Σαν στεγανοί χώροι θεωρούνται μεταξύ των άλλων χώροι υγιεινής, λεβητοστάσιο, κλπ. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνεs τύπου HELIFLEX. Τα μεγέθη των σωλήνων, ανάλογα με την διατομή του καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Πινακας 2.10 Καλώδια Σωλήνας 3x1.5 mm Φ 13.5mm 3x2.5 mm, 5x1.5 mm Φ 16 mm 3x4 mm, 5x2.5 mm Φ 21 η Φ 23mm 3x6 mm, 5x4 mm Φ 21 η Φ 23mm 3x10 mm, 5x6 mm Φ 29mm 3x16 mm, 5x10 mm Φ 36mm Για μεγαλύτερες διατομές καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή και υδραυλικοί πλαστικοί σωλήνες για διαδρομές στο έδαφος. Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό γείωσης. Οι οριζόντιες διαδρομές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος μεγαλύτερο από 2.5 m. Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1.5 mm, ενώ για τις αντίστοιχες ρευματοδοτών, διατομή 2.5 mm. Προβλέπονται δυο είδη στηριγμάτων καλωδίων, δηλαδή στηρίγματα διμερή από πλαστική ύλη για ένα μεμονωμένο καλώδιο, (μέχρι δυο καλώδια το πολύ σε παράλληλες διαδρομές) και τύπου σιδηροδρόμου, κατάλληλο για περισσότερα καλώδια σε παράλληλη διαδρομή. Οι σχάρες καλωδίων προβλέπονται από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα με διατρήσεις επιμήκεις, ώστε να μπορούν να δεθούν πάνω στην σχάρα τα καλώδια με ειδικές πλαστικές ταινίες (straps). Οι σχάρες θα έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια σε ποσοστό >20% Σε όλους τους χώρους που προβλέπονται από τα αντίστοιχα σχέδια, θα εγκατασταθεί περιμετρικά στους τοίχους, πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι διανομής,διαστάσεων 100x34mm. Για το συνεχή διαχωρισμό ισχυρών και 5 /

6 ασθενών ρευμάτων, για την όδευση των καλωδίων των ρευματοδοτών, των καλωδίων των λήψεων τηλεφώνων-data και για την εγκατάσταση των αντίστοιχων πριζών θα τοποθετηθούν: α) Σε ύψος 0.8m από το τελειωμένο δάπεδο ξεχωριστό κανάλι για την όδευση των ισχυρών. β) Στο ύψος του σοβατεπί ξεχωριστό κανάλι για την όδευση των ασθενών. Τα ηλεκτρολογικά κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP με ειδικά τεμάχια γωνίες -ταυ κ.λ.π. ικανής διατομής με εφεδρεία χωρητικότητας και οι ρευματοδότες τύπου ΣΟΥΚΟ επικάναλοι, οι λήψεις τηλεφώνων-data θα είναι τύπου Rj 45 UTP δύο εξόδων cat.6 με δυνατότητα σύνδεσης και με Rj 11 τηλεφωνικό. Οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν στους χώρους οι οποίοι σύμφωνα με τους κανονισμούς κατατάσσονται στην κατηγορία των ξηρών, θα είναι διμερείς χωνευτοί, με πλήκτρα, ισχυρής κατασκευής, με βάση από πορσελάνη έντασης 10 Α και τάσης 250 V. Στους χώρους που κατατάσσονται στην κατηγορία των προσωρινά ή μόνιμα υγρών, οι διακόπτες θα είναι στεγανοί με πλήκτρα, με βάση από πορσελάνη έντασης 16 Α και τάσης 250 V κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση Πίνακες διανομής Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί προστασίας IP23 ή εναλλακτικά μονοφασικοί (η τριφασικοί) τυποποιημένοι πίνακες από θερμοπλαστικό υλικό. Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα περιλαμβάνει: Γενικές συντηκτικές ασφάλειες. Γενικό διακόπτη. Ηλεκτρονόμο διαφυγής 40mA. Αναχωρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο πινάκων Προσωρινή παροχή Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.Δ/ τος μερίμνη του ιδιοκτήτη και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετημένη σε στεγανό μεταλλικό κουτί καλά γειωμένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με μέριμνα του ιδιοκτήτη. Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Προτού η παροχή αυτή χρησιμοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων μηχανικός, άλλως ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήματος. Οι μπαλαντέζες που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν απαιτούν γείωση. Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώς κίνδυνος ατυχήματος (μακράν από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων-μηχανημάτων κ.α.). 6 /

7 Παρατηρήσεις α. Οι ρευματοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης και θα τοποθετούνται σε ύψος 50 cm από το δάπεδο. β. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο. γ. Οι θέσεις φωτιστικών σημείων δείχνονται στα σχέδια. Τύποι φωτιστικών που έχουν προκαθορισθεί στο στάδιο της μελέτης, δείχνονται επίσης στα σχέδια. δ. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι ρευματοδότες, οι διακόπτες και τα φωτιστικά σώματα Πρόσθετα στοιχεία προστασίας Γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των μεταλλικών παροχών ύδρευσης με την μπάρα γείωσης των μπαροκιβωτίων Δοκιμές εγκατάστασης Επισημαίνεται η δοκιμή αντίστασης μόνωσης. Η τιμή θα υπερβαίνει τα 250 ΜΩ Φωτισμός Στάθμες γενικού φωτισμού Ο φωτισμός στους εσωτερικούς χώρους πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής: i. Συνιστώμενη μέση στάθμη φωτισμού στο επίπεδο εργασίας και ελαχιστοποίηση της ανομοιομορφίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς. ii. iii. iv. Συνιστώμενη θερμοκρασία χρώματος φωτισμού. Περιορισμό της θάμβωσης. Βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση που θα συνδυάζει κόστος προμήθειαςεγκατάστασης φωτιστικών, και ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε να εξασφαλισθούν οι απαιτήσεις i, ii και iii. Η εγκατάσταση φωτισμού θα είναι κατάλληλη ώστε να επιτυγχάνονται οι παρακάτω τιμές στις εντάσεις φωτισμού : Γραφεία 500 Lux Εργαστήρια 500 Lux Διάδρομοι 200 Lux Χώροι Υγιεινής 200 Lux Οι παραπάνω εντάσεις υπολογίζονται στο επίπεδο εργασίας 0.85 m από τελειωμένο δάπεδο. 7 /

8 Φωτιστικά Σώματα Γενικά Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων για τον γενικό φωτισμό θα γίνει με τα παρακάτω κριτήρια : Διατήρηση κατά το δυνατόν καννάβου για λόγους ευελιξίας & αισθητικής Ελαχιστοποίηση του τύπου των φωτιστικών για λόγους συντήρησης και δαπάνης λειτουργίας Χρωματική απόδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χώρων Λειτουργικές ανάγκες χώρου (βαθμός προστασίας κ.λ.π) Γενικά τα φωτιστικά σώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι με λαμπτήρες φθορισμού 2x36 W, PL 2x42 W, ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W και 400 W υψηλής απόδοσης και διάταξης διόρθωσης συνημιτόνου. Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές : Συντελεστές ανάκλασης: Σύμφωνα με την μορφή των τελικών επιφανειών των χωρών 0.70 : ανοικτόχρωμες επιφάνειες 0.50 : μέσες επιφάνειες 0.20 : σκουρόχρωμες επιφάνειες Συντελεστές ρύπανσης : 0.80 : χώροι κύριας χρήσης 0.80 :Ρυπαροί χώροι, μηχανοστάσια, αποθήκες Φωτισμός εξόδων διαφυγής Πέραν των παραπάνω φωτιστικών σωμάτων κανονικού φωτισμού ή φωτισμού ανάγκης προβλέπονται και φωτιστικά σώματα κινδύνου κυρίως για τις εξόδους, εξόδους διαφυγής και σε θέσεις που οδηγούν σε αυτές, με ενσωματωμένες μπαταρίες Cd-Ni, διάρκειας τουλάχιστον 90 min. Αυτά είναι με βέλη κατεύθυνσης ή με αναγραφή της λέξης : ΕΞΟΔΟΣ. Τα παραπάνω φωτιστικά τροφοδοτούνται από το δίκτυο ανάγκης, Φέρουν διακόπτη αυτόματης μεταγωγής και σύστημα φόρτισης των συσσωρευτών. Οι θέσεις των φωτιστικών θα καθοριστούν έτσι ώστε να είναι σαφής η διακίνηση προς τις εξόδους διαφυγής από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου Ρευματοδότες 8 /

9 Σε όλους τους χώρους στο κτηριακό συγκρότημα προβλέπονται ρευματοδότες γενικής ή ειδικής χρήσης. Οι ρευματοδότες θα είναι χωνευτοί, διπολικοί, με πλευρική γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ με βάση από πορσελάνη,έντασης 16 Α, τάσης 250 V κατάλληλοι για τοποθέτηση σε επίτοιχο πλαστικό κανάλι. Κάθε γραμμή ρευματοδοτών τροφοδοτεί από 3 μέχρι 4 το πολύ και θα ασφαλίζεται στον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα με μικροαυτόματο 16 Α Οι ρευματοδότες θα τροφοδοτούνται με διαφορετικές γραμμές από αυτές του φωτισμού. Κάθε γραμμή θα κατασκευασθεί από καλώδιο ΝΥΑ ή ΝΥΜ 3 x 2.5 mm Λοιπές καταναλώσεις Η ηλεκτροδότηση των καταναλώσεων που δεν τροφοδοτούνται μέσω ρευματοδοτών θα γίνει από τον υποπίνακα της περιοχής τους, απ ευθείας ή μέσω τοπικού διακόπτη απομόνωσης εάν δεν υπάρχει επάνω στο μηχάνημα Χειρισμοί εγκατάστασης Η εγκατάσταση φωτισμού διαφόρων χώρων θα ελέγχεται από τοπικούς διακόπτες. Για την εγκατάσταση κίνησης θα προβλεφθούν τα ακόλουθα : Όλοι οι κινητήρες θα έχουν δυνατότητα τοπικού χειρισμού Σε περίπτωση έλλειψης τάσης όλοι οι ηλεκτρονόμοι τροφοδοσίας βρίσκονται σε θέση εκτός λειτουργίας. Όταν επανέλθει η τάση, οι κινητήρες θα ξεκινούν σταδιακά χειροκίνητα, σύμφωνα με επιλογές Εγκατάσταση γείωσης Ειδικά, αναφορικά με τον τρόπο γείωσης της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης προβλέπεται πολλαπλή γείωση προστασίας με ξεχωριστό προστατευτικό αγωγό (ουδετέρωση με χωριστό αγωγό γείωσης). Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή ο αγωγός ουδετέρου της ΔΕΗ, που γειώνεται σε τρίγωνο(α) γείωσης, χωρίζεται σε ουδέτερο και προστατευτικό αγωγό (αγωγό γης) στον αντίστοιχο γενικό πίνακα του κτιρίου. Ο ουδέτερος στο γενικό πίνακα θα καταλήγει σε ζυγό ουδετέρου και η γείωση σε ζυγό γείωσης. Από τον ζυγό γείωσης θα αρχίσει το δίκτυο γειώσεων της ηλεκτρικής εγκ/σης. Δηλαδή στο ζυγό αυτό θα συνδεθεί ο αγωγός γείωσης του δικτύου χαμηλής τάσης και στη συνέχεια μέσω αυτού θα γειωθούν όλοι οι επί μέρους πίνακες και τέλος από αυτούς τους πίνακες μέσω ιδιαιτέρου αγωγού για κάθε κύκλωμα θα γειώνονται οι διάφορες συσκευές (φωτιστικά, ρευματοδότες, κινητήρες κλπ). Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση θα γειώνονται. Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κινήσεως (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις μηχανημάτων ή συσκευών κλπ ) θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόμη και στην περίπτωση που οι καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά αντικείμενα. Η συνολική αντίσταση γείωσης πρέπει να είναι μικρότερη από 1 Ω. 9 /

10 2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (VOICE DATA) Γενικά Σκοπός της εγκαταστάσεως του συστήματος αυτού είναι η εξυπηρέτηση των σημερινών και των μελλοντικών επικοινωνιακών αναγκών του κτιρίου σε φωνή και δεδομένα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου DATA και την τηλεφωνική εγκατάσταση. Για τις δύο αυτές εγκαταστάσεις θα υπάρξει κοινή αντιμετώπιση όσον αφορά στον σχεδιασμό και τον προτεινόμενο τρόπο κατασκευής. Όλα τα υλικά της Δομημένης καλωδίωσης όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά θα είναι τύπου Ethernet κατηγορίας 6 ή καλύτερα. Προβλέπεται η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομημένης καλωδίωσης, το οποίο θα καλύπτει τόσο τις ανάγκες υπηρεσιών φωνής όσο και τις ανάγκες δικτύου υπολογιστών. Το σύστημα δομημένης καλωδίωσης θα εξυπηρετεί τις θέσεις εργασίας, στις οποίες είναι δυνατόν να συνδέονται τηλεφωνικές συσκευές (απλές αναλογικές ή ψηφιακές) ή Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που θα κάνουν χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Fast Ethernet ή gigabit Ethernet. Οι πιο πάνω συνδέσεις θα γίνονται με απλούς προσαρμογείς τύπου fast Ethernet ή gigabit ethernet και χωρίς την χρησιμοποίηση ενδιάμεσων συσκευών ή modems, θα είναι δε κατασκευής του ίδιου οίκου, που κατασκευάζει και τα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου. Στο αντικείμενο των εργασιών του δικτύου περιλαμβάνονται η εγκατάσταση του rack voice-data, ο ενεργός εξοπλισμός (μεταγωγείς κλπ), ο παθητικός εξοπλισμός (καλωδιώσεις, πρίζες κλπ) Σχεδιασμός της εγκατάστασης Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / 10

11 Patch panel voice interconnection Patch panel voice Patch panel data Switch ΚΕΝΤΡΙΚΟ RACK Ο.Α.ΔΥ.Κ UTP cat6 Patch cord Α-2Υ(st)2Y 2X30X2X06 UTP cat6 Patch cord UTP cat6 Patch panel voice interconnection Patch panel Patch panel Switch RACK Ν.ΓΡΑΦΕΙΑ Πρίζες Σε κάθε θέση εργασίας θα υπάρχουν πρίζες δικτύου (data) και τηλεφώνου. Οι πρίζες αυτές θα είναι ίδιες κατηγορίας 6 UTP με δυνατότητα λήψης τόσο βύσματος data (RJ 45 8 pins) τόσο και τηλεφωνικού βύσματος (RJ 11). Η καλωδίωση θα πρέπει να γίνει με βάση το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α και οι πρίζες να αριθμηθούν με βάση αυτό Καλωδίωση Η δομημένη καλωδίωση θα είναι κατηγορίας 6 και για τις πρίζες data και για τις τηλεφωνικές πρίζες. Δεν θα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των πριζών data και τηλεφωνίας. Η καλωδίωση θα πρέπει να γίνει με βάση το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α Τερματισμός Η δομημένη καλωδίωση θα τερματίσει σε Patch Panels που θα βρίσκονται στο σημείο που συγκεντρώνεται η δομημένη καλωδίωση. Αυτό θα είναι στους χώρους των SERVER ROOM όπου αυτά έχουν προβλεφθεί και φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια.τα Patch Panels θα είναι κατάλληλα για να τερματίσουν το καλώδιο της κατηγορίας που καταλήγει σε αυτά. Η καλωδίωση θα πρέπει να γίνει με βάση το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α και οι πρίζες να αριθμηθούν με βάση αυτό Διασύνδεση Κόμβων Ο κόμβος των Ν.Γραφείων με τον κεντρικό κόμβο του Ο.Α.ΔΥ.Κ θα διασυνδεθούν μεταξύ τους για την μεταφορά των δεδομένων και της φωνής. Οι υπόλοιποι κόμβοι θα είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι Διασύνδεση Δεδομένων Για τη διασύνδεση των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν 2 UTP καλώδια κατηγορίας 6. Τα καλώδια αυτά θα τερματιστούν σε UTP cat 6 φις και όχι σε patch panel. Τα σημεία τερματισμού τους θα βρίσκονται μέσα στα Racks και θα πρέπει να προβλεφθεί επιπλέον μήκος καλωδίου 5μ από την κάθε πλευρά. / 11

12 2.2.8 Διασύνδεση Δικτύου Φωνής Για τη διασύνδεση του Δικτύου Φωνής από τον Κόμβο των Ν.Γραφείων, θα χρησιμοποιηθούν καλώδια Α-2Υ(st)2Y 2X30X2X0.6 Οι γραμμές οι οποίες θα μεταφερθούν θα είναι 33. Ο τερματισμός των τηλεφωνικών καλωδίων θα γίνει σε κατάλληλα τηλεφωνικά patch panels και στα 2 άκρα τους Οριζόντια Καλωδίωση Τα καλώδια από τα patch panel μέχρι τις λήψεις θα είναι τύπου UTP τεσσάρων συνεστραμμένων ζευγών κατηγορίας 6, ή καλύτερα. Δεδομένου ότι η μέγιστη απόσταση από την πλέον απομακρυσμένη λήψη είναι μικρότερη από 90m δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απόστασης και δεν απαιτούνται ενδιάμεσες διατάξεις ενίσχυσης. Για την μελέτη της τηλεφωνικής-δικτυακής εγκατάστασης λαμβάνονται υπ' όψιν οι κανονισμοί και απαιτήσεις του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Προβλέπονται οι λήψεις Data/Τηλεφώνου, σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο Διαδρομές/τοποθέτηση καλωδίων Όλα τα καλώδια θα είναι μονοκόμματα. Το κάθε καλώδιο τερματίζεται (και τα 4 ζεύγη) από την μία μεριά στο module της πρίζας και από την άλλη στο Patch Panel μέσα στο RACK. Οι οδεύσεις των καλωδίων εντός του κτιρίου θα γίνονται ως εξής : Στα γραφεία θα χρησιμοποιηθούν επίτοιχα πλαστικά κανάλια ώστε να υπάρχει ευελιξία στην αλλαγή θέσης κάποιας λήψης. Όπου οδεύουν μεμονωμένα θα οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες οι οποίοι θα έχουν εφεδρεία 50% τουλάχιστον. Ομοίως τα ανοίγματα σε τοίχους ή πατώματα για την διέλευση των καλωδίων θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να υπάρχει μελλοντικά η δυνατότητα να περάσουν 50% επιπλέον καλώδια ίδιου τύπου. Τα καλώδια όταν δεν περιέχονται σε κανάλια (πχ σχάρες) πρέπει να είναι στερεωμένα κατά μήκος της διαδρομής τους. Τα καλώδια πρέπει να είναι προφυλαγμένα από κοφτερά αντικείμενα, γωνίες, μετακινήσεις, καταπονήσεις πάσης φύσεως, φθορές κλπ. Τα κανάλια, τα ανοίγματα σε τοίχους και οι οδηγοί καλωδίων να έχουν την χωρητικότητα για τον αριθμό καλωδίων που προορίζονται + 50% εφεδρεία για δυνατότητα μελλοντικής αύξησης των λήψεων. Υλικά προστασίας καλωδίων όπως χιτώνια προστασίας, πλαστικά δαχτυλίδια, ελαστικοί στυπιοθλίπτες κλπ να χρησιμοποιούνται όπου κρίνεται απαραίτητο. Καλώδια τηλεπικοινωνιακά (ασθενών ρευμάτων) θα πρέπει γενικώς να έχουν φυσικό διαχωρισμό από καλώδια ηλεκτρικής ισχύος με συνιστώμενες αποστάσεις όπως ορίζονται από τα πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ-569. Συγκεκριμένα η απόσταση μεταξύ καλωδίων ισχυρών και ασθενών ζευγών εξαρτάται από το μήκος της παράλληλης διαδρομής των καλωδίων και από την θωράκιση που έχουν. Γενικά για καλώδια ισχυρών με φορτία πάνω από 5kVA θα πρέπει να υπάρχει απόσταση 24 ιντσών ενώ για καλώδια με >2 kva απόσταση τουλάχιστον 5 ιντσών από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων. / 12

13 Τερματισμοί Η εγκατάσταση του δικτύου DATA θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-568-Α. Μόνο υλικά ταχείας σφηνωτής σύνδεσης είναι αποδεκτά στην Δομημένη καλωδίωση. Για κάθε 2 patch panel που θα τοποθετούνται θα πρέπει να δεσμεύεται συνολικός χώρος 5 U ( 2 για τα patch panels, 2 για τους οδηγούς καλωδίων, και 1 κενό για την εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού) Λήψεις Data - Τηλεφώνων Όλες οι λήψεις θα είναι τύπου RJ45 οκτώ επαφών με ελαστικό πορτάκι και θα ανήκουν στην κατηγορία 6 ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για data είτε για τηλέφωνο είτε για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που καλύπτεται από την κατηγορία 6 όπως μεγάφωνα, alarm, κ.λ.π. Όλες θα έχουν 2 modules RJ45 cat 6 unscreened. Θα τοποθετούνται στα κανάλια που θα μεταφέρουν τα καλώδια ασθενών ρευμάτων Rack Το κέντρο της εγκατάστασης θα είναι το Rack (κατανεμητής) από όπου θα ξεκινάνε όλα τα καλώδια που θα καταλήγουν στις διάφορες λήψεις. Το Rack θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 1. Διαστάσεις ανάλλογες των απαιτήσεων για κάθε χώρο. 2. Αποσπώμενα πλαϊνά καπάκια 3. Επιλογή εισόδου καλωδίων 4. Ράγες εμπρός και πίσω με δυνατότητα ρύθμισης θέσεως 5. Κρίκοι ανάρτησης καμπίνας 6. Πόρτα από Plexiglas με δυνατότητα αφαίρεσης ή αλλαγής κατεύθυνσης ανοίγματος 7. Βίδες γείωσης 8. συνδεδεμένους ανεμιστήρες οροφής 9. ράφι με στήριξη μόνο εμπρός 10.ράφι με στήριξη εμπρός και πίσω 11.Eιδικό πολύπριζο σούκο 7 θέσεων με RFI εγκατεστημένο στο πίσω μέρος του RACK 2.2. Patch Panels Όλα τα patch panels θα είναι κατηγορίας 6 με 24 ports RJ45, unscreened, 1U, 19. Για κάθε patch panel θα πρέπει να υπάρχει στο RACK και οδηγός καλωδίων 1U 19 ακριβώς από κάτω από το patch panel Γείωση εγκατάστασης Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (RACK) θα έχουν ανεξάρτητη γείωση αποτελούμενη από ένα ηλεκτρόδιο χαλύβδινο επιχαλκωμένο διαμέτρου 10mm και μήκους 2,5m το οποίο θα συνδέεται μέσω χάλκινου αγωγού διατομής 10mm2 με τον τηλεφωνικό κατανεμητή του Ο.Τ.Ε. Η γείωση θα ελεγχθεί ώστε να συμφωνεί με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-607 / 13

14 Έλεγχος / πιστοποίηση καλωδίωσης Η μελέτη και η κατασκευή της εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων θα ακολουθεί τους κανονισμούς του Ο.Τ.Ε (περί εσωτερικών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων) όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Φύλλο 269, Τεύχος Δεύτερο 8/4/1971 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εγκατάστασης ασθενών και προκειμένου να παραληφθεί το κτίριο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας της Δομημένης Καλωδίωσης η ανάδοχος εταιρία θα κάνει έλεγχο με δικό της ειδικό όργανο μέτρησης όλων των λήψεων από άκρο σε άκρο σε συνεργασία με την Υπηρεσία. Οι δοκιμαστικοί έλεγχοι θα αφορούν τόσο την αξιοπιστία και ασφάλεια της εγκατάστασης όσο και τα χαρακτηριστικά μετάδοσης όπως αυτά προδιαγράφονται στην σχετική παράγραφο (performance) του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις προσθήκες των προτύπων TSB-36, TSB-40A και TSB-67. Οι μετρήσεις θα αφορούν τουλάχιστον: απόσταση καλωδίωσης σε μέτρα, Attenuation, NEXT, ACR (όπως αυτή προδιαγράφεται στο πρότυπο IS 11801) σε διάφορες συχνότητες σηματοδοσίας μέχρι και την μεγαλύτερη δυνατή που καλύπτεται από την κατηγορία 6 (200MHz). α) Όλα τα υλικά της Δομημένης καλωδίωσης όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά θα είναι τύπου Ethernet κατηγορίας 6 ή καλύτερα. β) Σε καμία περίπτωση οι οδεύσεις των ασθενών δεν πρέπει να συντρέχουν με οδεύσεις ισχυρών ρευμάτων, ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 20cm (η απόσταση αυτή αφορά επίσης τις εσχάρες και τα επιτοίχια πλαστικά κανάλια). ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΙ μελετητές Ο Δ/ντης Τ.Υ. Ο.Α.ΔΥ.Κ. Γιώργος Δραμηλαράκης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.E. Μάρκος Πατρελάκης Πολιτικός Μηχανικός Δημήτρης Τζουγανακης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.E. /

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3 1.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 1.3.1 Γενικά 3 1.3.2 Υδρευση 3 1.3.3 Κρύο και

Διαβάστε περισσότερα

1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

1-11- Η-/Γ. ( ~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4 1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 1.1 Γενικά. 4 1.2 Τηλεφωνικά καλώδια, σωλήνες και σχάρες. 4 1.2.1. Τηλεφωνικά καλώδια. 4 1.2.2. Σωληνώσεις. 6 1.2.3. Κουτιά διακλάδωσης. 6

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα