ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η βελτίωση του ανωγείου χώρου του εργοταξίου προκειμένου να στεγάσει χώρο γραφείων. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται από πλευράς οικοδομικών σε καλή κατάσταση με την απαίτηση ορισμένων παρεμβάσεων προκειμένου να καταστεί ικανός να στεγάσει τους εργαζομένους του εργοταξίου του Δήμου Φυλής. Συνοπτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες, όπως : Επισκευή της υφιστάμενης ψευδοροφής Τοποθέτηση μόνωσης επί της νέας ψευδοροφής Επισκευή φωτιστικών σωμάτων επί της οροφής Προετοιμασία και χρωματισμοί των επιφανειών των εσωτερικών τοίχων και της σκάλας που οδηγεί στον όροφο Επισκευή των υφιστάμενων παραθύρων Επισκευή υφιστάμενων ερμαρίων και λειτουργίας των θυρών Επισκευή δικτύων ηλεκτρολογικών και u.t.p. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 και η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. Στον προϋπολογισμό του έτους 2013, στον Κ.Α μετά από τροποποίηση εξασφαλίστηκε πίστωση ,00, όση εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί να καταβληθεί εντός του έτους Το έργο προτείνεται να κατασκευασθεί με εργολαβία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Μαραγκός Νικόλαος Πολιτικός Μηχ/κός - Αρχιτέκτων Πλατάκη Μαρία Πολιτικός Μηχ/κός 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Οικοδομικά: Η κυριότερη απαίτηση προκειμένου να καταστεί ο χώρος λειτουργικός, είναι η επιδιόρθωση της υφιστάμενης ψευδοροφής στο σύνολο της επιφάνειας του χώρου των γραφείων. Η υφιστάμενη ψευδοροφή έχει καταστραφεί σε ορισμένα σημεία καθώς λείπουν τμήματα της επιφάνειας της και έχει αποκαλυφθεί και καταστραφεί η μονωτική στρώση άνωθεν αυτής. Επειδή υφίστανται τμήματα της ψευδοροφής που δεν είναι κατεστραμμένα, θεωρείται ότι μέρος των μεταλλικών ελασμάτων της ψευδοροφής μπορεί να καθαριστεί και να επανατοποθετηθεί. Η επανατοποθέτηση των παλαιών ελασμάτων θα γίνει κατά χώρους (γραφεία) επί του υφιστάμενου σκελετού στερέωσης, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στο τελικό αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι νέα ψευδοροφή θα κατασκευαστεί σε ποσοστό 60% της αρχικής ενώ αντίθετα η καθαίρεση θα γίνει στην συνολική επιφάνεια. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει πριν την κατάθεση της προσφοράς τους να λάβουν γνώση της κατάστασης της υφιστάμενης ψευδοροφής έτσι ώστε να περιλάβουν στην προσφορά τους την επιλογή των κατάλληλων υλικών (μεταλλικών ελασμάτων και ανάγκες στερέωσης). Για την ολοκλήρωση της εργασίας θα τοποθετηθούν ως μόνωση νέες πλάκες πετροβάμβακα στο σύνολο της επιφάνειας άνωθεν της ψευδοροφής. Τα φωτιστικά σώματα της οροφής υφίστανται στις αρχικές τους θέσεις οπότε θα απομακρυνθούν, θα καθαριστούν και θα υπάρξει πρόβλεψη να επανατοποθετηθούν στην νέα ψευδοροφή. Στη συνέχεια προβλέπεται ο εκ νέου χρωματισμός του συνόλου της επιφάνειας των τοίχων των γραφείων. Ιδιαίτερα στα δωμάτια που έχουν εξωτερικούς τοίχους, προβλέπεται το ξύσιμο και η προετοιμασία (όπου αυτό φαίνεται αναγκαίο και ιδίως σε σημεία που παρουσιάζονται ανοίγματα) των σχετικών επιφανειών έτσι ώστε αυτές να καταστούν έτοιμες για τους χρωματισμούς. Περαιτέρω, προβλέπεται και ο χρωματισμός της μεταλλικής σκάλας που οδηγεί στον χώρο των γραφείων. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα ενσωματωθούν στο έργο μετά από σχετική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα παράθυρα που υφίστανται στο κτίριο είναι πλήρη τόσο όσον αφορά τους υαλοπίνακες όσο και τα πλαίσια αλουμινίου, προκειμένου όμως να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία τους θα απαιτηθεί αντικατάσταση στα βουρτσάκια των οδηγών αυτών καθώς και σφράγιση με κατάλληλο υλικών των αρμών που έχουν δημιουργηθεί περιμετρικά των παραθύρων. Επίσης, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία του χώρου ως χώρου γραφείων θα τοποθετηθούν περσιδωτά προπετάσματα στο σύνολο των υφιστάμενων παραθύρων. 2

3 Οι εσωτερικές θύρες των γραφείων βρίσκονται σε καλή κατάσταση τόσο από πλευράς φθορών όσο και από πλευράς χρωματισμών. Σε όσες θύρες είναι ανοιχτές δεν υπάρχουν πόμολα και κλειδαριές αλλά και στις κλειδωμένες πόρτες δεν υπάρχουν κλειδιά προκειμένου να ανοιχθούν. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να αντικατασταθούν τα πόμολα και οι κλειδαριές στο σύνολο των θυρών. Τέλος, μικροεπεμβάσεις χρειάζονται σε υφιστάμενη εγκατάσταση νεροχύτη και κυρίως στην επισκευή των ερμαρίων αυτού καθώς και στον χώρο των τουαλετών. Ο χώρος θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία μετά τον επιμελή καθαρισμό του. Η μηχανικός του Δήμου ΠΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός 2. Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Γενικά Με γνώμονα την άμεση και μακροχρόνια εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας, η εγκατάσταση δικτύου λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφώνων κρίνεται αναγκαία. Το καλωδιακό δίκτυο του κτιρίου θα είναι δομημένο (structured wiring), και θα βασίζεται στο αντίστοιχο πρότυπο τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης κτιρίων EIA/TIA- 568Β. Από άποψη χαρακτηριστικών μετάδοσης (Αttenuation και Near End Cross Talk), η καλωδίωση θα ικανοποιεί την κατηγορία 6 έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα ή μελλοντικά μετάδοση 1 Gigabits/sec. Στοιχεία του δικτύου αποτελούν οι τηλεπικοινωνιακές παροχές (πρίζες), η οριζόντια καλωδίωση, o κατανεμητής ορόφου, η κατακόρυφη καλωδίωση και ο κεντρικός κατανεμητής του κτιρίου. Εξασφαλίζεται ότι η μέγιστη απόσταση μεταξύ των πλέων απομακρυσμένων σταθμών και του κεντρικού κατανεμητή θα είναι εντός των ορίων που ορίζουν τα πρότυπα (<90m) έτσι ώστε να είναι δυνατή η απ' ευθείας σύνδεση Μεταγωγέων Εthernet οι οποίοι βρίσκονται στον κεντρικό κατανεμητή με σταθμούς εργασίας ή εξυπηρετητές οπουδήποτε στο κτίριο όταν αυτό παραστεί αναγκαίο. Η σύνδεση κατανεμητών ορόφου και κεντρικού κατανεμητή απλουστεύεται όταν αυτοί οργανώνονται σε διάταξη κατακόρυφης στήλης. Το καλωδιακό δίκτυο θα είναι κοινό για το δίκτυο δεδομένων και για το τηλεφωνικό δίκτυο όσον αφορά την οριζόντια καλωδίωση και διαφοροποιείται στο κατακόρυφο τμήμα της καλωδίωσης. 1.1 Προδιαγραφές υλικών Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας και θα έχουν έγκριση (πινακίδα) σύμφωνα με VDE ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό. Τα υλικά (συσκευές, μηχανήματα, όργανα) των εγκαταστάσεων θα προέρχονται από όσο το δυνατόν λιγότερους κατασκευαστές, για τη μελλοντική διευκόλυνση της συντήρησης και της προμήθειας ανταλλακτικών. 3

4 Όλα τα υλικά και οι συσκευές θα επιλεγούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης εφαρμογής, τις αντοχές, τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις συνθήκες επί τόπου του έργου. Τα πρότυπα που πρέπει να τηρηθούν, για την ανάπτυξη του καλωδιακού συστήματος είναι : 1. ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.1,Β.2,Β.3 (ως έχουν στην έκδοση 12 Απριλίου 2001) 2. ISO/IEC EIA/TIA 568 B.2-1 Cat6 Τελική έκδοση προτύπου Ιούνιος 2002 ΕΝ EN ΤSB 67 Level III EIA/TIA EIA/TIA 604 FOCIS 6 9. EIA/TIA IEC Κανάλια Η χρήση των καναλιών για την διανομή των καλωδίων, θα επιτρέπει την αλλαγή της διάταξης των καλωδίων και την προσθήκη ή την αφαίρεση καλωδίων. Τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή των καναλιών για την τοποθέτηση των καλωδίων είναι: Κανάλια πλαστικά Καλύμματα καναλιών Γωνίες Ταφ Αρμοκάλυπτρα Τερματικά καναλιών Υλικά στήριξης καναλιών στον τοίχο. Τα κανάλια θα είναι κλειστά από πλαστικό αυτοσβενούμενο PVC χωρίς τρύπες. Θα τοποθετηθούν επίτοιχα πάνω από το σοβατεπί. Στα σημεία διέλευσής τους από ανοίγματα, τότε η τοποθέτησή τους θα γίνει πάνω από αυτά. Η στήριξη του καναλιού στον τοίχο θα γίνει ανά cm. Οι αλλαγές κατεύθυνσης των καναλιών θα πραγματοποιηθούν με πλαστικά εξαρτήματα - διακλάδωση Τ ή με γωνίες άριστα προσαρμοσμένες με το κανάλι όδευσης καλωδίων και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, με άρτια εφαρμογή μεταξύ τους για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι ενώσεις μεταξύ δύο καναλιών θα γίνει με αρμοκάλυπτρο αντίστοιχης διατομής. Θα τερματίσουν στο κουτί Rack ( κατανεμητής ορόφου). Η χωρητικότητά τους σε καλώδια δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 75%. 3. Καλωδιώσεις Το οριζόντιο δίκτυο καλωδίωσης αποτελείται από οκτασύρματα καλώδια UTP κατηγορίας 6 και συνδέει τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες με το οριζόντιο πεδίο του κατανεμητή ορόφου( patch panels 24 ). Τα οκτώ σύρματα της κάθε εξόδου πρίζας εργασίας θα είναι άμεσα συνδεδεμένα στο οριζόντιο πεδίο του κατανεμητή ορόφου. Το οριζόντιο δίκτυο καλωδίωσης μεταξύ του κατανεμητή και πρίζας θα είναι συνεχή και θα τοποθετείται μέσα στην υπάρχουσα υποδομή κλειστών επίτοιχων καναλιών. Δίπλα στο εγκατεστημένο καλώδιο, θα υπάρχει και εφεδρικό καλώδιο μη συνδεδεμένο σε αναμονή για μελλοντική χρήση. Σε κάθε πρίζα εργασίας θα καταλήγει και δεύτερο εφεδρικό δίκτυο καλωδίου utp κατηγορίας 6 για μελλοντική χρήση. Σε τακτά διαστήματα τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,5 μέτρα, τα καλώδια. θα σταθεροποιούνται εντός του καναλιού με ειδικά πλαστικά "άγκιστρα" ή άλλο παρόμοιο τρόπο. Οι διπλές παροχές (πρίζες) αναρτώνται επί του καναλιού και κατά προτίμηση να υπάρχει η δυνατότητα οριζόντιας μετακίνησης κατά 1-2 μέτρα. Οι οδεύσεις των καλωδίων UTP θα γίνονται 4

5 με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό μέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικού ρεύματος όπως ορίζεται από το πρότυπο TLA/EIA 568Β. Δεδομένου ότι η μέγιστη απόσταση από την πλέον απομακρυσμένη λήψη είναι μικρότερη από 90m δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απόστασης και δεν απαιτούνται ενδιάμεσες διατάξεις ενίσχυσης. 4. Τηλεπικοινωνιακές πρίζες Θα τοποθετηθούν σε ύψος περίπου των 40 cm από το πάτωμα και σε μέρος που θα διευκολύνει την σύνδεσή τους με τις θέσεις εργασίας. Θα έχουν δύο υποδοχές RJ45 με προστατευτικό κάλυμμα. Η σύνδεση των δύο εξόδων των πριζών θα υποστηρίζει μία σύνδεση data και μία σύνδεση tel. Θα υπάρχει όμως η δυνατότητα χρησιμοποίησης και των δύο εξόδων για δεδομένα ή tel ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Κάθε έξοδος θα αριθμείται με μονοσήμαντο αλβαριθμητικό συμβολισμό. Αντίστοιχα θα αριθμείται και το πεδίο μικτονόμησης όλων των κατανεμητών σύμφωνα με τα όσα ορίζει το διεθνές πρότυπο TIA/EIA-606. Σε κάθε έξοδο θα τερματίζουν πλήρως και τα 4 ζεύγη του utp cat.6 καλωδίου. 5. Κατανεμητές 5.1 Κατανεμητής ορόφου (PATCH PANELS 24 ) Ο κατανεμητής ορόφου θα εγκατασταθεί στον προστατευόμενο Χώρο Γ. Στον κατανεμητή ορόφου θα καταλήγουν όλες οι παροχές του ορόφου σε αντίστοιχα Patch Panel. Όλες οι παροχές θα τερματίζονται με την σειρά σε μία σειρά Patch Panel θυρών RJ45 (patch panel utp cat.6). Σε άλλο Patch Panel θα τερματίζεται η γέφυρα με 24 παροχές με τον κατανεμητή τηλεφωνίας. Στις 3 τελευταίες κενές θέσεις των Path Panel της παροχής θα τερματιστούν 3 καλώδια της κατακόρυφης καλωδίωσης. Στο πίσω μέρος του Rack θα γίνεται η εγκατάσταση του πολύπριζου 19 και η σύνδεση με την παροχή ρεύματος από τον υπόγειο χώρο. Το Rack θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης όπως οριζόντια πεδία οργάνωσης καλωδίων Cable Management (ένα για κάθε patch panel) 2 ανεμιστήρες με θερμοστάτη ελέγχου των ανεμιστήρων και τις απαραίτητες βίδες στήριξης των παθητικών στοιχείων. 5.2 Κεντρικός κατανεμητής Στο Ισόγειο του κτιρίου θα καταλήγουν τα 24 κατακόρυφα UTP cat6 από το RACK του ορόφου τα οποία θα τερματίζονται σε ένα Patch Panel. Αντίστοιχα θα καταλήγουν και τα καλώδια ρεύματος σε πρίζες αρσενικές σούκο και θα γίνεται και εγκατάσταση πολύπριζου Rack Mounted. Στο χώρο του Ισογείου απαιτείται η εγκατάσταση Rack. Από το σημείο εισόδου των καλωδίων θα εγκατασταθεί οριζόντιο και κατακόρυφο πλαστικό κανάλι μέχρι το σημείο που βρίσκεται το RACK. 6. Γείωση εγκατάστασης Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (RACK) θα έχουν ανεξάρτητη γείωση αποτελούμενη από ένα ηλεκτρόδιο χαλύβδινο επιχαλκωμένο διαμέτρου 10mm και μήκους 2,5m το οποίο θα συνδέεται μέσω χάλκινου αγωγού διατομής 10mm2 με τον τηλεφωνικό κατανεμητή του Ο.Τ.Ε. Η γείωση θα ελεγχθεί ώστε να συμφωνεί με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-607 5

6 Δίκτυο ισχυρών ρευμάτων εγκατάσταση πριζών 1. Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το δίκτυο εξωτερικής ηλεκτρικής εγκατάσταση πριζών εντός πλαστικών καναλιών για την διανομής των καλωδίων. 2. Ενσωματούμενα υλικά Τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή του έργου είναι: - Πλαστικά Κανάλια όδευσης καλωδίων 40X40mm με τα παρελκόμενα Καλύμματα καναλιών Εξαρτήματα αλλαγής κατεύθυνσης. Αρμοκάλυπτρα. Γωνίες. Εξαρτήματα σύνδεσης πριζών. Τερματικά καναλιών. Υλικά στήριξης καλωδίων. - Πρίζες. - Καλωδιώσεις ΝΥΜ 3Χ2,5mm 2. - Όργανα ασφάλισης (Μικροαυτόματος 16Α). 3. Πλαστικά κανάλια 40X40mm. Τα κανάλια διαστάσεων 40Χ40cm διμερής (μέχρι δύο καλώδια σε παράλληλες διαδρομές), θα χρησιμοποιηθούν για το οριζόντιο και το κατακόρυφο δίκτυο όδευσης καλωδίων εντός του κτιρίου. Οι οδεύσεις των καλωδίων ισχυρών ρευμάτων και ασθενών, θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό μέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικού ρεύματος όπως ορίζεται από το πρότυπο TLA/EIA 568Β. Για το συνεχή διαχωρισμό ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και για την όδευση των καλωδίων των ρευματοδοτών και των καλωδίων των λήψεων τηλεφώνων-data, τα κανάλια των ισχυρών θα τοποθετηθούν σε ύψος 0.8m από το τελειωμένο δάπεδο, εφόσον το επιτρέπει η προϋπάρχουσα κατασκευή. Σε καμία περίπτωση οι οδεύσεις των ασθενών δεν πρέπει να συντρέχουν με οδεύσεις ισχυρών ρευμάτων, ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 20cm (η απόσταση αυτή αφορά επίσης τις εσχάρες και τα επιτοίχια πλαστικά κανάλια). Η επιλογή της διάσταση του καναλιού έγινε με γνώμονα το πλήθος όδευσης των καλωδίων και το περιθώριο μελλοντικής εγκατάστασης καλωδίων. Θα τοποθετηθούν στον τοίχο, με τυποποιημένο μήκος των 2,0 μ. σε προχαραγμένα σημεία και η στήριξή τους θα γίνει ανά 30 50cm, ώστε να εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής. Τα κανάλια θα συνδέουν τις πρίζες με τον ηλεκτρικό πίνακα του ορόφου. Όπου η όδευση των καναλιών διακόπτεται από ανοίγματα, τότε η όδευση των καναλιών θα γίνει πάνω από τα ανοίγματα. 4. Πρίζες Σε όλους τους χώρους του ορόφου προβλέπεται η τοποθέτηση πριζών σε θέσεις όπως ορίζονται στο σχέδιο κάτοψης. Θα είναι διπολικοί με πλευρική γείωση τύπου ΣΟΥΚΟ με βάση από πορσελάνη, έντασης 16Α, τάσης 250 V, κατάλληλος για τοποθέτηση σε επίτοιχο κανάλι. Κάθε γραμμή ρευματοδότη (πρίζα) τροφοδοτεί από 3 μέχρι 4 το πολύ πρίζες και θα ασφαλίζεται στον ηλεκτρικό πίνακα ορόφου με μικροαυτόματο 16Α. 5. Καλωδιώσεις. Όλες οι ορατές γραμμές θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα προς τις πλευρές των τοίχων εντός των πλαστικών καναλιών. Λοξές διαδρομές γραμμών απαγορεύονται. Για τα ηλεκτρικά κυκλώματα των πριζών θα χρησιμοποιηθεί 6

7 μονόκλωνο καλώδιο (παλαιού τύπου ΝΥΜ (re) 3Χ2,5 mm 2 ) νέου τύπου Α05VV-U 2G2,5. Για την διευκόλυνση των συνδέσεων οι αγωγοί θα φέρουν χρώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 624 και ΕΛΟΤ 843. Οι συνδέσεις μεταξύ αγωγών καθώς και οι συνδέσεις των αγωγών προς τις πρίζες πρέπει να εξασφαλίζουν μια ανθεκτική στο χρόνο ηλεκτρική συνέχεια. Προκειμένου να συνδεθούν τα καλώδια, θα αφαιρεθεί η ο προστατευτικός μανδύας με προσοχή ώστε να μην χαλάσει η μόνωση του αγωγού. Θα χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο εργαλείο απογύμνωσης των αγωγών. Η σύνδεση θα γίνεται είτε με σύσφιξη σε κλέμες είτε με συστροφή καπς. Τα άκρα των αγωγών πρέπει να είναι πάντα καθαρά, ή διατομή της σύνδεσης των κλεμών ή καπς πρέπει να είναι η κατάλληλη για την διάμετρο των αγωγών που συνδέουν. Εφίσταται η προσοχή ώστε τα άκρα των αγωγών που θα κοπούν και στη συνέχεια θα συνδεθούν, να μη μείνουν εκτεθειμένα στον ατμοσφαιρικό αέρα περισσότερο από 4 ώρες και ιδιαίτερα όταν η ατμόσφαιρα είναι υγρή. Τα κουτιά σύνδεσης θα είναι ειδικά πλαστικά κουτιά ανθυγρού τύπου. Τα κυκλώματα περιλαμβάνουν: Κύκλωμα Κ.1 5 πρίζες Χώροι Ε,Δ Κύκλωμα Κ.2 4 πρίζες Χώροι Δ, Γ, Β Κύκλωμα Κ.3 3 πρίζες Χώρος Β 6. Αυτόματες Ασφάλειες (Μικροαυτόματος 16Α). Κάθε κύκλωμα θα ασφαλίζεται στον ηλεκτρικό πίνακα με όργανο ασφάλισης ράγας (μικροαυτόματος). Θα είναι μονοπολικός εντάσεως των 16Α κατασκευασμένος κατά VDA Η διάρκεια ζωής τους θα είναι τουλάχιστον για ζεύξεις και αποζεύξεις. Θα φέρουν θερμική προστασία υπερέντασης και στιγμιαίο ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο έναντι βραχυκυκλώσεως, που διεγείρει σε ρεύμα έντασης 4πλάσιας της ονομαστικής έντασης του μικροαυτόματου. Η μηχανικός του Δήμου ΚΑΜΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

1-11- Η-/Γ. ( ~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κώστας Ντόβας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής

Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής Κατάλογος 2011 Προκαλωδιωμένος Πίνακας Περιεχόμενα Mini Pragma Παρουσίαση της σειράς 2 Χωνευτοί πίνακες 4 Προκαλωδιωμένος χωνευτός πίνακας 7 Επίτοιχοι πίνακες 8 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ Σεπτέμβριος 15/9/2014 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα