S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο"

Transcript

1 S I G M A "Z E U S" Ο "ZEUS" είναι ένας πολυζωνικός πίνακας συναγερµού, πυρανίχνευσης και Access Control, ο οποίος ενσωµατώνει τις τελευταίες λύσεις της ηλεκτρονικής στα συστήµατα ασφαλείας, όπως: κωδικοποιηµένες σειριακές ζώνες, επικοινωνία µε τα περιφερειακά µέσω διαύλου RS-485, όπλιση και αφόπλιση µε RF-ID Card ή τηλεχειρισµό RF Rolling Code, χειρισµό µέσω τηλεφώνου, επικοινωνία µε περιφερειακά Χ-10, κλπ. Η βασική έκδοση αποτελείται από την κυρίως µονάδα, η οποία έχει δέκα ζώνες µε τερµατική αντίσταση, τέσσερις προγραµµατιζόµενες εξόδους (PGM), κωδικοποιητή και τηλεφωνητή δύο καναλιών. Η µονάδα µπορεί να δεχθεί µέχρι έξι πλακέτες επέκτασης ζωνών και να φθάσει συνολικά τις ενενήντα ζώνες. Οι διαθέσιµες επεκτάσεις ζωνών που µπορεί να δεχθεί είναι τριών τύπων: ΖΕΜ-10: έκα ζώνες µε διπλή τερµατική αντίσταση. ΖΕΜ-10S/ZEM-30S: έκα ή τριάντα κωδικοποιηµένες σειριακές ζώνες µε δύο µόνο καλώδια. WRP 10 / WRP 30: Aσύρµατη επέκταση δέκα ή τριάντα ζωνών. Στον πίνακα µπορούν να συνδεθούν µέχρι δέκα έξι πληκτρολόγια. Όλα τα πληκτρολόγια είναι µε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), προγραµµατιζόµενο θερµοστάτη χώρου και έχουν είσοδο ζώνης για σύνδεση µαγνητικής επαφής ή ανιχνευτή. Υπάρχουν τέσσερις τύποι πληκτρολογίων: ZEUS/KP-BL: Με µικρή, φωτιζόµενη οθόνη. ZEUS/KP-LD: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη. ZEUS/KP-RFID: Με µικρή, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο Proximity Card Reader. ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο Proximity Card Reader. Επίσης, στην µονάδα µπορούν να συνδεθούν τα εξής περιφερειακά: WRP 10 / WRP 30: Ασύρµατος δέκτης για δέκα ή τριάντα τηλεχειριστήρια Rolling Code των τεσσάρων καναλιών (όπλιση, όπλιση HOME, αφόπλιση και πανικός). VSM-01: Mονάδα συνθετητή φωνής δύο µηνυµάτων για τον τηλεφωνητή. ZEUS-PCR: Αναγνώστης για κάρτες προσέγγισης. ZEUS-TLC: Mονάδα για τον τηλεχειρισµό και τον έλεγχο του συστήµατος και άλλων συσκευών στον χώρο από απόσταση (µέσω τηλεφωνικής γραµ- µής ή κινητού τηλεφώνου), µε ενσωµατωµένο συνθετητή φωνής. PGM-08: Επέκταση οκτώ προγραµµατιζόµενων εξόδων. Μπορούν να συνδεθούν δύο επεκτάσεις, στις οποίες µπορούν να συνδεθούν επιπλέον Relays (PGM-RL). ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 1

2 PGM Χ-10: Επέκταση οκτώ προγραµµατιζόµενων εξόδων, µε έξοδο για σύνδεση µε Χ-10 Transmitter Module, για τον χειρισµό οκτώ συσκευών Χ-10, µέσω της υπάρχουσας καλωδίωσης των 220 V AC. FSA: ίνει την δυνατότητα σε µία ζώνης πυρανίχνευσης να συνδεθεί µε ανιχνευτές καπνού δύο καλωδίων. Τροφοδοτείται µε 12V DC από τον πίνακα και δίνει 24V DC για την τροφοδοσία των ανιχνευτών. ZEUS-MIMIC: Μιµικός πίνακας για την απεικόνιση των ζωνών µε LED s. ZEUS-INTERFACE: για σύνδεση µε υπολογιστή για τοπικό Downloading. O προγραµµατισµός της µονάδας, η οποία είναι ήδη προγραµµατισµένη, µπορεί να αλλάξει µέσω του πληκτρολογίου ή µε υπολογιστή, µε την διαδικασία Downloading (µε τοπική σύνδεση ή από απόσταση µέσω τηλεφωνικής γραµ- µής). Τα δεδοµένα του προγράµµατος γράφονται σε µνήµη EEPROM και για τον λόγο αυτό δεν χάνονται, ακόµη και όταν η µονάδα µείνει χωρίς τροφοδοσία. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ έκα πλήρως προγραµµατιζόµενες ζώνες, που µπορούν να προγραµµατισθούν για εσωτερική ή περιµετρική λειτουργία, σαν ζώνες µε καθυστέρηση, σαν άµεσες, σαν ζώνες πυρανίχνευσης, σαν 24ωρες µε ή χωρίς σειρήνα, σαν ζώνες για ανιχνευτές PIR ή διπλής τεχνολογίας και σαν ζώνες-κλειδί, για την όπλιση ή αφόπλιση της µονάδας. Όλες οι ζώνες έχουν προστασία από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα της γραµµής, µέσω τερµατικής αντίστασης 2.2ΚΩ και µπορούν να λειτουργήσουν µε επαφές ανοιχτού (Ν.Ο) ή κλειστού (Ν.C) κυκλώµατος. Oι ζώνες των ανιχνευτών µπορούν, µέσα από το ίδιο καλώδιο, να δώσουν ανεξάρτητη έξοδο TAMPER, µε την χρήση δύο τερµατικών αντιστάσεων. Όλες οι ζώνες, εκτός των ζωνών πυρανίχνευσης και 24ωρης λειτουργίας, µπορούν να λειτουργήσουν σαν κουδούνι, την ώρα που η µονάδα είναι αφοπλισµένη. Όσες ζώνες είναι προγραµµατισµένες να λειτουργήσουν µε ανιχνευτές υπερύθρων ή µικροκυµάτων, γίνονται ζώνες ακολουθίας, αν ενεργοποιηθεί πρώτα ζώνη µε καθυστέρηση. Οι ζώνες αυτές ελέγχουν τις εντολές του ανιχνευτή και δίνουν συναγερµό, µόνο αν δεχθούν µέσα σε 30 sec δύο εντολές, διάρκειας µεγαλύτερης του ενός δευτερολέπτου και µικρότερης των τεσσάρων δευτερολέπτων ή µία εντολή µεγαλύτερη των τεσσάρων δευτερολέπτων. Όταν ενεργοποιηθεί ζώνη πυρανίχνευσης, πριν δώσει συναγερµό, κάνει επαλήθευση της εντολής που δέχθηκε από τον ανιχνευτή. Όταν δοθεί συναγερµός από ζώνη πυρανίχνευσης, ο συναγερµός µπορεί να ακυρωθεί µόνο από το πληκτρολόγιο, µε την χρήση κωδικού. Όταν µία ζώνη δώσει συγκεκριµένο αριθµό συναγερµών, κατά την διάρκεια ενός κύκλου όπλισης, η ζώνη αυτή τίθεται αυτόµατα εκτός λειτουργίας, εφ όσον έχει γίνει ο αντίστοιχος προγραµµατισµός. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 2

3 Οι ζώνες µπορούν να προγραµµατισθούν για εσωτερική ή περιµετρική λειτουργία ή να βγουν προσωρινά εκτός λειτουργίας (BYPASS), εκτός των ζωνών πυρανίχνευσης και 24ωρης λειτουργίας. υνατότητα λειτουργίας σε έξι ανεξάρτητα τµήµατα (Partitions). Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου. Τέσσερις διαφορετικοί χρόνοι εισόδου. Η µονάδα, στην λειτουργία HOME, οπλίζει καταργώντας τους χρόνους εισόδου και εξόδου. Στην περίπτωση αυτή βγαίνουν αυτόµατα εκτός λειτουργίας οι εσωτερικές ζώνες. Αν η µονάδα οπλίσει και δεν ανοίξει ζώνη µε καθυστέρηση µέχρι την λήξη του χρόνου εξόδου, το σύστηµα θα οπλίσει αυτόµατα µε την διαδικασία HOME, εφ όσον έχει γίνει ο προγραµµατισµός AUTO HOME. Κατά την όπλιση, οι ζώνες που θα είναι ανοικτές όταν λήξει ο χρόνος εξόδου, θα γίνουν αυτόµατα BYPASS, εφ όσον έχει γίνει ο προγραµµατισµός AUTO BYPASS. Μπορεί να γίνει γρήγορη όπλιση του συναγερµού µε την χρήση του ψηφίου της γρήγορης όπλισης. Η µονάδα προγραµµατίζεται να οπλίζει ή να αφοπλίζει αυτόµατα σε εβδοµαδιαία βάση. Πέντε λεπτά πριν την αυτόµατη όπλιση ειδοποιεί µε τον βοµβητή. Στην διάρκεια των πέντε αυτών λεπτών, µπορείτε να ακυρώσετε ή να παρατείνετε την αυτόµατη όπλιση, µε την χρήση του κωδικού σας. Μπορούν να επιλεγούν ποια από τα τµήµατα θα οπλίζουν και θα αφοπλίζουν αυτόµατα. Κατά την αυτόµατη όπλιση, αν υπάρχουν ζώνες ανοικτές µετά την λήξη του χρόνου εξόδου, γίνονται αυτόµατα BYPASS. Η µονάδα καταχωρεί στην µνήµη της εξακόσια συµβάντα, µε την ώρα και την ηµεροµηνία που εκδηλώθηκαν. Το LED TROUBLE µας ενηµερώνει για τα τελευταία συµβάντα και για τις βλάβες του συστήµατος. Η µονάδα έχει έναν τετραψήφιο κωδικό τεχνικού και τριάντα κωδικούς για τους χρήστες της µονάδας, που µπορούν να αποτελούνται από τέσσερα έως έξη ψηφία, εκτός του κύριου κωδικού που έχει πάντα επτά ψηφία. Οι κωδικοί προγραµµατίζονται σε έξι διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. Οι κωδικοί δύο χρήσεων επιτρέπουν στον χρήστη να οπλίσει και να αφοπλίσει τον συναγερµό µόνο µία φορά και ύστερα σβήνουν. Αν κοπούν τα καλώδια του πληκτρολογίου ή πατηθεί τέσσερις φορές λάθος κωδικός, αδρανοποιείται το πληκτρολόγιο για δεκαπέντε δευτερόλεπτα και, αν η µονάδα είναι συνδεδεµένη µε κεντρικό σταθµό, στέλνει σήµα, δηλώνοντας την προσπάθεια εξουδετέρωσης. Όταν σας εξαναγκάσουν να αφοπλίσετε τον συναγερµό, µπορείτε να στείλετε σιωπηρό συναγερµό στον κεντρικό σταθµό, αφοπλίζοντας τον συναγερµό µε τον κωδικό αφόπλισης υπό απειλή. Σε περίπτωση ληστείας, φωτιάς ή όταν έχετε ανάγκη από γιατρό, µπορείτε να ζητήσετε βοήθεια, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα άµεσης ανάγκης του ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 3

4 πληκτρολογίου. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να προγραµµατίσετε τα αντίστοιχα τηλέφωνα στο δεύτερο κανάλι του τηλεφωνητή. Μπορείτε να κάνετε έλεγχο της εγκατάστασης µόνο µε τον βοµβητή, χωρίς να κτυπούν οι σειρήνες και να ενοχλείτε τον σταθµό. Η µονάδα έχει την δυνατότητα τηλεχειρισµού µέσω τονικού τηλεφώνου και προγραµµατισµού από απόσταση, µέσω τηλεφωνικής γραµµής και υπολογιστή, µε την διαδικασία Downloading. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ύο κανάλια, µε χωρητικότητα 4 τηλεφώνων σε κάθε κανάλι, που το καθένα µπορεί να έχει µέχρι 16 ψηφία. ύο διαφορετικά µηνύµατα, µε την χρήση της µονάδας VSM-01. Τονική ή παλµική επιλογή. Επιλογή µέσω τηλεφωνικού κέντρου ( αναµονή σήµατος πόλεως ). Αργή επιλογή, για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα, µε την παρεµβολή παύσης µεταξύ των αριθµών. Αναγνωρίζει το κατειληµµένο τηλέφωνο και επιλέγει, αµέσως, το επόµενο. Τα κατειληµµένα τηλέφωνα τα παίρνει δέκα φορές. Τα τηλέφωνα που θα απαντήσουν τα παίρνει δύο φορές, για µεγαλύτερη ασφάλεια και αυτά που δεν απαντούν τα παίρνει τέσσερις φορές. Προγραµµατισµός του τηλεφώνου FOLLOW ME από τον χρήστη του συστήµατος. Όταν γίνει διακοπή των 220V και εφ όσον έχει γίνει ο αντίστοιχος προγραµµατισµός, η µονάδα θα στείλει στο τηλέφωνο FOLLOW ME ένα ηχητικό σήµα, µαζί µε την διεύθυνση του χώρου στον οποίο είναι η εγκατάσταση. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΗ Έξι τετραψήφιοι κωδικοί πελάτη, ένας για κάθε τµήµα. Τέσσερα τηλέφωνα επικοινωνίας µε κεντρικό σταθµό, µε δυνατότητα λειτουργίας µε έναν ή δύο κεντρικούς σταθµούς. Επιλογή του FORMAT επικοινωνίας για κάθε σταθµό. Η επικοινωνία µε τον δεύτερο σταθµό γίνεται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία µε τον πρώτο σταθµό. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στον κεντρικό σταθµό είναι: Όπλιση ή αφόπλιση και από ποιον κωδικό έγινε. Στην περίπτωση που η µονάδα οπλίσει και αφοπλισθεί πριν λήξει ο χρόνος εξόδου, τότε δεν δίνει αναφορά στον κεντρικό σταθµό. Αυτόµατη όπλιση ή αφόπλιση. Αναφορά των ζωνών που έχουν γίνει BYPASS. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 4

5 Εξαναγκασµός αφόπλισης του συναγερµού υπό απειλή. Όπλιση - αφόπλιση και προγραµµατισµός µέσω Downloading. Συναγερµός και από ποια ζώνη έγινε. Απώλεια περιφερειακού ή ανιχνευτή RF και αποκατάσταση αυτών. ιακοπή ή επαναφορά των 220V, µε προγραµµατιζόµενη καθυστέρηση. Χαµηλή τάση του συσσωρευτή του πίνακα και επαναφορά αυτής. Χαµηλή τάση συσσωρευτή ανιχνευτή RF και επαναφορά αυτής. Πυρκαγιά και από ποιο σηµείο εκδηλώθηκε. Ληστεία. και Ιατρική βοήθεια. Παρενόχληση πληκτρολογίου. Σε κάθε προσπάθεια αφόπλισης του συναγερµού (µετά από 4 αποτυχηµένες απόπειρες) ή όταν κοπούν τα καλώδια του πληκτρολογίου. Υπέρβαση ρεύµατος στις εξόδους τροφοδοσίας και αποκατάσταση αυτής. Βλάβη γραµµής σε οποιαδήποτε ζώνη και αποκατάσταση αυτής. Βλάβη τηλεφωνικής γραµµής και αποκατάσταση αυτής. Αυτόµατο TEST, µε δυνατότητα επιλογής για ηµερήσια ή ωριαία αποστολή. Προγραµµατισµός της ηµέρας και της ώρα που θα γίνεται το TEST. Επιλογή των ζωνών που θα αναφέρουν την επαναφορά. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τάση τροφοδοσίας: 220VAC-50Hz, µε µετασχηµατιστή 17V AC/2A. Τροφοδοτικό Switching. Έξοδος: 13,8V DC/2A. Κατανάλωση βασικής µονάδας σε ηρεµία: 55mA. Κατανάλωση πληκτρολογίου: 22mA σε ηρεµία, 100 ma φωτισµένο. Ανεξάρτητες έξοδοι για την τροφοδοσία των ανιχνευτών, των πληκτρολογίων και των αυτοτροφοδοτούµενων σειρηνών. Όλες οι έξοδοι προστατεύονται από πολυασφάλεια 1Α. Έξοδος συναγερµού για σειρήνες: RELAY 12V DC/5A. Προστατεύεται από πολυασφάλεια 2Α. Έξοδος για φόρτιση του συσσωρευτή, προστατευµένη από βραχυκύκλωµα ή ανάποδη πολιτικότητα του συσσωρευτή. Τέσσερις προγραµµατιζόµενες έξοδοι (PGΜ) στην κύρια πλακέτα, µε δυνατότητα επέκτασης σε είκοσι (µε την προσθήκη δύο επεκτάσεων των οκτώ εξόδων η κάθε µία). ιαστάσεις κουτιού: 300 X 300 X 80mm. ιαστάσεις πληκτρολογίου: X 145 X 25 mm. ΠΡΟΣΟΧΗ: η συνολική κατανάλωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1.7 Α, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση αυξηµένης ζήτησης µετά από συναγερµό, να µπορεί το τροφοδοτικό να δώσει το επιπλέον ρεύµα που θα απαιτηθεί για την φόρτιση των συσσωρευτών. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 5

6 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η κεντρική µονάδα αποτελεί το βασικότερο κοµµάτι της εγκατάστασης, που δέχεται τις εντολές από όλες τις αισθητήριες συσκευές (PIR, ανιχνευτές θραύσης τζαµιών, µαγνητικές επαφές κλπ), τις επεξεργάζεται και δίνει τις εντολές για την λειτουργία των σειρηνών, του τηλεφωνητή και κωδικοποιητή. Αποτελείται από το τροφοδοτικό και την κυρίως µονάδα, πάνω στην οποία συνδέεται βισµατικά ο συνθετητής φωνής, όταν χρησιµοποιηθεί τηλεφωνητής. Όλες οι επεκτάσεις συνδέονται πάνω στον δίαυλο επικοινωνίας µε καλώδιο τεσσάρων αγωγών. Η µονάδα έχει την ευελιξία να χρησιµοποιηθεί µε διάφορους τρόπους και σύµφωνα µε τις ανάγκες του χώρου. Μπορεί, δηλαδή, να χρησι- µοποιηθεί ο ίδιος κεντρικός πίνακας χωρισµένος σε διαφορετικά τµήµατα (Partitions), µε χωριστά πληκτρολόγια σε κάθε τµήµα και να λειτουργούν όλα τα τµήµατα τελείως ανεξάρτητα, σαν να υπάρχει χωριστή µονάδα σε κάθε ένα από αυτά. Η πίνακας πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποιο ασφαλές σηµείο, κοντά στην τηλεφωνική γραµµή και σε µία παροχή 220 VAC, η οποία δεν διακόπτεται όταν κλείσει ο γενικός διακόπτης. Το πληκτρολόγιο να τοποθετηθεί κοντά στην θύρα εισόδου-εξόδου, σε ύψος που να είναι εύκολος ο χειρισµός και ο έλεγχος από όλους. Στην µονάδα µπορούν να συνδεθούν µέχρι 16 πληκτρολόγια. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πριν εγκαταστήσετε τον πίνακα ή συνδέσετε οτιδήποτε σ αυτόν, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά, κάντε τις παρακάτω ενέργειες: Συνδέστε το πληκτρολόγιο στον δίαυλο επικοινωνίας (±12V, ±BUS). Τερµατίστε όλες τις εισόδους των ζωνών και την έξοδο της σειρήνας του πίνακα µε τερµατική αντίσταση 2.2KΩ. Συνδέστε την τάση δικτύου (220VAC) στην αντίστοιχη υποδοχή του πίνακα. Τοποθετείστε ένα βολτόµετρο στα καλώδια συσσωρευτή του πίνακα. Θα πρέπει να µετρήσετε 13.8V DC. Αν η τάση είναι σωστή συνδέστε τον συσσωρευτή προσέχοντας την πολικότητα (Κόκκινο στο + και Μαύρο στο - ). Αν η τάση δεν είναι σωστή ρυθµίστε την. Τα LED s ARM-DISARM και POWER πρέπει να είναι αναµ- µένα, το LED µε την ένδειξη TROUBLE σβηστό και στο Display πρέπει να εµφανισθεί η ένδειξη [ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ]. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 6

7 Αν έχετε οποιαδήποτε ένδειξη προβλήµατος, φροντίστε για την επίλυσή του, πριν συνδέσετε οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή στον πίνακα. Αν όλες οι ενδείξεις είναι σωστές, µπορείτε να αρχίσετε τις συνδέσεις, αφού πρώτα αποσυνδέσετε την µπαταρία και την τάση δικτύου από τον πίνακα και τις τερµατικές αντιστάσεις (2.2 KΩ) από τις εισόδους των ζωνών και την έξοδο της σειρήνας. ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Συνδέσετε τους ανιχνευτές, τα πληκτρολόγια και τις άλλες περιφερειακές συσκευές του συστήµατος, χρησιµοποιώντας θωρακισµένο καλώδιο, µε τον θώρακα συνδεδεµένο στο αρνητικό της τροφοδοσίας. Χρησιµοποιείστε καλώδια των οποίων η διατοµή των αγωγών τροφοδοσίας να είναι τουλάχιστον 0,5 mm 2. Επίσης, όσο αυξάνει το µήκος του καλωδίου και η κατανάλωση των περιφερειακών που θα τροφοδοτήσετε, τόσο µεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η διατοµή των αγωγών του καλωδίου που θα χρησιµοποιήσετε. Συνδέσετε τους ανιχνευτές και τις µαγνητικές επαφές σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγράφου Συνδεσµολογία των ζωνών και τα διαγράµµατα συνδεσµολογίας που φαίνονται στις επόµενες σελίδες. Τοποθετείστε τις τερµατικές αντιστάσεις µέσα στους ανιχνευτές ή στο τέλος της γραµµής (στις επαφές). Συνδέστε τις σειρήνες στις αντίστοιχες θέσεις. Για την τροφοδοσία της σειρήνας χρησιµοποιήστε καλώδιο µε διατοµή αγωγών 1-1.5mm. Συνδέστε τα πληκτρολόγια, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά, πάνω στον δίαυλο επικοινωνίας (± BUS), µέσω του οποίου θα επικοινωνούν µε την µονάδα. Για να µπορεί η µονάδα να τα αναγνωρίσει, το καθένα από αυτά, πρέπει να έχει έναν µοναδικό αριθµό I.D., ο οποίος πρέπει να προγραµµατισθεί σε κάθε περιφερειακό, πριν αυτό συνδεθεί µε την µονάδα. Η µονάδα µπορεί να δεχθεί και να λειτουργήσει µε ένα έως δεκαέξι πληκτρολόγια. Τα πληκτρολόγια χρησιµοποιούνται για τον προγραµ- µατισµό και τον έλεγχο της µονάδας και για την λειτουργία της εγκατάστασης. Πάνω στην πλακέτα κάθε πληκτρολογίου υπάρχει ένας περιστροφικός διακόπτης δέκα έξι θέσεων, ο οποίος καθορίζει την ταυτότητα (I.D.) του κάθε πληκτρολογίου. Για να λειτουργήσουν µε τον ίδιο πίνακα περισσότερα από ένα πληκτρολόγια, πρέπει να βάλετε σε διαφορετική θέση τον περιστροφικό διακόπτη που υπάρχει σε κάθε πληκτρολόγιο. Ξεκινήστε πάντοτε από την πρώτη ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 7

8 θέση του διακόπτη, στο πρώτο πληκτρολόγιο και συνεχίστε µε την σειρά στα υπόλοιπα, χωρίς να αφήνετε κενά ενδιάµεσα. Στις θέσεις ± 12V της µονάδας, οι οποίες είναι δίπλα στο BUS συνδέστε τις αντίστοιχες εισόδους τροφοδοσίας όλων των πληκτρολογίων και των περιφερειακών που θα χρησιµοποιήσετε. Πρέπει να λάβετε υπ όψιν σας ότι η κατανάλωση όλων των περιφερειακών που θα συνδέσετε στην έξοδο αυτή (πληκτρολόγια, επεκτάσεις ζωνών, επεκτάσεις PGM s, κλπ), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 Α. Όταν χρειάζεστε περισσότερο ρεύµα, από αυτό που µπορεί να σας δώσει η έξοδος αυτή, χρησιµοποιείστε την έξοδο τροφοδοσίας των ανιχνευτών και όταν αυτό δεν είναι αρκετό, χρησιµοποιήστε άλλο τροφοδοτικό για τα επιπλέον περιφερειακά. Συµβουλευτείτε τα εγχειρίδια των τεχνικών προδιαγραφών, που συνοδεύουν τις συσκευές και τα περιφερειακά που θα χρησιµοποιήσετε, για να υπολογίσετε την συνολική κατανάλωση που θα έχουν και να δείτε αν µπορείτε να τις τροφοδοτήσετε από το τροφοδοτικό του πίνακα ή να επιλέξετε το κατάλληλο τροφοδοτικό, που θα µπορεί να δώσει το απαιτούµενο ρεύµα ώστε να λειτουργήσουν σωστά. Συνδέστε στον πίνακα την τηλεφωνική γραµµή, στην θέση LINE και στην θέση SET συνδέστε τα τηλέφωνα του χώρου. Όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις, συνδέστε ξανά την τάση δικτύου και την µπαταρία στον πίνακα. Αν έχετε οποιαδήποτε ένδειξη βλάβης, θα πρέπει να βρείτε την βλάβη ή την λάθος σύνδεση και να την αποκαταστήσετε. Στην συνέχεια ελέγξτε µία-µία όλες τις λειτουργίες του πίνακα. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 8

9 ΓΕΙΩΣΗ Η σωστή γείωση προστατεύει, σε µεγάλο βαθµό, τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα της µονάδας από κεραυνούς, υπερτάσεις και ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις γενικότερα. Η χρησιµοποίηση της γείωσης είναι υποχρεωτική από το νόµο, για λόγους ασφαλείας (αποφυγή ηλεκτροπληξίας). Πρέπει να αποφεύγεται η γείωση σε σωλήνες νερού γιατί, τις περισσότερες φορές, οι σωλήνες αυτοί είναι από πλαστικό υλικό και δεν προσφέρουν καµία προστασία. Η διατοµή του καλωδίου της γείωσης θα πρέπει να είναι 1.5 mm 2 έως 2.5 mm 2 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση δεν ισχύει όταν στη µονάδα προκληθούν βλάβες που οφείλονται στη µη χρησιµοποίηση σωστής γείωσης. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ Ο πίνακας κάνει δυναµικό έλεγχο του συσσωρευτή. Κάθε 30 λεπτά διακόπτει για 3 λεπτά την τροφοδοσία από το δίκτυο και τροφοδοτείται από τον συσσωρευτή. Αν ο συσσωρευτής έχει αποσυνδεθεί ή τάση του είναι κάτω από 10.5V, ανάβει το κόκκινο LED ("Trouble"). Αν ο πίνακας είναι συνδεδεµένος µε κεντρικό σταθµό, θα στείλει και τον κωδικό της χαµηλής τάσης του συσσωρευτή. Στον επόµενο έλεγχο, δηλαδή µετά από 30 λεπτά, αν η τάση του συσσωρευτή επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα, θα σταλεί στον σταθµό ο κωδικός αποκατάστασης της χαµηλής τάσης. Ο πίνακας έχει ένδειξη και προστασία από αντίστροφη σύνδεση της πολικότητας του συσσωρευτή. Όταν ο συσσωρευτής συνδεθεί ανάποδα, ανάβει το κόκκινο LED που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα. Αποσυνδέστε τον συσσωρευτή και συνδέστε τον µε την σωστή πολικότητα. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Η µονάδα περιοδικά κάνει αυτοέλεγχο της ροής του προγράµµατος, µε το ενσωµατωµένο Watchdog που διαθέτει. Εάν διαπιστώσει κάποιο πρόβληµα κάνει RESET στην µονάδα, η οποία επανέρχεται στην κατάσταση που βρισκόταν πριν γίνει RESET. Ταυτόχρονα, για δέκα δευτερόλεπτα, αγνοεί τις εντολές από τις ζώνες, µέχρι να επανέλθουν σε ηρεµία. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 9

10 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Η µονάδα αναγνωρίζει αυτόµατα όλα τα περιφερειακά που είναι συνδεδεµένα πάνω στον δίαυλο επικοινωνίας, κάθε φορά που θα τροφοδοτηθεί µε τάση. Όταν θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέστε από τον πίνακα κάποιο περιφερειακό (πληκτρολόγιο, επέκταση ζωνών, PGM κλπ), ενώ ο πίνακας είναι σε λειτουργία, ακολουθείστε την εξής διαδικασία: Συνδέστε το BUS και την τροφοδοσία του περιφερειακού στις αντίστοιχες υποδοχές του πίνακα, όταν θέλετε να προσθέσετε περιφερειακό ή αποσυνδέστε το από τον πίνακα, όταν θέλετε να το αφαιρέστε. Με το βέλος [ ] µετακινηθείτε στην οθόνη µε την ένδειξη [ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ] και δώστε []. Θα εµφανισθεί η οθόνη µε την ένδειξη [ ΩΣΤΕ ΚΩ ΙΚΟ ΚΑΙ ]. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τεχνικού και µετά το []. Θα εµφανισθεί η ένδειξη [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ]. ώστε [ESC]. Ο πίνακας θα βγει από την διαδικασία προγραµµατισµού και κατά την διάρκεια που στην οθόνη θα υπάρχει η ένδειξη [Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ], γίνεται ξανά έλεγχος των περιφερειακών που υπάρχουν στην µονάδα, η οποία και πάλι αυτό- µατα αναγνωρίζει όσα προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν από το σύστηµα. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του συστήµατος και για να είναι η εγκατάσταση συµβατή µε τις προδιαγραφές ασφαλείας, πρέπει να ακολουθήσετε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα ελέγχου. Κάθε έξι µήνες να ελέγχετε και να ρυθµίζετε, αν είναι απαραίτητο, την τάση φόρτισης του συσσωρευτή του πίνακα και της αυτοτροφοδοτούµενης σειρήνας. Επίσης, κάθε έξι µήνες, εκτός από τους περιοδικούς ελέγχους λειτουργίας της εγκατάστασης που πρέπει να κάνει ο χρήστης του συστήµατος, πρέπει να ελέγχετε την σωστή λειτουργία όλων των συσκευών (ανιχνευτές PIR, ανιχνευτές θραύσης υαλοπινάκων, µαγνητικές επαφές, σειρήνες κλπ), την επικοινωνία του πίνακα µε τον κεντρικό σταθµό ή µε τα τηλέφωνα που είναι προγραµµατισµένα, τους χρόνους και γενικά όλες τις παραµέτρους του συστήµατος. Κάθε τρία χρόνια να γίνεται αντικατάσταση των συσσωρευτών του πίνακα και της σειρήνας. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 10

11 ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 11

12 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ZEUS ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 12

13 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ Στις εισόδους των ζωνών µπορούν να συνδεθούν επαφές κανονικά κλειστές (N.C.) ή ανοικτές (Ν.Ο.), πάντοτε σε συνδυασµό µε την τερ- µατική αντίσταση της ζώνης, η οποία πρέπει να τοποθετείται στο τέρµα της γραµµής, για να την προστατεύει από κόψιµο και βραχυκύκλωµα και όχι µέσα στον πίνακα. Επίσης, όπως θα δούµε και στον προγραµµατισµό των ζωνών, κάθε ζώνη προγραµµατίζεται ώστε να µπορεί να λειτουργήσει µε δύο τερµατικές αντιστάσεις, µέσα από την ίδια γραµµή. Με τον τρόπο αυτό, θα έχουµε κανονικά συναγερµό όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο και ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής ή 24ωρο συναγερµό, στην περίπτωση που παραβιασθεί ο ανιχνευτής ή το καλώδιο που συνδέει τον ανιχνευτή µε την µονάδα (αν κοπεί ή βραχυκυκλωθεί το καλώδιο). ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΧΩΡΙΣ TAMPER Αν η εγκατάσταση σας δεν απαιτεί την χρήση Tamper, συνδέστε τους ανιχνευτές όπως φαίνεται στο σχήµα. H αντίσταση πρέπει να τοποθετηθεί µέσα στον ανιχνευτή και όχι στον πίνακα. Η σύνδεση αυτή θα προστατεύει το καλώδιο του ανιχνευτή από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα, µόνον όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο. Όταν η ζώνη είναι ανοικτή, στο πληκτρολόγιο θα εµφανίζεται η ένδειξη [ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ]. Στην συνδεσµολογία αυτού του τύπου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανιχνευτές µε επαφές N.O. (κανονικά ανοικτές), γιατί η ζώνη δεν ισορροπεί και ο πίνακας θα δώσει συναγερµό µόλις οπλίσει. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 13

14 ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΙ TAMPER ΣΤΗΝ Ι ΙΑ ΖΩΝΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (EOL) Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε µία τερµατική αντίσταση και να συνδέσετε στην ίδια ζώνη το Tamper και το Relay συναγερµού του ανιχνευτή, χρησιµοποιήστε την συνδεσµολογία που εικονίζεται στο διπλανό σχήµα. Το Tamper στην περίπτωση αυτή θα δίνει συναγερµό µόνον όταν ο πίνακας είναι οπλισµένος. Τοποθετώντας την αντίσταση µέσα στον ανιχνευτή και όχι στον πίνακα, θα έχουµε και προστασία του καλωδίου του ανιχνευτή από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα. Όταν η ζώνη είναι ανοικτή, στο πληκτρολόγιο θα εµφανίζεται η ένδειξη [ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ]. Και στην συνδεσµολογία αυτού του τύπου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανιχνευτές µε επαφές N.O., γιατί ο πίνακας θα δώσει συναγερµό. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΙ TAMPER ΣΤΗΝ Ι ΙΑ ΖΩΝΗ ΜΕ ΥΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (DEOL) Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε δύο τερµατικές αντιστάσεις και να συνδέσετε στην ίδια ζώνη το Tamper και το Relay συναγερµού του ανιχνευτή, ακολουθείστε την συνδεσµολογία που εικονίζεται στο διπλανό σχήµα. Η ζώνη στην οποία θα συνδέσετε τον ανιχνευτή, πρέπει να προγραµµατισθεί σαν ζώνη DEOL. Συνδέοντας τις αντιστάσεις στον ανιχνευτή µε τον τρόπο αυτό, θα έχετε 24ωρη προστασία του ανιχνευτή από παραβίαση και του καλωδίου από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα. Κάθε φορά που η ζώνη θα είναι ανοικτή, στο πληκτρολόγιο θα εµφανίζεται η ένδειξη [ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ]. Και στην συνδεσµολογία αυτού του τύπου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανιχνευτές µε επαφές N.O., γιατί ο πίνακας θα δώσει συναγερµό. Για να ανοίξετε το καπάκι ενός ανιχνευτή µε συνδεσµολογία DEOL, χωρίς να δώσει συναγερµό, µπορείτε να το κάνετε µόνον όταν είστε στον προγραµµατισµό του τεχνικού. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 14

15 ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΕ ΖΩΝΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Όλες οι ζώνες της µονάδας µπορούν να προγραµµατισθούν να λειτουργήσουν σαν ζώνες πυρανίχνευσης. Η λειτουργία της ζώνης πυρανίχνευσης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα προγραµµατισµού των ζωνών. Στις ζώνες πυρανίχνευσης µπορούν να συνδεθούν ανιχνευτές µε δύο ή τέσσερα καλώδια. Όταν χρησιµοποιήσετε πυρανιχνευτές που λειτουργούν µε δύο καλώδια και τροφοδοτούνται µε 24V DC, πρέπει να χρησιµοποιήσετε την πλακέτα προσαρµογής FSA. Η συνδεσµολογία του FSA µε τον πίνακα και τους πυρανιχνευτές φαίνεται στο επόµενο σχήµα. Το FSA τροφοδοτείται µε 12V DC από τον πίνακα και δίνει 24V DC για την τροφοδοσία των ανιχνευτών. Επίσης, µε την εικονιζόµενη συνδεσµολογία, το FSA δίνει έξοδο σε περίπτωση συναγερµού ή βλάβης της γραµµής τροφοδοσίας του ανιχνευτή. Το RST του FSA συνδέεται σε µία προγραµµατιζόµενη έξοδο (PGM) του πίνακα, η οποία πρέπει να προγραµµατισθεί σαν τύπος 27, µέσα από την αντίστοιχη εργασία. Με την σύνδεση αυτή, όταν δοθεί συναγερµός, γίνεται αυτόµατα Reset των ανιχνευτών. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 15

16 Η συνδεσµολογία του πίνακα µε πυρανιχνευτές τεσσάρων καλωδίων εικονίζεται στο σχήµα που ακολουθεί. Η τροφοδοσία των ανιχνευτών γίνεται από το SSP και το των 12V. Όταν δοθεί συναγερµός γίνεται αυτόµατα και το Reset των ανιχνευτών. Και στις δύο περιπτώσεις η τερµατική αντίσταση πρέπει να µπαίνει στον τελευταίο ανιχνευτή. Έτσι, αν υπάρχει πρόβληµα στη γραµµή της ζώνης πυρανίχνευσης, ανάβει το TROUBLE και ηχεί µε διακοπτόµενο ήχο µόνον ο βοµβητής. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟ ΟΣ PGM 1 (TC) Από το εργοστάσιο έξοδος αυτή είναι προγραµµατισµένη να βγάζει 12 V DC, όταν η µονάδα είναι αφοπλισµένη και να πηγαίνει στα 0 V, όταν η µονάδα οπλίσει και λήξει ο χρόνος εξόδου (PGM-ΤΥΠΟΣ 19 ). Συνδέεται στην αντίστοιχη είσοδο των αυτόνοµων σειρηνών της Sigma, για να ελέγχει τα συστήµατα αντισαµποτάζ κατά την αφόπλιση. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΞΟ ΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 12 V (SR) Στην έξοδο αυτή µπορούν να συνδεθούν σειρήνες, τηλεφωνητής, Flash και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ενεργοποιείται µε 12V κατά τον συναγερµό. Η υποδοχή αυτή έχει 0 V σε ηρεµία και πηγαίνει στα 12V στο συναγερµό. Στο τέρµα του καλωδίου, παράλληλα µε την σειρήνα, πρέπει να συνδεθεί µία αντίσταση 2.2ΚΩ για προστασία του καλωδίου από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα.. Η έξοδος προστατεύεται από βραχύκλωµα µε πολυασφάλεια ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 16

17 και το ρεύµα που µπορεί να δώσει είναι 2 Α, όταν στον πίνακα είναι συνδεδεµένη και η µπαταρία. ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟ ΥΝΑΜΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ (SSP) Η υποδοχή SSP χρησιµοποιείται για τον έλεγχο αυτοδύναµων σειρηνών ή τηλεφωνητών. Έχει 12 V σε ηρεµία και πηγαίνει στα 0V όταν ο πίνακας δώσει συναγερµό. Το ρεύµα που µπορεί να δώσει η έξοδος αυτή είναι 1Α, όταν στον πίνακα είναι συνδεδεµένη και η µπαταρία. Προστατεύεται, σε περίπτωση βραχυκλώµατος, µε πολυασφάλεια. ΕΞΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Υπάρχει µια έξοδος η οποία χρησιµοποιείται για την φόρτιση του συσσωρευτή της αυτοδύναµης σειρήνας και µια έξοδος η οποία χρησι- µοποιείται για την τροφοδοσία των ανιχνευτών PIR, ανιχνευτών θραύσης υαλοπινάκων κλπ. Η κάθε έξοδος προστατεύεται, σε περίπτωση βραχυκλώµατος, από πολυασφάλεια και µπορεί να δώσει µέχρι 1Α ρεύµα η κάθε µία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολυασφάλεια είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτηµα, το οποίο αντικαθιστά τις κοινές ασφάλειες τήξης και επιτρέπει την δίοδο µιας συγκεκριµένης τιµής ρεύµατος. Σε περίπτωση που το ρεύµα υπερβεί την επιτρεπόµενη τιµή, η πολυασφάλεια διακόπτει την παροχή και την επαναφέρει µόλις η βλάβη αποκατασταθεί ή το ρεύµα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 17

18 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ Στην πρόσοψη του πληκτρολογίου υπάρχουν τρία ενδεικτικά LED s, µία οθόνη LCD και 16 πλήκτρα ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ LED's ΠΡΑΣΙΝΟ (ARM-DISARM): είχνει πότε το σύστηµα είναι οπλισµένο ή αφοπλισµένο (προγραµµατιζόµενος τρόπος ένδειξης). ΚΙΤΡΙΝΟ (POWER): Αναµµένο δείχνει ότι ο πίνακας τροφοδοτείται κανoνικά από το δίκτυο των 220V και σβηστό ότι υπάρχει διακοπή των 220V. Όταν η τάση του συσσωρευτή είναι χαµηλή αναβοσβήνει µε δύο τρόπους: 1. Τρεις αναλαµπές µικρής διάρκειας και µία µεγαλύτερης, όταν υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο και η τάση του συσσωρευτή είναι χαµηλή. 2. Τρεις αναλαµπές µικρής διάρκειας και µία παύση, όταν υπάρχει διακοπή της τροφοδοσίας από το δίκτυο και η τάση του συσσω-ρευτή είναι χαµηλή. ΚΟΚΚΙΝΟ (TROUBLE): Ανάβει όταν υπάρξει κάποιο πρόβληµα στην µονάδα (συναγερµός, διακοπή ρεύµατος, πτώση τάσης του συσσωρευτή, υπέρβαση ρεύµατος, απώλεια ώρας). Μέσα από την οθόνη (LCD) του πληκτρολογίου δίνονται οδηγίες και ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 18

19 πληροφορίες που αφορούν την χρήση, τον προγραµµατισµό και την λειτουργία του συστήµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά το τέλος του χρόνου εξόδου σβήνει ο φωτισµός του πληκτρολογίου. Ενεργοποιείται και πάλι όταν ανοίξει ζώνη µε καθυστέρηση ή πιεσθεί κάποιο πλήκτρο. Eπίσης, ο φωτισµός σβήνει όταν περάσει 1 λεπτό χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο. ΠΛΗΚΤΡΑ 0-9: Αριθµητικά πλήκτρα. Χρησιµοποιούνται για να εισάγετε τους αριθµούς που χρειάζονται κατά την όπλιση, την αφόπλιση και τον προγραµµατισµό της µονάδας. ΗΟΜΕ - PAUSE: Χρησιµοποιείται για την όπλιση του συστήµατος για περιµετρική µόνο λειτουργία (ΗΟΜΕ). Επίσης, για την παρεµβολή παύσης κατά την επιλογή των τηλεφώνων (PAUSE). BYPASS - CLEAR: Χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια της όπλισης, για να βγάλετε προσωρινά κάποιες ζώνες εκτός λειτουργίας (BYPASS). Επίσης, κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού (CLEAR), για την διαγραφή των περιεχοµένων µιας διεύθυνσης. : Για την µετακίνηση µπροστά ή πίσω κατά την διάρκεια του προγραµ- µατισµού και του ελέγχου. Επίσης, χρησιµοποιείται στην αλλαγή τµήµατος (PARTITION), στην λειτουργία του θερµοστάτη και στην επιλεκτική όπλιση ή αφόπλιση των τµηµάτων. ESC: Για την έξοδο από κάποιο πεδίο και την επιστροφή σε προηγού- µενο προγραµµατισµό. : Για την αποδοχή της λειτουργίας ή του προγραµµατισµού που προηγήθηκε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Aν γίνει κάποια λανθασµένη ενέργεια, ακούγεται ένας παρατεταµένος ήχος από τον βοµβητή του πληκτρολογίου και εµφανίζεται η ένδειξη λάθους στην οθόνη. Την επιβεβαίωση της αποδοχής υποδηλώνουν τέσσερα ΒΕΕΡ µικρής διάρκειας. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Στην πρώτη γραµµή της οθόνης του πληκτρολογίου εµφανίζεται το SIGMA SECURITY. To µήνυµα αυτό µπορεί να αλλάξει µε την διαδικασία Downloandig και στην θέση του να γράψετε όποιο µήνυµα θέλετε εσείς (π.χ. την δική σας επωνυµία, το τηλέφωνό σας, µήνυµα για τον πελάτη σας κλπ), το οποίο όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαέξι χαρακτήρες. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 19

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Στην µονάδα έχουµε δύο ειδών προγραµµατισµούς: τον προγραµµατισµό που κάνει ο τεχνικός και τον προγραµµατισµό που κάνει ο χρήστης. Ο τεχνικός, αφού ολοκληρώσει όλες οι συνδέσεις της µονάδας µε τα περιφερειακά, µπορεί να προγραµµατίσει την µονάδα µε την διαδικασία Downloading ή από το πληκτρολόγιο, όπως περιγράφεται στην συνέχεια. Για να γίνει προγραµµατισµός από τον τεχνικό, πρέπει όλα τα τµήµατα της µονάδας να είναι αφοπλισµένα. Επίσης, ο προγραµµατισµός δεν µπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που δεν είναι σωστός ο κωδικός του τεχνικού ή είναι σε λειτουργία ο τηλεφωνητής ή ο κωδικοποιητής της µονάδας. Σε κάθε περίπτωση αδυναµίας προγραµµατισµού εµφανίζονται, αντίστοιχα, οι παρακάτω ενδείξεις: [ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ] [ΛΑΘΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ] [ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] [ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ] Για να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε την µονάδα, την πρώτη φορά, πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κύριο κωδικό [1] [7] [7] [7] [7] [7] [7] & [ΕΝΤΕR]. Ο κωδικός αυτός πρέπει στην συνέχεια να αλλάξει, για λόγους ασφαλείας. SIGMA SECURITY 12:06 ΤΡΙ 28 ΦΕΒ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΩΣΤΕ ΚΩ ΙΚΟ ΚΑΙ [] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ Για να αρχίσετε τον προγραµµατισµό ακολουθείστε την διαδικασία που εικονίζεται αριστερά. Με το πλήκτρο [ ] πηγαίνετε στην οθόνη [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙ- ΚΟΥ] και δίνετε []. Στην συνέχεια πληκτρολογείτε προσεκτικά τον σωστό κωδικό του τεχνικού και []. Ο εργοστασιακός κωδικός, που σας δίνει την δυνατότητα προγραµµατισµού, είναι ο [7] [7] [7] [7]. Και τον κωδικό αυτό πρέπει να τον αλλάξετε, για λόγους ασφαλείας, µέσα από την διαδικασία αλλαγής του κωδικού του τεχνικού ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 20

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα....1 Γενικά χαρακτηριστικά Τηλεφωνητή.........3 Γενικά χαρακτηριστικά Κωδικοποιητή......4 Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 5 Οδηγίες εγκατάστασης.............6

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Οδηγίες εγκαταστάτη Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα... 5 Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "ZEUS" ZEUS Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA ZEUS ZEUS Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "ZEUS" Ο κεντρικός πίνακας "ZEUS" της SIGMA SECURITY είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας με μεγάλη επεκτασιμότητά, που μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Επεξήγηση τεχνικών όρων.....1 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου...3 Ενδεικτικά LED s...4 Πλήκτρα......5 Έλεγχος του συστήματος....6 Έλεγχος ανοικτών ζωνών.......7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναγνώστης καρτών RFID, o οποίος συνεργάζεται αποκλειστικά με τους πίνακες συναγερμού S-Pro (version V6.4 και νεότερη) της Sigma Technologies, δίνοντας τη δυνατότητα χειρισμού του συστήματος και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά του Πίνακα... 6 Γενικά χαρακτηριστικά του Τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά του Κωδικοποιητή... 9

Γενικά χαρακτηριστικά του Πίνακα... 6 Γενικά χαρακτηριστικά του Τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά του Κωδικοποιητή... 9 Γενικά χαρακτηριστικά του Πίνακα... 6 Γενικά χαρακτηριστικά του Τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά του Κωδικοποιητή... 9 Έλεγχος της μονάδας πριν την εγκατάσταση... 11 Έλεγχος της μπαταρίας... 12 Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τεχνικού. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα PROTEUS.

Οδηγίες τεχνικού. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα PROTEUS. Οδηγίες τεχνικού Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα PROTEUS. Γενικά χαρακτηριστικά του Πίνακα... 6 Γενικά χαρακτηριστικά του Τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά του Κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-64 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα (χωρίς διπλασιασμό) 24 ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο δέκτη Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-7664 16 ενσύρματες ζώνες 24 ασύρματες ζώνες 4 partition 8 LCD πληκτρολόγια 8 τηλεχειριστήρια 1 master κωδικός 8 βοηθητικοί κωδικοί 2 τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Tο Apollo έγινε plus!

Tο Apollo έγινε plus! Tο Apollo έγινε plus! Το Apollo plus συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα του επιτυχηµένου Apollo, µε 32 ζώνες και µοντέρνο πληκτρολόγιο αφής. Μικρό µέγεθος. Μεγάλες δυνατότητες. To Apollo plus διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK1555 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΕΚΔΟΣΗ 0.1 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8 Ενσύρματες & 24 Ασύρματες Ζώνες & 32 BUS (με χρήση 7601) 8 Πληκτρολόγια / 8 τηλεχειριστήρια Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Τα συστήματα ασφαλείας είναι ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση χώρων, με σκοπό την άμεση ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων, σε περίπτωση έ- κτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS  HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 2000E v1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χαρακτηριστικά έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας έξοδος τρανζίστορ για ένδειξη Κατάστασης πληκτρολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 805 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES www.idshellas.gr 8-64 XSERIES 8-64 ζώνες 8 χρήστες 000 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5)

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) RINS847-2 EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS847-2 Page 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...3 1.1 Πλήκτρα Πληκτρολογίου...3 1.2 Οθόνη Πληκτρολογ...4 1.3 Ενδείξεις Πληκτρολογίου...5

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 //

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 // ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 0 www.idshellas.gr 0 ζώνες χρήστες 00 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... Προγραμματισμός κωδικού

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1404 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Οδηγίες χρήσης (rev_1n) ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99/N Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Αρχικές ενέργειες Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισµού Το

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.249.500 el Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία

Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία υποστηρίζουν πρωτόκολλο SIA IP. Συνδέεται στο Bus των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισμού Το σύστημα είναι ο δεν είναι ο χωρισμένο σε υποσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Εντυπωσιακό design, εκπληκτική αφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Εντυπωσιακό design, εκπληκτική αφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εντυπωσιακό design, εκπληκτική αφή Το λεπτό και μοντέρνο πληκτρολόγιο του Proteus θα ομορφύνει τον χώρο σας. Τα ενσωματωμένα πλήκτρα αφής που διαθέτει καθώς και το ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 Πλήρης Οπλισµός Συστήµατος 1) Πατήστε τον κωδικό σας και µια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). Οπλισµός Ενός Μόνο Υποσυστήµατος: Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1).

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1). AYTONOMO ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ SL1000 1000B v1.2 Βοηθητική Έξοδος (AUX output επαφές AUX/- στην ηλεκτρονική πλακέτα του πληκτρολογίου) Πρόκειται για µία έξοδο τύπου τρανζίστορ ανοικτού συλλέκτη, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης

SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης Οδηγίες Λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το SK- 600W είναι αναγνώστης καρτών RFID με πληκτρολόγιο. Έχει σχεδιασθεί για λειτουργία σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού Skylink AD 433S Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ...3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ...3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Χ-Series ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS X-Series έως 64 ζώνες Πληκτρολόγια Classic

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Θέμα Σελίδα Συνοπτική αναφορά χειρισμού συστήματος 2 Γενικές πληροφορίες συστήματος SmartLiving 3 Αναφορά στα πληκτρολόγια του συστήματος 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - οθόνη 4 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Μικρόφωνο εγγραφής μηνύματος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Μικρόφωνο εγγραφής μηνύματος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CE APROVED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τη στιγμή της τροφοδοσίας η οθόνη θα δείξει τη λέξη ACCESO δηλώνοντας την ομαλή λειτουργία του microprocessor. Η είσοδος αφοπλισμού (blocco) συνδέεται προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα