S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο"

Transcript

1 S I G M A "Z E U S" Ο "ZEUS" είναι ένας πολυζωνικός πίνακας συναγερµού, πυρανίχνευσης και Access Control, ο οποίος ενσωµατώνει τις τελευταίες λύσεις της ηλεκτρονικής στα συστήµατα ασφαλείας, όπως: κωδικοποιηµένες σειριακές ζώνες, επικοινωνία µε τα περιφερειακά µέσω διαύλου RS-485, όπλιση και αφόπλιση µε RF-ID Card ή τηλεχειρισµό RF Rolling Code, χειρισµό µέσω τηλεφώνου, επικοινωνία µε περιφερειακά Χ-10, κλπ. Η βασική έκδοση αποτελείται από την κυρίως µονάδα, η οποία έχει δέκα ζώνες µε τερµατική αντίσταση, τέσσερις προγραµµατιζόµενες εξόδους (PGM), κωδικοποιητή και τηλεφωνητή δύο καναλιών. Η µονάδα µπορεί να δεχθεί µέχρι έξι πλακέτες επέκτασης ζωνών και να φθάσει συνολικά τις ενενήντα ζώνες. Οι διαθέσιµες επεκτάσεις ζωνών που µπορεί να δεχθεί είναι τριών τύπων: ΖΕΜ-10: έκα ζώνες µε διπλή τερµατική αντίσταση. ΖΕΜ-10S/ZEM-30S: έκα ή τριάντα κωδικοποιηµένες σειριακές ζώνες µε δύο µόνο καλώδια. WRP 10 / WRP 30: Aσύρµατη επέκταση δέκα ή τριάντα ζωνών. Στον πίνακα µπορούν να συνδεθούν µέχρι δέκα έξι πληκτρολόγια. Όλα τα πληκτρολόγια είναι µε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), προγραµµατιζόµενο θερµοστάτη χώρου και έχουν είσοδο ζώνης για σύνδεση µαγνητικής επαφής ή ανιχνευτή. Υπάρχουν τέσσερις τύποι πληκτρολογίων: ZEUS/KP-BL: Με µικρή, φωτιζόµενη οθόνη. ZEUS/KP-LD: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη. ZEUS/KP-RFID: Με µικρή, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο Proximity Card Reader. ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο Proximity Card Reader. Επίσης, στην µονάδα µπορούν να συνδεθούν τα εξής περιφερειακά: WRP 10 / WRP 30: Ασύρµατος δέκτης για δέκα ή τριάντα τηλεχειριστήρια Rolling Code των τεσσάρων καναλιών (όπλιση, όπλιση HOME, αφόπλιση και πανικός). VSM-01: Mονάδα συνθετητή φωνής δύο µηνυµάτων για τον τηλεφωνητή. ZEUS-PCR: Αναγνώστης για κάρτες προσέγγισης. ZEUS-TLC: Mονάδα για τον τηλεχειρισµό και τον έλεγχο του συστήµατος και άλλων συσκευών στον χώρο από απόσταση (µέσω τηλεφωνικής γραµ- µής ή κινητού τηλεφώνου), µε ενσωµατωµένο συνθετητή φωνής. PGM-08: Επέκταση οκτώ προγραµµατιζόµενων εξόδων. Μπορούν να συνδεθούν δύο επεκτάσεις, στις οποίες µπορούν να συνδεθούν επιπλέον Relays (PGM-RL). ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 1

2 PGM Χ-10: Επέκταση οκτώ προγραµµατιζόµενων εξόδων, µε έξοδο για σύνδεση µε Χ-10 Transmitter Module, για τον χειρισµό οκτώ συσκευών Χ-10, µέσω της υπάρχουσας καλωδίωσης των 220 V AC. FSA: ίνει την δυνατότητα σε µία ζώνης πυρανίχνευσης να συνδεθεί µε ανιχνευτές καπνού δύο καλωδίων. Τροφοδοτείται µε 12V DC από τον πίνακα και δίνει 24V DC για την τροφοδοσία των ανιχνευτών. ZEUS-MIMIC: Μιµικός πίνακας για την απεικόνιση των ζωνών µε LED s. ZEUS-INTERFACE: για σύνδεση µε υπολογιστή για τοπικό Downloading. O προγραµµατισµός της µονάδας, η οποία είναι ήδη προγραµµατισµένη, µπορεί να αλλάξει µέσω του πληκτρολογίου ή µε υπολογιστή, µε την διαδικασία Downloading (µε τοπική σύνδεση ή από απόσταση µέσω τηλεφωνικής γραµ- µής). Τα δεδοµένα του προγράµµατος γράφονται σε µνήµη EEPROM και για τον λόγο αυτό δεν χάνονται, ακόµη και όταν η µονάδα µείνει χωρίς τροφοδοσία. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ έκα πλήρως προγραµµατιζόµενες ζώνες, που µπορούν να προγραµµατισθούν για εσωτερική ή περιµετρική λειτουργία, σαν ζώνες µε καθυστέρηση, σαν άµεσες, σαν ζώνες πυρανίχνευσης, σαν 24ωρες µε ή χωρίς σειρήνα, σαν ζώνες για ανιχνευτές PIR ή διπλής τεχνολογίας και σαν ζώνες-κλειδί, για την όπλιση ή αφόπλιση της µονάδας. Όλες οι ζώνες έχουν προστασία από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα της γραµµής, µέσω τερµατικής αντίστασης 2.2ΚΩ και µπορούν να λειτουργήσουν µε επαφές ανοιχτού (Ν.Ο) ή κλειστού (Ν.C) κυκλώµατος. Oι ζώνες των ανιχνευτών µπορούν, µέσα από το ίδιο καλώδιο, να δώσουν ανεξάρτητη έξοδο TAMPER, µε την χρήση δύο τερµατικών αντιστάσεων. Όλες οι ζώνες, εκτός των ζωνών πυρανίχνευσης και 24ωρης λειτουργίας, µπορούν να λειτουργήσουν σαν κουδούνι, την ώρα που η µονάδα είναι αφοπλισµένη. Όσες ζώνες είναι προγραµµατισµένες να λειτουργήσουν µε ανιχνευτές υπερύθρων ή µικροκυµάτων, γίνονται ζώνες ακολουθίας, αν ενεργοποιηθεί πρώτα ζώνη µε καθυστέρηση. Οι ζώνες αυτές ελέγχουν τις εντολές του ανιχνευτή και δίνουν συναγερµό, µόνο αν δεχθούν µέσα σε 30 sec δύο εντολές, διάρκειας µεγαλύτερης του ενός δευτερολέπτου και µικρότερης των τεσσάρων δευτερολέπτων ή µία εντολή µεγαλύτερη των τεσσάρων δευτερολέπτων. Όταν ενεργοποιηθεί ζώνη πυρανίχνευσης, πριν δώσει συναγερµό, κάνει επαλήθευση της εντολής που δέχθηκε από τον ανιχνευτή. Όταν δοθεί συναγερµός από ζώνη πυρανίχνευσης, ο συναγερµός µπορεί να ακυρωθεί µόνο από το πληκτρολόγιο, µε την χρήση κωδικού. Όταν µία ζώνη δώσει συγκεκριµένο αριθµό συναγερµών, κατά την διάρκεια ενός κύκλου όπλισης, η ζώνη αυτή τίθεται αυτόµατα εκτός λειτουργίας, εφ όσον έχει γίνει ο αντίστοιχος προγραµµατισµός. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 2

3 Οι ζώνες µπορούν να προγραµµατισθούν για εσωτερική ή περιµετρική λειτουργία ή να βγουν προσωρινά εκτός λειτουργίας (BYPASS), εκτός των ζωνών πυρανίχνευσης και 24ωρης λειτουργίας. υνατότητα λειτουργίας σε έξι ανεξάρτητα τµήµατα (Partitions). Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου. Τέσσερις διαφορετικοί χρόνοι εισόδου. Η µονάδα, στην λειτουργία HOME, οπλίζει καταργώντας τους χρόνους εισόδου και εξόδου. Στην περίπτωση αυτή βγαίνουν αυτόµατα εκτός λειτουργίας οι εσωτερικές ζώνες. Αν η µονάδα οπλίσει και δεν ανοίξει ζώνη µε καθυστέρηση µέχρι την λήξη του χρόνου εξόδου, το σύστηµα θα οπλίσει αυτόµατα µε την διαδικασία HOME, εφ όσον έχει γίνει ο προγραµµατισµός AUTO HOME. Κατά την όπλιση, οι ζώνες που θα είναι ανοικτές όταν λήξει ο χρόνος εξόδου, θα γίνουν αυτόµατα BYPASS, εφ όσον έχει γίνει ο προγραµµατισµός AUTO BYPASS. Μπορεί να γίνει γρήγορη όπλιση του συναγερµού µε την χρήση του ψηφίου της γρήγορης όπλισης. Η µονάδα προγραµµατίζεται να οπλίζει ή να αφοπλίζει αυτόµατα σε εβδοµαδιαία βάση. Πέντε λεπτά πριν την αυτόµατη όπλιση ειδοποιεί µε τον βοµβητή. Στην διάρκεια των πέντε αυτών λεπτών, µπορείτε να ακυρώσετε ή να παρατείνετε την αυτόµατη όπλιση, µε την χρήση του κωδικού σας. Μπορούν να επιλεγούν ποια από τα τµήµατα θα οπλίζουν και θα αφοπλίζουν αυτόµατα. Κατά την αυτόµατη όπλιση, αν υπάρχουν ζώνες ανοικτές µετά την λήξη του χρόνου εξόδου, γίνονται αυτόµατα BYPASS. Η µονάδα καταχωρεί στην µνήµη της εξακόσια συµβάντα, µε την ώρα και την ηµεροµηνία που εκδηλώθηκαν. Το LED TROUBLE µας ενηµερώνει για τα τελευταία συµβάντα και για τις βλάβες του συστήµατος. Η µονάδα έχει έναν τετραψήφιο κωδικό τεχνικού και τριάντα κωδικούς για τους χρήστες της µονάδας, που µπορούν να αποτελούνται από τέσσερα έως έξη ψηφία, εκτός του κύριου κωδικού που έχει πάντα επτά ψηφία. Οι κωδικοί προγραµµατίζονται σε έξι διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. Οι κωδικοί δύο χρήσεων επιτρέπουν στον χρήστη να οπλίσει και να αφοπλίσει τον συναγερµό µόνο µία φορά και ύστερα σβήνουν. Αν κοπούν τα καλώδια του πληκτρολογίου ή πατηθεί τέσσερις φορές λάθος κωδικός, αδρανοποιείται το πληκτρολόγιο για δεκαπέντε δευτερόλεπτα και, αν η µονάδα είναι συνδεδεµένη µε κεντρικό σταθµό, στέλνει σήµα, δηλώνοντας την προσπάθεια εξουδετέρωσης. Όταν σας εξαναγκάσουν να αφοπλίσετε τον συναγερµό, µπορείτε να στείλετε σιωπηρό συναγερµό στον κεντρικό σταθµό, αφοπλίζοντας τον συναγερµό µε τον κωδικό αφόπλισης υπό απειλή. Σε περίπτωση ληστείας, φωτιάς ή όταν έχετε ανάγκη από γιατρό, µπορείτε να ζητήσετε βοήθεια, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα άµεσης ανάγκης του ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 3

4 πληκτρολογίου. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να προγραµµατίσετε τα αντίστοιχα τηλέφωνα στο δεύτερο κανάλι του τηλεφωνητή. Μπορείτε να κάνετε έλεγχο της εγκατάστασης µόνο µε τον βοµβητή, χωρίς να κτυπούν οι σειρήνες και να ενοχλείτε τον σταθµό. Η µονάδα έχει την δυνατότητα τηλεχειρισµού µέσω τονικού τηλεφώνου και προγραµµατισµού από απόσταση, µέσω τηλεφωνικής γραµµής και υπολογιστή, µε την διαδικασία Downloading. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ύο κανάλια, µε χωρητικότητα 4 τηλεφώνων σε κάθε κανάλι, που το καθένα µπορεί να έχει µέχρι 16 ψηφία. ύο διαφορετικά µηνύµατα, µε την χρήση της µονάδας VSM-01. Τονική ή παλµική επιλογή. Επιλογή µέσω τηλεφωνικού κέντρου ( αναµονή σήµατος πόλεως ). Αργή επιλογή, για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα, µε την παρεµβολή παύσης µεταξύ των αριθµών. Αναγνωρίζει το κατειληµµένο τηλέφωνο και επιλέγει, αµέσως, το επόµενο. Τα κατειληµµένα τηλέφωνα τα παίρνει δέκα φορές. Τα τηλέφωνα που θα απαντήσουν τα παίρνει δύο φορές, για µεγαλύτερη ασφάλεια και αυτά που δεν απαντούν τα παίρνει τέσσερις φορές. Προγραµµατισµός του τηλεφώνου FOLLOW ME από τον χρήστη του συστήµατος. Όταν γίνει διακοπή των 220V και εφ όσον έχει γίνει ο αντίστοιχος προγραµµατισµός, η µονάδα θα στείλει στο τηλέφωνο FOLLOW ME ένα ηχητικό σήµα, µαζί µε την διεύθυνση του χώρου στον οποίο είναι η εγκατάσταση. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΗ Έξι τετραψήφιοι κωδικοί πελάτη, ένας για κάθε τµήµα. Τέσσερα τηλέφωνα επικοινωνίας µε κεντρικό σταθµό, µε δυνατότητα λειτουργίας µε έναν ή δύο κεντρικούς σταθµούς. Επιλογή του FORMAT επικοινωνίας για κάθε σταθµό. Η επικοινωνία µε τον δεύτερο σταθµό γίνεται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία µε τον πρώτο σταθµό. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στον κεντρικό σταθµό είναι: Όπλιση ή αφόπλιση και από ποιον κωδικό έγινε. Στην περίπτωση που η µονάδα οπλίσει και αφοπλισθεί πριν λήξει ο χρόνος εξόδου, τότε δεν δίνει αναφορά στον κεντρικό σταθµό. Αυτόµατη όπλιση ή αφόπλιση. Αναφορά των ζωνών που έχουν γίνει BYPASS. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 4

5 Εξαναγκασµός αφόπλισης του συναγερµού υπό απειλή. Όπλιση - αφόπλιση και προγραµµατισµός µέσω Downloading. Συναγερµός και από ποια ζώνη έγινε. Απώλεια περιφερειακού ή ανιχνευτή RF και αποκατάσταση αυτών. ιακοπή ή επαναφορά των 220V, µε προγραµµατιζόµενη καθυστέρηση. Χαµηλή τάση του συσσωρευτή του πίνακα και επαναφορά αυτής. Χαµηλή τάση συσσωρευτή ανιχνευτή RF και επαναφορά αυτής. Πυρκαγιά και από ποιο σηµείο εκδηλώθηκε. Ληστεία. και Ιατρική βοήθεια. Παρενόχληση πληκτρολογίου. Σε κάθε προσπάθεια αφόπλισης του συναγερµού (µετά από 4 αποτυχηµένες απόπειρες) ή όταν κοπούν τα καλώδια του πληκτρολογίου. Υπέρβαση ρεύµατος στις εξόδους τροφοδοσίας και αποκατάσταση αυτής. Βλάβη γραµµής σε οποιαδήποτε ζώνη και αποκατάσταση αυτής. Βλάβη τηλεφωνικής γραµµής και αποκατάσταση αυτής. Αυτόµατο TEST, µε δυνατότητα επιλογής για ηµερήσια ή ωριαία αποστολή. Προγραµµατισµός της ηµέρας και της ώρα που θα γίνεται το TEST. Επιλογή των ζωνών που θα αναφέρουν την επαναφορά. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τάση τροφοδοσίας: 220VAC-50Hz, µε µετασχηµατιστή 17V AC/2A. Τροφοδοτικό Switching. Έξοδος: 13,8V DC/2A. Κατανάλωση βασικής µονάδας σε ηρεµία: 55mA. Κατανάλωση πληκτρολογίου: 22mA σε ηρεµία, 100 ma φωτισµένο. Ανεξάρτητες έξοδοι για την τροφοδοσία των ανιχνευτών, των πληκτρολογίων και των αυτοτροφοδοτούµενων σειρηνών. Όλες οι έξοδοι προστατεύονται από πολυασφάλεια 1Α. Έξοδος συναγερµού για σειρήνες: RELAY 12V DC/5A. Προστατεύεται από πολυασφάλεια 2Α. Έξοδος για φόρτιση του συσσωρευτή, προστατευµένη από βραχυκύκλωµα ή ανάποδη πολιτικότητα του συσσωρευτή. Τέσσερις προγραµµατιζόµενες έξοδοι (PGΜ) στην κύρια πλακέτα, µε δυνατότητα επέκτασης σε είκοσι (µε την προσθήκη δύο επεκτάσεων των οκτώ εξόδων η κάθε µία). ιαστάσεις κουτιού: 300 X 300 X 80mm. ιαστάσεις πληκτρολογίου: X 145 X 25 mm. ΠΡΟΣΟΧΗ: η συνολική κατανάλωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1.7 Α, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση αυξηµένης ζήτησης µετά από συναγερµό, να µπορεί το τροφοδοτικό να δώσει το επιπλέον ρεύµα που θα απαιτηθεί για την φόρτιση των συσσωρευτών. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 5

6 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η κεντρική µονάδα αποτελεί το βασικότερο κοµµάτι της εγκατάστασης, που δέχεται τις εντολές από όλες τις αισθητήριες συσκευές (PIR, ανιχνευτές θραύσης τζαµιών, µαγνητικές επαφές κλπ), τις επεξεργάζεται και δίνει τις εντολές για την λειτουργία των σειρηνών, του τηλεφωνητή και κωδικοποιητή. Αποτελείται από το τροφοδοτικό και την κυρίως µονάδα, πάνω στην οποία συνδέεται βισµατικά ο συνθετητής φωνής, όταν χρησιµοποιηθεί τηλεφωνητής. Όλες οι επεκτάσεις συνδέονται πάνω στον δίαυλο επικοινωνίας µε καλώδιο τεσσάρων αγωγών. Η µονάδα έχει την ευελιξία να χρησιµοποιηθεί µε διάφορους τρόπους και σύµφωνα µε τις ανάγκες του χώρου. Μπορεί, δηλαδή, να χρησι- µοποιηθεί ο ίδιος κεντρικός πίνακας χωρισµένος σε διαφορετικά τµήµατα (Partitions), µε χωριστά πληκτρολόγια σε κάθε τµήµα και να λειτουργούν όλα τα τµήµατα τελείως ανεξάρτητα, σαν να υπάρχει χωριστή µονάδα σε κάθε ένα από αυτά. Η πίνακας πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποιο ασφαλές σηµείο, κοντά στην τηλεφωνική γραµµή και σε µία παροχή 220 VAC, η οποία δεν διακόπτεται όταν κλείσει ο γενικός διακόπτης. Το πληκτρολόγιο να τοποθετηθεί κοντά στην θύρα εισόδου-εξόδου, σε ύψος που να είναι εύκολος ο χειρισµός και ο έλεγχος από όλους. Στην µονάδα µπορούν να συνδεθούν µέχρι 16 πληκτρολόγια. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πριν εγκαταστήσετε τον πίνακα ή συνδέσετε οτιδήποτε σ αυτόν, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά, κάντε τις παρακάτω ενέργειες: Συνδέστε το πληκτρολόγιο στον δίαυλο επικοινωνίας (±12V, ±BUS). Τερµατίστε όλες τις εισόδους των ζωνών και την έξοδο της σειρήνας του πίνακα µε τερµατική αντίσταση 2.2KΩ. Συνδέστε την τάση δικτύου (220VAC) στην αντίστοιχη υποδοχή του πίνακα. Τοποθετείστε ένα βολτόµετρο στα καλώδια συσσωρευτή του πίνακα. Θα πρέπει να µετρήσετε 13.8V DC. Αν η τάση είναι σωστή συνδέστε τον συσσωρευτή προσέχοντας την πολικότητα (Κόκκινο στο + και Μαύρο στο - ). Αν η τάση δεν είναι σωστή ρυθµίστε την. Τα LED s ARM-DISARM και POWER πρέπει να είναι αναµ- µένα, το LED µε την ένδειξη TROUBLE σβηστό και στο Display πρέπει να εµφανισθεί η ένδειξη [ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ]. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 6

7 Αν έχετε οποιαδήποτε ένδειξη προβλήµατος, φροντίστε για την επίλυσή του, πριν συνδέσετε οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή στον πίνακα. Αν όλες οι ενδείξεις είναι σωστές, µπορείτε να αρχίσετε τις συνδέσεις, αφού πρώτα αποσυνδέσετε την µπαταρία και την τάση δικτύου από τον πίνακα και τις τερµατικές αντιστάσεις (2.2 KΩ) από τις εισόδους των ζωνών και την έξοδο της σειρήνας. ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Συνδέσετε τους ανιχνευτές, τα πληκτρολόγια και τις άλλες περιφερειακές συσκευές του συστήµατος, χρησιµοποιώντας θωρακισµένο καλώδιο, µε τον θώρακα συνδεδεµένο στο αρνητικό της τροφοδοσίας. Χρησιµοποιείστε καλώδια των οποίων η διατοµή των αγωγών τροφοδοσίας να είναι τουλάχιστον 0,5 mm 2. Επίσης, όσο αυξάνει το µήκος του καλωδίου και η κατανάλωση των περιφερειακών που θα τροφοδοτήσετε, τόσο µεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η διατοµή των αγωγών του καλωδίου που θα χρησιµοποιήσετε. Συνδέσετε τους ανιχνευτές και τις µαγνητικές επαφές σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγράφου Συνδεσµολογία των ζωνών και τα διαγράµµατα συνδεσµολογίας που φαίνονται στις επόµενες σελίδες. Τοποθετείστε τις τερµατικές αντιστάσεις µέσα στους ανιχνευτές ή στο τέλος της γραµµής (στις επαφές). Συνδέστε τις σειρήνες στις αντίστοιχες θέσεις. Για την τροφοδοσία της σειρήνας χρησιµοποιήστε καλώδιο µε διατοµή αγωγών 1-1.5mm. Συνδέστε τα πληκτρολόγια, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά, πάνω στον δίαυλο επικοινωνίας (± BUS), µέσω του οποίου θα επικοινωνούν µε την µονάδα. Για να µπορεί η µονάδα να τα αναγνωρίσει, το καθένα από αυτά, πρέπει να έχει έναν µοναδικό αριθµό I.D., ο οποίος πρέπει να προγραµµατισθεί σε κάθε περιφερειακό, πριν αυτό συνδεθεί µε την µονάδα. Η µονάδα µπορεί να δεχθεί και να λειτουργήσει µε ένα έως δεκαέξι πληκτρολόγια. Τα πληκτρολόγια χρησιµοποιούνται για τον προγραµ- µατισµό και τον έλεγχο της µονάδας και για την λειτουργία της εγκατάστασης. Πάνω στην πλακέτα κάθε πληκτρολογίου υπάρχει ένας περιστροφικός διακόπτης δέκα έξι θέσεων, ο οποίος καθορίζει την ταυτότητα (I.D.) του κάθε πληκτρολογίου. Για να λειτουργήσουν µε τον ίδιο πίνακα περισσότερα από ένα πληκτρολόγια, πρέπει να βάλετε σε διαφορετική θέση τον περιστροφικό διακόπτη που υπάρχει σε κάθε πληκτρολόγιο. Ξεκινήστε πάντοτε από την πρώτη ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 7

8 θέση του διακόπτη, στο πρώτο πληκτρολόγιο και συνεχίστε µε την σειρά στα υπόλοιπα, χωρίς να αφήνετε κενά ενδιάµεσα. Στις θέσεις ± 12V της µονάδας, οι οποίες είναι δίπλα στο BUS συνδέστε τις αντίστοιχες εισόδους τροφοδοσίας όλων των πληκτρολογίων και των περιφερειακών που θα χρησιµοποιήσετε. Πρέπει να λάβετε υπ όψιν σας ότι η κατανάλωση όλων των περιφερειακών που θα συνδέσετε στην έξοδο αυτή (πληκτρολόγια, επεκτάσεις ζωνών, επεκτάσεις PGM s, κλπ), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 Α. Όταν χρειάζεστε περισσότερο ρεύµα, από αυτό που µπορεί να σας δώσει η έξοδος αυτή, χρησιµοποιείστε την έξοδο τροφοδοσίας των ανιχνευτών και όταν αυτό δεν είναι αρκετό, χρησιµοποιήστε άλλο τροφοδοτικό για τα επιπλέον περιφερειακά. Συµβουλευτείτε τα εγχειρίδια των τεχνικών προδιαγραφών, που συνοδεύουν τις συσκευές και τα περιφερειακά που θα χρησιµοποιήσετε, για να υπολογίσετε την συνολική κατανάλωση που θα έχουν και να δείτε αν µπορείτε να τις τροφοδοτήσετε από το τροφοδοτικό του πίνακα ή να επιλέξετε το κατάλληλο τροφοδοτικό, που θα µπορεί να δώσει το απαιτούµενο ρεύµα ώστε να λειτουργήσουν σωστά. Συνδέστε στον πίνακα την τηλεφωνική γραµµή, στην θέση LINE και στην θέση SET συνδέστε τα τηλέφωνα του χώρου. Όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις, συνδέστε ξανά την τάση δικτύου και την µπαταρία στον πίνακα. Αν έχετε οποιαδήποτε ένδειξη βλάβης, θα πρέπει να βρείτε την βλάβη ή την λάθος σύνδεση και να την αποκαταστήσετε. Στην συνέχεια ελέγξτε µία-µία όλες τις λειτουργίες του πίνακα. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 8

9 ΓΕΙΩΣΗ Η σωστή γείωση προστατεύει, σε µεγάλο βαθµό, τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα της µονάδας από κεραυνούς, υπερτάσεις και ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις γενικότερα. Η χρησιµοποίηση της γείωσης είναι υποχρεωτική από το νόµο, για λόγους ασφαλείας (αποφυγή ηλεκτροπληξίας). Πρέπει να αποφεύγεται η γείωση σε σωλήνες νερού γιατί, τις περισσότερες φορές, οι σωλήνες αυτοί είναι από πλαστικό υλικό και δεν προσφέρουν καµία προστασία. Η διατοµή του καλωδίου της γείωσης θα πρέπει να είναι 1.5 mm 2 έως 2.5 mm 2 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση δεν ισχύει όταν στη µονάδα προκληθούν βλάβες που οφείλονται στη µη χρησιµοποίηση σωστής γείωσης. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ Ο πίνακας κάνει δυναµικό έλεγχο του συσσωρευτή. Κάθε 30 λεπτά διακόπτει για 3 λεπτά την τροφοδοσία από το δίκτυο και τροφοδοτείται από τον συσσωρευτή. Αν ο συσσωρευτής έχει αποσυνδεθεί ή τάση του είναι κάτω από 10.5V, ανάβει το κόκκινο LED ("Trouble"). Αν ο πίνακας είναι συνδεδεµένος µε κεντρικό σταθµό, θα στείλει και τον κωδικό της χαµηλής τάσης του συσσωρευτή. Στον επόµενο έλεγχο, δηλαδή µετά από 30 λεπτά, αν η τάση του συσσωρευτή επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα, θα σταλεί στον σταθµό ο κωδικός αποκατάστασης της χαµηλής τάσης. Ο πίνακας έχει ένδειξη και προστασία από αντίστροφη σύνδεση της πολικότητας του συσσωρευτή. Όταν ο συσσωρευτής συνδεθεί ανάποδα, ανάβει το κόκκινο LED που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα. Αποσυνδέστε τον συσσωρευτή και συνδέστε τον µε την σωστή πολικότητα. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Η µονάδα περιοδικά κάνει αυτοέλεγχο της ροής του προγράµµατος, µε το ενσωµατωµένο Watchdog που διαθέτει. Εάν διαπιστώσει κάποιο πρόβληµα κάνει RESET στην µονάδα, η οποία επανέρχεται στην κατάσταση που βρισκόταν πριν γίνει RESET. Ταυτόχρονα, για δέκα δευτερόλεπτα, αγνοεί τις εντολές από τις ζώνες, µέχρι να επανέλθουν σε ηρεµία. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 9

10 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Η µονάδα αναγνωρίζει αυτόµατα όλα τα περιφερειακά που είναι συνδεδεµένα πάνω στον δίαυλο επικοινωνίας, κάθε φορά που θα τροφοδοτηθεί µε τάση. Όταν θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέστε από τον πίνακα κάποιο περιφερειακό (πληκτρολόγιο, επέκταση ζωνών, PGM κλπ), ενώ ο πίνακας είναι σε λειτουργία, ακολουθείστε την εξής διαδικασία: Συνδέστε το BUS και την τροφοδοσία του περιφερειακού στις αντίστοιχες υποδοχές του πίνακα, όταν θέλετε να προσθέσετε περιφερειακό ή αποσυνδέστε το από τον πίνακα, όταν θέλετε να το αφαιρέστε. Με το βέλος [ ] µετακινηθείτε στην οθόνη µε την ένδειξη [ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ] και δώστε []. Θα εµφανισθεί η οθόνη µε την ένδειξη [ ΩΣΤΕ ΚΩ ΙΚΟ ΚΑΙ ]. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τεχνικού και µετά το []. Θα εµφανισθεί η ένδειξη [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ]. ώστε [ESC]. Ο πίνακας θα βγει από την διαδικασία προγραµµατισµού και κατά την διάρκεια που στην οθόνη θα υπάρχει η ένδειξη [Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ], γίνεται ξανά έλεγχος των περιφερειακών που υπάρχουν στην µονάδα, η οποία και πάλι αυτό- µατα αναγνωρίζει όσα προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν από το σύστηµα. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του συστήµατος και για να είναι η εγκατάσταση συµβατή µε τις προδιαγραφές ασφαλείας, πρέπει να ακολουθήσετε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα ελέγχου. Κάθε έξι µήνες να ελέγχετε και να ρυθµίζετε, αν είναι απαραίτητο, την τάση φόρτισης του συσσωρευτή του πίνακα και της αυτοτροφοδοτούµενης σειρήνας. Επίσης, κάθε έξι µήνες, εκτός από τους περιοδικούς ελέγχους λειτουργίας της εγκατάστασης που πρέπει να κάνει ο χρήστης του συστήµατος, πρέπει να ελέγχετε την σωστή λειτουργία όλων των συσκευών (ανιχνευτές PIR, ανιχνευτές θραύσης υαλοπινάκων, µαγνητικές επαφές, σειρήνες κλπ), την επικοινωνία του πίνακα µε τον κεντρικό σταθµό ή µε τα τηλέφωνα που είναι προγραµµατισµένα, τους χρόνους και γενικά όλες τις παραµέτρους του συστήµατος. Κάθε τρία χρόνια να γίνεται αντικατάσταση των συσσωρευτών του πίνακα και της σειρήνας. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 10

11 ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 11

12 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ZEUS ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 12

13 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ Στις εισόδους των ζωνών µπορούν να συνδεθούν επαφές κανονικά κλειστές (N.C.) ή ανοικτές (Ν.Ο.), πάντοτε σε συνδυασµό µε την τερ- µατική αντίσταση της ζώνης, η οποία πρέπει να τοποθετείται στο τέρµα της γραµµής, για να την προστατεύει από κόψιµο και βραχυκύκλωµα και όχι µέσα στον πίνακα. Επίσης, όπως θα δούµε και στον προγραµµατισµό των ζωνών, κάθε ζώνη προγραµµατίζεται ώστε να µπορεί να λειτουργήσει µε δύο τερµατικές αντιστάσεις, µέσα από την ίδια γραµµή. Με τον τρόπο αυτό, θα έχουµε κανονικά συναγερµό όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο και ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής ή 24ωρο συναγερµό, στην περίπτωση που παραβιασθεί ο ανιχνευτής ή το καλώδιο που συνδέει τον ανιχνευτή µε την µονάδα (αν κοπεί ή βραχυκυκλωθεί το καλώδιο). ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΧΩΡΙΣ TAMPER Αν η εγκατάσταση σας δεν απαιτεί την χρήση Tamper, συνδέστε τους ανιχνευτές όπως φαίνεται στο σχήµα. H αντίσταση πρέπει να τοποθετηθεί µέσα στον ανιχνευτή και όχι στον πίνακα. Η σύνδεση αυτή θα προστατεύει το καλώδιο του ανιχνευτή από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα, µόνον όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο. Όταν η ζώνη είναι ανοικτή, στο πληκτρολόγιο θα εµφανίζεται η ένδειξη [ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ]. Στην συνδεσµολογία αυτού του τύπου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανιχνευτές µε επαφές N.O. (κανονικά ανοικτές), γιατί η ζώνη δεν ισορροπεί και ο πίνακας θα δώσει συναγερµό µόλις οπλίσει. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 13

14 ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΙ TAMPER ΣΤΗΝ Ι ΙΑ ΖΩΝΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (EOL) Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε µία τερµατική αντίσταση και να συνδέσετε στην ίδια ζώνη το Tamper και το Relay συναγερµού του ανιχνευτή, χρησιµοποιήστε την συνδεσµολογία που εικονίζεται στο διπλανό σχήµα. Το Tamper στην περίπτωση αυτή θα δίνει συναγερµό µόνον όταν ο πίνακας είναι οπλισµένος. Τοποθετώντας την αντίσταση µέσα στον ανιχνευτή και όχι στον πίνακα, θα έχουµε και προστασία του καλωδίου του ανιχνευτή από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα. Όταν η ζώνη είναι ανοικτή, στο πληκτρολόγιο θα εµφανίζεται η ένδειξη [ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ]. Και στην συνδεσµολογία αυτού του τύπου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανιχνευτές µε επαφές N.O., γιατί ο πίνακας θα δώσει συναγερµό. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΙ TAMPER ΣΤΗΝ Ι ΙΑ ΖΩΝΗ ΜΕ ΥΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (DEOL) Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε δύο τερµατικές αντιστάσεις και να συνδέσετε στην ίδια ζώνη το Tamper και το Relay συναγερµού του ανιχνευτή, ακολουθείστε την συνδεσµολογία που εικονίζεται στο διπλανό σχήµα. Η ζώνη στην οποία θα συνδέσετε τον ανιχνευτή, πρέπει να προγραµµατισθεί σαν ζώνη DEOL. Συνδέοντας τις αντιστάσεις στον ανιχνευτή µε τον τρόπο αυτό, θα έχετε 24ωρη προστασία του ανιχνευτή από παραβίαση και του καλωδίου από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα. Κάθε φορά που η ζώνη θα είναι ανοικτή, στο πληκτρολόγιο θα εµφανίζεται η ένδειξη [ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ]. Και στην συνδεσµολογία αυτού του τύπου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανιχνευτές µε επαφές N.O., γιατί ο πίνακας θα δώσει συναγερµό. Για να ανοίξετε το καπάκι ενός ανιχνευτή µε συνδεσµολογία DEOL, χωρίς να δώσει συναγερµό, µπορείτε να το κάνετε µόνον όταν είστε στον προγραµµατισµό του τεχνικού. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 14

15 ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΕ ΖΩΝΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Όλες οι ζώνες της µονάδας µπορούν να προγραµµατισθούν να λειτουργήσουν σαν ζώνες πυρανίχνευσης. Η λειτουργία της ζώνης πυρανίχνευσης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα προγραµµατισµού των ζωνών. Στις ζώνες πυρανίχνευσης µπορούν να συνδεθούν ανιχνευτές µε δύο ή τέσσερα καλώδια. Όταν χρησιµοποιήσετε πυρανιχνευτές που λειτουργούν µε δύο καλώδια και τροφοδοτούνται µε 24V DC, πρέπει να χρησιµοποιήσετε την πλακέτα προσαρµογής FSA. Η συνδεσµολογία του FSA µε τον πίνακα και τους πυρανιχνευτές φαίνεται στο επόµενο σχήµα. Το FSA τροφοδοτείται µε 12V DC από τον πίνακα και δίνει 24V DC για την τροφοδοσία των ανιχνευτών. Επίσης, µε την εικονιζόµενη συνδεσµολογία, το FSA δίνει έξοδο σε περίπτωση συναγερµού ή βλάβης της γραµµής τροφοδοσίας του ανιχνευτή. Το RST του FSA συνδέεται σε µία προγραµµατιζόµενη έξοδο (PGM) του πίνακα, η οποία πρέπει να προγραµµατισθεί σαν τύπος 27, µέσα από την αντίστοιχη εργασία. Με την σύνδεση αυτή, όταν δοθεί συναγερµός, γίνεται αυτόµατα Reset των ανιχνευτών. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 15

16 Η συνδεσµολογία του πίνακα µε πυρανιχνευτές τεσσάρων καλωδίων εικονίζεται στο σχήµα που ακολουθεί. Η τροφοδοσία των ανιχνευτών γίνεται από το SSP και το των 12V. Όταν δοθεί συναγερµός γίνεται αυτόµατα και το Reset των ανιχνευτών. Και στις δύο περιπτώσεις η τερµατική αντίσταση πρέπει να µπαίνει στον τελευταίο ανιχνευτή. Έτσι, αν υπάρχει πρόβληµα στη γραµµή της ζώνης πυρανίχνευσης, ανάβει το TROUBLE και ηχεί µε διακοπτόµενο ήχο µόνον ο βοµβητής. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟ ΟΣ PGM 1 (TC) Από το εργοστάσιο έξοδος αυτή είναι προγραµµατισµένη να βγάζει 12 V DC, όταν η µονάδα είναι αφοπλισµένη και να πηγαίνει στα 0 V, όταν η µονάδα οπλίσει και λήξει ο χρόνος εξόδου (PGM-ΤΥΠΟΣ 19 ). Συνδέεται στην αντίστοιχη είσοδο των αυτόνοµων σειρηνών της Sigma, για να ελέγχει τα συστήµατα αντισαµποτάζ κατά την αφόπλιση. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΞΟ ΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 12 V (SR) Στην έξοδο αυτή µπορούν να συνδεθούν σειρήνες, τηλεφωνητής, Flash και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ενεργοποιείται µε 12V κατά τον συναγερµό. Η υποδοχή αυτή έχει 0 V σε ηρεµία και πηγαίνει στα 12V στο συναγερµό. Στο τέρµα του καλωδίου, παράλληλα µε την σειρήνα, πρέπει να συνδεθεί µία αντίσταση 2.2ΚΩ για προστασία του καλωδίου από κόψιµο ή βραχυκύκλωµα.. Η έξοδος προστατεύεται από βραχύκλωµα µε πολυασφάλεια ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 16

17 και το ρεύµα που µπορεί να δώσει είναι 2 Α, όταν στον πίνακα είναι συνδεδεµένη και η µπαταρία. ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟ ΥΝΑΜΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ (SSP) Η υποδοχή SSP χρησιµοποιείται για τον έλεγχο αυτοδύναµων σειρηνών ή τηλεφωνητών. Έχει 12 V σε ηρεµία και πηγαίνει στα 0V όταν ο πίνακας δώσει συναγερµό. Το ρεύµα που µπορεί να δώσει η έξοδος αυτή είναι 1Α, όταν στον πίνακα είναι συνδεδεµένη και η µπαταρία. Προστατεύεται, σε περίπτωση βραχυκλώµατος, µε πολυασφάλεια. ΕΞΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Υπάρχει µια έξοδος η οποία χρησιµοποιείται για την φόρτιση του συσσωρευτή της αυτοδύναµης σειρήνας και µια έξοδος η οποία χρησι- µοποιείται για την τροφοδοσία των ανιχνευτών PIR, ανιχνευτών θραύσης υαλοπινάκων κλπ. Η κάθε έξοδος προστατεύεται, σε περίπτωση βραχυκλώµατος, από πολυασφάλεια και µπορεί να δώσει µέχρι 1Α ρεύµα η κάθε µία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολυασφάλεια είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτηµα, το οποίο αντικαθιστά τις κοινές ασφάλειες τήξης και επιτρέπει την δίοδο µιας συγκεκριµένης τιµής ρεύµατος. Σε περίπτωση που το ρεύµα υπερβεί την επιτρεπόµενη τιµή, η πολυασφάλεια διακόπτει την παροχή και την επαναφέρει µόλις η βλάβη αποκατασταθεί ή το ρεύµα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 17

18 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ Στην πρόσοψη του πληκτρολογίου υπάρχουν τρία ενδεικτικά LED s, µία οθόνη LCD και 16 πλήκτρα ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ LED's ΠΡΑΣΙΝΟ (ARM-DISARM): είχνει πότε το σύστηµα είναι οπλισµένο ή αφοπλισµένο (προγραµµατιζόµενος τρόπος ένδειξης). ΚΙΤΡΙΝΟ (POWER): Αναµµένο δείχνει ότι ο πίνακας τροφοδοτείται κανoνικά από το δίκτυο των 220V και σβηστό ότι υπάρχει διακοπή των 220V. Όταν η τάση του συσσωρευτή είναι χαµηλή αναβοσβήνει µε δύο τρόπους: 1. Τρεις αναλαµπές µικρής διάρκειας και µία µεγαλύτερης, όταν υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο και η τάση του συσσωρευτή είναι χαµηλή. 2. Τρεις αναλαµπές µικρής διάρκειας και µία παύση, όταν υπάρχει διακοπή της τροφοδοσίας από το δίκτυο και η τάση του συσσω-ρευτή είναι χαµηλή. ΚΟΚΚΙΝΟ (TROUBLE): Ανάβει όταν υπάρξει κάποιο πρόβληµα στην µονάδα (συναγερµός, διακοπή ρεύµατος, πτώση τάσης του συσσωρευτή, υπέρβαση ρεύµατος, απώλεια ώρας). Μέσα από την οθόνη (LCD) του πληκτρολογίου δίνονται οδηγίες και ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 18

19 πληροφορίες που αφορούν την χρήση, τον προγραµµατισµό και την λειτουργία του συστήµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά το τέλος του χρόνου εξόδου σβήνει ο φωτισµός του πληκτρολογίου. Ενεργοποιείται και πάλι όταν ανοίξει ζώνη µε καθυστέρηση ή πιεσθεί κάποιο πλήκτρο. Eπίσης, ο φωτισµός σβήνει όταν περάσει 1 λεπτό χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο. ΠΛΗΚΤΡΑ 0-9: Αριθµητικά πλήκτρα. Χρησιµοποιούνται για να εισάγετε τους αριθµούς που χρειάζονται κατά την όπλιση, την αφόπλιση και τον προγραµµατισµό της µονάδας. ΗΟΜΕ - PAUSE: Χρησιµοποιείται για την όπλιση του συστήµατος για περιµετρική µόνο λειτουργία (ΗΟΜΕ). Επίσης, για την παρεµβολή παύσης κατά την επιλογή των τηλεφώνων (PAUSE). BYPASS - CLEAR: Χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια της όπλισης, για να βγάλετε προσωρινά κάποιες ζώνες εκτός λειτουργίας (BYPASS). Επίσης, κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού (CLEAR), για την διαγραφή των περιεχοµένων µιας διεύθυνσης. : Για την µετακίνηση µπροστά ή πίσω κατά την διάρκεια του προγραµ- µατισµού και του ελέγχου. Επίσης, χρησιµοποιείται στην αλλαγή τµήµατος (PARTITION), στην λειτουργία του θερµοστάτη και στην επιλεκτική όπλιση ή αφόπλιση των τµηµάτων. ESC: Για την έξοδο από κάποιο πεδίο και την επιστροφή σε προηγού- µενο προγραµµατισµό. : Για την αποδοχή της λειτουργίας ή του προγραµµατισµού που προηγήθηκε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Aν γίνει κάποια λανθασµένη ενέργεια, ακούγεται ένας παρατεταµένος ήχος από τον βοµβητή του πληκτρολογίου και εµφανίζεται η ένδειξη λάθους στην οθόνη. Την επιβεβαίωση της αποδοχής υποδηλώνουν τέσσερα ΒΕΕΡ µικρής διάρκειας. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Στην πρώτη γραµµή της οθόνης του πληκτρολογίου εµφανίζεται το SIGMA SECURITY. To µήνυµα αυτό µπορεί να αλλάξει µε την διαδικασία Downloandig και στην θέση του να γράψετε όποιο µήνυµα θέλετε εσείς (π.χ. την δική σας επωνυµία, το τηλέφωνό σας, µήνυµα για τον πελάτη σας κλπ), το οποίο όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαέξι χαρακτήρες. ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 19

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Στην µονάδα έχουµε δύο ειδών προγραµµατισµούς: τον προγραµµατισµό που κάνει ο τεχνικός και τον προγραµµατισµό που κάνει ο χρήστης. Ο τεχνικός, αφού ολοκληρώσει όλες οι συνδέσεις της µονάδας µε τα περιφερειακά, µπορεί να προγραµµατίσει την µονάδα µε την διαδικασία Downloading ή από το πληκτρολόγιο, όπως περιγράφεται στην συνέχεια. Για να γίνει προγραµµατισµός από τον τεχνικό, πρέπει όλα τα τµήµατα της µονάδας να είναι αφοπλισµένα. Επίσης, ο προγραµµατισµός δεν µπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που δεν είναι σωστός ο κωδικός του τεχνικού ή είναι σε λειτουργία ο τηλεφωνητής ή ο κωδικοποιητής της µονάδας. Σε κάθε περίπτωση αδυναµίας προγραµµατισµού εµφανίζονται, αντίστοιχα, οι παρακάτω ενδείξεις: [ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ] [ΛΑΘΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ] [ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] [ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ] Για να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε την µονάδα, την πρώτη φορά, πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κύριο κωδικό [1] [7] [7] [7] [7] [7] [7] & [ΕΝΤΕR]. Ο κωδικός αυτός πρέπει στην συνέχεια να αλλάξει, για λόγους ασφαλείας. SIGMA SECURITY 12:06 ΤΡΙ 28 ΦΕΒ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΩΣΤΕ ΚΩ ΙΚΟ ΚΑΙ [] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ Για να αρχίσετε τον προγραµµατισµό ακολουθείστε την διαδικασία που εικονίζεται αριστερά. Με το πλήκτρο [ ] πηγαίνετε στην οθόνη [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙ- ΚΟΥ] και δίνετε []. Στην συνέχεια πληκτρολογείτε προσεκτικά τον σωστό κωδικό του τεχνικού και []. Ο εργοστασιακός κωδικός, που σας δίνει την δυνατότητα προγραµµατισµού, είναι ο [7] [7] [7] [7]. Και τον κωδικό αυτό πρέπει να τον αλλάξετε, για λόγους ασφαλείας, µέσα από την διαδικασία αλλαγής του κωδικού του τεχνικού ZEUS Οδηγίες Εγκατάστασης Σελίδα 20

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Οδηγίες εγκαταστάτη Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα... 5 Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Matrix-6/816 έκδοση πίνακα: 1.34G Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα Εγκατάσταση Συστήματος - Συναρμολόγηση - Διευθυνσιοδότηση & συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη EVO-641

Οδηγίες Χρήστη EVO-641 Οδηγίες Χρήστη EVO-641 Εισαγωγή... 5 1.1 Λεζάντα εικόνας... 5 Βασικές Λειτουργίες... 6 2.1 Ακουστική επιβεβαίωση... 7 2.2 Ενδεικτικό λαμπάκι πληκτρολογίου... 7 2.3 Οθόνη LCD... 7 2.3.1 Κανονική κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. 2 ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ... 2 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ... 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ POWERMAX PRO... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειρισµός GSM, Συναγερµός GSM, Τηλεχειρισµός µε SMS, Τηλεειδοποίηση θερµοκρασίας. Έλεγχος θέσης οχήµατος, fleet management GMC 67

Τηλεχειρισµός GSM, Συναγερµός GSM, Τηλεχειρισµός µε SMS, Τηλεειδοποίηση θερµοκρασίας. Έλεγχος θέσης οχήµατος, fleet management GMC 67 Τηλεχειρισµός GSM, Συναγερµός GSM, Τηλεχειρισµός µε SMS, Τηλεειδοποίηση θερµοκρασίας. Έλεγχος θέσης οχήµατος, fleet management GMC 67 Το GMC 67 (GSM Multi Control) είναι ένα σύστηµα τηλεχειρισµού και τηλεειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Πλήρης εξοµοίωση τηλεφωνικής γραµµής προκειµένου να επιτευχθεί επικοινωνία µεταξύ συστήµατος συναγερµού και κέντρου λήψης σηµάτων (contact id, ademco

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 80 DECT Εγχειρίδιο χρήσης Eξαρτήματα & περιεχόμενα συσκευασίας Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Τηλεφώνου 80 JACOB JENSEN TM, με τον κατάλληλο προσαρμογέα για κάθε χώρα (προαιρετικό):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ GSM/GPRS ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ GSM/GPRS ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ GSM/GPRS ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Οδηγίες Χρήσης - Τηλεχειρισµού - Προγραµµατισµού Telematica Τελευτ. Ενηµ. ΑΠΡ 2008 : www.telematica.gr, sales@telematica.gr Αλ. Μαρασλή 25 26

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ALINCO VHF / UHF FM DJ-596Τ/Ε Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον πομποδέκτη ALINCO. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες για την ασφάλειά σας και την χρήση του πομποδέκτη σας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 OTE TV µέσω ορυφόρου... 3 ΤηλεχειριστΗριο... 4 ΑποκωδικοποιητΗς... 8 ΕνεργοποΙηση ΥπηρεσΙας... 10 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα