ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-..."

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 1

2 Εισαγωγή Το παρόν περιλαµβάνει τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile platform) των καταναλωτών που θα χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε άλλες υπηρεσίες και συσκευές του συστήµατος τηλεµέτρησης του Ε ΗΕ Η Πλατφόρµα επιτρέπει στο Ε ΗΕ ή άλλους προµηθευτές να επικοινωνούν απευθείας µε τον καταναλωτή µε συνδυασµό γραπτών µηνυµάτων (SMS) ή/και περιβάλλον mobile-web. Τα γραπτά µηνύµατα µπορεί να είναι µίας κατεύθυνσης, από το Ε ΗΕ ή άλλους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες, ή µπορεί να είναι αµφίδροµα, αρχικά από το Ε ΗΕ (ή εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες) προς τον καταναλωτή µε απάντηση από τον τελευταίο. Τα γραπτά µηνύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλονται τόσο σε κινητά που δεν έχουν δυνατότητες γραφικού περιβάλλοντος όσο και σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Εϊναι επίσης δυνατό να µπορούν να λαµβάνονται και από ειδικά διαµορφωµένες συσκευές τύπου ταµπλέτας (tablet). Η λήψη γραπτών µηνυµάτων από το Ε ΗΕ (ή τους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες) είναι ρυθµιζόµενη από το χρήστη µέσω της Πλατφόρµας. Ο καταναλωτής θα έχει πλήρη έλεγχο του τύπου και της συχνότητας των µηνυµάτων, καθώς και της χρονικής στιγµής της ηµέρας / ηµερών της εβδοµάδας που θα τα λαµβάνει. Ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να παρακάµψει τις ρυθµίσεις αυτές για συµβάντα εκτάκτου ανάγκης ή για κρίσιµα µηνύµατα (όπως π.χ. διακοπή της σύνδεσης λόγω αδυναµίας πληρωµής, κ.λπ.). Η Πλατφόρµα επιτρέπει στα κινητά που υποστηρίζουν γραφικό περιβάλλον καθώς και σε συσκευές τύπου τάµπλετ να έχουν πρόσβαση σε µία βελτιστοποιηµένη έκδοση της διαδικτυακής πύλης του καταναλωτή για κινητές συσκευές. Αυτή η mobile εκδοχή θα διαθέτει την πλειοψηφία των δυνατοτήτων της διαδικτυακής πύλης. Η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία του λογαριασµού από οποιαδήποτε πλατφόρµα θα παρέχει µία βελτιωµένη εµπειρία στον πελάτη. Στην Πλατφόρµα θα υποστηρίζονται τα λειτουργικά συστήµατα ios και Android. Λειτουργικότητα Στοιχεία λογαριασµών 1. H Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στις καταστάσεις του τρέχοντος λογαριασµού και να τις βλέπουν όπως επιθυµούν µέσω των κινητών συσκευών (τηλέφωνο/tablet) τους. 2. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε καταστάσεις παλαιότερων λογαριασµών και να τις βλέπουν όπως επιθυµούν, µέσω των κινητών συσκευών (τηλέφωνο/tablet) τους.. 3. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης ενός επιλεγµένου 2

3 λογαριασµού µε µία άλλη χρονική περίοδο, µέσω της κινητής συσκευής (τηλέφωνο/tablet) του καταναλωτή. 4. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης ενός επιλεγµένου λογαριασµού µε τις δύο προηγούµενες χρονικές περιόδους, µέσω της κινητής συσκευής (τηλέφωνο/tablet) του καταναλωτή. 5. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει στους καταναλωτές να εξαιρεθούν από την αποστολή έντυπων καταστάσεων λογαριασµού, εφόσον έχουν εγκαταστήσει έναν επικυρωµένο λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην κινητή συσκευή (τηλέφωνο/tablet) τους. 6. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει το τρέχον τιµολόγιο συγκρινόµενο µε το προηγούµενο τιµολόγιο, στην κινητή συσκευή (τηλέφωνο/tablet) του καταναλωτή. 7. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει το µέσο κόστος κατά τη διάρκεια της περιόδου χρέωσης, στην κινητή συσκευή (τηλέφωνο/tablet) του καταναλωτή. 8. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει λεπτοµέρειες για τα στοιχεία κόστους που συνθέτουν το λογαριασµό στην κινητή συσκευή (τηλέφωνο/tablet) του καταναλωτή. 9. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει στοιχεία λογαριασµών για τουλάχιστον 24 µήνες στην κινητή συσκευή (τηλέφωνο/tablet) του καταναλωτή. Στοιχεία Πληρωµών 10. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει πρόσβαση σε παλαιότερα στοιχεία λογαριασµών και πληρωµών µέσω της κινητής συσκευής (τηλέφωνο/tablet) του. 11. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής της µεθόδου πληρωµής του καταναλωτή που κατ' ελάχιστον θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα πληρωµής ενός ή περισσοτέρων λογαριασµών µέσω τραπέζης και πιστωτικής κάρτας, µέσω της κινητής συσκευής (τηλέφωνο/tablet) του. 12..Η Πλατφόρµα δεν θα διατηρεί (καταχωρεί/αποθηκεύει) στοιχεία τραπεζικών λογαριασµών ή πιστωτικών καρτών στην κινητή συσκευή (τηλέφωνο/tablet) του ούτε και στην Πλατφόρµα. 13. Η Πλατφόρµα θα παρέχει στοιχεία πληρωµών στον καταναλωτή για τουλάχιστον 24 µήνες µέσω της κινητής συσκευής (τηλέφωνο/tablet) του. Στοιχεία Κατανάλωσης 14. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει στοιχεία της κατανάλωσης στους καταναλωτές στη µεγαλύτερη διαθέσιµη ανάλυση ανάλογα τον τύπο µετρητή και λογαριασµό προς ανάγνωση µέσω των κινητών συσκευών (τηλέφωνο/tablet) τους Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει την τρέχουσα µέση ηµερήσια / εβδοµαδιαία / µηνιαία / τριµηνιαία τιµή ενέργειας για κατανάλωση ή/και παραγωγή προς ανάγνωση µέσω των κινητών συσκευών τους. 16. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν την ενεργειακή χρήση ή/και τα κόστη µεταξύ διαφορετικών περιόδων µε τη µορφή πίνακα µέσω των κινητών συσκευών τους. 3

4 17. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν την ενεργειακή χρήση ή/και τα κόστη µεταξύ διαφορετικών περιόδων µε τη µορφή γραφικών παραστάσεων µέσω των κινητών συσκευών τους. 18. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει στοιχεία κατανάλωσης για διαφορετικά διαστήµατα ολοκλήρωσης. π.χ. διαστήµατα 5 λεπτών για την ηµέρα, ωριαία για τις τελευταίες 7 ηµέρες, ηµερήσια για το µήνα, εβδοµαδιαία για το έτος, µηνιαία για δύο έτη κ.λπ. στην κινητή συσκευή του καταναλωτή. 19..Η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει την ηµεροµηνία έναρξης, λήξης και την επιθυµητή ανάλυση στην παρουσίαση των δεδοµένων στην κινητή συσκευή του. 20. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης της ενεργειακής χρήσης σε µηνιαία µορφή πριν την εγκατάσταση του έξυπνου µετρητή στην κινητή συσκευή του καταναλωτή Εάν διατίθεται η µεθοδολογία net metering στα σπίτια που έχουν εγκατεστηµένα φωτοβολταϊκά ή άλλης µορφής παραγωγή, τότε η ποσότητα της καθαρής παραγωγής θα περιλαµβάνεται στα δεδοµένα της παρουσίασης στην κινητή συσκευή του καταναλωτή. 22. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή στοιχεία κατανάλωσης για τουλάχιστον 24 µήνες µέσω της κινητής συσκευής του. Αναλυτικά Στοιχεία 23. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή την δυνατότητα να κάνει "what if" αλλαγές στην ενεργειακή του κατανάλωση και να δει τις επιπτώσεις στο τιµολόγιο τους στην κινητή συσκευή (τηλέφωνο/tablet) του. 24. Η λειτουργία των εναλλακτικών σεναρίων ενεργειακής χρήσης της Πλατφόρµας θα είναι µία ξεχωριστή βαθµίδα η οποία θα είναι δυνατό να αντικαθίσταται από κάποια λειτουργία τρίτων, εάν αυτό είναι επιθυµητό, χωρίς να επιφέρει αξιοσηµείωτη επίπτωση στη συνολική απόδοση του συστήµατος. 25. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να υπολογίζει και να εµφανίζει τις εκποµπές CO 2 του δικτύου για την επιλεγµένη περίοδο κατανάλωσης στην κινητή συσκευή του καταναλωτή. 26. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να υπολογίζει και να εµφανίζει την αντιστάθµιση των καθαρών εκποµπών CO 2 εξαιτίας της τοπικής παραγωγής για την επιλεγµένη περίοδο στην κινητή συσκευή του καταναλωτή. 27. Η λειτουργία αναφοράς εκποµπών CO 2 θα είναι µία ξεχωριστή βαθµίδα της Πλατφόρµας η οποία θα είναι δυνατό να αντικαθίσταται από κάποια λειτουργία τρίτων, εάν αυτό είναι επιθυµητό, χωρίς να επιφέρει αξιοσηµείωτη επίπτωση στη συνολική απόδοση του συστήµατος. 28. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει µία εκτίµηση ή πρόβλεψη του επόµενου λογαριασµού σε ευρώ µε βάση την ηµερήσια κατανάλωση και την περίοδο χρέωσης στην κινητή συσκευή του καταναλωτή. 29. Η λειτουργία εκτίµησης ή πρόβλεψης του λογαριασµού της Πλατφόρµας θα είναι µία ξεχωριστή βαθµίδα η οποία θα είναι δυνατό να αντικαθίσταται από κάποια λειτουργία τρίτων, εάν αυτό είναι επιθυµητό, χωρίς να επιφέρει αξιοσηµείωτη επίπτωση στις συνολική απόδοση του συστήµατος. 4

5 Μηνύµατα 30. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να λαµβάνει µηνύµατα που αποστέλλονται στον καταναλωτή από το Ε ΗΕ ή από τον προµηθευτή (όποιον έχει πρόσβαση), τα οποία ενηµερώνουν για όλες τις σχετικές µε το λογαριασµό του συναλλαγές ενέργειας και πληρωµών, σύµφωνα µε τις καθορισµένες προτιµήσεις στην κινητή συσκευή του καταναλωτή. 31. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να διαµορφώνεται ώστε τα µηνύµατα από το Ε ΗΕ ή τον προµηθευτή που απαιτούν απάντηση µεγαλύτερη ενός "Ναι/Όχι" από τον καταναλωτή, να µπορούν να συνταχθούν και αποσταλούν από την Πλατφόρµα στο Ε ΗΕ ή τον προµηθευτή χωρίς πρόσθετη αλληλεπίδραση. 32. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων στη συσκευή κινητής από τον καταναλωτή στο Ε ΗΕ ή τον επιλεγµένο προµηθευτή, επιτρέποντας άµεση επικοινωνία χωρίς να απαιτείται η χρήση συστηµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τρίτους. 33. Τα µηνύµατα της Πλατφόρµας από το Ε ΗΕ ή τον προµηθευτή θα έχουν τη δυνατότητα απαίτησης επιβεβαίωσης λήψης, ώστε όταν αναγνωσθούν από τις κινητές συσκευές να καθίσταται γνωστή στο Ε ΗΕ ή τον προµηθευτή η λήψη τους. 34. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να εµφανίζει την προθεσµία για την πληρωµή του επόµενου λογαριασµού στην σελίδα προορισµού της κινητής συσκευής. 35. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει την κατάσταση του ορίου φορτίου, ενεργού/αέργου στην σελίδα προορισµού της κινητής συσκευής. 36. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να παρέχει την καταναλωθείσα ενέργεια ως ποσοστό του ορίου φορτίου στην σελίδα προορισµού της κινητής συσκευής. 37. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να ενηµερώνει τον καταναλωτή για εκκρεµούσες ενέργειες µε τη σύνδεση στη landing page της κινητής συσκευής. 38. Ο Ε ΗΕ θα πρέπει να ενηµερώνει τον καταναλωτή χρησιµοποιώντας κείµενο/sms ότι η παροχή θα διακοπεί σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης της πληρωµής µέχρι µία καθορισµένη ηµεροµηνία. Αυτό το µήνυµα δεν θα µπορεί να απενεργοποιείται από τον καταναλωτή. Προτιµήσεις 39. Εάν υλοποιείται διαχείριση ζήτησης, η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να εκφράσει γενικές προτιµήσεις, όπως π.χ. παράθυρα στα οποία δεν επιθυµεί να ενοχλείται στη συσκευή της κινητής. 40. Εάν υλοποιείται διαχείριση ζήτησης, η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέγει / απο-επιλέγει τη συµµετοχή του προγραµµατισµένα ή τρέχοντα συµβάντα διαχείρισης ζήτησης στη συσκευή της κινητής. 41. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέγει τουλάχιστον µία µέθοδο µηνύµατος και ειδοποίησης, συµπεριλαµβοµένων των µηνυµάτων µέσω ή/και SMS/κείµενο µε τη χρήση της συσκευής της κινητής. 42. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να ρυθµίζει παραµέτρους που αφορούν τις προτιµήσεις στην πλατφόρµα κινητής, συµπεριλαµβανοµένων των τύπων µηνυµάτων (ειδοποιήσεις), της περιοδικότητας των µηνυµάτων, των 5

6 παραθύρων για τα οποία δεν επιθυµεί να ενοχλείται, των τύπων ειδοποιήσεων κ.λπ. µε τη χρήση της συσκευής της κινητής. 43. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να θέτει ένα στόχο (σε ευρώ) για το ποσό του συνολικού λογαριασµού µε τη χρήση της συσκευής της κινητής. 44. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να θέτει µια ειδοποίηση σε περίπτωση υπέρβασης κατά ένα προκαθορισµένο ποσοστό του ποσού του φορτίου ανά περίοδο χρέωσης. Ειδοποιήσεις 45. Η λειτουργία ειδοποιήσεων της Πλατφόρµας θα διασυνδέεται µε τις προτιµήσεις του καταναλωτή για τα µηνύµατα ( , web και κείµενο). 46. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να διασυνδέεται µε ένα σύστηµα ειδοποιήσεων για την ενηµέρωση των καταναλωτών, µε βάση τις προτιµήσεις, σχετικά µε την υπέρβαση του 50% του στόχου για το ποσό του λογαριασµού. 47. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να διασυνδέεται µε ένα σύστηµα ειδοποιήσεων για την ενηµέρωση των καταναλωτών, µε βάση τις προτιµήσεις, σχετικά µε την υπέρβαση του 90% του στόχου για το ποσό του λογαριασµού. 48. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να διασυνδέεται µε ένα σύστηµα ειδοποιήσεων για την ενηµέρωση των καταναλωτών, µε βάση τις προτιµήσεις, σχετικά µε την υπέρβαση ενός προκαθορισµένου ποσοστού του φορτίου. 49. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να διασυνδέεται µε ένα σύστηµα ειδοποιήσεων για την ενηµέρωση των καταναλωτών για την κατάσταση µιας πληρωµής λογαριασµού (επιτυχής, ανεπιτυχής). 50. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να διασυνδέεται µε ένα σύστηµα ειδοποιήσεων για την ενηµέρωση των καταναλωτών για µία προθεσµία πληρωµής. Βοήθεια (Self-Help) 51. Εγχειρίδια λειτουργίας για κάθε σχετική συσκευή, όπως π.χ. οικιακές οθόνες, θα είναι διαθέσιµες για ανάγνωση µε τη χρήση της κινητής συσκευής. 52. Εγχειρίδια εγκατάστασης για κάθε σχετική συσκευή, όπως π.χ. οικιακές οθόνες, θα είναι διαθέσιµες για ανάγνωση µε τη χρήση της κινητής συσκευής. 53. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών µε ποικίλους τρόπους, συµπεριλαµβανοµένων κοινών ερωτήσεων, λέξεων κλειδιών, µερικών και πλήρων προτάσεων µε τη χρήση της κινητής συσκευής. 54. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών βοήθειας από εξωτερικές πηγές µε τη χρήση της κινητής συσκευής. 55. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών βοήθειας από εσωτερικές πηγές µε τη χρήση της κινητής συσκευής. 56. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών µέσω εύκολα επικαιροποιήσιµων Συχνών Ερωτήσεων (FAQ - Frequently Asked Questions) που θα µπορούν να αναγνωσθούν στην κινητή συσκευή. 57. Το περιβάλλον βοήθειας της Πλατφόρµας θα πρέπει να περιέχει Ευρετήριο Όρων / Λεξιλόγιο που θα µπορούν να αναγνωσθούν στην κινητή συσκευή. 58. Το περιβάλλον βοήθειας της Πλατφόρµας θα πρέπει να περιέχει οδηγίες για την 6

7 ανάγνωση του λογαριασµού που θα µπορούν να αναγνωσθούν στην κινητή συσκευή. 59. Το περιβάλλον βοήθειας της Πλατφόρµας θα πρέπει να περιέχει οδηγίες για την ανάγνωση του µετρητή που θα µπορούν να αναγνωσθούν στην κινητή συσκευή. 60. Το περιβάλλον βοήθειας της Πλατφόρµας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας που θα µπορούν να αναγνωσθούν στην κινητή συσκευή. 61. Το περιβάλλον βοήθειας της Πλατφόρµας θα πρέπει να περιέχει στοιχεία επικοινωνίας µε το Ε ΗΕ ή/και τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε µία εύκολα εντοπίσιµη περιοχή που θα µπορούν να αναγνωσθούν στη συσκευή της κινητής. 62. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού χρησιµοποίησης της βοήθειας και τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση της για τους καταναλωτές που αποκτούν πρόσβαση στην Πλατφόρµα µε τις συσκευές κινητής. Πλατφόρµα 63. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση πολλαπλών λογαριασµών ώστε ο καταναλωτής που διαθέτει πολλαπλούς λογαριασµούς να µπορεί να δει κάθε λογαριασµό µέσα στην ίδια σύνδεση στη κινητή συσκευή του. 64. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση πολλαπλών λογαριασµών ώστε ο καταναλωτής που διαθέτει πολλαπλούς λογαριασµούς να µπορεί να εκτελέσει µία συνολική πληρωµή για πολλαπλούς λογαριασµούς και να καθορίσει το ποσό της πληρωµής για κάθε λογαριασµό µέσα στην ίδια σύνδεση στη κινητή συσκευή του. 65. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να ενηµερώνει τον καταναλωτή, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σχετικά µε την επικοινωνία, όταν επεξεργασθεί µία επιβεβαίωση πληρωµής στη κινητή συσκευή του. 66. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων προτιµήσεων του καταναλωτή µε άλλα συστήµατα χωρίς σηµαντική καθυστέρηση στη λειτουργία στη συσκευή της κινητής. 67. Όλα τα έντυπα της Πλατφόρµας που είναι διαθέσιµα στους καταναλωτές (π.χ. έντυπα της βοήθειας) θα ενηµερώνονται εύκολα χωρίς την ανάγκη για κώδικα που απαιτεί ξανά compiling. 68. Όλες οι δράσεις της Πλατφόρµας, εάν απαιτούν πρόσβαση σε άλλες εφαρµογές ή προστατευµένες πλατφόρµες (π.χ. απαιτούν σύνδεση/κωδικό χρήσης), θα το πράττουν µε διαφάνεια ώστε ο καταναλωτής να µην απαιτείται να επανεισάγει τα προσωπικά του δεδοµένα για την πρόσβαση σε αυτές τις πρόσθετες λειτουργίες/χαρακτηριστικά. 69. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να είναι συµβατή µε τα λειτουργικά συστήµατα κινητής ios και Android. ηµιουργία & ιαχείριση Λογαριασµών 70. Η λειτουργία δηµιουργίας / διαχείρισης των λογαριασµών της Πλατφόρµας θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επικαιροποίησης του κωδικού πρόσβασης και αποστολής ενηµέρωσεων κωδικού πρόσβασης µέσω καθορισµένων προτιµήσεων 7

8 ενηµέρωσης για το λογαριασµό ( , web, SMS/κείµενο). 71. Η λειτουργία δηµιουργίας / διαχείρισης των λογαριασµών της Πλατφόρµας θα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας ή επικαιροποίησης του και αποστολής ενηµέρωσεων κωδικού πρόσβασης µέσω καθορισµένων προτιµήσεων ενηµέρωσης για το λογαριασµό ( , web, SMS/κείµενο). 72. Η λειτουργία δηµιουργίας / διαχείρισης των λογαριασµών της Πλατφόρµας θα παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να εγγραφεί σε νέα προγράµµατα όταν/αν αυτά προσφέρονται. 73. Η λειτουργία δηµιουργίας / διαχείρισης των λογαριασµών της Πλατφόρµας θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης εγγραφής σε ένα νέο πρόγραµµα. Ασφάλεια 74. Η λειτουργία δηµιουργίας / διαχείρισης των λογαριασµών της Πλατφόρµας θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για µία διαδικασία επαλήθευσης δύο βηµάτων κάθε φορά που εντοπίζεται σύνδεση από µη καταχωρηµένη συσκευή ή web browser. Αποδεκτή επαλήθευση δύο βηµάτων θα είναι η επιβεβαίωση µε /web portal ή SMS/web portal. 75. Η σύνδεση του web browser µε την Πλατφόρµα θα πρέπει να είναι HTTP µε SSP (HTTPS). 76. Η Πλατφόρµα θα πρέπει να απαιτεί τουλάχιστον κρυπτογράφηση 128-bit για ασφάλεια για τον web browser. 77. Η διαµόρφωση της Πλατφόρµας θα πρέπει να απαιτεί secure cookies για την αποτροπή session stealing. Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης Πελατών 78. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη εκπροσώπου εξυπηρέτησης πελατών σε όλες τις διαδικτυακές εφαρµογές και τα σχετικά προϊόντα. 79. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να κλιµακώνει τις υπηρεσίες self-service σε έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών. Ανάλυση Καταναλωτή 80. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει µία µέθοδο για να εντοπίζει τις συναλλαγές του καταναλωτή στο web µε τη χρήση συσκευής κινητής. 81. Ο προµηθευτής θα παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού των συναλλαγών τύπου αιτήµατος ή/και των απαντήσεων, π.χ. όταν ένας καταναλωτής απαντά σε ένα µήνυµα µε τη χρήση συσκευής κινητής. 82. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού της αναζήτησης βοήθειας και των αποτελεσµάτων της χρήσης της όταν η πρόσβαση γίνεται µέσω κινητής συσκευής. 83. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού της επικοινωνίας µε τους καταναλωτές όταν η πρόσβαση γίνεται µέσω κινητής συσκευής. 8

9 84. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού των επισκεπτών από σελίδα σε σελίδα όταν η πρόσβαση γίνεται µέσω κινητής συσκευής. 85. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού της εξόδου των επισκεπτών από τον ιστοχώρο όταν η πρόσβαση γίνεται µέσω κινητής συσκευής. 86. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού και αναγνώρισης των πελατών που εγκαταλείπουν τη διαδικασία σύνδεσης όταν η πρόσβαση γίνεται µέσω κινητής συσκευής. 87. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού µεταβολών στη δραστηριότητα κατά τις περιόδους προσφορών (π.χ. ως αποτέλεσµα άµεσων s, άµεσων επιστολών, τηλεφωνικών κλήσεων, κ.λπ.) όταν η πρόσβαση γίνεται µέσω κινητής συσκευής. 88. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών για ανοίγµατα/ κλικ, κ.λπ σε ιστοσελίδες και άλλες λειτουργίες pop-up µηνυµάτων όταν η πρόσβαση γίνεται µέσω κινητής συσκευής. 89. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης επικοινωνίας, ανάλογα µε τις εκφρασµένες προτιµήσεις του καταναλωτή, για , κείµενο/sms, ή ταχυδροµική επιστολή. 90. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή για σχόλια σχετικά µε θέµατα και περιοχές που χρήζουν βελτίωσης στο Ε ΗΕ ή/και τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας µέσω κινητής συσκευής. 9

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...5 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...6 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...7 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Περιεχόμενα Internet Security 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...6 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης Καλώς ήρθατε στο MELCloud για γρήγορο και εύκολο έλεγχο και επιτήρηση των συστημάτων Mitsubishi Electric μέσω φορητής συσκευής Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα