Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛ Α.Ε."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛ Α.Ε. Αθήνα, Φεβρουάριος 2010

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ 4 Α.1 Νοµικό πλαίσιο ελέγχου Α.2 Έγγραφο Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων... 4 Α.3 Αρµοδιότητα Γ.Ε Α.4 Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης... 5 ΣΕΛ. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 6 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ. 7 Γ.1 Επιτόπιος έλεγχος Αναζήτηση στοιχείων.. 7. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Νοµικό πλαίσιο διαδικασίας προσλήψεων Προσλήψεις προσωπικού Προσλήψεις Προσλήψεις Προσλήψεις Ειδικές διαπιστώσεις Αποκλίσεις µεταξύ προβλεφθέντων και υλοποιηθέντων προσλήψεων για τη συνολικά ελεγχόµενη περίοδο Ειδικές παρατηρήσεις επί συγκεκριµένων ειδικοτήτων-οργανικών µονάδων Οικονοµικά στοιχεία Λοιπά βασικά µεγέθη Έλλειµµα λειτουργίας-αύξηση κόστους µισθοδοσίας Οικονοµικά στοιχεία ΑΜΕΛ ΑΕ Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες. 35 Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ε1. Παραβίαση δεοντολογικών κανόνων και γενικών αρχών Μη άσκηση εποπτείας από τον αρµόδιο υπουργό 38 Ε2. Απουσία θεσµικού πλαισίου προσλήψεων ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 43 ΣΤ.1 Θεσµοθέτηση ειδικής διαδικασίας εποπτείας από τον αρµόδιο υπουργό ΣΤ.2 Κατάρτιση Κανονισµού Προσλήψεων

3 ΣΤ.3 Υπαγωγή της διαδικασίας των προσλήψεων στο ΑΣΕΠ ο Ν.3812/ ΣΤ.4 Καταγγελία των συµβάσεων σύµφωνα µε το Εργατικό δίκαιο Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Ζ.1 Αστική Ευθύνη Ζ.2 Ποινική Ευθύνη Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.. 49 Ι Αποφάσεις και Πρακτικά Σ για προσλήψεις προσωπικού.. 49 ΙΙ Αµοιβές προσωπικού ανά κατηγορία προσωπικού και άτοµο (2009).. 51 ΙΙΙ Καταγραφή προβληµατικών συµβάσεων 53 3

4 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.1 Νοµικό πλαίσιο ελέγχου Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ) προχώρησε στον εν λόγω έλεγχο µε την συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1: «Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης και τον εντοπισµό των φαινοµένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης». και τις ακόλουθες διατάξεις, άρθρο 1, παρ. 2. α. του ιδίου νόµου : «Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, των επιχειρήσεων τους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». Άρθρο 1, παρ. 2. δ. του ιδίου νόµου : «ιεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». και βάσει του Π 77/05, άρθρο 4, παρ. 2 : «Εφ όσον το αντικείµενο του ελέγχου είναι σύνθετο ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης µπορεί να συγκροτεί κλιµάκια Επιθεωρητών Ελεγκτών από δύο ή περισσότερα Σώµατα ή Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαφορετικών, ανάλογα µε την υπόθεση, ειδικοτήτων και να ορίζει υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. Στα κλιµάκια αυτά µπορούν να µετέχουν, κατά περίπτωση και Ειδικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του». Α.2. Έγγραφο Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Με το ΑΠ 20/ έγγραφό του προς το Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (ΑΠ εισ. ΓΕ 14619/ ) ο αρµόδιος Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, κ.. Ρέππας, επεσήµανε την ανάγκη διερεύνησης της αύξησης προσωπικού της ΑΜΕΛ (Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας ) ΑΕ στο χρονικό διάστηµα από έως και 4

5 της αιτιολόγησης των προσλήψεων αυτών µε γνώµονα τις ανάγκες στελέχωσης και λειτουργίας της εταιρίας και την οικονοµική βιωσιµότητά της. Α.3 Αρµοδιότητα Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 2.δ. του Ν. 3074/2002 ο Γ.Ε... «ιεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος». εδοµένου ότι η ΑΜΕΛ Α.Ε. αποτελεί Ν.Π.Ι.., ανώνυµη εταιρία, θυγατρική 1 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η οποία ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο κατά ποσοστό 100% και αυτό ορίζει µέσω της Γενικής Συνέλευσης τη διοίκηση των δύο αυτών εταιριών, προκύπτει ότι ο έλεγχος των προσλήψεων προσωπικού στην ΑΜΕΛ Α.Ε. εµπίπτει στην αρµοδιότητα ελέγχου του Γ.Ε... Α.4 Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης Το Μικτό Κλιµάκιο Επιθεώρησης συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. πρωτ. ΓΕ /Φ /17155/ εντολή του ΓΕ, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το Π.. 77/05 (ΦΕΚ 118/Α / ) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γ.Ε...». Στο κλιµάκιο το οποίο αποτελείτο από τους : Σέργιο ρόσο, Ειδικό Επιθεωρητή στον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης και Άγγελο Μπίνη, Επιθεωρητή-Ελεγκτή του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης ανατέθηκε η διενέργεια Επιθεώρησης-Ελέγχου για το ζήτηµα της νοµιµότητας των προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού στην ΑΜΕΛ Α.Ε. στο χρονικό διάστηµα Όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 42 Ε παρ. 5 α του Κ.Ν. 2190/

6 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. K.N.2190/1920: «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» 2. Π..397/1984: «Προσόντα, δοκιµασία και έκδοση αδειών οδηγών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία, τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων, πλην εκείνων του ΟΣΕ», ΦΕΚ Α 139/1984 Άρθρο 3: Προσόντα υποψηφίων οδηγών 3. N.1995/1991: «Ίδρυση Εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυµος Εταιρεία και ρύθµιση συναφών θεµάτων», ΦΕΚ Α 112/ Ν.2669/1998: «Οργάνωση Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων», ΦΕΚ Α 283/ Άρθρο /2000 Συµβολαιογραφική Πράξη σύστασης της ΑΜΕΛ ΑΕ καθώς και το Κωδικοποιηµένο Καταστατικό αυτής /2001 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών, ΦΕΚ Τεύχος ΤΑΕ & ΕΠΕ 1092/ Ν.3074/2002: «Γεν. Επιθεωρητής ηµ. ιοίκησης, Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών, Συντονιστικό. Όργανο Επιθεώρησης, Αλλοδαποί», ΦΕΚ Α 296/ Ν.3297/2004: «Συνήγορος του Καταναλωτή-Θέµατα ΥΠΑΝ-Λαϊκές Αγορές-Συγκοινωνιακά», ΦΕΚ Α 259/ Άρθρο 14 6

7 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Γ.1 Επιτόπιος έλεγχος -Αναζήτηση στοιχείων Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής διενέργειας Επιθεώρησης-Ελέγχου το Μικτό Κλιµάκιο απέστειλε έγγραφο (ΑΠ ΓΕ /Φ /17164/ ) για την αναζήτηση των απόψεων της ΑΜΕΛ ΑΕ επί του αντικειµένου του ελέγχου. Συγκεκριµένα µε το ως άνω έγγραφο 2 οι επιθεωρητές του κλιµακίου αναζήτησαν τη θέση της εταιρείας για τα παρακάτω: - Πώς δικαιολογεί η ΑΜΕΛ ΑΕ την αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 228 άτοµα το χρονικό διάστηµα από έως και (1367 άτοµα 1139 άτοµα) - Πως δικαιολογεί η ΑΜΕΛ ΑΕ την περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 168 άτοµα το χρονικό διάστηµα από έως και (1535 άτοµα 1367 άτοµα) - Τέλος, πως δικαιολογεί η ΑΜΕΛ ΑΕ την πρόσληψη 153 ακόµη ατόµων το χρονικό διάστηµα από έως και (1688 άτοµα 1535 άτοµα), µάλιστα τη στιγµή που η χώρα είχε εισέλθει σε προεκλογική περίοδο (εγκύκλιος ΥΠΕΣ/ για την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών). Με το ίδιο έγγραφο ζητήθηκε η απάντηση να στοιχειοθετείται: (Α) Από τις σχετικές αποφάσεις του Σ, τα πρακτικά των αντιστοίχων συνεδριάσεων και εισηγήσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (µελέτες, επιχειρησιακό σχέδιο), από τα οποία τεκµηριώνεται η ανάγκη για αύξηση του προσωπικού της εταιρίας και προκύπτει ο προγραµµατισµός της (οργανόγραµµα εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας ). (Β) Από τα βασικά µεγέθη της επιχείρησης (ισολογισµοί, µήκος δικτύου, αριθµός συρµών, επιβατική κίνηση) σε συνάρτηση µε το λειτουργικό κόστος της αυξηµένης µισθοδοσίας που συνεπάγεται η πρόσληψη νέων ατόµων. (Γ) Από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά στη διαδικασία διενέργειας των προσλήψεων, όπως είναι η δηµοσίευση προκήρυξη των θέσεων στον Τύπο και το ιαδίκτυο, η επιλογή των βιογραφικών σηµειωµάτων, η κλήση προς συνέντευξη και τα πρακτικά που ενδεχοµένως τηρήθηκαν κατά τη διάρκειά της, η αιτιολόγηση της τελικής κρίσης περί της πρόσληψης. Στα παραπάνω ο ΓΕ έλαβε την από απαντητική επιστολή της ιοίκησης της εταιρείας µε τα συνηµµένα σε αυτή έγγραφα σχετικά µε τη 2 ΑΠ ΓΕ /Φ /17164/ Τα παραπάνω στοιχεία αντλεί το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου από έγγραφα της ΑΜΕΛ ΑΕ µε α.π / και 12058/ , τα οποία απεστάλησαν προς το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων. 7

8 νοµική φύση της ΑΜΕΛ ΑΕ και τη σχέση της µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, τη µη υπαγωγή της στο καθεστώς των προσλήψεων του δηµόσιου τοµέα, την έως τώρα ακολουθούµενη πρακτική από την εταιρεία για τη διενέργεια των προσλήψεων και τέλος τη µη παραβίαση της εγκυκλίου ΥΠΕΣ για την αναστολή προσλήψεων και εν γένει υπηρεσιακών µεταβολών από της προκηρύξεως των εθνικών εκλογών. Στη συνέχεια το κλιµάκιο επισκέφθηκε τα γραφεία της ΑΜΕΛ Α.Ε. στα Σεπόλια στις και περί ώρα 10:00. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν εκτενώς µε τον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Εµµ. ρακάκη, θέµατα που αφορούσαν στη λειτουργία της επιχείρησης και τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Κατόπιν της αρχικής συζήτησης προσήλθαν και οι κ.κ.. Παναγιωτόπουλος, Γεν. /ντης ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών και Α. Παυλόπουλος, /ντης Οικονοµικών Υπηρεσιών, προκειµένου να δοθούν απαραίτητες διευκρινίσεις επί ειδικότερων θεµάτων που προέκυψαν για την διενέργεια των προσλήψεων. Μετά το πέρας της συνάντησης ζητήθηκαν επίσης τα κάτωθι στοιχεία: 1) Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Σ για προσλήψεις (το απόσπασµα που αφορά στο θέµα των προσλήψεων). 2) Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών (ενδεικτικά αναφέρουµε: πρακτικά συνεντεύξεων, πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων, βιογραφικά υποψηφίων) βάσει των οποίων προσελήφθησαν υπάλληλοι κατά την περίοδο ελέγχου. 3) Αναλυτικό οργανόγραµµα της εταιρίας, µε τον αριθµό του απασχολούµενου προσωπικού ανά οργανική µονάδα κάθε επιπέδου ( ιεύθυνση, Τµήµα, Τοµέας, Γραφείο κ.α.). 4) Αντίγραφα των ισολογισµών για τις χρήσεις µε τα αντίστοιχα παραρτήµατα. 5) Αναλυτικό πίνακα µε τη µισθοδοσία του προσωπικού της ΑΜΕΛ ΑΕ. Τα παραπάνω απεστάλησαν από την εταιρεία στα γραφεία ΓΕ στις (οικονοµικά στοιχεία) ενώ τα υπόλοιπα παρελήφθησαν τη ευτέρα Τέλος, ζητήθηκαν κάποια συµπληρωµατικά οικονοµικά κυρίως στοιχεία στις , τα οποία απεστάλησαν στις και για τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών της ΑΜΕΛ ΑΕ µε εξωτερικούς συνεργάτες. 8

9 . ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.1 Νοµικό πλαίσιο διαδικασίας προσλήψεων Στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.2669/98, αναφέρεται ότι : «Μέχρι την η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ιδρύει θυγατρική εταιρεία µε σκοπό τη λειτουργία και εκµετάλλευση των υπό κατασκευή γραµµών 2 και 3 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και κάθε επέκτασής τους, καθώς και των εγκαταστάσεων, οχηµάτων και των εν γένει υλικών και µέσων. Η εταιρεία αυτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ανωτέρω εταιρεία αποδίδει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ το µέρος εκείνο των εσόδων της, που αναλογεί στην αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ή αναλαµβάνονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για την κατασκευή του έργου». Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της ΑΜΕΛ ΑΕ 4 : «Η εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δεν εφαρµόζονται σε αυτή οι διατάξεις που διέπουν εταιρίες που άµεσα ή έµµεσα ανήκουν στο δηµόσιο πλην των ρητά οριζόµενων στο παρόν καταστατικό. Η εταιρεία είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και ισχύουν για αυτή οι κείµενες διατάξεις για τις επιχειρήσεις αυτές. Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών». Σύµφωνα επίσης, µε το άρθρο 12 παρ. 2δ του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της ΑΜΕΛ ΑΕ : «το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας, ρυθµίζει τις απολαβές και µισθούς τους...». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4 ο γραµµατέας του Σ τηρεί πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων του Σ που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συµβούλους που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται. Σε πρώτη φάση επισηµαίνεται η απουσία θεσµικού πλαισίου για τη διενέργεια προσλήψεων καθώς δεν υπάρχει Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για τη ρύθµιση του εν λόγω θέµατος, καθώς και του συνόλου των εσωτερικών διαδικασιών της. Περαιτέρω, απουσιάζει επίσης και οιοδήποτε άλλο κανονιστικό κείµενο (νόµος, διάταγµα, υπουργική απόφαση), για τον προσδιορισµό ολοκληρωµένης και λεπτοµερούς διαδικασίας προσλήψεων µε γνώµονα την διασφάλιση και την τήρηση γενικών αρχών του δικαίου της διαφάνειας, της αµεροληψίας, της ισότητας ευκαιριών, καθώς και της χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος 5, δεδοµένου του ιδιότυπου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΜΕΛ 4 Όπως καταχωρήθηκε στη /νση Α.Ε. & Εµπορίου της Νοµαρχίας Αθηνών, Νότιος Τοµέας µε αρ. ΜΑΕ:48261/01/Β/01/ Μια διαδικασία που θα οριοθετεί τον εντοπισµό των αναγκών σε προσωπικό, την αναγωγή του µε υπάρχον εγκεκριµένο από το Σ ή τη ΓΣ οργανόγραµµα θέσεων, τη σύνδεση των παραπάνω την ανακοίνωσή των ζητουµένων θέσεων εργασίας στη δηµοσιότητα, την τήρηση διαδικασιών επιλογής. 9

10 ΑΕ (θυγατρική της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ της οποίας αποκλειστικός µέτοχος είναι το Ελληνικό ηµόσιο)..2 Προσλήψεις προσωπικού Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορήγησε (20 και ) στον αρµόδιο Υφυπουργό η ΑΜΕΛ Α.Ε., µέχρι την στην εταιρεία απασχολούνταν χίλια εκατόν τριάντα εννέα (1139) άτοµα. Από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι την το σύνολο του προσωπικού ανήλθε στα χίλια εξακόσια ογδόντα οκτώ (1688) άτοµα. Καταγράφεται δηλαδή αύξηση του προσωπικού κατά πεντακόσια σαράντα εννέα (549) άτοµα ή ποσοστό 50% περίπου. Πίνακας 1: Συνολικός αριθµός προσλήψεων ανά χρονική περίοδο (βάσει αποφάσεων Σ που χορηγήθηκαν στο κλιµάκιο) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ (ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ) ΣΥΝΟΛΟ 681 Στο παράρτηµα Ι επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι Αποφάσεις και τα Πρακτικά συνεδριάσεων του.σ. της ΑΜΕΛ Α.Ε., βάσει των οποίων πραγµατοποιήθηκαν οι προσλήψεις κατά την περίοδο ελέγχου..2.1 Προσλήψεις Τη χρονική αυτή περίοδο ( ) προσλήφθηκαν συνολικά 173 άτοµα. Από την εξέταση των πρακτικών των αντίστοιχων συνεδριάσεων του Σ προέκυψε ότι: Οι αποφάσεις για την πρόσληψη προσωπικού λαµβάνονταν βάσει της εισήγησης της αρµόδιας /νσης ή και της /νσης Ανθρώπινου υναµικού και της αόριστης αναφοράς στη «διεξοδική συζήτηση» που πραγµατοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Σ χωρίς όµως να καταγράφεται πουθενά το περιεχόµενο αυτών. εν υπάρχουν ανακοινώσεις-καταχωρήσεις στον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο ή στο δικτυακό χώρο της εταιρίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση κενών θέσεων. προσωπικού και πραγµατοποίηση συνεντεύξεων και αιτιολόγησης της τελικής κρίσης πρόσληψης µε την τήρηση πρακτικών. 10

11 εν τηρούνται συστηµατικά και πλήρη πρακτικά συνεντεύξεων (παρασχέθηκαν κατά περίπτωση σύντοµα πρακτικά αξιολόγησης χωρίς να είναι φανερή η σύνδεσή τους µε την επιλογή ή µη του υποψηφίου, καθώς δεν λείπουν οι περιπτώσεις που υποψήφιοι προσελήφθησαν µολονότι είχαν αρνητικές αξιολογήσεις) εν υπάρχει κάποια θεσµοθετηµένη διαδικασία για την εξέταση των υποψηφίων (επιτροπή αξιολόγησης, τεστ δεξιοτήτων και βαρύτητα αυτού, βαθµολόγηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων), αλλά η σχετική διαδικασία εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε προϊσταµένου της οργανικής µονάδας στην οποία αφορούν οι προς στελέχωση θέσεις, ο οποίος (µόνος ή µε άλλους συναδέλφους του) κάνει τη συνέντευξη. Παρασχέθηκαν κάποια τεστ αγγλικών και απλών τεχνικών-αριθµητικών γνώσεων χωρίς να είναι σαφής η βαθµολογία που πρέπει να επιτύχει ένας υποψήφιος για να κριθεί ικανός προς πρόσληψη και τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει σε αυτά. εν υπάρχουν βιογραφικά για όλους τους προσληφθέντες (βλ. για παράδειγµα Αποφ. Σ µε αρ. 339/ όπου παρασχέθηκαν µόνο 2 βιογραφικά σε σύνολο 6 προσληφθέντων ως πωλητών εισιτηρίων, ενώ δεν υπήρχαν και τα σχετικά τεστ που απαντώνται σε άλλες προσλήψεις) εν αναφέρεται συγκεκριµένη θέση εργασίας των προσλαµβανοµένων παρά µόνο γενικά ότι προσλαµβάνονται στη /νση Εξυπηρέτησης Επιβατών (σήµερα απασχολεί 689 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων) χωρίς έτσι να µπορεί να ελεγχθεί η καταλληλότητα του υποψηφίου για τη συγκεκριµένη θέση (βλ. Αποφ. Σ µε αρ. 343/ πρόσληψη 13 ατόµων) Παρατηρήσεις επί συγκεκριµένων εκ των προσληφθέντων υπαλλήλων: Πρόσληψη (Απ. Σ 335/ ) αποφοίτου λυκείου µε 18χρονη εµπειρία αποκλειστικά (βάσει βιογραφικού) στις πωλήσεις ως εκδότηπωλητή εισιτηρίων, η οποία στη συνέχεια µετακινήθηκε στην υπηρεσία δηµοσίων σχέσεων. Πρόσληψη αποφοίτου λυκείου και ΙΕΚ Ασφαλιστικών Εργασιών, 26 ετών, µε εµπειρία σε ασφαλιστικά γραφεία ως υπαλλήλου στην υπηρεσία δηµοσίων σχέσεων (Απ. Σ 520/ ) Πρόσληψη αποφοίτου ΤΕΛ, 26 ετών, µε επάγγελµα οικοδόµοςπλακάς, ως υπεύθυνου σταθµού Πρόσληψη τελειόφοιτου ΤΕΙ Νοσηλευτικής, 20 ετών, χωρίς καµία σχετική επαγγελµατική προϋπηρεσία, ως τεχνίτη συντήρησης (Απ. Σ 568/ ) Πρόσληψη κατοίκου επαρχίας, µε 8χρονη εµπειρία αποκλειστικά (βάσει βιογραφικού) σε εστιατόρια, ως οδηγού ΤΡΑΜ Η ΚΧ, προσλαµβάνεται ως υπάλληλος προϋπολογισµού, καθ υπέρβαση των προβλεπόµενων θέσεων στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρίας. Από έως την πρόσληψή της απασχολείτο ως µετακλητή στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού δικαιοσύνης. 11

12 .2.2 Προσλήψεις 2008 Την περίοδο αυτή προσλήφθηκαν συνολικά 145 άτοµα. Οι προσλήψεις παρουσιάζουν τα ίδια προβλήµατα µε την παραπάνω περίοδο ( ) και συνίστανται στα εξής : εν υπάρχει καµία πρόσκληση ενδιαφέροντος. εν παρασχέθηκαν βιογραφικά ούτε κανένα άλλο στοιχείο (τεστ, πρακτικά συνεντεύξεων) για πολλούς εκ των προσληφθέντων µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατος ο έλεγχος των προσόντων και της αξιολόγησης βάσει της οποίας επιλέχθηκαν οι υπάλληλοι αυτοί. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε µία επιχείρηση του µεγέθους της ΑΜΕΛ ΑΕ, η οποία ανήκει στο δηµόσιο κατά ποσοστό 100%, δεν υπάρχει απολύτως κανένα αποδεικτικό µέσο για την πρόσληψη πολλών υπαλλήλων, αρκετοί εκ των οποίων κατέλαβαν θέσεις ευθύνης όπως οδηγοί συρµών και τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Επισηµαίνεται ότι από την Απ. Σ µε αρ. 767/ και ύστερα δεν αναφέρονται ούτε οι υπηρεσιακές µονάδες ούτε οι θέσεις εργασίας για τις οποίες προσλαµβάνονται ο κάθε υπάλληλος. Παρατηρήσεις επί συγκεκριµένων Αποφάσεων Σ: 1) Στην Απ. Σ 696/ προσλαµβάνεται τελειόφοιτη νοσηλευτικής ΙΕΚ ιδιωτικού νοσοκοµείου, χωρίς βιογραφικό στο οποίο να εµφαίνεται η ηλικία και η επαγγελµατική της εµπειρία, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την κατάληψη της συγκεκριµένης θέσης που αφορά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 2) Στην Απ. Σ 742/ δεν επισυνάπτεται κανένα βιογραφικό ούτε κάποιο άλλο στοιχείο, µολονότι προσλήφθηκαν 7 άτοµα, µεταξύ των οποίων ο ΕΘ (Ειδικός Ασφαλείας) και η ΕΝ ( ηµόσιες Σχέσεις). 3) Στην Απ. Σ 767/ µε την οποία προσλήφθηκαν 35 άτοµα ως τεχνικοί λείπουν 6 βιογραφικά. Υπάρχουν σύντοµα πρακτικά αξιολόγησης για κάποιους από τους προσληφθέντες χωρίς όµως να καταγράφεται σαφής διαδικασία αξιολόγησης, βαθµολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων. Για πρώτη φορά δεν αναφέρονται οι θέσεις εργασίας για τις οποίες προσελήφθησαν οι 35 υπάλληλοι που περιλαµβάνονται σε αυτή. Αυτή η µεθόδευση αποσκοπεί στη δυνατότητα τελικής τοποθέτησης του υπαλλήλου µετά την πρόσληψή του αφού η αξιολόγηση και η συνέντευξη στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν προηγείται αλλά έπεται της πρόσληψης. Συγκεκριµένα, οι υπάλληλοι πρώτα προσλαµβάνονται και στη συνέχεια αξιολογούνται από τις /νσεις (συνεντεύξεις, τεστ λογικής & τεχνικών γνώσεων) προκειµένου να αποφασισθεί που θα τοποθετηθούν. Προς επίρρωση αυτής της διαπίστωσης κατεγράφησαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το βιογραφικό απεστάλη ή η συνέντευξη/αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε σε ηµεροµηνίες µεταγενέστερης της πρόσληψης. Επίσης, καταγράφονται περιπτώσεις όπου στα σύντοµα πρακτικά αξιολόγησης ή επί των βιογραφικών καταγράφεται η µη καταλληλότητα του προσληφθέντος για µία συγκεκριµένη θέση (πχ για τεχνικός) και προτείνεται η αξιολόγησή του από άλλη δ/νση. Η 12

13 λύση συνήθως δίνεται από την Εξυπηρέτηση Επιβατών και την ΥΑΣΕΛ όπου οι προσληφθέντες τελικά τοποθετούνται ως πωλητές εισιτηρίων ή υπάλληλοι ασφαλείας & ελέγχου αντίστοιχα µε αποτέλεσµα αυτές οι ειδικότητες να έχουν παραπάνω προσωπικό από το προβλεπόµενο (βλ. ανάλυση κατωτέρω). 4) Στην Απ. Σ 769/ µε την οποία προσλήφθηκαν 34 άτοµα λείπουν 10 βιογραφικά. Ο υπάλληλος Κ προσελήφθη για την εξυπηρέτηση επιβατών και σήµερα δουλεύει ως εκπ. τεχνίτης συντήρησης µε µοναδική εµπειρία 18µηνη απασχόληση (STAGE ΟΑΕ ) ως Ε ιοικητικού στο ΣΕΠΕ Καλλιθέας (Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας). Η ΑΚ, υπάλληλος συµβάσεων, από έως την πρόσληψή της, διετέλεσε Ειδική Συνεργάτις στο Γραφείο του Γ.Γ. Περιβάλλοντος & Χωροταξίας. 5) Στην Απ. Σ 783/ µε την οποία προσλήφθηκαν 16 άτοµα λείπουν 8 βιογραφικά. Τα βιογραφικά δύο ατόµων έχουν αποσταλεί από αρ. τηλεοµοιοτυπίας που ανήκει στο τέως ΥΠΕΧΩ Ε 6) Στην Απ. Σ 785/ µε την οποία προσλήφθηκαν 22 άτοµα, λείπουν 4 βιογραφικά. Στην απόφαση αυτή χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του υπαλλήλου ΕΒ, θέση βιογραφικού του οποίου υπέχει η καρτέλα µε τα προσωπικά του στοιχεία και την επικεφαλίδα ΑΙΤΗΜΑ που τηρείται σε πολιτικό γραφείο της περιοχής καταγωγής του. Στην καρτέλα αυτή υπάρχουν, µεταξύ άλλων, τα εξής πεδία: Κωδικός Ψηφοφόρου, ήµος Εκλογικού ικαιώµατος, Χρέωση Αιτήµατος, Υπουργείο, Περιγραφή Αιτήµατος. Στη σύντοµη αξιολόγησή του στις αναφέρεται ότι δεν είναι κατάλληλος για τεχνικός και προτείνεται η αξιολόγησή του από την ΥΑΣΕΛ. Τελικά προσλαµβάνεται ως υπεύθυνος σταθµών στη /νση Εξυπηρέτησης Επιβατών. Ο υπάλληλος ΑΠ δεν κρίνεται κατάλληλος (συνέντευξη ) για τεχνικός από δύο εξεταστές µε τις εξής φράσεις: «Όχι ηλεκτρολόγος. Όχι εµπειρία. Χειρωνακτική εργασία. Πιθανώς για αποθήκη». Μολονότι φέρεται να είναι (βάσει βιογραφικού) βοηθός ηλεκτρολόγου, προτείνεται η πρόσληψη του στην αποθήκη, θέση για την οποία τελικά προσλαµβάνεται. Ο Β µε τριετή απασχόληση ως συµβασιούχος σε ΟΤΑ Β εξετάζεται στις και κρίνεται ακατάλληλος για τεχνικός (εξετάζεται ως ηλεκτρονικός) µε την εξής διατύπωση «εν έχει τεχνικές ικανότητες. Να εξετασθεί για άλλη θέση. Και ο ίδιος δεν προτιµά τεχνίτης». Προσλαµβάνεται ως πωλητής εισιτηρίων. Ο ΝΓ που εξετάζεται στις ως ηλεκτρονικός δεν κρίνεται ως κατάλληλος µε τις φράσεις: «εν έχει τεχνικές ικανότητες. Να εξετασθεί από άλλη Επιτροπή.». Προσλαµβάνεται ως πωλητής εισιτηρίων. 13

14 Ο ΝΣ εξετάζεται ως τεχνικός στις δεν κρίνεται κατάλληλος «εν αξιολογείται ως τεχνίτης. Κάνει µόνο για κλητήρας ή οδηγός αυτοκινήτου». Τελικά προσλαµβάνεται ως υπάλληλος αποθήκης. Ο ΚΤ (απόφοιτος ΤΕΕ κλάδο Πληροφορικής) αξιολογείται στις ως εξής «Αγγλικά βασικά. Να αξιολογηθεί ως οδηγός. Ενδιαφέρεται». Προσλαµβάνεται ως πωλητής εισιτηρίων. Ο Κ.Π. (ψυκτικός) εξετάζεται στις και αξιολογείται «εν έχει ασχοληθεί µε το αντικείµενο του ψυκτικού. Απάντησε στις µισές λογικές ερωτήσεις. Έχει εργαστεί κυρίως ως αποθηκάριος. εν αξιολογείται ως τεχνίτης. Καλός χαρακτήρας. Για βοηθητικές εργασίες ή αποθήκη. εν γνωρίζει αγγλικά». Προσελήφθη ως βοηθός υπαλλήλου µισθοδοσίας. Ο ΚΠ µε πτυχίο ηλεκτροτεχνίτη κρίνεται ακατάλληλος στις και προτείνεται για άλλη υπηρεσία «..ίσως µπορεί να απασχοληθεί σε άλλη υπηρεσία». Προσλήφθηκε ως υπάλληλος αποθήκης. Ο ΓΜ, ηλεκτρονικός, δεν κρίνεται κατάλληλος στις και προτείνεται για οδηγός. Προσλήφθηκε ως υπεύθυνος σταθµών. 7) Με την Απ. Σ 792/ προσλαµβάνονται 19 άτοµα. Λείπουν εννέα βιογραφικά. Οι ΑΚ, ΠΠ, ΓΜ, ΝΚ, ΑΓ µολονότι αξιολογούνται αρνητικά (βλ. αντίστοιχες αξιολογήσεις) προσλαµβάνονται τελικά ως διανοµέαςοδηγός, υπάλληλος µελετών, υπάλληλος ασφαλείας & ελέγχου, πωλητής εισιτηρίων αντίστοιχα. Η ΑΟ µε καταγωγή από Λάρισα, φοιτήτρια στο πέµπτο έτος στο ΕΜΠ, προσλαµβάνεται ως πωλητής εισιτηρίων. Ο ΧΒ απόφοιτος ΤΕΛ Λευκάδας µε εµπειρία ως συµβασιούχος υπάλληλος ΟΥ Λευκάδας (Ιούλιος 2007-Φεβρουάριος 2008), αποστέλλει το βιογραφικό του τον Ιούλιο του 2008 σε αριθµό τηλεοµοιοτυπίας ( ) που ανήκει στη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων-Γραφείο Υπουργού, το οποίο στη συνέχεια καταλήγει στην ΑΜΕΛ ΑΕ. Αξιολογείται αρνητικά στις ως τεχνικός και προσλαµβάνεται ως πωλητής εισιτηρίων. Ο κ. Ευσταθόπουλος, µέλος του Σ διαµαρτυρήθηκε για την ύπαρξη µιας αποφοίτου του Τµήµατος ιαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου στον κατάλογο των προς πρόσληψη ατόµων. εν υπάρχει βιογραφικό της συγκεκριµένης υπαλλήλου ΑΜ, η οποία τελικά προσελήφθη ως υπάλληλος Γραφείου Τεχνικής Εκπαίδευσης. Επίσης η κα Βερελή, µέλος του Σ, διαφώνησε µε τη λήψη απόφασης, διότι δεν είχε προηγηθεί εσωτερική προκήρυξη των θέσεων (διοικητικών και λειτουργίας συστήµατος) και ζητεί να ενηµερωθεί σε ποιες συγκεκριµένα θέσεις θα απασχοληθεί το µη τεχνικό προσωπικό προς πρόσληψη. Επιπλέον, αναφέρει ότι ο Πρόεδρος είχε ανακοινώσει στο Σ ότι υπήρχε άµεση ανάγκη πρόσληψης τεχνικού προσωπικού µόνον. Η απόφαση τελικά ελήφθη µειοψηφούντων του κ. Ευσταθόπουλου και της κας Βερελή. 14

15 .2.3 Προσλήψεις 2009 Στην περίοδο των εννέα (9) αυτών µηνών προσλήφθηκαν συνολικά 326 άτοµα (αποφάσεις Σ µέχρι ). Καταγράφεται µεγάλη αύξηση των προσλήψεων αφού το έτος αυτό διενεργείται το 50% των συνολικών προσλήψεων της περιόδου Οι ανωτέρω καταγραφείσες παθογένειες και δυσλειτουργίες του συστήµατος προσλήψεων της εταιρίας παγιώνονται και επιτείνονται, ενισχύοντας τη διαπίστωση ότι οι προσλήψεις δεν γίνονται βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών. Οι προσληφθέντες εµφανίζουν όµοια χαρακτηριστικά όπως για παράδειγµα τόπος καταγωγής, εργασιακή εµπειρία στο δηµόσιο ως συµβασιούχοι, βιογραφικά σταλµένα από αρ. τηλεοµοιοτυπίας του τέως ΥΠΕΧΩ Ε και η διαδικασία αξιολόγησής τους δεν συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις µε την απόφαση πρόσληψής τους, αφού αυτή φαίνεται να έχει προαποφασισθεί (τα βιογραφικά και οι συνεντεύξεις πολλές φορές έπονται της ηµεροµηνίας απόφασης του Σ για την πρόσληψη), αλλά περιορίζεται στην «εύρεση» κατάλληλης θέσης απασχόλησης για τους ήδη «προσληφθέντες» υπαλλήλους. Οι διαπιστώσεις αυτές καταγράφονται εν µέρει και στην από επιστολή του µέλους του Σ, Β. Βερελή, η οποία καταγγέλλει ότι γίνονται «προσλήψεις µε άσχετη αιτιολόγηση ενώ κατ ουσία υποκρύπτονται προσωποπαγείς τοποθετήσεις-προαγωγές» ενώ εκφράζει και αµφιβολίες για την αναγκαιότητα της έγκρισης από το Σ της ΑΜΕΛ αναφέροντας ότι «...για την πρόσληψη σηµαντικού αριθµού υπαλλήλων για να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρίας, σύµφωνα και µε τις εισηγήσεις των αρµοδίων δ/ντων, που υποθέτω ότι τεκµηριωµένα αιτούνται τους συγκεκριµένους αριθµούς προσλήψεων σε αντιστοιχία µε τις ελλείψεις των υπηρεσιών που προΐστανται». Αναφέρει επίσης την πρόσληψη και προαγωγή υπαλλήλων σε θέσεις αναπληρωτών προϊσταµένων «νέος βαθµός στο πολύπαθο βαθµολόγιο» και άλλων ειδικοτήτων στη λειτουργία των σταθµών, που δεν σχετίζονται, κατά την άποψή της, µε την αιτιολόγηση και την έγκριση από το Σ των προαναφερθέντων προσλήψεων. Παρατηρήσεις επί συγκεκριµένων Αποφάσεων Σ: 1) Με την Απ. Σ 811/ προσλαµβάνεται ο ΒΑ στο βιογραφικό του οποίου αναγράφεται χειρόγραφα τηλέφωνο ( ) της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων. 2) Mε την Απ. Σ 825/ προσλαµβάνεται η ΠΝ, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, µε εµπειρία αποκλειστικά σε αθλητικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής, ως υπάλληλος προµηθειών. Στο βιογραφικό της φέρει χειρόγραφη σηµείωση «την είδε ο Πρόεδρος». 3) Με την Απ. Σ 839/ προσλαµβάνονται οι ΠΒ και ΑΛ τα βιογραφικά των οποίων έχουν αποσταλεί από αριθµό τηλεοµοιοτυπίας 15

16 ( ) που ανήκει στο τέως ΥΠΕΧΩ Ε. Επί των βιογραφικών φέρουν χειρόγραφες σηµειώσεις για ραντεβού στις στις 12:00 και 13:00 αντίστοιχα. Φέρονται δηλ. να έχουν ραντεβού για συνέντευξη 12 ηµέρες µετά την απόφαση πρόσληψής τους. Επισηµαίνουµε ότι η ΑΛ, όπως και αρκετοί άλλοι από τους προσληφθέντες αυτή την περίοδο, κατάγονται από συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας (Ν. Ροδόπης, Ν. Λάρισας, Ν. Καρδίτσας και λιγότεροι από Ν. Πρέβεζας). Από το Νοέµβριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2009 η ΑΛ εργαζόταν ως συµβασιούχος στο ΥΠΕΠΘ. Αποφοίτησε από το ΠΘ µόλις το 2007 και χωρίς καµία συναφή επαγγελµατική εµπειρία προσελήφθη ως υπάλληλος εµπορικής εκµετάλλευσης. Η ΠΒ από έως εργαζόταν στη Γ.Γ. Νέας Γενιάς και από τον 11/2008 στον ΟΑΕΕ µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. 4) Με την Απ. Σ 842/ προσελήφθησαν συνολικά 14 άτοµα. Παρασχέθηκαν 12 βιογραφικά από τα οποία προκύπτει ότι οι 7 είναι κάτοικοι ή κατάγονται από την Κοµοτηνή (ποσοστό 60% των προσληφθέντων µε αυτή την απόφαση). Έξι από τους 12 εργάζονταν, µέχρι την πρόσληψή τους από την ΑΜΕΛ ΑΕ, ως συµβασιούχοι σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες ή δηµόσιες επιχειρήσεις. Όσοι εξ αυτών δεν διαθέτουν κανένα απολύτως επαγγελµατικό ή τυπικό προσόν προσλαµβάνονται σε θέσεις χαµηλής εξειδίκευσης όπως είναι οι πωλητές εισιτηρίων. Ο ΑΜ, µουσικός µε µοναδική εργασιακή εµπειρία σε ορχήστρα µουσικών εκδηλώσεων και στην οµάδα συναυλιών του Θ. Πολυκανδριώτη, προσελήφθη ως οδηγός συρµών. Ο ΑΒ χωρίς καµία επαγγελµατική εµπειρία προσελήφθη ως οδηγός συρµών. Ο ΚΜ µε εργασιακή εµπειρία σε τοποθέτηση τεντών, συσκευασία CD, άνεργος από το 2007 (σύµφωνα µε σηµειώσεις επί του βιογραφικού) προσελήφθη ως υπεύθυνος σταθµών. Η ΑΣ µε εµπειρία 13 ετών ως dealer σε καζίνο προσελήφθη ως οδηγός συρµών. 5) Με την Απ. 845/ προσελήφθησαν 12 άτοµα. Λείπει ένα βιογραφικό. Ο ΒΚ έχει δώσει συνέντευξη στις , δηλ. επτά ηµέρες µετά την πρόσληψή του. Η ΖΓ κατάγεται από την Κοµοτηνή και εργαζόταν ως συµβασιούχος στο ΥΠΑΝ Ο Κ είναι κάτοικος Κοµοτηνής, επιθυµεί να σταδιοδροµήσει στον Τοµέα της Τεχνολογίας Τροφίµων, δεν έχει καµία εργασιακή εµπειρία και προσλαµβάνεται ως υπεύθυνος σταθµών. Η ΑΛ, 22 ετών, χωρίς καµία επαγγελµατική εµπειρία προσλαµβάνεται ως οδηγός συρµών. Ο ΚΒ, Χηµικός Μηχανικός του Ε ΜΠ προσλαµβάνεται ως πωλητής εισιτηρίων. 16

17 Η ΒΝ, 22 ετών, φοιτήτρια ΑΕΙ, χωρίς καµία εργασιακή εµπειρία προσλαµβάνεται ως υπεύθυνη σταθµού. Οι ΙΓ και ΧΡ εργάζονταν µέχρι την πρόσληψή τους ως συµβασιούχοι σε δηµόσιες υπηρεσίες. 6) Με την Απ. Σ 846/ προσελήφθησαν 24 άτοµα. Ο ΘΖ και ΑΠ έδωσαν συνέντευξη στις , δηλ. πέντε ηµέρες µετά την πρόσληψή τους. Ο ΘΖ είναι κάτοικος Λάρισας και χωρίς καµία επαγγελµατική εµπειρία, προσελήφθη ως υπεύθυνος σταθµού. Ο Β είναι κάτοικος Λάρισας και µολονότι έχει αρνητική αξιολόγηση αλλά προσλαµβάνεται ως πωλητής εισιτηρίων. Ο ΣΚ, γυµναστής, Ειδικός Συνεργάτης του Γ.Γ. Απασχόλησης. Η ΑΑ κατάγεται από την Κοµοτηνή και εργαζόταν ως συµβασιούχος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Η ΒΚ προσελήφθη ως πωλητής εισιτηρίων και το βιογραφικό της απεστάλη από τον αρ. τηλεοµοιοτυπίας ( ) τους τέως ΥΠΕΧΩ Ε. Ο ΤΑ είναι κάτοικος Κοµοτηνής και η ΚΧ έχει καταγωγή από την Κοµοτηνή (βάσει ιδιόγραφης σηµείωσης στο βιογραφικό της). 7) Με την Απ. Σ 848/ προσελήφθησαν 18 άτοµα. Λείπουν δύο βιογραφικά. Ο ΘΣ προσελήφθη ως πωλητής εισιτηρίων και το βιογραφικό του απεστάλη από τον αρ. τηλεοµοιοτυπίας ( ) τους τέως ΥΠΕΧΩ Ε. Η ΕΤ κατάγεται από Λάρισα και εργαζόταν από το 2007 στο Γραφείο Τύπου & ηµοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩ Ε. 8) Με την Απ. Σ 878/ προσελήφθησαν 12 άτοµα. Λείπουν τρία βιογραφικά. Η ΑΡ κατάγεται από το Ν. Ροδόπης, είναι φοιτήτρια ΑΕΙ, 20 ετών και προσελήφθη ως πωλητής εισιτηρίων. Ο ΧΜ κατάγεται από το Ν. Ροδόπης, άνεργος από το 2003, απόφοιτος γυµνασίου, προσελήφθη ως υπάλληλος ασφαλείας & ελέγχου. Ο ΑΖ κατάγεται από Κοµοτηνή (βάσει χειρόγραφης σηµείωσης επί του βιογραφικού του) και το βιογραφικό του απεστάλη από το από τον αρ. τηλεοµοιοτυπίας ( ) τους τέως ΥΠΕΧΩ Ε. Η ΒΑ είναι κάτοικος Κοµοτηνής, απόφοιτος ΤΕΕ µε ειδικότητα Βοηθού Βρεφονηπιοκόµου και µικρή αντίστοιχη εµπειρία, προσελήφθη ως υπάλληλος γραφείου τεχνικής εκπαίδευσης. Ο ΓΓ εργαζόταν από τον Ιούλιο του 2005 ως Ειδικός Σύµβουλος στο Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. 9) Με την Απόφαση 881/ προσελήφθησαν 28 άτοµα. Λείπουν οκτώ βιογραφικά ατόµων που κατέλαβαν περισσότερο εξειδικευµένες θέσεις (υπάλληλος πληροφορικής, συµβάσεων, εµπορικής εκµετάλλευσης κα), οι οποίες κατά τεκµήριο προϋποθέτουν κάποια ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 17

18 Η ΕΓ είναι 52 ετών µε εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα και προσελήφθη ως κλητήρας. Η ΑΤ έδωσε συνέντευξη στην Υπηρεσία Ασφαλείας & Ελέγχου, στην οποία προσελήφθη, 21 ηµέρες ( ) µετά την απόφαση πρόσληψής της. Τα βιογραφικά των ΑΚ (πωλητής εισιτηρίων), ΑΓ (από το 2003 έως πρόσληψη εργαζόταν στο πολιτικό γραφείο βουλευτή του τότε κυβερνώντος κόµµατος (βάσει χειρόγραφης σηµείωσης στο βιογραφικό), ΧΦ (πωλητής εισιτηρίων), ΝΧ (υπάλληλος καταµέτρησης & διακίνησης), ΚΤ (πωλητής εισιτηρίων), ΠΣ (πωλητής εισιτηρίων), ΕΞ (πωλητής εισιτηρίων), ΚΠ (εκπ. τεχνίτης συντήρησης), Ν (εκπ. τεχνίτης συντήρησης), Π (εκπ. τεχνίτης συντήρησης), ΙΚ (εκπ. τεχνίτης συντήρησης), ΓΜ (εκπ. τεχνίτης συντήρησης), ΠΜ (εκπ. τεχνίτης συντήρησης), ΣΑ (Stage στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, προσελήφθη ως εκπ. τεχνίτης συντήρησης), Ν (πωλητής εισιτηρίων), έχουν σταλεί από αρ. τηλεοµοιοτυπίας ( , ) της Γεν. Γραµµατείας ηµοσίων Έργων, τα περισσότερα την ίδια ηµεροµηνία, την ίδια ώρα µε συνεχή αρίθµηση των σελίδων τους (όπως αυτή καταγράφεται από το µηχάνηµα τηλεοµοιοτυπίας) 10) Με την απόφαση 884/ προσελήφθησαν 33 άτοµα. Λείπουν τρία βιογραφικά. Η ΜΒ εργαζόταν από τον Ιανουάριο του 2005 έως την πρόσληψή της ως µετακλητή υπάλληλος στο Υπουργείο Πολιτισµού. Ο ΒΑ εργαζόταν από το Σεπτέµβριο του 2008 έως την πρόσληψή του στο Γραφείο Τύπου ΥΠΕΧΩ Ε (προσελήφθη ως υπάλληλος δηµοσίων σχέσεων). Η Σ, κάτοικος Κοµοτηνής µε περιστασιακή εργασία ως σερβιτόρα, προσελήφθη ως πωλητής εισιτηρίων. 11) Με την Απ. Σ 885/ προσελήφθησαν 35 άτοµα. Λείπουν 10 βιογραφικά υπαλλήλων, πολλοί εκ των οποίων κατέλαβαν θέσεις µεσαίας και υψηλής εξειδίκευσης όπως, υπάλληλος προϋπολογισµού, υπάλληλος πληροφορικής, εκπ. τεχνίτης συντήρησης. Ο κ. Ευσταθόπουλος, µέλος του Σ διαµαρτύρεται για την αναγραφή του τίτλου σπουδών των υποψηφίων, ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε αναγνωρισµένα από το Ελληνικό ηµόσιο πτυχία και δηλώνει ότι στο µέλλον δεν θα συµφωνήσει σε καµία πρόσληψη εργαζοµένου που θα συνοδεύεται από τίτλους σπουδών µη αναγνωρισµένους από το Ελληνικό ηµόσιο. Ο ΓΑ αξιολογείται αρνητικά (15 και 29/10/2008 για τεχνικός). Τελικά προσλαµβάνεται στις ως υπάλληλος ασφαλείας & ελέγχου. Οι ΓΣ, ΝΜ, ΑΑ, ΑΜ, ΕΝ (συµβασιούχος Γεν. Γραµµατείας ηµοσίων Έργων) συµπληρώνουν το φύλλο αξιολόγησης συνέντευξης προσωπικού ασφάλειας & ελέγχου στις , δηλ 11 ηµέρες µετά την απόφαση πρόσληψής τους. Ο ΓΚ µέχρι την πρόσληψή του εργαζόταν ως οδηγός του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε. 18

19 Ο ΕΜ, απόφοιτος γυµνασίου, 20 ετών, µολονότι αξιολογείται αρνητικά ως τεχνικός από τα αρµόδια στελέχη της ΑΜΕΛ (βλ. αξιολογήσεις µε ηµεροµηνίες & ), προσλαµβάνεται ως εκπαιδευόµενος τεχνίτης. Ο ΙΜ, απόφοιτος γυµνασίου, αξιολογείται αρνητικά στις (βαθµός 0/5, «δεν προτείνεται για καµία θέση»). Προσλαµβάνεται ως υπάλληλος αποθήκης. Ο Η απορρίπτεται για τεχνικός (αξιολόγηση ). Υπάρχει σηµείωση ότι δεν ενδιαφέρεται για τεχνική δουλειά. Τελικά προσλαµβάνεται ως υπάλληλος µελετών. 12) Με την Απ. Σ 887/ προσελήφθησαν 43 άτοµα. Λείπουν 9 βιογραφικά. Ο ΙΣ αξιολογείται αρνητικά ως τεχνικός από τριµελή (Μίσκης-Τσιάκας- Γκόργκας) επιτροπή της ΑΜΕΛ ΑΕ µε την ένδειξη «εν κάνει». Παρά ταύτα προσλαµβάνεται ως εκπαιδευόµενος τεχνίτης συντήρησης. Ο ΓΓ όπως προκύπτει από την αξιολόγηση δεν κάνει για τεχνικός. Προτείνεται από τους αξιολογητές να προσληφθεί ως οδηγός συρµών και τελικά προσλαµβάνεται ως πωλητής εισιτηρίων. Η ΜΚ, κάτοικος Κοµοτηνής, συµβασιούχος της ΠΕ.ΧΩ., αξιολογείται αρνητικά στις (βαθµολογία: Αγγλικά 0,5/5 - Γενικός Βαθµός 1,5/5) στις µε την ένδειξη «εν προτείνεται για καµία θέση». Παρά ταύτα προσλαµβάνεται ως υπάλληλος Ασφαλείας & Ελέγχου. Ο ΙΚ, 22 ετών, φοιτητής σε ΑΤΕΙ εκτός Αθηνών, σύµφωνα µε χειρόγραφες σηµειώσεις επί του βιογραφικού του α) δίνει εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήµιο, β) δεν µπόρεσε να εξηγήσει πώς θα συνδυάσει τα ανωτέρω µε την απασχόλησή του στην ΑΜΕΛ, γ) «µητέρα του γνωστή της κας ρακάκη». Προσλαµβάνεται ως υπάλληλος Ασφάλειας & Ελέγχου. Ο ΘΑ, ηλεκτρολόγος, αξιολογείται στις για τεχνικός και δεν προσλαµβάνεται. Επανεµφανίζεται σε αυτή την απόφαση ως υπάλληλος Ασφάλειας & Ελέγχου. Η ΑΑ είναι κάτοικος Λάρισας και προσλαµβάνεται ως υπάλληλος Ασφάλειας & Ελέγχου. 13) Με την Απ. Σ 889/ προσελήφθησαν 76 άτοµα. Λείπουν 23 βιογραφικά. Μεταξύ των οποίων προσληφθέντων στις θέσεις: Αναπληρώτρια /ντρια Εµπορικής Εκµετάλλευσης (ΖΠ), υπάλληλος ηµοσίων Σχέσεων (ΟΦ), υπάλληλος Εµπορικής Εκµετάλλευσης (ΠΧ), υπάλληλος Καταµέτρησης & ιακίνησης (ΧΠ), υπάλληλος Μελετών (ΚΣ), υπάλληλος Πληροφορικής (ΗΓ), υπάλληλος Μισθοδοσίας (ΝΤ), εκπ. Τεχνίτες Συντήρησης (ΧΦ, ΚΜ, ΑΚ, ΓΜ), εκπ. Εκπαιδευτής (ΙΤ) Αντιρρήσεις µέλους του Σ. Στα πρακτικά έχει καταχωρηθεί η ακόλουθη ένσταση της κας Βερελή, µέλους του Σ και εκπροσώπου των εργαζοµένων: «Η κα Βερελή λέει ότι µε τις αποφάσεις αυτές δεν εξυπηρετείται το συµφέρον της Εταιρείας, δεν καλύπτονται οι πραγµατικές ανάγκες σε 19

20 προσωπικό και δυστυχώς εγγράφεται η εταιρία στους προεκλογικούς σχεδιασµούς και τις πελατειακές σκοπιµότητες αδιαφορώντας για την προοπτική και το µέλλον µιας ηµόσιας Επιχειρήσεως. Απευθυνόµενη στον κ. Πρόεδρο λέει ότι αρνείται προκλητικά να καταθέσει στο.σ., παρότι η ίδια επανειληµµένα του το έχει ζητήσει, τις σχετικές εισηγήσεις των αρµοδίων ιευθυντών. Αρνείται ακόµη να θέσει υπ όψιν της συνδικαλιστικής οργάνωσης στην οποία ανήκει η κα Βερελή το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνται ανά ιεύθυνση και ειδικότητα, ενώ για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει δεν έχει καταθέσει στο.σ. το ισχύον οργανόγραµµα. Για τους ανωτέρω λόγους η κα Βερελή ψηφίζει κατά της εισήγησης για νέες προσλήψεις προσωπικού και ζητεί ως µέλος του.σ. και ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων να της δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Οι εισηγήσεις των αρµόδιων ιευθυντών για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. 2. Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων ανά ιεύθυνση και ειδικότητα. 3. Το ισχύον οργανόγραµµα της εταιρίας. 4. Τα αναλυτικά στοιχεία εκτελέσεως του Προϋπολογισµού (έσοδα, πωλήσεις εισιτηρίων, άλλα έξοδα κλπ ανά µήνα και συγκριτικά µε τα δύο προηγούµενα έτη). Παρατηρήσεις επί συγκεκριµένων εκ των προσληφθέντων υπαλλήλων: Η ΕΝ αξιολογείται στις και επί του βιογραφικού της υπάρχουν οι εξής χειρόγραφες σηµειώσεις: «έχεις καµιά θέση κατά νου;», «έχεις καµιά θέση υπόψη;». Η ΠΝ, η Η, ο ΕΚ, ο ΓΜ, ο ΠΧ περιλαµβάνονται στην ανωτέρω απόφαση αλλά το απλό τεστ αριθµητικής το συµπληρώνουν στις , δηλ. 6 ηµέρες µετά την απόφαση πρόσληψης. Ο ΛΒ, ο ΧΚ συµπληρώνουν το απλό τεστ αριθµητικής στις , δηλ. 3 ηµέρες µετά την απόφαση πρόσληψης. Ο ΑΝ έχει βιογραφικό που έχει σταλεί µέσω αρ. τηλεοµοιοτυπίας ( ) της Γ.Γ. ηµοσίων Έργων. Η ΣΣ, δηµότης Πρέβεζας, συµβασιούχος υπάλληλος του ΥΠΕΧΩ Ε δίνει το τεστ στις , δηλ. 7 ηµέρες µετά την απόφαση πρόσληψης. Η ΜΧ, απόφοιτος ΙΕΚ µε εµπειρία σε επιχειρήσεις εµπορίας κινητών τηλεφώνων προσλαµβάνεται ως υπάλληλος µελετών. Η ΟΚ, 19 ετών, σπουδάστρια σε δηµόσιο ΙΕΚ, µετακλητή υπάλληλος στον ΟΑΕ, αξιολογείται στις στα Αγγλικά 1,5/5 και Γενικό Βαθµό 2/5. Προσλαµβάνεται τελικά ως υπάλληλος προστίµου. Η ΜΜ αξιολογείται στις µε βαθµό Αγγλικά 2/5 και Γενικό Βαθµό 1/5 και την ένδειξη ότι δεν προτείνεται για «καµία θέση». Παρά ταύτα προσλαµβάνεται ως γραµµατέας. Ο Ξ, φοιτητής, κάτοικος Φαρσάλων, αξιολογείται στις µε την ένδειξη «καµία τεχνική εµπειρία, δεν κάνει για τεχνίτης» και «εν 20

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αθήνα, Ιούνιος 2010 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2009 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.1 Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΝ-ΔΚΑ ΑΔΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 27-02-2015 Αρ. πρωτ. 640 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

2007-2013 & 13: 8 , 16/04/2014. 1443 , " MIS 372071 1. ( , 6 8 ), 3 & 2, 2. ( , 8 7 ), 5,

2007-2013 & 13: 8 , 16/04/2014. 1443    ,    MIS 372071 1.   (  , 6 8 ),  3 & 2, 2.   (  , 8 7 ),  5, ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Τοµέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΞΟΝΑΣ 13: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πάτρα, 01-08-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. πρωτ: 28407 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 Πάτρα Τηλ.: 2610 369278 Fax : 2610 369198 e-mail: mixanologia@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει ανάγκη από εσωτερικούς συνεργάτες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, προκειμένου να επιτελέσει τις θεσμοθετημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27-01-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρ. 1162 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 2 ΣΙΒΙΤΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο Τηλ. : 210 480 3255/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μοσχάτο, 23-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: 20 E-mail: gen_gramm@gsdp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : 21-10-2010 Αριθµ. Πρωτ. :23371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 11/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη : Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διανομή ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/09/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.:23583 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /νση Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Καραϊσκάκη 38, Τ.Κ. 24 6 Τηλ.:23 2047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει Διανομή ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΡ./ΗΜ.: ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ 50654/25.5.10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Πληροφορίες: Βόλος, 05-04-2016 Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: 2421074586) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: 2421074404) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Προς 1.Όπως ο πίνακας Αποδεκτών 2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα