DVD Home Theatre System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DVD Home Theatre System"

Transcript

1 (1) (1) (1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίες χρήσης PT GR DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation

2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή στην υγρασία. Η χρήση οπτικών οργάνων µε αυτό το προϊόν µπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες βλάβης των µατιών. εν πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε έναν περιορισµένο χώρο, όπως σε ένα ράφι για βιβλία ή σε ένα εντοιχισµένο έπιπλο. Για να αποφύγετε την πυρκαγιά, µην καλύπτετε τις εξόδους κυκλοφορίας του αέρα της συσκευής µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες, κλπ. Mην τοποθετείτε επίσης κεριά πάνω στη συσκευή. Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείµενα γεµάτα υγρό, όπως για παράδειγµα ένα βάζο. Μην εκθέτετε την µπαταρία σε υπερβολική θερµότητα, όπως το άµεσο ηλιακό φως, η φωτιά ή παρόµοια. Αυτή η ετικέτα βρίσκεται εξωτερικά στο πίσω µέρος. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται ως προϊόν CLASS 1 LASΕR. H ετικέτα αυτή βρίσκεται εξωτερικά στο πίσω µέρος της συσκευής. ιάθεση του Παλαιού Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (εφαρµόσιµο στην Ευρωπαική Ένωση και άλλες Ευρωπαικές χώρες µε συστήµατα χωριστής συλλογής) Tο σύµβολο αυτό στο προϊόν ή στην συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα υποστεί διαχείριση οικιακών απορριµµάτων. Θα παραδοθεί στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Συµβάλλοντας στη σωστή διαχείριση απόρριψης αυτού του προϊόντος, θα αποτρέψετε τις αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες προκαλούνται από τη λανθασµένη διαχείριση απόρριψης αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών συµβάλλει στην διατήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στις τοπικές δηµοτικές σας υπηρεσίες, στην τοπική υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων ή το κατάστηµα πώλησης αυτού του προϊόντος. Προληπτικά µέτρα Σχετικά µε τις πηγές τροφοδοσίας ισχύος Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλ. ρεύµατος πρέπει να αντικαθίσταται µόνο σε κατάστηµα µε εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Η συσκευή δεν θα είναι αποσυνδεµένη από την πηγή τροφοδοσίας εναλ. ρεύµατος (παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος) ενώ είναι στην πρίζα, ακόµα κι αν έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε µέρος που να µπορείτε να βγάλετε εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας εναλ. ρεύµατος από την πρίζα του τοίχου αµέσως σε περίπτωση προβλήµατος. Καλώς ήρθατε! Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του συστήµατος DVD Home Theatre της Sony. Πριν να ρυθµίσετεσε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε λεπτοµερώς αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για κάποια µελλοντική χρήση. 2 GR

3 Πίνακας περιεχοµένων Καλώς ήρθατε!...2 Σχετικά µε το παρόν εγχειρίδιο...5 Αυτό το σύστηµα µπορεί να αναπαράγει τους παρακάτω δίσκους...5 Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Βήµα 1: Εγκατάσταση των ηχείων...9 Βήµα 2: Σύνδεση του συστήµατος και της TV...16 Βήµα 3: Τοποθέτηση του Συστήµατος...20 Βήµα 4: Πραγµατοποίηση της γρήγορης ρύθµισης...22 Αρχικές διαδικασίες ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ Απενεργοποίηση της Επίδειξης...25 Εγκατάσταση των ηχείων και του ποµπού IR σε έναν τοίχο...26 Σύνδεση της TV (Προωθηµένη)...28 Σύνδεση άλλων συσκευών...32 Βασικοί χειρισµοί Αναπαραγωγή δίσκων...34 Απόλαυση του ραδιοφώνου ή άλλων συσκευών...35 Απόλαυση του ήχου της τηλεόρασης ή του VCR από όλα τα ηχεία...36 Επιλογή του τύπου λειτουργίας κινηµατογράφου ή µουσικής...37 Ρυθµίσεις ήχου Απόλαυση περιβαλλοντικού ήχου µε χρήση του ηχητικού πεδίου...38 Απόλαυση ήχου εκποµπής multiplex.40 (DUAL MONO) ιάφορες λειτουργίες για την αναπαραγωγή δίσκων Αναζήτηση ενός συγκεκριµένου σηµείου σ έναν δίσκο...41 (Ανίχνευση, Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, Πάγωµα εικόνας) Αναζήτηση ενός τίτλου/ κεφαλαίου/ κοµµατιού/σκηνής, κλπ Αναζήτηση µε βάση τη σκηνή...43 (Πλοήγηση εικόνας) Επαναφορά την αναπαραγωγής από το σηµείο στο οποίο είχατε σταµατήσει τον δίσκο (Επαναφορά αναπαραγωγής) ηµιουργία προσωπικού προγράµµατος (Αναπαραγωγή προγράµµατος) Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά (Τυχαία αναπαραγωγή) Αναπαραγωγή µε επαναλαµβανόµενο τρόπο (Επαναλαµβανόµενη αναπαραγωγή) Χρήση του Μενού DVD Αλλαγή του ήχου Επιλογή του [ΑΡΧΙΚΟ] ή του [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] σε ένα DVD-R/ DVD-RW Εµφάνιση πληροφοριών σχετικά µε τον δίσκο Αλλαγή των γωνιών Προβολή των υπότιτλων Ρύθµιση της καθυστέρησης µεταξύ της εικόνας και του ήχου (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ/ ΕΙΚΟΝΑΣ) Σχετικά µε τα κοµµάτια ήχου MP3 και τα αρχεία εικόνας JPEG Αναπαραγωγή δίσκων DATA CD ή DATA DVD µε κοµµάτια ήχου MP3 και αρχεία εικόνας JPEG Αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου και εικόνων µε τη µορφή προβολής διαφανειών µε ήχο Απολαύστε τα βίντεο DivX Αναπαραγωγή VIDEO CD µε λειτουργίες PBC (Έκδ. 2.0) (Αναπαραγωγή ΡBC) Λειτουργίες ραδιοφώνου Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθµών64 Ακρόαση του ραδιοφώνου Χρήση του Συστήµατος Ραδιοφωνικών εδοµένων (RDS) συνέχεια 3 GR

4 Άλλοι χειρισµοί Έλεγχος της τηλεόρασης µε το παρεχόµενο τηλεχειριστήριο...67 Χρήση της λειτουργίας THEATRE SYNC...68 Χρήση των ηχητικών εφέ...70 Χρήση του Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης...70 Αλλαγή της φωτεινότητας στην οθόνη του µπροστινού πίνακα...71 Χρήση του αντάπτορα DIGITAL MEDIA PORT...72 Απανεργοποίηση των πλήκτρων στη συσκευή...73 (Κλείδωµα για παιδιά) Προωθηµένες ρυθµίσεις Κλείδωµα δίσκων...74 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) Απόκτηση του καλύτερου περιβαλλοντικού ήχου για έναν χώρο...77 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΕΙΩΝ) Αυτόµατη στάθµιση των κατάλληλων ρυθµίσεων...79 (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ) Χρήση της οθόνης των ρυθµίσεων...81 Ρύθµιση της γλώσσας των υποδείξεων ή τoυ κοµµατιού ήχου...83 [ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ] Ρυθµίσεις της οθόνης...83 [ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ] Προσωπικές ρυθµίσεις...85 [ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ] Ρύθµιση των ηχείων...86 [ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΕΙΟΥ] Επαναφορά των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων...89 Επιπρόσθετες πληροφορίες Προληπτικά µέτρα Σηµειώσεις σχετικά µε τους δίσκους Επίλυση προβληµάτων Λειτουργία αυτοδιάγνωσης (Όταν εµφανίζονται στην οθόνη γράµµατα/αριθµοί) Τεχνικά χαρακτηριστικά Γλωσσάριο Λίστα κωδικών γλωσσών Ευρετήριο τµηµάτων και διακοπτών Οδηγός της οθόνης του Μενού Ελέγχου Λίστα οθόνης ρυθµίσεων DVD Λίστα του Μενού Συστήµατος Αλφαβητικό ευρετήριο GR

5 Σχετικά µ αυτό το εγχειρίδιο Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου περιγράφουν τους διακόπτες του τηλεχειριστηρίου. Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα χειρισµού της συσκευής αν παρουσιάζουν τα ίδια ή παρεµφερή ονόµατα µε αυτά του τηλεχειριστηρίου. Τα στοιχεία του µενού ελέγχου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή. Το DVD µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γενικός όρος για τα DVD VIDEO, DVD+RW/ DVD+R, και DVD-RW/DVD-R. Αµερικής οι µετρήσεις εκφράζονται σε πόδια (ft). Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αυτό το σύστηµα µπορεί να αναπαράγει τους παρακάτω δίσκους Φορµά δίσκων DVD VIDEO DVD-RW/DVD-R DVD+RW/ DVD+R Λογότυπος δίσκου Σύµβολο Έννοια Λειτουργίες που χρησιµοποιούνται για δίσκους DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW σε κατάσταση εικόνας και για δίσκους DVD+R/DVD+RW Λειτουργίες διαθέσιµες για δίσκους DVD-RW/DVD-RW σε κατάσταση VR (Βίντεο Εγγραφή) Λειτουργίες διαθέσιµες για δίσκους VIDEO CD (περιλαµβανοµένων των Super VCD ή των CDR CD-RW σε φορµά βίντεο CD ή σε φορµά Super VCD) ιαθέσιµες λειτουργίες για CD µουσικής ή CD-R/CD-RW σε φορµά CD µουσικής Λειτουργίες διαθέσιµες για δίσκους DATA CD (CD-ROM/CD-R/ CD-RW που περιέχουν αρχεία ήχου MP3 1), αρχεία εικόνας JPEG, και αρχεία βίντεο DivX 2)3) Λειτουργίες διαθέσιµες για δίσκους DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/DVD- RW /DVD+R/DVD+RW) που περιέχουν αρχεία ήχου MP3 1), αρχεία εικόνας JPEG, και αρχεία βίντεο DivX 2)3) VIDEO CD ( ίσκοιο βερσιόν 1.1 και 2.0)/ CD Ήχου CD-RW/CD-R (δεδοµένα ήχου) (αρχεία MP3) (αρχεία JPEG) Τα DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD VIDEO, και CD είναι εµπορικά σήµατα. 1) Το MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) είναι ένα στάνταρ φορµά καθορισµένο από το ISO/MPEG το οποίο συµπιέζει τα δεδοµένα ήχου. 2) Το DivX είναι µια τεχνολογία βίντεο συµπίεσης αρχείων, που αναπτύσσεται από τη DivXNetworks, Inc. 3) Τα DivX, DivX Certified, και τα σχετικά λογότυπα είναι εµπορικά σήµατα της DivX, Inc. και χρησιµοποιούνται κατόπιν άδειας. συνέχεια 5 GR

6 Σηµειώσεις σχετικά µε τα CD/DVD Το σύστηµα µπορεί να αναπαράγει δίσκους CD-ROM/CD-R/CD-RW ηχογραφηµένους σε διαφορετικά φορµά από τα παρακάτω: φοµά CD ήχου φορµά VIDEO CD κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικόνας JPEG και αρχεία βίντεο DivX σύµφωνα µε τον κανονισµό ISO 9660 Επίπεδο 1/Επίπεδο 2 ή το επεκταµένο µορφότυπο του, Joliet. Το σύστηµα µπορεί να αναπαράγει DVD-ROM/ DVD+RW/ DVD-RW/DVD+R/DVD-R εγγραµµένα στα παρακάτω φορµά: Κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικόνας JPEG και αρχεία βίντεο DivX σε φορµά που πληροί το UDF (Universal Disk Format). Παραδείγµατα δίσκων που δεν µπορεί να αναπαράγει το σύστηµα Το σύστηµα δεν µπορεί να αναπαράγει τους παρακάτω δίσκους: ίσκοι CD-ROM/CD-R/CD-RW εκτός από εκείνους που εγγράφονται µε τα µορφότυπα που απαριθµούνται στη σελίδα 5 CD-ROM εγγραµµένα σε φορµά PHOTO CD Τµήµατα δεδοµένων από CD-Extra DVD Audio Super Audio CD ίσκοι DATA DVD που δεν περιέχουν αρχεία ήχου MP3, αρχεία εικόνων JPEG ή αρχεία βίντεο DivX. DVD-RAM Το σύστηµα αυτό δεν είναι επίσης δυνατό να αναπαράγει τους παρακάτω δίσκους: Ένα DVD VIDEO µε διαφορετικό κωδικό γεωγραφικής περιοχής (σελίδα 6, 100). Έναν δίσκο µε σχήµα µη συµβατό (π.χ. τετράγωνο, καρδιάς). Έναν δίσκο µε κολληµένα χαρτιά ή ετικέτες πάνω του. Έναν δίσκο που έχει πάνω στην επιφάνειά του αυτοκόλλητες ετικέτες ή σελοφάν. Σηµειώσεις σχετικά µε τους δίσκους CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν µπορεί να γίνει η αναπαραγωγή ορισµένων δίσκων CD-R/CD- RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW σ αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής σε συνάρτηση µε την ποιότητα της εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου ή των χαρακτηριστικών του µηχανισµού εγγραφής και του εξουσιοδοτηµένου λογισµικού. εν θα γίνει η αναπαραγωγή του δίσκου αν δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της συσκευής εγγραφής. Μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής δεν θα ισχύουν σε µερικούς δίσκους DVD+RW/ DVD+R, ακόµα κι αν έχουν ολοκληρωθεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, δείτε τον δίσκο από την κανονική αναπαραγωγή. Επίσης δεν µπορούν να αναπαραχθούν κάποιοι δίσκοι DATA CD/DATA DVD που δηµιουργήθηκαν σε µορφή Packet Write. ίσκοι µουσικής κωδικοποιηµένοι µε τεχνολογία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασµένο για την αναπαραγωγή δίσκων που συµφωνούν µε το πρότυπο Compact Disc (CD). Τελευταία, αρκετοί δίσκοι µουσικής κωδικοποιηµένοι µε την τεχνολογία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων πωλούνται από ορισµένες δισκογραφικές εταιρείες. Να έχετε υπόψη ό,τι µεταξύ αυτών των δίσκων υπάρχουν µερικοί που δεν είναι συµβατοί µε το φορµά του στάνταρ CD και δεν θα είναι δυνατόν να αναπαραχθούν σε αυτήν τη συσκευή. Σηµειώσεις σχετικά µε τους δίσκους DualDiscs Ένας DualDisc είναι ένας δίσκος διπλής όψης στη µια όψη του οποίου υπάρχει εγγεγραµµένο υλικό DVD και στην άλλη όψη υπάρχει εγγεγραµµένο υλικό ψηφιακού ήχου. εδοµένου όµως ότι η όψη υλικού ήχου δεν τηρεί το πρότυπο Compact Disc (CD), η αναπαραγωγή αυτού του προϊόντος δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί. 6 GR

7 Σχετικά µε το CD Multi Session Αυτό το σύστηµα µπορεί να αναπαράγει CD Multi Session όταν βρίσκεται ένα κοµµάτι ήχου MP3 στην πρώτη συνεδρία. Επίσης, θα µπορούν να αναπαράγονται τα κοµµάτια MΡ3 ηχογραφηµένα σε διαδοχικές συνεδρίες. Αυτό το σύστηµα µπορεί να αναπαράγει CD Multi Session όταν εντοπιστεί ένα αρχείο εικόνας JPEG στην πρώτη συνεδρία. Επίσης θα µπορούν να αναπαράγονται αρχεία εικόνας JPEG που είναι ηχογραφηµένα στις επόµενες συνεδρίες. Αν στην πρώτη συνεδρία εγγράφονται κοµµάτια ήχου και εικόνες σε µορφή CD µουσικής ή σε µορφή CD βίντεο, θα αναπαραχθεί µονάχα η πρώτη συνεδρία. Κωδικός περιοχής Το σύστηµα έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωµένο στο πίσω µέρος της συσκευής και θα αναπαράγει µονάχα τους δίσκους DVD που παρουσιάζουν τον ίδιο κωδικό περιοχής. ALL Τα DVD VIDEO που φέρουν την ετικέτα θα είναι δυνατό να αναπαραχθούν στο σύστηµα αυτό. Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε οποιονδήποτε άλλο τύπο DVD VIDEO, θα εµφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης σας το µήνυµα [Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτού του δίσκου λόγω περιορισµών περιοχής]. Ανάλογα µε το DVD VIDEO, δεν εµφανίζεται κωδικός περιοχής ακόµα και αν η αναπαραγωγή του DVD VIDEO απαγορεύεται εξαιτίας περιορισµών της γεωγραφικής περιοχής. Πνευµατικά δικαιώµατα Αυτό το προϊόν έχει ενσωµατωµένη την τεχνολογία της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright) που καλύπτεται από ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α. και άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας πρέπει να έχει την άδεια της Macrovision και είναι µονάχα για οικιακή χρήση και άλλων περιορισµένων χρήσεων επισκόπησης, εκτός κι αν η Macrovision εξουσιοδοτεί το αντίθετο. Η αντίστροφη µηχανική και η αποσυναρµολόγηση του συστήµατος απαγορεύεται. Αυτό το σύστηµα έχει ενσωµατωµένο τον αποκωδικοποιητή περιβαλλοντικού ήχου προσαρµοσµένης µήτρας Dolby* Digital και Dolby Pro Logic (ΙΙ) και το σύστηµα DTS** Digital Surround. * Κατασκευάστηκε µε άδεια από τη Dolby Laboratories. Τo Dolby, το Pro Logic και το σύµβολο του διπλού D αποτελούν εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της Dolby Laboratories. ** Κατασκευάζεται υπό την άδεια της DTS, Inc. Το DTS και το DTS Digital Surround είναι σήµατα κατατεθέντα της Digital Theater Systems, Inc. Σηµειώσεις σχετικά µε την αναπαραγωγή των δίσκων DVD και VIDEO CD Ορισµένες ενέργειες στην αναπαραγωγή δίσκων DVD και VIDEO CD είναι καθορισµένες σκόπιµα από τους κατασκευαστές του λογισµικού. Και αφού το σύστηµα αυτό αναπαράγει δίσκους DVD και VIDEO CD όπου το περιεχόµενο τους είναι σχεδιασµένο από τους κατασκευαστές του λογισµικού, µπορεί να υπάρξουν µερικές λειτουργίες αναπαραγωγής που να µην είναι διαθέσιµες. Συµβουλευτείτε επίσης τις οδηγίες που παρέχονται µε τους δίσκους DVD και VIDEO CD. 7 GR

8 Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Ανατρέξτε στο τµήµα Άνοιγµα της συσκευασίας στα Τεχνικά χαρακτηριστικά, στην σελίδα 96. Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Μπορείτε να ελέγχετε το σύστηµα µε το παρεχόµενο τηλεχειριστήριο. Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6 (µέγεθος AA) έτσι ώστε να συµπίπτουν τα άκρα 3 και # των µπαταριών αυτών µε τα σηµάδια στο εσωτερικό του διαµερίσµατός τους. Όταν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο, εστιάστε το προς στον αισθητήρα τηλεχειρισµού του συστήµατος. Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε ένα χώρο πολύ θερµό ή υγρό. Μη χρησιµοποιείτε µια καινούργια µπαταρία µε µια παλιά. Μην αφήνετε να πέσει κανένα ξένο αντικείµενο µέσα στο προστατευτικό περίβληµα του τηλεχειριστηρίου, ειδικά όταν αλλάζετε τις µπαταρίες. Μην εκθέτετε τον αποµακρυσµένο αισθητήρα του συστήµατος στο άµεσο ηλιακό φως ή σε συσκευές φωτισµού Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να προκαλέσει κακή λειτουργία. Όταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες για να αποφύγετε βλάβες που µπορεί να προκληθούν από διαρροή των υγρών µπαταρίας και διάβρωσης. Τοποθετήστε τα µαξιλαράκια στο υπογούφερ Τοποθετήστε τα παρεχόµενα µαξιλαράκια στο κάτω µέρος του υπογούφερ προκειµένου να σταθεροποιήσετε το υπογούφερ και να αποτρέψετε την ολίσθησή του. 8 GR

9 Βήµα 1: Εγκατάσταση των ηχείων Πριν από τη σύνδεση των ηχείων, προσαρµόστε την βάση των ηχείων στα ηχεία. (Για το µπροστινό και τα περιβαλλοντικά ηχεία) Η διαδικασία συναρµολόγησης για το περιβαλλοντικό ηχείο (L) (αριστερό περιβαλλοντικό ηχείο) διαφέρει λίγο από τα υπόλοιπα. (Tο περιβαλλοντικό ηχείο (L) έχει τον δέκτη IR.) Οποιαδήποτε διαδικαστική διαφορά υποδεικνύεται µε σαφήνεια στο κείµενο, για παράδειγµα, Σετικά µε το περιβαλλοντικό ηχείο (L). Σχετικά µε τον τρόπο σύνδεσης των καλωδίων των ηχείων στις υποδοχές SPEAKER, συµβουλευτείτε τη σελίδα 17. Απλώστε στο πάτωµα ένα πανί για να µην κάνετε ζηµιά. Συµβουλή Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ηχείο χωρίς την βάση του ηχείου τοποθετώντας το στον τοίχο (σελίδα 26). Χρησιµοποιήστε τις βίδες που υποδεικνύονται παρακάτω. Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Βίδα (µικρή, µαύρη) Βίδα (µικρή, ασηµί) Βίδα (µακριά, µε ροδέλλα) 1 Περάστε το καλώδιο του ηχείου (και το καλώδιο του συστήµατος ηχείων) µέσα από την οπή στην βάση του ορθοστάτη. Σχετικά µε το καλώδιο ηχείων Το φις και η επένδυση του καλωδίου των ηχείων έχουν το ίδιο χρώµα µε την ετικέτα των υποδοχών στις οποίες πρέπει να συνδεθούν. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο ηχείου ως εξής: Μπροστινό ηχείο (L): Λευκό Μπροστινό ηχείο(r): Κόκκινο Περιβαλλοντικό ηχείο (R): Γκρίζα ετικέτα Περιβαλλοντικό ηχείο (L): Μπλε (χρησιµοποιήθηκε στο Βήµα 4) συνέχεια 9 GR

10 Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Για τα µπροστινά ηχεία και το περιβαλλοντικό ηχείο (R) Προσέξτε µε τον προσανατολισµό του ορθοστάτη. Περάστε το καλώδιο του ηχείου (και το καλώδιο του συστήµατος ηχείων) στο τέλος του ορθοστάτη που έχει 2 οπές. Καλώδιο ηχείου Κάτω µέρος της βάσης, Ορθοστάτης 2 οπές Κορυφή της βάσης Για το περιβαλλοντικό ηχείο (L) Προσέξτε µε τον προσανατολισµό του ορθοστάτη. Περάστε το καλώδιο ηχείου που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό ηχείο (R) και το καλώδιο του συστήµατος ηχείων του αντάπτορα AC στο άκρο του ορθοστάτη που έχει δύο οπές. Κάτω µέρος της βάσης Ορθοστάτης Καλώδιο ηχείου (γκρι συνδέτης) 2 οπές, Καλώδιο συστήµατος ηχείων του αντάπτορα AC (AC SD1) Κορυφή της βάσης 10 GR

11 2 Τοποθετήστε το κάλυµµα του ορθοστάτη στο άλλο άκρο του ορθοστάτη. Προσανατολίστε την οπή προς το µέρος σας, τοποθετήστε το κάλυµµα του ορθοστάτη έτσι ώστε η οπή του ορθοστάτη να εφαρµόζει στο αυτί του καλύµµατος του ορθοστάτη και στην συνέχεια ασφαλίστε µε την βίδα. Καλώδιο συστήµατος ηχείου (περιβαλλοντικό ηχείο (L) µόνο) Καλώδιο ηχείου Οπή Περάστε το καλώδιο ηχείου (και το καλώδιο συστήµατος ηχείων) µέσα από την οπή του ορθοστάτη.,, Κάλυµµα ορθοστάτη Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Άνω τµήµα του ορθοστάτη Βίδα (µικρή, µαύρη) 3 Τοποθετήστε τον ορθοστάτη στην οπή του ηχείου, σύρετε τον ορθοστάτη ως το τέλος της οπής, και εδραιώστε στην συνέχεια τον ορθοστάτη µε τον δίσκο στήριξης και τις βίδες. Επιλέξτε το ηχείο το χρώµα της υποδοχής του οποίου στο πίσω πλαίσιο του ηχείου ταιριάζει στο χρώµα του καλωδίου ηχείου. Κάλυµµα ορθοστάτη Προσέξτε τον προσανατολισµό του καλύµµατος του ορθοστάτη κατά την τοποθέτηση του ορθοστάτη. Ασφαλίστε 2 βίδες (µακριά, µε ροδέλλα) στην σταυροδειδή διάταξη., Πίσω τµήµα ηχείου (π.χ., µπροστινό ηχείο) ίσκος στήριξης * Καλώδιο συστήµατος ηχείου (περιβαλλοντικό ηχείο (L) µόνο) συνέχεια 11 GR

12 Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ 4 Συνδέστε τα καλώδια ηχείων (και το καλώδιο του συστήµατος ηχείων) στο ηχείο. Κατά την σύνδεση των καλωδίων ηχείων, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ηχείου συµπίπτει µε τη σωστή υποδοχή των συσκευών: το 3 µε το 3 και το # µε το #. Για τα µπροστινά ηχεία και το περιβαλλοντικό ηχείο (R)) Έγχρωµος σωλήνας Μπροστινό ηχείο (L): Λευκό Μπροστινό ηχείο(r): Κόκκινο Περιβαλλοντικό ηχείο (R): Γκρίζα ετικέτα Πίσω τµήµα ηχείου (π.χ., µπροστινό ηχείο) Για το περιβαλλοντικό ηχείο (L) Χρησιµοποιήστε το καλώδιο συστήµατος ηχείου του αντάπτορα AC (AC-SD1) µόνο κατά την σύνδεση στο περιβαλλοντικό ηχείο SA-TS76W. Καλώδιο ηχείου Συνδέτης (γκρίζο) Καλώδιο συστήµατος ηχείων του αντάπτορα AC (AC SD1) SA-TS76W Συνδέτης (µπλε) Έγχρωµος σωλήνας (µπλε) Πίσω µέρος του ηχείου 12 GR

13 5 Στερεώστε τον ορθοστάτη στην βάση. Τοποθετήστε τον ορθοστάτη έτσι ώστε η οπή στο κάτω µέρος του ορθοστάτη να ευθυγραµµίζεται µε την προεξοχή της βάσης, και στην συνέχεια στερεώστε τον ορθοστάτη µε 2 βίδες. π.χ. µπροστινό ηχείο Προεξοχή Ορθοστάτης Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ, Υποδοχή Βάση Βίδες (µικρή, ασηµί) Προσαρµόστε την οπή του ορθοστάτη στην προεξοχή της βάσης µε ελαφριά περιστροφή του ορθοστάτη. συνέχεια 13 GR

14 Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ 6 Ρυθµίστε το ύψος του ηχείου. Χαλαλώστε (χωρίς να βγάλετε) τις βίδες, ρυθµίστε το ύψος του ηχείου, και σφίξτε εκ νέου τις βίδες στην συνέχεια. Ρυθµίστε πρώτα το ηχείο της µιας πλευράς και στην συνέχεια το ηχείο της άλλης πλευράς µε την βοήθεια των γραµµών ελέγχου. Κατά την ρύθµιση του ύψους του ηχείου, κρατήστε το ηχείο προκειµένου να µην πέσει. π.χ. µπροστινό ηχείο Γραµµές Ορθοστάτ, Χαλαρώστε 2 βίδες. Επιπλέον από τις βίδες που σφίγγετε στο Βήµα 3, σφίξτε 2 ακόµη βίδες. (Συνολικά 3 βίδες.) 7 Τεντώστε οποιοδήποτε χαλαρό τµήµα του καλωδίου ηχείου (και του καλωδίου του συστήµατος ηχείων*). Τεντώστε το καλώδιο ηχείου (και του καλωδίου συστήµατος ηχείων*) τραβώντας από το κάτω µέρος της βάσης και στερεώστε το καλώδιο ηχείου (και το καλώδιο του συστήµατος ηχείων*) στον σφιγκτήρα καλωδίου. * Μόνο περιβαλλοντικό ηχείο (L). π.χ. µπροστινό ηχείο Σφιγκτήρας καλωδίου, Στερεώστε το καλώδιο ηχείου περνώντας το µέσα από την οπή. Κάτω µέρος της βάσης Ρυθµίστε το µήκος των καλωδίων. 14 GR

15 Εικόνα πλήρης σύνδεσης Μπροστινό ηχείο (L): Λευκή ετικέτα Μπροστινό ηχείο(r): Κόκκινη ετικέτα Περιβαλλοντικό ηχείο (R): Γκρίζα ετικέτα Περιβαλλοντικό ηχείο (L): Μπλε ετικέτα έκτης IR Καλώδιο συστήµατος ηχείου Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Λευκό Κόκκινο 15 GR

16 Βήµα 2: Σύνδεση του συστήµατος και της TV Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Παρακάτω βλέπετε τη βασική σύνδεση της συσκευής στα ηχεία και στη τηλεόραση. Για συνδέσεις άλλων TV, ανατρέξτε στην σελίδα 28. Για συνδέσεις άλλων συσκευών, ανατρέξτε στην σελίδα 32. Για αποδοχή των προοδευτικών σηµάτων, ανατρέξτε στην σελίδα 30. Ανατρέτε στο παρακάτω διάγραµµα συνδέσεων, και διαβάστε τις πρόσθετες πληροφορίες από το 1 ως το 5 στις σελίδες που ακολουθούν. Μπροστινό ηχείο (R) (δεξί) Κεντρικό ηχείο Μπροστινό ηχείο (L) (αριστερό) Κεραία AM σχήµατος βρόγχου (εξωτερική) FRONT R SPEAKER FRONT L SUR R SUR L DMPORT AM COAXIAL FM75 SPEAKER DIR-T1 SAT / CABLE R AUDIO IN L EURO AV CENTER WOOFER DIGITAL IN (DVD ONLY) OUT (DVD ONLY) COAXIAL OPTICAL SAT/CABLE Y PB/CB PR/CR COMPONENT VIDEO OUT OUTPUT(TO TV) Καλώδιο τροφοδοσίας εναλ. ρεύµατος (δίκτυο) Καλωδιακή κεραία των FM (εξωτερική) Ποµπός IR Υπογούφερ Televisor Περιβαλλοντικό ηχείο (R) (δεξί) Περιβαλλοντικό ηχείο (L) (αριστερό) Μετασχηµατιστής εναλ. ρεύµατος Καλώδιο τροφοδοσίας εναλ. ρεύµατος (δίκτυο) : Ροή σήµατος 16 GR

17 1 Σύνδεση των ηχείων Απαιτούµενα καλώδια Το φις και η επένδυση του καλωδίου των ηχείων έχουν το ίδιο χρώµα µε την ετικέτα των υποδοχών στις οποίες πρέπει να συνδεθούν. Στην υποδοχή SPEAKER Έγχρωµος σωλήνας (+) ( ) Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Αποτρέψτε την εισαγωγή της µόνωσης του καλωδίου του ηχείου στην υποδοχή SPEAKER (ΗΧΕΙΟ). Προς αποφυγή βραχυκυκλώµατος των ηχείων Αν προκληθεί βραχυκύκλωµα στα ηχεία, το σύστηµα µπορεί να πάθει ζηµιά. Προς αποφυγή αυτού, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των ηχείων. Σιγουρευτείτε ότι η άκρη κάθε καλωδίου ηχείου δεν εφάπτεται µε τα τερµατικά άλλου ηχείου ή µε τη γυµνή άκρη ενός άλλου καλωδίου ηχείου. Η άκρη του ελεύθερου καλωδίου του ηχείου ακουµπάει στο τερµατικό άλλου ηχείου. Τα γυµνά µέρη των καλωδίων εφάπτονται µεταξύ τους, επειδή τους αφαιρέθηκε αρκετό µονωτικό υλικό. Μετά τη σύνδεση όλων των στοιχείων, των ηχείων και του καλωδίου τροφοδοσίας AC (αγωγός ρεύµατος), προκαλέστε την έξοδο ενός ηχητικού τόνου δοκιµής προκειµένου να ελέγξετε ότι όλα τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την έξοδο ενός δοκιµαστικού τόνου, ανατρέξτε στην σελίδα 88. Αν δεν ακούγεται κανένας ήχος από ένα ηχείο κατά τη διάρκεια της εξόδου του δοκιµαστικού τόνου, ή αν ο δοκιµαστικός τόνος εξέρχεται από διαφορετικό ηχείο από αυτό το οποίο εµφανίζεται στην οθόνη του µπροστινού πίνακα, το ηχείο είναι δυνατό να υποστεί βραχυκύκλωµα. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε εκ νέου τη σύνδεση του ηχείου. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ηχείου συµπίπτει µε τη σωστή υποδοχή των συσκευών: το 3 µε το 3 και το # µε το #. Αν τα καλώδια αναστραφούν, ο ήχος θα παραµορφωθεί και θα χαθούν τα µπάσα. συνέχεια 17 GR

18 Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ 2 Σύνδεση της TV Απαιτούµενα καλώδια Καλώδιο SCART (EURO AV) (δεν παρέχεται). Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε το καλώδιο SCART (EURO AV) στην υποδοχή EURO AV Ú OUTPUT (TO TV) του συστήµατος. Όταν πραγµατοποιείτε τη σύνδεση µε το καλώδιο SCART (EURO AV), φροντίστε η TV να είναι συµβατή µε τα σήµατα S βίντεο ή RGB. Εάν η τηλεοπτική συσκευή δέχεται σήµατα S βίντεο, αλλάξτε τον τύπο της εισόδου αυτής της τηλεοπτικής συσκευής προς αυτόν των σηµάτων RGB. Συµβουλευτείτε τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται µαζί µε την τηλεόραση που πρόκειται να συνδεθεί. Συµβουλή Όταν επιθυµείτε να λάβετε τον ήχο της TV ή τον στερεοφωνικό ήχο µιας πηγής 2 καναλιών και από τα 6 ηχεία, επιλέξτε το ηχητικό πεδίο Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II MOVIE, ή Dolby Pro Logic II MUSIC (σελίδα 38). 3 Σύνδεση της κεραίας (εξωτερική) Σύνδεση της κεραίας των AM (εξωτερική) Tο σχήµα και το µήκος της κεραίας (εξωτερική) είναι σχεδιασµένο για τη λήψη σηµάτων AM. Μην αποσυναρµολογήσετε ή µην τυλίξετε την κεραία (εξωτερική). 1 Βγάλτε µόνο το τµήµα του βρόγχου από την πλαστική βάση. 2 Στήστε την κεραία AM σχήµατος βρόγχου (εξωτερική). 3 Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες της κεραίας των AM (εξωτερική). Το καλώδιο (A) ή το καλώδιο (B) µπορούν να συνδεθούν σε οποιονδήποτε ακροδέκτη. Εισάγετε τα καλώδια τραβώντας προς τα κάτω τον σφιγκτήρα του ακροδέκτη. A B Εισάγετε µέχρι αυτό το σηµείο. Μην τοποθετείτε την κεραία AM σχήµατος βρόγχου (εξωτερική) κοντά στο σύστηµα ή άλλη συσκευή AV, γιατί µπορεί να προκαλέσει θόρυβο. Συµβουλή Προσανατολίστε σωστά την κεραία AM σχήµατος βρόγχου (εξωτερική) για καλύτερη λήψη των εκποµπών των AM. 18 GR

19 4 Βεβαιωθείτε ότι η κεραία AM σχήµατος βρόγχου (εξωτερική) έχει συνδεθεί στέρεα τραβώντας την ελαφρά. Σύνδεση της καλωδιακής κεραίας των FM (εξωτερική) Συνδέστε την καλωδιακή κεραία των FM (εξωτερική) στην υποδοχή COAXIAL FM 75 Ω. Καλωδιακή κεραία των FM (εξωτερική) (παρέχεται) Υποδοχή COAXIAL FM 75 Ω ή Καλωδιακή κεραία των FM (εξωτερική) (παρέχεται) Υποδοχή COAXIAL FM 75 Ω Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Βεβαιωθείτε ότι ξετυλίξατε ολόκληρη την καλωδιακή κεραία των FM. Μετά τη σύνδεση της καλωδιακής κεραίας των FM, τοποθετήστε την όσο το δυνατόν πιο οριζόντια. Συµβουλή Αν η λήψη των FM είναι κακής ποιότητας, χρησιµοποιήστε ένα οµοαξονικό καλώδιο των 75 Ω (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το σύστηµα σε µια εξωτερική κεραία FM, όπως φαίνεται παρακάτω. Σύστηµα Εξωτερική κεραία των FM 4 Σύνδεση του ποµπού IR Μεταδίδει τον ήχο µέσω των υπέρυθρων σηµάτων. Συνδέστε τον στην υποδοχή DIR-T1. Ροζ FRONT R SPEAKER FRONT L SUR R SUR L CENTER SPEAKER WOOFER DIR-T1 DIGITAL IN OUT (DVD ONLY) COAXIAL OPTICA SAT/CABLE Ποµπός IR 5 Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας AC (δίκτυο) Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδότησης εναλ. ρεύµατος (δίκτυο) του υπογούφερ και τον µετασχηµατιστή εναλ. ρεύµατος στην πρίζα (ρεύµατος), συνδέστε τα µπροστινά ηχεία και το κεντρικό ηχείο στο υπογούφερ και το περιβαλλοντικό ηχείο (R) στο περιβαλλοντικό ηχείο (L). 19 GR

20 Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ Βήµα 3: Τοποθέτηση του συστήµατος Τοποθέτηση των ηχείων Για την επίτευξη του ιδανικότερου περιβαλλοντικού ήχου, θα πρέπει όλα τα ηχεία, εκτός από το ηχείο υπογούφερ, να βρίσκονται στην ίδια απόσταση από τη θέση ακρόασης (A). Εγκαταστήστε τον ποµπό IR και τον δέκτη IR του περιβαλλοντικού ηχείου (L) σε απευθείας γραµµή µεταξύ τους. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, συµβουλευτείτε το τµήµα Ρύθµιση του ποµπού IR και του δέκτη IR του περιβαλλοντικού ηχείου (L) (αριστερό) (σελίδα 21). Τοποθετήστε τα ηχεία όπως υποδεικνύεται στη συνέχεια. Ποµπός IR Πλευρική άποψη Ποµπός IR έκτης IR Σήµα υπέρυθρων Κατά προσέγ. 10 m Περιβαλλοντικό ηχείο (L) Μην κάνετε την εγκατάσταση του περιβαλλοντικού ηχείου (Α) σ ένα µέρος εκτεθειµένο απευθείας στο ηλιακό φως ούτε σε έντονο φωτισµό, όπως σ έναν λαµπτήρα πυράκτωσης. Το καλώδιο του µεταδότη IR είναι µονάχα γι αυτό το σύστηµα. Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε επικλινή θέση. Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε µέρη: Με υπερβολική θερµότητα ή κρύο Με πολύ σκόνη ή βρωµιά Με µεγάλη υγρασία Με δονήσεις Έκθεση απευθείας στον ήλιο Προσοχή όταν τοποθετείτε το ηχείο υπογούφερ ή τα κάθετα ηχεία σε πατώµατα που έχουν υποστεί ειδική µεταχείριση (µε κερί, βερνίκι, λάδι, κλπ), επειδή µπορεί να εµφανιστούν λεκέδες ή να αποχρωµατιστεί η επιφάνεια. Μη χρησιµοποιείτε καλώδιοτα καθαρισµού, απορρυπαντικό σε σκόνη, ούτε διαλυτικά όπως οινόπνευµα ή βενζίνη. Μην στηρίζεστε ούτε να κρέµεστε από το ηχείο, γιατί µπορεί να πέσει κάτω. έκτης IR του περιβαλλοντικού ηχείου (L) Το παρακάτω διάγραµµα υποδεικνύει τη ζώνη µετάδοσης µέσω υπέρυθρων (το εύρος που µπορεί να φτάσουν οι υπέρυθρες ακτίνες). Κάτοψη Σήµα υπέρυθρων Συµβουλή Μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση του µεταδότη IR στον τοίχο για καλύτερη θέση. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 27. Μπορείτε να ανταλλάξετε τις θέσεις των περιβαλλοντικών ηχείων (L) και (R), ανάλογα µε την πρίζα του τοίχου και τη συσκευή του ηχείου (σελίδα 21). Αν η µετάδοση είναι ελλιπής, µπορείτε επίσης να συνδέσετε τα περιβαλλοντικά ηχεία στο σύστηµα µε τα καλώδια των ηχείων (OPTION γκρι/µπλε) (παρεχόµενα). Όταν αλλάξετε τη θέση των ηχείων, σας συνιστούµε να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο τµήµα ηµιουργία του καλύτερου ήχου για έναν χώρο (σελίδα 77) και Αυτόµατη στάθµιση των κατάλληλων ρυθµίσεων (σελίδα 79). Ποµπός IR Κατά προσέγ. 10 m Περιβαλλοντικό ηχείο (L) 20 GR

21 Ρύθµιση του ποµπού IR και του δέκτη IR του περιβαλλοντικού ηχείου (L) Aφού συνδέσετε τα ηχεία, τον περιβαλλοντικό ενισχυτή, τον ποµπό AC, τον δέκτη IR και τα καλώδια τροφοδοσίας IR (δίκτυο ρεύµατος), ρυθµίστε το ακαλώδιοτο σύστηµα για καλή µετάδοση. "/1 Μετασχηµατιστής εναλ. ρεύµατος POWER Ένδειξη POWER είκτης κατάστασης IR έκτης IR Περιβαλλοντικό ηχείο (L) 1 Πιέστε το POWER στον µετασχηµατιστή AC, και στην συνέχεια πιέστε το "/1 στην συσκευή. Ενεργοποιείται ο µετασχηµατιστής εναλ. ρεύµατος και το σύστηµα. Ο δείκτης POWER του µετασχηµατιστή AC ανάβει και ο δείκτης κατάστασης IR του περιβαλλοντικού ηχείου (L) ανάβει σε πορτοκαλί χρώµα. 2 Προσανατολίστε τον µεταδότη IR και τον δέκτη IR του περιβαλλοντικού ηχείου (L) για να βρίσκονται αντιµέτωπα. Ρυθµίστε τη θέση µέχρι IR να φωτιστεί ο δείκτης σε πράσινο χρώµα. Συµβουλή Ο ποµπός IR είναι φορητός για να διευκολύνει την αλλαγή του προσανατολισµού. Μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση του µεταδότη IR στον τοίχο για καλύτερη θέση. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 27. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εµπόδια, π.χ., ένα άτοµο ή ένα αντικείµενο, µεταξύ του µεταδότη IR και του δέκτη IR του περιβαλλοντικού ηχείου (L). Γιατί αλλιώς, µπορεί να διακοπεί ο ήχος από τα περιβαλλοντικά ηχεία. Αν ο δείκτης IR φωτιστεί σε πορτοκαλί χρώµα, τότε δεν γίνεται η µετάδοση. Ρυθµίστε τη θέση του µεταδότη IR και του περιβαλλοντικού ηχείου (L) µέχρις ότου φωτιστεί σε πράσινο χρώµα ο δείκτης IR. Αν ο δείκτης IR φωτιστεί σε πορτοκαλί χρώµα, ο δέκτης IR λαµβάνει µια υπέρυθρη ακτίνα από ένα άλλο ακαλώδιοτο προϊόν της Sony. Μετακινήστε τον µεταδότη ΙR και/ή το περιβαλλοντικό ηχείο (L) έτσι ώστε ο δείκτης IR να φωτιστεί σε πράσινο χρώµα. Για να τοποθετήσετε το περιβαλλοντικό ηχείο (L) (αριστερό) στη θέση (R) (δεξιά) Ανάλογα µε τη θέση της πρίζας του τοίχου, µπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το περιβαλλοντικό ηχείο (L) στη θέση (R) αν είναι απαραίτητο. 1 Πιέστε το SYSTEM MENU. 2 Πιέστε επανειληµµένα το X/x µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη του µπροστινού πίνακα η ένδειξη SL SR REV και στη συνέχεια πιέστε το ή το c. 3 Πιέστε το X/x για να επιλέξετε µια ρύθµιση. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι υπογραµµισµένη. REV OFF : θέτει το περιβαλλοντικό ηχείο (L) στη θέση (L). REV ON : θέτει το περιβαλλοντικό ηχείο (L) στη θέση (R). 4 Πιέστε το. Η ρύθµιση πραγµατοποιήθηκε. 5 Πιέστε το SYSTEM MENU. Το µενού απενεργοποιείται. Αν πραγµατοποιήσετε τα παραπάνω, σας συνιστούµε να αλλάετε επίσης τις ρυθµίσεις των ηχείων. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο τµήµα ηµιουργία του καλύτερου ήχου για έναν χώρο (σελίδα 77) και Αυτόµατη στάθµιση των κατάλληλων ρυθµίσεων (σελίδα 79). Αρχικές διαδικασίες ΒΑΣΙΚΕΣ 21 GR

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD

ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD DAV_DZ380/680/880 EXOF_OPISTH:DAV_DZ280 EXOF_OPISTH 7/1/09 9:26 AM Page 1 ύστημα Oικιακού Kινηματογράφου DVD Oδηγίες Xρήσης (µόνο DAV-DZ880W) DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W DAV-DZ380/680/880 p1_22:dav-dz260

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Μπάρα ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-262-748-11(1) (GR) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης DAV-DZ340/DAV-DZ740 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Μην τοποθετείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙËÌ ÈÎÈ ÎÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ DVD

ÛÙËÌ ÈÎÈ ÎÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ DVD DAV-F200 EXOF_OPISTH 23-04-08 09:20 ÂÏ 1 ÛÙËÌ ÈÎÈ ÎÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ DVD Oδηγίες Xρήσης DAV-F200 DAV-F200 p1_29 23-04-08 09:23 ÂÏ 1 ÛÙËÌ ÈÎÈ ÎÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ DVD DAV-F200 DAV-F200 p1_29 23-04-08 09:23 ÂÏ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών απευθύνεται στους χρήστες του TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. Το WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V χρησιµοποιείται για την αποστολή, άνευ καλωδίων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation 2-661-163-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Beoab 2 Οδηγός Τα DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC αποτελούν εµπορικά σήµατα της Dolby aboratories icensing Corporation. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1-8) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήρθατε στο U Record το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο να µεταφέρετε τους δίσκους βινυλίου σας στον υπολογιστή σας. Αφού ηχογραφήσετε τα βινύλιά

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7 Ράβδος ήχου Οδηγίες χρήσης EL HT-ST7 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση / Τοποθέτηση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Εισαγωγή των ασύρματων πομποδεκτών 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

2-895-898-72(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2007 Sony Corporation

2-895-898-72(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2007 Sony Corporation 2-895-898-72(2) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2007 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation 2-665-741-72(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT) Πληροφορίες προϊόντος A: Αναλογικές είσοδοι και έξοδοι B: Ψηφιακή είσοδος και έξοδος S/PDIF C: Εσωτερικές αναλογικές είσοδοι C A B Εγκατάσταση Πριν την εγκατάσταση: Αν έχετε κάρτα ήχου στο σύστηµά σας,

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση και τοποθέτηση (3) 2. Επέκταση (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του «TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION». Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL BeoLab 6000 Οδηγός ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση,

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

4-143-834-51(1) Home Theatre System. Οδηγίες λειτουργίας. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-51(1) Home Theatre System. Οδηγίες λειτουργίας. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-51(1) Home Theatre System Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Instrukcja obsługi GR GB SE PL HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με τοποθετημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα