ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑΛ) 1 η ΕΚΔΟΣΗ - ΑΘΗΝΑ 2014

2 Φ Υ Σ Ι Κ Η Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Η διδακτέα εξεταστέα ύλη της Φυσικής Α Λυκείου ορίζεται από: την εγκύκλιο με αρ. πρωτ /Γ2/ της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης /Τμήμα Α και την ΥΑ με αρ. πρωτ /Γ2/ Η ύλη αυτή μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω τρεις ενότητες: 1 η Ενότητα: Κινηματική (Κινήσεις κλπ.) 2 η Ενότητα: Δυναμική υλικού σημείου (Νόμοι του Νεύτωνα, τριβή κλπ.) 3 η Ενότητα: Έργο Ενέργεια. Το κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών για τις προαγωγικές εξετάσεις, προτείνεται να περιλαμβάνει θέματα και από τις τρεις παραπάνω ενότητες. Επίσης είναι καλό να γίνει προσπάθεια ώστε οι τρεις αυτές ενότητες να εκπροσωπούνται και ανά θέμα, αν αυτό είναι εφικτό, ανάλογα με το πλήθος των ερωτήσεων που περιλαμβάνει το κάθε θέμα. Όλα τα θέματα προέρχονται από την εξεταστέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω και διαμορφώνονται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, που περιγράφονται στις οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης (ΥΑ με αρ. πρωτ /Γ2/ ). Οι καθηγητές που θα ασχοληθούν με τη συγγραφή/διαμόρφωση των θεμάτων/ερωτήσεων στο μάθημα της Φυσικής, πρέπει απαραίτητα να λάβουν υπόψη τους: το πρόγραμμα σπουδών για τη Φυσική της Α Λυκείου (ΦΕΚ 1213/2011), την εξεταστέα ύλη, τις οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης, όπως ορίζονται από την ΥΑ με αρ. πρωτ /Γ2/ , το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου. Το κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών περιλαμβάνει τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, που βαθμολογούνται με 25 μονάδες το καθένα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων. -2-

3 Γενικές αρχές οδηγίες για τη συγγραφή των θεμάτων Γενικά για τα θέματα προτείνεται: να είναι διατυπωμένα απλά με ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις, να αποφεύγονται οι γενικόλογες διατυπώσεις, ο σύνθετος λόγος και γενικά αδόκιμες εκφράσεις και λέξεις των οποίων τη σημασία μπορεί να αγνοούν οι μαθητές, να χρησιμοποιείται λεξιλόγιο προσαρμοσμένο στο σχολικό εγχειρίδιο και σύμφωνο με το επίπεδο των μαθητών και την επιστημονική ορολογία, να καθορίζονται με σαφήνεια τα δεδομένα, όπως και τα ζητούμενα, να μην περιέχουν παραπλανητικές ερωτήσεις, ή ερωτήσεις που να αφήνουν το περιθώριο εναλλακτικών απαντήσεων, να αναφέρονται, όπου είναι δυνατόν, σε απλοποιημένα φυσικά συστήματα, αντίστοιχα αυτών που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο, να πάρουν υπόψη τους οι καθηγητές/συγγραφείς τόσο την ύλη, τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, όσο και τις διαφορετικές συνθήκες κάθε σχολείου (Ημερήσιου, ΕΠΑ.Λ. ή Εσπερινού) και ως εκ τούτου τα θέματα που θα προτείνουν να είναι ε- λαφρώς διαφοροποιημένα ως προς το επίπεδο δυσκολίας. να χαρακτηρίζονται ως ΘΕΜΑ Α, ΘΕΜΑ Β, ΘΕΜΑ Γ και ΘΕΜΑ Δ και τα επιμέρους ερωτήματα του κάθε θέματος να αριθμούνται ως Α1, Α2, Α3 ή Β1, Β2 κλπ. Σε κάθε θέμα, όπως και σε κάθε ερώτημα ξεχωριστά, πρέπει να αναγράφεται η αναλυτική βαθμολογία, όπως αυτή ορίζεται στις οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης (Υ.Α. με αρ. πρωτ /Γ2/ ). Οι απαντήσεις αξιολογούνται με βάση τη διδαχθείσα ύλη από το σχολικό εγχειρίδιο καθώς και την επιστημονική ορθότητά τους. Επίσης κάθε θέμα που αποστέλλεται προς την τράπεζα θεμάτων, πρέπει να συνοδεύεται από την παρακάτω περιγραφή. -3-

4 Μάθημα Σχολείο και τάξη που απευθύνεται το θέμα (Υποχρεωτικό πεδίο) Διδακτικός/κοι στόχος/χοι στον/στους οποίο/ους αναφέρεται το θέμα (Προαιρετικό πεδίο) Θέμα (Υποχρεωτικό πεδίο) Εκφώνηση θέματος (Υποχρεωτικό πεδίο) Ενδεικτική απάντηση (Υποχρεωτικό πεδίο) Γνωστική απαίτηση του θέματος, όπως περιγράφεται παρακάτω σε κάθε επιμέρους θέμα. (Σε περίπτωση που η γνωστική απαίτηση του θέματος δεν καλύπτεται από την περιγραφή που αναφέρετε παρακάτω σε κάθε επιμέρους θέμα, να την περιγράψετε) (Προαιρετικό πεδίο) Εκτιμώμενος χρόνος απάντησης (Υποχρεωτικό πεδίο) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώνετε ανάλογα: Α τάξη Ημερ. ΓΕΛ ή Α τάξη ΕΠΑΛ ή Β τάξη εσπερ. ή (Α τάξη Ημερ. ΓΕΛ και Α τάξη ΕΠΑΛ) κλπ. ανάλογα με το σχολείο (ή τα σχολεία) και την τάξη στην οποία απευθύνεται το θέμα. Αναφέρατε τον στόχο/χους που επιδιώκετε να αξιολογήσετε μέσω του συγκεκριμένου θέματος όπως αυτός/τοί περιγράφεται/νται στο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) Β ή Δ Π.χ. Αξιολογείται αν οι μαθητές μπορούν να ερμηνεύουν ένα διάγραμμα, αντλώντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την απάντηση του ερωτήματος. ή α) να εφαρμόζουν κατάλληλα ορισμούς, νόμους ή εξισώσεις για την επίλυση ενός ερωτήματος. β) να συνθέτουν τις γνώσεις που διαθέτουν, προκειμένου να καταλήξουν στην επίλυση ενός ερωτήματος. Γράφεται κατ εκτίμηση ο χρόνος που χρειάζεται ο μαθητής για να απαντήσει στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. -4-

5 Προτεινόμενα γενικά χαρακτηριστικά Τα προτεινόμενα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το κάθε θέμα ξεχωριστά, περιγράφονται παρακάτω. ΘΕΜΑ Α Το πρώτο θέμα ελέγχει την ικανότητα των μαθητών για ανάκληση και αναπαραγωγή εννοιών, ορισμών, εξισώσεων και άλλων διαδικασιών. Γενικότερα ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της διδακτέας εξεταστέας ύλης. Αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις κλειστού τύπου. Κάθε ερώτηση περιλαμβάνει: μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής με 4 πιθανές απαντήσεις ή μια ομάδα πέντε προτάσεων σωστού λάθους ή μια ερώτηση αντιστοίχισης με 5 αντιστοιχίσεις ή κάποια άλλου τύπου ερώτηση κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις όλων των παραπάνω τύπων δεν πρέπει να αφήνουν το περιθώριο εναλλακτικών απαντήσεων και δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές. Οι μονάδες κατανέμονται ισότιμα στις 5 ερωτήσεις. -5-

6 Ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων για το ΘΕΜΑ Α Ερώτηση πολλαπλής επιλογής Το έργο ως φυσικό μέγεθος εκφράζει: α) την ενέργεια που έχει ένα σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησής του. β) το ρυθμό με τον οποίο μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε κάποια άλλη. γ) την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή που μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη. δ) το ρυθμό με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια σε ένα σώμα. Μονάδες 5 Ερώτηση αντιστοίχισης Να αντιστοιχίσετε ένα προς ένα τα φυσικά μεγέθη της πρώτης στήλης με την αντίστοιχη μονάδα μέτρησής του, από τη δεύτερη στήλη. Φυσικά μεγέθη Μονάδα μέτρησης στο S.I. 1) Επιτάχυνση α) cal 2) Ισχύς β) m/s 3) Δύναμη γ) kg 4) Έργο δύναμης δ) N 5) Ταχύτητα ε) m/s 2 στ) J ζ) W Ερώτηση σωστού-λάθους Μονάδες 5 Να μεταφέρετε στην κόλλα απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα να σημειώσετε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α) Σε μία ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση, το διάστημα που διανύει το κινητό είναι πάντα ίσο με τη μετατόπισή του. β) Όταν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα, τότε στο σώμα ασκούνται δυνάμεις των οποίων η συνισταμένη είναι διάφορη του μηδενός. γ) Οι δυνάμεις δράσης αντίδρασης ασκούνται πάντα σε διαφορετικά σώματα. δ) Όταν μία δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι κάθετη προς την μετατόπισή του, τότε δεν παράγει έργο. ε) Όταν ένα σώμα κινείται με την επίδραση μόνο του βάρους του, τότε η δυναμική του ενέργεια δε μεταβάλλεται. Μονάδες 5-6-

7 ΘΕΜΑ Β Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές: να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Η πρώτη ερώτηση του 2 ου θέματος, βαθμολογείται με 12 μονάδες και η δεύτερη με 13 μονάδες. Η ερώτηση (ή οι ερωτήσεις) κλειστού τύπου προτείνεται να χωρίζονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο μαθητής καλείται: να επιλέξει τη σωστή απάντηση σε μία ερώτηση η οποία συνοδεύεται από τρεις πιθανές απαντήσεις ή να συμπληρώσει σωστά έναν πίνακα ή να αντιστοιχίσει σωστά μεγέθη, έννοιες, εξισώσεις μεγεθών, γραφικές παραστάσεις, κλπ. Στο δεύτερο μέρος ο μαθητής καλείται να περιγράψει τα βήματα που ακολούθησε προκειμένου να αιτιολογήσει την απάντηση του πρώτου μέρους. Συγκεκριμένα το δεύτερο θέμα ελέγχει την ικανότητα των μαθητών: να ανακαλούν στη μνήμη τους έννοιες, νόμους, εξισώσεις, ορισμούς κλπ. να εφαρμόζουν κατάλληλα νόμους, εξισώσεις, αρχές κλπ. για να απαντούν σε απλά ερωτήματα. να ερμηνεύουν και να παίρνουν τις απαραίτητες πληροφορίες από ένα διάγραμμα ή μια εικόνα που αφορά σε ευθύγραμμες κινήσεις. να ταξινομούν και να οργανώνουν σε βήματα τις πληροφορίες που δίνονται στην εκφώνηση προκειμένου να απαντήσουν και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. να εκφράζονται σωστά και να αιτιολογούν τα βήματα που ακολούθησαν για την απάντησή τους. να αναφέρουν και να συσχετίζουν τις γνώσεις τους με φαινόμενα από την καθημερινή ζωή. -7-

8 Ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων για το ΘΕΜΑ Β Ερώτηση σωστού-λάθους με αιτιολόγηση Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα. Η πέτρα κινείται κατακόρυφα, φτάνει στο ύψος του δευτέρου ορόφου και στη συνέχεια πέφτει στο έδαφος και ακινητοποιείται. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Ένας συμμαθητής σας ισχυρίζεται ότι: «η επιτάχυνση με την οποία κινείται η πέτρα έχει σταθερό μέτρο και κατεύθυνση σε όλη τη διάρκεια της κίνησής της». Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον παραπάνω ισχυρισμό, δικαιολογώντας την α- πάντησή σας. Μονάδες 12 Ερώτηση κλειστού τύπου με αιτιολόγηση Σε κιβώτιο που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη F και αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται το διάγραμμα του μέτρου της δύναμης F σε συνάρτηση με το χρόνο. Α) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές, να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή. Η κίνηση της μπάλας είναι ομαλά επιταχυνόμενη: α) στη χρονική διάρκεια 0 t1. β) στη χρονική διάρκεια t 1 t 2. γ) σε όλη τη χρονική διάρκεια από 0 t2. F 0 t t 1 2 t Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 4 Μονάδες 8-8-

9 Ερώτηση κλειστού τύπου με αιτιολόγηση Στο εργαστήριο του σχολείου σας μελετήσατε πειραματικά την ευθύγραμμη κίνηση ενός αμαξιδίου 140 πάνω σε μια επιφάνεια με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού χρονομετρητή Για την επεξεργασία της χαρτοταινίας που πήρατε από το 20 0 πείραμα χρησιμοποιήσατε το γεγονός 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 ότι η απόσταση μεταξύ Χρονος σε s δύο διαδοχικών κουκίδων αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 0,1 s. Επιπλέον υπολογίσατε την ταχύτητα θεωρώντας ότι η μέση ταχύτητα για χρονικό διάστημα Δt=0,2s είναι ίση με την ταχύτητα τη χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στο μέσο του χρονικού διαστήματος και κατασκευάσατε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του αμαξιδίου σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα. Ταχύτητα σε cm/s Χαρτοταινία Α εκατοστα Χαρτοταινία Β εκατοστα Χαρτοταινία Γ εκατοστα Ένας συμμαθητής σας όμως μπέρδεψε τη χαρτοταινία του δικού σας πειράματος με τις χαρτοταινίες από άλλα 2 αντίστοιχα πειράματα. Α) Από τις 3 χαρτοταινίες που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα, αυτή που αντιστοιχεί στο δικό σας πείραμα, είναι: α) η Α β) η Β γ) η Γ Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 5 Μονάδες 8-9-

10 ΘΕΜΑ Γ Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση: εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, εξισώσεων, νόμων και αρχών αξιοποίησης εργαστηριακών δεξιοτήτων. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε τρία (ή το πολύ σε τέσσερα) επιμέρους διαβαθμισμένα ερωτήματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι ισόβαθμα. Ένα ή δύο από τα ερωτήματα της άσκησης, ανάλογα με την κρίση του διδάσκοντα, προτείνεται να αναφέρεται στην (ή στις) εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα ερωτήματα της άσκησης δεν είναι απαραίτητο να είναι ισόβαθμα και προτείνεται να ανήκουν στην ίδια ενότητα ύλης, (όπως περιγράφεται στην αρχή) ή να αντιστοιχούν σε δύο το πολύ ενότητες. Συγκεκριμένα το τρίτο θέμα ελέγχει την ικανότητα των μαθητών: να εφαρμόζουν κατάλληλα ορισμούς, νόμους ή εξισώσεις για την επίλυση ενός ερωτήματος. να σχεδιάζουν απλά σχήματα με δυνάμεις, ταχύτητες, επιταχύνσεις κλπ. με βάση τις πληροφορίες που δίνονται από την εκφώνηση της άσκησης. να ερμηνεύουν ένα διάγραμμα, αντλώντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την απάντηση του ερωτήματος. να αξιοποιήσουν δεδομένα από την εκτέλεση μιας εργαστηριακής άσκησης που είχε πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να διατυπώνουν αντίστοιχα συμπεράσματα. να εκφράζουν σωστά με χρήση μαθηματικών τύπων ή διαγραμμάτων τα βήματα που ακολούθησαν για την απάντηση ενός ερωτήματος. -10-

11 ΘΕΜΑ Δ Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα (ή μία άσκηση), που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής επίλυσης προβλήματος. Το πρόβλημα αυτό (ή η άσκηση) μπορεί να αναλύεται σε τέσσερα (4) το πολύ διαβαθμισμένα ερωτήματα. Τα ερωτήματα του προβλήματος (ή της άσκησης), δεν είναι απαραίτητο να είναι ισόβαθμα και προτείνεται να αντιστοιχούν σε δύο τουλάχιστον ενότητες ύλης (όπως αυτές περιγράφονται αρχικά). Συγκεκριμένα το τέταρτο θέμα ελέγχει την ικανότητα των μαθητών: να εφαρμόζουν κατάλληλα ορισμούς, νόμους ή εξισώσεις για την επίλυση ενός ερωτήματος. να ερμηνεύουν ένα διάγραμμα, αντλώντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίλυση ενός ερωτήματος. να σχεδιάζουν απλά σχήματα με δυνάμεις, ταχύτητες, επιταχύνσεις κλπ. με βάση τις πληροφορίες που δίνονται από την εκφώνηση της άσκησης. να εκφράζουν σωστά με χρήση μαθηματικών τύπων ή διαγραμμάτων τα βήματα που ακολούθησαν για την απάντηση ενός ερωτήματος. να σχεδιάζουν διαγράμματα με βάση τις οδηγίες που δίνονται από την εκφώνηση αλλά και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επίλυση της άσκησης. να μετασχηματίζουν αριθμητικά πειραματικά δεδομένα σε γραφικές παραστάσεις και αντίστροφα. να συνθέτουν τις γνώσεις που διαθέτουν, προκειμένου να καταλήξουν στην επίλυση ενός ερωτήματος. να επιλέγουν μια μέθοδο και να αναπτύσσουν μια στρατηγική επίλυσης προβλήματος. να συνδυάζουν έννοιες, νόμους, εξισώσεις, και βασικές αρχές της Φυσικής. -11-

12 Ενδεικτικό παράδειγμα για το ΘΕΜΑ Δ Ένα κιβώτιο μάζας 10 kg βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0, ασκείται στο κιβώτιο οριζόντια δύναμη F, σταθερής υ (m/s) 20 κατεύθυνσης. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου σε συνάρτηση με το χρόνο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης t(s) μεταξύ του κιβωτίου και του οριζόντιου δαπέδου είναι ίσος με μ = 0,2 Η επίδρα- ση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s 2. Αναφερόμενοι πάντα στη χρονική διάρκεια 0 20 s: Δ1) να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις που εκτελεί το σώμα και να υπολογίσετε την επιτάχυνση του, σε κάθε μια από αυτές, Μονάδες 6 Δ2) να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος, Μονάδες 5 Δ3) να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης και στη συνέχεια να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες, τη γραφική παράσταση του μέτρου της δύναμης F σε συνάρτηση με το χρόνο, Μονάδες 8 Δ4) να υπολογίσετε τη ενέργεια που μεταφέρθηκε στο κιβώτιο, μέσω του έργου της δύναμης F. Μονάδες 6 Τεχνικές λεπτομέρειες για την εμφάνιση των θεμάτων Για να υπάρχει μια όσο το δυνατόν ομοιομορφία στην εμφάνιση των θεμάτων, τα αρχεία που θα στείλουν οι συγγραφείς προς την τράπεζα θεμάτων προτείνεται: να είναι γραμμένα σε αρχείο word 2003, να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Times New Roman με μέγεθος 12, τα φυσικά μεγέθη να εμφανίζονται με πλάγια γραφή (Ιtalic) π.χ. μάζα m = 5 kg ή δύναμη μέτρου F = 10 Ν. οι εξισώσεις να είναι γραμμένες στο word (από την επιλογή εισαγωγή εξισώσεων) ή στο mathtype, τα σχήματα να είναι σχεδιασμένα στο word και να είναι σε επεξεργάσιμη μορφή. -12-

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Βιολογία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Έχοντας υπόψη : Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50 Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ο

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 123 28 Μαΐου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 79 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτη ση και Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1401 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110 7 Μαΐου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 68 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξι ολόγηση των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα