Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: Η απόσταση των φαναριών είναι:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: Η απόσταση των φαναριών είναι:"

Transcript

1 ΘΕΜΑ Β Β 1. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο μεταξύ δυο διαδοχικών σηματοδοτών της τροχαίας ( φαναριών). Η γραφική παράσταση της ταχύτητάς του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται στο παρακάτω διάγραμμα Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: Η απόσταση των φαναριών είναι: υ (m/s) 0 α) 60 m β) 100 m γ) 900 m Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 0 Β. Δυο σώματα Σ 1 και Σ με ίσες μάζες ( m 1 = m = m) είναι ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συνδέονται με ένα τεντωμένο και αβαρές σχοινί. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s στο σώμα Σ ασκείται μια οριζόντια και σταθερού μέτρου δύναμη F, οπότε το σύστημα αρχίζει να κινείται. με σταθερή επιτάχυνση α προς τα δεξιά. Η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Η τάση του τεντωμένου σχοινιού Τ συγκρινόμενη με την F έχει τιμή: 10 Σ 1 Σ α F 60 t (s) α) F β) F γ) F Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

2 ΘΕΜΑ Δ Σώμα Σ 1 έχει μάζα m 1 = kg βρίσκεται ακίνητο στο σημείο Α του οριζόντιου έδαφος με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,. Σώμα Σ έχει μάζα m = 4 kg και βρίσκεται ύψος H = 80 m από το οριζόντιο έδαφος στο σημείο Β. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s αφήνεται ελεύθερο το Σ ενώ ταυτόχρονα ασκούμε στο σώμα Σ 1 σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου F = 8N προς τα δεξιά. m Δίνεται ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι g = 10 s, η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και το επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας είναι το οριζόντιο έδαφος.. A m 1 Δ1) Να υπολογίσετε το ύψος από το έδαφος στο οποίο το Σ θα έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια 1600 J Δ) Ποιο από τα δύο σώματα θα φτάσει πρώτο στο σημείο Γ αν γνωρίζετε ότι ΑΓ = d = 9 m d Δ3) Να υπολογίσετε τη μέση ισχύ του βάρους του σώματος Σ κατά την κίνηση του από το Β στο Γ Δ4) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της κινητικής ενέργειας του Σ σε συνάρτηση με το χρόνο κατά τη κίνησή του από το Β στο Γ. Μονάδες 5 B Γ m H

3 ΘΕΜΑ Β Β 1. Αλεξιπτωτιστής πέφτει από αεροπλάνο τη χρονική στιγμή t 0. Μετά από χρονικό διάστημα Δt αφότου εγκατέλειψε το αεροπλάνο αρχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα μέχρι να προσγειωθεί στο έδαφος Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Κατά τη διάρκεια της κίνησης με σταθερή ταχύτητα η μηχανική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή: α) αυξάνεται β) παραμένει σταθερή γ) μειώνεται Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β. Σε σώμα μάζας m = kg είναι αρχικά ακίνητο. Τη χρονική στιγμή t αρχ = 0 s αρχίζει να ασκείται στο σώμα συνισταμένη δύναμη. Στο παρακάτω σχήμα δίδεται η γραφική παράσταση r της αλγεβρικής τιμής της συνισταμένης δύναμης (ΣF) σε συνάρτηση με το χρόνο. Α) Να χαρακτηρίσετε την πρόταση που ακολουθεί με το γράμμα Σ αν είναι σωστή και με το Λ αν είναι λανθασμένη. Τη χρονική στιγμή t = 10 s το σώμα κινείται με ταχύτητα της οποίας η αλγεβρική τιμή είναι m υ 50 s. Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 9

4 ΘΕΜΑ Δ Κιβώτιο μάζας m = 5 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο, στη θέση x 0 = 0 σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη F r μέτρου F= 30 N. Τη χρονική στιγμή t = 5 s το κιβώτιο κινείται ταχύτητα μέτρου του άξονα x x. m Δίνεται ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι g = 10 s είναι αμελητέα. Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κιβωτίου. m υ= 10 s κατά τη διεύθυνση, και η επίδραση του αέρα Δ) Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχει δύναμη τριβής Τ και να υπολογίσετε την τιμή της (κάνοντας και το κατάλληλο σχήμα με τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα). Δ3) Να υπολογίσετε την τιμή του συντελεστή της τριβής ολίσθησης μ μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου. Δ4) Να κατασκευάσετε τα διαγράμματα, σε βαθμολογημένους άξονες, ταχύτητας - χρόνου και θέσης χρόνου για το χρονικό διάστημα από t 0 = 0 s μέχρι t = 5 s, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s το κιβώτιο ήταν στην αρχή του άξονα κίνησης (θέση x = 0 m) και κινείται προς τα θετικά.

5 ΘΕΜΑ Β Β 1. Σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ 0. Στο σώμα ασκείται δύναμη F στην διεύθυνση της κίνησης του, με φορά ίδια με της υ 0. Το μέτρο της δύναμης σε συνάρτηση με τη θέση του σώματος μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα: Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος : α) μειώνεται β) μένει σταθερό γ) αυξάνεται Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β. Αθλητής αγωνίζεται στο άθλημα ελεύθερης κολύμβησης, σε πισίνα μήκους 50 m. Τη χρονική στιγμή t 1 = 0 s μετά την εκκίνηση βρίσκεται στη θέση x 1 = 40 m και απομακρύνεται από την αφετηρία, ενώ την χρονική στιγμή t = 40 s βρίσκεται στη θέση x = 0 m πλησιάζοντας την αφετηρία: Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Η μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο αθλητής κατά το χρονικό διάστημα από την χρονική στιγμή t 1 = 0 s έως την χρονική στιγμή t = 40 s είναι: α) m m β) 1 γ) s s Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας F 0 x m s Μονάδες 9

6 ΘΕΜΑ Δ Σώμα Σ με μάζα m =1 kg είναι ακίνητο σε σημείο Α οριζόντιου δαπέδου. Την χρονική στιγμή t 0 = 0 s στο σώμα Σ ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου F = 8 N και το Σ αρχίζει να κινείται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,. Τη χρονική στιγμή t 1 που το Σ βρίσκεται σε απόσταση 1 m από το Α η δύναμη F καταργείται και τη χρονική στιγμή t το σώμα Σ σταματά. m Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g = 10 s αμελητέα. και ότι η επίδραση του αέρα είναι Δ1) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση α 1 που αποκτά το σώμα στο χρονικό διάστημα που ασκείται η F. Μονάδες 5 Δ) Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα της κίνησης του σώματος Σ, από τη χρονική στιγμή t 0 έως τη χρονική στιγμή t που το σώμα σταματά. Δ3) Να σχεδιάσετε, σε βαθμολογημένους άξονες, το διάγραμμα του μέτρου της ταχύτητας υ σε συνάρτηση με τον χρόνο t και να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις που εκτελεί το σώμα Σ. Δ4) Να υπολογίσετε τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα Σ κατά τη διάρκεια της κίνησής του. Ποιες μετατροπές ενέργειας γίνονται μέσω αυτών των έργων;

7 ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας άνθρωπος, ο οποίος στέκεται σε επίπεδη επιφάνεια, κρατά ακίνητη μια σφαίρα μάζας m = 10 kg και Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s ο άνθρωπος ασκεί δύναμη F στη σφαίρα προκειμένου να την εκτοξεύσει κατακόρυφα προς τα πάνω. Με τη επίδραση της δύναμης η σφαίρα αποκτά m m επιτάχυνση μέτρου α 5. Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g = 10 s s η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Το μέτρο της δύναμης που άσκησε ο άνθρωπος για να εκτοξεύσει τη σφαίρα είναι ίσο με : α) 50 Ν β) 150 Ν γ) 100 Ν Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β Ξύλινο κιβώτιο μάζας m βρίσκεται ακίνητο πάνω σε επίπεδο οριζόντιο δάπεδο με το οποίο έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s o άνθρωπος που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα σπρώχνει το ξύλινο κιβώτιο. ασκώντας σε αυτό σταθερή οριζόντια δύναμη F r για την τιμή της οποίας ισχύει η σχέση F > m μ g. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. και ότι Όταν το κιβώτιο θα έχει μετατοπιστεί κατά x τότε θα κινείται με ταχύτητα της οποίας το μέτρο θα δίδεται από τη σχέση α) β) γ) Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 9

8 ΘΕΜΑ Δ km Αυτοκίνητο μάζας m = 1000 kg κινείται σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα υ= 7 h. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s ο οδηγός αντιλαμβάνεται το κόκκινο φανάρι σε απόσταση 110 m και αρχίζει ακαριαία να φρενάρει, ασκώντας, μέσω των φρένων, σταθερή οριζόντια δύναμη F στο αυτοκίνητο με μέτρο F = 000 N, το οποίο ακινητοποιείται τη χρονική στιγμή t 1. m Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g = 10 s αμελητέα. και ότι η επίδραση του αέρα είναι Δ1) Nα υπολογίσετε το μέτρο της επιβράδυνσή α με την οποία κινείται το αυτοκίνητο. Μονάδες 5 Δ) Να προσδιορίσετε αν το αυτοκίνητο θα προλάβει να σταματήσει πριν το φανάρι. Δ3) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα του μέτρου της ταχύτητας υ του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με τον χρόνο t από τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s έως τη χρονική στιγμή t 1. Δ4) Να υπολογίσετε το έργο W της δύναμης F των φρένων κατά τη διάρκεια της κίνησης του αυτοκινήτου από τη χρονική στιγμή t 0 έως τη χρονική στιγμή t 1 και να το συγκρίνετε με την αρχική κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου Κ αρχ.

9 ΘΕΜΑ Β Β 1. Στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου σας μελετάτε πειραματικά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος. Αφήνετε το σώμα ελεύθερο από ορισμένο ύψος. (Θεωρείτε τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s τη στιγμή που αφήνεται το σώμα και x 0 = 0 m τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t 0. Στη συνέχεια, με κατάλληλη διάταξη, καταγράφετε τη θέση του σώματος για διάφορες χρονικές στιγμές. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων κατασκευάζετε ένα πίνακα τιμών και τοποθετείτε τα αντίστοιχα πειραματικά σημεία σε ένα διάγραμμα με άξονες τη θέση x και το t. Με τη βοήθεια αυτών των σημείων χαράσσετε την ευθεία που περιγράφει τα πειραματικά δεδομένα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Η κλίση k της ευθείας του παραπάνω διαγράμματος παριστάνει: X X 10 X α) την επιτάχυνση α με την οποία κινείται το σώμα: k = α β) το μισό της επιτάχυνσης α με την οποία κινείται το σώμα: γ) την τελική ταχύτητα με την οποία κινείται ο σώμα: k = υ Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας k α Β. Μια πέτρα μάζας m kg αφήνεται να πέσει από ύψος 50 m. Δίνεται το μέτρο της m επιτάχυνσης της βαρύτητας g = 10 και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Τρεις s συμμαθητές διαφωνούν για την ενέργεια που έχει η πέτρα σε ύψος σε ύψος 30 m από την επιφάνεια της Γης. Ο Κώστας ισχυρίζεται ότι η πέτρα έχει κινητική ενέργεια 600 J, η Ελένη ισχυρίζεται ότι η πέτρα έχει δυναμική ενέργεια 1000 J και ο Σάββας ότι η πέτρα έχει κινητική ενέργεια 400 J. Ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρείται η επιφάνεια της Γης Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Σωστός είναι ο ισχυρισμός: α) του Κώστα β) της Ελένης γ) του Σάββα Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας X 10 - Μονάδες 9

10 ΘΕΜΑ Δ Δύο αυτοκίνητα Α και Β, με μάζες m Α = 1000 kg και m Β = 800 kg αντίστοιχα, τα οποία είναι αρχικά ακίνητα, ξεκινούν ταυτόχρονα και επιταχύνονται ευθύγραμμα για χρονικό διάστημα t = 0 s. Στο αυτοκίνητο Α μέσω της λειτουργίας του κινητήρα ασκείται σταθερή οριζόντια η δύναμη F A = 000 Ν που προκαλεί τη κίνηση του αυτοκινήτου, ενώ η δύναμη της αντίστασης του αέρα είναι σταθερή με μέτρο Τ Α = 800 Ν. Στο αυτοκίνητο Β, αντίστοιχα, μέσω της λειτουργίας του κινητήρα ασκείται σταθερή οριζόντια η δύναμη F Β = 1800 Ν ενώ η δύναμη της αντίστασης του αέρα είναι Τ Β = 600 Ν. Δ1) Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στα αυτοκίνητα Δ) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση που αποκτά κάθε αυτοκίνητο Μονάδες 5 Μονάδες 5 Δ3) Να υπολογιστούν τα μέτρα των ταχυτήτων υ Α και υ Β που αποκτούν τα αυτοκίνητα στο χρόνο t. Δ4) Να υπολογιστεί το διάστημα που διανύει κάθε αυτοκίνητο στο χρόνο t.

11 ΘΕΜΑ Β Β 1. Σώμα Α μάζας m και σώμα Β μάζας m βρίσκονται ακίνητα σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s στο σώμα Α ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F οπότε αρχίζει να κινείται με επιτάχυνση μέτρου α 1 και στο σώμα Β ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F οπότε αρχίζει να κινείται με επιτάχυνση μέτρου α. Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Για τις επιταχύνσεις με τις οποίες κινούνται τα δυο σώματα ισχύει: α1 α) α 1 = α β) α = 4 α 1 γ) α = 4 Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β. Σώμα με μάζα m = 4 kg κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Η εξίσωση που περιγράφει τη θέση του σώματος δίδεται από τη σχέση: x = t (S.I.) Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. H συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει μέτρο α) 8 Ν β) 4 Ν γ) 16 Ν Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 9

12 ΘΕΜΑ Δ m Ένα κιβώτιο μάζας m = kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υ = +4. s Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη F για την οποία η γραφική παράσταση της αλγεβρικής της τιμής σε συνάρτηση με το χρόνο παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: F(N) t (s) - Δ1) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 s έως 1 s. Δ) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του κιβώτιου για το χρονικό διάστημα 0 s έως 1 s. Δ3) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος κατά τη διάρκεια του 8 ου δευτερόλεπτου της κίνησής του. Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F για το χρονικό διάστημα 0 s έως 1 s.

13 ΘΕΜΑ Β Β 1. Το σώμα μάζας m1 βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα 1 όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ 1. m1 Το σώμα μάζας m βάλλεται επίσης με οριζόντια ταχύτητα υ 3 υ1 πάνω σε οριζόντιο 3 επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 1 Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις συνδέει τα μέτρα των τριβών ολίσθησης που ασκούνται στα δυο σώματα; T α) T1 T β) 1 T γ) 1 1, 5 T 3 T Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β. Σώμα Σ βρίσκεται ακίνητο σε ύψος h από το έδαφος (Θέση Α), όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα και έχει δυναμική ενέργεια U A = 00 J ως προς το έδαφος. Αφήνουμε το σώμα να πέσει εκτελώντας ελεύθερη πτώση. Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Όταν το σώμα θα βρίσκεται σε ύψος h του ενέργεια θα είναι : α) Κ Γ =50J β) Κ Γ =100J γ) Κ Γ =5J m 1 m Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας υ 1 υ από το έδαφος (Θέση Γ) η κινητική Μονάδες 9 A Γ h/ h

14 ΘΕΜΑ Δ Σώμα μάζας m = 0 kg, βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, στη θέση x = 0 m. Από τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s ασκείται σε αυτό δύναμη παράλληλη στο δάπεδο και κινείται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα x x. Η αλγεβρική τιμή της σε συνάρτηση με τη θέση του σώματος φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Όταν το σώμα βρίσκεται στη τη θέση x = 9 m η δύναμη καταργείται. Από μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώσαμε ότι το σώμα κατά την μετακίνησή του από τη θέση x 1 = 6 m έως τη θέση x = 8 m κινείται με σταθερή ταχύτητα. Να θεωρήσετε ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι σταθερός σε όλη τη διαδρομή. m Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g = 10 και ότι η επίδραση του αέρα s αμελείται. Να υπολογίσετε Δ1) Tο μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται από το δρόμο στο σώμα. Δ) Tο συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου. Δ3) Tη θέση στην οποία θα σταματήσει το σώμα. Δ4) Να χαρακτηρίσετε (επιταχυνόμενη-επιβραδυνόμενη-ευθύγραμμη ομαλή) τις κινήσεις που εκτελεί το σώμα σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του και να υπολογίσετε τη μέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησης που περιγράφεται παραπάνω. Μονάδες 9

15 ΘΕΜΑ Β Β 1. Σώμα μάζας m αφήνεται να πέσει από ύψος h. Το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Σε κάποιο σημείο της τροχιάς του έχει μηχανική ενέργεια E. Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g, το ύψος από το οποίο το αφήσαμε είναι: E mg α) h β) h mge γ) h mg E Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β Δύο σώματα Α, Β βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συνδέονται με αβαρές μη εκτατό νήμα. Η μάζα του Α είναι μεγαλύτερη από τη μάζα του Β. Στο σώμα Β ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F με την επίδραση της οποίας το σύστημα των δυο σωμάτων κινείται προς τα δεξιά με επιτάχυνση α 1 (βλέπε το παρακάτω σχήμα) και το νήμα ασκεί δύναμη μέτρου Τ 1. Η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. F Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Αν η οριζόντια δύναμη F ασκηθεί στο σώμα Α τότε το σύστημα των δυο σωμάτων κινείται προς τα αριστερά με επιτάχυνση α (βλέπε το παραπάνω σχήμα) και το νήμα ασκεί δύναμη μέτρου Τ τότε: α) α > α 1 και Τ 1 = Τ β) α = α 1 και Τ 1 = Τ γ) α = α 1 και Τ 1 > Τ Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Α Α Β Β F

16 ΘΕΜΑ Δ Σώμα μάζας m kg είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο στη θέση x 0 0 m. O συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος επιπέδου είναι μ= 0,1. Τη χρονική στιγμή t 0 0 s αρχίζει να ασκείται στο σώμα οριζόντια δύναμη F μεταβλητού μέτρου, (όπως φαίνεται στο σχήμα) με την επίδραση της οποίας το σώμα αρχίζει να ολισθαίνει πάνω στο επίπεδο. Η αλγεβρική τιμή της δύναμης δίνεται από τη σχέση: F 8 x (S.I) (όπου x είναι η θέση του σώματος). m Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g = 10 s και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. x 0 =0 m F x 1 x Δ1) Να υπολογίσετε την τριβή ολίσθησης που ασκείται στο σώμα από το οριζόντιο επίπεδο και να εκφράσετε την αλγεβρική τιμή της συνισταμένης δύναμης (F ολ. ) που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με τη θέση x του σώματος. Δ) Να προσδιορίσετε τη θέση x 1 στην οποία μηδενίζεται η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα και να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης από τη θέση x 0 έως τη θέση x 1. Δ3) Να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα στη θέση x 1 (δίνεται ότι 1,4 ) Δ4) Αν η δύναμη F καταργείται στη θέση x 1, να προσδιορίσετε τη θέση x στην οποία το σώμα ακινητοποιείται. (+)

17 ΘΕΜΑ Β Β 1. Μια μαθήτρια οδηγεί ένα ποδήλατο με σταθερή ταχύτητα, κάποια στιγμή σταματά να περιστρέφει το πεντάλ και η ταχύτητα του ποδηλάτου μειώνεται στο μισό της αρχικής τιμής σε χρονικό διάστημα t. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Αν η αρχική τους ταχύτητα ήταν διπλάσια και σταματούσε να κάνει πεντάλ η ταχύτητα θα μειώνονταν στο μισό της αρχικής τιμής σε χρονικό διάστημα : t α) t β) t γ) Να δεχτείτε ότι η συνισταμένη των δυνάμεων που επιβραδύνουν το ποδήλατο είναι ίδια και στις δυο περιπτώσεις. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β. Ακίνητο σημειακό αντικείμενο μάζας m δέχεται τη χρονική στιγμή t = 0 δυνάμεις σταθερής συνισταμένης ΣF και τη χρονική στιγμή που έχει μετατοπιστεί κατά έχει ταχύτητα. Α) Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισμό: Αν το ίδιο σημειακό αντικείμενο δεχόταν συνισταμένη δύναμη ΣF, θα αποκτούσε ταχύτητα r τη χρονική στιγμή που θα είχε μετατοπιστεί κατά Δx. Μονάδες 3 Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.. Μονάδες 10

18 ΘΕΜΑ Δ Ένα αυτοκίνητο μάζας m=1500 kg το οποίο αρχικά είναι ακίνητο, αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση μέτρου m/s, μέχρι η ταχύτητά του να γίνει 0m/s. Στη συνέχεια κινείται ομαλά με την ταχύτητα που απέκτησε. Δ1) Να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο. Μονάδες 5 Δ) Να βρείτε πόσο θα μετακινηθεί το αυτοκίνητο μέχρι να αποκτήσει την ταχύτητα των 0m/s. Δ3) Να βρεθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί το αυτοκίνητο για να μετακινηθεί συνολικά κατά 00 m. Στη συνέχεια να απεικονίσετε γραφικά τη τιμή της ταχύτητας του σε συνάρτηση με το χρόνο, σε βαθμολογημένο σύστημα αξόνων, για τη παραπάνω μετατόπιση των 00 m. Δ4) Να υπολογίστε το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται πάνω στο αυτοκίνητο μέχρι αυτό να μετακινηθεί κατά 150 m από την αρχική του θέση.

19 ΘΕΜΑ Β Β 1. Αντικείμενο έχει μάζα m = 5kg και κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 5 m. s Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Το μέτρο της οριζόντιας δύναμης F ur που είναι αναγκαία ώστε να διατηρεί το αντικείμενο την κατάσταση της κίνησής του είναι: α). 10 Ν β). 5 Ν γ). 0 Ν Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Β. Στον πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης x ενός αυτοκινήτου και οι αντίστοιχες χρονικές στιγμές καθώς αυτό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. t (s) x (m) Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Η ταχύτητα του αυτοκινήτου: α) αυξάνεται με σταθερό ρυθμό β) μειώνεται με σταθερό ρυθμό γ) παραμένει σταθερή Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9

20 ΘΕΜΑ Δ Ένα κιβώτιο βάρους B 100 N είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t 0 0 s ασκείται στο κιβώτιο σταθερή κατακόρυφη δύναμη ur F και το κιβώτιο αρχίζει να ανυψώνεται επιταχυνόμενο. Το κιβώτιο αποκτά ταχύτητα μέτρου 10 m τη στιγμή t 1 5 s. Τη s χρονική στιγμή t1 5 s η δύναμη παύει να ασκείται. Η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή g 10 m και η αντίστασης του αέρα είναι αμελητέα. Ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ε- s νέργεια να πάρετε το οριζόντιο δάπεδο. Δ1) Nα υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης ur F Δ) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμη ur F στο χρονικό διάστημα t0 0 s t1 5 s καθώς και τη μηχανική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t 1 5 s Δ3) Να υπολογίσετε το ρυθμό με τον μεταβάλλεται η ταχύτητα του κιβωτίου και να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει αυτό μετά την κατάργηση της δύναμης ur F. Μονάδες 5 Δ4) Γνωρίζοντας ότι μετά την κατάργηση της δύναμης ur F η μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται σταθερή να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος όταν αυτό επιστρέφει στο οριζόντιο δάπεδο.

21 ΘΕΜΑ Β Β 1. Σώμα κινείται πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια και τη χρονική στιγμή t 0 0 s η ταχύτητά του έχει μέτρο με κατεύθυνση προς τα δεξιά. Από τη χρονική στιγμή t 0 0 s μέχρι την χρονική στιγμή t ασκείται στο σώμα μια σταθερή δύναμη και η ταχύτητα του σώματος αρχίζει να μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. Το σώμα αποκτά τελικά ταχύτητα ιδίου μέτρου προς τα αριστερά. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση H εφαρμοζόμενη δύναμη: α). έχει και κατεύθυνση προς τα δεξιά. β). έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά. γ). έχει κατεύθυνση αρχικά προς τα αριστερά και στη συνέχεια προς τα δεξιά. Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. με κατεύθυνση Β. Σώμα κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα μέτρου. Τη χρονική στιγμή t 0 0 s το σώμα βρίσκεται στη θέση x 0 και δέχεται σταθερή συνισταμένη δύναμη αντίρροπη της ταχύτητας του και αποκτά επιτάχυνση μέτρου a. Tη χρονική στιγμή t η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση Το σώμα τη χρονική στιγμή t θα βρίσκεται στη θέση : α). x β). Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. x γ). x Μονάδες 9

22 ΘΕΜΑ Δ Σώμα μάζας m kg κινείται ευθύγραμμα, σε οριζόντιο δάπεδο, και ασκούνται πάνω του οι τέσσερις δυνάμεις που φαίνονται στο σχήμα. Το μέτρο της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα της παρακάτω εικόνας. Το μέτρο της δύναμης F ur είναι Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή με τιμή g 10 m s.οι αντιστάσεις του αέρα θεωρούνται αμελητέες.. T Να υπολογιστούν:. ταχύτητα u (m/s) 6 4 F 6 N χρόνος t (s) Δ1) Το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος και η δύναμη τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος δαπέδου. N B Δ) Η μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή t 1 1 sως τη χρονική στιγμή t s. Μονάδες 5 Δ3) Το έργο της δύναμης της τριβής καθώς και η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος στο χρονικό διάστημα t1 1 s t s. Aν το σώμα είχε τριπλάσια μάζα και τη χρονική στιγμή t 0 δέχονταν την ίδια δύναμη ur F Δ4) Nα προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελούσε και να υπολογίσετε τη μετατόπιση του στο χρονικό διάστημα t0 0 s t s F Μονάδες 5

23 ΘΕΜΑ Β Β 1. Σώμα Σ 1 μάζας m είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη 3F και αποκτά επιτάχυνση μέτρου a 1. Εάν αντικαταστήσουμε το σώμα Σ 1 με ένα σώμα τριπλάσιας Σ μάζας 3m και του ασκήσουμε σταθερή οριζόντια δύναμη F τότε θα αποκτήσει επιτάχυνση a Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση Η σχέση που συνδέει τις δύο επιταχύνσεις είναι: α). 1 3 β). 1 γ). 1 9 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται η τιμή της ταχύτητας, σε συνάρτηση με το χρόνο, ενός μικρού κύβου,που μετατοπίζεται ευθύγραμμα πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F ur. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Τη χρονική στιγμή t 1 ο κύβος έχει κινητική ενέργεια K 1 ενώ τη χρονική στιγμή t έχει κινητική ενέργεια K Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση Αν t t1 οι κινητικές ενέργειες K και K 1 θα συνδέονται με τη σχέση: α). K K1 β). K 4K1 γ). K K1 Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. υ 0 t 1 t Μονάδες 9

24 ΘΕΜΑ Δ Σώμα μάζας m kg κινείται ευθύγραμμα, σε οριζόντιο δάπεδο, και ασκούνται πάνω του οι τέσσερις δυνάμεις που φαίνονται στο σχήμα. Το μέτρο της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα της παρακάτω εικόνας. Το μέτρο της δύναμης F ur είναι F 6 N. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή με τιμή g 10 m. Οι αντιστάσεις του αέρα θεωρού- s νται αμελητέες.. T Να υπολογιστούν:. ταχύτητα u (m/s) χρόνος t (s) Δ1) Το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος και η δύναμη τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος δαπέδου. N B Δ) Η μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή t 1 1 sως τη χρονική στιγμή t s. Μονάδες 5 Δ3) Το έργο της δύναμης της τριβής καθώς και η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος στο χρονικό διάστημα t1 1 s t s. Aν το σώμα είχε τριπλάσια μάζα και τη χρονική στιγμή t 0 δέχονταν την ίδια δύναμη ur F Δ4) Nα προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελούσε και να υπολογίσετε τη μετατόπιση του στο χρονικό διάστημα t0 0 s t s F Μονάδες 5

25 ΘΕΜΑ Β Β 1. Σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά μήκος ενός άξονα x x και το διάγραμμα της θέσης του (x) με το χρόνο φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση Η επιτάχυνση του κινητού έχει μέτρο: α). 0 m s γ). 4 m s β). m s Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται η τιμή της ταχύτητας, σε συνάρτηση με το χρόνο, ενός μικρού κύβου,που μετατοπίζεται ευθύγραμμα πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F ur. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Τη χρονική στιγμή t 1 ο κύβος έχει κινητική ενέργεια K 1 ενώ τη χρονική στιγμή t έχει κινητική ενέργεια K Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση Αν 1 t t οι κινητικές ενέργειες K και K 1 θα συνδέονται με τη σχέση: α). K K 1 β). K 4K 1 γ). K K 1 Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. υ x (m) t 1 t t (s) Μονάδες 9

26 ΘΕΜΑ Δ Ένα σώμα μάζας m 10 kg είναι αρχικά ακίνητο στο σημείο Ο ( x 0 0 ) λείου οριζόντιου επιπέδου. Τη χρονική στιγμή t 0 0 s, ασκείται στο σώμα οριζόντια ur F που έχει μέτρο F 0N. Η δύναμη ur F καταργείται στο σημείο A στη θέση x1 16 λείο οριζόντιο επίπεδο μέχρι τη χρονική στιγμή t 10 m. Το σώμα συνεχίζει την κίνησή του στο s που περνά από το σημείο B. Μετά το σημείο Β το οριζόντιο επίπεδο γίνεται τραχύ και ασκεί στο σώμα τριβή ολίσθησης που έχει μέτρο T 10 N και το αναγκάζει να σταματήσει στο σημείο Γ. Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης σώματος κατά την κίνησή του από το O στο A, από το A στο B και από το Β στο Γ Δ) Να παραστήσετε γραφικά την ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένο σύστημα αξόνων κατά τη μετατόπιση του από τη θέση O μέχρι τη θέση Γ. Τι παριστάνει το εμβαδόν μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα των χρόνων ; Δ3) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης της τριβής καθώς και τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος κατά τη μετατόπιση του από θέση Β μέχρι τη θέση Γ Δ4) Nα υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος κατά τη μετατόπιση του από τη θέση Ο στη θέση Β Μονάδες 5

27 ΘΕΜΑ Β Β1. Ένα όχημα βρίσκεται στη θέση x = 0 m και τη χρονική στιγμή t = 0 s αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. Α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας. t (s) 0 1 υ (m/s) x (m) 0 18 Β) Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. Β. Δύο σώματα Α και Β έχουν μάζες m και m αντίστοιχα. Τα σώματα κινούνται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Κάποια χρονική στιγμή t 0 το σώμα Α έχει ταχύτητα μέτρου και το σώμα Β έχει ταχύτητα μέτρου. Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Αν η κινητική ενέργεια του σώματος Α τη χρονική στιγμή t 0 είναι Κ Α, η κινητική ενέργεια Κ Β του σώματος Β την ίδια χρονική στιγμή θα ισχύει: α) Κ Β =Κ Α β) Κ Β =Κ Α γ) Κ Β =0,5Κ Α Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9

28 ΘΕΜΑ Δ Σε σώμα μάζας m = kg που βρίσκεται στο σημείο Α οριζόντιου επιπέδου ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη F που έχει φορά προς τα πάνω και μέτρο F = 30 N. Η δύναμη F καταργείται στο σημείο Β που βρίσκεται σε ύψος h 1 = 10 m πάνω από το σημείο Α. Το σώμα συνεχίζει να ανεβαίνει μέχρι το σημείο Γ που βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το σημείο Α και στη συνέχεια επιστρέφει στο σημείο Α. m Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g 10. s Να υπολογίσετε: Δ1) Το έργο της δύναμης F και το έργο του βάρους κατά την κίνηση του σώματος από το σημείο Α στο σημείο Β. Δ) Την ταχύτητα του σώματος στο σημείο Β. Δ3) Το ύψος h. Δ4) Το χρονικό διάστημα που έκανε το σώμα από το σημείο Γ μέχρι να φτάσει το οριζόντιο επίπεδο (σημείο Α), καθώς και το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που επιστρέφει στο οριζόντιο επίπεδο.

29 ΘΕΜΑ Β Β 1. Οι μαθητές της Α τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή στο χιονοδρονικό κέντρο του Παρνασσού για να κάνουν σκι στη πίστα (ΑΒΓΕ) που παριστάνεται στην παρακάτω εικόνα. Μαθητής ξεκινά από το σημείο Α, χωρίς αρχική ταχύτητα, περνά από το σημείο Β της πίστας, ανεβαίνει μέχρι το σημείο Γ απ το οποίο απογειώνεται και προσγειώνεται στο σημείο Ε στη βάση της πίστας. Στην εικόνα παριστάνεται η διαδρομή του μαθητή καθώς και τα ύψη ως προς το οριζόντιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από το σημείο Ε, των σημείων Α, Β και Δ της τροχιάς του μαθητή. Δίνεται ότι η επιφάνεια της πίστας είναι λεία και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Αν Κ Β και Κ Δ είναι οι κινητικές ενέργειες του μαθητή στα σημεία Β και Δ αντίστοιχα τότε: 1 Κ = Κ α) Δ Β 4 Κ = Κ 7 β) Δ Β Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας γ) Κ Δ = Κ Β Β. Σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο έδαφος, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ. Στο σώμα δεν ασκείται οριζόντια δύναμη παρά μόνο αυτή που ασκείται από το έδαφος. Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκεί το έδαφος στο σώμα δίδεται από τη σχέση: α) μ m g β) m g 1 μ γ) μ 1 ( m g ) Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

30 ΘΕΜΑ Δ Σώμα μάζας m = kg βρίσκεται ακίνητο στην θέση x = 0 m πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,1. Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F r και το σώμα αρχίζει να κινείται. Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται η γραφική παράσταση της κινητική ενέργειας K του σώματος σε συνάρτηση με τη θέση του x. m Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 s αμελητέα. Κ(J) και ότι η επίδραση του αέρα είναι Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται στο σώμα από το οριζόντιο επίπεδο Αν η αλγεβρική τιμή της δύναμης F r σε κάθε ένα από τα διαστήματα 0 m 5 m, 5 m-10 m και 10 m 15 m, είναι σταθερή, να υπολογίσετε Δ) Τις αλγεβρικές τιμές των επιταχύνσεων με τις οποίες κινείται το σώμα από τη θέση x = 0 m έως τη θέση x = +15 m. Δ3) Την αλγεβρική τιμή της δύναμης F r από τη θέση x = 0 m έως τη θέση x = +15 m και να κατασκευάσετε τη γραφική της παράσταση σε συνάρτηση με τη θέση x. Δ4) Το έργο της δύναμης F r για μετακίνηση του σώματος από τη θέση x = 0 m έως τη θέση x = +15 m. Ποιες μετατροπές ενέργειας συμβαίνουν κατά τη μετακίνηση αυτή; x (m)

31 ΘΕΜΑ Β Β 1. Σώμα Σ, μάζας m = 1 kg, βρίσκεται αρχικά στο σημείο Α και κινείται κατά μήκος μιας σιδηροτροχιάς ΑΓΔ που παριστάνεται στο παρακάτω σχήμα. Τη χρονική στιγμή που το σώμα φτάνει στο σημείο Δ έχει κινητική ενέργεια μηδέν. Δίνεται ότι η επιφάνεια της σιδηροτροχιάς είναι λεία και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Δ Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Αν στο σημείο Γ η κινητική ενέργεια του σώματος Σ έχει τιμή ίση με το 40% της κινητικής του ενέργειας που έχει αυτό στο σημείο Α, τότε το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σημείο Γ είναι: α) h 1 = 0,4 m β) h 1 = 1, m γ) h 1 = 1,8 m Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β. Σε δυο κιβώτια Α και Β, από το ίδιο υλικό, που βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ασκούνται από δυο κινητήρες Κ Α και Κ Β μέσω τεντωμένων οριζόντιων αβαρών νημάτων σταθερές δυνάμεις F r και F r αντίστοιχα. Τα κιβώτια κινούνται με σταθερές ταχύτητες υ r Α και υ r Β αντίστοιχα. Α υ Α Β Η επίδραση του αέρα δεν λαμβάνεται υπόψη. Γ h 1 h =3m Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Αν το κιβώτιο Β έχει τη μισή μάζα από το κιβώτιο Α ( m Α = m Β ) και η ταχύτητα με την οποία κινείται είναι τετραπλάσια της ταχύτητας με την οποία κινείται το Α (υ Β = 4 υ Α ), τότε η ισχύς Ρ Α της δύναμης που ασκεί ο κινητήρας Κ Α και η ισχύς Ρ Β της δύναμης που ασκεί ο κινητήρας Κ Β συνδέονται με τη σχέση: α) Ρ Β = Ρ Α β) Ρ Β = Ρ Α γ) Ρ Β = 4 Ρ Α U = 0 Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 9

32 ΘΕΜΑ Δ Σώμα, μάζας m = 10 kg, βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση x 0 = 0 m. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s στο σώμα αρχίζουν να ασκούνται δύο αντίρροπες οριζόντιες δυνάμεις F 1 και F, όπως παριστάνονται στο παρακάτω σχήμα. Η δύναμη F έχει σταθερό μέτρο F = 5N, ενώ το μέτρο της F 1 συναρτήσει του χρόνου δίνεται από το παρακάτω διάγραμμα. F Δίνεται ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. F 1 F 1 (N) t 3 Δ1) Να υπολογίσετε την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα και τη μετατόπισή του κατά το χρονικό διάστημα από t 0 = 0 s έως t 1 = s. Δ) Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που εκτελεί το σώμα για το χρονικό διάστημα από t 1 = s έως t = 5 s και να υπολογίσετε τη μετατόπισή του. Δ3) Αν γνωρίζετε ότι τη χρονική στιγμή t 3 η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που εκτελεί το σώμα για το χρονικό διάστημα από t = 5 s έως t 3 και να υπολογίσετε την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης που αποκτά το σώμα καθώς και τη μετατόπιση του στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Δ4) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της συνισταμένης δύναμης σε συνάρτηση με τη θέση του σώματος από τη χρονική στιγμή t 0 έως τη χρονική στιγμή t 3 και να υπολογίσετε το έργο της. t (s)

33 ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμo οριζόντιο δρόμο μέσα στην πόλη. Στη παρακάτω σχήμα παριστάνεται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητάς του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο που καθώς αυτό κινείται μεταξύ δυο διαδοχικών σηματοδοτών της τροχαίας ( φαναριών). Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. υ (m/s) 0 Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος συμπεραίνουμε ότι το μέτρο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο είναι μέγιστο στο χρονικό διάστημα: α) 0 s έως 10 s β) 10 s έως 40 s γ) 40 s έως 60 s Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Β. Τα σώματα Σ 1 με μάζα m 1 και Σ με μάζα m βρίσκονται ακίνητα σε σημείο Α το οποίο απέχει από έδαφος ύψος h. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 s τα σώματα αφήνονται και κινούνται κατά μήκος των διαδρομών 1 και, αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρείται το έδαφος Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση h Σ 1 Σ Αν γνωρίζετε ότι η μάζα του Σ 1 είναι μεγαλύτερη από τη μάζα του Σ δηλ. m 1 > m και το Σ 1 φτάνει στο έδαφος κινούμενο με ταχύτητα μέτρου υ 1, ενώ το Σ φτάνει με ταχύτητα υ, τότε ισχύει: 60 t (s) α) υ 1 < υ β) υ 1 > υ γ) υ 1 = υ Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 9

34 ΘΕΜΑ Δ Νεαρός ποδηλάτης βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο. Τη χρονική στιγμή m t o = 0 s αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση η αλγεβρική τιμή της οποίας είναι α 1. Τη s χρονική στιγμή t 1 ο ποδηλάτης έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια Κ = 300 J. Στη συνέχεια κινείται ευθύγραμμα και ομαλά διατηρώντας την ταχύτητα που απέκτησε, μέχρι τη χρονική στιγμή t = 0 s. Η μάζα του ποδηλάτη και του ποδήλατου είναι m ολ = 100 kg. m H επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g 10 και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. s Δ1) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t 1. Μονάδες 5 Δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας του ποδηλάτη σε συνάρτηση με το χρόνο από τη χρονική στιγμή t o = 0 s έως τη χρονική στιγμή t = 0 s σε βαθμολογημένο σύστημα αξόνων. Μονάδες 5 Δ3. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του ποδηλάτη από τη χρονική στιγμή t o = 0 s έως τη χρονική στιγμή t = 0 s. Τη χρονική στιγμή t που ο ποδηλάτης βρίσκεται σε ένα σημείο Α του δρόμου αρχίζει να φρενάρει με αποτέλεσμα οι τροχοί του ποδηλάτου σταματούν να περιστρέφονται. Το ποδήλατο σταματά σε απόσταση 8 m από το Α (μήκος φρεναρίσματος). Δ4) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης τριβής που άσκησε το οδόστρωμα στο ποδήλατο θεωρώντας ότι παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια του φρεναρίσματος. Δ5) Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης οδοστρώματος - ποδηλάτου.

35 ΘΕΜΑ Β Β 1. Σε ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών πραγματοποιείται το πείραμα για την μελέτη της κίνησης ενός αμαξιδίου, με την βοήθεια του ηλεκτρικού υ(m/s) 1,0 χρονομετρητή. Μετά από κατάλληλη μελέτη της χαρτοταινίας με τις κουκίδες, οι μαθητές κατασκευάζουν το διπλανό διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. A) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση 0,0 t(sec) α) Η επιτάχυνση του αμαξιδίου είναι 0,5 m/s και το ακριβές μήκος της χαρτοταινίας,από την πρώτη (στα 0 s) έως την τελευταία κουκίδα (στα,0 s), είναι 100 cm. β) Η επιτάχυνση του αμαξιδίου είναι 0,5 m/s και το ακριβές μήκος της χαρτοταινίας, από την πρώτη (στα 0 s) έως την τελευταία κουκίδα (στα,0 s), είναι 10 cm. γ) Η επιτάχυνση του αμαξιδίου είναι m/s και το ακριβές μήκος της χαρτοταινίας,από την πρώτη (στα 0 s) έως την τελευταία κουκίδα (στα,0 s), είναι 100 cm. Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Β. Σώμα Σ κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στην διπλανή εικόνα βλέπετε την γραφική παράσταση της τιμής της μοναδικής οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με την θέση x του σώματος. Το σώμα στη θέση x = 0 m είχε κινητική ενέργεια Κ ο = 50 J. Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση Η κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή που περνάει από τη θέση x = 30 m ισούται με: F (N) α) 100 J β)150 J γ) 00 J Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας Μονάδες x (m)

36 ΘΕΜΑ Δ Εκτοξεύουμε από ύψος h = 0 m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, ένα σώμα Α μάζας m = kg κατακόρυφα προς τα κάτω με αρχική ταχύτητα μέτρου υ 0 = 10 m/s. Να θεωρηθεί ότι αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, η μοναδική δύναμη που δρα στο σώμα είναι το βάρος του, η επιτάχυνση αυτή της βαρύτητας έχει σταθερό μέτρο g = 10m/s και ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας λαμβάνεται η επιφάνεια του εδάφους. Να υπολογίσετε Δ1) Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που διέρχεται από τη θέση που απέχει h = 5 m από την επιφάνεια του εδάφους. Μονάδες 5 Δ) Το (μέσο) ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η δυναμική ενέργεια του σώματος στο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της εκτόξευσης μέχρι τη στιγμή που πέρασε από τη θέση που απέχει h = 5 m από την επιφάνεια του εδάφους. Δ3) Να κατασκευάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις: U-h (δυναμική ενέργεια του σώματος συναρτήσει του ύψους του σώματος από την επιφάνεια του εδάφους) K-h, (κινητική ενέργεια του σώματος συναρτήσει του ύψους του σώματος από την επιφάνεια του εδάφους) E-h ( Μηχανική ενέργεια του σώματος συναρτήσει του ύψους του σώματος από την επιφάνεια του εδάφους)

37 ΘΕΜΑ Β Β 1. Εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα κάτω σώμα Α από ύψος H από την επιφάνεια της Γης με ταχύτητα μέτρου υ 0. A) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση Το διάγραμμα που απεικονίζει τη γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας σε συνάρτηση με το ύψος του σώματος από την επιφάνεια της Γης (U h), της κινητικής ενέργειας του σώματος σε συνάρτηση με το ύψος του σώματος από την επιφάνεια της Γης (K h) και Μηχανικής ενέργειας του σώματος σε συνάρτηση με το ύψος του σώματος από την επιφάνεια της Γης (E h) στο ίδιο σύστημα αξόνων είναι το α) β) γ) E, U, K 0 Ε U Κ H h Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Β Σώμα Α βρίσκεται σε οριζόντιο δρόμο και αρχικά ηρεμεί. Κάποια χρονική στιγμή αρχίζει να ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη, μέτρου F 1, παράλληλη στο δρόμο και το σώμα κινείται με επιτάχυνση μέτρου α 1. Αν στο ίδιο σώμα αντί της προηγούμενης δύναμης μέτρου F 1 ασκηθεί δύναμη μέτρου F = F 1 και ίδιας κατεύθυνσης με την προηγούμενη το σώμα κινείται με επιτάχυνση μέτρου α =5 α 1. Οι μαθητές μίας τάξης, καλούνται να υπολογίσουν από τα παραπάνω δεδομένα, το μέτρο Τ της τριβής ολίσθησης. E, U,.F Ο μαθητής Χ βρήκε πως Τ= 1 3, ο Ψ βρήκε πως Τ= 3F1 4 και ο Ζ βρήκε Τ = 4.F1 5 Α) Τη σωστή απάντηση έδωσε ο μαθητής K 0 U Ε α) Χ β) Ψ γ) Ζ Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Κ H h E, U, K 0 U Κ Ε H h Μονάδες 9

38 ΘΕΜΑ Δ Σε σώμα μάζας m = 10 kg το οποίο αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο στη θέση x = 0 m, αρχίζει να ασκείται τη χρονική στιγμή t = 0 s σταθερή οριζόντια δύναμη F παράλληλη προς το δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t = s, η ταχύτητα του σώματος έχει μέτρο υ = 6 m/s. Τη στιγμή αυτή καταργούμε τη δύναμη ur F και το σώμα σταματά στη θέση x = 1 m. Δ1) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στα πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησης και τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα από t = s έως τη στιγμή που σταματά. μονάδες 5 Δ) Να υπολογίσετε την τιμή της επιτάχυνσης του σώματος στο χρονικό διάστημα από t = 0 s έως t = s και τη θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t = s. μονάδες 5 Δ3) Να υπολογίσετε την τιμή της επιτάχυνσης του σώματος στο χρονικό διάστημα από τη χρονική στιγμή t = s έως τη στιγμή που σταματά. μονάδες 8 Δ4) Να υπολογίσετε τον (μέσο) ρυθμό με τον οποίο προσφέρεται ενέργεια στο σώμα μέσω του έργου της δύναμης F στο χρονικό διάστημα από t = 0 s έως t = s που δρούσε η δύναμη αυτή. μονάδες 7

39 ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μαθητής, έχοντας μαζί του το σχολικό του σακίδιο, εισέρχεται σε ανελκυστήρα (ασανσέρ) του οποίου όλο το δάπεδο είναι ζυγαριά, η μέτρηση της οποίας φαίνεται σε ψηφιακή οθόνη. Ο μαθητής κρατά στα χέρια του το σακίδιο και καταγράφει την ένδειξη της ζυγαριάς ενώ ο ανελκυστήρας παραμένει ακίνητος. Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση Με τον ανελκυστήρα ακίνητο, ο μαθητής αφήνει το σακίδιο στο δάπεδο οπότε παρατηρεί ότι η ένδειξη της ζυγαριάς σε σχέση με την αρχική τιμή είναι: α) μεγαλύτερη, β) μικρότερη γ) ίση Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μονάδες8 Β Στο εργαστήριο φυσικής μελετώντας την κίνηση που κάνει ένα αμαξιδιο κατασκευάζουμε τον διπλανό πίνακα με τιμές για την θέση του x και τις αντίστοιχες ενδείξεις του χρονομέτρου A) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα θέσης - χρόνου για τη κίνηση του αμαξιδίου B) Τι είδους κίνηση εκτελεί το αμαξίδιο; Εξηγήστε x (cm) t(s)

40 ΘΕΜΑ Δ Σώμα μάζας m = 0 Kg, ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο, στη θέση x = 0 m. Από τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκείται σε αυτό δύναμη παράλληλη στο δάπεδο. Η τιμή της δύναμης σε συνάρτηση με τη θέση του σώματος φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. F(Ν) Από τη θέση x = 9 m και μετά η δύναμη καταργείται. m Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g 10 και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. s Από μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώσαμε ότι το σώμα κατά την κίνησή του από τη θέση 6 m έως τη θέση 8 m έχει σταθερή ταχύτητα. Να προσδιορίσετε Δ1) Το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται από το δάπεδο στο σώμα. μονάδες 5 Δ) Το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου. μονάδες 5 Δ3) Τη θέση στην οποία θα σταματήσει το σώμα. Δ4) Τη μέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησής του. 9 x(m) μονάδες 8 μονάδες 7

41

42 ΘΕΜΑ Β Β 1. Αλεξιπτωτιστής πέφτει από αεροπλάνο. Μετά από κάποια χρονική στιγμή t 1, και με ανοιχτό το αλεξίπτωτό του κινείται με σταθερή ταχύτητα. Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση Από τη χρονική στιγμή t 1 η μηχανική του ενέργεια: α) αυξάνεται β) παραμένει σταθερή γ) μειώνεται Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Β Σώμα μάζας m εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση σε οριζόντιο έδαφος, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ. Αν η μοναδική οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι η τριβή τότε η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα από το έδαφος έχει μέτρο: Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση α) m g β) m g 1 μ γ) mg μ m g Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μονάδες 9

43 ΘΕΜΑ Δ Θεωρούμε δύο κινητά Α και Β με μάζες m A = m Β = Kg, που τη χρονική στιγμή t = 0 s βρίσκονται στη θέση x = 0 m του άξονα xx. Τα κινητά βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζουν συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,4. Τα διαγράμματα της παρακάτω εικόνας δείχνουν τη μεταβολή της τιμής της ταχύτητας των κινητών σε συνάρτηση με το χρόνο από την χρονική στιγμή t = 0 s έως την χρονική στιγμή t 1 = 10s. Το κινητό υ (m/s) 0 κινητό Α t(s) -10 κινητό Β Στο Α δεν ασκείται καμμιά εξωτερική δύναμη εκτός της τριβής, ενώ στο κινητό Β μπορεί να ασκείται, εκτός της τριβής μία μόνο εξωτερική δύναμη. Δίνεται ότι: η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s Δ1) Κατασκευάστε κατάλληλο σχήμα στο οποίο να φαίνονται. i) τα δύο κινητά στην αρχική και την τελική τους θέση ii) τα διανύσματα των ταχυτήτων των κινητών στην αρχική και την τελική τους θέση iii) οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινητά. μονάδες 6 Να υπολογίσετε Δ) Την απόσταση των δυο κινητών την χρονική στιγμή t 1 = 10s μονάδες 7 Δ3) Το μέτρο της οριζόντιας δύναμης F Β που θα πρέπει να ασκείται στο κινητό Β για να πραγματοποιεί την κίνησή του πάνω στο επίπεδο. μονάδες 6 Δ4) Τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο κινητό Β από την χρονική στιγμή t = 0 s έως την χρονική στιγμή t 1 = 10 s. μονάδες 6

44 ΘΕΜΑ Β Β 1. Σιδερένιο κιβώτιο βάρους βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω στο έδαφος. Με τη βοήθεια γερανού ασκείται στο κιβώτιο σταθερή κατακόρυφη δύναμη με μέτρο. Το κιβώτιο ανέρχεται κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Το κιβώτιο ανέρχεται με σταθερή επιτάχυνση που έχει μέτρο α) 0,5 g β),5 g γ) 1,5 g Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Β. Δύο μικρές όμοιες σιδερένιες σφαίρες Α και Γ που έχουν ίσες μάζες βρίσκονται σε ύψος h Α και h Γ αντίστοιχα από το έδαφος. Οι σφαίρες αφήνονται να πέσουν ελεύθερα. Οι αντιστάσεις του αέρα να θεωρηθούν αμελητέες. Αν W A και W Γ είναι τα έργα των βαρών τους αντίστοιχα μέχρι να φτάσουν στο έδαφος, ισχύει: Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση α) β) γ) Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9

45 ΘΕΜΑ Δ 4 a(m/s ) t(s) Ένα σώμα μάζας 0,5 Kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα 0 s - 30 s, φαίνεται στο σχήμα. Η αρχική ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t 0 = 0 είναι υ 0 = 0. Δ1) Να συμπληρωθούν στο γραπτό σας τα κενά στις επόμενες προτάσεις με ένα από τα είδη κίνησης: α) ευθύγραμμη ομαλή, β) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, γ) ευθύγραμμη επιταχυνόμενη Στο χρονικό διάστημα από 0 10 s η κίνηση είναι... Στο χρονικό διάστημα από s η κίνηση είναι... Δ) Να σχεδιάσετε σε αυστηρά βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου (υ-t) για το χρονικό διάστημα 0-30 s. Δ3) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα το χρονικό διάστημα 0-30 s. Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα τα χρονικά διαστήματα 0-10 s και s.

46 ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα ξύλινο κιβώτιο μάζας m = 500 g βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκούνται συγχρόνως οι σταθερές οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα F 1 = 10 N και F = 6 N όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. F 1 F m Με την επίδραση των δυνάμεων και το σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. Η τριβή ολίσθησης που ασκείται στο κιβώτιο από το δάπεδο είναι σταθερή με μέτρο T = N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Το κιβώτιο κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο α) 8 m/s β) 4 m/s γ) m/s Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Β. Δυο ξύλινα κιβώτια Α και Γ βρίσκονται ακίνητα στο έδαφος. Με τη βοήθεια γερανού τα δυο κιβώτια μεταφέρονται από το έδαφος στην ταράτσα ενός κτιρίου, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η μάζα του κιβωτίου Α είναι μεγαλύτερη από τη μάζα του κιβωτίου Γ. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Η μέση ισχύς που απέδωσε ο γερανός για τη μεταφορά του κιβωτίου Α είναι α) μεγαλύτερη από τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ β) ίση με τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ γ) μικρότερη από τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9

47 ΘΕΜΑ Δ Σώμα μάζας 1Kg αφήνεται από ύψος 0 m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s. Ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας λαμβάνεται η επιφάνεια του εδάφους. Δ1) Να υπολογισθούν ο χρόνος μέχρι το σώμα να φτάσει το έδαφος, καθώς και η ταχύτητα με την οποία φτάνει το έδαφος. Δ) Ποια η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που η βαρυτική δυναμική του ενέργεια έχει γίνει ίση με την κινητική του. Το σώμα φτάνει στο έδαφος και αναπηδά κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα ίση με το μισό της ταχύτητας με την οποία φτάνει στο έδαφος. Δ3) Να υπολογισθεί το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει το σώμα. Δ4) Πόση μηχανική ενέργεια μετατράπηκε σε άλλη μορφή ενέργειας κατά την αναπήδηση του σώματος;

48 ΘΕΜΑ Β Β 1. Δύο κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα. Η τιμή της ταχύτητάς τους μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. υ υ 1 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση α) Στο χρονικό διάστημα 0 t 1 τα δυο κινητά θα έχουν μετατοπίσεις ίσου μέτρου β) Τη χρονική στιγμή t 1 τα δυο κινητά θα έχουν ταχύτητες ίσου μέτρου και επιταχύνσεις ίσου μέτρου γ) Στο χρονικό διάστημα 0 t 1 το μέτρο της μετατόπισης του Β θα είναι διπλάσιο απο το μέτρο της μετατόπισης του Α Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Β. Μικρή σιδερένια σφαίρα μάζας m βρίσκεται αρχικά στο έδαφος. Η σφαίρα εκτοξέυεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου υ 0. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. 0 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Η κινητική ενέργεια που θα έχει η σφαίρα επιστρέφοντας στο έδαφος θα είναι: α) ίση με την ποσότητα β) μικρότερη από την ποσότητα γ) μεγαλύτερη από την ποσότητα t 1 (A) (B) t Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9

49 ΘΕΜΑ Δ Ένα άδειο κιβώτιο, μάζας m = 10 Kg βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Ένας εργάτης ασκεί στο κιβώτιο οριζόντια δύναμη μέτρου T = 60 N για χρονικό διάστημα Δt και μετατοπίζει το κιβώτιο κατά x = 5 m πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου είναι μ = 0,4 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s. Να υπολογίσετε Δ1) Το χρονικό διάστημα Δt. Δ) Τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο στο χρονικό διάστημα Δt. Δ3) Την κινητική ενέργεια του κιβωτίου όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά x = 5 m. Ένα ίδιο κιβώτιο είναι γεμάτο με άμμο μάζας m = 40 Kg και βρίσκεται ακίνητο πάνω στο ίδιο οριζόντιο δάπεδο. Δ4) Να υπολογίσετε το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που πρέπει να ασκήσει ο εργάτης στο γεμάτο κιβώτιο ώστε στο ίδιο χρονικό διάστημα Δt να το μετατοπίσει κατά 5 m.

50 ΘΕΜΑ Β Β 1.. Ένα ξύλινο κιβώτιο μάζας m = 500 g βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκούνται συγχρόνως οι σταθερές οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα F 1 = 10 N και F = 6 N όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. F 1 F m Με την επίδραση των δυνάμεων και το σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. Η τριβή ολίσθησης που ασκείται στο κιβώτιο από το δάπεδο είναι σταθερή με μέτρο T = N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Το κιβώτιο κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο α) 8 m/s β) 4 m/s γ) m/s Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Β. Δυο ξύλινα κιβώτια Α και Γ βρίσκονται ακίνητα στο έδαφος. Με τη βοήθεια γερανού τα δυο κιβώτια μεταφέρονται από το έδαφος στην ταράτσα ενός κτιρίου, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η μπάζα του κιβωτίου Α είναι μεγαλύτερη από τη μάζα του κιβωτίου Γ. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Η μέση ισχύς που απέδωσε ο γερανός για τη μεταφορά του κιβωτίου Α είναι α) μεγαλύτερη από τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ β) ίση με τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ γ) μικρότερη από τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 1. Να σχεδιάσετε δύο αντίρροπες δυνάμεις F 1=5N και F 2=15N με κλίμακα 1cm/2,5N και να βρείτε την συνισταμένη τους. (Απ.: 10

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. Τα διαστήματα s Α και s Β, που έχουν διανύσει τα αυτοκίνητα Α και Β αντίστοιχα, στη χρονική διάρκεια 0 t1. , ικανοποιούν τη σχέση:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Β. Τα διαστήματα s Α και s Β, που έχουν διανύσει τα αυτοκίνητα Α και Β αντίστοιχα, στη χρονική διάρκεια 0 t1. , ικανοποιούν τη σχέση: ΘΕΜΑ Β Β1) Ένας αλεξιπτωτιστής μαζί με τον εξοπλισμό του έχει συνολική μάζα Μ. Ο αλεξιπτωτιστής βρίσκεται μέσα σε ελικόπτερο το οποίο ο χειριστής του το έχει ισορροπήσει σε ύψος Η από το έδαφος. Κάποια

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Ο ισχυρισμός του μαθητή είναι : α) λάθος β)σωστός γ) δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για να συμπεράνουμε Μονάδες 4

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Ο ισχυρισμός του μαθητή είναι : α) λάθος β)σωστός γ) δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για να συμπεράνουμε Μονάδες 4 ΘΕΜΑ Β Β 1. Στο Εργαστήριο Φυσικής ένας μαθητής έχει τη δυνατότητα να αναρτά σε οριζόντια δοκό μάζες και με το πάτημα ενός διακόπτη να τις απελευθερώνει ταυτόχρονα. Στο σημείο Α έχει αναρτήσει σφαίρα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Α Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Στις ακόλουθες προτάσεις να διαλέξετε την σωστή απάντηση: 1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1 1 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ-Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΘΕΜΑ Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Το έργο ως φυσικό µέγεθος εκφράζει: α) την ενέργεια που έχει ένα σώµα κατά τη διάρκεια της κίνησής του. β) το ρυθµό µε τον οποίο µια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις Α 1 έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις Α 1 έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 03/05/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

Συλλογή θεμάτων 3 & 4 Συλλογή θεμάτων 3 & 4 1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 20 u(m/s) α. Αφού περιγράψετε την κίνηση του κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του μετατόπιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A.1 Μια διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

5 Προβλήματα Επανάληψης

5 Προβλήματα Επανάληψης Προβλήματα Επανάληψης 1 5 Προβλήματα Επανάληψης 5.1 Θέμα Α, Β 1. Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t = δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β-1 Β1. Από την ταράτσα του λευκού πύργου ύψους h = 15 m αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα μικρό σώμα και τελικά φτάνει στο έδαφος σε χρονικό διάστημα Δt = s. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : A ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/6/2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Δ. - ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ Γ. Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

0. Ασκήσεις επανάληψης.

0. Ασκήσεις επανάληψης. 0. Ασκήσεις επανάληψης. 1. Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το : (ϐ) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητά του. Α.2. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα.

Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα. ΘΕΜΑ 4 Ο 10820 1. Σώμα μάζας 10 kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ 0= 10 m/s. Τη χρονική στιγμή t= 0 s στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 91 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΈΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 1. Το σώμα του σχήματος μετακινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο κατά x=2m. Στο σώμα εκτός του βάρους του και της αντίδρασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Δημόκριτος- Κορυφή. α. Ι β. II γ. III. Μονάδες 4. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Φροντιστήρια Δημόκριτος- Κορυφή. α. Ι β. II γ. III. Μονάδες 4. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Φροντιστήρια Δημόκριτος- Κορυφή ΘΕΜΑ Β (3761) Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος Η, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4 1. F 2 F 3 F 1 F 4 Στο σώμα του παραπάνω σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2m να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα

γραπτή εξέταση στο μάθημα 3η εξεταστική περίοδος από 9/03/5 έως 9/04/5 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1.

1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. 1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) Β1. Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα. Η πέτρα κινείται κατακόρυφα, φτάνει σε ύψος 6 m από το έδαφος και στη συνέχεια πέφτει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 4 Ο 1. Ομάδα μαθητών πραγματοποιεί στο εργαστήριο του σχολείου μια σειρά από πειραματικές δραστηριότητες 5226 πετυχαίνουν ο κύβος να κινείται αργά με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις A1 A4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Στις παρακάτω προτάσεις A1 A4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 09/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A Στις παρακάτω προτάσεις A1 A4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α1. Αν υ η ταχύτητα ενός κινητού και α η επιτάχυνσή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας Αρχή 1 ης Σελίδας ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα σώμα που κινείται σε ευθεία γραμμή δίνεται στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Περί Γνώσεως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

Περί Γνώσεως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. Περί Γνώσεως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ος Κύκλος Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων A ΛΥΚΕΙΟΥ - Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας Ονοματεπώνυμο : Τμήμα: Καθηγητής: Γ.Φ.ΣΙΩΡΗΣ Επιτηρητής: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

α) 0-10sec, β) 10-40sec, γ) 40-60sec

α) 0-10sec, β) 10-40sec, γ) 40-60sec Μάθημα Σχολείο και τάξη που απευθύνεται το θέμα Θέμα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Τάξη ημερήσιου ΓΕΛ Β Εκφώνηση Β 1 υ (m/s) 20 0 10 20 30 40 50 60 t (s) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 2.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 72km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει: α. τον ρυθμό μεταβολής της θέσης του κινητού β. τον ρυθμό μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού.

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού. 1. Μια μικρή μπίλια εκσφενδονίζεται με οριζόντια ταχύτητα u από την άκρη Ο ενός τραπεζιού ύψους h=8 cm. Τη στιγμή που φθάνει στο δάπεδο το μέτρο της ταχύτητας της μπίλιας είναι u=5 m/sec. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Ευθύγραμμες Κινήσεις Μεγέθη της Κίνησης. Η ένδειξη της ταχύτητας σε ένα αυτοκίνητο είναι 7km/h και σε μία μοτοσικλέτα 08km/h. Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο οχημάτων σε μονάδες του διεθνούς συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Κιβώτιο μάζας m= 2 kg αρχικά ηρεμεί σε τραχύ οριζόντιο δρόμο. Τη χρονική στιγμή t= 0 s, ασκείται στο

1. Κιβώτιο μάζας m= 2 kg αρχικά ηρεμεί σε τραχύ οριζόντιο δρόμο. Τη χρονική στιγμή t= 0 s, ασκείται στο Οι παρακάτω ασκήσεις είναι όλες οι ασκήσεις από την τράπεζα θεμάτων που έχουν αντικείμενο στο κεφάλαιο ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.. Πήρα όλες τις ασκήσεις και αφαίρεσα αυτές που επαναλαμβάνοντο, και αυτές που ανήκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στις κινήσεις

Ασκήσεις στις κινήσεις Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Αμαξοστοιχία κινείται με ταχύτητα 72km/h και διασχίζει σήραγγα μήκους 900m. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μπήκε η μηχανή μέχρι να βγει και το τελευταίο βαγόνι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή: Είναι η κίνηση (παραβολική τροχιά) που κάνει ένα σώμα το οποίο βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα U 0 μέσα στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Στο θέμα Α να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές με το γράμμα Σ ή ως λανθασμένες με το γράμμα Λ, χωρίς αιτιολόγηση, γράφοντας την επιλογή σας στον ειδικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 04-05 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /03/05 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ - 1 Ος,2 Ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ημερομηνία: 22/12/14 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-6

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Κινηματική

Κεφάλαιο 1: Κινηματική Κεφάλαιο 1: Κινηματική Θέμα Β: 3763 Β 3768 Β1 3770 Β1 377 Β 4980 Β1 498 Β1 4986 Β1 4989 Β 4995 Β1 5044 Β1 5046 Β1 5050 Β1 505 Β1 5090 Β1 515 Β1 518 Β1 513 Β 563 Β1 535 Β1 535 Β 539 Β1 5515 Β1 6154 Β1 8996

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο απαντητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 -Α 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α.

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Σώμα μάζας m=2kg εκτοξεύεται από τη θέση Α οριζόντιου επιπέδου με ταχύτητα υ 1 =15m/s. Φτάνοντας στη βάση λείου κεκλιμένου επιπέδου έχει ταχύτητα υ 2 =10m/s. Η απόσταση ΑΒ=10m. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο Κινήσεις B ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 2 Ο

Κεφάλαιο 1 ο Κινήσεις B ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 2 Ο Κεφάλαιο 1 ο Κινήσεις B ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 2 Ο Ο πρώτος κόκκινος αριθμός (8996) αναφέρεται στο αντίστοιχο θέμα της τράπεζας Όταν υπάρχει κίτρινη υπογράμμιση το θέμα αναφέρεται σε άλλο

Διαβάστε περισσότερα

(δʹ) 5Ν και 7Ν F 2 F 1

(δʹ) 5Ν και 7Ν F 2 F 1 Νόμοι Νεύτωνα 1 2 Νόμοι Νεύτωνα 2.1 1ος - 2ος Νόμος Newton 1. Σώμα μάζας βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και δέχεται συνισταμένη δύναμη Σ F για κάποιο χρονικό διάστημα t. Μετά η δύναμη καταργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Θέμα Α 1) Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: i) Η ταχύτητα. ii) Η επιτάχυνση. iii) Το βάρος. iv) Η μάζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο απαντητικό φύλλο τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

19. ΤΟ ΘΕΜΑ Β ΤΡΑΠΕΖΑ θεματων

19. ΤΟ ΘΕΜΑ Β ΤΡΑΠΕΖΑ θεματων 19. ΤΟ ΘΕΜΑ Β ΤΡΑΠΕΖΑ θεματων Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα βρείτε υποδειγματικά λυμένα θέματα Β από την τράπεζα θεμάτων. Στην αρχή κάθε θέματος μπορείτε να δείτε σε ποιο κομμάτι της Φυσικής αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι.

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΜΗ) 6α. Σφαίρα μάζας ισορροπεί δεμένη στο πάνω άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Προσοχή στα παρακάτω!!!!! 1. Σχεδιάζουμε το σώμα σε μια θέση της κίνησής του, (κατά προτίμηση τυχαία) και σημειώνουμε εκεί όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 2011 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου υναµική Ι - Βαρύτητα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

2ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου υναµική Ι - Βαρύτητα. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 2ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου υναµική Ι - Βαρύτητα Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Οταν ένα σώµα κάνει ευθύγραµµη κίνηση µε αρνητική ταχύτητα τότε : (δ) κινείται προς τα αρνητικά του άξονα των συντεταγµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σωστό ή λάθος: Η στιγμιαία ταχύτητα: α. εκφράζει τη μεταβολή της μετατόπισης β. εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της θέσης κατά μία δεδομένη χρονική στιγμή γ. αναφέρεται σε μία δεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής 1) Στο ταβάνι, στον τοίχο ή στο πάτωμα; Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο όπου ταβάνι τοίχος και δάπεδο έχουν φτιαχτεί από το ίδιο υλικό και κάνουμε το εξής πείραμα. Εκτοξεύουμε μπαλάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. m γ. Η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο S.I είναι το 1.

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. m γ. Η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο S.I είναι το 1. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 8 Απριλίου 04 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α - Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ποια από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΤΡΙΒΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΣF=0 ή ΣF x=0 και ΣF y=0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια

ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ισορροπία - Γ Νόμος Newton 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ζεύγος σωμάτων που αλληλεπιδρούν Δράση - Αντίδραση 2) Να βρεθούν οι δυνάμεις που εξασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4.

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4. ΘΕΜΑ Δ-1 Ένα σώμα μάζας m = 1kg κινείται ευθύγραμμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο περνώντας από ένα σημείο Α του επιπέδου, στη θέση x0 = 0, με ταχύτητα u0 = 10m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

4 Έργο-Ενέργεια. 4.1 Έργο Δύναμης. Έργο-Ενέργεια 1. Το έργο W μίας σταθερής δύναμης F που μετατοπίζει σώμα κατά x είναι W = F x συνθ.

4 Έργο-Ενέργεια. 4.1 Έργο Δύναμης. Έργο-Ενέργεια 1. Το έργο W μίας σταθερής δύναμης F που μετατοπίζει σώμα κατά x είναι W = F x συνθ. Έργο-Ενέργεια 1 4 Έργο-Ενέργεια 4.1 Έργο Δύναμης Το έργο W μίας σταθερής δύναμης F που μετατοπίζει σώμα κατά είναι W = F συνθ θ Δυνάμεις κάθετες στη μετατόπιση δέν παράγουν έργο αφού συν9 =. Δυνάμεις με

Διαβάστε περισσότερα