Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν (Δημοτικό: 817, Γυμνάσιο: 605 και Λύκειο: 503) και των εκπαιδευτικών 246 (Δημοτικό: 84, Γυμνάσιο: 84, Λύκειο: 78. Κοινοί σε Γυμνάσιο και Λύκειο: 24 και σε Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών και Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού: 2). Ο μέσος όρος των μαθητών ανά τμήμα ήταν 24 στο Δημοτικό, 25 στο Γυμνάσιο και 21 στο Λύκειο. Η γενική αναλογία εκπαιδευτικών/ μαθητών σε όλο το Κολλέγιο Αθηνών ήταν περίπου 1/ 8. Το Δημοτικό στεγάζεται στο Μποδοσάκειο Διδακτήριο στην Κάντζα και το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο campus Ψυχικού (το Γυμνάσιο στα κτίρια «Λίλα», «Ντέιβις», «Τσολαΐνειο» και το Λύκειο στο Μπενάκειο).

2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατά το , σε σχέση με το προηγούμενο διδακτικό έτος, δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Αθηνών. Στο Δημοτικό λειτούργησαν έξι τμήματα στην 1 η, 2 α, 3 η, 4 η και 5 η και πέντε στην 6 η, στο Γυμνάσιο οκτώ τμήματα σε κάθε τάξη στο Λύκειο οκτώ τμήματα στην Α Λυκείου, έξι τμήματα Γενικής Παιδείας στη Β και δέκα στη Γ. Στο Λύκειο λειτούργησαν και οι τρεις κατευθύνσεις: στη Β Λυκείου δύο τμήματα Θεωρητικής, τέσσερα Θετικής και ένα Τεχνολογικής και στη Γ Λυκείου τρία Θεωρητικής, δύο Θετικής, δύο Τεχνολογικής Παραγωγής και τρία Τεχνολογικής Υπηρεσιών. Και στις τρεις βαθμίδες του Κολλεγίου Αθηνών συνεχίσθηκε η συστηματική προσπάθεια για περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, η εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, η συμπλήρωση των προβλεπομένων από το κρατικό πρόγραμμα βιβλίων με άλλα, ειδικά γραμμένα από τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου για τους μαθητές μας. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Αθηνών, που έχει ως βάση το κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα, ενισχύθηκε με επί πλέον ώρες διδασκαλίας σε ορισμένα μαθήματα, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό το Κολλεγιακό Πρόγραμμα. Οι πρόσθετες ώρες διδασκαλίας για τα μαθήματα αυτά (Αγγλικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, Ιστορία, Αγωγή Υγείας, Αισθητική Αγωγή, Φυσική Αγωγή) δίνουν τη δυνατότητα για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, συνεργατική μάθηση, διαθεματική διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, εργαστηριακή διδασκαλία κ.ά. Στο Δημοτικό, μετά την ολοκλήρωση του Βασικού Σταδίου 1, ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Βασικού Σταδίου 2 (τάξεις από 3 η έως και 6 η ) του νέου Προγράμματος Πληροφορικής. Το μάθημα σύμφωνα με το οποίο οι στόχοι επιτυγχάνονται με διάχυση της Πληροφορικής στα επί μέρους διδακτικά αντικείμενα αναπτύχθηκε από καθηγητές Πληροφορικής και δασκάλους του Μποδοσακείου. Επεκτάθηκε η συστηματική εφαρμογή των Portfolios στο μάθημα των Ελληνικών και στην 4 η τάξη με σκοπό την πληρέστερη διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου και την ακριβέστερη αξιολόγησή του. Σε όλες τις τάξεις ενισχύθηκαν σημαντικά τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που είχαν ως στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους μαθητές. Σε όλες τις τάξεις σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις με την ευκαιρία της 30ετηρίδας του Μποδοσακείου Διδακτηρίου. Τα παιδιά έκαναν έρευνες και συνέθεσαν εργασίες για την ιστορία του Σχολείου, τους χώρους του και το ρόλο του στην ελληνική κοινωνία. Από δύο τμήματα της 2 ας εφαρμόσθηκε πιλοτικά, κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρο- 22

3 νιάς, μέθοδος διδασκαλίας της ορθογραφίας που είχε ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την «ιστορική γραφή» των λέξεων. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως πολύ θετικά. Μαθητές της 4 ης τάξης συμμετείχαν στο πρόγραμμα e-twinning του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου και αντάλλαξαν μαθησιακές εμπειρίες με μαθητές σχολείου της Πολωνίας σχετικά με ιστορικά μνημεία των δύο χωρών. Επίσης, τρία τμήματα της 4 ης συμμετείχαν σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στην 6 η λειτούργησε πρόγραμμα διδασκαλίας Teaching for Understanding στο μάθημα της Ιστορίας με θέμα «Μικρασιατικός Πόλεμος». Τα παιδιά συνεργάσθηκαν σε ομάδες, ερεύνησαν το θέμα μέσα από άμεσες και έμμεσες πηγές και συνέθεσαν εργασίες, τις οποίες παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. Στο Αγγλικό Τμήμα εφαρμόσθηκε (στην 3 η ) πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του λεξιλογίου και της κατανόησης με τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με συστηματικές επισκέψεις των τάξεων στα εργαστήρια Πληροφορικής. Σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού εφαρμόσθηκαν συστηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα έρευνας στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Οι μαθήτριες και οι μαθητές όλων των τάξεων με μαθησιακές δράσεις προσαρμοσμένες στην ηλικία τους ανέπτυξαν δεξιότητες έρευνας μέσω των πολύμορφων πηγών που προσφέρει μια σύγχρονη βιβλιοθήκη. Κατά το σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά με εντοπισμένες μαθησιακές δυσκολίες. Στο πλαίσιο της Αισθητικής Αγωγής λειτούργησαν η Oμάδα Θεάτρου, η Απογευματινή Χορωδία και η Ορχήστρα Εγχόρδων με σκοπό την καλλιέργεια ιδιαίτερων δεξιοτήτων των μαθητών. Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική των μαθημάτων. Διευρύνθηκε ο αριθμός των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Course Management System), παρήχθησαν σε συνεργασία καθηγητών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού νέα Πολυμεσικά Μαθησιακά Αντικείμενα (RLOs) και πολλαπλασιάσθηκε ο αριθμός των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατά τη διδασκαλία τους χρησιμοποιούν τους «διαδραστικούς πίνακες» (smart boards). Την προσπάθεια αυτή ενίσχυσαν σχετικές επιμορφωτικές δραστηριότητες και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Για την πληρέστερη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ορισμένα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος διδάχθηκαν στα αγγλικά: η Οικιακή Οικονομία και η Γεωγραφία στο Γυμνάσιο και οι Αρχές Οικονομίας, η Ψυχολογία και η Κοινωνιολογία στο Λύκειο. Στην Α Λυκείου εφαρμόσθηκε πιλοτικά η «Ημέρα συγγραφής της ιστορικής εργασίας». Οι μαθητές μια προκαθορισμένη ημέρα, κατά την διάρκεια του σχολικού προγράμματος, προς το 23

4 τέλος του σχολικού έτους ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τη σύνθεση των ιστορικών εργασιών τους στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου. Με την καινοτομία αυτή επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία μαθητή και διδάσκοντος και η ορθότερη αξιολόγηση της προσπάθειας του μαθητή. Στην Α Λυκείου εξακολούθησε να διδάσκεται το μάθημα Research and Information Skills στη Βιβλιοθήκη, με στόχο την ενημέρωση και άσκηση των μαθητών στην αναζήτηση και αξιολόγηση της πληροφορίας. Στο Λύκειο γενικεύθηκε σε όλα τα βασικά μαθήματα η περιγραφική - αναλυτική αξιολόγηση, ενώ στο Γυμνάσιο ολοκληρώθηκαν στα Ακαδημαϊκά Τμήματα οι συζητήσεις για την εφαρμογή της. Και στις τρεις σχολικές βαθμίδες δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπόνηση από τους μαθητές ατομικών και ομαδικών εργασιών. Κατά το το Κολλέγιο Αθηνών συμμετέσχε στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, το οποίο δημιούργησε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας η Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από οκτώ μη κερδοσκοπικά μορφωτικάπολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Το Πρόγραμμα αυτό ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά στοιχεία της παρεχομένης από το Κολλέγιο παιδείας λειτούργησε με επιτυχία, προσαρμοσμένο στις σχετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 24 Στόχος του Προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης είναι να βοηθήσει μαθητές του Λυκείου να καλύψουν τυχόν ακαδημαϊκές ελλείψεις τους, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν πιο αποτελεσματικά τη διδασκαλία στην τάξη τους. Το πρόγραμμα προσφέρθηκε και πέρυσι δωρεάν στους μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών. Η συμμετοχή των μαθητών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ήταν προαιρετική. Λειτούργησαν τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Νέων Ελληνικών, Αρχαίων Ελληνικών και Αγγλικών.

5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση του ακαδημαϊκού-παιδαγωγικού προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας είναι αρμοδιότητα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης. Κατά το παρελθόν έτος, στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου εξετάσθηκε ευρύ φάσμα θεμάτων: η ανταπόκριση στο πρόγραμμα και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, η πειθαρχία, οι εξωσχολικές δραστηριότητες κ.ά. Η Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας συνεργαζόμενη με τους εκπαιδευτικούς (ατομικά ή σε ομάδες) παρέσχε συμβουλευτική και άλλη υποστήριξη, όπου και όταν αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Το γενικό συντονισμό του ακαδημαϊκού προγράμματος και την εποπτεία εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής του Κολλεγίου Αθηνών είχε η Εκτελεστική Διεύθυνση, αποτελούμενη από τη Συνδιευθύντρια και τα μέλη της Διεύθυνσης των τριών σχολικών μονάδων. Για την προώθηση της συνολικής εργασίας του Δημοτικού (συντονισμός μαθημάτων, δημιουργία και εφαρμογή νέων προγραμμάτων, επιμορφωτικές συζητήσεις, εκδηλώσεις, δραστηριότητες κ.ά.) πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες εβδομαδιαίες συνεδριάσεις Διεύθυνσης και Συντονιστών, καθώς και οι εβδομαδιαίες συνεδριάσεις κάθε τάξης και κάθε Τμήματος Ειδικότητας με την καθοδήγηση των Υποδιευθυντών και των Συντονιστών ή των Προϊσταμένων. Στο Δημοτικό λειτούργησαν οι εξής Επιτροπές: Μαθηματικών, Σχολικής Ζωής, Περιοδικού, Μελέτης Αναλυτικών Προγραμμάτων Ελληνικών και Μελέτης Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Πληροφορικής και Αγγλικών. Την ευθύνη συντονισμού του διδακτικού έργου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είχαν τα Ακαδημαϊκά Τμήματα με επικεφαλής τους Προϊσταμένους, συνεπικουρούμενους από τους Συντονιστές Μαθημάτων και τις Επιτροπές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Αποστολή των Ακαδημαϊκών Τμημάτων είναι ο καθορισμός των διδακτικών στόχων του μαθήματος και της διδακτικής μεθοδολογίας, ο συντονισμός της διδακτέας ύλης και η ομαλή ροή της στις τρεις σχολικές μονάδες, η αξιολόγηση των μαθητών και του διδακτικού έργου κ.ά. Πέρυσι λειτούργησαν 6 Ακαδημαϊκά Τμήματα κοινά για το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών: Αρχαίων Ελληνικών - Νέων Ελληνικών - Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών - Μαθηματικών - Φυσικών Επιστημών - Πληροφορικής. Τα μαθήματα Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής συντονίσθηκαν διασχολικά από τον Διασχολικό Προϊστάμενο Αγγλικών, τον Διασχολικό Προϊστάμενο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και τον Διασχολικό Προϊστάμενο Mουσικής, αντίστοιχα. Ουσιαστική συμβολή στην οργάνωση και το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου είχαν και επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί και στις τρεις σχολικές μονάδες για να μελετήσουν διάφορα προβλήματα και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση. Λειτούργησαν επιτροπές Εκδρομών, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Εορτών, Συνεργασίας με τη Μαθητική Κοινότητα, Πληροφορικής, Εντύπων, Αγγλικών, Μαθηματικών, Πειθαρχικής Πολιτικής και Σχολικής Ζωής. Και στις τρεις σχολικές μονάδες λειτούργησαν οι Επιτροπές Σχολικής Αυτοαξιολόγησης (EFQM), συντονιζόμενες από τη Συνδιευθύντρια. UNIVERSITY APPLICATIONS COUNSELING OFFICE Ειδική υπηρεσία του Λυκείου (University Applications Counseling Οffice) προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη στους μαθητές, που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής, της Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 25

6 Κατά το η υπηρεσία αυτή παρέσχε σε πολλά παιδιά και σε γονείς συμβουλές και πληροφορίες για τις σπουδές στο εξωτερικό. Οργάνωσε επίσης επισκέψεις αντιπροσώπων από τα κυριότερα αμερικανικά Πανεπιστήμια, οι οποίοι ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους μαθητές για τα προγράμματα σπουδών και τις διαδικασίες εισαγωγής. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Και στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών, εκτός των καθιερωμένων από την Πολιτεία εορταστικών εκδηλώσεων (28 η Οκτωβρίου, Ημέρα Πολυτεχνείου, Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, Γιορτή Τριών Ιεραρχών, 25 η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος), πραγματοποιήθηκαν πολλές συγκεντρώσεις, κατά τις οποίες έγιναν προβολές ταινιών, ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.ά. Ορισμένα από τα προγράμματα των συγκεντρώσεων αυτών παρουσίασαν εκπαιδευτικοί, γονείς, φίλοι του Σχολείου, εκπρόσωποι σωματείων, οργανισμών και συλλόγων, ενώ άλλα επιμελήθηκαν μαθητές με τη βοήθεια εκπαιδευτικών. Στο Λύκειο διεξήχθησαν οι καθιερωμένοι ρητορικοί διαγωνισμοί Τριών Ιεραρχών, 25ης Μαρτίου, Χάουλαντ και Δέλτα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν ορισμένες ευρύτερης σημασίας εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν στο Κολλέγιο Αθηνών: Όπως κάθε χρόνο, στις 18 Οκτωβρίου εορτάσθηκε η Ημέρα των Ιδρυτών με εκκλησιασμό και ομιλίες του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΕΙ Αλέξανδρου Κ. Σαμαρά, του Διευθυντή/President David Rupp και εκπαιδευτικών. Σε όλες τις σχολικές μονάδες οργανώθηκαν δραστηριότητες αφιερωμένες στον εορτασμό αυτό. Στο πλαίσιο της εορτής των Τριών Ιεραρχών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου «Τιμώντας το Δάσκαλο» (5 Φεβρουαρίου). Ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών του Κολλεγίου και 26 πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών Δημήτρης Καραμάνος με θέμα «Το Κολλέγιο και ο Ελληνισμός της Διασποράς: Μια πολύπλευρη, διαχρονική σχέση». Η φετινή εκδήλωση ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα εορτασμού της 30ετηρίδας του Μποδοσακείου Διδακτηρίου και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο από τον ομιλητή ήταν συνυφασμένο με το θέμα της ομιλίας. Κατά την εκδήλωση αυτή τιμήθηκαν από το Σχολείο εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΕΙ, που αποχώρησαν συνταξιοδοτηθέντες το Στο Δημοτικό, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για την παιδική παχυσαρκία, έγινε εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Ολυμπιονίκη Θ. Μπίμη (20 Μαρτίου). Στο Δημοτικό επίσης κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Παιδικού Βιβλίου τα παιδιά δρα-

7 Από τη Διασχολική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή. στηριοποιήθηκαν με την καθοδήγηση της Βιβλιοθήκης. Συναντήθηκαν και συζήτησαν με συγγραφείς, εικονογράφους, βιβλιοδέτες, άκουσαν και διάβασαν παραμύθια και τα δραματοποίησαν, έφτιαξαν δικά τους βιβλία, πήραν μέρος σε μορφωτικά παιχνίδια κ.ά. Στο Γυμνάσιο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ολυμπιονίκη Π. Δήμα με μαθητές (18 Απριλίου). Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και κυρίως με το πρόβλημα του «ντόπινγκ». Tο Λύκειο του Κολλεγίου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Διαφωτισμός και ελληνική παιδεία» (Θέατρο Χωρέμη, 5 Απριλίου). Ομιλητές ήταν οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Π. Κιτρομιλίδης και Α. Ταμπάκη και η Λέκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών Σ. Αθήνη. Διοργάνωσε επίσης σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών ημερίδα με θέμα «Τα νέα αναλυτικά προγράμματα Φυσικής Λυκείου» στο Θέατρο Χωρέμη (24 Νοεμβρίου). Πολλοί μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών έλαβαν μέρος στην καθιερωμένη Διασχολική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Σχολείου μας, που πραγματοποιήθηκε και πέρυσι στο Θέατρό μας με πρωτοβουλία της Επιτροπής Γονέων για το Ταμείο Υποτροφιών. ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Στο Δημοτικό πραγματοποιήθηκαν 30 εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.ά. και 1 ημερήσια ψυχαγωγική εκδρομή. Στο Γυμνάσιο 1 ημερήσια εκδρομή για κάθε τάξη, 16 εκπαιδευτικές και 14 φιλανθρωπικές επισκέψεις. Στο Λύκειο 2 εκδρομές (τριήμερη για τη Β και μονοήμερη για την Α ) και 20 εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές επισκέψεις. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν οι επισκέψεις μαθητών του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε για μια ακόμη φορά και η συμμετοχή του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών στο διεθνή διαγωνισμό International Space Olympics 2007, ο οποίος διεξήχθη στο Korolev της Ρωσίας. Ο Όμιλος UNESCO του Γυμνασίου και οι Όμιλοι UNESCO και «Ανησυχούμε Καλλιτεχνικώς» του Λυκείου επισκέφθηκαν την έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Ο Πρέσβης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO και Πρόεδρος της Γενικής Διάσκεψής της, μέλος και πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ του ΕΕΙ Γιώργος Αναστασόπουλος μίλησε στα μέλη των Ομίλων για το έργο του διεθνούς αυτού οργανισμού. 27

8 Τις εκπαιδευτικές επισκέψεις οι οποίες αποτελούν σημαντικό υποστηρικτικό μέσο της διδασκαλίας οργάνωσε η Διεύθυνση σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Επιτροπές Επισκέψεων και Εκδρομών κάθε σχολικής μονάδας. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Η παράδοση διακρίσεων των μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών σε πολλούς τομείς συνεχίσθηκε και κατά το παρελθόν έτος. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές διακρίσεις, οι οποίες αντανακλούν θετικά όχι, μόνο, στους μαθητές που τις επέτυχαν, αλλά και στους εκπαιδευτικούς και σε ολόκληρο το Σχολείο. Μαθηματικά Το Κολλέγιο Αθηνών συμμετέσχε με μεγάλη επιτυχία σε μαθηματικούς διαγωνισμούς που διεξήχθησαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο: Στο 2 ο Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) για παιδιά του Δημοτικού βραβεύθηκαν 11 μαθητές και μαθήτριες της 6 ης τάξης. Στο Μαθηματικό Διαγωνισμό της ΕΜΕ «Ο Θαλής» διακρίθηκαν 36 μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στη 2 η φάση του Διαγωνισμού. Στο Διαγωνισμό «Αρχιμήδης», σε μία μαθήτρια της Β Λυκείου απονεμήθηκε 1 ο Πανελλήνιο Βραβείο και σε ένα μαθητή της Β Λυκείου 3 ο Πανελλήνιο Βραβείο. Στο Διαγωνισμό «Ευκλείδης», σε μία μαθήτρια της Β Λυκείου απονεμήθηκε 1 ο Βραβείο, σε δύο μαθητές της Β Λυκείου 2 ο Βραβείο και σε ένα μαθητή της Α και ένα της Β Λυκείου 3 ο Βραβείο. Η ομάδα της Μαθηματικής Σκέψης της Β Γυμνασίου συμμετέσχε στο Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό AMC-8, που διοργανώνεται από την Αμερικανική Μαθηματική Εταιρεία. H ομάδα τιμήθηκε με το «Certificate of Merit», ενώ οκτώ μαθητές της τιμήθηκαν με «Honor Roll Certificate» για την πολύ καλή επίδοσή τους. Οι διακρίσεις στους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς ΑΜC 10 και AMC 12 συνετέλεσαν στο να απονεμηθεί στο Κολλέγιο Αθηνών το «Certificate of Merit», ενώ τρεις μαθητές του Λυκείου τιμήθηκαν με τη διάκριση «Certificate of Distinction». Άλλες διεθνείς ακαδημαϊκές διακρίσεις Στο Διεθνή Διαγωνισμό International Space Olympics, που έγινε στο Κorolev της Ρωσίας: Ένας μαθητής της Β Λυκείου κατέκτησε αργυρό μετάλλιο (στο διαγωνισμό Μαθηματικών στο σύνολο των συμμετεχόντων) και ήλθε 1 ος μεταξύ των μαθητών που διαγωνίσθηκαν στα αγγλικά και 1 ος στο διαγωνισμό Φυσικής, μία μαθήτρια της Β Λυκείου κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο και ήλθε 1 η στο διαγωνισμό των παρουσιάσεων Αστρονομίας, 9 η στο διαγωνισμό όλων των παρουσιάσεων, 7 η στο διαγωνισμό Μαθηματικών και 1 η στο διαγωνισμό Λογοτεχνίας μεταξύ όσων διαγωνίσθηκαν στα αγγλικά, και ένας μαθητής της Β Λυκείου κατετάγη 2 ος στο διαγωνισμό Προγραμματισμού. Φυσικές Επιστήμες Τον Φεβρουάριο 2008 βραβεύθηκαν έξι μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι κατέλαβαν μία από τις 10 πρώτες θέσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Τέσσερις μαθητές της Β Λυκείου κατέλαβαν αντίστοιχα τη 2 η, 4 η, 5 η, 7 η θέση και δύο μαθητές της Γ Λυκείου την 4 η και 10 η. Ένας μαθητής της Β Λυκείου κατέλαβε την 6 η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Λογοτεχνία Σε ένα μαθητή της Β Λυκείου απονεμήθηκε 1 ο Βραβείο στο Διασχολικό Διαγωνισμό Εκφραστικής Ανάγνωσης, που διοργανώθηκε από το Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, και σε μία μαθήτρια της Β Λυκείου το 3 ο Βραβείο στο Διασχολικό Διαγωνισμό Ερμηνευτικής Ανάγνωσης Λογοτεχνικών Κειμένων, που διοργανώθηκε από το Κολλέγιο Αθηνών.

9 Βιολογία Μία μαθήτρια της Γ Λυκείου κατέκτησε την 9 η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας Αστρονομία Ένας μαθητής της Β Λυκείου τιμήθηκε με Έπαινο στο 13 ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής «Ίππαρχος 2008». Αθλητισμός Στα πρωταθλήματα του Υπουργείου Παιδείας οι ομάδες του Κολλεγίου Αθηνών κατέλαβαν: Στα ομαδικά αθλήματα 2 πρώτες, 2 δεύτερες και 2 τρίτες θέσεις. Στα ατομικά αθλήματα (στίβο, κολύμβηση και τέννις) 10 πρώτες, 12 δεύτερες και 17 τρίτες θέσεις. Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών ήταν μέλη των κοινών αντιπροσωπευτικών ομάδων του Κολλεγίου, που είχαν σημαντικές διακρίσεις σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις: * Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων - ΑΣΙΣ Στα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο-μπάσκετ-βόλλεϋ), 4 πρώτες θέσεις και 6 δεύτερες. Στα ατομικά αθλήματα (στίβος, κολύμβηση, τέννις), 26 πρώτες θέσεις, 24 δεύτερες, 23 τρίτες και στη Γενική Βαθμολογία: Πρωτάθλημα στίβου μαθητών-μαθητριών Λυκείου πρώτη θέση και μαθητών-μαθητριών Γυμνασίου δεύτερη θέση. Πρωτάθλημα κολύμβησης μαθητών-μαθητριών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου πρώτη θέση. *Τουρνουά «Αιγαίο» του Κολλεγίου Ανατόλια Θεσσαλονίκης Στο στίβο (ομαδική βαθμολογία) πρώτη θέση. Στο μπάσκετ τρίτη θέση. Στο τέννις τρίτη θέση. * Spring Cup Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού Στο τουρνουά μπάσκετ μαθητών Α Γυμνασίου, πρώτη θέση. Στο τουρνουά μπάσκετ μαθητριών Γυμνασίου, δεύτερη θέση. Στο τουρνουά ποδοσφαίρου μαθητών Λυκείου, δεύτερη θέση. * Διεθνές τουρνουά βόλλεϋ στο Kerst της Ολλανδίας Πέμπτη θέση μεταξύ πολλών ομάδων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία κ.ά.). * Τουρνουά Ποδοσφαίρου Αδριατικής στην Ιταλία (με 24 ομάδες από Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ελβετία, Βρετανία κ.ά.). Πρώτη θέση στον όμιλό της και τέταρτη θέση συνολικά. * Anti-drug Tournament του ACS Δεύτερη θέση στο μπάσκετ μαθητριών Λυκείου. Ένας μαθητής του Λυκείου έλαβε μέρος στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics 2007, που πραγματοποιήθηκαν στη Σαγκάη. Ο μαθητής συμμετέσχε στην ομάδα Unified Ιστιοπλοΐας (κοινά πληρώματα αθλητών Special Olympics και αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Ελληνικών Θαλασσών) που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στην πρώτη κατηγορία. Μία μαθήτρια του Λυκείου κατέλαβε την πέμπτη θέση στο δρόμο 200μ. στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου. Μία μαθήτρια του Λυκείου κατέλαβε 2 πρώτες θέσεις και 2 δεύτερες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης και την πρώτη θέση (σημειώνοντας Πανελλήνιο Ρεκόρ Νεανίδων και Γυναικών) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων/ Νεανίδων της Τεχνικής Κολύμβησης. Ένας μαθητής του Γυμνασίου κατέλαβε την έβδομη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι. Επίσης κατέλαβε σε Πανελλήνιους Αγώνες (κατηγορία παίδων) 2 δεύτερες και 2 τρίτες θέσεις. 29

10 Στο Πανελλήνιο Χειμερινό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης ένας μαθητής του Δημοτικού κατέλαβε 2 πρώτες θέσεις και 1 δεύτερη. Τέχνη Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενός τμήματος της 5 ης Δημοτικού έλαβαν μέρος σε διεθνή διαγωνισμό κατασκευής κούκλας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρες Αγάπης 2007», που διοργάνωσε το Μουσείο-Ακαδημία Παιδικής Τέχνης Ξάνθης, και βραβεύθηκαν με το Χρυσό Βραβείο «Καλύτερης Παραδοσιακής Κούκλας». Σε μία μαθήτρια της 5 ης τάξης Δημοτικού απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα «Ανακύκλωση μπαταριών». Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία» βραβεύθηκαν τρεις μαθητές της 6 ης τάξης. Τρείς μαθήτριες της Α Λυκείου πήραν τα τρία πρώτα βραβεία σε Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Αφίσας του οργανισμού Cultural Communication: Active European Citizenship through Arts and Music με θέμα «Πολιτισμική επικοινωνία: Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στην Ευρώπη του 2057». Forensics Στο Panhellenic Forensics Tournament, που διοργανώθηκε στο Κολλέγιο τον Μάρτιο του 2008 με συμμετοχή 16 σχολείων και 465 μαθητών, η Ομάδα του Σχολείου μας (αποτελούμενη από παιδιά του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού) κατέλαβε την πρώτη θέση (Sweepstakes Cup) με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Ειδικότερα οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών είχαν τις εξής διακρίσεις: Μία μαθήτρια κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Comic Oral Interpretation of Literature Δύο μαθήτριες ήταν φιναλίστ στην κατηγορία Oratory Δύο μαθήτριες έλαβαν Εύφημη Μνεία στην κατηγορία Dramatic Duet. Francophonie Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Francophonie 2008, τον οποίο οργανώνουν κάθε χρόνο οι Πρεσβείες των γαλλόφωνων χωρών στην Ελλάδα, οι μαθητές και οι μαθήτριες της 6 ης τάξης Δημοτικού απέσπασαν 7 πρώτα ειδικά βραβεία συλλογικής συμμετοχής. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Οι μαθήτριες και οι μαθητές ενός τμήματος της 4 ης τάξης Δημοτικού απέσπασαν το 3 ο Εθνικό Βραβείο στο διαγωνισμό «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», το οποίο παρέλαβαν σε ειδική τελετή του Υπουργείου Παιδείας. Σκάκι Ένας μαθητής της Β Γυμνασίου σημείωσε τις εξής διακρίσεις στο σκάκι: Κατετάγη δεύτερος στο Σχολικό Πρωτάθλημα Αττικής, τρίτος στο Ατομικό Νεανικό Πρωτάθλημα Αττικής, πρώτος στο Νεανικό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Αττικής ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 30 Αντιπροσωπευτικές ομάδες του Ομίλου Model United Nations (MUN) του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν σε διεθνείς διοργανώσεις «προσομοίωσης του ΟΗΕ» στη Χάγη, στο Βερολίνο και στην Αθήνα, καθώς επίσης και σε Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Harvard, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

11 Οι Όμιλοι UNESCO του Δημοτικού και του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών έλαβαν μέρος στο 31 ο Συμπόσιο Εταιρικών Σχολείων UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό με θέμα «Πανανθρώπινες αξίες μέσα από τις τέχνες». Το Συμπόσιο διοργανώθηκε από το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Ο Όμιλος UNESCO του Λυκείου έλαβε μέρος στο Η Μαθητικό Συμπόσιο του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO στην Αθήνα. Σε εκδήλωση, που οργάνωσε η ΕΛΕΠΑΠ για τα 70 χρόνια προσφοράς στο ανάπηρο παιδί (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), έλαβε μέρος Χορωδία του Κολλεγίου. ΟΜΙΛΟΙ Το λειτούργησαν στο Κολλέγιο Αθηνών 68 Όμιλοι (25 στο Δημοτικό, 22 στο Γυμνάσιο και 25 στο Λύκειο), οι οποίοι ανέπτυξαν πολύπλευρη δραστηριότητα. Η ενδεικτική αναφορά μερικών από τους Ομίλους δίνει μια εικόνα της σπουδαιότητας και του εύρους τους: Δραματικός, Ερμηνευτικής Ανάγνωσης, Ανησυχούμε Καλλιτεχνικώς, Model United Nations, UNESCO, Forencics, Παραδοσιακών Χορών, Ανακύκλωσης, Πρώτων Βοηθειών, Κατασκευής Ψηφιδωτών, Μουσικής, Κινηματογραφικός, Φωτογραφίας, Περιβαλλοντικός, Πληροφορικής, Αθλητικής Ενδυνάμωσης, Φωτογραφικός, Μαθηματικής Σκέψης, Φυσικής Σκέψης, Αστρονομίας κ.ά. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η εκδοτική δραστηριότητα των μαθητών ήταν σημαντική και κατά το παρελθόν έτος. Μεταξύ άλλων, κυκλοφόρησαν και τα εξής έντυπα: Δημοτικό * «Ο Ταχυδρόμος της Κάντζας The Kantzian» * Ημερολόγιο 2008 Γυμνάσιο * «Τα Νέα του Γυμνασίου» * «Athens College News» * «Φυσική και Μαθηματικά» * Πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λ. Πιραντέλο (από το Δραματικό Όμιλο) Λύκειο * «Τα Νέα του Κολλεγίου» * «Ο Αθηναίος» * «Ανησυχούμε Καλλιτεχνικώς» (Λεύκωμα για τον Διονύσιο Σολωμό) * Πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης «Πλούτος» του Αριστοφάνη (από το Δραματικό Όμιλο) * «Θησαυρός» (το ετήσιο λεύκωμα των τελειοφοίτων) 31

12 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΥΝ Τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη «ανέβασε» ο Δραματικός Όμιλος του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών (διδασκαλία-σκηνοθεσία Αγγελικής Γκιργκινούδη) στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του Καρόλου Κουν. Στην παράσταση έλαβαν μέρος και μαθητές από ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης (της Μεγάλης του Γένους Σχολής και του Ζαππείου Εκπαιδευτηρίου). Τα έσοδα διατέθηκαν στα δύο αυτά σχολεία. Το ίδιο έργο παρουσιάσθηκε από το Δραματικό Όμιλο και στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο. Τη 15μελή μαθητική αποστολή συνόδευσαν ο Διευθυντής του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Δ. Τσελέντης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Α. Τσιτσά και η καθηγήτρια-σύμβουλος του Ομίλου Ι. Τσιλιγιάννη. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σε όλες τις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων, που αποτελεί συνέχεια της μακρόχρονης παράδοσης του Σχολείου μας στην καλλιέργεια ενεργού ενδιαφέροντος για τα κοινά, κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της σχολικής χρονιάς ήταν και οι εξής: Δημοτικό «Εξόρμηση αλληλεγγύης» στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ιωάννη Αλιβερίου στην Εύβοια. Συγκέντρωση χρημάτων μέσω του καθιερωμένου εράνου, της συμμετοχής στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar, των «λιτών γευμάτων», της οργάνωσης Bazaar βιβλίου στο Μποδοσάκειο κ.ά. για την ενίσχυση κοινωφελών σκοπών - φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Οικονομική ενίσχυση του οργανισμού «Action Aid». Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος με το πρόγραμμα καθαρισμού των εξωτερικών χώρων του σχολείου και ανακύκλωσης. Έκδοση Ημερολογίου 2008 αφιερωμένου στο περιβάλλον. Εξόρμηση και οικονομική ενίσχυση στα σχολεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ). Συμμετοχή στο «Πανηγύρι». Γυμνάσιο 32 Επίσκεψη γνωριμίας και συμπαράστασης στο Λύκειο Διαβολιτσίου Μεσσηνίας. «Εξόρμηση» σε πυρόπληκτες περιοχές. Επίσκεψη της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Kέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, παρακολούθηση του προγράμματος «Δασικές πυρκαγιές-αποκατάσταση τοπίου» και συμμετοχή σε ασκήσεις δασοπροστασίας στον Υμηττό. Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου του κτιρίου «Λίλα» στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαμορφώνω το χώρο μου».

13 Παρουσίαση από το Δραματικό Όμιλο του έργου του Λ. Πιραντέλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» (διδασκαλία-σκηνοθεσία: Ν. Ξύδα). Έκδοση εντύπων. Συμμετοχή στο «Πανηγύρι». Εκπόνηση και παρουσίαση στο Θέατρο του Κολλεγίου Προγράμματος Ανακύκλωσης από ομάδα της Μαθητικής Κοινότητας. Συνδιοργάνωση του ετήσιου χορού του Γυμνασίου (μαζί με τη Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού). Λύκειο Το τριήμερο πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «Πανηγύρι». «Εξόρμηση» στην πυρόπληκτη Νέα Φιγαλεία Ηλείας, όπου έγιναν, μεταξύ άλλων, και αθλητικές συναντήσεις με μαθητές του τοπικού Λυκείου. Παρουσίαση του έργου του Αριστοφάνη «Πλούτος» από το Δραματικό Όμιλο. «Επισκέψεις αγάπης» σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Συγκέντρωση χρημάτων για δωρεές σε διάφορα ιδρύματα, όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Προσφορά από τον Όμιλο Επιχειρηματικότητας Νέων στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου των κερδών από τη λειτουργία «Εικονικής Επιχείρησης» που ίδρυσαν οι μαθητές. Συμβολή στο 2 ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο για την Ολυμπιακή Εκεχειρία. Έκδοση εντύπων. Ορισμός Υπευθύνων Διακόσμησης των τάξεων, οι οποίοι σε συνεργασία με τους καθηγητέςσυμβούλους φρόντισαν για την καλαίσθητη εικόνα των αιθουσών. Συνεργασία με το σχολείο στην οργάνωση των εκδρομών. Kτίριο «Λίλα» Kτίριο «Ντέιβις» 33

14 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Πολλοί εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Αθηνών αξιοποίησαν τις δυνατότητες του προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, που εφαρμόζει το ΕΕΙ. Εκπαιδευτικοί και των τριών σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Αθηνών, μαζί με εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Ψυχικού, παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Εκμάθηση δημιουργίας και χρήσης Πολυμεσικών Μαθησιακών Αντικειμένων» (Reusable Learning Objects - RLOs). Την εποπτεία του προγράμματος είχε ο Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΙ. Eννέα εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Αθηνών συμμετέχουν στο πρώτο «σκέλος» (διετές μεταπτυχιακό «Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης») του προγράμματος «Educate the Educators». Στο δεύτερο «σκέλος» του προγράμματος (παρακολούθηση μαθήματος «Leadership for the Learning Community») συμμετείχαν εννέα εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Αθηνών. Στο Κολλέγιο πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος κύκλος σεμιναρίων για τους νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς με σκοπό την καλύτερη γνωριμία τους με την ιστορία, τους θεσμούς και τις ιδιαιτερότητες του Σχολείου μας, καθώς και την πιο αποτελεσματική ένταξη και συμμετοχή τους στο Κολλεγιακό ακαδημαϊκό και εξωδιδακτικό πρόγραμμα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Αναλυτικά προγράμματα και νέα βιβλία», το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΕΙ. Εκπαιδευτικοί του Δημοτικού παρακολούθησαν σεμινάριο για την «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη». Οργανώθηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης στους Η/Υ, καθώς επίσης και ενημέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (CMS). Το Κολλέγιο Αθηνών πραγματοποίησε και δικές του επιμορφωτικές εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων του. Μεταξύ αυτών ήταν σεμινάρια με τα εξής θέματα: «Το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής στα Λύκεια» (σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών) «Χρήση Η/Υ για τη διδασκαλία επιλεγμένων ενοτήτων των Μαθηματικών» (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών) «Οργάνωση και συντονισμός σχολικών παραστάσεων» «Δειγματικές διδασκαλίες για τη Θεατρική Αγωγή και τη Μουσική» «Σχολική βία» Είκοσι εκπαιδευτικοί μετέβησαν για επιμόρφωση στο εξωτερικό. 34

ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος 2006-2007 ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.921 (Δημοτικό: 800, Γυμνάσιο: 604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Α. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Α. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 Δευτέρα Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø K ατά το σχολικό έτος 2009-2010 ο αριθμός των μαθητών στις τρείς σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.983 (Δημοτικό: 873, Γυμνάσιο: 607 και Λύκειο: 503) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Εισαγωγή Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Διασχολικές Δραστηριότητες Τελετή Αποφοίτησης - Commencement 2008 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Κ ατά το σχολικό έτος 2007-2008, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.597 (Δημοτικό: 778, Γυμνάσιο: 412, Γενικό Λύκειο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016 2017 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 08:30 16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 08:30 15:00

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Πέμπτη, 3 10:30-12:30 Υποδοχή νεοεισερχόμενων μαθητών α, β και γ γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 3 Δευτέρα: Έναρξη σχολικού έτους 2012-2013 Παρουσία διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø K ατά το σχολικό έτος 2010-2011, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.988 (Δημοτικό: 891, Γυμνάσιο: 600, Λύκειο: 497) και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Εισαγωγή Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού International Baccalaureate Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Διασχολικές Δραστηριότητες Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Εισαγωγή T

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Αύγουστος-Σεπτέμβριος Οκτώβριος Αύγουστος-Σεπτέμβριος ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 25/08/2016 ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο ιδακτήριο Kάντζα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο ιδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο ιδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος 2004-2005, ο αριθµός των µαθητών στις τρεις σχολικές µονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.882 ( ηµοτικό: 777, Γυµνάσιο: 594,

Διαβάστε περισσότερα

EKΠAI EYTIKO - ΠAI AΓΩΓIKO EPΓO

EKΠAI EYTIKO - ΠAI AΓΩΓIKO EPΓO EKΠAI EYTIKO - ΠAI AΓΩΓIKO EPΓO Γενικές Παρατηρήσεις Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού International Baccalaureate Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Τελετή Αποφοιτήσεως - Commencement 2004 Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟY

Λάτσειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟY Λάτσειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟY Κ ατά το σχολικό έτος 2006-2007, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.443 (Δημοτικό: 734, Γυμνάσιο: 383, Γενικό Λύκειο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο. Εθνικοί. Εορτασμοί. The G C School of Careers ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2012 - Τεύχος 17 Εθνικοί Εορτασμοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 Απριλίου «Έκθεση χρησιμοποιημένων βιβλίων», Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø K ατά το σχολικό έτος 2011-2012, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.988 (Δημοτικό: 907, Γυμνάσιο: 592, Λύκειο: 489) και των

Διαβάστε περισσότερα

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000 Page 1 of 6 Φεβρουάριος 2000 Ακόμη κόβουμε πίτες Σχολική Χρονιά 2000/2001 Κολλεγιάδα 2000 Σεμινάρια Α.Σ.Ι.Σ Δημοτικών Σχολείων Σεμινάρια δασκάλων Έκθεση των δασκάλλων Καλλιτεχνικών Χρήσιμες Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ1

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 Κ1 Θέμα: Ετήσιος Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων 2016-2017 ΗΜΕΡΑ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Πέμπτη 1/9 Δευτέρα 5/9 Δευτέρα 5/9 Τετάρτη 7/9 Παρασκευή 9/9 Πέμπτη 29/9

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού Committed to Excellence European Foundation for Quality Management ATHENS COLLEGE E F Q M R E S U L T S PSYCHICO COLLEGE Νίκος Μανταράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης

Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης Δραστηριότητες Υπευθυνότητες Χρονοδιάγραμμα Μέσα / πηγές Αξιολόγηση 1. Αξιοποίηση εκδρομών όχι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά κυρίως για εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 5-25 - 27/08 28/08 MANDOULIDES OPEN COMPUTER EPATHLON CAMP & ROBOTICS CAMP (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) MANDOULIDES

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail Αθανασία- Παρασκευή Υπερηφάνου Άγαμη 03.05.1988 2109940653 & 6945139495 athanasia.yperifanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο ιδακτήριο - Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Λάτσειο ιδακτήριο - Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λάτσειο ιδακτήριο - Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ K ατά το σχολικό έτος 2003-2004 το ηµοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Ψυχικού (το οποίο στεγάζεται στο Λάτσειο ιδακτήριο στην Κάντζα) είχε 665 µαθητές. Ο µέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα π æàãπ À K ατά το σχολικό έτος 2010-2011, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.879 (Δημοτικό: 910, Γυμνάσιο: 468, Γενικό Λύκειο: 247,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

EΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ EΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Eισαγωγή Kολλέγιο Aθηνών Kολλέγιο Ψυχικού Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Τελετή Αποφοίτησης - Commencement 2006 Eισαγωγή στην Tριτοβάθµια Eκπαίδευση EΙΣΑΓΩΓΗ Tο παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση. Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Εκπαίδευση. Εισηγήσεις σε Συνέδρια Αικατερίνη Σκαπέτη Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Μυκηνών 19, Καλλιθέα Ημερομηνία Γέννησης: 05/05/1986 Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμη Τόπος Γέννησης: Αθήνα Τηλέφωνο: 2130345556-6947597995 Εκπαίδευση Master

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαιδευτικά προγράμματα Η βελτίωση της επικοινωνίας και η προώθηση της δηµιουργικής συνεργασίας Η ενηµέρωση σχολικής ζωής Το σχολικό υλοποιήθηκαν προαιρετικά προγράµµατα: σε θέµατα της Η γνώση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ K ατά το σχολικό έτος 2008-2009, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.725 (Δημοτικό: 831, Γυμνάσιο: 437, Γενικό Λύκειο:

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο. Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο. Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Ψυχικό, 4 Οκτωβρίου 2016 Προς τους κ.κ. γονείς μαθητών/μαθητριών Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών 2016-2017 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2 ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2 ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014-2015 Α)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1) «Aνθρωπογενείς δραστηριότητες και παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές» Θέμα: Περιβαλλοντικοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη 6 Φεβρουαρίου 2013 1 Μετά την Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών α. Σεμινάριο Μουσικής: Η σχολική μπάντα. Αξιολόγηση. Λεμεσός Λανίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Κ ατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2006-2007, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οργάνωσε αρκετές εκδηλώσεις από τις οποίες σημαντικότερες είναι οι παρακάτω με χρονολογική σειρά: του Τμήματος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα π æàãπ À K ατά το σχολικό έτος 2009-2010, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.810 (Δημοτικό: 871, Γυμνάσιο: 453, Γενικό Λύκειο: 231,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Τρόπος εξέτασης ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 ΤΡΙΤΗ 3/9 9:00-12:00 Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Αγαπητοί Γονείς, με την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας μας, θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχές όλων των μελών της Διεύθυνσης καθώς και των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑ. Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑ. Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 1924: Συγκρότηση Ιδρυτικής Επιτροπής KΑ Επ. Χαρίλαος (πρόεδρος), Bert Hodge Hill (αντιπρ.), Στέφ. Δέλτα (Ταμίας), Στ. Παπαδάκης (Γραμμ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ MEET YOUR FUTURE 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ MEET YOUR FUTURE 2009 ΖΕΥΓΩΛΗ ΕΡΣΗ (Κολλέγιο Αθηνών) E-mail: ersopoulo@hotmail.com Είναι τελειόφοιτη της Πρώτης Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Lower και γνωρίζει Γαλλικά. Τα προσωπικά τhς ενδιαφέροντα είναι η μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Παραγωγής και Διοίκησης Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρονικών και Υπολογιστών Περιβάλλοντος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών β και γ Γυμνασίου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Στη διάρκεια του Α Τριμήνου η ΣΤ τάξη θα εμβαθύνει στο έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ TO ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOY ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ, 13

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου.

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου. The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 - Τεύχος 44 8 Νοεμβρίου Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχικό, 20 Σεπτεμβρίου Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του 2 ου έτους του Τμήματος International Baccalaureate Κολλεγίου Ψυχικού

Ψυχικό, 20 Σεπτεμβρίου Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του 2 ου έτους του Τμήματος International Baccalaureate Κολλεγίου Ψυχικού ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του 2 ου έτους του Τμήματος International Baccalaureate Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. nikpe.m@windowslive.com

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. nikpe.m@windowslive.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ E-mail nikpe.m@windowslive.com Υπηκοότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ημερομηνίες (από έως)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Θέμα: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Θέμα: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Ψυχικό, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου. 24o Δημοτικό Αχαρνών. Νομισματικό Μουσείο Αθηνών Νομισματικό Μουσείο Αθηνών 24o Δημοτικό Αχαρνών Φυτά και ζώα στα νομίσματα και στον διάκοσμο του Νομισματικού Μουσείου 1 Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Συμμετέχοντες Σχολείο: 24o Δημοτικό Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Γονέων - Κηδεμόνων μαθητών Γ Λυκείου

Ενημέρωση Γονέων - Κηδεμόνων μαθητών Γ Λυκείου ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Ενημέρωση Γονέων - Κηδεμόνων μαθητών Γ Λυκείου ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 Χριστούγεννα στο GCS ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7 Ιανουαρίου Έναρξη μαθημάτων 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δείκτης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δείκτης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δείκτης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη Η Διεύθυνση θέτει τους στόχους του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

π ø Εκδηλώσεις, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια και προβολή πνευματικών, κοινωνικών, ηθικών και εθνικών αξιών.

π ø Εκδηλώσεις, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια και προβολή πνευματικών, κοινωνικών, ηθικών και εθνικών αξιών. π ÀΔπ - π ø π ƒ ÈÛ ÁˆÁ ÔÏÏ ÁÈÔ ıëóòó ÔÏÏ ÁÈÔ æ ÈÎÔ πnternational Baccalaureate æ Ôapple È ÁˆÁÈÎ ÀappleËÚÂÛ Commencement 2010 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ ıìè Îapple  ÛË È Û ÔÏÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ π ø T ο παιδαγωγικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους 2011-2012

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους 2011-2012 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ Κολλεγίου Ψυχικού Αγαπητοί γονείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου. Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ για μαθητές ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα