Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν (Δημοτικό: 817, Γυμνάσιο: 605 και Λύκειο: 503) και των εκπαιδευτικών 246 (Δημοτικό: 84, Γυμνάσιο: 84, Λύκειο: 78. Κοινοί σε Γυμνάσιο και Λύκειο: 24 και σε Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών και Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού: 2). Ο μέσος όρος των μαθητών ανά τμήμα ήταν 24 στο Δημοτικό, 25 στο Γυμνάσιο και 21 στο Λύκειο. Η γενική αναλογία εκπαιδευτικών/ μαθητών σε όλο το Κολλέγιο Αθηνών ήταν περίπου 1/ 8. Το Δημοτικό στεγάζεται στο Μποδοσάκειο Διδακτήριο στην Κάντζα και το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο campus Ψυχικού (το Γυμνάσιο στα κτίρια «Λίλα», «Ντέιβις», «Τσολαΐνειο» και το Λύκειο στο Μπενάκειο).

2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατά το , σε σχέση με το προηγούμενο διδακτικό έτος, δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Αθηνών. Στο Δημοτικό λειτούργησαν έξι τμήματα στην 1 η, 2 α, 3 η, 4 η και 5 η και πέντε στην 6 η, στο Γυμνάσιο οκτώ τμήματα σε κάθε τάξη στο Λύκειο οκτώ τμήματα στην Α Λυκείου, έξι τμήματα Γενικής Παιδείας στη Β και δέκα στη Γ. Στο Λύκειο λειτούργησαν και οι τρεις κατευθύνσεις: στη Β Λυκείου δύο τμήματα Θεωρητικής, τέσσερα Θετικής και ένα Τεχνολογικής και στη Γ Λυκείου τρία Θεωρητικής, δύο Θετικής, δύο Τεχνολογικής Παραγωγής και τρία Τεχνολογικής Υπηρεσιών. Και στις τρεις βαθμίδες του Κολλεγίου Αθηνών συνεχίσθηκε η συστηματική προσπάθεια για περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, η εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, η συμπλήρωση των προβλεπομένων από το κρατικό πρόγραμμα βιβλίων με άλλα, ειδικά γραμμένα από τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου για τους μαθητές μας. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Αθηνών, που έχει ως βάση το κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα, ενισχύθηκε με επί πλέον ώρες διδασκαλίας σε ορισμένα μαθήματα, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό το Κολλεγιακό Πρόγραμμα. Οι πρόσθετες ώρες διδασκαλίας για τα μαθήματα αυτά (Αγγλικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, Ιστορία, Αγωγή Υγείας, Αισθητική Αγωγή, Φυσική Αγωγή) δίνουν τη δυνατότητα για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, συνεργατική μάθηση, διαθεματική διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, εργαστηριακή διδασκαλία κ.ά. Στο Δημοτικό, μετά την ολοκλήρωση του Βασικού Σταδίου 1, ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Βασικού Σταδίου 2 (τάξεις από 3 η έως και 6 η ) του νέου Προγράμματος Πληροφορικής. Το μάθημα σύμφωνα με το οποίο οι στόχοι επιτυγχάνονται με διάχυση της Πληροφορικής στα επί μέρους διδακτικά αντικείμενα αναπτύχθηκε από καθηγητές Πληροφορικής και δασκάλους του Μποδοσακείου. Επεκτάθηκε η συστηματική εφαρμογή των Portfolios στο μάθημα των Ελληνικών και στην 4 η τάξη με σκοπό την πληρέστερη διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου και την ακριβέστερη αξιολόγησή του. Σε όλες τις τάξεις ενισχύθηκαν σημαντικά τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που είχαν ως στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους μαθητές. Σε όλες τις τάξεις σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις με την ευκαιρία της 30ετηρίδας του Μποδοσακείου Διδακτηρίου. Τα παιδιά έκαναν έρευνες και συνέθεσαν εργασίες για την ιστορία του Σχολείου, τους χώρους του και το ρόλο του στην ελληνική κοινωνία. Από δύο τμήματα της 2 ας εφαρμόσθηκε πιλοτικά, κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρο- 22

3 νιάς, μέθοδος διδασκαλίας της ορθογραφίας που είχε ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την «ιστορική γραφή» των λέξεων. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως πολύ θετικά. Μαθητές της 4 ης τάξης συμμετείχαν στο πρόγραμμα e-twinning του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου και αντάλλαξαν μαθησιακές εμπειρίες με μαθητές σχολείου της Πολωνίας σχετικά με ιστορικά μνημεία των δύο χωρών. Επίσης, τρία τμήματα της 4 ης συμμετείχαν σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στην 6 η λειτούργησε πρόγραμμα διδασκαλίας Teaching for Understanding στο μάθημα της Ιστορίας με θέμα «Μικρασιατικός Πόλεμος». Τα παιδιά συνεργάσθηκαν σε ομάδες, ερεύνησαν το θέμα μέσα από άμεσες και έμμεσες πηγές και συνέθεσαν εργασίες, τις οποίες παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. Στο Αγγλικό Τμήμα εφαρμόσθηκε (στην 3 η ) πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του λεξιλογίου και της κατανόησης με τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με συστηματικές επισκέψεις των τάξεων στα εργαστήρια Πληροφορικής. Σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού εφαρμόσθηκαν συστηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα έρευνας στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Οι μαθήτριες και οι μαθητές όλων των τάξεων με μαθησιακές δράσεις προσαρμοσμένες στην ηλικία τους ανέπτυξαν δεξιότητες έρευνας μέσω των πολύμορφων πηγών που προσφέρει μια σύγχρονη βιβλιοθήκη. Κατά το σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά με εντοπισμένες μαθησιακές δυσκολίες. Στο πλαίσιο της Αισθητικής Αγωγής λειτούργησαν η Oμάδα Θεάτρου, η Απογευματινή Χορωδία και η Ορχήστρα Εγχόρδων με σκοπό την καλλιέργεια ιδιαίτερων δεξιοτήτων των μαθητών. Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική των μαθημάτων. Διευρύνθηκε ο αριθμός των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Course Management System), παρήχθησαν σε συνεργασία καθηγητών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού νέα Πολυμεσικά Μαθησιακά Αντικείμενα (RLOs) και πολλαπλασιάσθηκε ο αριθμός των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατά τη διδασκαλία τους χρησιμοποιούν τους «διαδραστικούς πίνακες» (smart boards). Την προσπάθεια αυτή ενίσχυσαν σχετικές επιμορφωτικές δραστηριότητες και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Για την πληρέστερη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ορισμένα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος διδάχθηκαν στα αγγλικά: η Οικιακή Οικονομία και η Γεωγραφία στο Γυμνάσιο και οι Αρχές Οικονομίας, η Ψυχολογία και η Κοινωνιολογία στο Λύκειο. Στην Α Λυκείου εφαρμόσθηκε πιλοτικά η «Ημέρα συγγραφής της ιστορικής εργασίας». Οι μαθητές μια προκαθορισμένη ημέρα, κατά την διάρκεια του σχολικού προγράμματος, προς το 23

4 τέλος του σχολικού έτους ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τη σύνθεση των ιστορικών εργασιών τους στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου. Με την καινοτομία αυτή επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία μαθητή και διδάσκοντος και η ορθότερη αξιολόγηση της προσπάθειας του μαθητή. Στην Α Λυκείου εξακολούθησε να διδάσκεται το μάθημα Research and Information Skills στη Βιβλιοθήκη, με στόχο την ενημέρωση και άσκηση των μαθητών στην αναζήτηση και αξιολόγηση της πληροφορίας. Στο Λύκειο γενικεύθηκε σε όλα τα βασικά μαθήματα η περιγραφική - αναλυτική αξιολόγηση, ενώ στο Γυμνάσιο ολοκληρώθηκαν στα Ακαδημαϊκά Τμήματα οι συζητήσεις για την εφαρμογή της. Και στις τρεις σχολικές βαθμίδες δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπόνηση από τους μαθητές ατομικών και ομαδικών εργασιών. Κατά το το Κολλέγιο Αθηνών συμμετέσχε στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, το οποίο δημιούργησε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας η Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από οκτώ μη κερδοσκοπικά μορφωτικάπολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Το Πρόγραμμα αυτό ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά στοιχεία της παρεχομένης από το Κολλέγιο παιδείας λειτούργησε με επιτυχία, προσαρμοσμένο στις σχετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 24 Στόχος του Προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης είναι να βοηθήσει μαθητές του Λυκείου να καλύψουν τυχόν ακαδημαϊκές ελλείψεις τους, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν πιο αποτελεσματικά τη διδασκαλία στην τάξη τους. Το πρόγραμμα προσφέρθηκε και πέρυσι δωρεάν στους μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών. Η συμμετοχή των μαθητών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ήταν προαιρετική. Λειτούργησαν τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Νέων Ελληνικών, Αρχαίων Ελληνικών και Αγγλικών.

5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση του ακαδημαϊκού-παιδαγωγικού προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας είναι αρμοδιότητα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης. Κατά το παρελθόν έτος, στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου εξετάσθηκε ευρύ φάσμα θεμάτων: η ανταπόκριση στο πρόγραμμα και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, η πειθαρχία, οι εξωσχολικές δραστηριότητες κ.ά. Η Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας συνεργαζόμενη με τους εκπαιδευτικούς (ατομικά ή σε ομάδες) παρέσχε συμβουλευτική και άλλη υποστήριξη, όπου και όταν αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Το γενικό συντονισμό του ακαδημαϊκού προγράμματος και την εποπτεία εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής του Κολλεγίου Αθηνών είχε η Εκτελεστική Διεύθυνση, αποτελούμενη από τη Συνδιευθύντρια και τα μέλη της Διεύθυνσης των τριών σχολικών μονάδων. Για την προώθηση της συνολικής εργασίας του Δημοτικού (συντονισμός μαθημάτων, δημιουργία και εφαρμογή νέων προγραμμάτων, επιμορφωτικές συζητήσεις, εκδηλώσεις, δραστηριότητες κ.ά.) πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες εβδομαδιαίες συνεδριάσεις Διεύθυνσης και Συντονιστών, καθώς και οι εβδομαδιαίες συνεδριάσεις κάθε τάξης και κάθε Τμήματος Ειδικότητας με την καθοδήγηση των Υποδιευθυντών και των Συντονιστών ή των Προϊσταμένων. Στο Δημοτικό λειτούργησαν οι εξής Επιτροπές: Μαθηματικών, Σχολικής Ζωής, Περιοδικού, Μελέτης Αναλυτικών Προγραμμάτων Ελληνικών και Μελέτης Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Πληροφορικής και Αγγλικών. Την ευθύνη συντονισμού του διδακτικού έργου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είχαν τα Ακαδημαϊκά Τμήματα με επικεφαλής τους Προϊσταμένους, συνεπικουρούμενους από τους Συντονιστές Μαθημάτων και τις Επιτροπές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Αποστολή των Ακαδημαϊκών Τμημάτων είναι ο καθορισμός των διδακτικών στόχων του μαθήματος και της διδακτικής μεθοδολογίας, ο συντονισμός της διδακτέας ύλης και η ομαλή ροή της στις τρεις σχολικές μονάδες, η αξιολόγηση των μαθητών και του διδακτικού έργου κ.ά. Πέρυσι λειτούργησαν 6 Ακαδημαϊκά Τμήματα κοινά για το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών: Αρχαίων Ελληνικών - Νέων Ελληνικών - Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών - Μαθηματικών - Φυσικών Επιστημών - Πληροφορικής. Τα μαθήματα Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής συντονίσθηκαν διασχολικά από τον Διασχολικό Προϊστάμενο Αγγλικών, τον Διασχολικό Προϊστάμενο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και τον Διασχολικό Προϊστάμενο Mουσικής, αντίστοιχα. Ουσιαστική συμβολή στην οργάνωση και το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου είχαν και επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί και στις τρεις σχολικές μονάδες για να μελετήσουν διάφορα προβλήματα και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση. Λειτούργησαν επιτροπές Εκδρομών, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Εορτών, Συνεργασίας με τη Μαθητική Κοινότητα, Πληροφορικής, Εντύπων, Αγγλικών, Μαθηματικών, Πειθαρχικής Πολιτικής και Σχολικής Ζωής. Και στις τρεις σχολικές μονάδες λειτούργησαν οι Επιτροπές Σχολικής Αυτοαξιολόγησης (EFQM), συντονιζόμενες από τη Συνδιευθύντρια. UNIVERSITY APPLICATIONS COUNSELING OFFICE Ειδική υπηρεσία του Λυκείου (University Applications Counseling Οffice) προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη στους μαθητές, που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής, της Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 25

6 Κατά το η υπηρεσία αυτή παρέσχε σε πολλά παιδιά και σε γονείς συμβουλές και πληροφορίες για τις σπουδές στο εξωτερικό. Οργάνωσε επίσης επισκέψεις αντιπροσώπων από τα κυριότερα αμερικανικά Πανεπιστήμια, οι οποίοι ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους μαθητές για τα προγράμματα σπουδών και τις διαδικασίες εισαγωγής. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Και στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών, εκτός των καθιερωμένων από την Πολιτεία εορταστικών εκδηλώσεων (28 η Οκτωβρίου, Ημέρα Πολυτεχνείου, Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, Γιορτή Τριών Ιεραρχών, 25 η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος), πραγματοποιήθηκαν πολλές συγκεντρώσεις, κατά τις οποίες έγιναν προβολές ταινιών, ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.ά. Ορισμένα από τα προγράμματα των συγκεντρώσεων αυτών παρουσίασαν εκπαιδευτικοί, γονείς, φίλοι του Σχολείου, εκπρόσωποι σωματείων, οργανισμών και συλλόγων, ενώ άλλα επιμελήθηκαν μαθητές με τη βοήθεια εκπαιδευτικών. Στο Λύκειο διεξήχθησαν οι καθιερωμένοι ρητορικοί διαγωνισμοί Τριών Ιεραρχών, 25ης Μαρτίου, Χάουλαντ και Δέλτα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν ορισμένες ευρύτερης σημασίας εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν στο Κολλέγιο Αθηνών: Όπως κάθε χρόνο, στις 18 Οκτωβρίου εορτάσθηκε η Ημέρα των Ιδρυτών με εκκλησιασμό και ομιλίες του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΕΙ Αλέξανδρου Κ. Σαμαρά, του Διευθυντή/President David Rupp και εκπαιδευτικών. Σε όλες τις σχολικές μονάδες οργανώθηκαν δραστηριότητες αφιερωμένες στον εορτασμό αυτό. Στο πλαίσιο της εορτής των Τριών Ιεραρχών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου «Τιμώντας το Δάσκαλο» (5 Φεβρουαρίου). Ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών του Κολλεγίου και 26 πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών Δημήτρης Καραμάνος με θέμα «Το Κολλέγιο και ο Ελληνισμός της Διασποράς: Μια πολύπλευρη, διαχρονική σχέση». Η φετινή εκδήλωση ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα εορτασμού της 30ετηρίδας του Μποδοσακείου Διδακτηρίου και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο από τον ομιλητή ήταν συνυφασμένο με το θέμα της ομιλίας. Κατά την εκδήλωση αυτή τιμήθηκαν από το Σχολείο εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΕΙ, που αποχώρησαν συνταξιοδοτηθέντες το Στο Δημοτικό, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για την παιδική παχυσαρκία, έγινε εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Ολυμπιονίκη Θ. Μπίμη (20 Μαρτίου). Στο Δημοτικό επίσης κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Παιδικού Βιβλίου τα παιδιά δρα-

7 Από τη Διασχολική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή. στηριοποιήθηκαν με την καθοδήγηση της Βιβλιοθήκης. Συναντήθηκαν και συζήτησαν με συγγραφείς, εικονογράφους, βιβλιοδέτες, άκουσαν και διάβασαν παραμύθια και τα δραματοποίησαν, έφτιαξαν δικά τους βιβλία, πήραν μέρος σε μορφωτικά παιχνίδια κ.ά. Στο Γυμνάσιο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ολυμπιονίκη Π. Δήμα με μαθητές (18 Απριλίου). Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και κυρίως με το πρόβλημα του «ντόπινγκ». Tο Λύκειο του Κολλεγίου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Διαφωτισμός και ελληνική παιδεία» (Θέατρο Χωρέμη, 5 Απριλίου). Ομιλητές ήταν οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Π. Κιτρομιλίδης και Α. Ταμπάκη και η Λέκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών Σ. Αθήνη. Διοργάνωσε επίσης σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών ημερίδα με θέμα «Τα νέα αναλυτικά προγράμματα Φυσικής Λυκείου» στο Θέατρο Χωρέμη (24 Νοεμβρίου). Πολλοί μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών έλαβαν μέρος στην καθιερωμένη Διασχολική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Σχολείου μας, που πραγματοποιήθηκε και πέρυσι στο Θέατρό μας με πρωτοβουλία της Επιτροπής Γονέων για το Ταμείο Υποτροφιών. ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Στο Δημοτικό πραγματοποιήθηκαν 30 εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.ά. και 1 ημερήσια ψυχαγωγική εκδρομή. Στο Γυμνάσιο 1 ημερήσια εκδρομή για κάθε τάξη, 16 εκπαιδευτικές και 14 φιλανθρωπικές επισκέψεις. Στο Λύκειο 2 εκδρομές (τριήμερη για τη Β και μονοήμερη για την Α ) και 20 εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές επισκέψεις. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν οι επισκέψεις μαθητών του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε για μια ακόμη φορά και η συμμετοχή του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών στο διεθνή διαγωνισμό International Space Olympics 2007, ο οποίος διεξήχθη στο Korolev της Ρωσίας. Ο Όμιλος UNESCO του Γυμνασίου και οι Όμιλοι UNESCO και «Ανησυχούμε Καλλιτεχνικώς» του Λυκείου επισκέφθηκαν την έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Ο Πρέσβης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO και Πρόεδρος της Γενικής Διάσκεψής της, μέλος και πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ του ΕΕΙ Γιώργος Αναστασόπουλος μίλησε στα μέλη των Ομίλων για το έργο του διεθνούς αυτού οργανισμού. 27

8 Τις εκπαιδευτικές επισκέψεις οι οποίες αποτελούν σημαντικό υποστηρικτικό μέσο της διδασκαλίας οργάνωσε η Διεύθυνση σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Επιτροπές Επισκέψεων και Εκδρομών κάθε σχολικής μονάδας. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Η παράδοση διακρίσεων των μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών σε πολλούς τομείς συνεχίσθηκε και κατά το παρελθόν έτος. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές διακρίσεις, οι οποίες αντανακλούν θετικά όχι, μόνο, στους μαθητές που τις επέτυχαν, αλλά και στους εκπαιδευτικούς και σε ολόκληρο το Σχολείο. Μαθηματικά Το Κολλέγιο Αθηνών συμμετέσχε με μεγάλη επιτυχία σε μαθηματικούς διαγωνισμούς που διεξήχθησαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο: Στο 2 ο Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) για παιδιά του Δημοτικού βραβεύθηκαν 11 μαθητές και μαθήτριες της 6 ης τάξης. Στο Μαθηματικό Διαγωνισμό της ΕΜΕ «Ο Θαλής» διακρίθηκαν 36 μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στη 2 η φάση του Διαγωνισμού. Στο Διαγωνισμό «Αρχιμήδης», σε μία μαθήτρια της Β Λυκείου απονεμήθηκε 1 ο Πανελλήνιο Βραβείο και σε ένα μαθητή της Β Λυκείου 3 ο Πανελλήνιο Βραβείο. Στο Διαγωνισμό «Ευκλείδης», σε μία μαθήτρια της Β Λυκείου απονεμήθηκε 1 ο Βραβείο, σε δύο μαθητές της Β Λυκείου 2 ο Βραβείο και σε ένα μαθητή της Α και ένα της Β Λυκείου 3 ο Βραβείο. Η ομάδα της Μαθηματικής Σκέψης της Β Γυμνασίου συμμετέσχε στο Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό AMC-8, που διοργανώνεται από την Αμερικανική Μαθηματική Εταιρεία. H ομάδα τιμήθηκε με το «Certificate of Merit», ενώ οκτώ μαθητές της τιμήθηκαν με «Honor Roll Certificate» για την πολύ καλή επίδοσή τους. Οι διακρίσεις στους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς ΑΜC 10 και AMC 12 συνετέλεσαν στο να απονεμηθεί στο Κολλέγιο Αθηνών το «Certificate of Merit», ενώ τρεις μαθητές του Λυκείου τιμήθηκαν με τη διάκριση «Certificate of Distinction». Άλλες διεθνείς ακαδημαϊκές διακρίσεις Στο Διεθνή Διαγωνισμό International Space Olympics, που έγινε στο Κorolev της Ρωσίας: Ένας μαθητής της Β Λυκείου κατέκτησε αργυρό μετάλλιο (στο διαγωνισμό Μαθηματικών στο σύνολο των συμμετεχόντων) και ήλθε 1 ος μεταξύ των μαθητών που διαγωνίσθηκαν στα αγγλικά και 1 ος στο διαγωνισμό Φυσικής, μία μαθήτρια της Β Λυκείου κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο και ήλθε 1 η στο διαγωνισμό των παρουσιάσεων Αστρονομίας, 9 η στο διαγωνισμό όλων των παρουσιάσεων, 7 η στο διαγωνισμό Μαθηματικών και 1 η στο διαγωνισμό Λογοτεχνίας μεταξύ όσων διαγωνίσθηκαν στα αγγλικά, και ένας μαθητής της Β Λυκείου κατετάγη 2 ος στο διαγωνισμό Προγραμματισμού. Φυσικές Επιστήμες Τον Φεβρουάριο 2008 βραβεύθηκαν έξι μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι κατέλαβαν μία από τις 10 πρώτες θέσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Τέσσερις μαθητές της Β Λυκείου κατέλαβαν αντίστοιχα τη 2 η, 4 η, 5 η, 7 η θέση και δύο μαθητές της Γ Λυκείου την 4 η και 10 η. Ένας μαθητής της Β Λυκείου κατέλαβε την 6 η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Λογοτεχνία Σε ένα μαθητή της Β Λυκείου απονεμήθηκε 1 ο Βραβείο στο Διασχολικό Διαγωνισμό Εκφραστικής Ανάγνωσης, που διοργανώθηκε από το Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, και σε μία μαθήτρια της Β Λυκείου το 3 ο Βραβείο στο Διασχολικό Διαγωνισμό Ερμηνευτικής Ανάγνωσης Λογοτεχνικών Κειμένων, που διοργανώθηκε από το Κολλέγιο Αθηνών.

9 Βιολογία Μία μαθήτρια της Γ Λυκείου κατέκτησε την 9 η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας Αστρονομία Ένας μαθητής της Β Λυκείου τιμήθηκε με Έπαινο στο 13 ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής «Ίππαρχος 2008». Αθλητισμός Στα πρωταθλήματα του Υπουργείου Παιδείας οι ομάδες του Κολλεγίου Αθηνών κατέλαβαν: Στα ομαδικά αθλήματα 2 πρώτες, 2 δεύτερες και 2 τρίτες θέσεις. Στα ατομικά αθλήματα (στίβο, κολύμβηση και τέννις) 10 πρώτες, 12 δεύτερες και 17 τρίτες θέσεις. Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών ήταν μέλη των κοινών αντιπροσωπευτικών ομάδων του Κολλεγίου, που είχαν σημαντικές διακρίσεις σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις: * Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων - ΑΣΙΣ Στα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο-μπάσκετ-βόλλεϋ), 4 πρώτες θέσεις και 6 δεύτερες. Στα ατομικά αθλήματα (στίβος, κολύμβηση, τέννις), 26 πρώτες θέσεις, 24 δεύτερες, 23 τρίτες και στη Γενική Βαθμολογία: Πρωτάθλημα στίβου μαθητών-μαθητριών Λυκείου πρώτη θέση και μαθητών-μαθητριών Γυμνασίου δεύτερη θέση. Πρωτάθλημα κολύμβησης μαθητών-μαθητριών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου πρώτη θέση. *Τουρνουά «Αιγαίο» του Κολλεγίου Ανατόλια Θεσσαλονίκης Στο στίβο (ομαδική βαθμολογία) πρώτη θέση. Στο μπάσκετ τρίτη θέση. Στο τέννις τρίτη θέση. * Spring Cup Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού Στο τουρνουά μπάσκετ μαθητών Α Γυμνασίου, πρώτη θέση. Στο τουρνουά μπάσκετ μαθητριών Γυμνασίου, δεύτερη θέση. Στο τουρνουά ποδοσφαίρου μαθητών Λυκείου, δεύτερη θέση. * Διεθνές τουρνουά βόλλεϋ στο Kerst της Ολλανδίας Πέμπτη θέση μεταξύ πολλών ομάδων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία κ.ά.). * Τουρνουά Ποδοσφαίρου Αδριατικής στην Ιταλία (με 24 ομάδες από Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ελβετία, Βρετανία κ.ά.). Πρώτη θέση στον όμιλό της και τέταρτη θέση συνολικά. * Anti-drug Tournament του ACS Δεύτερη θέση στο μπάσκετ μαθητριών Λυκείου. Ένας μαθητής του Λυκείου έλαβε μέρος στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics 2007, που πραγματοποιήθηκαν στη Σαγκάη. Ο μαθητής συμμετέσχε στην ομάδα Unified Ιστιοπλοΐας (κοινά πληρώματα αθλητών Special Olympics και αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Ελληνικών Θαλασσών) που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στην πρώτη κατηγορία. Μία μαθήτρια του Λυκείου κατέλαβε την πέμπτη θέση στο δρόμο 200μ. στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου. Μία μαθήτρια του Λυκείου κατέλαβε 2 πρώτες θέσεις και 2 δεύτερες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης και την πρώτη θέση (σημειώνοντας Πανελλήνιο Ρεκόρ Νεανίδων και Γυναικών) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων/ Νεανίδων της Τεχνικής Κολύμβησης. Ένας μαθητής του Γυμνασίου κατέλαβε την έβδομη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι. Επίσης κατέλαβε σε Πανελλήνιους Αγώνες (κατηγορία παίδων) 2 δεύτερες και 2 τρίτες θέσεις. 29

10 Στο Πανελλήνιο Χειμερινό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης ένας μαθητής του Δημοτικού κατέλαβε 2 πρώτες θέσεις και 1 δεύτερη. Τέχνη Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενός τμήματος της 5 ης Δημοτικού έλαβαν μέρος σε διεθνή διαγωνισμό κατασκευής κούκλας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρες Αγάπης 2007», που διοργάνωσε το Μουσείο-Ακαδημία Παιδικής Τέχνης Ξάνθης, και βραβεύθηκαν με το Χρυσό Βραβείο «Καλύτερης Παραδοσιακής Κούκλας». Σε μία μαθήτρια της 5 ης τάξης Δημοτικού απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα «Ανακύκλωση μπαταριών». Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία» βραβεύθηκαν τρεις μαθητές της 6 ης τάξης. Τρείς μαθήτριες της Α Λυκείου πήραν τα τρία πρώτα βραβεία σε Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Αφίσας του οργανισμού Cultural Communication: Active European Citizenship through Arts and Music με θέμα «Πολιτισμική επικοινωνία: Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στην Ευρώπη του 2057». Forensics Στο Panhellenic Forensics Tournament, που διοργανώθηκε στο Κολλέγιο τον Μάρτιο του 2008 με συμμετοχή 16 σχολείων και 465 μαθητών, η Ομάδα του Σχολείου μας (αποτελούμενη από παιδιά του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού) κατέλαβε την πρώτη θέση (Sweepstakes Cup) με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Ειδικότερα οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών είχαν τις εξής διακρίσεις: Μία μαθήτρια κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Comic Oral Interpretation of Literature Δύο μαθήτριες ήταν φιναλίστ στην κατηγορία Oratory Δύο μαθήτριες έλαβαν Εύφημη Μνεία στην κατηγορία Dramatic Duet. Francophonie Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Francophonie 2008, τον οποίο οργανώνουν κάθε χρόνο οι Πρεσβείες των γαλλόφωνων χωρών στην Ελλάδα, οι μαθητές και οι μαθήτριες της 6 ης τάξης Δημοτικού απέσπασαν 7 πρώτα ειδικά βραβεία συλλογικής συμμετοχής. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Οι μαθήτριες και οι μαθητές ενός τμήματος της 4 ης τάξης Δημοτικού απέσπασαν το 3 ο Εθνικό Βραβείο στο διαγωνισμό «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», το οποίο παρέλαβαν σε ειδική τελετή του Υπουργείου Παιδείας. Σκάκι Ένας μαθητής της Β Γυμνασίου σημείωσε τις εξής διακρίσεις στο σκάκι: Κατετάγη δεύτερος στο Σχολικό Πρωτάθλημα Αττικής, τρίτος στο Ατομικό Νεανικό Πρωτάθλημα Αττικής, πρώτος στο Νεανικό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Αττικής ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 30 Αντιπροσωπευτικές ομάδες του Ομίλου Model United Nations (MUN) του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν σε διεθνείς διοργανώσεις «προσομοίωσης του ΟΗΕ» στη Χάγη, στο Βερολίνο και στην Αθήνα, καθώς επίσης και σε Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Harvard, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

11 Οι Όμιλοι UNESCO του Δημοτικού και του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών έλαβαν μέρος στο 31 ο Συμπόσιο Εταιρικών Σχολείων UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό με θέμα «Πανανθρώπινες αξίες μέσα από τις τέχνες». Το Συμπόσιο διοργανώθηκε από το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Ο Όμιλος UNESCO του Λυκείου έλαβε μέρος στο Η Μαθητικό Συμπόσιο του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO στην Αθήνα. Σε εκδήλωση, που οργάνωσε η ΕΛΕΠΑΠ για τα 70 χρόνια προσφοράς στο ανάπηρο παιδί (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), έλαβε μέρος Χορωδία του Κολλεγίου. ΟΜΙΛΟΙ Το λειτούργησαν στο Κολλέγιο Αθηνών 68 Όμιλοι (25 στο Δημοτικό, 22 στο Γυμνάσιο και 25 στο Λύκειο), οι οποίοι ανέπτυξαν πολύπλευρη δραστηριότητα. Η ενδεικτική αναφορά μερικών από τους Ομίλους δίνει μια εικόνα της σπουδαιότητας και του εύρους τους: Δραματικός, Ερμηνευτικής Ανάγνωσης, Ανησυχούμε Καλλιτεχνικώς, Model United Nations, UNESCO, Forencics, Παραδοσιακών Χορών, Ανακύκλωσης, Πρώτων Βοηθειών, Κατασκευής Ψηφιδωτών, Μουσικής, Κινηματογραφικός, Φωτογραφίας, Περιβαλλοντικός, Πληροφορικής, Αθλητικής Ενδυνάμωσης, Φωτογραφικός, Μαθηματικής Σκέψης, Φυσικής Σκέψης, Αστρονομίας κ.ά. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η εκδοτική δραστηριότητα των μαθητών ήταν σημαντική και κατά το παρελθόν έτος. Μεταξύ άλλων, κυκλοφόρησαν και τα εξής έντυπα: Δημοτικό * «Ο Ταχυδρόμος της Κάντζας The Kantzian» * Ημερολόγιο 2008 Γυμνάσιο * «Τα Νέα του Γυμνασίου» * «Athens College News» * «Φυσική και Μαθηματικά» * Πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λ. Πιραντέλο (από το Δραματικό Όμιλο) Λύκειο * «Τα Νέα του Κολλεγίου» * «Ο Αθηναίος» * «Ανησυχούμε Καλλιτεχνικώς» (Λεύκωμα για τον Διονύσιο Σολωμό) * Πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης «Πλούτος» του Αριστοφάνη (από το Δραματικό Όμιλο) * «Θησαυρός» (το ετήσιο λεύκωμα των τελειοφοίτων) 31

12 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΟΛΟ ΚΟΥΝ Τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη «ανέβασε» ο Δραματικός Όμιλος του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών (διδασκαλία-σκηνοθεσία Αγγελικής Γκιργκινούδη) στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του Καρόλου Κουν. Στην παράσταση έλαβαν μέρος και μαθητές από ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης (της Μεγάλης του Γένους Σχολής και του Ζαππείου Εκπαιδευτηρίου). Τα έσοδα διατέθηκαν στα δύο αυτά σχολεία. Το ίδιο έργο παρουσιάσθηκε από το Δραματικό Όμιλο και στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο. Τη 15μελή μαθητική αποστολή συνόδευσαν ο Διευθυντής του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Δ. Τσελέντης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Α. Τσιτσά και η καθηγήτρια-σύμβουλος του Ομίλου Ι. Τσιλιγιάννη. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σε όλες τις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων, που αποτελεί συνέχεια της μακρόχρονης παράδοσης του Σχολείου μας στην καλλιέργεια ενεργού ενδιαφέροντος για τα κοινά, κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της σχολικής χρονιάς ήταν και οι εξής: Δημοτικό «Εξόρμηση αλληλεγγύης» στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ιωάννη Αλιβερίου στην Εύβοια. Συγκέντρωση χρημάτων μέσω του καθιερωμένου εράνου, της συμμετοχής στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar, των «λιτών γευμάτων», της οργάνωσης Bazaar βιβλίου στο Μποδοσάκειο κ.ά. για την ενίσχυση κοινωφελών σκοπών - φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Οικονομική ενίσχυση του οργανισμού «Action Aid». Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος με το πρόγραμμα καθαρισμού των εξωτερικών χώρων του σχολείου και ανακύκλωσης. Έκδοση Ημερολογίου 2008 αφιερωμένου στο περιβάλλον. Εξόρμηση και οικονομική ενίσχυση στα σχολεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ). Συμμετοχή στο «Πανηγύρι». Γυμνάσιο 32 Επίσκεψη γνωριμίας και συμπαράστασης στο Λύκειο Διαβολιτσίου Μεσσηνίας. «Εξόρμηση» σε πυρόπληκτες περιοχές. Επίσκεψη της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Kέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, παρακολούθηση του προγράμματος «Δασικές πυρκαγιές-αποκατάσταση τοπίου» και συμμετοχή σε ασκήσεις δασοπροστασίας στον Υμηττό. Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου του κτιρίου «Λίλα» στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαμορφώνω το χώρο μου».

13 Παρουσίαση από το Δραματικό Όμιλο του έργου του Λ. Πιραντέλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» (διδασκαλία-σκηνοθεσία: Ν. Ξύδα). Έκδοση εντύπων. Συμμετοχή στο «Πανηγύρι». Εκπόνηση και παρουσίαση στο Θέατρο του Κολλεγίου Προγράμματος Ανακύκλωσης από ομάδα της Μαθητικής Κοινότητας. Συνδιοργάνωση του ετήσιου χορού του Γυμνασίου (μαζί με τη Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού). Λύκειο Το τριήμερο πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «Πανηγύρι». «Εξόρμηση» στην πυρόπληκτη Νέα Φιγαλεία Ηλείας, όπου έγιναν, μεταξύ άλλων, και αθλητικές συναντήσεις με μαθητές του τοπικού Λυκείου. Παρουσίαση του έργου του Αριστοφάνη «Πλούτος» από το Δραματικό Όμιλο. «Επισκέψεις αγάπης» σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Συγκέντρωση χρημάτων για δωρεές σε διάφορα ιδρύματα, όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Προσφορά από τον Όμιλο Επιχειρηματικότητας Νέων στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου των κερδών από τη λειτουργία «Εικονικής Επιχείρησης» που ίδρυσαν οι μαθητές. Συμβολή στο 2 ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο για την Ολυμπιακή Εκεχειρία. Έκδοση εντύπων. Ορισμός Υπευθύνων Διακόσμησης των τάξεων, οι οποίοι σε συνεργασία με τους καθηγητέςσυμβούλους φρόντισαν για την καλαίσθητη εικόνα των αιθουσών. Συνεργασία με το σχολείο στην οργάνωση των εκδρομών. Kτίριο «Λίλα» Kτίριο «Ντέιβις» 33

14 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Πολλοί εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Αθηνών αξιοποίησαν τις δυνατότητες του προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, που εφαρμόζει το ΕΕΙ. Εκπαιδευτικοί και των τριών σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Αθηνών, μαζί με εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Ψυχικού, παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Εκμάθηση δημιουργίας και χρήσης Πολυμεσικών Μαθησιακών Αντικειμένων» (Reusable Learning Objects - RLOs). Την εποπτεία του προγράμματος είχε ο Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΙ. Eννέα εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Αθηνών συμμετέχουν στο πρώτο «σκέλος» (διετές μεταπτυχιακό «Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης») του προγράμματος «Educate the Educators». Στο δεύτερο «σκέλος» του προγράμματος (παρακολούθηση μαθήματος «Leadership for the Learning Community») συμμετείχαν εννέα εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Αθηνών. Στο Κολλέγιο πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος κύκλος σεμιναρίων για τους νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς με σκοπό την καλύτερη γνωριμία τους με την ιστορία, τους θεσμούς και τις ιδιαιτερότητες του Σχολείου μας, καθώς και την πιο αποτελεσματική ένταξη και συμμετοχή τους στο Κολλεγιακό ακαδημαϊκό και εξωδιδακτικό πρόγραμμα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Αναλυτικά προγράμματα και νέα βιβλία», το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΕΙ. Εκπαιδευτικοί του Δημοτικού παρακολούθησαν σεμινάριο για την «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη». Οργανώθηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης στους Η/Υ, καθώς επίσης και ενημέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (CMS). Το Κολλέγιο Αθηνών πραγματοποίησε και δικές του επιμορφωτικές εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων του. Μεταξύ αυτών ήταν σεμινάρια με τα εξής θέματα: «Το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής στα Λύκεια» (σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών) «Χρήση Η/Υ για τη διδασκαλία επιλεγμένων ενοτήτων των Μαθηματικών» (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών) «Οργάνωση και συντονισμός σχολικών παραστάσεων» «Δειγματικές διδασκαλίες για τη Θεατρική Αγωγή και τη Μουσική» «Σχολική βία» Είκοσι εκπαιδευτικοί μετέβησαν για επιμόρφωση στο εξωτερικό. 34

ΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ E.E.I.

ΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ E.E.I. ΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ E.E.I. Eργαστήριο Eλευθέρων Σπουδών Bιβλιοθήκες Φυσική Aγωγή & Aθλητισµός Πρόγραµµα Yποτροφιών ωρεές - Fund Drive Eπικοινωνία - Συνεργασία Άλλες ραστηριότητες Eργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2.1 Mission Statement 2.2 Ακαδημαϊκός στόχος 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΒ (ΙΒΟ) 3.1 Αποστολή του οργανισμού ΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010).

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010). Θεματική ενότητα Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξήχθη στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα του European Agency for Development in Special

Διεξήχθη στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα του European Agency for Development in Special ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Πρόοδος στη διαδικασία διαμόρφωσης νέων αναλυτικών προγραμμάτων Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Μ π ο ρ ε ί η Κ ύ π ρ ο ς ν α γ ί ν ε ι Δ ι ε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής Σεπτέμβριος 2012 www.ionios.gr Η Ιόνιος Σχολή σας καλωσορίζει... Αγαπητοί φίλοι, παιδιά, γονείς, Στο «κατώφλι» της Ιονίου Σχολής ξεκινά το πιο καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

newsletter Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού 3 Τεύχος Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2014

newsletter Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού 3 Τεύχος Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2014 Συλλογισµός, λόγος δουλεµένος µε σκέψη λογική. Αυτή που οδηγεί σε επιχειρήµατα και σε ανακαλύψεις, αυτή που αρχίζει να σπανίζει στη χώρα που τη γέννησε. Αλλά και σύλλογος, δουλειά οµαδική, συνεργατική,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011 ISSN 1450 040 X Γενική εποπτεία: Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Γλωσσική επιμέλεια: Ολυμπία Στυλιανού Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 2009-2010

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 2009-2010 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 2009-2010 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.... 1 2009-2010... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΕ... 3 2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς

1. Ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς Τ Α Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α τ ο υ σ χ.. έ τ ο υ ς 2 0 1 2-2 0 1 3 «Το μόνο στολίδι που δεν φθείρεται είναι η γνώση.» 1. Ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς Η ενημέρωση για τη μαθησιακή και την εξελικτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Μάρτιος & Απρίλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Editorial. Μάρτιος & Απρίλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Newsletter Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των νέων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2013 ISSN 1450 040 X Γενική εποπτεία: Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Γλωσσική επιμέλεια: Ολυμπία Στυλιανού Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011-2012

Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011-2012 ΤΕΥΧΟΣ [ 50 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ ISSN 1986-1338 Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011-2012 ENΘETA: ENHMEΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ. ομολόγους του το «Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ. ομολόγους του το «Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης ΤΕΥΧΟΣ [ 52 ] MAΡΤΙΟΣ 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ ISSN 1986-1338 O Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού βασικός ομιλητής στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜHΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤH...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Club Hotel Casino Loutraki...6 Ιστορικοί Σταθμοί...8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 20 ιρι / Α οκ λ Α- κ οιξη.org / ΑΝ.SNF www ΝΕΑ & ΔΩΡΕΕΣ

14 20 ιρι / Α οκ λ Α- κ οιξη.org / ΑΝ.SNF www ΝΕΑ & ΔΩΡΕΕΣ www.snf.org ΝΕΑ & ΔΩΡΕΕΣ / ανοιξη - καλοκαιρι / 2014 Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι φίλοι του Παιδιού», Αθήνα, Ελλάδα 2 περιεχομενα 4 I ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6 I ΤΡΙΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα