LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ"

Transcript

1 LASER 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2 Α. ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Τα Laser ηµιαγωγών (ή διοδικά Laser) έχουν γενικά µικρή ισχύ (µέχρι µερικές δεκάδες mw) και ως εκ τούτου συγκαταλέγονται κυρίως στην κατηγορία των µαλακών Laser. Στις χαµηλές αυτές ισχείς η ακτινοβολία τους: 1. εν προκαλεί ούτε θερµότητα, ούτε κάποιες µακροχηµικές ή ανατοµικές µεταβολές στους ιστούς. 2. Είναι δυνατό να βοηθήσει τις δραστηριότητες των κυττάρων και την ενδοκυτταρική επικοινωνία. 3. Επιδρά θετικά στο ανοσοποιητικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται αύξηση της ενδογενούς θεραπευτικής ικανότητας του οργανισµού. Σε αντίθεση µε τα Laser Nd:YAG, CO 2 και Αργού, τα Laser διόδων έχουν µικρές φυσικές διαστάσεις και το κυριότερο απ όλα παρέχουν τη δυνατότητα εκποµπής διαφορετικών µηκών κύµατος, από ορατά µέχρι και υπέρυθρα, ανάλογα µε το είδος της διόδου που χρησιµοποιείται. Τα διοδικά Laser µε µήκη κύµατος 830 nm και 950 nm χρησιµοποιούνται ήδη σήµερα στη φυσικοθεραπεία και στη ρευµατολογία για την αντιµετώπιση κυρίως του πόνου. Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνουν οι κατασκευαστές ιατρικών διοδικών Laser, η ακτινοβολία Laser µε µήκος κύµατος 660 nm µπορεί να θεραπεύσει παθήσεις του δέρµατος όπως την ακµή, τις ανωµαλίες στην επούλωση των πληγών, τη δερµατική και την υποδερµατική νέκρωση, τα εγκαύµατα, τον έρπη και τα έλκη του δέρµατος. Παρ όλα αυτά, ο κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, προσεκτικός στη επιλογή ενός τέτοιου Laser ως θεραπευτικού µέσου. Το επιχείρηµα αφού αυτά δεν προκαλούν προβλήµατα γιατί να µην τα χρησιµοποιώ;, είναι επιστηµονικά, αλλά και δεοντολογικά ανεπίτρεπτο. 2. Αρχή λειτουργίας Όπως προαναφέραµε, η δίοδος Laser είναι µια ηµιαγωγός διάταξη που κάτω από κατάλληλες συνθήκες µπορεί να εκπέµψει σύµφωνο φως. Εδώ θα επιχειρήσουµε µια ποιοτική παρουσίαση και ανάλυση των παραµέτρων που συµβάλλουν σ αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε ο αναγνώστης µπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες στο Κεφάλαιο 4 (παραγρ. 4.8) του παρόντος βιβλίου. 2.1 Ενδογενείς ηµιαγωγοί Στο Σχήµα 1α παρουσιάζεται το κρυσταλλικό πλέγµα του γερµανίου (Ge). Επειδή το στοιχείο αυτό ανήκει στην οµάδα IV του περιοδικού συστήµατος των στοιχείων, έχει σθένος 4 και κρυσταλλώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε άτοµο να περιβάλλεται από τέσσερα γειτονικά άτοµα. Επειδή κάθε άτοµο έχει τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους, για να δηµιουργηθεί µια σταθερή κατάσταση από άποψη χηµικών δεσµών, δηµιουργούνται γύρω του τέσσερις οµοιοπολικοί δεσµοί στους οποίους συµµετέχουν τέσσερα γειτονικά άτοµα συνεισφέροντας το καθένα ένα ηλεκτρόνιο σθένους στον κάθε ένα από τους οµοιοπολικούς δεσµούς. 2

3 Στη θερµοκρασία του απόλυτου µηδενός όλα τα ηλεκτρόνια σθένους είναι δέσµια και εποµένως το γερµάνιο είναι µονωτής λόγω της απουσίας ελεύθερων ηλεκτρονίων. Σε Τ = 0 Τ > 0 Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge (α) ηλεκτρόνιο οπή (β) Σχήµα 1. ηµιουργία ελεύθερου ηλεκτρονίου και οπής σε ενδογενή ηµιαγωγό. υψηλότερη όµως θερµοκρασία (συνήθως αρκεί η θερµοκρασία του περιβάλλοντος) η θερµική κίνηση των ατόµων είναι αρκετή, ώστε να αποσπάσει µερικά ηλεκτρόνια σθένους από τη θέση τους έτσι ώστε αυτά να κινούνται άτακτα µέσα στο στερεό, σαν ελεύθερα ηλεκτρόνια, ενώ η κενή θέση που αποµένει ονοµάζεται οπή (Σχήµα 1β). Η οπή συµπεριφέρεται ως θετικό φορτίο, δεδοµένου ότι έλκει και συγκρατεί όποιο ηλεκτρόνιο βρεθεί σ αυτή τη θέση. 2.2 Ηµιαγωγοί προσµίξεων Ηµιαγωγοί τύπου n Ας θεωρήσουµε το κρυσταλλικό πλέγµα του γερµανίου, στο οποίο ένα άτοµο γερµανίου έχει αντικατασταθεί από ένα άτοµο αρσενικού (As) (Σχήµα 2α). Επειδή το άτο- µο του αρσενικού ανήκει στην οµάδα V του περιοδικού συστήµατος των στοιχείων, έχει 5 ηλεκτρόνια σθένους. Από αυτά τα 4 χρησιµεύουν για τη δηµιουργία 4 οµοιοπολικών δεσµών µε τα 4 γειτονικά άτοµα του γερµανίου, ενώ το 5 ο ηλεκτρόνιο παρα- µένει αδέσµευτο και µπορεί να αποµακρυνθεί σχετικά εύκολα λόγω της θερµικής κίνησης, ακόµη και σε χαµηλή θερµοκρασία. Το άτοµο του αρσενικού λέγεται δότης. Αυξάνοντας τον αριθµό των δοτών σ ένα ηµιαγωγό γερµανίου, αυξάνουµε τον αριθµό των ελεύθερων ηλεκτρονίων µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός µικρού ρεύµατος, όταν ο ηµιαγωγός βρεθεί σε ηλεκτρικό πεδίο. Οι ηµιαγωγοί του τύπου αυτού καλούνται ηµιαγωγοί τύπου n. Ηµιαγωγοί τύπου p Αν στο κρυσταλλικό πλέγµα του γερµανίου ένα άτοµο γερµανίου αντικατασταθεί από ένα άτοµο ινδίου (In), στοιχείο που ανήκει στην οµάδα III του περιοδικού συστήµατος και εποµένως έχει 3 ηλεκτρόνια σθένους, τότε το άτοµο του ινδίου θα δηµιουρ- 3

4 γήσει µε τα γειτονικά άτοµα του γερµανίου 3 οµοιοπολικούς δεσµούς, ενώ ο τέταρτος δεν θα είναι πλήρης, γιατί θα λείπει ένα ηλεκτρόνιο (Σχήµα 2β). Η θέση όµως του ηλεκτρονίου που λείπει στο κρυσταλλικό πλέγµα είναι κενή και αποτελεί µια θετική οπή. Η οπή µετακινείται ελεύθερα στον κρύσταλλο λόγω του ότι ένα ηλεκτρόνιο γειτονικού δεσµού, µπορεί να καλύψει τη θέση της δηµιουργώντας, κατ αυτό τον τρόπο µια καινούργια ελεύθερη θέση. Αυτό ισοδυναµεί µε κίνηση της οπής προς την αντίθετη κατεύθυνση απ αυτή της κίνησης του ηλεκτρονίου. Το άτοµο του ινδίου καλείται αποδέκτης. Σ ένα ηµιαγωγό µε προσµίξεις αποδεκτών έχουµε πλεονασµό οπών και ο ηµιαγωγός καλείται ηµιαγωγός τύπου p. Ge δότης Ge αποδέκτης Ge As Ge Ge In Ge Ge Ge τύπου n (α) τύπου p (β) Σχήµα 2. Ένας ηµιαγωγός µε προσµίξεις δοτών καλείται n-τύπου (α) ενώ ένας ηµιαγωγός µε προσµίξεις αποδεκτών καλείται p-τύπου (β). 2.3 Επαφή p-n LED Όταν ένας ηµιαγωγός τύπου p έλθει σ επαφή µε έναν ηµιαγωγό τύπου n, τότε κατά (+) p οπές ηλεκτρόνια n (-) οριακό στρώµα επαφής Σχήµα 3. Λειτουργία της επαφής p-n. Υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου τα ηλεκτρόνια που πλεονάζουν στην πλευρά n κινούνται προς το θετικό πόλο (προς τα αριστερά) και οι οπές που πλεονάζουν στην πλευρά p κινούνται προς τα δεξιά. µήκος µιας στενής περιοχής της επαφής των δυο ηµιαγωγών που καλείται οριακό 4

5 στρώµα επαφής και είναι της τάξης 1 2 µm, παρατηρείται διάχυση ηλεκτρονίων και οπών (Σχήµα 3). Τα ηλεκτρόνια προέρχονται από τα πλεονάζοντα ηλεκτρόνια της πλευράς n, ενώ οι οπές προέρχονται από την πλευρά p. Με την εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου, η παροχή των ηλεκτρονίων είναι συνεχής και η διάχυση αυτή συντηρείται. Όµως κατά µήκος του οριακού στρώµατος της επαφής τα ηλεκτρόνια επανασυνδέονται µε τις οπές. Με κάθε επανασύνδεση ηλεκτρονίου οπής, ελευθερώνεται ενέργεια υπό µορφή φωτονίων. Στην περίπτωση αυτή η επαφή p-n λειτουργεί ως φωτοεκπέµπουσα δίοδος (ή LED από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Light emitting Diode). Μια πιο λεπτοµερής ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και των χαρακτηριστικών της LED παρουσιάζεται στο θεωρητικό µέρος της αντίστοιχης εργαστηριακής άσκησης του παρόντος βιβλίου. 2.4 Laser ηµιαγωγών ιοδικό Laser GaAlAs Στα Laser ηµιαγωγών χρησιµοποιείται ως ενεργό υλικό το οριακό στρώµα της επαφής p-n δυο ηµιαγωγών. Για να χρησιµοποιηθεί µια τέτοια επαφή για δράση Laser, πρέπει να συνυπάρχουν και οι άλλες απαιτήσεις, δηλαδή η οπτική ανάδραση, η ά- ντληση και η αναστροφή πληθυσµών. Το οπτικό αντηχείο δηµιουργείται στην κρυσταλλοδίοδο µε την κατάλληλη λείανση των τερµατικών επιφανειών της επαφής p-n, ώστε αυτές ν αντιστοιχούν σε οπτικά επίπεδες επιφάνειες που σε συνδυασµό µε τους υψηλούς δείκτες διάθλασης των υλικών των ηµιαγωγών να δηµιουργούνται ικανοποιητικές ανακλάσεις. Η άντληση επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή τάσης ορθής πόλωσης στην ηµιαγωγό διάταξη και έτσι έχουµε διαρκή επαναφορά ηλεκτρονίων αγωγιµότητας στην πλευρά n µε ταυτόχρονη αναστροφή πληθυσµών κατά µήκος του οριακού στρώµατος της ε- παφής. Σε αντίθεση µε τα Laser στερεών και αερίων, όπου η αναστροφή πληθυσµών πραγ- µατοποιείται µεταξύ διάκριτων ενεργειακών σταθµών µεµονωµένων ατόµων, στα Laser διόδου ηµιαγωγών πραγµατοποιείται µεταξύ των ενεργειακών ζωνών αγωγιµότητας και σθένους (βλέπε σχετική θεωρία της εργαστηριακής άσκησης περί διόδου Laser στο παρόν βιβλίο) και εποµένως το µήκος κύµατος της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας θα εξαρτάται από το εύρος E g του ενεργειακού χάσµατος. Συγκεκριµένα, αν η δίοδος πολωθεί ορθά, τότε µέσα από αυτή θα περάσει ηλεκτρικό ρεύµα, µε αποτέλεσµα κάποια ηλεκτρόνια να αποκτούν αρκετή ενέργεια και να µεταπηδούν στη ζώνη αγωγιµότητας δηµιουργώντας έτσι µια διηγερµένη κατάσταση µέσα στη δίοδο. Κάτω απ αυτές τις συνθήκες, ένα ηλεκτρόνιο επανασυνδέεται αυθόρµητα µε µια οπή, ελευθερώνοντας την επί πλέον ενέργειά του υπό µορφή φωτονίου: E g = hν (1) Τα παραγόµενα φωτόνια συντονίζονται µεταξύ τους και διαδίδονται µέσα στην ενεργό περιοχή της διόδου µε την ίδια φάση. Και εδώ, τα φωτόνια παγιδεύονται µεταξύ δυο κατόπτρων, όπως εξηγήσαµε και παραπάνω, από τα οποία το ένα είναι αδιαφανές και το άλλο εν µέρει ηµιδιαφανές. Τα φωτόνια που ξεφεύγουν από το ηµιδιαφανές κάτοπτρο δηµιουργούν τελικά τη δέσµη Laser. Ένας αντιπροσωπευτικός τύπος Laser διόδου είναι η δίοδος GaAlAs διπλής ετεροεπαφής. Στη δίοδο αυτή η ενεργός περιοχή είναι ένα ενδιάµεσο λεπτό στρώµα GaAs 5

6 µε πάχος µm που βρίσκεται σε επαφή µεταξύ δυο διαφορετικών ηµιαγωγών στρωµάτων (Σχήµα 4). Ga 1-x Al x As (περιοχή p) GaAs (ενεργός περιοχή) Ga 1-x Al x As (περιοχή n) (+) Σχήµα 4. Τυπική δοµή µιας GaAlAs διόδου Laser διπλής ετεροεπαφής. (-) Οι δυο αυτές επαφές είναι του τύπου Ga 1-x Al x As GaAs / GaAs - Ga 1-x Al x As όπου x είναι ένας θετικός αριθµός µικρότερος της µονάδας. Η επιλογή αυτής της διπλής ε- τεροεπαφής κρίνεται αναγκαία για τους παρακάτω λόγους: α. Μειώνεται κατά πολύ η ελάχιστη πυκνότητα ρεύµατος που πρέπει να διαρρέει τη δίοδο για εκποµπή Laser. Για παράδειγµα, όταν x = 0.3 η πυκνότητα ρεύµατος είναι Περίπου 10 3 Α-cm -2, ενώ στην απλή δίοδο GaAs είναι περίπου 10 5 Α-cm -2. β. Το µήκος κύµατος της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας εξαρτάται από την α- ριθµητική τιµή της παραµέτρου x, δηλαδή από το λόγο των συγκεντρώσεων Ga προς Al στις περιοχές των δυο ετεροεπαφών. Για παράδειγµα, όταν x = 0.3 το ενεργειακό χάσµα της ενεργού περιοχής της διόδου έχει εύρος E g = 1.8 ev που αντιστοιχεί σε µήκος κύµατος λ = 690 nm. Οι λειτουργικές αυτές ιδιότητες της διόδου GaAlAs και γενικά όλων των διόδων Laser, σε συνδυασµό µε το µικρό τους µέγεθος και το χαµηλό κόστος τις καθιστούν ιδανικές για χρήση σε βιοϊατρικές διατάξεις Laser. Πράγµατι, οι δίοδοι Laser µπορούν να δοµηθούν στην άκρη µικρής διάταξης την οποία ο χρήστης µπορεί να τοποθετεί σε οποιοδήποτε εξωτερικό σηµείο του σώµατός του, φωτίζοντάς το, ακόµη και εξ επαφής. Τα τελευταία χρόνια έχουµε ραγδαία ανάπτυξη των διοδικών Laser. Το φαινόµενο που οδηγεί αυτές τις εξελίξεις και προοπτικές είναι παρόµοιο µε την τεχνολογική επανάσταση, στην οποία τα τρανζίστορς αντικατέστησαν τις λυχνίες κενού στην ηλεκτρονική βιοµηχανία. Συµπαγής κατασκευή, µικρό µέγεθος, χαµηλό κόστος, µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, συµβατότητα µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα, όλα αυτά συνηγορούν στη ραγδαία αποδοχή των διοδικών Laser. Σαν χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρουµε ότι στην οφθαλµολογία, µια µονάδα διοδικού Laser, σε µέγεθος όσο ένα φορητό computer, µπορεί να εκτελέσει την ίδια χειρουργική διαδικασία όπως ένα ογκώδες σύστηµα Laser ιόντων αργού. 3. Το Laser GaAlAs ως Laser αισθητικής και φυσικοθεραπείας Το Laser GaAlAs είναι µια από τις εφαρµογές των διοδικών Laser στην αισθητική και την φυσικοθεραπεία. Πρόκειται για ένα Laser ηµιαγωγού µε ισχύ 15 mw, το οποίο 6

7 από άποψη ταξινόµησης είναι κατηγορίας III β, δηλαδή ιδιαίτερα επικίνδυνο στην απ ευθείας παρατήρηση της δέσµης, αφού µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο µάτι, ακόµη και αν επιδράσει σ αυτό σε χρόνο µικρότερο από 0.25 s (τόσος είναι ο χρόνος αντίδρασης του µατιού στον πόνο, ώστε να κλείσει τα βλέφαρα). Για το λόγο αυτό οι χειριστές του πρέπει να παίρνουν προστατευτικά µέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουν, τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους ασθενείς τους. Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες προστασίας, επιβάλλεται η χρήση ειδικών προστατευτικών γυαλιών, τα οποία είναι σχεδιασµένα για κάθε Laser ξεχωριστά. Ε- έξοδος Laser Ο dω Α µάτι φακός µικρής εστιακής απόστασης Β Ω (mw) Σχήµα 5. Με το άνοιγµα της δέσµης Laser όλη η ισχύς κατανέµεται στη στερεά γωνία Ω και ένα µικρό ποσοστό αναλογεί στη στερεά γωνία dω, που κατευθύνεται στο µάτι. πιπροσθέτως, οι κατασκευαστές έχουν εφοδιάσει το Laser µε έναν πρόσθετο παράγοντα προστασίας: στην άκρη της διάταξης (probe) έχουν τοποθετήσει φακό πολύ µικρής εστιακής απόστασης (f = 5 mm) σε τρόπο ώστε η δέσµη µετά την έξοδό της από το Laser ν ανοίγει (Σχήµα 5). Επειδή είναι διεθνώς παραδεκτό ότι η Μέγιστη Επιτρεπόµενη Ακτινοβόληση από το Laser είναι της τάξης του 1 mw για χρόνο 0.25 s, είναι φανερό από το Σχήµα 5 ότι ανοίγοντας τη δέσµη, ακόµη και αν ανθρώπινο µάτι βρεθεί σε απόσταση µερικών δεκάδων εκατοστών από την έξοδο του Laser, είναι δυνατόν κατά κάποιο τρόπο να α- ποφευχθεί η βλάβη του, δεδοµένου ότι η στερεά γωνία dω µε την οποία η φωτεινή ενέργεια του Laser διαδίδεται στο µάτι, ανάλογα µε την απόσταση, µπορεί να περιέχει ακτινοβόλο ισχύ µικρότερη του 1 mw, δεδοµένου ότι η ισχύς των 15 mw του Laser κατανέµεται στη στερεά γωνία Ω. Παρ όλα αυτά όµως τονίζεται η ανάγκη λήψης αυστηρών µέτρων και χρήσης γυαλιών, όταν χρησιµοποιούνται τέτοια Laser. Η διάταξη του Laser που χρησιµοποιείται στο εργαστήριο, όπως θα δούµε αναλυτικά παρακάτω, αποτελείται από δυο κύρια τµήµατα: α. Το τµήµα διάγνωσης της αγωγιµότητας του δέρµατος β. Το θεραπευτικό τµήµα εκποµπής ακτινοβολίας Laser α. Το τµήµα διάγνωσης της αγωγιµότητας του δέρµατος Οι συσκευές Laser που χρησιµοποιούνται στην αισθητική και τη φυσικοθεραπεία είναι εφοδιασµένες µε ξεχωριστή µονάδα ελέγχου αγωγιµότητας του δέρµατος. Με τη µονάδα αυτή παράγεται και διαβιβάζεται στο σώµα του ασθενούς, µέσω ενός ηλε- 7

8 κτροδίου που κρατά στο χέρι του, ένα ασθενές ρεύµα έντασης περίπου 100 µα. Τα παραγόµενα ηλεκτρικά φορτία κατανέµονται στην επιφάνεια του δέρµατος. Η κατανοµή όµως αυτή είναι ανοµοιόµορφη. Τούτο διαπιστώνεται µε κατάλληλο ανιχνευτή που είναι ενσωµατωµένος στην άκρη του αισθητήρα (probe), µαζί µε το διοδικό Laser. Καθώς µετακινούµε το probe στα διάφορα σηµεία του δέρµατος, βλέπουµε ότι η αγωγιµότητα του δέρµατος που µετράται µε κατάλληλο όργανα, µεταβάλλεται. Παρατηρούµε λοιπόν ότι υπάρχει πληθώρα σηµείων στο δέρµα µε µεγάλη αγωγιµότητα σε σχέση µε τα γειτονικά τους. Στα σηµεία αυτά (σηµεία βελονισµού) υπάρχουν απολήξεις νεύρων µέσω των οποίων γίνεται µετάδοση της ενέργειας στο ανθρώπινο σώ- µα ή σχετίζονται µε κάποιες λειτουργίες σ αυτό (αναζωογόνηση ιστών, ανακούφιση από πόνους κ.λπ). Ο προσδιορισµός των σηµείων µεγάλης αγωγιµότητας δέρµατος είναι ιδιαίτερα χρήσιµος στην αισθητική και τη φυσικοθεραπεία γιατί επιτρέπει να συνδυάζεται η ακτινοβολία Laser µε κατάλληλα σηµεία, ώστε να διοχετεύεται η ενέργεια βαθύτερα στον οργανισµό και να επιδρά γενικότερα σε συγκεκριµένες λειτουργίες (ρύθµιση καύσης στην καταπολέµηση της κυτταρίτιδας, αναζωογόνηση ιστών, ανακούφιση από τοπικούς πόνους κ.λπ). β. Το θεραπευτικό τµήµα εκποµπής ακτινοβολίας Laser Το τµήµα αυτό της διάταξης του διοδικού Laser GaAlAs έχει όλα τα κυκλώµατα που χρειάζονται για την τροφοδοσία και τη λειτουργία του Laser καθώς και ρυθµιστές που ρυθµίζουν τη µέγιστη ισχύ της δέσµης, τη συχνότητα και διάρκεια των παλµών της ακτινοβολίας και το χρόνο θεραπείας. Επίσης φέρει και τα σχετικά όργανα ελέγχου. Η έξοδος είναι παλµική. Στο Σχήµα 6 αποδίδεται η µορφή της ισχύος εξόδου του Laser συναρτήσει του χρόνου (τη µορφή των παλµών µπορούµε να την παρατηρήσουµε max max /2 Α Ο 1 Ο 2 Τ Β Σχήµα 6 t t απ ευθείας σε οθόνη παλµογράφου µέσω κατάλληλης φωτοανιχνευτικής διάταξης, όπως θα δούµε στην πειραµατική διαδικασία). Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα παλµό είναι: 1. Η περίοδος Τ που είναι η χρονική απόσταση µεταξύ δυο διαδοχικών παλµών. Ε- πειδή ο χρόνος έναρξης και λήξης κάθε παλµού είναι ασαφής, µετρούµε το χρόνο της περιόδου από το µέγιστο σηµείο του ενός παλµού µέχρι το µέγιστο σηµείο του επόµενου (Σχήµα 6). 2. Η συχνότητα των παλµών που είναι ο αριθµός των παλµών ανά δευτερόλεπτο και υπολογίζεται από τη σχέση ν = 1/Τ. 3. Η χρονική διάρκεια (πλάτος) t του παλµού που υπολογίζεται στο µισό της µέγιστης τιµής ισχύος max /2. Πρακτικά η διάρκεια του παλµού βρίσκεται ως εξής: στην καµπύλη = (t) του Σχήµατος 6, φέρουµε την ευθεία ΑΒ παράλληλα µε τον άξονα των χρόνων t στη θέση max /2. Η ευθεία ΑΒ κόβει κάθε παλµό στα ση- 8

9 µεία Ο 1 και Ο 2. Η απόσταση (Ο 1 Ο 2 ) λαµβάνεται σαν διάρκεια t του παλµού και µετριέται στον άξονα των χρόνων t. Στη συσκευή Laser που χρησιµοποιούµε στην παρούσα άσκηση, µας δίνεται το t/τ (%) και όχι απ ευθείας το t. Από τη γνωστή τιµή του λόγου t/τα υπολογίζουµε τη διάρκεια του παλµού t, όταν γνωρίζουµε την περίοδο Τ. 4. Η µέγιστη τιµή της ισχύος max που αντιστοιχεί στο µέγιστο του παλµού (Σχήµα 6). Την τιµή max µας την δίνει ψηφιακό όργανο ενσωµατωµένο στη συσκευή, ό- ταν πατήσουµε το πλήκτρο EAK. 5. Η µέση τιµή της ισχύος του συστήµατος των παλµών. Την τιµή µας την δίδει το ίδιο ψηφιακό όργανο που δίνει τη µέγιστη τιµή max, µε το πάτηµα του πλήκτρου µε την ένδειξη AVERAGE. Η γνώση της µέσης τιµής της ισχύος του συστήµατος των παλµών, παίζει µεγάλο ρόλο στον προσδιορισµό της συνολικής ε- νέργειας που απαιτείται για κάθε συνεδρία και εποµένως και του χρόνου επίδρασης της ακτινοβολίας Laser. Παρατηρούµε ότι για µια δεδοµένη κατανοµή ισχύος παλµών του Laser, όπως π.χ αυτής του Σχήµατος 7 που επιδρά σε ιστό σε χρόνο t 1, το ζητούµενο είναι ο προσδιορισµός του ποσού της ενέργειας Ε που διοχετεύεται στον ιστό σε χρόνο t 1, δεδοµένου ότι πολλά πρωτόκολλα θεραπείας καθορίζουν ως παράγοντα θεραπείας, ορισµένη τιµή ενέργειας ανά συνεδρία. Επειδή = de dt έχουµε de = dt και t1 E = () t dt (2) 0 Παρατηρούµε από τη Σχέση (2) ότι το ζητούµενο ποσό της ενέργειας Ε που διοχετεύεται στον ιστό σε χρόνο t 1 ισούται µε το άθροισµα των εµβαδών των τµηµάτων του επιπέδου που περικλείονται από την καµπύλη µεταβολής = (t) και του άξονα των χρόνων t (στο Σχήµα 7 είναι το άθροισµα των εµβαδών των γραµµοσκιασµένων τµη- m ax _ Α Β o Σχήµα 7. Από τον ορισµό της µέσης ισχύος, προκύπτει ότι το εµβαδόν (ΟΑΒt 1 ) ισούται µε το άθροισµα των γραµµοσκιασµένων εµβαδών. t 1 t µάτων). Επειδή ο υπολογισµός της ενέργειας κατ αυτό τον τρόπο είναι αδύνατος, χρησιµοποιείται η έννοια της µέσης τιµής. Από τα µαθηµατικά µπορούµε να δούµε ότι η µέση τιµή µιας περιοδικά επαναλαµβανόµενης διανοµής (π.χ ισχύος) είναι η ισοδύναµη συνεχής διανοµή η οποία στον ίδιο χρόνο αποδίδει το ίδιο ποσό ενέργειας µε 9

10 την περιοδικά επαναλαµβανόµενη διανοµή. Αυτό σηµαίνει ότι η µέση τιµή ισχύος βρίσκεται σε τέτοια θέση ΑΒ, ώστε το εµβαδόν (ΟΑΒt 1 ) να είναι ίσο µε το γραµµοσκιασµένο εµβαδόν του Σχήµατος 7. Όπως λέχθηκε παραπάνω, η συσκευή του Laser δίνει αµέσως την τιµή οποιασδήποτε παροχής παλµών, αρκεί να πατήσουµε το πλήκτρο µε την ένδειξη AVERAGE. Η γνώση της µέσης τιµής ισχύος παλµών είναι απαραίτητη στην εφαρµογή πρωτοκόλλου θεραπείας για την εύρεση του χρόνου θεραπείας, όταν δίνεται η ενέργεια Ε: π.χ για ενέργεια Ε = 4J ανά συνεδρία, σε διανοµή παλµών µε = 10 mw ο χρόνος που απαιτείται ανά συνεδρία θα βρεθεί από τη σχέση = Ε /t, δηλαδή t = E/ και µε αντικατάσταση βρίσκουµε t = 4J/(10mJ/s) = 4000mJs/10mJ = 400s. max _ Τ t (α) t/τ = 10 % _ t _ = max t t/τ = 90 % Τ t (β) Σχήµα 7 Η µέση τιµή ισχύος παλµών για δεδοµένη τιµή κορυφής max, εξαρτάται από τη διάρκεια των παλµών. Στο Σχήµα 8 φαίνονται δυο κατανοµές παλµών: η (α) που έχει Τ/Τ = 10% και η (β) που έχει Τ/Τ = 90%. Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση (α) η είναι πολύ µικρή διότι τα επί µέρους εµβαδά είναι µικρά, ενώ στη (β) περίπτωση = max. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα θεραπείας του Laser GaAlAs, όπως αυτά δίνονται από τον κατασκευαστή. Πίνακας 1. Πρωτόκολλα θεραπείας του Laser GaAlAs ΣΥΣΤΗΜΑ LASER ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΜΩΝ LASER ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ ΗΣ ΡΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ LASER I 1. Σε ρευµατισµούς 2. Σε τραυµατισµούς 3. Σε αυτιά, µύτη και λαιµό Σύστηµα αποτελούµενο από διοδικά Lasers µε διαφορετικά µήκη κύµατος (Claster) και διοδικό Laser µε λ = 830 nm και µέση ισχύ = 15 ν = 15 Hz έως και συνεχή εκποµπή 2 4 min 10

11 mwatts ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ LASER I Σε δερµατοπάθειες Σε φλεβίτιδα ιοδικό Laser µε λ = 660 nm και µέση ισχύ = 10 mwatts και διοδικό Laser me λ = 830 nm και µέση ισχύ = 15 mwatts και σύστηµα αποτελούµενο από διοδικά Lasers µε διαφορετικά µήκη κύµατος (Cluster). Συνεχής εκποµπή min ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ LASER I Σύστηµα αποτελούµενο από διοδικά Lasers µε διαφορετικά µήκη κύµατος (Cluster) και διοδικό Laser µε λ = 660 nm και µέση ισχύ = 10 mw ν = 15 Hz 3 min 11

12 Β. ΠΕΙΡΑΜΑ 1. Σκοπός Ο σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τις βασικές αρχές και την τεχνολογία των διοδικών Laser, η γνώση της λειτουργίας και των ιδιοτήτων της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας από το Laser GaAlAs, καθώς επίσης και οι δυνατότητες λειτουργίας του σε εφαρµογές αισθητικής και φυσικοθεραπείας. 2. Πειραµατική διαδικασία Η πειραµατική διάταξη που θα χρησιµοποιηθεί στην άσκηση, αποτελείται από µια D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 (α) C 1 C 2 C 3 C 4 C 13 C 14 C C 5 ανιχνευτής ευαισθησίας Έξοδος Laser µπουτόν επαναφοράς C7 C 6 C 9 C 8 C 10 C 11 (γ) (β) ηλεκτρόδιο 2 1 Σχήµα 9. Συσκευή Laser GaAlAs συσκευή διοδικού Laser GaAlAs (Σχήµα 9α). Το Laser GaAlAs βρίσκεται στο άκρο ενός αισθητήρα (probe) (Σχήµα 9α), που συνδέεται µε τη συσκευή στη θέση 1. Τµήµατα της διάταξης C 1 κλειδί ασφαλείας C 2 διακόπτης λειτουργίας C 3 ρυθµιστής ηλεκτρικής τάσης C 4 ρυθµιστής ευαισθησίας C 5 θετικός πόλος ρεύµατος (έλεγχος σηµείων προσώπου) C 6 αρνητικός πόλος ρεύµατος (έλεγχος σηµείων σώµατος) C 7 µηδενισµός χρονοµέτρου C 8 ψηφιακός ρυθµιστής χρονικής διάρκειας ακτινοβόλησης C 9 διακόπτης ένδειξης µέγιστης ισχύος της δέσµης Laser Τµήµα διάγνωσης αγωγιµότητας δέρµατος Τµήµα εκποµπής ακτινοβολίας Laser 12

13 C 10 ρυθµιστής ισχύος εξόδου C 11 διακόπτης ένδειξης µέσης ισχύος της δέσµης Laser C 12 ρυθµιστής (ακουστικός) του διερευνητή C 13 συχνότητα παλµών Laser (παλµοί/sec) C 14 ρυθµιστής της χρονικής διάρκειας παλµού Ψηφιακοί ενδείκτες D 1 αυτόµατη ένδειξη της αγωγιµότητας του δέρµατος D 2 αυτόµατη ένδειξη του χρόνου θεραπείας D 3 µετρητής της φωτεινής έντασης J της δέσµης Laser σε mw/cm 2 D 4 µετρητής ολικού χρόνου θεραπείας µε Laser D 5 µετρητής συχνότητας παλµών (παλµοί/sec) Υποδοχές ηλεκτροδίων 1 υποδοχή ηλεκτροδίου που λειτουργεί και εκπέµπει Laser µόνο όταν γίνεται η επαφή του ηλεκτροδίου µε το δέρµα και έχει αυτόµατα µηχανισµό διακοπής αλλά και διακόπτη επαναφοράς της δέσµης 2 υποδοχή του ηλεκτροδίου που κρατά ο ασθενής ΙΑΓΝΩΣΗ TIMER 1 TIMER 2 ΙΣΧΥΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΣΗΣ ΟΛΙΚΟΣ LASER ΠΑΛΜΩΝ ΕΡΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΣΗΣ ΟΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΑΣΗ Secs Mins ΠΑΛΜΟΥ ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ x t ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΑΒΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Σχήµα 10 Το τµήµα διάγνωσης της αγωγιµότητας του δέρµατος αποτελείται από µια µονάδα παραγωγής ενός χαµηλού ηλεκτρικού δυναµικού, που κατανέµεται στην επιφάνεια του δέρµατος του ασθενούς όταν αυτός κρατά κατάλληλο ηλεκτρόδιο. Το ηλεκτρόδιο αυτό συνδέεται στην υποδοχή 2 της διάταξης. (Σχήµα 9γ ). Με τη µονάδα αυτή συν- 13

14 δέεται ένας ευαίσθητος ανιχνευτής, που βρίσκεται στο άκρο του probe του Laser (Σχήµα 9β) και που έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τα σηµεία εκείνα του δέρµατος που παρουσιάζουν µεγάλη αγωγιµότητα. Τα σηµεία αυτά είναι γνωστά σαν σηµεία βελονισµού. Η ανίχνευση των σηµείων αυτών γίνεται τοποθετώντας το probe κάθετα στην επιφάνεια του δέρµατος και ρυθµίζοντας κατάλληλα τους ρυθµιστές C 3 και C 4, της τάσης και της ευαισθησίας αντίστοιχα (Σχήµα 9α ). Πριν από κάθε χρήση πρέπει το δέρµα να καθαρίζεται καλά. Όταν ο ανιχνευτής εντοπίσει κάποιο σηµείο του δέρµατος µε υψηλή αγωγιµότητα, δέχεται εντονότερο σήµα το οποίο αφού ενισχυθεί, θέτει σε ενέργεια ένα βοµβnτή του οποίου ο ήχος ειδοποιεί ότι βρέθηκε σηµείο βελονισµού. Στο Σχήµα 10 φαίνεται το γενικό διάγραµµα λειτουργιών της συσκευής, όπως δίνεται από τους κατασκευαστές της. 2.1 Οδηγίες χρήσης της διάταξης του Laser GaAlAs 1. Τοποθετείστε το κλειδί στην υποδοχή C 1 και ξεκλειδώστε το σύστηµα. 2. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας C 2 για την έναρξη της λειτουργίας της συσκευής. Παρατηρείστε να είναι αναµµένοι όλοι οι ψηφιακοί ενδείκτες. 3. Πιέστε το διακόπτη C 7 για να µηδενίσετε την ένδειξη του χρόνου θεραπείας που φαίνεται στο ψηφιακό ενδείκτη D Ρυθµίστε µε το ρυθµιστή C 3 την τάση στο ηλεκτρόδιο που κρατά ο ασθενής για τον έλεγχο της αγωγιµότητας του δέρµατος. Συνδυάστε τη τιµή της τάσης που διαλέξατε µε κάποια τιµή ευαισθησίας που µπορείτε να έχετε µε τη βοήθεια του ρυθµιστή C 4. Μπορείτε να διαλέξετε πολλούς συνδυασµούς "τάσης - ευαισθησίας ", όπως θα δείτε στο πειραµατικό µέρος της άσκησης. Ένας πρακτικός κανόνας είναι να αρχίσετε µε µεγάλη τάση και µε µικρή ευαισθησία. Όπως θα δούµε και στο πειραµατικό µέρος, για να βρούµε σηµείο βελονισµού µε µικρότερη τάση πρέπει να αυξήσουµε την ευαισθησία µε τον ρυθµιστή C Πιέστε το διακόπτη C 5 στη περίπτωση που θέλετε να ανιχvεύσετε σηµεία βελονισµού στο πρόσωπο ή το διακόπτη C 6 αν θέλετε να ανιχνεύσετε αντίστοιχα σηµεία στο σώµα. 6. ώστε στον ασθενή να κρατάει το κυλινδρικό ηλεκτρόδιο και τοποθετείστε µε το ρυθµιστή C 8 τον επιθυµητό χρόνο θεραπείας, αφού για κάθε περίπτωση συµβουλευθείτε τα πρωτόκολλα θεραπείας. Ο χρόνος θεραπείας που επιλέξατε θα φανεί στον ψηφιακό ενδείκτη D 2. Το ηλεκτρόδιο που κρατά ο ασθενής είναι τελείως ακίνδυνο, αφού το ηλεκτρικό ρεύµα που δηµιουργείται έχει έ- νταση 100 µα (0.0001Α). 7. Τοποθετείστε την άκρη του probe στο δέρµα του ασθενή και µετακινείστε το µέχρι να βρείτε σηµείο βελονισµού. Για την περίπτωση αυτή µπορείτε να συµβουλευτείτε χάρτη µε τα σηµεία βελονισµού της περιοχής που θα κάνετε θεραπεία. Η όλη διάταξη του Laser GaAlAs είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε, όταν η άκρη του probe έρθει σε επαφή µε σηµείο βελονισµού, να τίθεται σε ενέργεια ακουστικό σήµα από βοµβητή και ταυτόχρονα να µπορεί να µπει σε λειτουργία το Laser. 8. Πριν βάλετε σε λειτουργία το Laser, πρέπει να διαλέξετε τη συχνότητα παλ- µών (παλµοί Laser/sec), καθώς επίσης και το λόγο t/t των παλµών (ρυθµιστής C 14 ). 14

15 9. Όταν τα απαραίτητα στοιχεία των παλµών laser εκλεγούν όπως εξηγήθηκε παραπάνω,(και βέβαια πάντα συµβουλευόµενοι τα πρωτόκολλα εφαρµογών σε κάθε περίπτωση), µπορεί να τεθεί σε λειτουργία το laser και να αρχίσει η θεραπεία. Το ξεκίνηµα της λειτουργίας του laser µπορεί να γίνει από το µπουτόν επαναφοράς που βρίσκεται στο probe του laser (Σχήµα 9β). 10. Όταν ο κανονισµένος χρόνος θεραπείας τελειώσει, το laser θα κλείσει µόνο του. Αν θέλουµε να συνεχίσουµε, πρέπει να ακολουθήσουµε τη διαδικασία, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Στον πίνακα 1 παρατίθενται τα πρωτόκολλα θεραπείας µε το laser GaAlAs, όπως αυτά δίνονται από το κατασκευαστή. 3. Εργασίες ΠΡΟΣΟΧΗ Εφοδιαστείτε µε τα ειδικά απορροφητικά γυαλιά Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να έχετε αποφασίσει αν θα κάνετε διάγνωση ή θεραπεία. Αυτό γίνεται για να µην ακτινοβολεί το laser χωρίς λόγο 1. Αναγνωρίστε τη διάταξη του laser GaAlAs και βρείτε όλα τα στοιχεία λειτoυργίας και τα τµήµατά της, όπως αυτά περιγράφηκαν στην παράγραφο Ένας σπουδαστής να κρατήσει το ηλεκτρόδιο για τον έλεγχο της αγωγιµότητας στο χέρι του. 3. Θέστε σε λειτουργία τη διάταξη. 4. Ένας άλλος σπουδαστής να τοποθετήσει το probe του laser στο σηµείο Α του χεριού του σπουδαστή της εργασίας 2 (Σχήµα 11). Σηµείωση: το σηµείο Α είναι γνωστό σηµείο ευαισθησίας στο ανθρώπινο χέρι. Α Σχήµα 11 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εργασίες 5, 6, 7 και 8 να πραγµατοποιηθούν χωρίς να ενεργοποιηθεί το laser 5. Θέστε το ρυθµιστή της τάσης C 3 στη θέση V = 0 και ανεβάστε σιγά σιγά το ρυθµιστή ευαισθησίας C 4 µέχρις ότου ακουστεί ο ήχος του βοµβητή. Σηµειώστε την τιµή της ευαισθησίας ε και την αντίστοιχη τιµή σ της αγωγιµότητας του δέρµατος, από τον ψηφιακό µετρητή D Επαναλαµβάνετε την εργασία 5 άλλες 6 7 φορές για διάφορες τιµές της τάσης V. Οι µετρήσεις V, ε, σ (όλες σε αυθαίρετες µονάδες) καταχωρούνται στον Πίνακα 1. Σηµείωση: η συσκευή είναι ρυθµισµένn έτσι, ώστε να ηχεί ο βοµβητής όταν σ =

16 7. Αποδώστε γραφικά τις σχέσεις ε = f(v) και σ = f(v). Γράψτε τις παρατηρήσεις σας. 8. Επιλέξτε ένα ζεύγος τιµών V και ε από τη γραφική παράσταση ε = f(v) και ρυθµίστε, µε τη βοήθεια των ρυθµιστών C 3, C 4, τη συσκευή γι αυτές τις τι- µές. Με τη διαδικασία που αναφέρθηκε στις οδηγίες χρήσης του laser GaAlAs βρείτε µερικά σηµεία βελονισµού, στη µια όψη του χεριού και αποδώστε τα σε σχετικό χάρτη κατά το πρότυπο του Σχήµατος 11 (βρείτε τουλάχιστον 20 σηµεία βελονισµού). 9. Στερεώστε το probe του laser και ακριβώς απέναντι απ αυτό τοποθετείστε φωτοαντίσταση συνδεδεµένη σε ηλεκτρικό κύκλωµα. Συνδέστε τα άκρα της φωτοαντίστασης µε την Υ είσοδο ενός παλµογράφου. 10. Για συχνότητες 5 και 20 παλµούς/sec (ρυθµιστής C 13 και ενδείκτης D 5 ), µεταβάλλετε την ποσότητα t/t από 10% µέχρι 90% (ρυθµιστής C 14 ) και από τον ψηφιακό ρυθµιστή D 3 λάβετε την ένδειξη max (πατώντας το πλήκτρο C 9 ), καθώς και την ένδειξη (πατώντας το πλήκτρο C 11 ). Σας συνιστούµε να διατηρήσετε την τιµή max σταθερή. Παράλληλα µε τις µετρήσεις, να παρακολουθείτε και τη µορφή των παλµών στον παλµογράφο. Να καταχωρήσετε τις µετρήσεις σας στον Πίνακα Να αποδώσετε γραφικά τη σχέση = f(t) και για τις δυο ακραίες συχνότητες των παλµών και να γράψετε τα συµπεράσµατά σας. 12. Για συγκεκριµένους παλµούς, όπως εµφανίζονται στην οθόνη του παλµογράφου, να βρεθεί η συχνότητα και το εύρος t. 16

17 Πίνακας 1 V ε σ Πίνακας 2 Συχνότητα (παλµοί/sec) Περίοδος Τ (sec) t/t t (sec) max (mw/cm 2) (mw/cm 2) 17

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ Για να κατανοήσουµε τη λειτουργία και το ρόλο των διόδων µέσα σε ένα κύκλωµα, θα πρέπει πρώτα να µελετήσουµε τους ηµιαγωγούς, υλικά που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ttp ://k k.sr sr.sc sc.gr Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός 1 Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: - Η πειραµατική επιβεβαίωση ότι η µορφή της φωτοηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ6 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΕΚΠΕΜΠΟΥΣΩΝ ΙΟ ΩΝ (LEDS) Γ. Μήτσου Α. Θεωρία 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα καλυφθούν

Θέµατα που θα καλυφθούν Ηµιαγωγοί Semiconductors 1 Θέµατα που θα καλυφθούν Αγωγοί Conductors Ηµιαγωγοί Semiconductors Κρύσταλλοι πυριτίου Silicon crystals Ενδογενείς Ηµιαγωγοί Intrinsic semiconductors ύο τύποι φορέων για το ρεύµασεηµιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΒΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Επαφή p- Στάθμη Fermi Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης Ορθή και ανάστροφη πόλωση Περιεχόμενο της άσκησης Οι επαφές p- παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον επειδή βρίσκουν εφαρμογή στη

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED Απαραίτητα όργανα και υλικά 15.1 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1. LED, Φωτοδίοδοι (φωτοανιχνευτές). 2. Τροφοδοτικό με δύο εξόδους.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 7-1 Κεφάλαιο 7. Στερεά Εδάφια: 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά 7.b. Η θεωρία των ενεργειακών ζωνών 7.c. Νόθευση ημιαγωγών και εφαρμογές 7.d. Υπεραγωγοί 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά Με

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του L.E.D Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/

http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/ Δίοδος επαφής 1 http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/ 2 Θέματα που θα καλυφθούν Ορθή πόλωση Forward bias Ανάστροφη πόλωση Reverse bias Κατάρρευση Breakdown Ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. Παρατηρείστε το ίχνος ενός ηλεκτρονίου (click here to select an electron

4. Παρατηρείστε το ίχνος ενός ηλεκτρονίου (click here to select an electron Τα ηλεκτρόνια στα Μέταλλα Α. Χωρίς ηλεκτρικό πεδίο: 1. Τι είδους κίνηση κάνουν τα ηλεκτρόνια; Τα ηλεκτρόνια συγκρούονται μεταξύ τους; 2. Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε προς τα δεξιά και πόσα προς τας αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller AΣΚΗΣΗ 1 Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller 1. Εισαγωγή Ο ανιχνευτής Geiger-Müller, που είναι ένα από τα πιο γνωστά όργανα µέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ενεργειακές Ζώνες και Στατιστική Φορέων Φορτίου Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (2 nd Chapter) Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο προσεγγίσαμε τους ημιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 21 Οκτωβρίου 2009 Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 1) α. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ιονίζουσας και της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας; β. Ποιες είναι οι γνωστότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n Επαφή / ίοδος p- n 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟ ΟΥ p-n ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Επαφή p-n ή ένωση p-n δηµιουργείται στην επιφάνεια επαφής ενός ηµιαγωγού-p µε έναν ηµιαγωγό-n. ίοδος p-n ή κρυσταλλοδίοδος είναι το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη του ηλεκτροοπτικού φαινομένου (φαινόμενο Pockels) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για κρύσταλλο KDP και ο προσδιορισμός της τάσης V λ/4. Στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ η εξεταστική περίοδος από 9//5 έως 9//5 γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ

Διαβάστε περισσότερα

Λυχνία Κλύστρον Ανακλάσεως

Λυχνία Κλύστρον Ανακλάσεως Λυχνία Κλύστρον Ανακλάσεως Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη της λειτουργίας μιας λυχνίας Κλύστρον ανακλάσεως τύπου 2K25 και η παρατήρηση των διαφορετικών τρόπων ταλάντωσης που υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα - 6 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση του ενεγειακού χασματος στο Γερμάνιο

Πείραμα - 6 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση του ενεγειακού χασματος στο Γερμάνιο Πείραμα - 6 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση του ενεγειακού χασματος στο Γερμάνιο 1 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση του ενεργειακού χάσματος στο Γερμάνιο 1.1 Αρχή της άσκησης Η ηλεκτρική αγωγιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd   ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED Αρ. Τσίπουρας, Phd Email: aris@di.uoa.gr 1 Περιεχόμενα Παραγωγή φωτός Απαιτούμενα χαρακτηριστικά φωτοπηγών Λειτουργία LED 2 Εκπομπή φωτός

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ Επαφή ΡΝ Σε ένα κομμάτι κρύσταλλο πυριτίου προσθέτουμε θετικά ιόντα 5σθενούς στοιχείου για τη δημιουργία τμήματος τύπου Ν από τη μια μεριά, ενώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή - Στάσιµα κύµατα.

Συµβολή - Στάσιµα κύµατα. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 47 4. Άσκηση 4 Συµβολή - Στάσιµα κύµατα. 4.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε το φαινόµενο της συµβολής των κυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

10η Ενότητα: Το υποσύστημα αίσθησης 10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά μεγέθη γενική δομή και συγκρότηση ΤΕΙ Πειραιά Καθηγητής Γ. Χαμηλοθώρης ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ISL I nt el l i gent Syst ems Lab 1 Το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Ενεργειακά διαγράμματα ημιαγωγού Ηλεκτρόνια (ΖΑ) Οπές (ΖΣ) Ενεργειακό χάσμα και απορρόφηση hc 1,24 Eg h Eg ev m max max Χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN Το φαινόμενο Gunn, ή το φαινόμενο των μεταφερόμενων ηλεκτρονίων, που ανακαλύφθηκε από τον Gunn το 1963 δηλώνει ότι όταν μια μικρή τάση DC εφαρμόζεται κατά μήκος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Ημιαγωγοί Θεωρία ζωνών Ενδογενής αγωγιμότητα Ζώνη σθένους Ζώνη αγωγιμότητας Προτεινόμενη βιβλιογραφία 1) Π.Βαρώτσος Κ.Αλεξόπουλος «Φυσική Στερεάς Κατάστασης» 2) C.Kittl, «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1ο : ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 1ο : ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 1ο : ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΙΑΚΡΙΣΗ ΥΟ ΤΥΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ MsC in Telecommunications 1 ΑΓΩΓΟΙ Στοιβάδα σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Η υπέρυθρη ακτινοβολία α συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον β προκαλεί φωσφορισμό γ διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα δ έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός συντελεστή γραµµικής διαστολής

Προσδιορισµός συντελεστή γραµµικής διαστολής Θ1 Προσδιορισµός συντελεστή γραµµικής διαστολής 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα µελετηθεί το φαινόµενο της γραµµικής διαστολής και θα προσδιοριστεί ο συντελεστής γραµµικής διαστολής ορείχαλκου ή χαλκού..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ Η απορρόφηση ενέργειας από τα άτομα γίνεται ασυνεχώς και σε καθορισμένες ποσότητες. Λαμβάνοντας ένα άτομο ορισμένα ποσά ενέργειας κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Τηλ.:2310-798-812 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ - 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 5 Γραµµικότητα (Linearity), Αναλογικότητα (Proportionality), και Επαλληλία (Superposition)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β' Σκοπός της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ4 ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ Γ. Μήτσου εκέµβριος 007 Α. ΘΕΩΡΙΑ Εισαγωγή Στο πείραµα αυτό θα προσδιορίσουµε το µήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα ο ) Ενώ ακούµε ένα ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει σε συχνότητα 00MHz, θέλουµε να ακούσουµε το σταθµό που εκπέµπει σε 00,4MHz.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ Μάθηµα 1 ο, 30 Σεπτεµβρίου 2008 (9:00-11:00). ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ Ακτινοβολία µέλανος σώµατος (1900) Plank: έδωσε εξήγηση του φάσµατος (κβαντική ερµηνεία*) ΠΑΡΑ ΟΧΗ Το φως δεν είναι µόνο κύµα. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 2 Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 2 Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα: Η επαφή Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creatve Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 17. Περίθλαση µε Laser

ΑΣΚΗΣΗ 17. Περίθλαση µε Laser ΑΣΚΗΣΗ 17 Περίθλαση µε Laser ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Οπτική τράπεζα µε οθόνη, πηγή Laser, φράγµα, σχισµή, διάφραγµα µε τρύπα στην οποία στερεώνεται λεπτό σύρµα, µικρόµετρο, µέτρο. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Συµβολή φωτός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 ίοδος Zener

Άσκηση 4 ίοδος Zener Άσκηση 4 ίοδος Zener Εισαγωγή Σκοπός Πειράµατος Στην εργαστηριακή άσκηση 2 µελετήθηκε η δίοδος ανόρθωσης η οποία είδαµε ότι λειτουργεί µονάχα εάν πολωθεί ορθά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της φωτοεκπέµπουσας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Το πρόβλημα Ένας φίλος σας βρήκε ένα μικρό, πολύ όμορφο τεμάχιο διαφανούς στερεού και ζητά τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η επαφή και εξοικείωση του μαθητή με βασικά όργανα του ηλεκτρισμού και μετρήσεις. Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Β θέματα της τράπεζας θεμάτων

Τα Β θέματα της τράπεζας θεμάτων Τα Β θέματα της τράπεζας θεμάτων Ακτίνες Χ Θέμα Δ _176 Β. Σε μια συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ ανόδου και καθόδου, έχει τιμή V. Η μέγιστη συχνότητα των ακτίνων Χ που

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-β Μελέτη Φυσικού Εκκρεµούς

ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-β Μελέτη Φυσικού Εκκρεµούς ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-β Μελέτη Φυσικού Εκκρεµούς Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε το φυσικό εκκρεµές και θα µετρήσουµε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά τα εξής: Την ταλάντωση

Διαβάστε περισσότερα