«Κάτι κινείται» Χρησιμοποιώντας το Movie Maker στο μάθημα των Γερμανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κάτι κινείται» Χρησιμοποιώντας το Movie Maker στο μάθημα των Γερμανικών"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Κάτι κινείται» Χρησιμοποιώντας το Movie Maker στο μάθημα των Γερμανικών Σοφία Νίκα Καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας, M.Sc., Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο- Λ.Τ. Αμπελοκήπων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί μία πρόταση σύνδεσης του γνωστικού αντικειμένου της γερμανικής γλώσσας με την τέχνη και τις νέες τεχνολογίες στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο- Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Με κυρίαρχη την τεχνική του stop motion animation, η προσέγγιση της ξένης γλώσσας με τρόπο εναλλακτικό, δίνει στα παιδιά χώρο για έμπνευση, έκφραση και δημιουργία. Χτίζεται έτσι ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, ένα πεδίο διάδρασης και διαλόγου, πολύτιμα για το μάθημα της ξένης γλώσσας. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών, άλλωστε, στα διάφορα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας καθιστά τη γνώση διαρκέστερη και αποτελεσματικότερη. Έμφαση δίνεται, στο πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν ως έναυσμα, αφορμή και εφαρμογή της δημιουργικής γραφής στο μάθημα των γερμανικών. Πολύτιμο εργαλείο μας είναι το movie maker, ένα λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης και αποτύπωσης της σκέψης και της δράσης μας. Μία σειρά άλλων εργαλείων Web 2.0 και λογισμικών, καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους, ακολουθώντας την παραπάνω τεχνική. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τέχνη, Movie Maker, γερμανική γλώσσα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιδέα για τη δημιουργία μικρών ταινιών μέσα στην τάξη μας ξεκίνησε με το ποίημα της Κούλας Αδαλόγλου με τίτλο «Το κατοπινό τραγούδι της Αννέζας» (Αδαλόγλου, 2001). Η προσπάθεια για μία μετάφραση, θα ήταν μάλλον ατυχής, αφού το επίπεδο της γλωσσομάθειας των παιδιών δε θα επέτρεπε κάτι τέτοιο. Αποφασίσαμε λοιπόν, να περάσουμε αυτό το ποίημα στη γερμανική γλώσσα, μέσα από λέξεις, εικόνες και ήχους. Να αποδώσουμε τις λέξεις, να ερμηνεύσουμε τα νοήματα και όσα ένα ποίημα μπορεί να μας δώσει μέσα από τη δική μας σκοπιά. Έτσι, δημιουργήσαμε μια μικρή ταινία με την τεχνική του stop motion (Müller, 2008). Φυσικά, αυτό δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εντάξαμε τις νέες τεχνολογίες στο σχέδιο εργασίας που υλοποιήσαμε την περασμένη χρονιά και αφορούσε το τείχος του Βερολίνου. Με την αφορμή αυτή, δημιουργήσαμε μια ταινία μικρού μήκους με έργα street art της πόλης μας. Και γράψαμε ένα τραγούδι, που ενώνει όλα αυτά τα έργα. Τίτλος της ταινίας: Thessaloniki erzählt- Η Θεσσαλονίκη διηγείται. [69]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Κοινός τόπος στα δύο σχέδια εργασίας είναι η δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα, που σχετίζεται με τη σκέψη και την πράξη, όπως και με το αποτέλεσμα αυτής της σκέψης και πράξης. Δημιουργικά θα χαρακτηρίζαμε μια δράση ή ένα αποτέλεσμα όταν το προϊόν είναι πρωτότυπο και πολύτιμο όταν η διαδικασία, που οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα είναι πρωτότυπη όταν αντιλαμβανόμαστε, αισθανόμαστε, αναγνωρίζουμε και σκεφτόμαστε κάτι με πρωτότυπο τρόπο (Raith, 2005) Μέσα από τη δύναμη της τέχνης, ο κοινός στόχος των σχεδίων εργασίας είναι η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στην κατανόηση και παραγωγή καλλιτεχνικών δημιουργιών, με σκοπό την αισθητική τους καλλιέργεια και την αυτοέκφρασή τους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται περιβάλλοντα μάθησης πλούσια σε πολιτισμικά ερεθίσματα, στα οποία κεντρικό ρόλο παίζει βίωση των επικοινωνιακών διαστάσεων της γλώσσας και η αλληλεπίδρασή τους με τις ΤΠΕ (Βιδινιώτη κ.α., 2013). Αποτέλεσμα του πειραματισμού μας αυτού είναι οι δύο ταινίες, οι οποίες συνδυάζουν εικόνα και τη χρήση της γερμανικής γλώσσας, σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και δημιουργίας, το οποίο δίνεται από τις ΤΠΕ (Grätz, 1999). ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον μάθησης, όπου οι μαθητές δεν αντιμετωπίζονται ως αποδέκτες της γνώσης, αλλά ως κατασκευαστές και συνδημιουργοί της, οι ΤΠΕ παίζουν έναν σημαντικό ρόλο (Π.Ι.-ΥΠΕΠΘ, 2011). Ως ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας ορίζεται η απόκτηση νέου τύπου γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από τους μαθητές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο. Η παιδαγωγική αξιοποίηση, άλλωστε των ΤΠΕ προκύπτει από την υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με τον υπολογιστή σε ποικιλία θεμάτων με κυρίαρχες τις νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης, την πληροφορία και την επεξεργασία της, την επικοινωνία, αλλά και την ψυχαγωγία (Κόμης, 2004) Δημιουργικότητα και καινοτομία, λοιπόν, η οποία όχι μόνο ενυπάρχει στις νέες τεχνολογίες, αλλά προκύπτει και υλοποιείται από αυτές. Νέες ιδέες μπορούν να πάρουν ζωή μέσα από τις νέες τεχνολογίες, να γίνουν πραγματικότητα, ξεπερνώντας τα όποια πλαίσια δίνονται. Οι ΤΠΕ μπορούν, εξάλλου, να προσφέρουν δυνατότητες για πειραματισμό και δημιουργικότητα, (Τζιμογιάννης, 2007). Η δική μας φαντασία, λοιπόν, η πρωτοτυπία και η δημιουργική διαδικασία αποτυπώθηκε σε ταινίες. Χρησιμοποιήσαμε ταινίες ως μέσο παραγωγής του αποτελέσματος της μαθησιακής διαδικασίας που ακολουθήσαμε (Raabe, H., 2007). Το λογισμικό movie maker λειτούργησε για εμάς ως βοηθός της σύνθεσης των ιδεών μας. Οι ταινίες, άλλωστε, υποστηρίζουν ένα μαθητοκεντρικό, διαδραστικό μάθημα (Sass, 2007). Εμείς φτιάξαμε τις δικές μας ταινίες, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές για την καθεμιά, και μετατρέψαμε το μάθημά μας σε πεδίο αυτενέργειας και συνεργασίας. Σύμφωνα με τους Rüschoff&Wolff (1999), πρέπει να προσφέρουμε στους μαθητές μας μαθησιακά περιβάλλοντα, στα οποία να μπορούν να δρουν ως αυτόνομοι ερευνητές που ανακαλύπτουν και πειραματίζονται, σύμφωνα με την εποικοδομητική θεωρία της μάθησης. Παράλληλα, και στο επίπεδο της γλωσσομάθειάς μας, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα σενάριο στα γερμανικά. Στην πρώτη ταινία, το σενάριο αποτελούνταν [70]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ από λέξεις του ποιήματος, τις οποίες αποδώσαμε στη γλώσσα- στόχο. Στη δεύτερη, αφού εμπνευστήκαμε από τις εικόνες της πόλης μας, γράψαμε ένα τραγούδι. Πειραματιστήκαμε με τη γλώσσα και δημιουργήσαμε σε αυτήν. Αυτό που τα παιδιά κλήθηκαν να κάνουν ήταν να ενώσουν τις γνώσεις, που ήδη είχαν αποκτήσει, τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες τους με τον κόσμο της ξένης γλώσσας (Grüner&Hassert, 2000). Στη διαδικασία αυτή, τα παιδιά επέλεξαν στρατηγικές και τις αξιοποίησαν. Σύμφωνα με τα δεδομένα της γνωστικής ψυχολογίας, το σχολείο οφείλει «να διδάξει και να αναδείξει συστηματικά και με παιδαγωγικό τρόπο τις (μετα)γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγή της γνώσης και αποτελούν εν πολλοίς προαπαιτούμενο για την αυτορυθμιζόμενη μάθηση και τη δια βίου εκπαίδευση» (Ματσαγγούρας, 2003) Οι ΤΠΕ, μέσα στο παιδαγωγικό πλαίσιο της αξιοποίησής τους, μας πρόσφεραν αυτήν την ευκαιρία. Σημαντικό ρόλο στα σχέδια εργασίας έπαιξαν οι ανάγκες, οι προδιαθέσεις και τα ενδιαφέροντα αυτών που συμμετέχουν (Frey, 2010). Η τέχνη, βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης των παιδιών του σχολείου μας, καλλιεργεί «τον στοχασμό, τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία, την επικοινωνία ιδεών, την κατανόηση της διαφορετικότητας και τη γνωστική ανάπτυξη» (Μέγα, 2011). Η προσέγγιση μέσα στο μάθημα και μέσα από το μάθημα των γερμανικών ενός λογοτεχνικού κειμένου- ενός ποιήματος- στο πρώτο σχέδιο εργασίας και η προσέγγιση των graffiti της πόλης μας στο δεύτερο σχέδιο εργασίας ήταν για μας η πρόκληση. Τα έργα street art, άλλωστε, αποτελούν οπτικές μορφές, που πέρα από την αισθητική παρέμβαση που κάνουν στο αστικό τοπίο, ανταποκρίνονται στη νεανική ανάγκη για έκφραση. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το κατοπινό τραγούδι της Αννέζας Το ποίημα αυτό αποτέλεσε και το πρώτο μας πείραμα. Σ αυτό πήραν μέρος τα τμήματα των γερμανικών από όλες τις τάξεις του σχολείου μας. Το διαβάσαμε και προσπαθήσαμε να το καταλάβουμε, να «ξεκλειδώσουμε» τα νοήματά του και να το κάνουμε δικό μας. Σε ομάδες και σε μια πρώτη προσέγγιση, ξεχωρίσαμε λέξεις. Τις λέξεις που μας φάνηκαν πιο έντονες, πιο σημαντικές. Αυτές που είχαν ένα ιδιαίτερο χρώμα και μας έκαναν εντύπωση. Τις υπογραμμίσαμε και τις συγκεντρώσαμε στον πίνακα. Και τις καταγράψαμε σε ένα σύννεφο με το wordle (http://www.wordle.net/) (εικόνα 1). Tό κατοπινό τραγούδι τῆς Αννέζας Κ. Αδαλόγλου Τοῦτο τό τραγούδι ξέρω καί τό γράφω. Τόν Ὀδυσσέα πιά δεν ἀπαντέχω, τόν ξεπροβόδισα. Ὅταν μία φορά ξενιτευτεῖς, πάει, ξενιτεύτηκες Τί ὠφελεῖ νά τριγυρνᾶς ἀπό λιμάνι σέ λιμάνι; Κοιτάζεις τά νέα νερά καί βλέπεις τά παλιά. Μέσα στούς νέους ἤχους ματίζεις τούς παλιούς μέσα στο φρέσκο γέλιο πλένεις τούς λυγμούς. [71]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Τούτη ἡ τάξη ἡ Ἰθάκη μου. Φθόγγοι και γράμματα γεφύρια ἀπό τόν ἄλλον τόπο μου σ αὐτόν τόν τόπο μου. Τά μάτια ἴδια εἶναι, νέα καί παλιά, ἄν βλεμματίζουν τήν καρδιά. Και ξεκινήσαμε την απόπειρα της μετάφρασης των λέξεων. Χωριστήκαμε σε ομάδες, η κάθε ομάδα προσπάθησε να μεταφράσει όσες πιο πολλές λέξεις μπορούσε. Ανοίξαμε τα λεξικά μας, χρησιμοποιήσαμε διαδικτυακά λεξικά, ψάξαμε στο google, για να βρούμε την κατάλληλη λέξη, αυτή που θα μπορούσε να αποδώσει το νόημα του ποιήματος και το συναίσθημα που αποπνέει πιο πιστά. Να αποδώσουμε το ποίημα με το δικό μας τρόπο, αξιοποιώντας τις δικές μας δυνάμεις. Στο τέλος της ώρας είχαμε στα χέρια μας τις γερμανικές μας λέξεις. Tις λέξεις που θα μας επέτρεπαν να δώσουμε τη δική μας ματιά στο ποίημα. Στο σημείο αυτό φτιάξαμε ένα ακόμη σύννεφο λέξεων με το Wordle, στα γερμανικά αυτή την φορά (εικόνα 1). Εικόνα 1 Η παρουσίαση του ποιήματος, η τελική του μορφή, αποφασίσαμε να είναι το ίδιο δημιουργική, όσο και η διαδικασία της επεξεργασίας του. Θέλαμε να αποτυπώσουμε με τον δικό μας τρόπο την ποίηση. Το τελικό μας αποτέλεσμα θα ήταν κινούμενες εικόνες, οι οποίες δίνουν το ρυθμό τους σε μία ταινία, η οποία θα είναι η δική μας απόδοση του ποιήματος στα γερμανικά. Πρωταγωνιστές μας οι ίδιες οι λέξεις του ποιήματος, που σχηματίζονται σιγά σιγά, σχηματίζοντας μια λογική ακολουθία. Η κύρια τεχνική που επιλέξαμε, για να κάνουμε την ταινία μας, ήταν το stop motion animation. Χωριστήκαμε σε ομάδες και η κάθε ομάδα ανέλαβε να σχηματίσει τις λέξεις, που επέλεξε. Η τάξη μας γέμισε με κάθε είδους υλικά, τα οποία μας βοήθησαν να σχηματίσουμε τις λέξεις. Οι ρόλοι μοιράστηκαν: ο φωτογράφος, ο σκηνοθέτης και οι δημιουργοί, αυτοί που σχημάτιζαν τη νέα εικόνα. Το σενάριο ήταν προϊόν συνεργασίας της ομάδας. Η φαντασία αφέθηκε ελεύθερη και τα παιδιά άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες με τις απλές ψηφιακές μηχανές τους. Η κάθε μικρή κίνηση φωτογραφίζεται, αυτό θα κάνει την ταινία μας να κυλά πιο γρήγορα. Σε ένα τμήμα τα παιδιά δεν ήθελαν να ασχοληθούν με την τεχνική. Σαν εναλλακτική σκέφτηκαν να σχηματίσουν τα γράμματα της λέξης τους με τα σώματά τους. Με την φωτογραφική τους μηχανή τράβηξαν βίντεο, με σκοπό να το εντάξουν και αυτό στη συνολική ταινία. Το υλικό μαζεύτηκε και αποθηκεύτηκε στον υπολογιστή. Δυστυχώς το σχολείο μας δε διαθέτει δικό του εργαστήριο πληροφορικής, οπότε η επεξεργασία έγινε στην τάξη των γερμανικών με τον υπολογιστή μου. Αυτό σημαίνει ότι η όλη διαδικασία της επεξεργασίας διήρκεσε αρκετά. Το επόμενο βήμα μας ήταν να ελέγξουμε το φωτογραφικό υλικό, να ξεκαθαρίσουμε ποιες φωτογραφίες θα [72]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ κρατήσουμε και ποιες όχι. Οι πιο καλές εισήχθησαν στο movie maker, ταξινομήθηκαν ώστε να μην υπάρχουν μεγάλα κενά και έγινε η εξαγωγή τους σε ταινία. Κάθε λέξη αποτελούσε μια αυτόνομη ταινία μικρού μήκους, που ο χρόνος της δεν έπρεπε να ξεπερνά τα δέκα δευτερόλεπτα Η κάθε ταινία, τώρα, έπρεπε να ενωθεί σε μία μεγαλύτερη. Ως μεταβάσεις αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε εικόνες από Powerpoint. Τα παιδιά έγραψαν τους στίχους του ελληνικού ποιήματος, τους έκαναν εικόνες και οι μεταβάσεις μας ήταν έτοιμες. Μάλιστα, επειδή το ποίημα της κ. Αδαλόγλου είναι σε πολυτονικό σύστημα, ψάξαμε και βρήκαμε τα ανάλογα σύμβολα, ώστε το κείμενό μας να είναι ίδιο με το πρωτότυπο. Εικόνα 2 Το τελευταίο στάδιο ήταν η επιλογή μουσικής για ολόκληρη την ταινία. Η κάθε ομάδα έψαξε στο youtube και έκανε τη δική της πρόταση. Επιλέξαμε τη μουσική υπόκρουση (Ευανθία Ρεμπούτσικα, Καρουσέλ, ταξινομήσαμε τις μικρές ταινίες με τις γερμανικές λέξεις και ανάμεσά τους τους στίχους του ποιήματος και η ταινία μας ήταν έτοιμη. Thessaloniki erzählt- Η Θεσσαλονίκη διηγείται Μια δεύτερη ταινία μικρού μήκους ήταν το αποτέλεσμα ενός σχεδίου εργασίας, το οποίο υλοποιήσαμε την περασμένη χρονιά στο σχολείο μας. Το θέμα του ήταν το τείχος του Βερολίνου. Το ονομάσαμε «Χρώμα στον τοίχο» και το συνδέσαμε με τη street art της πόλης μας. Από τις εικόνες στους τοίχους της Θεσσαλονίκης φτάσαμε μέχρι την East Side Gallery στο Βερολίνο, τη μεγαλύτερη open air γκαλερί του κόσμου, και η διαδρομή μας στη μάθηση απέκτησε χρώμα και φωνή. Έγινε παιχνίδι, σκέψη, συναίσθημα. Έγινε τρόπος έκφρασης και δημιουργίας των παιδιών, με εργαλείο τη γερμανική γλώσσα. Ήταν μια προσέγγιση της γλώσσας μέσα από την τέχνη. Η Α Λυκείου αποφάσισε να κάνει ένα μικρό βίντεο με τα graffiti της δικής μας πόλης. Να απαντήσει με το δικό της τρόπο στο εικαστικό δρώμενο της East Side Gallery, παρουσιάζοντας την street art της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά φωτογράφισαν τα graffiti της γειτονιάς τους. Και μια Κυριακή πρωί πήραμε τις φωτογραφικές μας μηχανές και βγήκαμε έξω, όλοι μαζί. Εικόνα 3 [73]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Γυρνώντας στην τάξη, συγκεντρώσαμε και επεξεργαστήκαμε το υλικό. Συζητήσαμε πάνω σ αυτό, το βάλαμε σε μια σειρά και προσπαθήσαμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Να καταλάβουμε και να πάρουμε τα μηνύματα της τέχνης του δρόμου, να ακούσουμε την φωνή της πόλης μας. Οι σκέψεις που βγήκαν από την όλη διαδικασία και καταγράφηκαν στον πίνακα ήταν στα γερμανικά. Εικόνα και λέξη, εικόνα και συναίσθημα. Ενώσαμε τις λέξεις, γράψαμε μουσική και ξεκινήσαμε να ηχογραφούμε το τραγούδι μας. Η ηχογράφηση έγινε με το ελεύθερο λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης audacity. Επειδή τα παιδιά δεν είχαν ξαναδουλέψει με το συγκεκριμένο λογισμικό, έγινε μια πρώτη «γνωριμία» και αρκετές δοκιμές μέχρι να φτάσουμε στο τελικό μας αποτέλεσμα. Και έτσι η εικόνα έγινε το τραγούδι της πόλης μας. Το σημείο αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τη μαθησιακή διαδικασία, γιατί τα παιδιά όχι μόνο κλήθηκαν να παράγουν γραπτό λόγο στα γερμανικά, αλλά και να τον αρθρώσουν, να παράγουν δηλαδή προφορικό λόγο. Και ο λόγος αυτός ηχογραφήθηκε, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα να ακούσουν τον εαυτό τους «να μιλά γερμανικά». Παρόλο που στην αρχή ήταν αρκετά διστακτικά και αμήχανα, μετά από κάποιες δοκιμές με το audacity, πήραν θάρρος και ξεπέρασαν τους ενδοιασμούς τους. Το επόμενο βήμα μας ήταν να συνθέσουμε την ταινία μας. Και πάλι χρησιμοποιήσαμε το movie maker, το οποίο μας ήταν ήδη γνωστό, οπότε δε χρειάστηκε να ξαναδούμε πώς δουλεύει. Τα παιδιά σε αυτήν την φάση εργάστηκαν αυτόνομα και το βίντεο κλιπ που προέκυψε ήταν ουσιαστικά η εφαρμογή των όσων έμαθαν από το σχέδιο εργασίας, που περιγράφηκε παραπάνω. Η όλη διαδικασία κύλησε πολύ πιο γρήγορα και τα παιδιά, εξοικειωμένα ήδη με το πρόγραμμα movie maker, ήταν πιο τολμηρά και έτοιμα για περισσότερους πειραματισμούς. Η ταινία για την φωνή της πόλης μας ήταν έτοιμη. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η όλη διαδικασία και των δύο σχεδίων εργασίας αξιολογήθηκε από τα παιδιά ιδιαίτερα θετικά. Τα παιδιά δούλεψαν με ενθουσιασμό, συνεργάστηκαν και εκφράστηκαν με δημιουργικό τρόπο. Ανακάλυψαν καινούρια πράγματα, δούλεψαν με αυτά και το αποτέλεσμα ήταν προϊόν της δικής τους δημιουργικότητας και του πειραματισμού τους. Τα οφέλη ήταν σημαντικά σε δύο επίπεδα: τόσο στο επίπεδο της εκμάθησης της ξένης γλώσσας όσο και στο επίπεδο της σχέσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες. Η ένταξη των ΤΠΕ στο μάθημα των γερμανικών λειτούργησε με τον καλύτερο τρόπο. Προσέδωσε στο μάθημα μια άλλη διάσταση και το μετέτρεψε σε πεδίο δημιουργίας και έκφρασης. Γιατί οι νέες τεχνολογίες ήταν το βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και την τελική μορφή του αποτελέσματός μας. Οι δύο ταινίες «ανέβηκαν» στο youtube, ώστε να είναι προσβάσιμες από όλους τους συντελεστές (Το κατοπινό τραγούδι της Αννέζας Thessaloniki erzählt, ) Επίσης, οι ταινίες αυτές αναρτήθηκαν στο blog του τομέα των εικαστικών τεχνών του σχολείου μας. Η δυνατότητα αυτή, που δίνεται από τη νέα τεχνολογία της δημοσιοποίησης του έργου και της διάχυσης του αποτελέσματος είναι ένα ακόμη κίνητρο για τα παιδιά, το οποίο λειτουργεί με πολύ καλό τρόπο. Τα παιδιά χαίρονται [74]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ιδιαίτερα, όταν έχουν τον τρόπο να δείξουν τη δουλειά τους και το έργο τους μπορεί να βγει και έξω από το σχολείο τους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δύο διδακτικές προτάσεις, που παρουσιάστηκαν, δε θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν, χωρίς την χρήση των νέων τεχνολογιών. Με απλά μέσα και χωρίς τη χρησιμοποίηση περίπλοκων λογισμικών και προγραμμάτων, η τεχνολογία μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε, να εκφραστούμε και να δώσουμε μορφή στη σκέψη και το συναίσθημά μας. Στο πρώτο σχέδιο εργασίας ο λόγος έγινε εικόνα, ενώ στο δεύτερο η εικόνα έγινε λέξη. Η εικόνα και η λέξη, δύο στοιχεία βασικά για το μάθημα της ξένης γλώσσας, άλλωστε, αποτελούν ένα βασικό συστατικό του επικοινωνιακού μαθήματος, ενός μαθήματος που ο σκοπός του είναι η κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές κουλτούρες (Μacaire & Holsch, 1999) Δόθηκε, λοιπόν, στα παιδιά η δυνατότητα να ενεργήσουν, φτιάχνοντας μία ταινία μικρού μήκους. Όσο πιο ενεργητικοί είναι οι μαθητές στην παρουσίαση του μαθησιακού στόχου, τόσο πιο καλά επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος και διατηρείται (Grüner& Hassert, 2000). Όταν μάλιστα η ενεργητικότητα συνδυάζεται με τον ενθουσιασμό τους, τότε τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Kοινός τόπος και αφόρμηση για τα δύο σχέδια εργασίας αποτέλεσε η τέχνη. Στην πρώτη περίπτωση η ποίηση, στη δεύτερη οι εικαστικές παρεμβάσεις στους τοίχους της πόλης μας. Και κοινός στόχος ήταν η χρησιμοποίηση της ξένης γλώσσας, η οποία σε καμία περίπτωση δε στάθηκε εμπόδιο. Τα παιδιά εκφράστηκαν, και εκφράστηκαν στα γερμανικά. Σκέφτηκαν και μίλησαν στα γερμανικά. Και δημιούργησαν στα γερμανικά. Βρήκαν την κλωστή που συνδέει λόγο και τέχνη, άσχετα αν αυτός ο λόγος αρθρώνεται σε μια ξένη γλώσσα. Οι ΤΠΕ μας επέτρεψαν να βάλουμε τον έξω κόσμο στην τάξη μας, να τον αποτυπώσουμε και έγιναν αφορμή για δημιουργική έκφραση. Μας έδωσαν την ελευθερία και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μικρές ταινίες. Και με αυτές τις ταινίες είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τη σκέψη μας στον κόσμο, που βρίσκεται έξω από την τάξη μας. Το movie maker και την τεχνική, κυρίως του stop motion, τα χρησιμοποιούμε πλέον πολύ συχνά στην τάξη μας. Με κάθε ευκαιρία τα παιδιά φτιάχνουν μικρές ταινίες, είτε σε μικρές ομάδες είτε μόνα τους, μέσα στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό. Βρήκαμε, λοιπόν, έναν καινούριο τρόπο μάθησης, έκφρασης και δημιουργίας στο μάθημα των γερμανικών. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αδαλόγλου, Κ. (2001): «Μαθητεία στην αναμονή», Αφήγηση πρώτη -Εδώ και καιρό σπρώχνουμε το χαμόγελο σε γέλιο. Θεσσαλονίκη Τα Τραμάκια. Βιδινιώτη Δ., Δεληγιάννης Ι., Ζερβού Μ., Παπαβλασόπουλος Α., Κυρίμης Κ. (2013): «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Σε: Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ: Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ, Οκτώβρης ανάκτηση 9/2/2014 Frey, K (2010). Η «Μέθοδος Project». Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης [75]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Ματσαγγούρας, Η. (2003): Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα. Εκδόσεις Γρηγόρη Μέγα, Γ. (2011). Η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση. Στο: Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό Επιμορφωτικό υλικό, Τόμος Α. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σελ Μικρόπουλος, Α. κ.α.(2011): Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο: Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό Επιμορφωτικό υλικό, Τόμος Α, (2011). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σελ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό Επιμορφωτικό υλικό, Τόμος Β, Ειδικό μέρος ΠΕ07 Γερμανικών (2011). Αθήνα:, σελ Ρεμπούτσικα Ευανθία, Καρουσέλ Τζιµογιάννης Α. (2007), Το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλείο κριτικής και δηµιουργικής σκέψης. Στο ΟΕΠΕΚ, επιστ. επιµέλεια Κουλαϊδής Β. (2007) Σύγχρονες ιδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής ηµιουργικής Σκέψης, Αθήνα, σελ Το κατοπινό τραγούδι της Αννέζας html?spi=5764ac182acbacee661bcae281f95143 Grätz, R. (1999): Lerndimensionen, Neue Medien und was sich durch sie verändert. Σε: Fremdsprache Deutsch, Heft 21, Neue Medien im Deutschunterricht. Klett Verlag. Stuttgart Grüner, M, Hassert, T (2000): Computer im Deutschunterricht. Fernstudieneinheit 14. Langenscheidt. München Macaire, D., Hosch, W. (1999): Bilder in der Landeskunde, Fernstudieneinheit 11. Langenscheidt. München Müller, L., (2008): Digitale Stop Motion Animation im Unterricht. Basel. Pädagogisches Institut Basel ανάκτηση Raabe, H. (2007): Audiovisuelle Medien. In:Bausch, H.R., Christ, H., Krumm, H.J. Handbuch Fremsprachenunterricht. Tübingen. A. Franke Verlag Raith, Stephanie (2005) : Kreatives Schreiben Ein Überblick über die Theorie und Konzepte zur Umsetzung in der Grundschule, Grin Verlag. Ανάκτηση από &cad=3#v=onepage&q&f=false Rüschoff, B, Wolff, D. (1999): Fremdsprachenlernen in der Wissensgesellschaft. Zum Einsatz der neuen Technologien in Schule und Unterricht. Ismaning. Max Hueber Verlag Sass, Anne (2007). Sehen(d) lernen. Σε Fremdsprache Deutsch, Filme im Unterricht Heft 36, München. Hueber Verlag, σελ Τhessaloniki erzählt, [76]

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 Δήμητρα Βιδινιώτη 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2, Μαρία Ζερβού 3, Άγγελος Παπαβλασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στα Εκπαιδευτήρια Καντά

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στα Εκπαιδευτήρια Καντά Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στα Εκπαιδευτήρια Καντά Αλπαντάκη Αναστασία 1, Αλπαντάκη Μαρία 1, Γιαννοπούλου Βασιλική 2, Δριλάρη Γεωργία 3, Κωτσοπούλου Βασιλική 4, Λάττα Μάιρα 5, Μαραβέλα Αναστασία 6, Σταθοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

2.Μεθοδολογία. 2.1 Συμμετέχοντες. 2.2 Στόχοι

2.Μεθοδολογία. 2.1 Συμμετέχοντες. 2.2 Στόχοι 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1153 Πολυμεσική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών στα πλαίσια έργου etwinning Αγγελική Νικολάου1, Δημήτρης Πλατής2 1Αρχιτέκτων, Εκπαιδευτικός 1ου Γυμνασίου Ρόδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 45-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία Εφαρμογή τους σε σχολικό εργαστήριο, σε τάξη ή σε κατ οίκον εργασίες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε φιλολογικά μαθήματα

Διαδικτυακά εργαλεία Εφαρμογή τους σε σχολικό εργαστήριο, σε τάξη ή σε κατ οίκον εργασίες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε φιλολογικά μαθήματα 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδικτυακά εργαλεία Εφαρμογή τους σε σχολικό εργαστήριο, σε τάξη ή σε κατ οίκον εργασίες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε φιλολογικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013 Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε μια παραμυθοσαλάτα;»

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε μια παραμυθοσαλάτα;» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Δημοτικού Τίτλος: «Φτιάχνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία...15 1.1 Ο υπολογιστής...15 1.2 Ιστορική αναδρομή...19 1.3 Τα δεδομένα στον υπολογιστή...23 1.4 Λογισμικό...25 1.5

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα