URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014"

Transcript

1 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014

2 2 ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ URBACT III ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ: ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Κύριο Άρθρο Μήνυµα της Τεχνικής Γραµµατείας URBACT Οι θεµατικές για τα δίκτυα υπήρξαν πάντα πολύ σηµαντικές για το URBACT, µολονότι ο στόχος του προγράµµατος είναι να συνεργάζεται µε τις πόλεις για την ενσωµάτωση βιώσιµης αστικής πολιτικής. Σήµερα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, αντιµετωπίζουµε µεγάλη ποικιλία θεµάτων, επί των οποίων εργάζονται οι πόλεις URBACT και τα οποία ποικίλουν από περιβαλλοντικά και οικονοµικά έως κοινωνικά και κυβερνητικά ζητήµατα. Το URBACT III για την περίοδο βρίσκεται ακόµη στο στάδιο της προετοιµασίας. Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο ήταν στη διάθεση του κοινού µέχρι την προηγούµενη εβδοµάδα, υποδεικνύει ξεκάθαρο προσανατολισµό προς µια ευέλικτη οργάνωση των θεµατικών προτεραιοτήτων. Με τη διατήρηση της προσέγγισης «εκ των κάτω προς τα άνω», το URBACT III θα προσφέρει µεγάλη κάλυψη θεµατικών στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων για τις πόλεις που ενδιαφέρονται για το πρόγραµµα. Ταυτόχρονα, το πρόγραµµα θα επικεντρώσει τους πόρους του για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους πλέον συναφείς θεµατικούς στόχους για τις πόλεις στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, το 70% των πόρων για την ανταλλαγή και τη µάθηση θα επικεντρωθούν σε πέντε θεµατικούς στόχους. ύο εξ αυτών, οι οποίοι σχετίζονται µε την «υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς» και «την προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», θα επικεντρωθούν σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέµατα. Σε ένα πλαίσιο όπου οι πόλεις είναι υπεύθυνες για µεγάλο µέρος των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και όπου η οικονοµική κρίση µπορεί να θέσει σε

3 3 κίνδυνο τις προσπάθειες ενίσχυσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όπου οι κοινωνικές συνιστώσες των περιβαλλοντικών πολιτικών συχνά ξεχνιούνται, το περιβαλλοντικό ζήτηµα ανάγεται σε ουσιαστικό. Το URBACT III θα στηριχθεί και πάνω στην εµπειρία του ενός τετάρτου των δικτύων του URBACT II (µεταξύ άλλων CASH, LINKS ή EVUE) τα οποία εργάστηκαν απευθείας µε περιβαλλοντικά/ενεργειακά θέµατα και πολλά άλλα τα οποία είχαν να κάνουν µε τον αστικό σχεδιασµό, την αστική ανανέωση, τη στέγαση, κ.λπ., όπου αυτές οι διαστάσεις ήταν παρούσες. Το URBACT θα χρειαστεί ακόµη να ενδυναµώσει τους δεσµούς του µε άλλα εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα της πολιτικής συνοχής και άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές, ούτως ώστε οι πόλεις να µπορέσουν να ωφεληθούν τα µέγιστα από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. Ο τρόπος αυτός εξετάζεται, για παράδειγµα, από 5 πόλεις που συµµετέχουν στο δίκτυο EVUE (Μπέζα, Φρανκφούρτη, Κατοβίτσε, Όσλο, Σουσεάβα και Λονδίνο-Γουεστµίνστερ) αναφορικά µε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα από τα τρία πιλοτικά προγράµµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε την εφαρµογή των τοπικών προγραµµάτων δράσης τους. Emmanuel Moulin Προϊστάµενος Γραµµατείας URBACT ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Μπάσινγκστοουκ: Τοπικές Συνεργασίες για τη βιώσιµη ανάπτυξη µε το URBACT Ποια είναι η συνταγή µε την οποία πόλεις µεσαίου µεγέθους παίζουν ρόλο στη µεταµόρφωση του ευρωπαϊκού τοπίου και εξασφαλίζουν τη βιώσιµη οικονοµική τους ανάπτυξη; Το Μπάσινγκστοουκ και άλλες 7 πόλεις εταίροι στο πρόγραµµα ESIMeC συνεργάστηκαν για τη δηµιουργία ενός δικτύου του URBACT για τη βιώσιµη ανάπτυξη πόλεων µεσαίου µεγέθους και διερεύνησαν το θέµα δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην απασχόληση και στις δεξιότητες. ESIMeC - Οικονοµικές στρατηγικές και καινοτοµία σε πόλεις µεσαίου µεγέθους Στόχοι: Το πρόγραµµα ESIMeC αποσκοπεί στην ανάπτυξη οικονοµικών στρατηγικών που θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα και τις ιδιαιτερότητες πόλεων µεσαίου µεγέθους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι άρτια εξοπλισµένες για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης και να προωθηθεί η γρήγορη οικονοµική ανάκαµψη τους, καθώς και η οικονοµική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα τους. Πόλεις εταίροι: Μπάσινγκστοουκ & Ντιν (Ηνωµένο Βασίλειο), Αλµπαθέτε (Ισπανία), Μπεζανσόν (Γαλλία), Μπιστρίτα (Ρουµανία), Σερµπούργκ (Γαλλία), Ντέµπρετσεν (Ουγγαρία), Γκέβλε (Σουηδία), Σαµπαντέλ (Ισπανία) Χρονοδιάγραµµα: Νοε εκ Το Μπάσινγκστοουκ & Ντιν (πληθυσµός: ) αποτελεί περιφέρεια τοπικής αυτοδιοίκησης και διαµέρισµα της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Ο κύριος οικισµός του είναι η πόλη µεσαίου µεγέθους του Μπάσινγκστοουκ, µια αρχαία εµπορική πόλη που συχνά την περνάει κανείς για νέα (δηλ. µια πόλη σχεδιασµένη και χτισµένη µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο για την εκτόνωση του υπερπληθυσµού). Στρατηγικά τοποθετηµένη σε ένα σηµαντικό σταυροδρόµι µεταφορών και κοντά στο Λονδίνο, το Μπάσινγκστοουκ είναι ένας πετυχηµένος επαγγελµατικός προορισµός. Μέσα στα τελευταία 50 χρόνια, η πόλη έχει χτίσει σταθερή φήµη ως οικονοµικό κέντρο προηγµένων τεχνολογιών, προσελκύοντας διεθνείς επενδυτές σε τοµείς όπως οι ΤΠΕ, τα αυτοκίνητα και οι φαρµακοβιοµηχανίες. Επί σειρά ετών, τα ποσοστά ανεργίας ήταν σχεδόν µηδενικά. Η κρίση ως ευκαιρία για τις πόλεις να επανεξετάσουν το µέλλον τους Ωστόσο, η οικονοµική κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη από το 2008 είχε συνέπειες και για το Μπάσινγκστοουκ. Πολύ γρήγορα, τα ποσοστά

4 4 της ανεργίας αυξήθηκαν σηµαντικά αν και βρίσκονται ακόµη σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε άλλες πόλεις, υπήρξαν αρκετά για να χτυπήσει ο κώδωνας του κινδύνου. Οι νέοι ήταν εκείνοι που επηρεάστηκαν περισσότερο και που αναγκάστηκαν να µετακοµίσουν σε άλλα σηµεία της χώρας για να βρουν δουλειά. Παράλληλα, η έλλειψη υψηλά καταρτισµένων υποψηφίων ήταν η αιτία για την οποία οι θέσεις παρέµεναν κενές για µήνες: η κοινή εσφαλµένη αντίληψη για το Μπάσινγκστοουκ ως «φοιτητούπολη» δε βοήθησε στη διαµόρφωση µιας ελκυστικής εικόνας για την πόλη. Το µέλλον του Μπάσινγκστοουκ ήταν σε κίνδυνο. «Η περίοδος της κρίσης µάς έδωσε την ευκαιρία να σκεφτούµε την αναδιαµόρφωση του µέλλοντός µας» λέει ο Daniel Garnier, ένας από τους επικεφαλής συνεργάτες του προγράµµατος ESIMeC για το Μπάσινγκστοουκ. Το Μπάσινγκστοουκ αναπτυσσόταν τόσο γρήγορα που ποτέ δε χρειάστηκε τα ενδιαφερόµενα µέρη να σταµατήσουν και να σκεφτούν πώς µπορούν να κάνουν την ανάπτυξη αυτή βιώσιµη. Από την κρίση προέκυψε η ανάγκη να επανεξετάσουν τα συστατικά του οικονοµικού ιστού της πόλης που λειτουργούσαν σωστά και εκείνα που χρειάζονταν βελτίωση. Απαιτούνταν µια µακροπρόθεσµη στρατηγική ανάπτυξης. Το Μπάσινγκστοουκ δεν ήταν µόνο του στα δεινά του: ολόκληρος ο ευρωπαϊκός ιστός των πόλεων µεσαίου µεγέθους έδειχνε, λίγο πολύ, συµπτώµατα µιας παρόµοιας ασθένειας. Σε κάθε γωνιά της ηπείρου, τα κεντρικά γραφεία ιδιωτικών επιχειρήσεων που ήταν εγκατεστηµένα σε πόλεις µεσαίου µεγέθους διέτρεχαν τον κίνδυνο κλεισίµατος ή αποκέντρωσης σε µεγάλες µητροπολιτικές περιοχές. Η εξειδικευµένη και υψηλής ποιότητας απασχόληση γινόταν όλο και πιο σπάνια, ενώ ο ανταγωνισµός ήταν µεγάλος. Το 2009, επικοινώνησε µε την αγγλική πόλη η Μπεζανσόν, µια πόλη µεσαίου µεγέθους στην ανατολική Γαλλία, η οποία βίωνε µια παρόµοια κατάσταση. Σύντοµα, κι άλλοι εταίροι έσπευσαν να συµµετάσχουν στη συζήτηση: Η Αλµπακέτε και η Σαµπαντέλ στην Ισπανία, το Ντέµπρετσεν στην Ουγγαρία, το Γκέβλε στη Σουηδία και η Μπιστρίτα στη Ρουµανία. Κάθε µία από τις πόλεις εταίρους είχε βέβαια τα δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά, µοιραζόταν δε τις ανησυχίες και τη θέληση να έλθει κοντά µε τις άλλες σε µια σύµπραξη δυνάµεων και εξειδίκευσης για τη διάνοιξη ενός δρόµου προς την ανάκαµψη. Το δίκτυο ESIMeC συστάθηκε στο πλαίσιο του 2 ου γύρου υποβολής προτάσεων του URBACT το Επανεξέταση τοπικών προκλήσεων και επαναπροσδιορισµός προτεραιοτήτων Το πρώτο βήµα για την εξεύρεση λύσεων είναι ο σωστός προσδιορισµός της φύσης του προβλήµατος. Οι εταίροι του URBACT πρέπει να κάνουν αυτό το βήµα κατά τη «βασική άσκηση» που απαιτείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης. Το Μπάσινγκστοουκ, µε την υποστήριξη του δικτύου του, εντόπισε τρία βασικά θέµατα προς αντιµετώπιση: την αύξηση και διαφοροποίηση των βιοµηχανιών του Μπάσινγκστοουκ, την αντιµετώπιση της αναντιστοιχίας της παρεχόµενης µόρφωσης και των ευκαιριών εκπαίδευσης που υπάρχουν στο Μπάσινγκστοουκ µε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, και τέλος, την ελκυστικότερη διαµόρφωση της πόλης για τις επιχειρήσεις. Το στάδιο αυτό ανέδειξε επίσης ότι παρά τη σταθερή παράδοση συνεργασίας µέσα στον δήµο, οι πρωτοβουλίες αναφορικά µε αυτό το σηµείο ήταν σποραδικές, ενώ η πληροφόρηση και τα δεδοµένα δεν διατέθηκαν αποτελεσµατικά. Κάθε ενδιαφερόµενο µέρος είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στον τοµέα της παιδείας και των παρόχων εκπαίδευσης, είτε στις επιχειρήσεις, είτε στις υπηρεσίες απασχόλησης είχε αναπτύξει µια πλούσια και λεπτοµερή βάση δεδοµένων, αλλά ποτέ δεν ενέργησαν όλοι οι εταίροι από κοινού. Σύνηθες φαινόµενο ήταν η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών, καθώς οι πρωτοβουλίες συνέπιπταν. Έγινε προφανές ότι οι διαδικασίες έπρεπε να βελτιστοποιηθούν, ούτως ώστε ο τοπικός µακροπρόθεσµος σχεδιασµός να γίνει πιο αποδοτικός και αποτελεσµατικός, η συνεργασία έπρεπε να ενισχυθεί και ο κύκλος των ενδιαφεροµένων µερών έπρεπε να διευρυνθεί. Εκτός αυτών, δεν υπήρχε κάποιο ολιστικό και πιο µακροπρόθεσµο όραµα για την πόλη. «Αφού όλα έµοιαζαν να λειτουργούν, ποτέ δεν σταθήκαµε να δούµε τη γενικότερη εικόνα», παραδέχεται ο Daniel. Από το στάδιο της ανάπτυξης ακόµη, καταβλήθηκαν προσπάθειες, ούτως ώστε να οργανωθεί η Τοπική Οµάδα Στήριξης URBACT (USLG) του Μπάσινγκστοουκ σε µια οµάδα ενδιαφεροµένων µερών χωρίς αποκλεισµούς µε έµφαση στη συγκέντρωση µεγάλου φάσµατος ενδιαφεροµένων µερών µε διαφορετική εµπειρογνωµοσύνη και πεδίο γνώσεων. Η µεταξύ τους συνεργασία τους επέτρεψε να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες και να βρουν λύσεις που η τοπική αρχή δεν είχε στο επίκεντρο της

5 5 προσοχής της, είτε επειδή δεν το είχε σκεφτεί, είτε επειδή θεώρησε ότι δεν είχε στη διάθεσή της την εµπειρογνωµοσύνη ή τα µέσα για να αντιµετωπίσει το ζήτηµα. Η Sue Riley, ιευθύνουσα Σύµβουλος του Basingstoke Consortium υπογραµµίζει: «Ο φορέας εκπαίδευσης Basingstoke Consortium έχει επωφεληθεί ποικιλοτρόπως από τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα ESIMeC. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα δηµιούργησε ένα πεδίο συζητήσεων που οδήγησε στη σύµπραξη οργανισµών για έναν ουσιαστικό σκοπό, οι οποίοι δεν σχετίζονταν µεταξύ τους κατά το παρελθόν. Τέτοιου είδους συνεργασίες χτίζονται σε βάθος χρόνων, αλλά στο πλαίσιο του προγράµµατος ESIMeC, χάρη στο συγκεκριµένο πεδίο δράσης και στους συγκεκριµένους στόχους µέσα από π.χ. το «Careers fair» ή το «Employment and Skills Zone» µπόρεσαν να συµµετάσχουν οι σωστοί οργανισµοί την κατάλληλη στιγµή.» συγκεκριµένα, η ολοκληρωµένη προσέγγιση του Σερµπούργκ για την πρόβλεψη των δεξιοτήτων και την κατάρτιση, το Γραφείο Συνέλευσης της Γκέβλε και η προσέγγιση της Σαµπαντέλ για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Το Σερµπούργκ προσέφερε στο Μπάσινγκστοουκ ένα ενδιαφέρον παράδειγµα για τον εντοπισµό και την πρόβλεψη αναγκών σε εξειδικευµένη ζήτηση και προσφορά σε εργατικό δυναµικό. Η πείρα της γαλλικής πόλης σε εκθέσεις µε θέµα την απασχόληση και η διευρυµένη συνεργασία µε εκπροσώπους επιχειρήσεων, γραφεία εργασίας και παρόχους εκπαίδευσης οδήγησε το Μπάσινγκστοουκ να δηµιουργήσει µια παρόµοια συνεργασία για τις δεξιότητες και την απασχόληση. Καταγράφηκαν οι πρακτικές ούτως ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να εντοπιστούν οι τοµείς που χρήζουν πρόσθετων ενεργειών. ηµιουργήθηκε µια διεύθυνση υπηρεσιών, ούτως ώστε να βοηθήσει στην αντιστοίχηση της ζήτησης µε την προσφορά και να συνδεθεί η εκπαίδευση µε την εργασία, µε την υποστήριξη ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Τα αποτελέσµατα ενσωµατώθηκαν στο εργαλείο πρόβλεψης δεξιοτήτων του προγράµµατος ESIMeC, το οποίο στοχεύει στην παροχή βοήθειας στους επαγγελµατίες της πόλης στο ταξίδι τους προς µια πλούσια σε εργασία ανάκαµψη και ανάπτυξη. Το Μπάσινγκστοουκ υποφέρει από τη χρόνια έλλειψη νέων µηχανικών και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σε τοπικά σχολεία, ούτως ώστε να ενθουσιάσουν τους νέους για τη µηχανολογία. Μαθαίνοντας από τους εταίρους της ΕΕ για τις... τοπικές συνεργασίες Οι διακρατικές δικτυακές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το στάδιο εφαρµογής του προγράµµατος ESIMeC έδωσαν διορατική έµπνευση στο Μπάσινγκστοουκ. Σε µια σειρά θεµατικών σεµιναρίων, τοπικοί ειδικοί και επαγγελµατίες υψηλού επιπέδου µοιράστηκαν τις ορθές πρακτικές της πόλης τους για την προώθηση της ανάπτυξης σε επίπεδο τοπικών συνεργασιών. Και ενώ κάθε πόλη έχει τη δική της µοναδική στάση στον τοπικό σχεδιασµό, η οποία προκύπτει από την ιστορία της, τα κοινωνικοοικονοµικά της χαρακτηριστικά και τον πολιτισµό της, κάποιες πρακτικές µπορούν να µεταφερθούν. Ειδικότερα, τρεις πρακτικές είχαν άµεση σχέση µε το Μπάσινγκστοουκ, και πιο Η µηχανολογία δεν είναι βαρετή! Η πρωτοβουλία «TeenTech». Με σκοπό τη συµµετοχή και την παροχή κινήτρων σε µαθητές της µέσης εκπαίδευσης, ώστε να ακολουθήσουν κάποιο επάγγελµα στη Μηχανολογία και στην Τεχνολογία, προέκυψε η πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης «TeenTech». Σχεδιασµένη από σχολεία και επιχειρήσεις, η διοργάνωση δίνει στους µαθητές την ευκαιρία να δοκιµάσουν το επάγγελµα του µηχανικού στην πράξη και να προβάλλουν τα ταλέντα τους. Οι έρευνες που διεξήχθησαν πριν και µετά τη διοργάνωση δείχνουν ότι η διοργάνωση αποτέλεσε έναν αποτελεσµατικό τρόπο καταπολέµησης των προκαταλήψεων για τα επαγγέλµατα στην τεχνολογία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πρωτοβουλία «TeenTech» θα βρείτε στη σελίδα:

6 6 Το Γραφείο Συνέλευσης (Convention Bureau) της Γκέβλε είναι µια µη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την προώθηση της πόλης ως επιχειρησιακού προορισµού. Αυτό ήταν πρόβληµα και για το Μπάσινγκστοουκ, αν και τελικά αποδείχθηκε ότι η εφαρµογή του ήταν πιο δύσκολη σε τοπικό πλαίσιο. «Ασχολούµαστε ακόµη µε αυτό!», λέει ο Daniel Garnier. Από την ισπανική πόλη Σαµπαντέλ, το Μπάσινγκστοουκ έµαθε τη σπουδαιότητα την ενσωµάτωσης των συνιστωσών των δεξιοτήτων και της κατάρτισης στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων. Το Μπάσινγκστοουκ µοιράστηκε και τις δικές του ορθές πρακτικές µε τους εταίρους του προγράµµατος ESIMeC. «Η συνεργασία είναι κάτι που κάνουµε καλά. Αυτή η δυνατή παράδοση αποτέλεσε έµπνευση για κάποιες πόλεις που είχαν µηδενική ή ελάχιστη εµπειρία στη συλλογική λήψη αποφάσεων.» URBACT, η συνταγή της επιτυχίας Αυτό το µείγµα διεθνών και τοπικών στοιχείων είναι η προστιθέµενη αξία του προγράµµατος URBACT. Συγκεκριµένα, ο Daniel υπογραµµίζει ότι στην περίπτωση του ESIMeC, οι προς ανάπτυξη δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο για την παραγωγή του Σχεδίου Τοπικής ράσης ήταν υπέρτατης σηµασίας για τη διασφάλιση της επιτυχίας του προγράµµατος: «είναι πιο αληθινό για τα τοπικά ενδιαφερόµενα µέρη, όταν το πρόγραµµα βασίζεται στην τοπική κατάσταση και την παράδοση που έχουµε στη συνεργασία». Η µέθοδος URBACT, όταν δεν πυροδοτεί νέες συνεργασίες, ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες. «Το πρόγραµµα ESIMeC απέδειξε στην τοπική µας κοινότητα ότι αυτό που χρειάζεται στην πράξη είναι µια αποτελεσµατική τοπική συνεργασία, η οποία να είναι ευέλικτη και προσαρµόσιµη για την κάλυψη κάθε ανάγκης». Η διακρατική διάσταση του προγράµµατος εκτιµήθηκε ιδιαιτέρως από τα τοπικά ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετείχαν στην Τοπική Οµάδα Στήριξης του URBACT. Ο επιχειρηµατίας και πρόεδρος της Οµοσπονδίας Μικρών Επιχειρήσεων του Χάµσαϊρ και της Νήσου Γουάητ Tim Colman υπογραµµίζει: «Από τη δική µου σκοπιά ως ιδιοκτήτης µιας µικρής επιχείρησης στο Μπάσινγκστοουκ και ως πρόεδρος της Οµοσπονδίας Μικρών Επιχειρήσεων, πρέπει να οµολογήσω ότι το πρόγραµµα ESIMeC αποτελεί µεγάλη επιτυχία! Προσέφερε µια εκπληκτική ευκαιρία για να µπορέσει κανείς να δει τον τρόπο µε τον οποίο οι µικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη συµµετέχουν στην επιχειρησιακή κοινότητα, παρά τις οικονοµικές αντιξοότητες των καιρών. Συζητήσαµε για τόσα πολλά και σηµαντικά θέµατα, από τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων µέχρι τη σπουδαιότητα εξειδικευµένων προγραµµάτων για κάθε τοµέα. Η συνεργασία µας µε τους ευρωπαίους εταίρους µάς βοήθησε να εργαστούµε καλύτερα σε τοπικό επίπεδο.» Όσα µάθαµε µέσα από τη διακρατική αυτή ανταλλαγή και µέσα από τη µέθοδο URBACT βοήθησαν σηµαντικά, όταν η τοπική οµάδα υποστήριξης του Μπάσινγκστοουκ αντιµετώπιζε τις δικές της προκλήσεις. Το σχέδιο δράσης του Μπάσινγκστοουκ επικεντρώθηκε στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος-ναυαρχίδα, την ανάπλαση του «Basing View», ενός επιχειρηµατικού πάρκου που ήταν σε άθλια κατάσταση λόγω των απαρχαιωµένων υποδοµών του και χρειαζόταν περαιτέρω ανάπτυξη. Το πρόγραµµα ανάπλασης είναι µάλλον το σηµαντικότερο σχέδιο εµπορικής ανάπλασης που είδε η πόλη την τελευταία εικοσαετία. Οι ευκαιρίες αναδόµησης της οικονοµίας της πόλης µέσω του προγράµµατος αυτού είναι πολλές και µακροπρόθεσµες, ενώ η ανάπλαση αναµένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 15 χρόνια. Ενθάρρυνση της έξυπνης ανάπτυξης: η ανάπλαση του Basing View Η ανάπλαση του Basing View είναι ένα µεγάλο µακροπρόθεσµο σχέδιο, το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί σε τουλάχιστον 10 µε 15 χρόνια. Το προγραµµατισµένο όραµα για το Basing View θα περιλαµβάνει νέους χώρους για εταιρική χρήση, ένα ξενοδοχείο business class και άλλες υποστηρικτικές υποδοµές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η φήµη του Basing View ως προορισµού άριστης ποιότητας. Υπολογίζεται ότι το έργο θα διπλασιάσει τον αριθµό προσφερόµενων θέσεων εργασίας που είναι διαθέσιµες αυτή τη στιγµή στο πάρκο, οι οποίες θα αγγίξουν τις Για την αναβάθµιση του πάρκου έχει δηµιουργηθεί ένα ρυθµιστικό σχέδιο, το οποίο θα κατευθύνει τις ενέργειες ανάπλασης κατά τα επόµενα χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες για το Basing View, επισκεφθείτε τη σελίδα: Το Basing View γίνεται πραγµατικότητα: τα πρώτα τούβλα στρώθηκαν το καλοκαίρι του Ο Daniel είναι αισιόδοξος ότι η ανάπλαση θα συνεχιστεί: «Μετά από τρία χρόνια ανταλλαγής ορθών πρακτικών και εκµάθησης, δεν µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι έχουµε λύσει όλα µας τα

7 7 προβλήµατα, αλλά σίγουρα έχουµε κάνει µεγάλη πρόοδο όσον αφορά την εξεύρεση νέων ή καλύτερων λύσεων σε προβλήµατα που αφορούν τις δεξιότητες και το εργατικό δυναµικό.» Θεωρεί ότι «το URBACT είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραµµα της ΕΕ, γιατί σε αναγκάζει να σκεφτείς µακροπρόθεσµα προτού ενεργήσεις, και αυτό ακριβώς µας χρειαζόταν. Τώρα πλέον, η Τοπική Οµάδα Στήριξής µας έχει ξανακερδίσει την εµπιστοσύνη στον εαυτό της, όσον αφορά την προσέγγιση του µέλλοντος». ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ URBACT Από κοινού µε τα προγράµµατα EVUE και ROMA-Net, το πρόγραµµα ESIMeC επιλέχθηκε ανάµεσα σε 3 δίκτυα παράδοσης, τα οποία θα ελέγξουν τη συνεργασία της πόλης µέσω του URBACT αναφορικά µε το στάδιο (παράδοσης) εκπλήρωσης των προγραµµάτων. Η πρόκληση για τις πόλεις που συµµετέχουν σε αυτά τα δίκτυα είναι πώς να διατηρήσουν τη βιωσιµότητα και την ενσωµάτωση (δύο βασικά χαρακτηριστικά των σχεδίων δράσης URBACT) µέσω της φάσης υλοποίησης. Με άλλα λόγια, πώς να διασφαλίσουν ότι σε κάθε περίπτωση οι δράσεις που πραγµατοποιούνται ενσωµατώνουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Μάθετε περισσότερα: Πρόγραµµα ESIMeC ιστοσελίδα URBACT πρόγραµµα ESIMECT 2 ιστοσελίδα URBACT Τοπικό Σχέδιο ράσης του Μπάσινγκστοουκ - Έγγραφο προγράµµατος Εγχειρίδιο και εργαλείο πρόβλεψης δεξιοτήτων ESIMeC - Έγγραφο προγράµµατος ESIMeC «Βιβλίο µαγειρικής συνταγές για ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού ανάλογα µε τη ζήτηση» - Έγγραφο προγράµµατος Τα καλύτερα του Blog: Η Αθήνα ασυγκίνητη από την επίσκεψη Μέρκελ και Έκρηξη βόµβας: 7 ιστορίες αστικής ανάπτυξης από την πόλη (µε λέξεις και εικόνες) Η Αθήνα τον Απρίλιο είναι ηλιόλουστη και ζωντανή. Μια µέρα µετά την έκρηξη της τροµοκρατικής βόµβας, κι ενώ η πόλη γαλήνια αναµένει την επικείµενη επίσκεψη «της Εχθρού του ελληνικού έθνους», της Άνγκελα Μέρκελ, ο έλληνας συνάδελφός µου Νικόλας (που τυχαίνει να είναι όχι µόνο ο εκπαιδευτής του Εθνικού Προγράµµατος Κατάρτισης URBACT, αλλά και λέκτορας πολιτιστικού και τουριστικού σχεδιασµού) µε ξεναγεί σε κάποιες όχι τόσο τουριστικές ακόµη γειτονιές της Αθήνας Ψυρρή, Γκάζι, Μεταξουργείο, Πετράλωνα, Κολωνός. Ρέουσα, ζωντανή, έντονη, εναλλακτική, αληθινή, λίγο βρώµικη αλλά υποφερτή, γεµάτη αντιθέσεις και street art (σωστός παράδεισος για νεο-hipsters και παλιούς χίπηδες) πόλη. Μέρη όπου πολλοί Έλληνες συνεχίζουν να φοβούνται να επισκεφθούν, καθώς πριν από µερικά χρόνια τα µέρη αυτά προβάλλονταν από τα ΜΜΕ ως επισφαλή «γκέτο» προς αποφυγή, γεµάτα ναρκοµανείς και εγκληµατίες (αργότερα, όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο µου, είχα και µια ευχάριστη συνάντηση µε έναν καλοσυνάτο ναρκοµανή, ο οποίος µε ρώτησε σε καλά αγγλικά από πού είµαι και καθώς του εξηγούσα ότι είµαι από τη Λετονία, µου πρότεινε να βάλω τη φωτογραφική µου πάλι στην τσάντα). Μαγεύτηκα και ενθουσιάστηκα και από την εικόνα της πόλης, και από τις ιστορίες του Νικόλα για την Αθήνα. Σχεδόν σε κάθε γωνία, κάθε πλατεία ή πιθαµή δρόµου, η τέχνη είναι ο ήρωας µιας αστικής ιστορίας είτε από το παρελθόν, είτε από το παρόν, είτε από το µέλλον. Έχω την περιέργεια στο µάτι και προσπαθώ να αποτυπώσω αυτό που βλέπω στις φωτογραφίες µου, εκείνος όµως είναι η γνώση και η ιστορία δίνοντας νόηµα στα όσα αντιλαµβάνοµαι. Εδώ θα βρείτε 7 κοµµάτια από αυτή την προσπάθεια για µια συνεργασιακή και διεθνή «διήγηση-απεικόνιση»: επτά ιστορίες αστικής ανάπτυξης της Αθήνας σε λέξεις και εικόνες. Εικόνες όπως τις είδε ένας εξωτερικός παρατηρητής (εγώ) και ιστορίες όπως περάστηκαν στη µνήµη και αποκαλύφθηκαν από κάποιον που τις έχει ζήσει, τον Νικόλα. 1. Βόλτα στου Ψυρρή: Ένα χωριό καλλιτεχνών στο κέντρο της πόλης

8 8 να επαναπροσδιοριστεί. Στο κτήριο «Εµπρός» µπορεί κανείς να δει τις αλλαγές του Ψυρρή ανά τα χρόνια: εµβληµατικό, βιοµηχανικό κτήριο του 1933, φιλοξενούσε αρχικά το τυπογραφείο της εφηµερίδας «Εµπρός», η οποία έκλεισε, έπειτα στα τέλη του '80 ενοικιάσθηκε σε έναν ηθοποιό που το έκανε θέατρο, το οποίο φιλοξένησε µία από τις πιο επιφανείς αθηναϊκές σκηνές και το οποίο όµως µετά τον θάνατο του παρέµεινε άδειο. Από το 2011 έχει καταληφθεί από καλλιτέχνες και ντόπιους. Τόσο το κτήριο όσο και η γειτονιά αναζητούν µια νέα ταυτότητα «Η κυρία µε τα σκόρδα» και τα παραδοσιακά µαγαζιά Σε µικρή απόσταση από τα τουριστικά στενά της Πλάκας και του Μοναστηρακίου µπορεί κανείς να περιηγηθεί σε µία από τις πλέον χαρακτηριστικές γειτονιές του αθηναϊκού κέντρου, στου Ψυρρή. Μέχρι τις αρχές του 1980, η περιοχή ήταν συνυφασµένη στη συνείδηση όλων µε την κατασκευή (κυρίως τη βυρσοδεψία), τη λιανική και τους τεχνίτες, ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν ακόµη και σήµερα κρυµµένες στην περιοχή. Η περιοχή του Ψυρρή µπορεί να χαρακτηρισθεί «παραδοσιακή» περιοχή, καθώς βρίσκεται µεταξύ του κέντρου της πόλης, του ιστορικού κέντρου και του αρχαίου νεκροταφείου του Κεραµεικού, ενώ το µέγεθός της, τα χαµηλά της κτήρια και οι κάτοικοί της δίνουν την εικόνα ενός «χωριού µέσα στην πόλη». Η πολιτιστική της αναγέννηση στα τέλη του '80 βασίστηκε αρχικά στην οργανική της ρυµοτοµία. Σκηνές «Off Broadway», γκαλερί και καλλιτέχνες δηµιούργησαν µια µοναδική ατµόσφαιρα, σε µια περίοδο κατά την οποία η περιοχή ήταν µάλλον περιθωριοποιηµένη. Τα χαµηλά ενοίκια, τα παλιά κτήρια που µεταµορφώθηκαν σε διαµερίσµατα ή καταστήµατα και η «µποέµ» ατµόσφαιρα ξεκίνησε να ελκύει διάφορους λάτρεις του πολιτισµού. Σύντοµα όµως, λόγω της έλλειψης κρατικού ελέγχου η νυχτερινή οικονοµία πάτησε πόδι, δίνοντας αρνητική εικόνα των γειτονιών (έλλειψη ελέγχου, ψευτιά, υπερπληθυσµός κ.λπ.). Έκτοτε το «φαινόµενο του Ψυρρή» έχει εδραιωθεί ως παράδειγµα κακού αστικού σχεδιασµού. Σήµερα, λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ανάπτυξης που χαρακτηρίζει το Γκάζι ως σύµπλεγµα διασκέδασης, η νυχτερινή οικονοµία έχει εγκαταλείψει την περιοχή, η οποία φαίνεται να έχει πνεύσει τα λοίσθια ως άλλοτε δηµοφιλής συνοικία και να προσπαθεί Η κ. Κούλα µε καταγωγή από τη βορειοανατολική Ελλάδα µετακόµισε στην Αθήνα και πουλάει σκόρδα σε ένα µικρό µαγαζάκι στην οδό Επικούρου στου Ψυρρή εδώ και πολλά χρόνια πριν από λίγο καιρό µετακόµισε στο διπλανό µαγαζί µε τη βοήθεια του γιου της. Αποτελεί µία εκ των πολλών ιδιοκτητών µαγαζιών που διαµορφώνουν την ιδιαίτερη και ελκυστική εικόνα της περιοχής. Στην περιοχή βρίσκει κανείς µαγαζιά µε κιτσάτα πλαστικά λουλούδια (που µάλλον είχαν κάποια αίγλη το '60...), έναν κατασκευαστή εκπαιδευτικών υδρογείων, έναν µάστορα µπουζουκιών, βυρσοδέψες, κ.λπ. Προφανώς, όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν σε µερικά χρόνια, είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε επειδή θα τους διώξει το νέο. Και ακόµη χειρότερα, µπορεί να γίνουν κι αυτοί «γκούφιδες» και να γίνουν µέρος ενός τουριστικού λούνα παρκ (ας µην ξεχνάµε ότι πόλεις σαν τη Βαρκελώνη και την Πράγα είχαν ανάλογη εµπειρία...). Από την άλλη βέβαια, οι νέες καφετέριες, τα µικρά µπαράκια, τα επιπλάδικα, τα καταστήµατα ρούχων, τα κοσµηµατοπωλεία και τα µαγαζιά µε τα χειροποίητα έργα φαίνεται να δηµιουργούν νέες, ελκυστικές εικόνες για την περιοχή του Ψυρρή, ενώ ένας περίπατος κατά τις πρωινές ώρες ανάµεσα στα µαγαζάκια και

9 τις βυζαντινές εκκλησίες αποτελεί σίγουρα µια αισθητική εµπειρία Βαρβάκειος αγορά: αυθεντικότητα και µελλοντικά σχέδια 9 3. Το πείραµα µε την οδό Πιττακή και η αυξανόµενη συµµετοχή των πολιτών Μια απλή ιδέα που εξελίχθηκε σε άλλο ένα success story... Μόλις λίγα µέτρα από την Πλατεία Μοναστηρακίου και από το σπίτι όπου ο λόρδος Μπάιρον συνέγραψε το περίφηµο ποίηµά του «Η Κόρη των Αθηνών», η οδός Πιττακή, ένα στενό δροµάκι στου Ψυρρή µεταµορφώθηκε χάρη σε µια µοναδική ιδέα. Το εγχείρηµα ήταν απλό αλλά πολύ αποτελεσµατικό: ζητήθηκε από τους πολίτες να φέρουν παλιά «βιντάζ» αµπαζούρ που δεν χρησιµοποιούσαν για τη δηµιουργία ενός σχεδίου φωτισµού για τον δρόµο. Υπό την καθοδήγηση της αρχιτεκτονικής οµάδας «Before Light» και της µη κερδοσκοπικής οµάδας «Imagine the City», η αναδιαµόρφωση της οδού Πιττακή κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του δρόµου µε θετικό τρόπο και να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό. Να σηµειωθεί ότι η οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει στην άνοδο µιας νέας αθηναϊκής συνείδησης, καθώς πολλές οµάδες και πρωτοβουλίες ανακτούν δηµόσιους χώρους και δηµιουργούν νέες συνθήκες αστικής κοινωνικότητας. Η ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή των πολιτών υποστηρίζεται από τον δήµο µέσω µιας πρωτότυπης ιδέας, της πλατφόρµας «συναθηνά», η οποία προσφέρει σε διάφορες ΜΚΟ και πρωτοβουλίες τη δυνατότητα δικτύωσης και χρήσης ενός ανακαινισµένου κτηρίου έξω από τη Βαρβάκειο. Η Βαρβάκειος ηµοτική Αγορά της Αθήνας φιλοξενείται σε ένα ιστορικό κτήριο επί της οδού Αθηνάς από το τέλος του 19 ου αι. χωρίς να έχει αλλάξει ουσιαστικά στο πέρασµα των χρόνων. Βρίσκεται ανάµεσα στα «hip» µπαράκια και εστιατόρια της Πλατείας Αγίας Ειρήνης, στο ηµαρχείο, στου Ψυρρή και τις υποβαθµισµένες περιοχές γύρω από την Πλατεία Οµονοίας αποτελώντας µία από τις πιο συναρπαστικές περιοχές του κέντρου. Παραδοσιακά σηµείο συνάντησης για πολλούς Αθηναίους, οι οποίοι ψάχνοντας την καλύτερη προσφορά για το τραπέζι τους (π.χ. κεφάλι αρνιού για σούπα µε 1 ) κάνουν τις αγορές τους εδώ, έχει αναχθεί τελευταία σε µέρος για τους νεόφερτους στην πόλη: γύρω από την αγορά µπορεί κανείς να βρει µαγαζιά µε προϊόντα από την Αίγυπτο, από την Πολωνία, από την Ινδία και αλλού. Αυτά αποτελούν επίσης σηµεία συνάντησης. Σε αντίθεση µε άλλα παραδείγµατα αγορών, όπως αυτό της Μποκερία ή της Σάντα Κατερίνα στη Βαρκελώνη, η Βαρβάκειος είναι µια µη τουριστική αγορά µε πολλά αυθεντικά στοιχεία. Παρόλα αυτά, είναι επιτακτικό να λυθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και ποικιλία των προϊόντων και να ενδυναµώσει τον ρόλο της ως τόπου κοινωνικής διάδρασης. Μέσω του προγράµµατος του URBACT για τις Αγορές (URBACT MARKETS), η περιοχή της Αττικής ως εταίρου του προγράµµατος προσπαθεί να δηµιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν τον προγραµµατισµό των επόµενων βηµάτων για το µέλλον της αγοράς τροφίµων και την επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών η στάση απέναντι στην αλλαγή δεν είναι πάντα θετική... Πραγµατοποιούνται κάποιες ενδιαφέρουσες παρεµβάσεις στην περιοχή, σε µια προσπάθεια αποκατάστασης της πίστης

10 10 στην περιοχή δεν θα πρέπει να χάσει κανείς την ευκαιρία να επισκεφθεί την περιοχή, αφού νυχτώσει, µιας και φωτογραφίες του εσωτερικού των καταστηµάτων έχουν προσαρµοστεί στις προσόψεις τους, δηµιουργώντας ένα µοναδικό, καλλιτεχνικό installation... 5 Η Αθήνα ως υπαίθρια γκαλερί µε γκράφιτι Η σκηνή γκράφιτι της Αθήνας γνωρίζει σηµαντική άνθιση τις δύο τελευταίες δεκαετίες και κάποιοι από τους καλλιτέχνες της έχουν αποκτήσει διεθνή καταξίωση. Πολλά κτήρια, ιδιαίτερα στον Πειραιά και τα Εξάρχεια, χρησιµοποιούνται ως καµβάδες, προσφέροντας µια βόλτα σε µια µοναδική υπαίθρια γκαλερί. Πρόσφατα, ζητήθηκε από καλλιτέχνες να ξεκινήσουν να αναδιαµορφώνουν το αστικό τοπίο της Αθήνας, δηµιουργώντας πολύ ενδιαφέρουσες αντιθέσεις (µην χάσετε το γκράφιτι στο δρόµο του Πειραιά που είναι βασισµένο σε έναν πίνακα του A. Durer). Πρόσφατα, οι New York Times σχολίασαν σε άρθρο τους την αισθητική και κοινωνική πλευρά του γκράφιτι στην Αθήνα. 6. Μεταξουργείο: Μια µεταβαλλόµενη, «εναλλακτική» γειτονιά Το Μεταξουργείο είναι µια περιοχή που αυτή τη στιγµή βρίσκεται εν µέσω ταχείας µεταµόρφωσης κάποιοι το αποκαλούν «το νέο Ψυρρή», όχι µόνο εξαιτίας του µεγάλου αριθµού καλλιτεχνών και γκαλερί που έχουν µετακοµίσει εδώ, αλλά και επειδή φαίνεται να έχει τις ίδιες ευκαιρίες και κινδύνους... Η περιοχή εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης, κυρίως προς τη µεριά της πλατείας Οµονοίας, αλλά µια βόλτα γύρω από την Πλατεία Αυδή αποκαλύπτει µια ιδιαιτέρως µαγευτική και εναλλακτική πλευρά της Αθήνας... Το πρόγραµµα Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων αναµένεται να συνεχίσει µέσα στην περιοχή, συνδέοντας τον Κεραµεικό µε την ακαδηµία Πλάτωνος, µέσω ενός δικτύου πεζοδρόµησης δρόµων και ποδηλατοδρόµων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα δηµιουργηθεί ένα νέο τουριστικό µονοπάτι σε µια «δύσκολη» περιοχή, οδηγώντας έτσι στην ανάπλαση της περιοχής... Το Μεταξουργείο είναι επίσης µια γειτονιά, όπου ο συγκερασµός ιδιωτικής και δηµόσιας πρωτοβουλίας αναµένεται να οδηγήσει στην πολιτιστική αναγέννηση της περιοχής: ένας «οραµατιστής εργολάβος» ή ένας «καλλιτεχνικός εξευγενιστής» εξαρτάται από το πώς το βλέπει κανείς... ο οποίος κατέχει µεγάλο αριθµό κτηρίων της περιοχής, σχεδιάζει να µεταµορφώσει την περιοχή σε ένα σύµπλεγµα ζωντανού πολιτισµού µε την εµπορεία τέχνης βασισµένη στη στήριξη της πολιτείας και στην οικονοµική ενίσχυση από την πρωτοβουλία Jessica. 7. Ακαδηµία Πλάτωνος: ηµόσιο πάρκο, επιχειρηµατική συνοικία ή τουριστικός προορισµός; Η Ακαδηµία Πλάτωνος βρίσκεται µεταξύ µιας οικιστικής περιοχής και µιας µεταβιοµηχανικής ζώνης δύσκολα θα φτάσει εδώ κάποιος τουρίστας, παρά τη συµβολική σηµασία της περιοχής. Ο χώρος είναι ανοικτός στο κοινό (η είσοδος είναι ελεύθερη) και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το αρχαιολογικό πάρκο είναι ενσωµατωµένο στις καθηµερινές

11 11 δραστηριότητες της γειτονιάς: εκδηλώσεις, συναντήσεις, υπαίθρια γεύµατα και πικνίκ διοργανώνονται συχνά από τους κατοίκους της γειτονιάς. Μέσω του προγράµµατος «Sustainable Food» του URBACT, υπάρχουν σχέδια δηµιουργίας µικρών κήπων µε βότανα και δέντρα, ενώ τα φυτά µπορούν να λειτουργήσουν ως το µέσο σύνδεσης των ντόπιων και των επισκεπτών µε την ιστορία του µέρους, χρησιµοποιώντας τοπικές ποικιλίες φυτών της Αττικής (θυµάρι, υπερικό, ελιές, συκιές, κ.λπ.). Ανάλογες παρεµβάσεις έχουν προγραµµατιστεί σε διάφορα µέρη της πόλης. Εξαιτίας του προγράµµατος, η επισιτιστική πολιτική του προγράµµατος έχει εισαχθεί στην ατζέντα της δηµοτικής πολιτικής και θα τεθεί σε προτεραιότητα κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο (Πράσινο στην Ακαδηµία Πλάτωνος και δηµιουργία ενός δηµόσιου κήπου µε τοπικά λαχανικά, βότανα και ποικιλίες δέντρων). Πρόσφατα, η Ακαδηµία Πλάτωνος τράβηξε την προσοχή της δηµοσιότητας: πριν από µερικά χρόνια, το Χρηµατιστήριο µετακόµισε στην περιοχή και πλέον γίνεται λόγος για την ανέγερση περισσότερων χώρων για γραφεία και εµπορική χρήση ακριβώς δίπλα στο πάρκο. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την εφηµερίδα Καθηµερινή, εταιρεία που ανήκει σε έναν διεθνή όµιλο επενδύσεων αγοράζει οικόπεδα δίπλα στη λεωφόρο Κηφισού, µε σκοπό τη δηµιουργία πολυεπίπεδου εµπορικού κέντρου και χώρου ψυχαγωγίας, µε την επωνυµία «Academy Gardens». Οι κάτοικοι ανησυχούν για τις συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήµατος στο πάρκο και το αστικό τοπίο. Πρωτότυπο άρθρο:

12 Το URBACT είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής και γνώσης που προωθεί την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Βοηθά τις πόλεις να συνεργαστούν για να αναπτύξουν λύσεις σε µείζονες αστικές προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν στην αντιµετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων. Τις βοηθά να αναπτύξουν πραγµατιστικές λύσεις νέες και βιώσιµες, οι οποίες ενσωµατώνουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Βοηθά τις πόλεις να µοιραστούν καλές πρακτικές και συµπεράσµατα µε όλους τους επαγγελµατίες που εµπλέκονται στην πολιτική για τις αστικές περιοχές, σε όλη την Ευρώπη. Το URBACT είναι 181 πόλεις, 29 χώρες και συµµετέχοντες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu GRISI PLUS Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.grisiplus.eu...αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί... ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Loading Σύνθεση εξωφύλλου: Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία Σήµα µε το οποίο προσδιορίζονται στην παρούσα έκδοση σχετικές πρακτικές ΕΚΕ B Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Κ. ΛΕΜΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουµε σιγά-σιγά για να µπορέσουµε να δώσουµε τον χρόνο να ακουστούν και απόψεις στο τέλος της συνάντησης. Ονοµάζοµαι Κώστας Λέµας, είµαι ο Προϊστάµενος της Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2015 1. Ευρωπαϊκό έργο «High Heels»... 4 2. Πρόγραµµα Συνεδρίου «Tips4Skills»... 5 3. Οµιλητές Συνεδρίου «Tips4Skills»... 6 4. Τοποθετήσεις: Γυναίκες στον Κατασκευαστικό Κλάδο... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη:

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β Εκπαιδευτική Σειρά Τελική Εργασία «Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Το Καρναβάλι του ήµου Μοσχάτου» Ελένη Ντηνιακού Τµήµα Εξειδίκευσης : Οργάνωση και ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η εθνική τραγωδία

Μπορεί η εθνική τραγωδία Αριθμός φύλου 10 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τα μάτια στραμμένα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αναπτυξιακός νόμος Η αναπτυξιακή πολιτική διαμορφώνεται από τη στρατηγική, την

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική εργασία «Βιομηχανικά μνημεία και αστικός τουρισμός: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα