URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014"

Transcript

1 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014

2 2 ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ URBACT III ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ: ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Κύριο Άρθρο Μήνυµα της Τεχνικής Γραµµατείας URBACT Οι θεµατικές για τα δίκτυα υπήρξαν πάντα πολύ σηµαντικές για το URBACT, µολονότι ο στόχος του προγράµµατος είναι να συνεργάζεται µε τις πόλεις για την ενσωµάτωση βιώσιµης αστικής πολιτικής. Σήµερα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, αντιµετωπίζουµε µεγάλη ποικιλία θεµάτων, επί των οποίων εργάζονται οι πόλεις URBACT και τα οποία ποικίλουν από περιβαλλοντικά και οικονοµικά έως κοινωνικά και κυβερνητικά ζητήµατα. Το URBACT III για την περίοδο βρίσκεται ακόµη στο στάδιο της προετοιµασίας. Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο ήταν στη διάθεση του κοινού µέχρι την προηγούµενη εβδοµάδα, υποδεικνύει ξεκάθαρο προσανατολισµό προς µια ευέλικτη οργάνωση των θεµατικών προτεραιοτήτων. Με τη διατήρηση της προσέγγισης «εκ των κάτω προς τα άνω», το URBACT III θα προσφέρει µεγάλη κάλυψη θεµατικών στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων για τις πόλεις που ενδιαφέρονται για το πρόγραµµα. Ταυτόχρονα, το πρόγραµµα θα επικεντρώσει τους πόρους του για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους πλέον συναφείς θεµατικούς στόχους για τις πόλεις στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, το 70% των πόρων για την ανταλλαγή και τη µάθηση θα επικεντρωθούν σε πέντε θεµατικούς στόχους. ύο εξ αυτών, οι οποίοι σχετίζονται µε την «υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς» και «την προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», θα επικεντρωθούν σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέµατα. Σε ένα πλαίσιο όπου οι πόλεις είναι υπεύθυνες για µεγάλο µέρος των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και όπου η οικονοµική κρίση µπορεί να θέσει σε

3 3 κίνδυνο τις προσπάθειες ενίσχυσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όπου οι κοινωνικές συνιστώσες των περιβαλλοντικών πολιτικών συχνά ξεχνιούνται, το περιβαλλοντικό ζήτηµα ανάγεται σε ουσιαστικό. Το URBACT III θα στηριχθεί και πάνω στην εµπειρία του ενός τετάρτου των δικτύων του URBACT II (µεταξύ άλλων CASH, LINKS ή EVUE) τα οποία εργάστηκαν απευθείας µε περιβαλλοντικά/ενεργειακά θέµατα και πολλά άλλα τα οποία είχαν να κάνουν µε τον αστικό σχεδιασµό, την αστική ανανέωση, τη στέγαση, κ.λπ., όπου αυτές οι διαστάσεις ήταν παρούσες. Το URBACT θα χρειαστεί ακόµη να ενδυναµώσει τους δεσµούς του µε άλλα εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα της πολιτικής συνοχής και άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές, ούτως ώστε οι πόλεις να µπορέσουν να ωφεληθούν τα µέγιστα από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. Ο τρόπος αυτός εξετάζεται, για παράδειγµα, από 5 πόλεις που συµµετέχουν στο δίκτυο EVUE (Μπέζα, Φρανκφούρτη, Κατοβίτσε, Όσλο, Σουσεάβα και Λονδίνο-Γουεστµίνστερ) αναφορικά µε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα από τα τρία πιλοτικά προγράµµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε την εφαρµογή των τοπικών προγραµµάτων δράσης τους. Emmanuel Moulin Προϊστάµενος Γραµµατείας URBACT ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Μπάσινγκστοουκ: Τοπικές Συνεργασίες για τη βιώσιµη ανάπτυξη µε το URBACT Ποια είναι η συνταγή µε την οποία πόλεις µεσαίου µεγέθους παίζουν ρόλο στη µεταµόρφωση του ευρωπαϊκού τοπίου και εξασφαλίζουν τη βιώσιµη οικονοµική τους ανάπτυξη; Το Μπάσινγκστοουκ και άλλες 7 πόλεις εταίροι στο πρόγραµµα ESIMeC συνεργάστηκαν για τη δηµιουργία ενός δικτύου του URBACT για τη βιώσιµη ανάπτυξη πόλεων µεσαίου µεγέθους και διερεύνησαν το θέµα δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην απασχόληση και στις δεξιότητες. ESIMeC - Οικονοµικές στρατηγικές και καινοτοµία σε πόλεις µεσαίου µεγέθους Στόχοι: Το πρόγραµµα ESIMeC αποσκοπεί στην ανάπτυξη οικονοµικών στρατηγικών που θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα και τις ιδιαιτερότητες πόλεων µεσαίου µεγέθους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι άρτια εξοπλισµένες για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης και να προωθηθεί η γρήγορη οικονοµική ανάκαµψη τους, καθώς και η οικονοµική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα τους. Πόλεις εταίροι: Μπάσινγκστοουκ & Ντιν (Ηνωµένο Βασίλειο), Αλµπαθέτε (Ισπανία), Μπεζανσόν (Γαλλία), Μπιστρίτα (Ρουµανία), Σερµπούργκ (Γαλλία), Ντέµπρετσεν (Ουγγαρία), Γκέβλε (Σουηδία), Σαµπαντέλ (Ισπανία) Χρονοδιάγραµµα: Νοε εκ Το Μπάσινγκστοουκ & Ντιν (πληθυσµός: ) αποτελεί περιφέρεια τοπικής αυτοδιοίκησης και διαµέρισµα της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Ο κύριος οικισµός του είναι η πόλη µεσαίου µεγέθους του Μπάσινγκστοουκ, µια αρχαία εµπορική πόλη που συχνά την περνάει κανείς για νέα (δηλ. µια πόλη σχεδιασµένη και χτισµένη µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο για την εκτόνωση του υπερπληθυσµού). Στρατηγικά τοποθετηµένη σε ένα σηµαντικό σταυροδρόµι µεταφορών και κοντά στο Λονδίνο, το Μπάσινγκστοουκ είναι ένας πετυχηµένος επαγγελµατικός προορισµός. Μέσα στα τελευταία 50 χρόνια, η πόλη έχει χτίσει σταθερή φήµη ως οικονοµικό κέντρο προηγµένων τεχνολογιών, προσελκύοντας διεθνείς επενδυτές σε τοµείς όπως οι ΤΠΕ, τα αυτοκίνητα και οι φαρµακοβιοµηχανίες. Επί σειρά ετών, τα ποσοστά ανεργίας ήταν σχεδόν µηδενικά. Η κρίση ως ευκαιρία για τις πόλεις να επανεξετάσουν το µέλλον τους Ωστόσο, η οικονοµική κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη από το 2008 είχε συνέπειες και για το Μπάσινγκστοουκ. Πολύ γρήγορα, τα ποσοστά

4 4 της ανεργίας αυξήθηκαν σηµαντικά αν και βρίσκονται ακόµη σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε άλλες πόλεις, υπήρξαν αρκετά για να χτυπήσει ο κώδωνας του κινδύνου. Οι νέοι ήταν εκείνοι που επηρεάστηκαν περισσότερο και που αναγκάστηκαν να µετακοµίσουν σε άλλα σηµεία της χώρας για να βρουν δουλειά. Παράλληλα, η έλλειψη υψηλά καταρτισµένων υποψηφίων ήταν η αιτία για την οποία οι θέσεις παρέµεναν κενές για µήνες: η κοινή εσφαλµένη αντίληψη για το Μπάσινγκστοουκ ως «φοιτητούπολη» δε βοήθησε στη διαµόρφωση µιας ελκυστικής εικόνας για την πόλη. Το µέλλον του Μπάσινγκστοουκ ήταν σε κίνδυνο. «Η περίοδος της κρίσης µάς έδωσε την ευκαιρία να σκεφτούµε την αναδιαµόρφωση του µέλλοντός µας» λέει ο Daniel Garnier, ένας από τους επικεφαλής συνεργάτες του προγράµµατος ESIMeC για το Μπάσινγκστοουκ. Το Μπάσινγκστοουκ αναπτυσσόταν τόσο γρήγορα που ποτέ δε χρειάστηκε τα ενδιαφερόµενα µέρη να σταµατήσουν και να σκεφτούν πώς µπορούν να κάνουν την ανάπτυξη αυτή βιώσιµη. Από την κρίση προέκυψε η ανάγκη να επανεξετάσουν τα συστατικά του οικονοµικού ιστού της πόλης που λειτουργούσαν σωστά και εκείνα που χρειάζονταν βελτίωση. Απαιτούνταν µια µακροπρόθεσµη στρατηγική ανάπτυξης. Το Μπάσινγκστοουκ δεν ήταν µόνο του στα δεινά του: ολόκληρος ο ευρωπαϊκός ιστός των πόλεων µεσαίου µεγέθους έδειχνε, λίγο πολύ, συµπτώµατα µιας παρόµοιας ασθένειας. Σε κάθε γωνιά της ηπείρου, τα κεντρικά γραφεία ιδιωτικών επιχειρήσεων που ήταν εγκατεστηµένα σε πόλεις µεσαίου µεγέθους διέτρεχαν τον κίνδυνο κλεισίµατος ή αποκέντρωσης σε µεγάλες µητροπολιτικές περιοχές. Η εξειδικευµένη και υψηλής ποιότητας απασχόληση γινόταν όλο και πιο σπάνια, ενώ ο ανταγωνισµός ήταν µεγάλος. Το 2009, επικοινώνησε µε την αγγλική πόλη η Μπεζανσόν, µια πόλη µεσαίου µεγέθους στην ανατολική Γαλλία, η οποία βίωνε µια παρόµοια κατάσταση. Σύντοµα, κι άλλοι εταίροι έσπευσαν να συµµετάσχουν στη συζήτηση: Η Αλµπακέτε και η Σαµπαντέλ στην Ισπανία, το Ντέµπρετσεν στην Ουγγαρία, το Γκέβλε στη Σουηδία και η Μπιστρίτα στη Ρουµανία. Κάθε µία από τις πόλεις εταίρους είχε βέβαια τα δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά, µοιραζόταν δε τις ανησυχίες και τη θέληση να έλθει κοντά µε τις άλλες σε µια σύµπραξη δυνάµεων και εξειδίκευσης για τη διάνοιξη ενός δρόµου προς την ανάκαµψη. Το δίκτυο ESIMeC συστάθηκε στο πλαίσιο του 2 ου γύρου υποβολής προτάσεων του URBACT το Επανεξέταση τοπικών προκλήσεων και επαναπροσδιορισµός προτεραιοτήτων Το πρώτο βήµα για την εξεύρεση λύσεων είναι ο σωστός προσδιορισµός της φύσης του προβλήµατος. Οι εταίροι του URBACT πρέπει να κάνουν αυτό το βήµα κατά τη «βασική άσκηση» που απαιτείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης. Το Μπάσινγκστοουκ, µε την υποστήριξη του δικτύου του, εντόπισε τρία βασικά θέµατα προς αντιµετώπιση: την αύξηση και διαφοροποίηση των βιοµηχανιών του Μπάσινγκστοουκ, την αντιµετώπιση της αναντιστοιχίας της παρεχόµενης µόρφωσης και των ευκαιριών εκπαίδευσης που υπάρχουν στο Μπάσινγκστοουκ µε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, και τέλος, την ελκυστικότερη διαµόρφωση της πόλης για τις επιχειρήσεις. Το στάδιο αυτό ανέδειξε επίσης ότι παρά τη σταθερή παράδοση συνεργασίας µέσα στον δήµο, οι πρωτοβουλίες αναφορικά µε αυτό το σηµείο ήταν σποραδικές, ενώ η πληροφόρηση και τα δεδοµένα δεν διατέθηκαν αποτελεσµατικά. Κάθε ενδιαφερόµενο µέρος είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στον τοµέα της παιδείας και των παρόχων εκπαίδευσης, είτε στις επιχειρήσεις, είτε στις υπηρεσίες απασχόλησης είχε αναπτύξει µια πλούσια και λεπτοµερή βάση δεδοµένων, αλλά ποτέ δεν ενέργησαν όλοι οι εταίροι από κοινού. Σύνηθες φαινόµενο ήταν η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών, καθώς οι πρωτοβουλίες συνέπιπταν. Έγινε προφανές ότι οι διαδικασίες έπρεπε να βελτιστοποιηθούν, ούτως ώστε ο τοπικός µακροπρόθεσµος σχεδιασµός να γίνει πιο αποδοτικός και αποτελεσµατικός, η συνεργασία έπρεπε να ενισχυθεί και ο κύκλος των ενδιαφεροµένων µερών έπρεπε να διευρυνθεί. Εκτός αυτών, δεν υπήρχε κάποιο ολιστικό και πιο µακροπρόθεσµο όραµα για την πόλη. «Αφού όλα έµοιαζαν να λειτουργούν, ποτέ δεν σταθήκαµε να δούµε τη γενικότερη εικόνα», παραδέχεται ο Daniel. Από το στάδιο της ανάπτυξης ακόµη, καταβλήθηκαν προσπάθειες, ούτως ώστε να οργανωθεί η Τοπική Οµάδα Στήριξης URBACT (USLG) του Μπάσινγκστοουκ σε µια οµάδα ενδιαφεροµένων µερών χωρίς αποκλεισµούς µε έµφαση στη συγκέντρωση µεγάλου φάσµατος ενδιαφεροµένων µερών µε διαφορετική εµπειρογνωµοσύνη και πεδίο γνώσεων. Η µεταξύ τους συνεργασία τους επέτρεψε να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες και να βρουν λύσεις που η τοπική αρχή δεν είχε στο επίκεντρο της

5 5 προσοχής της, είτε επειδή δεν το είχε σκεφτεί, είτε επειδή θεώρησε ότι δεν είχε στη διάθεσή της την εµπειρογνωµοσύνη ή τα µέσα για να αντιµετωπίσει το ζήτηµα. Η Sue Riley, ιευθύνουσα Σύµβουλος του Basingstoke Consortium υπογραµµίζει: «Ο φορέας εκπαίδευσης Basingstoke Consortium έχει επωφεληθεί ποικιλοτρόπως από τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα ESIMeC. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα δηµιούργησε ένα πεδίο συζητήσεων που οδήγησε στη σύµπραξη οργανισµών για έναν ουσιαστικό σκοπό, οι οποίοι δεν σχετίζονταν µεταξύ τους κατά το παρελθόν. Τέτοιου είδους συνεργασίες χτίζονται σε βάθος χρόνων, αλλά στο πλαίσιο του προγράµµατος ESIMeC, χάρη στο συγκεκριµένο πεδίο δράσης και στους συγκεκριµένους στόχους µέσα από π.χ. το «Careers fair» ή το «Employment and Skills Zone» µπόρεσαν να συµµετάσχουν οι σωστοί οργανισµοί την κατάλληλη στιγµή.» συγκεκριµένα, η ολοκληρωµένη προσέγγιση του Σερµπούργκ για την πρόβλεψη των δεξιοτήτων και την κατάρτιση, το Γραφείο Συνέλευσης της Γκέβλε και η προσέγγιση της Σαµπαντέλ για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Το Σερµπούργκ προσέφερε στο Μπάσινγκστοουκ ένα ενδιαφέρον παράδειγµα για τον εντοπισµό και την πρόβλεψη αναγκών σε εξειδικευµένη ζήτηση και προσφορά σε εργατικό δυναµικό. Η πείρα της γαλλικής πόλης σε εκθέσεις µε θέµα την απασχόληση και η διευρυµένη συνεργασία µε εκπροσώπους επιχειρήσεων, γραφεία εργασίας και παρόχους εκπαίδευσης οδήγησε το Μπάσινγκστοουκ να δηµιουργήσει µια παρόµοια συνεργασία για τις δεξιότητες και την απασχόληση. Καταγράφηκαν οι πρακτικές ούτως ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να εντοπιστούν οι τοµείς που χρήζουν πρόσθετων ενεργειών. ηµιουργήθηκε µια διεύθυνση υπηρεσιών, ούτως ώστε να βοηθήσει στην αντιστοίχηση της ζήτησης µε την προσφορά και να συνδεθεί η εκπαίδευση µε την εργασία, µε την υποστήριξη ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Τα αποτελέσµατα ενσωµατώθηκαν στο εργαλείο πρόβλεψης δεξιοτήτων του προγράµµατος ESIMeC, το οποίο στοχεύει στην παροχή βοήθειας στους επαγγελµατίες της πόλης στο ταξίδι τους προς µια πλούσια σε εργασία ανάκαµψη και ανάπτυξη. Το Μπάσινγκστοουκ υποφέρει από τη χρόνια έλλειψη νέων µηχανικών και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σε τοπικά σχολεία, ούτως ώστε να ενθουσιάσουν τους νέους για τη µηχανολογία. Μαθαίνοντας από τους εταίρους της ΕΕ για τις... τοπικές συνεργασίες Οι διακρατικές δικτυακές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το στάδιο εφαρµογής του προγράµµατος ESIMeC έδωσαν διορατική έµπνευση στο Μπάσινγκστοουκ. Σε µια σειρά θεµατικών σεµιναρίων, τοπικοί ειδικοί και επαγγελµατίες υψηλού επιπέδου µοιράστηκαν τις ορθές πρακτικές της πόλης τους για την προώθηση της ανάπτυξης σε επίπεδο τοπικών συνεργασιών. Και ενώ κάθε πόλη έχει τη δική της µοναδική στάση στον τοπικό σχεδιασµό, η οποία προκύπτει από την ιστορία της, τα κοινωνικοοικονοµικά της χαρακτηριστικά και τον πολιτισµό της, κάποιες πρακτικές µπορούν να µεταφερθούν. Ειδικότερα, τρεις πρακτικές είχαν άµεση σχέση µε το Μπάσινγκστοουκ, και πιο Η µηχανολογία δεν είναι βαρετή! Η πρωτοβουλία «TeenTech». Με σκοπό τη συµµετοχή και την παροχή κινήτρων σε µαθητές της µέσης εκπαίδευσης, ώστε να ακολουθήσουν κάποιο επάγγελµα στη Μηχανολογία και στην Τεχνολογία, προέκυψε η πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης «TeenTech». Σχεδιασµένη από σχολεία και επιχειρήσεις, η διοργάνωση δίνει στους µαθητές την ευκαιρία να δοκιµάσουν το επάγγελµα του µηχανικού στην πράξη και να προβάλλουν τα ταλέντα τους. Οι έρευνες που διεξήχθησαν πριν και µετά τη διοργάνωση δείχνουν ότι η διοργάνωση αποτέλεσε έναν αποτελεσµατικό τρόπο καταπολέµησης των προκαταλήψεων για τα επαγγέλµατα στην τεχνολογία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πρωτοβουλία «TeenTech» θα βρείτε στη σελίδα:

6 6 Το Γραφείο Συνέλευσης (Convention Bureau) της Γκέβλε είναι µια µη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την προώθηση της πόλης ως επιχειρησιακού προορισµού. Αυτό ήταν πρόβληµα και για το Μπάσινγκστοουκ, αν και τελικά αποδείχθηκε ότι η εφαρµογή του ήταν πιο δύσκολη σε τοπικό πλαίσιο. «Ασχολούµαστε ακόµη µε αυτό!», λέει ο Daniel Garnier. Από την ισπανική πόλη Σαµπαντέλ, το Μπάσινγκστοουκ έµαθε τη σπουδαιότητα την ενσωµάτωσης των συνιστωσών των δεξιοτήτων και της κατάρτισης στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων. Το Μπάσινγκστοουκ µοιράστηκε και τις δικές του ορθές πρακτικές µε τους εταίρους του προγράµµατος ESIMeC. «Η συνεργασία είναι κάτι που κάνουµε καλά. Αυτή η δυνατή παράδοση αποτέλεσε έµπνευση για κάποιες πόλεις που είχαν µηδενική ή ελάχιστη εµπειρία στη συλλογική λήψη αποφάσεων.» URBACT, η συνταγή της επιτυχίας Αυτό το µείγµα διεθνών και τοπικών στοιχείων είναι η προστιθέµενη αξία του προγράµµατος URBACT. Συγκεκριµένα, ο Daniel υπογραµµίζει ότι στην περίπτωση του ESIMeC, οι προς ανάπτυξη δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο για την παραγωγή του Σχεδίου Τοπικής ράσης ήταν υπέρτατης σηµασίας για τη διασφάλιση της επιτυχίας του προγράµµατος: «είναι πιο αληθινό για τα τοπικά ενδιαφερόµενα µέρη, όταν το πρόγραµµα βασίζεται στην τοπική κατάσταση και την παράδοση που έχουµε στη συνεργασία». Η µέθοδος URBACT, όταν δεν πυροδοτεί νέες συνεργασίες, ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες. «Το πρόγραµµα ESIMeC απέδειξε στην τοπική µας κοινότητα ότι αυτό που χρειάζεται στην πράξη είναι µια αποτελεσµατική τοπική συνεργασία, η οποία να είναι ευέλικτη και προσαρµόσιµη για την κάλυψη κάθε ανάγκης». Η διακρατική διάσταση του προγράµµατος εκτιµήθηκε ιδιαιτέρως από τα τοπικά ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετείχαν στην Τοπική Οµάδα Στήριξης του URBACT. Ο επιχειρηµατίας και πρόεδρος της Οµοσπονδίας Μικρών Επιχειρήσεων του Χάµσαϊρ και της Νήσου Γουάητ Tim Colman υπογραµµίζει: «Από τη δική µου σκοπιά ως ιδιοκτήτης µιας µικρής επιχείρησης στο Μπάσινγκστοουκ και ως πρόεδρος της Οµοσπονδίας Μικρών Επιχειρήσεων, πρέπει να οµολογήσω ότι το πρόγραµµα ESIMeC αποτελεί µεγάλη επιτυχία! Προσέφερε µια εκπληκτική ευκαιρία για να µπορέσει κανείς να δει τον τρόπο µε τον οποίο οι µικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη συµµετέχουν στην επιχειρησιακή κοινότητα, παρά τις οικονοµικές αντιξοότητες των καιρών. Συζητήσαµε για τόσα πολλά και σηµαντικά θέµατα, από τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων µέχρι τη σπουδαιότητα εξειδικευµένων προγραµµάτων για κάθε τοµέα. Η συνεργασία µας µε τους ευρωπαίους εταίρους µάς βοήθησε να εργαστούµε καλύτερα σε τοπικό επίπεδο.» Όσα µάθαµε µέσα από τη διακρατική αυτή ανταλλαγή και µέσα από τη µέθοδο URBACT βοήθησαν σηµαντικά, όταν η τοπική οµάδα υποστήριξης του Μπάσινγκστοουκ αντιµετώπιζε τις δικές της προκλήσεις. Το σχέδιο δράσης του Μπάσινγκστοουκ επικεντρώθηκε στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος-ναυαρχίδα, την ανάπλαση του «Basing View», ενός επιχειρηµατικού πάρκου που ήταν σε άθλια κατάσταση λόγω των απαρχαιωµένων υποδοµών του και χρειαζόταν περαιτέρω ανάπτυξη. Το πρόγραµµα ανάπλασης είναι µάλλον το σηµαντικότερο σχέδιο εµπορικής ανάπλασης που είδε η πόλη την τελευταία εικοσαετία. Οι ευκαιρίες αναδόµησης της οικονοµίας της πόλης µέσω του προγράµµατος αυτού είναι πολλές και µακροπρόθεσµες, ενώ η ανάπλαση αναµένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 15 χρόνια. Ενθάρρυνση της έξυπνης ανάπτυξης: η ανάπλαση του Basing View Η ανάπλαση του Basing View είναι ένα µεγάλο µακροπρόθεσµο σχέδιο, το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί σε τουλάχιστον 10 µε 15 χρόνια. Το προγραµµατισµένο όραµα για το Basing View θα περιλαµβάνει νέους χώρους για εταιρική χρήση, ένα ξενοδοχείο business class και άλλες υποστηρικτικές υποδοµές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η φήµη του Basing View ως προορισµού άριστης ποιότητας. Υπολογίζεται ότι το έργο θα διπλασιάσει τον αριθµό προσφερόµενων θέσεων εργασίας που είναι διαθέσιµες αυτή τη στιγµή στο πάρκο, οι οποίες θα αγγίξουν τις Για την αναβάθµιση του πάρκου έχει δηµιουργηθεί ένα ρυθµιστικό σχέδιο, το οποίο θα κατευθύνει τις ενέργειες ανάπλασης κατά τα επόµενα χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες για το Basing View, επισκεφθείτε τη σελίδα: Το Basing View γίνεται πραγµατικότητα: τα πρώτα τούβλα στρώθηκαν το καλοκαίρι του Ο Daniel είναι αισιόδοξος ότι η ανάπλαση θα συνεχιστεί: «Μετά από τρία χρόνια ανταλλαγής ορθών πρακτικών και εκµάθησης, δεν µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι έχουµε λύσει όλα µας τα

7 7 προβλήµατα, αλλά σίγουρα έχουµε κάνει µεγάλη πρόοδο όσον αφορά την εξεύρεση νέων ή καλύτερων λύσεων σε προβλήµατα που αφορούν τις δεξιότητες και το εργατικό δυναµικό.» Θεωρεί ότι «το URBACT είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραµµα της ΕΕ, γιατί σε αναγκάζει να σκεφτείς µακροπρόθεσµα προτού ενεργήσεις, και αυτό ακριβώς µας χρειαζόταν. Τώρα πλέον, η Τοπική Οµάδα Στήριξής µας έχει ξανακερδίσει την εµπιστοσύνη στον εαυτό της, όσον αφορά την προσέγγιση του µέλλοντος». ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ URBACT Από κοινού µε τα προγράµµατα EVUE και ROMA-Net, το πρόγραµµα ESIMeC επιλέχθηκε ανάµεσα σε 3 δίκτυα παράδοσης, τα οποία θα ελέγξουν τη συνεργασία της πόλης µέσω του URBACT αναφορικά µε το στάδιο (παράδοσης) εκπλήρωσης των προγραµµάτων. Η πρόκληση για τις πόλεις που συµµετέχουν σε αυτά τα δίκτυα είναι πώς να διατηρήσουν τη βιωσιµότητα και την ενσωµάτωση (δύο βασικά χαρακτηριστικά των σχεδίων δράσης URBACT) µέσω της φάσης υλοποίησης. Με άλλα λόγια, πώς να διασφαλίσουν ότι σε κάθε περίπτωση οι δράσεις που πραγµατοποιούνται ενσωµατώνουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Μάθετε περισσότερα: Πρόγραµµα ESIMeC ιστοσελίδα URBACT πρόγραµµα ESIMECT 2 ιστοσελίδα URBACT Τοπικό Σχέδιο ράσης του Μπάσινγκστοουκ - Έγγραφο προγράµµατος Εγχειρίδιο και εργαλείο πρόβλεψης δεξιοτήτων ESIMeC - Έγγραφο προγράµµατος ESIMeC «Βιβλίο µαγειρικής συνταγές για ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού ανάλογα µε τη ζήτηση» - Έγγραφο προγράµµατος Τα καλύτερα του Blog: Η Αθήνα ασυγκίνητη από την επίσκεψη Μέρκελ και Έκρηξη βόµβας: 7 ιστορίες αστικής ανάπτυξης από την πόλη (µε λέξεις και εικόνες) Η Αθήνα τον Απρίλιο είναι ηλιόλουστη και ζωντανή. Μια µέρα µετά την έκρηξη της τροµοκρατικής βόµβας, κι ενώ η πόλη γαλήνια αναµένει την επικείµενη επίσκεψη «της Εχθρού του ελληνικού έθνους», της Άνγκελα Μέρκελ, ο έλληνας συνάδελφός µου Νικόλας (που τυχαίνει να είναι όχι µόνο ο εκπαιδευτής του Εθνικού Προγράµµατος Κατάρτισης URBACT, αλλά και λέκτορας πολιτιστικού και τουριστικού σχεδιασµού) µε ξεναγεί σε κάποιες όχι τόσο τουριστικές ακόµη γειτονιές της Αθήνας Ψυρρή, Γκάζι, Μεταξουργείο, Πετράλωνα, Κολωνός. Ρέουσα, ζωντανή, έντονη, εναλλακτική, αληθινή, λίγο βρώµικη αλλά υποφερτή, γεµάτη αντιθέσεις και street art (σωστός παράδεισος για νεο-hipsters και παλιούς χίπηδες) πόλη. Μέρη όπου πολλοί Έλληνες συνεχίζουν να φοβούνται να επισκεφθούν, καθώς πριν από µερικά χρόνια τα µέρη αυτά προβάλλονταν από τα ΜΜΕ ως επισφαλή «γκέτο» προς αποφυγή, γεµάτα ναρκοµανείς και εγκληµατίες (αργότερα, όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο µου, είχα και µια ευχάριστη συνάντηση µε έναν καλοσυνάτο ναρκοµανή, ο οποίος µε ρώτησε σε καλά αγγλικά από πού είµαι και καθώς του εξηγούσα ότι είµαι από τη Λετονία, µου πρότεινε να βάλω τη φωτογραφική µου πάλι στην τσάντα). Μαγεύτηκα και ενθουσιάστηκα και από την εικόνα της πόλης, και από τις ιστορίες του Νικόλα για την Αθήνα. Σχεδόν σε κάθε γωνία, κάθε πλατεία ή πιθαµή δρόµου, η τέχνη είναι ο ήρωας µιας αστικής ιστορίας είτε από το παρελθόν, είτε από το παρόν, είτε από το µέλλον. Έχω την περιέργεια στο µάτι και προσπαθώ να αποτυπώσω αυτό που βλέπω στις φωτογραφίες µου, εκείνος όµως είναι η γνώση και η ιστορία δίνοντας νόηµα στα όσα αντιλαµβάνοµαι. Εδώ θα βρείτε 7 κοµµάτια από αυτή την προσπάθεια για µια συνεργασιακή και διεθνή «διήγηση-απεικόνιση»: επτά ιστορίες αστικής ανάπτυξης της Αθήνας σε λέξεις και εικόνες. Εικόνες όπως τις είδε ένας εξωτερικός παρατηρητής (εγώ) και ιστορίες όπως περάστηκαν στη µνήµη και αποκαλύφθηκαν από κάποιον που τις έχει ζήσει, τον Νικόλα. 1. Βόλτα στου Ψυρρή: Ένα χωριό καλλιτεχνών στο κέντρο της πόλης

8 8 να επαναπροσδιοριστεί. Στο κτήριο «Εµπρός» µπορεί κανείς να δει τις αλλαγές του Ψυρρή ανά τα χρόνια: εµβληµατικό, βιοµηχανικό κτήριο του 1933, φιλοξενούσε αρχικά το τυπογραφείο της εφηµερίδας «Εµπρός», η οποία έκλεισε, έπειτα στα τέλη του '80 ενοικιάσθηκε σε έναν ηθοποιό που το έκανε θέατρο, το οποίο φιλοξένησε µία από τις πιο επιφανείς αθηναϊκές σκηνές και το οποίο όµως µετά τον θάνατο του παρέµεινε άδειο. Από το 2011 έχει καταληφθεί από καλλιτέχνες και ντόπιους. Τόσο το κτήριο όσο και η γειτονιά αναζητούν µια νέα ταυτότητα «Η κυρία µε τα σκόρδα» και τα παραδοσιακά µαγαζιά Σε µικρή απόσταση από τα τουριστικά στενά της Πλάκας και του Μοναστηρακίου µπορεί κανείς να περιηγηθεί σε µία από τις πλέον χαρακτηριστικές γειτονιές του αθηναϊκού κέντρου, στου Ψυρρή. Μέχρι τις αρχές του 1980, η περιοχή ήταν συνυφασµένη στη συνείδηση όλων µε την κατασκευή (κυρίως τη βυρσοδεψία), τη λιανική και τους τεχνίτες, ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν ακόµη και σήµερα κρυµµένες στην περιοχή. Η περιοχή του Ψυρρή µπορεί να χαρακτηρισθεί «παραδοσιακή» περιοχή, καθώς βρίσκεται µεταξύ του κέντρου της πόλης, του ιστορικού κέντρου και του αρχαίου νεκροταφείου του Κεραµεικού, ενώ το µέγεθός της, τα χαµηλά της κτήρια και οι κάτοικοί της δίνουν την εικόνα ενός «χωριού µέσα στην πόλη». Η πολιτιστική της αναγέννηση στα τέλη του '80 βασίστηκε αρχικά στην οργανική της ρυµοτοµία. Σκηνές «Off Broadway», γκαλερί και καλλιτέχνες δηµιούργησαν µια µοναδική ατµόσφαιρα, σε µια περίοδο κατά την οποία η περιοχή ήταν µάλλον περιθωριοποιηµένη. Τα χαµηλά ενοίκια, τα παλιά κτήρια που µεταµορφώθηκαν σε διαµερίσµατα ή καταστήµατα και η «µποέµ» ατµόσφαιρα ξεκίνησε να ελκύει διάφορους λάτρεις του πολιτισµού. Σύντοµα όµως, λόγω της έλλειψης κρατικού ελέγχου η νυχτερινή οικονοµία πάτησε πόδι, δίνοντας αρνητική εικόνα των γειτονιών (έλλειψη ελέγχου, ψευτιά, υπερπληθυσµός κ.λπ.). Έκτοτε το «φαινόµενο του Ψυρρή» έχει εδραιωθεί ως παράδειγµα κακού αστικού σχεδιασµού. Σήµερα, λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ανάπτυξης που χαρακτηρίζει το Γκάζι ως σύµπλεγµα διασκέδασης, η νυχτερινή οικονοµία έχει εγκαταλείψει την περιοχή, η οποία φαίνεται να έχει πνεύσει τα λοίσθια ως άλλοτε δηµοφιλής συνοικία και να προσπαθεί Η κ. Κούλα µε καταγωγή από τη βορειοανατολική Ελλάδα µετακόµισε στην Αθήνα και πουλάει σκόρδα σε ένα µικρό µαγαζάκι στην οδό Επικούρου στου Ψυρρή εδώ και πολλά χρόνια πριν από λίγο καιρό µετακόµισε στο διπλανό µαγαζί µε τη βοήθεια του γιου της. Αποτελεί µία εκ των πολλών ιδιοκτητών µαγαζιών που διαµορφώνουν την ιδιαίτερη και ελκυστική εικόνα της περιοχής. Στην περιοχή βρίσκει κανείς µαγαζιά µε κιτσάτα πλαστικά λουλούδια (που µάλλον είχαν κάποια αίγλη το '60...), έναν κατασκευαστή εκπαιδευτικών υδρογείων, έναν µάστορα µπουζουκιών, βυρσοδέψες, κ.λπ. Προφανώς, όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν σε µερικά χρόνια, είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε επειδή θα τους διώξει το νέο. Και ακόµη χειρότερα, µπορεί να γίνουν κι αυτοί «γκούφιδες» και να γίνουν µέρος ενός τουριστικού λούνα παρκ (ας µην ξεχνάµε ότι πόλεις σαν τη Βαρκελώνη και την Πράγα είχαν ανάλογη εµπειρία...). Από την άλλη βέβαια, οι νέες καφετέριες, τα µικρά µπαράκια, τα επιπλάδικα, τα καταστήµατα ρούχων, τα κοσµηµατοπωλεία και τα µαγαζιά µε τα χειροποίητα έργα φαίνεται να δηµιουργούν νέες, ελκυστικές εικόνες για την περιοχή του Ψυρρή, ενώ ένας περίπατος κατά τις πρωινές ώρες ανάµεσα στα µαγαζάκια και

9 τις βυζαντινές εκκλησίες αποτελεί σίγουρα µια αισθητική εµπειρία Βαρβάκειος αγορά: αυθεντικότητα και µελλοντικά σχέδια 9 3. Το πείραµα µε την οδό Πιττακή και η αυξανόµενη συµµετοχή των πολιτών Μια απλή ιδέα που εξελίχθηκε σε άλλο ένα success story... Μόλις λίγα µέτρα από την Πλατεία Μοναστηρακίου και από το σπίτι όπου ο λόρδος Μπάιρον συνέγραψε το περίφηµο ποίηµά του «Η Κόρη των Αθηνών», η οδός Πιττακή, ένα στενό δροµάκι στου Ψυρρή µεταµορφώθηκε χάρη σε µια µοναδική ιδέα. Το εγχείρηµα ήταν απλό αλλά πολύ αποτελεσµατικό: ζητήθηκε από τους πολίτες να φέρουν παλιά «βιντάζ» αµπαζούρ που δεν χρησιµοποιούσαν για τη δηµιουργία ενός σχεδίου φωτισµού για τον δρόµο. Υπό την καθοδήγηση της αρχιτεκτονικής οµάδας «Before Light» και της µη κερδοσκοπικής οµάδας «Imagine the City», η αναδιαµόρφωση της οδού Πιττακή κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του δρόµου µε θετικό τρόπο και να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό. Να σηµειωθεί ότι η οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει στην άνοδο µιας νέας αθηναϊκής συνείδησης, καθώς πολλές οµάδες και πρωτοβουλίες ανακτούν δηµόσιους χώρους και δηµιουργούν νέες συνθήκες αστικής κοινωνικότητας. Η ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή των πολιτών υποστηρίζεται από τον δήµο µέσω µιας πρωτότυπης ιδέας, της πλατφόρµας «συναθηνά», η οποία προσφέρει σε διάφορες ΜΚΟ και πρωτοβουλίες τη δυνατότητα δικτύωσης και χρήσης ενός ανακαινισµένου κτηρίου έξω από τη Βαρβάκειο. Η Βαρβάκειος ηµοτική Αγορά της Αθήνας φιλοξενείται σε ένα ιστορικό κτήριο επί της οδού Αθηνάς από το τέλος του 19 ου αι. χωρίς να έχει αλλάξει ουσιαστικά στο πέρασµα των χρόνων. Βρίσκεται ανάµεσα στα «hip» µπαράκια και εστιατόρια της Πλατείας Αγίας Ειρήνης, στο ηµαρχείο, στου Ψυρρή και τις υποβαθµισµένες περιοχές γύρω από την Πλατεία Οµονοίας αποτελώντας µία από τις πιο συναρπαστικές περιοχές του κέντρου. Παραδοσιακά σηµείο συνάντησης για πολλούς Αθηναίους, οι οποίοι ψάχνοντας την καλύτερη προσφορά για το τραπέζι τους (π.χ. κεφάλι αρνιού για σούπα µε 1 ) κάνουν τις αγορές τους εδώ, έχει αναχθεί τελευταία σε µέρος για τους νεόφερτους στην πόλη: γύρω από την αγορά µπορεί κανείς να βρει µαγαζιά µε προϊόντα από την Αίγυπτο, από την Πολωνία, από την Ινδία και αλλού. Αυτά αποτελούν επίσης σηµεία συνάντησης. Σε αντίθεση µε άλλα παραδείγµατα αγορών, όπως αυτό της Μποκερία ή της Σάντα Κατερίνα στη Βαρκελώνη, η Βαρβάκειος είναι µια µη τουριστική αγορά µε πολλά αυθεντικά στοιχεία. Παρόλα αυτά, είναι επιτακτικό να λυθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και ποικιλία των προϊόντων και να ενδυναµώσει τον ρόλο της ως τόπου κοινωνικής διάδρασης. Μέσω του προγράµµατος του URBACT για τις Αγορές (URBACT MARKETS), η περιοχή της Αττικής ως εταίρου του προγράµµατος προσπαθεί να δηµιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν τον προγραµµατισµό των επόµενων βηµάτων για το µέλλον της αγοράς τροφίµων και την επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών η στάση απέναντι στην αλλαγή δεν είναι πάντα θετική... Πραγµατοποιούνται κάποιες ενδιαφέρουσες παρεµβάσεις στην περιοχή, σε µια προσπάθεια αποκατάστασης της πίστης

10 10 στην περιοχή δεν θα πρέπει να χάσει κανείς την ευκαιρία να επισκεφθεί την περιοχή, αφού νυχτώσει, µιας και φωτογραφίες του εσωτερικού των καταστηµάτων έχουν προσαρµοστεί στις προσόψεις τους, δηµιουργώντας ένα µοναδικό, καλλιτεχνικό installation... 5 Η Αθήνα ως υπαίθρια γκαλερί µε γκράφιτι Η σκηνή γκράφιτι της Αθήνας γνωρίζει σηµαντική άνθιση τις δύο τελευταίες δεκαετίες και κάποιοι από τους καλλιτέχνες της έχουν αποκτήσει διεθνή καταξίωση. Πολλά κτήρια, ιδιαίτερα στον Πειραιά και τα Εξάρχεια, χρησιµοποιούνται ως καµβάδες, προσφέροντας µια βόλτα σε µια µοναδική υπαίθρια γκαλερί. Πρόσφατα, ζητήθηκε από καλλιτέχνες να ξεκινήσουν να αναδιαµορφώνουν το αστικό τοπίο της Αθήνας, δηµιουργώντας πολύ ενδιαφέρουσες αντιθέσεις (µην χάσετε το γκράφιτι στο δρόµο του Πειραιά που είναι βασισµένο σε έναν πίνακα του A. Durer). Πρόσφατα, οι New York Times σχολίασαν σε άρθρο τους την αισθητική και κοινωνική πλευρά του γκράφιτι στην Αθήνα. 6. Μεταξουργείο: Μια µεταβαλλόµενη, «εναλλακτική» γειτονιά Το Μεταξουργείο είναι µια περιοχή που αυτή τη στιγµή βρίσκεται εν µέσω ταχείας µεταµόρφωσης κάποιοι το αποκαλούν «το νέο Ψυρρή», όχι µόνο εξαιτίας του µεγάλου αριθµού καλλιτεχνών και γκαλερί που έχουν µετακοµίσει εδώ, αλλά και επειδή φαίνεται να έχει τις ίδιες ευκαιρίες και κινδύνους... Η περιοχή εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης, κυρίως προς τη µεριά της πλατείας Οµονοίας, αλλά µια βόλτα γύρω από την Πλατεία Αυδή αποκαλύπτει µια ιδιαιτέρως µαγευτική και εναλλακτική πλευρά της Αθήνας... Το πρόγραµµα Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων αναµένεται να συνεχίσει µέσα στην περιοχή, συνδέοντας τον Κεραµεικό µε την ακαδηµία Πλάτωνος, µέσω ενός δικτύου πεζοδρόµησης δρόµων και ποδηλατοδρόµων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα δηµιουργηθεί ένα νέο τουριστικό µονοπάτι σε µια «δύσκολη» περιοχή, οδηγώντας έτσι στην ανάπλαση της περιοχής... Το Μεταξουργείο είναι επίσης µια γειτονιά, όπου ο συγκερασµός ιδιωτικής και δηµόσιας πρωτοβουλίας αναµένεται να οδηγήσει στην πολιτιστική αναγέννηση της περιοχής: ένας «οραµατιστής εργολάβος» ή ένας «καλλιτεχνικός εξευγενιστής» εξαρτάται από το πώς το βλέπει κανείς... ο οποίος κατέχει µεγάλο αριθµό κτηρίων της περιοχής, σχεδιάζει να µεταµορφώσει την περιοχή σε ένα σύµπλεγµα ζωντανού πολιτισµού µε την εµπορεία τέχνης βασισµένη στη στήριξη της πολιτείας και στην οικονοµική ενίσχυση από την πρωτοβουλία Jessica. 7. Ακαδηµία Πλάτωνος: ηµόσιο πάρκο, επιχειρηµατική συνοικία ή τουριστικός προορισµός; Η Ακαδηµία Πλάτωνος βρίσκεται µεταξύ µιας οικιστικής περιοχής και µιας µεταβιοµηχανικής ζώνης δύσκολα θα φτάσει εδώ κάποιος τουρίστας, παρά τη συµβολική σηµασία της περιοχής. Ο χώρος είναι ανοικτός στο κοινό (η είσοδος είναι ελεύθερη) και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το αρχαιολογικό πάρκο είναι ενσωµατωµένο στις καθηµερινές

11 11 δραστηριότητες της γειτονιάς: εκδηλώσεις, συναντήσεις, υπαίθρια γεύµατα και πικνίκ διοργανώνονται συχνά από τους κατοίκους της γειτονιάς. Μέσω του προγράµµατος «Sustainable Food» του URBACT, υπάρχουν σχέδια δηµιουργίας µικρών κήπων µε βότανα και δέντρα, ενώ τα φυτά µπορούν να λειτουργήσουν ως το µέσο σύνδεσης των ντόπιων και των επισκεπτών µε την ιστορία του µέρους, χρησιµοποιώντας τοπικές ποικιλίες φυτών της Αττικής (θυµάρι, υπερικό, ελιές, συκιές, κ.λπ.). Ανάλογες παρεµβάσεις έχουν προγραµµατιστεί σε διάφορα µέρη της πόλης. Εξαιτίας του προγράµµατος, η επισιτιστική πολιτική του προγράµµατος έχει εισαχθεί στην ατζέντα της δηµοτικής πολιτικής και θα τεθεί σε προτεραιότητα κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο (Πράσινο στην Ακαδηµία Πλάτωνος και δηµιουργία ενός δηµόσιου κήπου µε τοπικά λαχανικά, βότανα και ποικιλίες δέντρων). Πρόσφατα, η Ακαδηµία Πλάτωνος τράβηξε την προσοχή της δηµοσιότητας: πριν από µερικά χρόνια, το Χρηµατιστήριο µετακόµισε στην περιοχή και πλέον γίνεται λόγος για την ανέγερση περισσότερων χώρων για γραφεία και εµπορική χρήση ακριβώς δίπλα στο πάρκο. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την εφηµερίδα Καθηµερινή, εταιρεία που ανήκει σε έναν διεθνή όµιλο επενδύσεων αγοράζει οικόπεδα δίπλα στη λεωφόρο Κηφισού, µε σκοπό τη δηµιουργία πολυεπίπεδου εµπορικού κέντρου και χώρου ψυχαγωγίας, µε την επωνυµία «Academy Gardens». Οι κάτοικοι ανησυχούν για τις συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήµατος στο πάρκο και το αστικό τοπίο. Πρωτότυπο άρθρο:

12 Το URBACT είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής και γνώσης που προωθεί την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Βοηθά τις πόλεις να συνεργαστούν για να αναπτύξουν λύσεις σε µείζονες αστικές προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν στην αντιµετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων. Τις βοηθά να αναπτύξουν πραγµατιστικές λύσεις νέες και βιώσιµες, οι οποίες ενσωµατώνουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Βοηθά τις πόλεις να µοιραστούν καλές πρακτικές και συµπεράσµατα µε όλους τους επαγγελµατίες που εµπλέκονται στην πολιτική για τις αστικές περιοχές, σε όλη την Ευρώπη. Το URBACT είναι 181 πόλεις, 29 χώρες και συµµετέχοντες

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου Ιουλίου 2011

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου Ιουλίου 2011 URBACT II Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου Ιουλίου 2011 2 «Η κληρονομιά ως ευκαιρία»:αποτελέσματα του Έργου HerO - Τέσσερις συστάσεις για όσους διαμορφώνουν πολιτικές - Πώς να αναπτύξετε ένα σχέδιο ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 URBACT II Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 2 ΕΝΑΣ ΓΗΡΑΣΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ACTIVE A.G.E URBACT II INFODAY: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ! Σε βάθος: Ένας πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την υποστήριξη των Συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα στις πόλεις Η πρωτοβουλία JESSICA

Μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την υποστήριξη των Συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα στις πόλεις Η πρωτοβουλία JESSICA ΝΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Πώς µπορούν οι πόλεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις Συµπράξεις ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ); JESSICA 4 CITIES: Ένα έργο του URBACT που αναλύει πώς µπορεί να αξιοποιηθεί η πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Ο Τουρισμός στο Επίκεντρο της Στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ Ως εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης Ως μέσο οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νέες θέσεις Συνεργασίας για Νέους Επιστήμονες ως Επιστημονικοί Διαγνώστες (Cleaning Advisors) Green Services: Διάγνωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα