Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου."

Transcript

1

2 Ιστορία είσοδος του φυσικού αερίου στη χώρα μας συνιστά Η μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα συμβάλλοντας καθοριστικά στον εξορθολογισμό του εθνικού ενεργειακού ισοζυγίου προς εναρμόνιση με τα ισχύοντα στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο τότε υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Αναστάσιος Πεπονής, κατανοώντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού της χώρας στον ενεργειακό τομέα με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, προχώρησαν στις 7 Οκτωβρίου 1987 Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου.

3 στην υπογραφή διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της τότε Σοβιετικής Ένωσης για τον βασικό εφοδιασμό της χώρας με φυσικό αέριο, που στη συνέχεια εξειδικεύθηκε με σύμβαση μεταξύ των ενεργειακών φορέων των δύο χωρών. Τον Φεβρουάριο του 1988 υπογράφεται επίσης σύμβαση μεταξύ των ενεργειακών φορέων Ελλάδας και Αλγερίας για τον εφοδιασμό της χώρας μας με υγροποιημένο φυσικό αέριο ενώ το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ως θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ). Οι εμπνευστές και αρχιτέκτονες αυτού του σχεδιασμού δικαιώθηκαν πλήρως από την Ιστορία αφού οι μετέπειτα ενεργειακές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον πλανήτη επιβεβαίωσαν τη διορατικότητα και τις επιλογές τους. Το 1988 η ΔΕΠΑ υπογράφει την πρώτη σημαντική συμφωνία κατασκευής αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου, μήκους 512 χλμ., από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ως την Αττική. Το 1992 γίνεται η έναρξη της κατασκευής των έργων. Το 1994 υπογράφεται η πρώτη σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ΔΕΗ, του μεγαλύτερου καταναλωτή της χώρας, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Τον επόμενο χρόνο, με τη θέσπιση του Νόμου 2364, διαμορφώνεται το πλαίσιο για την ίδρυση περιφερειακών εταιρειών διανομής φυσικού αερίου, με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ και ιδιωτών επενδυτών. Στις αρχές του 1996 ολοκληρώνεται η κατασκευή του αγωγού και του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων Σιδηροκάστρου και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους το φυσικό αέριο εισάγεται στον αγωγό και πραγματοποιούνται οι πρώτες δοκιμές. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ο πρώτος πελάτηςκαταναλωτής φυσικού αερίου (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης στη Λάρισα) τροφοδοτείται από το δίκτυο. Το 2001 με την ίδια διαδικασία ιδρύεται και η τρίτη Εταιρεία Παροχής Φυσικού αερίου (ΕΠΑ) στην περιοχή της Αττικής. Το 2003 υπογράφεται σύμβαση των ενεργειακών φορέων της Ελλάδας και της Τουρκίας, ΔΕΠΑ και Botas, για την προμήθεια αερίου από την Τουρκία. Ο διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Τουρκίας άρχισε να κατασκευάζεται το έτος 2005 και να λειτουργεί το Το 2005 υπογράφεται η διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την κατασκευή του Ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου και τη γενικότερη συνεργασία των δύο χωρών σε ενεργειακά θέματα. Την ίδια χρονιά, 2005, ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Νόμος 3428 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον οποίο θεσπίστηκε η εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) ως θυγατρική της ΔΕΠΑ. Η εταιρεία ΔΕΣΦΑ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007 με Προεδρικό Διάταγμα. Ο Ν προβλέπει λειτουργική ανεξαρτησία των δύο εταιρειών και σε αυτό το πλαίσιο όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ διορίζονται από το ελληνικό Δημόσιο. Το 2008 ιδρύεται η εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) Ελλάδας - Ιταλίας Ποσειδών Α.Ε. Το 2010 υπογράφεται η συμφωνία για την ίδρυση της εταιρείας που θα κατασκευάσει τον αγωγό Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (Greece-Bulgaria Pipeline - IGB). Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ των εταιρειών ΥΑΦΑ Ποσειδών A.E. και Bulgarian Energy Holding. Στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ μεταβιβάστηκε η κυριότητα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένης και της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Το 2000 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα και πραγματοποιήθηκε η πρώτη εισαγωγή ΥΦΑ από την Αλγερία. Το ίδιο έτος με διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό επιλέγονται ιδιώτες επενδυτές και ιδρύονται οι δύο πρώτες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία. Η ΔΕΠΑ κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών και το υπόλοιπο 49% κατέχει ο ιδιώτης επενδυτής ο οποίος ασκεί και τη διοίκηση (management)

4 Χάρτης εθνικού σύστηματος μεταφοράς φυσικού αερίου 06 07

5 08 Όμιλος ΔΕΠΑ

6 Όμιλος ΔΕΠΑ: ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Η εταιρεία ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 30/3/2007 και είναι κατά 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ. Σκοπός της είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των διασυνδέσεών του, προκειμένου να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών με ασφάλεια, επάρκεια και αξιοπιστία. ΕΔΑ Α.Ε. (σήμερα σε διαδικασία απορρόφησης από τη ΔΕΠΑ) Η ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου) δημιουργήθηκε με την απορρόφηση των ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και ΕΔΑ Θεσσαλίας από την ΕΔΑ Αττικής και ήταν μια εταιρεία κατά 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ. Η συμμετοχή κατά 51% της ΔΕΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο των ΕΠΑ πραγματοποιείτο μέσω της ΕΔΑ. ΕΠΑ Αττικής Η ΕΠΑ (Εταιρεία Παροχής Αερίου) Αττικής ανήκει κατά 51% στον όμιλο ΕΔΑ/ΔΕΠΑ ενώ το 49% ανήκει στην εταιρεία Attiki Denmark ως στρατηγικού επενδυτή με κύριο μέτοχο τη Shell Gas. Τη διοίκηση της εταιρείας έχει ο επενδυτής. Αντικείμενο της ΕΠΑ είναι η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής μέσα από δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης. ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η ΕΠΑ (Εταιρεία Παροχής Αερίου) Θεσσαλονίκης ανήκει κατά 51% στον όμιλο της ΕΔΑ/ΔΕΠΑ ενώ το 49% ανήκει στην εταιρεία ΕΝΙ Hellas spa, η οποία έχει αναλάβει και τη διοίκησή της. Αντικείμενό της είναι η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μέσα από δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης. ΕΠΑ Θεσσαλίας Η ΕΠΑ (Εταιρεία Παροχής Αερίου) Θεσσαλίας ανήκει κατά 51% στον όμιλο της ΕΔΑ/ΔΕΠΑ ενώ το 49% ανήκει στην εταιρεία ΕΝΙ Hellas spa, η οποία έχει αναλάβει και τη διοίκησή της. Αντικείμενό της είναι η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλίας μέσα από δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης

7 Νέα οργανωτική δομή της ΔΕΠΑ Ποσειδών Α.Ε. Η νεοϊδρυθείσα εταιρεία ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία της ΔΕΠΑ (50%) και της ιταλικής Edison (50%). Η εταιρεία έχει αναλάβει να σχεδιάσει, να χρηματοδοτήσει, να κατασκευάσει και στη συνέχεια να λειτουργήσει και να συντηρήσει τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Ιταλίας, με τις εγκαταστάσεις συμπίεσης και μέτρησης του φυσικού αερίου, ο οποίος θα ξεκινά από τα παράλια της Θεσπρωτίας και θα καταλήγει στο Οτράντο της Ιταλίας. Η ΔΕΠΑ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες λειτουργίας της απελευθερωμένης πλέον αγοράς φυσικού αερίου υιοθέτησε πρόσφατα νέο οργανωτικό σχήμα. Με τη νέα οργανωτική δομή καταργήθηκαν τα πολλαπλά επίπεδα ιεραρχίας και υιοθετήθηκε η φιλοσοφία οργάνωσης με βάση την αλυσίδα παραγωγικής αξίας της εταιρείας. Η απλούστερη οργανωτική δομή ενισχύει την υπευθυνότητα όλων των στελεχών, ενδυναμώνει την οριζόντια συνεργασία των οργανωτικών μονάδων, απλουστεύει τη λήψη των αποφάσεων, δημιουργεί κίνητρα για συνεχή βελτίωση των στελεχών, αυξάνει τη διάθεση συνεργασίας των ανθρώπων της εταιρείας και τους βοηθά να είναι προσανατολισμένοι στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Η Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. θα προσφέρει πρόσβαση στα δίκτυα φυσικού αερίου της Δυτικής Ευρώπης Οργανόγραμμα ΔΕΠΑ 12 13

8 Ύστερα από μία συνεχή δυναμική ανάπτυξη την τελευταία εικοσετία, η ΔΕΠΑ σήμερα αποτελεί ένα σύγχρονο όμιλο εταιρειών στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα με ισχυρή παρουσία στις ενεργειακές εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής. Η ΔΕΠΑ διαμορφώνει τους στρατηγικούς στόχους και το όραμά της ώστε: Να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά και σε συνθήκες ανταγωνισμού. Η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο προς όφελος της ασφάλειας ενεργειακής τροφοδοσίας και σε σημείο διαμόρφωσης ενεργειακών τιμών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω πράξεων αγοραπωλησίας αερίου στην απελευθερωμένη αγορά που θα εξυπηρετούνται από ένα σύστημα διασυνδεδεμένων διεθνών αγωγών. Να επεκταθούν τα αστικά δίκτυα φυσικού αερίου και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Να αναπτυχθούν νέες εφαρμογές χρήσης φυσικού αερίου με παράλληλη ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της ΔΕΠΑ εντός και εκτός της Ελλάδας. Να ενισχυθούν οι υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου. Στρατηγικοί Στόχοι 14

9 Εγχώρια δραστηριότητα Πωλήσεις Η ΔΕΠΑ μπορεί εκ του νόμου να πραγματοποιεί πωλήσεις αερίου : σε ηλεκτροπαραγωγούς σε μεγάλους καταναλωτές, βιομηχανικούς κυρίως, με ετήσια κατανάλωση άνω των 10 εκατ. κυβικών μέτρων στις υφιστάμενες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε τελικούς καταναλωτές σε περιοχές όπου δεν έχουν συσταθεί Εταιρείες Παροχής Αερίου επίσης μπορεί να πραγματοποιεί πωλήσεις φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων. Η ΔΕΠΑ επιδιώκει στρατηγικά την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής της δραστηριότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσα από τον εμπλουτισμό και τη διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Προσαρμόζει την εμπορική - τιμολογιακή πολιτική της στο νέο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς, πραγματοποιεί νέες επαφές με δυνητικούς μεγάλους πελάτες και παρέχει άρτιες υπηρεσίες για την τεχνική υποστήριξη των υφιστάμενων πελατών της. 16

10 Πωλήσεις φυσικού αερίου ανά τομέα κατανάλωσης 2009 Τομείς κατανάλωσης φυσικού αερίου Σύνολο: 3,373 δισ. κ.μ. 0,5% 0,9% 0,1% 1,2% 12,6% 8,2% 14,7% 61,8% Οικιακός Εμπορικός Τομέας Όλες οι δραστηριότητες του φυσικού αερίου, οι οποίες αφορούν τα δίκτυα πόλης και εξυπηρετούν το Μικρό Βιομηχανικό, τον Εμπορικό και τον Οικιακό Τομέα, έχουν εκχωρηθεί στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Συγκεκριμένα, ύστερα από διεθνείς διαγωνισμούς το δίκτυο πόλης φυσικού αερίου στο Λεκανοπέδιο της Αττικής βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΠΑ Αττικής. Ομοίως, τα δίκτυα πόλης σε Θεσσαλονίκη και σε Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα βρίσκονται στη δικαιοδοσία των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας αντίστοιχα. Κίνηση οχημάτων με καύσιμο το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) Ηλεκτροπαραγωγή Συμπαραγωγή ΔΕΣΦΑ Αέριο Διαμετακόμισης Εμπορική Δραστηριότητα Πωλήσεις Όγκοι φυσικού αερίου δισ. κ.μ ,6% 36,7% 61,7% ,419 0,9% 28,9% 70,2% 1,906 1,883 2,022 1,5% 75,5% 4,0% 76,1% 5,7% Βιομηχανία - Θερμική χρήση Οικιακός - Εμπορικός Αέριο Διαμετακόμισης 2,287 2,514 7,0% 8,5% 23,0% 19,9% 19,7% 20,1% 19,5% 2,670 3,117 11,4% 20,7% 74,6% 72,9% 72,0% 67,9% Ηλεκτροπαραγωγή Βιομηχανία ΕΠΑ 12,8% 17,5% 3,822 4,001 12,6% 12,2% 3,373 14,2% 15,8% Βιομηχανία - Χημική χρήση Αεριοκίνηση Οχημάτων 16,8% 21,4% 69,8% 73,6% 71,6% 61,8% Το διογκούμενο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των πόλεων επιβάλλει τον προσανατολισμό σε καύσιμα αποδοτικά αλλά και φιλικά προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, μακροπρόθεσμος στόχο της ΔΕΠΑ αποτελεί η αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου για την κίνηση των οχημάτων. Σήμερα η ΔΕΠΑ διαθέτει δύο σταθμούς ανεφοδιασμού λεωφορείων με φυσικό αέριο που εφοδιάζουν το 20% των λεωφορείων του ΟΑΣΑ στην Αττική. Ο πρώτος σταθμός τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2001 στα Άνω Λιόσια, ενώ από τον Ιανουάριο του 2006 λειτούργησε και ο δεύτερος Σταθμός Ανεφοδιασμού Λεωφορείων στην Ανθούσα της Αττικής, ίδιας δυναμικότητας με τον αρχικό. Καθημερινά στους σταθμούς τροφοδοτούνται σήμερα 416 λεωφορεία φυσικού αερίου της ΕΘΕΛ και 106 απορριμματοφόρα δήμων ιδίου καυσίμου. Η ΔΕΠΑ προβαίνει σε ενέργειες για την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο και σε επαγγελματικούς στόλους αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα ξεκίνησε από τη ΔΕΠΑ η λιανική πώληση φυσικού αερίου για την τροφοδοσία οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, δραστηριότητα η οποία αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό νέων πελατών. Στο σχεδιασμό της ΔΕΠΑ περιλαμβάνεται, σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, η επέκταση του δικτύου των σταθμών CNG σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία του εθνικού δικτύου. Η αεριοκίνηση Ι.Χ. επιβατηγών οχημάτων αποτελεί σήμερα μια σημαντική και αποτελεσματική διέξοδο στο οξύ πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αντιμετωπίζουν πολλές μεγαλουπόλεις και παράλληλα συνεισφέρει θετικά στην επιβράδυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου. H τιμή του φυσικού αερίου είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή της βενζίνης και του diesel

11 Τομείς κατανάλωσης φυσικού αερίου Ηλεκτροπαραγωγή Οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί με τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και τα συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες αποτελούν τη βέλτιστη δυνατή επιλογή τόσο από πλευράς εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και κόστους παραγωγής όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το προβάδισμα του φυσικού αερίου έναντι των συμβατικών καυσίμων αποτυπώνεται στην αυξανόμενη ζήτησή του στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, ανεβάζοντας την κατανάλωση σε 2,08 δισ. κ.μ., δηλαδή ποσοστό 62% της συνολικής κατανάλωσης αερίου στη χώρα μας το 2009 (3,38 δισ. κ.μ.). Η ΔΕΗ αποτελεί τον πρώτο και μεγαλύτερο πελάτη της ΔΕΠΑ στην ηλεκτροπαραγωγή, με ετήσια κατανάλωση η οποία το 2009 ξεπέρασε τα 1,68 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου. Μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για το σταθμό Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου και τους σταθμούς Συνδυασμένου Κύκλου στο Λαύριο και στην Κομοτηνή. ΔΕΗ Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λαύριο Αττικής) Το καλοκαίρι του 2004 συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και λειτούργησε ο πρώτος ιδιωτικός, εφεδρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανοικτού κύκλου 148 MW, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία Ήρων Θερμοηλεκτρική Α.Ε. ΕLPEDISON Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Σταθμός Θίσβης Βοιωτίας) Από το Μάιο του 2005 λειτουργεί και τροφοδοτείται από τη ΔΕΠΑ και ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου 390 ΜW της εταιρείας Elpedison Ενεργειακή Α.Ε. (πρώην ΕΝΘΕΣ). Το Μάιο του 2008 ξεκίνησε στην περιοχή της Βοιωτίας μονάδα Συμπαραγωγής - Ηλεκτροπαραγωγής 334 MW που λειτουργεί με φυσικό αέριο για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος. Τον Ιανουάριο του 2010 ξεκίνησε η λειτουργία μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής στη Θήβα της εταιρείας Ήρων ΙΙ Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Βοιωτίας 435 MW, ενώ τον Απρίλιο του 2010 ξεκίνησε και η δεύτερη μονάδα της Elpedison στη βιομηχανική περιοχή της Θίσβης Βοιωτίας, ισχύος 421 MW

12 Τομείς κατανάλωσης φυσικού αερίου Διασπορά βιομηχανικών πελατών ΔΕΠΑ ανά περιοχή Βιομηχανικός Τομέας Στο βιομηχανικό τομέα υπάγονται οι καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση ίση ή μεγαλύτερη των KWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως φυσικού αερίου (περίπου Nm3 ετησίως), που έχουν ως δραστηριότητα παραγωγή ή μεταποίηση προϊόντος. Στη βιομηχανία το φυσικό αέριο προσφέρει αυξημένη απόδοση, με λιγότερες εκπομπές ρύπων, ενώ πλήθος μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων αποκτούν με το φυσικό αέριο ένα αποτελεσματικό μέσο για να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και να αναβαθμίσουν την παραγωγική διαδικασία και μέσω αυτής την ποιότητα των τελικών προϊόντων τους. Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για θερμική είτε για χημική χρήση (ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία), είτε σε συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, τα οποία παράγουν ταυτόχρονα αξιοποιήσιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θερμική χρήση Aττική 5 Θεσσαλονίκη 5 Ημαθία 4 ΒΙΠΕ Κομοτηνής 15 ΒΙΠΕ Δράμας 4 ΒΙΠΕ Ξάνθης 10 ΒΙΠΕ Κιλκίς 30 Καβάλα 1 Μαγνησία 2 Σέρρες 10 Πιερία 1 Λάρισα 1 Λαμία 8 Βοιωτία 74 Κορινθία όσο και για ψύξη ή κλιματισμό. Το φυσικό αέριο σήμερα χρησιμοποιείται για συμπαραγωγή σε βιομηχανίες των κλάδων τροφίμων, μεταλλουργίας και υφαντουργίας, σε μεγάλα θερμοκήπια καθώς και στο μεγάλο εμπορικό τομέα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία). Σήμερα το συνολικό ποσοστό χρήσης του φυσικού αερίου στη βιομηχανία, στις περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο, αγγίζει ή και ξεπερνά το 90%. Η ΔΕΠΑ έχει υπογράψει συμβάσεις πώλησης αερίου με 167 μικρές και 25 μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 100 GWh). Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων της ΕΛΒΑΛ Οινόφυτα Βοιωτίας Βιομηχανία ΕΛΒΑΛ - Φούρνος αποπλακοποίησης Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων της XAΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Ελευσίνα Αττικής Πανοραμική άποψη Βιομηχανικού Συγκροτήματος Ελληνικών Λιπασμάτων & Χημικών ELFE στη Ν. Καρβάλη

13 Επέκταση δικτύου σε νέες περιοχές της Ελλάδας ΔΕΠΑ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για Η την ίδρυση τριών νέων ΕΠΑ, στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός της Θεσσαλονίκης) καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών και τη σύσταση των νέων εταιρειών εντός του

14 Υφιστάμενες & νέες ΕΠΑ Υφιστάμενες: Aττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας (κόκκινο χρώμα) Νέες ΕΠΑ: Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας (πορτοκαλί χρώμα) Κεντρικής Μακεδονίας (πράσινο χρώμα) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (γαλάζιο χρώμα) 26 27

15 ΔΕΠΑ μελετά και αξιολογεί συστηματικά τις τάσεις της διεθνούς Η αγοράς και αναπτύσσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, με στόχο την περαιτέρω διαφοροποίηση των προμηθευτών της. Μέσα από διαρκείς επαφές και νέες συμφωνίες, διασφαλίζει ικανές ποσότητες φυσικού αερίου, σε ανταγωνιστικές τιμές, για την κάλυψη των σημερινών και των μελλοντικών αναγκών της χώρας. Σήμερα η ΔΕΠΑ προμηθεύεται φυσικό αέριο, βάσει σχετικών μακροχρόνιων συμβάσεων, από τις εξής εταιρείες: Τη ρωσική εταιρεία Gazprom Export, η οποία παραδίδει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας του αερίου που προμηθεύεται η ΔΕΠΑ. Η ποσότητα αυτή ανέρχεται σήμερα στα περίπου εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως. Την αλγερινή εταιρεία Sonatrach, η οποία προμηθεύει τη ΔΕΠΑ με υγροποιημένο φυσικό αέριο, που παραδίδεται στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας. Οι ετήσιες συμβατικές ποσότητες προμήθειας κυμαίνονται από 500 ως 700 εκατ. κυβικά μέτρα αερίου. Την τουρκική εταιρεία Botaş, η οποία παραδίδει σε ετήσια βάση περίπου 750 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Επίσης η ΔΕΠΑ προμηθεύεται πρόσθετες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου από την ελεύθερη αγορά (spot LNG), με βάση συμφωνίεςπλαίσιο που έχει υπογράψει με άλλες εταιρείες. Κατά τη διάρκεια του 2009 αγοράστηκαν συνολικά εκατ. Nm3 φυσικού αερίου. Από αυτά, ποσότητα εκατ. Nm3 αντιστοιχεί σε αέριο αγωγού και 791 εκατ. Nm3 σε αεριοποιημένο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο. Προμήθεια φυσικού αερίου 28 Πλοίο LNG στη Ρεβυθούσα

16 Αγορά φυσικού αερίου, ανταγωνισμός συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης Η του 12%, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον. Η ΔΕΠΑ, μέσω της ενεργού συμμετοχής της στις δημόσιες διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου και στην αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, συνεχίζει να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού με δράσεις και αποφάσεις προσανατολισμένες προς την κατεύθυνση αυτή, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ισόρροπης και χωρίς στρεβλώσεις απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου για όλους όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτή. Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της στο νέο αυτό περιβάλλον αποτελεί τη νέα πρόκληση για τη ΔΕΠΑ. Ασφάλεια Τροφοδοσίας Η ανταγωνιστική αγορά προϋποθέτει και αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος με φυσικό αέριο. Στα 15 έτη εμπορικής δραστηριότητας της ΔΕΠΑ δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό διακοπής τροφοδοσίας της αγοράς με φυσικό αέριο. Ακόμη και στην περίπτωση της ρωσοουκρανικής κρίσης τον Ιανουάριο του 2009 η ΔΕΠΑ κατόρθωσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες τόσο της εγχώριας όσο και εν μέρει της περιφερειακής αγοράς, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προέκυπταν από το εύρος των πηγών τροφοδοσίας αλλά και τη μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τους προμηθευτές της. Στρατηγική επιλογή της ΔΕΠΑ στην απελευθερωμένη αγορά αερίου στην Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί η σύναψη συμβάσεων προμήθειας με ανταγωνιστικούς όρους προς όφελος του τελικού καταναλωτή και η διεύρυνση επιλογών στις πηγές προμήθειας. 30

17 ΔΕΠΑ δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά και έχει Η θέσει στόχους για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, μέσω σχεδιασμού διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες. Αναλαμβάνοντας, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, την υλοποίηση μεγάλων διασυνδετήριων αγωγών, η ΔΕΠΑ συμμετέχει ενεργά στο μεγάλο έργο της μεταφοράς του φυσικού αερίου από τις παραγωγούς χώρες της Ανατολής στις καταναλώτριες χώρες της Ευρώπης. Διεθνείς συνεργασίεςσυμφωνίες 32

18 Χερσαίο τμήμα ελληνοϊταλικού αγωγού Το έργο για την κατασκευή του χερσαίου τμήματος του ελληνοϊταλικού αγωγού, από την Κομοτηνή ως την Ηγουμενίτσα, έχει αναλάβει ο ΔΕΣΦΑ. Ελληνοβουλγαρικός αγωγός Τον Απρίλιο του 2010 υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη η συμφωνία για την ίδρυση της εταιρείας που θα κατασκευάσει τον αγωγό Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (Greece-Bulgaria Pipeline-IGB). Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ των εταιρειών ΥΑΦΑ Ποσειδών A.E. και της Bulgarian Energy Holding. Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και στη δημιουργία μιας διευρυμένης αγοράς, παρέχοντας μεγαλύτερα περιθώρια δραστηριοποίησης τόσο της ΔΕΠΑ όσο και τρίτων. Η ελληνοβουλγαρική διασύνδεση φυσικού αερίου θα έχει αφετηρία την έξοδο του ελληνοτουρκικού αγωγού (ITG) στην Κομοτηνή και θα φθάνει στη Βουλγαρία, στην περιοχή Stara Zagora, με συνολικό μήκος περίπου 168 χλμ. και με αρχική αναμενόμενη μεταφορική ικανότητα 3-5 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασής του ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του αερίου και τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Ελληνοϊταλικός Αγωγός Υποθαλάσσιος Αγωγός Ελλάδας Ιταλίας Ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός αποτελεί διακλάδωση του αγωγού Φυσικού Αερίου Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας (ITGI) που θα τροφοδοτήσει την Ευρώπη με πάνω από 8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο, ποσότητα προερχόμενη από τις χώρες της Κασπίας. Το έργο αναμένεται να λειτουργήσει περί το Πρόκειται για το νέο υποθαλάσσιο αγωγό, που θα συνδέσει το ελληνικό και το ιταλικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, συμπληρώνοντας τον ήδη λειτουργούντα αγωγό Τουρκίας - Ελλάδας και ολοκληρώνοντας έτσι τον αγωγό Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας (ITGI). Ο ελληνοϊταλικός αγωγός θα δημιουργήσει μια νέα, νότια όδευση για τη διοχέτευση φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προκειμένου να καλυφθεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει πάνω από 8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο, συνεισφέροντας στην ασφάλεια και στη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών προμηθειών. Το 2008 ιδρύθηκε στην Αθήνα η εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας Ποσειδών Α.Ε., η οποία έχει την ευθύνη της μελέτης, της κατασκευής και της λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων. Μέτοχοι της νέας εταιρείας είναι ισομερώς η ΔΕΠΑ και η Edison, με ποσοστό 50% εκάστη

19 ΔΕΠΑ διαχρονικά είναι ένας από τους Η μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα μας με συνολικές επενδύσεις πάνω από 3 δισ. ευρώ. Σήμερα αποτελεί μια οικονομικά ισχυρή εταιρεία με χρηματοοικονομικούς δείκτες που την κατατάσσουν στις κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα Πωλήσεις 1.072, ,51 974,73 EBITDA 157,77 216,02 165,51 Μεικτά Κέρδη 103,63 166,39 104,04 *σε εκατ. ευρώ Oικονομικά στοιχεία 36

20 Περιβάλλον προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις πρωταρχικές Η προτεραιότητες της ΔΕΠΑ. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες στο τοπίο, στους φυσικούς πόρους, στην ατμόσφαιρα και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιείται. Τόσο κατά το κατασκευαστικό της έργο όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, η ΔΕΠΑ εφαρμόζει τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα η ΔΕΠΑ εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται υγιεινές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της και να προλαμβάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων. 38

21 ΔΕΠΑ αναπτύσσει πολύπλευρη κοινωνική δράση, με Η στόχο να συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο και των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Παράλληλα αναλαμβάνει και ενισχύει πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεολαία και δράσεις που τονίζουν την κοινωνική αλληλεγγύη. Η ΔΕΠΑ επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας μέσα από διαφανείς διαδικασίες με αποδοτική διαχείριση των πόρων της, ώστε να παράγεται όφελος για τους μετόχους της, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους πελάτες της, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Εταιρική κοινωνική ευθύνη 40

22 συνεργασία ανάπτυξη προοπτική

23 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)Α.Ε. Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής Τηλ Site:

Περιεχόµενα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Εισαγωγή 1 η έκδοση, 08-9-2013 2 η έκδοση, 01-10-2013. Προστέθηκε: (α) στο κεφάλαιο για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αναφορά στο μητρώο αιτήσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου και στο μητρώο αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός 2004 2007 2004 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i v ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 7 Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού 10 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η Αγορά των Πετρελαιοειδών Προϊόντων στην Ελληνική Οικονομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2.1 Ο κλάδος του πετρελαίου Ο κλάδος του πετρελαίου επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΕΙ ΜΙΛΛΕΡ: Ο SOUTH STREAM ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΛΕΞΕΙ ΜΙΛΛΕΡ: Ο SOUTH STREAM ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Αλεξέι Μίλλερ 3 South Stream: Ένα έργο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης 4 Ο βέλτιστος διάδρομος για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Με μια ματιά... Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη 2013-2022. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010 Η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών ηµοσίων Επιχειρήσεων: Η εξέλιξη των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε., του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. και της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. κατά τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη Φεβρουάριος 2014 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013 Για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ αύξησε τη στήριξή της προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και προς

Διαβάστε περισσότερα