>01. H ΔΕΠΑ µε µια µατιά. H ιστορία της ΔΕΠΑ. Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο όµιλος ΔΕΠΑ. Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ">01. H ΔΕΠΑ µε µια µατιά. H ιστορία της ΔΕΠΑ. Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο όµιλος ΔΕΠΑ. Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ"

Transcript

1 Εταιρικό Προφίλ

2

3 H ΔΕΠΑ µε µια µατιά H ιστορία της ΔΕΠΑ Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα Ο όµιλος ΔΕΠΑ Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ Νομοθετικό - ρυθµιστικό πλαίσιο Εµπορική δραστηριότητα ΔΕΠΑ Τοµείς κατανάλωσης φυσικού αερίου - πελάτες Το σύστηµα διανοµής Εταιρείες Παροχής Αερίου Η ΔΕΠΑ στη διεθνή σκηνή Ανθρώπινο δυναµικό Όραµα για βιώσιµη ανάπτυξη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ευρώπη Στατιστικά στοιχεία για το φυσικό αέριο και την ενέργεια στην Ευρώπη Οικονοµικός απολoγισµός 2010 >01

4 Το φυσικό αέριο αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή πρωτογενούς ενέργειας διεθνώς, δεδομένης της υπεροχής του έναντι των αντίστοιχων ενεργειακών μορφών και της καθοριστικής συμβολής του στη θωράκιση του τρίπτυχου «Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία» ως αναγκαίων συστατικών της βιώσιμης ανάπτυξης. Kαι τούτο διότι: Επιτρέπει µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση από όλα τα άλλα καύσιµα σε όλους τους τοµείς της παραγωγής, µε προεξάρχοντα τοµέα την ηλεκτροπαραγωγή χάρη και στην τεχνολογία του συνδυασµένου κύκλου, Επιβαρύνει πολύ λιγότερο το περιβάλλον συγκρινόµενο µε όλα τα άλλα καύσιµα ανά παραγόµενη ενέργεια κατά 38% από τον άνθρακα, κατά 28% από το µαζούτ και κατά 24% από το πετρέλαιο ντήζελ. Τα ποσοστά αυτά στην πραγµατικότητα είναι ακόµα µεγαλύτερα αν ληφθεί υπόψη ο υψηλότερος βαθµός απόδοσης του φυσικού αερίου έναντι των αντίστοιχων καυσίµων, Παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία, ευκολία χρήσης και γενικότερης διαχείρισης σε σχέση με τα άλλα καύσιµα τόσο στις οικιακές όσο και στις εµπορικές και βιοµηχανικές εφαρµογές. Ο συνδυασµός αυτών των πλεονεκτηµάτων καθιερώνει το φυσικό αέριο ως: Πρωτοποριακό καύσιµο για παραγωγή ηλεκτρισµού σε βαθµό δηµιουργίας στενής αλληλεξάρτησης των δύο ζωτικής σηµασίας αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, Αναγκαίο καύσιµο εφεδρείας και όχι µόνον για την ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ, Θεµελιώδες στοιχείο ανάπτυξης νέων σηµαντικών τοµέων χρήσης, όπως η αυτοκίνηση, και µελλοντικής εµπορικής παραγωγής καινοτόµων µορφών ενέργειας, όπως το υδρογόνο και τα υγρά καύσιµα, Βασικό εργαλείο προώθησης του ευρωπαϊκού στόχου και κατ ακολουθία της ενιαίας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής. Το φυσικό αέριο αποτελεί κυρίαρχη ενεργειακή επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται το καύσιµο του 21ου αιώνα και συγχρόνως γέφυρα διαχρονικής µετάβασης από τις συµβατικές στις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Η υλοποίηση του µεγάλου έργου της εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας δροµολογήθηκε µε την ίδρυση της ΔΕΠΑ, το 1988, ως φορέα ανάπτυξης της απαραίτητης υποδοµής και όλων των λοιπών πτυχών της βιοµηχανίας φυσικού αερίου. >02

5 Η ΔΕΠΑ με μια ματιά >03

6 Η ΔΕΠΑ πραγµατοποίησε ένα σηµαντικό για τα ελληνικά δεδοµένα έργο βασικής υποδοµής, λογιστικής αξίας άνω των 1,5 δισ. ευρώ, που έφερε φυσικό αέριο από τη Θράκη ως την Αττική και σε όλα τα µεγάλα κέντρα κατανάλωσης της ηπειρωτικής χώρας. Κατασκευάστηκαν πάνω από 1200 χιλιόµετρα δικτύου υψηλής πίεσης µεταφοράς, 500 χιλιόµετρα µέσης πίεσης διανοµής σε διαφορετικές περιοχές και ένα εκτεταµένο δίκτυο αγωγών χαµηλής πίεσης σε τουλάχιστον έξι ευρύτερες αστικές περιοχές. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα, συνδεόµενου µέσω υποθαλάσσιων αγωγών µε το κεντρικό σύστηµα µεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και ο διασυνδετήριος αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία (Καρατσαµπέ) στην Ελλάδα (Κοµοτηνή) µήκους 295 χιλιοµέτρων. Πραγµατοποιήθηκαν συνεργασίες µε µεγάλες διεθνείς εταιρείες, οι οποίες ανέλαβαν την επέκταση των δικτύων διανοµής και τη διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές µε καταναλωτές µέχρι 10 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα το χρόνο. Αναπτύχθηκε εσωτερική αγορά φυσικού αερίου που καλύπτει όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, µε δυναµικό περαιτέρω διείσδυσης. Ο αυξανόµενος ρόλος του φυσικού αερίου στη διεθνή ενεργειακή σκηνή σε συνδυασµό µε την κοµβική γεωγραφική θέση της χώρας δηµιουργούν προοπτικές ευρύτερης διασύνδεσης της υφιστάµενης υποδοµής µε τις υποδοµές γειτονικών χωρών. Το γεωστρατηγικό αυτό πλεονέκτηµα αξιοποιείται από τη ΔΕΠΑ µε την ενεργό συµµετοχή της σε ανάλογα έργα. Ήδη, ο διασυνδετήριος αγωγός Τουρκίας-Ελλάδας λειτουργεί από το 2007 και µεταφέρει κασπιακό/αζέρικο αέριο µέσω Τουρκίας στην Ελλάδα. Σχεδιάζεται η επέκταση του αγωγού µέχρι την Ιταλία, ενώ η ελληνο-τουρκική διασύνδεση αποτελεί βάση του υπό ανάπτυξη παράπλευρου ελληνο-βουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού Κοµοτηνής - Stara Zagora, µήκους 170 χιλιοµέτρων µε προοπτική περαιτέρω επέκτασής του. Η ΔΕΠΑ µε την πολύπτυχη εµπειρία της έχει έντονη παρουσία στον ευρύτερο ενεργειακό χώρο. Από το 2007 δραστηριοποιείται ως όµιλος εταιρειών νοµικά διαχωρισµένων σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της βιοµηχανίας φυσικού αερίου, ανταποκρινόµενη επιτυχώς στις προκλήσεις της ελεύθερης αγοράς σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και ενισχύει µέσω χρηµατοδοτικών προγραµµάτων όλα τα έργα της ΔΕΠΑ, ιδίως αυτά των οποίων η θετική συμβολή επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Ελληνικής επικράτειας στον χώρο της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα των διασυνδέσεων Τουρκία-Ελλάδα, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Βουλγαρία, νέος σταθµός αεριοποίησης LNG στη Βόρειο Ελλάδα µε πολύπλευρη σηµασία στην υλοποίηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πολιτικής καθώς, εκτός των άλλων, συµβάλλουν στη διεύρυνση των πηγών προµήθειας, στην εδραίωση συνθηκών ανταγωνισµού και ασφάλειας τροφοδοσίας, στην ανάπτυξη ενδιάµεσων αναδυόµενων αγορών και στην ενίσχυση δηµιουργίας περιφερειακών αγορών φυσικού αερίου. Με βασικό µοχλό τη ΔΕΠΑ διευρύνονται ο επενδυτικοί ορίζοντες και πολλαπλασιάζονται οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε όλο το πλέγµα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων µέσα και έξω από τη χώρα. Ουσιώδης πρόκληση σήµερα για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία φυσικού αερίου είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων για την τροφοδοσία της αγοράς µε ασφάλεια, σε ανταγωνιστικό επίπεδο και σε διαχρονική βάση. >04

7 >05

8 1987 Α. Παπανδρέου και Α. Πεπονής υπογράφουν τη διακρατική συµφωνία Ελλάδας-Ρωσίας για τον εφοδιασµό της Ελλάδας µε φυσικό αέριο 02/1988 Υπογράφεται η πρώτη διακρατική συµφωνία Ελλάδας-Αλγερίας για τον εφοδιασµό της Ελλάδας µε Υ.Φ.Α. 09/1988 Ιδρύεται η Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ ΑΕ) 12/1988 Η ΔΕΠΑ υπογράφει τη συµφωνία κατασκευής αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου από τα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα έως την Αττική 1994 Η ΔΕΠΑ υπογράφει την πρώτη Σύµβαση Πώλησης φυσικού αερίου µε τη ΔΕΗ 1995 Θεσπίζεται ο πρώτος νόµος του αερίου (Ν.2364) 1996 Ολοκληρώνεται η κατασκευή του αγωγού και του Μετρητικού Σταθµού Συνόρων Σιδηροκάστρου και συνδέεται ο πρώτος καταναλωτής φυσικού αερίου 2000 Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υ.Φ.Α. στη Ρεβυθούσα και γίνεται η παραλαβή Υ.Φ.Α. από την Αλγερία. Ιδρύονται οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας 2001 Ιδρύεται η ΕΠΑ Αττικής >06

9 Η ιστορία της ΔΕΠΑ Η υλοποίηση του µεγάλου έργου της εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας δροµολογήθηκε µε την ίδρυση της ΔΕΠΑ, το 1988, ως φορέα ανάπτυξης της απαραίτητης υποδοµής και όλων των λοιπών πτυχών της βιοµηχανίας φυσικού αερίου. Το 1987, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Αναστάσιος Πεπονής επισφράγισαν την απόφαση εκσυγχρονισµού της Ελλάδας στον ενεργειακό τοµέα, προκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, η βελτίωση του περιβάλλοντος και η µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, υπογράφοντας τη Διακρατική Συµφωνία µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σοβιετικής Ένωσης για τον εφοδιασµό της χώρας µας µε φυσικό αέριο. Το Φεβρουάριο του 1988, υπογράφεται η πρώτη διακρατική συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Αλγερίας για τον εφοδιασµό της χώρας µας µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ). Το Σεπτέµβριο του 1988, ιδρύεται η Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ως θυγατρική εταιρεία της Δηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ) µε στόχο να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες που θα προέκυπταν από τη χρήση του φυσικού αερίου. Το Δεκέµβριο του 1990, η ΔΕΠΑ υπογράφει τη συµφωνία κατασκευής του αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου, µήκους 512 χλµ, από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως την Αττική. Το 1994, η ΔΕΠΑ υπογράφει την πρώτη σύµβαση πώλησης φυσικού αερίου µε τον µεγαλύτερο καταναλωτή της χώρας, τη ΔΕΗ, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του φυσικού αερίου. Το 1995, θεσπίζεται ο πρώτος νόµος του αερίου (Ν.2364) µε τον οποίο, µεταξύ άλλων, διαµορφώνεται το πλαίσιο για την ίδρυση των περιφερειακών Εταιρειών Διανοµής Αερίου, µε τη συµµετοχή της ΔΕΠΑ και ιδιωτών επενδυτών. Στις αρχές του 1996, ολοκληρώνεται η κατασκευή του αγωγού και του Μετρητικού Σταθµού Συνόρων Σιδηροκάστρου, το αέριο εισάγεται στον αγωγό και γίνονται οι πρώτες δοκιµές. Τον Νοέµβριο συνδέεται ο πρώτος καταναλωτής φυσικού αερίου, που είναι η µονάδα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στη Λάρισα. Το 2000, ολοκληρώνεται η κατασκευή της εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα και γίνεται η παραλαβή ΥΦΑ από την Αλγερία. Το 2000, επίσης, και µετά από την επιτυχή κατάληξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού για την επιλογή ιδιωτών επενδυτών, ιδρύονται οι δύο πρώτες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Η ΔΕΠΑ συµµετέχει µε ποσοστό 51% στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών, το υπόλοιπο 49% ανήκει σε ιδιώτη, ο οποίος έχει και την ευθύνη διαχείρισης. To 2001, ιδρύεται µε αντίστοιχη διαδικασία και η τρίτη ΕΠΑ στην περιοχή της Αττικής. >07

10 2003 Yπογράφεται η διακρατική συµφωνία Ελλάδας - Τουρκίας για την προµήθεια αερίου από την Τουρκία 2003 Υπογραφή συμφωνίας για την κατασκευή του ελληνοτουρκικού αγωγού μεταξύ ΔΕΠΑ και Botas 2005 Ψηφίζεται ο Ν.3428 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου 2005 Έναρξη κατασκευής του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - Τουρκίας 03/2007 Ιδρύεται η εταιρεία ΔΕΣΦΑ ως 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ 07/2007 Υπογράφεται διακρατική συµφωνία Ελλάδας-Ιταλίας-Τουρκίας για την υλοποίηση του αγωγού ITGI 08/2007 Υπογράφεται μνηµόνιο συνεργασίας Ελλάδας Αζερµπαϊτζάν για προµήθεια αερίου µε προορισµό την Ιταλία και την Ελλάδα 11/2007 Άρχισε η παραλαβή αερίου µέσω του ελληνο-τουρκικού αγωγού 2008 Ιδρύεται η εταιρεία «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ» 2009 Υπογράφεται μνηµόνιο συνεργασίας Bulgarian Energy Holding EAD -ΔΕΠΑ - Edison για την κατασκευή του κλάδου του αγωγού ITGI προς τη Βουλγαρία µε το όνοµα Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB) 1/2011 Ιδρύεται η εταιρεία «Natural Gas Interconnector Greece - Bulgaria AD» (ICGB AD) 2009 >08

11 Το 2003, υπογράφεται η διακρατική συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την προµήθεια αερίου από την Τουρκία. Ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-Τουρκίας άρχισε να κατασκευάζεται το έτος 2005 και να λειτουργεί το Το 2005, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν.3428 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, ο οποίος προβλέπει τη δηµιουργία θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΠΑ µε την επωνυµία Διαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε). Ο νόµος προβλέπει λειτουργική ανεξαρτησία των δύο νοµικά διαχωρισµένων πλέον εταιρειών. Τον Νοέµβριο του 2005, υπογράφεται διακρατική συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, µε την οποία οριοθετείται η δέσµευση των δύο χωρών να υποστηρίξουν το έργο Italy-Greece Interconnector (IGI) που αποτελεί προτεραιότητα για τη σύνδεση του ιταλικού και του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου. Τον Μάρτιο του 2007, ιδρύεται µε Προεδρικό Διάταγµα η εταιρεία ΔΕΣΦΑ ως 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ, στην οποία µεταβιβάστηκε το σύνολο του συστήµατος μεταφοράς και εγκατάστασης ΥΦΑ. Τον Ιούλιο 2007, υπογράφεται διακρατική συµφωνία µεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Τουρκίας, µε την οποία εδραιώνεται η δέσµευση των τριών κυβερνήσεων για την έγκαιρη υλοποίηση του αγωγού ITGI. Τον Αύγουστο του 2007, υπογράφεται μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Αζερµπαϊτζάν, µε το οποίο επισηµοποιείται το ενδιαφέρον των δύο κυβερνήσεων για την υπογραφή συµφωνιών προµήθειας αερίου µε προορισµό την Ιταλία και την Ελλάδα, µέσω του αγωγού IGI. Τον Νοέµβριο του 2007, άρχισε η παραλαβή αερίου µέσω του ελληνοτουρκικού αγωγού. Τον Ιούνιο του 2008, ιδρύθηκε η Εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) Ελλάδας Ιταλίας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε». Τον Ιούλιο του 2009, υπογράφεται μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Bulgarian Energy Holding AD (BEH AD), της ΔΕΠΑ Α.Ε και της Edison SpA για την κατασκευή του κλάδου του αγωγού IGI προς τη Βουλγαρία. Τον Ιανουάριο του 2011, ιδρύεται η «Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria AD (ICGB AD)», εταιρεία υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία του νέου αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (αγωγός IGB). Στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας συµµετέχουν η IGI Poseidon SA (εταιρεία που ανήκει ισοµερώς στις ΔΕΠΑ και Edison και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του υποθαλάσσιου διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας) και η Bulgarian Energy Holding AD. >09

12 Κούλα Αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας Δρυμός Λαχανάς Στρυμονοχώρι Καρπερή Μητρούσι Νέα Μεσημβρία Πεντάλοφος Φίλιρον Διαβατά Πλατύ Ασβεστοχώρι Τρίκαλα Ημαθίας Ξάνθη Γαζώρος Παλαιοχώρι Χαλκερό Τοξότες Πετροπηγή ΒΦΛ Φωτόλιβος Αμυγδαλεώνας (Καβάλα) Αμαξάδες Κόσμιο Χαμηλόν Κομοτηνή Άνθεια Αλεξανδρούπολη Κήποι Φέρρες Αγωγός Ελλάδας - Τουρκίας Επέκταση ΕΣΦΑ Ελευθεροχώρι Κατερίνη Λιτόχωρο Πλαταμώνας Ραψάνη ΒΙΠΕ Λάρισας Τρίκαλα B. Λάρισα N. Λάρισα Γοργοβήτες Ζάππειο ΥΑΦΑ Ποσειδών Καρδίτσα Φάρσαλα Κόκκινα Βόλος Aμπελιά Πολυδένδρι Λαμία Μπράλλος Μόδι ENELCO AdG Θίσβη Μαυρονέρι Λειβαδιά Βάγια Θήβα Ήρων Ασωπός Στεφάνη Πάτημα Μάνδρα Μέγαρα Αγ. Θεοδωροι Καλαμάκι Αγ. Τριάδα Κόρινθος MOTOR OIL Εξαμίλια Δερβενάκια Οινόφυτα Αυλώνα Μενίδι A.Λιόσια Γιαννούλα Ασπρόπυργος Σχιστός ΔΕΗ Κερατσίνι Αλιβέρι ΔΕΗ Αλιβερίου Βαρνάβας Σταμάτα Καλύβια Παλλήνη Μαρκόπουλο Κερατέα Λαύριο Άργος Τρίπολη ΔΕΗ Μεγαλόπολης Τριπόταμος Μεγαλόπολη Αχλαδόκαμπος Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας Δίκτυο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Σε λειτουργία Yπό κατασκευή Υπό βασικό σχεδιασμό >10

13 To σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα Από το 1990 που ξεκίνησαν τα έργα για την κατασκευή της υποδοµής φυσικού αερίου έως και το 2007 ολοκληρώθηκαν, µεταξύ άλλων, από τη ΔΕΠΑ τα ακόλουθα έργα: Δίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου στο οποίο περιλαµβάνονται: - Κεντρικός αγωγός υψηλής πίεσης (70 bar) από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µέχρι την Αττική, συνολικού µήκους 512 χλµ., - Κλάδοι µεταφοράς υψηλής πίεσης προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και την Αττική, συνολικού µήκους 706 χλµ., - Μετρητικοί και ρυθµιστικοί σταθµοί για τη µέτρηση της παροχής αερίου και τη ρύθµιση της πίεσης, - Σύστηµα τηλεχειρισµού, ελέγχου λειτουργίας και τηλεπικοινωνιών, - Κέντρα λειτουργίας και συντήρησης στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία, - Συνοριακοί Σταθµοί Εισόδου στο Σιδηρόκαστρο (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) και στους Κήπους (ελληνοτουρκικά σύνορα). Τερµατικός Σταθµός Αποθήκευσης Ρεβυθούσας, ο οποίος περιλαµβάνει: - Δύο δεξαµενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας κ.µ. ( κ.µ. έκαστη), - Εγκαταστάσεις ελλιµενισµού δεξαµενόπλοιων, - Κρυογενικές εγκαταστάσεις, - Αεριοποιητές για την επαναεριοποίηση του ΥΦΑ και την τροφοδοσία του συστήµατος µεταφοράς, - Δύο αγωγούς διασύνδεσης της Ρεβυθούσας µε το σύστηµα µεταφοράς. Σύστηµα διανοµής που αποτελείται από: - Δίκτυα µέσης & χαµηλής πίεσης (19 bar & 4 bar) στις βιοµηχανικές περιοχές Οινοφύτων, Πλατέος Ηµαθίας, Φθιώτιδος, Ξάνθης, Καβάλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράµας, Κοµοτηνής και Αλεξανδρούπολης, - Δίκτυα µέσης και χαµηλής πίεσης στην Αττική, τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη, τα οποία µεταφέρθηκαν στις ΕΠΑ µε την ίδρυσή τους. Δύο Σταθµοί Ανεφοδιασµού Λεωφορείων (ΣΑΛΦΑ) (είναι από τους µεγαλύτερους Σταθµούς Ανεφοδιασµού Λεωφορείων στην Ευρώπη) µε φυσικό αέριο, που εφοδιάζουν το 20% των λεωφορείων του ΟΑΣΑ στην Αττική: - Στα Άνω Λιόσια που λειτούργησε τον Ιανουάριο του 2001, - Στην Ανθούσα που λειτούργησε τον Ιανουάριο του >11

14 Όμιλος ΔΕΠΑ Σήμερα η ΔΕΠΑ έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό όμιλο εταιρειών και αναπτύσσεται δυναμικά με συνεχείς επενδύσεις. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 991,2 εκ. ευρώ και σ αυτό συμμετέχει κατά 65% το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 35% η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Κύρια αποστολή της ΔΕΠΑ είναι η εισαγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία του φυσικού αερίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, καθώς και οι διεθνείς δραστηριότητες που μεγιστοποιούν τα επιχειρησιακά της σχέδια. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ ΔΕΣΦΑ είναι μία αμιγώς θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ που ιδρύθηκε το 2007 με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Σκοπός της δημιουργίας του ΔΕΣΦΑ ήταν ο πλήρης έλεγχος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, ο ΔΕΣΦΑ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών ΑΕ ιδρύθηκε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ και την Edison International (θυγατρική100% της Edison S.p.A.) και έχει έδρα την Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών ΑΕ είναι να προωθήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον αγωγό «Ποσειδών», τον νέο υποθαλάσσιο αγωγό που θα συνδέει το ελληνικό και το ιταλικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου. Με το έργο «Ποσειδών» θα ολοκληρωθεί ο διασυνδετήριος αγωγός Τουρκίας Ελλάδας Ιταλίας (ITGI) που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από χώρες της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο ελληνοϊταλικός αγωγός «Ποσειδών» θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει περισσότερο από 8 δισ. κ. μ. φυσικού αερίου τον χρόνο, συνεισφέροντας στην διασφάλιση της επάρκειας αλλά και στη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών προμηθειών. Οι ΕΠΑ (Εταιρείες Παροχής Αερίου) έχουν ως αντικείμενο την επέκταση, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων πόλης, καθώς και τη διανομή αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές (με ετήσια κατανάλωση έως 100 GWh ) και στη γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στην άδεια της κάθε ΕΠΑ. Στις ΕΠΑ συμμετέχει κατά 51% η ΔΕΠΑ και κατά 49% ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι ασκούν και τη διοίκηση των εταιρειών. Σήμερα λειτουργούν 3 ΕΠΑ: Στην περιοχή της Αττικής με τη συμμετοχή της κοινοπραξίας Attiki Denmark και στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας με τη συμμετοχή της ιταλικής EΝΙ. Η ΔΕΠΑ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την ίδρυση 3 νέων ΕΠΑ στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός της Θεσσαλονίκης) καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προετοιμασίας διεθνούς διαγωνισμού για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών και τη σύσταση των νέων εταιρειών. Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2010, ιδρύθηκε η εταιρεία IGB για την κατασκευή του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία του νέου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (αγωγός IGB), ο οποίος αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου ITGI που θα συνδέσει την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Στην εταιρεία συμμετέχουν η ΔΕΠΑ, η ιταλική Edison και η Bulgarian Energy Holding. Στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν η IGI Poseidon S.A. (εταιρεία που ανήκει ισομερώς στις ΔΕΠΑ και Edison και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και κατασκευή του υποθαλάσσιου διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας) και η Bulgarian Energy Holding AD. Ο αγωγός IGB, μήκους 170 χλμ, θα συνδέσει την Κομοτηνή με τη Stara Zagora της Βουλγαρίας και συγχρηματοδοτείται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης στον τομέα της ενέργειας (EEPR) με 45 εκατ. ευρώ. >12

15 Δοµή του επιχειρηµατικού οµίλου ΔΕΠΑ EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 35% 65% EΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ LNG ΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΕΘΝΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΦΑ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. 100% 50% YΑΦΑ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ICGB AD 50% 50% 50% EDISON BEH ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 51% 51% ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 51% ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49% 49% 49% ATTIKI DENMARK ENI >13

16 Εταιρείες ομίλου ΔΕΠΑ Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Έτος ίδρυσης: 2000 Σκοπός: Παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης µέσα από τα δίκτυα µέσης και χαµηλής πίεσης. Μέτοχοι: ΔΕΠΑ (51%), ENI Hellas Spa (49%) η οποία έχει αναλάβει και τη διοίκηση της εταιρείας. Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου «Ποσειδών» ΑΕ Έτος ίδρυσης: 2008 Σκοπός: Κατασκευή, προώθηση, λειτουργία και συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας, αλλά και των εγκαταστάσεων συµπίεσης και µέτρησης του φυσικού αερίου. Μέτοχοι: Κοινοπραξία ΔΕΠΑ (50%) και Edison (50%). Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Έτος ίδρυσης: 2001 Σκοπός: Παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής µέσα από τα δίκτυα µέσης και χαµηλής πίεσης. Μέτοχοι: ΔΕΠΑ (51%), Attiki Denmark (49%) η οποία έχει αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας. ICGB AD Interconnector Greece Bulgaria AD Έτος ίδρυσης: 2011 Σκοπός: Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Αποτελεί µέρος του ευρύτερου έργου ITGI που θα συνδέσει την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ιταλία. H υλοποίηση του έργου θα θέσει τα θεµέλια της ενεργοποίησης του Νοτίου Διαδρόµου, µε επιπλέον ποσότητες φ.α. προς την Κεντρική Ευρώπη. Μέτοχοι: 50% IGI Poseidon S.A. (εταιρεία που ανήκει ισοµερώς στις ΔΕΠΑ και Edison) και 50% Bulgarian Energy Holding AD. Διαχειριστής Εθνικού Φυσικού Αερίου Έτος ίδρυσης: 2007 Σκοπός: Η λειτουργία, η συντήρηση, η διαχείριση, η εκµετάλλευση και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), αλλά και των διασυνδέσεων αυτού. Μέτοχοι: ΔΕΠΑ (100%) Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Έτος ίδρυσης: 2000 Σκοπός: Παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλίας µέσα από τα δίκτυα µέσης και χαµηλής πίεσης. Μέτοχοι: ΔΕΠΑ (51%), ENI Hellas Spa (49%) η οποία έχει αναλάβει και τη διοίκηση της εταιρείας. >14

17 Οργανόγραμμα ιοικητικό Συµβούλιο ιοικητικό Συµβούλιο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής.Σ. Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής.Σ. Στρατηγική & εταιρική ανάπτυξη Στρατηγική ιευθνείς & εταιρική δραστηριότητες ανάπτυξη ιευθνείς Τεχνικές δραστηριότητες υπηρεσίες Νοµική υπηρεσία Νοµική υπηρεσία Eσωτερικός έλεγχος Eταιρικές υποθέσεις & επικοινωνία Eσωτερικός έλεγχος Eταιρικές υποθέσεις Προµήθεια αερίου & επικοινωνίαοικονοµικές & διοικητικές υπηρεσίες ιαχείριση χαρτοφυλακίου Προµήθεια κινδύνου αερίου & εµπορικών συναλλαγών ιαχείριση χαρτοφυλακίου Εµπορία κινδύνου αερίου & εµπορικών συναλλαγών Πληροφορική Οικονοµικές & & εταιρικές διοικητικές διαδικασίες υπηρεσίες Πληροφορική & Ανθρώπινο εταιρικές δυναµικό διαδικασίες Τεχνικές υπηρεσίες ιανοµή αερίου Εµπορία αερίου Ανθρώπινο δυναµικό ιανοµή αερίου Διοικητικό Συμβούλιο Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος.Σ & ιευθύνων Σύµβουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος Θεόδωρος.Σ & ιευθύνων Βάρδας Σύµβουλος, Μηχανολόγος Χηµικός Μηχανικός, Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΜΒΑ ΕΛ.ΠΕ. Ράλλης Γκέκας Θεόδωρος Οικονοµολόγος Βάρδας Ευάγγελος Κοσµάς Ράλλης Γκέκας Οικονοµολόγος ηµήτρης Μπουραΐµης Ευάγγελος Αρχιτέκτων Μηχανικός Κοσµάς Χηµικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΕΛ.ΠΕ. Οικονοµολόγος, Εκπρόσωπος Εργαζοµένων ΕΠΑ Οικονοµολόγος, Εκπρόσωπος Εργαζοµένων ΕΠΑ ηµήτρης Μπουραΐµης Αρχιτέκτων Μηχανικός Σπύρος Παλαιογιάννης Αντιπρόεδρος.Σ. & Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, Χηµικός, ΜΒΑ Σπύρος Παλαιογιάννης Λεµονιά Παπαδάκου Αντιπρόεδρος.Σ. & Αναπληρωτής ιευθύνων Οικονοµολόγος Σύµβουλος, Χηµικός, ΜΒΑ ηµήτρης Παπακωνσταντίνου Μηχανολόγος Λεµονιά Ηλεκτρολόγος Παπαδάκου Οικονοµολόγος Ανδρέας Σιάµισιης Οικονοµολόγος, ηµήτρης Εκπρόσωπος Παπακωνσταντίνου ΕΛ.ΠΕ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Νικόλαος Φαραντούρης Επίκουρος Ανδρέας Καθηγητής Σιάµισιης Πανεπιστηµίου Οικονοµολόγος, Εκπρόσωπος ΕΛ.ΠΕ. Νικόλαος Φαραντούρης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου >15

18 Στρατηγικοί στόχοι της ΔΕΠΑ Μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόµβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε δυναµικό παίκτη στην ευρύτερη γεωπολιτική σκηνή Αύξηση της συµµετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας Διατήρηση του ηγετικού ρόλου της στην απελευθερωµένη αγορά ενέργειας και με τις νέες συνθήκες ανταγωνισµού Διάδοση της χρήσης του φυσικού αερίου σε κάθε σηµείο της χώρας Ενεργή συµβολή στην αειφορία και τη βιώσιµη ανάπτυξη της Ελλάδας Ενεργή συµµετοχή στην αύξηση της κοινωνικής ευηµερίας >16

19 Κατά τη διάρκεια των 20 περίπου χρόνων της λειτουργίας της η ΔΕΠΑ: Ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία το σύστηµα µεταφοράς που ανέδειξε την Ελλάδα ως µια ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά, Προώθησε τη διείσδυση του φυσικού αερίου, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά του ως προς τα άλλα καύσιµα, Προσέλκυσε σηµαντικού ύψους επενδύσεις και διευκόλυνε την ανάπτυξη της διανοµής σε µεγάλα αστικά κέντρα, Ανέπτυξε σηµαντικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο ως κόµβος διαµετακόµισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από χώρες µε µεγάλα κοιτάσµατα αερίου. Σήµερα η ΔΕΠΑ έχει µετεξελιχθεί σε όµιλο επιχειρήσεων µε σύγχρονη οργανωτική δοµή, σαφές στρατηγικό όραµα και στόχους, µε δυναµικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της χώρας και ουσιαστική συµβολή στα δεδοµένα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Το φυσικό αέριο είναι πλέον στην υπηρεσία σηµαντικού αριθµού νοικοκυριών και επιχειρήσεων, συνιστά στρατηγικό εναλλακτικό καύσιµο του ενεργειακού συστήµατος της χώρας, αλλά και κρίσιµη παράµετρο του ενεργειακού σχεδιασµού στο πλαίσιο της εφαρµογής της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το περιβάλλον. Σήµερα η ΔΕΠΑ: Παραµένει ο βασικός παίκτης στην αγορά του φυσικού αερίου και ο φορέας µε ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη της αγοράς και στη διαµόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού, Έχει σαφές στρατηγικό όραµα και στόχους στο πλαίσιο µιας υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς, Έχει συγκεκριµένες δεσµεύσεις µε µακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας αερίου (αποτέλεσµα διακρατικών συµφωνιών). Οι συµβάσεις αυτές στήριξαν µέχρι σήµερα και συνεχίζουν να στηρίζουν την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας, Συµµετέχει στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), που ήδη λειτουργούν για µια 10ετία µε ιδιωτικό μάνατζμεντ στις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, και προετοιµάζει τη σύσταση και άλλων τριών ΕΠΑ στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Συµµετέχει σε δύο εξαιρετικής σηµασίας διεθνείς πρωτοβουλίες, στον ελληνο-ιταλικό και στον ελληνο-βουλγαρικό αγωγό, έργα που έχουν σχετική ωριµότητα και αυξηµένες πιθανότητες υλοποίησης µέσα στην επόµενη 5ετία. Οι εξελίξεις στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών είναι στρατηγικής σηµασίας τόσο για τη ΔΕΠΑ, όσο και για τη χώρα, Έχει σηµαντική κερδοφορία, η οποία σωρευτικά την τελευταία 5ετία προσέγγισε -σε επίπεδο οµίλου- το ύψος των 600 εκ (κέρδη προ φόρων), Έχει εξαιρετικά σηµαντικές προοπτικές µε την αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή και ήδη προετοιµάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Στρατηγικό όραµα της ΔΕΠΑ: Διασφάλιση µακροπρόθεσµα του ηγετικού ρόλου της σε µια ανταγωνιστική εγχώρια αγορά, Αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Κύριοι στρατηγικοί στόχοι της ΔΕΠΑ: Η δηµιουργία ανταγωνιστικού και επαρκώς διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου προµήθειας αερίου, Η διατήρηση ισχυρής θέσης και η µεγιστοποίηση της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά µέσω και της δηµιουργίας «πράσινης» και αποτελεσµατικής αγοράς φυσικού αερίου, Η απόκτηση κεντρικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή µέσω της συµµετοχής της σε διεθνή έργα υποδοµών και της δραστηριοποίησής της σε γειτονικές αγορές. >17

20 Νομοθετικό-ρυθμιστικό πλαίσιο φυσικού αερίου Η εσωτερική αγορά φυσικού αερίου των κρατών - μελών της Ε.Ε. διέπεται από κοινούς κανόνες, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί σταδιακά μέσω τριών διαδοχικών Οδηγιών (98/30/ΕΚ, 2003/55/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ), συνεπικουρούμενων από ευρωπαϊκούς κανονισμούς (ΕΚ1775/2005, ΕΚ714/09, ΕΚ715/09), και στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω παροχής δυνατότητας στους καταναλωτές για επιλογή του προμηθευτή τους, την αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Στον Ν.3428/2005 ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις της ΕΟ55/2003 και του ΕΚ1775/2005, με τις οποίες επεκτάθηκε η απελευθέρωση της αγοράς σταδιακά σε όλους τους πελάτες, προβλέφθηκε ο νομικός διαχωρισμός της μεταφοράς και προμήθειας αερίου, τέθηκαν οι αρχές για τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα μεταφοράς και τους μηχανισμούς διαχείρισης συμφόρησης & καταμερισμού δυναμικότητας. Παράλληλα ενισχυθήκαν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ιδιαίτερα στους ευάλωτους καταναλωτές μέσω των αυξημένων αρμοδιοτήτων που παρεσχέθηκαν στις εθνικές ρυθμιστικές Αρχές. Στον Ν.4001/2011 ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις της 3ης Ενεργειακής Δέσμης ((ΕΟ73/2009, ΕΚ713/09 και ΕΚ715/09) αφορούν τον αποτελεσματικότερο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και εμπορίας φυσικού αερίου, μέσω επιλογής ενός εκ των τριών ισότιμων μοντέλων διαχωρισμού (ιδιοκτησιακός διαχωρισμός, ΙΤΟ, ΙSO), την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, στην επίτευξη υψηλότερου βαθμού διαφάνειας και την ενίσχυση ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών Αρχών. Ε.Κ. 1775/ : καθορίζει τις εναρµονισµένες αρχές για τα τέλη και τις µεθόδους υπολογισµού τους, την πρόσβαση στα δίκτυα, τους µηχανισµούς κατανοµής δυναµικότητας και διαχείρισης συµφόρησης και τις απαιτήσεις διαφάνειας. >18 Ε.Ο. 2003/55/ΕΚ, : επεκτείνει σταδιακά (έως τον Ιούλιο 2007) την απελευθέρωση της αγοράς φ.α. σε όλους τους πελάτες Ν. 3175/ : πρόβλεψη δυνατότητας επιλογής προµηθευτή για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και ΣΗΟ (ετήσιας κατανάλωσης άνω των 25mNm3) Ν. 3428/ : προβλέπεται ο νοµικός και λειτουργικός διαχωρισµός της κάθετα ολοκληρωµένης εταιρείας αερίου ΔΕΠΑ ως προς τη δραστηριότητα διαχείρισης & λειτουργίας του ΕΣΦΑ (µέσω της ίδρυσης της 100% θυγατρικής της ΔΕΣΦΑ) καθορίζονται τα χρονικά σηµεία που κατηγορίες πελατών καθίστανται επιλέγοντες, προβλέπεται η θέσπιση δευτερογενούς νοµοθεσίας ώστε να προσδιοριστούν ειδικότερα Θέµατα πρόσβασης, αδειοδότησης, µετρήσεων & συµβάσεων χρήσης ΕΣΦΑ. Υπ.Απόφαση 4955/ , όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ. αριθµ. αποφ. 1781/ & Δ1/5037/ : καθορίζονται τα τιµολόγια πρόσβασης στο Σύστηµα Μεταφοράς και στην Εγκατάσταση ΥΦΑ στη βάση των δεσµεύσεων δυναµικότητας που γίνονται στο Σύστηµα Μεταφοράς και στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, αλλά και των ποσοτήτων που εισάγονται στο ΕΣΦΑ.

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου.

Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου. Ιστορία είσοδος του φυσικού αερίου στη χώρα μας συνιστά Η μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα συμβάλλοντας καθοριστικά στον εξορθολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια - Μία Βιώσιμη Επένδυση Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας ευνοεί μεγάλες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Ενέργεια - Μία Βιώσιμη Επένδυση Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας ευνοεί μεγάλες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Καθώς ο πλανήτης αντιμετωπίζει ποικίλα και προκλητικά ερωτήματα σχετικά με την παραγωγή και παροχή ενέργειας, η Ελλάδα λαμβάνει κεντρική θέση στην οργάνωση του ενεργειακού μέλλοντος, ως στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα Eτήσιος Απολογισμός 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 2 20 χρόνια φυσικό αέριο: Σημαντικοί σταθμοί 4 Η ΔΕΠΑ ΣΗΜΕΡΑ 6 Ένας δυναμικός

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ετήσιο Δελτίο Απολογισμού2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα Προέδρου του ΔΕΣΦΑ...4 Σημείωμα Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ...5 Πρώτη Ενότητα ΔΕΣΦΑ : Πρωταγωνιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2012 1 2 Η Εταιρεία 8 Αναγνώριση και χαρτογράφηση κοινωνικών εταίρων 18 Φυσικό Αέριο: η ενέργεια του μέλλοντος 20 Αγορά 22 Οι άνθρωποί μας 32 Περιβάλλον 42

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Ασφάλεια στην Ευρώπη

Ενεργειακή Ασφάλεια στην Ευρώπη Ενεργειακή Ασφάλεια στην Ευρώπη Γιώργος Κίλλας Σύμβουλος ΔΕΗ-Quantum Energy Αγαπητοί σύνεδροι, Χρειάζεται να πάψουμε να είμαστε νησί. Η ασφάλεια και η ευημερία της Κύπρου εξαρτάται από τη δύναμή της να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά την Εθνική Οικονομία. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα

Δυναμικά την Εθνική Οικονομία. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «INVESTING IN ENERGY 2014», REGIONAL ENERGY OUTLOOK: REGIONAL COOPERATION, SECURITY OF SUPPLY Τίτλος Ομιλίας : ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GASTRADE A.E. Δηµιουργήθηκε µε σκοπό την ανάπτυξη & λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δημήτρης Κουσκουρίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. & Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Ενεργειακός Σύμβουλος Θεματικές Ενότητες Α. Ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (επενδύσεις, οριακή, σωστή λειτουργία) Κλιματική αλλαγή (κόστος, ΑΠΕ, διασυνδέσεις)

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (επενδύσεις, οριακή, σωστή λειτουργία) Κλιματική αλλαγή (κόστος, ΑΠΕ, διασυνδέσεις) ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (επενδύσεις, οριακή, σωστή λειτουργία) Συμπαραγωγή (Κώδικες) Φυσικό αέριο (στρατηγικό καύσιμο) Κλιματική αλλαγή (κόστος, ΑΠΕ, διασυνδέσεις) Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 16 th Roundtable with the Government of Greece Transforming uncertainty into stability, wisdom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Φυσικό αέριο στην Αν. Μεσόγειο: Ελλάδα Η πύλη προς την Ευρώπη Δημήτριος Ε. Μανώλης, Διευθυντής Παρακολούθησης Διεθνών Έργων, ΔΕΠΑ Α.Ε. Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2012 Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Ευρώπη(Ζήτηση)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μία εκκρεµότητα έξι ετών τελειώνει

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ενέργεια στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαΐου 2014 Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι ΑΠΕ ως βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΠΑ A.E. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-31.12.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΠΑ A.E. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-31.12. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΠΑ A.E. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-31.12.2009 I. OΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. σελ. 4 1. Δομή Ομίλου 2. Οικονομικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Π. Κάπρου, Κ. Ντελκή και Λ. Μάντζου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. E-mail: kapros@central.ntua.gr Αθήνα, Ιούνιος 1999 ΕΜΠ Ιούνιος 1999

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. 1. Εισαγωγή 2. Δομή 3. Οικονομικά αποτελέσματα 4. Διαχείριση κινδύνων II. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)Α.Ε 1. Σημαντικά γεγονότα του 2014 2. Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ DEPUTY MINISTER OF ENVIRONMENT ENERGY AND CLIMATE CHANGE, GREECE TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012 2η Συνεδρία: Ηλεκτροπαραγωγή και Επενδύσεις για τις Επόμενες Δεκαετίες Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 2013 Ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Φοιτήτρια: Σαραντοπούλου Κρυσταλλία Επιβλέπων: Μπίσκας Παντελής ΑΠΘ Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. ENTSOG... 9

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα