Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης"

Transcript

1 Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

2 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GASTRADE A.E. Δηµιουργήθηκε µε σκοπό την ανάπτυξη & λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 3 ου Ενεργειακού Πακέτου της Ε.Ε. (οδ. 2009/72/ΕΚ) και τις επιταγές του ν. 4001/2011 για «την λειτουργία και οργάνωση των Ενεργειακών Αγορών» Ανεξάρτητος Διαχειριστής του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Με ελεύθερη πρόσβαση σε 3 ους για την ενίσχυση του Ελεύθερου Ανταγωνισµού και την Μείωση του Κόστους προµήθειας φυσικού αερίου Σε αρµονία µε το εγκεκριµένο πλαίσιο ανάπτυξης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου και τις διεθνείς στρατηγικές επενδύσεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης (Νότιος Διάδροµος, Βαλκανικός Δακτύλιος, South Stream)

3 ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΑ ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ LNG ΠΟΥ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ Φ.Α. ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το έργο αποτελείται από δύο βασικά µέρη: 1. Το υπεράκτιο πλωτό τερµατικό σταθµό LNG που περιλαµβάνει: Την πλωτή µονάδα Αποθήκευσης & Αεριοποίησης LNG (FSRU) Το µόνιµο σύστηµα πρόσδεσης της µονάδας Τους εύκαµπτους σωλήνες για τη διοχέτευση του αερίου από την µονάδα στους υποθαλάσσιους αγωγούς µέσω της PLEM (Πολλαπλή Εισαγωγής Τέρµατος Αγωγού) Την PLEM που είναι ποντισµένη στον πυθµένα της θάλασσας 2. Το σύστηµα διασύνδεσης του σταθµού µε το Ε.Σ.Φ.Α. που περιλαµβάνει: Τους υποθαλάσσιους αγωγούς συνολικού µήκους 25 km Τον χερσαίο αγωγό που συνδέει το υποθαλάσσιο τµήµα µε τον ΕΣΦΑ µήκους 4 km Τον σταθµό Μέτρησης & Ρύθµισης πίεσης στο σηµείο σύνδεσης του ΑΣΦΑ µε το ΕΣΦΑ

4 Η ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ Νεότευκτο ή από µετατροπή Με πολύ µικρή προωστική ικανότητα ~ m 3 ~ 300 m µήκος σε βάθη m Το πλοίο που µεταφέρει το LNG προσεγγίζει και εκφορτώνει σε ώρες (> m 3 /h) Δυνατότητα εκφόρτωσης και από τις 2 πλευρές της FSRU Βέλτιστος προσανατολισµός σε σχέση µε τις καιρικές συνθήκες Με την παρουσία και υποβοήθηση ρυµουλκών σε Ζώνη Ασφαλείας

5 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ LNG ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Το LNG αεριοποιείται και µεταφέρεται στους 2 εύκαµπτους σωλήνες µέσα από το σύστηµα πρόσδεσης (αγωγοί 14 ) Οι εύκαµπτοι αγωγοί θα µεταφέρουν το αέριο σε πίεση barg στην PLEM Η PLEM είναι αγκυρωµένη και ποντισµένη στον πυθµένα Υπάρχουν διάφορα συστήµατα πρόσδεσης (π.χ. πλώρη ή κύτος του πλοίου) Όλα επιτρέπουν κίνηση 360 Επιλέγουµε σύστηµα αγκύρωσης µε τρεις οµάδες αγκυρών σε γωνία 120 για µέγιστη ασφάλεια

6 Ο ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 4 ΔΙΣ Κ.Μ / ΕΤΟΣ Η µέγιστη ικανότητα αεριοποίησης του σταθµού θα είναι m 3 /h Ο µέσος ρυθµός αεριοποίησης εκτιµάται m 3 /h που συνεπάγεται µια διοχέτευση φυσικού αερίου προς το χερσαίο σύστηµα της τάξης των 2,6 δις m 3 ετησίως Ο σχεδιασµός του συστήµατος µεταφοράς µπορεί να αντέξει σηµαντικά µεγαλύτερες ποσότητες Υπάρχουν δύο ειδών συστήµατα αεριοποίησης ανοικτού και κλειστού κύκλου Στα συστήµατα ανοικτού κύκλου χρησιµοποιείται το θαλάσσιο νερό για την αεριοποίηση Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης προτείνει τη χρήση κλειστού κυκλώµατος (χρήση LNG για αεριοποίηση)

7 Ο ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΣΦΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΒΙ.ΠΕ. Αγωγός ΕΣΦΑ Μελλοντική επέκταση Χερσαίος αγωγός ΑΣΦΑ Εγνατία οδός ~ 4 km µονός αγωγός 30 Αλεξανδρούπολη 10 km Υποθαλάσσιος αγωγός ΑΣΦΑ ~ 25 km διπλός αγωγός 16 θαµµένος σε βάθη < 15 m ΠΛΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑ Αγωγός ΕΣΦΑ

8 Ο ΑΓΩΓΟΣ «ΠΡΟΑΙΓΙΑΛΩΝΕΤΑΙ» ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Χερσαίος αγωγός ΑΣΦΑ Αεροδρόµιο Σιδηροδροµική γραµµή Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Αλεξανδρούπολης Υποθαλάσσιο τµήµα αγωγού ΑΣΦΑ, Υποθαλάσσιος αγωγός ΑΣΦΑ

9 ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωµα στη θάλασσα, τη στεριά και τον αέρα Εφαρµόζοντας τις φιλικότερες προς το περιβάλλον διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες Ακολουθώντας τους Εθνικούς και Διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας Σε συνεργασία µε τις Εθνικές αρχές και τους Τοπικούς φορείς Εξασφαλίζοντας τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τους κατοίκους της περιοχής Με συνεχή ενηµέρωση Το έργο θα βοηθήσει την Τοπική Οικονοµία µε: " Ενίσχυση της Απασχόλησης - Νέες θέσεις εργασίας " Ώθηση σε πολλούς κλάδους δραστηριοτήτων " Φθηνότερη ενέργεια " Άλλες δράσεις σε συνεργασία µε τον Δήµο Αλεξανδρούπολης

10 Σύστηµα Μεταφοράς Αερίου ΑΣΦΑ ΕΣΦΑ (σήµερα) ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΗ Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας Τουρκίας (ITG) Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας Ιταλίας(IGI) TAP South Stream Δακτύλιος ΝΑ Ευρώπης Βουλγάρικο σύστηµα ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ προς αγορές Κεντρικής Ευρώπης προς Ρουµανία & αγορές Ανατ. Ευρώπης Βουλγαρία Stara Zagora Τουρκία προς Ιταλία προς Ελληνική αγορά Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης προµήθεια LNG

11 ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Στρατηγική θέση ώστε να προσελκύσει τους µεγάλους διεθνείς προµηθευτές Συνδέεται απευθείας µε το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τροφοδοτεί την Ελληνική αγορά Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους προάγοντας τον ελεύθερο ανταγωνισµό και συνεισφέρει ουσιαστικά στη µείωση των τιµών και την αποφυγή µονοπωλιακών φαινοµένων Έχει άµεση πρόσβαση στην Βαλκανική αγορά και τον δακτύλιο της ΝΑ Ευρώπης Έχει δυνατότητα σύνδεσης και υποστήριξης των µελλοντικών έργων του Νοτίου Διαδρόµου (ITGI, TAP) αλλά και του South Stream και κατ επέκταση πρόσβαση στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης

12 ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Το έργο έχει λάβει την Άδεια Σκοπιµότητας (άδεια ΑΣΦΑ) από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε την σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ στις Κατατέθηκε στην Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Έβρου ο φάκελος για την «Παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης Αιγιαλού, Θαλάσσης και Πυθµένα» στις Ο φάκελος αυτός κοινοποιήθηκε σε 15 φορείς και υπηρεσίες του Δηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίες και γνωµοδοτούν Παράλληλα ξεκινά και η µελέτη Ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία SEVEZO II και την αντίστοιχη Ελληνική νοµοθεσία Τα παραπάνω θα ενσωµατωθούν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αναµένεται να κατατεθεί τον Ιούνιο 2012 σύµφωνα µε το νέο ν. 4014/2011 Η Μ.Π.Ε. θα παρουσιασθεί στις τοπικές αρχές και θα κοινοποιηθεί στην τοπική κοινωνία ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους. Το χρονοδιάγραµµα για την έναρξη λειτουργίας του έργου είναι το 4 ο τρίµηνο 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ι. ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ, Σ. ΚΑΨΙΩΤΗ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου.

Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου. Ιστορία είσοδος του φυσικού αερίου στη χώρα μας συνιστά Η μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα συμβάλλοντας καθοριστικά στον εξορθολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

>01. H ΔΕΠΑ µε µια µατιά. H ιστορία της ΔΕΠΑ. Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο όµιλος ΔΕΠΑ. Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ

>01. H ΔΕΠΑ µε µια µατιά. H ιστορία της ΔΕΠΑ. Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο όµιλος ΔΕΠΑ. Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ Εταιρικό Προφίλ H ΔΕΠΑ µε µια µατιά H ιστορία της ΔΕΠΑ Το σύστηµα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα Ο όµιλος ΔΕΠΑ Στρατηγικοί στόχοι ΔΕΠΑ Νομοθετικό - ρυθµιστικό πλαίσιο Εµπορική δραστηριότητα ΔΕΠΑ Τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι είναι ο TAP; 02. Η δέσμευσή μας 22. Περιβάλλον 24 Κοινότητα 25 Υγεία και Ασφάλεια 25 Υπευθυνότητα 26. Το ευρύτερο πλαίσιο 04

Περιεχόμενα. Τι είναι ο TAP; 02. Η δέσμευσή μας 22. Περιβάλλον 24 Κοινότητα 25 Υγεία και Ασφάλεια 25 Υπευθυνότητα 26. Το ευρύτερο πλαίσιο 04 Περιεχόμενα Τι είναι ο TAP; 02 Το ευρύτερο πλαίσιο 04 Ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου 06 Στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 07 Στρατηγικές συνεργασίες 08 Οφέλη για τις φιλοξενούσες χώρες 09 Ο αγωγός 10 Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ TMHMA KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ TMHMA KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ TMHMA KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συνοπτικό πόρισμα Ομάδας Εργασίας για τον ΤAP εν αναμονή των εξελίξεων τελικού σχεδιασμού για την όδευση του αγωγού Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013 2022 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» Κομοτηνή, 30-09-2013 ΓΕΝΙΚΑ Η Μόνιμη Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης (Μ.Ε.ΕΡ.ΥΠ.Α.) του ΤΕΕ Θράκης αξιολόγησε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Εισαγωγή 1 η έκδοση, 08-9-2013 2 η έκδοση, 01-10-2013. Προστέθηκε: (α) στο κεφάλαιο για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αναφορά στο μητρώο αιτήσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου και στο μητρώο αδειών

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ TAP EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΓΩΓΟΣ TAP EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΩΓΟΣ TAP EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Energy for Growth MAΪΟΣ 2013 / 12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 3 Χαρακτηριστικά έργου ΤΑΡ 4 Οφέλη του ΤΑΡ για την Ελλάδα 5 Πλεονεκτήματα του ΤΑΡ έναντι του Nabucco West 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ TAP EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΓΩΓΟΣ TAP EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΩΓΟΣ TAP EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Energy for Growth MAΪΟΣ 2013 / 12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 3 Χαρακτηριστικά έργου ΤΑΡ 4 Οφέλη του ΤΑΡ για την Ελλάδα 5 Πλεονεκτήματα του ΤΑΡ έναντι του Nabucco West 8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κατ ανάθεση της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχωρίστηκαν οι ραστηριότητες Μεταφοράς από τις ραστηριότητες Εµπορίας Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ ηµιουργήθηκε ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος

ιαχωρίστηκαν οι ραστηριότητες Μεταφοράς από τις ραστηριότητες Εµπορίας Φυσικού Αερίου της ΕΠΑ ηµιουργήθηκε ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος HELLENIC TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR (DESFA) Η σηµασία του ΥΦΑ στη Στρατηγική και προοπτικές του ΕΣΦΑ 16th Annual Roundtable with the Government of Greece Athens, July 2nd- 3rd, 2012 Dr. George Paparsenos,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΕΩ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΑΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝ Μέρος B Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια ενός εισαγωγικού κειμένου στην εξέταση του ενεργειακού κλάδου της Τουρκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα Eτήσιος Απολογισμός 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 2 20 χρόνια φυσικό αέριο: Σημαντικοί σταθμοί 4 Η ΔΕΠΑ ΣΗΜΕΡΑ 6 Ένας δυναμικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Κατανόηση και Επισκόπηση του Έργου 3 1.1.1 Υπόβαθρο του Έργου 4 1.1.2 Θέση του Έργου 4 1.1.3 Περιγραφή της Υποδομής και Σχετικές Υπηρεσίες 5 1.2 Φορέας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΕΙ ΜΙΛΛΕΡ: Ο SOUTH STREAM ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΛΕΞΕΙ ΜΙΛΛΕΡ: Ο SOUTH STREAM ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Αλεξέι Μίλλερ 3 South Stream: Ένα έργο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης 4 Ο βέλτιστος διάδρομος για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα