ΕΛΛΑΔΑ. Σύνοψη Τελευταίας Δεκαετίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΑΔΑ. Σύνοψη Τελευταίας Δεκαετίας"

Transcript

1 ΕΛΛΑΔΑ Σύνοψη Τελευταίας Δεκαετίας Η Ελλάδα έγινε κράτος-μέλος της Συνθήκης Κατάργησης Ναρκών (Mine Ban Treaty) την 1 η Μαρτίου Η εφαρμογή της συνθήκης εξαρτάται από τα υπάρχοντα νομικά μέτρα. Η Ελλάδα απέτυχε να καταστρέψει το απόθεμα 1,58 εκατομμυρίων ναρκών κατά προσωπικού μέχρι την προθεσμία της 1 ης Μαρτίου Δεν είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταστροφής μέχρι τον Νοέμβριο 2008 είχε καταστρέψει μόνο νάρκες μέχρι το Μάρτιο 2009 και ήλπιζε να ολοκληρώσει την καταστροφή των αποθεμάτων μέχρι το τέλος του Η Ελλάδα έχει παρακρατήσει νάρκες για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά ακόμα δεν έχει χρησιμοποιήσει καμία από αυτές. Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στον τομέα εκκαθάρισης ναρκών κατά προσωπικού στα σύνορα της με την Τουρκία και αναμένετε να ολοκληρώσει αυτές τις επιχειρήσεις πριν το τέλος του 2009, πολύ πριν το έτος 2014, που είναι η προθεσμία που ορίζει το Άρθρο 5 για την εκκαθάριση ναρκοθετημένων περιοχών. Μεταξύ του 1999 και του 2008, το Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς (Landmine Monitor) εντόπισε τουλάχιστον 108 θύματα ναρκών ξηράς (66 άτομα έχασαν την ζωή τους και 42 τραυματίστηκαν) η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν πολίτες ξένων κρατών. Δεν υπάρχει επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κίνδυνο από νάρκες στην Ελλάδα, όμως τα ναρκοπέδια διαθέτουν σήμανση και είναι περιφραγμένα. Στους επιζώντες από νάρκες προσφέρθηκαν κάποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τομέα επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, αλλά η βοήθεια στους τομείς αποκατάστασης, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικό-οικονομικής επανένταξης είναι περιορισμένη. Η Ελλάδα διαθέτει νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, την εκπαίδευση, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την παροχή άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Η νομοθεσία που αφορά την προσβασιμότητα εφαρμόζεται ελλιπώς. Πολιτική Κατάργησης Ναρκών Η Ελλάδα υπέγραψε την Συνθήκη Κατάργησης Ναρκών στις 3 Δεκεμβρίου 1997, την επικύρωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2003 και έγινε κράτος-μέλος της συνθήκης την 1η Μαρτίου Η επικύρωση καθιστά τη Συνθήκη Κατάργησης Ναρκών μέρος της Ελληνικής νομοθεσίας. 1 Το 2006 η Ελλάδα παρείχε για πρώτη φορά λεπτομέρειες σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της συνθήκης και προσδιόρισε ποια μέρη του υπάρχοντος ποινικού κώδικα επιβάλουν ποινικές κυρώσεις για παραβιάσεις της συνθήκης. 2 Η Ελλάδα συμμετείχε στην Ένατη Σύνοδο των Κρατών-Μελών στη Γενεύη τον Νοέμβριο 2008 και στις συνδιασκέψεις της Διαρκούς Επιτροπής τον Μάιο Και στις δύο περιπτώσεις 1 Συνέντευξη με τον Αντισυνταγματάρχη Βασίλειο Μακρή, Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής, Τομέας Διεθνούς Δικαίου, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αθήνα 13 Μαΐου Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο Α, Απρίλιος Οι πληροφορίες επαναλήφθηκαν στις εκθέσεις για το Άρθρο 7 που υποβλήθηκαν στις 30 Απριλίου 2009 και στις 30 Απριλίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2006 ( Έκθεση Έτους 2006 του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς), σελ. 446.

2 έκανε δηλώσεις σχετικά με την εκπνοή της προθεσμίας για την καταστροφή των αποθεμάτων (βλ. «Παραγωγή, εμπορία, αποθήκευση και καταστροφή») και την εκκαθάριση των ναρκών. Στην Ένατη Σύνοδο, η Ελλάδα ορίστηκε συνεισηγητής της Διαρκούς Επιτροπής για την Εκκαθάριση Ναρκών, την Εκπαίδευση στους Κινδύνους από Νάρκες και τις Τεχνολογίες Εκκαθάρισης Ναρκών (Standing Committee on Mine Clearance, Mine Risk Education, and Mine Action Technologies). Η Ελλάδα υπέβαλε την έκθεση για το Άρθρο 7, η οποία καλύπτει το ημερολογιακό έτος 2008, στις 30 Απριλίου Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στις διαβουλεύσεις των κρατών-μελών για ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής σχετικά με τα Άρθρα 1, 2 και 3 (κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με κράτη μη-μέλη της συνθήκης, αποθήκευση ή μεταφορά στο εξωτερικό ναρκών κατά προσωπικού, αντιαρματικές νάρκες με ευαίσθητες ασφάλειες ή μηχανισμούς απασφάλισης, νάρκες που παρακρατούνται για εκπαίδευση). Η Ελλάδα είναι μέλος της Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα (Convention on Conventional Weapons, CCW) και του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου ΙΙ για τις νάρκες ξηράς (Amended Protocol II on landmines). Υπέβαλλε την ετήσια έκθεση της, όπως απαιτεί το Άρθρο 13, στις 3 Νοεμβρίου Η Ελλάδα δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέλος του Πρωτοκόλλου V για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέμου (CCW Protocol V on Explosive Remnants of War). Η Ελλάδα δεν είχε υπογράψει τη Σύμβαση για τις Βόμβες Διασποράς (Convention on Cluster Munitions) μέχρι την 1 η Ιουλίου Παραγωγή, εμπορία, αποθήκευση και καταστροφή Η Ελλάδα παρήγαγε στο παρελθόν νάρκες κατά προσωπικού και επίσης εισήγαγε από την Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 5 Προτού γίνει κράτος-μέλος της συνθήκης, η Ελλάδα επί σειρά ετών εφάρμοζε μορατόριουμ για την παραγωγή και την εξαγωγή ναρκών κατά προσωπικού. Στις Εκθέσεις για το Άρθρο 7, η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι διαθέτει απόθεμα ναρκών κατά προσωπικού, οι οποίες είναι των παρακάτω πέντε τύπων: M2 ( ), DM31 ( ), M16 ( ), M14 (3.895), και Ναρκοφόρα Βλήματα Πυροβολικού Κατά Προσωπικού (Area Denial Antipersonnel Mine, ADAM) (504). 6 Κάθε βλήμα ADAM των 155 χιλιοστών περιέχει 36 νάρκες κατά προσωπικού, επομένως τα 504 βλήματα που αναφέρθηκαν περιέχουν Η Ελλάδα έχει υποβάλει παλαιότερα εκθέσεις για το Άρθρο 7 στις 30 Απριλίου 2008, στις 30 Απριλίου 2007, τον Απρίλιο 2006, στις 6 Μαΐου 2005 και στις 7 Ιουλίου Για λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική και την πρακτική για τις βόμβες διασποράς, βλέπε Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δράση κατά των Ναρκών Ξηράς (Human Rights Watch and Landmine Action), Banning Cluster Munitions: Government Policy and Practice (Κατάργηση των Βομβών Διασποράς: Κυβερνητική Πολιτική και Πρακτική), Δράση κατά των Ναρκών - Καναδάς, (Mines Action Canada), Μάιος 2009, σελ Η Ελλάδα έχει δηλώσει, «Κατά την επικύρωση της Συνθήκης της Οττάβα, δεν υπήρχαν οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεις παραγωγής ναρκών κατά προσωπικού στην Ελλάδα.», Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπο Ε, 30 Απριλίου Πιο πρόσφατα, Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο Β, 30 Απριλίου Η έκθεση που υποβλήθηκε τον Ιούλιο 2004 αναφέρει συνολικό απόθεμα ναρκών.

3 νάρκες, ανεβάζοντας το συνολικό απόθεμα σε Αξιωματούχος του Ελληνικού Στρατού πληροφόρησε το Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς ότι οι νάρκες ADAM, οι οποίες περιέχουν ίχνη απεμπλουτισμένου ουρανίου, αποτελούν πρόβλημα, διότι πρέπει να καταψυχθούν πριν καταστραφούν. 7 Η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να τηρήσει την προθεσμία της 1 ης Μαρτίου 2008 για την καταστροφή των αποθεμάτων ναρκών κατά προσωπικού και εξακολουθεί να παραβιάζει τη συνθήκη. Επιβεβαίωσε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του 2007 ότι θα τηρούσε την προθεσμία. 8 Τον Νοέμβριο 2007 η Ελλάδα πληροφόρησε τα κράτη-μέλη ότι έχει «προσλάβει μια εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρία» για να καταστρέψει τις νάρκες και δήλωσε ότι «Στόχος μας είναι η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της καταστροφής των ναρκών. Θα σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο των εργασιών.» 9 Η προθεσμία εξέπνευσε χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία της ελληνική κυβέρνηση με τα κράτη-μέλη. Στην Έκθεση του Άρθρου 7 της 30 ης Απριλίου 2008 η Ελλάδα δήλωσε: «Οι αποθηκευμένες Νάρκες Κατά Προσωπικού (Antipersonnel Mines, APM) έχουν ήδη συγκεντρωθεί και μεταφερθεί σε 26 τελικές τοποθεσίες, από τις οποίες θα συλλεχθούν από την ιδιωτική εταιρία που επιλέχθηκε από το μειοδοτικό διαγωνισμό, προκειμένου να καταστραφούν.» 10 Τον Ιούνιο 2008, στις συνδιασκέψεις της Διαρκούς Επιτροπής, η Ελλάδα ενημέρωσε τα κράτημέλη ότι είχε χάσει την προθεσμία, αλλά δεν έδωσε κάποια εξήγηση επί αυτού, αναφέροντας μόνο «σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες καθυστέρησαν περαιτέρω από αλλαγές που μεσολάβησαν [sic].» Η Ελλάδα ανέφερε ότι η σύμβαση με την εταιρία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. δεν είχε ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά βρισκόταν υπό οικονομικό και νομικό έλεγχο. 11 Τον Ιούνιο 2008, Έλληνες αξιωματούχοι ανέφεραν στο Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς ότι οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν λόγω «νομικών παραμέτρων» και περιβαλλοντικών απαιτήσεων, οι οποίες αφορούσαν την ανάγκη ύπαρξης ειδικών εγκαταστάσεων για την καταστροφή των ναρκών. Ανέφεραν ότι οι εγκαταστάσεις και η νομοθεσία που απαιτούνταν για την καταστροφή των ναρκών ήδη υπήρχαν και ότι δεν αναμένονταν άλλες καθυστερήσεις. 12 Η επίσημη στρατιωτική διαταγή για την καταστροφή των ναρκών είχε υπογραφεί νωρίτερα τον Ιούνιο, 13 και η σύμβαση υπογράφηκε τελικά στις 25 Ιουνίου Συνέντευξη με τον Αντισυνταγματάρχη Βασίλειο Μακρή, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αθήνα, 29 Μαρτίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2007 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2007), σελ. 401 και δήλωση της Ελλάδας, Όγδοη Σύνοδος των Κρατών-Μελών, Νεκρά Θάλασσα, 19 Νοεμβρίου Δήλωση της Ελλάδας, Όγδοη Σύνοδος των Κρατών-Μελών, Νεκρά Θάλασσα, 19 Νοεμβρίου Τον Ιούνιο 2007 η Ελλάδα επιβεβαίωσε στο Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς ότι ο μειοδοτικός διαγωνισμός ήταν ακόμα σε εξέλιξη. 10 Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο F, 30 Απριλίου Δήλωση της Ελλάδας, Διαρκής Επιτροπή για την Καταστροφή των Αποθεμάτων (Standing Committee on Stockpile Destruction), Γενεύη, 2 Ιουνίου Συνάντηση με Έλληνες αξιωματούχους, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αθήνα, 19 Ιουνίου Σημειώσεις του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς. 13 Implementation of the Ottawa Treaty («Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα»), έγγραφο που παραδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 19 Ιουνίου Δήλωση της Ελλάδας, Ένατη Σύνοδος των Κρατών-Μελών, Γενεύη, 26 Νοεμβρίου 2008.

4 Την 1 η Αυγούστου 2008, το Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς πληροφορήθηκε ότι οι προετοιμασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη για την έναρξη της μεταφοράς των ναρκών στη Βουλγαρία, όπου η εταιρία Βίντεξ (Videx) θα τις κατέστρεφε. 15 Η Ελλάδα απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Ένατης Συνόδου των Κρατών-Μελών, δηλώνοντας ότι θα ολοκλήρωνε την καταστροφή όλων των αποθηκευμένων ναρκών κατά προσωπικού μέχρι τις 28 Μαΐου Στις 26 Νοεμβρίου 2008 η Ελλάδα πληροφόρησε τα κράτη-μέλη ότι νάρκες είχαν μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις για καταστροφή στη Βουλγαρία και ότι πίστευε πως όλες οι νάρκες θα μεταφέρονταν εκεί και θα καταστρέφονταν μέχρι το καλοκαίρι του Την επόμενη ημέρα, ανακοίνωσε ότι οι πρώτες νάρκες κατά προσωπικού είχαν καταστραφεί. 18 Στην Έκθεση για το Άρθρο 7 του Απριλίου 2009, η Ελλάδα δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2008, είχαν καταστραφεί αποθηκευμένες νάρκες κατά προσωπικού (όλες τύπου DM31), ενώ συνολικά νάρκες κατά προσωπικού είχαν μεταφερθεί στην Βουλγαρία για να καταστραφούν. 19 Στις 25 Μαΐου 2009 η Ελλάδα πληροφόρησε τα κράτη-μέλη ότι «Η επιχείρηση μεταφοράς και καταστροφής έχει ξεκινήσει [στις 24 Νοεμβρίου 2008] και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009.» Όταν ρωτήθηκε από τη Διεθνή Εκστρατεία για την Κατάργηση των Ναρκών Ξηράς (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) να αποσαφηνίσει εάν τόσο η μεταφορά όσο και η καταστροφή, ή μόνο η μεταφορά, θα λάμβανε χώρα μέχρι το τέλος του 2009, η Ελλάδα απάντησε ότι ήλπιζε να ήταν σε θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής μέχρι το Δεύτερο Αναθεωρητικό Συνέδριο (Second Review Conference) τον Νοέμβριο Στη συνέχεια δήλωσε ότι συνολικά νάρκες θα καταστρέφονταν. 21 Αυτός ο αριθμός είναι περισσότερες νάρκες από τον αριθμό που είχε δηλώσει ως απόθεμα. 22 Η Ελλάδα πρόσθεσε ότι συνολικά νάρκες είχαν ήδη μεταφερθεί και καταστραφεί και ότι ακόμα θα μεταφέρονταν μέχρι το τέλος εκείνης της εβδομάδας Τηλεφωνική συνέντευξη με τον Αντισυνταγματάρχη Περικλή Διαμαντίδη, Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 1 Αυγούστου Achieving the Aims of the Nairobi Action Plan: the Geneva Progress Report («Επιτυγχάνοντας τους Στόχους του Σχεδίου Δράσης του Ναϊρόμπι: η Έκθεση Προόδου της Γενεύης για την περίοδο »), Προσχέδιο, Γενεύη, 18 Αυγούστου 2008, παράγραφος Δήλωση της Ελλάδας, Ένατη Σύνοδος των Κρατών-Μελών, Γενεύη, 26 Νοεμβρίου Προφορικές παρατηρήσεις της Ελληνικής αντιπροσωπείας, Ένατη Σύνοδος των Κρατών-Μελών, Γενεύη, 27 Νοεμβρίου Σημειώσεις του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς. 19 Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπα F και G, 30 Απριλίου Προφορικές παρατηρήσεις της Ελληνικής αντιπροσωπείας, Διαρκής Επιτροπή για την Καταστροφή των Αποθεμάτων, Γενεύη, 25 Μαΐου Σημειώσεις του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς. 21 Δήλωση της Ελλάδας, Διαρκής Επιτροπή για την Καταστροφή των Αποθεμάτων, Γενεύη, 25 Μαΐου Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπο Β, 30 Απριλίου Αν κανείς υπολογίσει κάθε μία ξεχωριστή νάρκη ADAM, ο αριθμός είναι λιγότερες νάρκες από αυτές που έχει αποθηκεύσει η Ελλάδα. 23 Δήλωση της Ελλάδας, Διαρκής Επιτροπή για την Καταστροφή των Αποθεμάτων, Γενεύη, 25 Μαϊου 2009.

5 Νάρκες που έχουν παρακρατηθεί για έρευνα και εκπαίδευση Στην Έκθεση του Άρθρου 7 του Απριλίου 2009, όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις, η Ελλάδα σημείωσε ότι θα παρακρατούσε για εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς νάρκες κατά προσωπικού των παρακάτω τύπων: M14 (3.780), M2 (1.512), DM31 (1.512) και M16 (420). 24 Η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε το διευρυμένο Έντυπο D για να αναφερθεί στους σκοπούς και τις χρήσεις των παρακρατημένων ναρκών που προτίθεται να κάνει, όπως συμφωνήθηκε στο Πρώτο Αναθεωρητικό Συνέδριο (First Review Conference) το έτος Ωστόσο, τα έτη 2005 και 2006 Έλληνες αξιωματούχοι παρείχαν στο Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς λεπτομερή αιτιολογία του τρόπου με τον οποίο η Ελλάδα προσδιόρισε την ανάγκη της να παρακρατήσει νάρκες κατά προσωπικού. 25 Ισχυρίστηκε ότι οι νάρκες είναι αναγκαίες στο στρατό για να διατηρεί την ικανότητα του να διεξάγει επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης ο στρατός πρέπει να διαθέτει «την επιχειρησιακή ικανότητα να ναρκοθετήσει ή να εκκαθαρίσει ένα τυπικό ναρκοπέδιο με πλάτος 100 μέτρα και βάθος 60 μέτρα, της μικρότερης δυνατής πυκνότητας, όπως περιγράφεται αυτή η τεχνική εργασία στα εγχειρίδια πεδίου του ΝΑΤΟ.» 26 Οποιαδήποτε χρήση ναρκών κατά προσωπικού που δεν εμπίπτει στις ειδικές εξαιρέσεις που ορίζει το Άρθρο 13 είναι παράνομη σύμφωνα με την Συνθήκη Κατάργησης Ναρκών. Περιγραφή του Προβλήματος Έκταση του προβλήματος Στην Ελλάδα το πρόβλημα αφορά στις νάρκες ξηράς και τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου (explosive remnants of war, ERW). Η μόλυνση από νάρκες αφορά κυρίως 57 ναρκοπέδια που δημιουργήθηκαν από την Ελλάδα το 1974 κατά μήκος του ποταμού Έβρου στο έντονα στρατιωτικοποιημένο βορειοανατολικό τμήμα των συνόρων της με την Τουρκία, και τα οποία έχουν διατηρηθεί από τότε. Αρχικά τοποθετήθηκαν συνολικά νάρκες κατά προσωπικού, 27 όπως και άγνωστος αριθμός ναρκών κατά οχημάτων από τότε που έγινε κράτοςμέλος της Συνθήκης Κατάργησης Ναρκών, η Ελλάδα έχει ξεκινήσει να αφαιρεί μόνο τις νάρκες κατά προσωπικού. 28 Η έκταση του προβλήματος κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία δεν έχει αναφερθεί, αλλά το Μάιο 2009 η Ελλάδα ανέφερε ότι τοποθετημένες νάρκες κατά προσωπικού είχαν καταστραφεί σε 55 από τα 57 ναρκοπέδια. 29 Το πρόβλημα σε άλλες περιοχές της χώρας συνίσταται στην ύπαρξη όχι μόνο ναρκών, αλλά και εκρηκτικών παγίδων και εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου που έχουν απομείνει από τον 24 Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπο D, 30 Απριλίου Συνέντευξη στο Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Human Rights Watch) της Ελληνικής αντιπροσωπείας, συνδιασκέψεις της Διαρκούς Επιτροπής, Γενεύη, 16 Ιουνίου 2005 και απάντηση στο προσχέδιο της έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς από τον Αντισυνταγματάρχη Βασίλειο Μακρή, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 10 Ιουνίου Απάντηση στο προσχέδιο της έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς από τον Αντισυνταγματάρχη Βασίλειο Μακρή, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 10 Ιουνίου Δήλωση της Ελλάδας, Ένατη Σύνοδος των Κρατών-Μελών, Γενεύη, 27 Νοεμβρίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2007 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2007), σελ Δήλωση της Ελλάδας, Διαρκής Επιτροπή για την Εκκαθάριση Ναρκών, την Εκπαίδευση στους Κινδύνους από Νάρκες και τις Τεχνολογίες Εκκαθάρισης Ναρκών, 27 Μαΐου 2009.

6 Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 30 και τον Εμφύλιο Πόλεμο ( ) στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, στο βόρειο τμήμα της χώρας. 31 Η συνολική έκταση των μολυσμένων περιοχών στο βορρά δεν είναι γνωστή. Η Ελλάδα έχει αναφέρει ύποπτες περιοχές οι οποίες καλύπτουν εκτάρια (400 τ.χλμ.). 32 Ωστόσο, μια έρευνα στη Δυτική Μακεδονία το 2007 εντόπισε συνολικά 786 ύποπτες επικίνδυνες περιοχές (suspected hazardous areas, SHAs), συμπεριλαμβανομένων και κάποιων ναρκοθετημένων περιοχών, από τις οποίες εκκαθαρίστηκαν 13 ύποπτες επικίνδυνες περιοχές έκτασης τ.χλμ., αφήνοντας άλλες 773 περιοχές οι οποίες πρέπει να αποναρκοθετηθούν. 33 Επίσης το 2004, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι υπήρχαν και άλλες ύποπτες περιοχές για νάρκες ή περιοχές επιβαρυμένες με εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου στην ενδοχώρα και σε πολλά νησιά. 34 Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις περιοχές και οι παραπάνω πληροφορίες έρχονται σε αντίθεση με δηλώσεις που έκαναν αξιωματούχοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον Ιούνιο Η Έκθεση της Ελλάδας για το Άρθρο 13 του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου ΙΙ της Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα αναφέρεται σε περιοχές μολυσμένες από νάρκες στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, αλλά σημειώνει ότι δεν υπάρχουν «κατάλληλα προσδιορισμένα ναρκοπέδια σε αυτή την περιοχή, ούτε χάρτες.» 36 Η Ελλάδα έχει αφήσει «κενό» το τμήμα που αναφέρεται σε «περιοχές ύποπτες ότι περιέχουν νάρκες» στις ετήσιες εκθέσεις της για το Άρθρο Θύματα Ναρκών Το 2008, τουλάχιστον τέσσερα άτομα έπεσαν θύματα ναρκών στην Ελλάδα. Τα τέσσερα θύματα ήταν Γεωργιανοί οι οποία σκοτώθηκαν το Σεπτέμβριο ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν ένα ναρκοπέδιο κοντά στο χωριό Καστανιές, στο νομό Έβρου, στα σύνορα με την Τουρκία. 38 Η 30 Έκθεση για το Άρθρο 13 του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου ΙΙ της Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα, Έντυπο Β, 3 Νοεμβρίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2007 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2007), σελ Έκθεση του Άρθρου 13, Έντυπο Β, 3 Νοεμβρίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Ό.π. Landmine Monitor Report 2005 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2005), σελ. 366 Landmine Monitor Report 2004 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2004), σελ Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Έκθεση για το Άρθρο 13, Έντυπο Β, 3 Νοεμβρίου Βλέπε, για παράδειγμα, Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπο C, 30 Απριλίου Table of Losses of Trapped Illegal Migrants on the Evros Minefields for the Years («Λίστα Αποθανόντων Παρανόμων Μεταναστών που Παγιδεύτηκαν στα Ναρκοπέδια του Έβρου την Περίοδο »), στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον Αντισυνταγματάρχη Δημήτριο Ταυρή και τον Λοχαγό Θεριανό, Αξιωματικοί Επιτελείου, Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 20 Μαΐου 2009 Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, 2008 Country Reports on Human Rights Practices: Greece, («Εκθέσεις Κρατών του Έτους 2008 Σχετικά με τις Πρακτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ελλάδα»), Ουάσινγκτον, 25 Φεβρουαρίου 2009 Four Migrants killed by landmines on Greek border, (Τέσσερεις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους από νάρκες ξηράς στα Ελληνικά σύνορα»), Πρακτορείο Reuters (Αθήνα), 29 Σεπτεμβρίου 2008, και «Τέσσερεις Σκοτώνονται σε Ναρκοπέδιο», εφημερίδα Εξπρές (Αθήνα), 26 Σεπτεμβρίου 2008,

7 Ελλάδα ανέφερε ότι δεν υπήρξαν «θύματα ναρκών ανάμεσα στον Ελληνικό πληθυσμό.» 39 Τα τελευταία καταγεγραμμένα περιστατικά σημειώθηκαν το 2006 όταν τέσσερεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν (όλοι ήταν πολίτες ξένων κρατών), ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα ναρκοπέδια στον Έβρο. 40 Ένας Έλληνας ναρκοσυλλέκτης σκοτώθηκε το Το έτος 2009, μέχρι την 31 η Μαΐου, δεν καταγράφηκαν νέα θύματα ναρκών. 42 Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από νάρκες στην Ελλάδα παραμένει άγνωστος. Μεταξύ των ετών 1999 και 2008, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε 98 θύματα ναρκών, από τα οποία 52 έχασαν τη ζωή τους και 46 τραυματίστηκαν. Όλα τα θύματα ήταν παράνομα εισερχόμενοι στην χώρα, οι οποίοι επιχείρησαν να διασχίσουν τα ναρκοπέδια του Έβρου. 43 Παρόλα αυτά, οι αριθμοί μπορεί να είναι υψηλότεροι: υπάρχουν αναφορές ότι το 2007 ο επικεφαλής του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) είχε πει ότι «104 παράνομοι μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους σε Ελληνικά ναρκοπέδια από το 1995 και άλλοι 186 έχουν τραυματιστεί σοβαρά.» 44 Ο συνολικός αριθμός των μελών του Ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των ναρκοσυλλεκτών, που έπεσαν θύματα ναρκών ξηράς είναι άγνωστος. Όμως, μεταξύ των ετών 1954 και 2007, τουλάχιστον 31 ναρκοσυλλέκτες έχασαν τη ζωή τους. Από το 1954 έως το 2002, 17 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού τραυματίστηκαν σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης. 45 Μεταξύ των ετών 1999 και 2008, το Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς εντόπισε την ύπαρξη τουλάχιστον 108 θυμάτων ναρκών ξηράς, από τα οποία 66 έχασαν τη ζωή τους και 42 τραυματίστηκαν. 46 Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων (105) ήταν πολίτες ξένων κρατών, από τους οποίους 22 ήταν Ιρακινοί, 13 Τούρκοι, επτά Πακιστανοί, έξι Γεωργιανοί, τρεις Μπουρουντιανοί, δύο Μολδαβοί, δύο Σομαλοί, δύο Ιρανοί, ένας Μαυριτανός, ένας Παλαιστίνιος και ένας Τυνήσιος. Η εθνικότητα 45 θυμάτων που αναφέρθηκαν ότι δεν ήταν Έλληνες παραμένει άγνωστη. Η πλειοψηφία των περιστατικών συνέβη στα Ελληνοτουρκικά σύνορα 39 Έκθεση για το Άρθρο 13, Έντυπο Β, 3 Νοεμβρίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2007 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2007), σελ Βλέπε Landmine Monitor Report 2006 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2006), σελ Landmine Monitor media monitoring (Παρατηρητήριο Μέσων Ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς), 1 Ιανουαρίου 31 Μαΐου 2009 Table of Losses of Trapped Illegal Migrants on the Evros Minefields for the Years («Λίστα Αποθανόντων Παρανόμων Μεταναστών που Παγιδεύτηκαν στα Ναρκοπέδια του Έβρου την Περίοδο »), στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον Αντισυνταγματάρχη Δημήτριο Ταυρή και τον Λοχαγό Θεριανό, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 20 Μαΐου Ό.π. 44 Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Ό.π. 46 Βλέπε προηγούμενες εκδόσεις του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς. Το Landmine Monitor Report 2004 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2004) αναφέρει ότι δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους και τέσσερα τραυματίστηκαν το 2001, όμως, αυτή η αναφορά δεν περιλαμβάνει τους δύο ναρκοσυλλέκτες του στρατού που σκοτώθηκαν το 2001, όπως αναφέρεται στο Landmine Monitor Report 2002 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2002), σελ Επομένως, σε αυτή την έκθεση, το Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς έχει καταμετρήσει 16 θύματα ναρκών (12 σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν) το 2001.

8 (102), δύο περιστατικά συνέβησαν στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και η τοποθεσία τεσσάρων περιστατικών παραμένει άγνωστη. Όλα τα περιστατικά αφορούν θύματα ναρκών ξηράς. 47 Σκιαγράφηση του κινδύνου από νάρκες Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς, στις ομάδες κινδύνου ανήκουν οι παράνομοι μετανάστες ή οι αιτούντες πολιτικό άσυλο που προσπαθούν να διασχίσουν τα ναρκοπέδια του Έβρου και, σε μικρότερο βαθμό, τα μέλη του Ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού. Η Ελλάδα ανέφερε ότι οι παράνομοι μετανάστες πέφτουν θύματα ναρκών ξηράς «διότι οδηγούνται στα σύνορα κατά μήκος του ποταμού Έβρου τη νύχτα και μετά τους δίνεται η οδηγία να αγνοήσουν οποιαδήποτε περίφραξη και σήμανση των ναρκοπεδίων και να πορευτούν πεζή μέσα στην Ελληνική επικράτεια. Μερικές φορές τους παρέχεται ακόμα και βοήθεια για να κόψουν το συρματόπλεγμα και μετά οδηγούνται μέσα στα ναρκοπέδια.» 48 Κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις Το 2007, αξιωματικός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι η ύπαρξη εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου σε ορισμένες περιοχές δεν έχει «καμία κοινωνικό-οικονομική επίπτωση» στον τοπικό πληθυσμό. Ωστόσο, είχε σημειωθεί παλαιότερα ότι οι περιοχές που εκκαθαρίστηκαν στα βουνά Γράμμος και Βίτσι χρησιμοποιούνται τώρα ως βοσκοτόπια και χώροι αναψυχής. Τον Ιούνιο 2008, σε μια συνάντηση με την Διεθνή Εκστρατεία για την Κατάργηση των Ναρκών Ξηράς, αξιωματούχοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέφεραν ότι τα βουνά ήταν «πολύ όμορφες περιοχές για αναψυχή.» 49 Το 2007, δασικές πυρκαγιές σε ορεινές περιοχές προκάλεσαν εκρήξεις ναρκών, οι οποίες δυσχέραναν τις προσπάθειες κατάσβεσης. 50 Διοίκηση Προγράμματος και Συντονισμός Στην Ελλάδα δεν υπάρχει εθνική υπηρεσία δράσης για το πρόβλημα των ναρκών ή κάποιο άλλο κέντρο δράσης που να αφορά τις νάρκες. 51 Όλες οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης και η διοίκηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 52 Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι υπεύθυνα για την προστασία των δικαιωμάτων των επιζώντων από νάρκες. 53 Μια διυπουργική επιτροπή, φιλοξενούμενη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρότεινε τον Φεβρουάριο 2007 να δημιουργηθεί μια επιτροπή αρωγής επιζώντων 54 αλλά καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί από τότε στο θέμα αυτό Βλέπε Landmine Monitor Report 2000 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2000), σελ Έκθεση του Άρθρου 13, Έντυπο Β, 3 Νοεμβρίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2008, (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Ό.π. 51 Ό.π., σελ Ό.π. 53 Ό.π., σελ Βλέπε Landmine Monitor Report 2007 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2007), σελ Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Louisa O Brien, Ερευνήτρια, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 1 Απριλίου 2009 και Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ. 401.

9 Συλλογή πληροφοριακών στοιχείων και διοίκηση Πληροφορίες σχετικά με τη δράση για το πρόβλημα των ναρκών υπάρχουν καταχωρημένες σε βάση δεδομένων, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο μέλη του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 56 Στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά κατά τα οποία πολίτες και στρατιωτικό προσωπικό πέφτουν θύματα ναρκών συγκεντρώνονται από τον Ελληνικό στρατό. 57 Το 2009, για πρώτη φορά, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρείχε στο Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς λεπτομέρειες σχετικά με περιστατικά κατά τα οποία παράνομα εισερχόμενοι στη χώρα έπεσαν θύματα ναρκών. 58 Είναι πιθανόν ο αριθμός των περιστατικών που αναφέρθηκαν να είναι μικρότερος από τον πραγματικό. 59 Σχέδια Στρατηγικά σχέδια δράσης για το πρόβλημα των ναρκών Το Ιούνιο 2008, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρέδωσε στο Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς έγγραφο το οποίο αναφέρει σχέδια εκκαθάρισης επτά από τα 17 εναπομείναντα ναρκοπέδια μέσα στο 2008, τεσσάρων το 2009 και έξι το Ωστόσο, τον Μάιο 2009 η Ελλάδα ανέφερε στις συνδιασκέψεις της Διαρκούς Επιτροπής ότι θα έφερνε σε πέρας τις υποχρεώσεις αποναρκοθέτησης μέχρι το τέλος του χρόνου, πέντε χρόνια πιο νωρίς από την προθεσμία για την εκκαθάριση που ορίζει το Άρθρο Εθνική ιδιοκτησία Η Ελλάδα ήταν αποτελεσματική στη διεξαγωγή επιχειρήσεων εκκαθάρισης ναρκών κατά προσωπικού κατά μήκος των συνόρων της με την Τουρκία σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις της Συνθήκης Κατάργησης Ναρκών. Εθνική νομοθεσία που να αφορά δράσεις για το πρόβλημα των ναρκών δεν έχει υιοθετηθεί. Η Ελλάδα ανέφερε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ για την αποναρκοθέτηση 62 και ότι λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς προδιαγραφές που αφορούν τις δράσεις για το πρόβλημα των ναρκών Βλέπε Landmine Monitor Report 2007, (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2007), σελ Βλέπε Landmine Monitor Report 2005, (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2005), σελ Table of Losses of Trapped Illegal Migrants on the Evros Minefields for the Years («Λίστα Αποθανόντων Παρανόμων Μεταναστών που Παγιδεύτηκαν στα Ναρκοπέδια του Έβρου την Περίοδο »), στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον Αντισυνταγματάρχη Δημήτριο Ταυρή και τον Λοχαγό Θεριανό, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 20 Μαΐου Νίκη Κατσαντώνη, Landmines and a perilous crossing into Greece («Νάρκες ξηράς και επικίνδυνη πορεία μέσα στην Ελληνική επικράτεια»), εφημερίδα New York Times, 6 Ιανουαρίου 2009, 60 Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Δήλωση της Ελλάδας, Διαρκής Επιτροπή για την Εκκαθάριση Ναρκών, την Εκπαίδευση στους Κινδύνους από Νάρκες και τις Τεχνολογίες Εκκαθάρισης Ναρκών, Γενεύη, 27 Μαΐου Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπο Ι, 30 Απριλίου Έκθεση του Άρθρου 13, Έντυπο G, 3 Νοεμβρίου 2008.

10 Αποναρκοθέτηση και Εκκαθάριση των Πεδίων Μαχών Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών έχουν γίνει κυρίως από το στρατό. 64 Μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2007 και του Σεπτεμβρίου 2008, οι μηχανικοί του Ελληνικού στρατού αφαίρεσαν νάρκες κατά προσωπικού κατά μήκος των Ελληνοτουρκικών συνόρων (δεν αναφέρθηκε η περιοχή που εκκαθαρίστηκε) και αποναρκοθέτησαν τετραγωνικά μέτρα στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου στο βόρειο-δυτικό τμήμα της χώρας. 65 Το 2007, μια Ελληνική εμπορική επιχείρηση, η P.A.S.S. Defence, προσελήφθη από τον φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης της Δυτικής Μακεδονίας για να ερευνήσει εδάφη της περιοχής που ήταν ύποπτα για ύπαρξη ναρκών και για να εκκαθαρίσει τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους που διαπιστώθηκε ότι ήταν μολυσμένο από νάρκες. 66 Πρόοδος σε θέματα ναρκών από τότε που η Ελλάδα έγινε κράτος-μέλος Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Συνθήκης Κατάργησης Ναρκών, η Ελλάδα οφείλει να καταστρέψει το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου 2014, όλες τις νάρκες κατά προσωπικού στις ναρκοθετημένες περιοχές που υποπίπτουν στη δικαιοδοσία ή τον έλεγχο της. Έχει γίνει αποτελεσματική πρόοδος στην τήρηση αυτής της υποχρέωσης, αφού υπάρχουν αναφορές ότι οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών κατά προσωπικού κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί τον Μάιο 2009, πολύ πριν εκπνεύσει η προθεσμία που ορίζει το Άρθρο 5. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα σε ποιο βαθμό είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα να εκκαθαρίσει σε άλλες περιοχές τις διασκορπισμένες νάρκες της εποχής του Εμφυλίου Πολέμου. Η Έκθεση της Ελλάδας για το Άρθρο 13 του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου ΙΙ της Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα αναφέρεται σε περιοχές μολυσμένες με νάρκες στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, αλλά σημειώνει ότι δεν υπάρχουν «κατάλληλα προσδιορισμένα ναρκοπέδια σε αυτή την περιοχή, ούτε χάρτες.» 67 Η Ελλάδα έχει αφήσει «κενό» το τμήμα που αναφέρεται σε «περιοχές ύποπτες ότι περιέχουν νάρκες» στις ετήσιες εκθέσεις της για το Άρθρο Εκπαίδευση στους Κινδύνους από Νάρκες Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης στους κινδύνους (risk education, RE) από νάρκες. Η Ελλάδα ανέφερε ότι «όλα τα ναρκοπέδια κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία στο νομό Έβρου είναι σαφώς προσδιορισμένα και φέρουν σήμανση, σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζουν οι προδιαγραφές του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου ΙΙ και οι σχετικές Συμφωνίες Τυποποίησης (Standardization Agreements, STANAGs) του ΝΑΤΟ.» 69 Δήλωσε επίσης ότι «όλα τα ναρκοπέδια διαθέτουν διπλή περίφραξη» και ότι «ακιδωτό συρματόπλεγμα προστέθηκε σχεδόν σε όλα τα ναρκοπέδια του Έβρου.» 70 Τα ναρκοπέδια διαθέτουν προειδοποιητικές πινακίδες στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, 71 αλλά δεν είναι πάντα 64 Βλέπε See Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Έκθεση του Άρθρου 13, Έντυπο Β, 3 Νοεμβρίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Έκθεση του Άρθρου 13, Έντυπο Β, 3 Νοεμβρίου Βλέπε, για παράδειγμα, την Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπο С, 30 Απριλίου Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπο Ι, 30 Απριλίου 2009 και Έκθεση του Άρθρου 13, Έντυπο Β, 3 Νοεμβρίου Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπο Ι, 30 Απριλίου «Τέσσερεις Σκοτώνονται σε Ναρκοπέδιο», εφημερίδα Εξπρές (Αθήνα), 26 Σεπτεμβρίου 2008,

11 απόλυτα εμφανή. 72 Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε την ανησυχία ότι «δεν έχουν ληφθεί μέτρα για να αποφευχθούν επιπλέον θάνατοι.» 73 Ένας επιζών από νάρκες ανέφερε ότι σε ορισμένα μέρη του Έβρου τα ναρκοπέδια δεν διαθέτουν εμφανείς προειδοποιητικές πινακίδες. 74 Αρωγή στα Θύματα Ο συνολικός αριθμός επιζώντων από νάρκες ή εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου στην Ελλάδα είναι άγνωστος. Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι άνθρωποι που προσπαθούν να μπουν παράνομα στη χώρα. Ο επικεφαλής του τάγματος εκκαθάρισης ανέφερε ότι περίπου 187 πολίτες ξένων κρατών είχαν τραυματιστεί μεταξύ του 1995 και των αρχών του Δεν υπάρχουν πρόσφατα ή αξιόπιστα στοιχεία αναφορικά με τους επιζώντες από νάρκες ή εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου. Τον Ιούλιο 2009 ήταν γνωστή η ύπαρξη τεσσάρων ατόμων που ακρωτηριάστηκαν από νάρκες και οι οποίοι διέμεναν στην Ελλάδα. Όλοι ήταν πολίτες ξένων κρατών. 76 Δεν είναι γνωστό πόσοι επιζώντες ναρκών έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. 77 Στην Έκθεση του Άρθρου 7 που υποβλήθηκε το 2009, η Ελλάδα δήλωσε ότι «παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε οποιοδήποτε άτομο έχει τραυματιστεί από νάρκες, ανεξάρτητα από το νομικό του καθεστώς.» 78 Υποστήριξη παρέχεται στους επιζώντες σε κάποιο βαθμό, ιδιαίτερα όσον αφορά την επείγουσα ιατρική περίθαλψη, όμως το Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς δεν εντόπισε κάποια ένδειξη ότι παρέχεται πλήρης βοήθεια για την αποκατάσταση των καταγεγραμμένων επιζώντων. 79 Το 2008, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο νομό Έβρου, ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης υπενθύμισε στην Ελλάδα ότι «οι αρχές πρέπει να παρέχουν έγκαιρη και γενναιόδωρη βοήθεια [sic] σε όλα τα θύματα ναρκών, ιδιαίτερα στους μετανάστες.» 80 Τα θύματα ναρκών στα σύνορα του Έβρου απομακρύνονται από την περιοχή και τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από το στρατιωτικό προσωπικό. 81 Περιθάλπονται δωρεάν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης ή σε «άλλα μεγάλα νοσοκομεία» της Βορείου Ελλάδας Νίκη Κατσαντώνη, Landmines and a perilous crossing into Greece, («Νάρκες ξηράς και επικίνδυνη πορεία μέσα στην Ελληνική επικράτεια»), εφημερίδα New York Times, 6 Ιανουαρίου 2009, 73 Ό.π. 74 Τηλεφωνική συνέντευξη με τον Redouane Kharbouche, Αντιπρόσωπος, Επιζώντες Ναρκών - Ελλάδα (Mine Survivors Greece), 27 Ιουλίου Με βάση δήλωση του επικεφαλής του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ). Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Τηλεφωνική συνέντευξη με την Louisa O Brien, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 27 Ιουλίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Έκθεση του Άρθρου 7, Έντυπο Ι, 30 Απριλίου 2009 και Rosario A. Iaconis Mineola, Greece s effort to clear mines; How we see the news, («Οι προσπάθειες της Ελλάδας να εκκαθαρίσει τις νάρκες Πώς βλέπουμε τις εξελίξεις»), εφημερίδα New York Times, 6 Ιανουαρίου 2009, 79 Τηλεφωνική συνέντευξη με την Louisa O Brien, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 27 Ιουλίου Συμβούλιο της Ευρώπης, Γραφείο του Επίτροπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Greece must uphold all asylum-seekers rights - says Commissioner Hammarberg in a new report («Η Ελλάδα πρέπει να υπερασπίσει τα δικαιώματα όλων των αιτούντων άσυλο - λέει ο Επίτροπος Hammarberg σε μια νέα έκθεση»), Δελτίο Τύπου, 4 Φεβρουαρίου 2009, Στρασβούργο, wcd.coe.int. 81 Βλέπε Landmine Monitor Report 2006 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2006), σελ. 451.

12 Η παροχή διαρκούς ιατρικής φροντίδας για τους επιζώντες από νάρκες ή εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου παραμένει προβληματική. Το 2009, η Ελλάδα υποστήριξε ότι η ευθύνη για την αποκατάσταση των επιζώντων, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής προσθετικών μελών, έχει αναληφθεί από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 83 Ωστόσο, επιζώντες ανέφεραν ότι στην πράξη έπρεπε να καλύπτουν οι ίδιοι το κόστος της ιατρικής φροντίδας και της φαρμακευτικής αγωγής τους ή να βασίζονται στη βοήθεια που τους πρόσφεραν κάποιοι ιδιώτες. 84 Διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ελληνικών υπουργείων όσον αφορά την κάλυψη του κόστους των προσθετικών μελών για τους επιζώντες από νάρκες άρχισαν το 2006, αλλά καμία σημαντική πρόοδος δεν είχε σημειωθεί στο θέμα αυτό μέχρι τον Ιούλιο Δεν υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη ή προσφορά ευκαιριών κοινωνικό-οικονομικής επανένταξης για τους επιζώντες. 86 Σε έναν επιζώντα προσφέρθηκαν μαθήματα Ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρηματοδοτήθηκαν από έναν ιδιώτη. 87 Η προσφορά ειδική εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρίες παραμένει περιορισμένη. 88 Η ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα για τα άτομα με αναπηρίες, αφού 80% των αναπήρων είναι άνεργοι. 89 Το 2008, ο αναπληρωτής διαμεσολαβητής για θέματα κοινωνικής πρόνοιας χειρίστηκε παράπονα σχετικά με άτομα με αναπηρία που αφορούσαν την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και τη μετακίνηση. 90 Οι επιζώντες με καθεστώς «πρόσφυγα» (humanitarian refugee) 91 μπορεί να έχουν δικαίωμα στη λήψη ενός μικρού επιδόματος αναπηρίας. 92 Μέχρι τον Ιούλιο 2009, δύο επιζώντες με καθεστώς 82 Έκθεση του Άρθρου 13, Έντυπο Β, 3 Νοεμβρίου 2008 και Landmine Monitor Report 2007 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2007), σελ Μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Αντισυνταγματάρχη Δημήτριο Ταυρή και τον Λοχαγό Θεριανό, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 20 Μαΐου Τηλεφωνική συνέντευξη με τον Redouane Kharbouche, Επιζώντες Ναρκών - Ελλάδα (Mine Survivors Greece), 27 Ιουλίου 2009 και τηλεφωνική συνέντευξη με την Louisa O Brien, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 29 Ιουλίου Τηλεφωνική συνέντευξη με την Louisa O Brien, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 29 Ιουλίου 2009 Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ. 401; and Landmine Monitor Report 2007 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2007), σελ Τηλεφωνική συνέντευξη με την Louisa O Brien, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 29 Ιουλίου Ό.π. και τηλεφωνική συνέντευξη με τον Redouane Kharbouche, Επιζώντες Ναρκών - Ελλάδα (Mine Survivors Greece), 27 Ιουλίου Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, 2008 Country Reports on Human Rights Practices: Greece, («Εκθέσεις Κρατών του Έτους 2008 Σχετικά με τις Πρακτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ελλάδα»), Ουάσινγκτον, 25 Φεβρουαρίου Ό.π. και Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, 2008 Country Reports on Human Rights Practices: Greece, («Εκθέσεις Κρατών του Έτους 2008 Σχετικά με τις Πρακτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ελλάδα»), Ουάσινγκτον, 25 Φεβρουαρίου Πρόσφυγας (humanitarian refugee) είναι οποιοδήποτε άτομο έχει εγκαταλείψει τη χώρα του και φοβάται να επιστρέψει λόγω ενδεχόμενης δίωξης και καταδίκης. Η δίωξη μπορεί να οφείλεται σε φυλετικούς, εθνικούς και θρησκευτικούς λόγους, στη συμμετοχή του σε κοινωνική ομάδα ή στις πολιτικές του απόψεις. 92 Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ. 403.

13 πρόσφυγα λάμβαναν οικονομική ενίσχυση 93 ύψους περίπου 270 Ευρώ (398 δολαρίων) ανά δίμηνο. 94 Οι επιζώντες που δεν έχουν σαφές καθεστώς διαμονής βασίζονται σε σποραδικές εισφορές από κρατικά ιδρύματα ή δημόσιες δωρεές. 95 Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι αιτήσεις για άσυλο από επιζώντες ναρκών αποτελούν γενικά υψηλή προτεραιότητα και ότι η απέλαση αποκλείεται σε τέτοιες περιπτώσεις. 96 Όμως, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εκφράσει φόβους ότι κάποιοι επιζώντες από νάρκες μπορεί να έχουν απελαθεί στο παρελθόν. 97 Το 2008, το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε «σοβαρά και συστημικά προβλήματα στις πρακτικές της παροχής πολιτικού ασύλου στην Ελλάδα» και υπογράμμισε την ανάγκη να βελτιωθεί η προστασία των προσφύγων και η πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές, όπως είναι ο Έβρος. 98 Το 2008, το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων δεν παρείχε κανενός είδους υποστήριξη στους επιζώντες από νάρκες. 99 Το 2007, το Κέντρο είχε διοχετεύσει πόρους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για επιδότηση ενοικίων των επιζώντων. 100 Το 2009, το Υπουργείο Εξωτερικών θέσπισε ένα κονδύλι οικονομικής βοήθειας ύψους Ευρώ ( δολαρίων) η οποία θα μοιραζόταν στους επιζώντες ναρκών στην Ελλάδα μέσω της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Ναρκών Ξηράς 101 οι πόροι έφτασαν στην Ελλάδα στις 28 Αυγούστου Κατά συνέπεια, οι επιζώντες δεν έλαβαν καμία κρατική υποστήριξη τους πρώτους οκτώ μήνες του Η Ελλάδα διαθέτει νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, την εκπαίδευση, την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, την πρόσβαση σε κτίρια και την παροχή άλλων κρατικών υπηρεσιών η νομοθεσία γενικά εφαρμόζεται, εκτός από την πρόσβαση σε κτίρια, η οποία εφαρμόζεται ελλιπώς. 104 Στην Ελλάδα υπάρχει γενικότερη έλλειψη 93 Τηλεφωνική συνέντευξη με την Louisa O Brien, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 29 Ιουλίου Νίκη Κατσαντώνη, Landmines and a perilous crossing into Greece, («Νάρκες ξηράς και επικίνδυνη πορεία μέσα στην Ελληνική επικράτεια»), εφημερίδα New York Times, 6 Ιανουαρίου 2009, 95 Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Νίκη Κατσαντώνη, Landmines and a perilous crossing into Greece, («Νάρκες ξηράς και επικίνδυνη πορεία μέσα στην Ελληνική επικράτεια»), εφημερίδα New York Times, 6 Ιανουαρίου 2009, 97 Ό.π. 98 Συμβούλιο της Ευρώπης, Γραφείο του Επίτροπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Greece must uphold all asylum-seekers rights - says Commissioner Hammarberg in a new report («Η Ελλάδα πρέπει να υπερασπίσει τα δικαιώματα όλων των αιτούντων άσυλο - λέει ο Επίτροπος Hammarberg σε μια νέα έκθεση»), Δελτίο Τύπου, 4 Φεβρουαρίου 2009, Στρασβούργο, wcd.coe.int. 99 Τηλεφωνική συνέντευξη με την Louisa O Brien, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 29 Ιουλίου Βλέπε Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Τηλεφωνική συνέντευξη με την Louisa O Brien, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 27 Ιουλίου Ό.π., 29 Ιουλίου 2009 και μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Louisa O Brien, Παρατηρητήριο Ναρκών Ξηράς, 2 Σεπτεμβρίου Ό.π. 104 Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, 2008 Country Reports on Human Rights Practices: Greece, («Εκθέσεις Κρατών του Έτους 2008 Σχετικά με τις Πρακτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ελλάδα»), Ουάσινγκτον, 25

14 υποδομών για την διευκόλυνση της πρόσβασης: μόνο το 5% των δημοσίων κτιρίων είναι προσβάσιμα από άτομα με αναπηρίες. 105 Στις 30 Μαρτίου 2007, η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities), όχι όμως και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο (Optional Protocol). Μέχρι την 1η Ιουλίου 2009, η Ελλάδα δεν είχε επικυρώσει την συνθήκη. Φεβρουαρίου 2009 και Landmine Monitor Report 2008 (Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Ξηράς για το Έτος 2008), σελ Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, 2008 Country Reports on Human Rights Practices: Greece, («Εκθέσεις Κρατών του Έτους 2008 Σχετικά με τις Πρακτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ελλάδα»), Ουάσινγκτον, 25 Φεβρουαρίου 2009.

ΕΛΛΑ Α. Πολιτική Κατάργησης Ναρκών

ΕΛΛΑ Α. Πολιτική Κατάργησης Ναρκών ΕΛΛΑ Α Βασικές εξελίξεις από το Μάιο του 2005: Το 2005, το Τάγµα Εκκαθάρισης Εδάφους Ναρκοπεδίων εξέτασε περίπου 2,25 τετραγωνικά χιλιόµετρα σε διαφορετικές τοποθεσίες της χώρας, κυρίως τα βουνά Γράµµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α. Πολιτική για την απαγόρευση των ναρκών

ΕΛΛΑ Α. Πολιτική για την απαγόρευση των ναρκών ΕΛΛΑ Α Σηµαντικότερες εξελίξεις από τον Μάiο του 2000: Τον Απρίλιο του 2001 ο 'Ελληνας υπουργός εξωτερικών ανακοίνωσε από κοινού µε τον Τούρκο οµόλογό του πως η Ελλάδα, που έχει υπογράψει την συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. Βασικά Στοιχεία 2008 Κράτος μέλος από 1 η Ιουλίου 2003 Περιγραφή προβλήματος

ΚΥΠΡΟΣ. Βασικά Στοιχεία 2008 Κράτος μέλος από 1 η Ιουλίου 2003 Περιγραφή προβλήματος ΚΥΠΡΟΣ Βασικά Στοιχεία 2008 Κράτος μέλος από 1 η Ιουλίου 2003 Περιγραφή προβλήματος Νάρκες κατά προσωπικού και κατά οχημάτων, εκρηκτικά πολεμικά υλικά που δεν έχουν εκραγεί. Εκτιμώμενη έκταση προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ GMT, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ GMT, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10.30 GMT, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ Σύμφωνα με την Έκθεση 2009 του Παρατηρητηρίου Ναρκών που δημοσιεύθηκε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007) η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού

P6_TA-PROV(2007) η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού P6_TA-PROV(2007)0621 10η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ,

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109241677, 6977280984 www.aitima.gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΛΜΣΤΡΟΜ Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.1.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2009, του Σπυρίδωνα Ανδριόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αδυναμία των ελληνικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών 1 Η φαρµακευτική δαπάνη µε τις ως τώρα ενέργειες έχει µειωθεί σηµαντικά: 250,000,000.00 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 200,000,000.00

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PARLEMETER: 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 PARLEMETER: 2015 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5.3 Η μετανάστευση 5.3 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1/23 Μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 02.09.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0212/2008, του Ιωάννη Παπαδόπουλου, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 20 Απριλίου 2004 B5-0221/2004 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισµού των βουλευτών Nelly

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12.1 Η μετανάστευση 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1/7 Μετανάστευση Η μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. 3 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 29 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 12.02.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0296/2004, της Ειρήνης Σαββίδου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Σωματείου Εργαζομένων στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 16/3/2016 Σύνταξη/Επιμέλεια έκθεσης: Αγγελική Φαϊτάκη Νίκος Ιωάννου Τμήμα Διαχείρισης και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.3 12 Φεβρουαρίου 2008 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα του ΔΟΜ για το trafficking: 7 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πέσει θύματα trafficking στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Μεσόγειο

Έρευνα του ΔΟΜ για το trafficking: 7 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πέσει θύματα trafficking στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Μεσόγειο 14/10/2016 Έρευνα του ΔΟΜ για το trafficking: 7 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πέσει θύματα trafficking στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Μεσόγειο Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων»

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.4: 3 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρώτη έκθεση προόδου για το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2151(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2151(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2015/2151(BUD) 27.8.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Τριανταφύλλου Καλλιόπη Αικατερίνη Ειδική Επιστήμονας Συνήγορος του Πολίτη Νευρογνωστικές διαταραχές (neurocognitive

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 16/3/2016 Σύνταξη/Επιμέλεια έκθεσης: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής:

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: 1.Μετά τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Νταβούτογλου, οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ και των κυβερνήσεων αναφέρθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0921/2012 του Sorin Stelian Torop, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων DGASPC SANITAS Gorj,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ )

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 3 Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ. 186 189) Οι προσδοκίες, που καλλιέργησε στους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς το κίνηµα των Νεοτούρκων το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 149 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0097 (NLE) 7765/16 VISA 98 COASI 48 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών (Συνοπτική έκδοση για μετάφραση) 2015 2018 Yarra City Council 1. Εισαγωγή Αυτό το προσχέδιο είναι η δέσμευση του Δήμου για την υιοθέτηση μιας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2014 COM(2014) 513 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. 9o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ. : 10676 Αθήνα Τηλ. : 210-3648044

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6. 20 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6. 20 Ιανουαρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής/Eπαγγελματικής Εκπαίδευσης 20 Ιανουαρίου 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 Σύνοψη UNICEF/UNI196194/Georgiev ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα