Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αρχοντία Δ. Τσιαμπαλή Επιβλέπων : Δημήτριος-Διονύσιος Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αρχοντία Δ. Τσιαμπαλή Επιβλέπων : Δημήτριος-Διονύσιος Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 12 η Σεπτεμβρίου Δ.Δ. Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Κ. Νικήτα Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.... Γ. Ματσόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

4 ... Αρχοντία Δ. Τσιαμπαλή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Αρχοντία Τσιαμπαλή, 2014 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος ελέγχου της χορήγησης μειγμάτων ενδοφλέβιων αναισθητικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων για την πρόληψη ανθρώπινων σφαλμάτων. Σε πρώτο βήμα, παρουσιάζονται οι τεχνικές αναισθησίας και τα αναισθητικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη χορήγηση γενικής αναισθησίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνική της γενικής αναισθησίας καθώς και στην περιγραφή και στις δοσολογίες των ενδοφλέβιων αναισθητικών φαρμάκων. Στη συνέχεια, αφού αναφερθούν οι κυριότερες επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν κατά τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από μεγάλες έρευνες που διεξήχθησαν σε διάφορες χώρες σχετικά με τα αίτια των επιπλοκών. Κατόπιν, γίνεται μια εκτενής περιγραφή της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης, RFID, και της πλατφόρμας Arduino UNO που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του συστήματος. Μελετώνται οι αρχές λειτουργίας και η δομή των συστημάτων RFID, τα χαρακτηριστικά και οι διάφορες κατηγορίες των συστατικών μερών τους, διάφορες εφαρμογές της τεχνολογίας RFID καθώς και τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Arduino UNO. Επιπλέον, παρουσιάζονται διεξοδικά και τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του συστήματος που υλοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, γίνεται μια περιγραφή του SOAP Server, της βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των ασθενών και των μειγμάτων, της διαδραστικής διεπαφής που χειρίζεται ο αναισθησιολόγος καθώς και τον ρόλο τους στην ορθή λειτουργία του συστήματος. Τέλος, παρουσιάζεται μια υλοποίηση του συστήματος ελέγχου χορήγησης μειγμάτων για 20 ασθενείς που υποβάλλονται σε ωτορινολαρυγγολογικές επεμβάσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά (ηλικία, βάρος, ζωτικά σημεία) και εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα. Λέξεις-Κλειδιά Έλεγχος χορήγησης γενικής αναισθησίας, ταυτοποίηση ασθενών, πλατφόρμα Arduino, Ραδιοσυχνική Αναγνώριση, SOAP Server 5

6 6

7 ABSTRACT The purpose of this thesis is the design and implementation of a controlled administration system of intravenous anesthetic mixtures during surgery to prevent human error. In a first step, the techniques of anesthesia and anesthetic drugs used in general anesthesia are presented. Particular emphasis is given to the technique of general anesthesia and in the specification and dosages of intravenous anesthetics. Then, after mentioning the main complications that can arise during the administration of general anesthesia, the results from large surveys conducted in different countries which study the causes of complications are presented. Subsequently, there is a comprehensive description of Radio Frequency Identification technology, RFID, and platform Arduino UNO which are used in the implementation of the system. The principles and the structure of the RFID systems, the characteristics and the various types of components, various applications of RFID technology and the characteristics of the platform Arduino UNO are studied. Moreover, the rest components of the system which was implemented are presented in detail. Specifically, the SOAP Server, the database with patient data and mixtures, the interactive interface that the anesthetist handles and their role in the correct function of the system are described. Finally, an implementation of the controlled administration system of mixtures for 20 patients undergoing surgery with different characteristics (age, weight, vital signs) is presented and the respective conclusions are reached. Keywords Controlled administration of general anesthesia, patient identification, Arduino platform, RFID, SOAP Server 7

8 8

9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Δημητρίου Κουτσούρη. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Δημήτριο Κουτσούρη για την ανάθεση ενός τόσο ενδιαφέροντος θέματος και για την καθοδήγηση του καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Χαράλαμπο Τσίρμπα, υποψήφιο διδάκτορα της σχολής ΗΜΜΥ, για την πολύτιμη βοήθεια του σε κάθε βήμα της εργασίας και τη συμβολή του στην ολοκλήρωση της. Παράλληλα, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στο προσωπικό του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και ειδικότερα στην αναισθησιολόγο κ. Άρτεμις Παπαδήμα για τις πολύτιμες επιστημονικές συμβουλές και εύστοχες παρατηρήσεις τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου για τη συμπαράσταση και την ηθική υποστήριξή τους καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας είμαι ευγνώμων στον Γεώργιο Χατζόπουλο, ο οποίος με στήριξε έμπρακτα με τον δικό του τρόπο. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς την οικογένειά μου και ιδιαιτέρως στους γονείς μου για την διαχρονική συμπαράστασή τους, την υλική και ηθική στήριξη των επιλογών μου. 9

10 10

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...5 Abstract.7 Ευχαριστίες...9 Ευρετήριο Σχημάτων...13 Ευρετήριο Πινάκων.14 Εισαγωγή Αναισθησία 1.1 Γενικά Τεχνικές αναισθησίας Γενική αναισθησία Περιοχική αναισθησία Τοπική αναισθησία Καταστολή Συνδυασμένη αναισθησία Αναισθητικά φάρμακα στη γενική αναισθησία Εισπνεόμενα Ενδοφλέβια Επιπλοκές κατά τη γενική αναισθησία Η Τεχνολογία RFID 2.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή Δομή και αρχές λειτουργίες των συστημάτων RFID Συστατικά μέρη ενός RFID συστήματος Ετικέτες Χαρακτηριστικά Κατηγορίες ετικετών Αναγνώστης Χαρακτηριστικά Κατηγοριοποίηση Ενδιάμεσο Λογισμικό Εφαρμογές της τεχνολογίας RFID

12 3. Arduino 3.1 Γενικά για το Arduino UNO Τεχνικά χαρακτηριστικά του Arduino UNO Φυσικά χαρακτηριστικά του Arduino UNO Τροφοδοσία Μνήμη Ακροδέκτες Προστασία Επικοινωνία Μοντέλα Arduino Shields Ethernet Shield Σχεδιασμός και υλοποίηση του συστήματος 4.1 Γενική περιγραφή του συστήματος Στοιχεία του συστήματος Αρχιτεκτονική του συστήματος Παράδειγμα χρήσης Συμπεράσματα...73 Παράρτημα Α...75 Παράρτημα Β...77 Παράρτημα Γ...79 Παράρτημα Δ...81 Παράρτημα Ε...85 Βιβλιογραφία

13 Ευρετήριο σχημάτων Σχήμα 1.1: Συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών του ασθενή (monitoring) και αντλίες...17 Σχήμα 2.1: Ιστορική αναδρομή RFID τεχνολογίας...30 Σχήμα 2.2: Ιστορική αναδρομή RFID τεχνολογίας...30 Σχήμα 2.3: Μοντέλο master-slave...31 Σχήμα 2.4: Ετικέτα...31 Σχήμα 2.5: Παθητική ετικέτα...32 Σχήμα 2.6: Ενεργητικές ετικέτες...32 Σχήμα 2.7: Ετικέτες στις διάφορες συχνότητες λειτουργίας...35 Σχήμα 2.8: Smart label...36 Σχήμα 2.9: Δίσκοι...36 Σχήμα 2.10: Γυάλινοι σωλήνες...37 Σχήμα 2.11: Ear tag...37 Σχήμα 2.12: Collar tag...37 Σχήμα 2.13: Ceramic tags...37 Σχήμα 2.14: Αναγνώστης (στο αριστερό μέρος διακρίνεται η μονάδα ελέγχου ενώ στο δεξιό η μονάδα υψηλών συχνοτήτων)...39 Σχήμα 2.15: Μπλοκ διάγραμμα ενός αναγνώστη...39 Σχήμα 2.16: Μονάδα ελέγχου...40 Σχήμα 2.17: Φορητοί αναγνώστες...41 Σχήμα 2.18: Σταθερός αναγνώστης...42 Σχήμα 2.19: Ολοκληρωμένοι αναγνώστες...42 Σχήμα 2.20: Ρόλος του ενδιάμεσου λογισμικού σε ένα RFID σύστημα...43 Σχήμα 2.21: Εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε μια βιβλιοθήκη...43 Σχήμα 2.22: Ηλεκτρονικό διαβατήριο...44 Σχήμα 2.23: Έλεγχος πρόσβασης με χρήση της τεχνολογίας RFID...45 Σχήμα 3.1: Arduino UNO...47 Σχήμα 3.2: Μοντέλα Arduino...52 Σχήμα 3.3: Arduino WiFi Shield...53 Σχήμα 3.4: Arduino Ethernet Shield...53 Σχήμα 3.5: Wireless SD Shield...53 Σχήμα 3.6: Wireless Proto Shield...54 Σχήμα 3.7: Motor Shield...54 Σχήμα 3.8: GSM Shield...54 Σχήμα 4.1: SOAP Envelope...58 Σχήμα 4.2: Σχήμα βάσης δεδομένων...60 Σχήμα 4.3: RDM630 Reader...61 Σχήμα 4.4: Συνδεσμολογία Arduino-Ethernet Shield-Rfid Reader...62 Σχήμα 4.5: Model View ViewModel...63 Σχήμα 4.6: Αρχιτεκτονική συστήματος...64 Σχήμα 4.7: Αρχικό μήνυμα οθόνης...66 Σχήμα 4.8: Εισαγωγή αριθμού μητρώου ασθενούς...66 Σχήμα 4.9: Προβολή στοιχείων ασθενούς και μείγματος φαρμάκου που του αντιστοιχεί...67 Σχήμα 4.10: Μήνυμα σε περίπτωση επιλογής σωστού μείγματος...69 Σχήμα 4.11: Μήνυμα σε περίπτωση επιλογής λανθασμένου μείγματος...70 Σχήμα 4.12: Εισαγωγή αριθμού μητρώου ασθενούς

14 Σχήμα 4.13: Προβολή στοιχείων ασθενούς και μείγματος που του αντιστοιχεί...71 Σχήμα 4.14: Μήνυμα σε περίπτωση επιλογής λανθασμένου μείγματος...71 Σχήμα 4.15: Μήνυμα σε περίπτωση επιλογής λανθασμένου μείγματος...72 Σχήμα 4.16: Μήνυμα σε περίπτωση επιλογής σωστού μείγματος...72 Σχήμα 4.17: Μήνυμα σε περίπτωση εισαγωγής Α.Μ που δεν αντιστοιχεί σε κάποιον ασθενή...73 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά ετικετών με βάση την πηγή ενέργειας τους...33 Πίνακας 2.2: Χαρακτηριστικά ετικετών ανά κλάση...38 Πίνακας 3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά Arduino UNO...48 Πίνακας 3.2: Χαρακτηριστικά διάφορων μοντέλων Arduino...51 Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά RDM630 Reader...61 Πίνακας 4.2: Δοσολογία ενδοφλέβιων αναισθητικών φαρμάκων

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ιατρικά λάθη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που γίνονται κατά τη γενική αναισθησία, αποτελούν μία από τις 10 κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 1970, η πιθανότητα σοβαρής αναισθησιολογικής επιπλοκής π.χ. θάνατος, μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ήταν περίπου 1 στις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ στις μέρες μας περίπου 1 στις Μιας και η αναισθησιολογία δεν ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των θεραπευτικών μεθόδων, είναι η μόνη ιατρική ειδικότητα στην οποία απαιτείται 100% επιτυχία. Για να γίνει εφικτό όμως αυτό, θα πρέπει να αναζητηθούν και να μελετηθούν τα αίτια που οδηγούν σε λάθη κατά τη χορήγηση και τη διατήρηση της αναισθησίας. Σύμφωνα με εκτενείς έρευνες που έχουν διεξαχθεί, το 87% των λαθών οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και σε ανεπάρκειες του συστήματος υγείας της κάθε χώρας. Οι περισσότεροι αναισθησιολόγοι παραδέχονται ότι έχουν κάνει τουλάχιστον ένα λάθος στη χορήγηση ενδοφλέβιων αναισθητικών φαρμάκων στην επαγγελματική τους καριέρα (λάθος φάρμακο, λανθασμένη δόση και λανθασμένη οδός χορήγησης). Ενώ οι συνέπειες αυτών των λαθών μπορεί να είναι αμελητέες και ο ασθενής να μην υποστεί καμία σοβαρή επιπλοκή, κάποια λάθη μπορούν να αποβούν μοιραία και να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα και τεχνικές για την πρόληψη των επιπλοκών κατά την αναισθησία. Η τεχνολογική πρόοδος οδήγησε σε νέα φάρμακα που προκαλούν λιγότερες επιπλοκές και σε σύγχρονες τεχνικές παρακολούθησης των ασθενών που υποκαθιστούν τις αισθήσεις του αναισθησιολόγου. Έτσι παρατηρείται μια μείωση των επιπλοκών αλλά όχι των λαθών που αφορούν τη λάθος χορήγηση φαρμάκων. Τα συστήματα που έχουν προταθεί για την ελάττωση των συγκεκριμένων λαθών είναι ελάχιστα ενώ τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους δεν ήταν τα αναμενόμενα καθώς δεν περιόριζαν επαρκώς τον ανθρώπινο παράγοντα στην επιλογή φαρμάκων και παρουσίαζαν προβλήματα χρηστικότητας. Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζεται ένα σύστημα ελέγχου χορήγησης μειγμάτων ενδοφλέβιων φαρμάκων κατά τη γενική αναισθησία κάνοντας χρήση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) και ενός υπολογιστικού συστήματος που βασίζεται στην πλατφόρμα Arduino UNO. Η διπλωματική εργασία αναπτύσσεται σε 4 ενότητες. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην αναισθησία και στις τεχνικές της, μια λεπτομερής περιγραφή των αναισθητικών φαρμάκων και των επιπλοκών της αναισθησίας, καθώς και μια παρουσίαση διάφορων ερευνών που διεξήχθησαν σε διάφορες χώρες σχετικά με τις επιπλοκές και τα αίτια τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια διεξοδική ανάλυση της τεχνολογίας RFID, των αρχών λειτουργίας της και των συστατικών μερών ενός RFID συστήματος ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς η πλατφόρμα Arduino UNO. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται διεξοδικά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος ελέγχου χορήγησης μειγμάτων αναισθητικών φαρμάκων και εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα. 15

16 16

17 1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 1.1 Γενικά Με τον όρο αναισθησία αναφερόμαστε στην προσωρινή καταστολή της αίσθησης του πόνου και της μνήμης, που επέρχεται με διάφορα φάρμακα, με σκοπό την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων ή διαγνωστικών διεργασιών. Η χορήγηση των φαρμάκων, που γίνεται ενδοφλέβια ή/και μέσω αναπνευστικής οδού, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο αναισθησιολόγο. Η αναισθησία πρωτοεμφανίστηκε στην αρχαιότητα όταν οι αρχαίοι λαοί χρησιμοποιούσαν το χυμό από φύλλα παπαρούνας (το όπιο) [1] και τις ρίζες του Μανδραγόρα για την περάτωση χειρουργικών επεμβάσεων. Παρόλο που υπάρχουν αναφορές για εφαρμογή κάποιας μορφής αναισθησίας στους επόμενους αιώνες, η ανάπτυξη της ουσιαστικά ξεκίνησε στα μέσα του 19 ου αιώνα. Σταθμός στην εξέλιξη της αναισθησίας θεωρείται η 16 η Οκτωβρίου του 1846, όταν ένας οδοντίατρος, ο William Thomas Green Morton, έκανε δημόσια επίδειξη αναισθησίας με αιθέρα κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης [2]. Ύστερα από αυτό το περιστατικό, αρχίζει μια σημαντική πρόοδος της αναισθησίας με τον αιθέρα, το χλωροφόρμιο καθώς και το πρωτοξείδιο του αζώτου να πρωτοστατούν. Κατά τον εικοστό αιώνα εισάγονται νέα φάρμακα και συσκευές παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών (monitoring), καθιστώντας την αναισθησία πιο ασφαλή και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πραγματοποίησης πολύ δύσκολων και επώδυνων χειρουργικών επεμβάσεων. Σχήμα 1.1: Συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών του ασθενή (monitoring) και αντλίες 17

18 1.2 Τεχνικές αναισθησίας Οι τεχνικές αναισθησίας είναι οι εξής: Γενική αναισθησία Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για επεμβάσεις στις οποίες ο ασθενής πρέπει να αναισθητοποιείται πλήρως. Ο ασθενής δηλαδή χάνει όλες τις αισθήσεις του και όλα τα όργανα του βρίσκονται σε καταστολή. Οι φάσεις της γενικής αναισθησίας είναι οι εξής: Εισαγωγή Συντήρηση Ανάνηψη Για την εισαγωγή του ασθενούς στη γενική αναισθησία χορηγούνται συνήθως 3 κατηγορίες φαρμάκων, ένα υπνωτικό, ένα αναλγητικό και ένα μυοχαλαρωτικό. Πραγματοποιείται απώλεια της συνείδησης και καταστολή της αναπνοής. Κατόπιν εξασφαλίζεται ο αεραγωγός του ασθενούς, με την τοποθέτηση ενδοτραχειακού σωλήνα, ή εναλλακτικά λαρυγγικής μάσκας, και συνδέεται με το αναισθησιολογικό μηχάνημα/αναπνευστήρα, οπότε και εφαρμόζεται μηχανικός αερισμός. Στη φάση της συντήρησης, διατηρείται η αναισθησία συνήθως με τη χορήγηση πτητικού αερίου και γίνεται συμπληρωματική χορήγηση αναλγησίας και μυοχαλαρωτικού φαρμάκου ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε χειρουργικής επέμβασης. Στο τέλος της επέμβασης, γίνεται διακοπή της χορήγησης των φαρμάκων και ο ασθενής αφυπνίζεται. Οδηγείται στην αίθουσα ανάνηψης και παραμένει εκεί έως ότου βεβαιωθεί ο αναισθησιολόγος ότι μπορεί να μεταφερθεί στο θάλαμο με ασφάλεια Περιοχική αναισθησία Σε αντίθεση με τη γενική αναισθησία, στην περιοχική ο ασθενής παραμένει ξύπνιος (δηλαδή διατηρεί την αυτόματη αναπνοή) κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Τα αναισθητικά φάρμακα εγχέονται με ένεση στην περιοχή από όπου περνάει το δίκτυο νεύρων που νευρώνουν την περιοχή στην οποία γίνεται η χειρουργική επέμβαση. Έτσι αναισθητοποιείται μόνο η συγκεκριμένη περιοχή χωρίς να επηρεάζεται η καρδιά και ο εγκέφαλος. Παραδείγματα περιοχικής αναισθησίας είναι η επισκληρίδιος και η ραχιαία αναισθησία όπου αδρανοποιούνται τα νεύρα από τη μέση και κάτω και εφαρμόζονται κυρίως σε γυναικολογικές, μαιευτικές και ουρολογικές επεμβάσεις Τοπική αναισθησία Η τοπική αναισθησία χρησιμοποιείται για να αναισθητοποιηθεί μόνο ένα μικρό τμήμα του σώματος. Εφαρμόζεται σε μικροεπεμβάσεις όπως βιοψίες δέρματος και οδοντιατρικές επεμβάσεις και έχει μικρή διάρκεια. Τα τοπικά αναισθητικά χορηγούνται με ένεση αλλά κυκλοφορούν και σε άλλες μορφές, όπως σπρέι και αλοιφές. 18

19 1.2.4 Καταστολή Στην καταστολή (αναφέρεται και ως αναισθησία με μέθη), χορηγούνται φάρμακα εισπνεόμενα, ενδοφλέβια ή από το στόμα, που ηρεμούν τον ασθενή και τον κάνουν να νιώσει νυσταγμένο παρόλο που παραμένει ξύπνιος. Χρησιμοποιείται σε πολύ σύντομες επεμβάσεις και περιλαμβάνει παυσίπονο που χορηγείται ενδοφλέβια και ένα ήπιο υπνωτικό Συνδυασμένη αναισθησία Στη συνδυασμένη αναισθησία συνδυάζονται 2 από τις παραπάνω τεχνικές κυρίως η γενική και η περιοχική. 1.3 Αναισθητικά φάρμακα στη γενική αναισθησία Τα αναισθητικά φάρμακα χωρίζονται αναλόγως τον τρόπο χορήγησής τους σε 2 μεγάλες κατηγορίες: τα εισπνεόμενα και τα ενδοφλέβια Εισπνεόμενα Τα εισπνεόμενα αναισθητικά είναι είτε αέρια είτε πτητικά. Τα αέρια υγροποιούνται υπό πίεση και αποθηκεύονται σε οβίδες από τις οποίες εξέρχονται σε αέρια μορφή, ενώ τα πτητικά είναι υγρά και εξατμίζονται με τη βοήθεια εξατμιστήρων [3]. Επίσης έχουν αναλγητική, υπνωτική και μυοχαλαρωτική δράση. Το αέριο αναισθητικό που χρησιμοποιείται στις μέρες μας είναι το πρωτοξείδιο (ή υποξείδιο) του αζώτου (Ν2Ο). Έχει ήπιες αναλγητικές ιδιότητες, δεν είναι ισχυρό αναισθητικό και για αυτό το λόγο χρειάζεται να συμπληρώνεται από άλλα ενδοφλέβια ή πτητικά αναισθητικά. Τα πτητικά αναισθητικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις χειρουργικές επεμβάσεις είναι το ισοφλουράνιο, το δεσφλουράνιο, το αλοθάνιο και το σεβοφλουράνιο Ενδοφλέβια Η κύρια δράση των ενδοφλέβιων αναισθητικών είναι η πρόκληση απώλειας της συνείδησης και αμνησίας. Χορηγούνται σε εφάπαξ δόσεις (bolus), σε επαναληπτικές δόσεις ή σε συνεχή έγχυση. Ακολουθεί μια αναφορά στα ενδοφλέβια αναισθητικά που χρησιμοποιούν σήμερα οι αναισθησιολόγοι καθώς και στη δοσολογία τους σύμφωνα με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) [4]. Προποφόλη: Η προποφόλη είναι βραχείας δράσης αναισθητικό με κύρια χαρακτηριστικά την ταχεία έναρξη και γρήγορη αφύπνιση. Συνυπολογίζοντας και την αντιεμετική της δράση, είναι το φάρμακο επιλογής σε βραχείας 19

20 διάρκειας χειρουργικές επεμβάσεις, για εισαγωγή και συντήρηση της αναισθησίας και καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Δεν ενδείκνυται σε εγκύους και ασθενείς που έχουν αλλεργία στο φάρμακο. Δοσολογία: Εισαγωγή στην αναισθησία Συντήρηση της αναισθησίας Καταστολή στις ΜΕΘ 2-3 mg/kg αναλόγως της ηλικίας και των απαιτήσεων της επέμβασης σε ρυθμό έγχυσης 4 ml/10sec ή 2 ml/10 sec αναλόγως της κατάστασης του ασθενούς Διαλείπουσα χορήγηση mg Συνεχής έγχυση με ρυθμό mg/kg/min ή 5-10mg/kg/h Συνεχής έγχυση με ρυθμό mg/kg/h Κεταμίνη: Η Κεταμίνη προκαλεί διαχωριστική αναισθησία, δηλαδή ενώ ο ασθενής φαίνεται να είναι σε εγρήγορση με ανοιχτά μάτια και νυσταγμικό βλέμμα, δεν ανταποκρίνεται σε αισθητικά ερεθίσματα [5]. Επίσης προκαλεί αμνησία και αναλγησία ενώ στην αφύπνιση ο ασθενής έχει σύγχυση και παραισθήσεις. Αποτελεί το βασικό αναισθητικό για εισαγωγή και διατήρηση αναισθησίας σε ασθενείς με καρδιαγγειακή καταστολή, με άσθμα και με αιμορραγικό shock. Επιπλέον ενδείκνυται για επανειλημμένες χορηγήσεις αναισθησίας ειδικά στα παιδιά και για αναισθησία εκτός χειρουργείου. Δοσολογία: Εισαγωγή στην αναισθησία Συντήρηση της αναισθησίας 1-2 mg/kg ενδοφλεβίως ή 4-5 mg/kg ενδομυϊκώς 1/3 της αρχικής δόσης Ετομιδάτη: Η Ετομιδάτη είναι αναισθητικό με ταχεία έναρξη δράσης και γρήγορη αφύπνιση με καρδιαγγειακή σταθερότητα και μη έκλυση ισταμίνης [3]. Χρησιμοποιείται για εισαγωγή στην αναισθησία και ειδικότερα σε ασθενείς με βαριά γενική κατάσταση και ασταθές καρδιαγγειακό σύστημα. Δοσολογία: Εισαγωγή στην αναισθησία mg/kg ενδοφλεβίως ανάλογα με την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενούς Θειοπεντάλη: Η Θειοπεντάλη ή Θειοπεντόνη είναι ένα ισχυρό, με ταχεία έναρξη δράσης ενδοφλέβιο αναισθητικό. Χρησιμοποιείται για εισαγωγή την αναισθησία αλλά και για τον έλεγχο σπασμών όπως στην επιληψία. Δοσολογία: 20

21 Εισαγωγή στην αναισθησία Έλεγχος σπασμών 3-5 mg/kg ενδοφλεβίως αναλόγως της ηλικίας, του φύλου, του σωματικού βάρους και της γενικής κατάστασης του ασθενούς 1-3 mg/kg Βενζοδιαζεπίνες: Οι βενζοδιαζεπίνες χορηγούνται ως αγχολυτικά στην προνάρκωση, για εισαγωγή στην αναισθησία, για καταστολή κατά τη διάρκεια περιοχικής ή τοπικής αναισθησίας ή ως συμπλήρωμα της γενικής, για καταστολή ασθενών στη ΜΕΘ και για έλεγχο των σπασμών. Οι βενζοδιαζεπίνες που χρησιμοποιούνται είναι η Διαζεπάμη, η Μιδαζολάμη και η Λοραζεπάμη. Η Διαζεπάμη, που έχει μακρά διάρκεια δράσης, χρησιμοποιείται κυρίως για εισαγωγή στην αναισθησία, ενώ η Λοραζεπάμη, που προκαλεί έντονη αμνησία και έχει αργή έναρξη δράσης, κυρίως στην προνάρκωση. Η Μιδαζολάμη χορηγείται στην προνάρκωση, στην εισαγωγή στην αναισθησία και στην καταστολή στη διάρκεια περιοχικής αναισθησίας. Χρησιμοποιείται πιο συχνά από τις άλλες δύο βενζοδιαζεπίνες επειδή δεν προκαλεί πόνο στην ενδοφλέβια έγχυση και έχει σύντομη έναρξη δράσεως. Δοσολογίες: Διαζεπάμη Προνάρκωση Εισαγωγή στην αναισθησία Καταστολή mg/kg από το στόμα μιάμιση ώρα πριν την εγχείρηση mg/kg ενδοφλεβίως αναλόγως της ηλικίας, του σωματικού βάρους και της γενικής κατάστασης του ασθενούς mg/kg ενδοφλεβίως Λοραζεπάμη Προνάρκωση Καταστολή 0.05 mg/kg από το στόμα 2 ώρες πριν την εγχείρηση mg/kg ενδομυϊκώς mg/kg ενδοφλεβίως Μιδαζολάμη Προνάρκωση Εισαγωγή στην αναισθησία Καταστολή mg/kg ενδομυϊκώς για παιδιά λεπτά πριν την εγχείρηση mg/kg ενδομυϊκώς για ενήλικες mg/kg ή mg εφάπαξ ενδοφλεβίως mg/kg ενδοφλεβίως Οπιοειδή: Η κύρια δράση των οπιοειδών είναι η καταστολή του πόνου. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα αναισθητικά φάρμακα στην 21

22 προνάρκωση, στην εισαγωγή και στη συντήρηση της αναισθησίας καθώς και στη μετεγχειρητική αναλγησία. Τα οποιοειδή που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι η Μορφίνη (κυρίως για την αντιμετώπιση μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου), η Πεθιδίνη, η Ρεμιφεντανύλη και η Φεντανύλη. Η Ρεμιφεντανύλη, που είναι φάρμακο υπερβραχείας διάρκειας δράσης, χρησιμοποιείται κυρίως για αναλγησία κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας. Η Φεντανύλη που χαρακτηρίζεται από ταχεία έναρξη και βραχεία διάρκεια χρήσης, χορηγείται για συντήρηση της αναισθησίας και για μετεγχειρητική αναλγησία. Δοσολογίες: Μορφίνη Προνάρκωση Συντήρηση αναισθησίας Μετεγχειρητική αναλγησία mg/kg ενδομυϊκώς mg/kg ενδοφλεβίως σε διηρημένες δόσεις mg/kg/h ενδοφλεβίως (PCA) mg/kg ενδομυϊκώς Πεθιδίνη Προνάρκωση Συντήρηση αναισθησίας Μετεγχειρητική αναλγησία mg/kg ενδομυϊκώς mg/kg ενδοφλεβίως σε διηρημένες δόσεις mg/kg ενδοφλεβίως (εφάπαξ δόσεις) mg/kg ενδομυϊκώς Ρεμιφεντανύλη Εισαγωγή στην αναισθησία Συντήρηση αναισθησίας μg/kg ενδοφλεβίως σε διάστημα όχι μικρότερο των 30 Συνεχής στάγδην έγχυση αρχικά μg/kg/min και έπειτα μg/kg/min Φεντανύλη Συντήρηση αναισθησίας Μετεγχειρητική αναλγησία μg/kg ενδοφλεβίως σε διηρημένες δόσεις μg/kg/h ενδοφλεβίως (PCA) Μυοχαλαρωτικά: Τα μυοχαλαρωτικά χορηγούνται κυρίως για μυοχάλαση κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας. Διακρίνονται σε αποπολωτικούς και σε μη αποπολωτικούς νευρομυϊκούς αποκλειστές. Οι αποπολωτικοί έχουν βραχεία διάρκεια δράσης και κύριος εκπρόσωπός τους είναι η σουκινυλοχολίνη η οποία χρησιμοποιείται για γρήγορη εισαγωγή και επείγουσα διασωλήνωση ασθενών. Τα μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά διακρίνονται αναλόγως τη διάρκεια δράσης τους σε: 22

23 μακράς διάρκειας (>30 min) π.χ. d-τουβοκουρορίνη που δεν χρησιμοποιείται πλέον και Πανκουρόνιο ενδιάμεσης διάρκειας (20-30 min) π.χ. Ατρακούριο, Σισατρακούριο και Ροκουρόνιο Βραχείας δράσης (<20 min) π.χ. το Μιβακούριο [3]. Το μυοχαλαρωτικό που χορηγείται πιο συχνά είναι το Ροκουρόνιο. Χρησιμοποιείται για μυοχάλαση στη διάρκεια της γενικής αναισθησίας και για διευκόλυνση της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης [4]. Δοσολογία: Διευκόλυνση της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης Διατήρηση του νευρομυϊκού αποκλεισμού 0.6 mg/kg ενδοφλεβίως με έναρξη δράσης σε sec. διαλείπουσα χορήγηση 0.15 mg/kg ανάλογα με τις απαιτήσεις συνεχής στάγδην έγχυση σε ρυθμό 5-10 μg/kg/ min 1.4 Επιπλοκές κατά τη γενική αναισθησία Από το 1950 και έπειτα, πολλοί επιστήμονες άρχισαν να συνειδητοποιούν πως στη χορήγηση γενικής αναισθησίας ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Έτσι, άρχισαν να διεξάγονται πολλές έρευνες για την καταγραφή γεγονότων που σχετίζονταν με την αναισθησία (ατυχήματα, θάνατοι, επιπλοκές) καθώς και για την αναζήτηση των αιτιών τους. Παρακάτω ακολουθούν οι κυριότερες επιπλοκές της γενικής αναισθησίας όπως έχουν προκύψει από έρευνες, καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα από μεγάλες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες χώρες. Οι συχνότερες επιπλοκές της αναισθησίας είναι οι εξής: Ναυτία Εμετός Αλλεργία στα φάρμακα Πόνος στο λαιμό Τραυματισμός στόματος και δοντιών Κεφαλαλγία Υποθερμία Μυαλγία Ζάλη και θολή όραση Σύγχυση και απώλεια μνήμης Υπόταση Υπέρταση Βρογχόσπασμος Λαρυγγόσπασμος Διατήρηση συνείδησης 23

24 Οι πιο σπάνιες και σοβαρότερες επιπλοκές είναι οι εξής: Πνευμονική λοίμωξη Καρδιακή βλάβη Εγκεφαλική βλάβη Θρόμβωση Κάκωση νεύρων Κακοήθης υπερθερμία Θάνατος Αυστραλία: Σύμφωνα με μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία από την AIMS (Australian Incident Monitoring Study) και αφορά τη χρονική περίοδο , από τα 8088 συμβάματα που καταγράφηκαν, τα 896 αφορούσαν λάθη που σχετίζονταν με φάρμακα (drug error) [6]. Ως σύμβαμα στην ιατρική ορίζεται ένα μη αναμενόμενο γεγονός που μείωσε η θα μπορούσε να μειώσει τα όρια ασφαλείας του ασθενούς [7]. Από αυτά τα 896, τα 452 (50,4%) οφείλονταν σε λάθη κατά την προετοιμασία της σύριγγας και του φαρμάκου, τα 234 (26,1 %) σε δυσλειτουργία του εξοπλισμού, τα 126 (14,1%) σε εσφαλμένη οδό χορήγησης και τα 35 σε σφάλμα επικοινωνίας του ιατρικού προσωπικού. Από τα 452 λάθη κατά την προετοιμασία της σύριγγας και του φαρμάκου, τα 55 ήταν σφάλματα της διαδικασίας διάλυσης του φαρμάκου, ή σφάλματα στην περιεκτικότητα του φαρμάκου. Τα 169 περιστατικά οφείλονταν στη χορήγηση λάθος φαρμάκου, ενώ τα 187 οφείλονταν σε λάθη στις ετικέτες των φαρμάκων. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα σφάλματα αυτά ήταν οι κάτωθι: Έλλειψη προσοχής Βιασύνη Εσφαλμένες ετικέτες φαρμάκων Περισπασμός Λάθη επικοινωνίας Κόπωση Έλλειψη ελέγχων του εξοπλισμού Tα αποτελέσματα των 896 περιστατικών ήταν 105 περιπτώσεις μικρής νοσηρότητας, 42 περιπτώσεις σημαντικής νοσηρότητας, τα 20 οδήγησαν σε ανάγκη καθημερινής φροντίδας, τα 25 σε παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο, τα 40 σε διατήρηση της συνείδησης κατά τη διάρκεια της επέμβασης, τα 658 δεν είχαν κάποια σημαντική επιπλοκή, ενώ τα 3 είχαν μη καθορισμένες παρενέργειες. Τέλος, σε 3 από τις περιπτώσεις, τα σφάλματα οδήγησαν στο θάνατο του ασθενούς. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι τα φάρμακα που εμπλέκονταν κυρίως στα περιστατικά λάθους χορήγησης ήταν τα οποιοειδή, οι βενζοδιαζεπίνες και τα μυοχαλαρωτικά. Ιαπωνία: Σε έρευνα που διεξήχθη στα νοσοκομεία της Ιαπωνίας σε διάρκεια 5 ετών ( ), μελετήθηκαν 2,363,038 περιπτώσεις ασθενών και προέκυψε ότι το ποσοστό θνησιμότητας από αναισθησία ήταν περίπου 1: [8]. Αξιοσημείωτο ήταν ότι το 22,4% των θανάτων οφείλονταν σε αποτρέψιμα ανθρώπινα λάθη. 24

25 Πιο πρόσφατα, η Εταιρία Ιαπώνων Αναισθησιολόγων, JSA (Japanese Society of Anesthesiologists) μελέτησε περιπτώσεις αναισθησίας σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο σε διάρκεια 8 ετών ( ). Καταγράφηκαν 233 συμβάματα από τα οποία τα 61 οφείλονταν σε υπερδοσολογία, παράλειψη ή χορήγηση λάθος φαρμάκου [9]. Δανία: Σε έρευνα που βασιζόταν σε δεδομένα της Ασφαλιστικής Ένωσης ασθενών Δανίας (Danish Patient Insurance Association), προέκυψε ότι κατά τη χρονική διάρκεια μεταξύ του 1996 και 2004, 24 θάνατοι στα νοσοκομεία της Δανίας προήλθαν από λάθη κατά τη χορήγηση της αναισθησίας. Μάλιστα, οι 8 εξ αυτών προήλθαν από λάθη στη χορήγηση φαρμάκων όπως υπερδοσολογία [10]. Γαλλία: Σε έρευνα που διεξήχθη το 1999 σε ολόκληρη τη Γαλλία [11], προέκυψε ότι τα ποσοστά θνησιμότητας από την αναισθησία μειώθηκαν 10 φορές σε σχέση με αυτά που είχαν προκύψει από μία άλλη έρευνα του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας στο διάστημα 1978 έως 1982 [12]. Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτών των 4 ετών, καταγράφηκαν 268 σοβαρές επιπλοκές που οφείλονταν στην αναισθησία, συμπεριλαμβάνοντας 67 θανάτους και 16 περιπτώσεις όπου ο ασθενής έπεσε σε κώμα. Το ποσοστό θνησιμότητας υπολογίστηκε 1: ενώ το ,69: Ηνωμένο Βασίλειο: Το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς και Εκμάθησης του Ηνωμένου Βασιλείου (National Reporting and Learning System) μελέτησε στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2004 έως το Φεβρουάριο του 2006, περιστατικά σχετιζόμενα με την αναισθησία που μπορούσαν να βλάψουν ή έβλαψαν οποιοδήποτε ασθενή που έλαβε περίθαλψη χρηματοδοτούμενη από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS). Τα 2842 (22,5%) κατέληξαν σε μικρού ή μεσαίου βαθμού νοσηρότητα του ασθενή ενώ 269 (2,1%) σε σοβαρή επιπλοκή ή θάνατο [13]. Νέα Ζηλανδία: Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, το 89% των ιατρών που πήραν μέρος, παραδέχθηκαν πως έχουν κάνει τουλάχιστον ένα λάθος στη χορήγηση αναισθητικού φαρμάκου κάποια στιγμή στην καριέρα τους. Επίσης, προέκυψε ότι το ποσοστό λανθασμένης ενδοφλέβιας χορήγησης είναι 1:200 όπου το 20% οφείλεται σε λάθος δόση και ένα άλλο 20% σε χορήγηση λάθος φαρμάκου [14]. Καναδάς: Το 85% των 687 αναισθησιολόγων που πήραν μέρος σε έρευνα που διεξήχθη μεταξύ της Ένωσης Αναισθησιολόγων του Καναδά, παραδέχθηκαν ότι έχει κάνει τουλάχιστον ένα λάθος στη χορήγηση φαρμάκων. Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι το 70,4% των λαθών αφορούσαν χορήγηση λάθος φαρμάκου, το 46,8% λάθη στις ετικέτες των φαρμάκων και το 62,9% λάθη στην ανάγνωση της ετικέτας. Τα αποτελέσματα αυτών των λαθών ήταν τα εξής: 368 (35,4%) περιπτώσεις μικρής νοσηρότητας 597 (57,5%) περιπτώσεις με καμία σημαντική επιπλοκή 15 (1,4%) περιπτώσεις σημαντικής νοσηρότητας (καρδιακή προσβολή, έμφραγμα, τραυματισμός) 4 (0,4%) θάνατοι. 25

26 Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως η πλειοψηφία των αναισθησιολόγων παραδέχτηκε ότι δεν διαβάζει σχεδόν ποτέ το όνομα του φαρμάκου στην ετικέτα [15]. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Σε έρευνα που διεξήχθη σε 4 μεγάλα νοσοκομεία της Βοστόνης διαπιστώθηκε ότι τα ανθρώπινα λάθη ήταν η κύρια αιτία των άσχημων περιστατικών που σχετίζονταν με την αναισθησία. Καταγράφηκαν 1089 συμβάματα από τα οποία τα 70 ήταν σημαντικής νοσηρότητας [16]. Σε μια άλλη έρευνα που δημοσιεύθηκε από την ίδια επιστημονική ομάδα, προέκυψε ότι οι παράγοντες που συνέβαλαν στα σφάλματα κατά τη διάρκεια της αναισθησίας είναι οι κάτωθι [17]: Έλλειψη εμπειρίας (16%) Έλλειψη εξοικείωσης με τον εξοπλισμό (9,4%) Κακή επικοινωνία με το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό (5,6%) Βιασύνη (5,4%) Απροσεξία (5,4%) Κούραση (5%) Υπερβολική εξάρτηση από το υπόλοιπο προσωπικό (5%) Αποτυχία να εκτελεστεί φυσιολογικός έλεγχος (4,6%) Κατάρτιση ή εμπειρία (4,6%) Έλλειψη αρκετής επιτήρησης (3,7%) Εργασιακό περιβάλλον ή συνάδελφοι (3,7%) Περιορισμένο οπτικό πεδίο (3,5%) Ψυχικοί και σωματικοί παράγοντες (3,3%) Έλλειψη εξοικείωσης με χειρουργικές επεμβάσεις (2,9%) Απόσπαση προσοχής (2,7%) Λάθη στις ετικέτες των φαρμάκων (2,5%) Παράγοντες σχετιζόμενοι με την επιτήρηση (2,5%) Μη τήρηση συνηθισμένων προφυλάξεων (2,1%) Έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνική αναισθησία (2,1%) Διδακτική διαδικασία σε εξέλιξη (1,9%) Ανησυχία (1,7%) Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (1,2%) Απαιτητική ή δύσκολη περίπτωση (1,2%) Πλήξη (1%) Είδος της αναισθησίας (1%) Ανεπαρκής προετοιμασία (0,6%) Αργή διαδικασία (0,6%) Άλλο (0,6%) Βραζιλία: Σε έρευνα που διεξήχθη στη Βραζιλία, προέκυψε ότι την περίοδο τα ποσοστά θνησιμότητας εξαιτίας της αναισθησίας ήταν 2,28: ενώ την περίοδο ,12-1,12: [18]. Νορβηγία: Κατά την περίοδο πραγματοποιήθηκε μία έρευνα σε νοσοκομείο της Νορβηγίας με σκοπό να μετρηθούν τα ποσοστά λάθους στη χορήγηση φαρμάκων κατά την αναισθησία και κατά πόσο επηρεάζονται από τη χρήση χρωματιστών ετικετών στις 26

27 σύριγγες [19]. Καταγράφηκαν 63 περιστατικά σφάλματος σε συνολικά χειρουργικές επεμβάσεις από τα οποία τα 37 (58%) αφορούσαν χορήγηση λάθος φαρμάκου, οι 18 (29%) λάθος δόση φαρμάκου και οι υπόλοιπες 8 (13%) άλλες υποθέσεις όπως εκδήλωση αλλεργίας του ασθενή στα φάρμακα. Από αυτά τα περιστατικά, τα 27 ήταν ενδιάμεσης νοσηρότητας και τα 3 χαρακτηρίστηκαν σοβαρά. Επίσης προέκυψε ότι η χρήση χρωματιστών ετικετών δεν μείωσε σχεδόν καθόλου τα ποσοστά λάθους. Παρατηρούμε ότι στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η πιθανότητα σοβαρής αναισθησιολογικής επιπλοκής όπως θάνατος ή καρδιακή ανακοπή έχει μειωθεί αισθητά. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις πιο ασφαλείς τεχνικές που ακολουθούνται, στις σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης των ασθενών (monitoring) και στα νέα βελτιωμένα αναισθητικά φάρμακα. Παρ όλα αυτά, ο αριθμός των επιπλοκών είναι ακόμα μεγάλος και ένας από τους κύριους παράγοντες, όπως προκύπτει από τις έρευνες, είναι το ανθρώπινο λάθος κατά τη χορήγηση φαρμάκου (π.χ. υπερδοσολογία, ακούσια χορήγηση λάθος φαρμάκου). Δυστυχώς, ένα ποσοστό ανθρώπινου λάθους είναι αναπόφευκτο και δεν είναι αναγκαστικά συνδεδεμένο με ανικανότητα. Η χορήγηση ενδοφλέβιας αναισθησίας είναι μια ιδιαίτερη πολύπλοκη διαδικασία που μπορεί να απαιτήσει μέχρι και 40 βήματα. Έτσι, υπό συνθήκες πίεσης, κούρασης, έλλειψης προσωπικού και επικοινωνίας συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι πολλά φάρμακα έχουν παρόμοια συσκευασία, δεν είναι δύσκολο να γίνει ένα λάθος. Πολλές στρατηγικές έχουν προταθεί για την ελάττωση των σφαλμάτων κατά τη χορήγηση φαρμάκων όπως βελτίωση της εκπαίδευσης των αναισθησιολόγων και του προσωπικού που παίρνει μέρος στη χορήγηση αναισθησίας, χρησιμοποίηση χρωματικών ετικετών για τις σύριγγες, χρησιμοποίηση σταθερών και μη μεταβαλλόμενων διαλυμάτων φαρμάκων [7]. Βέβαια όπως είδαμε στη Νορβηγία, τα ποσοστά επιπλοκών δεν άλλαξαν σημαντικά με τη χρησιμοποίηση χρωματικών ετικετών στις σύριγγες. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως πρέπει να ληφθούν διαφορετικά μέτρα. Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία RFID, ένα υπολογιστικό σύστημα βασισμένο στην πλατφόρμα Arduino και μια βάση δεδομένων με τα χαρακτηριστικά των φαρμάκων αναισθησίας για να φτιάξουμε ένα σύστημα ελέγχου της χορήγησης ενδοφλέβιας αναισθησίας με σκοπό τη μείωση της συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία, που θα οδηγήσει στη μείωση της πιθανότητας επιπλοκών λόγω ανθρώπινου λάθους. 27

28 28

29 2. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID 2.1 Γενικά Μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες στις μέρες μας θεωρείται η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification). Η ταυτοποίηση μέσω συχνοτήτων / Ραδιοσυχνική Αναγνώριση όπως αναφέρεται στην ελληνική βιβλιογραφία, ανήκει στην γενικότερη κατηγορία των Συστημάτων Αυτόματης Αναγνώρισης και Συλλογής Δεδομένων AIDC (Automatic Identification and Data Capture Technology) και αποτελεί εξέλιξη των ραβδωτών κωδικών (barcodes). Η τεχνολογία RFID χρησιμοποιεί τα ραδιοκύματα για να αναγνωρίζει, να εντοπίζει και να συλλέγει πληροφορίες τόσο για έμψυχα όσο και για άψυχα αντικείμενα. 2.2 Ιστορική αναδρομή Η τεχνολογία RFID πρωτοεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου πολέμου για στρατιωτικούς λόγους. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε από τους Βρετανούς πιλότους το σύστημα IFF (Friend or Foe Identification) για να αποτρέπεται η κατάρριψη των φιλικών αεροπλάνων. Το στρατιωτικό σύστημα των συμμαχικών δυνάμεων εξέπεμπε ένα ραδιοσήμα σε κάθε αεροπλάνο που πλησίαζε και εφόσον ήταν φιλικό, ανάγκαζε τον αναμεταδότη του αεροπλάνου να ανταποκριθεί [20]. Με την απαραίτητη τεχνολογική ανάπτυξη, στο διάστημα από το 1940 έως και το 1970 παρουσιάστηκε μεγάλη πρόοδος στην έρευνα αυτής της νέας τεχνολογίας κυρίως για εμπορικούς λόγους. Αναπτύχθηκαν συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αντικειμένων (EAS-electronic article surveillance) [20], που χρησιμοποιούσαν ετικέτες με πληροφορία ενός bit, για την ανίχνευση προϊόντων που δεν είχαν πληρωθεί στα καταστήματα και κατ επέκταση την αποτροπή κλοπής. Το 1971 ο Mario Cardullo έκανε επίδειξη της τεχνολογίας, σε μορφή παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται σήμερα, σε εταιρία διαχείρισης λιμένων με σκοπό την παρακολούθηση εμπορευμάτων. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1973 γίνεται η παρουσίαση της πρώτης RFID ετικέτας από τους Steven Depp, Alfred Koelle, and Robert Frayman στο ερευνητικό εργαστήριο του Los Alamos των ΗΠΑ [21]. Παρόλ αυτά η πρώτη πατέντα με τον όρο RFID κατοχυρώθηκε το 1983 από τον Charles Waton [22]. Στις επόμενες δεκαετίες ο αριθμός των εταιριών και των ιδρυμάτων που ασχολήθηκαν με τη μελέτη ανάλογων εφαρμογών αυξήθηκε κατακόρυφα. Η τεχνολογία RFID αρχίζει να χρησιμοποιείται σε εργοστάσια, αυτοκινητοβιομηχανίες, σε διόδια δρόμων, στον εντοπισμό ζώων, φορτίων και σε πολλούς άλλους τομείς. Σήμερα χρησιμοποιείται σε πιο ευρεία γκάμα εφαρμογών (παρακάτω θα αναφερθούν ενδεικτικά ορισμένες) και είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας. 29

30 Σχήμα 2.1: Ιστορική αναδρομή RFID τεχνολογίας 2.3 Δομή και αρχές λειτουργίας των συστημάτων RFID Κάθε RFID σύστημα αποτελείται από τα εξής θεμελιώδη στοιχεία: 1. Έναν ή περισσότερους πομποδέκτες/ετικέτες (transponders/tags) οι οποίοι τοποθετούνται στο προς ταυτοποίηση αντικείμενο. 2. Τον αναγνώστη (reader) ο οποίος αναγνωρίζει τους πομποδέκτες/ετικέτες που βρίσκονται στο πεδίο εμβέλειας του και διαβάζει το περιεχόμενο τους. 3. Το ενδιάμεσο λογισμικό του συστήματος (Middleware), ο ρόλος του οποίου είναι η διαχείριση και η επεξεργασία των δεδομένων που διαβάζει ο αναγνώστης από τους πομποδέκτες/ετικέτες. Μπορεί να εκτελείται σε μικροεπεξεργαστή ή σε ξεχωριστό υπολογιστικό σύστημα. Σχήμα 2.2: Τυπικό RFID σύστημα 30

31 Η λειτουργία ενός RFID συστήματος στηρίζεται στο μοντέλο αφέντη-δούλου (masterslave). Αρχικά το μοντέλο εφαρμόζεται στην επικοινωνία λογισμικού-αναγνώστη όπου το λογισμικό, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αφέντη, ενεργοποιεί τον αναγνώστη (δούλο) δίνοντάς του τις απαραίτητες εντολές. Στη συνέχεια, το ίδιο μοντέλο εμφανίζεται στην επικοινωνία μεταξύ του αναγνώστη και της ετικέτας με τον αναγνώστη να αναλαμβάνει το ρόλο του αφέντη. Συγκεκριμένα ο αναγνώστης εκπέμπει μέσω ραδιοσυχνοτήτων ένα σήμα το οποίο λαμβάνεται από όσες ετικέτες βρίσκονται στο πεδίο εμβέλειάς του. Αυτοί τότε ενεργοποιούνται εκπέμποντας πίσω τα δεδομένα που έχουν αποθηκευμένα. Κατόπιν ο αναγνώστης λαμβάνει αυτά τα δεδομένα, τα οποία και μεταδίδει στο πληροφοριακό σύστημα ώστε να υποστούν επεξεργασία και να αποθηκευτούν. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του συστήματος [23]. Σχήμα 2.3: Μοντέλο master-slave 2.4 Συστατικά μέρη ενός RFID συστήματος Ετικέτες Χαρακτηριστικά Οι βασικές λειτουργίες μίας ετικέτας είναι η αποθήκευση δεδομένων και η αποστολή τους στον αναγνώστη. Τα βασικά στοιχεία μίας ετικέτας είναι τα εξής [24]: 1. Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (microchip) που περιέχει τα δεδομένα και αναλαμβάνει τη διαμόρφωση/αποδιαμόρφωση των σημάτων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία. 2. Την κεραία η οποία χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τον αναγνώστη. 3. Σε κάποιες περιπτώσεις, ενσωματωμένη παροχή ισχύος. Σχήμα 2.4: Ετικέτα 31

32 Κατηγορίες ετικετών Με βάση με την πηγή ενέργειας τους Παθητικές (passive): Οι παθητικές ετικέτες δεν χρειάζονται εξωτερική πηγή ισχύος αλλά τροφοδοτούνται από τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από τον αναγνώστη [25]. Έτσι όταν βρίσκονται εκτός του πεδίου εμβέλειας του παραμένουν αδρανείς. Σχήμα 2.5: Παθητική ετικέτα Ενεργητικές (active): Οι ενεργητικές ετικέτες διαθέτουν ενσωματωμένη παροχή ισχύος (π.χ. μια μπαταρία) για τη λειτουργία του εσωτερικού τους κυκλώματος. Και αυτή η κατηγορία ετικετών χρησιμοποιεί την ενέργεια των ραδιοκυμάτων για την ενεργοποίηση τους. Σχήμα 2.6: Ενεργητικές ετικέτες Σύγκριση παθητικών και ενεργητικών ετικετών: Oι παθητικές ετικέτες έχουν εν γένει χαμηλότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας, καθώς και απεριόριστη διάρκεια λειτουργίας, αφού δεν χρειάζονται εξωτερική πηγή ισχύος. Έχουν συνήθως μικρότερες διαστάσεις, και έχουν αυξημένο χρόνο ζωής το οποίο τους καθιστά πιο αξιόπιστες [25]. Παρ όλα αυτά παρουσιάζουν κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Καταρχάς οι ενεργητικές ετικέτες λόγω της πηγής ενέργειας τους, έχουν πολλαπλάσια εμβέλεια (έως 100m) σε αντίθεση με τις παθητικές (έως 3m). Επιπλέον οι παθητικές έχουν μικρότερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, αφού στηρίζονται στην ενέργεια που λαμβάνουν από τον αναγνώστη για να τροφοδοτήσουν την αποστολή δεδομένων. Τέλος, μπορεί οι 32

33 ενεργητικές ετικέτες να έχουν υψηλό κόστος αλλά έχουν συνήθως κάποιες επιπλέον δυνατότητες, όπως η εκτέλεση λειτουργιών χωρίς την παρουσία του αναγνώστη [26]. Ημιενεργητικές / ημιπαθητικές ετικέτες (semi-active/semi passive): Η συγκεκριμένη κατηγορία ετικετών είναι ένας συνδυασμός των ενεργητικών και παθητικών ετικετών. Διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία την οποία χρησιμοποιούν για τη τροφοδοσία του ολοκληρωμένου κυκλώματος του και την αποθήκευση των δεδομένων, αλλά όχι για τη μετάδοση των ραδιοσημάτων στον αναγνώστη [26]. Η εμβέλεια αυτού του τύπου ετικετών είναι μεγαλύτερη από αυτή των παθητικών και μικρότερη από των ενεργητικών, δεν χρειάζονται συντήρηση ενώ το κόστος κατασκευής τους είναι χαμηλότερο από αυτό των ενεργητικών. Ωστόσο, είναι συνήθως μια χρήσης, καθώς αχρηστεύονται όταν αποφορτιστεί η μπαταρία [27]. Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά ετικετών με βάση την πηγή ενέργειας τους Tags and Features Passive Tag Active Tag Semi Passive Tag Internal Power Source No Yes Yes Signal by backscattering the carrier wave from the Yes No Yes reader Response Weaker Stronger Stronger Size Small Big Medium Cost Less expensive More expensive Less Potential Shell life Longer Shorter Longer Range 10 centimeters Hundreds of to few meters meters Hundreds of meters Sensors No Yes Yes Με βάση τη δυνατότητα επανεγγραφής τους Ετικέτες μόνο ανάγνωσης (Read only): Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτό τον τύπο ετικέτας (συνήθως ένας μοναδικός σειριακός αριθμός ID) εγγράφονται κατά την κατασκευή τους με χρήση laser και δεν μπορούν να τροποποιηθούν στη συνέχεια. Επιτρέπεται δηλαδή μόνο η ανάγνωσή τους όταν βρεθούν στην περιοχή εμβέλειας του αναγνώστη [27]. Ετικέτες μιας εγγραφής πολλών αναγνώσεων (Write once - Read many): Οι ετικέτες αυτής της κατηγορίας, γνωστές και ως WORM, μπορούν να εγγραφούν μια φορά. Ενσωματώνουν δεδομένα από την κατασκευαστική εταιρία ενώ επιτρέπουν στο χρήστη να εγγράψει τον επιθυμητό σειριακό αριθμό μόνο μια 33

34 φορά. Εφόσον η εγγραφή ολοκληρωθεί, οι ετικέτες αυτές μετατρέπονται σε μόνο ανάγνωσης [28]. Ετικέτες ανάγνωσης εγγραφής (Read Write): Οι συγκεκριμένες ετικέτες εγγράφονται κατά την κατασκευή τους, αλλά τα δεδομένα τους μπορούν να επανεγγραφούν και να διαβαστούν χωρίς όριο στον αριθμό φορών που μπορεί να συμβεί αυτό. Διαθέτουν τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, είναι οι πιο λειτουργικές αλλά και οι πιο ακριβές. Με βάση τη συχνότητα λειτουργίας τους Οι συχνότητες των ετικετών διακρίνονται σε 4 κύριες ζώνες σύμφωνα με το εύρος συχνοτήτων στο οποίο λειτουργούν [25]: Ζώνη χαμηλής συχνότητας (Low Frequency LF): KHz Στις χαμηλές συχνότητες οι ετικέτες έχουν μικρό εύρος εμβέλειας αλλά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε περιβάλλοντα με πολλά εμπόδια, καθώς και για την αναγνώριση αντικειμένων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την πρόσβαση σε χώρους με ελεγχόμενη είσοδο, στην αναγνώριση ζώων και προϊόντων και στην παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων. Ζώνη υψηλής συχνότητας (High Frequency HF): MHz Οι ετικέτες αυτής της κατηγορίας έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων από τις ετικέτες LF και δεν επηρεάζονται από το νερό. Χρησιμοποιούνται σε συστήματα πληρωμής, στον έλεγχο αποσκευών, πρόσβασης και στις έξυπνες κάρτες. Ζώνη πολύ υψηλής συχνότητας (Ultra high frequency-uhf): MHz Στη ζώνη πολύ υψηλής συχνότητας οι ετικέτες έχουν μεγαλύτερη απόσταση ανάγνωσης (έως και 12m) καθώς και υψηλότερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Ωστόσο, δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όταν παρεμβάλλονται μέταλλα και υγρά. Για αυτό το λόγο οι εταιρίες κατασκευής χρησιμοποιούν διάφορα είδη κεραιών, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην παρακολούθηση αποθεμάτων λιανικής πώλησης, containers και στην καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμακευτικών προϊόντων 34

35 Σχήμα 2.7: Ετικέτες στις διάφορες συχνότητες λειτουργίας Μικροκυματική συχνότητα (Microwave frequency) : 2,45 GHz Στη συχνότητα αυτή, οι ετικέτες παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των UHF, με τη διαφορά ότι έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Είναι πιο ακριβοί και χρησιμοποιούνται σε ειδικές εφαρμογές όπως στον έλεγχο πρόσβασης στα οχήματα. Με βάση την κατασκευή τους Αναλόγως την εφαρμογή για την οποία θα χρησιμοποιηθούν, οι RFID ετικέτες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσης της κεραίας και του ενσωματωμένου κυκλώματος. Μερικά από τα πιο διαδεδομένα είδη ετικετών είναι τα εξής: Έξυπνες ετικέτες (smart labels): Οι ετικέτες αυτής της κατηγορίας είναι χάρτινες ή πλαστικές και φέρουν εκτυπωμένο το γραμμωτό κώδικα (bar code) και μια ετικέτα τύπου επιφανειακής τοποθέτησης (inlay). Ο συγκεκριμένος τύπος ετικέτας έχει τη μορφή πλαστικού αυτοκόλλητου, στο οποίο τυπώνεται το ολοκληρωμένο σύστημα και η κεραία με μεταξοτυπία ή χάραξη [23]. Χρησιμοποιούνται στον έλεγχο φορτίων παλέτων ενώ η παραλλαγή τους, οι έξυπνες κάρτες μη επαφής (contactless smart cards), χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πρόσβασης. 35

36 Σχήμα 2.8: Smart label Δίσκος (disk): Είναι το πιο διαδεδομένο είδος ετικέτας. Είναι μια πολύ μικρή στρογγυλή θερμοπλαστική κατασκευή με μια οπή στο κέντρο για την τοποθέτηση βίδας. Λειτουργούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, έχουν μεγάλη αντοχή και λόγω της κατασκευής τους μπορούν να ράβονται σε ρούχα [23]. Σχήμα 2.9: Δίσκοι Γυάλινοι σωλήνες (glass tubes): Οι συγκεκριμένες ετικέτες έχουν πολύ μικρό μήκος (περίπου 30mm) και χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ανθρώπων και ζώων. Τοποθετούνται ενέσιμα κάτω από το προς ταυτοποίηση δέρμα και έχουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Άλλες κατηγορίες ετικετών που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση ζώων είναι και οι ετικέτες ενωτίου (ear tags) που τοποθετούνται στο αυτί, οι ετικέτες περιλαίμιου (collar tags) καθώς και οι κεραμικές (ceramic tags) οι οποίες καταπίνονται και παραμένουν στο στομάχι τους [27]. 36

37 Σχήμα 2.10: Γυάλινοι σωλήνες Σχήμα 2.11: Ear tag Σχήμα 2.12: Collar tag Σχήμα 2.13: Ceramic tags Coil-on-chip: Με τον όρο coil-on-chip αναφερόμαστε σε ένα σχετικά νέο είδος ετικέτας όπου το πηνίο της κεραίας είναι ενσωματωμένο στο ολοκληρωμένο κύκλωμα. Παρόλο που η απόσταση ανάγνωσης είναι μόνο 3mm, το αποτέλεσμα είναι μία μικροσκοπική ετικέτα που μπορεί να κρυφτεί σε χαρτονομίσματα. Με βάση την κλάση Μια άλλη κατηγοριοποίηση των ετικετών γίνεται αναλόγως την κλάση τους. Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά ανά κλάση 37

38 Πίνακας 2.2: Χαρακτηριστικά ετικετών ανά κλάση Κλάσεις Είδος ετικέτας Κόστος Δυνατότητα αποθήκευσης Παρουσία Εμβέλεια επιπλέον Αναγνώστη δεδομένων Επιπλέον λειτουργίες 0, 1 Παθητικές Χαμηλό < 3 m Όχι Αναγκαία Όχι 2 Παθητικές Χαμηλό < 3 m Ναι Αναγκαία Ναι π.χ. δυνατότητα ενσωματωμένου αισθητήρα, κρυπτογράφηση, authentication 3 4 Ημι-παθητικές με ενσωματωμένη μπαταρία Ενεργητικές με ενσωματωμένη μπαταρία Μεσαίο < 100 m Ναι Αναγκαία Όχι Υψηλό < 100 m Ναι αναγκαία Ναι π.χ. δυνατότητα ενσωματωμένου αισθητήρα με datalogging, κρυπτογράφηση, authentication Ναι π.χ. δυνατότητα ενσωματωμένου αισθητήρα με datalogging, κρυπτογράφηση, authentication Αναγνώστης Χαρακτηριστικά Ο RFID αναγνώστης είναι η συσκευή που επικοινωνεί μέσω των ραδιοκυμάτων με τις ετικέτες που βρίσκονται μέσα στο πεδίο εμβέλειάς τους. Οι βασικές του λειτουργίες είναι η ανάγνωση των δεδομένων των ετικετών, η εγγραφή δεδομένων στις ετικέτες εφόσον είναι επανεγγράψιμοι, η τροφοδότηση των παθητικών και ημιπαθητικών ετικετών και η αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων με το λογισμικό. Εκτός από αυτές τις βασικές λειτουργίες κάποιοι RFID αναγνώστες είναι απαραίτητοι για την αποφυγή συγκρούσεων (anti-collision) στην περίπτωση ταυτόχρονης ανάγνωσης πολλών ετικετών, την κρυπτογράφηση δεδομένων και την αυθεντικοποίηση του χρήστη (authentication). Κάθε RFID αναγνώστης αποτελείται από: 1) Μια κεραία 2) Μια μονάδα ελέγχου (control system) 3) Μια μονάδα υψηλών συχνοτήτων (HF ή RF interface) 38

39 Σχήμα 2.14: Αναγνώστης (στο αριστερό μέρος διακρίνεται η μονάδα ελέγχου ενώ στο δεξιό η μονάδα υψηλών συχνοτήτων) Σχήμα 2.15: Μπλοκ διάγραμμα ενός αναγνώστη Μονάδα ελέγχου Η μονάδα ελέγχου είναι υπεύθυνη για τις εξής λειτουργίες [23]: επικοινωνία του αναγνώστη με το λογισμικό (για αυτό το λόγο έχει μια θύρα RS232 ή RS485) έλεγχο της επικοινωνίας με την ετικέτα μέσω συγκεκριμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση σημάτων Επίσης είναι υπεύθυνη για τις σύνθετες λειτουργίες του αναγνώστη που προαναφέρθηκαν, δηλαδή: την εκτέλεση ενός αλγορίθμου αποφυγής σύγκρουσης (anti-collision algorithm) 39

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Πτυχιακή εργασία Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Ονοματεπώνυμο: Νταμπο Αρτεμίσια Αρ. Μ ητρώου:2007058 Επιβλέπουσα κ αθη γή τρια: Ρόη Γεωργιλά \Ί\6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ Της εδρεύουσας στην Αθήνα, (οδός Μεσογείων αριθμός 15) Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου

Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου Δημήτριος Γόνης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου Το συγγραφικό έργο του αγίου Νεκταρίου είναι εκτενέστατο και είναι δυνατόν να καταταχθείστις εξής ενότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1

Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Αγάθη Γεωργιάδου Λογοτεχνία και Πανελλαδικές Εξετάσεις 1 Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης είναι ένα πολύπαθο μάθημα. Η εμπλοκή του στις πανελλαδικές εξετάσεις το μετατρέπει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειδικοί Επιστήμονες 2. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τηλέφωνο 210 3443338

1. Ειδικοί Επιστήμονες 2. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τηλέφωνο 210 3443338 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Μαρούσι, 25/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι, 22-11-2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 25032 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ EΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 1,

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2008 περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελ. 7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 100. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 100.1 Πεδίο εφαρμογής -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy. 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy. 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.11.15.10 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 e-mail:oloimero@schools.ac.cy 2 Σεπτεμβρίου 2010 Διευθυντή/ντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Προϋπολογισμός: 100.914,00 με Φ.Π.Α. 23%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Προϋπολογισμός: 100.914,00 με Φ.Π.Α. 23%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Προϋπολογισμός: 100.914,00 με Φ.Π.Α. 23%. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΙΔ. ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ «ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ «ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ» ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ «ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ» Έντυπο Επίσημης Προκήρυξης V. 2.3 11 Απριλίου 2014 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JAMBOREE Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Αριθμός Μελέτης: 84 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα