Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης"

Transcript

1 Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΠ, εφαρμόζεται στα Γυμνάσια της Κύπρου και σκοπό έχει την αντιμετώπιση του προβλήματος του λειτουργικού αναλφαβητισμού στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων (Α μέχρι Γ Γυμνασίου). Το παρεμβατικό πρόγραμμα κατά του αναλφαβητισμού ξεκίνησε τη λειτουργία του, σε πειραματική βάση, το σε δύο Γυμνάσια της Λεμεσού. Από το 1989 μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε σε όλα σχεδόν τα Γυμνάσια της Κύπρου. Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας έχει αναλάβει την αξιολόγηση του Προγράμματος από το Η συγκεκριμένη Έκθεση αφορά στα αποτελέσματα του τρίτου χρόνου της διαχρονικής έρευνας για την Αξιολόγηση του προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο, η οποία διεξήχθη κατά τη σχολική χρονιά Οι στόχοι της τρίτης φάσης της Αξιολόγησης του Προγράμματος ήταν (α) να διερευνήσει τις απόψεις των μαθητών για τις επιδράσεις του Προγράμματος, όσον αφορά στους γενικούς και τους παιδαγωγικούς στόχους, (β) να συγκρίνει τις επιδόσεις των μαθητών σε δοκίμια αλφαβητισμού για τα Ελληνικά και τα Μαθηματικά, με τις επιδόσεις τους στα συγκεκριμένα δοκίμια τις προηγούμενες δύο χρονιές, (γ) να συγκρίνει τον βαθμό επίτευξης των παιδαγωγικών στόχων του Προγράμματος, όσον αφορά στην αυτοεικόνα των μαθητών και τις στάσεις τους έναντι των εκπαιδευτικών, του σχολείου και των συμμαθητών τους κατά την πρώτη και τρίτη χρονιά του Προγράμματος και (δ) να ελέγξει κατά πόσο η αυτοεικόνα των μαθητών επιδρά στην επίδοσή τους στα δοκίμια αλφαβητισμού. 1

2 2. Μεθοδολογία - Αποτελέσματα 2.1. Δείγμα Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 253 μαθητές της Γ τάξης Γυμνασίου (174 αγόρια και 79 κορίτσια) οι οποίοι εξακολουθούσαν να παρακολουθούν το Πρόγραμμα για τρίτη συνεχή χρονιά. Οι συγκεκριμένοι μαθητές επιλέγηκαν από 27 δημόσια σχολεία της Κύπρου με τυχαία, στρωματοποιημένη δειγματοληψία στην αρχή της διαχρονικής αυτής έρευνας, έτσι ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό με βάση την επαρχία, τις αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Από το δείγμα αυτό, επιλέγηκαν τυχαία έξι σχολεία για να διεξαχθούν ομαδικές εστιασμένες συνεντεύξεις με μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούσαν το Πρόγραμμα. Κατά την επιλογή του δείγματος, λήφθηκαν υπόψη οι παράγοντες αστικές-αγροτικές περιοχές και η αναλογία αγοριών-κοριτσιών. Συνολικά, οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις ήταν 22 μαθητές (12 αγόρια και 10 κορίτσια) Εργαλεία Για τους σκοπούς της αξιολόγησης έγινε συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, μέσα από τη χρήση των ακόλουθων ερευνητικών εργαλείων: α) κοινό δοκίμιο αλφαβητισμού για τα Ελληνικά και τα Μαθηματικά, το οποίο ετοιμάστηκε από το ΚΕΕΑ για σκοπούς διάγνωσης των λειτουργικά αναλφάβητων μαθητών της Στ τάξης του Δημοτικού, ούτως ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αλφαβητισμός στο Γυμνάσιο, β) ερωτηματολόγιο που αφορά στην αυτοεικόνα των μαθητών και τις στάσεις τους έναντι των εκπαιδευτικών, του σχολείου και των συμμαθητών τους, το οποίο δόθηκε στους μαθητές τον πρώτο χρόνο της Αξιολόγησης του Προγράμματος και γ) πρωτόκολλο ομαδικών εστιασμένων συνεντεύξεων με μαθητές οι οποίοι έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο Μαθητών για Σχολικό Κλίμα και Αυτοεικόνα 2

3 Για την αξιολόγηση των απόψεων των μαθητών για το σχολικό κλίμα πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων με σκοπό την ομαδοποίηση των δηλώσεων του ερωτηματολογίου σε μακροκατηγορίες που αντιστοιχούν στους βασικούς άξονες διερεύνησης. Από την παραγοντική ανάλυση με ορθογώνια περιστροφή προέκυψαν τέσσερις παράγοντες (στάσεις έναντι του σχολείου, στάσεις έναντι των εκπαιδευτικών, προσωπικά κίνητρα και αυτοεικόνααυτοεκτίμηση) οι οποίοι συνολικά ερμηνεύουν ποσοστό 63,84% της διασποράς. Διενεργώντας αναλύσεις με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια ήταν πιο θετικά από τα αγόρια όσον αφορά στις στάσεις έναντι των εκπαιδευτικών και στα προσωπικά κίνητρα. Για να συγκριθεί κατά πόσο υπήρχε διαφορά στις απόψεις των μαθητών πριν δύο χρόνια σε σύγκριση με τις τωρινές, πραγματοποιήθηκε ανάλυση εξαρτημένων δειγμάτων κριτηρίου t και παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές είχαν πιο θετική στάση ως προς το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς, τα προσωπικά κίνητρα και την αυτοεικόνα-αυτοεκτίμησή τους πριν δύο χρόνια (ο συνθετικός μέσος όρος έτεινε προς το 4, που ήταν αρκετά υψηλότερος από το κέντρο της πενταβάθμιας κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε) από ότι δύο χρόνια μετέπειτα (ο συνθετικός μέσος όρος έτεινε προς το 3, που ταυτιζόταν με το κέντρο της πενταβάθμιας κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε). Τέλος, δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της αυτοεικόνας-αυτοεκτίμησης των μαθητών και της επίδοσής τους στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά Αξιολόγηση επίδοσης στο κοινό δοκίμιο αλφαβητισμού για τα Ελληνικά και τα Μαθηματικά Παρατηρήθηκε μια μέτρια, θετική, στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης των μαθητών στα Ελληνικά και της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά. Επίσης, σύμφωνα με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια απέδωσαν καλύτερα στο Δοκίμιο των Ελληνικών από ότι τα αγόρια Διαχρονική σύγκριση επίδοσης μαθητών στα δοκίμια αλφαβητισμού 3

4 Για να γίνει η διαχρονική σύγκριση της επίδοσης των παιδιών που αξιολογήθηκαν τρεις φορές με τα κοινά δοκίμια του αλφαβητισμού στα Ελληνικά και Μαθηματικά, πραγματοποιήθηκε απλή ανάλυση Διακύμανσης εξαρτημένων δειγμάτων. Η ανάλυση έδειξε ότι οι μαθητές είχαν βελτίωση στην επίδοσή τους στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά από την Α τάξη στη Β και στην Γ τάξη, αλλά δεν παρατηρήθηκε καμιά στατιστικά σημαντική βελτίωση των μαθητών μεταξύ της Β και Γ τάξης Αποτελέσματα από την Ανάλυση των Ομαδικών Εστιασμένων Συνεντεύξεων Οι εμπειρίες των μαθητών από το πρόγραμμα του Αλφαβητισμού ήταν ποικίλες (και θετικές και αρνητικές). Η στάση των μαθητών απέναντι στο Πρόγραμμα ήταν συνδεδεμένη με τη συμπεριφορά των καθηγητών που τους έκαναν μάθημα και τον τρόπο διδασκαλίας τους. Οι μαθητές εκφράστηκαν θετικότερα για τους καθηγητές του Αλφαβητισμού από ότι για τους υπόλοιπους καθηγητές, αλλά η γενική τους άποψη ήταν μάλλον αρνητική, διότι οι περισσότεροι καθηγητές συνήθως α) περιορίζονταν στη στεγνή μετάδοση γνώσεων, β) παραμελούσαν την προσωπική επαφή με τους μαθητές, γ) διαχώριζαν τους «καλούς» μαθητές και πρόσφεραν περισσότερη βοήθεια σε αυτούς και δ) έδιναν έμφαση στην κάλυψη της «ύλης». Σε αρκετές περιπτώσεις το Πρόγραμμα λειτούργησε πολύ θετικά, σε σχέση με τη δυνατότητα που έδωσε στους μαθητές του Αλφαβητισμού να κατανοήσουν αυτά που έλεγε ο καθηγητής στην τάξη, επειδή τους τα εξηγούσαν πιο απλά στα μαθήματα του Αλφαβητισμού. Όμως, ως προς τον βαθμό αποδοχής των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Αλφαβητισμού από τους συμμαθητές τους, φάνηκε να περικλείει κάποια στοιχεία κοινωνικού αποκλεισμού. Η συμμετοχή των μαθητών του προγράμματος Αλφαβητισμού ήταν μειωμένη όσον αφορά στις δραστηριότητες του σχολείου, ακόμη και αν ασχολούνταν κατά τον ελεύθερο τους χρόνο με αυτές. Παρατηρήθηκε αντίθεση ανάμεσα στη χαμηλή συμμετοχή που είχαν τα παιδιά στο επίπεδο του σχολείου σε σχέση με την ψηλή συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες (ανήκαν σε συγκροτήματα χορού, ασχολούνταν με τον αθλητισμό, ανήκαν σε ποδοσφαιρικές ομάδες, δοκίμαζαν τις δυνατότητές τους εντός και εκτός Κύπρου, μάθαιναν κάποιο μουσικό 4

5 όργανο). Επίσης, από την ερώτηση σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες φάνηκε ότι τα αγόρια είχαν αρκετές εξωσχολικές ενασχολήσεις, οι οποίες σχετίζονταν ως επί το πλείστον με φυσικές δραστηριότητες, όπως τρέξιμο, ποδόσφαιρο και χάντμπολ και την εκμάθηση μουσικών οργάνων, ενώ τα κορίτσια περιορίστηκαν να αναφέρουν θέματα που είχαν σχέση με τα μαθήματα που διδάσκονταν στο σχολείο. Τα επαγγέλματα στα οποία προσανατολίζονταν οι περισσότεροι μαθητές των συνεντεύξεων ήταν κυρίως τεχνικής κατεύθυνσης. Σχεδόν όλα τα παιδιά ανέφεραν ότι το Πρόγραμμα τους βοήθησε να αντιληφθούν καλύτερα την ύλη που διδάσκει ο καθηγητής στην τάξη, να βελτιώσουν τους βαθμούς τους, να παρατηρήσουν πρόοδο στην κατανόηση κειμένου, να διαβάσουν πιο γρήγορα και να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα του περιβάλλοντός τους. Οι μαθητές σκιαγράφησαν το είδος της σχέσης που θα ήθελαν να έχουν με τους καθηγητές του Αλφαβητισμού αναφέροντας τα εξής γνωρίσματα: α) να είναι φίλοι με τα παιδιά, β) να υπάρχει ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από τις δυνατότητές τους, γ) να μπορούν να μιλήσουν για προσωπικά τους προβλήματα και δ) να καλλιεργείται η συνεργασία, η ευγένεια και η φιλία στα πλαίσια του μαθήματος. Επίσης, οι μαθητές καθόρισαν κάποια γνωρίσματα που αφορούσαν στη θετική διεξαγωγή του μαθήματος του Αλφαβητισμού: α) να κυλά ευχάριστα το μάθημα, β) ο καθηγητής να τα επεξηγεί με πιο απλό και αναλυτικό τρόπο και γ) να κάνει αστεία στο μάθημα. 3. Συμπεράσματα Συζήτηση Με την εφαρμογή του προγράμματος Αλφαβητισμού διασφαλίστηκε το βασικό δικαίωμα των παιδιών στην Εκπαίδευση, επιτυγχάνοντας έτσι τον βασικό σκοπό του Προγράμματος. Τα παιδιά έλαβαν υποστήριξη σε μικρές ομάδες και αυτό τους βοήθησε να κατανοούν καλύτερα την ύλη που διδάσκονταν, να είναι σε θέση να συμμετέχουν στο μάθημα στη γενική τάξη και να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια για την ορθότητα της απάντησής τους. Κατά συνέπεια, φάνηκε ότι το Πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους όσον αφορά στον γνωστικό τομέα. 5

6 Παρόλα αυτά, από την ποσοτική ανάλυση των κοινών δοκιμίων φάνηκε ότι η επίδοση των μαθητών βελτιώθηκε από την Α στη Β τάξη τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Μαθηματικά, αλλά δεν παρατηρήθηκε καμιά στατιστικά σημαντική διαφορά της επίδοσης των μαθητών μεταξύ της Β και της Γ τάξης, σε κανένα από τα δύο μαθήματα. Ακόμη, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου για το σχολικό κλίμα και την αυτοεικόνα, παρατηρήθηκε μία μείωση των συνθετικών μέσων όρων των απόψεων των μαθητών πριν δύο χρόνια με τις απόψεις τους την τρίτη σχολική χρονιά ως προς τις στάσεις έναντι του σχολείου και των εκπαιδευτικών, ως προς τα προσωπικά τους κίνητρα και την αυτοεικόνα-αυτοεκτίμησή τους. Πέρα από το περιεχόμενο των μαθημάτων του Αλφαβητισμού, οι σχέσεις που είχαν οι μαθητές με τους καθηγητές του Προγράμματος και η προσέγγιση που αυτοί υιοθετούσαν φάνηκε να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη της μαθησιακής και κοινωνικής πορείας των παιδιών στο σχολείο. Τα στοιχεία τα οποία εντοπίστηκαν ως θετικά για το μάθημα από τα παιδιά ήταν συνυφασμένα με τη στάση και τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού απέναντί τους και τη σχέση που είχαν μαζί τους. Το μάθημα του Αλφαβητισμού και οι κανόνες που το διέπουν φάνηκε να είναι αποκομμένα από την υπόλοιπη σχολική μονάδα και να αφορούν μόνο τα παιδιά και τους καθηγητές, οι οποίοι λάμβαναν μέρος στην όλη διαδικασία. Η απουσία μιας ολιστικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Αλφαβητισμού φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο του αποκλεισμού των παιδιών από τη διαδικασία της μάθησης. Συγκεκριμένα, παράγοντες, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, αλλά και γενικότερα πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούσαν οι καθηγητές στη γενική τάξη, λειτουργούσαν ως εμπόδια για τις στάσεις των παιδιών απέναντι στο σχολείο. Παράλληλα, οι πιο πάνω λόγοι λειτουργούσαν ανασταλτικά για τη μάθηση και τη συμμετοχικότητα των παιδιών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Για τη βελτίωση του Προγράμματος χρειάζεται α) καλύτερη επιλογή των καθηγητών του Αλφαβητισμού και κατάλληλη προετοιμασία τους τόσο για τη μαθησιακή όσο και για την 6

7 κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος του Αλφαβητισμού, β) αναγνώριση των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων των μαθητών του Αλφαβητισμού από τους καθηγητές τους μέσω του Προγράμματος και αύξηση της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες του σχολείου για να βελτιωθεί η αυτοεικόνα τους, γ) ολιστική συστημική προσέγγιση από το σχολείο για τους μαθητές που λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα, π.χ. διαφοροποίηση και σε άλλα μαθήματα, δραστηριότητες αποδοχής διαφορετικότητας, επεξήγηση του σκοπού του μαθήματος, ανάμειξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης και συνεργασίας και δ) προετοιμασία άλλων μαθητών να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων. 4. Επικοινωνία Δρ Θέκλα Αφαντίτη Λαμπριανού, Αρετή Στυλιανού, 7

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα Επίθετο Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Φύλο Ηµεροµηνία Γέννησης E-mail Τηλέφωνο Διεύθυνση Καταγωγή Εθνικότητα Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε ίγεια στατικά οτιστικά

Ε ίγεια στατικά οτιστικά Ε ίγεια στατικά οτιστικά DELTA ρυθµιζόµενος σε 6 διαφορετικά σχήµατα οτίσµατος και µε Aρ. ταχυσύνδεσµο. Σχήµατα: Τετράγωνο, ορθογώνιο, διάδροµος, (κυκλικό 360º, 80º, 90º) Πίεση [Αtm] 2 3,5 8 3,5 5 3,5

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) Στοιχεία του υπόχρεου Επώνυμο: ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Κύριο όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ Όνομα πατέρα: Ιδιότητα με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Τα παπούτσια τηςfoot Forward

Τα παπούτσια τηςfoot Forward Τα παπούτσια τηςfoot Forward Μόνιμης Χρήσης Foot Forward Shoes Permanent Shoes www.foot-forward.com New Promenade SR11043 Teseo SR12191 New Alipes SR10090 Amalfi SR6991 Venezia SD2811 Picasso Botero SD31111

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας

Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας Εισαγωγή στο LaTEX2ε Ιωάννης Παρτάλας ii Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 TEXκαι LaTEX........................... 3 1.2 Βασικά Στοιχεία......................... 3 1.2.1 Συγγραφέας, Σχεδιαστής ϐιβλίου, Στοιχειοθέτης.....

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Αρχές Χρήσης Πρωτοτύπων ιαφάνειες ιαλέξεων ιδάσκων: Καθ.. Καραλέκας 1 Πρωτοτυποποίηση: Η δηµιουργία/κατασκευή φυσικών ή/και αναλυτικών µοντέλων προσοµοίωσης των αρχών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα