ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος ασθενή. Τεχνητή ύγρανση σε διασωληνωμένο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008. ασθενή. Τεχνητή ύγρανση σε διασωληνωμένο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τεχνητή ύγρανση σε διασωληνωμένο ασθενή Τσαβουρέλου Αφροδίτη 1, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 2 1. Φυσικοθεραπεύτρια, MSCP, ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 2. Ιατρός, Επίκουρος Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι τεχνητοί αεραγωγοί παρακάμπτουν τον φυσιολογικό μηχανισμό ύγρανσης και φιλτραρίσματος του αέρα αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να δημιουργηθούν εμμένουσες εκκρίσεις. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για ατελεκτασίες και αναπνευστικές λοιμώξεις. Πήγματα, επίσης, μπορεί να σχηματιστούν στον εσωτερικό αυλό του ενδοτραχειακού σωλήνα ή της τραχειοστομίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το έργο της αναπνοής (WOB) και να μειώνονται οι πιθανότητες επιτυχούς αποσωλήνωσης. Πιθανόν, δε, σταδιακά να οδηγήσουν σε πλήρη απόφραξη του τραχειοσωλήνα. Για το λόγο αυτό η επιλογή κατάλληλου υγραντήρα για την παροχή τεχνητής ύγρανσης είναι εξέχουσας σημασίας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υγραντήρων αλλά σήμερα χρησιμοποιούνται οι υδροσκοπικοί Εναλλάκτες Θερμότητας και Υγρασίας (ΗΜΕ) με φίλτρο και οι Θερμαινόμενοι Υγραντήρες (ΗΗ), οι οποίοι παρέχουν υγρασία σε μορφή υδρατμών. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, και όχι στις περιπτώσεις που αντενδείκνυνται, οι ΗΜΕ δεν έχουν επιπλοκές και μειώνουν το κόστος νοσηλείας καθώς και τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικό. Οι ΗΜΕ είναι καλύτερη επιλογή για μικρής διάρκειας χρήση (<96 ωρών) και κατά την διάρκεια μεταφορών. Oι HH προτιμούνται σε ασθενείς με εμμένουσα υπερκαπνία, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και με δυσκολία στον απογαλακτισμό. Οι ΗΗ πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με μεγάλης διάρκειας μηχανικό αερισμό ή σε ασθενείς που εμπίπτουν στις αντενδείξεις των ΗΜΕ. Ούτε οι ΗΜΕ ούτε οι ΗΗ έχουν κατηγορηθεί για αύξηση της πνευμονίας του αναπνευστήρα (VAP). Λέξεις κλειδιά: Τεχνητή Ύγρανση, όρια τεχνητής ύγρανσης, μηχανικός αερισμός, Εναλλάκτες Θερμότητας και Υγρασίας, Θερμαινόμενοι Υγραντήρες, πνευμονία του αναπνευστήρα vima asklipiou.gr Σελίδα 290

2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Αφροδίτη Τσαβουρέλου Κεφαλληνίας 48 Τ.Κ :2107 Αγλάντζια Λευκωσία Κύπρος E REVIEW Humidification for intubated patients Tsavourelou Aphrodite 1, Babatsikou Fotoula 2 1. Physiotherapist, MSCP, ICU Dept, General Nicosia Hospital, Cyprus 2. MD, PhD, Assistant Professor in Nursing, Technological Educational Institute (TEI) of Athens, Greece ABSTRACT Artificial airways bypass the physiological mechanism of humidification and filtration of the inspired air, increasing, therefore, the possibilities of copious secretions production. Copious secretions increase the danger for atelektasis and respiratory infections. Moreover, clots can be shaped in the interior of the endotracheal tube or thracheostomy, resulting in increased work of breathing (WOB) and reduced odds of successful extubation. It is also possible to lead progressively to complete obstruction of the endotracheal tube. Thus, the choice of a suitable humidification device during mechanical ventilation is of distinguished importance. There are various types of humidifiers. However, hydroscopic Heat and Moisture Exchangers (HMEs) with filter and Heated Humidifiers (HHs), which provide humidity in form of water vapors, are currently used. When they are used correctly, and not in the cases where they are contraindicated, HMEs do not have complications and they decrease the cost of hospitalization as well as the staff workload. HMEs are better choice for short duration of intubation (<96 hours) and during transports. HHs are preferred for patients with persisting hypercapnia, chronic respiratory failure and difficulty in ventilator weaning. HHs should be used for patients with prolonged duration of mechanical ventilation or patients that HMEs are contraindicated for. Neither HMEs nor HHs have been accused for increased incidences of ventilator associated pneumonia (VAP). vima asklipiou.gr Σελίδα 291

3 Key words: Humidification, humidification boundaries, mechanical ventilation, Humidity and Moisture Exchangers, Heated Humidifiers, ventilator associated pneumonia CORRESPONDING AUTHOR Aphrodite Tsavourelou 48 Kefallinias Street 2107 Aglatzia Nicosia Cyprus E ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σ την φυσιολογική αναπνοή η λέγεται και ισοθερμικό όριο κορεσμού (ΙSΒ) 2 θερμοκρασία και η υγρασία του (Εικόνα 1). αναπνεόμενου αέρα ρυθμίζονται κατά την διάρκεια της πορείας του στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, δηλ. καθώς περνά από την μύτη, το φάρυγγα, το λάρυγγα και την τραχεία. Ο αέρας περνώντας από τους προαναφερθέντες σχηματισμούς υγραίνεται εξάγοντας υγρασία από την βλέννα που εκκρίνεται στα καλυκοειδή κύτταρα του επιθηλίου του αναπνευστικού συστήματος. Η βλέννα με τη σειρά της ενυδατώνεται και θερμαίνεται από υγρά που εξαγγειώνονται από το επιθήλιο των αεραγωγών και τον αέρα που εξέρχεται από τους πνεύμονες 1. Έτσι, στην φυσιολογική αναπνοή η υγρασία Εικόνα 1: Θέση του ισοθερμικού ορίου κορεσμού (ISB) κατά την φυσιολογική αναπνοή και κατά την διάρκεια εισπνοής ξηρού αερίου σε ΜΑ. Τροποποιημένο από Branson (1999) 3 και η θερμότητα του αέρα ρυθμίζονται ώστε λίγο κάτω από τον διαχωρισμό της τραχείας Ο Μηχανικός Αερισμός (ΜΑ) με ξηρό αέριο ο αέρας να είναι 100% κορεσμένος με μίγμα έχει αρνητικές συνέπειες στο υγρασία και στους 37 ο C. Αυτό το σημείο αναπνευστικό σύστημα του ασθενή επειδή vima asklipiou.gr Σελίδα 292

4 παρακάμπτονται οι φυσιολογικές δομές που προσδίδουν θέρμανση και υγρασία στον αναπνεόμενο αέρα. Συγκεκριμένα, όσο πιο ξηρός είναι ο αέρας που εισέρχεται στο αναπνευστικό σύστημα τόσο περισσότερη υγρασία θα αποδώσει η βλέννα για να τον ενυδατώσει. Έτσι αλλάζει η σύσταση της βλέννας, η οποία γίνεται πηχτή και κολλώδης, και χάνεται η υγρή στοιβάδα του κροσσωτού επιθηλίου 4. Η βλεννοκροσσωτή κάθαρση επηρεάζεται διότι οι κροσσοί δυσκολεύονται να απομακρύνουν την πηχτή βλέννα 5. Συνεπεία τούτου είναι να μειώνεται ο ρυθμός που πάλλονται οι κροσσοί και με τον καιρό να παραλύουν. Επιπλέον η αλλαγή στο ιξώδες της βλέννας επηρεάζει το βλεννογόνο χιτώνα και προκαλεί διάφορες ιστολογικές βλάβες. Ο μηχανισμός αυτών των βλαβών έχει μελετηθεί και αναλυθεί διεξοδικά στις μελέτες των Chalon et al (1972) και Marfatia et al (1975) 5,6. Τέλος, το ISB μετατοπίζεται στην περιφέρεια των πνευμόνων (Εικόνα 1) με αποτέλεσμα το κατώτερο αναπνευστικό να μετατρέπεται σε υγραντήρα κάτι για το οποίο δεν είναι κατασκευασμένο. Επιβαρύνεται έτσι το έργο των αεραγωγών. Στην κλινική πράξη ο ΜΑ με ξηρό αέριο μίγμα ενοχοποιείται για απόφραξη των αεραγωγών ως αποτέλεσμα της αποξήρανσης και σταθεροποίησης της βλέννας. Άρα και για ατελεκτασία, μείωση της Λειτουργικής Υπολειπόμενης Χωρητικότητας και τελικά υποξαιμία 7 9. Επιπλέον είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αφυδάτωση, οίδημα, νέκρωση και τελικώς ρήξη με αιμορραγία του βρογχικού επιθηλίου, οπότε και απόφραξη των αεραγωγών από αιματηρά πήγματα. Ειδικά αν το ξηρό αέριο μίγμα εισέρχεται με υψηλή ροή δημιουργείται νεκρωτική τραχειοβρογχίτιδα 10,11. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η τεχνητή ύγρανση του εισπνεόμενου αέρα κατά την διάρκεια ΜΑ με ενδοτραχειακό σωλήνα ή τραχειοστομία επιβάλλεται διότι παρακάμπτεται ο φυσιολογικός μηχανισμός ύγρανσης του αέρα και αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στη φυσιολογική λειτουργία των πνευμόνων. Τεχνητή ύγρανση ορίζεται ως η πρόσθεση θερμότητας και υγρασίας στον αέρα που δίδεται στον ασθενή διαμέσου τεχνητού αεραγωγού κατά την διάρκεια μηχανικής υποστήριξης. Στην κλινική πράξη η τεχνητή ύγρανση επιτυγχάνεται με τη χρήση υγραντήρων. ΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ Παρόλο που δεν έχει διευκρινιστεί ξεκάθαρα τι ορίζεται ως υπερβολική και τι ως ελλιπής ύγρανση πρέπει να οριστούν κάποια ασφαλή όρια γιατί οι διάφορες συσκευές ύγρανσης μπορούν να εκθέσουν τον βλεννογόνο σε ένα μεγάλο εύρος υγρασίας και θερμοκρασιών 12, vima asklipiou.gr Σελίδα 293

5 Τόμος 7 ος, Τεύχο ς 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008 μερικές από τις οποίες όντας υπερβολικές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες. Κατά την διάρκεια της μηχανικής αναπνοής, λοιπόν, τα αέρια που εισέρχονται στην τραχεία πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας ώστε να μην παρατηρηθούν οι επιπλοκές του ΜΑ με ξηρό αέριο μίγμα που προαναφέρθηκαν 2. Φυσιολογική θερμοκρασία του αέρα στην τραχεία θεωρείται ο C 13 και ως φυσιολογική υγρασία αναφέρεται η 100% σχετική υγρασία και 44 mgh2o/l εισπνεόμενου αέρα απόλυτη υγρασία 14. Η απόλυτη υγρασία, που είναι ευθέως ανάλογη της θερμοκρασίας του αερίου μίγματος, είναι η ποσότητα υδρατμών που εμπεριέχεται στο αέριο 15. Το AARC Clinical Practice Guidelines 1992 προτείνει η απόλυτη υγρασία του εισπνεόμενου αέρα να είναι τουλάχιστον >30mg H2O/L 16. Η σχετική υγρασία εκφράζεται ως ποσοστό % και βρίσκεται από τον τύπο : Σχετική Υγρασία = (απόλυτη υγρασία) / (μέγιστη δυνατή ποσότητα υδρατμών στο αέριο μίγμα στη δεδομένη θερμοκρασία) Χ Η σχετική υγρασία δεν εξαρτάται από την θερμοκρασία και είναι 100% εάν το αέριο είναι πλήρως κορεσμένο σε υδρατμούς. Πρέπει να επισημανθεί ότι η σχετική υγρασία είναι περισσότερο σημαντική από ότι η απόλυτη υγρασία 17. Γενικά οι μηχανισμοί βλάβης λόγω αυξημένης ύγρανσης δεν έχουν μελετηθεί ικανοποιητικά. Όταν η θερμοκρασία προκαλεί τον ομοιοστατικό μηχανισμό των αεραγωγών ξεκινά η δυσλειτουργία από το κυτταρικό επίπεδο και τις εκκρίσεις και συνεχίζει σε όλη την αναπνευστική λειτουργία. Όσο πιο έντονη είναι η ενεργοποίηση του ομοιοστατικού μηχανισμού τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει η δυσλειτουργία. Έχει παρατηρηθεί ότι από τους 37 ο C και πάνω όσο πιο ζεστό είναι το αέριο τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να αφυδατωθεί ο βλεννογόνος και να φράξουν οι ανώτεροι αεραγωγοί 18. Αν η διαφορά της θερμοκρασίας από το φυσιολογικό παρουσιάζεται για μικρό χρονικό διάστημα η οποιαδήποτε βλάβη διορθώνεται εύκολα, έστω και αν η αύξηση της θερμοκρασίας είναι αρκετά μεγάλη. Αναφέρεται, όμως, ότι είναι φρόνιμο να αποφευχθεί να αυξηθεί η μέση θερμοκρασία στην τραχεία πάνω από ο C 19. Πρέπει, βέβαια, να γίνει κατανοητό ότι για να δόσεις τέτοια μεγέθη στην τραχεία σημαίνει ότι η θερμοκρασία στο κύκλωμα του αναπνευστήρα θα είναι μεγαλύτερη 20. Αυτές οι θερμοκρασίες (δηλ ο C) είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τα ανώτερα όρια θερμοκρασιών που διανέμουν οι υγραντήρες σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ. Επιπλέον οι καταγραφές βλάβης στους πνεύμονες που σχετίζονται με vima asklipiou.gr Σελίδα 294

6 την ύγρανση αφορούν μόνο συσκευές που έχουν εμφανίσει δυσλειτουργία 21,22. Η μέτρηση της υγρασίας και της θερμότητας στους πνεύμονες είναι τώρα εφικτή με ειδικούς αισθητήρες. Δεν είναι δυνατόν, όμως, να εφαρμοστεί στην καθημερινή κλινική πράξη διότι είναι ακριβή και δύσκολα εφαρμόσιμη 23. Γι αυτό οι χρήστες των υγραντήρων θα πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία που δίνονται για τις συσκευές από τις κατασκευάστριες εταιρίες. Επιπλέον, η σύσταση των εκκρίσεων του ασθενή μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για την ικανοποιητική ή μη ύγρανση και πρέπει να παρατηρείται συστηματικά 24. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ Δύο συστήματα χρησιμοποιούνται πλέον για την θέρμανση και την ύγρανση του αέρα σε διασωληνωμένους ασθενείς. Οι Εναλλάκτες Θερμότητας και Υγρασίας (Heat and Moisture Exchangers=HME), οι οποίοι προσφέρουν παθητική ύγρανση 25 και οι Θερμαινόμενοι Υγραντήρες (ΗΗ=Heat Humidifiers), που εμπίπτουν στην κατηγορία των ενεργητικών υγραντήρων 26. Η ύγρανση με αεροζόλ καθώς και με ενστάλλαξη νερού σε υγρή μορφή μπορεί να καταστεί επικίνδυνη επειδή έχει αποδειχτεί ότι έτσι δίδεται μεγαλύτερη ποσότητα νερού στον αεραγωγό από ότι πρέπει 21. Η χρήση τους για ύγρανση θα πρέπει να εξαλειφθεί ή να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Νερό στην μορφή υδρατμών είναι η καλύτερη μορφή ύγρανσης γιατί είναι απίθανο να διανεμηθεί τόσο νερό που να μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες 27. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Οι Εναλλάκτες Θερμότητας και Υγρασίας (ΗΜΕ), που είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος υγραντήρα λειτουργούν παθητικά αποθηκεύοντας θερμότητα και υγρασία από τον εκπνεόμενο αέρα του ασθενή τα οποία και απελευθερώνουν στον εισπνεόμενο αέρα (παθητικοί υγραντήρες). Υπάρχουν αρκετοί τύποι ΗΜΕ. Στην πιο απλή τους μορφή οι ΗΜΕ αποτελούνται από μια εσωτερική στοιβάδα αλουμινίου και χρησιμοποιούν μόνο τις φυσικές αρχές της ανταλλαγής υγρασίας και θερμότητας. Επειδή όμως αυτή η μορφή είναι η λιγότερο αποτελεσματική παθητική ύγρανση, αφού προσφέρει mgh2o/l σε αναπνεόμενους όγκους (VT) mL 28, δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο κατά την διάρκεια χειρουργείων. Έτσι, οι κατασκευαστές προχώρησαν στην δημιουργία ΗΜΕ με διαφορετικά υλικά ώστε σήμερα η πιο διαδεδομένη μορφή να είναι ο υδροσκοπικός ΗΜΕ που συνδυάζεται με αντιμικροβιακό φίλτρο. Οι ΗΜΕ, λοιπόν, έχουν σήμερα την μορφή ενός φίλτρου που τοποθετείται στο τέλος του κυκλώματος του αναπνευστήρα και vima asklipiou.gr Σελίδα 295

7 ενώνεται με τον τραχειοσωλήνα ή με το dead space εάν αυτό παρεμβάλλεται. Όταν ο ασθενής εκπνέει και ο εκπνεόμενος αέρας φτάσει στο υγροσκοπικό (δηλ. αυτό που είναι κατασκευασμένο από υδρόφιλα υλικά) φίλτρο, το νερό υγροποιείται και κατακρατείται εκεί. Κατά την διάρκεια της επόμενης εισπνευστικής φάσης το αέριο ζεσταίνεται και υγραίνεται καθώς περνά κατά μήκος του 25. Συγκριτικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι υδροσκοπικοί ΗΜΕ προσφέρουν υγρασία mgh2o/l σε VT mL και η πρόσθεση φίλτρου αυξάνει αυτή την υγρασία κατά 1 2 mgh2o/l Υπάρχουν και ΗΜΕ που κατασκευάζονται με υδρόφοβα υλικά τα οποία όμως αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά μιας και προσφέρουν πολύ λίγη υγρασία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 32,33. Οι ΗΜΕ εξαιτίας της ομοιότητας που παρουσιάζουν με την ανθρώπινη μύτη είναι επίσης γνωστοί και ως τεχνητές ή Σουηδικές μύτες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι ΗΜΕ έχουν καθιερωθεί ως ο πιο συνήθης τρόπος ύγρανσης του αέρα κατά την διάρκεια του ΜΑ. Αναλυτικά αναφέρεται ότι οι ΗΜΕ ενώ διατηρούν την ζέστη και την υγρασία του αέριου μίγματος ταυτόχρονα προσφέρουν και προστασία από τα βακτήρια 34. Έχουν χαμηλό κόστος Σ αυτό μπορεί να προστεθεί ότι το κύκλωμα του αναπνευστήρα δεν χρειάζεται να αλλάζει περιοδικά εάν χρησιμοποιείται ΗΜΕ 39. Δεν χρειάζονται τεχνική υποστήριξη, ούτε ηλεκτρική ενέργεια και είναι πολύ εύκολοι στην χρήση τους 21. Αναλυτικά τα πλεονεκτήματα των ΗΜΕ αναφέρονται στον Πίνακα Ι. Πίνακας Ι: Πλεονεκτήματα των Εναλλακτών Θερμότητας και Υγρασίας Χαμηλό κόστος Ευκολία στη χρήση Μικρά, ελαφριά Μίας χρήσης, δεν χρειάζονται καθάρισμα Δεν κάνουν θόρυβο Δεν υπάρχει κίνδυνος αύξησης της ύγρανσης ή της θερμοκρασίας πέραν του φυσιολογικού Δεν υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος ή ηλεκτροπληξίας Δεν χρειάζονται εξωτερική πηγή ενέργειας, οθόνη θερμοκρασίας ή συναγερμό Μηδενίζουν την συμπύκνωση νερού στο κύκλωμα Λειτουργούν ως αντιμικροβιακό φίλτρο Ελάχιστος φόρτος εργασίας για το νοσηλευτικό προσωπικό Παρ όλα αυτά οι ΗΜΕ αυξάνουν τόσο τις εισπνευστικές και όσο και τις εκπνευστικές αντιστάσεις. Η αντίσταση ενός ΗΜΕ εξαρτάται από την πυκνότητα του υλικού του. Όσο αυξάνει η αντίσταση του ΗΜΕ τόσο αυξάνει και το έργο της αναπνοής του ασθενή (WOB) 40. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα σε αυτόματη αναπνοή. Έτσι σε δύσκολο απογαλακτισμό από τον αναπνευστήρα δεν προτιμούμε τους ΗΜΕ 41. Όταν, μάλιστα, φράσουν από αίμα, vima asklipiou.gr Σελίδα 296

8 ΤΟ ΒΗΜΑ Τ ΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ εκκρίσεις, υγροποιημένους υδρατμούς η αντίσταση των αεραγωγών και η μέγιστη πίεση των αεραγωγών, το auto PEEP και WOB αυξάνουν δραματικά Η υγρασία που αποδίδεται από τους ΗΜΕ εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Συγκεκριμένα, εξαρτάται από τον VT, τον χρόνο εισπνοής, την αναπνευστική συχνότητα και την θερμοκρασία. Όσο αυξάνεται ο VT τόσο μειώνεται η υγρασία που αποδίδεται από τους ΗΜΕ. Συγκεκριμένα αν ο VT ανά λεπτό είναι > 10L ο ΗΜΕ παρουσιάζεται αναποτελεσματικός. Έτσι, οι ΗΜΕ δεν χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με αυτόματη ή μηχανική αναπνοή που έχουν ανά λεπτό VT > 10L 12,33. Αντενδείκνυνται, δε, σε ασθενείς στους οποίους ο εκπνεόμενος όγκος αέρα είναι μικρότερος του 70% του εισπνεόμενου όγκου αέρα 16 (για παράδειγμα σε βρογχοπνευμονικό συρίγγιο, τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο, τραχειομαλακία η σε βλάβη ή απουσία του cuff). Το ίδιο ισχύει και για ασθενείς που η θερμοκρασία του σώματος τους είναι κάτω από 32 βαθμούς 45.Επίσης, η μείωση του χρόνου εισπνοής και η αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας μειώνουν την αποδιδόμενη υγρασία. Με βάση αυτή τη λογική, μείωση της εκπνευστικής ροής, όταν για παράδειγμα μειώνεται η ενδοτικότητα του πνεύμονα, θα έχει, επίσης, ως συνέπεια την μείωση της αποδιδόμενης υγρασίας 46. Τέλος, πρέπει να αφαιρούνται όταν στο κύκλωμα υπεισέρχεται νεφελοποιητής, διότι οι δύο αυτές συσκευές αλληλοκαταργούν την λειτουργία τους. Επίσης οι τεχνητές μύτες αυξάνουν τον νεκρό χώρο. Όπως αναφέρεται από διάφορους συγγραφείς, για να αντισταθμίσει η αναπνευστική λειτουργία την αύξηση του νεκρού χώρου, ώστε να μην αυξηθεί το CO 2, είτε πρέπει να αυξηθεί η αναπνευστική συχνότητα είτε ο ανά λεπτό αερισμός ή και τα δύο 47,48. Στους ασθενείς που έχουν μειωμένο VT, όπως για παράδειγμα στο ARDS, μειώνοντας τον νεκρό χώρο παρουσιάζεται σημαντική μείωση της PaCO Η απομάκρυνση του ΗΜΕ μειώνει τον νεκρό χώρο του αρρώστου 50. Αυτό το γεγονός πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για όλους τους ασθενείς με υπερκαπνία. Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι τεχνητές μύτες έχουν υψηλότερο ποσοστό φραγής τραχειοσωλήνα σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους ύγρανσης 51. Για την εμφάνιση αυτού του υψηλότερου ποσοστού εμφάνισης φραγής του τραχειοσωλήνα ενοχοποιείται η αδυναμία των ΗΜΕ να παρέχουν επαρκή ύγρανση 38,51,52. Η χρήση των ΗΜΕ πρέπει να αποφεύγεται, λοιπόν, σε ασθενείς με πηχτές, άφθονες ή αιματηρές εκκρίσεις, διότι αυξάνονται δραματικά οι αντιστάσεις και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα φραγής του τραχειοσωλήνα. Παρατηρείται, δε, αυξημένη vima asklipiou.gr Σελίδα 297

9 χρήση ενστάλαξης ορού μέσα στον τραχειοσωλήνα 38, πιθανόν επειδή το προσωπικό παρατηρεί πιο πυκνές εκκρίσεις και φοβάται μη φράξει ο τραχειοσωλήνας. Τέλος, οι χρήστες των ΗΜΕ πρέπει να γνωρίζουν ότι ο συναγερμός χαμηλής πίεσης του αναπνευστήρα πιθανόν να είναι αναποτελεσματικός 53. Πίνακας ΙΙ: Μειονεκτήματα των Εναλλακτών Θερμότητας και Υγρασίας Προσφέρει περιορισμένη υγρασία, παράγοντας μέγιστη σχετική υγρασία της τάξης του 70% Η κατακράτηση θερμότητας δεν είναι σημαντική Αυξάνουν τον νεκρό χώρο και τις αντιστάσεις Φράσσουν από υγρά, αίμα, εκκρίσεις ή νεφελοποιημένα φάρμακα Πιθανές απώλειες αέρα και αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα Κάποια ΗΜΕ περιέχουν υλικά που μπορεί να ελευθερωθούν με την μορφή μορίων και μετά να εισπνευσθούν από τον ασθενή Υγρό μπορεί να περάσει δια μέσου του υγροσκοπικού ΗΜΕ και να μολύνει το κύκλωμα του αναπνευστήρα Οι ΗΜΕ θα πρέπει να αλλάζονται αμέσως μόλις φανούν σημεία εκκρίσεων αίματος ή νερού πάνω τους. Οι λόγοι όπως αναφέρθηκε είναι η αύξηση των πιέσεων και του WOB, καθώς και η μείωση της αποτελεσματικότητας τους. Αν δεν υπάρχει εμφανής λόγος πρόωρης αλλαγής του, αλλάζεται κάθε 24 ώρες σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Μελέτες πάντως έδειξαν ότι ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί ως και 7 ημέρες αν δεν υπάρχουν εμφανείς λόγοι για αλλαγή του 54. Ο λόγος είναι ότι η συσκευή δεν αποτελεί μέσο να αναπτυχθούν βακτήρια. Πάντως τα ΗΜΕ πρέπει να αντικαθιστώνται με ΗΗ σε ασθενείς που μένουν διασωληνωμένοι για περισσότερο από 96 ώρες σύμφωνα με AARC Clinical Practice Guidelines (1992) 16. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ Οι θερμαινόμενοι Υγραντήρες (ΗΗ) έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος θερμότητας και υγρασίας 55. Αποτελούνται από κλειστό κύκλωμα θέρμανσης με ηλεκτρική αντίσταση, δοχείο νερού και μονάδα ελέγχου της θερμοκρασίας, η οποία περιλαμβάνει καλώδια, και συναγερμό (Εικόνα 2). Το νερό, που εισάγεται μέσα στο δοχείο, υπό την επίδραση της θερμότητας μετατρέπεται σε υδρατμούς. Ο αποδιδόμενος από τον αναπνευστήρα αέρας, περνώντας μέσα από το δοχείο, μεταφέρει τους υδρατμούς στο εισπνευστικό κύκλωμα και στη συνέχεια στους πνεύμονες του ασθενή κατά την εισπνοή 56. vima asklipiou.gr Σελίδα 298

10 ότι για έναν VT γύρω στα 10L/min Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση ενός ΗΗ. Ο εκπνευστικός κλάδος, που εδώ εμφανίζεται ελεύθερος, συνδέεται με την υποδοχή From patient του αναπνευστήρα. Τροποποιημένο από Branson (1999) 3 Ο υγραντήρας αυτός συνδέεται με τον εισπνευστικό κλάδο του κυκλώματος του αναπνευστήρα, ο οποίος μπορεί να εμπεριέχει θερμαινόμενο καλώδιο ή όχι. Αν έχει θερμαινόμενο καλώδιο και είναι σωστά ρυθμισμένος, λοιπόν, δεν πρέπει να εμφανίζεται νερό στον εισπνευστικό κλάδο. Το φυσιολογικό είναι να εμφανιστεί μικρή ποσότητα νερού στον εκπνευστικό κλάδο, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας στα τοιχώματα του κλάδου και το περιβάλλον. Αυτή η ποσότητα νερού παγιδεύεται από την υπάρχουσα υδατοπαγίδα. Υπάρχουν κυκλώματα που έχουν και τους δύο κλάδους θερμαινόμενους. Σ αυτά δεν χρειάζεται καθόλου υδατοπαγίδα. Στους θερμαινόμενους υγραντήρες που δεν συνδέονται με θερμαινόμενα κυκλώματα η υδατοπαγίδα είναι στον εισπνευστικό κλάδο γιατί μέρος των υδρατμών υγροποιείται λόγο της μικρότερης θερμοκρασίας στα τοιχώματα του. Έχει μάλιστα υπολογιστεί παραμένει μέσα στον εισπνευστικό κλάδο του κυκλώματος του αναπνευστήρα περίπου 0,5L νερό το 24ωρο 27. Είναι, λοιπόν, καλύτερα να επιλέγονται οι ΗΗ με θερμαινόμενο καλώδιο διότι έχει αποδειχτεί ότι αυτοί χωρίς θερμαινόμενο καλώδιο έχουν ανάγκη από περισσότερο νερό, υγροποιούν μεγαλύτερη ποσότητα νερού μέσα στον εισπνευστικό κλάδο και είναι πιο χρονοβόροι για το προσωπικό57. Όταν χρησιμοποιείται θερμαινόμενος υγραντήρας πρέπει να συνδέουμε το σύστημα του θερμαινόμενου υγραντήρα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του 22. Πρέπει, επίσης να τοποθετούμε το θερμόμετρο όσο το δυνατό πιο κοντά στον αεραγωγό του ασθενή. Αφού ρυθμίσουμε την θερμοκρασία, την ελέγχουμε συνεχώς μέσω του θερμομέτρου της συσκευής. Έχουμε, ακόμα, συνεχώς ενεργοποιημένο τον συναγερμό αύξησης της θερμοκρασίας 58. Επίσης ελέγχουμε το δοχείο νερού και προσθέτουμε νερό όποτε χρειάζεται. Τέλος πρέπει να απομακρύνουμε πιθανόν συγκεντρωμένο νερό από το κύκλωμα. Κατά την χρήση των ΗΗ είναι σημαντικό να ακολουθούνται κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να αποφευχθούν οι μικροβιακές λοιμώξεις εξαιτίας του υγραντήρα. Πρέπει, αρχικά, να προσέχουμε την καθαριότητα όταν το δοχείου νερού vima asklipiou.gr Σελίδα 299

11 γεμίζεται. Επιπλέον, το νερό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι αποστειρωμένο. Όταν χρησιμοποιείται κλειστό σύστημα γεμίσματος το αχρησιμοποίητο νερό μέσα στο δοχείο παραμένει αποστειρωμένο και δεν χρειάζεται να πεταχτεί όταν αλλάζεται το κύκλωμα του αναπνευστήρα 59. Επίσης, το νερό που σχηματίζεται μέσα στο κύκλωμα του αναπνευστήρα πρέπει να θεωρείται μολυσματικό και να ακολουθείται η πολιτική απομάκρυνσης μολυσματικών υλικών του νοσοκομείου. Επειδή το νερό που σχηματίζεται μέσα στο κύκλωμα του αναπνευστήρα από την συμπύκνωση των υδρατμών θεωρείται μολυσματικό υλικό δεν πρέπει ποτέ να το επιστρέφουμε μέσα στο δοχείο νερού του υγραντήρα 60. Οι ΗΗ έχει αποδειχτεί ότι είναι η καλύτερη επιλογή τεχνητής ύγρανσης σε μεγάλη διάρκεια διασωλήνωσης. Παραμένουν αποτελεσματικοί όταν οι αναπνεόμενοι όγκοι είναι χαμηλοί καθώς και σε διαρροές του αεραγωγού. Επιπλέον σε ασθενείς με ιστορικό αυξημένων εκκρίσεων είναι πιο ασφαλείς συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους τεχνητής ύγρανσης 38. Σε πνευμονικό οίδημα και κακή μηχανική πνεύμονα (π.χ. Χ.Α.Π.) πρέπει να αποτελούν την μοναδική επιλογή ύγρανσης, διότι δεν αυξάνουν τις αντιστάσεις και τον νεκρό χώρο 61, παράμετροι που επηρεάζουν σημαντικά την πορεία της αναπνευστικής λειτουργίας των συγκεκριμένων ασθενών. Σε υποθερμία, όπου οι ΗΜΕ δεν είναι αποτελεσματικοί, προσφέρουν παράλληλα με την επαρκή ύγρανση και βοήθεια για να αυξηθεί η θερμοκρασία. Μπορούν, δε, να συμβάλουν στη μείωση των περιστατικών υποθερμίας των χειρουργείων 62,63. Βέβαια οι ΗΗ δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μπορεί να εμφανιστεί νερό στο κύκλωμα. Οι υδρατμοί είναι πιθανόν να υγροποιηθούν καθώς το αέριο μείγμα κρυώνει μέσα στο κύκλωμα του αναπνευστήρα. Αυτό θα έχει σαν πιθανή συνέπεια να αυξηθούν οι αντιστάσεις στη ροή του αέρα ή να γεμίσει με νερό ό αεραγωγός 22. Γι να αποφευχθούν αυτές οι αρνητικές συνέπειες θα πρέπει ο χειριστής να τοποθετεί υδατοπαγίδες στο κύκλωμα και να φροντίζει ο υγραντήρας να είναι τοποθετημένος κάτω από το επίπεδο του ενδοτραχειακού σωλήνα 19,22. Επίσης, οι συσκευές ΗΗ έχουν μεγαλύτερο κόστος τόσο αγοράς όσο και συντήρησης 36,64. Έχουν, ακόμα, κατηγορηθεί για αυξημένο κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων εξαιτίας βακτηριδιακής αποίκησης του κυκλώματος και του δοχείου νερού 65. Υπάρχει, αν και μικρή, πιθανότητα ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων του βλεννογόνου από βλάβη στη συσκευή 22. Τέλος, εάν οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν είναι οι κατάλληλες οι ΗΗ μπορεί να συντελέσουν στην εμφάνιση υποθερμίας ή υπερθερμίας. Ένα επιπλέον vima asklipiou.gr Σελίδα 300

12 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβ ριος - Δεκέμβριος 2008 μειονέκτημα των ΗΗ που έχει αναφερθεί είναι ότι αυξάνουν τον φόρτο εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύγκριση ΗΜΕ και ΗΗ ως προς την εμφάνιση πνευμονίας του αναπνευστήρα (VAP) Εκτός από μία μελέτη 66 στην οποία εμφανίστηκαν μειωμένα ποσοστά πνευμονίας στην ομάδα που χρησιμοποιούσε ΗΜΕ, όλες οι υπόλοιπες (που είναι αρκετές), με επιστέγασμα αυτή των Lacherade et al (2005), που έγινε σε ένα τυχαιοποιημένο δείγμα 369 ασθενών από διάφορα νοσοκομεία, κατέληξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στην εμφάνιση VAP όταν συγκρίνονται τα δύο συστήματα ύγρανσης 67. Εμφανίζεται βέβαια αυξημένη αποίκιση στο κύκλωμα του αναπνευστήρα με τον ΗΗ η οποία όμως παίζει λίγο ρόλο στην εμφάνιση την VAP 67,68. Πρέπει να γίνει αναφορά και στην μόνη μελέτη που βρήκε μικρότερη συχνότητα VAP όταν χρησιμοποιούνται ΗΗ σε σχέση με ΗΜΕ και αφορούσε ασθενείς που παρέμειναν διασωληνωμένοι περισσότερο από 5 ημέρες. Πρόκειται για την μελέτη του Lorente et al (2006) σε δείγμα 120 τυχαιοποιημένων ασθενών 69 (Πίνακας ΙΙΙ). Πίνακας ΙΙΙ. Αποτελέσματα συγκριτικών μελετών ΗΜΕ και ΗΗ ως προς την εμφάνιση VAP Kirton et al (1997) με ΗΜΕ Lacherade et al (2005), Dreyfuss et al (1995) Αυξημένη αποίκιση κυκλώματος σε ΗΗ Καμία διαφορά στην εμφάνιση VAP Lorente et al (2006) με ΗΗ σε διασωλήνωση> 5ημέρες ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Δύο είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν πριν επιλεγεί για χρήση ο κατάλληλος τύπος υγραντήρα. Πρώτα, ποια είναι η κατάλληλη συσκευή ύγρανσης για αυτή την συγκεκριμένη κλινική περίπτωση; Σύμφωνα με AARC Clinical Practice Guidelines τα ΗΜΕ είναι αποδεκτός τρόπος ύγρανσης σε ασθενείς με τεχνητό αεραγωγό εκτός εάν η συγκεκριμένη περίπτωση υπεισέρχεται στις σαφείς αντενδείξεις των ΗΜΕ. Τα ΗΜΕ αντενδείκνυνται σε ασθενείς με πηχτές, εμμένουσες και αιματηρές εκκρίσεις, σε εκπνεόμενο όγκο < 70% του εισπνεόμενου όγκου, σε θερμοκρασία σώματος <32o C και σε αυτόματη αναπνοή με VT>10 L το λεπτό. Επίσης, η χρήση τους αποφεύγεται και σε ΧΑΠ εξαιτίας της αύξησης του νεκρού χώρου και του έργου της αναπνοής που δημιουργούν. Για τους ίδιους λόγους αποφεύγονται σε δυσκολία απογαλακτισμού. vima asklipiou.gr Σελίδα 301

13 Στην ερώτηση ποια από τις δύο μεθόδους ύγρανσης κοστίζει λιγότερο η προφανής απάντηση είναι οι ΗΜΕ. Παρ όλα αυτά θεωρείται ότι το κόστος για τους ΗΜΕ σε μεγάλης διάρκειας διασωλήνωση είναι μεγαλύτερο από αυτό των ΗΗ. Επίσης το να ξεκινήσεις με ΗΜΕ στις περιπτώσεις εκείνες που είναι φανερό ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ΗΗ (π.χ. αυξημένες εκκρίσεις ) δεν είναι παρά χάσιμο χρημάτων. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το να αξιολογήσουμε πρακτικά την καταλληλότητα του συστήματος ύγρανσης που χρησιμοποιούμε δεν είναι εύκολο. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμιά κλινική παράμετρος που να μπορεί με ασφάλεια να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των υγραντήρων, η σύσταση των εκκρίσεων του ασθενή δίνει μια ιδέα και πρέπει να παρατηρείται συστηματικά 24. Η Εικόνα 3 δείχνει έναν αλγόριθμο για ασφαλή χρήση των ΗΜΕ στην Μηχανική Αναπνοή με τεχνητό αεραγωγό 70. Εικόνα 3: Αλγόριθμος για να καθοριστεί η ασφαλής χρήση παθητικού υγραντήρα. Τροποποιημένο από Branson et al (1993) 70. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν αποκλειστικά υπέρ μίας εκ των δύο μεθόδων ύγρανσης. Ο κάθε ασθενής πρέπει να αξιολογείται ατομικά από τον θεραπευτή του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Shelly MP. The humidification and filtration functions of the airways. Respir Care Clin N Am 2006; 12: Sottiaux TM. Consequences of underand over humidification. Respir Care Clin N Am 2006; 12: vima asklipiou.gr Σελίδα 302

14 3 Branson R. Humidification for patients with artificial Airways. Respir Care 1999; 44: Burton JD. Effects of dry anaesthetic gases on the respiratory mucous membrane. Lancet 1962; 1: Chalon J, Loew DA, Malebranche J. Effects of dry anesthetic gases on tracheobronchial ciliated epithelium. Anesthesiology 1972; 37: Marfatia S, Donahoe PK, Hendren WH. Effect of dry and humidified gases on the respiratory epithelium in rabbits. J Pediatr Surg 1975; 10: Samuels SI, Brodsky JB. Profound Intraoperative Atelectasis. Br. J. Anaesth. 1989; 62: Selsby D, Jones JG. Some physiolgical and clinical aspects of chest physiotherapy. Br. J. Anaesth. 1990; 64: Lawrence JC. Humidification practices in the Adult Intensive Care Unit, Prince of Wales Hospital. Respir Care Clin N Am 1998; 4: Circeo LE, Heard SO, Griffiths E, Nash G. Overwhelming necrotizing tracheobronchitis due to inadequate humidification during high frequency jet ventilation. Chest 1991; 100: Friedman A. Therapeutic air humidification; its rationale in acute laryngotracheobronchitis in children. AMA Arch Otolaryngol 1955; 62: Nishida T, Nishimura M, Fujino Y, Mashimo T. Performance of heated humidifiers with a heated wire according to ventilatory settings. J Aerosol Med 2001; 14: Branson RD, Campbell RS. Humidification in the intensive care unit. Respir Care Clin N Am 1998; 4: Ingelstedt S. Studies on the conditioning of air in the respiratory tract. Acta Otolaryngol Suppl 1956; 131: Young HD, Freedman RA, Sandin TR, Ford AL. Sears and Zemansky's University Physics. 10th ed ed: Addison Wesley, AARC clinical practice guideline. Humidification during mechanical ventilation. American Association for Respiratory Care. Respir Care 1992; 37: Miyao H, Hirokawa T, Miyasaka K, Kawazoe T. Relative humidity, not absolute humidity, is of great importance when using a humidifier with a heating wire. Crit Care Med 1992; 20: Mercke U. The influence of varying air humidity on mucociliary activity. Acta Otolaryngol 1975; 79: Safety Action Bulletin. Anaesthesia 1992; 47: Lellouche F, Taille S, Maggiore SM, Qader S, L'Her E, Deye N, et al. Influence of ambient and ventilator output vima asklipiou.gr Σελίδα 303

15 Τόμο ς 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008 temperatures on performance of heatedwire humidifiers. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: Hess D, Kacmarek RM. Essentials of Mechanical Ventilation. 2nd ed. New York: McGraw Hill, Heated Humidifiers: risk of overheating gas in patient breathing circuit. Safety Action Notice. Edinburg: NHS Scotland, 1997; 1 23 Zuchner K. Humidification: measurement and requirements. Respir Care Clin N Am 2006; 12: Ricard JD, Markowicz P, Djedaini K, Mier L, Coste F, Dreyfuss D. Bedside evaluation of efficient airway humidification during mechanical ventilation of the critically ill. Chest 1999; 115: Rathgeber J. Devices used to humidify respired gases. Respir Care Clin N Am 2006; 12: Bissonnette B, Sessler DI. Passive or active inspired gas humidification increases thermal steady state temperatures in anesthetized infants. Anesth Analg 1989; 69: Peterson BD. Heated humidifiers. Structure and function. Respir Care Clin N Am 1998; 4: Shanks CA. Clinical anaesthesia and the multiple gauze condenser humidifier. Br J Anaesth 1974; 46: Martin C, Thomachot L, Quinio B, Viviand X, Albanese J. Comparing two heat and moisture exchangers with one vaporizing humidifier in patients with minute ventilation greater than 10 L/min. Chest 1995; 107: Ogino M, Kopotic R, Mannino FL. Moisture conserving efficiency of condenser humidifiers. Anaesthesia 1985; 40: Evaluation report: heat and moisture exchangers. J Med Eng Technol 1987; 11: Lucato JJ, Tucci MR, Schettino GP, Adams AB, Fu C, Forti G, Jr., et al. Evaluation of resistance in 8 different heat andmoisture exchangers: effects of saturation and flow rate/profile. Respir Care 2005; 50: Martin C, Papazian L, Perrin G, Bantz P, Gouin F. Performance evaluation of three vaporizing humidifiers and two heat and moisture exchangers in patients with minute ventilation > 10 L/min. Chest 1992; 102: Daniel P, Fowler AJ. Breathing system filter use for infection control and humidification during anesthesia and mechanical ventilation a review. Middle East J Anesthesiol 2001; 16: Boots RJ, Howe S, George N, Harris FM, Faoagali J. Clinical utility of hygroscopic heat and moisture exchangers in vim a asklipiou.gr Σελίδα 304

16 Copyrigh t 2008 Τόμο ς 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008 intensive care patients. Crit Care Med flow resistive work load due to 1997; 25: Branson RD, Davis K, Jr., Campbell RS, Johnson DJ, Porembka DT. Humidification in the intensive care unit. Prospective study of a new protocol utilizing heated humidification and a hygroscopic condenser humidifier. Chest 1993; 104: Kollef MH, Shapiro SD, Boyd V, Silver P, Von Harz B, Trovillion E, et al. A randomized clinical trial comparing an extended use hygroscopic condenser humidifier with heated water humidification in mechanically ventilated patients. Chest 1998; 113: Misset B, Escudier B, Rivara D, Leclercq B, Nitenberg G. Heat and moisture exchanger vs heated humidifier during long term mechanical ventilation. A prospective randomized study. Chest 1991; 100: Lorente L, Lecuona M, Galvan R, Ramos MJ, Mora ML, Sierra A. Periodically changing ventilator circuits is not necessary to prevent ventilatorassociated pneumonia when a heat and moisture exchanger is used. Infect Control Hosp Epidemiol 2004; 25: Nishimura M, Nishijima MK, Okada T, Taenaka N, Yoshiya I. Comparison of humidifying devices. Chest 1990; 97: Girault C, Breton L, Richard JC, Tamion F, Vandelet P, Aboab J, et al. Mechanical effects of airway humidification devices in difficult to wean patients. Crit Care Med 2003; 31: Buckley PM. Increase in resistance of inline breathing filters in humidified air. Br J Anaesth 1984; 56: Prasad KK, Chen L. Complications related to the use of a heat and moisture exchanger. Anesthesiology 1990; 72: McEwan AI, Dowell L, Karis JH. Bilateral tension pneumothorax caused by a blocked bacterial filter in an anesthesia breathing circuit. Anesth Analg 1993; 76: Lellouche F, Qader S, Taille S, Lyazidi A, Brochard L. Under humidification and over humidification during moderate induced hypothermia with usual devices. Intensive Care Med 2006; 32: Wilkes AR. The effect of gas flow on the filtration performance of breathing system filters. Anaesthesia 2004; 59: Iotti GA, Olivei MC, Palo A, Galbusera C, Veronesi R, Comelli A, et al. Unfavorable mechanical effects of heat and moisture exchangers in ventilated patients. Intensive Care Med 1997; 23: vim a asklipiou.gr Σελίδα 305

17 48 Pelosi P, Solca M, Ravagnan I, Tubiolo D, Ferrario L, Gattinoni L. Effects of heat and moisture exchangers on minute ventilation, ventilatory drive, and work of breathing during pressure support ventilation in acute respiratory failure. Crit Care Med 1996; 24: Prat G, Renault A, Tonnelier JM, Goetghebeur D, Oger E, Boles JM, et al. Influence of the humidification device during acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med 2003; 29: Rouby JJ, Lu Q. Bench to bedside review: adjuncts to mechanical ventilation in patients with acute lung injury. Crit Care 2005; 9: Cohen IL, Weinberg PF, Fein IA, Rowinski GS. Endotracheal tube occlusion associated with the use of heat and moisture exchangers in the intensive care unit. Crit Care Med 1988; 16: Martin C, Perrin G, Gevaudan MJ, Saux P, Gouin F. Heat and moisture exchangers and vaporizing humidifiers in the intensive care unit. Chest 1990; 97: Siempos, II, Vardakas KZ, Kopterides P, Falagas ME. Impact of passive humidification on clinical outcomes of mechanically ventilated patients: A meta analysis of randomized controlled trials*. Crit Care Med Ricard JD, Le Miere E, Markowicz P, Lasry S, Saumon G, Djedaini K, et al. Efficiency and safety of mechanical ventilation with a heat and moisture exchanger changed only once a week. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: Hess DR, Branson RD. Humidification: humidifiers and nebulizers. In: Branson RD, Hess DR, Chatburn RL, eds. Respiratory care equipment. Philadelphia: JB Lippincott, Poolacherla R, Nickells J. Humidification devices. Anaesthesia & intensive care medicine 2006; 7: Branson RD, Davis KJ, Brown R, Rashkin M. Comparison of three humidification techniques during mechanical ventilation : Patient selection, costs, and infection considerations. Respir care 1996; 41: Rathgeber J, Kazmaier S, Penack O, Zuchner K. Evaluation of heated humidifiers for use on intubated patients: a comparative study of humidifying efficiency, flow resistance, and alarm functions using a lung model. Intensive Care Med 2002; 28: Castel O, Agius G, Grignon B, Magnan J, Rigondeau F, Patte F, et al. Evaluation of vima asklipiou.gr Σελίδα 306

18 Τόμο ς 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008 closed sterile prefilled humidification. J Hosp Infect 1991; 17: Niλl Weisea BS, Willeb JC, van den Broekc PJ. Humidification policies for mechanically ventilated intensive care patients and prevention of ventilatorassociated pneumonia: a systematic review of randomized controlled trials. Journal of Hospital Infections 2007; 65: Prin S, Chergui K, Augarde R, Page B, Jardin F, Vieillard Baron A. Ability and safety of a heated humidifier to control hypercapnic acidosis in severe ARDS. Intensive Care Med 2002; 28: Yam PC, Carli F. Maintenance of body temperature in elderly patients who have joint replacement surgery. A comparison between the heat and moisture exchanger and heated humidifier. Anaesthesia 1990; 45: Chen TY, Chen KT, Chang DP, Yeh FC, Chang CL. The effect of heated humidifier in the prevention of intra operative hypothermia. Acta Anaesthesiol Sin 1994; 32: Gebara R, Najarian K, Wagner JM, Narla V. Five steps to cost savings: adjusting ventilator humidification protocols. Biomed Instrum Technol 2004; 38: Craven DE, Goularte TA, Make BJ. Contaminated condensate in mechanical ventilator circuits. A risk factor for nosocomial pneumonia? Am Rev Respir Dis 1984; 129: Kirton OC, DeHaven B, Morgan J, Morejon O, Civetta J. A prospective, randomized comparison of an in line heat moisture exchange filter and heated wire humidifiers: rates of ventilatorassociated early onset (communityacquired) or late onset (hospitalacquired) pneumonia and incidence of endotracheal tube occlusion. Chest 1997; 112: Lacherade JC, Auburtin M, Cerf C, Van de Louw A, Soufir L, Rebufat Y, et al. Impact of humidification systems on ventilatorassociated pneumonia: a randomized multicenter trial. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172: Dreyfuss D, Djedaini K. Ventilator circuit changes and nosocomial pneumonia. Anesthesiology 1995; 83: Lorente L, Lecuona M, Jimenez A, Mora M, Sierra A. Ventilator associated pneumonia using a heated humidifier or a heat and moisture exchanger: a randomized controlled trial [ISRCTN ]. Critical Care 2006; 10:R Branson R, Davis K, Jr, Campbell R, Johnson D, Porembka D. Humidification vima asklipiou.gr Σελίδα 307

19 Τόμο ς 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008 in the intensive care unit. Prospective study of a new protocol utilizing heated humidification and a hygroscopic condenser humidifier. Chest 1993; 104: vima asklipiou.gr Σελίδα 308

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις Εισαγωγή ορισμοί βασικές κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Tube compensation (TC)

Επιλογή Tube compensation (TC) Εισαγωγή Η επιλογή Tube Compensation (TC) για τους αναπνευστήρες 800 Series ενισχύει τον αυθόρµητο τύπο αναπνοής και υποβοηθά την αυθόρµητη αναπνοή του ασθενούς, χορηγώντας θετική πίεση ανάλογη προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑNTΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ το θέμα μας Αναισθησία? Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής! το θέμα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης ΠΥΡΗΝΑΣ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (ΜΕΘ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεταισεκάποιοδιακριτόδιαμέρισμαήχώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

(ATS) Trouillet (Am J Respir Crit Care Med 1998;157:531-539) 75 BAL 41 ( BAL ) VAP 41 BAL. P = 0.005 ( EA-pre )] 2 EA 95% BAL VAP

(ATS) Trouillet (Am J Respir Crit Care Med 1998;157:531-539) 75 BAL 41 ( BAL ) VAP 41 BAL. P = 0.005 ( EA-pre )] 2 EA 95% BAL VAP BAL Fabrice Michel, MD; Bruno Franceschini, MD; Pierre Berger, MD; Jean-Michel Arnal, MD; Marc Gainnier, MD; Jean-Marie Sainty, MD; and Laurent Papazian, MD (VAP) BAL ICU 48 h 299 2 (EA) VAP BAL VAP EA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας Αθήνα, Νοεμβρίου 2016 Ίδρυμα Ευγενίδου Ξενοδοχείο Metropolitan

16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας Αθήνα, Νοεμβρίου 2016 Ίδρυμα Ευγενίδου Ξενοδοχείο Metropolitan 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου 2016 Ίδρυμα Ευγενίδου Προσυνεδριακά Κλινικά Φροντιστήρια 10 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς;

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νικολέττα Ροβίνα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ, Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Γιώργος Μιξίδης MD FRCPC Ιούνιος 2010 Ι. Τι είναι Τραχειοστομία; Είναι ένα άνοιγμα (τομή) στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού μέσω του οποίου τοποθετείται σωλήνας (Σωλήνας τραχειοστομίας)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια

Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια Γεώργιος Παπαθανάκος Αναισθησιολόγος, Εξειδικευόμενος Εντατικολογίας, ΠΓΝΙ. Οξεία Aναπνευστική Aνεπάρκεια Υποξαιμική Υπερκαπνική Μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες και βρέφη από 4 kgr. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis

The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis Η δράση της ντορνάσης άλφα στην ανομοιογένεια του αερισμού σε ασθενείς με κυστική ίνωση. R. Amin, P. Subbarao, W.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Volume Ventilation Plus

Επιλογή Volume Ventilation Plus Περιεχόµενα Εισαγωγή............................................. 2 Αρχικές ρυθµίσεις Volume Ventilation Plus................... 2 Τύπος αναπνοής VC+ (λειτουργία A/C ή SIMV)............... 2 Τύπος αναπνοής

Διαβάστε περισσότερα

και µη επεµβατικό µηχανικό αερισµό ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

και µη επεµβατικό µηχανικό αερισµό ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αλληλεπίδραση ασθενήαναπνευστήρα στον επεµβατικό και µη επεµβατικό µηχανικό αερισµό ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ PT= Paw +Pmus= V x Rrs + V x Ers + = V

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Υποξαιμία και 5 μηχανισμοί υποξίας TYΠΟI ΥΠΟΞΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ I A. ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΥΠΟΞΙΑ (ΔΙΑΤ. ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟ) ΑΙΤΙΑ: A. V/Q ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (EX: ΧΑΠ, ΠΕ) B. ΔΙΑΦΥΓΗ (EX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της θερμοκρασίας του ασθενούς μετά την ΚΑΡΠΑ: ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Ή ΝΟΡΜΟΘΕΡΜΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Έλεγχος της θερμοκρασίας του ασθενούς μετά την ΚΑΡΠΑ: ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Ή ΝΟΡΜΟΘΕΡΜΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Έλεγχος της θερμοκρασίας του ασθενούς μετά την ΚΑΡΠΑ: ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Ή ΝΟΡΜΟΘΕΡΜΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ No disclosure Μηχανισμοί δράσης θεραπευτικής υποθερμίας Μείωση του ρυθμού μεταβολισμού του εγκεφάλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σ. Τσιόδρας Αναπνευστική ανεπάρκεια inability of the lung to meet the metabolic demands of the body. This can be from failure of tissue oxygenation and/or failure of CO 2 homeostasis.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της οικογένειας στη φροντίδα του αρρώστου στο νοσοκομείο

Η συμβολή της οικογένειας στη φροντίδα του αρρώστου στο νοσοκομείο Τόμος 9 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος - Μάρτιος 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η συμβολή της οικογένειας στη φροντίδα του αρρώστου στο νοσοκομείο Παναγιώτα Μπέλλου-Μυλωνά 1, Γεωργία Κ. Γερογιάννη 2 1. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

CHEST (ALI) RBC RBC ( OR %CI (95%CI P 0.001) RBC OR 1.06 (95%CI P 0.001)

CHEST (ALI) RBC RBC ( OR %CI (95%CI P 0.001) RBC OR 1.06 (95%CI P 0.001) CHEST Giora Netzer, MD, MSCE, FCCP; Chirag V. Shah, MD; Theodore J. Iwashyna, MD, Ph D; Paul N. Lanken, MD, FCCP; Barbara Finkel, MSN; Barry Fuchs, MD, FCCP; Wensheng Guo, PhD; And Jason D. Christie, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Πήλινη κανάτα με νερό-μεταφορά ενέργειας Θέματα: Πήλινη κανάτα με νερό, μεταφορά ενέργειας. Ηλικία: χρονών μαθητές

Τίτλος: Πήλινη κανάτα με νερό-μεταφορά ενέργειας Θέματα: Πήλινη κανάτα με νερό, μεταφορά ενέργειας. Ηλικία: χρονών μαθητές Plan Τίτλος: Πήλινη κανάτα με νερό-μεταφορά ενέργειας Θέματα: Πήλινη κανάτα με νερό, μεταφορά ενέργειας Διάρκεια: : 90 λεπτά (2 μαθήματα) Ηλικία: 14-15 χρονών μαθητές Διαφοροποίηση: Οι πιο ικανοί μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος Σπιρομέτρηση Διάχυση Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ Τραχεία - μεγάλη ταχύτητα αέρα - στροβιλώδης ροή Βρογχικό δέντρο - μεταβατική ροή αέρα Μικροί αεραγωγοί - μικρή ταχύτητα αέρα - γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Πλήρες τροχήλατο αναισθησιολογικό μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από κύκλωμα μικροεπεξεργαστών. 2. Να είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ 1. Αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αερισμού ενηλίκων Να συνοδεύεται από: Βασική μονάδα Τροχήλατη

Διαβάστε περισσότερα

Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα. Weaning

Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα. Weaning Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα Weaning Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός» Adjunct Professor, McGill

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας 82 ετών με ιστορικό ΧΑΠ υπό ΧΟΘ κατ οίκον, παλαιάς TBC πνευμόνων και Α/Υ Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G J. Hot Spring Sci. /2 +.,.,**2 + + + +, - +3 ++ -*,* + -+ Evaluation of the E# ect of Hyperthermia on Bedrock Bath Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G + + + HNAMI KOUCHI

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ι. Ντότης- Ημερίδα Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ 2013 Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιωάννης Ντότης Παιδίατρος Εντατικολόγος Επιμελητής Α Π/Δ Κλινική Ι. Ντότης- Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(3):367 373 H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά Ανθή Χρυσοστόμου Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Kέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ Π Φλεβάρη Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα Φυσιολογική βάση DIAGNOSTIC YIELD OF VARIOUS TESTS IN 308 PATIENTS WITH A FINAL DIAGNOSIS ACCORDING TO ESC

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Αναπνευστική ανταπόκριση στην οξεία άσκηση Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Αναπνευστικό σύστημα Αναπνευστικό σύστημα Εξωτερική αναπνοή Η μεταφορά αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να είναι ο ΑΗΙ το πρωτεύον κριτήριο στην εκτίµηση και θεραπεία του ΣΑΥ? ΥΠΕΡ

Θα πρέπει να είναι ο ΑΗΙ το πρωτεύον κριτήριο στην εκτίµηση και θεραπεία του ΣΑΥ? ΥΠΕΡ Θα πρέπει να είναι ο ΑΗΙ το πρωτεύον κριτήριο στην εκτίµηση και θεραπεία του ΣΑΥ? ΥΠΕΡ Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευµονολογίας Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου Πνευµονολογικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου

Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου Κατανάλωση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό και Τριτογενή Τομέα ΑΘΗΝΑ 20 Ιουνίου 2008 Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου Ε. Κορωνάκη, Σχολή Μηχ. Μηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Χριστοδούλου Αντρέας Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γεώργιος Γαβριηλίδης Σύνοψη Η παρόξυνση της αποφρακτικής πνευμονικής νόσου αποτελεί σύνηθες αίτιο αναπνευστικής ανεπάρκειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ατμοσφαιρικός αέρας= 78,6% άζωτο 20,5%

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνωτές-Capacitors. q=cu C=ε 0 (S/d) παράλληλες επιφάνειες Εµβαδού S απόστασης d ε 0 =8, C/Vm διηλεκτρική σταθερά κενού

Πυκνωτές-Capacitors. q=cu C=ε 0 (S/d) παράλληλες επιφάνειες Εµβαδού S απόστασης d ε 0 =8, C/Vm διηλεκτρική σταθερά κενού Πυκνωτές-Capacitors q=cu C=ε 0 (S/d) παράλληλες επιφάνειες Εµβαδού S απόστασης d ε 0 =8,855 10-12 C/Vm διηλεκτρική σταθερά κενού 1 Capacitors 2 Πυκνωτής µε διηλεκτρικό Εισαγωγή µονωτικού υλικού (διηλεκτρικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Αλέξανδρος Στεφανίδης Καρδιολόγος Α Καρδιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Νίκαιας Παρουσίαση περιστατικού Ανδρας 60 ετών, εισάγεται λόγω ΟΠΟ. Ιστορικό ΑΥ, υπερλιπιδαιμίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: μικροβιολογία, παθογένεια, επιδημιολογία

Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: μικροβιολογία, παθογένεια, επιδημιολογία Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: μικροβιολογία, παθογένεια, επιδημιολογία Κατερίνα Μανίκα Λέκτορας Πνευμονολογίας ΑΠΘ Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική-Φυματιολογική Κλινική ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Διαβάστε περισσότερα

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς Εργασία βραβευθείσα από National Emphysema Foundation και American Thoracic Society (ATS 2010) Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΔΙΑΧΥΣΗ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cotes JE et al. Official Statement of the ERS. Eur Respir J 6 (suppl.16): 41-52, 1993 ATS Official Statement. AJRCCM 152:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική µεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη

Στρατηγική µεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Στρατηγική µεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΕΠ. ΚΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑ ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση Βρογχικό άσθµα ρ ήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Βρογχόσπασµος

στη διάγνωση Βρογχικό άσθµα ρ ήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Βρογχόσπασµος Ασθµα στα νήπια. Νεότερα στη διάγνωση ρ ήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Βρογχικό άσθµα ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΗ για αλλεργία και βρογχική υπεραντιδραστικότητα ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

By R.L. Snyder (Revised March 24, 2005)

By R.L. Snyder (Revised March 24, 2005) Humidity Conversion By R.L. Snyder (Revised March 24, 2005) This Web page provides the equations used to make humidity conversions and tables o saturation vapor pressure. For a pd ile o this document,

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού

Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού Επιλογή PAV+ Εισαγωγή Η επιλογή λογισμικού Proportional Assist * Ventilation Plus (PAV *+) του αναπνευστήρα 840 περιλαμβάνει έναν νέο τύπο αυθόρμητης αναπνοής (PA), προσθέτει δυνατότητες παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Α) Ηλεκτροπληξία Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) Β) Έκρηξη Έκρηξη σε ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού

Παράρτημα εγχειριδίου χειρισμού Επιλογή NeoMode Εισαγωγή Το παράρτημα αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να κάνετε χρήση της επιλογής λογισμικού NeoMode στον αναπνευστήρα Puritan Bennett 840. Δείτε το Εγχειρίδιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Patient Compliance in Clinical Trials Συμμόρφωση των Ασθενών στις Κλινικές Μελέτες

Patient Compliance in Clinical Trials Συμμόρφωση των Ασθενών στις Κλινικές Μελέτες Patient Compliance in Clinical Trials Συμμόρφωση των Ασθενών στις Κλινικές Μελέτες Giorgos Kraniou PhD Medical Affairs Manager Creative Pharma Services SA PubMed Search Patient Adherence [Title] Δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα