Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού αερισμού των ασθενών ποικίλουν από την διεγχειρητική υποστήριξη, την ελάχιστη υποστήριξη ενόs μετεγχειρητικού ασθενή που χρειάζεται συνήθωs λίγεs μόνο ώρεs μηχανικήs υποστήριξηs τηs αναπνοή του έωs τη μέγιστη μακροχρόνια υποστήριξη που χρειάζεται έναs ασθενήs με ARDS στη ΜΕΘ. Για την κατανόηση των βασικών αρχών του μηχανικού αερισμού, είναι σημαντικό να διαχωριστούν οι δυο στοιχειώδεις του έννοιες. Η έννοια του αερισμού που στόχος της είναι η απομάκρυνση CO 2 και η διατήρηση σταθερών επίπεδων PaCO 2 στο αρτηριακό αίμα και η έννοια της οξυγόνωσης που στόχος της είναι η πρόσφορα της μέγιστης ποσότητας O 2 στο αρτηριακό αίμα και η διατήρηση βέλτιστων επίπεδων PaO 2. 1α. Αερισμός Η επίτευξη του αερισμού επιτυγχάνεται με τον κατά λεπτό αερισμό του ασθενή (VE), το γινόμενο δηλαδή του αναπνεόμενου όγκου (VT) και της αναπνευστικής συχνότητας (RR). Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο VE περιλαμβάνει και ένα τμήμα αερισμού που ενώ καταλαμβάνει μέρος των αεραγωγών δε συμμετέχει στη ανταλλαγή αέριων, τον νεκρό χώρο (VD) και αποτελεί φυσιολογικά το ένα τρίτο του κυψελιδικού αερισμού που συμμετέχει στην ανταλλαγή των αερίων. 1β. Οξυγόνωση Η τελική τιμή τηs PaO 2 εξαρτάται κυρίωs από τη σχέση αερισμού [V] και αιμάτωσηs [Q] των πνευμόνων [V/Q matching]. Η διαχείριση τηs οξυγόνωσηs των ασθενών γίνεται μέσω ρυθμίσεων τηs εισπνεόμενηs συγκέντρωσηs οξυγόνου [FiO 2 ] και του επιπέδου τηs θετικήs τελοεκπνευστικήs πίεσηs των αεραγωγών [PEEP], λαμβάνονταs υπόψη την πιθανότητα συνύπαρξηs σημαντικού βαθμού διαταραχών αερισμού/αιμάτωσηs (ύπτια θέση ασθενών, αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, πνευμονική βλάβη). Η αύξηση του FiO 2 παραμένει ο απλούστεροs τρόποs ταχείαs αύξησηs τηs οξυγόνωσηs, αλλά δε θα πρέπει να ξεχνάμε τον κίνδυνο τοξικότηταs του οξυγόνου σε μακροχρόνια παραμονή FiO 2 > 60%. Ανεπαρκήs οξυγόνωση παρά τη χορήγηση 100% Ο 2 υποδηλώνει συνήθωs διαταραχέs V/Q και ανάπτυξη συνθηκών ενδοπνευμονικήs πρόσμιξηs αίματοs [shunt] από σύμπτωση κυψελίδων λόγω ατελεκτασίας, κατάληψη κυψελίδων λόγω πνευμονίαs, πλήρωση κυψελίδων με υγρό λόγω ARDS ή συμφορητικήs καρδιακήs ανεπάρκειαs και από αίμα λόγω ενδοπνευμονικήs αιμορραγίαs. H διατήρηση θετικήs τελοεκπνευστικήs πίεσηs [PEEP] προφυλάσσει από την ανάπτυξη ατελεκτασιών και βλαβών που προκύπτουν από το επαναλαμβανόμενο άνοιγμα και κλείσιμο των κυψελίδων στο τέλος της εκπνοής ή/και επιστρατεύει κυψελίδες δρώντας ως «νάρθηκας» που τις κρατάει ανοικτές στο τέλος της εκπνοής ώστε να συμμετέχουν στην ανταλλαγή των αερίων. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση αναπνευστική ανεπάρκεια μετεγχειρητικός αερισμός μετά από μείζονα επέμβαση προκειμένου να διορθωθούν διαταραχές πριν την αφύπνιση του ασθενούς όπως υποθερμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, σοβαρή αναιμία σοβαρή σήψη έλεγχος της PaCO 2 ως μέρος της αντιμετώπισης σοβαρής ενδοκρανιακής υπέρτασης σε τραυματικές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις [ΤΕΚ] υποστήριξη του αερισμού σε ασθενείς που χρειάζονται

2 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ενδοτραχειακή διασωλήνωση για προστασία ή διατήρηση του αεραγωγού ελάττωση του καρδιακού έργου σε καρδιογενές shock ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Τα αντικειμενικά κριτήρια που συνηγορούν στην εφαρμογή μηχανικού αερισμού περιλαμβάνουν: συχνότητα αναπνοών >35 οξυγόνωση PaO 2 <60mmHg [8KPa] με 60% πυκνότητα εισπνεομένου οξυγόνου αερισμός PaCO 2 >60mmHg [8KPa] συνοδευόμενο από ph<7,3 Η κλινική αξιολόγηση είναι παρ όλα αυτά η πιο σημαντική. 2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 2α. Μοντέλα ελεγχόμενου όγκου Ο ιατρός ρυθμίζει τον αναπνεόμενο όγκο (VT) και την αναπνευστική συχνότητα (RR). Ο αναπνευστήρας παρέχει την πίεση που απαιτείται για να επιτευχθεί ο αναπνεόμενος όγκος που έχει προεπιλεγεί. Ο ελεγχόμενος υποχρεωτικός αερισμός (Control Mechanical Ventilation CMV) είναι παρόμοιος με τον αερισμό στο χειρουργείο. Η αναπνευστική συχνότητα και ο αναπνεόμενος όγκος και ο κατά λεπτό αερισμός καθορίζονται από τον κλινικό γιατρό. Ο CMV χρησιμοποιείται όταν είναι επιθυμητή η παρουσία ελάχιστης ή καθόλου αυτόματης αναπνευστικής προσπάθειας από τον ασθενή (όπως λόγου χάριν σε περιπτώσεις σοβαρής υποξίας). O υποβοηθούμενος-ελεγχόμενος αερισμός (Assist Control Ventilation-ACV) είναι ένα μοντέλο μηχανικού αερισμού στο οποίο ο αναπνευστήρας παρέχει πάντα τον ίδιο αναπνεόμενο όγκο σε κάθε εισπνοή, είτε αυτή άρχεται από τον ασθενή, είτε από τον ίδιο τον αναπνευστήρα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το μηχανικό φόρτο του αναπνευστικού συστήματος ή από το πόσο έντονη είναι η αναπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Ο μηχανικός αερισμός σταθερού όγκου είναι επίσης γνωστός ως Volume Control Ventilation (σχήμα 1). Οι κύριες παράμετροι που καθορίζονται στο μοντέλο αυτό είναι ο αναπνεόμενος όγκος (VT) και η ελάχιστη αναπνευστική συχνότητα (RR). Η εισπνευστική ροή τετραγωνικού σχήματος και ο χρόνος εισπνοής (Ti) καθορίζουν τον αναπνεόμενο όγκο. Επίσης καθορίζεται ο χρόνος εκπνοής (Te) και επομένως και ο λόγος εισπνοής/εκπνοής (I:E ratio). Σχήμα 1. Στις 2 πρώτες αναπνοές εφαρμόζεται μηχανικός αερισμός σταθερού όγκου (Volume Control Ventilation με τετραγωνικό σχήμα εισπνευστικής ροής-flow και τελοεισπνευστική παύση) ενώ στις επόμενες 2 αναπνοές μηχανικός αερισμός ελεχγόμενης πίεσης (Pressure Control Ventilation-PCV με επιβραδυνόμενο σχήμα εισπνευστικής ροής- Flow)

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 47 Σχήμα 2. Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation-SIMV). Κατά τη διάρκεια της εκπνοής η υποστήριξη πίεσης (Pressure support) υποβοηθά τις επί πλέον αυτόματες αναπνοές που γίνονται πέρα από την προκαθορισμένη συχνότητα. Διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (IMV/ SIMV) Ο ιατρός ρυθμίζει τον αναπνεόμενο όγκο και την αναπνευστική συχνότητα και ο αναπνευστήρας παρέχει ακριβώς τον αριθμό των αναπνεόμενων όγκων κάθε λεπτό. Αυτές οι υποχρεωτικές αναπνοές όταν συγχρονίζονται με τις αυτόματες αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς τότε ο αερισμός ονομάζεται συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation-SIMV) (για παράδειγμα αν μια υποχρεωτική αναπνοή είναι καθορισμένη να δοθεί όταν ο ασθενής αναπνέει αυτόματα τότε η υποχρεωτική αναπνοή καθυστερεί μέχρι να τελειώσει η εκπνοή του ασθενή, εμποδίζοντας έτσι την «εφίπευση» αναπνοών) (σχήμα 2). Όλες οι αυτόματες αναπνευστικές προσπάθειες μεταξύ των υποχρεωτικών αναπνοών παραμένουν χωρίς υποβοήθηση. Συμπερασματικά: Ο διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (Intermittent Mandatory Ventilation-IMV) παρέχει περιοδικές αναπνοές, προκαθορισμένου όγκου, με προκαθορισμένη συχνότητα, επιτρέπει όμως την αυτόματη αναπνοή μεταξύ των μηχανικών αναπνοών. Όταν οι υποχρεωτικές αναπνοές συγχρονίζονται με τις αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς, τότε ο αερισμός ονομάζεται συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation-SIMV). Ο SIMV είναι λιγότερο αποτελεσματική τεχνική αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα σε σχέση με την μέθοδο που χρησιμοποιεί τον αερισμό με υποστήριξη πίεσης (Pressure Support Ventilation-PSV) και τη μέθοδο που χρησιμοποιεί το T-piece. 2β. Μοντέλα ελεγχόμενης πίεσης O ιατρός καθορίζει την μέγιστη εισπνευστική πίεση και ο αναπνευστήρας παρέχει τον όγκο που παράγεται από αυτήν την πίεση. Η προκαθορισμένη πίεση εφαρμόζεται στους αεραγωγούς με προκαθορισμένη συχνότητα και προκαθορισμένη σχέση εισπνοής-εκπνοής. Ο αερισμός ελεχγόμενης πίεσης (Pressure Control Ventilation-PCV) (σχήμα 1) χρησιμοποιήθηκε για να περιορίσει τις πιέσεις στους αεραγωγούς, όταν η χαμηλή πνευμονική ευενδοδότητα (ARDS) υπήρχε κίνδυνος να οδηγήσει σε βαρότραυμα. Ο χορηγούμενος αναπνεόμενος όγκος ποικίλει ανάλογα με τις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος του ασθενούς (αντιστάσεις, ελαστικότητα), επομένως ποικίλει και ο κατά λεπτόν αερισμός. Ο PCV είναι αερισμός με περιοδική εφαρμογή προκαθορισμένου ύψους θετικής εισπνευστικής πίεσης και προκαθορισμένου χρόνου εισπνοής (Ti) με αποτέλεσμα εισπνευστική ροή επιβραδυνόμενης κυματομορφής. Ο αναπνεόμενος όγκος εξαρτάται από τις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος (κίνδυνος υπο- ή υπεραερισμού). Σε ασθενείς με ARDS δε σημειώνεται πλέον υπεροχή σε σύγκριση με άλλα μοντέλα αερισμού. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, ο αερισμός με PCV δεν

4 48 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ απέδειξε στην πορεία του χρόνου ότι αποτελεί καλύτερο μοντέλο αερισμού σε σχέση με τα υπόλοιπα. Η επιλογή μοντέλου όγκου ή πίεσης είναι ασφαλής μόνο εφόσον έχουν προεπιλεγεί οι απαραίτητοι συναγερμοί (alarm) μέγιστης εισπνευστικής πίεσης για μοντέλα όγκου και αναπνεόμενο όγκου και κατά λεπτόν αερισμού για μοντέλα πίεσης. Υποστήριξη πίεσης (Pressure support) Mοντέλο με αυτόματη αναπνοή χωρίς προκαθορισμένες αναπνοές. Η θετική πίεση ασκείται στους αεραγωγούς επί ύπαρξης εισπνευστικής προσπάθειας. Ο αναπνεόμενος όγκος που χορηγείται εξαρτάται από την ελαστικότητα του αναπνευστικού συστήματος (πνεύμονες και θωρακικό τοίχωμα) και την αντίσταση των αεραγωγών και επομένως ποικίλει. Γενικά η εκκίνηση γίνεται με μια πίεση cmh 2 O, η οποία ελαττώνεται καθώς οι μηχανικές ιδιότητες του ασθενούς βελτιώνονται. Μπορεί να συνδυαστεί με SIMV για να υποβοηθήσει τις επί πλέον αυτόματες αναπνοές που γίνονται πέρα από την προκαθορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της εκπνοής (σχήμα 2). Ο PSV είναι μοντέλο μηχανικού αερισμού που παρέχει προκαθορισμένη υποστήριξη πίεσης εφόσον διεγερθεί από τον ασθενή, χωρίς να μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια ο κατά λεπτό αερισμός. Χρησιμοποιείται για την αποδέσμευση του ασθενούς από τον αναπνευστήρα και στον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό (ΜΕΜΑ), όταν ο αναπνευστήρας δεν παρέχει επιλογή μη επεμβατικού αερισμού. Η επιτυχής εφαρμογή του PSV σημαίνει υποχώρηση των σημείων αναπνευστικής δυσχέρειας του ασθενούς με ελάττωση της αναπνευστικής συχνότητας (RR<30) και της χρήσης επικουρικών αναπνευστικών μυών. Εισπνευστικές πιέσεις μεγαλύτερες από αυτές που χρειάζονται οδηγούν σε υπεραερισμό και παγίδευση αέρα, με αποτέλεσμα τις άπνοιες και την αναποτελεσματική διέγερση του αναπνευστήρα. Κλασσικά, ο PSV χρησιμοποιείται στους ασθενείς κατά την διαδικασία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα (weaning). Η αποτελεσματικότητά του στην επιτυχή αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα είναι τεκμηριωμένη και υπερτερεί άλλων μοντέλων μηχανικού αερισμού όπως του SIMV (Synchronised Intermitted Mechanical Ventilation). Λόγω του καλύτερου συγχρονισμού και της μικρότερης δυσανεξίας από τους ασθενείς έχει προταθεί ως εναλλακτικό μοντέλο αερισμού, σε σχέση με τα μοντέλα ελεγχόμενου όγκου από τα αρχικά ακόμα στάδια υποστήριξης του αναπνευστικού συστήματος εφόσον βέβαια μπορεί να επιτευχθεί η συνεργασία του ασθενούς και ο επαρκής αερισμός. Επιπλέον έχει χρησιμοποιηθεί για παροχή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (ΜΕΜΑ) σε μη διασωληνωμένους ασθενείς με χρήση μάσκας, αν και στους σύγχρονους αναπνευστήρες υπάρχει πλέον ειδικό πρόγραμμα για εφαρμογή ΜΕΜΑ. 2γ. Θετική τελοεκπνευστική πίεση (ΡΕΕΡ) και συνεχής θετική πίεση αεραγωγών (CPAP) Χρησιμοποιούνται για βελτίωση της οξυγόνωσης και της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος μέσω «επιστράτευσης» των κυψελίδων, επαναφέροντας τους ελαττωμένους πνευμονικούς όγκους στο φυσιολογικό. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η γενική αναισθησία για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων και η καταστολή στις ΜΕΘ απαιτεί την χορήγηση φαρμάκων που επηρεάζουν τον έλεγχο της αναπνοής από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και την λειτουργία των αναπνευστικών μυών. Το αποτέλεσμα είναι η ανεπάρκεια ή η πλήρης αδυναμία του ασθενή να διατηρήσει ικανοποιητική αναπνευστική λειτουργία. Έτσι, η γενική αναισθησία και η καταστολή στις ΜΕΘ απαιτεί την υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενή με μηχανικό αερισμό. Οι κύριες αρχικές ρυθμίσεις αερισμού όγκου αναφέρονται στον πίνακα 1 (ο αναπνεόμενος όγκος υπολογίζεται βάσει του ιδανικού βάρους σώματος). Σε αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (PCV) σε ενήλικες με φυσιολογικές μηχανικές ιδιότητες πνεύμονα βάσει ιδανικού βάρους σώματος ισχύει ο πίνακας 1 εκτός του ότι η συνολική πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30cm H 2 O. Παράμετροι Τιμές Αναπνευστικός όγκος (VT) 6-7 ml/kg Αναπνευστική συχνότητα (RR) 8-12 br/sec Λόγοι εισπνοής προς εκπνοή 1:2 Θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) 5cm H2O Trigger -2cm H2Ο ή 2c/min Πίνακας 1. Αρχικές ρυθμίσεις κατά την εφαρμογή μηχανικού αερισμού στο χειρουργείο.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 49 Οι στόχοι της εφαρμογής του μηχανισμού αερισμού για την αντιμετώπιση σοβαρής απόφραξης αεραγωγών συμπεριλαμβάνουν στατική τελοεισπνευστική πίεση (Pplateau) μικρότερη των 30cm H 2 O και ενδογενή PEEP μικρότερη από 10cm H 2 O. Τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει πως η χορήγηση VT μικρότερη ή ίση με 6 ml/kg ιδανικού βάρους σώματος βελτίωσε τη θνητότητα στους ασθενείς με ARDS. Η ιδανική τιμή του αναπνεόμενου όγκου σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι γνωστή, στόχος όμως είναι να διατηρηθεί η στατική τελοεισπνευστική πίεση (Pplateau)<30 cm H 2 O. Μεγάλες τιμές VΤ μπορούν να προκαλέσουν βαρότραυμα και να διεγείρουν από μόνες τους συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση. Σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που απαιτούν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής τους επιχειρείται η χορήγηση μικρότερου και αποτελεσματικότερου F1O 2 έτσι ώστε PaO 2 >60mmHg ή SaΟ 2 >90%. Η τιμή F1O 2 μικρότερη ή ίση με 0,6 θεωρείται ως το όριο της τοξικής συγκέντρωσης του μίγματος οξυγόνου. Η ιδανική τιμή της PEEP σε κάθε ασθενή δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί. Αρχικά ρυθμίζεται στα 5cmH 2 O αλλά τιμές έως και 20cmH 2 Ο χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με ARDS. Κλινικός στόχος είναι η ανεύρεση εκείνης της κατώτερης PEEP που είναι απαραίτητη ώστε για επιτευχθεί PaO 2 >60mmHg με F1O 2 μικρότερο ή ισο με 0,6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Οι αναπνευστήρες αποτελούν μια επαναστατική τεχνολογία που μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να δώσει χρόνο στον ασθενή, προκειμένου ο ιατρός να μπορέσει να αντιμετωπίσει αιτιολογικά την κύρια αναπνευστική διαταραχή. Εντούτοις, ο μηχανικός αερισμός συνοδεύεται από πολλές επιπλοκές που μπορεί να επιβαρύνουν την τελική έκβαση του ασθενή. Εκτός από τη βαθειά κατανόηση της φυσιολογίας και των αλληεπιδράσεων καρδιάς-πνευμόνων, η γνώση των αρχών λειτουργίας των αναπνευστήρων συμβάλλει στην ασφαλέστερη εφαρμογή τους στις ΜΕΘ, με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αερισμού αλλά και την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης της σύγχρονης τεχνολογίας. Το αυξημένο κόστος και η υιοθεσία πολύπλοκων μηχανισμών λειτουργίας, καθιστά όλο και σημαντικότερη την εξοικείωση του υγειονομικού προσωπικού με τα μυστικά των σύγχρονων αναπνευστήρων, προκειμένου η εφαρμογή τους να εμπίπτει στο ΙΠ- ΠΟΚΡΑΤΙΚΟ < ωφελέειν ή μη βλάπτειν>. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Βόλακλη Ε: Βασικές αρχές μηχανικού αερισμού στη ΜΕΘ. Βασιλάκος Δ (εκδότης): Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία, εκδόσεις ΡΟΤΟΝΤΑ, Θεσσαλονίκη 2012, σελ Esteban A, Anzueto A, Alia I et al: How is mechanical ventilation employed in the intensive care unit? An international utilization review. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: Schmidt, GA. Ventilator waveforms: clinical interpretation. In: Principles of Critical Care, 3rd ed, Hall, J, Schmidt, GA, Wood, LD (eds), The McGraw Hill Companies, Nagelhout J, Plaus K: Nurse Anesthesia fifth edition, Elsevier, Tobin MJ: Principles and Practice of Mechanical Ventilation. McGraw-Hill The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med 2000;342:1301

6

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 71 Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΕΤΖΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ 1. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτυχία της διασωλήνωσης της τραχείας εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα