Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα"

Transcript

1 Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, στα πλαίσια του ερευνητικού σχεδίου RELEASE Μαίρη Κουτσελίνη, καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Φροσούλα Πατσαλίδου Εισαγωγή Οι προτεραιότητες που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες: Διασφάλιση της πρόσβασης όλων των εκπαιδευτικών στις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που τους καθιστούν αποτελεσματικούς, Διασφάλιση ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι συνεκτική, συντονισμένη και παραπέμπει στις κατάλληλες πηγές, Προώθηση κουλτούρας αναστοχασμού και έρευνας μεταξύ εκπαιδευτικών, Προώθηση του κύρους και της αναγνώρισης του διδασκαλικού επαγγέλματος και υποστήριξη επαγγελματισμού στη διδασκαλία (Commission of the European Communities, 2007). 1

2 Ένας από τους κύριους στόχους του σχεδίου RELEASE για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι να αναθεωρήσει το υφιστάμενο σύστημα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο και τις αδυναμίες του, καθώς επίσης και τις προοπτικές βελτίωσής του, όπως αυτές διαφαίνονται μέσα από το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με το θέμα αυτό (Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2008). Στη συνέχεια και με βάση τα αποτελέσματα της μεταανάλυσης εβδομήντα πέντε διαφορετικών ερευνών οι οποίες δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο με θέμα τους την εξέταση της αποτελεσματικότητας διαφόρων προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης καταλήγει σε συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας για την αναθεώρηση και την ανάπτυξη του υφιστάμενου συστήματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Σύντομη περιγραφή του υφιστάμενου συστήματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μέχρι πρόσφατα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συντόνιζε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει στρατηγικό σχέδιο επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στις δραστηριότητες επαγγελματικής επιμόρφωσης που διεξάγονταν και είχαν προαιρετικό χαρακτήρα αλλά μόνο μία μικρή μερίδα εκπαιδευτικών της τάξης του 10-15% (European Commission, 2002: 55). Χαρακτηριστικά στη διάρκεια του σχολικού έτους , τις 2

3 προαιρετικές δραστηριότητες του προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Κύπρο παρακολούθησαν 1467 εκπαιδευτικοί μόνο. Τα προαιρετικά αυτά σεμινάρια προσφέρονται σε κέντρα επιμόρφωσης που λειτουργούν σε πέντε επαρχίες της Κύπρου, τα απογεύματα. Τα σεμινάρια αυτά οργανώνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και παρουσιάζονται στις συμβουλευτικές και διατμηματικές επιτροπές για ανατροφοδότηση. Στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών και επικεντρώνονται στα μαθήματα του σχολείου, σε κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα, στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην τεχνολογία και την εκπαιδευτική έρευνα. Επιπλέον σεμινάρια οργανώνονται με βάση θέματα που ενδιαφέρουν τα σχολεία ή το προσωπικό τους μετά από συμφωνία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Eurybase, The Education System in Cyprus, in 2007/08). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οργανώνει επίσης σεμινάρια, μονοήμερα εργαστήρια και συνέδρια σε συνεργασία με τις ενώσεις των εκπαιδευτικών και τις ομάδες των εκπαιδευτικών οι οποίες εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα θέματα. Πέρα από τα προαιρετικά σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρονται και κάποια υποχρεωτικά μαθήματα για τους εκπαιδευτικούς. Τα υποχρεωτικά αυτά μαθήματα προορίζονται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς που προάγονται σε διοικητικές θέσεις (Eurybase, The Education System in Cyprus, 2007/08). Αυτά τα μαθήματα επικεντρώνονται σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης της σχολικής μονάδας, ανάλυσης των καθηκόντων, των αποτελεσματικών πρακτικών και συγκεκριμένων καινοτομιών οι οποίες μπορούν να ακολουθηθούν στο επίπεδο του σχολείου. Οι 3

4 επιθεωρητές προσφέρουν επίσης σεμινάρια τα οποία έχουν σύντομη διάρκεια και είναι υποχρεωτικά για τους/τις εκπαιδευτικούς. Τα σεμινάρια αυτά έχουν περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Οι κυριότερες αδυναμίες του συστήματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο είναι οι ακόλουθες: Αρχικά, οι δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο αποτυγχάνουν να εμπλέξουν τους περισσότερους εκπαιδευτικούς στην Κύπρο. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών στην Κύπρο συμμετέχει στις δραστηριότητες αυτές (European Commission, 2002). Πέρα όμως από τη μη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης παρουσιάζει επίσης έλλειψη συνοχής. Αναλυτικότερα, δεν προβλέπεται συντονισμός και συνεργασία ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη τα οποία πιθανό να προσφέρουν δραστηριότητες επαγγελματικής επιμόρφωσης, επιθεωρητές, εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, Υπηρεσία Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβούλους μαθημάτων ή μεταξύ των μερών αυτών και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιμέρους δραστηριότητες να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και να μη γίνεται φανερό το δέσιμο ή η σχέση τους με το περιεχόμενο και τις προσεγγίσεις άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που περιελάμβανε μέχρι σήμερα το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια κτλ, 4

5 βασίζονταν κυρίως στο λόγο του εκπαιδευτή, παρά στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και την ενεργοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών που αυτοί ήδη έχουν από προηγουμένως. Επομένως οι δραστηριότητες αυτές δεν προωθούσαν με συστηματικό τρόπο τη συμμετοχική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η γενική αυτή διαπίστωση ενισχύεται και μέσα από τη χαμηλή βαθμολογία που συγκέντρωσαν στην έρευνα των Karagiorgi et al. (2008) τα κριτήρια που σχέση είχαν με την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών των συμμετεχόντων στη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων / σεμιναρίων. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το περιεχόμενο των σεμιναρίων ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό προκαθορισμένο, ενώ η βαθμολογία των συμμετεχόντων του σεμιναρίου ήταν χαμηλή για την ποικιλία των διδακτικών προσεγγίσεων και αναφορικά με τη σχέση μεταξύ του διδακτικού υλικού και της ζωής στο σχολείο. Όσον αφορά τέλος στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, το σύστημα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης προέβλεπε μόνο μια εισαγωγική περίοδο ένταξής τους στο χώρο της εκπαίδευσης με συνολική διάρκεια τριάντα εννιά ημερών (European, Commission, 2012: ). Ορισμένα από τα μέτρα στήριξης τα οποία εφαρμόζονταν χωρίς να έχουν θεσμοθετηθεί, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, ήταν η οργάνωση τακτικών συναντήσεων για τη συζήτηση της προόδου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, η υποβοήθησή τους όσον αφορά στο σχεδιασμό/προγραμματισμό της διδασκαλίας και στην αξιολόγηση (European, Commission, 2012: 115). Σε άλλες χώρες, οι δραστηριότητες αυτές ήταν θεσμοθετημένες από την πολιτεία, όπως και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η εργασία και η παρακολούθηση σε 5

6 άλλες τάξεις του σχολείου, η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, η υποχρεωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα θέματα και οι επισκέψεις σε άλλα σχολεία και κέντρα παραγωγής υλικού (European, Commission, 2012: 115). Έχοντας περιγράψει προηγουμένως, το υφιστάμενο σύστημα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, δίνοντας έμφαση στην ανάλυση των αδυναμιών του συγκεκριμένου συστήματος, στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι πρόνοιες του στρατηγικού σχεδιασμού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Οι πρόνοιες αυτές θα συζητηθούν με σκοπό να φανερωθούν τα περιθώρια επίλυσης των αδυναμιών του υφιστάμενου προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσα από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έχουν γίνει. Οι πρόνοιες του στρατηγικού σχεδιασμού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Σύμφωνα με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά, προβλέπεται οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να τυγχάνουν εισαγωγικής επιμόρφωσης όταν διορίζονται. Η επιμόρφωση αυτή θα στοχεύει στην ομαλή ένταξη των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα. Την ευθύνη για την οργάνωση του προγράμματος θα έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση του κάθε σχολείου. Οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί θα καθοδηγούνται με οργανωμένο χρονοδιάγραμμα από το μέντορα, έναν έμπειρο εκπαιδευτικό που υπηρετεί στη σχολική τους μονάδα, στα πλαίσια διετούς προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης. Καθήκοντα μέντορα θα 6

7 μπορεί να αναλαμβάνει και ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός, μια θέση ανέλιξης που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2007: 20-21). Η λειτουργία του θεσμού του μέντορα για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς ξεκινά στις αρχές του 2008, με την εισαγωγή διαδικασιών επιλογής και προγραμμάτων κατάρτισης των μεντόρων. Η επιμόρφωση αυτή στοχεύει στην ομαλή ένταξη των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα. Την ευθύνη για την οργάνωση του προγράμματος έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση του κάθε σχολείου. Σύμφωνα με όσα προτείνονται, δίνεται έμφαση στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας, με την καθιέρωση θέσης Παιδαγωγικού Συμβούλου, ο οποίος θα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διάγνωση των επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού και την καθοδήγησή του για σκοπούς επαγγελματικής βελτίωσης και ανάπτυξης. Προτείνονται, επίσης, προγράμματα συστηματικής ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, μέσα από τα οποία θα επιδιωχθεί η ανάδειξη της επαγγελματικής αυτονομίας και η βελτίωση της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση τάξεων μικτής ικανότητας, τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία, την ανάπτυξη προγραμμάτων στο επίπεδο του σχολείου και της τάξης, την επαγγελματική καθοδήγηση και τη στήριξη για την άσκηση ηγετικού ρόλου στο σχολείο του 21 ου αιώνα, της διδακτικής και της μεθοδολογίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, της διαπολιτισμικής και της ειδικής εκπαίδευσης κτλ (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2007). Ο ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα είναι να οργανώνει και να προσφέρει συστηματικά προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης στα διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσφέρει επίσης τα αναγκαία 7

8 προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, καθώς επίσης και προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Θα προετοιμάζει και θα επιμορφώνει κατάλληλα τους Παιδαγωγικούς Συμβούλους και τους ανώτερους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα αναλαμβάνουν ρόλο επιμορφωτή ή μέντορα αντίστοιχα στη σχολική μονάδα, ενώ παράλληλα θα συντονίζει την παραγωγή και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα διατίθεται από τους εκπαιδευτικούς στους συναδέλφους τους, στα πλαίσια ενός συστήματος ανταλλαγής καλών πρακτικών (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2007: 20-21). Με το πιο πάνω σχέδιο ανάπτυξης του συστήματος επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών εμφανίζονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση και των τεσσάρων προτεραιοτήτων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα συστήματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Αναλυτικότερα, θεσμοθετούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν πρόσβαση σε παρόμοιες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και στα πλαίσια του σχολείου τους. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η συνοχή των προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν αυτά που χρειάζονται από τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. Προς την ίδια κατεύθυνση, την ενίσχυση της συνοχής και της ποιότητας των προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής 8

9 επιμόρφωσης συμβάλλει και η ύπαρξη σχεδίου για τη διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη κατάλληλων αντίστοιχων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Η θεσμοθέτηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας μπορεί επίσης να βοηθήσει στην προώθηση του αναστοχασμού και της έρευνας μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και στην προώθηση του κύρους και της αναγνώρισης του διδασκαλικού επαγγέλματος και στην υποστήριξη του επαγγελματισμού στη διδασκαλία. Επομένως, οι αλλαγές στο σύστημα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών φαίνονται να βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται ωστόσο να διερευνηθούν περαιτέρω οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι θα διασφαλίσουν την ποιότητα στην εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος. Για το σκοπό αυτό, στη συνέχεια, θα μελετηθούν τα κριτήρια ποιότητας τα οποία προκύπτουν από τη διεθνή έρευνα TALIS για τα συστήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα κριτήρια ποιότητας τα οποία προκύπτουν από σχετικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2007 και

10 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μεταανάλυσης η οποία διεξήχθη με θέμα την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και με σκοπό να μελετήσει διαφορετικές πρακτικές ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και την αποτελεσματικότητά τους. Για το σκοπό αυτό, συνελέγησαν άρθρα τα οποία δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο Για τη συλλογή όλων των σχετικών άρθρων, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων "Academic Search Complete" με τις λέξεις - κλειδιά "εκπαιδευτικοί-teachers" και "ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση - in-service training". Στην αναζήτηση αυτή εφαρμόστηκε, επίσης, η επιλογή φιλτραρίσματος και επιλογής των άρθρων τα οποία δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2007 και Η μηχανή αναζήτησης επέστρεψε 143 άρθρα. Ακολούθησε η συλλογή όλων των άρθρων που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2007 και 2011 στην εφημερίδα Επαγγελματική Ανάπτυξη στην Εκπαίδευση - Professional Development in Education. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη συλλογή 158 άρθρων. Ανάμεσα στα 301 συνολικά άρθρα τα οποία συνελέγησαν και μελετήθηκαν, επιλέγηκαν τελικά τα εβδομήντα πέντε άρθρα στα οποία εξεταζόταν η αποτελεσματικότητα διαφόρων προγραμμάτων και πρακτικών ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας διαφόρων πρακτικών ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσα από τη μεταανάλυση των 75 ερευνητικών άρθρων παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφού πρώτα γίνει μία σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διεθνούς έρευνας TALIS για την αποτελεσματικότητα διαφορετικών πρακτικών ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. 10

11 Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα TALIS Η διεθνής έρευνα TALIS διεξήχθη με σκοπό να ετοιμάσει και να στηρίξει ένα μοντέλο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν εικοσιτέσσερις χώρες, εκ των οποίων οι δεκαεννιά ήταν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία που λήφθηκαν για το κτίσιμο του μοντέλου αυτού αφορούσαν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης κατά την περίοδο Το μοντέλο αναζητά τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που αφορούν στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, τα χαρακτηριστικά των σχολείων στα οποία οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν, τα δεδομένα για τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, τις διδακτικές πρακτικές τις οποίες ακολουθούν, την εφαρμογή αναθεωρητικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης στο επίπεδο του σχολείου και τις εκτιμήσεις τους για την επίδραση των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης (European Union, 2010). Το μοντέλο, το οποίο προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα υποστηρίζει ότι η μεγάλη διάρκεια και η ποικιλία των δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης είναι δύο από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (European Union, 2010: 116). Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε περισσότερο ποικίλες και σε μεγαλύτερης διάρκειας δραστηριότητες 11

12 επαγγελματικής ανάπτυξης, έκριναν μεγαλύτερη την επίδραση των δραστηριοτήτων επαγγελματικής επιμόρφωσης. Ένας τρίτος παράγοντας που φάνηκε να επηρεάζει τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης ήταν η ανάγκη των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και βελτίωση (European Union, 2010: 116). Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωναν ότι επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης εκτιμούσαν μεγαλύτερη την επίδραση των δραστηριοτήτων με το σκοπό αυτό. Η επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την επίδραση των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνονται στους/στις εκπαιδευτικούς κίνητρα για βελτίωση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούσαν σε σχολεία στα οποία υπήρχε θετικό και άνετο κλίμα προς αυτούς εκτιμούσαν θετικά την επίδραση των δραστηριοτήτων αυτών στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ο τέταρτος λοιπόν παράγοντας, ο οποίος φαίνεται να επιδρά στη θετική εκτίμηση των κερδών που έχουν οι εκπαιδευτικοί από τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης γενικότερα είναι η καλλιέργεια ενός θετικού κλίματος αποδοχής στο επίπεδο του σχολείου, μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν άνετα να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις με άλλους εκπαιδευτικούς και να συζητήσουν τυχόν προβλήματα τα οποία πιθανό να αντιμετωπίζουν και άλλα θέματα (European Union, 2010). Η ανατροφοδότηση ως κομμάτι της πολιτικής του σχολείου ήταν ο επόμενος παράγοντας ο οποίος συνδεόταν με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επαγγελματικής 12

13 επιμόρφωσης, με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες επαγγελματικής επιμόρφωσης μεγαλύτερης διάρκειας και με τη θετική εκτίμηση της επίδρασής τους από τους/τις εκπαιδευτικούς (European Union, 2010: 8, 116). Στη συγκεκριμένη έρευνα δε βρέθηκε επίδραση των πρακτικών που οι εκπαιδευτικοί ακολουθούσαν στη διδακτική πράξη στις εκτιμήσεις τους για την επίδραση των δραστηριοτήτων επαγγελματικής επιμόρφωσης στις οποίες εμπλέκονταν. Ωστόσο φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την εποικοδομητική διδασκαλία συμμετείχαν περισσότερο σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και συνεργάζονταν περισσότερο μεταξύ τους (European Union, 2010: 116). Μεταβλητές όπως το φύλο, η εκπαιδευτική υπηρεσία, το επίπεδο κατάρτισης κτλ και τα χαρακτηριστικά των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα, π.χ. δημόσια, ιδιωτικά, πληθυσμιακό μέγεθος περιοχής κτλ, είχαν μικρή αν και στατιστικά σημαντική σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές του μοντέλου (European Union, 2010). Περισσότερο αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα ασκούσαν επίδραση στο μέγεθος και στην ποικιλία των δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης που οι εκπαιδευτικοί αναλάμβαναν, ενώ τα χαρακτηριστικά των σχολείων στα οποία υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα συνδέονταν με την πολιτική και το κλίμα του σχολείου. 13

14 Η μεταανάλυση ερευνών που διεξήχθησαν κατά την περίοδο με θέμα τους την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Στα πλαίσια της μεταανάλυσης η οποία διεξήχθη, συγκεντρώθηκαν τελικά εβδομήντα-πέντε έρευνες με θέμα τους την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Από τις εβδομήντα έρευνες, οι εξήντα ένα (81,33%) αναφέρονταν σε πρακτικές οι οποίες συνδέονται με την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων/προγραμμάτων με θέμα τους την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ενώ οι τριάντα ένα από αυτές (41,33%) αναφέρονταν σε πρακτικές οι οποίες συνδέονται με την έλλειψη αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων παρεμβάσεων/προγραμμάτων, είτε σύμφωνα με τις αντιλήψεις που εκφράζονταν από τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, είτε με βάση την ανάλυση της σχέσης τους με τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών ή τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική τους επάρκεια με τη χρήση στατιστικής επεξεργασίας. Τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν μέσα από τη συγκεκριμένη μεταανάλυση για τις πρακτικές που συνδέθηκαν με την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών φαίνονται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα. 14

15 Πίνακας 1: Οι αποτελεσματικές πρακτικές ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης σύμφωνα με τις έρευνες που συνελέγησαν Θετική συνεισφορά στην Πρακτικές Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης Βελτίωση της Πρακτικής Βελτίωση των Αποτελεσμάτων των Παιδιών Σύνολο Διερεύνηση και Αναστοχασμός 18 (64%) 14 (58%) 5 (50%) 37 (61%) Εποικοδομητική Ανατροφοδότηση 11 (39%) 12 (50%) 4 (40%) 27 (44%) Ευελιξία Ανατροφοδότησης 5 (18%) 3 (13%) 0 8 (13%) Ανατροφοδότηση Γενικά 14 (50%) 12 (50%) 4 (40%) 30 (49%) Αλληλεπίδραση με ερευνητές, συμβούλους και μεταξύ εκπαιδευτικών 14 (50%) 2 (8%) 6 (60%) 22 (36%) Υποστηρικτικό Κλίμα 10 (36%) 8 (33%) 4 (40%) 22 (36%) Αλληλεπίδραση Υποστηρικτικό κλίμα και 18 (64%) 9 (38%) 7 (70%) 34 (56%) Υψηλές Πεποιθήσεις των Εκπαιδευτικών για την Αποτελεσματικότητά τους Χρησιμότητα-Καταλληλότητα Περιεχομένου/Θεμάτων προς Συζήτηση και Πηγών 0 (0%) 0 (0%) 4 (40%) 4 (7%) 12 (43%) 15 (63%) 6 (60%) 33 (53%) Οργάνωση των στόχων και Επικοινωνία 6 (21%) 3 (13%) 0 9 (15%) Παροχή Κινήτρων 4 (14%) 2 (8%) 1 (10%) 7 (11%) 15

16 Διάρκεια 4 (14%) 3 (13%) 4 (40%) 11 (18%) Οι παράγοντες που σχετίζονται μέσα από τις έρευνες που έχουν συλλεγεί με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων με θέμα τους την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι η εποικοδομητική ανατροφοδότηση, η σχετική ευελιξία στις μεθόδους με τις οποίες γίνεται η ανατροφοδότηση, η αλληλεπίδραση, ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μεντόρων / ερευνητών, το υποστηρικτικό κλίμα, η οργάνωση και η επικοινωνία των στόχων, η παροχή κινήτρων, οι υψηλές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητά τους, η διερεύνηση και ο αναστοχασμός, η επάρκεια του περιεχομένου και η χρησιμότητα των θεμάτων προς συζήτηση, η διάρκεια και η χρήση των πηγών. Διερεύνηση & Αναστοχασμός Η εφαρμογή πρακτικών διερεύνησης και αναστοχασμού από τους/τις εκπαιδευτικούς συνδέεται με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων οι οποίες έχουν ως θέμα τους την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο 61% των παρεμβάσεων οι οποίες συνελέγησαν, ποσοστό που υπερβαίνει το 50%. Ανάμεσα στις έρευνες οι οποίες συνελέγησαν, η διερεύνηση και ο αναστοχασμός αναφερόταν ως παράγοντας ο οποίος συνεισέφερε θετικά στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο 64% των ερευνών οι οποίες εξέταζαν την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης στους/στις εκπαιδευτικούς, στο 58% των ερευνών οι οποίες εξέτασαν βελτιώσεις στην πρακτική τους και στο 50% των ερευνών οι οποίες εξέταζαν την πρόοδο των παιδιών και 16

17 τη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Η αναφορά στο συγκεκριμένο παράγοντα σε ποσοστά άνω του 50% σε έρευνες που μελετούν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στον τομέα της επαγγελματικής συνειδητοποίησης, στον τομέα της βελτίωσης της πρακτικής και στον τομέα της βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών ενισχύει την εγκυρότητα της συμπερίληψης του συγκεκριμένου παράγοντα στους παράγοντες που συμβάλλουν θετικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα των Timperley, Parr, & Bertanees (2009), η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διερεύνηση της επίδρασης των πρακτικών που ακολουθούσαν στη διδασκαλία στην επίδοση των παιδιών στην αναγνωστική κατανόηση και η προώθηση του αναστοχασμού οδήγησε σε διπλασιασμό του αναμενόμενου μεγέθους για την πρόοδο των παιδιών σε σταθμισμένο τεστ με θέμα την αναγνωστική κατανόηση και σε τετραπλασιασμό του αντίστοιχου μεγέθους στο 20% των παιδιών με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Επιπλέον σε άλλη έρευνα, οι μαθητές που αξιολογούνταν διαμορφωτικά από τους / τις εκπαιδευτικούς κάθε εβδομάδα ήταν σχεδόν μία τάξη μπροστά από τους μαθητές της ηλικίας τους, οι οποίοι δεν αξιολογούνταν τόσο συχνά διαμορφωτικά (Wenglinskey, & Silverstein, 2007). Μπορεί, επομένως να θεωρηθεί ότι μία από τις αποτελεσματικές πρακτικές οι οποίες βοηθούν στην επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση των εκπαιδευτικών είναι η χρήση πρακτικών διερεύνησης και αναστοχασμού στη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι πρακτικές διερεύνησης και αναστοχασμού οι οποίες φάνηκε να συνεισφέρουν θετικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών, στη βελτίωση της 17

18 πρακτικής τους και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών στις έρευνες τις οποίες συνελέγησαν περιελάμβαναν τη δοκιμή και αξιολόγηση διαφορετικών πρακτικών είτε στα πλαίσια της διδασκαλίας είτε επίσης στα πλαίσια συνεργατικών κοινοτήτων πρακτικής σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης. Περιελάμβαναν επίσης την τακτική συλλογή στοιχείων για την πρόοδο των παιδιών από τους/τις εκπαιδευτικούς σε σχέση με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές τις οποίες οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν / δοκίμαζαν στην εκπαιδευτική πράξη, τη χρήση πορτφόλιος ή άλλων μέσων τα οποία προωθούσαν τον αναστοχασμό σε σχέση με την πρακτική και το διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών γύρω από τα δεδομένα που προκύπτουν από την αναζήτηση αυτή και το σχετικό αναστοχασμό. Εποικοδομητική και Ευέλικτη Ανατροφοδότηση Ποσοστό 49% των ερευνών που συνελέγησαν συνδέουν την παροχή εποικοδομητικής και ευέλικτης ανατροφοδότησης στους/στις εκπαιδευτικούς με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται ότι συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών από το 50% των ερευνών στις οποίες οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν την επαγγελματική τους συνείδηση, το 50% των ερευνών στις οποίες οι εκπαιδευτικοί βελτιώθηκαν σε σχέση με τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούσαν και στο 40% των ερευνών στις οποίες σημειώθηκε επίσης και πρόοδος στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών. Η αναφορά στο συγκεκριμένο παράγοντα σε ποσοστά που βρίσκονται κοντά στο 50% σε έρευνες οι οποίες εξετάζουν διαφορετικούς τομείς της δραστηριότητας του/της εκπαιδευτικού ενισχύει την εσωτερική εγκυρότητα της 18

19 συμπερίληψης του συγκεκριμένου παράγοντα στους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αναλυτικότερα, στην έρευνα των Helmer, Bartlett, Wolgemuth, & Lea (2011), οι εκπαιδευτικοί οποίοι είχαν τακτική και ουσιαστική επαφή με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους βελτιώθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έπαιρναν τόσο συχνά ανατροφοδότηση από τους/τις εκπαιδευτικούς συμβούλους ή δεν τη χρησιμοποιούσαν. Βελτίωση στην επίδοση των παιδιών και στη στάση τους απέναντι στην επιστήμη σημειώνεται και στην έρευνα του Davies (2010), στην οποία παρέχεται σε συνεχόμενη βάση συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανάμεσα στις πρακτικές τακτικής και ευέλικτης ανατροφοδότησης οι οποίες φάνηκε να βοηθούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στις έρευνες οι οποίες συμπεριλήφθησαν στην παρούσα μεταανάλυση ήταν η εστίαση της ανατροφοδότησης που δίνεται στους / στις εκπαιδευτικούς στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, η αναφορά σε συγκεκριμένες πληροφορίες του μαθήματος και η διατύπωση κατάλληλων εισηγήσεων, η αποφυγή αφοριστικής κριτικής ειδικά στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και η προσαρμογή της ανατροφοδότησης η οποία δίνεται στα χαρακτηριστικά του/της κάθε εκπαιδευτικού και στα χαρακτηριστικά της δράσης του/της μέσα στο συγκεκριμένο συγκείμενο, η επιβεβαίωση των πρακτικών οι οποίες ακολουθούνται από τους / τις εκπαιδευτικούς, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια συγκεκριμένες προσκλήσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην πρόοδο της εκπαιδευτικής πράξης. Επιπλέον πρακτικές χρήσιμες για την αντιμετώπιση της δυσπιστίας που πιθανό να 19

20 αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στην εξουσία του ατόμου που ανατροφοδοτεί, για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, και την ενίσχυση της αμοιβαιότητας μεταξύ του ατόμου που ανατροφοδοτεί και των εκπαιδευτικών είναι η ανατροφοδότηση στα πλαίσια της συνδιδασκαλίας, του από κοινού προγραμματισμού παιδαγωγικών συμβούλων και εκπαιδευτικών και η από κοινού ανάλυση δεδομένων, πληροφοριών του μαθήματος, πρακτικές με τις οποίες εξισορροπείται η ανατροφοδότηση με την παροχή συγκεκριμένων προτύπων και με τη συνδιαμόρφωση της διδασκαλίας μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών συμβούλων. Αλληλεπίδραση και Υποστηρικτικό Κλίμα και οι Πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την επάρκεια τους Η αλληλεπίδραση και το υποστηρικτικό κλίμα στο επίπεδο του σχολείου είναι ένας επιπλέον παράγοντας ο οποίος συνδέεται με την επαγγελματική τους ανάπτυξη και βελτίωση σύμφωνα με ένα επίσης μεγάλο ποσοστό ερευνών, οι οποίες συγκεντρώθηκαν, γύρω στο 56%. Ο παράγοντας αυτός φάνηκε να συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών από το 64% των ερευνών στις οποίες οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν την επαγγελματική τους συνείδηση, το 38% των ερευνών στις οποίες οι εκπαιδευτικοί βελτιώθηκαν σε σχέση με τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούσαν και στο 70% των ερευνών στις οποίες σημειώθηκε επίσης και πρόοδος στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών, από το δείγμα των ερευνών που αναλύει η παρούσα εργασία. Αξίζει να αναφερθεί, επιπλέον, ότι σύμφωνα με την έρευνα των Lumpe, Czerniak, Haney, & Beltyukova (2012), οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την επάρκειά τους, μαζί με τον αριθμό 20

21 των ωρών που δέχονταν επαγγελματική επιμόρφωση και τις απόψεις τους για τη στήριξη που δέχονται από το σχολείο προβλέπουν ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό της τάξης του 4% στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών. Μπορεί επομένως να θεωρηθεί ότι οι δύο αυτοί παράγοντες σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων με θέμα τους την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ορισμένες από τις πρακτικές μέσα από τις οποίες εκφράζεται το υποστηρικτικό κλίμα και μέσα από τις οποίες προωθείται η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών συμβούλων κτλ στο επίπεδο του σχολείου είναι ο σχηματισμός κοινοτήτων μάθησης, δικτύων υποστήριξης για την η ανταλλαγή εμπειριών, προβλημάτων και των πιθανών λύσεων την αναγνώριση και τη συζήτηση αμφιλεγόμενων ζητημάτων. Επιπλέον, η αφοσίωση, η αξιοπιστία και η δεκτικότητα των διευθυντών / των εκπαιδευτών και η προώθηση σταθερών μέτρων με τα οποία να επιδιώκεται η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι επίσης ορισμένες από τις προϋποθέσεις για την παρουσία υποστηρικτικού κλίματος στο επίπεδο του σχολείου το οποίο να προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο επίπεδο του σχολείου και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την επάρκειά τους ταυτόχρονα. Περιεχόμενο-Χρήση Πηγών Ένας άλλος από τους παράγοντες ο οποίος φάνηκε να χαρακτηρίζει ένα επίσης μεγάλο ποσοστό των αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (53%) ήταν η χρησιμότητα-καταλληλότητα του περιεχομένου και των θεμάτων τα οποία χρησιμοποιούν και η χρησιμοποίηση βοηθητικού υλικού/πηγών. Ο παράγοντας αυτός φάνηκε να 21

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293,

Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293, Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293, 20.02.05 Αvailable at: http://www.phileleftheros.com/main/main.asp?gid=362&issuenum=16293

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης 29 Αυγούστου 2016 Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 23 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε.

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αιτία Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού. Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αφορμή Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.

Οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες. 11/13/2015 1 Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Οι σχετικοί ορισμοί αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Σάββατο, 21 Μαΐου 2016, 09:00-16:00 Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στην ψηφιακή κοινωνία: Παραδείγματα εφαρμογών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στάλω Παπαγεωργίου Αυξεντίου Λειτουργός Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Στάλω Παπαγεωργίου Αυξεντίου Λειτουργός Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Στάλω Παπαγεωργίου Αυξεντίου Λειτουργός Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση Η Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση θεωρούνται στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

MYP στο ΚΑ. Εφαρμογή στην α και β Γυμνασίου Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τoυς Γονείς των μαθητών α και β Γυμνασίου

MYP στο ΚΑ. Εφαρμογή στην α και β Γυμνασίου Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τoυς Γονείς των μαθητών α και β Γυμνασίου MYP στο ΚΑ Εφαρμογή στην α και β Γυμνασίου 2017-2018 1 Διευθυντής / President: Καθ. Σ. Πολλάλης Συνδιευθυντής και Διευθυντής Λυκείου ΚΑ: κ. Δ. Τσελέντης Διευθυντής Γυμνασίου ΚΑ: κ. Δ. Κολυβάς Αν. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαμορφωτική αξιολόγηση εκπαιδευτικού: Προκλήσεις και δυνατότητες»

«Διαμορφωτική αξιολόγηση εκπαιδευτικού: Προκλήσεις και δυνατότητες» Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία στην Κύπρο και στον διεθνή χώρο 40 χρόνια δράσης του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης «Διαμορφωτική αξιολόγηση εκπαιδευτικού: Προκλήσεις και δυνατότητες» Στέλιος

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών και καθημερινή εκπαιδευτική πράξη» Λευκωσία, 7 Ιουνίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» *Η λήψη της απόφασης για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη πρακτική µε θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα

Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη πρακτική µε θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα Ε.Κολέζα Συµφωνούµε ή διαφωνούµε η αξιολόγηση των δασκάλων και των µαθητών έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται στη χώρα µας (π.χ. πειραµατικά σχολεία, πανεπιστήµια). Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μάιος 2017 Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπ. Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Email: anasta@cyearn.pi.ac.cy Ευρωπαϊκά έργα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 MYP Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ 2016-2017 Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 Διευθυντής / President: Καθ. Σ. Πολλάλης Συνδιευθυντής ΚΑ: κ. Δ. Τσελέντης Διευθυντής Γυμνασίου ΚΑ: κ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Λευκωσία Κύπρος Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599 Web : www.poed.com.cy E-mail : poed@cytanet.com.cy Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου, 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας και βελτίωση κατανόησης γραπτού λόγου Συγκείμενο σχολικής μονάδας 137 μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

«Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ι

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ι Διάταξη Θεματικής Ενότητας SDM521 / ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΙΙ Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών

Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών Ιωάννης Μεγάλεμος, Β.Δ.Α Συντονιστής Προγράμματος Ε.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού σχολικής μονάδας Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού Βασίλειος Τόλιας Hiltrud Koch Athens, 23 January 2010 Τι είναι η Παιδαγωγική Διαχείριση Ποιότητας (PQM)

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ: Θέμα Διαλόγου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ατζέντα Ιστορικό πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο κυπριακό συγκείμενο Ποιος

Διαβάστε περισσότερα