ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τέλους, τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο Πρέβεζας,για το έτος 2013»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τέλους, τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο Πρέβεζας,για το έτος 2013»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τέλους, τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο Πρέβεζας,για το έτος 2013» Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1.Πιπιλίδης Λάζαρος 12. Ροπόκης Ευάγγελος 2.Φραγκούλης Γεώργιος 13. Βαρτελάτου Στυλιανή 3.Κατσιπανέλης Δημήτριος 14. Καζάκου Παρθενία 4.Κορωναίος Κοσμάς 15. Αναγνώστου Νικόλαος 5.Τσοβίλης Ευάγγελος 16. Ζέκιος Δημήτριος 6.Σπυράκος Ιωσήφ 17. Κακιούζης Χαράλαμπος 7.Ρέντζος Ιωάννης-Χριστόφορος 18. Τάγγας Απόστολος, 8.Μπαρτζώκας Παντελής 19. Αυδίκος Δημήτριος, 9.Νέσσερης Χρήστος 20. Τσούτσης Χρήστος, 10.Αντωνίου Μαρία 11.Κατέρης Κωνσταντίνος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Λαζάρου Χριστίνα, 2.Παπαχρήστος Λάζαρος, 3.Σαραμπασίνας Παύλος, 4.Γιαννάκης Στέργιος, 5.Τσαγκάρης Γεώργιος, 6.Κουτρούμπας Βασίλειος, 7. Νίτσας Γεώργιος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος είχαν προσέλθει οι κ.κ. Σαραμπασίνας,Κουτρούμπας, Νίτσας, Λαζάρου,και Τσαγκάρης, και είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. Τσούτσης,Κατέρης,Τάγγας, Κορωναίος και Αναγνώστου. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος :15ο Αριθ. Απόφασης : 427/2012 Σελίδα 1 από 7

2 Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου,την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια κ. Τσιλίρη), που έχει ως εξής: << Στην Πρέβεζα, σήμερα, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την 32288/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φραγκούλης Γεώργιος, Πρόεδρος 1. Σαραμπασίνας Παύλος 2. Αντωνίου Μαρία 2. Τσοβίλης Ευάγγελος 3. Κουτρούμπας Βασίλειος 4. Ροπόκης Ευάγγελος 5. Κατσιπανέλης Δημήτριος Η κ. Χρ. Λαζάρου δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κ. Δημήτριος Κατσιπανέλης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Στεφανία Τσιλίρη, δημοτική υπάλληλο. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 40ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Κ. Φούντογλου) που έχει ως εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Με την υπ αριθμ. 424/2011 Α.Δ.Σ. του Δήμου Πρέβεζας έχει καθοριστεί το τέλος για την τέλεση πολιτικών γάμων, στο ύψος των 55, για το έτος 2012.» Τα συνολικά έσοδα που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν το έτος 2012 ( 31/10/2012 ) ανήλθαν στο ποσό των Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά για την αναπροσαρμογή ή μη του παραπάνω τέλους για το οικονομικό έτος 2013» Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας το τέλος να παραμείνει ως έχει, για το έτος 2013.>> ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλοι μας βλέπουμε και ζούμε αυτό τον καιρό τα αποτελέσματα μιας κρίσης,που δεν έχουμε ξαναζήσει. Γιατί δε μείναμε στάσιμοι, γυρίσαμε 50 χρόνια πίσω. Μιλάμε για φτώχεια και ανεργία. Ύφεση σημαίνει φτώχεια κι ανεργία. Πράγματι οι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 30% στον ενεργό πληθυσμό. Δε μιλάμε για ηλικίες πάνω από 50. Και σ αυτή την περίοδο περισσεύουν η ευμάρεια των λόγων και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε. Πέρα απ τη μεγάλη ύφεση, την ανεργία και τις οριζόντιες περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις, έχουμε παράλληλα και τα άδικα εισπρακτικά κοινωνικά μέτρα και πάνω απ όλα τίθεται η επιβίωση των νοικοκυριών του Δήμου μας. Επιπλέον πέρα απ τα νοικοκυριά, δεκάδες μικρές επιχειρήσεις οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό, με αποτέλεσμα να βάζουν και λουκέτο αρκετά και ζούμε τα φαινόμενα σε καθημερινή βάση. Σ αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε όλοι μας και συνειδητοποιώντας όλες αυτές τις επιπτώσεις, για το 2013 προτείνω να μη γίνει καμία αύξηση σ όλα τα τέλη. Δεν πιστεύουμε ότι λύνουμε το οικονομικό πρόβλημα των δημοτών μας. Δεν έχουμε καμία τέτοια αυταπάτη. Πιστεύουμε ότι δίνουμε μια οικονομική ανάσα. Και είναι μια οικονομική ανάσα που για 3η συνεχή χρονιά, πέρα απ τη μικρή αύξηση που είχε γίνει πέρυσι για την καθαριότητα που προέκυψε μια καινούργια δαπάνη. Πιστεύουμε ότι δίνουμε μια μικρή ανάσα στα νοικοκυριά της Πρέβεζας. Και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, ότι θα πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε στα πόδια μας. Δε μιλάμε για ανάπτυξη. Μιλάμε για ανάκαμψη της οικονομίας και ανάταση. Φυσικά δε φέρουμε καμία ευθύνη εμείς και όλοι μας εδώ για την κατάσταση. Για όλα τα τέλη, που αφορούν την καθαριότητα, ύδρευση, Σελίδα 2 από 7

3 ηλεκτροφωτισμό, αποχέτευση, χρήση πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, δικαιώματα βοσκής, τέλη άρδευσης, τέλη ακίνητης περιουσίας κλπ, προτείνω να μη γίνει καμία αύξηση. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει κατανοητό σε μία δύσκολη περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου είναι άσχημα. Καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας του Δήμου. Όταν αρνούνται να συνεργαστούν με το Δήμο και θέλω να πιστεύω ότι το κύρος και την αξιοπιστία που έχει χάσει ο Δήμος, θα χρειαστούν χρόνια για να την αποκτήσει. Γιατί οι δημότες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, το κράτος είναι απών, η ΣΑΤΑ είναι μηδενική, οι ΚΑΠ -το ξεχνάμε αυτό- οι ΚΑΠ είναι για να καλύψουμε λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Κάνουμε έναν αγώνα τεράστιο. Θα έλεγα ότι είναι αγώνας τέτοιος που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί κατά 60%. Και δεν καλύπτουν ούτε τη μισή μισθοδοσία των υπαλλήλων. Εγώ θα ήθελα σα Δήμαρχος, αυτή τη στιγμή θα λεγα να μειώσουμε 40% ή να καταργηθούν τα τέλη. Αλλά τέτοιες αυταπάτες δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάματα. Εμείς θα δώσουμε μια μάχη να στηριχθούμε στα πόδια μας και θέλω να πιστεύω ότι όλοι γι αυτό αγωνιζόμαστε και να δώσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους δημότες μας. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Θα πω, αναλογιζόμενος την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση των δημοτών μας, αυτό που κι ο κ.δήμαρχος προηγουμένως πρότεινε. Μηδενική αύξηση σε όλα τα υπάρχοντα τέλη και μάλιστα δε θα δεχτώ σε κάποια από τα θέματα που συζητάμε, ούτε καν την εισήγηση της υπηρεσίας για οποιαδήποτε αύξηση. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση. Ότι στο αποφασιστικό μέρος, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ελλειμματικό καθορισμό τιμών. Έχετέ το υπόψη. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι τα έσοδα θα είναι και τα έξοδα και να παίρνουμε απόφαση. Θα απορριφθεί στην Περιφέρεια. Θα πρέπει να κάνετε εισήγηση ότι θα μειωθούνε αναλογικά τα έξοδα ή κάποιες δαπάνες, για να υπάρχει ισοζύγιο. Αλλιώς θα είναι παράτυπη η απόφαση και θα απορριφθεί. ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑΣ: Εγώ προτείνω, και η παράταξή μας προτείνουμε ότι επειδή ο Δήμος έχει δικαίωμα να βάλει από 0,25 έως 0,35, για το Δήμο Πρέβεζας και Μύτικα που είναι 0,35 αυτή τη στιγμή, να γίνει 0,25. Δεύτερον. Θέλω να πω επίσης το εξής. Τα τέλη είναι ανταποδοτικά. Το ύψος των τιμών στα ανταποδοτικά τέλη, το καθορίζει ο Δήμος. Αλλά με γνώμονα πάντα το περί δικαίου αίσθημα. Και βλέπω το εξής εδώ. Το περί δικαίου αίσθημα, είναι για την Πρέβεζα, για τα σπίτια είναι 1,80 και για τα καταστήματα 3,40. Αυτό είναι εξοντωτικό. Και για όλα τα υπόλοιπα, είναι αλλού 0,75, 0,90, αλλού 1,10, 1,30 κι αλλού 1,20 κι 1,40. Δεν είναι δικαίου αίσθημα αυτό. Εγώ προτείνω να είναι και στο Δήμο Πρέβεζας τα καταστήματα το ίδιο, με όλο τον υπόλοιπο Δήμο. ΤΣΟΒΙΛΗΣ: Ασφαλώς και εμείς θα καταψηφίσουμε την πρόταση περί μηδενικής αύξησης. Όχι γιατί θέλουμε αυξήσεις. Είναι προφανές αυτό. Αλλά γιατί οι ήδη υπάρχουσες, θεωρούμε ότι είναι αρκετά υψηλές για τα λαϊκά στρώματα, τα οποία πληρώνουν βέβαια λόγω των κυβερνητικών πολιτικών κι άλλα τέλη κι άλλους φόρους και χαράτσια. Και με το νέο φορολογικό θα εξανεμισθεί οποιοδήποτε εισόδημα ακόμα υπάρχει. Επόμενα λοιπόν λέμε όχι για να λαϊκίσουμε ή για να πούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Λέμε ότι είναι αναγκαιότητα πλέον, τα δημοτικά τέλη να μειωθούν. Για όλα τα λαϊκά στρώματα. Είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, είτε αγρότες, είτε μικροί επαγγελματίες. Κρίση υπάρχει στα λαϊκά στρώματα. Και βέβαια είπε ο κος Δήμαρχος, ότι πραγματικά αν δεν ισοσκελιστεί ο επερχόμενος προϋπολογισμός, υπάρχει ήδη πράξη νομοθετικού περιεχομένου κι είναι αντικειμενικό αυτό, ψηφίστηκε απ την κυβέρνηση το Νοέμβριο μήνα, πριν κανένα 10ήμερο περίπου, επιτροπεία. Γιατί θέλουν και την Τ.Α. να γίνει ένας μηχανισμός του κράτους. Να λειτουργεί όπως και το κεντρικό κράτος. Είναι τοπική διοίκηση πλέον. Χαράτσια η κυβέρνηση; Χαράτσια και οι Δήμοι. Και οι δύο πολιτικές παίρνουν απ τα λαϊκά στρώματα για να λειτουργήσουν κάποιες υπηρεσίες ή για να δοθούν στο κεφάλαιο κλπ. Εμείς διαφωνούμε λοιπόν και επί της αρχής. Δηλαδή το νερό για παράδειγμα, δεν μπορεί να λειτουργεί ανταποδοτικά. Πρέπει να είναι αγαθό. Λέμε για παράδειγμα, κάνει ο άλλος πολιτικό γάμο. Γιατί να πληρώσει; Τι έξοδα χρειάζονται; Ή ο άλλος θάπτεται. Στην τελετή της ταφής. Κι εκεί ακριβώς υπάρχει δημοτικό τέλος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν δημοτικές υπηρεσίες. Έχουμε πει στα προηγούμενα χρόνια. Να είναι φτηνές και αξιόπιστες για τον κόσμο κλπ.. Ή για τους Σελίδα 3 από 7

4 κτηνοτρόφους υπάρχουν τέλη. Παντού τέλη.διαφωνούμε επί της αρχής, με ποια έννοια; Ότι ο λαός μέσα από τη φορολογία του κράτους, φορολογήθηκε γι αυτές τις υπηρεσίες. Και προβλεπόταν στο παρελθόν ότι, αυτή η φορολογία μεταφέρεται στους αυτοτελείς πόρους στις δημοτικές αρχές και αυτές με τη σειρά τους προσφέρουν υπηρεσίες. Σήμερα πλέον έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα, μετατρέπεται λοιπόν σ ένα κρατικό μηχανισμό και η Τ.Α. Γι αυτό και υπάρχει κι η επιτροπεία και γι αυτό θα έχουμε και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Και εφόσον λείπουν λοιπόν η κρατική χρηματοδότηση, οι Δήμαρχοι θα προβούνε είτε σε επιβολή δημοτικών τελών, ή νέων ή παλιών, ή αυξήσεις. Θα πει κανείς, θα μπορούσαν να γίνουν και αυξήσεις. Είναι χειρότερη προοπτική. Εντάξει, δεν μπαίνουμε στη λογική του μικρότερου κακού, του μεγαλύτερου. Επί της ουσίας όμως λέμε κάποια πράγματα. Κι εμείς κάνουμε μία πρόταση σ αυτά τα πλαίσια. Να μειωθούν, σας είπα δε λαϊκίζω. Δεύτερον, να απαλλαγούν από τα τέλη εντελώς οι άνεργοι. Έτσι κι αλλιώς δε θα μπορούν να πληρώσουν αγαπητοί συνάδελφοι. Κι οι άνεργοι. Και τα ΑΜΕΑ. Γιατί και σ αυτούς, τα όποια επιδόματα παίρνανε, συρρικνώθηκαν πλέον. Και ανέβηκαν τα έξοδα για να επιβιώσουν στοιχειωδώς. Να ικανοποιήσουν στοιχειωδώς τις ανάγκες που έχουν. Και κλείνουν. Είδατε με τα φιλανθρωπικά σωματεία κλπ, σχολεία. Γνωρίζουμε σε ποιες συνθήκες είναι. Η πρότασή μας, συνολικά για τα τέλη, έχει να κάνει μ έναν άλλο προϋπολογισμό. Δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοιος κρατικός προϋπολογισμός, ακριβώς το αντίθετο. Εμείς όμως προτείνουμε ένα προϋπολογισμό που θα στηριζότανε στη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου στο 45% και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αυτοί πρέπει να πληρώσουν. Αυτοί πλέον μπορούν και έχουν τα χρήματα να πληρώσουν. Βέβαια για να γίνει αυτό χρειάζεται ανατροπή της πολιτικής κι εμείς καλούμε το εργατικό κίνημα, πραγματικά να διεκδικήσει μια άλλη πολιτική και στο χώρο της Τ.Α. Πρέπει να συγκρουστεί. ΝΙΤΣΑΣ: Κι εγώ δε θα ψηφίσω την εισήγηση. Δε θα την ψηφίσω γιατί δεν ψήφισα ούτε τις προηγούμενες δύο. Κι αν θυμόμαστε πολύ καλά, εδώ πέρα, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μ αυτή τη δημοτική αρχή, υπήρχανε αυξήσεις που κυμαίνονταν από 40 έως 60% για το Δήμο της Πρέβεζας και για τις δημοτικές ενότητες του Λούρου και του Ζαλόγγου. Τότε είχε ειπωθεί για τη μεγάλη και υπερβολική αύξηση, ότι μπαίνει ένα πρόσθετο τέλος, η μεταφορά και η αποκομιδή των σκουπιδιών και εναπόθεσης, που θα παίρναγε το 1 εκατομμύριο. Και είχαμε καταθέσει τη δική μας διαφορετική πρόταση και μιλούσαμε και τότε για μείωση των τελών. Με την απλή σκέψη, την εφαρμογή του Καλλικράτη. 2 χρόνια μετά, βλέπουμε ότι ο Καλλικράτης δεν εφαρμόστηκε ποτέ στο Δήμο της Πρέβεζας, δεν είδαμε ποτέ μία ενοποίηση των υπηρεσιών σε όποια μορφή κι αν αυτή λέγεται. Είτε στην καθαριότητα, είτε στα τεχνικά έργα, είτε στις υπηρεσίες. βλέπουμε να λειτουργούν 3 Δημαρχεία στο Δήμο της Πρέβεζας, βλέπουμε δαπάνες που δεν είναι στη λογική μας. Δεν έχουμε δει καμία μα καμία μείωση των εξόδων από καλύτερη και ορθολογική διαχείριση της αποκομιδής των σκουπιδιών. Βλέπουμε τη ΔΕΗ να την πληρώνουμε πολύ παραπάνω και συνέχεια γιατί γίνεται κι εκεί κατασπατάληση. Αλλά ούτε έγινε μία σκέψη, μία δράση ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κι εμείς προγράμματα και γιατί όχι κι ένα φιλόδοξο σχέδιο, της δημιουργίας ενός ενεργειακού πάρκου, ώστε να μη δαπανάμε κοντά στο 1 εκατομμύριο για τη ΔΕΗ. Γιατί αυτές είναι οι δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Παράλληλα όμως βλέπουμε κάποια μείωση των εξόδων, όσον αφορά τη μισθοδοσία. Μικρή βέβαια κι αυτό προέρχεται από συνταξιοδοτήσεις ή από μείωση των αποδοχών που κάποιοι άλλοι το αποφάσισαν. Πού κάναμε εξοικονόμηση αγαπητοί συνάδελφοι; Κάναμε στα καύσιμα; Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης πώς κάνουμε την αποκομιδή; Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης πώς κινούνται τα δημοτικά αυτοκίνητα; Είναι ερωτήματα που αν ρωτήσουμε την τοπική κοινωνία, η τοπική κοινωνία θα απαντήσει ότι δυστυχώς δε βλέπουν αυτό το πράγμα. Θα δούμε όμως ένα άλλο στοιχείο. Ότι για τη μεταφορά και εναπόθεση των σκουπιδιών, αντί για 1 εκατομμύριο και που είχαμε προϋπολογίσει βλέπουμε ότι κοστίζει τουλάχιστον για το 2012, κοντά στις Άρα βάσει του προϋπολογισμού που κάναμε τότε για να κάνουμε την αύξηση κατά 40 και 60%, που μιλούσαμε και ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για κοντά στο 1 εκατομμύριο, βλέπουμε ένα κόστος που φτάνει στα Με τη λογική αυτή της τότε εισήγησης, θα έπρεπε να είχαμε πλεόνασμα. Και τι βλέπουμε; Βλέπουμε στο τέλος, να έχουμε για το 2012 ένα ελλειμματικό προϋπολογισμό της τάξεως των Οι Σελίδα 4 από 7

5 δημότες της Πρέβεζας αλήθεια, έχουν καλύτερη καθαριότητα; Κατά 40% που αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη; Έχουν καλύτερο ηλεκτροφωτισμό κατά 40% που αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη; Εγώ θα έλεγα ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες. Προσπαθείτε, αλλά δεν καταφέρατε να μειώσετε δαπάνες και σπατάλες που γίνονταν γενικά στην αυτοδιοίκηση. Δεν είδαμε καμία μα καμία δράση, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκομιδής των σκουπιδιών, ώστε να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Και βλέπουμε τώρα τι; Πρώτον. Ήρθε ένας προϋπολογισμός που πολύ σωστά ο κος Πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να περάσει ευρώ μπήκαμε μέσα σε ανταποδοτικά τέλη για το έτος Από πού θα καλυφθούν αυτά; Ποιος θα τα πληρώσει; Προτείνω να κάνουμε μία ΕΔΕ. Γιατί σε ανταποδοτικά τέλη, γιατί έναν προϋπολογισμό που θα πρεπε να είναι ισοσκελισμένος έχουμε μείωση κι έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα. Ποιος Θα λογοδοτήσει για τις ; Ποιος είναι αυτός ο νους που έλεγχε τον προϋπολογισμό και έβλεπε να μπαίνουμε μέσα και τα άφησε να φτάσουμε στο 2012 και απλά να γίνει μία καταγραφή; Ποιος ευθύνεται; Κι αν δεν υπάρχουν ευθύνες, να μας πείτε γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί βλέπουμε και στο 2013 θα έχουμε πάλι μέσα. Σε ανταποδοτικά τέλη. Γιατί κύριε Αντιδήμαρχε, πραγματικά με λυπεί το γεγονός να μην έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης πάνω στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Γιατί βλέπουμε να ψηφίζονται έργα, όπως έγινε στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια π.χ. για τα καύσιμα, να έρχονται να βάζουνε τα αυτοκίνητα στην Πρέβεζα απ το Λούρο και να κάνουνε 25 και 25, 50 χιλιάδες χιλιόμετρα τη μέρα ή κάθε δύο μέρες ή κάθε τρεις για να εφοδιάζουν τα αυτοκίνητα. Αλλά δεν υπήρχε ένα σχέδιο δράσης, να πάρουμε κάποια χρήματα έστω να πάρουμε ένα βυτίο και να πηγαίνουμε στην πηγή, δίπλα στα αυτοκίνητα, δίπλα στα φορτηγά για να τα γεμίζουμε. Βλέπω ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το πώς θα μειώσουμε τις δαπάνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έξοδο της τάξης των 4 εκατομμυρίων για το κόστος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Και λέω ποιος το αποφάσισε αυτό; Μήπως θα μπορούσε να γίνεται αυτή η δράση με 2 εκατομμύρια; Μήπως θα μπορούσε με 2,5; Ποιος κάθισε να κάνει μία ολοκληρωμένη μελέτη; Αυτό είχαμε πει απ το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Απ όταν είπατε για μία αύξηση της τάξης του 40 με 60%. Λέω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε ξανά απ την αρχή την καθαριότητα. Γι αυτό οι τρεις Δήμοι γίναμε ένας. Για να μπορέσει να έχουμε μία εξοικονόμηση. Και λέω τι είδαμε; Πότε είχαμε μία καλύτερη διαχείριση πάνω στα οικονομικά; Πριν ή τώρα; Μία απ τα ίδια. Πού είδαμε να γίνεται εξοικονόμηση χρήματος μέσα από μία στοχευμένη δραστηριότητα; Παράδειγμα θα σας πω, γιατί μπορεί να πει κάποιος «πέστε μου ένα παράδειγμα». Θα μπορούσε π.χ., να πω. Σήμερα βλέπουμε την αποκομιδή των σκουπιδιών όπως ήταν και παλιά. Η βαρέλα να πηγαίνει στα Δ.Δ. όπως υπήρχε παλιά. Και μπορεί να έρχεται απ το Λούρο, να πηγαίνει στο σταθμό μεταφόρτωσης, να ξεκινάει, να έχει Χ τόνους μέσα, αλλά να μην περνάει να μαζέψει από ένα χωριό που ήταν στον επόμενο Δήμο για να γεμίσει. Αφού θα κάνει το δρομολόγιο, αφού έχει ώρες ακόμη. Αλλά δεν έγινε ένα σχέδιο να δούμε από πού περνάει αυτή η βαρέλα. Μπορεί να πιάσει κι ένα χωριό ακόμη; Ή χρειάζεται να κάνει πάλι δρομολόγιο μία άλλη βαρέλα χιλιόμετρα. Εγώ γι αυτό σας είχα πει από τότε, γιατί θα τα πάρω ένα-ένα. Ένα-ένα τα ζητήματα. Θεωρώ ότι το κόστος των 4 εκατομμυρίων για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, είναι ένα ποσό τεράστιο, και θα μπορούσε να μειωθεί πάρα πολύ. Ήδη σας είπα ότι μόνο και μόνο απ τον προϋπολογισμό που είχατε κάνει για την εναπόθεση και μεταφορά, είχατε πει για 1 εκατομμύριο και βλέπουμε ότι κοστίζει απ τον προϋπολογισμό που είχατε κάνει, τα κερδίσαμε. Και βλέπουμε και να μπαίνουμε μέσα Δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν μπορώ και δε θα το ψήφιζα με τίποτα. Δε θέλω ούτε να λαϊκίσω, να πω να μειώσουμε. Σίγουρα πρέπει να μειώσουμε, όχι τα τέλη. Πρέπει να μειώσουμε τα έξοδα των 4 εκατομμυρίων γι αυτή τη δράση. Nα έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό και να κάνουμε δράσεις τέτοιες ώστε να κερδίσουμε πολύ περισσότερα στα επόμενα χρόνια. ΡΕΝΤΖΟΣ: Χρειάζεται ένας καινούργιος σχεδιασμός, που θα συμπεριλάβει και τα ζητήματα του κοινωνικού κόστους που έχουν αυτά τα τέλη. Θα ήθελα να ρωτήσω δηλαδή, με κάθε λογική, για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως γραφεία, καταστήματα, καφενεία, εστιατόρια κλπ, ο συντελεστής ήταν 3,40, ενώ για Σελίδα 5 από 7

6 τα σπίτια, εκτός από ιδιωτικές κλινικές, συμπεριλαμβάνει για λόγους ευνόητους και φιλανθρωπικά ιδρύματα κλπ, 1,80. Νομίζω ότι ένα γραφείο ενός δικηγόρου,σε σχέση με ένα κατάστημα, μ ένα καφενείο, μ ένα εστιατόριο, που έχει τα ίδια τετραγωνικά,δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται με τον ίδιο συντελεστή. Δηλαδή σε αυτή την έκθεση, ο μικρότερος συντελεστής πρέπει να είναι στο γραφείο και ο μεγαλύτερος βέβαια στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Καφενεία και κυρίως εστιατόρια. Εξάλλου, επειδή το ζήτημα αποτελεί ένα θέμα καλύτερης σχέσης με τους δημότες μας, να τους πούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους δηλαδή, έστω κι αν δεν είναι δημοφιλές. Πολλά καταστήματα έχουν τεράστιες συσκευασίες και βλέπω ότι στα καταστήματα έξω βγαίνουν τεράστια κιβώτια, ή το χειρότερο, δεν είναι έξω κι από τους κάδους. Είναι μέσα στους κάδους, αλλά κανένας άλλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εκείνους τους κάδους. Αυτά τα ζητήματα πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τακτοποιηθούν. Και μάλιστα να μην πληρώνουν όλοι το ίδιο. Εν ανάγκη δηλαδή να αυξηθεί σε όσους δε συμμορφώνονται προς τας υποδείξεις, κατά το κοινώς λεγόμενο. Άρα εδώ πέρα έχουμε διαφυγόντα κέρδη. Και θα πρέπει βέβαια ο Δήμος μας, ο κάθε Δήμος, να ξέρει αν είναι εμπορικό, αν είναι λαθρέμπορος, αν είναι φιλανθρωπικό κατάστημα. Να καταλάβουμε ποια είναι η κοινωνική αποστολή μας. Και ακόμα να αστυνομεύσουμε αυτούς οι οποίοι δε συμμορφώνονται, δε θέλουν αυτό το περίσσευμα που ενδεχομένως έχουν, να το διοδεύσουν σε κοινωνικές χρήσεις. Ένα καλό κατάστημα, προφανώς θα πρέπει να βοηθήσει κάπως την κοινωνία με τα περισσεύματά του.ο πλούτος της πόλης που είναι ο χώρος, χρησιμοποιείται από ιδιώτες οι οποίοι κερδίζουν. Εάν δε γίνει ένα σχέδιο, μια ιδιαίτερη μελέτη, να δούμε την ταυτότητά μας ως εισπράττοντος και ως διοδεύοντος ανακλαστικά κάποιον πλούτο προς την κοινωνία, δεν έχει νόημα να συζητάμε. Λυπούμαι κι εγώ θα καταψηφίσω. ΤΣΟΒΙΛΗΣ: Δευτερολογώντας, θα θέλαμε να σχολιάσουμε κάποια ζητήματα. Η αντιπαράθεση γίνεται απέναντι στην πολιτική των κυβερνήσεων που έχουν επιβάλει την ανταποδοτικότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες και μάλιστα σε αγαθά όπως είναι το νερό και άλλες υπηρεσίες. Αυτή την πολιτική εμείς καταψηφίζουμε στην ουσία, καταψηφίζοντας και τη σημερινή ας το πούμε εισήγηση. Την επιβολή τελών στο λαό. Και το ξαναλέμε. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει γι αυτά, μέσα απ τη φορολογία του κράτους. Και θα πρέπει να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά, 10 δις στερηθήκαν από τους Δήμους, από πόρους των Δήμων. Που ανήκαν στους Δήμους απ τον κρατικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς και με τη συναίνεση των Δημάρχων και των πρώην Νομαρχιών κλπ, Περιφερειών. Και σήμερα ειπώθηκε η αντιπαράθεση αν θα πληρώσει ένα χωριό λιγότερο ή περισσότερο. Ισονομία πάντα πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν είναι εκεί το κύριο ζήτημα. Θα λεγε κανείς ότι είναι θετικό ότι δεν αυξάνονται. Και όμως, σε μια πορεία εκεί οδηγούμαστε. Όσα χρήματα λιγότερα δίνονται απ τον κρατικό προϋπολογισμό στους Δήμους, τόσο θα ανεβαίνουν τα δημοτικά τέλη. Γι αυτό υπάρχει και αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που σας είπα γρηγορότερα. Καθαρά σήμερα, οι εργαζόμενοι πρέπει να ξέρουν και οι Πρεβεζάνοι, ότι όχι μόνο η δημοτική αρχή της Πρέβεζας, συνολικά οι δημοτικές αρχές πλέον, οι λεγόμενες Τοπικές Αυτοδιοικήσεις έχουν γίνει διοικήσεις. Και ασκούν την ίδια σκληρή φορολογική πολιτική με την κυβέρνηση, μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Μέσα απ τη Βουλή που ψηφίστηκαν τα μνημόνια και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου -εκτός Βουλής βέβαια-, αλλά αυτή είναι η ουσία. ΝΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω ότι πραγματικά όλοι μας, η τοπική κοινωνία πληρώνει πάρα πολλά χαράτσια. Το ζήτημα του ΤΑΠ έχει προβληματίσει πάρα πολλούς. Είναι κι αυτό ένα επιπρόσθετο βάρος. Τη στιγμή που ο νόμος προβλέπει από 0,25 έως 0,35, τουλάχιστον για το Δήμο της Πρέβεζας και για το Μύτικα, η πρότασή μου είναι να πάμε στο ελάχιστο που προβλέπεται απ το νόμο. Στο 0,25. Εγώ θα επιμείνω ξανά και θα πω κλείνοντας ότι πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε σε μία ολοκληρωμένη μελέτη αποκομιδής των σκουπιδιών και του ηλεκτρισμού που καταναλώνουμε, για το με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε περισσότερα χρήματα. Δεν έγινε 2 χρόνια τώρα, κατά τη δική μου άποψη τίποτα. Πιστεύω ότι δεν είναι ποτέ αργά να προχωρήσουμε άμεσα σε μία τέτοια μελέτη, να καταγράψουμε ό,τι υλικό έχουμε, μηχανολογικό εξοπλισμό, να δούμε αν χρειαστεί ακόμα και επένδυση πάνω σ αυτό. Γιατί αν δούμε ότι χρειάζεται να κάνουμε και κάτι τέτοιο, να προχωρήσουμε. Εγώ δεν είπα μέσω των τελών,να βγάλουμε χρήματα. Είπα βάσει αυτού που πληρώνουν Σελίδα 6 από 7

7 σήμερα οι πολίτες, θα έπρεπε να περισσεύουν πολύ περισσότερα χρήματα, αν πραγματικά είχαμε ολοκληρώσει σκέψεις για καλύτερη αποκομιδή των σκουπιδιών, αλλά και το να παράγουμε εμείς ενέργεια στο δικό μας τόπο και να κερδίζουμε χρήματα και να δίνουμε την ενέργεια δωρεάν στους πολίτες της Πρέβεζας με τη μορφή αυτού του ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό; Θα μπορούσαμε να ηλεκτροδοτούμε όλα τα κτίρια τα δημοτικά, τους δημοτικούς δρόμους, μέσα απ τα προγράμματα της επένδυσης πάνω στην ηλιακή και αιολική ενέργεια μ ένα ενεργειακό πάρκο, που υπήρχανε και προγράμματα και θα μπορούσαμε να είχαμε κατασκευάσει. ΡΕΝΤΖΟΣ: Σε σχέση με την ανταποδοτικότητα, οπωσδήποτε ξέρω ότι ζούμε σε μια κοινωνία ανισότητας και αδικίας. Εάν μπορεί ο Δήμος να επινοεί συντελεστές, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεταφορά πλούτου ας το πούμε απ αυτούς που έχουν περισσότερα προς εκείνους που δεν έχουν, αυτό κατά τη γνώμη μου θα ήταν προτιμότερο και από το να μειωθούν οι συντελεστές. Θα το χαιρόμουν δηλαδή να μπορούσαμε να επιβάλουμε μια οικονομική, μια κοινωνική δικαιοσύνη. Πολλοί συντοπίτες μας, συνδημότες μας, θέτουν το ζήτημα των τελών στη στάθμευση των αυτοκινήτων.. Άρα αυτός ο χώρος που σε φυσικό έδαφος είναι 5 ως 10 τ.μ. που σταθμεύει ένα αυτοκίνητο, θα μπορούσε να αποτελέσει χώρο για να δημιουργηθεί μία κοινωνική κατοικία. Άρα κάθε αυτοκίνητο ενός έχοντος αυτοκίνητο, κάθε αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο χωρίς να κοστίζει τίποτα σ αυτόν, στην πραγματικότητα υπεξαιρεί ποσά τα οποία θα μπορούσαν να εισπραχθούν. Με την ελεγχόμενη στάθμευση λέμε. Άρα νομίζω ότι μπορούμε την ανταποδοτικότητα να την κάνουμε ένα εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.... Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του: την αρ. 457/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Τις διατάξεις των άρθρων, 1 παρ. 40, 65 παρ. 3, 72, παρ. 1,εδ. ζ. Του Ν. 3852/2010. Την πρόταση του Δημάρχου. Τις προτάσεις που κατατέθηκαν. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την πρόταση του Δημάρχου, για μηδενική αύξηση στο τέλος τέλεσης Πολιτικών Γάμων στο Δήμο Πρέβεζας, για το έτος 2013,το οποίο παραμένει στο ποσό των 55,00. Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Τσοβίλης και Σπυράκος, που ψηφίζουν την πρόταση του κ. Τσοβίλη. Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Ρέντζος, και Νίτσας. Οι κ.κ. Τσαγκάρης, Κατέρης,και Τάγγας δήλωσαν ΠΑΡΩΝ. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ Σελίδα 7 από 7

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ Νουβέλα 1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ########################################################################### Ήταν επισκέπτης σ αυτή τη μικρή πόλη. Τον είχε στείλει η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 5 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 5.37 μ.μ. Αρ. 1 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Αρ.φύλλου 14, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015 Διανέμεται δωρεάν ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά από έξι μήνες Αντιδήμαρχος, ποια θέματα

Διαβάστε περισσότερα

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:...Αγαπητοί συνάδελφοι, η πραγματικότητα ποια είναι; Είναι ότι από τη θέσπιση του Συντάγματος του 75 και του αντίστοιχου εκτελεστικού νόμου 998/1979 έχουμε πάνω από εξήντα νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΈΚΑ ΕΓΓΌΝΙΑ έχει η νόνα Χελώνα και τους λέει κάθε

ΔΈΚΑ ΕΓΓΌΝΙΑ έχει η νόνα Χελώνα και τους λέει κάθε 1 ΔΈΚΑ ΕΓΓΌΝΙΑ έχει η νόνα Χελώνα και τους λέει κάθε βράδυ ένα σωρό ιστορίες, κάθε μέρα τους μιλάει για του κόσμου τα παράξενα. Ποτέ, ωστόσο, δεν τους είχε πει ότι υπάρχει κάτι τόσο θαυμαστό σαν το στολίδι

Διαβάστε περισσότερα

«Η Σ Κ Ο Ν Η Τ Ο Υ Ρ Ο Μ Ο Υ»

«Η Σ Κ Ο Ν Η Τ Ο Υ Ρ Ο Μ Ο Υ» 1 ΚΕΝΝΕΘ ΣΩΓΕΡ ΓΚΟΥΤΜΑΝ «Η Σ Κ Ο Ν Η Τ Ο Υ Ρ Ο Μ Ο Υ» ιασκευή-σκηνοθετικές οδηγίες: ηµήτρης Ρήτας Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεµάτων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Καρδίτσας, Φιλόλογος, συγγραφέας, στιχουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΕΡΗΜΩΝΟΥΝ Ένας επισκέπτης του χωριού μας, ήρθε στο χωριό αφού πέρασαν δύο χρόνια. Όταν μας βρήκε και αρχίσαμε την κουβέντα, μας είπε

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος Επίκαιρος. Αυτοί που είπαν την αλήθεια, τι κατάλαβαν από τη ζωή; ΛΕΝΕ!!! Και αυτοί που δεν την είπαν, τι κατάλαβαν από τη ζωή; ΛΕΜΕ!!!

Λόγος Επίκαιρος. Αυτοί που είπαν την αλήθεια, τι κατάλαβαν από τη ζωή; ΛΕΝΕ!!! Και αυτοί που δεν την είπαν, τι κατάλαβαν από τη ζωή; ΛΕΜΕ!!! Λόγος Επίκαιρος Αυτοί που είπαν την αλήθεια, τι κατάλαβαν από τη ζωή; ΛΕΝΕ!!! Και αυτοί που δεν την είπαν, τι κατάλαβαν από τη ζωή; ΛΕΜΕ!!! Αν ο Χριστός και η αλήθεια Του είναι "απάτη", μην διαβάζεις αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 Θα συζητηθεί η υπ αριθμόν 12/8/9-12-2015 επίκαιρη επερώτηση δέκα Βουλευτών της

Διαβάστε περισσότερα

Νησί που κανείς σεισμός δε θα σε καταπιεί μακρύ σαν πέτρινη μαγνητική βελόνη να δείχνεις το βοριά και το νότο της πορείας μας της ιστορίας του χρόνου

Νησί που κανείς σεισμός δε θα σε καταπιεί μακρύ σαν πέτρινη μαγνητική βελόνη να δείχνεις το βοριά και το νότο της πορείας μας της ιστορίας του χρόνου Ποιήματα του Τίτου Πατρίκιου (από τη συλλογή "Μαθητεία 1952-1962", Πρίσμα, 1978) Από την ενότητα "Χρόνια της πέτρας": Βορεινή πύλη, Προσχέδια για τη Μακρόνησο, Γράμματα μετάνοιας, 'Ισως ένα ποτάμι, Φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ) 14.02.03

ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ) 14.02.03 ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ) 14.02.03 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία προτάσσει τη συζήτηση ενός πολύ σημαντικού θέματος, ενός πολύ σημαντικού προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ

Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ εργοστάσιο επίσης δήθεν δικής του ιδιοκτησίας όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ. ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ (Θεατρικό μονόπρακτο)

ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ. ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ (Θεατρικό μονόπρακτο) Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013 ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ (Θεατρικό μονόπρακτο) Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή του «Πάμε πακέτο». Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, που μας βοηθάτε

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Μηνάς. Γυναίκα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2006-2007

Γεράσιμος Μηνάς. Γυναίκα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2006-2007 1 2 Γυναίκα 3 4 5 Γεράσιμος Μηνάς Γυναίκα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2006-2007 6 7 Κ άθομαι και σου γράφω, ξανά, τώρα που η γη, εξακολουθεί το ελλειπτικό της ταξίδι, στον γαλαξία. Γύρω απ το πυρακτωμένο, διαρκώς,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 388/2014 Περίληψη Εξέταση ενστάσεων για την επιλογή υποτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Μηνάς. Εγώ κι εσύ

Γεράσιμος Μηνάς. Εγώ κι εσύ 1 2 Γεράσιμος Μηνάς Εγώ κι εσύ ΠΟΙΗΣΗ Επιλογή 1995-2004 3 4 5 είναι πατάρι με σκονισμένα θαύματα, προς ανακάλυψη. Αξιολόγηση. Εκμετάλλευση, Αν οφείλεις στον εαυτό σου. Γράμματα Σιγά σιγά, μαθαίνω να ζωγραφίζω.

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχω στο μπάνιο και βγάζω όλη τη μακαρονάδα.

Τρέχω στο μπάνιο και βγάζω όλη τη μακαρονάδα. 6 ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΈΦΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ, έχω τα χάλια μου. Με το που μπαίνω στο σπίτι, ακούω ήχο από κατσαρολικά. Η μαμά είναι ακόμα στη δουλειά. Τότε ποιος; Η εικόνα του μπαμπά μπροστά από την κουζίνα είναι αρκετή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Φραγκούλης Εµµανουήλ

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Φραγκούλης Εµµανουήλ Συνέντευξη µε τον κ. Πασπαράκη ηµήτριο (Π..) και τον Σταυρακάκη Βασίλειο () Κρήτη, Περβόλια Ν. Ρεθύµνης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Παράρτηµα Ρεθύµνου) 11 Ιουνίου 2005 Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 15.12.2011 AADY1215.AD1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ.

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϞΔ Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα, σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08 συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 29/8/2015

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 29/8/2015 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 29/8/2015 Συντρόφισσες και σύντροφοι Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την εισήγησή μου στη συνδιάσκεψή μας, με μια διαπίστωση που πιστεύω

Διαβάστε περισσότερα

Μες στις παλάμες η αγάπη

Μες στις παλάμες η αγάπη 1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ε Π Α Ι Ν ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MEΣ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΜΕΣ Η ΑΓΑΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΛΙΓΚΑ Νίσυρος Δωδεκάνησος Αθήνα, Μάρτιος 2011 Μες στις παλάμες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, συνεδρίασε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, συνεδρίασε ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 17.01.2017 CADY0117.XA1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας

Μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας 1 Μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας Ο Γράμμος και το Βίτσι, η Πίνδος και η Κορυτσά θα μείνουν οι αιώνιοι μάρτυρες μιας υπέροχης θυσίας. Στις άγριες και απόκρημνες κορφές της Πίνδου και του Γράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

1 Μελογονής: Ο γλυκός σα μέλι γονέας. 2 Νικλιάνος: Ο καταγόμενος από αριστοκρατική και ισχυρή γενεά της Μάνης.

1 Μελογονής: Ο γλυκός σα μέλι γονέας. 2 Νικλιάνος: Ο καταγόμενος από αριστοκρατική και ισχυρή γενεά της Μάνης. Ο μικρότερος από τους γιους του Αναγνώστη, ο Βασίλειος Πατσούρης ή Πατσουράκος, ήταν ένας από τους πρώτους Δημοδιδάσκαλους στη Μάνη, αφού σπούδασε στο «Αθήνησι Διδασκαλείον» κατά τα έτη 1860-1862. Τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝ. ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Βασισμένο στην ιστορική πραγματικότητα Τα ονόματα και επώνυμα των ηρώων είναι τυχαία ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΧΩΡΟΙ σκηνικό, κοστούμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΚΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΚΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ 1 ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΚΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ (Μονόπρακτο σκετς) ΠΡΟΣΩΠΑ κ. Νικολέτα Σόφη (κόρη της) Βεατρίκη (παραδουλεύτρα) Αφηγητής Φωνή (Το σκηνικό παρουσιάζει το εσωτερικό μιας τραπεζαρίας σε σπίτι μάλλον ευκατάστατο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ. ο Βασιληάς οι Νύφες. η Μαύρη Δράκαινα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ. ο Βασιληάς οι Νύφες. η Μαύρη Δράκαινα ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ ο Βασιληάς οι Νύφες και η Μαύρη Δράκαινα Μια Ιστορία από το Θρυμματισμένο Σύμπαν Κώστας Βουλαζέρης http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris ISBN: 978-618-5031-28-2 Για τα πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ να είχα πεθάνει πριν από τρεις μήνες. Από τότε, τα πράγματα δεν έχουν επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή τους. Όλα έγιναν την τελευταία

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ να είχα πεθάνει πριν από τρεις μήνες. Από τότε, τα πράγματα δεν έχουν επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή τους. Όλα έγιναν την τελευταία 1 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ να είχα πεθάνει πριν από τρεις μήνες. Από τότε, τα πράγματα δεν έχουν επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή τους. Όλα έγιναν την τελευταία μέρα του σχολείου. Διέσχιζα το χώρο στάθμευσης δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία Έκδοση Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5

Τριµηνιαία Έκδοση Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5 66: 10/2/13 3:58 PM 1 Ταχ. Γραφείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αριθµός Άδειας 412 e-mail: info@engranitsi.gr Τριµηνιαία Έκδοση Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ YΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1720 ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΣΟΥΡΟΥΠΩΝΕΙ. Μόνο λίγα λεπτά είχαν περάσει από τη στιγμή που ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από τις κορυφογραμμές του Αθέρα, αφήνοντας στο γαλανό ουρανό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ MARTIN SCHULZ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ MARTIN SCHULZ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΜΙΛΙΑ MARTIN SCHULZ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ «ΕΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΖ ΣΥΝΟ ΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΖ ΣΥΝΟ ΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΖ ΣΥΝΟ ΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 1 η Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ο σούρουπο είχε απλώσει το σκοτεινό υφάδι του, κεντημένο με περισσή στοργή από τη μητέρα του, τη μαρμαρυγή. Τιτιβίσματα πτηνών ορμούσαν μες στην

ο σούρουπο είχε απλώσει το σκοτεινό υφάδι του, κεντημένο με περισσή στοργή από τη μητέρα του, τη μαρμαρυγή. Τιτιβίσματα πτηνών ορμούσαν μες στην Πρόλογος Εκεί έξω, σε μέρη που ανέγνωρα κοιμούνται, σε τόπους μακρινούς και μυστηριακά άφαντους, ανθοβριθούν κόσμοι και μαραίνονται πλάσματα που χλευάζουν την αιωνιότητα. Το μικρό μυαλό των ανθρώπων, ευχαριστημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.12.2000 _ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)_: Εδώ ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιάκο, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο βασισμένο στο μυθιστόρημα της Λενέτας Στράνη «Το ξενοπούλι και ο Συνορίτης ποταμός»

Ένα βιβλίο βασισμένο στο μυθιστόρημα της Λενέτας Στράνη «Το ξενοπούλι και ο Συνορίτης ποταμός» ~ Ένα βιβλίο βασισμένο στο μυθιστόρημα της Λενέτας Στράνη «Το ξενοπούλι και ο Συνορίτης ποταμός» Οι ήρωες του βιβλίου ~ καρακάξα ο Κραξ Κώστας Τέρεχ φανέτο η κυρία Μελ-μελ Λενέτα Στράνη συγγραφέας καρακάξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΕΘΥΜΝΟΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ. Ένα βιβλίο που δε διάβασε κανείς!

Η ΡΕΘΥΜΝΟΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ. Ένα βιβλίο που δε διάβασε κανείς! Η ΡΕΘΥΜΝΟΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ Ένα βιβλίο που δε διάβασε κανείς! Το τευχάκι αυτό γράφτηκε και επιμελήθηκε από την ομάδα ΕΚΑΤΣ Η ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ στο Ρέθυμνο το Φεβρουάριο του 2005 Τα σκίτσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι

Διαβάστε περισσότερα

κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος

κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΕΙΜΑΙ ΝΕΚΡΟΣ, αλλά δεν είναι τόσο χάλια. Έμαθα να ζω μ αυτό. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας συστηθώ όπως πρέπει, αλλά δεν έχω όνομα πια. Νομίζω ότι σχεδόν κανείς από μας δεν έχει.

Διαβάστε περισσότερα

ραψωδία E Διομήδους ἀριστεία (Tα κατορθώματα του Διομήδη)

ραψωδία E Διομήδους ἀριστεία (Tα κατορθώματα του Διομήδη) Απόλλωνας και Αθηνά Επίλογος της Μάχης: ο θάνατος εξομοιώνει θύτες και θύματα Πισωδρομίζει ο γαύρος Έχτορας κι οι μπροστομάχοι τότε, 505 κι οι Αργίτες όλοι αμέσως χούγιαξαν και τους νεκρούς τραβήξαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ευριπίδης Γαραντούδης Σοφία Χατζηδημητρίου Θεοδώρα Μέντη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυμνασίου Τόμος 5ος Κείμενα Νεοελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ

http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ..ΠΑΡΑΠΑΝΩ Μετά από ένα γάμο δημιουργείται, συνήθως, μια αντίδραση, πότε έντονη και πότε αδύναμη αλλά πάντως δημιουργείται αργά ή γρήγορα και

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Φθινόπωρο Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φθινόπωρο Σεπτέμβρης Οκτώβρης - Νοέμβρης Φθινόπωρο Ο ζωγράφος με το κίτρινο Το Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται. Οι θεσμοί δοκιμάζονται. Και η χώρα κινδυνεύει να μεταβληθεί σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2. Ο Γλαύκων διαμαρτύρεται (Ἔπειτα) και υποστηρίζει ότι είναι θέμα αδικίας (ἀδικήσομεν) αντικρούοντας την άποψη του Σωκράτη για τον ηθικό εξαναγκασμό των φιλοσόφων και την εγκατάλειψη της πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου)

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Του νεκρού αδελφού δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Κωνσταντίνος Παρθένης, Του νεκρού αδελφού Το τραγούδι του Νεκρού αδελφού,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα ΣΕΛΙΔΑ 2. Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις ΣΕΛΙΔΑ 3

Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα ΣΕΛΙΔΑ 2. Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις ΣΕΛΙΔΑ 3 ISSN 2241-6021 Ανάλυση του νέου αντιασφαλιστικού εκτρώματος Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα ΣΕΛΙΔΑ 2 Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις ΣΕΛΙΔΑ 3 Απάτη οι πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίας Ιορδανίδου. Λωξάντρα. Πρόταση διδασκαλίας λογοτεχνικού βιβλίου. Επιμέλεια: Σπύρος Αντωνέλλος Ε.Μ.Ε.

Μαρίας Ιορδανίδου. Λωξάντρα. Πρόταση διδασκαλίας λογοτεχνικού βιβλίου. Επιμέλεια: Σπύρος Αντωνέλλος Ε.Μ.Ε. Μαρίας Ιορδανίδου Λωξάντρα Πρόταση διδασκαλίας λογοτεχνικού βιβλίου Επιμέλεια: Σπύρος Αντωνέλλος Ε.Μ.Ε. Περιεχόμενα: Στόχοι Συνέντευξη της Μαρίας Ιορδανίδου Ιστορικό πλαίσιο του έργου Ο μύθος Η ηρωίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 230//2/204 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/204 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση προς τιμήν της Θρακιώτισσας ηρωίδας Δόμνας Βισβίζη

Εκδήλωση προς τιμήν της Θρακιώτισσας ηρωίδας Δόμνας Βισβίζη Εκδήλωση προς τιμήν της Θρακιώτισσας ηρωίδας Δόμνας Βισβίζη 24 η Μαρτίου 2014 Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στο πλαίσιο του εορτασμού της 25 ης Μαρτίου 2014 διοργάνωσε σε συνεργασία με το Σύλλογο μας, εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Άριστο βοήθημα για τους μαθητές Περιέχει πλήρη θεωρία για κάθε μάθημα του σχολικού βιβλίου και πολλές εμπεδωτικές ασκήσεις και προβλήματα. Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 020/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

και, όταν σκοτείνιασε, στο φως του φάρου. Η παγωνιά ήταν άλλος ένας λόγος που ο Μάγκνους δεν ήθελε να κουνηθεί. Στην κρεβατοκάμαρα το παράθυρο θα

και, όταν σκοτείνιασε, στο φως του φάρου. Η παγωνιά ήταν άλλος ένας λόγος που ο Μάγκνους δεν ήθελε να κουνηθεί. Στην κρεβατοκάμαρα το παράθυρο θα 6 Κεφάλαιο 1 Μία και είκοσι μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς. Ο Μάγκνους ήξερε τι ώρα είναι χάρη στο ογκώδες ρολόι, το ρολόι της μητέρας του, που είχε κάνει κατάληψη στο ράφι πάνω από το τζάκι. Στη γωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ταν αρκετά αργά το πρωί όταν το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται. Η Ζόγια Νικολάγεβνα Πέτροβα, χοντρή και σκοτεινή, περπατούσε γεμάτη αποφασιστικότητα στο

ταν αρκετά αργά το πρωί όταν το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται. Η Ζόγια Νικολάγεβνα Πέτροβα, χοντρή και σκοτεινή, περπατούσε γεμάτη αποφασιστικότητα στο Στο Πάρκο Πετρόφσκι ταν αρκετά αργά το πρωί όταν το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται. Η Ζόγια Νικολάγεβνα Πέτροβα, χοντρή και σκοτεινή, περπατούσε γεμάτη αποφασιστικότητα στο Πάρκο Πετρόφσκι, τυλιγμένη με στρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ Του Κύκλου τα γυρίσματα, που ανεβοκατεβαίνουν, και του Τροχού, που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν και του Καιρού τα πράματα, που αναπαημό δεν έχουν, μα στο Καλό κ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ολοκληρώνοντας τον κύκλο

ολοκληρώνοντας τον κύκλο ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεύχος 18 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν ολοκληρώνοντας τον κύκλο Ό,τι ανοίγει κλείνει, κι ό,τι κλείνει ανοίγει έτσι µ έµαθε ο µπαξές µου. Κι ο ανθρώπινος µπαξές δε διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

III. Ο γέρος που άκουγε τα ωραιότερα τραγούδια.

III. Ο γέρος που άκουγε τα ωραιότερα τραγούδια. III. Ο γέρος που άκουγε τα ωραιότερα τραγούδια. Περπάτησε τα εκατό περίπου μέτρα ουδέτερης ζώνης βαριεστημένα, όχι δε το είχε μετανιώσει, φαίνεται ήταν γραφτό του αυτά τα σύνορα να τα διασχίζει με τα πόδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 η Στις 27-7 - 2011 ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 19-10-2011 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 19-10-2011 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΣΕΛ.-1- (Σηµείωση: Ο παρακάτω πίνακας περιεχοµένων δεν αποτελεί το τελικό κείµενο, διότι εκκρεµούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. του Στέργιου Ζυγούρα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. του Στέργιου Ζυγούρα Προς τον κ. Ανέστη Μιχαήλ Δ/ντή του 2 ου ΓΕΛ Θεσ/νίκης Ενεργούντα την Ένορκη Διοικητική Εξέταση κατόπιν της αριθμ. Φ84/3-6-2010 εντολής του Διευθυντή Δ.Ε. Αν. Θεσ/νίκης ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Στέργιου Ζυγούρα Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Ναι! Αυτό είναι! Θα την κάνω από το σχολείο! Θα πάρω ρεπό! Θα προσποιηθώ πως κάποιος μόλις ανακάλυψε μια καινούρια γιορτή!

Ναι! Αυτό είναι! Θα την κάνω από το σχολείο! Θα πάρω ρεπό! Θα προσποιηθώ πως κάποιος μόλις ανακάλυψε μια καινούρια γιορτή! Ναι! Αυτό είναι! Θα την κάνω από το σχολείο! Θα πάρω ρεπό! Θα προσποιηθώ πως κάποιος μόλις ανακάλυψε μια καινούρια γιορτή! ΘΑ ΘΑ Θα σταματήσω ακριβώς εδώ. 37 Τι ΚΑΝΩ; Κανείς δεν τη σκαπουλάρει με το να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως ξέρει, έχει απαντηθεί στη Βουλή το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4032, 4033,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Γενικές πληροφορίες Πού βρίσκομαι;

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Γενικές πληροφορίες Πού βρίσκομαι; ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικές πληροφορίες Πού βρίσκομαι; Ονομάζομαι Ροβήρος Άνθρωπος και είμαι ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η κύρια ιδιότητά μου ή, τέλος πάντων, γι αυτό θέλω να με θυμούνται οι επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη Τι οφείλει να κάνει ένα στέκι γειτονιάς μέσα στην πόλη-ατμομηχανή της σύγχρονης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης σε συνθήκες κινηματικής ύφεσης; Αυτή η μπροσούρα συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ!

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ! ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ! ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΜΑΟΥΝΤΦΙΛΝΤ Σχεδιασμένο από τον Ραλφ Μάουντφιλντ Νατάσα (χήρα, η προγιαγιά μας ή γιαγιάκα) Μεγάλος

Διαβάστε περισσότερα

«Διασπορά ψευδών ειδήσεων»:

«Διασπορά ψευδών ειδήσεων»: «Διασπορά ψευδών ειδήσεων»: Να πού πηγαίνει ο 13 ος και 14 ος μισθός των Δ.Υ. και συνταξιούχων 1) Απόσπασμα από την ομιλία του Σοφοκλή Φάτσιου, Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 )

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) του Κ.Γκ.Γιούνγκ Με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, γι αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι απλά γνωστός ως το τέλος. Είναι η τελεία

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A. Ο Κεραμιδοτρέχαλος

E N O T H T A. Ο Κεραμιδοτρέχαλος 10-0084_D2TEUXOS_GLOSSA_B TEUXOS 1//13 4:42 PM Page 74 Ο Κεραμιδοτρέχαλος Ο Μπόμπιρας, ένα αγοράκι που ζει σε μια μεγα λούπολη, παίζει μόνος του στο δωμάτιό του με έναν φανταστικό σκύλο, τον Μπόμπο, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ. Μαρία και Ιωσήφ

Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ. Μαρία και Ιωσήφ Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ Μαρία και Ιωσήφ Αυτή είναι η ιστορία του Ιησού και του αδελφού του Χριστού, του πώς γεννήθηκαν, του πώς έζησαν και του πώς ο ένας από αυτούς πέθανε. Ο θάνατος του άλλου δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

το 1945 εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα του ανώνυμου [11]

το 1945 εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα του ανώνυμου [11] Α ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ Την ώρα που κατέβηκε από τη λιμουζίνα, το είχε πάρει πια απόφαση ν αυτοκτονήσει. Η ιδέα ξεπρόβαλε μέσα από τη λόχμη της την πρώτη κιόλας φορά που ο καθηγητής τού μίλησε για την ανίατη

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» μας καταδιώκει ακόμη και σε νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε για την

«Αθηνά» μας καταδιώκει ακόμη και σε νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε για την ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι το Σχέδιο «Αθηνά» μας καταδιώκει ακόμη και σε νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε για την αξιολόγηση. Και μας καταδιώκει γιατί κατατέθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Υπουργού Δικαιοσύνης στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm και στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου

Συνέντευξη Υπουργού Δικαιοσύνης στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm και στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009 Συνέντευξη Υπουργού Δικαιοσύνης στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm και στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπουργέ, καλή σας ημέρα ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λέξους Μανταλέξους

Ο Λέξους Μανταλέξους Ο Λέξους Μανταλέξους ο Γαϊδάρ και ο Λεξουλίνος βρίσκουν τα ονόματα των ψαριών 2 παιδική ιστορία γνώσεων γιατί το λέμε έτσι; για παιδιά 6 12 ετών ΣωτήρηςΑθηναίος athi@24grammata.com www.24grammata.com 1

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνα τα χαράματα που σημάδεψαν την αρχή του τέλους

Εκείνα τα χαράματα που σημάδεψαν την αρχή του τέλους 31 Μαΐου 1941 y ες μου μια ιστορία, κοριτσάκι. Πες μου την ιστο- για εκείνο το κορίτσι και τα αγάλματα. Πες «Πρία μου αυτά που δεν ξέρω» με παρακαλάει κι ένα αδιόρατο χαμόγελο εμφανίζεται δειλά στα χείλη

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 78ΗΥΩ6Χ-ΨΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με ασφάλεια. Είχα ένα ποδήλατο πριν από δύο χρόνια και ήμουν η καλύτερη σ ολόκληρη τη χώρα

Κυκλοφορώ με ασφάλεια. Είχα ένα ποδήλατο πριν από δύο χρόνια και ήμουν η καλύτερη σ ολόκληρη τη χώρα Είχα ένα ποδήλατο πριν από δύο χρόνια και ήμουν η καλύτερη σ ολόκληρη τη χώρα Μια μέρα πήγα εκδρομή τρέχοντας όπως το πουλί δε φορούσα, όμως κράνος μη χαλάσει το μαλλί Τι όμορφη που ήτανε αλήθεια όλη η

Διαβάστε περισσότερα

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας Πνευματική Ανατομική Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Άννα: Κάνουμε δήλωση πρόθεσης για το σώμα μας. Ας φέρουμε τα χέρια στην καρδιά ακουμπώντας στην καρδιά. Τιμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (2 ο ΤΜΗΜΑ) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (2 ο ΤΜΗΜΑ) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (2 ο ΤΜΗΜΑ) Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 5 Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00', στην «Αίθουσα Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ο έρωτας ήρθε από την στέπα Μυθιστόρημα - Περίληψη

Ο έρωτας ήρθε από την στέπα Μυθιστόρημα - Περίληψη 1 2 Ο έρωτας ήρθε από την στέπα Μυθιστόρημα - αφύπνισης αναζήτησης 3 ISBN: 9786188189492 Mona Perises Email: monaperises@yahoo.com 4 Mona Perises Ο έρωτας ήρθε από την στέπα Μυθιστόρημα - αφύπνισης αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Oκτωβρίου 2015 ΑΔΑ:7Ο59Ω6Χ-Ο26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άδειο που φαίνεται το σπίτι ε, σκύλε; Εσύ κοίτα να κάτσεις ήσυχος σε τούτα δω τα βράχια, Γουίλο.

Άδειο που φαίνεται το σπίτι ε, σκύλε; Εσύ κοίτα να κάτσεις ήσυχος σε τούτα δω τα βράχια, Γουίλο. 1 Θα κάτσω στη θέση μου εδώ πάνω στον λόφο, πίσω απ το σπίτι. Θα περιμένω. Και θα βλέπω. Φύλλο δεν κουνιέται κει κάτω. Γυμνή που φαίνεται στο χιόνι η κοιλάδα. Μόνο το σπίτι, γκρίζο και μονάχο δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Χαιρετισμός Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου Νεκταρίου στην έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών Άγιος Νικόλαος, 30-31 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε.

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε. ΖΟΥΛΟΥ 13 1 «ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ;... Για λέγε, φοβάσαι;» Ο Άλι δεν απαντούσε πολλά φίδια στο στόμα. «Βλέπεις τι συμβαίνει, μικρέ Ζουλού; Βλέπεις;» Όχι, δεν έβλεπε τίποτα. Τον είχαν αρπάξει από τα μαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιορτάστηκε και φέτος το Πάσχα από

Γιορτάστηκε και φέτος το Πάσχα από ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 013622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 118 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεολογικών Σπουδών : Ελένη Καρβουνάρη

Διαβάστε περισσότερα