Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης"

Transcript

1 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών People in Crisis

2 -2- Facts & Figures (I) Source: Russell Investment Group - Great Place to Work Institute Hellas

3 -3- Facts & Figures (II) Source: Russell Investment Group - Great Place to Work Institute Hellas

4 -4- Facts & Figures (IΙI) Total Shreholder Returns WMAC S&P 500 One Year 22,6% 15,1% Three Years 4,3% (2,8)% Five Years 8,3% 2,3% Ten Years 7,8% 1,4% Our philosophy is that you can t have business growth without personal growth. In fact, they re inseparable. When the business is growing and you ve got employees that are themselves growing professionally it s a very powerful combination and one can really drive the other David Henderson, SVP OF Talent Management, PepsiCo, quoted in 2011 Source: HayGroup

5 -5- Πλαίσιο Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Στόχοι Ενέργειες Οφέλη

6 -6- Στόχοι Μείωση κόστους Επέκταση εκπαιδευτικών & αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (αριθμός εργαζομένων, γεωγραφικές περιοχές) Ενδυνάμωση ηγετικών & διοικητικών ικανοτήτων & Εδραίωση ενιαίας κουλτούρας ηγεσίας Στοχευμένη, Συστηματική & Διαχρονική Ανάπτυξη των Ικανοτήτων των Ανθρώπων μας Εδραίωση ενιαίας προσέγγισης για την εκπαίδευση & την επαγγελματική ανάπτυξη Ενίσχυση ομαδικότητας, συνεργασίας & ανθεκτικότητας Εμπλουτισμός δεξιοτήτων & εμβάθυνση γνώσεων στο αντικείμενο εργασίας

7 -7- Πλαίσιο Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Στόχοι Ενέργειες Οφέλη

8 -8- Ενέργειες: (Ι) Σχεδιασμός Υποδομής 1 Σχεδιασμός Υποδομής Περιλαμβάνει: Σύστημα Διαχείρισης Καριέρας: Ορισμός Οικογενειών Σταδιοδρομίας 2 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Υψηλόβαθμων Στελεχών Αποτύπωση Προδιαγραφών (Γνώσεις, Ιδιότητες, Δεξιότητες) Εκπαιδευτικό Πλάνο ανά Ρόλο Εργασίας 3 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών (όλων των ιεραρχικών επιπέδων)

9 -9- Ενέργειες: (Ι) Σχεδιασμός Υποδομής Παράμετροι Επαγγελματικής Ανάπτυξης Επαγγελματικά Κριτήρια Ιδιότητες Δεξιότητες Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο Εργασιακή Εμπειρία Πιστοποιήσεις Αξιολόγηση της Απόδοσης Χρόνια στον τρέχοντα ρόλο Ενδιαφέροντα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Δυνατότητα Μετακίνησης Επιχειρηματική Σκέψη Κίνητρο για Συνεχή Βελτίωση Προσαρμοστικότητα & Ενεργή Δράση στην Αλλαγή Πρωτοβουλία Ανθεκτικότητα/ Αντοχή στην Πίεση Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη Ομαδικό Πνεύμα Αποτελεσματική Επικοινωνία Ηγεσία Ομάδας Ανάπτυξη Άλλων ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Χρήση Αγγλικής Γλώσσας Χρήση Η/Υ και Εφαρμογών Αριθμητική Ανάλυση Επικοινωνία και Διεξαγωγή Παρουσιάσεων Διαπραγμάτευση Ανάπτυξη Εργασιών Διαχείριση και Παρακολούθηση Έργων Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Αναφορών Τεχνικές Εκπαίδευσης Προγραμματισμός & Οργάνωση Επιχειρησιακή Ανάλυση Γνώση της Αγοράς Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστική Διαχείριση Κινδύνου Νομικές Δεξιότητες Τεχνικές Ανθρώπινου Δυναμικού Επενδυτική Τραπεζική

10 -10- Ενέργειες: (Ι) Σχεδιασμός Υποδομής Υπόδειγμα Εκπαιδευτικού Πλάνου ανά Θέση Εργασίας Retail Banking - Learning Plan per Position Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μέθοδος εκπαίδευσης & Διάρκεια Εσωτερικός/ Εξωτερικός Εισηγητής Branch Network Platform Manager Stepping up to Management - Harvard Business Publishing * blended (e-learning + 2 ημέρες) Εξωτερικός M Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΟΠΑ-ΔΠΕ)** 19 Εξωτερικός R Management Development Performance Management 1 Εσωτερικός R Break the Competency code (new) 1 Εσωτερικός R Time & Stress Management 1 Εσωτερικός R LifeSkills (new) 1 Εσωτερικός R ALBA MBA in Financial Services 2 years Εξωτερικός OPTIONAL

11 Ενέργειες: (Ι) Σχεδιασμός Υποδομής Υπόδειγμα Εκπαιδευτικού Πλάνου ανά Θέση Εργασίας (συν.) Πωλήσεις & Marketing (Sales & Marketing) Consultative Selling Skills (Συμβουλευτική Πώληση) 2 Εσωτερικός M Καταθέσεις - selling approach e-learning M Bancassurance - Selling Approach e-learning M Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση πελατών (Communication & Customer Service) Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελατών 2 Εσωτερικός M Banking & Finance General Banking Knowledge e-learning PR Job Related Τραπεζικά Προϊόντα Retail 2 Εσωτερικός PR Διαδικασίες Καταστήματος & Altamira (under development) Εσωτερικός M Επιταγές στην Πράξη 1 Εσωτερικός M Αναδιάρθρωση Οφειλών (Mortgage, Consumer, SBB) - Remedial 1 Εσωτερικός M Εσωτερικός Έλεγχος, Συμμόρφωση και Νομικά Θέματα (Compliance, Internal Audit and Legal Issues) Operational Risk - Λειτουργικοί Κίνδυνοι Καταστημάτων 1 Εσωτερικός M Know Your Customer 4 ώρες Εσωτερικός M Counter Fraud 1 Εσωτερικός M -11- Money Laundering - Ξέπλυμα Χρήματος M Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής Link e-learning 4 ώρες Εσωτερικός M MS Office (Word-Excel-Outlook-Windows) 2 Εσωτερικός R Certification Programs Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών (Β) 11 Εσωτερικός M Certification in Bankassurance 3,5 + e-tests Εσωτερικός R Generic Training Programs Υγεία & Ασφάλεια OHSAS e-learning R Περιβαλλοντική Διαχείριση ISO e-learning R Φυσική Ασφάλεια e-learning R Ασφάλεια Πληροφοριακών Πόρων- IT Security e-learning R M = Mandatory / R = Recommended / PR = PREREQUISITE

12 -12- Ενέργειες: (ΙΙ) Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Υψηλόβαθμων Στελεχών 1 Σχεδιασμός Υποδομής Περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Ηγεσίας (INSEAD, ALBA, Harvard Business Publishing) 2 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Υψηλόβαθμων Στελεχών Προγράμματα 360 ο feedback & Coaching για την ανάπτυξη Διοικητικών Ομάδων 3 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών (όλων των ιεραρχικών επιπέδων)

13 -13- Ενέργειες: (ΙΙΙ) Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών (όλων των ιεραρχικών επιπέδων) Σχεδιασμός Υποδομής Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Υψηλόβαθμων Στελεχών Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών (όλων των ιεραρχικών επιπέδων) Περιλαμβάνει: Ενίσχυση Γνώσεων, Δεξιοτήτων & Πρακτικής Τραπεζικής Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων (στελέχη μεσαίου επιπέδου) Διαχείριση Σταδιοδρομίας & Προγραμματισμός Διαδοχής: Αξιολόγηση Δυνατοτήτων Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας Δημιουργία Ατομικών Πλάνων Ανάπτυξης Mentoring Διαδραστική και Ανοιχτή Επικοινωνία Ενδοδιαδικτυακοί Τόποι Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης

14 -14- Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Εκπαίδευσης - Παράδειγμα (Ι) Αρχική Σελίδα του Site της Εκπαίδευσης

15 -15- Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Εκπαίδευσης - Παράδειγμα (ΙΙ) Σελίδα με τη Μηχανή Αναζήτησης Προγραμμάτων

16 -16- Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Εκπαίδευσης - Παράδειγμα (ΙΙΙ) Σελίδα Αποτύπωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

17 -17- Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Παράδειγμα (Ι)

18 -18- Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Παράδειγμα (ΙΙ)

19 -19- Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Παράδειγμα (ΙΙΙ)

20 -20- Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Παράδειγμα (IV)

21 -21- Πλαίσιο Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Στόχοι Ενέργειες Οφέλη

22 Εύρος Υλοποίησης ( ) Σημαντική ενίσχυση της εσωτερικής αξιοποίησης στελεχών: 90% 80% 70% 69% 85% 72% 83% 72% 60% 50% 40% 30% 20% 29% 26% 33% 45% 44% 50% 56% 10% 0% Bank Group Greece Group International -22-

23 Εύρος Υλοποίησης ( ) Σημαντική ενίσχυση της εσωτερικής αξιοποίησης στελεχών: Αύξηση από 33% το 2008 σε 83% το 2011 στην εσωτερική κάλυψη θέσεων εργασίας σε επίπεδο Ομίλου Ανάπτυξη Ηγεσίας: Πάνω από 350 ανώτερα στελέχη σε Προγράμματα Ανάπτυξης Ηγεσίας 95% των μεσαίων διευθυντικών στελεχών έχουν συμμετάσχει σε Προγράμματα Ανάπτυξης Διοικητικών Ικανοτήτων Προγραμματισμός Ανάπτυξης για 310 επιλεγμένα στελέχη με υλοποίηση πλάνων ανάπτυξης Προγράμματα mentoring για 140 στελέχη σε 3 διαφορετικές μονάδες της Τράπεζας Αύξηση του % εργαζομένων που συμμετείχαν σε εκπαίδευση σε 75% το 2011 από 68% το 2009, με σημαντική μείωση του προϋπολογισμού -23-

24 Οφέλη Οργανισμός Εναρμόνιση επαγγελματικής ανάπτυξης με τους εταιρικούς στόχους Διασφάλιση ομαλής διαδοχής σε θέσεις ευθύνης Εδραίωση ενιαίου προτύπου ηγεσίας Βελτίωση ομαδικότητας και προσαρμοστικότητας -24- Διευθυντικά Στελέχη Στελέχη HR Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Ενίσχυση της δέσμευσης σε κοινό όραμα και κουλτούρα ηγεσίας Καθοδήγηση των ομάδων με έμφαση στη διαρκή βελτίωση Καλλιέργεια της διατμηματικής συνεργασίας Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων και Γνώσεων Ενίσχυση της διαφάνειας για τις προϋποθέσεις της επιτυχίας Ενίσχυση της δέσμευσης Εναρμόνιση των πρακτικών του HR σε επίπεδο Ομίλου Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της δημιουργικότητας των στελεχών του HR Ανάδειξη του HR ως στρατηγικού συνεργάτη για την ανάπτυξη στον Οργανισμό

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον αναπτυξιακό παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ METROPOLITAN HOTEL ATHENS Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού 2024 ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SUPPLY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Dr. Aspasia Vlachvei, Assoc. Prof. Dept of International Trade ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ MBA Dept of International Trade TEI of West Macedonia, Kastoria, Greece Δρ. Ασπασία Βλάχβεη 1 Έννοια και Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2013 «Hellenic Development Beteiligungs AG» Registry Court: District Court Düsseldorf, Company Register Number: HRB 68648 1st floor, Hüttenstrasse 3 40215 Düsseldorf, Germany Email: info@hdb-ag.de Website:

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 56 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-government): ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Των: Γρηγόρη Σπυράκη, Χριστίνας Σπυράκη 1. Εισαγωγή Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α 01 EDITORIAL 02 EKETA: 15 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα