Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος ALBA Graduate Business School

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School"

Transcript

1 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 1 ος Κύκλος Μάρτιος 7 7 ALBA Graduate Business School

2 Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Την επιστημονική καθοδήγηση της έρευνας ανέλαβε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Δρ. Όλγα Επιτροπάκη. Τη σχεδίαση και κατασκευή της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου καθώς και τη διαχείριση ολόκληρου του έργου ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Ταρσινός, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων. Τη στατιστική ανάλυση και γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων έκανε ο κ. Κωνσταντίνος Αραμπατζής, Βοηθός Έρευνας. 7 Με την υποστήριξη

3 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Περιγραφή Σελίδα # 1 Περίληψη 4 2 Το «βαρόμετρο» 5 3 Μεθοδολογία Αντικείμενο και Στόχοι της Έρευνας Διαδικασία Συλλογής Στοιχείων Προφίλ του τελικού Δείγματος 7 4 Δημογραφικά Στοιχεία Έρευνας Αποτελέσματα Γενικές Τάσεις Τωρινή Δραστηριότητα Γενικές Τάσεις Μελλοντικές Προβλέψεις Αναζήτηση Διευθυντικού και Εξειδικευμένου Τωρινή Δραστηριότητα Μελλοντικές Προβλέψεις Μέθοδοι Προσέλκυσης - Προγραμματισμός Γνώσεις και Δεξιότητες Παράρτημα 28-6 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο

4 Κεφάλαιο 1 Περίληψη [Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας] Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των διαδικασιών και μεθόδων προσέλκυσης και επιλογής στελεχών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά στην επικρατούσα κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές προβλέψεις / τάσεις στο πεδίο των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας (RCI) για το πρώτο εξάμηνο του 7 είναι 122 αναφορικά με το Διοικητικό Προσωπικό των εταιριών και 19 για τα Διευθυντικά Στελέχη / Εξειδικευμένο προσωπικό, αντίστοιχα. Ο δείκτης RCI προβλέπει μεταβολές στις δραστηριότητες προσέλκυσης και επιλογής κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 μηνών. Τιμές μεγαλύτερες του 1 μεταφράζονται ως αναμενόμενη αύξηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Τιμές μικρότερες του 1 υποδηλώνουν πτώση των δραστηριοτήτων. Όταν ο δείκτης παίρνει τιμές γύρω από το 1 συνεπάγεται ότι η αναμενόμενη δραστηριότητα σε αυτού του είδους τις ενέργειες θα παραμείνει στάσιμη. Οι εταιρίες αναμένεται να αυξήσουν τις δραστηριότητες τους όσον αφορά την προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών Στις περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των Το μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις παρόμοιες με αυτές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ωστόσο, ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα δοθούν μεγαλύτερες αυξήσεις Πολύ σημαντικό είναι το ποσοστό των εταιριών που αναμένεται να επιλέξουν νεαρά στελέχη / απόφοιτους καθώς και μεσαία στελέχη Οι εταιρίες στην πλειοψηφία τους εμφανίζονται αισιόδοξες για το μέλλον τους Η μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο στη διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής είναι οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών και οι ιστοσελίδες ανεύρεσης Απαιτούμενη τόσο για τα στελέχη όσο και για τους υπαλλήλους γραφείου είναι πλέον η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ σε προχωρημένο επίπεδο, εκτός και αν πρόκειται για υπαλλήλους υποδοχής, αποθηκάριους και πωλητές καταστημάτων όπου οι βασικές γνώσεις είναι ικανοποιητικές Στη διαδικασία πρόσληψης στελεχών οι εταιρίες εστιάζονται κυρίως στην ικανότητα Επικοινωνίας αλλά και σε αυτή της Λήψης Αποφάσεων των υποψηφίων. Τα διαγράμματα του Παραρτήματος παραθέτουν πιο αναλυτικά τις οργανωσιακές τάσεις καθώς και τις διαδικασίες αναζήτησης Διοικητικού και Εξειδικευμένων Υπαλλήλων - ανά κλάδο δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 4

5 Κεφάλαιο 2 Το «βαρόμετρο» [Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας] Η έρευνα Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας (Recruitment Confidence Index RCI) έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών για τους επόμενους 6 μήνες. Η έρευνα διενεργείται από το ALBA Graduate Business School και με την υποστήριξη της ECDL Hellas. Ιστορικά, η έρευνα διεξάγεται από το 1999 στην Αγγλία από το Cranfield School of Management και την εφημερίδα Daily Telegraph, ενώ πέρυσι πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και στην Ισπανία με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου ESADE. Οφέλη Συμμετέχοντας στην έρευνα αυτή, μία επιχείρηση συμβάλει ουσιαστικά στην αποτύπωση των μελλοντικών τάσεων στο χώρο της επιλογής και προσέλκυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος στο βαθμό που η τρέχουσα κατάσταση και η αναμενόμενη δραστηριότητα στην αγορά εργασίας δίνουν μια έμμεση εικόνα της οικονομικής κατάστασης ενός κλάδου και της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, έχουν πρώτες πρόσβαση στα συγκριτικά αποτελέσματα και μπορούν να εξετάσουν τη θέση σας σε σχέση με το δείγμα των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Επιπλέον, μπορούν να προγραμματίσουν τις δικές τους ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής του βάσει των τάσεων του ανταγωνισμού (ανά κλάδο και ανά κατηγορία υπαλλήλων) και να συγκρίνετε τα επίπεδα μισθών της αγοράς και πως αυτά τείνουν να διαμορφωθούν το επόμενο εξάμηνο. Επόμενος κύκλος Β Εξάμηνο Η έρευνα θα διενεργείται κάθε έξι μήνες και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στον ελληνικό τύπο. Στον πρώτο κύκλο προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν πάνω από 15 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η συλλογή στοιχείων για το δεύτερο κύκλο (β εξάμηνο) θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Μάιος Ιούνιος 7 την υποστήριξη της ECDL Hellas. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 5

6 Κεφάλαιο 3 Μεθοδολογία Αντικείμενο και Στόχοι της Έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι να παρουσιάσει τις προσδοκώμενες τάσεις στην πρόσληψη αναλύοντας συγχρόνως την υπάρχουσα κατάσταση των εταιριών στην Ελλάδα. Έτσι, το αντικείμενο της έρευνας εστιάζεται στην προκαταρτική αποτύπωση των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η μελέτη εστιάζεται στην καταγραφή αυτών των πρακτικών, στην αποτύπωση της συχνότητας εφαρμογής τους, στην αποτελεσματικότητα τους, καθώς και στη διερεύνηση ευρύτερων κοινωνικών ή εταιρικών παραμέτρων που επηρεάζουν το βαθμό εφαρμογής των πρακτικών αυτών. Διαδικασία Συλλογής Στοιχείων Για τις ανάγκες της έρευνας, σχεδιάστηκε ο δικτυακός τόπος στην ιστοσελίδα του ALBA Graduate Business School, όπου φιλοξενήθηκε και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Κάθε ενδιαφερόμενος, είχε τη δυνατότητα να αντλήσει γενικές πληροφορίες για την έρευνα, το ιστορικό της και να μεταβεί στο online ερωτηματολόγιο προκειμένου να το συμπληρώσει. Η έρευνα στο πεδίο διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 6 Ιανουάριος 7. Εστάλησαν πάνω από 1 προσκλήσεις ηλεκτρονικά και περισσότερες από 5 μέσω φαξ σε εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα, τα στοιχεία των οποίων ανήκουν στη βάση δεδομένων του ALBA Graduate Business School. Οι προσκλήσεις αφορούσαν στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού όπως διευθυντές ή υπεύθυνους προσλήψεων (προσέλκυσης και επιλογής ) καθώς και υπευθύνους εταιριών, Γεν. Διευθυντές, κλπ. Η Βάση δεδομένων του ALBA είναι: Εστιασμένη σε Διευθυντές/τριες Ανθρώπινου Δυναμικού και εμπεριέχει πλήρη στοιχεία τους (ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ) Περιλαμβάνει εταιρίες με οργανωμένα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και κατά συνέπεια οργανωμένες διαδικασίες και ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής Το προφίλ των εταιριών στη συγκεκριμένη λίστα είναι, σε μεγάλο βαθμό, παρόμοιο με εκείνο των εταιριών της ευρύτερης λίστας της ICAP. Η διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου, ημερομηνία έως την οποία το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ήταν ανοιχτό προς συμπλήρωση. Συνολικά, καθ όλη τη διάρκεια συλλογής των αποτελεσμάτων του 1 ου κύκλου της έρευνας, εστάλησαν 2 υπενθυμίσεις προς τις εταιρίες, τόσο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όσο και με φαξ. Επιπλέον, το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School, παρείχε τηλεφωνική υποστήριξη για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, τη φύση της έρευνας, τεχνικές δυσκολίες αλλά και θέματα προς συζήτηση που αφορούσαν το αντικείμενο της έρευνας. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 6

7 Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ενεργειών ήταν η συλλογή 18 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό απόκρισης 16%, εξαιρουμένων των μηνυμάτων σε αποδέκτες οι οποίοι είχαν αλλάξει θέση ή εταιρία και δεν παρέλαβαν την πρόσκληση συμμετοχής. Μεγάλη ενθάρρυνση αποτελεί το γεγονός ότι πολλοί από τους οργανισμούς επικοινώνησαν με το ALBA μας προκειμένου να μας δώσουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή και να εκφράσουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στην έρευνα., γεγονός όμως το οποίο ήταν αδύνατο λόγω του ότι αποτελούσαν φορείς του Δημοσίου, συνεπώς οι ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής καθορίζονταν από την αντίστοιχη νομοθεσία. Προφίλ του Τελικού Δείγματος Ο πρώτος κύκλος του Δείκτη τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 7 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η απόκριση των εταιριών ήταν άμεση και πολύ συχνά ενθουσιώδης. Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά εργασίας συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής. Από το σύνολο των 18 εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 56% ήταν ελληνικές ενώ το 44% ήταν πολυεθνικές. Παρατηρώντας τα σχήματα 1-4 βλέπουμε ότι, το 1% του δείγματος είναι εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και μεταφορών, το 19% είναι βιομηχανικές επιχειρήσεις, το 42% δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών, ενώ το 22% σε αυτόν του εμπορίου. Συνοπτικά, το 96% των επιχειρήσεων του δείγματος είναι ιδιωτικές, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να εδρεύουν στην Αττική. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 22% ήταν μεγάλες επιχειρήσεις (-499 άτομα), και ακολουθούν με ποσοστό % εταιρίες με προσωπικό ατόμων και με ποσοστό 18% εταιρίες άνω των χιλίων. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 7

8 Κεφάλαιο 4 Δημογραφικά Κλάδος Τηλεπικοιν ων ίς / Μεταφορές 1% Γεωργία 2% Άλλο 3% Βιομηχαν ία 29% Κατασκευές 2% Εμπόριο 22% Υπηρεσίες 42% Σχήμα 1 Σχήμα 2 Μέγεθος Επιχείρησης (αριθμός ) 1+ 18% λιγότερο από 25 13% % % % % Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 8

9 Είδος Επιχείρησης Μη Κερδοσκοπική 2% Δημόσια 2% Ιδιωτική 96% Σχήμα 3 Σχήμα 4 Γεωγραφική Περιοχή 86% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΛΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 2% 2% 1% 1% 6% 2% Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 9

10 Κεφάλαιο 5 Αποτελέσματα Γενικές Τάσεις Τωρινή Δραστηριότητα: Οργανωσιακές Τάσεις (τωρινή δρασηριότητα) Προσέλκυσης & Επιλογής Νέου θέσεων που δεν Προσέλκυσης & Επιλογής Νέου Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Σχήμα 5 Από το διάγραμμα (Σχήμα 5) μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι περισσότερες οργανωσιακές τάσεις παραμένουν στάσιμες με εξαίρεση τις ενέργειες Προσέλκυσης και καθώς και τον αριθμό των ο οποίος αυξήθηκε και αναμένεται επίσης να αυξηθεί και κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου όπως παρατηρούμε στο επόμενο διάγραμμα (Σχήμα 6). Στα διαγράμματα των σχημάτων 7 και 8 παρατηρούνται αναλυτικά οι προβλέψεις ανά κλάδο και μέγεθος επιχείρησης. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 1

11 Γενικές Τάσεις Μελλοντικές Προβλέψεις: Οργανωσιακές Τάσεις (μελλοντικές προβλέψεις) Προσέλκυσης & Επιλογής Νέου θέσεων που δεν Προσέλκυσης & Επιλογής Νέου Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Σχήμα 6 Ακολουθεί ανάλυση ανά κλάδο και μέγεθος επιχείρησης (Σχήμα 7 και 8). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 11

12 Προβλέψεις Ανόδου ανά Κλάδο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΆΛΛΟ 3 1 θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Σχήμα 7 Ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις έχουν οι προβλέψεις στους κλάδους των Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών και της Γεωργίας όσον αφορά τις Προσέλκυσης αλλά και τον αριθμό των. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η χαμηλή πρόβλεψη όσον αφορά στις θέσεις καθώς και στις Αποχωρήσεις στους κλάδους των Κατασκευών, και της Βιομηχανίας. Αναλυτική παρουσίαση των οργανωσιακών τάσεων ανά Κλάδο μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα (σελ. 33). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 12

13 Προβλέψεις Ανόδου ανά Μέγεθος Λιγότερα από 25 άτομα θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Σχήμα 8 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις (25-99 άτομα) ακολουθούν την γενικότερη τάση της αγοράς αναφορικά με τις Προσέλκυσης και την άνοδο στον Αριθμό των Εργαζομένων. Όπως θα ήταν αναμενόμενο, παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου στις Προσέλκυσης και στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 1 ατόμων). Αναλυτική παρουσίαση των οργανωσιακών τάσεων ανά Μέγεθος μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα (σελ. ). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 13

14 Ποσοστό Μεταβολής του Αριθμού των Εργαζομένων , ,65 1 9,55 2,81 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25% ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΞΗΣΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 25% ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΠΟ 25% Σχήμα 9 Στις περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των λιγότερο από 25% (Σχήμα 9), ενώ το 2,8% αισιοδοξεί ότι η αύξηση αυτή θα ξεπεράσει το ποσοστό αυτό. Όπως φαίνεται από το ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 1) η αισιοδοξία για το μέλλον της επιχείρησης είναι διάχυτη στο 8% περίπου των εταιριών του δείγματος. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 14

15 Αισιοδοξία για το Μέλλον της Επιχείρησης ,88 3 3,34 1 6,18 7,87 5,6 ΠΟΛΥ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΥ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ Σχήμα 1 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 15

16 Ποσοστό Αύξησης Μισθών τους επόμενους 12 Μήνες 45 41, , , ,12 1,69 5,62 5,62 % -2% 2-3% 3-4% 4-6% 6-1% >1% Σχήμα 11 Οι προσδοκίες για τις αυξήσεις των μισθών κατά τους επόμενους 12 μήνες κυμαίνονται γύρω από το ποσοστό αυξήσεων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ως επί το πλείστον. Παρ όλα αυτά ένα ποσοστό του δείγματος της τάξεως του 28% θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις πάνω από το 6% των μισθών. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 16

17 Αναζήτηση Διευθυντικού και Εξειδικευμένου : θέσεων Σχήμα 12 Τωρινή Δραστηριότητα Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης δείχνουν ότι υπάρχει στασιμότητα στην κάλυψη Διευθυντικών θέσεων σε ποσοστό 69% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων. Σε αυτό το γεγονός πιθανότατα οφείλεται και η αύξηση στις αντίστοιχες ενέργειες προσέλκυσης για αυτού του είδους τα στελέχη καθώς και η αύξηση του αριθμού των. Παρόμοιες είναι και οι προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο (Σχήμα 13) με τη διαφορά ότι οι εταιρίες θεωρούν ότι θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση και επιλογή διευθυντικών στελεχών και εξειδικευμένου. Αναφορικά με την τωρινή δραστηριότητα, απαντούν ότι υπάρχει πτώση στις δυσκολίες προσέλκυσης και προβλέπουν παρόμοιες δυσκολίες και για τους επόμενους 6 μήνες. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 17

18 θέσεων Σχήμα 13 Μελλοντικές Προβλέψεις Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 18

19 Μέθοδοι Προσέλκυσης - Προγραμματισμός: 8 7 Επίπεδα Θέσεων Αναμένεται να επιλεγούν Αναμένονται δυσκολίες Επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου Ανωτατο Διευθυντικό Στέλεχος/Επαγγελματίες Διευθυντικό Στέλεχος / Επαγγελματίες Προϊστάμενος / Επαγγελματίες Νεαρά Στελέχη / Απόφοιτοι Σχήμα 14 Το ποσοστό των εταιριών που αναμένεται να επιλέξουν Νεαρά Στελέχη / Απόφοιτους παρουσιάζεται αρκετά αυξημένο (πάνω από 7%). Παρατηρείται επίσης ιδιαίτερα αυξημένη επιθυμία για την προσέλκυση μεσαίων στελεχών καθώς και διευθυντών τμημάτων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις δεν αναμένουν να συναντήσουν σημαντικές δυσκολίες σε κανένα από τα επίπεδα των θέσεων. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 19

20 6 Τομείς Απασχόλησης 5 Αναμένεται να επιλεγούν Αναμένονται δυσκολίες 3 1 Πληροφορική/Μηχανογράφηση Εξυπηρέτηση Πελατών Μηχανική Οικονομικά / Λογιστική Logistics / Διανομές Marketing Τμήμα Παραγωγή Τμήμα Αγορών Πωλήσεις Σχήμα 15 Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η τάση αναζήτησης στελεχών στον τομέα των Πωλήσεων αλλά και σε αυτόν της εξυπηρέτησης των πελατών. Παρόμοια τάση διακρίνουμε και για τη στελέχωση των τμημάτων Πληροφορικής και Λογιστηρίου. Σε όλους τους τομείς απασχόλησης δεν αναμένονται ιδιαίτερες δυσκολίες με εξαίρεση τις Πωλήσεις όπου οι εταιρίες δείχνουν λίγο πιο ανήσυχες σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο

21 Μέθοδοι Προσέλκυσης - Βαθμός Επιτυχίας Εσωτερική αναζήτηση 57,9 42,7 Τηλεόραση/Ραδιόφωνο 1,1 1,1 Εταιρικό website 46,6 33,1 Από στόμα σε στόμα 39,9 3,3 Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες Σύμβουλοι επιλογής 12,4 22,5 7,3 12,9 Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας,2 9 Head-Hunters Άμεσο Marketing (φυλλάδια 1,7 1,7 33,7 19,7 Website αναζήτησης εργασίας 58,4 52,2 ΟΑΕΔ 14 2,8 Εταιρική Βάση Βιογραφικών 64 48,9 Επαγγελματικό περιοδικό Διεθνής τύπος 12,9,6 2,8 7,9 Πανελλαδική Εφημερίδα 63,5 41 Τοπική εφημερίδα 34,3 19, Σχήμα 16 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 21

22 Όπως παρατηρούμε από το Σχήμα 16 οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής είναι οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, τα website αναζήτησης, οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων. Πολύ μικρή χρήση παρουσιάζουν τα ΜΜΕ πλην των εφημερίδων, οι κρατικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καθώς και τα φυλλάδια. Επίσης, σημαντικό ποσοστό χρήσης παρατηρείται στη μέθοδο αναζήτησης από το κοινωνικό περιβάλλον των. Η πιο επιτυχημένη μέθοδος όπως αυτή παρουσιάζεται στις απαντήσεις των εταιριών, είναι οι ιστοσελίδες αναζήτησης, ιδιαίτερα στους κλάδους των υπηρεσιών, του εμπορίου και των τηλεπικοινωνιών. Είναι σημαντικό ότι μέθοδοι προσέλκυσης όπως Head Hunters και Εταιρίες Ευρέσεως Εργασίας δείχνουν σχετικά χαμηλή επιτυχία στα αποτελέσματα τους συγκριτικά με το ποσοστό χρήσης τους σε κάποιους από τους κλάδους του δείγματος (βλ. Παράρτημα). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 22

23 Κεφάλαιο 6 Γνώσεις και Δεξιότητες Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 23

24 Επίπεδο Γνώσης στη Χρήση Η/Υ 8 7 Κανένα Επίπεδο Βασικό Επίπεδο Προχωρημένο επίπεδο Δ/τής Πωλήσεων Πωλητές Πωλητές Καταστημάτων Δ/τής Marketing Brand Manager Marketing Assistant Δ/τής HR Υπάλληλος HR Εξυπηρέτηση πελατών Γραμματείς Υπ/λοι υποδοχής Δ/τής Λογιστηρίου Υπ/λος Λογιστηρίου Δ/τής Logistics- Προμηθειών Υπ/λοι Αποθήκης Σχήμα 17 Στη χρήση Η/Υ απαιτείται προχωρημένο επίπεδο γνώσης για τους περισσότερους τομείς πλην των Πωλητών Καταστημάτων και των Υπαλλήλων Υποδοχής και αποθήκης και εκεί όμως οι βασικές γνώσεις είναι επιθυμητές. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 24

25 Πόσο σημαντική θεωρείτε την ύπαρξη πιστοποίησης στους Η/Υ; 11,8% 24,16% Καθόλου Σημαντική Σημαντική Πολύ Σημαντική 62,36% Σχήμα 18 Η πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ κρίνεται σημαντική από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων (73%). Μόνο το 24,1% των εταιριών που ερωτήθηκαν δε θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη πιστοποίησης. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 25

26 Αξιολόγηση Δεξιοτήτων για τη διαδικασία Επιλογής Εξαιρετικά σημαντική Πολύ Σημαντική Αρκετά σημαντική Σημαντική Λιγότερο Σημαντική Conflict Management Communication Skills Decision Making Negotiation Skills Presentation Skills Team Management Innovation Effective Meeting Stress Management Crisis Management Customer Service Effective Speaking & Writing Leadership Motivation Persuasion Skills Σχήμα 19 Οι επιθυμητές δεξιότητες στη διαδικασία πρόσληψης στελεχών, εστιάζονται κυρίως στην επικοινωνία αλλά και στη λήψη αποφάσεων. Πολύ σημαντικές επίσης θεωρούνται οι δεξιότητες που αφορούν στην Καινοτομία, την Ομαδικότητα, την Εξυπηρέτηση πελατών και την Ικανότητα Παρακίνησης Άλλων (Motivation Skills). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 26

27 Σημαντικότητα Πιστοποίησης ανάλογα με τις Δεξιότητες Πολύ Σημαντική Καθόλου Σημαντική Καθόλου Σημαντική Σημαντική Πολύ Σημαντική Σημαντική Σχήμα Εξίσου σημαντική θεωρείται από ένα μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων η πιστοποίηση και σε αυτού του είδους τις δεξιότητες. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 27

28 Κεφάλαιο 7 Παράρτημα Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 28

29 Γενικές Οργανωσιακές Τάσεις - Τωρινή Δραστηριότητα ανά Κλάδο: BIOMHXANIA θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 29

30 ΕΜΠΟΡΙΟ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 3

31 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΓΕΩΡΓΙΑ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 31

32 ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 32

33 Μελλοντικές Οργανωσιακές Τάσεις ανά Κλάδο: BIOMHXANIA θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 33

34 ΕΜΠΟΡΙΟ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 34

35 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΓΕΩΡΓΙΑ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 35

36 ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 36

37 Γενικές Οργανωσιακές Τάσεις - Τωρινή Δραστηριότητα ανά Μέγεθος: ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 25 ΑΤΟΜΑ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 37

38 θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 38

39 θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 39

40 Μελλοντικές Οργανωσιακές Τάσεις ανά Μέγεθος: ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 25 ΑΤΟΜΑ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο

41 θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 41

42 θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 42

43 Αναζήτηση Εξειδικευμένου / Στελέχη όλων των Επιπέδων: Τελευταίοι 6 μήνες BIOMHXANIA θέσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 43

44 ΕΜΠΟΡΙΟ θέσεων ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 44

45 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ θέσεων ΓΕΩΡΓΙΑ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 45

46 ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 46

47 Επόμενοι 6 μήνες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ θέσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 47

48 ΕΜΠΟΡΙΟ θέσεων ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 48

49 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ θέσεων ΓΕΩΡΓΙΑ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 49

50 ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 5

51 Αναζήτηση Εξειδικευμένου / Στελέχη όλων των Επιπέδων ανά Μέγεθος: Τελευταίοι 6 μήνες ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 25 ΑΤΟΜΑ θέσεων θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 51

52 θέσεων Δυσκ ολίες θέσεων Δυσκ ολίες Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 52

53 θέσεων θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 53

54 Αναζήτηση Εξειδικευμένου / Στελέχη όλων των Επιπέδων ανά Μέγεθος: Επόμενοι 6 μήνες ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ θέσεων θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 54

55 θέσεων Δυσκ ολίες θέσεων Δυσκ ολίες Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 55

56 θέσεων θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 56

57 Μέθοδοι Προσέλκυσης και Επιλογής Βαθμός Επιτυχίας (ανά Κλάδο): Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Βιομηχανία Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες 12,1 6,1 Εταιρικό website Από στόμα σε στόμα Εσωτερική αναζήτηση Σύμβουλοι επιλογής Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας Head-Hunters 42,4 27,3 33,3 24,2 69,7 51,5 39,4 3,3 42,4 24,2 48,5 33,3 Άμεσο Marketing (φυλλάδια 6,1 3 Website αναζήτησης εργασίας 51,5 45,5 ΟΑΕΔ Εταιρική Βάση Βιογραφικών Επαγγελματικό περιοδικό Διεθνής τύπος Πανελλαδική Εφημερίδα Τοπική εφημερίδα ,2 12,1 9,1 69,7 54,5 75,8 36,4 66,7 36, Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 57

58 Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Υπηρεσίες Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες 9,1 6,5 Εταιρικό website Από στόμα σε στόμα Εσωτερική αναζήτηση Σύμβουλοι επιλογής Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας Head-Hunters Website αναζήτησης εργασίας ΟΑΕΔ Εταιρική Βάση Βιογραφικών Επαγγελματικό περιοδικό Διεθνής τύπος Πανελλαδική Εφημερίδα Τοπική εφημερίδα 5, ,8 35,1 55,8 45,5 19,5 13 9,1 5,2 28,6 16,9 57,1 53,2 9,1 2,6 71,4 58,4 18,2 11,7 3,9 58, ,5 14, Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 58

59 Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Εμπόριο Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες Τηλεόραση/Ραδιόφωνο Εταιρικό website Από στόμα σε στόμα Εσωτερική αναζήτηση Σύμβουλοι επιλογής Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας Head-Hunters Άμεσο Marketing (φυλλάδια Website αναζήτησης εργασίας ΟΑΕΔ Εταιρική Βάση Βιογραφικών Επαγγελματικό περιοδικό Πανελλαδική Εφημερίδα Τοπική εφημερίδα 17,9 1,3 2,62,6 38,5 28,2 33,3 25,6 53,8 35,9 17,9 2,6 25,6 5,1 35,9 12,8 2,62,6 66,7 53,8,5 2,6 53,8 33,3 5,12,6 69,2 53,8 38,5, Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 59

60 Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Τηλεπικοινωνίες Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες Εταιρικό website Από στόμα σε στόμα Εσωτερική αναζήτηση Σύμβουλοι επιλογής Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας Head-Hunters Website αναζήτησης εργασίας ΟΑΕΔ Εταιρική Βάση Βιογραφικών Επαγγελματικό περιοδικό Διεθνής τύπος Πανελλαδική Εφημερίδα Τοπική εφημερίδα 11,1 66,7 44,4 44,4 38,9 66,7 44,4 22,2 11,1 27,8 11,1 38,9 27,8 66,7 66,7 27,8 11,1 66,7 55,6 11,1 5,6 5,6 55,6 33,3 33,3 16, Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 6

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµιο Συνέδριο. του Ιδρύµατος ECDL.

Παγκόσµιο Συνέδριο. του Ιδρύµατος ECDL. Ανατολή ηλίου: 7:39 ύση ηλίου: 18:40 ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PEOPLECERT Μέση µέγιστη θερµοκρασία: 21 C, µέση ελάχιστη: 13 C Aριθµός Φύλλου 01 ΕνΣυντοµία Παγκόσµιο Συνέδριο του Ιδρύµατος ECDL 2009 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, Αριστοτέλης Αλεξόπουλος ALBA 2013 Μία έρευνα του Με την υποστήριξη της Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα