Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος ALBA Graduate Business School

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School"

Transcript

1 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 1 ος Κύκλος Μάρτιος 7 7 ALBA Graduate Business School

2 Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Την επιστημονική καθοδήγηση της έρευνας ανέλαβε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Δρ. Όλγα Επιτροπάκη. Τη σχεδίαση και κατασκευή της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου καθώς και τη διαχείριση ολόκληρου του έργου ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Ταρσινός, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων. Τη στατιστική ανάλυση και γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων έκανε ο κ. Κωνσταντίνος Αραμπατζής, Βοηθός Έρευνας. 7 Με την υποστήριξη

3 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Περιγραφή Σελίδα # 1 Περίληψη 4 2 Το «βαρόμετρο» 5 3 Μεθοδολογία Αντικείμενο και Στόχοι της Έρευνας Διαδικασία Συλλογής Στοιχείων Προφίλ του τελικού Δείγματος 7 4 Δημογραφικά Στοιχεία Έρευνας Αποτελέσματα Γενικές Τάσεις Τωρινή Δραστηριότητα Γενικές Τάσεις Μελλοντικές Προβλέψεις Αναζήτηση Διευθυντικού και Εξειδικευμένου Τωρινή Δραστηριότητα Μελλοντικές Προβλέψεις Μέθοδοι Προσέλκυσης - Προγραμματισμός Γνώσεις και Δεξιότητες Παράρτημα 28-6 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο

4 Κεφάλαιο 1 Περίληψη [Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας] Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των διαδικασιών και μεθόδων προσέλκυσης και επιλογής στελεχών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά στην επικρατούσα κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές προβλέψεις / τάσεις στο πεδίο των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας (RCI) για το πρώτο εξάμηνο του 7 είναι 122 αναφορικά με το Διοικητικό Προσωπικό των εταιριών και 19 για τα Διευθυντικά Στελέχη / Εξειδικευμένο προσωπικό, αντίστοιχα. Ο δείκτης RCI προβλέπει μεταβολές στις δραστηριότητες προσέλκυσης και επιλογής κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 μηνών. Τιμές μεγαλύτερες του 1 μεταφράζονται ως αναμενόμενη αύξηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Τιμές μικρότερες του 1 υποδηλώνουν πτώση των δραστηριοτήτων. Όταν ο δείκτης παίρνει τιμές γύρω από το 1 συνεπάγεται ότι η αναμενόμενη δραστηριότητα σε αυτού του είδους τις ενέργειες θα παραμείνει στάσιμη. Οι εταιρίες αναμένεται να αυξήσουν τις δραστηριότητες τους όσον αφορά την προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών Στις περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των Το μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις παρόμοιες με αυτές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ωστόσο, ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα δοθούν μεγαλύτερες αυξήσεις Πολύ σημαντικό είναι το ποσοστό των εταιριών που αναμένεται να επιλέξουν νεαρά στελέχη / απόφοιτους καθώς και μεσαία στελέχη Οι εταιρίες στην πλειοψηφία τους εμφανίζονται αισιόδοξες για το μέλλον τους Η μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο στη διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής είναι οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών και οι ιστοσελίδες ανεύρεσης Απαιτούμενη τόσο για τα στελέχη όσο και για τους υπαλλήλους γραφείου είναι πλέον η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ σε προχωρημένο επίπεδο, εκτός και αν πρόκειται για υπαλλήλους υποδοχής, αποθηκάριους και πωλητές καταστημάτων όπου οι βασικές γνώσεις είναι ικανοποιητικές Στη διαδικασία πρόσληψης στελεχών οι εταιρίες εστιάζονται κυρίως στην ικανότητα Επικοινωνίας αλλά και σε αυτή της Λήψης Αποφάσεων των υποψηφίων. Τα διαγράμματα του Παραρτήματος παραθέτουν πιο αναλυτικά τις οργανωσιακές τάσεις καθώς και τις διαδικασίες αναζήτησης Διοικητικού και Εξειδικευμένων Υπαλλήλων - ανά κλάδο δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 4

5 Κεφάλαιο 2 Το «βαρόμετρο» [Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας] Η έρευνα Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας (Recruitment Confidence Index RCI) έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών για τους επόμενους 6 μήνες. Η έρευνα διενεργείται από το ALBA Graduate Business School και με την υποστήριξη της ECDL Hellas. Ιστορικά, η έρευνα διεξάγεται από το 1999 στην Αγγλία από το Cranfield School of Management και την εφημερίδα Daily Telegraph, ενώ πέρυσι πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και στην Ισπανία με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου ESADE. Οφέλη Συμμετέχοντας στην έρευνα αυτή, μία επιχείρηση συμβάλει ουσιαστικά στην αποτύπωση των μελλοντικών τάσεων στο χώρο της επιλογής και προσέλκυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος στο βαθμό που η τρέχουσα κατάσταση και η αναμενόμενη δραστηριότητα στην αγορά εργασίας δίνουν μια έμμεση εικόνα της οικονομικής κατάστασης ενός κλάδου και της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, έχουν πρώτες πρόσβαση στα συγκριτικά αποτελέσματα και μπορούν να εξετάσουν τη θέση σας σε σχέση με το δείγμα των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Επιπλέον, μπορούν να προγραμματίσουν τις δικές τους ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής του βάσει των τάσεων του ανταγωνισμού (ανά κλάδο και ανά κατηγορία υπαλλήλων) και να συγκρίνετε τα επίπεδα μισθών της αγοράς και πως αυτά τείνουν να διαμορφωθούν το επόμενο εξάμηνο. Επόμενος κύκλος Β Εξάμηνο Η έρευνα θα διενεργείται κάθε έξι μήνες και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στον ελληνικό τύπο. Στον πρώτο κύκλο προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν πάνω από 15 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η συλλογή στοιχείων για το δεύτερο κύκλο (β εξάμηνο) θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Μάιος Ιούνιος 7 την υποστήριξη της ECDL Hellas. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 5

6 Κεφάλαιο 3 Μεθοδολογία Αντικείμενο και Στόχοι της Έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι να παρουσιάσει τις προσδοκώμενες τάσεις στην πρόσληψη αναλύοντας συγχρόνως την υπάρχουσα κατάσταση των εταιριών στην Ελλάδα. Έτσι, το αντικείμενο της έρευνας εστιάζεται στην προκαταρτική αποτύπωση των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η μελέτη εστιάζεται στην καταγραφή αυτών των πρακτικών, στην αποτύπωση της συχνότητας εφαρμογής τους, στην αποτελεσματικότητα τους, καθώς και στη διερεύνηση ευρύτερων κοινωνικών ή εταιρικών παραμέτρων που επηρεάζουν το βαθμό εφαρμογής των πρακτικών αυτών. Διαδικασία Συλλογής Στοιχείων Για τις ανάγκες της έρευνας, σχεδιάστηκε ο δικτυακός τόπος στην ιστοσελίδα του ALBA Graduate Business School, όπου φιλοξενήθηκε και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Κάθε ενδιαφερόμενος, είχε τη δυνατότητα να αντλήσει γενικές πληροφορίες για την έρευνα, το ιστορικό της και να μεταβεί στο online ερωτηματολόγιο προκειμένου να το συμπληρώσει. Η έρευνα στο πεδίο διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 6 Ιανουάριος 7. Εστάλησαν πάνω από 1 προσκλήσεις ηλεκτρονικά και περισσότερες από 5 μέσω φαξ σε εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα, τα στοιχεία των οποίων ανήκουν στη βάση δεδομένων του ALBA Graduate Business School. Οι προσκλήσεις αφορούσαν στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού όπως διευθυντές ή υπεύθυνους προσλήψεων (προσέλκυσης και επιλογής ) καθώς και υπευθύνους εταιριών, Γεν. Διευθυντές, κλπ. Η Βάση δεδομένων του ALBA είναι: Εστιασμένη σε Διευθυντές/τριες Ανθρώπινου Δυναμικού και εμπεριέχει πλήρη στοιχεία τους (ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ) Περιλαμβάνει εταιρίες με οργανωμένα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και κατά συνέπεια οργανωμένες διαδικασίες και ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής Το προφίλ των εταιριών στη συγκεκριμένη λίστα είναι, σε μεγάλο βαθμό, παρόμοιο με εκείνο των εταιριών της ευρύτερης λίστας της ICAP. Η διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου, ημερομηνία έως την οποία το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ήταν ανοιχτό προς συμπλήρωση. Συνολικά, καθ όλη τη διάρκεια συλλογής των αποτελεσμάτων του 1 ου κύκλου της έρευνας, εστάλησαν 2 υπενθυμίσεις προς τις εταιρίες, τόσο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όσο και με φαξ. Επιπλέον, το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School, παρείχε τηλεφωνική υποστήριξη για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, τη φύση της έρευνας, τεχνικές δυσκολίες αλλά και θέματα προς συζήτηση που αφορούσαν το αντικείμενο της έρευνας. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 6

7 Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ενεργειών ήταν η συλλογή 18 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό απόκρισης 16%, εξαιρουμένων των μηνυμάτων σε αποδέκτες οι οποίοι είχαν αλλάξει θέση ή εταιρία και δεν παρέλαβαν την πρόσκληση συμμετοχής. Μεγάλη ενθάρρυνση αποτελεί το γεγονός ότι πολλοί από τους οργανισμούς επικοινώνησαν με το ALBA μας προκειμένου να μας δώσουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή και να εκφράσουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στην έρευνα., γεγονός όμως το οποίο ήταν αδύνατο λόγω του ότι αποτελούσαν φορείς του Δημοσίου, συνεπώς οι ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής καθορίζονταν από την αντίστοιχη νομοθεσία. Προφίλ του Τελικού Δείγματος Ο πρώτος κύκλος του Δείκτη τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 7 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η απόκριση των εταιριών ήταν άμεση και πολύ συχνά ενθουσιώδης. Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά εργασίας συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής. Από το σύνολο των 18 εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 56% ήταν ελληνικές ενώ το 44% ήταν πολυεθνικές. Παρατηρώντας τα σχήματα 1-4 βλέπουμε ότι, το 1% του δείγματος είναι εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και μεταφορών, το 19% είναι βιομηχανικές επιχειρήσεις, το 42% δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών, ενώ το 22% σε αυτόν του εμπορίου. Συνοπτικά, το 96% των επιχειρήσεων του δείγματος είναι ιδιωτικές, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να εδρεύουν στην Αττική. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 22% ήταν μεγάλες επιχειρήσεις (-499 άτομα), και ακολουθούν με ποσοστό % εταιρίες με προσωπικό ατόμων και με ποσοστό 18% εταιρίες άνω των χιλίων. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 7

8 Κεφάλαιο 4 Δημογραφικά Κλάδος Τηλεπικοιν ων ίς / Μεταφορές 1% Γεωργία 2% Άλλο 3% Βιομηχαν ία 29% Κατασκευές 2% Εμπόριο 22% Υπηρεσίες 42% Σχήμα 1 Σχήμα 2 Μέγεθος Επιχείρησης (αριθμός ) 1+ 18% λιγότερο από 25 13% % % % % Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 8

9 Είδος Επιχείρησης Μη Κερδοσκοπική 2% Δημόσια 2% Ιδιωτική 96% Σχήμα 3 Σχήμα 4 Γεωγραφική Περιοχή 86% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΛΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 2% 2% 1% 1% 6% 2% Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 9

10 Κεφάλαιο 5 Αποτελέσματα Γενικές Τάσεις Τωρινή Δραστηριότητα: Οργανωσιακές Τάσεις (τωρινή δρασηριότητα) Προσέλκυσης & Επιλογής Νέου θέσεων που δεν Προσέλκυσης & Επιλογής Νέου Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Σχήμα 5 Από το διάγραμμα (Σχήμα 5) μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι περισσότερες οργανωσιακές τάσεις παραμένουν στάσιμες με εξαίρεση τις ενέργειες Προσέλκυσης και καθώς και τον αριθμό των ο οποίος αυξήθηκε και αναμένεται επίσης να αυξηθεί και κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου όπως παρατηρούμε στο επόμενο διάγραμμα (Σχήμα 6). Στα διαγράμματα των σχημάτων 7 και 8 παρατηρούνται αναλυτικά οι προβλέψεις ανά κλάδο και μέγεθος επιχείρησης. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 1

11 Γενικές Τάσεις Μελλοντικές Προβλέψεις: Οργανωσιακές Τάσεις (μελλοντικές προβλέψεις) Προσέλκυσης & Επιλογής Νέου θέσεων που δεν Προσέλκυσης & Επιλογής Νέου Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Σχήμα 6 Ακολουθεί ανάλυση ανά κλάδο και μέγεθος επιχείρησης (Σχήμα 7 και 8). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 11

12 Προβλέψεις Ανόδου ανά Κλάδο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΆΛΛΟ 3 1 θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Σχήμα 7 Ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις έχουν οι προβλέψεις στους κλάδους των Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών και της Γεωργίας όσον αφορά τις Προσέλκυσης αλλά και τον αριθμό των. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η χαμηλή πρόβλεψη όσον αφορά στις θέσεις καθώς και στις Αποχωρήσεις στους κλάδους των Κατασκευών, και της Βιομηχανίας. Αναλυτική παρουσίαση των οργανωσιακών τάσεων ανά Κλάδο μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα (σελ. 33). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 12

13 Προβλέψεις Ανόδου ανά Μέγεθος Λιγότερα από 25 άτομα θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Σχήμα 8 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις (25-99 άτομα) ακολουθούν την γενικότερη τάση της αγοράς αναφορικά με τις Προσέλκυσης και την άνοδο στον Αριθμό των Εργαζομένων. Όπως θα ήταν αναμενόμενο, παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου στις Προσέλκυσης και στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 1 ατόμων). Αναλυτική παρουσίαση των οργανωσιακών τάσεων ανά Μέγεθος μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα (σελ. ). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 13

14 Ποσοστό Μεταβολής του Αριθμού των Εργαζομένων , ,65 1 9,55 2,81 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25% ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΞΗΣΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 25% ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΠΟ 25% Σχήμα 9 Στις περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των λιγότερο από 25% (Σχήμα 9), ενώ το 2,8% αισιοδοξεί ότι η αύξηση αυτή θα ξεπεράσει το ποσοστό αυτό. Όπως φαίνεται από το ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 1) η αισιοδοξία για το μέλλον της επιχείρησης είναι διάχυτη στο 8% περίπου των εταιριών του δείγματος. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 14

15 Αισιοδοξία για το Μέλλον της Επιχείρησης ,88 3 3,34 1 6,18 7,87 5,6 ΠΟΛΥ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΥ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ Σχήμα 1 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 15

16 Ποσοστό Αύξησης Μισθών τους επόμενους 12 Μήνες 45 41, , , ,12 1,69 5,62 5,62 % -2% 2-3% 3-4% 4-6% 6-1% >1% Σχήμα 11 Οι προσδοκίες για τις αυξήσεις των μισθών κατά τους επόμενους 12 μήνες κυμαίνονται γύρω από το ποσοστό αυξήσεων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ως επί το πλείστον. Παρ όλα αυτά ένα ποσοστό του δείγματος της τάξεως του 28% θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις πάνω από το 6% των μισθών. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 16

17 Αναζήτηση Διευθυντικού και Εξειδικευμένου : θέσεων Σχήμα 12 Τωρινή Δραστηριότητα Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης δείχνουν ότι υπάρχει στασιμότητα στην κάλυψη Διευθυντικών θέσεων σε ποσοστό 69% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων. Σε αυτό το γεγονός πιθανότατα οφείλεται και η αύξηση στις αντίστοιχες ενέργειες προσέλκυσης για αυτού του είδους τα στελέχη καθώς και η αύξηση του αριθμού των. Παρόμοιες είναι και οι προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο (Σχήμα 13) με τη διαφορά ότι οι εταιρίες θεωρούν ότι θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση και επιλογή διευθυντικών στελεχών και εξειδικευμένου. Αναφορικά με την τωρινή δραστηριότητα, απαντούν ότι υπάρχει πτώση στις δυσκολίες προσέλκυσης και προβλέπουν παρόμοιες δυσκολίες και για τους επόμενους 6 μήνες. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 17

18 θέσεων Σχήμα 13 Μελλοντικές Προβλέψεις Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 18

19 Μέθοδοι Προσέλκυσης - Προγραμματισμός: 8 7 Επίπεδα Θέσεων Αναμένεται να επιλεγούν Αναμένονται δυσκολίες Επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου Ανωτατο Διευθυντικό Στέλεχος/Επαγγελματίες Διευθυντικό Στέλεχος / Επαγγελματίες Προϊστάμενος / Επαγγελματίες Νεαρά Στελέχη / Απόφοιτοι Σχήμα 14 Το ποσοστό των εταιριών που αναμένεται να επιλέξουν Νεαρά Στελέχη / Απόφοιτους παρουσιάζεται αρκετά αυξημένο (πάνω από 7%). Παρατηρείται επίσης ιδιαίτερα αυξημένη επιθυμία για την προσέλκυση μεσαίων στελεχών καθώς και διευθυντών τμημάτων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις δεν αναμένουν να συναντήσουν σημαντικές δυσκολίες σε κανένα από τα επίπεδα των θέσεων. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 19

20 6 Τομείς Απασχόλησης 5 Αναμένεται να επιλεγούν Αναμένονται δυσκολίες 3 1 Πληροφορική/Μηχανογράφηση Εξυπηρέτηση Πελατών Μηχανική Οικονομικά / Λογιστική Logistics / Διανομές Marketing Τμήμα Παραγωγή Τμήμα Αγορών Πωλήσεις Σχήμα 15 Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η τάση αναζήτησης στελεχών στον τομέα των Πωλήσεων αλλά και σε αυτόν της εξυπηρέτησης των πελατών. Παρόμοια τάση διακρίνουμε και για τη στελέχωση των τμημάτων Πληροφορικής και Λογιστηρίου. Σε όλους τους τομείς απασχόλησης δεν αναμένονται ιδιαίτερες δυσκολίες με εξαίρεση τις Πωλήσεις όπου οι εταιρίες δείχνουν λίγο πιο ανήσυχες σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο

21 Μέθοδοι Προσέλκυσης - Βαθμός Επιτυχίας Εσωτερική αναζήτηση 57,9 42,7 Τηλεόραση/Ραδιόφωνο 1,1 1,1 Εταιρικό website 46,6 33,1 Από στόμα σε στόμα 39,9 3,3 Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες Σύμβουλοι επιλογής 12,4 22,5 7,3 12,9 Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας,2 9 Head-Hunters Άμεσο Marketing (φυλλάδια 1,7 1,7 33,7 19,7 Website αναζήτησης εργασίας 58,4 52,2 ΟΑΕΔ 14 2,8 Εταιρική Βάση Βιογραφικών 64 48,9 Επαγγελματικό περιοδικό Διεθνής τύπος 12,9,6 2,8 7,9 Πανελλαδική Εφημερίδα 63,5 41 Τοπική εφημερίδα 34,3 19, Σχήμα 16 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 21

22 Όπως παρατηρούμε από το Σχήμα 16 οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής είναι οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, τα website αναζήτησης, οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων. Πολύ μικρή χρήση παρουσιάζουν τα ΜΜΕ πλην των εφημερίδων, οι κρατικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καθώς και τα φυλλάδια. Επίσης, σημαντικό ποσοστό χρήσης παρατηρείται στη μέθοδο αναζήτησης από το κοινωνικό περιβάλλον των. Η πιο επιτυχημένη μέθοδος όπως αυτή παρουσιάζεται στις απαντήσεις των εταιριών, είναι οι ιστοσελίδες αναζήτησης, ιδιαίτερα στους κλάδους των υπηρεσιών, του εμπορίου και των τηλεπικοινωνιών. Είναι σημαντικό ότι μέθοδοι προσέλκυσης όπως Head Hunters και Εταιρίες Ευρέσεως Εργασίας δείχνουν σχετικά χαμηλή επιτυχία στα αποτελέσματα τους συγκριτικά με το ποσοστό χρήσης τους σε κάποιους από τους κλάδους του δείγματος (βλ. Παράρτημα). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 22

23 Κεφάλαιο 6 Γνώσεις και Δεξιότητες Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 23

24 Επίπεδο Γνώσης στη Χρήση Η/Υ 8 7 Κανένα Επίπεδο Βασικό Επίπεδο Προχωρημένο επίπεδο Δ/τής Πωλήσεων Πωλητές Πωλητές Καταστημάτων Δ/τής Marketing Brand Manager Marketing Assistant Δ/τής HR Υπάλληλος HR Εξυπηρέτηση πελατών Γραμματείς Υπ/λοι υποδοχής Δ/τής Λογιστηρίου Υπ/λος Λογιστηρίου Δ/τής Logistics- Προμηθειών Υπ/λοι Αποθήκης Σχήμα 17 Στη χρήση Η/Υ απαιτείται προχωρημένο επίπεδο γνώσης για τους περισσότερους τομείς πλην των Πωλητών Καταστημάτων και των Υπαλλήλων Υποδοχής και αποθήκης και εκεί όμως οι βασικές γνώσεις είναι επιθυμητές. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 24

25 Πόσο σημαντική θεωρείτε την ύπαρξη πιστοποίησης στους Η/Υ; 11,8% 24,16% Καθόλου Σημαντική Σημαντική Πολύ Σημαντική 62,36% Σχήμα 18 Η πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ κρίνεται σημαντική από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων (73%). Μόνο το 24,1% των εταιριών που ερωτήθηκαν δε θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη πιστοποίησης. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 25

26 Αξιολόγηση Δεξιοτήτων για τη διαδικασία Επιλογής Εξαιρετικά σημαντική Πολύ Σημαντική Αρκετά σημαντική Σημαντική Λιγότερο Σημαντική Conflict Management Communication Skills Decision Making Negotiation Skills Presentation Skills Team Management Innovation Effective Meeting Stress Management Crisis Management Customer Service Effective Speaking & Writing Leadership Motivation Persuasion Skills Σχήμα 19 Οι επιθυμητές δεξιότητες στη διαδικασία πρόσληψης στελεχών, εστιάζονται κυρίως στην επικοινωνία αλλά και στη λήψη αποφάσεων. Πολύ σημαντικές επίσης θεωρούνται οι δεξιότητες που αφορούν στην Καινοτομία, την Ομαδικότητα, την Εξυπηρέτηση πελατών και την Ικανότητα Παρακίνησης Άλλων (Motivation Skills). Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 26

27 Σημαντικότητα Πιστοποίησης ανάλογα με τις Δεξιότητες Πολύ Σημαντική Καθόλου Σημαντική Καθόλου Σημαντική Σημαντική Πολύ Σημαντική Σημαντική Σχήμα Εξίσου σημαντική θεωρείται από ένα μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων η πιστοποίηση και σε αυτού του είδους τις δεξιότητες. Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 27

28 Κεφάλαιο 7 Παράρτημα Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 28

29 Γενικές Οργανωσιακές Τάσεις - Τωρινή Δραστηριότητα ανά Κλάδο: BIOMHXANIA θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 29

30 ΕΜΠΟΡΙΟ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 3

31 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΓΕΩΡΓΙΑ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 31

32 ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 32

33 Μελλοντικές Οργανωσιακές Τάσεις ανά Κλάδο: BIOMHXANIA θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 33

34 ΕΜΠΟΡΙΟ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 34

35 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας ΓΕΩΡΓΙΑ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 35

36 ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 36

37 Γενικές Οργανωσιακές Τάσεις - Τωρινή Δραστηριότητα ανά Μέγεθος: ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 25 ΑΤΟΜΑ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 37

38 θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 38

39 θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 39

40 Μελλοντικές Οργανωσιακές Τάσεις ανά Μέγεθος: ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 25 ΑΤΟΜΑ θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο

41 θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 41

42 θέσεων που δεν Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας θέσεων Μεταβολές στη ζήτηση του βασικού προϊόντος / υπηρεσίας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 42

43 Αναζήτηση Εξειδικευμένου / Στελέχη όλων των Επιπέδων: Τελευταίοι 6 μήνες BIOMHXANIA θέσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 43

44 ΕΜΠΟΡΙΟ θέσεων ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 44

45 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ θέσεων ΓΕΩΡΓΙΑ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 45

46 ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 46

47 Επόμενοι 6 μήνες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ θέσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 47

48 ΕΜΠΟΡΙΟ θέσεων ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 48

49 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ θέσεων ΓΕΩΡΓΙΑ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 49

50 ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 5

51 Αναζήτηση Εξειδικευμένου / Στελέχη όλων των Επιπέδων ανά Μέγεθος: Τελευταίοι 6 μήνες ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 25 ΑΤΟΜΑ θέσεων θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 51

52 θέσεων Δυσκ ολίες θέσεων Δυσκ ολίες Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 52

53 θέσεων θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 53

54 Αναζήτηση Εξειδικευμένου / Στελέχη όλων των Επιπέδων ανά Μέγεθος: Επόμενοι 6 μήνες ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ θέσεων θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 54

55 θέσεων Δυσκ ολίες θέσεων Δυσκ ολίες Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 55

56 θέσεων θέσεων Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 56

57 Μέθοδοι Προσέλκυσης και Επιλογής Βαθμός Επιτυχίας (ανά Κλάδο): Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Βιομηχανία Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες 12,1 6,1 Εταιρικό website Από στόμα σε στόμα Εσωτερική αναζήτηση Σύμβουλοι επιλογής Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας Head-Hunters 42,4 27,3 33,3 24,2 69,7 51,5 39,4 3,3 42,4 24,2 48,5 33,3 Άμεσο Marketing (φυλλάδια 6,1 3 Website αναζήτησης εργασίας 51,5 45,5 ΟΑΕΔ Εταιρική Βάση Βιογραφικών Επαγγελματικό περιοδικό Διεθνής τύπος Πανελλαδική Εφημερίδα Τοπική εφημερίδα ,2 12,1 9,1 69,7 54,5 75,8 36,4 66,7 36, Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 57

58 Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Υπηρεσίες Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες 9,1 6,5 Εταιρικό website Από στόμα σε στόμα Εσωτερική αναζήτηση Σύμβουλοι επιλογής Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας Head-Hunters Website αναζήτησης εργασίας ΟΑΕΔ Εταιρική Βάση Βιογραφικών Επαγγελματικό περιοδικό Διεθνής τύπος Πανελλαδική Εφημερίδα Τοπική εφημερίδα 5, ,8 35,1 55,8 45,5 19,5 13 9,1 5,2 28,6 16,9 57,1 53,2 9,1 2,6 71,4 58,4 18,2 11,7 3,9 58, ,5 14, Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 58

59 Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Εμπόριο Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες Τηλεόραση/Ραδιόφωνο Εταιρικό website Από στόμα σε στόμα Εσωτερική αναζήτηση Σύμβουλοι επιλογής Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας Head-Hunters Άμεσο Marketing (φυλλάδια Website αναζήτησης εργασίας ΟΑΕΔ Εταιρική Βάση Βιογραφικών Επαγγελματικό περιοδικό Πανελλαδική Εφημερίδα Τοπική εφημερίδα 17,9 1,3 2,62,6 38,5 28,2 33,3 25,6 53,8 35,9 17,9 2,6 25,6 5,1 35,9 12,8 2,62,6 66,7 53,8,5 2,6 53,8 33,3 5,12,6 69,2 53,8 38,5, Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 59

60 Χρησιμοποιήθηκε Επιτυχημένη Τηλεπικοινωνίες Πίνακες ανακοινώσεων/αφίσες Εταιρικό website Από στόμα σε στόμα Εσωτερική αναζήτηση Σύμβουλοι επιλογής Εταιρίες Ευρέσεως εργασίας Head-Hunters Website αναζήτησης εργασίας ΟΑΕΔ Εταιρική Βάση Βιογραφικών Επαγγελματικό περιοδικό Διεθνής τύπος Πανελλαδική Εφημερίδα Τοπική εφημερίδα 11,1 66,7 44,4 44,4 38,9 66,7 44,4 22,2 11,1 27,8 11,1 38,9 27,8 66,7 66,7 27,8 11,1 66,7 55,6 11,1 5,6 5,6 55,6 33,3 33,3 16, Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 Ά εξάμηνο 6

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 2 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 2 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 2 ος Κύκλος Ιούλιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Παναγιώτης Ταρσινός Project Manager, RCI με την υποστήριξη της ECDL Hellas τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

2 ο εξάμηνο. 2012 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at American College of Greece

2 ο εξάμηνο. 2012 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at American College of Greece 2 0 1 2 2 ο εξάμηνο Σεπτέμβριος 2012 2012 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at American College of Greece 1 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2012-2 ο εξάμηνο Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 4 Ιούνιος 2014 2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013 Κωνσταντίνα Καλοδούκα Recruitment Consultant 1 ICAP GROUP H ICAP Group παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης

Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης ειδικό θέμα Δρ. Όλγα Επιτροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2010

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2010 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement. Ελλάδα. Απτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement. Ελλάδα. Απτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2015 Ελλάδα 1 Απτελέσματα Έρευνας Outplacement 2015 Πρόλογος 3 1. Βασικά Ευρήματα 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία, Δείγμα & Ερωτηματολόγιο - Δημογραφική Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου 29 Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ΙCAP CEO Index Τέλος 1oυ τριμήνου 2009

ΕΑΣΕ/ΙCAP CEO Index Τέλος 1oυ τριμήνου 2009 ΕΑΣΕ/ΙCAP CEO Index Τέλος 1oυ τριμήνου 9 Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την : Q3 CEO INDEX Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συγκριτικά Δεδομένα με την έρευνα Ιουνίου Ιουλίου 008) Νοέμβριος 008 VPRC ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 1. Τι δεν περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία. Επισκόπηση προφίλ. Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου. Εκπαίδευση και καριέρα

Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία. Επισκόπηση προφίλ. Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου. Εκπαίδευση και καριέρα Greek Edition Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία Επισκόπηση προφίλ Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου Εκπαίδευση και καριέρα trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

JOB OPENINGS ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

JOB OPENINGS ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03/07/2009 NEWSLETTER JOB OPENINGS ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ o Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Assistant Project Manager (new) Εκπαιδευτή Sales Expert Εκπαιδευτή Logistics Expert Εκπαιδευτή Finance Expert Εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Your Staff Partner Athens Thessaloniki -Nicosia

Your Staff Partner Athens Thessaloniki -Nicosia 04/05/2009 NEWSLETTER JOB OPENINGS ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για πλήρη περιγραφή, πατήστε στους τίτλους των θέσεων ΑΘΗΝΑ o Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Assistant Project Manager (new) Εκπαιδευτή Sales Expert Εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης A Τρίμηνο 2010 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Δεκέμβριος 2013 Ο θεσμός των Δ.Σ. στην ελληνική κοινωνία Έρευνα από Πανηγυράκη & Βεντούρα (1999): το 47% έχει Τμήμα Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIM

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIM «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIM Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: 400 συνεντεύξεις Ημερομηνία διεξαγωγής: Μάρτιος 2015 Κάλυψη: Επιλογή δείγματος:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο

Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο Υπηρεσίες διαδικτύου και προγραμματισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2271 0 81694 Website : www.webpromotion.com.gr Η δική σας ιστοσελίδα πουλάει; Παρουσίαση και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα