της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/ )»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α' Λειτουργίας Βιοµηχανιών - Εγκαταστάσεων Ταχ. /νση Μεσογείων Ταχ/κός Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Γιώργος Ζηκογιάννης Τηλέφωνο: 210/ ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέµα: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/ )» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 29362/1957/2005 σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων αντικαθιστά, στο σύνολο, την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3899/253/Φ9.2/2002 (ΦΕΚ 291 Β), µε την οποία είχαν συµπληρωθεί αντίστοιχα οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 32803/1308/97 (ΦΕΚ 815 Β) που είχε µεταφέρει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες.» Η έκδοση της νέας Κ.Υ.Α. έχει σκοπό να αντιµετωπίσει µε ορθολογικό, τεκµηριωµένο και, κατά το δυνατό, τεχνικά άρτιο τρόπο το θέµα της λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τη Οδηγία 95/16 ΕΚ, τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και την εµπειρία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την έκδοση της Κ.Υ.Α /1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β), επανεξέτασε όλο το νοµικό καθεστώς που ρύθµιζε τα θέµατα των ανελκυστήρων, συγκέντρωσε, αξιολόγησε και αντιµετώπισε τα προβλήµατα που 1

2 είχαν εντοπισθεί στη διαδικασία ελέγχου αλλά και στη διαδικασία καταχώρησης ανελκυστήρων, διεξήγαγε εκτενή διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς για να καταλήξει στην έκδοση της νέας Κ.Υ.Α., η οποία εκτιµούµε βασίµως ότι εξασφαλίζει αντικειµενικές και αµερόληπτες διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, καταχώρησης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ελέγχου των ανελκυστήρων, και κατοχυρώνει τα δικαιώµατα τόσο των χρηστών των ανελκυστήρων όσο και των επαγγελµατιών του χώρου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με την νέα Κ.Υ.Α. διαµορφώνεται ένα νέο σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε τις διαδικασίες, προϋποθέσεις και απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια, την εγκατάσταση, την επαρκή συντήρηση και τον εκσυγχρονισµό των ανελκυστήρων. Ειδικότερα, µε τη νέα Κ.Υ.Α. καθορίζονται: 1. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανελκυστήρων. 2. Η καταχώρηση των ανελκυστήρων σε σχετικό αρχείο, ανάλογα µε την παλαιότητά τους και το νόµιµο της λειτουργίας τους. 3. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων. 4. Οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των αναγνωρισµένων φορέων ελέγχου ανελκυστήρων. 5. Ο αρχικός και ο περιοδικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων και οι φορείς ελέγχου. 6. Οι έκτακτοι έλεγχοι και οι περιπτώσεις ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται σε περίπτωση ατυχηµάτων. 7. Η διακοπή της λειτουργίας των ανελκυστήρων και οι λοιπές κυρώσεις επί παραβάσεων. 8. Οι προσφυγές όσων θίγονται από τις πράξεις της ιοίκησης σχετικά µε τους ανελκυστήρες. 9. Και τέλος, το πλέγµα των µεταβατικών διατάξεων, µε τις οποίες ορίζονται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και προϋποθέσεις για την προσαρµογή της λειτουργίας διαφόρων κατηγοριών παλαιών ανελκυστήρων στις απαιτήσεις των διατάξεων της νέας Κ.Υ.Α. Από την περίπου εξάµηνη εφαρµογή της νέας Κ.Υ.Α. και από την συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς, έχει διαπιστωθεί ότι ανακύπτουν ερωτήµατα σχετικά µε την 2

3 εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων, αλλά και την, κατά το δυνατόν, γρήγορη και ορθή προσαρµογή των υπηρεσιών στα δεδοµένα των ρυθµίσεων αυτών. Θεωρούµε θετικό το γεγονός αυτό, διότι ως γνωστόν, η προσαρµογή των διαδικασιών σε νέες ρυθµίσεις απαιτεί από όλους τους εµπλεκόµενους, σοβαρή προσπάθεια και συντονισµό των αντίστοιχων ενεργειών. Το ΥΠ.ΑΝ., κατανοώντας την ανάγκη της ενιαίας οµοειδούς και αντικειµενικής εφαρµογής της Κ.Υ.Α από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, συγκρότησε Επιτροπή µε τη συµµετοχή αρµόδιων υπαλλήλων και εµπειρογνωµόνων για την ενδελεχή εξέταση των υποβληθέντων ερωτηµάτων και την διατύπωση, επ' αυτών, των απαντήσεων που αρµόζουν δια ερµηνευτικής εγκυκλίου. Προς τούτο κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οι απαντήσεις να είναι σαφείς, κατανοητές και µε πρακτική χρησιµότητα, ώστε να διευκολυνθεί η ορθή, οµοιόµορφη και πλήρης εφαρµογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α /1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β'). Β. ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ιευκρινίσεις και οδηγίες Επί του άρθρου 1 1. Για τη µελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα, εφαρµόζονται υποχρεωτικά και παράλληλα µε τις διατάξεις της νέας Κ.Υ.A. όλες οι διατάξεις του ΓΟΚ, του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, του Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα µέτρα προστασίας εργαζοµένων, και ο Κανονισµός ΕΗΕ (ΕΛΟΤ HD384, ΦΕΚ 470/Β/ ). 2. Η τελευταία πρόταση του εδαφίου δ' «...εφαρµόζονται υποχρεωτικά και από τις Πολεοδοµικές Αρχές κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου», δεν έχει την έννοια ότι στις υπηρεσίες που εφαρµόζουν τις διατάξεις που καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας των φρεατίων κ.λ.π. προστίθενται και οι Πολεοδοµικές Αρχές, αλλά εννοεί ότι οι αρχές αυτές λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψιν, κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου, όλες τις απαιτήσεις της Κ.Υ.A /1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β ), ώστε να γίνει σωστή η κατασκευή του ανελκυστήρα. Σε καµία περίπτωση δεν νοείται ανάµιξη των ιευθύνσεων Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθόσον οι ιευθύνσεις αυτές δεν έχουν τέτοια αρµοδιότητα από τις καταστατικές τους 3

4 διατάξεις, ούτε υπάρχει εξουσιοδότηση καθιέρωσής-της µε την νέα Κ.Υ.Α. περί ανελκυστήρων. 3. Για την εκπόνηση, υπογραφή µελέτης, εγκατάσταση: επίβλεψη και συντήρηση ανελκυστήρα εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για την κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Η παρούσα Κ.Υ.Α. δεν τροποποιεί διατάξεις που καθορίζουν επαγγελµατικά δικαιώµατα. Επί του άρθρου 2 Η προσωρινή ηλεκτροδότηση ισχύει για περίοδο τεσσάρων (4) µηνών, η οποία, εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, παρατείνεται για δύο µήνες (συνολικά έξι (6) µήνες σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας). Ο ιαχειριστής του ικτύου ή του Συστήµατος, µετά την λήξη της προσωρινής ηλεκτροδότησης, διακόπτει την παροχή ρεύµατος εφ όσον δεν προσκοµισθεί πρωτοκολληµένη αίτηση καταχώρησης ή βεβαίωση πράξη καταχώρησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της K.Υ.Α.. Επί του άρθρου 3 1. Νόµιµος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή µµπορεί να ορισθεί, µε αντίστοιχη εξουσιοδότησή του. 2. Αρµόδιος µηχανικός που βεβαιώνει την πληρότητα της αίτησης καταχώρησης την οποία υποβάλει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής, νοείται ο υπεύθυνος µµηχανικός του Φορέα Ελέγχου που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου ή ο µηχανικός του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή (επισυνάπτεται νέο έντυπο αίτησης µε τη διευκρίνιση αυτή). 3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 που αναφέρονται στην ανάθεση και την ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα, θεωρούνται, για το γνήσιο της υπογραφής και µόνον, από τους έχοντες, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, το προς τούτο δικαίωµα (άρθρο ΙΙ του ν. 2690/1999) 4

5 4. Η υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της εγκατάστασης του ανελκυστήρα απευθύνεται στο φυσικό πρόσωπο του εγκαταστάτη και όχι στο Τεχνικό Γραφείο (νοµικό πρόσωπο.) Οµοίως, η υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, γίνεται από το φυσικό πρόσωπο του εγκαταστάτη. 5. Η θεώρηση του γνησίου του περιεχοµένου της ανάληψης συντήρησης που αναφέρεται στο εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α., αφορά µόνον στην επάρκεια του προσώπου του εγκαταστάτη ή του συντηρητή και συνεπώς, αρµόδιος για την θεώρηση αυτή είναι ο αντίστοιχος συνδικαλιστικός φορέας ή οργανισµός και, αν δεν υπάρχει, ή αν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι εγγεγραµµένος σε συνδικαλιστικό φορέα, αρµόδια είναι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που έχει εκδώσει την επαγγελµατική άδεια. 6. Το αντίγραφο της θεωρηµένης από την Πολεοδοµία οικοδοµικής άδειας, ως δικαιολογητικό του φακέλου του ανελκυστήρα, θεωρείται, ως προς την γνησιότητά του, από τον Φορέα Πιστοποίησης. 7. Σε περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδοµής δεν έχει προβλεφθεί ανελκυστήρας, θα πρέπει αν απαιτείται από τον ΓΟΚ - να γίνει τροποποίηση της άδειας οικοδοµής µε µέριµνα του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους κατά τις ισχύουσες πολεοδοµικές ή άλλες διατάξεις. 8. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κατά την διαδικασία καταχώρησης ότι ο ΓΟΚ δεν εφαρµόζεται, ο φάκελος δεν αποστέλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, αλλά εφαρµόζεται η παράγραφος 5 του κεφαλαίου lv του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. δηλαδή «ο ανελκυστήρας θα καταχωρείται στο µητρώο και αντίγραφο του φακέλλου θα διαβιβάζεται στην αρµόδια αρχή προς εξέταση και τυχόν επιβολή κυρώσεων». 9. Κατά την παράγραφο 4 του κεφαλαίου IV ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, «η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα...ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στον συνηµµένο τεχνικό φάκελλο ή παραβάσεις των ισχυουσών νόµιµων διατάξεων και προϋποθέσεων». Ως «παραλείψεις» θεωρούνται οι ελλείψεις δικαιολογητικών της Κ.Υ.Α.. Ως «παραβάσεις» νοούνται οι παραβάσεις των διατάξεων που διέπουν τα θέµατα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων, των οποίων η τήρηση ελέγχεται από τις αρµόδιες αρχές. 5

6 Ως προς την ακύρωση της προσωρινής καταχώρησης ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α., οπότε, πριν την πάροδο των προθεσµιών αυτών, δεν γίνεται διακοπή ρεύµατος στον ανελκυστήρα. 10. Η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα που γίνεται µε πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρησης, σε περίπτωση που διαπιστωθούν από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις παραβάσεις διατάξεων σχετικά µε άλλα θέµατα εκτός από τη ασφάλεια και την καλή λειτουργία, συνεχίζει να ισχύει, ο δε φάκελος των παραβάσεων διαβιβάζεται στις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες προς εξέταση και τυχόν επιβολή κυρώσεων. Σηµειώνεται ότι κάθε συναρµόδια αρχή ελέγχει τις αντίστοιχες µε τις αρµοδιότητές της παραβάσεις ή παρεκκλίσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία, χωρίς επικάλυψη των αρµοδιοτήτων άλλης αρχής. 11. Το µηχανολογικό σχέδιο και το «ηλεκτρολογικό σχηµατικό σχεδιάγραµµα κατά CENELEC» των παραγράφων 2 και 3 του κεφαλαίου Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ της Κ.Υ.Α., που αποτελούν στοιχεία του υποβαλλόµενου προς καταχώρηση τεχνικού φακέλου, πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Φορέα Πιστοποίησης του ανελκυστήρα περί τη συµµόρφωση της ελεγχθείσας εγκατάστασης µε τα σχέδια αυτά. 12. Σε περιπτώσεις νέων οικοδοµών µε αντιπαροχή, µέχρι να αγορασθούν τα διαµερίσµατα και να ορισθεί διαχειριστής, υπογράφει την αίτηση για καταχώρηση του ανελκυστήρα, ο νόµιµος εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρίας, εκτός αν ο οικοπεδούχος έχει κρατήσει για τον εαυτό του αυτό το δικαίωµα στο εργολαβικό συµβόλαιο. 13. Κατά την ηλεκτροδότηση και την καταχώρηση των ανελκυστήρων, για τους οποίους τα δικαιολογητικά προς καταχώρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 3, έχουν ηµεροµηνίες προγενέστερες της (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Κ.Υ.Α.), τα δικαιολογητικά αυτά θεωρούνται ισχυρά και παραλαµβάνονται από τις αρµόδιες για την καταχώρηση και ηλεκτροδότηση Υπηρεσίες. 14. Στο έντυπο της Βεβαίωσης Απόφασης Καταχώρησης απαιτείται να αναγράφεται η αξία της εγκατάστασης. Επειδή η αξία αυτή δεν είναι ουσιαστικό στοιχείο για την ταυτότητα και τις παραµέτρους ασφάλειας του ανελκυστήρα, δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται. 15. Η µελέτη του ανελκυστήρα, όπου απαιτείται, συντάσσεται και υπογράφεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και τις διατάξεις περί κατοχύρωσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Η µελέτη υποβάλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµία µε την αίτηση για έκδοση 6

7 της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου και στον Φορέα Πιστοποίησης κατά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. 16. Το Βιβλιάριο Συντήρησης θεωρείται, κατά την καταχώρηση, από την αρµόδια ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 17. Η αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς, πρωτοκολλείται και θεωρηµένο αντίγραφό της παραδίδεται αυθηµερόν στον ιδιοκτήτη, ή τον διαχειριστή ή τον εκπρόσωπό τους. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται και για τους ανελκυστήρες όλων των κατηγοριών (κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV) και ισοδυναµεί µε προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης. 18. Όταν δεν υπάρχει σε ισχύ καταχώρηση, τότε ειδοποιείται ο φορέας ηλεκτροδότησης ώστε να προβεί στη διακοπή ρεύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α., µε προηγούµενη ειδοποίηση µε συστηµένη επιστολή, στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή έναν τουλάχιστον µήνα πριν από την πιο πάνω ειδοποίηση του Φορέα Ηλεκτροδότησης, από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 19. Όταν οι διαστάσεις του θαλάµου του ανελκυστήρα δεν συµφωνούν µε τις καθοριζόµενες από τον ΓΟΚ και βρίσκονται εκτός των ορίων που ορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕ.ΧΩ..Ε. και έχει εκδοθεί βεβαίωση πιστότητας, η ιεύθυνση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προχωρεί στην καταχώρηση του ανελκυστήρα και γνωστοποιεί σχετικά στην αρµόδια ιεύθυνση της Πολεοδοµία της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επί του άρθρου 4 1. Τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε τις διακρίσεις του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α.. 2. Ο µέγιστος αριθµός συντηρήσεων που µπορεί να αναλάβει κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης εξαρτάται από το είδος των ανελκυστήρων, µε κριτήριο τον αριθµό των στάσεων. Ο αριθµός αυτός περιορίζεται µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 στο ανώτατο όριο των 120 συντηρήσεων ανά µήνα. 7

8 3. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 4 εφαρµόζεται για όλους τους εγκατεστηµένους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από τον χρόνο εγκατάστασής τους σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α.. 4. Ο αριθµός των τακτικών συντηρήσεων ορίζεται σαφώς στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου. Τακτικό πρόγραµµα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή σύµφωνα µε τον πραγµατικό αριθµό συντηρήσεων που έχει συµφωνηθεί µε τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή για κάθε ανελκυστήρα του οποίου έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλεπόµενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα. Επί του άρθρου 5 1. Η σύνθεση, κατά ειδικότητες, του συνεργείου συντήρησης προβλέπεται σαφώς από την παράγραφο 3 του άρθρου Σε περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν πραγµατοποιούνται, από παράλειψη του συντηρητή, οι ελάχιστες συντηρήσεις που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. για τον συγκεκριµένο ανελκυστήρα, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής µπορεί να αναφέρεται στην αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια του συνεργείου συντήρησης και το έχει εγγεγραµµένο στο Μητρώο που τηρεί. Επί του άρθρου 6 1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αναφέρεται σε ελέγχους συντήρησης των διαφόρων κατηγοριών ανελκυστήρων που πραγµατοποιεί το κινητό συνεργείο, ενώ η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αναφέρεται σε κριτήρια, βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο αριθµός των συντηρήσεων ανά κατηγορία ανελκυστήρα. 2. Η φράση «κάθε δεύτερο χρόνο» στο ίδιο εδάφιο σηµαίνει µετά την πάροδο δύο (2) χρόνων από τον τελευταίο έλεγχο. 3. Το βιβλιάριο συντήρησης του εδαφίου β της παρ.1 θεωρείται από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µόνον στη φάση της καταχώρησης. Η θεώρηση αφορά στην ύπαρξη του βιβλιαρίου και των στοιχείων του ανελκυστήρα και όχι στο περιεχόµενο αυτού. Αυτό ορίζεται στην συγκεκριµένη Κ.Υ.Α.. Η θεώρηση από την 8

9 οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν νοµιµοποιεί το περιεχόµενο του βιβλιαρίου που αποτελεί ευθύνη του συντηρητή. 4. Υπεύθυνος για την τήρηση των οριζόµενων στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 είναι ο συντηρητής, ο οποίος κατά την έκδοση της άδειας κινητού συνεργείου καταθέτει Υπεύθυνη ήλωση κατά τον χρόνο ανάληψης της συντήρησης. 5. Στο βιβλίο - µητρώο και στις καταστάσεις συντηρούµενων ανελκυστήρων πρέπει να αναγράφονται για κάθε ανελκυστήρα οι στάσεις του και το είδος του κτιρίου (µονοκατοικία, πολυκατοικία κ.λπ.). 6. Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής του υπεύθυνου συντήρησης ή ανάληψης ανελκυστήρα είναι απαραίτητο, εκτός από τις σχετικές Υπεύθυνες ηλώσεις του Ν.1599/86 του υπεύθυνου συντήρησης και του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους, να υποβληθεί από τον νέο συντηρητή κατάσταση συντηρούµενων από αυτόν ανελκυστήρων καθώς και το τακτικό πρόγραµµα συντηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 σχετικά µε το όριο των 120 συντηρήσεων το µήνα ανά συνεργείο. Επί του άρθρου 7 1. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης υποβάλλονται οι πρωτότυπες επαγγελµατικές άδειες. Επίσης, σύµφωνα µε το εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που επιθυµεί να ορισθεί υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα, προσκοµίζει το αντίγραφο της εγγραφής του στα µητρώα της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 2. Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων είναι δυνατόν να χορηγείται και σε νοµικό πρόσωπο, εφ όσον διαθέτει το νοµίµως αδειοδοτηµένο προσωπικό το οποίο συνδέεται µε το νοµικό πρόσωπο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, νόµιµα απoδεικvυoµένης ή υπάρχει µεταξύ αυτών εταιρική σχέση. Οι δικαιούχοι προσδιορίζονται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του ιδίου άρθρου. 3. Οι άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων που έχουν χορηγηθεί σε νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν στη δύναµή τους υπεύθυνο συντηρητή, συνεχίζουν να ισχύουν, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Μετά τη λήξη τους τηρούνται οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α.. 9

10 4. Στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων σε πρόσωπα που δεν έχουν το δικαίωµα από τις ισχύουσες διατάξεις, οι άδειες αυτές είναι άκυρες διότι ούτε στο παρελθόν ήταν νόµιµες και ανακαλούνται. Συνεπώς, θα πρέπει να εκδοθούν νέες άδειες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Ως «στοιχεία καταχώρησης» της παραγράφου 6, νοείται η βεβαίωση απόφαση καταχώρησης. 6. Οι άδειες συνεργείων συντήρησης, µε δικαιούχους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που έχουν εκδοθεί στο όνοµα φυσικών ή νοµικών προσώπων πριν την (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Κ.Υ.Α.), παραµένουν σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους. 7. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 και στο εδάφιο β' της παραγράφου 5, προβλέπεται να συντάσσονται καταστάσεις των συντηρούµενων ανελκυστήρων από κάθε συνεργείο, οι οποίες και υποβάλλονται για θεώρηση στην αρµόδια ιεύθυνση Ανάπτυξης, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. Με δεδοµένο ότι οι επαγγελµατίες εγκαταστάτες και συντηρητές δεν είναι, στο σύνολό τους, εξοικειωµένοι στη χρήση ηλεκτρονικών µέσων καταγραφής, θεωρούµε ότι πρέπει να προβούν το συντοµότερο σε ηλεκτρονική καταγραφή των συντηρήσεών τους, σε κάθε περίπτωση δε το χρονικό διάστηµα προσαρµογής τους δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο της διετίας από την δηµοσίευση της Κ.Υ.Α.. Κατά το διάστηµα της διετούς προσαρµογής θα µπορούν να υποβάλλονται σε χειρόγραφη µορφή. 8. Σύµφωνα µε το εδάφιο α της παραγράφου 2, απαιτείται πρωτότυπη επαγγελµατική άδεια του υπεύθυνου και των µελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία. Αν λήξει η πρωτότυπη επαγγελµατική άδεια του υπεύθυνου του συνεργείου συντήρησης ή κάποιου µέλους του, η παράβαση ισοδυναµεί µε έλλειψη απαιτούµενης προϋπόθεσης στη συγκρότηση των κινητών συνεργείων συντήρησης και, συνεπώς, ανακύπτει λόγος ανάκλησής της. Μέχρι την ανάκληση εξακολουθεί να ισχύει η άδεια του συνεργείου συντήρησης. Επί του άρθρου 8 1. Σε περίπτωση παραίτησης του συντηρητή και ανάληψης της συντήρησης από νέο, κατά την παράδοση από τον ένα στον άλλον θα πρέπει να παραδίδονται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου ή το νόµιµο εκπρόσωπο τους όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί για τη λειτουργία 10

11 του ανελκυστήρα εγγράφως, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα. Η παράδοση αυτή βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο συνδικαλιστικό φορέα ή οργανισµό ή, από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που έχει εκδώσει την επαγγελµατική άδεια. 2. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόµιµος εκπρόσωπος τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. πρέπει να τηρεί αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα που λαµβάνει από τον εγκαταστάτη ή τον φορέα πιστοποίησης του ανελκυστήρα, καθώς και βιβλιάριο της συντήρησης του ανελκυστήρα, θεωρηµένο από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά τη καταχώρηση. Η συµπλήρωση του βιβλιαρίου γίνεται από τον τεχνίτη συντήρησης και από τον υπεύθυνο συντηρητή. 3. Σε περίπτωση ανάληψης της συντήρησης από νέο συντηρητή, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συντήρησης, θεωρηµένο για το γνήσιο του περιεχοµένου σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 3 της παρούσας εγκυκλίου, διαβιβάζεται στη ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συντηρητή, χωρίς οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Επί του άρθρου 9 Ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να κοινοποιήσει επί αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, τον κατάλογο που συντάσσεται από την ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαµβάνει όλους τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης από τον κατάλογο αυτό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α... Επί του άρθρου Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 σχετικά µε την υπαιτιότητα των τεχνικών αποκλίσεων που 11

12 ενδέχεται να διαπιστωθούν κατά τον περιοδικό έλεγχο, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 χωρίς να επιβάλλονται οποιεσδήποτε κυρώσεις. 2. Οι Φορείς Πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικό χρονικής διάρκειας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α.. Σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί πιστοποιητικά µικρότερης χρονικής διάρκειας, αυτά ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και µετά τη λήξη του οποίου - όπως είναι προφανές - εκδίδεται νέο πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.. Επί του άρθρου Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τις ιευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε περιπτώσεις εγγράφων καταγγελιών για παράνοµη ή µη ορθή λειτουργία ή συντήρηση του ανελκυστήρα. Στις περιπτώσεις αυτές, τον έλεγχο διενεργούν οι αρµόδιοι υπάλληλοι της /νσης Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν γνώση και εάν είναι δυνατόν εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται το ταχύτερο δυνατόν. 2. Στην περίπτωση ατυχήµατος και εφόσον η ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχει λάβει γνώση την ίδια ηµέρα ή και την αµέσως επόµενη, διενεργείται έλεγχος που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α.. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό άµεσα. (την ίδια ηµέρα ή την επόµενη του ατυχήµατος), ο Νοµάρχης συγκροτεί µε απόφασή του, όργανο ελέγχου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α.. Η όλη διαδικασία που ακολουθείται, περιγράφεται στην παράγραφο β του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α., το δε όργανο ελέγχου είναι αυτονόητο ότι, κατά τον έλεγχο θα εξετάσει λεπτοµερώς τις συνθήκες του ατυχήµατος προκειµένου να εφαρµοσθούν τα οριζόµενα στο άρθρο 11, ως προς τον προσδιορισµό των ευθυνών και την επιβολή των κυρώσεων. 3. Για την έγκριση της συνέχισης της λειτουργίας του ανελκυστήρα, του οποίου έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι ζηµιές, αρκεί η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης και η υποβολή του στην αρµόδια ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 12

13 Επί του άρθρου 12 Σε περίπτωση που κάποιος από τους εµπλεκοµένους, ο εγκαταστάτης, ή ο συντηρητής, ή ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου που βρίσκεται ο ανελκυστήρας, αρνηθεί να συµµετάσχει στη διαδικασία του εδαφίου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. (υπογραφή πρωτοκόλλου σφράγισης κ.λπ.) τότε, µε µέριµνα της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στον αρνούµενο να συµµετέχει, το καταρτισθέν πρωτόκολλο σφράγισης του ανελκυστήρα και, γενικά, τηρείται η διαδικασία της διάταξης του εδαφίου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Κρίνεται σκόπιµο στο πρωτόκολλο σφράγισης να γίνεται µνεία ότι ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου ή ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής που βρίσκεται ο Α/Σ εκλήθη να παρευρεθεί κατά τη σφράγιση αλλά αρνήθηκε. Επί του άρθρου Στην διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και ειδικότερα στη φράση «Σε οποιονδήποτε...ή συντηρεί ανελκυστήρα κατά παράβαση των διατάξεων της Κ.Υ.Α /1308/97 (ΦΕΚ 815 Β ) καθώς και της Κ.Υ.Α /1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β') εµπίπτει και η περίπτωση που παραιτείται το συνεργείο συντήρησης και ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής δεν προβαίνει σε δήλωση ανάθεσης της συντήρησης του ανελκυστήρα σε νέο συντηρητή δυνάµει της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. Εάν η ανάθεση σε νέο συντηρητή δεν πραγµατοποιηθεί στο εύλογο χρονικό διάστηµα των είκοσι (20) ηµερών και δεδοµένου ότι έχει κοινοποιηθεί η παραίτηση του προηγούµενου συντηρητή στην ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ειδοποιείται εγγράφως ο διαχειριστής ότι ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. και, εάν δεν συµµορφωθεί σε εύλογο διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ειδοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α.. Όταν η προαναφερθείσα 13

14 προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στη διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα, σφραγίζεται η εγκατάσταση και ειδοποιείται η ΕΗ να διακόψει την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα. 2. Η λήξη της πρωτότυπης επαγγελµατικής άδειας του υπευθύνου των συνεργείων συντήρησης αποτελεί παράβαση, συνιστάµενη στην παράλειψη νόµιµης συγκρότησης των κινητών συνεργείων συντήρησης. Η ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που περιέρχεται σε γνώση της η παράλειψη αυτή, ενηµερώνει τον υπεύθυνο συντηρητή να µεριµνήσει για την ανανέωση της επαγγελµατικής άδειας εντός είκοσι (20) ηµερών, δυνάµει της διάταξης του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 7, σε συνδυασµό µε αυτήν της παραγράφου 4 του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α.. Αν δεν ανανεωθεί η άδεια κατά το πιο πάνω χρονικό διάστηµα και συνεχίζονται οι συντηρήσεις του ανελκυστήρα, τότε ελλείπει µία από τις ουσιώδεις απαιτήσεις συντήρησης του ανελκυστήρα και συνεπώς επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. Επί του άρθρου 14 εν υπάρχουν σχόλια Επί του άρθρου Στο άρθρο αυτό ορίζονται χρονικές προθεσµίες για την πραγµατοποίηση περιοδικών ελέγχων σε ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης. Νοείται ότι στις οριζόµενες χρονικές προθεσµίες θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί οι έλεγχοι και να έχει εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου (Άρθρου 15 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο). 2. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικών δικαιολογητικών για τον καθορισµό του έτους εγκατάστασης του ανελκυστήρα, προκειµένου να προσδιορισθεί η προθεσµία για την 14

15 νοµιµοποίησή του, θεωρείται, ως έτος εγκατάστασης, το έτος έκδοσης της Οικοδοµικής άδειας. Ευθύνη προς αναζήτηση των στοιχείων αυτών έχει ο αναγνωρισµένος Φορέας Ελέγχου. 3. Η ανάληψη συντήρησης παλαιού ανελκυστήρα από νέο συντηρητή εάν έχουν λήξει οι προθεσµίες ελέγχου και επανελέγχου που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. θα πρέπει να γίνεται µε την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου. 4. Επισηµαίνεται η σπουδαιότητα της διάταξης του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15, σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της Κ.Υ.Α.. Σύµφωνα µε αυτές, οι υπεύθυνοι συντηρητές πρέπει να ενηµερώνουν εγγράφως τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές κτιρίων µε ανελκυστήρες, ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους, σχετικά µε την υποχρέωσή τους σε δεδοµένη προθεσµία να έχουν αναθέσει και πραγµατοποιήσει τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους, ανάλογα µε την κατηγορία κάθε ανελκυστήρα υπαγοµένου στο άρθρο 15. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α., «µετά τη λήξη της προθεσµίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόµενες από την Κ.Υ.Α. κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν και χρησιµοποιούν µη νόµιµους ανελκυστήρες» (δηλαδή τόσο στους συντηρητές όσο και στους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους). Εν προκειµένω τονίζεται η σκοπιµότητα της καλοπροαίρετης συνεργασίας και αλληλοενηµέρωσης µεταξύ ιδιοκτήτη ή διαχειριστή και συντηρητή για την υλοποίηση του σηµαντικού έργου της εφαρµογής των καθοριζοµένων στην Κ.Υ.Α., ώστε να βελτιωθεί το συντοµώτερο η ασφάλεια των ανελκυστήρων, ιδιαίτερα των παλαιών και να γίνει αναβάθµιση γενικά στη λειτουργία τους. Επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙ Στους Πίνακες Α και Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της Κ.Υ.Α., τα αναφερόµενα στα σηµεία 1, 2, 3, 4, 5, και 6 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σύµφωνα. µε τα αντίστοιχα σηµεία του Προτύπου ΕΝ 8180 στο σύνολό τους. Η περιγραφή κατάστασης κινδύνου που περιλαµβάνεται 15

16 στη µεσαία στήλη του Πίνακα είναι απλώς ενδεικτική και σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο σηµείο του Προτύπου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Συνηµµένο: Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 16

17 17

18 18

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1797 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 Αντικατάσταση της υπ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1797 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 Αντικατάσταση της υπ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Αρ. Φυλλου 291 8 Μαρτίου 2002 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας Αθήνα, 07/07 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης πυρκαγιών - καταστροφών Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/03/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/21357 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: gantonatos19@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως: Αθήνα, 04-04 - 2011 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-3332 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ). Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘOΣ 05/12 /2014 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ZAKYNΘΟΥ ιονύσιος Σολωµός Αρ. Πρωτ. ΚΑΖΑΣ/ΥΠ/1491

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320731/17008 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ-νση : Μεσογείων 119 Ταχ-κός Κώδικας : 10192 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΠΟΛ 1163/2016 ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Με την υπ αριθμ. Δ15/οικ/15658/2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2300

Διαβάστε περισσότερα

Α)ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α)ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Τρίπολη, 07-10-2017 Αριθ. Πρωτ.: 258136/88 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας Τ.Κ. 22100 Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1045/2015. Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΠΟΛ 1045/2015. Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. ΠΟΛ 1045/2015 Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛ. 1045/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων Δήμου Παύλου Μελά με CPV Προυπολογισμού : ,20 με ΦΠΑ 23 % Ι.

Θέμα : Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων Δήμου Παύλου Μελά με CPV Προυπολογισμού : ,20 με ΦΠΑ 23 % Ι. Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες : Γ. Αιγίδης Τηλέφωνο : 2313-302.973 : Τεχνικών Υπηρεσιών : Μελετών & Έργων Fax : 2313-302.947 Email : ageorge@pavlosmelas.gr Σταυρούπολη 14/11/2014 Αρ. Μελέτης. : 123 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου. - 215 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α /ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β /ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Εγκατάσταση δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π..

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π.. Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π.. /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:120/2007 Α.Π.: Ε99/31/14-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: κ. Σπ. Ευσταθόπουλο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Τηλ.:210 6969823, 6969824 Fax: 210 6969301 Ερμούπολη, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 14277 Κοινοποίηση κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλός, 30/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κορυδαλλός, 30/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 21/8/2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κορυδαλλός, 30/7/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 32459 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1190234/2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 5-3-2009 Αριθμ.πρωτ.175 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Απόδειξη στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.18969/16-2-2009

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Ο.Ε. & Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΟΕ/ ΕΕ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ 1 Εάν δεν προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 77ΦΛΩΞΥ-ΨΗΥ ΤΗΛ.: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Α Α: 77ΦΛΩΞΥ-ΨΗΥ ΤΗΛ.: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 22 / 10 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 46101 / 4294 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

, - 172, Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα

, - 172, Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα .. c.. ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΟIΚΗΤιΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤιΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑΣ ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/8/2010 ΕΩΣ KAI 27/8/2010

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/8/2010 ΕΩΣ KAI 27/8/2010 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18/8/2010 ΕΩΣ KAI 27/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 22/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 31395 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Απριλίου 2011 ΠΟΛ ΠΡΟΣ : ω Π.Δ.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2011 ΠΟΛ ΠΡΟΣ : ω Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα