Έκδοση 1.0 Φεβρουάριος Πιεστήριο Versant 80 της Xerox Οδηγός ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση 1.0 Φεβρουάριος 2015. Πιεστήριο Versant 80 της Xerox Οδηγός ασφαλείας"

Transcript

1 Έκδοση 1.0 Φεβρουάριος 2015

2 2015 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα Xerox, Xerox µε το εικονιστικό σήµα και Versant είναι εµπορικά σήµατα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονοµασία ENERGY STAR και το σήµα ENERGY STAR είναι σήµατα κατατεθέντα της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών. BR

3 Πίνακας Περιεχομένων 1 Ειδοποιήσεις και πιστοποιήσεις Σηµάνσεις προειδοποίησης Εκποµπές ραδιοσυχνοτήτων Επιτροπή FCC στις ΗΠΑ Στον Καναδά (ICES-003) Έγκριση κυκλωµάτων ασφαλείας ιδιαίτερα χαµηλής τάσης Πιστοποίηση ασφαλείας του προϊόντος Πιστοποιήσεις στην Ευρώπη Συµµόρφωση µε το Πρότυπο αρµονικών ρεύµατος EN :2005 της ΕΕ Συµµόρφωση µε το Πρότυπο flicker EN :2000 της ΕΕ Πληροφορίες για την ασφάλεια Ασφάλεια κατά τη χρήση των λέιζερ Βόρεια Αµερική Ευρώπη (ΕΕ) Ηλεκτρική ασφάλεια Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος Διάταξη αποσύνδεσης Ασφάλεια κατά τη λειτουργία Πληροφορίες σχετικά µε τη συντήρηση Πληροφορίες σχετικά µε τα αναλώσιµα Κασέτες Ηλεκτρικές σκούπες: Διαρροή γραφίτη, ενέργειες καθαρισµού Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον ENERGY STAR (µόνο στις ΗΠΑ) Πληροφορίες για το όζον Ανακύκλωση προϊόντος και απόρριψη εξοπλισµού προς απόσυρση Αφαίρεση ΗΠΑ και Καναδάς Υπερχλωρικό υλικό Ευρωπαϊκή Ένωση Εξοπλισµός που χρησιµοποιείται σε οικιακό περιβάλλον i

4 Πίνακας Περιεχοµένων Εξοπλισµός που χρησιµοποιείται σε επαγγελµατικό περιβάλλον Δήλωση σχετικά µε την µπαταρία Για επαγγελµατίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία - Κανονισµός RoHS Πρόσθετες πληροφορίες Παράνοµο στις ΗΠΑ και στον Καναδά Κανονισµοί αναπαραγωγής αντιγράφων - Ηνωµένες Πολιτείες Κανονισµοί αναπαραγωγής αντιγράφων - Καναδάς Κανονισµοί αναπαραγωγής αντιγράφων - Άλλες χώρες ii

5 1 Ειδοποιήσεις και πιστοποιήσεις Σημάνσεις προειδοποίησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές του προϊόντος στις οποίες υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης τραυµατισµού. hot warning Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές του προϊόντος στις οποίες υπάρχουν θερµαινόµενες επιφάνειες, µε τις οποίες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές του εξοπλισµού που απαιτούν ειδική προσοχή για την αποτροπή τυχόν τραυµατισµού ή τυχόν πρόκλησης ζηµιάς στον εξοπλισµό. laser warning Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει ότι χρησιµοποιείται λέιζερ στον εξοπλισµό και προειδοποιεί το χρήστη προκειµένου να ανατρέξει στις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια. 1-1

6 Ειδοποιήσεις και πιστοποιήσεις Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων Επιτροπή FCC στις ΗΠΑ Αυτός ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια που αφορούν σε ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Α, δυνάµει του Μέρους 15 των Κανονισµών της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεµβολές όταν ο εξοπλισµός λειτουργεί σε επαγγελµατικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµπει ραδιοσυχνότητα και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγχειριδίου, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισµού σε οικιστική περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές, στην οποία περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει µε δικά του έξοδα να αποκαταστήσει τις παρεµβολές. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που δεν έχουν εγκριθεί ειδικά από την Xerox Corporation ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί αυτόν τον εξοπλισµό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για τη διατήρηση της συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς της FCC, πρέπει να χρησιµοποιούνται θωρακισµένα καλώδια µε αυτόν τον εξοπλισµό. Στον Καναδά (ICES-003) Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας "Α" συµµορφώνεται µε τον κανονισµό ICES-003 του Καναδά. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Έγκριση κυκλωμάτων ασφαλείας ιδιαίτερα χαμηλής τάσης Αυτό το προϊόν της Xerox συµµορφώνεται µε τους διάφορους κυβερνητικούς φορείς και εθνικούς κανονισµούς ασφαλείας. Όλες οι θύρες του συστήµατος πληρούν τις προδιαγραφές κυκλωµάτων ασφαλείας ιδιαίτερα χαµηλής τάσης (SELV) για σύνδεση σε συσκευές και δίκτυα του πελάτη. Τυχόν πρόσθετα εξαρτήµατα του πελάτη ή τρίτων µερών που έχουν προσαρτηθεί στο µηχάνηµα πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που έχουν ήδη παρατεθεί. Όλες οι λειτουργικές µονάδες που απαιτούν εξωτερική σύνδεση πρέπει να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία εγκατάστασης. 1-2

7 Ειδοποιήσεις και πιστοποιήσεις Πιστοποίηση ασφαλείας του προϊόντος Αυτό το προϊόν έχει πιστοποιηθεί από τον παρακάτω φορέα, χρησιµοποιώντας τα πρότυπα ασφαλείας που παρατίθενται. Φορέας Underwriters Laboratories Inc. (ΗΠΑ και Καναδάς) Underwriters Laboratories Inc. (Ευρώπη) Πρότυπο UL (2007) 2η έκδοση CSA 22.2 Αρ η έκδοση IEC :2005 (Έκδοση 2) +A1:2009 EN :2006 (Έκδοση 2) +A11:2009 +A1:2010 +A12: 2011 (CB Scheme) Πιστοποιήσεις στην Ευρώπη Η σήµανση CE που υπάρχει στο προϊόν αυτό συµβολίζει τη Δήλωση συµµόρφωσης της Xerox µε τις ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 12 Δεκεμβρίου 2006: Οδηγία 2006/95/EC του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε. Προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό χαµηλής τάσης. 15 Δεκεμβρίου 2004: Οδηγία 2004/108/EC του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε. Προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. 9 Μαρτίου 1999: Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό 1999/5/EC Μπορείτε να προµηθευτείτε µια πλήρη δήλωση συµµόρφωσης, που καθορίζει τις σχετικές οδηγίες και τα αναφερόµενα πρότυπα, από τον τοπικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που δεν έχουν εγκριθεί ειδικά από την Xerox Corporation ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί αυτόν τον εξοπλισµό. Για να είναι δυνατή η λειτουργία αυτού του προϊόντος κοντά σε βιοµηχανικό, επιστηµονικό και ιατρικό (ISM) εξοπλισµό, πρέπει να περιοριστεί η εξωτερική 1-3

8 Ειδοποιήσεις και πιστοποιήσεις ακτινοβολία του εξοπλισµού ISM ή να ληφθούν ειδικά µέτρα µείωσης της ακτινοβολίας. Η παρούσα συσκευή είναι προϊόν Κατηγορίας Α σε οικιακό περιβάλλον. Αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές σε ραδιοσυχνότητες, στην οποία περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να απαιτείται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Με αυτόν τον εξοπλισµό πρέπει να χρησιµοποιούνται θωρακισµένα καλώδια ώστε να διατηρείται η συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/108/EC του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Συμμόρφωση με το Πρότυπο αρμονικών ρεύματος EN :2005 της ΕΕ "Εξοπλισµός που συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN :2005" Αυτός ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN :2005, το οποίο ορίζει όρια για αρµονικές ρεύµατος που µπορεί να παράγει ο εξοπλισµός ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. Η συµµόρφωση βασίζεται στην εφαρµογή ορίων που δικαιολογούν την εγκατάσταση και την χωρίς όρους σύνδεση στο δηµόσιο δίκτυο παροχής χαµηλής τάσης. Συμμόρφωση με το Πρότυπο flicker EN :2000 της ΕΕ "Εξοπλισµός που συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN :2000" Αυτός ο εξοπλισµός είναι κατάλληλος για χρήση µόνο σε χώρους που διαθέτουν χωρητικότητα ρεύµατος ίση µε ή µεγαλύτερη από 100 Amp ανά φάση. 1-4

9 2 Πληροφορίες για την ασφάλεια Αυτό το προϊόν Xerox και τα συνιστώµενα αναλώσιµα έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί προκειµένου να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτές περιλαµβάνουν την έγκριση του οργανισµού ασφαλείας και την εξασφάλιση συµµόρφωσης µε τα καθιερωµένα περιβαλλοντικά πρότυπα. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν τη λειτουργία του προϊόντος και ανατρέχετε σε αυτές, όπως απαιτείται, για τη διασφάλιση της µακροχρόνιας και ασφαλούς λειτουργίας του προϊόντος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο έλεγχος ασφαλείας και οι επιδόσεις αυτού του προϊόντος έχουν επαληθευτεί µε τη χρήση µόνο υλικών της Xerox. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν µη εξουσιοδοτηµένη µετατροπή, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει την προσθήκη νέων λειτουργιών ή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, ενδέχεται να επηρεάσει την πιστοποίηση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Xerox. 2-1

10 Πληροφορίες για την ασφάλεια Ασφάλεια κατά τη χρήση των λέιζερ Βόρεια Αμερική Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε τα πρότυπα ασφαλείας και έχει πιστοποιηθεί ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1 βάσει των ισχυόντων κανονισµών του Κέντρου Συσκευών και Ραδιολογικής Υγείας (CDRH) της Διεύθυνσης Ελέγχου Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) των Ηνωµένων Πολιτειών που αφορούν σε προϊόντα λέιζερ. Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε τα πρότυπα επιδόσεων της FDA που αφορούν σε προϊόντα λέιζερ, εκτός αποκλίσεων δυνάµει της Κοινοποίησης Προϊόντος Λέιζερ αρ. 50 της 24ης Ιουνίου Αυτοί οι κανονισµοί ισχύουν για προϊόντα λέιζερ που διατίθενται στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών. Η ετικέτα του µηχανήµατος υποδεικνύει τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς του CDRH και πρέπει να επικολλάται σε προϊόντα λέιζερ που διατίθενται στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτό το προϊόν δεν εκπέµπει επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ. laser warning Η χρήση στοιχείων ελέγχου, οι ρυθµίσεις ή η εκτέλεση διαδικασιών που διαφέρουν από εκείνες που καθορίζονται στον παρόντα οδηγό µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την επικίνδυνη έκθεση σε φως λέιζερ. Καθώς η ακτινοβολία που εκπέµπεται εντός αυτού του προϊόντος περιορίζεται εντελώς µέσα στο προστατευτικό περίβληµα και τα εξωτερικά καλύµµατα, η δέσµη φωτός λέιζερ δεν µπορεί να διαφύγει από το µηχάνηµα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης λειτουργίας του µηχανήµατος από το χρήστη. Αυτό το προϊόν περιέχει ετικέτες προειδοποίησης για λέιζερ. Αυτές οι ετικέτες προορίζονται για χρήση από τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox και βρίσκονται επάνω ή κοντά στα καλύµµατα ή στα προστατευτικά περιβλήµατα που απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαλείων για την αφαίρεσή τους. Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύµµατα. Δεν υπάρχουν περιοχές που µπορούν να επισκευαστούν από το χειριστή πίσω από αυτά τα καλύµµατα. Ευρώπη (ΕΕ) Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε το πρότυπο ασφαλείας IEC : 2007 (Έκδοση 2). Αυτός ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα πρότυπα επιδόσεων των προϊόντων λέιζερ, τα οποία έχουν καθοριστεί από κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς ως προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1. Δεν εκπέµπει επικίνδυνη ακτινοβολία, καθώς η δέσµη είναι εντελώς έγκλειστη καθ' όλες τις φάσεις λειτουργίας και συντήρησης από τον πελάτη. 2-2

11 Πληροφορίες για την ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση στοιχείων ελέγχου, οι ρυθµίσεις ή η εκτέλεση διαδικασιών που διαφέρουν από εκείνες που καθορίζονται στον παρόντα οδηγό µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Αυτό το προϊόν περιέχει ετικέτες προειδοποίησης για λέιζερ. Αυτές οι ετικέτες προορίζονται για χρήση από τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox και βρίσκονται επάνω ή κοντά στα καλύµµατα ή στα προστατευτικά περιβλήµατα που απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαλείων για την αφαίρεσή τους. Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύµµατα. Δεν υπάρχουν περιοχές που µπορούν να επισκευαστούν από το χειριστή πίσω από αυτά τα καλύµµατα. Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σχετικά µε το προϊόν ή τα υλικά που παρέχονται από την Xerox, καλέστε τον παρακάτω αριθµό: +44 (0) Ηλεκτρική ασφάλεια Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει αυτόν τον εξοπλισµό. Συνδέστε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας σε µια σωστά γειωµένη πρίζα. Μη χρησιµοποιείτε µπαλαντέζα. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν είναι γειωµένη η πρίζα, συµβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο. Μην χρησιµοποιείτε βύσµα που διαθέτει πόλο γείωσης για να συνδέσετε αυτόν τον εξοπλισµό σε πρίζα χωρίς τερµατικό γείωσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ενδέχεται να πάθετε σοβαρή ηλεκτροπληξία εάν δεν έχει γειωθεί σωστά η πρίζα. Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα σε σηµεία που µπορεί κάποιος να πατήσει ή να σκοντάψει στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην παρακάµπτετε ή απενεργοποιείτε τις ηλεκτρικές ή µηχανικές διατάξεις ασφαλείας. Μην φράσσετε τις οπές εξαερισµού. Αυτές οι οπές αποτρέπουν την υπερθέρµανση του µηχανήµατος. Ποτέ µη σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους µέσα στις υποδοχές ή στις οπές αυτού του εξοπλισµού. Η επαφή µε κάποιο σηµείο τάσης ή βραχυκύκλωµα σε κάποιο εξάρτηµα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. 2-3

12 Πληροφορίες για την ασφάλεια Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, απενεργοποιήστε αµέσως το µηχάνηµα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Καλέστε έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox για τη διόρθωση του προβλήµατος. Το µηχάνηµα παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή οσµές. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά ή έχει φθαρεί. Ένας ασφαλειοδιακόπτης στον ηλεκτρικό πίνακα, µια ασφάλεια ή κάποια άλλη διάταξη ασφαλείας έχει καεί. Έχει χυθεί υγρό στο µηχάνηµα. Το µηχάνηµα είναι εκτεθειµένο σε νερό. Κάποιο εξάρτηµα του µηχανήµατος έχει υποστεί ζηµιά. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τον τύπο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος που υποδεικνύεται στην ετικέτα της πινακίδας στοιχείων του προϊόντος. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος πληροί τις απαιτήσεις, συµβουλευτείτε έναν πιστοποιηµένο ηλεκτρολόγο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτός ο εξοπλισµός πρέπει να είναι συνδεδεµένος σε ένα προστατευτικό κύκλωµα γείωσης. Αυτός ο εξοπλισµός διαθέτει ρευµατολήπτη µε προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης. Ο ρευµατολήπτης ταιριάζει µόνο σε γειωµένη πρίζα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας. Αν δεν µπορείτε να εισαγάγετε τον ρευµατολήπτη στην πρίζα, επικοινωνήστε µε έναν πιστοποιηµένο ηλεκτρολόγο και ζητήστε του να αντικαταστήσει το ρευµατοδότη. ΠΡΟΣΟΧΗ Συνδέετε πάντα τον εξοπλισµό σε µια σωστά γειωµένη πρίζα. Σε περίπτωση αµφιβολίας, φροντίστε να ελεγχθεί η πρίζα από εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο. Διάταξη αποσύνδεσης Το καλώδιο τροφοδοσίας αποτελεί τη διάταξη αποσύνδεσης αυτού του εξοπλισµού. Για τη διακοπή κάθε ηλεκτρικής παροχής από το µηχάνηµα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 2-4

13 Πληροφορίες για την ασφάλεια Ασφάλεια κατά τη λειτουργία Ο εξοπλισµός και τα αναλώσιµα της Xerox έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί προκειµένου να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτές περιλαµβάνουν τη διεξαγωγή ελέγχων από τον οργανισµό ασφαλείας, την έγκριση αυτού και την εξασφάλιση συµµόρφωσης µε τα καθιερωµένα περιβαλλοντικά πρότυπα. Η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση των ακόλουθων οδηγιών ασφαλείας θα διασφαλίσει τη µακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία του µηχανήµατός σας: Χρησιµοποιείτε τα υλικά και τα αναλώσιµα που είναι ειδικά σχεδιασµένα για το µηχάνηµά σας. Η χρήση µη κατάλληλων υλικών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την κακή απόδοση του µηχανήµατος και να δηµιουργήσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που επισηµαίνονται επάνω στο µηχάνηµα ή παρέχονται µε αυτό. Τοποθετήστε το µηχάνηµα σε δωµάτιο µε επαρκή χώρο για αερισµό και επισκευή. Τοποθετήστε το µηχάνηµα σε επίπεδη και στερεή επιφάνεια (όχι σε παχιά µοκέτα) που µπορεί να στηρίξει το βάρος του. Μην επιχειρείτε τη µετακίνηση του µηχανήµατος. Η διάταξη σταθεροποίησης που χρησιµοποιήθηκε κατά την εγκατάσταση του µηχανήµατος ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στη µοκέτα ή στο πάτωµα. Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα κοντά σε πηγή θερµότητας. Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα σε άµεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα στην ίδια ευθεία µε τον ψυχρό αέρα ενός συστήµατος κλιµατισµού. Μην τοποθετείτε τα δοχεία καφέ ή άλλου υγρού επάνω στο µηχάνηµα. Μην φράσσετε ή καλύπτετε τις υποδοχές και τις οπές του µηχανήµατος. Μην επιχειρείτε να παρακάµψετε ηλεκτρικές ή µηχανικές διατάξεις ενδασφάλισης. hot warning Φροντίστε να είστε προσεχτικοί κατά την εργασία σε περιοχές στις οποίες υπάρχει αυτό το σύµβολο προειδοποίησης. Οι περιοχές αυτές ενδέχεται να είναι πολύ θερµές και δεν πρέπει να τις αγγίζετε. Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σχετικά µε το µηχάνηµα ή τα υλικά, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Xerox. 2-5

14 Πληροφορίες για την ασφάλεια Πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση Τυχόν διαδικασίες συντήρησης του προϊόντος που διεξάγονται από το χειριστή περιγράφονται στα έγγραφα για τον χρήστη τα οποία παρέχονται µαζί µε το προϊόν. Μην διεξάγετε εργασίες συντήρησης σε αυτό το προϊόν, οι οποίες δεν περιγράφονται στα έγγραφα για τον πελάτη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά ψεκασµού. Τα καθαριστικά ψεκασµού µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή να είναι εύφλεκτα όταν χρησιµοποιούνται σε ηλεκτροµηχανικό εξοπλισµό. Χρησιµοποιείτε αναλώσιµα και υλικά καθαρισµού µόνο όπως προβλέπεται στην ενότητα "Χειριστής" του παρόντος εγχειριδίου. Μην αφαιρείτε τα καλύµµατα ή τις προστατευτικές διατάξεις που στερεώνονται µε βίδες. Πίσω από αυτά τα καλύµµατα δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να συντηρηθούν ή να επισκευαστούν από εσάς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το µηχάνηµα της Xerox διαθέτει µια διάταξη εξοικονόµησης ενέργειας για την εξοικονόµηση ισχύος όταν το µηχάνηµα δεν χρησιµοποιείται. Μπορείτε να αφήνετε το µηχάνηµα συνεχώς ενεργοποιηµένο. hot warning Η θερµοκρασία στις µεταλλικές επιφάνειες στην περιοχή του φούρνου είναι πολύ υψηλή. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί κατά την αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού σε αυτήν την περιοχή και αποφεύγετε την επαφή µε τις µεταλλικές επιφάνειες. Πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα Αποθηκεύστε όλα τα αναλώσιµα σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία ή στον περιέκτη. Φυλάσσετε όλα τα αναλώσιµα µακριά από παιδιά. Ποτέ µην πετάτε γραφίτη, κασέτες εκτύπωσης ή περιέκτες γραφίτη σε γυµνή φλόγα. 2-6

15 Πληροφορίες για την ασφάλεια Κασέτες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κατά το χειρισµό κασετών, όπως κασέτες γραφίτη ή µονάδα φούρνου, αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα ή τα µάτια. Η επαφή µε τα µάτια ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό και φλεγµονή. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε την κασέτα. Κάτι τέτοιο µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια. Ηλεκτρικές σκούπες: Διαρροή γραφίτη, ενέργειες καθαρισμού Χρησιµοποιήστε σκούπα ή ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τυχόν διασκορπισµένο γραφίτη. Σκουπίστε αργά για να ελαχιστοποιήσετε τη δηµιουργία σκόνης κατά το καθάρισµα. Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα, η συσκευή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί για καύσιµη σκόνη (για παράδειγµα, κινητήρας µε προστασία από εκρήξεις και µη αγώγιµος σωλήνας). 2-7

16 Πληροφορίες για την ασφάλεια 2-8

17 3 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον ENERGY STAR (μόνο στις ΗΠΑ) Ως συνεργάτης του ENERGY STAR, η Xerox Corporation πιστοποιεί ότι αυτό το µηχάνηµα Xerox είναι πλήρως συµβατό µε τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας. Η ονοµασία ENERGY STAR και το σήµα ENERGY STAR αποτελούν σήµατα κατατεθέντα στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το Πρόγραµµα εξοπλισµού απεικόνισης ENERGY STAR είναι µια οµαδική προσπάθεια µεταξύ των κυβερνήσεων των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και της βιοµηχανίας εξοπλισµού γραφείων για την προώθηση φωτοτυπικών, εκτυπωτών, συσκευών φαξ, πολυµηχανηµάτων, προσωπικών υπολογιστών και οθονών που εξοικονοµούν ενέργεια. Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα προϊόντα βοηθά στην καταπολέµηση του νέφους, της όξινης βροχής και των µακροπρόθεσµων κλιµατολογικών αλλαγών, µε την ελάττωση των εκποµπών που προκαλούνται από την παραγωγή ηλεκτρισµού. 3-1

18 Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον Ο εξοπλισµός ENERGY STAR της Xerox προρυθµίζεται από το εργοστάσιο. Το µηχάνηµά σας θα παραδοθεί µε το χρονοδιακόπτη για µετάβαση στη Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας µετά την τελευταία εργασία αντιγραφής/εκτύπωσης ρυθµισµένο στα 1 λεπτά για τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ισχύος και στα 1 λεπτά για τη λειτουργία αδράνειας. Μια πιο αναλυτική περιγραφή αυτής της λειτουργίας µπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Συντήρηση" αυτού του οδηγού χρήσης. Αυτό το µηχάνηµα της Xerox έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις ENERGY STAR κατά την ηµεροµηνία αυτού του εντύπου. Για ενηµερώσεις, ανατρέξτε στις τοποθεσίες ή Πληροφορίες για το όζον Αυτό το προϊόν παράγει όζον κατά την κανονική λειτουργία του. Το όζον είναι βαρύτερο από τον αέρα και η ποσότητα εξαρτάται από τον όγκο των εκτυπώσεων. Εγκαταστήστε το σύστηµα σε ένα καλά αεριζόµενο δωµάτιο. Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το όζον, ζητήστε το έντυπο της Xerox µε τίτλο "Facts About Ozone" (κωδικός προϊόντος 610P64653), καλώντας τον αριθµό ASK-XEROX στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον Καναδά. Για τις άλλες αγορές, επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Xerox. Ανακύκλωση προϊόντος και απόρριψη εξοπλισμού προς απόσυρση Αφαίρεση Οι µπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται µόνο από υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης που έχει εγκριθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΗΠΑ και Καναδάς Εάν είστε υπεύθυνοι για την απόρριψη του προϊόντος της Xerox, λάβετε υπόψη ότι το προϊόν περιέχει λάµπα(ες) µε υδράργυρο και ενδέχεται να περιέχει µόλυβδο, υπερχλωρικό άλας και άλλα υλικά των οποίων η απόρριψη µπορεί να ρυθµίζεται νοµικά για περιβαλλοντικούς λόγους. Η παρουσία µολύβδου, υδραργύρου και υπερχλωρικού άλατος είναι πλήρως σύµφωνη µε τους διεθνείς κανονισµούς που ισχύουν κατά τη στιγµή διοχέτευσης του προϊόντος στην αγορά. 3-2

19 Η Xerox εφαρµόζει ένα παγκόσµιο πρόγραµµα επιστροφής και επαναχρησιµοποίησης/ανακύκλωσης εξοπλισµού. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Xerox (1-800-ASK-XEROX) για να βεβαιωθείτε εάν αυτό το προϊόν της Xerox εµπίπτει στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προγράµµατα της Xerox, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Για πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση και την απόρριψη, επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, µπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην τοποθεσία Web της Electronic Industries Alliance: Υπερχλωρικό υλικό Το συγκεκριµένο προϊόν ενδέχεται να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες συσκευές που περιέχουν υπερχλωρικό άλας, όπως µπαταρίες. Ενδέχεται να απαιτείται ειδικός χειρισµός. Ανατρέξτε στη διεύθυνση Ευρωπαϊκή Ένωση Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε οικιακό περιβάλλον Η ύπαρξη αυτού του συµβόλου στον εξοπλισµό σας αποτελεί επιβεβαίωση του ότι δεν πρέπει να τον απορρίπτετε µαζί µε τα οικιακά απόβλητα. Προς συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, ο οποίος έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του και πρόκειται να απορριφθεί, πρέπει να διαχωρίζεται από τα οικιακά απορρίµµατα. Τα νοικοκυριά εντός των κρατών µελών της ΕΕ µπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τον χρησιµοποιηµένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό τους εξοπλισµό σε ειδικές εγκαταστάσεις περισυλλογής αποβλήτων. Επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές απόρριψης αποβλήτων για περισσότερες πληροφορίες. Σε ορισµένα κράτη µέλη, ενδέχεται να σας ζητηθεί η δωρεάν επιστροφή του παλαιού σας εξοπλισµού από τον τοπικό µεταπωλητή κατά την αγορά νέου εξοπλισµού. Απευθυνθείτε στον µεταπωλητή για πληροφορίες. 3-3

20 Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό περιβάλλον Η ύπαρξη αυτού του συµβόλου στον εξοπλισµό σας αποτελεί επιβεβαίωση ότι πρέπει να τον απορρίπτετε σύµφωνα µε τις συµφωνηµένες εθνικές διαδικασίες. Προς συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ο χειρισµός ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ο οποίος έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του και πρόκειται να απορριφθεί, πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες. Πριν την απόρριψη, επικοινωνήστε µε τον τοπικό µεταπωλητή ή τον αντιπρόσωπο της Xerox για πληροφορίες σχετικά µε την επιστροφή εξοπλισµού που έχει φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Δήλωση σχετικά με την μπαταρία Αυτά τα σύµβολα στα προϊόντα, ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα, σηµαίνουν ότι τα χρησιµοποιηµένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και µπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται µαζί µε τα γενικά οικιακά απορρίµµατα. Για τη σωστή διαχείριση, περισυλλογή και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων και χρησιµοποιηµένων µπαταριών, παρακαλούµε να τα µεταφέρετε σε κατάλληλα σηµεία περισυλλογής, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας σας και τις Οδηγίες 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ. Διασφαλίζοντας την σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων και των µπαταριών συντελείτε στην εξοικονόµηση πολύτιµων πόρων και στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον που θα µπορούσαν να προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισµό αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την περισυλλογή και την ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και µπαταριών, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης αποβλήτων της περιοχής σας ή το σηµείο πώλησης από όπου αγοράσατε τα προϊόντα. Ενδέχεται να επιβάλλονται ποινές για την ακατάλληλη απόρριψη αυτών των αποβλήτων, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 3-4

21 Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον Για επαγγελματίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον αντιπρόσωπο ή τον προµηθευτή σας για περαιτέρω πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτά τα σύµβολα ισχύουν µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα, επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας για να µάθετε το σωστό τρόπο απόρριψης. Αφαίρεση Οι µπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται µόνο από υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης που έχει εγκριθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Τουρκία - Κανονισμός RoHS "Σύµφωνα µε το Άρθρο 7(d), δια του παρόντος πιστοποιούµε ότι αυτό το προϊόν είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό περί ΗΗΕ, EEE yönetmeliğine uygundur" Πρόσθετες πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια που αφορούν σε αυτό το προϊόν και τα αναλώσιµα της Xerox, επικοινωνήστε µε τις ακόλουθες γραµµές εξυπηρέτησης πελατών: ΗΠΑ: ASK-XEROX Καναδάς: ASK-XEROX Ευρώπη: Άλλες χώρες: Επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές απόρριψης αποβλήτων και ζητήστε οδηγίες σχετικά µε τις διαδικασίες απόρριψης. Για ερωτήσεις και απορίες στις Ηνωµένες Πολιτείες, επισκεφθείτε την τοποθεσία και εισαγάγετε έναν όρο όπως PSDS, στο πεδίο Search (Αναζήτηση). 3-5

22 Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον Για πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια του προϊόντος σε χώρες εκτός των ΗΠΑ, επισκεφτείτε την τοποθεσία και χρησιµοποιήστε το σύνδεσµο αλλαγής για να επιλέξετε τη χώρα. 3-6

23 Παράνομο στις ΗΠΑ και στον Καναδά 4 Κανονισμοί αναπαραγωγής αντιγράφων - Ηνωμένες Πολιτείες Σύµφωνα µε νοµοθετική ρύθµιση του Κογκρέσου, απαγορεύεται η αναπαραγωγή των ακόλουθων εγγράφων, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Ποινές µε πρόστιµο ή φυλάκιση επιβάλλονται σε όσους προβαίνουν στην παράνοµη αναπαραγωγή εγγράφων. Μετοχές ή χρεόγραφα της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών, όπως: - Πιστοποιητικά χρέους - Εθνικό νόµισµα - Αποδείξεις οµολόγων - Γραµµάτια Οµοσπονδιακής Αποθεµατικής Τράπεζας - Χρεόγραφα αργυρού - Χρεόγραφα χρυσού - Οµόλογα Ηνωµένων Πολιτειών - Οµόλογα - Γραµµάτια Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού Συστήµατος - Κλασµατικά νοµίσµατα - Πιστοποιητικά καταθέσεων - Χαρτονοµίσµατα - Οµόλογα και µετοχές ορισµένων κυβερνητικών φορέων, όπως FHA, κτλ. 4-1

24 Παράνοµο στις ΗΠΑ και στον Καναδά - Οµόλογα (τα αποταµιευτικά οµόλογα των ΗΠΑ µπορούν να φωτογραφηθούν µόνο για λόγους δηµοσιότητας σε συνδυασµό µε την εκστρατεία πωλήσεων αυτών των οµολόγων). - Χαρτόσηµα εφορίας. Εάν είναι απαραίτητη η αναπαραγωγή ενός νοµικού εγγράφου το οποίο φέρει ακυρωµένο χαρτόσηµο, η αναπαραγωγή του είναι εφικτή µε την προϋπόθεση ότι το έγγραφο θα χρησιµοποιηθεί για νόµιµους σκοπούς. - Γραµµατόσηµα, ακυρωµένα ή µη. Για φιλοτελικούς σκοπούς, τα γραµµατόσηµα µπορούν να φωτογραφηθούν, εφόσον η αναπαραγωγή είναι ασπρόµαυρη και µικρότερη από 75% ή µεγαλύτερη από 150% των γραµµικών διαστάσεων του πρωτοτύπου. - Ταχυδροµικές επιταγές - Λογαριασµοί, επιταγές ή εντολές πληρωµής χρηµάτων, την ανάληψη των οποίων πραγµατοποίησαν εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των Ηνωµένων Πολιτειών. - Χαρτόσηµα και αντιπροσωπευτικές αξίες οποιασδήποτε ονοµαστικής αξίας, που εκδόθηκαν ή ενδέχεται να εκδοθούν στα πλαίσια κάποιου Νόµου του Κογκρέσου. Αναπροσαρµοσµένα πιστοποιητικά αποζηµίωσης για βετεράνους των Παγκοσµίων Πολέµων. Μετοχές ή χρεόγραφα κάθε ξένης κυβέρνησης, τράπεζας ή εταιρείας. Υλικό που προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα, εκτός αν έχει ληφθεί άδεια από τον κάτοχο των δικαιωµάτων ή αν η αναπαραγωγή εµπίπτει στην έννοια της "ορθής χρήσης" ή των διατάξεων του νόµου περί πνευµατικών δικαιωµάτων οι οποίες σχετίζονται µε τα δικαιώµατα αναπαραγωγής που αφορούν στις βιβλιοθήκες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις διατάξεις µπορείτε να αποκτήσετε από το Γραφείο προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, Washington, D.C Ζητήστε την εγκύκλιο R21.5. Πιστοποιητικά υπηκοότητας ή πολιτογράφησης. Επιτρέπεται η φωτογράφηση πιστοποιητικών πολιτογράφησης της αλλοδαπής. Διαβατήρια. Επιτρέπεται η φωτογράφηση διαβατηρίων της αλλοδαπής. Έγγραφα µετανάστευσης. Κάρτες στράτευσης. Έγγραφα Στρατολογίας τα οποία περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε από τις παρακάτω πληροφορίες για τους εγγεγραµµένους: - Έσοδα ή εισόδηµα - Πρακτικά δικαστηρίου - Φυσική ή πνευµατική κατάσταση - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης - Προηγούµενη στρατιωτική θητεία - Εξαίρεση: Τα απολυτήρια στρατού στις Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν να φωτογραφηθούν. 4-2

25 Υπηρεσιακά σήµατα, ταυτότητες, άδειες εισόδου ή σήµατα που φέρει το στρατιωτικό προσωπικό ή µέλη διαφόρων κυβερνητικών φορέων, όπως το FBI, το Υπουργείο Οικονοµικών, κτλ. (εκτός και αν η φωτογράφηση είναι εντολή του επικεφαλής ενός τέτοιου τµήµατος ή γραφείου.) Η αναπαραγωγή των παρακάτω απαγορεύεται σε ορισµένες πολιτείες: - Άδεια αυτοκινήτου - Άδειες οδήγησης - Τίτλοι ιδιοκτησίας αυτοκινήτου Παράνοµο στις ΗΠΑ και στον Καναδά Η παραπάνω λίστα δεν εξαντλείται και δεν αναλαµβάνεται ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβεια. Σε περίπτωση αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το δικηγόρο σας. Κανονισμοί αναπαραγωγής αντιγράφων - Καναδάς Σύµφωνα µε κοινοβουλευτική νοµοθετική ρύθµιση, απαγορεύεται η αναπαραγωγή των ακόλουθων εγγράφων, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Ποινές µε πρόστιµο ή φυλάκιση µπορεί να επιβληθούν σε όσους κριθούν ένοχοι αναπαραγωγής τέτοιων θεµάτων. Τρέχοντα χαρτονοµίσµατα. Μετοχές ή χρεόγραφα µιας κυβέρνησης ή τράπεζας. Έγγραφα λογαριασµών ή εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. Η δηµόσια σφραγίδα του Καναδά ή µιας επαρχίας ή η σφραγίδα ενός δηµόσιου φορέα ή αρχής στον Καναδά ή ενός δικαστηρίου. Προκηρύξεις, εντολές, κανονισµοί ή διορισµοί, ή αναγγελίες αυτών (µε σκοπό να δηµιουργήσουν ψευδές αντίγραφο, το οποίο δήθεν έχει εκτυπωθεί από το τυπογραφείο της Βασίλισσας του Καναδά ή από αντίστοιχο τυπογραφείο µιας επαρχίας). Σήµατα, σηµάνσεις, σφραγίδες, περιτυλίγµατα ή σχέδια που χρησιµοποιούνται από την Κυβέρνηση του Καναδά ή µιας επαρχίας, ή για λογαριασµό της, από την κυβέρνηση άλλης χώρας εκτός του Καναδά ή από ένα τµήµα, ένα συµβούλιο, µια επιτροπή ή έναν οργανισµό που έχει ιδρύσει η Κυβέρνηση του Καναδά ή µιας επαρχίας ή η κυβέρνηση άλλης χώρας εκτός του Καναδά. Ανάγλυφη σφραγίδα ή αυτοκόλλητο χαρτόσηµο που χρησιµοποιείται για λόγους εσόδων από την Κυβέρνηση του Καναδά ή από µια επαρχία ή από την κυβέρνηση άλλης πολιτείας εκτός του Καναδά. Έγγραφα, µητρώα ή αρχεία που διατηρούνται από δηµόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν αναλάβει το καθήκον να εκδίδουν πιστοποιηµένα αντίγραφα αυτών, όπου το αντίγραφο δεν αποτελεί πιστοποιηµένο αντίγραφο αυτών. 4-3

26 Παράνοµο στις ΗΠΑ και στον Καναδά Υλικό που προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα ή εµπορικά σήµατα οποιουδήποτε είδους χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του υλικού που προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα ή του εµπορικού σήµατος. Η παραπάνω λίστα παρέχεται για διευκόλυνση και βοήθεια, αλλά δεν είναι πλήρης και δεν αναλαµβάνεται ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά της. Σε περίπτωση αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το δικηγόρο σας. Κανονισμοί αναπαραγωγής αντιγράφων - Άλλες χώρες Η αντιγραφή κάποιων εγγράφων ενδέχεται να είναι παράνοµη στη χώρα σας. Ποινές προστίµου ή φυλάκισης ενδέχεται να επιβληθούν σε όσους προβαίνουν στην αναπαραγωγή τέτοιων εγγράφων. Χαρτονοµίσµατα Τραπεζογραµµάτια και επιταγές Τραπεζικά και κυβερνητικά οµόλογα και χρεόγραφα Διαβατήρια και ταυτότητες Υλικό πνευµατικών δικαιωµάτων ή εµπορικά σήµατα χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου Γραµµατόσηµα και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι τίτλοι Αυτή η λίστα δεν εκθέτει όλες τις περιπτώσεις και δεν αναλαµβάνεται καµία ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά της. Σε περίπτωση αµφιβολίας, επικοινωνήστε µε τον νοµικό σας σύµβουλο. 4-4

27

28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης»

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση της

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59. Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Οκτώβριο, στις χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 19, Οκτώβριος 2012 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Εμείς πιστεύουμε ότι για να βγει η Άμυνα της χώρας από τα σημερινά αδιέξοδα και να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, δεν αρκεί απλά να ξεπεράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012 ΘΕΜΑ: 12 ο Ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Trans. D.A/Koss/LLM (EU Law) (UKC), MA (Soc. Sciences) (OU) 17 Ιουνίου 2015 1

Trans. D.A/Koss/LLM (EU Law) (UKC), MA (Soc. Sciences) (OU) 17 Ιουνίου 2015 1 1 Ένα σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο για την Κίνα; Tony Andréani & Rémy Herrera Κριτικές παρατηρήσεις στο βιβλίο των Μ. Αλιετά & Γκούο Μπάι «Ο Κινέζικος Δρόμος: Καπιταλισμός και Αυτοκρατορία» Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : / - - 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ #. # ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : / - - 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ #. # ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : / - - 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ #. # ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας -

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 ANOIXTO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Κύκλοι χειμερινό εξάμηνο: 114 Ζητήματα Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»

«ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 Το 32 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κορύφωση της πολυδιάστατης

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ WATT AND VOLT AE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1 Τ: 801 700 7080, FAX: 210 3619835 info@watt-volt.gr - www.watt-volt.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ναύπλιο 7 4 2015 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέμα «Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012» Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΑ: ΑΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ασφαλέστατα, σε θεωρητικό επίπεδο κάποιες αρχές οι οποίες απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Μάρτιος 2013 Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από μια επιστημονική ομάδα η οποία επιλέχθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό από τους φορείς «Αλληλεγγύη Κρήτης» και την «Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.» υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση VICTORIA ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/1.5.2006 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον ασφαλισµένο ή λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ιανουάριος 2016 1. Εισαγωγή Το πλέον χαρακτηριστικό ίσως στοιχείο του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005 Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ Η φωτογραφία του έξυπνου, χαµογελαστού προσώπου της ιδώς Σωτηρίου µε τον κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα