ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ"

Transcript

1 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η συνθήκη του Άµστερνταµ σφράγισε µια ιστορική περίοδο που ξεκίνησε πριν από τις συγκλονιστικές εξελίξεις του 89, δροµολόγησε ένα νέο συµβιβασµό µεταξύ των κυρίαρχων πολιτικών δυνάµεων της Ευρώπης,που σφραγιστηκε µε την συνθήκη του Μάαστριχτ και κατέληξε στην υπογραφή της νέας Συνθήκης του Αµστερντάµ το τέλος του έκα περίπου χρόνια ξετυλίχτηκαν µπροστά στους Ευρωπαίους πολίτες για να θεσµοθετηθούν η παντοδυναµία της αγοράς,η απελευθέρωση των συναλλαγών και του εµπορίου, η θεοποίηση του ανταγωνισµού, τα νέα ισχυρά κέντρα µονεταριστικής διαχείρισης, (Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών) η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου σε βάρος των εργαζοµένων και των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, η καθιέρωση αυστηρών νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών για την επιτυχία του ενιαίου νοµίσµατος του ΕΥΡΩ. Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής ήταν σκληρά για τους πολίτες της Ευρώπης άνδρες και γυναίκες. Το χάσµα της κοινωνικής και περιφερειακής ανισότητας διευρύνθηκε και η ανεργία εκτινάχθηκε σε διψήφιο αριθµό. Το δηµοκρατικό έλλειµµα της Ε.Ε. µεγάλωσε, το περιβαλλοντικό όραµα θόλωσε, η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης παραµερίστηκε. Η περίοδος που κύλησε µέχρι την ολοκλήρωση της εφαρµογής της συνθήκης του Μάαστριχτ σηµαδεύτηκε από γεγονότα και εξελίξεις που διαµορφώνουν µια νέα πραγµατικότητα στην Ε.Ε. Ο συµβιβασµός µεταξύ των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων του ανταγωνισµού, της αγοράς και των σοσιαλδηµοκρατικών ιδεών της ανάπτυξης έγινε ετεροβαρής και έκλινε υπέρ του νεοφιλελεύθερου προτύπου οργάνωσης κι ανάπτυξης της Ευρώπης. Η ανεργία, η νέα φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισµός, η ξενοφοβία ξεπήδησαν δίπλα στο νέο οικονοµικό πρόταγµα της απελευθέρωσης των συναλλαγών και του εµπορίου, των αναδιαρθρώσεων της αγοράς µε βάση την ευελιξία, την απορρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, την προώθηση του ενιαίου νοµίσµατος µε αυθαίρετες και ανάλγητες επιλογές σταθεροποίησης,την θεοποίηση του ανταγωνισµού. Οι απαιτήσεις της άλλης όψης του συµβιβασµού της µεγέθυνσης του ευρωπαϊκού προϊόντος αποδυναµώθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν. Τα σχέδια της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη και την απασχόληση έµειναν κενό γράµµα. Τηρήθηκαν όµως µε ευλαβική αυστηρότητα τα προγράµµατα σταθεροποίησης, οι µονεταριστικές πολιτικές, οιι δηµοσιονοµικές και συναλλαγµατικές πειθαρχίες. Η πορεία βελτίωσης των ονοµαστικών δεικτών συνοδεύτηκε µε την παραµόρφωση του κοινωνικού προσώπου της Ευρώπης και του κράτους-ευηµερίας που οικοδοµήθηκαν όλη την µεταπολεµική περίοδο. Οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών βρέθηκαν µπλεγµένες µέσα σε ένα αυστηρό µονεταριστικό δίκτυο µε περιορισµένες δυνατότητες άσκησης µακροοικονοµικής πολιτικής και πλήρη αδυναµία εφαρµογής συµβατικών οικονοµικών πολιτικών για την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία, την απασχόληση. Ο ΣΥΝ, µε απόφαση της Κεντρικής του Επιτροπής (21/6/97) µετά την κατάληξη της ιακυβερνητικής ιάσκεψης του Αµστερνταµ, διαπίστωνε: Η αναγκαία κοινωνική και δηµοκρατική στροφή στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν έγινε στο Αµστερνταµ.

2 Η προοδευτική αναθεώρηση της συνθήκης του Μάαστριχτ παραµένει ζητούµενο. Οι συµβιβασµοί που υιοθετήθηκαν και αποτυπώθηκαν στη διαδικασία και τα κείµενα των πρωτοκόλλων και των ψηφισµάτων δεν θίγουν ουσιαστικά τον πυρήνα της µονόπλευρης αποκλειστικά νοµισµατικής φιλοσοφίας της συνθήκης του Μάαστριχτ, όπως επαναδιατυπώνεται στο Σύµφωνο Σταθερότητας που υιοθετήθηκε. Για τα αποτελέσµατα αυτά της Συνόδου του Αµστερνταµ σοβαρό µερίδιο ευθύνης φέρει η ελληνική κυβέρνηση. Προσήλθε µε ένα γενικό σχέδιο διαπραγµάτευσης, χωρίς τακτική και συµµαχίες στα µείζονα ζητήµατα, µε την γραµµή του βλέποντας και κάνοντας, αυτοπεριορισµένη στα λεγόµενα ειδικού ενδιαφέροντος ζητήµατα. Σήµερα που λίγους µήνες µετά την επικύρωση της συνθήκης από τους 15 ηγέτες, στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης παρατηρούνται: Μονοµερείς προσπάθειες ολοκλήρωσης της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενοποίησης και της καθιέρωσης του Ενιαίου Νοµίσµατος χωρίς προοπτική πολιτικής ενοποίησης και κυρίως χωρίς κοινωνική συνοχή και πραγµατική οικονοµική σύγκλιση. Οι τοµείς της απασχόλησης, της κατανοµής των εισοδηµάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέµησης της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού µένουν ουσιαστικά έξω από τις νέες συνθήκες του Αµστερνταµ. Η περίφηµη άλλωστε αναβάθµιση της πολιτικής ενοποίησης που θα ικανοποιούσε κυρίως το µεγάλο δηµοκρατικό έλλειµµα της Ενωσης παραµερίστηκε οριστικά. Αντίθετα επιβλήθηκε η ρήτρα ευελιξίας (δηλαδή οι προωθηµένες µορφές ιδιαίτερης συνεργασίας µεταξύ κρατών-µελών) που επιβάλλει τη διαφοροποιηµένη µορφή ολοκλήρωσης, προσβάλλει την υπάρχουσα θεσµική ισορροπία του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, την ισότητα των κρατών-µελών και θέτει σε κίνδυνο τα κοινοτικά κεκτηµένα ή ακόµη χειρότερα οδηγεί την Ενωση σε δύο ή περισσότερες ταχύτητες. Πρώτη και καλύτερη µορφής διαφοροποιηµένες ολοκλήρωσης είναι η ΟΝΕ. Γι αυτό και οφείλουµε να εκφράσουµε τη ριζική αντίθεσή µας για την σηµερινή πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης που δεν έχει οικουµενική οπτική, εµπνέεται από τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, όπως αυτές επαναβεβαιώθηκαν στη νέα Συνθήκη του Αµστερνταµ, οι οποίες έχουν οδηγήσει την ευρωπαϊκή πορεία στα οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσµικά αδιέξοδα. Ο Συνασπισµός, µε σταθερο τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για µια ενιαία Ευρώπη πολιτικά ενοποηµένη µε, µε όρους πραγµατικής σύγκλισης, κοινωνικής συνοχής,οικολογικής ισορροπίας και ουσιαστικών δηµοκρατικών ελέγχων, επαναλαµβάνοντας το αίτηµά του για ηµοψήφισµα σε πανευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επικύρωσης της συνθήκης από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Β. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Σε ολόκληρη την µετά Μάαστριχτ περίοδο, οι µισθωτοί, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι µετανάστες, οι γυναίκες και οι νέοι παρακολουθούσαν άφωνοι και αµήχανοι στην αρχή την όξυνση των προβληµάτων στην απασχόληση, τα εισοδήµατα, τις εργασιακές σχέσεις, τα ασφαλιστικά συστήµατα, την προστασία του περιβάλλοντος. Χρέωσαν στη συνέχεια τη δίδυµη κρίση της ανεργίας και του δηµόσιου χρέους στην ΟΝΕ και το Ενιαίο Νόµισµα. Για πρώτη φορά στην πορεία της ευρωπαϊκής οικοδόµησης παρενέβη το µαζικό κίνηµα των ευρωπαίων πολιτών. Στην αρχή µε αποσπασµατικούς και ασύνδετους αγώνες στην Ιταλία, τη Γερµανία, τη Γαλλία. Ο Γαλλικός εκέβρης του 95 ξέσπασε για λογαριασµό όλης της Ευρώπης. Εδωσε µια δυναµική απάντηση στη νεοφιλελεύθερης έµπνευσης πολιτική διαχείρισης της Ευρώπης και άνοιξε το δρόµο για την ανάπτυξη και παρέµβαση των κοινωνικών κινηµάτων. 2

3 Ενα πολύχρωµο ευρωπαϊκό µαζικό κίνηµα, που ξεκίνησε από όλες τις χώρες της Ενωσης, ένωσε τη διαµαρτυρία του και τη φωνή του στους δρόµους του Αµστερνταµ την ηµέρα που του Συµβούλιο Κορυφής της Ενωσης αποφάσιζε ερήµην των λαών, των δηµοκρατικών θεσµών και των πραγµατικών αναγκών των πολιτικών, νέα σύµφωνα σταθερότητας, νέα περίοδο ευρωσκλήρυνσης. Κάτω από την πίεση της νέας ευρωπαϊκής πραγµατικότητας, των νέων πολιτικών και κοινωνικών συσχετισµών που έκαναν την εµφάνισή του, οι 15 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να αµβλύνουν τις εντυπώσεις προέβαλαν ως πανάκεια την περίφηµη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεµβούργου, που θα συµπλήρωνε την συνθήκη του Αµστερνταµ µε συγκεκριµένες πολιτικές για την απασχόληση. Την ίδια περίοδο από το Αµστερνταµ µέχρι το Λουξεµβούργο, οι διεργασίες κορυφής συνοδεύτηκαν από την ανάπτυξη ενός ευρύτερου κινήµατος αµφισβήτησης της πορείας της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. ιαννοούµενοι, οικονοµολόγοι, πολιτικά κόµµατα της Αριστεράς σκιαγράφησαν µε µελανά χρώµατα τις ασκούµενες πολιτικές, την εµπροσθοβαρή προώθηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενωσης (ΟΝΕ), µόνο µε αυστηρότητα και πειθαρχία, χωρίς ανάπτυξη, χωρίς προγράµµατα αντιµετώπισης των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, της φτώχειας, της ανεργίας και του αποκλεισµού. Οικονοµολόγοι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κινήσεις ευρωβουλευτών συνέταξαν εκκλήσεις για πλήρη απασχόληση, κοινωνική συνοχή και ισότητα, πρόβαλαν πειστικά επιχειρήµατα ότι η πολιτική του Μάαστριχτ για την ΟΝΕ είναι αδιέξοδη, ότι οι περιορισµένες νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές και οι περικοπές κοινωνικών δαπανών για να προσεγγιστούν τα αυθαίρετα κριτήρια σύγκλισης είναι επιστηµονικά λαθεµένες, κάνουν τους Ευρωπαίους πολίτες δύσπιστους και εχθρικούς προς την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, υποσκάπτουν και την ίδια τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Νοµίσµατος. Αναπτύχθηκε έτσι στην Ε.Ε. µια προοδευτική πολιτική και κοινωνική κινητικότητα που αντιπαρατίθεται στην άκριτη αποδοχή του νοφιλελεύθερου προτάγµατος αλλά και στήν µηδενιστική αντίληψη τών ακραίων δεξιών και συντηρητικών απόψεων για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Γ. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Το βήµα αναθεώρησης των συνθηκών της Ενωσης πουέγινε στο Αµστερνταµ ήταν βήµα µετέωρο και δεν αποτελεί εγγύηση για τηνπροώθηση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Η προσθήκη ενός νέου τίτλου στο κείµενο της Συνθήκης που προβάλλει γενικά την ανάπτυξη της απασχόλησης, καθώς και η δέσµευση για την επιδίωξη µιας συντονισµένης ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης,αυτοαναιρούνται από την σαφή αναφορά της Συνθήκης οτι η πολιτική απασχόλησης αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών-µελών.περιορίζεται έτσι δραστικά η δυνατότητα Ενωσιακής δράσης και άσκησης αποτελεσµατικών πολιτικών απασχόλησης. Η ένταξη του Κοινωνικού Πρωτοκόλλου στις κανονιστικές διατάξεις της Συνθήκης αίρει φυσικά µια κραυγαλέα ανισορροπία της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Οµως η συνεχιζόµενη προκλητική διατήρηση εξαιρέσεων σε κρίσιµα θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες της Ένωσης όπως η αµοιβή εργασίας,το δικαίωµα της απεργίας, το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, διαιωνίζουν ενα στίγµα στο κοινωνικό πρόσωπο της Ε.Ε. Τα άρθρα που συµπλήρωσαν την Συνθήκη για την αντιµετώπιση των διακρίσεων,και την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ισότητας ανδρών και γυναικών αποτελούν ενα θετικό βήµα. Παραµένουν όµως στην ουσία κενό γράµµα µια και η εφαρµογή τους είτε απαιτεί οµόφωνη του Συµβουλίου,είτε αναιρείται από αντικρουόµενες διατάξεις.. Τα άρθρα επίσης που προστέθηκαν για να ενισχύσουν την προστασία του ατοµου,και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών προσβάλλονται από την Συνθήκη του Σένγκεν που τελικά ενσωµατώνεται στο κοινοτικό δίκαιο. 3

4 Παρά τις διακηρυκτικού χαρακτήρα βελτιώσεις της Συνθήκης για τα ζητήµατα της απασχόλησης, τα κράτη-µέλη θα αναγκάζονται τελικά να ρυθµίζουν τα ίδια τα προβλήµατα της απασχόλησης, των εισοδηµάτων, των εργασιακών σχέσεων, των ασφαλιστικών και των φορολογικών συστηµάτων, σύµφωνα µε τις ανάγκες της κυρίαρχης νοµισµατικής πολιτικής, στις επιταγές της οποίας θα υποτάσσονται όλες οι άλλες πολιτικές της Ενωσης υπό το άγρυπνο βλέµµα και τον έλεγχο της πανίσχυρης Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας,που δέν λογοδοτεί σε κανένα θεσµικο όργανο της Ενωσης. Η ετεροβαρής προώθηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενωσης µόνο µε όρους δηµοσιονοµικής αυστηρότητας, σταθεροποίησης χωρίς συγκεκριµένη αναπτυξιακή πρόταση µε στόχο την απασχόληση αποτελεί σοβαρό εµπόδιο για τη διασφάλιση του κοινωνικού προσώπου της Ε.Ε. και επιβάλλει τον επαναπροσδιορισµό της έννοιας της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενοποίησης ώστε να αναδειχτούν προτεραιότητες στην απάσχοληση και την κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα η έλλειψη συντονισµού των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών λειτουργεί προς όφελος των νεοφιλελεύθερων επιλογών και ρυθµίσεων και οδηγεί στην κοινωνική, φορολογική και οικολογική υποβάθµιση. Μεταξύ 1975 και 1997, ο αριθµός ανέργων στην Ε.Ε. ανήλθε από 5 σε 20 εκατοµµύρια και το ποσοστό ανεργίας από 3% σε 11%. Ακολούθησε το φαινόµενο της νέας φτώχειας που χτύπησε αλύπητα την Ευρώπη. 50 εκατοµµύρια είναι σήµερα οι φτωχοί στην Ε.Ε.και 5 εκατοµµύρια οι άστεγοι. Επιπλέον η ίδια η ευρωπαϊκή ιδέα απειλείται σοβαρά, γιατί όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες σκέπονται πως αυτή η Ευρώπη δεν είναι η δική τους και αναρωτιούνται εάν οι θυσίες που τους επιβλήθηκαν στο όνοµα της υλοποίησης της ΟΝΕ αποφέρουν έστω κάτι θετικό πλην της ανεργίας. Αντίθετα, απέναντι στις πολιτικές των συµφώνων σταθερότητας, της αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της εισοδηµατικής λιτότητας, τα κέρδη συνεχώς αυξάνονται, οι χρηµατιστικές δραστηριότητες αναπτύσσονται ανεξέλεγκτες σε συνθήκες εκτεταµένης φοροδιαφυγής και ασύδοτης κερδοσκοπίας. Η Συνθήκη του Αµστερνταµ δεν προώθησε τελικά τον αναγκαίο εκσυγχρονισµό για την ενίσχυση της Ευρώπης των πολιτών, τη βελτίωση της εξωτερικής ικανότητας της Ενωσης, την µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου, τη διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου που θα καλύπτει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών που επικεντρώνονται στα σηµερινά απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας και τον κοινωνικό αποκλεισµό, τις αυξανόµενες απειλές στο φυσικό περιβάλλον, την ξενοφοβία, τα ναρκωτικά, το ορανωµένο έγκληµα, τις επιδηµίες. εν αντιµετώπισε τις µελλοντικές προκλήσεις της Ενωσης µπροστά στον 21ο αιώνα. εν δηµιούργησε προϋποθέσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την απασχόληση. εν έθεσε τη γνώση στο προσκήνιο. εν εκσυγχρόνισε τα συστήµατα απασχόλησης. εν βελτίωσε τις συνθήκες διαβίωσης. εν προώθησε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις των διαρθρωτικών πολιτικών και της ΚΑΠ. εν βάθυνε τη δέσµευση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή για την στήριξη της γεωργίας και την ανάπτυξη της υπαίθρου. εν προετοίµασε την Ενωση για την επικείµενη διεύρυνσή της. εν προώθησε τον στόχο της µεγαλύτερης δυνατής ενότητας και αποτελεσµατικότητας της Ενωσης στις εξωτερικές σχέσεις. εν πέτυχε τη δηµιουργία συνθηκών ασφάλειας και προστασίας των κρατών-µελών της Ενωσης. Ετσι ο διττός στόχος της εµβάθυνσης και της διεύρυνσης της Ενωσης δεν επιτεύχθηκε και φυσικά δεν µπορεί να επιτευχθεί, όταν το ανώτατο όριο του 1,27% του ΑΕΠ που διαθέτει η Ενωση για την σύσταση των ιδίων πόρων δεν διασφαλίζει µια επαρκή, δηµοσιονοµική πολιτική ικανή για να καλύψει το βαρύ κόστος προσαρµογής και σύγκλισης που πληρώνουν οι φτωχές χώρες, αλλά και τα νέα βάρη των υπό διεύρυνση νέων µελών που είναι αυτοµάτως υποψήφιες δικαιούχοι πόρων.. Τα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής του Λουξεµβούργου Στη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεµβούργου, για µια ακόµη φορά, κυριάρχησε το µονεταριστικό πνεύµα του Μάαστριχτ που συνοδεύει την ορεία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενωσης. 4

5 Οπως ακριβώς και στο Αµστερνταµ,οι ηγέτες των 15 κρατών-µελών, παρά τους ευνοϊκότερους πολιτικούς συσχετισµούς σε σχέση µε το παρελθόν, επαναβεβαίωσαν τελικά την άρνησή τους να καλύψουν την µεγάλη απόσταση που χωρίζει τη νοµισµατική πρόοδο της Ενωσης από το τέλµα της απασχόλησης. Είναι περίπου βέβαιο ότι το 2002, που θα καθιερωθεί το ενιαίο νόµισµα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η ανεργία θα καλπάζει ακόµα και η απασχόληση θα καρκινοβατεί. Η κοινωνική πολιτική σηµατοδοτείται οριστικά ως πολιτική δεύτερης κατηγορίας και στην Ε.Ε. ενώ η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η διατήρηση του κοινωνικού προσώπου της Ευρώπης που αποτέλεσε το πεδίο συµβιβασµού για τη νοµιµοποίηση της συνθήκης του Μάαστριχτ εγκαταλείπεται. Την θέση της καταλαµβάνει το κοινωνικό έλλειµµα της Ευρώπης και η φιλανθρωπικού χαρακτήρα ευαισθησία των Ευρωπαίων ηγετών για τους ανέργους µακράς διάρκειας, οι οποίοι πρέπει να έχουν και µια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους πριν καταταγούν οριστικά στους κοινωνικά αποκλεισµένους. Τώρα πλέον την θέση του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου που συνόδευε το όραµα της Ενωµένης Ευρώπης παίρνει η ανάγκη αναµόρφωσης της αγοράς εργασίας και η ευελιξία για την προώθηση του νέου οράµατος της ανταγωνιστικότητας. Την θέση της ελπίδας για πλήρη απασχόληση παίρνει η ανάγκη για µια εξάµηνης διάρκειας θέση εργασίας η επιδοτούµενης κατάρτισης για να καλυφθεί µε φύλλο συκής το σύγχρονο κοινωνικό αίσχος του κοινωνικού αποκλεισµού και της µακροχρόνιας ανεργίας. Αυτό ήταν το πνεύµα και η ουσία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του Λουξεµβούργου που τελικά επικύρωσαν και την εκτίµηση ότι το βήµα που έγινε στο Αµστερνταµ ήταν µετέωρο και έπεσε στο κενό της κοινωνικής αναλγησίας των ευρωπαίωνσυντηρητικών πολιτικών που στήριξαν και άλλοι ηγέτες, µεταξύ των οποίων και κορυφαίοι κεντροαριστεροί ηγέτες και ο Ελληνας Πρωθυπουργός. Μοναδικό βήµα προόδου και ελπιδοφόρο µήνυµα ο αγώνας της Αριστεράς και του Συνασπισµού, κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων της Ευρώπης, που έχει ενταθείιδιαίτερα στις χώρες ατµοµηχανές της ΟΝΕ, που εκφράζεται ακόµα και σε κυβερνητικά επίπεδα, που έδωσε την µάχη στο Αµστερνταµ και τολουξεµβούργο έξω από τα αντίστοιχα κέντρα αποφάσεων, για να επιστρέψει η κοινωνική σύγκλιση και η συνοχή στο επίκεντρο της πορείας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, να εφαρµοστεί το 35ωρο και να αλλάξουν οι ασκούµενες πολιτικές ή να διαµορφωθούν νέες, για να αντιµετωπιστεί το κοινωνικό έλλειµµα στην Ευρώπη για την καταπολέµηση της ανεργίας, για τη δηµοκρατική, κοινωνική, οικολογική, ειρηνική Ευρώπη. Ο ΣΥΝ, που βρίσκεται µέσα στο µπλοκ των δυνάµεων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που έχουν θέσει στόχο την Ευρώπη της απασχόλησης και της ανάπτυξης, διεκδίκησε συγκεκριµένες δεσµεύσεις και έκανε συγκεκριµένες προτάσεις σε αντίθεση µε την κυβέρνηση και τις άλλες πολιτικές δυνάµεις που είτε πανηγύρισαν για το Αµστερνταµ ή το Λουξεµβούργο είτε σιώπησαν από την αµηχανία της αδιέξοδης πολιτικής τους. Πρότεινε συγκεκριµένα τρεις δέσµες προτάσεων: Μία δέσµη προτάσεων για την απασχόληση µε κυρίαρχο το αίτηµα την µείωση της εβδοµαδιαίας εργασίας και την καθιέρωση του 35ωρου µε την ίδια αµοιβή. Μια δεύτερη δέσµη που απευθύνεται στους εργαζόµενους µε κυρίαρχο αίτηµα τη συνοχή, κατάρτιση και επανεκπαίδευσή τους, για την αντιµετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από τις νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας, γιαι την εξεύρεση πηγών άντλησης πόρων, και 5

6 Μία τρίτη δέσµη προτάσεων που επιχειρεί να συνδέσει τη νοµισµατική πολιτική και το ενιαίο νόµισµα µε συγκεκριµένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για ανάπτυξη της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας.. ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ Σήµερα είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η αναζήτηση ενός νέου θεσµικού και οικονοµικού σχεδιασµού για την είσοδο της Ενωσης στον 21ο αιώνα. Ενός σχεδιασµού που θα έχει οικουµενική οπτική και που θα συµπληρώνει την εξέλιξη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενωσης µε πολιτικές θεσµικής αναβάθµισης, κοινωνικής συνοχής, συνεχούς διεύρυνσης για µια ενιαία συµµετοχή κοινωνική και οικολογική Ευρώπη σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης, δηµοκρατίας και πολυπολιτισµικής ανάπτυξης, µε ισότητα αντιπροσώπευσης για όλα τα κράτη µέλη και ισότητα ευκαιριών και δικαιωµάτων για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως χρώµατος, έθνυς, φυλής, φύλου και καταγωγής. Ενός σχεδιασµού που θα διαµορφώνει ευρωπαϊκές οικονοµικές πολιτικές, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την περιστολή της ανεργίας, του αποκλεισµού της φτώχειας και θα οδηγούν προς µία νέα εποχή πλήρους απασχόλησης και µείωσης του εργάσιµου χρόνου αντί του ευέλικτου εργασιακού µοντέλου που προωθείται σήµερα ως διέξοδο από την κρίση απασχόλησης. H Πρόταση της ευελιξίας προβάλλει τη µορφή της ευέλικτης επιχείρησης. Η νέα µορφή ευέλικτης επιχείρησης είναι µια πιό απαιτική µορφή οργάνωσηςτης εργασίας που ικανοποιεί κυρίωςτα επιχειρηµατικά συµφέροντα. εν υπάρχει ένα συγκεκριµένο µοντέλο οργάνωσης αλλά µια διαδικασία συνεχούς αλλαγής, µια απεριόριστη ποικιλία προτύπων τα οποία προσαρµόζονται συνεχώς στις συνθήκες και τις ανάγκες που κάθε φορά επικρατούν σε κάθε επιχείρηση.απαιτεί υψηλότερα προσόντα και ανάπτυξη νέων πιό σύνθετων δεξιοτήτων. Πολλές κατηγορίες εργαζοµένων θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες προσαρµογής. Οι ηλικιωµένοι,οι νέοι µε χαµηλά επίπεδα προσόντων οι γυναίκες και οσοι ζούν σε περιοχές υψηλής ανεργίας η χαµηλής κινητικότητας θα αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα ενώ αµφισβητείται έντονα η αρµονική ισορροπία µεταξύ της ευελιξίας και της ασφάλειας. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας επιβάλλει την ανάγκη ενός νέου θεσµικού πλαισίου για την αντιµετωπιση των νέων προβληµάτων που αναφύονται στα καινούργια πρότυπα και τις νέες µορφές ευέλικτης απασχόλησης που προωθούνται όλο και περισσότερο. Το ευρωπαϊκό όραµα για να διατηρηθεί και να επιτευχθεί πρέπει να είναι επωφελέςκαι αποδεκτό στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Απαιτούνται πολιτικές διεργασίες και κοινωνικοί αγώνες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τον επανακαθορισµό των βασικών οικονοµικών στόχων, για την αναβάθµιση και προσαρµογή των θεσµικών µέσων και εργαλείων για την επίτευξη των κοινωνικά αποδεκτών επιλογών, για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών και την ανάπτυξη κοινωνικών κινηµάτων ανταγωνιστικών προς τις νέες συντηρητικές επιλογές. Η ακάθεκτη πορεία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω της ευελιξίας πρέπει να αντισταθµιστεί µε την καθιέρωση νέων βασικών οικονοµικών στόχων, της βιώσιµης ανάπτυξης της αναβάθµισης του αϋλου κεφαλαίου,της πλήρους απασχόλησης, της µείωσης του εβδοµαδιαίου χρόνου στις 35 ώρες, της κοινωνικής ισότητας και ασφάλειας και της διατήρησης του οικολογικού περιβάλλοντος της αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού της ξενοφοβίας και του ρατσισµού. Η µονοµερής εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και η άµεση προώθηση της ΟΝΕ πρέπει να ισορροπηθεί µε βάθεµα της πολιτικής ενοποίησης και την ενίσχυση της δηµοκρατίας, της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας στη λειτουργία των θεσµών µε βάση την ισότιµη αντιπροσώπευση µε µια νέα δυναµική ανάπτυξης της κοινωνικής Ευρώπης.Η συνθήκη του Αµστερνταµ υπολείπεται εµφανώς των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών. Η προοπτική ανάπτυξης µιας Κοινης Εξωτερικής Πολιτικής και µιας Κοινής Αµυντικής Πολιτικής και πολιτικής Ασφάλειας και ιδίως αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών-µελών απέναντι σε παραβιάσεις η απειλές των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.έχει στήν ουσία εγκαταληφθεί.στον 6

7 οικονοµικό τοµέα η προώθηση της ΟΝΕ δέν εξασφαλίζει αυτοµάτα προοπτική πραγµατικής συγκλισης των οικονοµιών. Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ δεν σηµαίνει και αυτόµατη αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων της Ε.Ε. Κυρίως της δίδυµης κρίσης της ανεργίας και του δηµόσιου χρέους. Η διαρκής εφαρµογή των κριτηρίων σταθερότητας και µετά την καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος για τις εντός και εκτός ζώνης του ΕΥΡΩ χωρών, καθώς και ο χρόνος έναρξης της τρίτης φάσης της ΟΝΕ την δεν πρέπει να παραβλάψουν και να υπονοµεύσουν συγκεκριµένες προτάσεις και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την απασχόληση, ούτε να συρρικνώσουν το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Απαιτείται γι αυτό µια ριζικά διαφορετική αναπτυξιακή πρόταση για την ευρωπαϊκή Ενωση και την Ελλάδα, γεγονός που σηµαίνει ότι το βάρος των πολιτικών πρέπει να στραφεί στην πραγµατική σύγκλιση, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική αναβάθµιση της Ενωσης. Απαιτείται για όλα αυτά η διαµόρφωση και προβολή της ιδέας για µια νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη για ενα νέο εναλλακτικό όραµα στην Ευρώπη. Ε. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ H ελληνική κυβέρνηση δεν θέλησε τελικά να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών και δεν έλαβε υπόψη της τις απαιτήσεις που διατύπωσε το κοινωνικό και συνδικαλιστικό κίνηµα στο µέγα θέµα της ανεργίας. εν τόλµησε να συµπορευτεί µε τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας που ξεκίνησαν διαδικασίες µείωσης του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας σε 35 ώρες. Αντίθετα, στη σύνοδο του Λουξεµβούργου υπήρξε πλήρης ευθυγράµµιση της Ελλάδας στην αρχή της Ευελιξίας στην αγορά εργασίας, ως βασικού µέτρου για την απασχόληση, άποψη που υποστηρίζουν οι πιο συντηρητικές δυνάµεις της Ευρώπης. Σήµερα η επικείµενη εισαγωγή του ΕΥΡΩ βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και σοβαροί προβληµατισµοί αναπτύσονται γύρω από τους όρους εφαρµογής του. Παράλληλα οι κοινωνικές επιπτώσεις της συγκεκριµένης ΟΝΕ και κυρίως η συνεχώς διογκούµενη ανεργία προκαλούν έντονες κοινωνικές συγκούσεις σε πολλές ευρωπαϊκες χώρες και φυσικά στην Ελλάδα.Το ΠΑΣΟΚ και η Ν έχουν αποδεχτεί άνευ όρων τις διαδικασίες και τα κριτήρια εφαρµογής του ΕΥΡΩ. Ταυτόχρονα για να αποφύγουν τις ευθύνες για τις αδιέξοδες πολιτικές τους χρεώνουν και τη δική τους ανικανότητα στη στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η κυβέρνηση ειδικότερα δικαιολογεί τις πολιτικές άγριας λιτότητας και βίαιης προσαρµογής που εφαρµόζει στην ανάγκη προσέγγισης το ταχύτερο δυνατότου τραίνου της ΟΝΕ που όµως κινήται πάντα µε ταχύτητα µεγαλύτερη.σε ανάλογες χρεώσεις, από διαφορετική αφετηρία καταλήγει και το ΚΚΕ. Οι Ελληνες πολίτες, οι παράγοντες της πραγµατικής οικονοµίας, οι µισθωτοί, οι επιχειρηµατίες,οι γυναίκες, οι νέοι, οι άνεργοι,οι µετανάστες, παραµένουν στο σκοτάδι χωρίς ενηµέρωση, χωρίς προβληµατισµό έστω για την αναζήτηση πολιτικών αντιµετώπισης των συνεπειών από την εφαρµογή του ΕΥΡΩ. Ηδη οι προβλέψεις των διεθνών οργανισµών (ΟΟΣΑ) είναι δυσοίονες ακόµα και για το µέλλον της ονοµαστικής σύγκλισης. Αποσιωπούνται τελείως και οι βαρείες µελλοντικές επιπτώσεις κατά την εφαρµογή των προληπτικών και αποτρεπτικών διατάξεων του συµφώνου σταθερότητας για να ανταποκριθεί η χώρα στις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το ΕΥΡΩ. Νέο φυσικά οικονοµικό βάρος θα εναποτεθεί µε τους γνωστούς όρους της µονόπλευρης λιτότητας στις πλάτες των αδύναµων κοινωνικών κατηγοριών και στρωµάτων όχι µόνο πριν αλλά και µετά το ΕΥΡΩ, αφού το σύµφωνο σταθερότητας δεσµεύει τα κράτη-µέλη να τηρήσουν ως µεσοπρόθεσµο στόχο µια ισοσκελισµένη η πλεονασµατική δηµοσιονοµική κατάσταση και να αναλαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα κατά την κρίση τους,κάθε φορά, διαρθρωτικά δηµοσιονοµικά µέτρα προκειµένου να 7

8 αποτρέψουν υφιστάµενες η ακόµα αναµενόµενες αποκλίσεις απο τους στόχους της σύγκλισης η να αντιµετωπίσουν πληροφορίες για κινδύνους υπερβολικών ελλειµµάτων. Στις νέες εποµένως συνθήκες του ενιαίου νοµίσµατοςκαι µε δεδοµένες τις υπαρκτές διαφορές µεταξύ των κρατών-µελών στα επίπεδα παραγωγήςκαι παραγωγικότητας, και κλειδωµένες τις συµβατικές πολιτικές (Νοµισµατική,συναλλαγµατική,δηµοσιονοµική) κάθε πίεση για δηµοσιονοµική αναδιάρθρωση η για βελτίωση της παραγωγικότητας (προσπάθεια πραγµατικής σύγκλισης) θα µεταφέρεται αναγκαστικά µέσω της φορολογίας η των περιοριστικών εισοδηµατικών και κοινωνικών πολιτικώνστό κοινωνικό σώµα µε τους γνωστούς όρους της µονόπλευρης λιτότητας.ετσι οι όροι της σύγκλισης και προσαρµογής θα διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό της χώρας, πέραν του χάσµατος συνοχής που παρατηρείται σε κοινοτικό επίπεδο λόγω της µονιµότερης αδυναµίας της ελληνικής οικονοµίας πραγµατικής σύγκλισης µε τίς οικονοµίες των άλλων κρατών-µελων που δεν διαφαίνεται όµως στον ορίζοντα των επόµενων 20 ετών. Ο ΣΥΝ θεωρεί ότι η µείωση του πραγµατικού εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας κατά 10% µπορεί να οδηγήσει άµεσα στην εβδοµάδα των 35 εργάσιµων ωρών χωρίς µείωση των εισοδηµάτων, και δεν θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας. Με άξονα το 35ωρο, µπορεί να διαµορφωθούν και επιµέρους πολιτικές που θα αντιµετωπίζουν και τα προβλήµατα που προκαλούνται από τις νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας, που θα παρέχουν κίνητρα, φορολογικές διευκολύνσεις, µε παράλληλη αξιοποίηση και νέων πόρων, αλλά και εκείνων των πόρων που θα προκύψουν από ποσά που σήµερα δαπανώνται αναγκαστικά σε παθητικές πολιτικές για την ανεργία. Ο ρόλος της Ε.Ε. στον αγώνα κατά της ανεργίας πρέπει να ενισχυθεί άµεσαµε τον διπλασιασµό του συνολικού Προϋπολογισµού της Ε.Ε. που συνεχίζει να διατηρείται στο απαράδεκτα χαµηλό ύψος του 1,27% του Κοινοτικού ΑΕΠ, όταν η Ενωση αντιµετωπίζει την µεγαλύτερη κρίση απασχόλησης από την σύστασή της. Μεσοπρόθεσµα επιβάλλεται και νέα αύξηση, ώστε ο προϋπολογισµός της Ενωσης να ανέλθει στο 5% του ΑΕΠ. Βιώσιµη ανάπτυξη µε τους σηµερινούς αναπτυξιακούς ρυθµούς κάτω του 3% και ετήσιες µεταβολές της τάξης του 4% στις επενδύσεις και του 0,5% της απασχόλησης δεν προδιαγράφουν ευνοϊκές εξελίξεις για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Επιβάλλεται µια ριζικά διαφορετική πρόταση που θα καθιστούσε δυνατή µαζί µε ορισµένες διαρθρωτικές πολιτικές ένα ποσοστό βιώσιµης ανάπτυξης του 3,5% το χρόνο, µια αύξηση της απασχόλησης της τάξεως του 1,5% ετησίως και την µείωση της ανεργίας κατά 1% το χρόνο, ώστε να µειωθεί κατά 50% στο τέλος του αιώνα. Η πρόταση αυτή προϋποθέτει µια αύξηση των επενδύσεων της τάξης του 5-6% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η ίδια η Ε.Ε. πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, στηρίζοντας και προωθώντας την κινητοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών πόρων για τις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων επιβάλλεται να δραστηριοποιηθούν αξιοποιόντας προς αυτή την κατεύθυνση και τις λιµνάζουσες αποταµιεύσεις προκειµένου να αυξηθούν οι συνολικές επενδύσεις στην Ευρώπη κατά 1% ετησίως του Κοινοτικού ΑΕΠ στα επόµενα πέντε χρόνια. Πλάϊ στις αναζητήσεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση και το ωράριο υπάρχουν τα µεγάλα προβλήµατα των συστηµάτων της φορολογίας, της κοινωνικής προστασίας και της µισθοδοσίας. Η προώθηση της ενιαίας αγοράς, της ονοµαστικής σύγκλισης και του ενιαίου νοµίσµατος διαµορφώνει τον ενιαίο οικονοµικό χώρο της Ευρώπης, ερήµην της πραγµατικής οικονοµίας, των φορολογικών συστηµάτων, των συστηµάτων µισθών και κοινωνικής προστασίας. Επιβάλλεται ακόµα να δροµολογηθεί η προοπτική δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κοινωνικής Προστασίας ικανού να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, να διασφαλίζει και να αναπτύσσει το κοινωνικο πρόσωπο της Ευρώπης, που ως γνωστόν αποτελεί το θεµέλιο πάνω στο οποίο οικοδοµείται το ευρωπαϊκό όραµα και ενός 8

9 δηµοκρατικού φορολογικού συστήµατος που θα καταργεί της φορολογικές ανισότητες µεταξύ των κρατών-µελών αλλά και µεταξύ των ευρωπαίων και δηµιουργεί προϋποθέσεις για µια κοινωνικά ευαίσθητη δηµοσιονοµική πολιτική. ΣΤ. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η κρισιµότητα των περιστάσεων για την ίδια την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, δηµιουργεί την υποχρέωση να αναλάβει ο ΣΥΝ στη βάση των παραπάνω απόψεων και στο µέτρο των δυνάµεών του, µια εκστρατεία ενηµέρωσης του ελληνικού λαού για τις αρνητικές ευρωπαϊκές εξελίξεις, την αδιέξοδη πορεία της χώρας µας,το ευρωπαίκό όραµατου ΣΥΝ για µια ριζική αναθεώρηση των συνθηκών, όπως άλλωστε είχε αποφασίσει στο τελευταίο συνέδριό του. Η συνθήκη του Αµστερνταµ δεν µπορεί να επικυρωθεί, όπως η συνθήκη του Μάαστριχτ, ερήµην του ελληνικού λαού, χωρίς ουσιαστική ενηµέρωση, από µια ολιγόωρη συζήτηση στη Βουλή. Ο ΣΥΝ θεωρεί αναγκαία τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για την επικύρωση ή όχι της νέας συνθήκης,µε πρόταση µη επικύρωσης της απο τον ΣΥΝ στη Βουλή προκειµένου να εκτεθούν δηµόσια και µε σαφηνεια οι απόψεις όλων των πολιτικών δυνάµεων για να αποφανθεί κυρίαρχα ο ελληνικός λαός. Το πραγµατικό δίληµµα δεν είναι η επιλογή ανάµεσα στη σηµερινή νεοφιλελεύθερη Ευρώπη των εκατοµµυρίων ανέργων και των αγορών από τη µια και τις αντιευρωπαϊκές λογικές ή την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το υπαρκτό δίληµµα και πεδίο αντιπαράθεσης είναι η σηµερινή ή µια άλλη Ευρώπη της δηµοκρατίας, της διαφάνειας και της πλήρους απασχόλησης χωρίς κοινωνικό αποκλεισµό επισφαλή εργασία και νέα ξενοφοβικά τείχη. Η δική µας µελλοντική Ευρώπη δεν έχει καµµιά σχέση µε την σηµερινή Ευρώπη της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού, της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, των ρυθµίσεων της συνθήκης του Σένγκεν. Η δική µας επιλογή για την άλλη κοινωνική, δηµοκρατική, οικολογική Ευρώπη δεν είναι ουτοπία, είναι όρος για την επιβίωση και την προοπτική της ηπείρου µας και προϋπόθεση για να ακολουθήσει η Ελλάδα άλλες πολιτικές ανάπτυξης µε κοινωνικό περιεχόµενο. 9

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Αρδανίου στο τµήµα 15.8 της Εγνατίας Οδού» Μάιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\2010_Αρδάνιο_4862\Tefhi\MAPS_4862.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική»

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014 Χρήστος Γαβαλάς, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Ομίλου, OΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΑΝΤΑΡΣΥΑ-3 η Συνδιάσκεψη- ΘΕΣΕΙΣ του ΠΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γ1. Η αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης και το πρόγραμμά της 35. Με το ανοιχτό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤαΜιτάτατουΨηλορείτη»

«ΤαΜιτάτατουΨηλορείτη» Γυµνάσιο Περάµατος Μυλοποτάµου Σχ. Έτος 2012-13 13 Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «ΤαΜιτάτατουΨηλορείτη» Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Παγώνη Νίτσα, Αντωνάκης Νικόλαος, Σταυριδάκη Μαρία, Παρασχάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I

3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I 13.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/283 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης 1 η Επιστηµονική συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες στην Ελλάδα Πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές για την επίσηµη καταγραφή, παραγωγή και εµπορία τους Οµιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να:

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το σχέδιό της να: NON PAPER 24-02-2015 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1 ος πυλώνας: Αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 4 ο κεφάλαιο εγγράφου προς Eurogroup: Ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Περιεχόμενα

Περίληψη. Περιεχόμενα Περίληψη Κάθε παίκτης γίνεται αρχηγός μιας Σκοτσέζικης οικογένειας γύρω στο 1600 και προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή και τη δύναμή της στα χάιλαντς της Σκοτίας. Κάθε αρχηγός προσπαθεί να αυξήσει τη γη

Διαβάστε περισσότερα

6.7.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 184/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2001/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαι ου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα.

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. Κ. Καραπαντελάκης, Γ. Εµµανουηλίδης,, Β. Καραγιαννάκη Γεωλόγοι Μελετητές Χ. Μινόπετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή 1 Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 6 1. Ένας κώδωνας κινδύνου... 8 2. Προσανατολισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Σταύρος Α. Ζένιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγ. Δομετίου, 25 Μαρτίου 2012. Υλικό για την ομιλία από το βιβλίο Δημιουργική Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Ιστορία ΙΙ». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ AΠΟ ZΩΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Υλικά Διαλύματα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 1ο Πεδίο εφαρµογής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 1ο Πεδίο εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 1ο Πεδίο εφαρµογής Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των Πρακτορειακών Επιχειρήσεων της χώρας µας που είναι µέλη της ΝΕ ήτοι: των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση περιλαµβάνει σε 3 ενότητες που αφορούν διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης του ιστορικού συνόλου.

Η ανάλυση περιλαµβάνει σε 3 ενότητες που αφορούν διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης του ιστορικού συνόλου. Αποτυπώσεις και τεκµηρίωση κτιρίων ΙΙΙ ΙV ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ Η ανάλυση περιλαµβάνει σε 3 ενότητες που αφορούν διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης του ιστορικού συνόλου. 1.ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999]

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

«Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ανάπτυξη project στη Γ Λυκείου με τη χρήση του διαδικτύου και λογισμικού»

«Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ανάπτυξη project στη Γ Λυκείου με τη χρήση του διαδικτύου και λογισμικού» «Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ανάπτυξη project στη Γ Λυκείου με τη χρήση του διαδικτύου και λογισμικού» Αναστασία Λεβέντη Φιλόλογος, 1 ο Γενικό Λύκειο Νάουσας televenti@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ιστορία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στο Ρέθυµνο Κρήτης σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Αποφοίτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική τοποθέτηση για το σχέδιο ΓΠΧΣΑΑ

Γενική τοποθέτηση για το σχέδιο ΓΠΧΣΑΑ Γενική τοποθέτηση για το σχέδιο ΓΠΧΣΑΑ 1. Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί ότι, κατ αρχήν, η σύνταξη του σχεδίου του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ ή ΓΠ για συντοµία, στη συνέχεια)

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα