Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες"

Transcript

1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Περιεχόμενα Νήματα. Μικροπυρήνας. Υποστήριξη διεργασιών, νημάτων και πυρήνων στα Λ.Σ.: Windows. Solaris. Linux. Android. Mac OS X. 2 Διεργασίες και Νήματα Οι διεργασίες έχουν δύο χαρακτηριστικά: Κατοχή πόρων όπως αυτή καθορίζεται από τις πληροφορίες που υπάρχουν στο είδωλο της διεργασίας. Χρονοδρομολόγηση/Εκτέλεση μέσω της χρήσης της ΚΜΕ εναλλάξ με άλλες διεργασίες. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Σε κάποια Λ.Σ. η μονάδα εκτέλεσης κώδικα στην ΚΜΕ λέγεται νήμα ή υποδιεργασία (thread, lightweight process). Η μονάδα κατοχής πόρων λέγεται διεργασία ή δραστηριότητα (task). 3 1

2 Πολυνημάτωση Πολυνημάτωση (multithreading) είναι η δυνατότητα ενός Λ.Σ. να υποστηρίξει πολλαπλές ταυτόχρονες εκτελέσεις κώδικα, μέσα σε μία διεργασία. 4 1 διεργασία 1 νήμα Στο MS-DOS ο κάθε χρήστης είναι μία διεργασία που δεν μπορεί να διασπασθεί σε νήματα. Σε μερικά συστήματα UNIX, ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία διεργασίες, αλλά η κάθε διεργασία και πάλι δεν μπορεί να διασπασθεί παραπέρα σε νήματα. 5 Πολυνημάτωση Το περιβάλλον της Java είναι ουσιαστικά μία διεργασία που διασπάται σε νήματα. Η υποστήριξη πολλαπλών διεργασιών και νημάτων υπάρχει στα Windows, Solaris και σε μερικά συστήματα τύπου UNIX. 6 2

3 Ορισμός της διεργασίας σε ένα πολυνηματικό περιβάλλον Είναι ένας ιδεατός χώρος μνήμης που αποθηκεύει το είδωλο της διεργασίας. Επίσης, είναι η οντότητα που διαφυλάττει την πρόσβαση σε: Επεξεργαστές. Άλλες διεργασίες. Αρχεία. Πόρους Εισόδου/Εξόδου. Με άλλα λόγια είναι η μονάδα προστασίας και διαμοίρασης πόρων, αλλά όχι και εκτέλεσης εντολών σε ένα πρόγραμμα. 7 Συστατικά ενός νήματος Το κάθε νήμα αποτελείται από τα εξής στοιχεία: Κατάσταση στην οποία βρίσκεται (εκτελούμενη, υπό αναστολή, κλπ.). Στοίβα με τιμές του περιβάλλοντός του. Μνήμη για τοπικές μεταβλητές. Δικαίωμα προσπέλασης και χρήσης στη μνήμη και πόρους αντίστοιχα της διεργασίας στην οποία ανήκει. 8 Νήματα vs. διεργασίες 9 3

4 Πλεονεκτήματα της χρήσης νημάτων Το κόστος δημιουργίας ενός νήματος είναι χαμηλότερο από αυτό της δημιουργίας μίας διεργασίας. Το κόστος τερματισμού ενός νήματος είναι χαμηλότερο από αυτό του τερματισμού μίας διεργασίας. Η μεταγωγή περιβάλλοντος έχει χαμηλότερο κόστος από αυτό της εναλλαγής διεργασιών. Τα νήματα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να απασχολούν τον πυρήνα. Όπου είναι δυνατόν, είναι προτιμότερο να υλοποιείται μία εφαρμογή ή εκτελέσιμη εργασία ως μία ομάδα από νήματα αντί ως μία ομάδα από διεργασίες. 10 Χρήση νημάτων σε Λ.Σ. ενός χρήστη Σε λειτουργίες προσκηνίου και παρασκηνίου, π.χ. σε ένα λογιστικό φύλλο ένα νήμα παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην οθόνη ενώ ένα άλλο εκτελεί τις μαθηματικές πράξεις. Σε ασύγχρονη εκτέλεση, π.χ. ένα νήμα σε έναν επεξεργαστή κειμένου περιοδικά αποθηκεύει τα περιεχόμενα της κύριας μνήμης στο δίσκο. Για καλύτερη απόδοση, π.χ. ένα νήμα διαβάζει μία ομάδα δεδομένων από κάποια συσκευή εισόδου ενώ ταυτόχρονα ένα άλλο νήμα επεξεργάζεται μία άλλη ομάδα δεδομένων που έχει ήδη διαβασθεί. Για καλύτερη αρθρωτή δόμηση των προγραμμάτων, διότι τα νήματα διευκολύνουν τον σπονδυλωτό σχεδιασμό ενός προγράμματος που να αποτελείται από μία ομάδα από συστατικά, το καθένα από αυτά με ξεχωριστή αρμοδιότητα στην εκτέλεση των εντολών ενός προγράμματος. 11 Διαχείριση νημάτων από το Λ.Σ. Σε ένα Λ.Σ. που υποστηρίζει νήματα, η χρονοδρομολόγηση και χρήση της ΚΜΕ γίνεται σε επίπεδο νημάτων. Μερικές άλλες εργασίες όμως που επηρεάζουν όλα τα νήματα μίας διεργασίας γίνονται στο επίπεδο της διεργασίας. Παραδείγματα: Αν τεθεί υπό αναστολή μία διεργασία, τίθενται υπό αναστολή όλα τα νήματα της διεργασίας αυτής. Ο τερματισμός μίας διεργασίας τερματίζει αυτόματα όλα τα νήματα της διεργασίας αυτής. 12 4

5 Παρόμοια συμπεριφορά νημάτων και διεργασιών Τα νήματα έχουν δύο κοινά σημεία με τις διεργασίες: Καταστάσεις. Συγχρονισμό μεταξύ τους. 13 Καταστάσεις νημάτων Δημιουργία ενός νήματος (από κάποιο άλλο). Αναστολή (οδηγεί αυτό στην αναστολή άλλων νημάτων της διεργασίας ή και της ίδιας της διεργασίας;). Επανεργοποίηση. Τερματισμός. 14 Παράδειγμα: RPC (Remote Procedure Call) Ένα πρόγραμμα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας RPC για να καλέσει δύο διαφορετικούς προσδέκτες (hosts) από τους οποίους θα παραλάβει ένα συνδυασμένο αποτέλεσμα. 15 5

6 Υλοποίηση RPC με χρήση ενός νήματος 16 Υλοποίηση RPC με χρήση ενός νήματος ανά εξυπηρετητή 17 Πολυνημάτωση σε συστήματα ενός επεξεργαστή 18 6

7 Τρόποι υλοποίησης νημάτων Στο επίπεδο του χρήστη. Στο επίπεδο του πυρήνα. 19 Υλοποίηση νημάτων στο επίπεδο του χρήστη Η διαχείριση των νημάτων γίνεται από την εφαρμογή και ο πυρήνας δεν γνωρίζει για την ύπαρξή τους. 20 Συσχέτιση μεταξύ νημάτων στο επίπεδο του χρήστη και διεργασιών 21 7

8 Πλεονεκτήματα υλοποίησης των νημάτων στο επίπεδο του χρήστη Η μεταγωγή περιβάλλοντος δεν χρειάζεται προνομιούχα δικαιώματα χρήσης του πυρήνα (το οποίο επιφέρει κόστος). Η χρονοδρομολόγηση των νημάτων μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν ιδιαιτερότητες της εφαρμογής στην οποία ανήκουν τα νήματα. Η πολυνημάτωση μπορεί να υποστηριχθεί από οποιοδήποτε Λ.Σ. 22 Μειονεκτήματα υλοποίησης των νημάτων στο επίπεδο του χρήστη Επειδή συνήθως σε ένα Λ.Σ. οι κλήσεις σε συναρτήσεις του συστήματος θέτουν τη διεργασία που έκανε την κλήση υπό αναστολή, αν ένα νήμα εκτελέσει μία τέτοια κλήση τότε όλα τα νήματα της διεργασίας τίθενται υπό αναστολή. Αν ο Η/Υ έχει πολλούς επεξεργαστές, δεν υποστηρίζεται η παράλληλη επεξεργασία μεταξύ των νημάτων μίας διεργασίας. 23 Υλοποίηση νημάτων στο επίπεδο του πυρήνα Ο πυρήνας διατηρεί πληροφορίες για το περιβάλλον και των διεργασιών και των νημάτων που υπάρχουν στις διεργασίες. Η διαχείριση των νημάτων δεν γίνεται από την εφαρμογή. Η χρονοδρομολόγηση γίνεται σε επίπεδο νημάτων. 24 8

9 Πλεονεκτήματα υλοποίησης των νημάτων στο επίπεδο του πυρήνα Αν το σύστημα υποστηρίζει πολλούς επεξεργαστές, τότε μπορούν να εκτελούνται παράλληλα πολλαπλά νήματα της ίδιας διεργασίας. Αν τεθεί υπό αναστολή ένα νήμα κάποιας διεργασίας, αυτό δεν εμποδίζει την εκτέλεση άλλων νημάτων της διεργασίας αυτής. Η τεχνική της πολυνημάτωσης μπορεί να εφαρμοσθεί στις ρουτίνες του ίδιου του πυρήνα. 25 Μειονεκτήματα υλοποίησης των νημάτων στο επίπεδο του πυρήνα Η μεταφορά του ελέγχου από ένα νήμα σε κάποιο άλλο στην ίδια διεργασία συνεπάγεται τη μεταφορά του ελέγχου από το επίπεδο της εφαρμογής στο επίπεδο του πυρήνα, κάτι το οποίο έχει κόστος. 26 Συνδυαστική προσέγγιση Η δημιουργία των νημάτων γίνεται στο επίπεδο του χρήστη. Η χρονοδρομολόγηση και ο συγχρονισμός των νημάτων γίνεται στο επίπεδο της εφαρμογής. Τα πολλαπλά νήματα μίας εφαρμογής απεικονίζονται στο επίπεδο του πυρήνα με ένα μικρότερο ή ίδιο αριθμό νημάτων. 27 9

10 Σχέση μεταξύ νημάτων και διεργασιών 28 Περιεχόμενα Νήματα. Μικροπυρήνας. Υποστήριξη διεργασιών, νημάτων και πυρήνων στα Λ.Σ.: Windows. Solaris. Linux. Android. Mac OS X. 29 Η έννοια του Μικροπυρήνα Σε πολλά μοντέρνα λειτουργικά συστήματα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ή έννοια του μικροπυρήνα (microkernel). H ιδέα εδώ είναι ότι ο πυρήνας του Λ.Σ. αποτελείται μόνο από την άκρως απαραίτητη λειτουργικότητα που χρειάζεται ένα Λ.Σ. Όλα τα υπόλοιπα υλοποιούνται με βάση τον πυρήνα αυτόν, αλλά εκτός αυτού ως διαφορετικά προγράμματα. Αυτό επιτρέπει την πιο εύκολη υποστήριξη ενός Λ.Σ. από πολλές πλατφόρμες (portability) αφού μόνο ο (σχετικά μικρός) πυρήνας χρειάζεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε αρχιτεκτονικής. Το ερώτημα είναι πόσο μικρός πρέπει να είναι ένας πυρήνας για να θεωρείται μικροπυρήνας. Π.χ., οι οδηγοί συσκευών υλοποιούνται σε αυτό το επίπεδο ή το επίπεδο του χρήστη; 30 10

11 Αρχιτεκτονική μικροπυρήνα vs. πυρήνα 31 Σχεδιασμός μικροπυρήνα: διαχείριση μνήμης Οι περισσότερες δραστηριότητες για τη διαχείριση της μνήμης γίνονται στο επίπεδο του χρήστη. Ο μικροπυρήνας είναι υπεύθυνος μόνο για την μετατροπή των ιδεατών διευθύνσεων μνήμης σε φυσικές. 32 Σχεδιασμός μικροπυρήνα: επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών Η επικοινωνία μεταξύ διεργασιών ή νημάτων γίνεται μέσω μηνυμάτων. Ένα μήνυμα αποτελείται από την κεφαλή που καθορίζει τον αποστολέα και παραλήπτη του μηνύματος και από το κυρίως μέρος που αποτελείται από τα δεδομένα του μηνύματος, πληροφορίες ελέγχου, κλπ

12 Σχεδιασμός μικροπυρήνα: διαχείριση πράξεων Ε/Ε και διακοπτών Οι διακόπτες υλοποιούνται ως μηνύματα. Ο μικροπυρήνας αναγνωρίζει ένα διακόπτη αλλά δεν το χειρίζεται ο ίδιος: δημιουργεί ένα μήνυμα και το στέλνει στη διεργασία που χειρίζεται το διακόπτη στο επίπεδο του χρήστη. Η διαχείριση πράξεων Ε/Ε γίνεται με την εισαγωγή θυρών Ε/Ε στο χώρο μνήμης. 34 Πλεονεκτήματα της χρήσης μικροπυρήνα Ομοιόμορφη αντιμετώπιση μέσω μηνυμάτων όλων των διαφορετικών αιτήσεων μίας διεργασίας, έτσι ώστε οι διεργασίες να μην χρειάζεται να διαφοροποιήσουν τις αιτήσεις στο επίπεδο του χρήστη από αυτές στο επίπεδο του πυρήνα. Επεκτασιμότητα με νέες υπηρεσίες γίνεται πιο εύκολα γιατί επηρεάζεται ένα σχετικά μικρό μέρος του Λ.Σ. Ευελιξία στη δυνατότητα αφαίρεσης μη χρήσιμων υπηρεσιών οι οποίες καθίστανται πλέον επιλέξιμες και όχι αναγκαίες και το εναπομείναν σύστημα γίνεται πιο αποδεκτό σε περισσότερους χρήστες. Πιο εύκολη μεταφερσιμότητα (portability), λόγω του ότι ο κώδικας που σχετίζεται με την αρχιτεκτονική του κάθε επεξεργαστή είναι περιορισμένος μέσα στον μικροπυρήνα. Μεγαλύτερη αξιοπιστία, προερχόμενη από την πιο εύκολη αποσφαλμάτωση του κώδικα του μικροπυρήνα, λόγω του μικρού του σχετικά μεγέθους. Πιο εύκολη υποστήριξη κατανεμημένων συστημάτων (λόγω χρήσης μηνυμάτων) και αντικειμενοστρεφών τεχνικών. 35 Περιεχόμενα Νήματα. Μικροπυρήνας. Υποστήριξη διεργασιών, νημάτων και πυρήνων στα Λ.Σ.: Windows. Solaris. Linux. Android. Mac OS X

13 Διαφορετικές προσεγγίσεις Οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των Λ.Σ. εστιάζονται στα εξής σημεία: Ονοματολογία των διεργασιών. Υποστήριξη ή όχι νημάτων. Απεικόνιση των διεργασιών. Προστασία των πόρων των διεργασιών. Μηχανισμοί επικοινωνίας και συγχρονισμού μεταξύ των διεργασιών. Συσχέτιση μεταξύ των διεργασιών. 37 Διεργασίες στα Windows Οι διεργασίες και οι υπηρεσίες που παρέχει ο πυρήνας είναι σχετικά απλού τύπου και γενικής χρήσης. Υλοποιούνται ως αντικείμενα (objects). Μία διεργασία μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα νήματα. Οι διεργασίες και τα νήματα έχουν ενσωματωμένους μηχανισμούς συντονισμού. Οι διεργασίες αντιστοιχούν σε εργασίες του χρήστη ή εφαρμογές και κατέχουν πόρους. Τα νήματα είναι αυτόνομα μέρη κώδικα τα οποία εκτελούνται σειριακά και η εκτέλεσή τους μπορεί να διακοπεί. 38 Σχέση μεταξύ διεργασιών και των πόρων τους στα Windows 39 13

14 Αλλαγές στα Windows 8 Τροποποιείται ο παραδοσιακός τρόπος εκτέλεσης διεργασιών και εφαρμογών. Ο δημιουργός μίας εφαρμογής (και όχι ο χρήστης) είναι τώρα υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης της εφαρμογής του. Στις προηγούμενες εκδόσεις των Windows, ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο μίας εφαρμογής και είναι υπεύθυνος για το κλείσιμό της. Στο καινούργιο σύστημα διεπαφής Metro, τα Windows 8 αναλαμβάνουν αυτόν το ρόλο και μέσω της λειτουργικότητας Live Tiles δίνεται η εντύπωση ότι οι εφαρμογές εκτελούνται συνέχεια, αν και αυτό δεν ισχύει και δεν καταναλώνονται πόροι του συστήματος. 40 Η διεπαφή Metro Η εφαρμογή που τρέχει στο σύστημα έχει πρόσβαση στους πόρους (επεξεργαστή, δίκτυο και δίσκο) που είναι διαθέσιμοι για τον χρήστη. Όλες οι άλλες εφαρμογές βρίσκονται υπό αναστολή και δεν έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Όταν μία εφαρμογή τίθεται υπό αναστολή, η κατάσταση της εφαρμογής πρέπει να αποθηκευθεί. Αυτό είναι ευθύνη του δημιουργού της εφαρμογής. Τα Windows 8 δύναται να τερματίσουν μία διεργασία που βρίσκεται υπό αναστολή. Γι αυτό και η κατάσταση της διεργασίας πρέπει να αποθηκευθεί. Όταν η διεργασία ενεργοποιηθεί πάλι, η κατάστασή της θα αποκατασταθεί. 41 Η δομή μίας διεργασίας στα Windows 42 14

15 Η δομή ενός νήματος στα Windows 43 Οι ιδιότητες μίας διεργασίας στα Windows Process ID Security descriptor Base priority Default processor affinity Quota limits Execution time I/O counters VM operation counters A unique value that identifies the process to the operating system. Describes who created an object, who can gain access to or use the object, and who is denied access to the object. A baseline execution priority for the process's threads. The default set of processors on which the process's threads can run. The maximum amount of paged and nonpaged system memory, paging file space, and processor time a user's processes can use. The total amount of time all threads in the process have executed. Variables that record the number and type of I/O operations that the process's threads have performed. Variables that record the number and types of virtual memory operations that the process's threads have performed. Exception/debugging ports Interprocess communication channels to which the process manager sends a message when one of the process's threads causes an exception. Normally, these are connected to environment subsystem and debugger processes, respectively. Exit status The reason for a process's termination. 44 Οι ιδιότητες ενός νήματος στα Windows Thread ID A unique value that identifies a thread when it calls a server. Thread context Dynamic priority Base priority Thread processor affinity Thread execution time Alert status Suspension count Impersonation token Termination port Thread exit status The set of register values and other volatile data that defines the execution state of a thread. The thread's execution priority at any given moment. The lower limit of the thread's dynamic priority. The set of processors on which the thread can run, which is a subset or all of the processor affinity of the thread's process. The cumulative amount of time a thread has executed in user mode and in kernel mode. A flag that indicates whether a waiting thread may execute an asynchronous procedure call. The number of times the thread's execution has been suspended without being resumed. A temporary access token allowing a thread to perform operations on behalf of another process (used by subsystems). An interprocess communication channel to which the process manager sends a message when the thread terminates (used by subsystems). The reason for a thread's termination

16 Πολυνηματικές διεργασίες στα Windows Επιτρέπουν την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών χωρίς το κόστος της εναλλαγής διεργασιών. Τα νήματα σε μία διεργασία μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες μέσω του κοινού χώρου μνήμης της διεργασίας και έχουν πρόσβαση στους κοινούς πόρους της διεργασίας. Νήματα που ανήκουν σε διαφορετικές διεργασίες μπορούν επίσης να ανταλλάξουν πληροφορίες μέσω κοινού χώρου μνήμης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ αυτών των διεργασιών. 46 Runnable Καταστάσεις νημάτων στα Windows Pick to Run Standby Switch Ready Preempted Running Resource Available Unblock/Resume Resource Available Block/ Suspend Terminate Transition Unblock Waiting Resource Not Available Not Runnable Terminated Figure 4.11 Windows Thread States 47 Διεργασίες στο Solaris Το Λ.Σ. Solaris υποστηρίζει νήματα μέσω της συνδυαστικής προσέγγισης για να έχει ευελιξία στη διαχείριση των επεξεργαστών. Οι διεργασίες εμπεριέχουν το χώρο μνήμης του χρήστη, στοίβες και περιγραφέα της διεργασίας. Σε επίπεδο χρήστη, τα νήματα υλοποιούνται μέσω βιβλιοθήκης στο χώρο μνήμης μίας διεργασίας (αόρατα για το Λ.Σ.). Αυτά τα νήματα απεικονίζονται στο επίπεδο του πυρήνα ένα προς ένα και τα νήματα του πυρήνα εκτελούνται στους επεξεργαστές του συστήματος

17 Σχέση μεταξύ διεργασιών και νημάτων στο Solaris Process user thread user thread syscal l ( ) Lightweight process (LWP) Lightweight process (LWP) syscal l ( ) Kernel thread Kernel thread System calls Kernel Hardware Figure 4.12 Processes and Threads in Solaris 49 Παραδοσιακό Unix vs. Solaris UNIX Process Structure Solaris Process Structur e Pr ocess I D User IDs Process I D User IDs Signal Dispatch Table Signal Dispatch Table Memory Map Memory Map Priority Signal M ask Registers STACK File Descriptors File Descriptors Processor State Μία διεργασία αντικαθίσταται με μία ομάδα από νήματα LWP 2 LWP I D Priority Signal M ask Registers STACK LWP 1 LWP I D Priority Signal M ask Registers STACK 50 Figure 4.13 Process Structure in Traditional UNIX and Solaris [LEWI96] Η δομή ενός νήματος στο Solaris Ταυτότητα. Προτεραιότητα. Λίστα με τα σήματα που δέχεται. Τιμές καταχωρητών (όταν δεν εκτελείται). Στοίβες. Πληροφορίες για χρήση πόρων. Δείκτη στη διεργασία του νήματος

18 Καταστάσεις νημάτων στο Solaris IDLE PI NNED t hr ead_cr eat e( ) i nt r ( ) RUN swt ch( ) ONPROC syscal l ( ) SLEEP pr eempt ( ) wakeup( ) STOP ZOMBIE FREE pr un( ) pst op( ) exi t ( ) r eap( ) Figure 4.14 Solaris Thread States 52 Διεργασίες στο Linux Μία διεργασία στο Linux αναπαρίσταται με τη δομή δεδομένων task_struct. Αυτή περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) πληροφορίες για: Την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Χρονοδρομολόγηση. Επικοινωνία με άλλες διεργασίες. 53 Σχέση και καταστάσεις μεταξύ διεργασιών και νημάτων στο Linux Stopped signal signal creation Ready Running State scheduling Executing termination Zombie signal or event event Uninterruptible I nterruptible Figure 4.15 Linux Process/Thread M odel 54 18

19 Νήματα στο Linux Στο Linux δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ διεργασιών και νημάτων. Τα νήματα στο επίπεδο του χρήστη απεικονίζονται σε διεργασίες στο επίπεδο του πυρήνα. Μία νέα διεργασία δημιουργείται με την αντιγραφή των ιδιοτήτων της τρέχουσας διεργασίας. Η καινούργια διεργασία μπορεί να κλωνοποιηθεί για να διαμοιρασθεί πόρους. Η εντολή clone() δημιουργεί διαφορετικούς χώρους στοιβών για κάθε διεργασία, αντικαθιστά την παραδοσιακή εντολή fork() του Unix και έχει ένα αριθμό από παραμέτρους. 55 Παράμετροι της εντολής clone CLONE_CLEARID Clear the task ID. CLONE_DETACHED The parent does not want a SIGCHLD signal sent on exit. CLONE_FILES CLONE_FS Shares the table that identifies the open files. Shares the table that identifies the root directory and the current working directory, as well as the value of the bit mask used to mask the initial file permissions of a new file. CLONE_IDLETASK Set PID to zero, which refers to an idle task. The idle task is employed when all available tasks are blocked waiting for resources. CLONE_NEWNS CLONE_PARENT CLONE_PTRACE CLONE_SETTID CLONE_SETTLS CLONE_SIGHAND CLONE_SYSVSEM CLONE_THREAD CLONE_VFORK CLONE_VM Create a new namespace for the child. Caller and new task share the same parent process. If the parent process is being traced, the child process will also be traced. Write the TID back to user space. Create a new TLS for the child. Shares the table that identifies the signal handlers. Shares System V SEM_UNDO semantics. Inserts this process into the same thread group of the parent. If this flag is true, it implicitly enforces CLONE_PARENT. If set, the parent does not get scheduled for execution until the child invokes the execve() system call. Shares the address space (memory descriptor and all page tables). 56 Διαχείριση διεργασιών και νημάτων στο Android Μία εφαρμογή Android είναι το λογισμικό που υλοποιεί ένα app. Αποτελείται από ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα είδη συστατικών εφαρμογών: Δραστηριότητες (activities), που αντιστοιχούν σε διαφορετικές οθόνες (π.χ. μία εφαρμογή για μπορεί να έχει μία δραστηριότητα που δείχνει τη λίστα με καινούργια s, άλλη δραστηριότητα για τη δημιουργία ενός , κλπ.). Υπηρεσίες, που συνήθως εκτελούν στο background λειτουργίες που χρειάζονται πολύ χρόνο (π.χ. μία υπηρεσία που παίζει μουσική στο background την ίδια ώρα που ο χρήστης ασχολείται με κάτι άλλο). Παροχείς περιεχομένου, που λειτουργούν ως διεπαφές μεταξύ εφαρμογών και δεδομένων που χρησιμοποιούν αυτές οι εφαρμογές (π.χ. μία εφαρμογή NotePad χρησιμοποιεί ένα παροχέα για να αποθηκεύσει σημειώσεις). Δέκτες εκπομπών, που ανταποκρίνονται σε μηνύματα που στέλνει το σύστημα ή άλλες εφαρμογές (π.χ. η μπαταρία του συστήματος έχει σχεδόν αδειάσει)

20 Η δομή μίας εφαρμογής Android Dedicated Process Broadcast Receiver Application Content Provider Activity Service Dedicated Virtual Machine 58 Figure 4.16 Android Application Καταστάσεις των δραστηριοτήτων στο Android Activity launched oncreate() User navigates to the activity App process killed Apps with higher priority need memory Entire Lifetime onstart() Visible Lifetime onresume() Foreground Lifetime Resumed User returns to the activity onrestart() onpause() Paused User navigates to the activity onstop() Stopped ondestroy() Activity shut down 59 Figure 4.17 Activity State Transition Diagram Διεργασίες και νήματα στο Mac OS X (10.6 και πάνω) Υποστηρίζονται από το μηχανισμό Grand Central Dispatch (GCD). Ο προγραμματιστής δηλώνει τα μέρη του προγράμματός του τα οποία μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα, τα οποία ονομάζονται blocks. Ένα block είναι μία αυτόνομη μονάδα εργασίας, με τον κώδικά της και τα δεδομένα της. Π.χ. x=^{printf( hello world\n );} Το GCD θα δημιουργήσει μία ομάδα από νήματα τα οποία θα εκτελεστούν σε διαφορετικούς επεξεργαστές του Mac

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Η έννοια της διεργασίας ιεργασία (process) είναι ο µηχανισµός εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα λειτουργικό σύστηµα. Η διεργασία είναι µια ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες 0x375 - Thessaloniki Tech Talks Sessions Event 0x2 19 Μαρτίου 2010 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Η κλήση συστήματος ptrace 3 Νήματα 4 Το πρόγραμμα εισαγωγής κώδικα prez 5 Επίλογος Γιατί; Πολλές φορές θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 3: Διεργασίες. Καταστάσεις Διεργασιών. PCB. Νήματα. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual MILE Simulator Version 1.0 User's Manual Νοέμβριος, 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στον προσομοιωτή...2 1.1 Εγκατάσταση...2 1.2 Βοήθεια Διευκρινήσεις...2 2. Ξεκινώντας με τον προσομοιωτή...3 2.1 Το memory

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Minix Overview Σύνοψη 5ης ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Οργάνωση του Λειτουργικού Συστήματος Οργάνωση πηγαίου κώδικα Minix recompilation Σύνοψη Μαθήματος Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 10. Πολυνηματικές εφαρμογές

Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 10. Πολυνηματικές εφαρμογές Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 10. Πολυνηματικές εφαρμογές Multithreading Μulti-processing Πολλές διεργασίες ταυτόχρονα Κάθε διεργασία έχει το δικό της χώρο μνήμης ή ενδέχεται όλες να μοιράζονται και κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA

Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης. Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA Καρακασίδης Αλέξανδρος Καστίδου Γεωργία Παπαφώτη Μαρία Πέτσιος Κων/νος Στέφανος Σαλτέας Καλογεράς Παναγιώτης Threads in Java ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA 1. Εισαγωγή Τι είναι Νήµα; Κάθε νήµα εκτέλεσης είναι ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) 1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ένα Υπολογιστικό Σύστηµα αποτελείται: Υλικό» Επεξεργαστές»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 313: Τεχνολογία Λειτουργικών Συστηµάτων

ΗΜΥ 313: Τεχνολογία Λειτουργικών Συστηµάτων ΗΜΥ 313: Τεχνολογία Λειτουργικών Συστηµάτων ιδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Υπολογιστικό Σύστηµα Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από Πώς καταφέρνουν και λειτουργούν όπως αναµένει ο χρήστης; 1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 (Κεφάλαιο 7) Διαχείριση Μνήμης. Περιεχόμενα. Ανάγκη για διαχείριση μνήμης. Βασικές αρχές διαχείρισης μνήμης.

Ενότητα 7 (Κεφάλαιο 7) Διαχείριση Μνήμης. Περιεχόμενα. Ανάγκη για διαχείριση μνήμης. Βασικές αρχές διαχείρισης μνήμης. ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 7 (Κεφάλαιο 7) Διαχείριση Μνήμης Οι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:09 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπύρηνοι επεξεργαστές Multicore processors

Πολυπύρηνοι επεξεργαστές Multicore processors Πολυπύρηνοι επεξεργαστές Multicore processors 1 Μετάβαση στους πολυπύρηνους(1) Απόδοση των µονοεπεξεργαστών 25% ετήσια βελτίωση της απόδοσης από το 1978 έως το 1986 Κυρίως από την εξέλιξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9 : Ιδεατή Μνήμη 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (virtual memory)

Εικονική Μνήμη (virtual memory) Εικονική Μνήμη (virtual memory) Πολλά προγράμματα εκτελούνται ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή Η συνολική μνήμη που απαιτείται είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος της RAM Αρχή τοπικότητας (η μνήμη χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 (Κεφάλαιο 2) Εισαγωγικές Έννοιες. Περιεχόμενα. Λειτουργικό Σύστημα. Στόχοι και λειτουργίες του Λ.Σ.

Ενότητα 1 (Κεφάλαιο 2) Εισαγωγικές Έννοιες. Περιεχόμενα. Λειτουργικό Σύστημα. Στόχοι και λειτουργίες του Λ.Σ. ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 1 (Κεφάλαιο 2) Εισαγωγικές Έννοιες Οι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 2 Τι είναι ένα Λειτουργικό Σύστηµα(Λ.Σ.) Είναι µια επεκταµένη µηχανή Κρύβει τις λεπτοµέρειες που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεση Προσφέρει στο χρήστη µια απλούστερη εικονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6: Διαχείριση Μνήμης Ι Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση Αρης Ευθυμίου Ανακοινώσεις! Βαθμοί: 1ης εργαστηριακής άσκησης Βαθμός 0 χωρίς σχόλια δεν έχω πάρει την άσκηση! ελέγξτε μήπως δεν το στέλνετε στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Kerneldev or: how I learned to stop worrying and love the pagefault

Dr. Kerneldev or: how I learned to stop worrying and love the pagefault Dr. Kerneldev or: how I learned to stop worrying and love the pagefault Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@member.fsf.org 4 Νοεμβρίου 2011 Previously on dr.kerneldev Booting με το GRUB. VGA text mode driver &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τη διάκριση μεταξύ λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών. Να περιγράψουμε τι είναι τα λειτουργικά συστήματα και να δούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File

Διαβάστε περισσότερα

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Το επίπεδο προτεραιότητας µιας διεργασίας µπορεί να αλλάξει µε χρήση της συνάρτησης nice. Κάθε διεργασία διαθέτει µια τιµή που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 8: Διαχείριση Μνήμης. Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ EXTEND Το Extend είναι ένα λογισμικό εικονικής προσομοίωσης που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Οργάνωση Προγράµµατος Header Files Μετάφραση και σύνδεση αρχείων προγράµµατος ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR Σοφία Τζελέπη Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτ. Θεσ/νικης Απρίλιος 2013 http://users.sch.gr/stzelepi/portal stzelepi@sch.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 App Inventor

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 1 : Λειτουργικά συστήματα. Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 1 : Λειτουργικά συστήματα. Δρ. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική II Ενότητα 1 : Λειτουργικά συστήματα Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

VoIP με χρήση του Cisco CME. Δημιουργία ενός τοπικού τηλεφωνικού δικτύου με εσωτερικά extensions

VoIP με χρήση του Cisco CME. Δημιουργία ενός τοπικού τηλεφωνικού δικτύου με εσωτερικά extensions VoIP με χρήση του Cisco Ο λόγος που τα ISR (Integrated Services Router) της Cisco ονομάζονται ISR, είναι διότι όπως προμηνύει και το όνομά τους, είναι ικανά να πραγματοποιούν πολλές διαφορετικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 5: ΛΣ Κατανεμημένα & Πραγματικού Χρόνου. Χρονοπρογραμματισμός. Πολιτικές/Μηχανισμοί. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ N:10 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.rg Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές

Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Βασίλης Βλάχος vbill@aueb.gr Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1 Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα