ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ (ABSTRACTS) ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ (ABSTRACTS) ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ"

Transcript

1 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ (ABSTRACTS) ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 269

2 270 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

3 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 9-12 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα 271

4 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 9-12 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα 272

5 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 9-12 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα 273

6 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 9-12 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα 274

7 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 9-12 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα 275

8 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 9-12 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Απριλίου 2006, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 39) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Απριλίου 2006, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 259) 276

9 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Απριλίου 2006, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 260) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Απριλίου 2006, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 267) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Απριλίου 2006, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 291) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Απριλίου 2006, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 326) 277

10 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής Απριλίου 2006, Κέρκυρα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 136) 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής Απριλίου 2006, Κέρκυρα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 138) ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Β.Π. Κούσουλας 1, Σ.Φ. Βασιλείου 1, Γ. Χ. Τασιάς 1, Λ.Ν. Μανωλιά 2, Δ.Δ. Καπατσώρης 3, Μ.Φ. Μπαρμπάκη 1, Χ.Ι. Πηλιχός 1, Χ.Ν. Μπαρμπατζάς 1 Μ.Φ. Μπαρμπάκη 1, Χ.Ι. Πηλιχός 1, Χ.Ν. Μπαρμπατζάς 1 Β.Π. Κούσουλας 1, Σ.Φ. Βασιλείου 1, Γ. Χ. Τασιάς 1, Η.Κ. Γρίβας 1, Λ.Ν. Μανωλιά 2, 1 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, 2 Παθολογοανατομικό Τμήμα και Α Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΑ 1 Γαστρεντερολογικό Τμήμα, 2 Παθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΠΝΑ «Σισμανόγλειο» «Σισμανόγλειο» Σκοπός: Το πεπτικό έλκος, η αιτιολογία του και οι παράγοντες που προδιαθέτουν στην ανάτπυξή του. Ασθενείς-Μέθοδοι: Στη μελέτη μετείχαν 379 ασθενείς, 211 άνδρες και 168 γυναίκες. Ελήφθη ιστορικό και προσδιορίσθηκε το αίτιο ενδοσκόπησης του κάθε ασθενούς. Οι ασθενείς γαστροσκοπήθηκαν και ελέγχθηκε η παρουσία πεπτικού έλκους κατά Forrest. Ελήφθησαν βιοψίες από το άντρο και το σώμα του στομάχου, για ιστολογική εξέταση και προσδιορισμό της έντασης της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο στο γαστρικό βλεννογόνο. Η ένταση προσδιορίσθηκε ως πυκνότητα διήθησης των βακτηρίων στο γαστρικό βλεννογόνο, με βάση αριθμητική κλίμακα από το 0 έως το 3 (0: απουσία βακτηρίων, 1: ήπια διήθηση, 2: μέτρια και 3: έντονη). Αποτελέσματα: Πεπτικό έλκος βρέθηκε σε 82 ασθενείς. Από τους 66 ασθενείς που προσήλθαν με αιματέμεση και μέλαινες κενώσεις βρέθηκε έλκος στους 57. Παρουσιάσθηκαν διαφορές στη συχνότητα του έλκους μεταξύ των ασθενών που προσήλθαν με δυσπεψία και αυτών με άλγος στο επιγάστριο (p=0.009). Η παρουσία και η εντόπιση έλκους συσχετίσθηκαν θετικά με την ένταση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο (p=0.006 και p συσχέτισης μεταξύ άντρου και βολβού 0.011, αντίστοιχα). Επίσης, η συχνότητα και η βαρύτητα του έλκους συσχετίσθηκαν θετικά με τη λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) (p<0.001). Επτά ασθενείς με έλκος δεν λάμβαναν ΜΣΑΦ και ταυτόχρονα δεν είχαν ελικοβακτηρίδιο. Συμπεράσματα: Η παρουσία, αλλά και η εντόπιση του έλκους επηρεάζονται από τη λήψη ΜΣΑΦ και την ύπαρξη του ελικοβακτηριδίου. Το ιστορικό και τα κλινικά ευρήματα παίζουν ρόλο στη συχνότητα και στη βαρύτητα εμφάνισης του έλκους. Σκοπός: Η συσχέτιση της οισοφαγίτιδας με την ένταση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ασθενείς-Μέθοδοι: Στη μελέτη μετείχαν 379 ασθενείς, 211 άνδρες και 168 γυναίκες. Ελήφθη ιστορικό και προσδιορίσθηκε το αίτιο ενδοσκόπησης του κάθε ασθενούς. Οι ασθενείς γαστροσκοπήθηκαν και ελέγχθηκε η παρουσία οισοφαγίτιδας κατά το Los Angeles classification system. Ελήφθησαν βιοψίες από το άντρο και το σώμα του στομάχου, για ιστολογική εξέταση και προσδιορισμό της έντασης της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο στο γαστρικό βλεννογόνο. Η ένταση προσδιορίσθηκε ως πυκνότητα διήθησης των βακτηρίων στο γαστρικό βλεννογόνο, με βάση αριθμητική κλίμακα από το 0 έως το 3 (0: απουσία βακτηρίων, 1: ήπια διήθηση, 2: μέτρια και 3: έντονη). Αποτελέσματα: Σε 21 ασθενείς διαγνώσθηκε οισοφαγίτιδα 1 ου βαθμού, σε 33 2 ου βαθμού και σε 20 3 ου βαθμού κατά L.A., ενώ οκτώ ασθενείς εμφάνισαν οισοφάγο Barrett. Οι άνδρες παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό οισοφαγίτιδας σε σύγκριση με τις γυναίκες (p σύγκρισης 0.030). Δεν παρουσιάσθηκε καμία διαφορά στο βαθμό οισοφαγίτιδας σε σχέση με την ηλικία των ασθενών, όπως επίσης και σε σχέση με το αίτιο ενδοσκόπησης των ασθενών. Καταγράφηκε αρνητική συσχέτιση του βαθμού της οισοφαγίτιδας με την ένταση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο (p συσχέτισης ίσο με 0.006). Συμπεράσματα: Στην υπό μελέτη ομάδα ασθενών καταγράφηκαν διαφορές στο βαθμό οισοφαγίτιδας σε σχέση με την ένταση της λοίμωξης από το ελικοβακτηρίδιο. Οι διαφορές υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα για προσεκτική και εξατομικευμένη χορήγηση αγωγής εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου στους ασθενείς που πάσχουν από οισοφαγίτιδα. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής Απριλίου 2006, Κέρκυρα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 138) 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής Απριλίου 2006, Κέρκυρα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 163) Σκοπός: ΤΑ ΜΔΣ αποτελούν μια ετερογενή ομάδα διαταραχών του αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου που χαρακτηρίζονται από δυσπλαστική, μη αποδοτική αιμοποίηση και εμφανίζουν ποικίλο κίνδυνο μετατροπής σε οξεία λευχαιμία. Επειδή η λοίμωξη από H. pylori πιθανόν να εμπλέκεται σε διάφορα νοσήματα του αιμοποιητικού, όπως λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα ή θρομβοπενική πορφύρα, σκοπός της πιλοτικής αυτής μελέτης ήταν η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης H. pylori λοιμώξεως και ασθενών με ΜΔΣ. Ασθενείς-Μέθοδοι: Εννέα ασθενείς (8 άνδρες, 1 γυναίκα, μέσης ηλικίας 74 4,5 έτη), με νεοδοαγνωσμένα ΜΔΣ [4 με ανθεκτική αναιμία (RA), 1 με ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες (RARS) και 4 με ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών (RAEB)] υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού, κατά την οποία ελήφθησαν: (1) δείγματα βιοψιών άνωθεν (n=4-6) και κάτωθεν (n=4-6) της γαστροοισοφαγικής συμβολής προς διερεύνηση: (α) παρουσίας οισοφαγίτιδας και εστιακής ειδικής εντερικής μεταπλασίας (παρουσία λαγηνοειδών κυττάρων, goblet cells), (β) παρουσία H. pylori λοιμώξεως ιστολογικώς με χρώσεις Cresyl-violet και/ή Giemsa και με CLO-test, και (2) δείγματα βιοψιών από το άντρο και το θόλο του στομάχου (n=2+2) προς διερεύνηση των (α) και (β). Αποτελέσματα: Η παρουσία H. pylori λοιμώξεως επιβεβαιώθηκε τόσο ιστολογικώς όσο και με CLO-test στο σύνολο των ασθενών. Σε 2 ασθενείς με RA παρατηρήθηκε εντερική μεταπλασία. Ιστολογικές αλλοιώσεις χρόνιας γαστρίτιδας παρατηρήθηκαν στο σύνολο των ασθενών. Ένας ασθενής με RA παρουσίαζε γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο με οισοφαγίτιδα βαθμού Α κατά Los Angeles. Συμπεράσματα: Παρατηρείται αυξημένη συχνότητα H. pylori λοιμώξεως σε ασθενείς με ΜΔΣ. Απαιτείται μελλοντική σχετική μελέτη σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών για τη διαλεύκανση της πιθανής συμμετοχής της H. pylori λοιμώξεως στην παθοφυσιολογία των ΜΔΣ. 278 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ H. PYLORI ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ ΚΑΙ ΜΥΕΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ (ΜΔΣ) ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Χ Ι. Λέντζας 1, Β. Αρβανίτη 1, Π. Δασκαλάκης 2, Λ. Σαλβάνος 1, Ε. Δημητρουλάκη 1, Α. Ι. Λέντζας 1, Π. Δασκαλάκης 2, Λ. Σαλβάνος 1, Ε. Δημητρουλάκη 1, Α. Καμαράτος 1, Α. Καμαράτος 1, Α. Κατσανάκη 1, Ε. Κουτσούκου 1, Μ. Παπαθανασίου 1, Γ. Μπέλος 3 Κατσανάκη 1, Ε. Κουτσούκου 1, Γ. Λύγκας 2, Α. Λιάμη 4, Μ. Παπαθανασίου 1, Α. Μαριόλης 5, Γ. Μπέλος 3 1 ΓΝΠ Τζάνειο, Τμήμα Γενικής Ιατρικής, 2 Γεν. Ιατρός, 3 Κ.Υ. Κορωπίου 1 ΓΝΠ Τζάνειο, Τμήμα Γενικής Ιατρικής, 2 Γεν. Ιατροί, 3 Κ.Υ. Κορωπίου, 4 Οδοντίατρος Σκοπός: Να εκτιμηθεί η επίπτωση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ) σε πληθυσμό ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) συγκρινόμενη με μια ομάδα ελέγχου από υγιείς αιμοδότες. Διερευνήθηκε επίσης εάν υπήρχε κάποια σημαντική συσχέτιση με τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου για ΟΕΜ ανάμεσα στα άτομα με λοίμωξη από ΕΠ συγκρινόμενα με εκείνα χωρίς λοίμωξη. Ασθενείς-Μέθοδοι: Στη μελέτη μας συμπεριλάβαμε 212 άνδρες ασθενείς (μέσης ηλικίας 59.3) με ΟΕΜ και ομάδα ελέγχου από 310 άνδρες εθελοντές αιμοδότες, συγκρίσιμης ηλικίας. Η διάγνωση του ΟΕΜ βασίστηκε στα διεθνή κριτήρια του WHO (συμπτωματολογία, ΗΚΓ αλλαγές και τις μεταβολές των τυπικών ενζύμων). Η παρουσία του ΕΠ ελεγχόταν με ορολογική μέθοδο (ELISA). Εσυμπληρώνετο ερωτηματολόγιο με τα δημογραφικά στοιχεία όλων των ασθενών και τους παράγοντες κινδύνου για ισχαιμία των στεφανιαίων. Αποτελέσματα: Ανάμεσα στους ασθενείς με ΟΕΜ 187/212 (88,2%) ήταν θετικοί στο ΕΠ σε σχέση με 189/310 (59,0%) των εθελοντών αιμοδοτών. Η Odd ratio είναι 5,19 (95% ΙC=3, 15-8,59, p: 0,0001) με τη διόρθωση των Mantel-Haanszel. Αυτή η σημαντικότητα παραμένει και στην ανάλυση διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Από την ανάλυση των κλασικών παραγόντων κινδύνου (χοληστερίνη, υπέρταση, κάπνισμα, αυξημένο ινωδογόνο, ΣΔ) για ΟΕΜ σε συσχέτιση με τη θετικότητα για λοίμωξη από ΕΠ δεν διαπιστώθηκε κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη επιβεβαιώνεται η στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη λοίμωξη από ΕΠ και ασθενείς με ΟΕΜ. Εάν το ΕΠ διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην παθογένεση του ΟΕΜ δεν τον ασκεί δια μέσου των κλασσικών παραγόντων κινδύνου, που δεν είναι ουσιαστικά διαφορετικοί στους ασθενείς και υγιείς.

11 32ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 9-13 Μαΐου 2006, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 57) 32ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 9-13 Μαΐου 2006, Αθήνα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 126) 10ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο Μαΐου 2006, Ιωάννινα (Τόμος περιλήψεων ανακοινώσεων, σελ. 153) 279

12 7ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Οκτωβρίου 2006, Πάτρα (Τόμος περιλήψεων, σελ. 93) 280

QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY Annals of. 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY Annals of. 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY Annals of of ANNALS OF GASTROENTEROLOGY VOLUME 22 SUPPLEMENT october 2009 p. x-xx Gastroenterology (Former Hellenic Journal of Gastroenterology)

Διαβάστε περισσότερα

Gastroenterology. 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ. 27th HELLENIC CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY October 4-7, 2007 Port of Thessaloniki

Gastroenterology. 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ. 27th HELLENIC CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY October 4-7, 2007 Port of Thessaloniki QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY Annals of of ANNALS OF GASTROENTEROLOGY VOLUME 20 SUPPLEMENT October 2007 p. -04 Gastroenterology (Former Hellenic Journal of Gastroenterology)

Διαβάστε περισσότερα

QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY. Gastroenterology

QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY. Gastroenterology QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY Annals of Gastroenterology Abstracts of the 3st Hellenic Congress of Gastroenterology October 6-8, 20 Thessaloniki Volume 24 Supplement

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής. Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής. Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ 12 η Διημερίδα ΕΠ.Ε.Γ.Ε., 20 Σεπτεμβρίου 2014 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΥΔΕΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Annals of. Gastroenterology. Abstracts of the 33rd Hellenic Congress of Gastroenterology December 5-7, 2013 Thessaloniki

Annals of. Gastroenterology. Abstracts of the 33rd Hellenic Congress of Gastroenterology December 5-7, 2013 Thessaloniki QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY ΑΝNALS OF GASTROENTEROLOGY VOLUME 26 Supplement December 203 p.-68 Annals of Gastroenterology Abstracts of the 33rd Hellenic Congress of

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Δρ. Ε.Α. Σκληρός

Πρόλογος. Δρ. Ε.Α. Σκληρός Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΕΠ έχω την τιμή και τη χαρά να σας καλωσορίσω στην κορυφαία εκδήλωση της Εταιρείας μας, το 7ο Πολυθεματικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 6-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 AKS HINITSA BAY ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 6-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 AKS HINITSA BAY ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ o ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 6-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 AKS HINITSA BAY ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΣτρατηγικΕς αντιμετωπισης ÐÑÁÊÔÉÊÁ της 11ïõ δυσπεψιας ÅËËÇÍÉÊÏÕ βασισμενες ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ στο ÃÉÁ ΕλικοβακτηρΙδιο ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας

Διαβάστε περισσότερα

QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY Annals of. 30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY Annals of. 30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY Annals of of Gastroenterology (Former Hellenic Journal of Gastroenterology) 30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ -4 Νοεμβρίου 200

Διαβάστε περισσότερα

Annals of Gastroenterology

Annals of Gastroenterology Annals of Gastroenterology Official Journal of the Hellenic Society of Gastroenterology GENERAL INFORMATION ISSN Print Edition: 08-747 ISSN Electronic Edition: 792-7463 Journal Homepage: www.annalsgastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund προς εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Σύσταση 6: Σε άτομα με μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη οι Γενικοί Ιατροί και οι άλλοι Ιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συστήνεται να χορηγούν αντικαταθλιπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bondapen «µια φορά την εβδοµάδα» 35mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Ανασκόπηση Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 1, MD, Αλέξης Παπαδόπουλος 1, MD, MSc, Κωνσταντίνος Κωστίκας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης

Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης Από Ιατρούς Ειδικούς στο Σύνδρομο Prader-Willi ΣΥΝΔΡΟΜΟ PRADER-WILLI Το σύνδρομο Prader-Willi (PWS) είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές του στομάχου.

Διαταραχές του στομάχου. Διαταραχές του στομάχου. Δυσπεψία Η δυσπεψία δεν είναι μια ασθένεια αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων. Πρόκειται για κατάσταση κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος που δημιουργεί δυσχέρειες κατά την πέψη.

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428.

Ref.: SmPc Zemaros. Ref.: Osteoporos Int 2008; 19: 399-428. ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ Το αλενδρονικό οξύ, η δραστική ουσία του Zemaros, είναι ένας διφωσφονίτης, ο οποίος εμποδίζει την οστική απορρόφηση στους οστεοκλάστες. Ref.: SmPc Zemaros ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Hλεκτρονικές Υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835 178 χρονια IEA 39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22-25 MAΪΟΥ 2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, ΑΘΗΝΑ Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 66 / 12 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Ηπατίτιδα C, ύπουλος αλλά, ιάσιμος κίνδυνος Άσκηση για νέες μητέρες Διαχείριση παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ΤΟΥ ÔÏ ΠΥΛΩΡΟΥ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

& Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Αλλεργίες του καλοκαιριού. Χολολιθίαση στα παιδιά. Το ψωμί στη διατροφή μας. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 / 4ο έτος έκδοσης MΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

& Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Αλλεργίες του καλοκαιριού. Χολολιθίαση στα παιδιά. Το ψωμί στη διατροφή μας. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 / 4ο έτος έκδοσης MΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 MΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 / 4ο έτος έκδοσης & Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Αλλεργίες του καλοκαιριού Χολολιθίαση στα παιδιά Το ψωμί στη διατροφή μας editorial Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Position Paper Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007. RHINOLOGY Supplement 20

European Position Paper Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007. RHINOLOGY Supplement 20 1 EPOS 2007 European Position Paper Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007 RHINOLOGY Supplement 20 Wytske Fokkens, Valerie Lund, Joaquim Mullol, on behalf of the European Position Paper on Rhinosinusitis

Διαβάστε περισσότερα

«Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική»

«Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική εργασία ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΡΦΕΝΙΔΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύνδρομα εισρόφησης ως αίτιο αποικισμού του κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά

Τα σύνδρομα εισρόφησης ως αίτιο αποικισμού του κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά Ανασκόπηση Τα σύνδρομα εισρόφησης ως αίτιο αποικισμού του κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά Μάριος Μ. Παπαδόπουλος, 1 Κώστας Δούρος, 1 Μιχάλης Β. Ανθρακόπουλος, 2 Mark Everard, 3 Κώστας Ν. Πρίφτης 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Annals of. Gastroenterology. Abstracts of the 32nd Hellenic Congress of Gastroenterology November 29 - December 1, 2012 Athens

Annals of. Gastroenterology. Abstracts of the 32nd Hellenic Congress of Gastroenterology November 29 - December 1, 2012 Athens QUARTERLY PUBLICATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY ΑΝNALS OF GASTROENTEROLOGY VOLUME 25 Supplement NOVEMBER 202 p.-72 Annals of Gastroenterology Abstracts of the 32nd Hellenic Congress of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Στόματος Επιστημονικό Εγχειρίδιο Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Οικονομική κρίση & διατροφή. Τροφές που χαρίζουν ενέργεια. Λιπώδες Ήπαρ στα παιδιά. Περιπατητικότητα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Οικονομική κρίση & διατροφή. Τροφές που χαρίζουν ενέργεια. Λιπώδες Ήπαρ στα παιδιά. Περιπατητικότητα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 / 8ο έτος έκδοσης Ë Ë Ç Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ Ì Å Á Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ó & Ä É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó & Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα