ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ"

Transcript

1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

2 Περιγραφή της περίπτωσης Άνδρας 43 ετών εισάγεται σε κλινική λόγω επιγαστραλγίας. Μετά από έλεγχο ετέθη η διάγνωση του πεπτικού έλκους. Στον ασθενή χορηγήθηκε αγωγή με φάρμακα που αναστέλλουν την «αντλία πρωτονίων» του στομάχου.

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Τι είναι η αντλία πρωτονίων που αναφέρεται παραπάνω; Ποιον τύπο μεταφοράς αναστέλλουν τα παραπάνω φάρμακα μέσω της κυτταρικής μεμβράνης; Ποιοι είναι οι υπόλοιποι τύποι μεταφοράς μέσω της κυτταρικής μεμβράνης;

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αντλία πρωτονίων: Αντλία Η + -Κ + -ΑΤΡάση. Τύπος κυτταρικής μεταφοράς: Πρωτογενής ενεργός μεταφορά. Άλλοι τύποι μεταφοράς: Απλή διάχυση, περιορισμένη διάχυση, διευκολυνόμενη διάχυση, δευτερογενής ενεργός μεταφορά (συμμεταφορά και αντιμεταφορά).

5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (1) Η νόσος του πεπτικού έλκους είναι μία από τις συνηθέστερες παθήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο γενικός ιατρός. Οι ασθενείς συνήθως διαμαρτύρονται για άλγος, καυστικού χαρακτήρα, στο μεσογάστριο που επιδεινώνεται μερικές ώρες μετά το γεύμα και ανακουφίζεται με τη λήψη τροφής ή αντιόξινων φαρμάκων. Ορισμένοι ασθενείς με πεπτικό έλκος παρουσιάζουν αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό. Προδιαθεσικοί παράγοντες της νόσου του πεπτικού έλκους αποτελούν το αλκοόλ, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ο καπνός και το στρες (σήψη, τραύμα).

6 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (2) Έχει δειχθεί ότι η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού έχει σημαντικό ρόλο στην πρόκληση του έλκους και γι' αυτό επί απομονώσεως του πρέπει να θεραπεύεται. Επίσης σημαντικός για τη θεραπεία των ασθενών με νόσο του πεπτικού έλκους είναι ο έλεγχος της οξύτητας του στομάχου. Η ομεπραζόλη είναι φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία αυτή, καθώς αναστέλλει την αντλία Η + -Κ + -ΑΤΡάση στα τοιχωματικά κύτταρα του στομάχου.

7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (3) Η αναστολή της αντλίας πρωτονίων δεν επιτρέπει τη μεταφορά των Η + στον αυλό του στομάχου έναντι του ηλεκτροχημικού πρανούς. Η παραπάνω μείωση της οξύτητας του στομάχου ανακουφίζει τους ασθενείς από τα συμπτώματα που οφείλονται στην παρουσία κατεστραμμένου γαστρικού βλεννογόνου. Θεραπεία για έξι (6) έως οκτώ (8) εβδομάδες αρκεί για την επαρκή επούλωση του πεπτικού έλκους.

8

9

10 ΣΚΟΠΟΣ Η γνώση των συστατικών και της δομής της κυτταρικής μεμβράνης (λιπιδική διπλοστιβάδα). Η κατανόηση των διαφορετικών τύπων μεταφοράς κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης, με αντίστοιχα παραδείγματα. Η κατανόηση του μηχανισμού της διάχυσης και της εξισορρόπησης των δυναμικών.

11

12

13 Molecular models of several membrane transport proteins

14 ιάχυση Αρκετά μόρια κινούνται εκατέρωθεν της μεμβράνης λόγω διαφοράς στη συγκέντρωσή τους εντός και εκτός του κυττάρου. Η παραπάνω κίνηση ονομάζεται διάχυση. Η δύναμη που επάγει τη διάχυση οφείλεται στην κίνηση των μορίων και στη μεγαλύτερη απώθησή τους στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Ο ρυθμός της κίνησης (J) περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση: J=P C όπου Ρ εκφράζει τη σταθερά διαπερατότητας της μεμβράνης και C τη διαφορά συγκέντρωσης κατά μήκος της μεμβράνης.

15 Περιορισμένη διάχυση Για τις περισσότερες υδατοδιαλυτές ουσίες που διέρχονται τη μεμβράνη, η μεταφορά τους εξαρτάται τόσο από τη συγκέντρωση όσο και το υδρικό τους μέγεθος. Η διάχυση αυτή ονομάζεται περιορισμένη διάχυση και πραγματοποιείται μέσω πρωτεϊνικών πόρων ή διαύλων της μεμβράνης.

16

17 Στην περίπτωση που η διαλυμένη ουσία είναι πολωμένη (π.χ., ιόντα όπως το νάτριο και το χλώριο), ο ρυθμός διάχυσης εξαρτάται από το ηλεκτροχημικό πρανές, που εκφράζει τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού μεμβρανικού δυναμικού και της εξίσωσης δυναμικού (Ε) για οποιαδήποτε ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια συγκέντρωση. Το Ε, σε millivolts, υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης Νernst: E = [60/z]logCo/Ci όπου z είναι το σθένος του διαλύτη και Co και Ci οι συγκεντρώσεις του στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά της μεμβράνης, αντίστοιχα. Το μεμβρανικό δυναμικό (V) μπορεί να μετρηθεί, ενώ ο ρυθμός διάχυσης (J) υπολογίζεται από τη σχέση: J= G(V-Ε) όπου το G εκφράζει την αγωγιμότητα της μεμβράνης για το ιόν. Όταν το V είναι ίσο με το Ε, δεν παρατηρείται καθαρή κίνηση του ιόντος στην περίπτωση που οφείλεται στην παθητική διάχυση. Ωστόσο, μεταβολές στις συγκεντρώσεις ή/και στο V θα οδηγήσουν σε διάχυση μέχρι να εγκατασταθεί μια νέα ηλεκτροχημική ισορροπία.

18 ιευκολυνόμενη διάχυση Η διάχυση μεγαλύτερων υδατοδιαλυτών ουσιών όπως είναι η γλυκόζη εξαρτάται όχι μόνο από το μέγεθος αλλά και από τη δομή τους. Ο παραπάνω τύπος διάχυσης ονομάζεται διευκολυνόμενη διάχυση και απαιτεί την παρουσία ειδικών πρωτεϊνών που ονομάζονται μεταφορείς. Η διευκολυνόμενη διάχυση διαφέρει της περιοριστικής, καθώς παρουσιάζει υψηλό βαθμό δομικής ειδικότητας, και υφίσταται κορεσμό στην κινητική, καθώς ο ρυθμός διάχυσης μεγιστοποιείται όταν αυξάνει η κλίση συγκέντρωσης

19 Ενεργός μεταφορά Αν και η διάχυση μπορεί να υπολογιστεί από την κίνηση πολλών διαλυμένων ουσιών κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης, υπάρχουν διαλυμένες ουσίες που μεταφέρονται αντίρροπα του χημικού ή ηλεκτροχημικού τους πρανούς. Αυτός ο τύπος μεταφοράς απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας και ονομάζεται ενεργός μεταφορά. Η ενεργός μεταφορά πραγματοποιείται μέσω πολύπλοκων πρωτεϊνών που είναι εμβαπτισμένες στη μεμβράνη και χρησιμοποιούν την τριφωσφωρική αδενοσίνη (ΑΤΡ) για να προκαλέσουν δομικές αλλαγές που οδηγούν στη μεταφορά του διαλύτη από μια χαμηλότερη χημική/ηλεκτροχημική συγκέντρωση προς μια υψηλότερη. Στην περίπτωση όπου το πρωτεϊνικό σύμπλοκο που συμμετέχει στη μεταφορά ενέχεται και στη διάσπαση του ΑΤΡ, η μεταφορά ονομάζεται πρωτογενής ενεργός μεταφορά.

20 ευτερογενής ενεργητική μεταφορά Σε πολλά κύτταρα, όπως είναι ορισμένα επιθηλιακά, η ενεργός μεταφορά δεν οφείλεται στη δράση της ΑΤΡάσης. Αντίθετα, η ικανότητα του μεταφορέα για τη μετατόπιση μιας διαλυμένης ουσίας έναντι ενός χημικού ή ηλεκτροχημικού πρανούς συνδέεται με τη μεταφορά μιας δεύτερης διαλυμένης ουσίας, συνήθως του νατρίου, ομόρροπα της ηλεκτροχημικής του κλίσης. Η κλίση νατρίου, με τη σειρά της, διατηρείται μέσω της «αντλίας νατρίου». Η σύζευξη μπορεί να είναι τέτοια ώστε η είσοδος του νατρίου να διασφαλίζει την είσοδο της διαλυμένης ουσίας έναντι της κλίσης συγκέντρωσής της.

21 Συμμεταφορά, Αντιμεταφορά Παράδειγμα τέτοιας συμμεταφοράς αποτελεί ο τρόπος απορρόφησης της γλυκόζης από τα κύτταρα του εντέρου και του επιθηλίου των εγγύς σωληναρίων των νεφρών. Αντίθετα, η είσοδος νατρίου προκαλεί την έξοδο άλλων διαλυτών. Αυτή η αντιμεταφορά ευθύνεται για την απομάκρυνση του ασβεστίου από τα μυοκαρδιακά κύτταρα

22 Examples of several membrane transporters illustrating primary active, passive, and secondary active transport

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «όµηση υπολογιστικού µηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες των µεµβρανών

Λειτουργίες των µεµβρανών Λειτουργίες των µεµβρανών Οιµεµβράνεςδεναπoτελoύvµόνοπαθητικάπεριβλήµατα, τα οποία οριοθετούν προστατεύουν και µονώνουν τα κύτταρα και τα οργανίδιά τους συµµετέχουν στη διατήρηση του σχήµατος και στις

Διαβάστε περισσότερα

υναµικά ισορροπίας των ιόντων

υναµικά ισορροπίας των ιόντων υναµικά ισορροπίας των ιόντων Η παθητική µεταφορά των ιόντων µέσω των βιολογικών µεµβρανών προσδιορίζεται αφενός µεν από την απλή διάχυση (βαθµίδα συγκέντρωσης), αφετέρου δε από τη διαµεβρανική διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Βιολογικές Μεμβράνες, Διαλελυμένες Ουσίες και Διαλύματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Βιολογικές Μεμβράνες, Διαλελυμένες Ουσίες και Διαλύματα. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογικές Μεμβράνες, Διαλελυμένες Ουσίες και Διαλύματα. Περιγραφή της δομής της κυτταρικής μεμβράνης. Επίδραση της κατανομής των φωσφολιπιδίων και των

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Περιεχόµενα: Ισοζύγιο Σωµατικού Νατρίου και Ύδατος Νεφρική επεξεργασία Νατρίου και Ύδατος Νεφρική ρύθµιση Νατρίου Νεφρική ρύθµιση ύδατος ίψα και όρεξη άλατος Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος Βιολογικές και Κλινικές Εφαρμογές της Ωσμωτικότητας Στόχοι Κατανόησης-Υποδείξεις: -Εξοικειωθείτε με διάφορα παραδείγματα βιολογικών εφαρμογών. (Σημειώση: Μην τα αποστηθίσετε! Απλώς διαβάζοντάς τα να τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες

Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες Mεμβρανική μεταφορά Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες 1 Η λιπιδική διπλοστιβάδα των βιολογικών μεμβρανών είναι εγγενώς αδιαπέραστη από πολικά μόρια και ιόντα (Α). Ειδικές πρωτείνες (μεταφορείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης. (α) Να ονομάσετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 4ο Σεμινάριο: Μεταβολισμός καλίου ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 Στόχοι ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 1. Να εξετάσουμε τις βασικές αρχές του μεταβολισμού των μακροθρεπτικών συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της anti-tnf θεραπείας σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο. Ιστομηχανική (Tissue Engineering)

Κεφάλαιο 3 ο. Ιστομηχανική (Tissue Engineering) Κεφάλαιο 3 ο Ιστομηχανική (Tissue Engineering) Η ιστομηχανική (tissue engineering) ως μέθοδος αντιμετώπισης ασθενειών, ανήκει σε μια ευρύτερη κατηγορία μεθόδων που έχουν ως κέντρο το κύτταρο. Το κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές μεμβράνες

Βιολογικές μεμβράνες Κυτταρική οργάνωση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (απλή αναφορά) 4.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (απλή αναφορά) 4.3 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΕΥΚΑΡΙΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (απλή αναφορά) 4.4 Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Για ποιο λόγο η από του στόµατος χορήγηση διαλύµατος πλούσιου σε NaCl και γλυκόζη είναι πιο αποτελεσµατική κατά της αφυδάτωσης λόγω διάρροιας, από ότι η χορήγηση διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ MC-1220» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΟΥΡΤΑΣ ΠΑΤΡΑ 2010 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ. Αντιµησιάρη (Επιβλέπουσα) Καθηγήτρια Τµήµα Φαρµακευτικής K.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική»

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική» COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΤΕ.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ της Διατροφής και διαιτολογίας Dr. Θωμαή Καραγκιόζογλου - Λαμπούδη έτος 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατροφή είναι έννοια συνυφασµένη µε την επιβίωση των ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα