Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας"

Transcript

1 Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Ποια είναι η χρήση του τριοδικού καταλύτη; Η λειτουργία του τριοδικού καταλύτη είναι να μετατρέπει τα τρία ρυπογόνα συστατικά: HC, CO και NOx τα οποία προκύπτουν στην καύση του μίγματος αέρα-καυσίμου, σε μη ρυπογόνα συστατικά. Το τελικό προϊόν είναι H2O, CO2 και N2. CO2 H2Ο N2 CO HC NOx

2 Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Ρύποι πριν και μετά την κατάλυση a) Πριν τον καταλύτη b) Μετά τον καταλύτη c) Χαρακτηριστική λ Για να διατηρήσει ο καταλύτης τη μέγιστη απόδοση μετατροπής θα πρέπει να ισχύει λ = 1. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έλεγχο κλειστού κυκλώματος λ.

3 Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Πώς γίνεται ο έλεγχος του τριοδικού καταλύτη; Η ECU δε ελέγχει μόνο εάν γίνεται κατάλυση αλλά και πόσο αποδοτική είναι. Ο έλεγχος γίνεται μέσω των αισθητήρων οξυγόνου συγκρίνοντας τα σήματα πριν και μετά την κατάλυση. Πόσων ειδών συστήματα κατάλυση υπάρχουν; 1. χωρίς προκαταλύτη, μόνο με ένα καταλύτη. 2. με προκαταλύτη και κυρίως καταλύτη, Σύστημα κατάλυσης με ένα καταλύτη 1. Κινητήρας 2. Πρώτος αισθητήρας λ (LSF / LSU) 3. Κυρίως καταλύτης 4. Δεύτερος αισθητήρας λ (LSF) Σύστημα κατάλυσης με προκαταλύτη 1. Κινητήρας υποχρεωτικά με EGR 2. Πρώτος αισθητήρας λ (LSF / LSU) 3. Προκαταλύτης 4. Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων 5. Καταλύτης 6. Δεύτερος αισθητήρας λ (LSF)

4 4 Κατασκευή καταλύτη συσσώρευσης NOx Ροή αερίου οξείδιο βαρίου. Επαφή καταλύτη Φορέας μέγιστη ικανότητας συσσώρευσης από 250 C έως 500 C. Πορώδης ενδιάμεση στρώση

5 Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Πώς γίνεται ο έλεγχος του κυρίως καταλύτη; Σε αυτά τα συστήματα ο προκαταλύτης και ο κυρίως καταλύτης ελέγχονται ταυτόχρονα. Θα πρέπει ο δεύτερος λ να είναι τοποθετημένος στην έξοδο του κυρίως καταλύτη. Click to edit the outline text format Ένας αισθητήρας λ LSU μετράει τη περιεκτικότητα του Ο2 στα καυσαέρια στην είσοδο του προκαταλύτη. Στην έξοδο του κυρίως καταλύτη υπάρχει ένας αισθητήρα LSF. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί με σωστά καυσαέρια τότε ο δεύτερος αισθητήρας λ θα πρέπει να έχει τιμές τάσης mv πάνω από την τάση του πρώτου αισθητήρα λ. Η ένδειξη της τάση του δεύτερου λ θα πρέπει να κινείται όσο το δυνατό πιο σταθερά στην προδιαγραφόμενη τιμή. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό μετατροπής του καταλύτη τόσο μικρότερη είναι η διαδρομή της τάσης και μεγαλύτερη η τάση. Second Outline Level Third Outline Level Fourth Outline Level Fifth Outline Level

6 Κύκλωμα ελέγχου αναθυμιάσεων καυσίμου (TEV) 3 Από ποια εξαρτήματα αποτελείται το κύκλωμα αναθυμιάσεων; 1. Δοχείο ενεργού άνθρακα 2. Βαλβίδα αναγέννησης 4 6 Γιατί υπάρχει το φίλτρο ενεργού άνθρακα; Ο ενεργός άνθρακας απορροφά το καύσιμο που περιέχουν οι αναθυμιάσεις και αφήνει να διαφύγει στην ατμόσφαιρα μόνο ο αέρας Πώς λειτουργεί το κύκλωμα TEV; Όταν η βαλβίδα αναγέννησης ανοίξει αναρροφάται φρέσκος αέρας μέσω του φίλτρου ενεργού άνθρακα. Φρέσκος ατμοσφαιρικός αέρας λαμβάνει ξανά το απορροφημένο καύσιμο και το οδηγεί στην καύση (αναγέννηση του δοχείου ενεργού άνθρακα). Η μονάδα ελέγχου μειώνει την ποσότητα του ψεκασμού στην ποσότητα καυσίμου που έχει μεταφερθεί από τη βαλβίδα αναγέννησης. 5 Κύκλωμα ελέγχου αναθυμιάσεων καυσίμου (TEV): 1. Δοχείο ενεργού άνθρακα 2. Βαλβίδα αναγέννησης 3. Δεξαμενή καυσίμου 4. Αγωγός εξαέρωσης 5. Φρέσκος αέρας 6. Αγωγός προς την πολλαπλή εισαγωγής 7. Πεταλούδα γκαζιού 8. Πολλαπλή εισαγωγής

7 Βαλβίδα αναθυμιάσεων καυσίμου / αναγέννησης (KV-RV) Ποια είναι η χρήση της βαλβίδας αναθυμιάσεων καυσίμου; Μέσω της βαλβίδας αναγέννησης, μεταφέρονται οι αναθυμιάσεις από το ρεζερβουάρ στη πολλαπλή εισαγωγής προς το χώρο καύσης. Έτσι αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά συγχρόνως επιτυγχάνεται και εμπλουτισμός του μίγματος όποτε χρειάζεται. Ποια είναι η λειτουργία της KV-RV; Ηλεκτρολογικό σχέδιο Είναι μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Η υποπίεση της εισαγωγής βαλβίδας αναθυμιάσεων καυσίμου αναρροφά τα εξατμισμένα από το ρεζερβουάρ μέρη του καυσίμου όταν η βαλβίδα ανοίγει ύστερα από εντολή της μονάδας ελέγχου. Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στην ηλεκτρική αντλία καυσίμου; πραγματικών τιμών μέτρηση τάσης μέτρηση ωμικής αντίστασης έλεγχος κυματομορφής με παλμογράφο έλεγχος μέσω «ενεργοποιητών» με τη βοήθεια διαγνωστικού έλεγχος διαρροής με υποπίεση V V 12 0 Χαρακτηριστική καμπύλη βαλβίδας αναγέννησης

8 Κύκλωμα ελέγχου αναθυμιάσεων καυσίμου (TEV) Πώς γίνεται ο έλεγχος του δοχείου ενεργού άνθρακα; Η μονάδα ελέγχου ενεργοποιεί την KV-RV κατά σταθερά διαστήματα έτσι ώστε να εμπλουτίσει το μίγμα. Ο πληροφορεί τον εγκέφαλο μεταβάλλοντας την εμπλουτισμός ανιχνεύεται από το μπροστινό αισθητήρα λ και τάση του σήματός του. Εάν δεν μεταβάλλεται η τάση του σήματος, ο εγκέφαλος θεωρεί ότι οι αναθυμιάσεις του κάνιστρου ενεργού άνθρακα δεν φτάνουν στη πολλαπλή εισαγωγής και το καταγράφει ως βλάβη. Click to edit the outline text format Second Outline Level ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Βαλβίδα αναγέννησης Third Outline Level Δοχείο ενεργού άνθρακα Αισθ. λ 1 Fourth Outline Level Fifth Outline Level

9 Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR) Ποια είναι η χρήση του συστήματος ανακύκλωσης καυσαερίων; Η ανακύκλωση καυσαερίων είναι ένα δραστικό μέσο για τη μείωση των εκπομπών NOx. Με την πρόσμιξη καυσαερίων που έχουν υποστεί καύση στο μίγμα αέρακαυσίμου η θερμοκρασία της καύσης μειώνεται. Αυτό το μέτρο μειώνει την εκπομπή οξειδίων του αζώτου, η οποία εξαρτάται έντονα από τη θερμοκρασία. Γιατί υπάρχει εξοικονόμηση καυσίμου με τη χρήση της EGR; Με το σύστημα EGR αυξάνεται η συνολική πλήρωση του κυλίνδρου ενώ η πλήρωση φρέσκου αέρα παραμένει ίδια. Για αυτό απαιτείται μικρότερο άνοιγμα της πεταλούδας γκαζιού άρα και στραγγαλισμός για να επιτευχθεί η ίδια ροπή σε σύστημα χωρίς EGR. Επειδή λοιπόν έχουμε μικρότερες τριβές άντλησης το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων 1. Σύστημα διαχείρισης κινητήρα 2. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3. Βαλβίδα AGR 4. HFM

10 Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR) Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στη μονάδα πεταλούδας γκαζιού; Έλεγχος των πραγματικών τιμών μέτρηση τάσης μέτρηση ωμικής αντίστασης μέτρηση θορύβου με παλμογράφο έλεγχος μέσω «ενεργοποιητών» με τη βοήθεια του διαγνωστικού. Σε τι εύρος φορτίου λειτουργεί της EGR; Η επανακυκλοφορία των καυσαερίων λειτουργεί σε κατάσταση ρελαντί και μερικού φορτίου του κινητήρα, δηλαδή με μικρό άνοιγμα της πεταλούδας. Σε περίπτωση βλάβης της EGR που θα παραμείνει ανοιχτή ο κινητήρας θα σβήνει στο ρελαντί και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να εκκινήσει πάλι. Μετά την αντικατάσταση ή μετά από οποιαδήποτε αποσύνδεση της EGR επιβάλλεται η «Βασική ρύθμιση». Εάν δεν γίνει «Βασική ρύθμιση» τότε ο κινητήρας θα αναφέρει μόνιμη βλάβη. Ηλεκτρολογικό σχέδιο μονάδας ανακύκλωσης EGR

11 Motronic M = Batt + 15 = άνοιγμα διακόπτη 31 = Γείωση B1 Αισθητήρας ροής αέρα B1/1 Αισθητήρας θερμ. αέρα B2 Αισθητήρας στροφών / αναφοράς K1 Κεντρικό ρελέ R1 Κάποια λειτουργία ανάλογα τον κατασκευαστή R2 Αυτόματο σαζμάν R3 Manual transmission only S1 Ετοιμότητα Α/C (εάν υπάρχει) S2 Διακόπτης κομπρεσέρ A/C (εάν υπάρχει) U1 Υπολογιστής οχήματος X1 Motronic ECU πρίζα X2 Διαγνωστική πρίζα Y1 ψεκαστήρες / μπεκ Y4 Ενεργοποιητής ρελαντί Click to edit the outline text format Second Outline Level Third Outline Level Fourth Outline Level Fifth Outline Level

12 Motronic M1.5 A1 Αυτ. σαζμάν B2 Αισθητήρας εκκεντροφόρου B3 Αισθητήρας λ B4 Αισθητ. Θερμ. κινητήρα B5 Αισθητ. πεταλούδας E1 Διανομέας υψηλής τάσης F1 Ασφάλεια αντλίας F2 Ασφάλεια H1 Λυχνία βλαβών K1 Βασικό ρελέ K2 Ρελέ αντλίας R1 Ανεξ. Εξάρτημα R2 Μόνο αυτ. σαζμάν R3 Μόνο χειρ. σαζμάν R4 Όχι σε καταλυτικά R5 Μόνο σε 4χ4 X1 Πρίζα μονάδας ελέγχου Y2 Αντλία βενζίνης Y3 Βαλβίδα αναθυμιάσεων καυσίμου

13 Σύστημα δευτερεύοντος αέρα Ποια η χρησιμότητα του δευτερεύοντος συστήματος αέρα εισαγωγής; Η αντλία δευτερεύοντος αέρα εισάγει αέρα του περιβάλλοντος στα καυσαέρια. Η αύξηση Ο2 στα καυσαέρια προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας και εμφανίζεται επανάκαυση. Η οξείδωση αυτή οδηγεί στην αύξηση της θερμοκρασίας και έχει σαν αποτέλεσμα ο καταλυτικός μετατροπέας και ο αισθητήρας λ να φθάσουν στη θερμοκρασία λειτουργίας ταχύτερα. Πότε λειτουργεί το δευτερεύον σύστημα αέρα και για πόσο χρόνο; Για περίπου 20 sec κατά την κρύα εκκίνηση. Μόλις το σύστημα ρύθμισης λ αρχίζει να λειτουργεί, η αντλία πρέπει να απενεργοποιηθεί, διαφορετικά η λειτουργία του λ θα διακοπεί. Πώς ελέγχει η μονάδα ελέγχου την καλή λειτουργία του συστήματος; Με δοκιμαστικές ενεργοποιήσεις και έλεγχο των καυσαερίων. Σύμβολα αντλίας και βαλβίδας δευτερεύοντος αέρα Σύστημα δευτερεύοντος αέρα: 1. Βαλβίδα δευτερεύοντος αέρα εισαγωγής 2. Φίλτρο αέρα δευτερεύοντος συστήματος 3. Μετρητής αέρα εισαγωγής 4. Σωλήνας εισόδου αέρα 5. Αντλία εισόδου αέρα Σύστημα δευτερεύοντος αέρα: 1. Αντλία αέρα 2. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3. Ανεπίστροφη βαλβίδα 4. Πολλαπλή εξαγωγής 5. Αισθητήρας λ 6. Καταλύτης

14 14 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Περίβλημα διανομέα ψυκτικού υγρού Δότης για Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού Παροχή από το ψυγείο Άνω επίπεδο με παροχή ψυκτικού υγρού από τον κινητήρα Άνω επίπεδο Πείρος διαδρομή ς Στοιχείο διαστολής θερμοστάτη Προς τον εναλλάκτηθερμότητας Κάτω επίπεδο Επιστροφή από το ψυγείο Σύνδεση για θέρμανση θερμοστάτη Προς την αντλία ψυκτικού υγρού Κανάλι από το Προς ψύκτη άνω λαδιού κιβωτίου προς το κάτω ταχυτήτων επίπεδο Μονάδα ρύθμισης ψυκτικού υγρού Επιστροφή ψύκτη λαδιού Από την προθέρμανση Σύνδεση θέρμανσης στοιχείου διαστολής θερμοστάτη Μικρός δίσκος βαλβίδας για κλείσιμο του μικρού κυκλώματος Ελατήριοψυκτικού υγρού πίεσης

15 15 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Δοχείο διαστολής Εναλλάκτης θερμότητας Βαλβίδα διακοπής εναλλάκτη θερμότητας Διανομή ψυκτικού Αντικρουόμενοι στόχοι Χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα: > Πλεονεκτήματα στην απόδοση χάρη στην καλύτερη πλήρωση και την υψηλότερη σχέση συμπίεσης Αντλία ψυκτικού υγρού Ψύκτης λαδιού (κύκλωμα κινητήρα) Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα: >Μείωση της κατανάλωσης > Μείωση των εκπομπών CO και HC Ψυγείο Ψύκτης λαδιού σε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

16 16 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Συμβιβαστική λύση Προσαρμογή της παραμέτρου λειτουργίας «θερμοκρασία κινητήρα» στην κατάσταση λειτουργίας Πιο χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης: > ρυθμίζεται σε πλήρες φορτίο Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα > οδήγηση σε μερικό φορτίο Χαμηλή περιοχή θερμοκρασίας : C Λειτουργία χειρισμού (ελέγχου) ενσωματωμένη στη διαχείριση κινητήρα Μεγέθη εισόδου: -Στάνταρ στοιχεία κινητήρα όπως φορτίο, αριθμός στροφών, θερμοκρασία αέρα εισαγωγής, Υψηλή περιοχή θερμοκρασίας : C κλπ. - Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού στον κινητήρα -Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού στην έξοδο του ψυγείου -Θέση ποτενσιόμετρου επιλογής θερμοκρασίας (θέρμανση εσωτερικού χώρου οχήματος) Μεγέθη εξόδου : -Σήμα PWM στο θερμοστάτη για πρόγραμμα ψύξης = Επιλογή του μεγάλου ή μικρού κυκλώματος ψύξης. - Σήμα ενεργοποίησης φτερωτής ψυγείου

17 17 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Περίβλημα διανομέα ψυκτικού υγρού Δότης για Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού Παροχή από το ψυγείο Άνω επίπεδο με παροχή ψυκτικού υγρού από τον κινητήρα Άνω επίπεδο Πείρος διαδρομή ς Στοιχείο διαστολής θερμοστάτη Προς τον εναλλάκτηθερμότητας Κάτω επίπεδο Επιστροφή από το ψυγείο Σύνδεση για θέρμανση θερμοστάτη Προς την αντλία ψυκτικού υγρού Κανάλι από το Προς ψύκτη άνω λαδιού κιβωτίου προς το κάτω ταχυτήτων επίπεδο Μονάδα ρύθμισης ψυκτικού υγρού Επιστροφή ψύκτη λαδιού Από την προθέρμανση Σύνδεση θέρμανσης στοιχείου διαστολής θερμοστάτη Μικρός δίσκος βαλβίδας για κλείσιμο του μικρού κυκλώματος Ελατήριοψυκτικού υγρού πίεσης

18 18 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Εναλλάκτης θερμότητας Δοχείο διαστολής Βαλβίδα διακοπής εναλλάκτη θερμότητας Διανομή ψυκτικού Αντικρουόμενοι στόχοι Χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα: > Πλεονεκτήματα στην απόδοση χάρη στην καλύτερη πλήρωση και την υψηλότερη σχέση συμπίεσης Αντλία ψυκτικού υγρού Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα: Ψύκτης λαδιού (κύκλωμα κινητήρα) >Μείωση της κατανάλωσης > Μείωση των εκπομπών CO και HC Ψυγείο Ψύκτης λαδιού σε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

19 19 Συμβιβαστική λύση Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Προσαρμογή της παραμέτρου λειτουργίας «θερμοκρασία κινητήρα» στην κατάσταση λειτουργίας Πιο χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης: > ρυθμίζεται σε πλήρες φορτίο Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα > οδήγηση σε μερικό φορτίο Χαμηλή περιοχή θερμοκρασίας : C Υψηλή περιοχή θερμοκρασίας : C

20 Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου Ποια είναι η χρήση του ρυθμιστή πίεσης καυσίμου; Ο ρυθμιστής πίεσης καυσίμου ρυθμίζει την πίεση στο σύστημα παροχής καυσίμου σε μία καθορισμένη τιμή. Αυτό γίνεται με την προώθηση του πλεονάζοντος καυσίμου πίσω στη δεξαμενή καυσίμου. Επίσης διατηρεί την πίεση μετά το σβήσιμο του κινητήρα για εύκολη εκκίνηση. Σε συστήματα καυσίμου με επιστροφή ο ρυθμιστής πίεσης καυσίμου τοποθετείται κατά κανόνα στον διανομέα καυσίμου. Ο αγωγός που οδηγεί προς την πολλαπλή εισαγωγής εξασφαλίζει μία σταθερή διαφορά πίεσης ανάμεσα στο μπεκ και την πολλαπλή εισαγωγής. Σε συστήματα καυσίμου χωρίς επιστροφή (RLFS) η πίεση στο σύστημα παροχής καυσίμου διατηρείται σταθερή σε σχέση με την πίεση του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα συστήματα, ο ρυθμιστής πίεσης καυσίμου ενσωματώνεται στο ρεζερβουάρ. Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου 1. Σύνδεση με πολλαπλή εισαγωγής 2. Ελατήριο 3. Στήριγμα βαλβίδας 4. Διάφραγμα 5. Βαλβίδα 6. Είσοδος καυσίμου 7. Έξοδος καυσίμου

21 Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου Γιατί ελέγχεται η πίεση ρύθμισης με υποπίεση από την εισαγωγή; Επειδή δεν πρέπει η πίεση να πέφτει όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλές στροφές και χρειάζεται να απορροφά περισσότερο καύσιμο. Bar Πίεση καυσίμου Ατμοσφαιρική πίεση Υποπίεση Πίεση εισαγωγής Χωρίς φορτίο Μερικό φορτίο Πλήρες φορτίο Φορτίο % Σε περίπτωση βλάβης του ρυθμιστή πίεσης δεν εμφανίζεται βλάβη στη μονάδα ελέγχου του κινητήρα. Έτσι λοιπόν η διάγνωση θα πρέπει να γίνει με αφαιρετική μέθοδο και με τη βοήθεια παροχόμετρου και πιεσόμετρου.

22

23 Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου Πόσων ειδών συστήματα ψεκασμού υπάρχουν; 1. Σύστημα καυσίμου με επιστροφή 2. σύστημα καυσίμου χωρίς επιστροφή (RFLS) 3. σύστημα καυσίμου κατ απαίτηση. Σύστημα καυσίμου με επιστροφή Σύστημα καυσίμου χωρίς επιστροφή 5. Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου Δεξαμενή καυσίμου 6. Μπεκ 2. Ηλεκτρική αντλία 7. Κανόνας ψεκασμού (μπεκιέρα) 3. Φίλτρο βενζίνης 8. Γραμμή επιστροφής 4. Σωλήνας παροχής 5. Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου 1. Σύστημα καυσίμου κατ απαίτηση: 1. Ηλεκτρική αντλία με φίλτρο 2. Εκτονωτική βαλβίδα και αισθητήρας πίεσης 3. Μονάδα χρονισμού 4. Μπεκ 5. Κανόνας ψεκασμού (μπεκιέρα)

24 Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου Ποιες είναι οι διαφορές των παραπάνω συστημάτων; Σύστημα καυσίμου με επιστροφή: Το καύσιμο που δε χρησιμοποιείται επιστρέφει με μεγαλύτερη θερμοκρασία στη δεξαμενή καυσίμου. Επειδή αυξάνεται η ποσότητα εξάτμισης απαιτείται ένα ικανό σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων. Ο ρυθμιστής πίεσης βρίσκεται επάνω στον κανόνα ψεκασμού. Σύστημα καυσίμου χωρίς επιστροφή: Θερμαίνει το καύσιμο πολύ λιγότερο σε σχέση με τα συστήματα με επιστροφή. Μόνο το καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε για ψεκασμό από τα μπεκ κινείται προς τον κανόνα ψεκασμού. Ο ρυθμιστής πίεσης βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή καυσίμου. Σύστημα ελέγχου κατ απαίτηση: Ακόμη μεγαλύτερη μείωση της θερμοκρασίας καυσίμου μπορούμε να έχουμε με αυτό σύστημα. Μόνο το καύσιμο που είναι αναγκαίο για ψεκασμό και ρύθμιση της πίεσης κινείται προς τα μπεκ. Η ρύθμιση της πίεσης γίνεται μέσω της μονάδας ελέγχου και ενός αισθητήρα πίεσης. Πέρα από τη μείωση κατανάλωσης μπορεί και αυξάνει η πίεση καυσίμου ανάλογα με τις ανάγκες (ψυχρή εκκίνηση κ.α.)

25 Ηλεκτρική αντλία καυσίμου (EKP) Ποια είναι η χρήση της αντλίας καυσίμου; Σκοπός είναι να παρέχει αρκετή ποσότητα καυσίμου ώστε να σχηματιστεί αρκετή πίεση για ψεκασμό. Βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή καυσίμου. Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις από μια αντλία; Παροχή lt/h στα 12 V, ικανότητα σχηματισμού πίεσης 3,5.. 4 bar, ικανή απόδοση ακόμη και σε μείωση % της τάσης. Πώς ενεργοποιείται η αντλία βενζίνης; Από τη μονάδα ελέγχου πάντα μέσα από ένα σύστημα ασφαλείας ρελέ ελεγχόμενο με σώμα. Αντλία βενζίνης (EKP) 1. Φίσα σύνδεσης 2. Έξοδος καυσίμου 3. Ανεπίστροφη βαλβίδα 4. Επαφές ψήκτρες 5. Μαγνήτης 6. Δακτύλιος αντλίας 7. Είσοδος καυσίμου

26 Ηλεκτρική αντλία καυσίμου (EKP) Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στην ηλεκτρική αντλία καυσίμου; έλεγχος παροχής καυσίμου, έλεγχος ρελέ αντλίας, έλεγχος μέσω «ενεργοποιητών» με τη βοήθεια του διαγνωστικού. Πού μετράται η ποσότητα άντλησης (παροχή) της αντλίας; Στην γραμμή επιστροφής μετά τον ρυθμιστή πίεσης. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποσότητα άντλησης; χαμηλή τάση μπαταρίας, φραγμένοι σωλήνες, χαλασμένος ρυθμιστής πίεσης, χαλασμένη αντλία. Σε περίπτωση βλάβης ή μειωμένης απόδοσης της αντλίας ο κινητήρας δεν μπορεί να φτάσει τον μέγιστο αριθμό στροφών. Ανάλογα με το σύστημα υπάρχει ένας διακόπτης ασφάλειας ατυχήματος. Εάν δεν είναι κλειστός η αντλία δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Ηλεκτρολογικό σχέδιο αντλίας βενζίνης

27

28

29

30

31 Φίλτρο καυσίμου Ποια είναι η χρήση του φίλτρου καυσίμου; Να καθαρίζει το καύσιμο από σωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν φράξιμο. Πόσων ειδών φίλτρα υπάρχουν; 1.Εξωτερικά. Τοποθετούνται στη γραμμή παροχής σε σειρά μετά την αντλία. Έχουν διάρκεια ζωής km. 2.Εσωτερικά. Βρίσκονται μέσα στη δεξαμενή καυσίμου. Έχουν διάρκεια ζωής km. Γιατί το φίλτρο τοποθετείται στην γραμμή πίεσης; Φιλτράρει το καύσιμο που εισέρχεται στον κανόνα ψεκασμού (μπεκιέρα). Επίσης κρατάει τα σωματίδια από τα κάρβουνα της αντλίας αφού όταν αυτά φθείρονται μένουν μέσα στο καύσιμο. Πώς ελέγχεται το φίλτρο καυσίμου; Με τον έλεγχο ροής της αντλίας.

32 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Ποια είναι η χρήση της βαλβίδας ψεκασμού; Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ψεκασμού, ψεκάζουν την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου στην πολλαπλή εισαγωγής. Ενεργοποιούνται από την ECU Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ποσότητα ψεκασμού; την πίεση του συστήματος παροχής καυσίμου την υποπίεση πίεση στην πολλαπλή εισαγωγής τη γεωμετρία της περιοχής εξόδου καυσίμου τη χρονική διάρκεια ανοίγματος βαλβίδας. Μπεκ και κανόνας καυσίμου (μπεκιέρα): 1. Υδραυλική σύνδεση 2. Φίσα 3. Στεγανοποιητικός δακτύλιος

33 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Πώς λειτουργεί η βαλβίδα ψεκασμού; Όταν ρεύμα διαρρέει το πηνίο του μπεκ, δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο που τραβά τον οπλισμό μαγνήτη της βελόνας. Το στέλεχος της βαλβίδας ανυψώνεται από τη βάση της και πραγματοποιείται ο ψεκασμός. Με τη διακοπή του ρεύματος διέγερσης, η βελόνα της βαλβίδας κλείνει ξανά από τη δύναμη του ελατηρίου. Πόσων ειδών μπεκ υπάρχουν; 1. Παροχής από τη κορυφή (top-feed), 2. Πλευρικής παροχής (side-feed), 3. Μονού ψεκασμού. Βαλβίδα ψεκασμού (μπεκ): Υδραυλική σύνδεση O-ring 3. Φίλτρο 4. Πηνίο 5. Ελατήριο Μπεκ top-feep Μπεκ side-feep Μπεκ μονού ψεκασμού Βαλβίδα Ακροφύσιο 8. Φίσα 9. Σώμα βαλβίδα 10.O-ring

34 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Πόσες μορφές ψεκασμού υπάρχουν; 1. Στήλης, 2. Κώνου (ομπρέλας), 3. Διπλής δέσμης, 4. Υπό γωνία, α80: το 80% του ψεκαζόμενου καυσίμου βρίσκεται εντός γωνίας α. α50: το 50% του ψεκαζόμενου καυσίμου βρίσκεται εντός γωνίας α. β: το 70% του ψεκαζόμενου καυσίμου βρίσκεται εντός γωνίας β. γ: ψεκασμός υπό γωνία γ Click to edit the outline text format Second Outline Level Third Outline Level Ψεκασμός στήλης Ψεκασμός κώνου Fourth Outline Level Fifth Outline Level Ψεκασμός υπό γωνία Ψεκασμός διπλής δέσμης

35 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στο μπεκ; πραγματικών τιμών για διάρκεια ψεκασμού μέτρηση τάσης μέτρηση ωμικής αντίστασης (R 16 Ω) έλεγχος κυματομορφής με παλμογράφο έλεγχος μέσω «ενεργοποιητών» με τη βοήθεια του KTS. Ηλεκτρολογικό σχέδιο βαλβίδας ψεκασμού Ποιες εργασίες επισκευής μπορούν να γίνουν: Καθαρισμός με συσκευές πλύσης και υπερήχων αντικατάσταση φίλτρου. Χαρακτηριστική καμπύλη της τάσης του μπεκ με το χρόνο

36 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Τι είναι ο χαρακτηρισμός ti; Η διάρκεια ψεκασμού, δηλαδή ο χρόνος που παραμένει το μπεκ ανοιχτό. Πώς γίνεται ο έλεγχος; Με τη βοήθεια παλμογράφου. Το πλάτος αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία. Γιατί υπάρχει μια αιχμή στο γράφημα; Η αιχμή είναι γνωστή ως ένα επαγωγικό peak και παράγεται όταν το μαγνητικό πεδίο καταρρέει. Τότε παράγει μια υψηλότερη τάση τη στιγμή που η μονάδα ελέγχου κλείνει το σήμα στο μπεκ. Click to edit the outline text format Second Outline Level Σχεδιάστε το σήμα της βαλβίδας ψεκασμού: V 80 Third Outline Level Αιχμή 12 0 Fourth Outline Level Fifth Outline Level Έναρξη ψεκασμού ti Έναρξη 2ου ψεκασμού t

37 Τύποι ψεκασμού Πόσοι τύποι ψεκασμού υπάρχουν στα συστήματα πολλαπλού ψεκασμού; Ταυτόχρονος: όλα τα μπεκ ανοίγουν και κλείνουν ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος ατμοποίησης διαφέρει σε κάθε κύλινδρο και για ορισμένους δεν υπάρχει καθόλου ατμοποίηση αφού ο ψεκασμός γίνεται απευθείας στην ανοιχτή εισαγωγή και όχι επάνω στη βαλβίδα. a. Ηλεκτρολογικό σχέδιο μπεκ σε ταυτόχρονο ψεκασμό. b. Ημιδιαδοχικός ή ομαδοποιημένος: Τα μπεκ χωρίζονται σε δύο ομάδες. Σε μία περιστροφή του στροφαλοφόρου ψεκάζει η πρώτη ομάδα των μπεκ και στη δεύτερη περιστροφή η άλλη ομάδα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το μεγάλο μειονέκτημα του ψεκασμού του καυσίμου σε ανοιχτή βαλβίδα. Ηλεκτρολογικό σχέδιο μπεκ σε ομαδοποιημένο ψεκασμό.

38 Τύποι ψεκασμού Πόσοι τύποι ψεκασμού υπάρχουν στα συστήματα πολλαπλού ψεκασμού; c. Διαδοχικός: Διαδοχικός ψεκασμός SEFI: Το καύσιμο ψεκάζεται μεμονωμένα σε κάθε κύλινδρο από τα μπεκ τα οποία ενεργοποιούνται διαδοχικά σύμφωνα με τη σειρά ανάφλεξης. Η διάρκεια και η έναρξη ψεκασμού είναι ίδια για όλους τους κυλίνδρους οι οποίες μπορούν να ρυθμίζονται από τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα. Διαδοχικός ψεκασμός CIFI: Ο συγκεκριμένος τύπος παρουσιάζει τη μέγιστη ευελιξία διότι σε σχέση με το SEFI μπορεί επιπλέον να μεταβάλει τη διάρκεια ψεκασμού σε κάθε κύλινδρο ανεξάρτητα, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση που η πλήρωση των κυλίνδρων δεν είναι ομοιόμορφη. Ηλεκτρολογικό σχέδιο μπεκ σε διαδοχικό ψεκασμό

39 Πολλαπλασιαστής και διανομή τάσης Ποια είναι η χρήση του πολλαπλασιαστή; Ο πολλαπλασιαστής συγκεντρώνει την απαιτούμενη ενέργεια ανάφλεξης και παράγει την υψηλή τάση για τη δημιουργία σπινθήρα τη στιγμή της ανάφλεξης. Πόσων ειδών συστήματα ανάφλεξης υπάρχουν; Περιστρεφόμενη διανομή τάσης (ROV): Η υψηλή τάση που δημιουργείται από ένα μεμονωμένο πολλαπλασιαστή διανέμεται μηχανικά σε κάθε μπουζί από το διανομέα ανάφλεξης. Πολλαπλασιαστής μονού σπινθήρα Αδρανής διανομή τάσης (RUV): Οι πολλαπλασιαστές συνδέονται απευθείας με τα μπουζί και η διανομή τάσης πραγματοποιείται στην πλευρά πρωτεύοντος των πολλαπλασιαστών. Διαχωρίζονται σε: Πολλαπλασιαστές μονού σπινθήρα: Σε κάθε κύλινδρο αντιστοιχεί μία βαθμίδα εξόδου ανάφλεξης / ένας πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστές διπλού σπινθήρα: Μία βαθμίδα εξόδου ανάφλεξης / ένας πολλαπλασιαστής ταξινομείται σε δύο κυλίνδρους. Ραβδοειδής πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστής διπλού σπινθήρα

40 Πολλαπλασιαστής και διανομή τάσης Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στον πολλαπλασιαστή; μέτρηση τάσης πρωτεύοντος τυλίγματος μέτρηση ωμικής αντίστασης πραγματικές τιμές (γωνία ανάφλεξης) έλεγχος κυματομορφής με παλμογράφο. Ηλεκτρολογικό σχέδιο πολλαπλασιαστή διπλού σπινθήρα 200V 10 kv 0 Διάγραμμα πρωτεύοντος t Διάγραμμα δευτερεύοντος Ηλεκτρολογικό σχέδιο πολλαπλασιαστή μονού σπινθήρα

41 Σπινθηριστής / Μπουζί Ποια είναι η χρήση του σπινθηριστή; Το μπουζί αναφλέγει το μίγμα αέρα-καυσίμου στο χώρο καύσης μέσω ενός σπινθήρα που δημιουργείται ανάμεσα στα ηλεκτρόδια. Αποτελεί μία, μονωμένη με κεραμικό, διέλευση υψηλής τάσης προς τον χώρο καύσης και διαθέτει ένα μεσαίο ηλεκτρόδιο και ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης. Πώς αλλάζει η τάση σχετικά με το διάκενο των ακίδων; Όσο μεγαλύτερη η απόσταση τόσο μεγαλύτερη η τάση του σπινθήρα που παράγεται. Πώς καθορίζεται η απόσταση των ακίδων; Με συνεχόμενες δοκιμές κατά την παραγωγή του κινητήρα. Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στον σπινθηριστή; οπτικός έλεγχος μέτρηση ωμικής αντίστασης έλεγχος κυματομορφής με παλμογράφο. Τύποι σπινθηριστών: ΕΑ. Απόσταση ακίδων

42 Σπινθηριστής / Μπουζί Φυσιολογικό μπουζί: Η κεραμική μόνωση έχει μπεζ χρώμα και λίγο γκρι. Υπολείμματα καπνιάς: Η μόνωση και οι ακίδες είναι καλυμμένες με καπνιά. ΑΙΤΙΑ: πλούσιο μίγμα, πολύ βρώμικο φίλτρο μηχανής, χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα Υπολείμματα λαδιού: Η μόνωση και οι ακίδες είναι καλυμμένες με λάδι. ΑΙΤΙΑ: υπερβολικό λάδι στο κάρτερ, φθορά ελατηρίων πιστονιού, οδηγοί βαλβίδων φθαρμένοι. Υπολείμματα μολύβδου: Η μόνωση έχει καφε-κίτρινα σημάδια, ίσως και σημάδια πράσινα: ΑΙΤΙΑ: Το καύσιμο περιέχει μόλυβδο.

43 Σπινθηριστής / Μπουζί Υπερβολικά υπολείμματα μολύβδου: Στη μόνωση υπάρχει στρώση καφέ-κίτρινου χρώματος ίσως και σημάδια πράσινα. ΑΙΤΙΑ: Το καύσιμο περιέχει μόλυβδο. Υπολείμματα στάχτης: Στη μόνωση υπάρχει στρώση στάχτης. ΑΙΤΙΑ: Κακής ποιότητας καύσιμο. Λειωμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο: Λειωμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο, η μόνωση είναι μαλακή και πορώδης. ΑΙΤΙΑ: Υπερθέρμανση λόγω αυτανάφλεξης, μεγάλη προπορεία, φθαρμένες βαλβίδες, κακής ποιότητα καύσιμο. Υπερβολικά λειωμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο: Λειωμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο και κατεστραμμένη μόνωση. ΑΙΤΙΑ: Υπερθέρμανση λόγω αυτανάφλεξης, μεγάλη προπορεία, φθαρμένες βαλβίδες, κακής ποιότητα καύσιμο.

44 Σπινθηριστής / Μπουζί Λειωμένα ηλεκτρόδια: Λειωμένο ηλεκτρόδια με διάφορα υπολείμματα. ΑΙΤΙΑ: Υπερθέρμανση λόγω αυτανάφλεξης, μεγάλη προπορεία, φθαρμένες βαλβίδες, κακής ποιότητα καύσιμο. Υπερβολικά φθαρμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο: ΑΙΤΙΑ: Δεν έχει αντικατασταθεί ο σπινθηριστής και έχει ξεπεράσει το χρόνο ζωής του. Υπερβολικά φθαρμένο ηλεκτρόδιο γείωσης: ΑΙΤΙΑ: Χρησιμοποιήθηκε καύσιμο υψηλών επιδόσεων ακατάλληλο για αυτόν τον κινητήρα. Σπασμένη μόνωση: ΑΙΤΙΑ: Μηχανική αστοχία όταν δημιουργούνται επιστρώσεις ανάμεσα στο κεντρικό ηλεκτρόδιο και στη μόνωση.

45 Διάγνωση OBD Ποια είναι η χρήση του MIL; Πρέπει να ανάβει με την ανάφλεξη σε θέση ON και εάν έχει αποθηκευθεί σφάλμα. Για την Ευρώπη έχει χρώμα κίτρινο και βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. Υπό ποιες προϋποθέσεις η λυχνία σφαλμάτων MIL αναβοσβήνει; Για βλάβες με καταστροφικές επιπτώσεις στον καταλύτη. Παραδείγματα λυχνιών MIL: CHECK POWER TRAIN CHECK ENGINE SERVICE ENGINE

46 Διάγνωση Ποιοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν πλούσιο μίγμα; 1. Προβληματικός μετρητής μάζας αέρα 2. χαλασμένο μπεκ με διαρροή 3. ελαττωματικός ρυθμιστής πίεσης καυσίμου (μεγάλη πίεση) 4. χαλασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας κινητήρα 5. βαλβίδα αναθυμιάσεων καυσίμου (ανοιχτή δίοδος) Ποιοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν φτωχό μίγμα; 1. Διαρροή στην πολλαπλή εισαγωγής 2. διαρροή στην πολλαπλή εξαγωγής κοντά στους λ 3. αρρύθμιστη πεταλούδα πεντάλ γκαζιού (βασική ρύθμιση) 4. προβληματικός μετρητής μάζας αέρα 5. ρυθμιστής πίεσης καυσίμου ελαττωματικός (μικρή πίεση) 6. βουλωμένο μπεκ. 7. εισροή αέρα από το δευτερεύον σύστημα αέρα. 8. κολλημένη EGR ανοιχτή

47 Διάγνωση Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η αδυναμία σωστής διάγνωσης βλαβών; Έλλειψη εξοπλισμού διάγνωσης ελλιπή κατάρτιση στον χειρισμό του εξοπλισμού διάγνωσης έλλειψη τεχνογνωσίας και κατάρτισης στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου έλλειψη συγκεκριμένων τεχνικών πληροφοριών για κάθε σύστημα του αυτοκίνητου. Τεχνικές πληροφορίες Διάγνωση Εργαλεία μέτρησης

48 Διάγνωση Τι είναι η αυτοδιάγνωση; Η μονάδα ελέγχου παρακολουθεί σήματα εισόδου και εξόδου και τα ελέγχει. Εάν απαιτείται αποθηκεύει τα σφάλματα και τα παρουσιάζει όταν ζητηθεί. + K DIAG ECU Ποια είδη αυτοδιάγνωσης είναι διαθέσιμα; φωτεινοί κωδικοί κωδικοί βλάβης και ενεργοποιητές πλήρης σειριακή διάγνωση. Πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί η αυτοδιάγνωση; Ενεργοποίηση γραμμής L για εμφάνιση φωτεινών κωδικών σύνδεση διαγνωστικού με μονάδα ελέγχου. Ποια εξαρτήματα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε διάγνωση; Ο κινητήρας η τάση της μπαταρίας. L X K L Lamp X4 X5

49 Διάγνωση OBD Ποια είναι η χρήση του OBD; Σκοπός του OBD σαν διαγνωστικό σύστημα εκπομπών, είναι να παρακολουθεί τη λειτουργία των εξαρτημάτων όχι μόνο για σφάλματα, αλλά και για τον έλεγχο των εκπομπών. Ποια εξαρτήματα πρέπει να παρακολουθούνται; Εξαρτήματα που ευθύνονται για πρόκληση ρύπων. Τι είδους παρακολούθηση απαιτείται; Για ηλεκτρικές ή μηχανικές βλάβες που αυξάνουν τις εκπομπές άνω των ορίων. Πότε πρέπει οι βλάβες να εμφανίζονται με ενεργοποίηση της MIL; Μετά από 2-10 κύκλους οδήγησης Τι επιπλέον στοιχεία μπορούν να αποθηκευτούν; Η συνολική διανυθείσα απόσταση με αναμμένη τη λυχνία βλαβών Σήματα αισθητήρων ECU Ενεργοποιητές Επικοινωνία με άλλα συστήματα Διάγνωση.

50 Διάγνωση OBD Ποια εξαρτήματα πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να επιτυγχάνονται τα πρότυπα της EOBD και πώς ελέγχονται για σφάλματα; Απώλεια συμπίεσης Αισθητήρας ταχύτητας περιστροφής στροφάλου Αισθητήρας επιτάχυνσης αυτοκινήτου Καταλυτικός μετατροπέας Αισθητήρας οξυγόνου λ Δευτερεύον σύστημα αέρα Σύστημα αναθυμιάσεων καυσίμου Ανακύκλωση καυσαερίων Βοηθητικός αισθητήρας λ μετά τον καταλύτη Εσωτερική αντίσταση Ένταση ρεύματος θέρμανσης Ψηφιακή σύγκριση με τα σήματα Ο2 Δοκιμαστική ενεργοποίηση σε κανονική θερμοκρασία Έλεγχος διαρροών με αισθητήρα υποπίεσης και βαλβίδα ανακύκλωσης ρεζερβουάρ. Μέτρηση πίεσης πολλαπλής ενώ ενεργοποιείται η βαλβίδα EGR

51 Διάγνωση OBD Η εφαρμογή των πρότυπων της OBD είναι: Για νέας σχεδίασης βενζινοκίνητα επιβατηγά Για βενζινοκίνητα επιβατηγά Για νέα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά Για νέα πετρελαιοκίνητα φορτηγά Τι ορίζει η νομοθεσία σχετικά με το OBD; Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί το λογισμικό OBD να είναι τοποθετημένο στην ECU όλων των αυτοκινήτων που διακινούνται εντός της Ε.Ε., μαζί με τον εγκεκριμένο σύνδεσμο μετάδοσης δεδομένων (φις διάγνωσης) και την ενδεικτική λυχνία βλαβών (ΜΙL).

52 Διάγνωση OBD Ποια είναι η χρήση του MIL; Πρέπει να ανάβει με την ανάφλεξη σε θέση ON και εάν έχει αποθηκευθεί σφάλμα. Για την Ευρώπη έχει χρώμα κίτρινο και βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. Υπό ποιες προϋποθέσεις η λυχνία σφαλμάτων MIL αναβοσβήνει; Για βλάβες με καταστροφικές επιπτώσεις στον καταλύτη. Παραδείγματα λυχνιών MIL: CHECK POWER TRAIN CHECK ENGINE SERVICE ENGINE

53 Διάγνωση OBD Λειτουργία 1: Πραγματικά στοιχεία Εμφανίζει στοιχεία λειτουργίας του συστήματος Εμφανίζει τις καταστάσεις λειτουργίας του συστήματος τη στιγμή που παρουσιάστηκε σφάλμα Λειτουργία 2: Καταστάσεις λειτουργίας Λειτουργία 3: Ανάγνωση μνήμης Επιβεβαιωμένα σφάλματα που επηρεάζουν τις εκπομπές Διαγραφή όλων των κωδικών βλάβης όλων των συστημάτων Λειτουργία 4: Διαγραφή μνήμης Έλεγχος αισθητήρα Ο2 - τιμές κυκλώματος - στοιχεία λειτουργίας Λειτουργία 5: Τιμές αισθητήρα Ο2 Λειτουργία 6: Σποραδική εμφάνιση στοιχείων Λειτουργία 7: Σποραδικός έλεγχος μνήμης λαθών Λειτουργία 8: Ενεργοποιητές Λειτουργία 9: Πληροφορίες για το όχημα Συγκεκριμένα στοιχεία ανάλογα τον κατασκευαστή Τρέχουσες αλλά όχι ακόμα επιβεβαιωμένες βλάβες Έλεγχος συστημάτων ανάλογα τον κατασκευαστή Χαρακτηριστικά αναγνώρισης οχήματος

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ Γ Ρ Α Ε Ρ Ι Ο ( L P G ) & Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο ( C N G ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Το βιβλίο με τίτλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG) που κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνολογία ανάφλεξης Τεχνολογία κρύας εκκίνησης Ψύξη Αισθητήρες Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνικές Πληροφορίες Έκδ. 04 Ενσωματωμένη Perfection τελειότητα built in 2 Περιεχόμενα Ο πετρελαιοκινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά την κίνηση ενός ΕΙΧ οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο απόλυτος ρυθμιστής ρεύματος! Το μοναδικό με εσωτερική οθόνη Και δυνατότητα ρυθμίσεων εντός οχήματος Μετέτρεψε το αυτοκίνητο σου

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός του κλιματισμού του αυτοκινήτου 2. Κόστος λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω:

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω: DC8000 Οδηγίες Ασφαλείας Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για αποφυγή ατυχημάτων. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή δεν θέλετε να δουλέψετε πάνω σε οχήματα, απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 981077 V7 Classic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ V7 Classic Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χάρη στη συνεχή τεχνική ενημέρωση και στα ειδικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα