Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας"

Transcript

1 Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Ποια είναι η χρήση του τριοδικού καταλύτη; Η λειτουργία του τριοδικού καταλύτη είναι να μετατρέπει τα τρία ρυπογόνα συστατικά: HC, CO και NOx τα οποία προκύπτουν στην καύση του μίγματος αέρα-καυσίμου, σε μη ρυπογόνα συστατικά. Το τελικό προϊόν είναι H2O, CO2 και N2. CO2 H2Ο N2 CO HC NOx

2 Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Ρύποι πριν και μετά την κατάλυση a) Πριν τον καταλύτη b) Μετά τον καταλύτη c) Χαρακτηριστική λ Για να διατηρήσει ο καταλύτης τη μέγιστη απόδοση μετατροπής θα πρέπει να ισχύει λ = 1. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έλεγχο κλειστού κυκλώματος λ.

3 Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Πώς γίνεται ο έλεγχος του τριοδικού καταλύτη; Η ECU δε ελέγχει μόνο εάν γίνεται κατάλυση αλλά και πόσο αποδοτική είναι. Ο έλεγχος γίνεται μέσω των αισθητήρων οξυγόνου συγκρίνοντας τα σήματα πριν και μετά την κατάλυση. Πόσων ειδών συστήματα κατάλυση υπάρχουν; 1. χωρίς προκαταλύτη, μόνο με ένα καταλύτη. 2. με προκαταλύτη και κυρίως καταλύτη, Σύστημα κατάλυσης με ένα καταλύτη 1. Κινητήρας 2. Πρώτος αισθητήρας λ (LSF / LSU) 3. Κυρίως καταλύτης 4. Δεύτερος αισθητήρας λ (LSF) Σύστημα κατάλυσης με προκαταλύτη 1. Κινητήρας υποχρεωτικά με EGR 2. Πρώτος αισθητήρας λ (LSF / LSU) 3. Προκαταλύτης 4. Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων 5. Καταλύτης 6. Δεύτερος αισθητήρας λ (LSF)

4 4 Κατασκευή καταλύτη συσσώρευσης NOx Ροή αερίου οξείδιο βαρίου. Επαφή καταλύτη Φορέας μέγιστη ικανότητας συσσώρευσης από 250 C έως 500 C. Πορώδης ενδιάμεση στρώση

5 Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Πώς γίνεται ο έλεγχος του κυρίως καταλύτη; Σε αυτά τα συστήματα ο προκαταλύτης και ο κυρίως καταλύτης ελέγχονται ταυτόχρονα. Θα πρέπει ο δεύτερος λ να είναι τοποθετημένος στην έξοδο του κυρίως καταλύτη. Click to edit the outline text format Ένας αισθητήρας λ LSU μετράει τη περιεκτικότητα του Ο2 στα καυσαέρια στην είσοδο του προκαταλύτη. Στην έξοδο του κυρίως καταλύτη υπάρχει ένας αισθητήρα LSF. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί με σωστά καυσαέρια τότε ο δεύτερος αισθητήρας λ θα πρέπει να έχει τιμές τάσης mv πάνω από την τάση του πρώτου αισθητήρα λ. Η ένδειξη της τάση του δεύτερου λ θα πρέπει να κινείται όσο το δυνατό πιο σταθερά στην προδιαγραφόμενη τιμή. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό μετατροπής του καταλύτη τόσο μικρότερη είναι η διαδρομή της τάσης και μεγαλύτερη η τάση. Second Outline Level Third Outline Level Fourth Outline Level Fifth Outline Level

6 Κύκλωμα ελέγχου αναθυμιάσεων καυσίμου (TEV) 3 Από ποια εξαρτήματα αποτελείται το κύκλωμα αναθυμιάσεων; 1. Δοχείο ενεργού άνθρακα 2. Βαλβίδα αναγέννησης 4 6 Γιατί υπάρχει το φίλτρο ενεργού άνθρακα; Ο ενεργός άνθρακας απορροφά το καύσιμο που περιέχουν οι αναθυμιάσεις και αφήνει να διαφύγει στην ατμόσφαιρα μόνο ο αέρας Πώς λειτουργεί το κύκλωμα TEV; Όταν η βαλβίδα αναγέννησης ανοίξει αναρροφάται φρέσκος αέρας μέσω του φίλτρου ενεργού άνθρακα. Φρέσκος ατμοσφαιρικός αέρας λαμβάνει ξανά το απορροφημένο καύσιμο και το οδηγεί στην καύση (αναγέννηση του δοχείου ενεργού άνθρακα). Η μονάδα ελέγχου μειώνει την ποσότητα του ψεκασμού στην ποσότητα καυσίμου που έχει μεταφερθεί από τη βαλβίδα αναγέννησης. 5 Κύκλωμα ελέγχου αναθυμιάσεων καυσίμου (TEV): 1. Δοχείο ενεργού άνθρακα 2. Βαλβίδα αναγέννησης 3. Δεξαμενή καυσίμου 4. Αγωγός εξαέρωσης 5. Φρέσκος αέρας 6. Αγωγός προς την πολλαπλή εισαγωγής 7. Πεταλούδα γκαζιού 8. Πολλαπλή εισαγωγής

7 Βαλβίδα αναθυμιάσεων καυσίμου / αναγέννησης (KV-RV) Ποια είναι η χρήση της βαλβίδας αναθυμιάσεων καυσίμου; Μέσω της βαλβίδας αναγέννησης, μεταφέρονται οι αναθυμιάσεις από το ρεζερβουάρ στη πολλαπλή εισαγωγής προς το χώρο καύσης. Έτσι αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά συγχρόνως επιτυγχάνεται και εμπλουτισμός του μίγματος όποτε χρειάζεται. Ποια είναι η λειτουργία της KV-RV; Ηλεκτρολογικό σχέδιο Είναι μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Η υποπίεση της εισαγωγής βαλβίδας αναθυμιάσεων καυσίμου αναρροφά τα εξατμισμένα από το ρεζερβουάρ μέρη του καυσίμου όταν η βαλβίδα ανοίγει ύστερα από εντολή της μονάδας ελέγχου. Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στην ηλεκτρική αντλία καυσίμου; πραγματικών τιμών μέτρηση τάσης μέτρηση ωμικής αντίστασης έλεγχος κυματομορφής με παλμογράφο έλεγχος μέσω «ενεργοποιητών» με τη βοήθεια διαγνωστικού έλεγχος διαρροής με υποπίεση V V 12 0 Χαρακτηριστική καμπύλη βαλβίδας αναγέννησης

8 Κύκλωμα ελέγχου αναθυμιάσεων καυσίμου (TEV) Πώς γίνεται ο έλεγχος του δοχείου ενεργού άνθρακα; Η μονάδα ελέγχου ενεργοποιεί την KV-RV κατά σταθερά διαστήματα έτσι ώστε να εμπλουτίσει το μίγμα. Ο πληροφορεί τον εγκέφαλο μεταβάλλοντας την εμπλουτισμός ανιχνεύεται από το μπροστινό αισθητήρα λ και τάση του σήματός του. Εάν δεν μεταβάλλεται η τάση του σήματος, ο εγκέφαλος θεωρεί ότι οι αναθυμιάσεις του κάνιστρου ενεργού άνθρακα δεν φτάνουν στη πολλαπλή εισαγωγής και το καταγράφει ως βλάβη. Click to edit the outline text format Second Outline Level ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Βαλβίδα αναγέννησης Third Outline Level Δοχείο ενεργού άνθρακα Αισθ. λ 1 Fourth Outline Level Fifth Outline Level

9 Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR) Ποια είναι η χρήση του συστήματος ανακύκλωσης καυσαερίων; Η ανακύκλωση καυσαερίων είναι ένα δραστικό μέσο για τη μείωση των εκπομπών NOx. Με την πρόσμιξη καυσαερίων που έχουν υποστεί καύση στο μίγμα αέρακαυσίμου η θερμοκρασία της καύσης μειώνεται. Αυτό το μέτρο μειώνει την εκπομπή οξειδίων του αζώτου, η οποία εξαρτάται έντονα από τη θερμοκρασία. Γιατί υπάρχει εξοικονόμηση καυσίμου με τη χρήση της EGR; Με το σύστημα EGR αυξάνεται η συνολική πλήρωση του κυλίνδρου ενώ η πλήρωση φρέσκου αέρα παραμένει ίδια. Για αυτό απαιτείται μικρότερο άνοιγμα της πεταλούδας γκαζιού άρα και στραγγαλισμός για να επιτευχθεί η ίδια ροπή σε σύστημα χωρίς EGR. Επειδή λοιπόν έχουμε μικρότερες τριβές άντλησης το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων 1. Σύστημα διαχείρισης κινητήρα 2. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3. Βαλβίδα AGR 4. HFM

10 Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR) Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στη μονάδα πεταλούδας γκαζιού; Έλεγχος των πραγματικών τιμών μέτρηση τάσης μέτρηση ωμικής αντίστασης μέτρηση θορύβου με παλμογράφο έλεγχος μέσω «ενεργοποιητών» με τη βοήθεια του διαγνωστικού. Σε τι εύρος φορτίου λειτουργεί της EGR; Η επανακυκλοφορία των καυσαερίων λειτουργεί σε κατάσταση ρελαντί και μερικού φορτίου του κινητήρα, δηλαδή με μικρό άνοιγμα της πεταλούδας. Σε περίπτωση βλάβης της EGR που θα παραμείνει ανοιχτή ο κινητήρας θα σβήνει στο ρελαντί και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να εκκινήσει πάλι. Μετά την αντικατάσταση ή μετά από οποιαδήποτε αποσύνδεση της EGR επιβάλλεται η «Βασική ρύθμιση». Εάν δεν γίνει «Βασική ρύθμιση» τότε ο κινητήρας θα αναφέρει μόνιμη βλάβη. Ηλεκτρολογικό σχέδιο μονάδας ανακύκλωσης EGR

11 Motronic M = Batt + 15 = άνοιγμα διακόπτη 31 = Γείωση B1 Αισθητήρας ροής αέρα B1/1 Αισθητήρας θερμ. αέρα B2 Αισθητήρας στροφών / αναφοράς K1 Κεντρικό ρελέ R1 Κάποια λειτουργία ανάλογα τον κατασκευαστή R2 Αυτόματο σαζμάν R3 Manual transmission only S1 Ετοιμότητα Α/C (εάν υπάρχει) S2 Διακόπτης κομπρεσέρ A/C (εάν υπάρχει) U1 Υπολογιστής οχήματος X1 Motronic ECU πρίζα X2 Διαγνωστική πρίζα Y1 ψεκαστήρες / μπεκ Y4 Ενεργοποιητής ρελαντί Click to edit the outline text format Second Outline Level Third Outline Level Fourth Outline Level Fifth Outline Level

12 Motronic M1.5 A1 Αυτ. σαζμάν B2 Αισθητήρας εκκεντροφόρου B3 Αισθητήρας λ B4 Αισθητ. Θερμ. κινητήρα B5 Αισθητ. πεταλούδας E1 Διανομέας υψηλής τάσης F1 Ασφάλεια αντλίας F2 Ασφάλεια H1 Λυχνία βλαβών K1 Βασικό ρελέ K2 Ρελέ αντλίας R1 Ανεξ. Εξάρτημα R2 Μόνο αυτ. σαζμάν R3 Μόνο χειρ. σαζμάν R4 Όχι σε καταλυτικά R5 Μόνο σε 4χ4 X1 Πρίζα μονάδας ελέγχου Y2 Αντλία βενζίνης Y3 Βαλβίδα αναθυμιάσεων καυσίμου

13 Σύστημα δευτερεύοντος αέρα Ποια η χρησιμότητα του δευτερεύοντος συστήματος αέρα εισαγωγής; Η αντλία δευτερεύοντος αέρα εισάγει αέρα του περιβάλλοντος στα καυσαέρια. Η αύξηση Ο2 στα καυσαέρια προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας και εμφανίζεται επανάκαυση. Η οξείδωση αυτή οδηγεί στην αύξηση της θερμοκρασίας και έχει σαν αποτέλεσμα ο καταλυτικός μετατροπέας και ο αισθητήρας λ να φθάσουν στη θερμοκρασία λειτουργίας ταχύτερα. Πότε λειτουργεί το δευτερεύον σύστημα αέρα και για πόσο χρόνο; Για περίπου 20 sec κατά την κρύα εκκίνηση. Μόλις το σύστημα ρύθμισης λ αρχίζει να λειτουργεί, η αντλία πρέπει να απενεργοποιηθεί, διαφορετικά η λειτουργία του λ θα διακοπεί. Πώς ελέγχει η μονάδα ελέγχου την καλή λειτουργία του συστήματος; Με δοκιμαστικές ενεργοποιήσεις και έλεγχο των καυσαερίων. Σύμβολα αντλίας και βαλβίδας δευτερεύοντος αέρα Σύστημα δευτερεύοντος αέρα: 1. Βαλβίδα δευτερεύοντος αέρα εισαγωγής 2. Φίλτρο αέρα δευτερεύοντος συστήματος 3. Μετρητής αέρα εισαγωγής 4. Σωλήνας εισόδου αέρα 5. Αντλία εισόδου αέρα Σύστημα δευτερεύοντος αέρα: 1. Αντλία αέρα 2. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3. Ανεπίστροφη βαλβίδα 4. Πολλαπλή εξαγωγής 5. Αισθητήρας λ 6. Καταλύτης

14 14 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Περίβλημα διανομέα ψυκτικού υγρού Δότης για Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού Παροχή από το ψυγείο Άνω επίπεδο με παροχή ψυκτικού υγρού από τον κινητήρα Άνω επίπεδο Πείρος διαδρομή ς Στοιχείο διαστολής θερμοστάτη Προς τον εναλλάκτηθερμότητας Κάτω επίπεδο Επιστροφή από το ψυγείο Σύνδεση για θέρμανση θερμοστάτη Προς την αντλία ψυκτικού υγρού Κανάλι από το Προς ψύκτη άνω λαδιού κιβωτίου προς το κάτω ταχυτήτων επίπεδο Μονάδα ρύθμισης ψυκτικού υγρού Επιστροφή ψύκτη λαδιού Από την προθέρμανση Σύνδεση θέρμανσης στοιχείου διαστολής θερμοστάτη Μικρός δίσκος βαλβίδας για κλείσιμο του μικρού κυκλώματος Ελατήριοψυκτικού υγρού πίεσης

15 15 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Δοχείο διαστολής Εναλλάκτης θερμότητας Βαλβίδα διακοπής εναλλάκτη θερμότητας Διανομή ψυκτικού Αντικρουόμενοι στόχοι Χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα: > Πλεονεκτήματα στην απόδοση χάρη στην καλύτερη πλήρωση και την υψηλότερη σχέση συμπίεσης Αντλία ψυκτικού υγρού Ψύκτης λαδιού (κύκλωμα κινητήρα) Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα: >Μείωση της κατανάλωσης > Μείωση των εκπομπών CO και HC Ψυγείο Ψύκτης λαδιού σε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

16 16 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Συμβιβαστική λύση Προσαρμογή της παραμέτρου λειτουργίας «θερμοκρασία κινητήρα» στην κατάσταση λειτουργίας Πιο χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης: > ρυθμίζεται σε πλήρες φορτίο Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα > οδήγηση σε μερικό φορτίο Χαμηλή περιοχή θερμοκρασίας : C Λειτουργία χειρισμού (ελέγχου) ενσωματωμένη στη διαχείριση κινητήρα Μεγέθη εισόδου: -Στάνταρ στοιχεία κινητήρα όπως φορτίο, αριθμός στροφών, θερμοκρασία αέρα εισαγωγής, Υψηλή περιοχή θερμοκρασίας : C κλπ. - Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού στον κινητήρα -Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού στην έξοδο του ψυγείου -Θέση ποτενσιόμετρου επιλογής θερμοκρασίας (θέρμανση εσωτερικού χώρου οχήματος) Μεγέθη εξόδου : -Σήμα PWM στο θερμοστάτη για πρόγραμμα ψύξης = Επιλογή του μεγάλου ή μικρού κυκλώματος ψύξης. - Σήμα ενεργοποίησης φτερωτής ψυγείου

17 17 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Περίβλημα διανομέα ψυκτικού υγρού Δότης για Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού Παροχή από το ψυγείο Άνω επίπεδο με παροχή ψυκτικού υγρού από τον κινητήρα Άνω επίπεδο Πείρος διαδρομή ς Στοιχείο διαστολής θερμοστάτη Προς τον εναλλάκτηθερμότητας Κάτω επίπεδο Επιστροφή από το ψυγείο Σύνδεση για θέρμανση θερμοστάτη Προς την αντλία ψυκτικού υγρού Κανάλι από το Προς ψύκτη άνω λαδιού κιβωτίου προς το κάτω ταχυτήτων επίπεδο Μονάδα ρύθμισης ψυκτικού υγρού Επιστροφή ψύκτη λαδιού Από την προθέρμανση Σύνδεση θέρμανσης στοιχείου διαστολής θερμοστάτη Μικρός δίσκος βαλβίδας για κλείσιμο του μικρού κυκλώματος Ελατήριοψυκτικού υγρού πίεσης

18 18 Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Εναλλάκτης θερμότητας Δοχείο διαστολής Βαλβίδα διακοπής εναλλάκτη θερμότητας Διανομή ψυκτικού Αντικρουόμενοι στόχοι Χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα: > Πλεονεκτήματα στην απόδοση χάρη στην καλύτερη πλήρωση και την υψηλότερη σχέση συμπίεσης Αντλία ψυκτικού υγρού Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα: Ψύκτης λαδιού (κύκλωμα κινητήρα) >Μείωση της κατανάλωσης > Μείωση των εκπομπών CO και HC Ψυγείο Ψύκτης λαδιού σε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

19 19 Συμβιβαστική λύση Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονική ρύθμιση Προσαρμογή της παραμέτρου λειτουργίας «θερμοκρασία κινητήρα» στην κατάσταση λειτουργίας Πιο χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης: > ρυθμίζεται σε πλήρες φορτίο Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα > οδήγηση σε μερικό φορτίο Χαμηλή περιοχή θερμοκρασίας : C Υψηλή περιοχή θερμοκρασίας : C

20 Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου Ποια είναι η χρήση του ρυθμιστή πίεσης καυσίμου; Ο ρυθμιστής πίεσης καυσίμου ρυθμίζει την πίεση στο σύστημα παροχής καυσίμου σε μία καθορισμένη τιμή. Αυτό γίνεται με την προώθηση του πλεονάζοντος καυσίμου πίσω στη δεξαμενή καυσίμου. Επίσης διατηρεί την πίεση μετά το σβήσιμο του κινητήρα για εύκολη εκκίνηση. Σε συστήματα καυσίμου με επιστροφή ο ρυθμιστής πίεσης καυσίμου τοποθετείται κατά κανόνα στον διανομέα καυσίμου. Ο αγωγός που οδηγεί προς την πολλαπλή εισαγωγής εξασφαλίζει μία σταθερή διαφορά πίεσης ανάμεσα στο μπεκ και την πολλαπλή εισαγωγής. Σε συστήματα καυσίμου χωρίς επιστροφή (RLFS) η πίεση στο σύστημα παροχής καυσίμου διατηρείται σταθερή σε σχέση με την πίεση του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα συστήματα, ο ρυθμιστής πίεσης καυσίμου ενσωματώνεται στο ρεζερβουάρ. Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου 1. Σύνδεση με πολλαπλή εισαγωγής 2. Ελατήριο 3. Στήριγμα βαλβίδας 4. Διάφραγμα 5. Βαλβίδα 6. Είσοδος καυσίμου 7. Έξοδος καυσίμου

21 Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου Γιατί ελέγχεται η πίεση ρύθμισης με υποπίεση από την εισαγωγή; Επειδή δεν πρέπει η πίεση να πέφτει όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλές στροφές και χρειάζεται να απορροφά περισσότερο καύσιμο. Bar Πίεση καυσίμου Ατμοσφαιρική πίεση Υποπίεση Πίεση εισαγωγής Χωρίς φορτίο Μερικό φορτίο Πλήρες φορτίο Φορτίο % Σε περίπτωση βλάβης του ρυθμιστή πίεσης δεν εμφανίζεται βλάβη στη μονάδα ελέγχου του κινητήρα. Έτσι λοιπόν η διάγνωση θα πρέπει να γίνει με αφαιρετική μέθοδο και με τη βοήθεια παροχόμετρου και πιεσόμετρου.

22

23 Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου Πόσων ειδών συστήματα ψεκασμού υπάρχουν; 1. Σύστημα καυσίμου με επιστροφή 2. σύστημα καυσίμου χωρίς επιστροφή (RFLS) 3. σύστημα καυσίμου κατ απαίτηση. Σύστημα καυσίμου με επιστροφή Σύστημα καυσίμου χωρίς επιστροφή 5. Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου Δεξαμενή καυσίμου 6. Μπεκ 2. Ηλεκτρική αντλία 7. Κανόνας ψεκασμού (μπεκιέρα) 3. Φίλτρο βενζίνης 8. Γραμμή επιστροφής 4. Σωλήνας παροχής 5. Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου 1. Σύστημα καυσίμου κατ απαίτηση: 1. Ηλεκτρική αντλία με φίλτρο 2. Εκτονωτική βαλβίδα και αισθητήρας πίεσης 3. Μονάδα χρονισμού 4. Μπεκ 5. Κανόνας ψεκασμού (μπεκιέρα)

24 Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου Ποιες είναι οι διαφορές των παραπάνω συστημάτων; Σύστημα καυσίμου με επιστροφή: Το καύσιμο που δε χρησιμοποιείται επιστρέφει με μεγαλύτερη θερμοκρασία στη δεξαμενή καυσίμου. Επειδή αυξάνεται η ποσότητα εξάτμισης απαιτείται ένα ικανό σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων. Ο ρυθμιστής πίεσης βρίσκεται επάνω στον κανόνα ψεκασμού. Σύστημα καυσίμου χωρίς επιστροφή: Θερμαίνει το καύσιμο πολύ λιγότερο σε σχέση με τα συστήματα με επιστροφή. Μόνο το καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε για ψεκασμό από τα μπεκ κινείται προς τον κανόνα ψεκασμού. Ο ρυθμιστής πίεσης βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή καυσίμου. Σύστημα ελέγχου κατ απαίτηση: Ακόμη μεγαλύτερη μείωση της θερμοκρασίας καυσίμου μπορούμε να έχουμε με αυτό σύστημα. Μόνο το καύσιμο που είναι αναγκαίο για ψεκασμό και ρύθμιση της πίεσης κινείται προς τα μπεκ. Η ρύθμιση της πίεσης γίνεται μέσω της μονάδας ελέγχου και ενός αισθητήρα πίεσης. Πέρα από τη μείωση κατανάλωσης μπορεί και αυξάνει η πίεση καυσίμου ανάλογα με τις ανάγκες (ψυχρή εκκίνηση κ.α.)

25 Ηλεκτρική αντλία καυσίμου (EKP) Ποια είναι η χρήση της αντλίας καυσίμου; Σκοπός είναι να παρέχει αρκετή ποσότητα καυσίμου ώστε να σχηματιστεί αρκετή πίεση για ψεκασμό. Βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή καυσίμου. Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις από μια αντλία; Παροχή lt/h στα 12 V, ικανότητα σχηματισμού πίεσης 3,5.. 4 bar, ικανή απόδοση ακόμη και σε μείωση % της τάσης. Πώς ενεργοποιείται η αντλία βενζίνης; Από τη μονάδα ελέγχου πάντα μέσα από ένα σύστημα ασφαλείας ρελέ ελεγχόμενο με σώμα. Αντλία βενζίνης (EKP) 1. Φίσα σύνδεσης 2. Έξοδος καυσίμου 3. Ανεπίστροφη βαλβίδα 4. Επαφές ψήκτρες 5. Μαγνήτης 6. Δακτύλιος αντλίας 7. Είσοδος καυσίμου

26 Ηλεκτρική αντλία καυσίμου (EKP) Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στην ηλεκτρική αντλία καυσίμου; έλεγχος παροχής καυσίμου, έλεγχος ρελέ αντλίας, έλεγχος μέσω «ενεργοποιητών» με τη βοήθεια του διαγνωστικού. Πού μετράται η ποσότητα άντλησης (παροχή) της αντλίας; Στην γραμμή επιστροφής μετά τον ρυθμιστή πίεσης. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποσότητα άντλησης; χαμηλή τάση μπαταρίας, φραγμένοι σωλήνες, χαλασμένος ρυθμιστής πίεσης, χαλασμένη αντλία. Σε περίπτωση βλάβης ή μειωμένης απόδοσης της αντλίας ο κινητήρας δεν μπορεί να φτάσει τον μέγιστο αριθμό στροφών. Ανάλογα με το σύστημα υπάρχει ένας διακόπτης ασφάλειας ατυχήματος. Εάν δεν είναι κλειστός η αντλία δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Ηλεκτρολογικό σχέδιο αντλίας βενζίνης

27

28

29

30

31 Φίλτρο καυσίμου Ποια είναι η χρήση του φίλτρου καυσίμου; Να καθαρίζει το καύσιμο από σωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν φράξιμο. Πόσων ειδών φίλτρα υπάρχουν; 1.Εξωτερικά. Τοποθετούνται στη γραμμή παροχής σε σειρά μετά την αντλία. Έχουν διάρκεια ζωής km. 2.Εσωτερικά. Βρίσκονται μέσα στη δεξαμενή καυσίμου. Έχουν διάρκεια ζωής km. Γιατί το φίλτρο τοποθετείται στην γραμμή πίεσης; Φιλτράρει το καύσιμο που εισέρχεται στον κανόνα ψεκασμού (μπεκιέρα). Επίσης κρατάει τα σωματίδια από τα κάρβουνα της αντλίας αφού όταν αυτά φθείρονται μένουν μέσα στο καύσιμο. Πώς ελέγχεται το φίλτρο καυσίμου; Με τον έλεγχο ροής της αντλίας.

32 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Ποια είναι η χρήση της βαλβίδας ψεκασμού; Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ψεκασμού, ψεκάζουν την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου στην πολλαπλή εισαγωγής. Ενεργοποιούνται από την ECU Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ποσότητα ψεκασμού; την πίεση του συστήματος παροχής καυσίμου την υποπίεση πίεση στην πολλαπλή εισαγωγής τη γεωμετρία της περιοχής εξόδου καυσίμου τη χρονική διάρκεια ανοίγματος βαλβίδας. Μπεκ και κανόνας καυσίμου (μπεκιέρα): 1. Υδραυλική σύνδεση 2. Φίσα 3. Στεγανοποιητικός δακτύλιος

33 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Πώς λειτουργεί η βαλβίδα ψεκασμού; Όταν ρεύμα διαρρέει το πηνίο του μπεκ, δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο που τραβά τον οπλισμό μαγνήτη της βελόνας. Το στέλεχος της βαλβίδας ανυψώνεται από τη βάση της και πραγματοποιείται ο ψεκασμός. Με τη διακοπή του ρεύματος διέγερσης, η βελόνα της βαλβίδας κλείνει ξανά από τη δύναμη του ελατηρίου. Πόσων ειδών μπεκ υπάρχουν; 1. Παροχής από τη κορυφή (top-feed), 2. Πλευρικής παροχής (side-feed), 3. Μονού ψεκασμού. Βαλβίδα ψεκασμού (μπεκ): Υδραυλική σύνδεση O-ring 3. Φίλτρο 4. Πηνίο 5. Ελατήριο Μπεκ top-feep Μπεκ side-feep Μπεκ μονού ψεκασμού Βαλβίδα Ακροφύσιο 8. Φίσα 9. Σώμα βαλβίδα 10.O-ring

34 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Πόσες μορφές ψεκασμού υπάρχουν; 1. Στήλης, 2. Κώνου (ομπρέλας), 3. Διπλής δέσμης, 4. Υπό γωνία, α80: το 80% του ψεκαζόμενου καυσίμου βρίσκεται εντός γωνίας α. α50: το 50% του ψεκαζόμενου καυσίμου βρίσκεται εντός γωνίας α. β: το 70% του ψεκαζόμενου καυσίμου βρίσκεται εντός γωνίας β. γ: ψεκασμός υπό γωνία γ Click to edit the outline text format Second Outline Level Third Outline Level Ψεκασμός στήλης Ψεκασμός κώνου Fourth Outline Level Fifth Outline Level Ψεκασμός υπό γωνία Ψεκασμός διπλής δέσμης

35 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στο μπεκ; πραγματικών τιμών για διάρκεια ψεκασμού μέτρηση τάσης μέτρηση ωμικής αντίστασης (R 16 Ω) έλεγχος κυματομορφής με παλμογράφο έλεγχος μέσω «ενεργοποιητών» με τη βοήθεια του KTS. Ηλεκτρολογικό σχέδιο βαλβίδας ψεκασμού Ποιες εργασίες επισκευής μπορούν να γίνουν: Καθαρισμός με συσκευές πλύσης και υπερήχων αντικατάσταση φίλτρου. Χαρακτηριστική καμπύλη της τάσης του μπεκ με το χρόνο

36 Βαλβίδα ψεκασμού / Μπεκ Τι είναι ο χαρακτηρισμός ti; Η διάρκεια ψεκασμού, δηλαδή ο χρόνος που παραμένει το μπεκ ανοιχτό. Πώς γίνεται ο έλεγχος; Με τη βοήθεια παλμογράφου. Το πλάτος αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία. Γιατί υπάρχει μια αιχμή στο γράφημα; Η αιχμή είναι γνωστή ως ένα επαγωγικό peak και παράγεται όταν το μαγνητικό πεδίο καταρρέει. Τότε παράγει μια υψηλότερη τάση τη στιγμή που η μονάδα ελέγχου κλείνει το σήμα στο μπεκ. Click to edit the outline text format Second Outline Level Σχεδιάστε το σήμα της βαλβίδας ψεκασμού: V 80 Third Outline Level Αιχμή 12 0 Fourth Outline Level Fifth Outline Level Έναρξη ψεκασμού ti Έναρξη 2ου ψεκασμού t

37 Τύποι ψεκασμού Πόσοι τύποι ψεκασμού υπάρχουν στα συστήματα πολλαπλού ψεκασμού; Ταυτόχρονος: όλα τα μπεκ ανοίγουν και κλείνουν ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος ατμοποίησης διαφέρει σε κάθε κύλινδρο και για ορισμένους δεν υπάρχει καθόλου ατμοποίηση αφού ο ψεκασμός γίνεται απευθείας στην ανοιχτή εισαγωγή και όχι επάνω στη βαλβίδα. a. Ηλεκτρολογικό σχέδιο μπεκ σε ταυτόχρονο ψεκασμό. b. Ημιδιαδοχικός ή ομαδοποιημένος: Τα μπεκ χωρίζονται σε δύο ομάδες. Σε μία περιστροφή του στροφαλοφόρου ψεκάζει η πρώτη ομάδα των μπεκ και στη δεύτερη περιστροφή η άλλη ομάδα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το μεγάλο μειονέκτημα του ψεκασμού του καυσίμου σε ανοιχτή βαλβίδα. Ηλεκτρολογικό σχέδιο μπεκ σε ομαδοποιημένο ψεκασμό.

38 Τύποι ψεκασμού Πόσοι τύποι ψεκασμού υπάρχουν στα συστήματα πολλαπλού ψεκασμού; c. Διαδοχικός: Διαδοχικός ψεκασμός SEFI: Το καύσιμο ψεκάζεται μεμονωμένα σε κάθε κύλινδρο από τα μπεκ τα οποία ενεργοποιούνται διαδοχικά σύμφωνα με τη σειρά ανάφλεξης. Η διάρκεια και η έναρξη ψεκασμού είναι ίδια για όλους τους κυλίνδρους οι οποίες μπορούν να ρυθμίζονται από τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα. Διαδοχικός ψεκασμός CIFI: Ο συγκεκριμένος τύπος παρουσιάζει τη μέγιστη ευελιξία διότι σε σχέση με το SEFI μπορεί επιπλέον να μεταβάλει τη διάρκεια ψεκασμού σε κάθε κύλινδρο ανεξάρτητα, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση που η πλήρωση των κυλίνδρων δεν είναι ομοιόμορφη. Ηλεκτρολογικό σχέδιο μπεκ σε διαδοχικό ψεκασμό

39 Πολλαπλασιαστής και διανομή τάσης Ποια είναι η χρήση του πολλαπλασιαστή; Ο πολλαπλασιαστής συγκεντρώνει την απαιτούμενη ενέργεια ανάφλεξης και παράγει την υψηλή τάση για τη δημιουργία σπινθήρα τη στιγμή της ανάφλεξης. Πόσων ειδών συστήματα ανάφλεξης υπάρχουν; Περιστρεφόμενη διανομή τάσης (ROV): Η υψηλή τάση που δημιουργείται από ένα μεμονωμένο πολλαπλασιαστή διανέμεται μηχανικά σε κάθε μπουζί από το διανομέα ανάφλεξης. Πολλαπλασιαστής μονού σπινθήρα Αδρανής διανομή τάσης (RUV): Οι πολλαπλασιαστές συνδέονται απευθείας με τα μπουζί και η διανομή τάσης πραγματοποιείται στην πλευρά πρωτεύοντος των πολλαπλασιαστών. Διαχωρίζονται σε: Πολλαπλασιαστές μονού σπινθήρα: Σε κάθε κύλινδρο αντιστοιχεί μία βαθμίδα εξόδου ανάφλεξης / ένας πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστές διπλού σπινθήρα: Μία βαθμίδα εξόδου ανάφλεξης / ένας πολλαπλασιαστής ταξινομείται σε δύο κυλίνδρους. Ραβδοειδής πολλαπλασιαστής Πολλαπλασιαστής διπλού σπινθήρα

40 Πολλαπλασιαστής και διανομή τάσης Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στον πολλαπλασιαστή; μέτρηση τάσης πρωτεύοντος τυλίγματος μέτρηση ωμικής αντίστασης πραγματικές τιμές (γωνία ανάφλεξης) έλεγχος κυματομορφής με παλμογράφο. Ηλεκτρολογικό σχέδιο πολλαπλασιαστή διπλού σπινθήρα 200V 10 kv 0 Διάγραμμα πρωτεύοντος t Διάγραμμα δευτερεύοντος Ηλεκτρολογικό σχέδιο πολλαπλασιαστή μονού σπινθήρα

41 Σπινθηριστής / Μπουζί Ποια είναι η χρήση του σπινθηριστή; Το μπουζί αναφλέγει το μίγμα αέρα-καυσίμου στο χώρο καύσης μέσω ενός σπινθήρα που δημιουργείται ανάμεσα στα ηλεκτρόδια. Αποτελεί μία, μονωμένη με κεραμικό, διέλευση υψηλής τάσης προς τον χώρο καύσης και διαθέτει ένα μεσαίο ηλεκτρόδιο και ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης. Πώς αλλάζει η τάση σχετικά με το διάκενο των ακίδων; Όσο μεγαλύτερη η απόσταση τόσο μεγαλύτερη η τάση του σπινθήρα που παράγεται. Πώς καθορίζεται η απόσταση των ακίδων; Με συνεχόμενες δοκιμές κατά την παραγωγή του κινητήρα. Ποιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν στον σπινθηριστή; οπτικός έλεγχος μέτρηση ωμικής αντίστασης έλεγχος κυματομορφής με παλμογράφο. Τύποι σπινθηριστών: ΕΑ. Απόσταση ακίδων

42 Σπινθηριστής / Μπουζί Φυσιολογικό μπουζί: Η κεραμική μόνωση έχει μπεζ χρώμα και λίγο γκρι. Υπολείμματα καπνιάς: Η μόνωση και οι ακίδες είναι καλυμμένες με καπνιά. ΑΙΤΙΑ: πλούσιο μίγμα, πολύ βρώμικο φίλτρο μηχανής, χαμηλή θερμοκρασία κινητήρα Υπολείμματα λαδιού: Η μόνωση και οι ακίδες είναι καλυμμένες με λάδι. ΑΙΤΙΑ: υπερβολικό λάδι στο κάρτερ, φθορά ελατηρίων πιστονιού, οδηγοί βαλβίδων φθαρμένοι. Υπολείμματα μολύβδου: Η μόνωση έχει καφε-κίτρινα σημάδια, ίσως και σημάδια πράσινα: ΑΙΤΙΑ: Το καύσιμο περιέχει μόλυβδο.

43 Σπινθηριστής / Μπουζί Υπερβολικά υπολείμματα μολύβδου: Στη μόνωση υπάρχει στρώση καφέ-κίτρινου χρώματος ίσως και σημάδια πράσινα. ΑΙΤΙΑ: Το καύσιμο περιέχει μόλυβδο. Υπολείμματα στάχτης: Στη μόνωση υπάρχει στρώση στάχτης. ΑΙΤΙΑ: Κακής ποιότητας καύσιμο. Λειωμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο: Λειωμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο, η μόνωση είναι μαλακή και πορώδης. ΑΙΤΙΑ: Υπερθέρμανση λόγω αυτανάφλεξης, μεγάλη προπορεία, φθαρμένες βαλβίδες, κακής ποιότητα καύσιμο. Υπερβολικά λειωμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο: Λειωμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο και κατεστραμμένη μόνωση. ΑΙΤΙΑ: Υπερθέρμανση λόγω αυτανάφλεξης, μεγάλη προπορεία, φθαρμένες βαλβίδες, κακής ποιότητα καύσιμο.

44 Σπινθηριστής / Μπουζί Λειωμένα ηλεκτρόδια: Λειωμένο ηλεκτρόδια με διάφορα υπολείμματα. ΑΙΤΙΑ: Υπερθέρμανση λόγω αυτανάφλεξης, μεγάλη προπορεία, φθαρμένες βαλβίδες, κακής ποιότητα καύσιμο. Υπερβολικά φθαρμένο κεντρικό ηλεκτρόδιο: ΑΙΤΙΑ: Δεν έχει αντικατασταθεί ο σπινθηριστής και έχει ξεπεράσει το χρόνο ζωής του. Υπερβολικά φθαρμένο ηλεκτρόδιο γείωσης: ΑΙΤΙΑ: Χρησιμοποιήθηκε καύσιμο υψηλών επιδόσεων ακατάλληλο για αυτόν τον κινητήρα. Σπασμένη μόνωση: ΑΙΤΙΑ: Μηχανική αστοχία όταν δημιουργούνται επιστρώσεις ανάμεσα στο κεντρικό ηλεκτρόδιο και στη μόνωση.

45 Διάγνωση OBD Ποια είναι η χρήση του MIL; Πρέπει να ανάβει με την ανάφλεξη σε θέση ON και εάν έχει αποθηκευθεί σφάλμα. Για την Ευρώπη έχει χρώμα κίτρινο και βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. Υπό ποιες προϋποθέσεις η λυχνία σφαλμάτων MIL αναβοσβήνει; Για βλάβες με καταστροφικές επιπτώσεις στον καταλύτη. Παραδείγματα λυχνιών MIL: CHECK POWER TRAIN CHECK ENGINE SERVICE ENGINE

46 Διάγνωση Ποιοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν πλούσιο μίγμα; 1. Προβληματικός μετρητής μάζας αέρα 2. χαλασμένο μπεκ με διαρροή 3. ελαττωματικός ρυθμιστής πίεσης καυσίμου (μεγάλη πίεση) 4. χαλασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας κινητήρα 5. βαλβίδα αναθυμιάσεων καυσίμου (ανοιχτή δίοδος) Ποιοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν φτωχό μίγμα; 1. Διαρροή στην πολλαπλή εισαγωγής 2. διαρροή στην πολλαπλή εξαγωγής κοντά στους λ 3. αρρύθμιστη πεταλούδα πεντάλ γκαζιού (βασική ρύθμιση) 4. προβληματικός μετρητής μάζας αέρα 5. ρυθμιστής πίεσης καυσίμου ελαττωματικός (μικρή πίεση) 6. βουλωμένο μπεκ. 7. εισροή αέρα από το δευτερεύον σύστημα αέρα. 8. κολλημένη EGR ανοιχτή

47 Διάγνωση Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η αδυναμία σωστής διάγνωσης βλαβών; Έλλειψη εξοπλισμού διάγνωσης ελλιπή κατάρτιση στον χειρισμό του εξοπλισμού διάγνωσης έλλειψη τεχνογνωσίας και κατάρτισης στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου έλλειψη συγκεκριμένων τεχνικών πληροφοριών για κάθε σύστημα του αυτοκίνητου. Τεχνικές πληροφορίες Διάγνωση Εργαλεία μέτρησης

48 Διάγνωση Τι είναι η αυτοδιάγνωση; Η μονάδα ελέγχου παρακολουθεί σήματα εισόδου και εξόδου και τα ελέγχει. Εάν απαιτείται αποθηκεύει τα σφάλματα και τα παρουσιάζει όταν ζητηθεί. + K DIAG ECU Ποια είδη αυτοδιάγνωσης είναι διαθέσιμα; φωτεινοί κωδικοί κωδικοί βλάβης και ενεργοποιητές πλήρης σειριακή διάγνωση. Πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί η αυτοδιάγνωση; Ενεργοποίηση γραμμής L για εμφάνιση φωτεινών κωδικών σύνδεση διαγνωστικού με μονάδα ελέγχου. Ποια εξαρτήματα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε διάγνωση; Ο κινητήρας η τάση της μπαταρίας. L X K L Lamp X4 X5

49 Διάγνωση OBD Ποια είναι η χρήση του OBD; Σκοπός του OBD σαν διαγνωστικό σύστημα εκπομπών, είναι να παρακολουθεί τη λειτουργία των εξαρτημάτων όχι μόνο για σφάλματα, αλλά και για τον έλεγχο των εκπομπών. Ποια εξαρτήματα πρέπει να παρακολουθούνται; Εξαρτήματα που ευθύνονται για πρόκληση ρύπων. Τι είδους παρακολούθηση απαιτείται; Για ηλεκτρικές ή μηχανικές βλάβες που αυξάνουν τις εκπομπές άνω των ορίων. Πότε πρέπει οι βλάβες να εμφανίζονται με ενεργοποίηση της MIL; Μετά από 2-10 κύκλους οδήγησης Τι επιπλέον στοιχεία μπορούν να αποθηκευτούν; Η συνολική διανυθείσα απόσταση με αναμμένη τη λυχνία βλαβών Σήματα αισθητήρων ECU Ενεργοποιητές Επικοινωνία με άλλα συστήματα Διάγνωση.

50 Διάγνωση OBD Ποια εξαρτήματα πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να επιτυγχάνονται τα πρότυπα της EOBD και πώς ελέγχονται για σφάλματα; Απώλεια συμπίεσης Αισθητήρας ταχύτητας περιστροφής στροφάλου Αισθητήρας επιτάχυνσης αυτοκινήτου Καταλυτικός μετατροπέας Αισθητήρας οξυγόνου λ Δευτερεύον σύστημα αέρα Σύστημα αναθυμιάσεων καυσίμου Ανακύκλωση καυσαερίων Βοηθητικός αισθητήρας λ μετά τον καταλύτη Εσωτερική αντίσταση Ένταση ρεύματος θέρμανσης Ψηφιακή σύγκριση με τα σήματα Ο2 Δοκιμαστική ενεργοποίηση σε κανονική θερμοκρασία Έλεγχος διαρροών με αισθητήρα υποπίεσης και βαλβίδα ανακύκλωσης ρεζερβουάρ. Μέτρηση πίεσης πολλαπλής ενώ ενεργοποιείται η βαλβίδα EGR

51 Διάγνωση OBD Η εφαρμογή των πρότυπων της OBD είναι: Για νέας σχεδίασης βενζινοκίνητα επιβατηγά Για βενζινοκίνητα επιβατηγά Για νέα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά Για νέα πετρελαιοκίνητα φορτηγά Τι ορίζει η νομοθεσία σχετικά με το OBD; Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί το λογισμικό OBD να είναι τοποθετημένο στην ECU όλων των αυτοκινήτων που διακινούνται εντός της Ε.Ε., μαζί με τον εγκεκριμένο σύνδεσμο μετάδοσης δεδομένων (φις διάγνωσης) και την ενδεικτική λυχνία βλαβών (ΜΙL).

52 Διάγνωση OBD Ποια είναι η χρήση του MIL; Πρέπει να ανάβει με την ανάφλεξη σε θέση ON και εάν έχει αποθηκευθεί σφάλμα. Για την Ευρώπη έχει χρώμα κίτρινο και βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. Υπό ποιες προϋποθέσεις η λυχνία σφαλμάτων MIL αναβοσβήνει; Για βλάβες με καταστροφικές επιπτώσεις στον καταλύτη. Παραδείγματα λυχνιών MIL: CHECK POWER TRAIN CHECK ENGINE SERVICE ENGINE

53 Διάγνωση OBD Λειτουργία 1: Πραγματικά στοιχεία Εμφανίζει στοιχεία λειτουργίας του συστήματος Εμφανίζει τις καταστάσεις λειτουργίας του συστήματος τη στιγμή που παρουσιάστηκε σφάλμα Λειτουργία 2: Καταστάσεις λειτουργίας Λειτουργία 3: Ανάγνωση μνήμης Επιβεβαιωμένα σφάλματα που επηρεάζουν τις εκπομπές Διαγραφή όλων των κωδικών βλάβης όλων των συστημάτων Λειτουργία 4: Διαγραφή μνήμης Έλεγχος αισθητήρα Ο2 - τιμές κυκλώματος - στοιχεία λειτουργίας Λειτουργία 5: Τιμές αισθητήρα Ο2 Λειτουργία 6: Σποραδική εμφάνιση στοιχείων Λειτουργία 7: Σποραδικός έλεγχος μνήμης λαθών Λειτουργία 8: Ενεργοποιητές Λειτουργία 9: Πληροφορίες για το όχημα Συγκεκριμένα στοιχεία ανάλογα τον κατασκευαστή Τρέχουσες αλλά όχι ακόμα επιβεβαιωμένες βλάβες Έλεγχος συστημάτων ανάλογα τον κατασκευαστή Χαρακτηριστικά αναγνώρισης οχήματος

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ κωδικός P0010 P0011 P0012 P0013 P0014 P0015 P0020 P0021 P0022 P0023 P0065 P0066 P0067 P0100 P0101 P0102 P0103 P0105 Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου Πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Απαντήσεις στα Θέματα των πανελληνίων 2013 στο μάθημα ΜΕΚ ΙΙ Θέμα Α Α1 α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Σωστό β) Για να περιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04 Ο πετρελαιοκινητήρας είναι ένας εμβολοφόρος παλινδρομικός κινητήρας εσωτερικής καύσης. Η διαδικασία σχηματισμού του μείγματος γίνεται μέσα στους κυλίνδρους και λίγο πριν το έμβολο φθάσει στο ΑΝΣ, προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1. Πώς γίνεται η διαδικασία σχηματισμού μείγματος στις diesel ; 195 Πώς γίνεται ο έλεγχος του φορτίου του πετρελαιοκινητήρα ; Πώς ρυθμίζεται η προπορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος. Αριθµός Μητρώου:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος. Αριθµός Μητρώου: ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος Αριθµός Μητρώου: 0 Στα σχήµατα 1 και 2 απεικονίζεται το ηλεκτρικό διάγραµµα του συστήµατος ελέγχου του

Διαβάστε περισσότερα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα Συστήματα Ψεκασμού Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα σύστημα συνεχούς ψεκασμού βενζίνης, στο οποίο η ποσότητα της βενζίνης που ψεκάζεται βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO COM ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO COM ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO COM ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Σχήμα 1 η Άσκηση 1 Ανάλυση ηλεκτρικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1. Ποια σειρά διαδικασιών εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τις βλάβες ; 164 1 ον ακούμε και καταγράφουμε την περιγραφή των συμπτωμάτων 2 ον με τις κατάλληλες διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένη τεχνική πληροφόρηση για επαγγελματίες μηχανικούς και ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων

Εξειδικευμένη τεχνική πληροφόρηση για επαγγελματίες μηχανικούς και ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων Αισθητήρες Οξυγόνου και οι κωδικοί «παραπληροφόρησης». To Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ σας ενημερώνει: Εσείς μας δίνετε το πρόβλημα και εμείς σας δίνουμε την λύση! Εξειδικευμένη τεχνική πληροφόρηση για επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ FSA 560 ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 1 Ανάλυση ηλεκτρικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 4 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 4 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 4 ου κεφαλαίου 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες βενζίνης από το μέλλον με 14:1 σχέση συμπίεσης Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Μάρτιος :34

Κινητήρες βενζίνης από το μέλλον με 14:1 σχέση συμπίεσης Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Μάρτιος :34 Μια νέα γενιά βενζινοκινητήρων με σχέση συμπίεσης 12:1, 13:1 και 14:1 είναι ήδη στην παραγωγή από την Mazda. Kαι όμως, κάτι που φαίνεται ακατόρθωτο, μια σχέση συμπίεσης 14:1 σε βενζινοκινητήρα, κατάφεραν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος Ενότητα1: Εισαγωγή Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο φυσικών στοιχείων, πραγμάτων, ατόμων, μεγεθών ή εννοιών, που σχηματίζουν μιαν ενότητα και λειτουργούν ως μια ενότητα. Ένα σύστημα που επικοινωνεί με

Διαβάστε περισσότερα

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης!

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα, ιδιαίτερα στα νέα ακριβά μοντέλα της μάρκας τους χρησιμοποιούν νέα συστήματα λίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 13 Ολοκληρωμένο σύστημα τροφοδοσίας- ανάφλεξης DIS

Άσκηση 13 Ολοκληρωμένο σύστημα τροφοδοσίας- ανάφλεξης DIS ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Άσκηση 13 Ολοκληρωμένο σύστημα τροφοδοσίας- ανάφλεξης DIS 1 Σχέδιο συνδεσμολογίας Ακολουθεί το σχέδιο όπως δίνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Χρόνος Ψεκασμού Αερίου Tinj_gas = Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Tinj_b * Συντελεστής Χαρτογράφησης MAP Βενζίνης (K1(rpm,Tinj_b)/128) * Πίεση Αερίου Θερμοκρασία Νερού Θερμοκρασία Αερίου K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12. Περιττού ή διπλού σπινθήρα

Άσκηση 12. Περιττού ή διπλού σπινθήρα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 12 Πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης DIS Περιττού ή διπλού σπινθήρα 1 Πορεία εργασίας Αναγνώριση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Κλάδος: Μηχανολογία Ειδικότητα: Μηχανική Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων 1 Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση πετρελαίου; Σοβαρότατες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τις εκπομπές ρύπων πετρελαίου Επιπτώσεις στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις Εγχειρίδιο χρήσης διαγνωστικού Βλάβης P0217 P0335 P0120 Λίστα Κωδικού Βλαβών Synerject JOYRIDE 200 EVO(Διπλό φανάρι) από RFGLF18WY9Sxxxxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Βασικά χαρακτηριστικά Εμβολοφόρων Μηχανών ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04 Τα αίτια είναι: η αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία του κινητήρα, το είδος του υλικού κατασκευής και η φθορά μετά από πολλές ώρες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα είναι: να μεταβάλλεται το διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04 το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ το σύστημα ανακυκλοφορίας των καυσαερίων (EGR) για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ) το σύστημα θετικού εξαερισμού του στροφαλοθαλάμου (PVC)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία.

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. 1 Εισαγωγή στα συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Ιστορική αναδρομή Στα τέλη της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Υγραέριο & Φυσικό Αέριο Το πρώτο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο με ανάμειξη καυσίμου πετρελαίου - υγραερίου κυκλοφόρησε στους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Το "Σ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει.

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. 1) Είναι παλμογράφος ψηφιακός, έγχρωμος, με μνήμη. 2) Είναι ψηφιακό,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Diesel EGR 3-1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματική χρήση Diesel EGR 3 Καθαρίζει το Σύστηµα Εισαγωγής Αέρα, τις Βαλβίδες Εισαγωγής, τον Αισθητήρα Ροής Αέρα, το EGR (σύστηµα επανακυκλοφορίας απαγόµενων καυσαερίων) και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ο καταλύτης είναι ουσία που σε ελάχιστη ποσότητα, επηρεάζει την ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ:5206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 1. Γράψτε τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού έναντι των συμβατικών ( 1, 2, 3, 4, 5 ) 64 η σελ. 64 είναι εκτός ύλης 1. καλύτερη λειτουργία του κινητήρα στην ψυχρή εκκίνηση 2. μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε:

Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: 1. Γιατί το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με σύστημα ABS; Η παρεχόμενη ασφάλεια των αυτοκινήτων: χωρίζεται σε: Παθητική ασφάλεια: Τεχνικές εφαρμογές που μειώνουν τις συνέπειες ατυχημάτων (π.χ. ζώνες ασφαλείας,

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Τι σημαίνει όμως αυτό για το συνεργείο; Ποιες νέες τεχνολογίες καλείται να αντιμετωπίσει ο επισκευαστής; Tι έρχεται μετά το EURO 6; Tι του επιφυλάσσει το μέλλον; Τα Πρότυπα Εκπομπών (Emission standards)

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Ποια είναι τα αίτια της αλλαγής των αρχικών διαστάσεων ορισμένων εξαρτη-- μάτων του συστήματος κίνησης των βαλβίδων και τι αποτελέσματα επιφέρουν; 43 αίτια : 1. η αύξηση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε.Κ. I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 3 : Γεωργικός ελκυστήρας Ηλεκτρικό σύστημα των κινητήρων Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΕΧΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 06 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ηλεκτρικά Συστήματα - Εναλλάκτης 6.1 - Μπαταρία & Συνδέσεις 6.2 - Ασφάλεια 6.3 - Κόρνα 6.4 - Λυχνίες & Φανοί 6.5 - Μίζα 6.6 Συστήματα Κινητήρα & Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

6. Συστήματα τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων

6. Συστήματα τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων 6. Συστήματα τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Βασικά τμήματα που αποτελείται το σύστημα τροφοδοσίας εμβολοφόρων πετρελαιοκινητήρων. (β) Αρχές λειτουργίας πετρελαιοκινητήρων.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 2 : Γεωργικός ελκυστήρας Σύστημα λειτουργίας των βαλβίδων - Συστήματα τροφοδοσίας Δρ. Δημήτριος Κατέρης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Η/Ζ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL-BLEND

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Η/Ζ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL-BLEND ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Η/Ζ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL-BLEND Η D-Gaz δραστηριοποιείται στο χώρο της υγραεριοκίνησης και συγκεκριμένα στο diesel-blending, δηλαδή στο σύστημα αερίου ψεκασμού LPG σε κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

τάσεως, παράγεται ένας σπινθήρας από το ρεύμα που διατρέχει το κενό που Τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος αναφλέξεως τροφοδοτούν τα

τάσεως, παράγεται ένας σπινθήρας από το ρεύμα που διατρέχει το κενό που Τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος αναφλέξεως τροφοδοτούν τα Σύστημα Ανάφλεξης Παραγωγή σπινθήρα Ο βενζινοκινητήρας παράγει ενέργεια με την καύση του μείγματος βενζίνης και αέρα στους κυλίνδρους του. Το σύστημα αναφλέξεως του κινητήρα παρέχει τους σπινθήρες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία που εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και αναφέρεται στην ανακατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων

Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων Κινητήρες Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων Από το λανσάρισμα: Ευρεία γκάμα 7 κινητήρων, όλοι προδιαγραφών Euro 5 Νέοι κινητήρες 2.0 l Diesel: Χαμηλή κατανάλωση και αυτονομία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού 12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. και (β) Θεωρητικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα