ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε πιεστικούς καυστήρες και σε μια ειδική κατηγορία στους καυστήρες ακτινοβολίας. ΜΕ ΦΛΩΓΑ ΠΙΛΟΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΑΥΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 2 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Στους καυστήρες αυτούς η καύση διεξάγεται σε ένα θάλαμο καύσης στον οποίο επικρατεί ατμοσφαιρική πίεση ή πολύ μικρή υποπίεση. Ο ατμοσφαιρικός αέρας για τη καύση εισάγεται στο χώρο καύσης λόγω της θερμικής ανώσεως, που δημιουργείται από τη διαφορά βάρους των θερμών καυσαερίων και του ατμοσφαιρικού αέρα. Χρησιμοποιούνται σε λέβητες μικρής έως μεσαίας ισχύος. Η κατασκευή στηρίζεται σε μια ενιαία λογική. 1. Σωλήνας ανάμιξης. 2. Ακροφύσιο αερίου. 3. Πρωτεύον αέρας. 4. Δευτερεύον αέρας. Το αέριο μπαίνει στο σωλήνα ανάμιξης από ένα ειδικά διαμορφωμένο ακροφύσιο το οποίο δίνει μεγάλη ταχύτητα στο αέριο. Η ταχύτητα που έχει το αέριο γίνεται αιτία να συμπαρασυρθεί και αέρας μέσα στο σωλήνα ανάμιξης. Ο αέρας αυτός ονομάζεται προτεύον αέρας και είναι αυτός που αναμειγνύεται με το αέριο για να δημιουργηθεί καυσιογόνο μίγμα. Το μίγμα αέρα αερίου καίγεται στις οπές εξόδου του σωλήνα ανάμιξης με μια απαλή γαλάζια φλόγα. Ο αέρας που έρχεται σε επαφή με τη φλόγα δίνει το υπόλοιπο οξυγόνο που απαιτείται για να έχουμε τέλεια καύση. Ο αέρας αυτός ονομάζεται δευτερεύον αέρας. Το μέγεθος του ακροφυσίου παροχής αερίου, καθώς και ο αριθμός και το μέγεθος των οπών του καυστήρα καθορίζονται από τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου και την ισχύ του καυστήρα.

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 3 Λόγω του γεγονότος ότι η καύση γίνεται με μορφή πολλών μικρών φλογών, έχει σαν αποτέλεσμα η θερμοκρασία του πυρήνα της φλόγας να είναι σχετικά χαμηλή και έτσι η δημιουργία οξειδίων του αζώτου ( ΝΟΧ ) να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Παρατηρούμε ότι τη μέγιστη παραγωγή ΝΟΧ την έχουμε σε θερμοκρασίες καύσης από C o Αν καταφέρουμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία του πυρήνα της φλόγας κάτω από τους C o, ή να την αυξήσουμε πάνω από τους C o τα επίπεδα των ΝΟΧ γίνονται αποδεκτά. Για την περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας καύσης, συχνά χρησιμοποιούνται και ράβδοι από κεραμικό υλικό, οι οποίοι ευρίσκονται σε επαφή με τις φλογίτσες, από τις οποίες παραλαμβάνουν τη θερμότητα, ερυθροπυρώνονται και την ακτινοβολούν στο θάλαμο καύσης. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται σημαντική μείωση της θερμοκρασίας της φλόγας και μείωση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε ΝΟΧ. Σημαντικό πλεονέκτημα των ατμοσφαιρικών καυστήρων, είναι η εντελώς αθόρυβη λειτουργία τους, λόγω του ότι δεν υπάρχουν κινητήρες ή άλλα κινούμενα μέρη. Έτσι καθίστανται ιδανικοί για συσκευές αερίου που τοποθετούνται μέσα στο σπίτι.

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. Για να είναι αναφλέξιμο το μίγμα αέρα αερίου, πρέπει η κατ όγκο περιεκτικότητα του μίγματος σε αέριο να είναι: Για το αέριο πόλεως (τηλεαέριο) από 6% έως 35%. Για το φυσικό αέριο από 5% έως 15%. Για το υγραέριο από 2% έως 9%. Η ανάφλεξη στους ατμοσφαιρικούς καυστήρες μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: Με φλόγα πιλότο. Με πιεζοηλεκτρική διάταξη. Με ηλεκτρόδια ανάφλεξης. Η φλόγα πιλότος. Στους καυστήρες αυτούς υπάρχει ένα πολύ μικρό ακροφύσιο εκκίνησης το οποίο παρέχει μικρή ποσότητα αερίου σε σημείο πολύ κοντά στις οπές του σωλήνα ανάμιξης. Κατά τη πρώτη εκκίνηση του καυστήρα ανοίγουμε χειροκίνητα τη παροχή του αερίου και ανάβουμε τη φλόγα στο ακροφύσιο εκκίνησης η οποία από δω και πέρα θα καίει όσο παρέχεται αέριο από το δίκτυο. Η φλόγα αυτή θα αναφλέγει το αέριο που θα παρέχει ο καυστήρας κάθε φορά που θα ζητάμε θερμότητα. Μια διάταξη ασφαλείας, διακόπτει τη παροχή του αερίου προς το καυστήρα, αν για οποιοδήποτε λόγο σβήσει η φλόγα πιλότος Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία αρχικής εκκίνησης. 1. Σωλήνας ανάμιξης. 2. Κύριο ακροφυσιο αερίου. 3. Φλόγα πιλότος. 4. Αισθητήριο της διάταξης ασφαλείας. 5. Ακροφύσιο της φλόγας πιλότο.

5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 5 Η πιεζοηλεκτρική έναυση. Η διάταξη αυτή στηρίζεται στην ιδιότητα που έχουν κάποιοι φυσικοί κρύσταλλοι να αναπτύσσουν υψηλή ηλεκτρική τάση όταν παραμορφώνονται. Ένας μηχανικός διακόπτης εξασκεί πίεση παραμόρφωσης σε ένα φυσικό κρύσταλλο. Τη τάση που αναπτύσσεται, την εκμεταλλευόμαστε για να τη δημιουργία σπινθήρα στην εκροή του αερίου προς ανάφλεξη του. 1. Μηχανικός διακόπτης. 2. Φυσικός κρύσταλος. 3. Σπινθηριστής. 4. Θερμοστοιχείο. Με ηλεκτρόδια σπινθηρισμού. Στη διάταξη αυτή απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου, η τάση του οποίου, αυξάνεται μέσω ενός μετασχηματιστού κοντά στα Volts. H τάση αυτή οδηγείται με καλ,ωδια υψηλής τάσης σε δυο ηλεκτρόδια τα οποία ευρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους 3 4 mm. Το ηλεκτρικό τόξο που δημιουργείται λόγω της υψηλής τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων γίνεται αιτία ανάφλεξης του αερίου μίγματος. Ο σπινθηρισμός σταματά μόλις ο ανιχνευτής φλόγας διαπιστώσει ανάφλεξη του αερίου. 1. Συσκευή ελέγχου. 2. Μετασχηματιστής. 3. Ηλεκτρόδια. 4. Ανιχνευτής φλόγας. 5. Ηλεκτροβάνα αερίου. 6. Ακροφύσιο αερίου. Σωλήνας ανάμιξης

6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 6 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι διατάξεις ασφαλείας διακόπτουν τη παροχή αερίου αν διαπιστωθεί έλλειψη φλόγας ή αν η πίεση του αερίου δεν είναι εντός των επιθυμητών ορίων. Η πίεση ρυθμίζεται από συσκευή ονομαζόμενη ρυθμιστής πίεσης και ελέγχεται μέσω πρεσοστάτη συνδεδεμένου με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου. Αν η πίεση δεν είναι εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κλείνει και διακόπτεται η παροχή αερίου. 1. Σωλήνας ανάμιξης. 2. Ακροφύσιο αερίου 3. Σπινθηριστές. 4. Επιτηρητής φλόγας ( ανιχνευτής ). 5. Ηλεκτρομαγνητική αερίου. 6. Πρεσοστάτης. 7. Ρυθμιστής πίεσης. 8. Συσκευή ελέγχου ( control ). 9. Φίλτρο αερίου. Η φλόγα επιτηρείται με μια από τις παρακάτω διατάξεις: Θερμοηλεκτρική ασφάλεια ανάφλεξης ( θερμοκόπια). Έχει εφαρμογή σε μικρές κυρίως συσκευές αερίου. Περιλαμβάνει ένα θερμοστοιχείο και ένα ηλεκτρομαγνητικό διακόπτη. Το θερμοστοιχείο συγκροτείται από δύο μέταλλα, με διαφορετική ηλεκτροθετικότητα, συγκολλημένα μαζί. Μεταξύ των μετάλλων αυτών αναπτύσσεται ηλεκτρική τάση όταν θερμαίνονται. Την τάση αυτή την εκμεταλλευόμαστε για να δημιουργήσουμε ηλεκτρικό ρεύμα ( θερμικό ρεύμα ) ικανό να μαγνητίσει το πυρήνα πηνίου, ο οποίος θα κρατήσει ανοικτό τον διακόπτη της φλόγας πιλότο. Αν η φλόγα σβήσει, το ρεύμα σταματά, ο πυρήνας του πηνίου απομαγνητίζεται, ο διακόπτης κλείνει από το ελατήριο επαναφοράς και η παροχή του αερίου διακόπτεται. Το άναμμα της φλόγας πιλότο γίνεται χειρονακτικά κρατώντας πιεσμένο το διακόπτη της για περίπου 10 sec μέχρι το θερμικό ρεύμα αναπτυχθεί και μαγνητίσει τον πυρήνα του πηνίου.

7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 7 Παρακάτω φαίνονται οι τρεις φάσεις λειτουργίας της θερμοηλεκτρικής διάταξης ασφαλείας. ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ Σε θέση πλήρους λειτουργίας. Ο διακόπτης 6 χειρισμού είναι ανοικτός. Ο ηλεκτρομαγνήτης 5 είναι ενεργοποιημένος από το θερμοστοιχείο 4. Σε θέση αναμονής. Όταν ο διακόπτης χειρισμού της συσκευής κλείσει, δεν πηγαίνει αέριο στο σωλήνα ανάμειξης και η καύση σταματά. Ο ηλεκτρομαγνήτης 5 παραμένει ενεργοποιημένος από το θερμοστοιχείο 4 το οποίο διεγείρεται από τη φλόγα πιλότο. Εκτός λειτουργίας. Αν η φλόγα πιλότος σβήσει ο ηλεκτρομαγνήτης απενεργοποιείται και η βαλβίδα κλείνει από το ελατήριο επαναφοράς. 1. Σωλήνας ανάμιξης. 2. Ακροφίσιο έκχυσης αερίου. 3. Φλόγα πιλότος. 4. Θερμοστοιχείο. 5. Ηλεκτρομαγνήτης. 6. Διακόπτης χειρισμού.

8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 8 Ηλεκτρόδιο ιονισμού. Στη διάταξη αυτή γίνεται εκμετάλλευση του φαινομένου της δημιουργίας, κατά τη διάρκεια της καύσης, ιονισμένων σωματιδίων, τα οποία είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Ένα ηλεκτρόδιο ευρισκόμενο υπό τάση τοποθετείται στη περιοχή της καύσης. Όταν υπάρχει φλόγα ρεύμα διαρρέει το ηλεκτρόδιο, το οποίο, μέσω μιας διάταξης ελέγχου, κρατάει ανοικτή την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου. Αν η φλόγα σβήσει το ρεύμα στο κύκλωμα του ηλεκτροδίου διακόπτεται και η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κλείνει. 1. Σωλήνας ανάμιξης. 2. Ακροφύσιο αερίου. 3. Ηλεκτρόδιο ιονισμού. 4. Συσκευή ελέγχου. 5. Ηλεκτρομαγνητική αερίου. Δίοδος υπεριώδους ακτινοβολίας. Η διάταξη αυτή αντιλαμβάνεται την υπεριώδη ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από τη καύση του αερίου. Μια δίοδος υπεριώδους ακτινοβολίας ενημερώνει τη διάταξη ελέγχου για την ύπαρξη φλόγας. Η διάταξη ελέγχου όσο υπάρχει φλόγα κρατά ανοικτή την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου. 1. Ηλεκτρομαγνητική αερίου. 2. Δίοδος υπεριώδους ακτινοβολίας. 3. Συσκευή ελέγχου (control). 4. Ηλεκτρόδιο έναυσης.

9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 9 Ατμοσφαιρικοί καυστήρες σε λειτουργία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκόλληση χάλυβα Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ ονομάζονται οι συγκολλήσεις στις οποίες η θερμότητα που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr Ελληνικά 05/2005 Elios OEN 250 GE / GI Καυστήρας αερίου Οδηγίες εγκατάστασης www.oertli.fr ήλωση συµµόρφωσης CE ήλωση συµµόρφωσης Β.. 08/01/2004 - BE Κατασκευαστής Κυκλοφορεί από OERTLI THERMIQUE SAS

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση...

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... Περιεχόμενα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... 5 2 ΓΕΝΙΚΆ... 6 2.1 Μοντέρνα οπτική... 6 2.2 Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης περιλαµβάνει την συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ολα σχετικά για τους Πολλαπλασιαστές / Πηνία Ανάφλεξης

Ολα σχετικά για τους Πολλαπλασιαστές / Πηνία Ανάφλεξης Τεχνολογία ανάφλεξης Τεχνολογία κρύας εκκίνησης Ψύξη Αισθητήρες Ολα σχετικά για τους Πολλαπλασιαστές / Πηνία Ανάφλεξης Τεχνική πληροφόρηση αριθ. 07 Ενσωματωμένη Perfection τελειότητα built in 2 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο απόλυτος ρυθμιστής ρεύματος! Το μοναδικό με εσωτερική οθόνη Και δυνατότητα ρυθμίσεων εντός οχήματος Μετέτρεψε το αυτοκίνητο σου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνολογία ανάφλεξης Τεχνολογία κρύας εκκίνησης Ψύξη Αισθητήρες Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνικές Πληροφορίες Έκδ. 04 Ενσωματωμένη Perfection τελειότητα built in 2 Περιεχόμενα Ο πετρελαιοκινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του πρώτου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας

Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Ποια είναι η χρήση του τριοδικού καταλύτη; Η λειτουργία του τριοδικού καταλύτη είναι να μετατρέπει τα τρία ρυπογόνα συστατικά: HC, CO και NOx τα οποία προκύπτουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ Γ Ρ Α Ε Ρ Ι Ο ( L P G ) & Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο ( C N G ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Το βιβλίο με τίτλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG) που κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα