Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος"

Transcript

1 Ενότητα1: Εισαγωγή Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο φυσικών στοιχείων, πραγμάτων, ατόμων, μεγεθών ή εννοιών, που σχηματίζουν μιαν ενότητα και λειτουργούν ως μια ενότητα. Ένα σύστημα που επικοινωνεί με το περιβάλλον του ονομάζεται ανοιχτό σύστημα. Τα μεγέθη επικοινωνίας ενός ανοιχτού συστήματος με το περιβάλλον του ονομάζονται είσοδος και έξοδος του συστήματος. είναι το ερέθισμα, η διέγερση, η επίδραση, γενικότερα το αίτιο, που δέχεται ένα ανοιχτό σύστημα από το περιβάλλον του. είναι η αντίδραση ή η απόκριση, γενικότερα το αποτέλεσμα (αιτιατό) που παράγεται από το ανοιχτό σύστημα και απευθύνεται προς το περιβάλλον του. Θόρυβος είναι κάθε διαταραχή, δηλαδή κάθε τυχαία και μη επιθυμητή είσοδος στο σύστημα. Ένα ανοιχτό σύστημα μπορεί να παρασταθεί με τη μορφή ενός δομικού στοιχείου (Σχ. 1.1). Θόρυβος Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος Η γραφική απεικόνιση των δομικών στοιχείων του συστήματος και της διαδοχής των λειτουργιών του ονομάζεται λειτουργικό δομικό διάγραμμα ή δομικό διάγραμμα ή λειτουργικό διάγραμμα (ή λειτουργικό διάγραμμα βαθμίδων ή διάγραμμα βαθμίδων). Έλεγχος - Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Έλεγχος ενός συστήματος ή μιας διεργασίας είναι η διαδικασία καθορισμού, παραγωγής, πρόκλησης του κατάλληλου σήματος εισόδου έτσι ώστε η έξοδος του συστήματος να ακολουθεί μια επιθυμητή πορεία ή να διατηρεί μια επιθυμητή τιμή. Ο μηχανισμός, η ενεργός διάταξη, που υλοποιεί τη διαδικασία ελέγχου σε ένα σύστημα ονομάζεται ελεγκτής ή κατευθυντής. Ένα Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου: ή ή αντιστοιχεί σε ένα σύνολο κατάλληλα συνδεδεμένων στοιχείων με τέτοια μορφή ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή απόκριση σε ένα σύστημα ή μια διεργασία, είναι μια διάταξη φυσικών στοιχείων συνδεδεμένων ή συσχετισμένων με τέτοιο τρόπο ώστε να κατευθύνουν, να ρυθμίζουν ή να σταθεροποιούν αυτό το ίδιο το σύστημα ή κάποιο άλλο σύστημα, είναι ένα σύνθετο σύστημα ικανό να ελέγχει, να επηρεάζει, να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του, σύμφωνα με μια προδιαγεγραμμένη επιθυμητή πορεία. 1

2 Ένα Σύστημα ή μια που πρόκειται να υποβληθεί σε αυτόματο έλεγχο, μπορεί να παρασταθεί με τη μορφή ενός δομικού στοιχείου (Σχ. 1.2). Θόρυβος Σύστημα ή Σχήμα 1.2 Παράσταση ενός συστήματος ή ς του συστήματος είναι η διέγερση ή η εντολή (γενικά το αίτιο) που εφαρμόζεται σε ένα σύστημα ελέγχου και αποσκοπεί στην πρόκληση μιας καθορισμένης επιθυμητής απόκρισης ή συμπεριφοράς από το σύστημα ελέγχου. Η επιθυμητή απόκριση ή η προδιαγεγραμμένη συμπεριφορά του συστήματος αποτελεί την είσοδο αναφοράς του συστήματος ελέγχου και περιγράφεται με μια μεταβλητή. είναι η πραγματική απόκριση του συστήματος ελέγχου. Θόρυβος είναι κάθε διαταραχή, δηλαδή κάθε τυχαία και μη επιθυμητή είσοδος στο σύστημα. Ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου περιλαμβάνει το καθαυτό ελεγχόμενο σύστημα και τον ελεγκτή με τον οποίο επιδιώκεται ο έλεγχος της συμπεριφοράς, της απόκρισης, της εξόδου του ελεγχόμενου συστήματος. Παράδειγμα 1: Έλεγχος πορείας σκάφους Το πηδάλιο του πλοίου είναι η ενεργός διάταξη ελέγχου (ο ελεγκτής), μέσω του οποίου ελέγχεται το ελεγχόμενο σύστημα (το σκάφος) ή η ελεγχόμενη διεργασία (η πορεία του σκάφους). Η επιθυμητή πορεία του σκάφους καθορίζεται από τη γωνία φ του πηδαλίου. Πηδάλιο Πορεία σκάφους φ πορεία σκάφους Πηδάλιο Σύστημα Σκάφος Πραγματική πορεία σκάφους φ Σχήμα 1.3 Έλεγχος πορείας σκάφους Δομικό διάγραμμα 2

3 Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Ανοιχτού Βρόχου Σε ένα Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Ανοιχτού Βρόχου χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος ελεγκτής (κατευθυντής) ή κάποια άλλη ενεργός διάταξη, με τη βοήθεια της οποίας επιτυγχάνεται η επιθυμητή απόκριση του συστήματος (Σχ. 1.4). Ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου ανοιχτού βρόχου αντιστοιχεί σε ένα σύστημα χωρίς ανάδραση (ανατροφοδότηση). Απόκριση Εξόδου Ενεργός Διάταξη Ελέγχου Ελεγχόμενη Σχήμα 1.4 Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Ανοιχτού Βρόχου (χωρίς ανάδραση) Παράδειγμα 2: Ηλεκτρικός διακόπτης φωτισμού Ο ηλεκτρικός διακόπτης είναι ένα σύστημα ελέγχου της τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα ενός λαμπτήρα. Το ελεγχόμενο σύστημα είναι ο λαμπτήρας, με έξοδο την κατάσταση λειτουργίας του (αναμμένος σβηστός). Ο ελεγκτής του συστήματος είναι ο ηλεκτρικός διακόπτης, με τον οποίο ελέγχουμε την τροφοδοσία ή μη του λαμπτήρα με ηλεκτρικό ρεύμα και καθορίζουμε την κατάσταση λειτουργίας του. Η είσοδος του συστήματος είναι η θέση του διακόπτη (On Off). Ο άνθρωπος που ανοιγοκλείνει το διακόπτη δεν αποτελεί μέρος του συστήματος ελέγχου. Θέση διακόπτη: On - Off Διακόπτης Σύστημα Λαμπτήρας Κατάσταση λειτουργίας λαμπτήρα: Αναμμένος - Σβηστός Σχήμα 1.5 Έλεγχος λειτουργίας λαμπτήρα μέσω διακόπτη On/Off Δομικό διάγραμμα Παράδειγμα 3: Ηλεκτρική τοστιέρα Η τοστιέρα είναι σύστημα ανοιχτού βρόχου που ελέγχεται από ένα χρονοδιακόπτη. Ο χρόνος που απαιτείται για ένα καλό τοστ εκτιμάται και καθορίζεται από τον χρήστη, ο οποίος δεν αποτελεί μέρος του συστήματος ελέγχου. Ο έλεγχος για την ποιότητα του τοστ (έξοδος) τελειώνει με την επιλογή του χρόνου (είσοδος), μέσω ενός χρονοδιακόπτη (ελεγκτής). Παράδειγμα 4: Έλεγχος ρελαντί κινητήρα αυτοκινήτου (σύστημα ανοιχτού βρόχου) Το ρελαντί είναι η ταχύτητα (στροφές/λεπτό) του κινητήρα του αυτοκινήτου, όταν αυτό βρίσκεται σε στάση. Χωρίς τον έλεγχο του ρελαντί, οποιαδήποτε απροσδόκητη εφαρμογή φορτίου στον κινητήρα θα οδηγούσε στην πτώση της ταχύτητας του κινητήρα, που θα μπορούσε να προκαλέσει και το σβήσιμό του. Με το σύστημα ελέγχου επιδιώκεται η διατήρηση του ρελαντί σε μια σχετικά μικρή τιμή (για εξοικονόμηση καυσίμου), ανεξάρτητα από τα εφαρμοζόμενα στον κινητήρα φορτία (π.χ. κλιματιστικό). Επομένως, οι βασικοί στόχοι του συστήματος ελέγχου του ρελαντί είναι: 3

4 1. η εξάλειψη ή η ελαχιστοποίηση της ελάττωσης του ρελαντί όταν εφαρμόζεται φορτίο στον κινητήρα, 2. η διατήρηση του ρελαντί σε επιθυμητά επίπεδα. Το σύστημα αυτό έχει δύο εισόδους, τη γωνία α της πεταλούδας τροφοδοσίας του ρελαντί και την εφαρμοζόμενη ροπή φορτίου T L (εξαιτίας της ενεργοποίησης π.χ. του κλιματιστικού) και η έξοδος είναι η ταχύτητα ω του κινητήρα (στροφές/λεπτό). Ο κινητήρας αποτελεί το ελεγχόμενο σύστημα. Σύστημα Ροπή φορτίου T L Γωνία α πεταλούδας ρελαντί Κινητήρας Ταχύτητα κινητήρα ω Σχήμα 1.6 Έλεγχος ρελαντί κινητήρα αυτοκινήτου Δομικό διάγραμμα (σύστημα ανοιχτού βρόχου) Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Κλειστού Βρόχου Σε ένα Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Κλειστού Βρόχου χρησιμοποιείται ένα σήμα το οποίο προέρχεται από την μέτρηση της πραγματικής εξόδου του συστήματος και το οποίο με τη βοήθεια ανάδρασης επιστρέφει στην είσοδο του συστήματος, όπου συγκρίνεται με την επιθυμητή απόκριση εξόδου (Σχ. 1.7). Απόκριση Εξόδου Σύγκριση Ελεγχόμενη Μέτρηση Σχήμα 1.7 Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Κλειστού Βρόχου (με ανάδραση) Το σήμα που παράγεται από τη διαδικασία μέτρησης της εξόδου καλείται σήμα ανάδρασης. Συνήθως λαμβάνεται μια προκαθορισμένη ποσότητα του σήματος εξόδου (ελεγχόμενη μεταβλητή), καθώς επίσης και ένα σήμα εισόδου αναφοράς που αντιστοιχεί στην επιθυμητή απόκριση εξόδου. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του σήματος που παράγεται από τη μέτρηση της εξόδου και του σήματος αναφοράς είναι το σήμα σφάλματος, ή απλά σφάλμα (Σχ. 1.8). Απόκριση Εξόδου Σήμα διαφοράς Ελεγχόμενη (ελεγχόμενη μεταβλητή) Μέτρηση Σήμα ανάδρασης Σχήμα 1.8 Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Κλειστού Βρόχου 4

5 Παράδειγμα 5: Έλεγχος πλήρωσης δοχείου νερού Το σύστημα ελέγχου ελέγχει τη στάθμη του νερού μέσα στο δοχείο. Όταν αδειάζει νερό από τη βρύση, το φλοτέρ κατεβαίνει με αποτέλεσμα να ανοίγει η βαλβίδα αποκοπής (κόφτης) και να εισέρχεται νερό στο δοχείο. Καθώς γεμίζει το δοχείο, το φλοτέρ ανεβαίνει και όταν το νερό φτάσει στην επιθυμητή στάθμη (π.χ. χείλος του δοχείου) κλείνει η βαλβίδα αποκοπής (κόφτης). Κόφτης Νερό Τροχαλίες Νήμα Φλοτέρ Δοχείο Νερό Διακόπτης βρύσης (α) Στάθμη αναφοράς (δοχείο πλήρες) r e Βαλβίδα αποκοπής (κόφτης) Ελεγχόμενο Σύστημα Δοχείο c Πραγματική στάθμη νερού Σχήμα 1.9 Στοιχεία ανάδρασης Μηχανισμός φλοτέρ (α) Σύστημα ελέγχου (κλειστού βρόχου) πλήρωσης δοχείου νερού. Δομικό διάγραμμα του συστήματος. Συνήθως, ανάμεσα στη διάταξη ελέγχου (ελεγκτής) και την ελεγχόμενη διεργασία (ελεγχόμενο σύστημα) μεσολαβεί συχνά ένα ενεργοποιητής (Σχ. 1.10), ο οποίος μετατρέπει και ενισχύει το σήμα εξόδου της διάταξης ελέγχου σε ένα σήμα αφενός ικανό να διεγείρει το ελεγχόμενο σύστημα (π.χ. μετατρέπει ένα ηλεκτρικό σήμα σε ένα ισχυρό μηχανικό μέγεθος) και αφετέρου να διαμορφώνει με τέτοιο τρόπο την ελεγχόμενη διεργασία ώστε να ελαχιστοποιείται το σφάλμα (π.χ. διόρθωση της πορείας ενός οχήματος με κατάλληλη επέμβαση στο σύστημα διεύθυνσης). (σήμα εισόδου αναφοράς) Σφάλμα Διάταξη ελέγχου Ενεργοποιητής Ελεγχόμενη (ελεγχόμενη μεταβλητή) Μέτρηση εξόδου Αισθητήρας Σήμα ανάδρασης Σχήμα 1.10 Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Κλειστού Βρόχου με ενεργοποιητή 5

6 Παράδειγμα 6: Σύστημα διεύθυνσης αυτοκινήτου Κατά την οδήγηση ο οδηγός (ελεγκτής) ελέγχει συνεχώς (οπτική μέτρηση) την πραγματική πορεία του αυτοκινήτου (ελεγχόμενο σύστημα) και ρυθμίζει με το τιμόνι (ενεργοποιητής) τη διεύθυνσή του στην περίπτωση που παρατηρεί οποιαδήποτε απόκλιση (σφάλμα) από την επιθυμητή πορεία. Πραγματική κατεύθυνση οχήματος κατεύθυνση οχήματος κατεύθυνση οχήματος Σφάλμα Οδηγός οχήματος Μηχανισμός ελέγχου κατεύθυνσης (τιμόνι) Όχημα Πραγματική κατεύθυνση οχήματος Μέτρηση: Οπτική παρατήρηση και κινήσεις Σχήμα 1.11 Σύστημα ελέγχου διεύθυνσης αυτοκινήτου Δομικό διάγραμμα Παράδειγμα 7: Έλεγχος ρελαντί κινητήρα αυτοκινήτου (σύστημα κλειστού βρόχου) Στο Παράδειγμα 4 εξετάστηκε το σύστημα ελέγχου ανοιχτού βρόχου του ρελαντί κινητήρα αυτοκινήτου. Το αντίστοιχο σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου περιγράφεται στο Σχήμα Η είσοδος αναφοράς ω r είναι η επιθυμητή ταχύτητα (στροφές/λεπτό) του κινητήρα του αυτοκινήτου, όταν αυτό βρίσκεται σε στάση (ρελαντί), ενώ η έξοδος ω είναι η πραγματική τιμή του ρελαντί και θα πρέπει να συμφωνεί με την τιμή αναφοράς ω r. Η εφαρμογή οποιασδήποτε διαταραχής, όπως η ροπή ενός φορτίου T L, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ταχύτητας ω του κινητήρα. Η μεταβολή αυτή της ταχύτητας ω του κινητήρα ανιχνεύεται από τον αισθητήρα ταχύτητας (ανάδραση) και ακολούθως από τον ανιχνευτή σφάλματος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σήματος σφάλματος ω e 0. Ο ελεγκτής θα λειτουργήσει δίνοντας μια εντολή για τη ρύθμιση της γωνίας α της πεταλούδας του ρελαντί, ώστε να διορθωθεί το σφάλμα. ω r Ανιχνευτής σφάλματος ω e T L Κινητήρας ω Αισθητήρας ταχύτητας Σχήμα 1.12 Έλεγχος ρελαντί κινητήρα αυτοκινήτου Δομικό διάγραμμα (σύστημα κλειστού βρόχου) 6

7 Στο Σχήμα 1.13 συγκρίνονται οι τυπικές καμπύλες λειτουργίας συστημάτων ελέγχου ανοιχτού και κλειστού βρόχου του ρελαντί του κινητήρα. Στο Σχήμα 1.13 (α) η ταχύτητα στο σύστημα ανοιχτού βρόχου θα ελαττωθεί μετά την εφαρμογή του φορτίου T L και θα σταθεροποιηθεί σε μια νέα τιμή, μικρότερη της αρχικής. Στο Σχήμα 1.13 η ταχύτητα στο σύστημα κλειστού βρόχου θα ελαττωθεί στιγμιαία μετά την εφαρμογή του φορτίου T L, αλλά θα επανέλθει γρήγορα στην προκαθορισμένη τιμή της. ταχύτητα ρελαντί ω r Εφαρμογή φορτίου T L Χρόνος ταχύτητα ρελαντί ω r Εφαρμογή φορτίου T L Χρόνος Σχήμα 1.13 (α) Τυπική απόκριση του συστήματος ελέγχου ρελαντί κινητήρα αυτοκινήτου: (α) σύστημα ανοιχτού βρόχου, σύστημα κλειστού βρόχου Παράδειγμα 8: Έλεγχος ταχύτητας περιστρεφόμενου δίσκου Στόχος του συγκεκριμένου συστήματος είναι ο έλεγχος της ταχύτητας ενός περιστρεφόμενου δίσκου με τέτοιο τρόπο ώστε η πραγματική τιμή της ταχύτητας περιστροφής να βρίσκεται μέσα σε προκαθορισμένα όρια ανοχών σε σχέση με την επιθυμητή ταχύτητα. Για την περιστροφή του δίσκου χρησιμοποιείται ως ενεργοποιητής ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος, επειδή η ταχύτητα περιστροφής του είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης τάσης. Για την τροφοδότηση του κινητήρα χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος για να παρέχει την απαιτούμενη ισχύ ενισχυτής συνεχούς ρεύματος. Για την παροχή τάσης ανάλογης με την επιθυμητή ταχύτητα η τροφοδοσία του συστήματος γίνεται με μια μπαταρία. Σύστημα ελέγχου ανοιχτού βρόχου: Στο Σχήμα 1.14 (α) φαίνεται το σύστημα ελέγχου ανοιχτού βρόχου. Η τάση που παρέχεται από την μπαταρία, αφού ενισχυθεί, εφαρμόζεται στον κινητήρα. Η ταχύτητα περιστροφής ρυθμίζεται από την τάση εξόδου της μπαταρίας. Στο Σχήμα 1.14 φαίνεται το δομικό διάγραμμα του συστήματος. Μπαταρία Περιστρεφόμενος δίσκος Ταχύτητα περιστροφής Ρύθμιση ταχύτητας Ενισχυτής συνεχούς ρεύματος Κινητήρας συνεχούς (α) Ενεργοποιητής Ελεγχόμενη τιμή ταχύτητας (τάση) Ενισχυτής συνεχούς Κινητήρας συνεχούς Περιστρεφόμενος δίσκος Πραγματική τιμή ταχύτητας Σχήμα 1.14 (α) Σύστημα ελέγχου ταχύτητας περιστρεφόμενου δίσκου ανοιχτού βρόχου. Δομικό διάγραμμα του συστήματος. 7

8 Σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου: Σε ένα αντίστοιχο σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου είναι αναγκαία η προσθήκη ενός αισθητήρα για την μέτρηση της πραγματικής ταχύτητας του περιστρεφόμενου δίσκου. Ένας κατάλληλος αισθητήρας είναι μια ταχογεννήτρια η οποία παρέχει τάση εξόδου ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής του μηχανικού της άξονα. Στο Σχήμα 1.15 (α) φαίνεται το σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου και στο Σχήμα 1.15 το δομικό διάγραμμα αυτού. Το σήμα σφάλματος παράγεται από τη διαφορά ανάμεσα στην τάση εισόδου του συστήματος (μπαταρία) και την τάση εξόδου της ταχογεννήτριας. Μπαταρία Περιστρεφόμενος δίσκος Ταχύτητα περιστροφής Ρύθμιση ταχύτητας Ενισχυτής συνεχούς ρεύματος Κινητήρας συνεχούς Ταχογεννήτρια (α) Ενεργοποιητής Ελεγχόμενη τιμή ταχύτητας (τάση) Σφάλμα Ενισχυτής συνεχούς Κινητήρας συνεχούς Περιστρεφόμενος δίσκος Πραγματική τιμή ταχύτητας Αισθητήρας Μετρούμενη τιμή ταχύτητας (τάση) Ταχογεννήτρια Σχήμα 1.15 (α) Σύστημα ελέγχου ταχύτητας περιστρεφόμενου δίσκου κλειστού βρόχου. Δομικό διάγραμμα του συστήματος. Παράδειγμα 9: Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας (σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας) Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση νερού σε μια προκαθορισμένη επιθυμητή θερμοκρασία (θερμοκρασία αναφοράς), μέσω ενός θερμαντικού στοιχείου (ηλεκτρική αντίσταση). Για τον έλεγχο της λειτουργίας του θερμοσίφωνα χρησιμοποιούνται ένας αισθητήρας για τη μέτρηση της πραγματικής θερμοκρασίας του νερού και ένας θερμοστάτης που περιλαμβάνει διμεταλλικό διακόπτη. Ο θερμοστάτης συγκρίνει την επιθυμητή με την πραγματική θερμοκρασία του νερού και όταν η πραγματική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη της επιθυμητής κλείνει το διμεταλλικό διακόπτη, οπότε ενεργοποιείται το θερμαντικό στοιχείο και θερμαίνει το νερό. Όταν η πραγματική θερμοκρασία του νερού είναι ίση ή μεγαλύτερη της επιθυμητής, ανοίγει ο διμεταλλικός διακόπτης και το θερμαντικό στοιχείο είναι ανενεργό. 8

9 Αισθητήριο Θερμοκρασίας Διμεταλλικός Διακόπτης (κρύο νερό) νερό Θερμοστάτης (ζεστό νερό) Ηλεκτρική Αντίσταση Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Αναφοράς (α) θ 0 Θερμοκρασία αναφοράς - θ Θερμοστάτης Ηλεκτρική αντίσταση Νερό θ Θερμοκρασία νερού Αισθητήρας θερμοκρασίας Σχήμα 1.16 (α) Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας (Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας). Δομικό διάγραμμα του συστήματος. Παράδειγμα 10: Ρυθμιστής πίεσης Στο παρακάτω σχήμα 1.17(α) φαίνεται η τομή ενός κοινού ρυθμιστή πίεσης. Η επιθυμητή πίεση ρυθμίζεται με τη βοήθεια ενός κοχλία. Με τον τρόπο αυτό συμπιέζεται κατάλληλα το ελατήριο και αναπτύσσεται μια δύναμη η οποία εμποδίζει την μετακίνηση του διαφράγματος προς τα πάνω. Η κάτω πλευρά του διαφράγματος δέχεται την πίεση του νερού, την οποία επιθυμούμε να ελέγξουμε. Έτσι, η μετακίνηση του διαφράγματος αποτελεί ένδειξη της διαφοράς πίεσης μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής τιμής. Ο μηχανισμός αυτός συμπεριφέρεται ως ένας συγκριτής. Η βαλβίδα συνδέεται στο διάφραγμα και μετακινείται ανάλογα με την υπάρχουσα διαφορά πίεσης μέχρι να φτάσει σε μια συγκεκριμένη θέση όπου η διαφορά πίεσης μηδενίζεται. Ρυθμιστικός κοχλίας πίεσης Διάφραγμα (εμδαδόν επιφανείας Α) Ελατήριο (σταθεράς Κ) Εισαγωγή Εξαγωγή Βαλβίδα Σχήμα 1.17 (α) Ρυθμιστής πίεσης. Εάν p = πίεση εξόδου, x = μετατόπιση κοχλία, y = μετακίνηση βαλβίδας, K = σταθερά ελατηρίου και A = επιφάνεια διαφράγματος, τότε θα έχουμε: f s = δύναμη ελατηρίου = Kx, f d = δύναμη διαφράγματος = Ap, f v = δύναμη βαλβίδας = f s f d. 9

10 Η μετακίνηση της βαλβίδας περιγράφεται από τη σχέση y = f v /m, όπου m η μάζα της βαλβίδας, και η πίεση εξόδου είναι ανάλογη με την μετακίνηση της βαλβίδας, p =cy, όπου c μια σταθερά αναλογίας. Το δομικό διάγραμμα του συστήματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα x Μετατόπιση κοχλία Ελατήριο K f s - f v Βαλβίδα y Θέση βαλβίδας Σταθερά αναλογίας c p πίεση εξόδου f d Επιφάνεια διαφράγματος Α Σχήμα 1.17 Δομικό διάγραμμα του συστήματος. Πηγές: Για τη σύνθεση αυτών των σημειώσεων χρησιμοποιήθηκε υλικό από την παρακάτω βιβλιογραφία: Θεωρία και Προβλήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Αναλογικών και Ψηφιακών Συστημάτων, Joshef J. Distefano III, Allen R. Stubberud, Ivan J. Williams Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου - Θεωρία και προβλήματα, Πακτίτης Σπύρος Α. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Δ. Καλλιγερόπουλος Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Θεωρία, Κ. Λουκάς Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Π. Ν. Παρασκευόπουλος Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Benjamin C. Kuo, Farid Golnaraghi Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου - Θεωρία και Εφαρμογές με το MATLAB, Ogata K. 10

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία.

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. 1 Εισαγωγή στα συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Ιστορική αναδρομή Στα τέλη της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Μελέτη Αναλογικών, Ψηφιακών και Προγραμματιζόμενων Ελεγκτών»

ΘΕΜΑ «Μελέτη Αναλογικών, Ψηφιακών και Προγραμματιζόμενων Ελεγκτών» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ «Μελέτη Αναλογικών, Ψηφιακών και Προγραμματιζόμενων Ελεγκτών» Υπεύθυνος Καθηγητής: Φραγκιαδάκης Νικόλαος Όνομα φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κατασκευή εποπτικού µέσου του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κατασκευή εποπτικού µέσου του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Κατασκευή εποπτικού µέσου του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ Κατασκευή πρότυπου κινητήρα CITROEN AX KDY ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Τίτλος..6 2.Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 1. Γράψτε τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού έναντι των συμβατικών ( 1, 2, 3, 4, 5 ) 64 η σελ. 64 είναι εκτός ύλης 1. καλύτερη λειτουργία του κινητήρα στην ψυχρή εκκίνηση 2. μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΣΤΑΝΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΟΥΧΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΣΤΑΝΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΟΥΧΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ AIR SUPPLY BOILER CHILLER RETURN AIR ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 6 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΑΡΛΗΣ Τριφασική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Μ:3964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1-1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή επιδεικτικής πινακίδας κλιματιστικού μηχανήματος ελεγχόμενο από B.M.S Σιλαϊδής Παναγιώτης (Α.Μ. 14705) Μπουλούμπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε σε μια κατηγορία ηλεκτρονικών οργάνων, τους ανιχνευτές προσέγγισης. Τα όργανα αυτά όπως είδαμε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΈΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ INVERTER-PLC ΚΑΙ GSM

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων Πάτρα 2010 Γιώργος Αντωνόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία που εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και αναφέρεται στην ανακατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.)

Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) ΚΕΣ 01 Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) Νικόλας Τσαπατσούλης Λέκτορας Π..407/80 Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Μ. 3635 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙ ΜΙΣΕΛ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ Ι δικλείδα ισχύος (throttle valve ακροφύσιο (main metering jet σωλήνας αποτόνωσης αέρα air bleed valve

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ Ι δικλείδα ισχύος (throttle valve ακροφύσιο (main metering jet σωλήνας αποτόνωσης αέρα air bleed valve ατµοσφαιρικής πίεσης που επικρατεί στην δεξαµενή µε τον πλωτήρα και της υποπίεσης στην περιοχή της στένωσης. Η αύξηση της ταχύτητας του ρεύµατος του εισερχόµενου αέρα επιφέρει, ως συνέπεια του νόµου Bernoulli,

Διαβάστε περισσότερα