ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ειδική αυτή συγγραφή αφορά τις εργασίες του παραπάνω έργου όπως αναγράφονται στη σχετική τεχνική περιγραφή της µελέτης. Ο Συνολικός προϋπ/σµός του έργου είναι ,00 Αναλύεται ως εξής: α) απάνη των εργασιών:23.876,38 β) απάνη προµηθειών από τον εργοδότη: 0. γ) απάνη εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον εργοδότη: 0 δ) Γ.Ε + Ο.Ε: 4.297,75 ε) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 4.226,12 στ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 120,07 ζ) Φ.Π.Α: 7.479,68 ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναφέρονται στα άρθρα 5 & 7 της ιακήρυξης της ηµοπρασίας αντίστοιχα & του ΦΕΚ 2221/Β/ ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ Από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης αρχίζουν οι συµβατικές προθεσµίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 48 του Ν. 3669/2008. Η προθεσµία αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται συνολικά σε έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. εν ορίζονται τµηµατικές ενδεικτικές προθεσµίες σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 6 του Ν. 3669/2008. Στον υπολογισµό των προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου περιλαµβάνεται (όταν απαιτείται) και ο απαιτούµενος χρόνος για να εφοδιαστεί ο Ανάδοχος µε τις σχετικές άδειες εκσκαφής, να ενηµερώσει τις οριζοντιογραφίες των έργων µε τα στοιχεία των Ο.Κ.Ω. και να υποβάλει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια µηκοτοµών των αγωγών και διατοµών του εδάφους. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας (ή της ενδεχόµενης παράτασης που χορηγήθηκε) από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008 και ο εργοδότης δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. Παράταση της συµβατικής προθεσµίας χορηγείται µόνο για εξαιρετικούς και ειδικούς λόγους, ύστερα από αίτηση του αναδόχου και αιτιολογηµένης εισήγησης της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 8 ως 10 του Ν. 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των συµβατικών προθεσµιών. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου και αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την 1

2 πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεκτιµήσει κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος, το χρόνο που απαιτείται για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων που ενδεχοµένως θα εισάγει από το εξωτερικό και να συνεπάγεται τις κυρώσεις που αναφέρονται στο επόµενο άρθρο. O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις έργων που στις δηµοπρασίες τους καλούνται να συµµετάσχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο Ανάδοχος θα τηρεί ηµερολόγιο του έργου που θα συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 47 του Ν. 3669/2008. Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και µηχανικά µέσα κατασκευής ή να εργαστεί υπερωριακά και τις αργίες και γιορτές και να απασχολεί νυκτερινά συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωµα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζηµίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύµφωνα προς το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αν κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύµφωνος µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών, µπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιµες ηµέρες και τον αριθµό των µηχανηµάτων και γενικά να πάρει όλα τα µέτρα που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της πορείας των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγµένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε το παραπάνω πρόγραµµα εργασιών, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο από την Εργολαβία, σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τη Σύµβαση. Αν ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες µε αργό ρυθµό που δεν ανταποκρίνεται στην πρόοδο και τις προθεσµίες που προβλέπονται από το χρονοδιάγραµµα, µε συνέπεια κατά την λήξη κάθε περιόδου να µην έχει εκτελέσει την προβλεπόµενη ποσότητα εργασίας καθώς και όταν υπερβεί τη συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου, υπόκειται σε ποινικές ρήτρες που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008. Οι ποινικές αυτές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ιευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με απόφαση επίσης της ιευθύνουσας υπηρεσίας ανακαλούνται τυχόν επιβληθείσες ποινικές ρήτρες ενδιαµέσων περιόδων αν το έργο περατωθεί εµπρόθεσµα στη συνολική προθεσµία. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της Οριστικής µελέτης και µε τα συµπληρωµατικά σχέδια που είναι πιθανό να του δοθούν από τον Εργοδότη κατά τη διάρκεια της Εργολαβίας. Ο Ανάδοχος µπορεί να υποδείξει παραλλαγές ως προς την εκτέλεση επί µέρους τµηµάτων του έργου, υποβάλλοντας προς έγκριση τη σχετική µελέτη στον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζηµίες που θα προκύψουν από τυχόν σφάλµατα των σχεδίων που του έχουν δοθεί ή έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη, εάν πριν από την έναρξη των αντίστοιχων έργων δεν απευθύνει έγγραφα προς τον Εργοδότη, σχετικές παρατηρήσεις για τα σφάλµατα των σχεδίων αυτών. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις της Οριστικής µελέτης, που θα γίνουν τελικά δεκτές από τον Εργοδότη, δεν δικαιούται αµοιβής, έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για τον Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΓΓΥΗΣΗ Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 648,01 µε την µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων, που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τον τύπο που ισχύει για το ηµόσιο. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µε άλλη καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς 5% του προϋπολογισµού, καθώς και συµπληρωµατικής σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3669/

3 ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Κατά την πληρωµή κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίζει αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του προς τα οικεία ταµεία καθώς και βεβαιώσεις εξοφλήσεως των υποχρεώσεων του για το πιστοποιούµενο ανακεφαλαιωτικό ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και όφελος υπέρ αυτού ορίζεται κατωτέρω και περιλαµβάνονται οι παρακάτω ειδικές δαπάνες εφ όσον ζητηθούν από τον εργοδότη: 1. Οι κατά την εκτέλεση των έργων τοπογραφικές εργασίες που απαιτήθηκαν προς εφαρµογή της µελέτης και τυχόν τροποποιήσεις. 2. Οι καθ όλη την διάρκεια του έργου εργαστηριακοί έλεγχοι προς διαπίστωση της καταλληλότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών και της εκτελούµενης ποιότητας της εργασίας σύµφωνα προς τις τεχνικές προδιαγραφές τις µνηµονευόµενες στο τιµολόγιο. 3. Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων πρωτοκόλλων µετά των απαραίτητων σχεδίων και δακτυλογραφήσεων σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων βάσει των στοιχείων που καταµετρήθηκαν επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα παρουσία του αναδόχου. Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί κατά τις υποδείξεις του επιβλέποντα ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκοµίζονται για έλεγχο από τον επιβλέποντα πριν της δακτυλογράφησης ή φωτοαντιγράφησης τους. 4. Η λήψη µέχρι έξι φωτογραφιών 17Χ22 εκ. κατ' επιλογή. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο, µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση, συντηρώντας τα και επανορθώνοντας µε δαπάνη του βλάβες ή φθορές από συνηθισµένη χρήση, καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 74, παρ.1 του Ν. 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιό του, για την έκδοση τυχόν απαιτουµένων Αστυνοµικών αδειών εργασίας και για την συµµόρφωσή του προς τις εκάστοτε Αστυνοµικές διατάξεις, τους Εργατικούς Νόµους, τις Συλλογικές συµβάσεις, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κ.λ.π. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι χρησιµοποιήσεώς τους, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων όπως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και σύµφωνα προς τις οδηγίες της επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόµους και ιατάξεις φέροντα µονοµερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από την µη καλή εφαρµογή. Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω της παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εµποδίων θα πρέπει να εκτελεσθούν µε προσοχή µε χέρια αποκλειόµενης για την περίπτωση αυτή η χρήση µηνανικών µέσων. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου, λόγω ανεπάρκειας των χώρων του εργοταξίου, γιατί µε την υποβολή της προσφοράς του, έχει αποδειχθεί ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων ή µηχανηµάτων, σε κατάλληλους, κοντά στο σηµείο που εκτελούνται ο εργασίες, χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση και εν ανάγκη διαµόρφωση παρακείµενων χώρων, χωρίς για το λόγο αυτό να γεννάται σ' αυτόν το δικαίωµα αποζηµίωσης για πρόσθετες συµπληρωµατικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές υλικών και εφοδίων, δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι έχουν συµπεριληφθεί στις τιµές προσφοράς του. Όλες οι βοηθητικές εργασίες, όπως προσωρινοί οδοί προσπέλασης προς τα εργοτάξια και τους χώρους των έργων, ερευνητικές εργασίες, εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφώνου, θα εκτελεσθούν µε ευθύνη και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται τα έξοδα σύνδεσης µα τα σχετικά δίκτυα καθώς και η πληρωµή της κατανάλωσης καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Οποιαδήποτε ζηµία ή φθορά στις υφιστάµενες οδούς ή προσπελάσεις θα αποκαθίσταται αµέσως από τον Ανάδοχο. 3

4 Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών θα πρέπει να ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία µέτρα (τοποθέτηση εµποδίων προειδοποιητικών πινακίδων, φανών κατά την νύκτα κ.λ.π.) προς αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζόµενους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λ.π. και οποιασδήποτε βλάβης στις εγκαταστάσεις, κοινής ωφέλειας, υπονόµους, όπως και στις προκείµενες οικοδοµές. Οποιαδήποτε ζηµία θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο. Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους, όπου οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν και κατόπιν σχετικής αδείας των αρµοδίων αρχών της περιοχής, ο ανάδοχος µε αποκλειστική του ευθύνη και από δική του πρωτοβουλία προβεί σε µικρή λελογισµένη χρήση εκρηκτικών υλών κατά την εκτέλεση των εκσκαφών. Αυτό δεν συνεπάγεται την σύνταξη νέας τιµής εκτελέσεως των εκσκαφών. Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά και για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό εργασίας, υπάλληλοι κ.λ.π. είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρµογή αυτών που αναφέρονται µε την παρούσα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή αποζηµιώσεων έχοντας και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόµη και αν αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψή του αλλά σε τυχαίο γεγονός. ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 1. Κανονιστικές απαιτήσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 2. Σύστηµα Οργάνωσης και ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ ΑΥΕ). Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 2.1 ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του ιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π 17/96, Π 305/96, Π 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του ιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π 95/99, Π 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: αναφορά ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής ιαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 2.8 Άλλες προβλέψεις. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 4

5 Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακό και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικό στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε nερίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το ηµόσιο. Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού Σύντοµη περιγραφή του έργου. Ακριβής διεύθυνση του έργου. Στοιχεία του κυρίου του έργου. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.x. ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέοv απορρέοντες κίνδυνοι Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π. 305/96). Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει το εξής: 2.9. Α Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού ακριβή διεύθυνση του έργου αριθµό αδείας στοιχεία του κυρίου του έργου στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου παραδοχές µελέτης τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη" Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει: Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 5

6 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργoλαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του ανοδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η /νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 3. απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 13ο: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο* ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 ** (αρ. 42). 2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε : ΙΠΑ /οικ. 177/2-3-01, ΕΕΠΠ/85/ και ΙΠΑ /οικ889/ , στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π 1073/81 (αρ. 111), Π 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ ). Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π 305/96. ** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π 294/88, Π 17/96, κλπ. 3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του άρθρου 12 του Π 305/96. β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 6

7 γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΙΠΑ /οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ΙΠΑ /οικ/889/2002 (παρ.2.9 ) του (τ.)υπεχω Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 1.Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ΙΠΑ /οικ/177/2001 (αρ.3) και ΙΠΑ /οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 2.Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π..305/96 (αρθ. 12 παράρτηµα II). γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/ ) και την αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 3.Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ηµόσιου Έργου : ΥΑ ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 4.Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ Ι ΠΑ /οι κ/889/2002 (παρ.2.9 ) του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε. 5. ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ΙΠΑ /οικ/215/ του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε. 3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τηρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας Ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 7

8 δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 1.Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 2.Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 3.Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 4.Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 5.Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α /1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους /νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της /νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε µε αρ.πρωτ. ΕΕΠΠ/208 / Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 8

9 4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π 105/95, Π 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π 1073/81 (αρ.75-79), Π 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π 1073/81 (αρ.92-95), Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π 1073/81 (αρ ), Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14). στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π /81 (αρ ), Ν. 1430/84 (αρ ), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.β.5261/190/97, Π.. 396/94, Π.. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 4.2 Εργοταξιακή σηµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 0 ανάδοχος υποχρεούται : α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : -Την Υ.Α αριθ. ΜΕΟ/Ο/613/ του τ.υπυμε Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) -Τη ΚΥΑ αριθ.6952/ του τ.υπεκα και τ.υπυμε Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π 1073/81 (αρ.75-84), Π 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π 216/78, Π 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α παρ. 11 και. µέρος Β τµήµα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 9

10 ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π 176/05, β) θόρυβο : Π 85/91, Π 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ ), Π 82/ Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π 304/00 (αρ.2). α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π 1073/81 (αρ. 17, ), Ν 1430/84 (αρ ), Π 31/90, Π 499/91, Π 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π 89/99, Π 304/00 και Π 155/04, Π 105/95 (παραρτ. IX), Π 305/96 (αρ. 12 παραρτ.iv µέρος Β τµήµα II παρ.7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. 13ε/4800/03, Π 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π 305/96 (αρ. 12 παραρτ.iv, µέρος Β', τµήµα II, παρ.7.4 και 8.5) και το Π 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 1.Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 2.Άδεια κυκλοφορίας 3.Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 4.Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 5.Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 6.Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 7.Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π 413/77, Π 1073/81 (αρ , 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ιν/ µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π 455/95 και η τροπ. αυτού Π 2/06, Π 212/06,ΥΑ 21017/84/ Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : Ν. 495/76, Π 413/77, Π 1073/81 (αρ.2-17, ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π 455/95 και η τροπ. αυτού : Π 2/06, Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10 ). 5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύιµος, Εργασίες σε στέγες. Π 778/80, Π 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Π 155/04, Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ.iv µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα II παρ.4-6,14 ). 10

11 5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπης & λοιπές θερµές εργασίες Π 95/78, Π 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π 70/90 (αρ. 15), Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. IΙΙ), Πυροσβεστική ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ /330/ Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, δεξαµενές, κλπ.) Π 778/80, Π 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Π 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12). 5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π 413/77, Π 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, Π 455/95 και η τροπ. αυτού : Π 2/06, Π 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.10). 5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ιιι), ΥΑ /20/95/95, Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν µέρος Β τµήµα II παρ.8.3 και παρ. 13). 6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ΑΡΘΡΟ 14ο: ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών εργασιών για το σκοπό ταχείας περάτωσης προς πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων ή προς πρόληψη ζηµιών στο έργο λόγου επικειµένων δυσµενών καιρικών συνθηκών, ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει νυκτερινή ή υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές εφ όσον διαταχθεί εγγράφως από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής αδείας των αρµοδίων αρχών. Καµία αξίωση εργολάβου για οποιαδήποτε αποζηµίωση δεν θα γίνει αποδεκτή από τον λόγο αυτό. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και το κοινού καθώς και τα κατάλληλα µέσα που θα επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των έργων. ΑΡΘΡΟ 15ο: Ο ΟΣΤΡΩΜΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ Για την τοµή των οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων θα πρέπει προηγουµένως ο Εργολάβος µε φροντίδα του να εφοδιασθεί µε τη σχετική άδεια του κυρίου της αντίστοιχης οδού ή πεζοδροµίου δηλαδή το ήµο ή Κοινότητα, στην περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο, θεωρούµενη από την τροχαία. Η επαναφορά των οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων θα γίνεται µε τον τρόπο που θα καθορίζεται από τον Εργοδότη, µε τη σύµβαση και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ενδιαφερόµενου ήµου και το Σ.Ο.Μ.Ε. και θα εκτελείται αµέσως µετά την αποπεράτωση των εργασιών τοποθετήσεως των αγωγών, αφού ληφθούν όλα Τα απαραίτητα τελικά µέτρα (διαβροχή και Καλή συµπίεση των στρώσεων επιχώσεως, ξηρολιθοδοµές όπου απαιτούνται κλπ.), ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε µελλοντική καθίζηση των οδών ή πεζοδροµίων. Ο Εργολάβος έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση µε δαπάνες του, κάθε εµφανιζόµενης ανωµαλίας στις τοµές αυτές µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Το µέγιστο µήκος εκσκαφής ορύγµατος, που δεν έχει επιχωθεί, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200µ. εκτός εάν για έκτακτους λόγους η επίβλεψη επιτρέπει να υπάρχει µεγαλύτερο µήκος. Σχετικά µε τις προθεσµίες για την αποκατάσταση των τοµών και την πλήρη αποµάκρυνση των υλικών ισχύουν τα εξής σύµφωνα µε την 1854/ απόφαση Υ.Β.Ε. "περί εγκαίρου και έντεχνου αποκαταστάσεως προκαλουµένων τοµών, οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων": Από την ηµέρα προσβολής τµήµατος οδοστρώµατος κατά την έννοια του µήκους της οδού και για µήκος αντίστοιχο ενός οικοδοµικού τετραγώνου µέχρι την πλήρη αποκατάσταση και αποµάκρυνση και του τελευταίου 11

12 καταλοίπου υλικών, µπαζών, εργαλείων, εµποδίων τοποθέτηση καλυµµάτων φρεατίων κλπ. ηµέρες ηµερολογιακές επτά (7), εκτός από τα φρεάτια και τον τάπητα για τα οποία οι ηµερολογιακές ηµέρες αυξάνονται σε είκοσι (20). Από την ηµέρα προσβολής τµήµατος οδοστρώµατος εγκαρσίως µέχρι την πλήρη αποκατάσταση και την πλήρη αποµάκρυνση και του τελευταίου καταλοίπου υλικών, µπαζών, εργαλείων κλπ. τριάντα έξι ώρες (36) για περίπτωση που διακόπτεται η κυκλοφορία, και εξήντα (60) ώρες για περίπτωση που η οδός συνεχίζει να λειτουργεί.σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα των παραπάνω παραγράφων οι παραβάτες τιµωρούνται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Οι οικείοι ήµοι και Κοινότητες µετά την παρέλευση της προθεσµίας θα καταλογίζουν σε βάρος του Aναδόxoυ τη δαπάνη για την αποκατάσταση της τοµής και τοποθέτησης των καλυµµάτων φρεατίων ακόµη και εάν τα έχουν κάνει. Παράταση των ανωτέρω προθεσµιών µπορεί να υπάρξει µόνον εφ' όσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη του αντίστοιχου ήµου ή Κοινότητας και της Επιβλέπουσας υπηρεσίας και µόνον σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις. Η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής, που αφήνονται κατά µήκος του σκάµµατος µε έγκριση της υπηρεσίας σαν προστατευτικά αναχώµατα, γίνεται υποχρεωτικώς ταυτόχρονα µε την κατασκευή της υποβάσεως του οδοστρώµατος. Εάν δεν ορίζεται αλλιώς στα σχέδια ή στα τεύχη του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το οδόστρωµα στη κατάσταση που ήταν πριν από την έναρξη των εργασιών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Επίσης, έχει εφαρµογή ο Ν. 1080/80 "Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων". ΑΡΘΡΟ 16ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ο Εργολάβος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής που θα του δοθεί για κατασκευή έργου έχει υποχρέωση να φροντίσει για την ενηµέρωση το σχεδίου οριζοντιογραφίας αυτού µε τα στοιχεία των αγωγών ή γραµµών όλων των Ο.Κ.Ω. καθώς και του. αγωγού φυσικού αερίου που διέρχονται από την περιοχή του έργου, πρέπει δε να κάνει γνωστό στη υπηρεσία κάθε πρόβληµα που προκύπτει σχετικά.η έρευνα των υπογείων εµποδίων θα συµπληρώνεται και µε δοκιµαστικές τοµές αµοιβή των οποίων περιλαµβάνεται στην τιµή του άρθρου των εκσκαφών και δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα. Απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών κάθε επέµβαση σε αγωγούς, καλώδια, εξαρτήµατα κ.λ.π. ξένων δικτύων χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέψεως, κάθε βλάβης που προξενείτε σ' αυτά µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ ολοκλήρου ποινικώς και αστικώς αυτόν. Ιδιαίτερα µέριµνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγµάτων, όπου υφίσταται αγωγοί Ο.Κ.Ω. για να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από τους αγωγούς Ο.Κ.Ω. και η συνέπεια αυτής θραύση ή υπερβολική παραµόρφωση των αγωγών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς είτε κατά την εκσκαφή, είτε από κακή εκτέλεση της υποστήριξης του αγωγού µετά το πέρας τους, βαρύνει τον Ανάδοχο και η απαιτούµενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο βλαβείς αγωγός εις βάρος του Αναδόχου στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζηµιώσεις λόγω ζηµιών τους από την παραπάνω αιτία. Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών είναι τέτοια ώστε να απαιτηθεί µετάθεσή τους, αυτή θα εκτελείται µε δαπάνες του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, ο.ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση εξαιτίας τυχόν πρόσθετων δυσχερειών ή καθυστερήσεως ή άλλης αιτίας που θα δηµιουργηθούν από την ανάγκη µεταθέσεως του αγωγού εγκαταστάσεων Κοινής Ωφελείας, γιατί έχει την υποχρέωση να πάρει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες προκειµένου να εκτιµήσει τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει η µετάθεση του αγωγού Κοινής Ωφελείας. Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις αγωγών, ο Ανάδοχος δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα γιατί η αµοιβή του περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας του Τιµολογίου, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες. Η υπηρεσία µπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο, εφόσον κρίνει σκόπιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, την εκτέλεση των εργασιών µε τις συµβατικές τιµές µονάδας. Αν οι µετατοπίσεις των αγωγών Ο.Κ.Ω. επηρεάζουν υπερβολικά και δυσανάλογα προς την εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνον ανάλογη παράταση προθεσµίας και όχι αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο εξασφαλίσεως του προσωπικού του ή τρίτων λόγω της διατηρήσεως των αγωγών αυτών ανοιχτών κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών και είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που θα προκληθεί από το λόγο αυτό. ΑΡΘΡΟ 17ο: ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ Ο εργολάβος θα πρέπει να έχει υπόψη ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας των κατασκευαζοµένων δρόµων θα πρέπει απαραίτητα να συνεννοείται προηγούµενα µε την Υπηρεσία και του αρµοδίου τµήµατος της τροχαίας κινήσεως. Ο εργολάβος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας των οχηµάτων, νυκτερινά φωτεινά σήµατα κ.λ.π. Επίσης µε δαπάνες του οφείλει να περιφράξει κάθε επικίνδυνο για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών θέση και να επισηµάνει αυτή για την τοποθέτηση πινακίδων, νυκτερινών σηµάτων κ.λ.π. Επίσης ο εργολάβος οφείλει µε δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα επί µέρους εκτελούµενα από αυτόν έργα και στις πλέον εµφανείς θέσεις ξύλινα εµπόδια που αναγράφουν τον τίτλο της ηµοτικής Αρχής που εκτελεί τα έργα, το 12

13 ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό τηλεφώνου του εργολάβου. Επίσης να εξασφαλίζει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων σε επίκαιρα σηµεία καθ' υπόδειξη του επιβλέποντα. ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή µε τον πληρεξούσιο που έχει ορίσει, ευρισκόµενος καθηµερινά επί τόπου του έργου. Ο Ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του που θα διευθύνει τα έργα και που πρέπει να είναι αποδεκτός από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πρέπει να είναι ιπλωµατούχος Μηχανικός της απαιτούµενης για το έργο ειδικότητας, αποδεδειγµένης πείρας στην κατασκευή και διοίκηση έργων εκτάσεως και φύσεως όπως αυτό της παρούσας Εργολαβίας. Οι επιστάτες και οι εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν και εν ανάγκη να τον αντικαθιστούν στην εκτέλεση των έργων, τις επιµετρήσεις κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούµενη εµπειρία στα έργα, στην κατασκευή των οποίων συµµετέχουν. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή άµεση αποποµπή των απειθών, ανίκανων ή µη τίµιων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του Αναδόχου. Για τις από δόλο ή αµέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση του έργου, την πλήρη ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δυστροπήσει και δεν συµµορφωθεί µε τις εντολές που του δίνονται από την Υπηρεσία, ο Εργοδότης µπορεί να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων µε άλλα, που θα αµείβονται από τον Εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και µε τιµές, αυτές που ορίζονται στα ισχύοντα δελτία τιµαριθµικής διαπιστώσεως ή και µε ανώτερες αυτών σε περίπτωση κατά την οποία δεν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος µε τις παραπάνω αµοιβές. Τούτο γίνεται για να αποφευχθεί καθυστέρηση του έργου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση εκτός από την πιστοποιούµενη µε βάση τις τιµές µονάδας της Σύµβασης. Ο εργολάβος αρνούµενος ή αναβάλλοντας την εκτέλεση ενδεχοµένης διαταγής της επίβλεψης για αποµάκρυνση ορισµένων προσώπων κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Π..6Ο9/85 ανά παρεχοµένη ηµέρα από της λήψεως της σχετικής διαταγής. Ο ασκούµενος έλεγχος από τον εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου σκοπό έχει την διασφάλιση της κατά τέλειο και οµαλό τρόπο αποπεράτωσης των τεχνικών κατασκευών. Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ερµηνευθεί ότι καθιστά συµµέτοχο τον εργοδότη στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις κακές συνέπειες λόγω ακαταλληλότητάς του. ΑΡΘΡΟ 19ο : ΥΛΙΚΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το υπόψη έργο ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του Υ..Ε. καθώς επίσης και οι σχετικές διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν γενικά την εκτέλεση έργων. Για τα διάφορα υλικά, συσκευές κλπ. των οποίων οι ιδιότητες και χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται µε ακριβή και ικανοποιητικό τρόπο στις προδιαγραφές και για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία κατάσταση που να περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ. που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται κατ' ένδειξη ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Για εργασίες των σχετικών άρθρων του τιµολογίου που δεν µνηµονεύονται τεχνικές προδιαγραφές, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και της εκλογής της Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση εκείνων που δεν είναι κατάλληλα. Επίσης πρέπει να γίνεται και εργαστηριακός έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται για να διαπιστωθεί αν αυτές γίνονται µε τις προδιαγραφές που ισχύουν. Οι εργασίες αυτές ελέγχονται και από τον επιβλέποντα, ο οποίος µπορεί να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση τυχόν κακότεχνης εργασίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα σε κάθε στιγµή της δειγµατοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των υλικών και εργασιών. Γι αυτό µπορεί να χρησιµοποιήσει το κεντρικό εργαστήριο του Υπουργείου ηµ. Έργων (ΚΕ Ε) ή ειδικά εργαστήρια. Οι δαπάνες λήψεως δοκιµίων, απασχολήσεως προσωπικού, µεταφορικών µέσων και αποζηµιώσεως του εργαστηρίου για την έκδοση των σχετικών βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος πριν αρχίσει την κατασκευή των έργων θα εγκαταστήσει στο χώρο του έργου σύστηµα υψοµετρικών αφετηριών (reperes), εξαρτηµένο από Εθνικό Τριγωνοµετρικό ίκτυο της Γεωγραφική Υπηρεσίας Στρατού. Οι Υψοµετρικές αφετηρίες θα τοποθετηθούν µε κλειστή όδευση σε κατάλληλες θέσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση του Επιβλέποντα Μηχανικού, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, τα απαιτούµενα τοπογραφικά όργανα και βοηθητικά εξαρτήµατα για τον έλεγχο των υψοµέτρων του έργου. 13

14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση του Επιβλέποντα Μηχανικού, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, τα απαιτούµενα τοπογραφικά όργανα και βοηθητικά εξαρτήµατα για τον έλεγχο των υψοµέτρων του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς πρόσθετη αµοιβή να αναρτήσει σε εµφανή θέση του έργου πινακίδα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του, στην οποία θα αναγράφονται το έργο, ο κύριος του, ο προϋπολογισµός, ο Ανάδοχος, ο Μελετητής και η πηγή χρηµατοδότησης. Η πινακίδα θα είναι µεταλλική, κατασκευασµένη από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1 χλστ. µε στραντζαρισµένα άκρα, µε τις απαραίτητες ενισχύσεις για ακαµψία, καθώς και όλα τα υλικά. στήριξης και τοποθέτησης τα οποία θα είναι ανοξείδωτα. Η πινακίδα θα είναι βαµµένη σε τρεις στρώσεις µε βερνικόχρωµα κατάλληλο για συνθήκες υπαίθρου. Τα γράµµατα θα έχουν ελάχιστο ύψος 200 χλστ. πάχους τύπου Ελβετικά, εκτός αν αλλιώς οριστεί από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση στον Εργοδότη, σειράς έγχρωµων φωτογραφιών και έγχρωµων διαφανειών (slides) των διαφόρων φάσεων κατασκευής του έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών. Θα προβεί επίσης στην βιντεοσκόπηση όλων των σταδίων των εργασιών Οι έγχρωµες φωτογραφίες θα παραδοθούν σε τρία αντίτυπα, µε σηµειωµένο αύξοντα αριθµό, ηµεροµηνία λήψης και σύντοµο τίτλο. Τα αρνητικά των φωτογραφιών καθώς και η βιντεοκασέτα θα είναι αριθµηµένα, αρχειοθετηµένα και καταχωρηµένα στο εργοτάξιο και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Εργοδότη, στον οποίο ανήκει το αποκλειστικό δικαίωµα ανατύπωσης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πρώτη 12 /11/2013 Πρώτη 12/11/2013 O Συντάξας Ο Αν. Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών Μπαρµπουτίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός Χρήστος Μερτζάνος Πολιτικός Μηχανικός 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΟ 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λεωφ. Βουλιαγμένης & Δωδεκανήσου 3 174 56 Άλιμος Αθήνα ΤΗΛ: 210 9933888

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις πέντε του µηνός Μαίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 Σκοπός του Σωµατείου είναι η διάδοση της Ιππασίας και του φιλίππου πνεύµατος γενικά µε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (παροχή υπηρεσίας). ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Αντικείµενο: Υπηρεσίες Συµβούλου σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων µονάδας αεριοποίησης υπολειµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 4/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2016 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2/ 1202 /0004 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν δηµοσιευτεί σε πολλά sites: ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πολλά από τα στοιχεία έχουν δηµοσιευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Εγκρίθηκε την 20η Μαΐου 1994 Αναθεωρήθηκε την 29η Οκτωβρίου 1999 Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1999 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανονισµός Ηθικών Αµοιβών και Τιµητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Καρδίτσα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πληροφορίες : Χρήστος Ράντης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη Σχερία, την ώρα που ο Οδυσσέας κοιμάται, η Αθηνά εμφανίζεται στο όνειρο της Ναυσικάς με την όψη μιας φίλης της και την παρακινεί να πάνε στο ποτάμι να πλύνουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθµατα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα) Μαθµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

" # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. /

 # $ % &'  # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / 8.4.2005..334 :! " # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / ( 0 1( 22, 546 23,.2310-221.127, 270.968 fax 2310-263.139,

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούµπα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829) 150 1. Η έκρηξη και η εδραίωση της Επανάστασης (1821-1823) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του Αντώνη Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ( ΛΠ 2) Το ΛΠ 2 ισχύει για τα αποθέµατα επιχειρήσεων που ετοιµάζουν καταστάσεις στα πλαίσια της λογιστικής ιστορικού κόστους. εν καλύπτει τα παρακάτω: (α) χρηµατοδοτικά εργαλεία (β) αποθέµατα

Διαβάστε περισσότερα

87/2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

87/2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 87 / 12209 Σ. 3603 Θεσσαλονίκη, 03 Αυγ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗ- ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα