ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διαπροσωπείες Φυσικής Αλληλεπίδρασης σε Περιβάλλοντα Παιχνιδιών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΧΑΤΖΗΤΟΦΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Επιβλέπων : Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Μάρτιος 2012

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διαπροσωπείες Φυσικής Αλληλεπίδρασης σε Περιβάλλοντα Παιχνιδιών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΧΑΤΖΗΤΟΦΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Επιβλέπων : Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 29 η Μαρτίου (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή) Στέφανος Κόλλιας Ανδρέας Σταφυλοπάτης Γεώργιος Στάμου Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέκτορας Ε.Μ.Π. Αθήνα, Μάρτιος 2012

4 (Υπογραφή)... ΧΑΤΖΗΤΟΦΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π All rights reserved

5 Περίληψη Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη διαπροσωπειών αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής μέσα σε γραφικά περιβάλλοντα παιχνιδιών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα υπολογιστικά συστήματα. Το λογισμικό αυτό πραγματεύεται τη φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η συσκευή Microsoft Kinect σε συνδυασμό με μία μηχανή απόδοσης γραφικών μέσω XNA που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C#. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μελέτη του SDΚ του Microsoft Kinect το οποίο έδωσε πρόσβαση στο χειρισμό των 3 φακών που διαθέτει η συσκευή για την αναγνώριση της θέσης και της φύσης διαφόρων αντικειμένων - στη συγκεκριμένη περίπτωση του ανθρωπίνου σώματος - στον τρισδιάστατο χώρο. Κατόπιν, τα δεδομένα που λαμβάνουμε από την επεξεργασία της βιντεοσκόπησης σε πραγματικό χρόνο γίνονται είσοδοι που, έπειτα από μαθηματική επεξεργασία και ενσωμάτωσή τους στη μηχανή φυσικής της εφαρμογής, πραγματοποιούν αλληλεπίδραση μεταξύ του σώματος και του υπολογιστικού συστήματος μέσω ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Η μελέτη και η υλοποίηση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την αποπεράτωση μιας εφαρμογής που δέχεται εντολές εξ αποστάσεως και είναι ένα σύγχρονο παράδειγμα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε μπορεί να γίνει οδηγός για την κατασκευή περισσότερων εφαρμογών που θα έδιναν μία άλλη διάσταση στη χρήση των ηλεκτρονικών μηχανών και θα είχαν εφαρμογή στην εκπαίδευση μέσω σωματικής άσκησης, στη φυσιοθεραπεία, στην χειρουργική, στη ρομποτική. Τέλος, δίνει το έρεισμα για τη σχεδίαση νέων αισθητήρων και συσκευών οπτικής αναγνώρισης με σύγχρονους τρόπους λήψης πληροφορίας. Λέξεις Κλειδιά: Αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, Διαδραστικό Παιχνίδι, Αισθητήρας Kinect, Διαπροσωπείες Φυσικής Αλληλεπίδρασης, Εκπαιδευτικό Λογισμικό

6

7 Abstract The main purpose of the present diploma thesis was the development of interactive interfaces between a human and a machine in graphical game environments for a personal computer or other computing systems. This software refers to the natural interaction between a person and a computer. For the development of the system, the Microsoft Kinect device was used in combination with a graphic engine operating through XNA, developed in programming language C#. Concretely, SDK of Microsoft Kinect was studied to take advantage of handling the 3 available lenses of the device for the recognition of the place and the nature of various objects - in this case, the human body - in the three-dimensional space. The recorded video is processed in real-time and the received data are used as an input, which after mathematical process and incorporation in the physic engine interacts between the human body and the computer via a video game. The outcome of this study was the completion of an application, which receives commands remotely and is an example of human-machine interaction with educational and recreational character. The design and the methodology that was followed gives the guidelines for the manufacture of applications, which will give another dimension in the computers utilization and can be applied in education via physical exercise, in physiotherapy, in surgery, in robotics. Finally, it gives the basis for the design of new sensors and optical recognition devices with modern ways of information acquirement. Keywords: Human Machine Interaction, Interactive Gaming, Sensor Kinect, Physical Interfaces, Educational Software

8

9 Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π, στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων γύρω από την αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον καθηγητή κ. Κόλλια Στέφανο που σε συνεννόηση με τον ερευνητή κ. Καρπούζη Κωνσταντίνο μου ανέθεσαν ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα προς ανάλυση και εργασία, καθώς και για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την υποστήριξη με πληροφορίες, συμβουλές και υποδείξεις που μου παρείχαν καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένειά μου, τους φίλους μου και όσους ανθρώπους ήταν κοντά μου όλο αυτό το διάστημα για την υποστήριξή τους. Χωρίς την υπομονή τους και την στήριξή τους η αποπεράτωση του έργου μου θα ήταν αρκετά πιο επώδυνη. ii

10 iii

11 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής Αντικείμενο διπλωματικής Συνεισφορά Οργάνωση κειμένου Το διαδραστικό παιχνίδι "Prehistoric Nuts" Ανίχνευση κίνησης Γνωριμία Οδηγίες Χρήσης Ορθή χρήση αισθητήρα Microsoft Kinect Σκοπός και έλεγχος του παιχνιδιού Θεωρητικό υπόβαθρο Microsoft Kinect Sensor Εισαγωγή Τεχνολογία XNA Framework Εισαγωγή Τεχνολογία Μηχανή Φυσικής Εισαγωγή Ιστορία & Τεχνολογία Αρχιτεκτονική Λογισμικού Επιλογή πλατφόρμας ανάπτυξης της εφαρμογής Περιγραφή Λειτουργιών Λειτουργία Microsoft Kinect Λειτουργία Μηχανής Γραφικών Λειτουργία Μηχανής Φυσικής Λειτουργία Μηχανής Παιχνιδιού...22 iv

12 5 Σχεδίαση Λογισμικού Αρχιτεκτονική Περιγραφή Κλάσεων Κλάσεις & Στοιχεία λειτουργίας του Microsoft Kinect Κλάσεις & Στοιχεία της Μηχανής Γραφικών Κλάσεις & Στοιχεία της Μηχανής Φυσικής Κλάσεις & Στοιχεία της Μηχανής Παιχνιδιού Υλοποίηση Λεπτομέρειες υλοποίησης Υλοποίηση μεθόδων λειτουργίας του Microsoft Kinect Υλοποίηση μεθόδων λειτουργίας της Μηχανής Γραφικών Υλοποίηση μεθόδων λειτουργίας της Μηχανής Φυσικής Υλοποίηση μεθόδων λειτουργίας της Μηχανής Παιχνιδιού Πλατφόρμες και προγραμματιστικά εργαλεία Επίλογος Σύνοψη και συμπεράσματα Μελλοντικές επεκτάσεις Βιβλιογραφία...82 v

13 1 Εισαγωγή 1.1 Αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής Η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής είναι το επιστημονικό πεδίο που μελετά την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστικών μηχανών. Θεωρείται ως το σημείο τομής μεταξύ της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών και υπολογιστών γίνεται στο επίπεδο της διεπαφής χρήστη, μέσω κατάλληλου λογισμικού και υλικού. Από την κατασκευή των πρώτων συσκευών εισόδου (input devices) για υπολογιστές, όπως το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, δυστυχώς δεν έχει εξελιχθεί πολύ ο τομέας εισόδου δεδομένων σε υπολογιστικά συστήματα, αφού μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί κάποιες καινοτόμες συσκευές, που βέβαια δεν έχουν αντικαταστήσει τις παλαιές κλασσικές μεθόδους. Όπως είναι φυσικό, ο άνθρωπος έχει την τάση να προσπαθεί να προσαρμόσει τις μηχανές στη δική του φύση και κοινωνική συμπεριφορά με αποτέλεσμα να είναι όλο και πιο απαιτητικός από πλευράς εξέλιξης των μεθόδων επικοινωνίας ώστε να νοιώθει την απόλυτη εξοικείωση με αυτές. Γίνονται λοιπόν συνεχείς έρευνες και μελέτες πάνω στην τελειοποίηση ψηφιακών αισθητήρων που να παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στην αντίληψη των μηχανών είτε με Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Βίντεο και άλλων Πολυμέσων, είτε με εκπομπή ιδανικών ακτινών για την κατανόηση του φυσικού τρισδιάστατου χώρου, είτε αισθητήρων που μετρούν άλλα φυσικά μεγέθη με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση σφαλμάτων αλλά και μεθόδων συλλογής και εισαγωγής δεδομένων. Ένας συνδυασμός λοιπόν πρωτοποριακών αισθητήρων σε συνεργασία με την ανάπτυξη των απαραίτητων λογισμικών με υψηλή τεχνητή νοημοσύνη θα έδινε μια νέα πνοή στα όσα μέχρι τώρα γνωρίζουμε για την αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής. 1

14 1.2 Αντικείμενο διπλωματικής Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναπτυχθεί η υλοποίηση ενός συστήματος αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή μέσω ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού με τη βοήθεια αισθητήρων προγραμματισμένων να αντιλαμβάνονται κινήσεις στον τρισδιάστατο χώρο. Θα προσαρμόσουμε τη συσκευή Microsoft Kinect ώστε να δίνει θεμιτές πληροφορίες ως δεδομένα για την διάδραση του παιχνιδιού με το χρήστη, μέσω προγραμματιστικών τεχνικών που συγχωνεύουν την πληροφορία του πραγματικού χώρου με ένα δισδιάστατο τεχνητό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή του παιχνιδιού Συνεισφορά Η συνεισφορά της διπλωματικής συνοψίζεται ως εξής: 1. Μελετήθηκε σε βάθος η λειτουργία της συσκευής Microsoft Kinect καθώς και το SDK της. 2. Μελετήθηκε το XNA Framework για τη σωστή απόδοση των γραφικών σε γλώσσα προγραμματισμού C#. 3. Υλοποιήθηκαν αλγόριθμοι για την απόδοση και οργάνωση του γραφικού περιβάλλοντος μέσω των βιβλιοθηκών του XNA Framework. 4. Υλοποιήθηκαν αλγόριθμοι για τη μηχανή φυσικής του παιχνιδιού. 5. Ενσωματώθηκαν οι αλγόριθμοι σε πρότυπο σύστημα. 1.3 Οργάνωση κειμένου Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται μια πρώτη γνωριμία με το βιντεοπαιχνίδι και δίνονται οδηγίες για τη σωστή χρήση του από τους παίκτες. Στο Κεφάλαιο 3 δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο της συσκευής την οποία χρησιμοποιούμε ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της, του XNA Framework για την πλήρη αποσαφήνισή του και πληροφορίες για το τι εστί «μηχανή φυσικής». Ακολούθως, στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική στην οποία σχεδιάστηκε η εφαρμογή, χωρίζοντάς τη σε τέσσερα κύρια τμήματα των οποίων δίνεται μια σύντομη περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν μέσα στο παιχνίδι. Έπειτα, στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η σχεδίαση και η λογική η οποία ακολουθήθηκε για 2

15 να γίνει εφικτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και πιο εύστοχο, η υλοποίηση της εφαρμογής. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η κυρίως μελέτη και εργασία της διπλωματικής που εξηγεί της μεθόδους και τις κλάσεις στις οποίες χωρίστηκε το έργο για να αποπερατωθεί πληρέστερα και δομημένα. Κατόπιν, στο Κεφάλαιο 6, περιγράφεται η υλοποίηση της εφαρμογής σύμφωνα με τη σχεδίαση που είχε πραγματοποιηθεί αλλά και περιγραφεί στο κεφάλαιο 5. Μεγάλη έμφαση δίδεται σε σημεία της υλοποίησης τα οποία αποτελούν σημαντικά κομμάτια για την εύρυθμη λειτουργία του παιχνιδιού. Εν κατακλείδι, στο Κεφάλαιο 7 υπάρχει ο επίλογος της διπλωματικής εργασίας με τον οποίο οδηγούμαστε σε κάποια λογικά συμπεράσματα για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και κλείνουμε την εργασία. Στο Κεφάλαιο 8 υπάρχει η βιβλιογραφία. 3

16 2 Το διαδραστικό παιχνίδι "Prehistoric Nuts" Κύριος σκοπός και αποτέλεσμα της παρούσας διπλωματικής ήταν η ανάπτυξη ενός λογισμικού-παιχνιδιού το οποίο θα εκτελεί εντολές μέσω αλληλεπίδρασης του ανθρώπουχρήστη και του ηλεκτρονικού υπολογιστή (ή της κονσόλας Xbox 360). O τίτλος του λογισμικού αυτού είναι Prehistoric Nuts και πρόκειται για ένα παιχνίδι που ανήκει στην κατηγορία των παιχνιδιών σκόπευσης σε περιβάλλον ύπαρξης φυσικών δυνάμεων. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στη συμβατότητά του με τη συσκευή Microsoft Kinect και αυτό το καθιστά ένα διαδραστικό παιχνίδι. Εικόνα 2.1: Prehistoric Nuts 4

17 Ένα Διαδραστικό παιχνίδι είναι μία εφαρμογή που περιλαμβάνει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση μέσω μίας συσκευής εισόδου, με μια διεπαφή χρήστη για να δημιουργήσει οπτική ανάδραση σε μια οθόνη. Η συσκευή εισόδου που χρησιμοποιείται για να χειριστούν οι χρήστες τα παιχνίδια ονομάζεται ελεγκτής παιχνιδιών, και ποικίλλει από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Για παράδειγμα, ένας ελεγκτής μπορεί να συνίσταται μόνο από κουμπιά, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να χρησιμοποιεί αισθητήρες ανίχνευσής κίνησης προσφέροντας αλληλεπίδραση με το παιχνίδι μέσω φυσικών κινήσεων του χρήστη. 2.1 Ανίχνευση κίνησης Ανίχνευση κίνησης είναι μια διαδικασία που επιβεβαιώνει την αλλαγή στη θέση ενός αντικειμένου σε σχέση με το περιβάλλον του ή την αλλαγή στον περιβάλλοντα χώρο σε σχέση με ένα αντικείμενο. Αυτή η ανίχνευση μπορεί να επιτευχθεί και από μηχανικές αλλά και από ηλεκτρονικές (κάμερα, μικρόφωνο, υπέρυθρες) μεθόδους. Η ανίχνευση κίνησης μπορεί είτε να πάρει διακριτές τιμές, δηλαδή εφόσον υπήρχε κίνηση ή όχι (1 η 0), ή μπορεί να αποτελείται από ανίχνευση μεγέθους που μπορεί να μετρήσει και να ποσοτικοποιήσει τη δύναμη ή την ταχύτητα της κίνησης αυτής ή το αντικείμενο που το δημιούργησε. Κίνηση μπορεί να ανιχνευθεί από: ήχο (αισθητήρες ήχου), αδιαφάνεια (οπτικά και υπέρυθρους αισθητήρες και επεξεργαστές εικόνας βίντεο), γεωμαγνητισμό (μαγνητικούς αισθητήρες, μαγνητόμετρα), αντανάκλαση της μεταφερόμενης ενέργειας (υπέρυθρο λέιζερ ραντάρ, αισθητήρες υπερήχων και αισθητήρες ραντάρ μικροκυμάτων), ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και κραδασμούς. 2.2 Γνωριμία Το Prehistoric Nuts είναι ένα λογισμικό συμβατό με το λειτουργικό σύστημα των Windows 7 και την κονσόλα Xbox 360, το οποίο απαιτεί εγκατάσταση στον εκάστοτε υπολογιστή και σύνδεση του Kinect σε κάποια θύρα USB. Εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται, μετά την εκτέλεση της εφαρμογής βρισκόμαστε στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Η παρούσα διπλωματική, από τη στιγμή που αποτελεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό και συγκεκριμένα ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι με ψυχαγωγικά αλλά και επιμορφωτικά στοιχεία, θεωρήθηκε απολύτως απαραίτητο να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει η 5

18 κατασκευή ενός ολοκληρωμένου παιχνιδιού. Αυτό έκανε το παιχνίδι να χωριστεί σε διάφορα στάδια που ακολουθούνται μέχρι την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου, από τη στιγμή δηλαδή που ξεκινά το παιχνίδι μέχρι και το σημείο όπου ολοκληρώνεται. Σε πρώτη φάση, προβάλλεται η εικόνα που δίνει της πληροφορίες για το ποιο είναι το λογισμικό, το λογότυπο του και φορτώνονται τα αρχεία και οι μηχανισμοί. Ακολούθως δε θα μπορούσε να λείπει από το παιχνίδι ένα μενού επιλογών για τις επιθυμητές ενέργειες του παίκτη, όπως η επιλογή νέου παιχνιδιού, η επιλογή επιπέδου και η προβολή γενικότερων πληροφοριών της εφαρμογής. Το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης και της υλοποίησης προφανώς, αφορά το οπτικό περιβάλλον που προβάλει το κύριο μέρος δράσης του παιχνιδιού στα επίπεδα όπου και λαμβάνουν χώρα όλοι οι μηχανισμοί που υλοποιήθηκαν για την εύρωστη λειτουργία του παιχνιδιού αλληλεπίδρασης. Εικόνα 2.2: Γραφικό Περιβάλλον Παιχνιδιού 2.3 Οδηγίες Χρήσης Μια σύντομη περιγραφή της προετοιμασίας που χρειάζεται ώστε να λειτουργήσει απολύτως ορθά η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το Kinect και να γίνει σωστά η διάδραση με το ηλεκτρονικό παιχνίδι κρίνεται απαραίτητη. 6

19 2.3.1 Ορθή χρήση αισθητήρα Microsoft Kinect Εικόνα 2.2: Απόσταση αλληλεπίδρασης Ο αισθητήρας Kinect πρέπει να έχει οπτική επαφή με το χρήστη και ο χρήστης χρειάζεται χώρο για να κινείται. Ο αισθητήρας μπορεί να "δει" όταν υπάρχει απόσταση περίπου 2 μέτρων από τον αισθητήρα. Η περιοχή παιχνιδιού διαφέρει ανάλογα με τη θέση του αισθητήρα και άλλους παράγοντες. Εικόνα 2.2: Απόσταση αλληλεπίδρασης Για την καλύτερη απόδοση της περιοχής παιχνιδιού και του αισθητήρα, ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετείται σε ύψος από 0,6 έως 1,8 μέτρα, όσο πιο κοντά στο κάτω ή το επάνω μέρος της οθόνης που προβάλει το παιχνίδι. Επίσης: Η τοποθέτηση του αισθητήρα πρέπει να γίνεται σε σταθερή επιφάνεια. Ο αισθητήρας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με το κέντρο της οθόνης και να βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά στο εμπρός άκρο του σημείο που έχει τοποθετηθεί.. 7

20 2.3.2 Σκοπός και έλεγχος του παιχνιδιού Το παιχνίδι βασίζεται στην κεντρική ιδέα ενός προϊστορικού ήρωα ο οποίος συλλέγει ξηρούς καρπούς εκσφενδονίζοντας πέτρες με τη βοήθεια μιας σφεντόνας. Σκοπός λοιπόν του χρήστη είναι να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους καρπούς σπαταλώντας όσο το δυνατόν λιγότερες πέτρες. Κάθε καρπός έχει διαφορετική δυσκολία συλλογής αλλά ταυτόχρονα προσδίδει και περισσότερους πόντους στον παίκτη. Είτε μετά την εξάντληση όλων των λίθων είτε μετά τη συλλογή όλων τον καρπών το παιχνίδι κρατά τους συνολικούς πόντους και περνά το χρήστη στο επόμενο επίπεδο. Η εκσφενδόνιση γίνεται με τη βοήθεια μιας ένδειξης της γωνίας στόχευσης αλλά και με ένα δείκτη για το μέτρο της δύναμης με την οποία έχει τεντωθεί η σφεντόνα. Ο έλεγχος του ήρωα, όπως έχει αναφερθεί ήδη, γίνεται μέσω της χρήσης του Kinect. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον ο χρήστης βρίσκεται στο σημείο όπου καλείται να δράσει στο παιχνίδι και έχει πάρει τη σωστή θέση ώστε να εντοπίζεται σωστά από τον αισθητήρα του Kinect, ελέγχει με συγκεκριμένο τρόπο τον ήρωα. Ο τρόπος αυτός αφορά την τοποθέτηση των χεριών του με τέτοιο τρόπο ώστε να προσποιείται ότι έχει τεντώσει μια σφεντόνα με τα δύο του χέρια, κρατώντας τη με το δεξί του χέρι και τεντώνοντάς με το αριστερό. Εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, εισάγεται στην εφαρμογή η γωνία με την οποία σημαδεύει ο παίκτης αλλά ταυτόχρονα και η δύναμη η οποία βάζει στο λάστιχο. Μετά τη σταθεροποίηση των χεριών για ένα διάστημα της τάξης των 3 δευτερολέπτων, η πέτρα φεύγει από τη σφεντόνα και χτυπά τους καρπούς οι οποίοι αρχίζουν και σπάνε μέχρι να συλλεχθούν. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την ολοκλήρωση του επιπέδου. Παρακάτω διακρίνουμε στο σχήμα την θέση ελέγχου της σφεντόνας του ήρωα από το χρήστη. Εικόνα 2.3: Κίνηση στόχευσης 8

21 Εικόνα 2.4: Σταθεροποίηση Στόχευσης Εικόνα 2.5: Εκσφενδονισμός 9

22 3 Θεωρητικό υπόβαθρο Για την καλύτερη κατανόηση των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής είναι απαραίτητη η περιγραφή της λειτουργίας του Microsoft Kinect, μια σύντομη περιγραφή του XNA Framework και μία αναφορά στις Μηχανές Φυσικής. 3.1 Microsoft Kinect Sensor Εισαγωγή Το Kinect είναι μια συσκευή ανίχνευσης κίνησης της Microsoft για το Xbox 360 και τα Windows PCs. Είναι στην ουσία μια περιφερειακή συσκευή εισόδου που διαθέτει φακούςκάμερες και ηχητικούς αισθητήρες ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν και να αλληλεπιδρούν εξ αποστάσεως χωρίς να είναι απαραίτητη η επαφή τους με κάποιο άλλο χειριστήριο, ενσύρματο ή ασύρματο. Η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας χειρονομίες και προφορικές εντολές μέσω του φυσικού περιβάλλοντος του χρήστη. Εικόνα 3.1: Microsoft Kinect 10

23 3.1.2 Τεχνολογία Το Kinect βασίζεται σε τεχνολογίες λογισμικού που αναπτύσσονται από τη Rare, θυγατρική εταιρεία της Microsoft Game Studios, και την τεχνολογία της ισραηλινής PrimeSens πάνω στις κάμερες και τις συσκευές λήψης βίντεο. Η PrimeSens ανέπτυξε ένα σύστημα που μπορεί να αντιληφθεί χειρονομίες και καθιστά δυνατό τον έλεγχο της συσκευής χρησιμοποιώντας μια υπέρυθρη κάμερα, δύο φακούς και ένα ειδικό μικροτσίπ για την παρακολούθηση της κίνησης των αντικειμένων και των ατόμων σε τρεις διαστάσεις. Αυτό το σύστημα τρισδιάστατης σάρωσης, που ονομάζεται Light Coding, χρησιμοποιεί μια παραλλαγή τρισδιάστατης εικόνας η οποία μπορεί να αναπαρασταθεί σε τρισδιάστατο χώρο. Εικόνα 3.2: Αισθητήρες του Kinect Ο αισθητήρας Kinect είναι μια συσκευή που αποτελείται από μια οριζόντια διάταξη που συνδέεται με μια μικρή βάση με μηχανοκίνητο άξονα και έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται κατά μήκος πάνω ή κάτω από την οθόνη που προβάλει το λογισμικό που το χρησιμοποιεί. Η συσκευή διαθέτει έναν RGB φακό, έναν αισθητήρα βάθους που είναι συνδυασμός δύο φακών και ένα πολλαπλό μικρόφωνο τα οποία λειτουργούν με το συγκεκριμένο λογισμικό που περιλαμβάνει το Microsoft Kinect SDK και παρέχουν πλήρη τρισδιάστατη καταγραφή της κίνησης, αναγνώριση προσώπου και δυνατότητες αναγνώρισης φωνής. 11

24 Ο αισθητήρας βάθους αποτελείται από έναν υπέρυθρο προβολέα λέιζερ σε συνδυασμό με ένα αισθητήρα CMOS, ο οποίος καταγράφει δεδομένα τρισδιάστατου βίντεο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Η απόσταση ανίχνευσης του αισθητήρα βάθους είναι ρυθμιζόμενη, και το λογισμικό του Kinect είναι σε θέση να βαθμονομήσει αυτόματα τον αισθητήρα με βάση το gameplay και το φυσικό περιβάλλον του παίκτη, ακόμα και αν υπάρχουν στο χώρο και άλλα αντικείμενα. Το προσωπικό της Microsoft αναφέρει ως κύρια καινοτομία του Kinect την τεχνολογία του λογισμικού του που επιτρέπει την προηγμένη αναγνώριση χειρονομιών, αναγνώριση προσώπων και αναγνώριση φωνής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται, το Kinect είναι σε θέση να εντοπίζει ταυτόχρονα έως έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ενεργούς παίκτες των οποίων αναλύει την κίνηση με δυνατότητα αντίληψης 20 αρθρώσεων ανά παίκτη. Εικόνα 3.3: Τρόπος Λειτουργίας Ο αισθητήρας Kinect εξάγει βίντεο με ρυθμό καρέ 30 Hz. Η ροή βίντεο χρησιμοποιεί το σύστημα χρωμάτων RGB 8-bit και ανάλυση pixel με χρωματικό φίλτρο Bayer, ενώ η μονόχρωμη αισθητήρια ροή βίντεο χρησιμοποιεί ανάλυση pixel με βάθος 11-bit, το οποίο παρέχει επίπεδα ευαισθησίας. Ο αισθητήρας Kinect έχει ένα πρακτικό όριο 12

25 που κυμαίνεται από 1,2 έως 3,5 μέτρα απόσταση. Η περιοχή που καλύπτει το οπτικό πεδίο του Kinect είναι περίπου 6 τ.μ., αν και ο αισθητήρας μπορεί να διατηρήσει την εστίαση παρακολούθησης σε ένα διευρυμένο φάσμα περίπου 0,7 έως 6 μέτρων. Ο αισθητήρας έχει οπτικό πεδίο 57 οριζόντια και 43 κατακόρυφα, ενώ ο κινητήριος κεντρικός άξονας είναι σε θέση να κινηθεί σε εύρος γωνίας έως και 27 προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Το οριζόντιο πεδίο του αισθητήρα Kinect στην ελάχιστη απόσταση θέασης του (περίπου 0,8 μέτρα) είναι περίπου 87 εκατοστά, και το κατακόρυφο περίπου 63 εκατοστά, δηλαδή αντιστοιχούν περίπου 1,3 χιλιοστά ανά ψηφίδα (pixel). Το πολλαπλό μικρόφωνο διαθέτει τέσσερις μικροφωνικές συσκευές και καθεμία λειτουργεί με κανάλι των 16-bit ήχου με ρυθμό δειγματοληψίας 16 khz. Επειδή ο αισθητήρας Kinect έχει μηχανοκίνητο μηχανισμό ανάκλησης απαιτεί περισσότερη ενέργεια από αυτή που μπορεί να του παρέχει μια USB θύρα. Για το λόγο αυτό η συσκευή κάνει χρήση ενός ειδικού καλωδίου τροφοδοσίας (περιλαμβάνεται με τον αισθητήρα), το οποίο χωρίζει τη σύνδεση σε ξεχωριστές συνδέσεις USB και ισχύος. Ενέργεια παρέχεται από το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω ενός μετασχηματιστή. 3.2 XNA Framework Εισαγωγή Το Microsoft XNA είναι ένα σύνολο εργαλείων διαχείρισης περιβάλλοντος πραγματικού χρόνου κατασκευασμένο από τη Microsoft που διευκολύνει την ανάπτυξη και τη διαχείριση ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Το XNA επιχειρεί να ελευθερώσει τους δημιουργούς παιχνιδιών από τη γραφή επαναλαμβανόμενου στερεότυπου κώδικα και να βοηθήσει στη δημιουργία νέων πτυχών στην παραγωγή ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέσω ενός ενιαίου συστήματος. Το XNA ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2004 στην Καλιφόρνια. Το XNA σήμερα περιλαμβάνει ολόκληρα τμήματα ανάπτυξης της Microsoft Games, όπως το Xbox Development Kit και το XNA Game Studio. 13

26 Εικόνα 3.2: Λογότυπο του XNA Framework Τεχνολογία Το XNA Framework είναι βασισμένο στις εγγενείς εφαρμογές.net Compact Framework 2.0 για ανάπτυξη παιχνιδιών για Xbox 360 και.net Framework 2.0 για Windows. Περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο βιβλιοθηκών ειδικών για την ανάπτυξη παιχνιδιών, για να επιτύχει τη μεγιστοποίηση χρήσης κοινού κώδικα σε όλες τις πλατφόρμες. Είναι φιλικό και απλό προς το δημιουργό, πράγμα το οποίο το καθιστά αποδοτικό για να δημιουργεί στα παιχνίδια ένα καλοστημένο περιβάλλον λειτουργίας. Είναι διαθέσιμο για Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Phone 7 και Xbox 360. Εφόσον κάποιο παιχνίδι είναι γραμμένο σε XNA, μπορεί να τρέξει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που υποστηρίζει το XNA με ελάχιστη ή καμία τροποποίηση. Παιχνίδια που εκτελούνται στο framework του XNA είναι τεχνικά δυνατό να γραφτούν σε οποιαδήποτε.net γλώσσα, αλλά μόνο το IDE της C# του XNA Game Studio Express και όλες οι εκδόσεις του Visual Studio 2008 και 2010 το υποστηρίζουν επίσημα. Το XNA συμπυκνώνει χαμηλού επιπέδου κομμάτια κώδικα που κατασκευάζονται κατά την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού, φροντίζοντας για τη συμβατότητα της λειτουργίας του παιχνιδιού στις διάφορες πλατφόρμες, ώστε τα παιχνίδια να μετατρέπονται με ευκολία από μία συμβατή πλατφόρμα σε άλλη. Έτσι επιτρέπει στους προγραμματιστές παιχνιδιών να επικεντρωθούν περισσότερο στο περιεχόμενο του παιχνιδιού και τους μηχανισμούς που κατασκευάζονται αποκλειστικά για το εκάστοτε παιχνίδι. Το XNA έχει ενσωματωμένο ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων, όπως το XACT που είναι συμβατό με κάθε είδους πλατφόρμα, ώστε να ενισχύσει τη δημιουργία περιεχομένου στην ανάπτυξη παιχνιδιών. Το XNA υποστηρίζει τόσο τη δημιουργία δισδιάστατου όσο και τρισδιάστατου περιβάλλοντος, που μπορούν να αποτελούν το χώρο δράσης κάποιου παιχνιδιού. 14

27 3.3 Μηχανή Φυσικής Εισαγωγή Μια μηχανή φυσικής αποτελεί ένα λογισμικό που παρέχει μια προσέγγιση ορισμένων προσομοιώσεων φυσικών συστημάτων, όπως είναι η μηχανική στερεού σώματος (συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης σύγκρουσης) ή η ροή ρευστών υλικών, που χρησιμοποιούνται στους τομείς των γραφικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, των παιχνιδιών και των κινηματογραφικών ταινιών. Οι μηχανές αυτές χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπου μάλιστα οι προσομοιώσεις συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο. Ο όρος «Μηχανή Φυσικής» χρησιμοποιείται μερικές φορές και γενικότερα για να περιγράψει οποιοδήποτε σύστημα λογισμικού για την προσομοίωση φυσικών φαινομένων. Εικόνα 3.4: Κανόνες Μηχανής Φυσικής Ιστορία & Τεχνολογία Ένας από τους πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικής χρήσης, ο ENIAC, χρησιμοποιήθηκε ως μία πολύ απλή μηχανή φυσικής. Χρησιμοποιήθηκε για να σχεδιάσουν βαλλιστικοί πίνακες ώστε να ενισχύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις στρατιωτικές εκτιμήσεις, για το που θα προσγειωθούν τα βλήματα πυροβολικού διαφορετικών μαζών κατά την εκτόξευσή τους με διαφορετικές γωνίες και μάζες, συνυπολογίζοντας τη μετατόπιση που 15

28 προκαλείται από τον άνεμο. Τα αποτελέσματα υπολογίζονταν μόνο μία φορά και συνοψίζονταν σε έντυπους πίνακες που μοιράζονταν στους διοικητές πυροβολικού. Οι μηχανές Φυσικής έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε υπερ-υπολογιστές από τη δεκαετία του 1980 για την εκτέλεση υπολογιστικών μοντέλων μηχανικής ρευστών, όπου τα σωματίδια έχουν διανυσματικές δυνάμεις που συνδυάζονται για να προσομοιώσουν την κυκλοφορία. Λόγω των απαιτήσεων της ταχύτητας και υψηλής ακρίβειας, ειδικοί επεξεργαστές υπολογιστών γνωστοί ως διανυσματικοί επεξεργαστές έχουν αναπτυχθεί για την επιτάχυνση των υπολογισμών. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μοντελοποιήσουν καιρικές συνθήκες για την πρόβλεψη του καιρού καθώς και την ψύξη επεξεργαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη βελτίωση της απορρόφησης θερμότητας. Όπως και με πολλές άλλες διαδικασίες υπολογισμού, η ακρίβεια της προσομοίωσης συνδέεται με την επίλυση της προσομοίωσης και της ακρίβειας των υπολογισμών. Μικρές διακυμάνσεις που δε θα ληφθούν υπόψη στην προσομοίωση μπορεί να αλλάξουν δραματικά τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Εικόνα 3.4: Προσομοίωση Ροής Ρευστού σε Η/Υ 16

29 4 Αρχιτεκτονική Λογισμικού Αναλύοντας το σύστημα οδηγούμαστε σε μια αρχιτεκτονική πάνω στην οποία στηρίζεται και λειτουργεί το λογισμικό μας. Παρακάτω θα πραγματοποιηθεί η περιγραφή αυτής της αρχιτεκτονικής καθώς επίσης και η ανάλυση των επιλογών αλλά και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για τη σωστή υλοποίηση και λειτουργία. 4.1 Επιλογή πλατφόρμας ανάπτυξης της εφαρμογής Μία από τις πρώτες και ενδεχομένως πιο κύριες αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν σχετικά με την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επιλογή της πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του λογισμικού. Για να παρθεί αυτή η απόφαση λήφθηκαν υπόψη πολλές παράμετροι. Πιο συγκεκριμένα, ήταν αναγκαίο να αναλογισθεί κανείς όλες τις ανάγκες που καλείται να καλύψει το λογισμικό και να γραφτεί σε γλώσσα συμβατή με το Microsoft Kinect. Σε πρώτη φάση, διερευνώντας τις επιλογές μας στις πιθανές λύσεις για τη χρήση ειδικών αισθητήρων που καθιστούν εφικτή την αλληλεπίδραση με τρόπο λειτουργικό και ικανό να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, έγινε η επιλογή του αισθητήρα της Microsoft, του Kinect. Καθοριστικής επίσης σημασίας ήταν επιλογή του τρόπου κατασκευής μιας μηχανής γραφικών που θα πληρούσε τις προϋποθέσεις που έθετε το περιβάλλον του τελικού έργου. Επιπρόσθετα, για να είμαστε σε θέση να θεωρούμε μια εφαρμογή επιτυχημένη πρέπει να συνοδεύεται από ένα όμορφο, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον. Σχεδιάζοντας μια πυραμίδα που υποδηλώνει την προτεραιότητα των παραμέτρων για τον τρόπο σχεδίασης και υλοποίησης του λογισμικού, με κορυφή την πρωταρχική και κυριότερη παράμετρο έχουμε το εξής σχήμα (Σχήμα 4.1): 17

30 Σχήμα 4.1: Πυραμίδα προτεραιότητας περιορισμών Το SDK του Microsoft Kinect είναι γραμμένο, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, σε γλώσσες που ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των λογισμικών της Microsoft και προφανώς η χρήση και η λειτουργία της συσκευής θα μπορούσαν να γίνουν μόνο από αυτές. Οι γλώσσες αυτές είναι η C++ και η C#, δεδομένο που έδωσε την πρώτη γραμμή πλεύσης για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Έχοντας λάβει λοιπόν τον πρώτο περιορισμό ως προς τις γλώσσες που είναι ικανές να χρησιμοποιηθούν, περνάμε στο επόμενο στάδιο της πυραμίδας που είναι η απόδοση του γραφικού περιβάλλοντος. Λόγω του εύρους της μελέτης που χρειάζεται και των διαφορετικών χαρακτηριστικών που περιέχει η συγκεκριμένη εργασία, θα εξυπηρετούσε στην κατασκευή της μηχανής απόδοσης γραφικών ένα εξειδικευμένο πακέτο βιβλιοθηκών που θα μπορούσε να προσαρμοστεί πάνω σε μία εκ των δύο δυνατών επιλογών (C++, C#) και να εξυπηρετούσε στη γραφή κώδικα εξειδικευμένο για γραφικά περιβάλλοντα. Πραγματοποιώντας λοιπόν μια έρευνα σε τέτοιου είδους πακέτα, επιλέχθηκε το XNA Framework το οποίο δίνει λύσεις ανάλογες των απαιτούμενων. Σε αυτό το σημείο το XNA θέτει τον επόμενο περιορισμό για την επιλογή της γλώσσας που θα εργασθούμε, που δεν είναι άλλη από τη C#. Οπότε βασικό εργαλείο για την υλοποίηση επιλέγεται το «Microsoft Visual Studio 2010» της C#. 18

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διαπροσωπείες Φυσικής Αλληλεπίδρασης σε Περιβάλλοντα Παιχνιδιών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου σε πραγματικό κόσμο: το παράδειγμα του Kinect. ιδάσκων: Φ. Αζαριάδης Φοιτήτρια: Άρτεμις-Αγγελική Σφύρη

Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου σε πραγματικό κόσμο: το παράδειγμα του Kinect. ιδάσκων: Φ. Αζαριάδης Φοιτήτρια: Άρτεμις-Αγγελική Σφύρη Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου σε πραγματικό κόσμο: το παράδειγμα του Kinect ιδάσκων: Φ. Αζαριάδης Φοιτήτρια: Άρτεμις-Αγγελική Σφύρη Computer graphics Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου 2d/3d computer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender

Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender Στον πραγματικό κόσμο, αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα σε τρεις κατευθύνσεις ή διαστάσεις. Τυπικά λέμε ότι διαθέτουν ύψος, πλάτος και βάθος. Όταν θέλουμε να αναπαραστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 10 Εισαγωγή στα Sprites

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 10 Εισαγωγή στα Sprites Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 10 Εισαγωγή στα Sprites Σκοπός της 10ης άσκησης είναι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε sprites και να φτιάξουμε ένα παιχνίδι που χρησιμοποιεί συγκρούσεις. Θα δούμε επίσης μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πολυμέσων

Δημιουργία πολυμέσων Δημιουργία πολυμέσων Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas 1 Παραγωγή πολυμέσων Παραγωγός Διαχειριστής έργου Καλλιτεχνικός διευθυντής Σεναριογράφος Γραφίστας Εικονολήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός. Το περιβάλλον του scratch

Προγραμματισμός. Το περιβάλλον του scratch Προγραμματισμός Η τέχνη του να μπορούμε να γράφουμε τα δικά μας προγράμματα ονομάζεται προγραμματισμός. Γενικότερα ως προγραμματιστικό πρόβλημα θεωρούμε κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο A Λυκείου 22 Μαρτίου 2008 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Το φτερό του αεροπλάνου

Το φτερό του αεροπλάνου Το φτερό του αεροπλάνου Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Πίεση) Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι μαθητές: - Να εξηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20 1 Εκκίνηση για πρώτη φορά Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εφαρμογές του OpenOffice, έτσι και το Impress μπορούμε να το εκκινήσουμε μέσω της συντόμευσης που εγκαθίσταται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωσε το Computer Game σε Scratch

Ανακύκλωσε το Computer Game σε Scratch Ανακύκλωσε το Computer Game σε Scratch Καλλιόπη Σατραζέμη¹, Μαρία Χαραλαμπίδου², Κλεοπάτρα Χαριστέ³, Λαμπρινή Χρυσή 4 1 kalliopaki_s@yahoo.gr 2 maraki98_xar@hotmail.gr 3 kleo.xar@hotmail.gr 4 lamprini1998@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier)

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Στόχοι Να μελετήσουμε τις μεταβολές της κινητικής και της

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση 2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση Ένας τροχός εκκινεί από την ηρεμία και επιταχύνει με γωνιακή ταχύτητα που δίνεται από την,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 3DS Max 2009

Εισαγωγή στο 3DS Max 2009 Μάθημα 1ο Εισαγωγή στο 3DS Max 2009 Σε αυτό το μάθημα πραγματοποιείται εκμάθηση του περιβάλλοντος του προγράμματος 3DS Max 2009. Το 3D Studio Max είναι ένα από τα ισχυρότερα προγράμματα δημιουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες δυνατότητες του Interactive Physics 2004*

Νέες δυνατότητες του Interactive Physics 2004* Νέες δυνατότητες του Interactive Physics 2004* 1. Βελτιωµένες δυνατότητες γραφικών παραστάσεων 2. Εµφάνιση στιγµιαίων διανυσµατικών τιµών µε τα διανυσµατικά µεγέθη 3. Βελτιωµένο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Oι οπτικές επιδράσεις, που μπορεί να προκαλέσει μια εικόνα στους χρήστες, αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα αποτελέσματα των λειτουργιών γραφικών με Η/Υ. Τον όρο της οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 1η Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Τι είναι Πληροφορική Ένας σύντομος ορισμός για το τι είναι πληροφορική είναι ο παρακάτω: όλα εκείνα που χρειάζεται κανείς για να παράγει, να οργανώνει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου. Γνώσεις και πρότερες ιδέες των μαθητών. Σκοπός και στόχοι

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου. Γνώσεις και πρότερες ιδέες των μαθητών. Σκοπός και στόχοι Τίτλος: Υποδοχή εξωγήινων Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να κάνουν μια απλή κατασκευή με την χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου Lego NXT Mindstorms.

Διαβάστε περισσότερα

Games: Εξοικείωση με το περιβάλλον του Game Maker μέσα από την κατασκευή ενός παιχνιδιού

Games: Εξοικείωση με το περιβάλλον του Game Maker μέσα από την κατασκευή ενός παιχνιδιού Games: Εξοικείωση με το περιβάλλον του Game Maker μέσα από την κατασκευή ενός παιχνιδιού Εκτιμώμενη διάρκεια: Τέσσερις διδακτικές ώρες Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει την απομάκρυνση y ενός σημείου Μ (x Μ =1,2 m) του μέσου σε συνάρτηση με το χρόνο.

Το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει την απομάκρυνση y ενός σημείου Μ (x Μ =1,2 m) του μέσου σε συνάρτηση με το χρόνο. ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα ζητούνται στο Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

αντίστοιχο γεγονός. Όταν όντως το κουμπί

αντίστοιχο γεγονός. Όταν όντως το κουμπί Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση Τα έργα που έχουμε αναπτύξει έως τώρα τρέχουν ένα σενάριο και σταματούν. Τα αντικείμενά μας αλλάζουν θέση και ενδυμασίες, παίζουν διαφορετικούς ήχους και ζωγραφίζουν διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Adobe FLASH Professional CC

Adobe FLASH Professional CC Adobe FLASH Professional CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήριο Αλληλεπίδραση και Animation

2 ο Εργαστήριο Αλληλεπίδραση και Animation 2 ο Εργαστήριο Αλληλεπίδραση και Animation Τα προγράμματα που έχουμε δει μέχρι τώρα εκτελούν τον κώδικά τους μία φορά και το πρόγραμμα σταματάει. Ένα πρόγραμμα που δημιουργεί animation ή ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

Η οµή του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Η οµή του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η οµή του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Περιεχόµενα Τι είναι Η/Υ? οµή Η/Υ Μοντέλο Von Neumann Βασικές Λειτουργίες Μονάδες Υλικού και Λειτουργίες Η/Υ Μονάδες Εισόδου Μονάδες Εξόδου Τι είναι ο Η/Υ? Μια προγραµµατιζόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Εισαγωγή Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: http://moodleforall.ictlab.edu.gr/ Περιεχόμενα Τι είναι τα γραφικά Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι ο υπολογισμός του μέτρου της στιγμιαίας ταχύτητας και της επιτάχυνσης ενός υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BY THE MYSTERY MACHINE ΣΤΈΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΉ ΠΑΝΤΟΚΡΆΤΟΡΑ, ΜΑΡΊΑ ΞΕΝΙΤΟΠΟΎΛΟΥ, ΠΈΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΈΤΡΟΥ, ΆΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΌΠΟΥΛΟΣ

BY THE MYSTERY MACHINE ΣΤΈΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΉ ΠΑΝΤΟΚΡΆΤΟΡΑ, ΜΑΡΊΑ ΞΕΝΙΤΟΠΟΎΛΟΥ, ΠΈΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΈΤΡΟΥ, ΆΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΌΠΟΥΛΟΣ Microsoft Hololens BY THE MYSTERY MACHINE ΣΤΈΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΉ ΠΑΝΤΟΚΡΆΤΟΡΑ, ΜΑΡΊΑ ΞΕΝΙΤΟΠΟΎΛΟΥ, ΠΈΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΈΤΡΟΥ, ΆΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΌΠΟΥΛΟΣ Γενικά στοιχεία Η συσκευή διαθέτει διάφανους ολογραφικούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Θέμα 1ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θέμα ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. ) Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακοί τόποι. Η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου. Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος

Δικτυακοί τόποι. Η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου. Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος Δικτυακοί τόποι Η σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος Πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο; ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. 2 Από το www.smartinsights.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN)

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 8 Ελαστικές και μη ελαστικές κρούσεις Αρχή διατήρησης της ορμής

Άσκηση 8 Ελαστικές και μη ελαστικές κρούσεις Αρχή διατήρησης της ορμής Άσκηση 8 Ελαστικές και μη ελαστικές κρούσεις Αρχή διατήρησης της ορμής Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι η πειραματική επαλήθευση της Αρχής διατήρησης της ορμής σε ελαστική και μη ελαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισµικού παιχνιδιών

Ανάπτυξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισµικού παιχνιδιών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και αξιολόγηση ποιότητας λογισµικού παιχνιδιών ηµητριάδης Στέφανος Α.Μ. 2/11 Επιβλέπων καθηγητής: Χατζηγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό διαδραστικό δοκιμαστήριο

Ψηφιακό διαδραστικό δοκιμαστήριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης

21/6/2012. Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης Στόχος μεθόδων κινηματικής ανάλυσης ΜΕΤΡΗΣΗ Μέθοδοι Κινηματικής ανάλυσης Ανάλυση Βάδισης ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΑΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΑΝΣΗΣ Σημείου Μέλους Γωνίας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Η συχνότητα καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1ο μέρος 1. Φτιάχνουμε την πίστα. Μια ενδεικτική πίστα φαίνεται παρακάτω:

1ο μέρος 1. Φτιάχνουμε την πίστα. Μια ενδεικτική πίστα φαίνεται παρακάτω: 1ο μέρος 1. Φτιάχνουμε την πίστα. Μια ενδεικτική πίστα φαίνεται παρακάτω: Εικόνα 1 Για να φτιάξουμε το τείχος επιλέγουμε καταρχήν την καρτέλα Γραφικά (κάτω δεξιά) και έπειτα το γεμάτο τετράγωνο από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

WIRELESS SENSOR NETWORKS (WSN)

WIRELESS SENSOR NETWORKS (WSN) WIRELESS SENSOR NETWORKS (WSN) Δρ. Ιωάννης Παναγόπουλος Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Αθήνα 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ WSN Σε συγκεκριμένες εφαρμογές, επιθυμείται η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών Ι (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)

Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών Ι (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών Ι (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor) Τεχνική Δημιουργίας Παιχνιδιών Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: http://moodleforall.ictlab.edu.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Βιβλιογραφία: Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Προγραμματισμός Android Ian Clifton. AndroidTM User Interface Design, Addison-Wesley, 2013 P. Deitel. H. Deitel, A. Deitel.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG Η πραγματοποίηση αρμονικής ταλάντωσης μικρού πλάτους με τη χρήση μάζας δεμένης σε ελατήριο. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης Εργασία 7η 2 Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι σε θέση να χειρίζεται ί ά άνετα έ ένα πρόγραμμα ό

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β.

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. Α) Αν η κρούση είναι μετωπική και ελαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1 Βασικές έννοιες 11.1.1 Γραμμική και μη

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το φτερό του αεροπλάνου Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Breakdance Computer Game σε Scratch.

Breakdance Computer Game σε Scratch. Breakdance Computer Game σε Scratch. Ταστίογλου Μαριάννα 1, Τραντοπούλου Μαργαρίτα 2 1 Μαθήτρια Γ Τάξης, 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου atas94@otenet.gr 2 Μαθήτρια Γ Τάξης, 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου daizy@in.gr Δασκαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Ώθηση δύναμης Μεταβολή ορμής

Άσκηση 6 Ώθηση δύναμης Μεταβολή ορμής Άσκηση 6 Ώθηση δύναμης Μεταβολή ορμής Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι η κατανόηση του φυσικού διανυσματικού μεγέθους ώθηση δύναμης και η σχέση του με: τη μεταβολή της ορμής υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία «Διαχείριση Δικτύων» Ιούνιος 2014, Θεσ/νίκη

Εργασία «Διαχείριση Δικτύων» Ιούνιος 2014, Θεσ/νίκη Εργασία «Διαχείριση Δικτύων» Ιούνιος 2014, Θεσ/νίκη 01 Εισαγωγή Μια απλή και γρήγορη εισαγωγή Το Splunk > είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στην αγορά το 2003 και αποτελεί ένα πρόγραμμα εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Γ Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τεχνικό σχέδιο, και ιδιαίτερα στο αρχιτεκτονικό, αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα σε διαρκή εξέλιξη, που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Δραστηριότητα στο πλαίσιο του Ομίλου Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κατά το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows 2.3.1 Βασικές πληροφορίες συστήματος Για να δούμε βασικές πληροφορίες για τον υπολογιστή μας, πατάμε το κουμπί «Έναρξη» και επιλέγουμε διαδοχικά «Πίνακας Ελέγχου», «Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα