ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014"

Transcript

1 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Μελέτη ανάπλασης ορεινού ογκού Ελικώνα στη θέση "πέντε πηγάδια" Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου- Καλαµακίου , ,99 ΥΠΑΑ&T ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου- Καλαµακίου Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80,21 80,21 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου- Καλαµακίου , , ,68 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιαµόρφωση πρανών ποταµού Ωερόης Λιβαδόστρας ,11 ΥΠ.ΕΣ , , Σ Ε ΤΥ ΠΛ Α Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης..χωστίων λόγω καιρικών φαινοµένων 7.218, , , ,87 218,87 1,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Προµήθεια πλαστικής δεξαµενής ,50 ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ 5.473, ,50 ΥΛ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια πλαστικής δεξαµενής ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ 5.473,50 ΥΛ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια πυροσβεστικού συγκροτήµατος ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια µηχανηµάτων αποψίλωσης-καθαρισµού περιαστικών χώρων 2013 Σύνταξη πράξεως αναλογισµού σε τµήµα της οδού Πλαταιών Εκάτης και Λαµπράκη Σύνταξη πράξεως εφαρµογής σε τµήµα της συνοικίας Αγ. Θεοδώρων Σύνταξη πράξεων εφαρµογής τµηµατικά σε περιοχές της πόλης της Θήβας ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α , , , ,06 Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ν Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Σύνταξη πράξης εφαρµογής στο Τάχι Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Καθορισµός τελικών υψοµέτρων ( ερυθρών ) στις οδούς της συνοικίας Πινδάρου Καθορισµός ερυθρών σε αδιάνοικτες και αδιαµόρφωτες οδούς της πόλης Εφαρµογή του σχεδίου πόλης στο ρεύµα της ίρκης και σύνταξη πράξης εφαρµογής στο Πυρί Εφαρµογή του σχεδίου πόλης στο ρεύµα της ίρκης και σύνταξη πράξης εφαρµογής στο Πυρί Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτης κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Εκπόνηση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ , , , , , Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Γ , , , , , ,14 Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β , ,59 Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β , , , ,70 Σ Μ ΟΜ ΘΙΣ Α ΘΗΣΕΑΣ 35% , , , , Σ Μ ΟΜ ΘΙΣ Α ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜ , , , ,75 Σ Μ ΟΜ ΘΙΣ Α 8.756, ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 8.756, ,74 Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Β , ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,63 Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Β Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ήµου Πλαταιών ( ηµοτικής Ενότητας Πλαταιών ήµου Θηβαίων) , ,87 ΣΑΜΠ 056/ , , ,87 Σ Μ ΟΜ ΠΛ Α Ρυµοτοµική απαλλοτρίωση επι ακινήτου συνιδιοκτησίας Σπυρίδωνα και Θεοδώρου Στάϊκου επιφάνειας 511,68 τµ στη συνοικία Αγ, Θεόδωροι Θήβας , , , , ,18 Σ ΑΑ ΟΜ ΘΗΒ Α

2 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Αποζηµίωση σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Σ ΑΑ ΟΜ ΘΗΒ Β Αποζηµίωση σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Ν ΑΑ ΟΜ ΘΗΒ Β Τοπογραφική αποτύπωση στο Συνοικισµό για την διεύρυνση της πλατείας 6.126, , ,64 Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Τοπογραφική αποτύπωση πλατείας Κεραµόπουλου και των γύρω οδών Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Μελέτη ανακατασκευής πλατείας Κεραµόπουλου και των γύρω οδών Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Απόκτηση ακινήτων από το ήµο Θηβαίων , ,48 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , ,80 Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Απόκτηση ακινήτων από το ήµο Θηβαίων , , ,48 Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Κατασκευή ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα ήµου Θηβαίων ,12 ΣΑ 056/ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα ήµου Θηβαίων ,12 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Μεταφορά δικτύων ΕΗ (πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα) , ,98 ΣΑ 056/ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Μεταφορά δικτύων ΕΗ (πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα) ,98 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Κατασκευή ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα ήµου Θηβαίων" Ν ΥΠ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Κατασκευή ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα ήµου Θηβαίων" ΣΑ 056/ Σ ΥΠ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Εργα διαµόρφωσης οδού Πινδάρου , , , ,55 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Εργα διαµόρφωσης οδού Πινδάρου ΣΑΕ 255/ , ,55 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου "Ανάπλαση πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα" Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου "Ανάπλαση πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα" Απόκτηση ακινήτων από το ήµο Θηβαίων για την υλοποίηση έργων Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίµανσης πράξεων του ήµου Θηβαίων για συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ , , , ,20 ΥΛ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α ,20 ΥΛ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΗΒ Β ΣΑΕ 019/ Σ ΤΥ ΤΥ ΘΗΒ Α Μελέτη εφαρµογής για το έργο "Βιοκλιµατική αναβάθµιση του δηµόσιου ανοικτού χώρου κατά µήκος ,01 ΥΛ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α του ιστορικού ρέµατος Χρυσορρόα της Θήβας" , , ,01 Βελτίωση δικτύου άρδευσης χώρων πρασίνου Ν Ε ΠΠΚΑ ΣΚΘ Β Τουριστική αξιοποίηση -ανάπλαση διαµόρφωση κλπ παραλίας Αγ. Ιωάννη.. Θίσβης. Θίσβης ,12 ΘΗΣΕΑΣ 45% Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Τουριστική αξιοποίηση -ανάπλαση διαµόρφωση κλπ παραλίας Αγ. Ιωάννη.. Θίσβης. Θίσβης , ,12 225, Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Μελέτη ανάπλασης παραλίας Σαράντι Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Μελέτη ανάπλασης σχολικού κλήρου - παραλία Σαράντι Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Ανάπλαση παραλίας Αλυκής Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β

3 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Συµπληρωµατικές εργασίες ανάπλασης παραλίας Αγ. Ιωάννη.Ε. Θίσβης , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας.. Λευκτρών , , , , , , ,48 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας.. Λευκτρών ΥΠ.ΕΣ , ,37 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας.. Λευκτρών ΥΠ.Π.Ε , ,73 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιαµόρφωση κοινοχρηστων χωρων ,79 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜ , , ,47 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιαµόρφωση κοινοχρηστων χωρων 2008 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜ ,32 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιαµόρφωση χώρου Παναγίας - οδου πρόσβασης , , , , , ,84 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Μελέτη ανάπλασης τοπίου από εξόρυξη στην ανατολική Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ είσοδο οµβραίνας Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Χωστίων Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Βελτίωση δυο πλατειών στα Χώστια Βελτίωση - ανάπλαση κεντρικής πλατείας Λεύκτρων Θηβαίων , Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α ,83 ΣΑΕ 282/ , , Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β Κατασκευή πεζοδροµίων οδών στην Καδµεία , , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Κατασκευή πεζογέφυρας στην οδό ιρκαίου ποταµού Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Γ Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης (στατικών) του έργου "Κατασκευή πεζογέφυρας για την ασφαλή πρόσβαση των µαθητών του 2ου. Σχολείου Θήβας" ΥΛ Μ ΤΥ ΘΗΒ Β Πλακόστρωση πεζοδροµίων εισόδων Ελλοπίας Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Πλακόστρωση πεζοδροµίων εισόδων όµβραινας Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Πλακόστρωση πεζοδροµίων εισόδου στο Σαράντι Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού και στύλων στις εργατικές κατοικίες , , , , , ,05 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Φωτισµός παραλίας Λιβαδόστρας , , , , ,95 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Β Κατασκευή περιτοίχισης και εσωτερική οδοποιία νεκροταφείου Αναλήψεως Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδρυση νέου νεκροταφείου 7.616, , , , ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Έργα υδροληψίας (διαδηµοτικό) ,62 ΘΗΣΕΑΣ 35% , , ,62 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Έργα υδροληψίας (διαδηµοτικό) ΘΗΣΕΑΣ 35% ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Βασιλείου , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α (Χαύγοσι) Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ.Βασιλείου (Χαύγοσι) Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Βασιλείου (Χαύγοσι) ,60 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιάνοιξη γεώτρησης , , , , , ,57 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιάνοιξη γεώτρησης ΘΗΣΕΑΣ 45% , , ,42 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιάνοιξη γεώτρησης ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ΘΗΣΕΑΣ 45% Αποµόνωση παλαιού αγωγού , , , , , ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β

4 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης περιοχής κλειστού ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β γυµναστηρίου , , , , , ,93 Αποκατασταση ζηµιών αντλιοστασίων , , , ,08 444,49 444,49 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας , ,63 ΣΑΕ 075/ , Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Ηλεκτροδότηση υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας , ,69 ΣΑΕ 075/ , ,69 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Επέκταση δικτύου ύδρευσης.. Ελλοπίας.Θίσβης ,41 ΘΗΣΕΑΣ 20% , , ,32 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Επέκταση δικτύου ύδρευσης.. Ελλοπίας.Θίσβης ΘΗΣΕΑΣ 20% , ,40 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Απαλοτρίωση ιδιωτικής έκτασης για κατασκευή δεξαµενής Αλυκής Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΙΣ Β Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον οικισµό Σαράντι.Ε. Θίσβης , , , ,86 61,41 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον οικισµό Σαράντι Ε. Θίσβης ,61 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Τοποθέτηση υδροµετρητών , , , , ,73 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Επέκταση - Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγ. Βασιλείου κλπ , , , ,45 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Επέκταση δικτύου ύδρευσης Αλυκής Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Προµήθεια και εγκατάσταση εφεδρικής αντλίας ταχιδιυλιστηρίου Αλυκής - Αγ. Νικολάου Προµήθεια συστηµάτων χλωρίωσης πόσιµου νερού Προµήθεια φορητων συσκευων µετρήσεων πόσιµου 1.70 νερού Προµήθεια και εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήµατος 2.00 δικτύου ύδρευσης οικισµού Αλυκής Προµήθεια και εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήµατος δικτύου ύδρευσης οικισµού Αλυκής Προµήθεια υλικών βελτίωσης αγωγού ύδρευσης Αλυκής και Αγ. Νικολάου.Ε. Θίσβης Προµήθεια υλικών βελτίωσης αγωγού ύδρευσης Αλυκής και Αγ. Νικολάου.Ε. Θίσβης Αντικατάσταση αγωγού υπερχείλισης δεξαµενής ύδρευσης Βαγίων Σ Π ΟΙΚ ΘΙΣ Β Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Π ΟΙΚ ΘΙΣ Α Σ Π ΟΙΚ ΘΙΣ Α Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ν Π ΟΙΚ ΘΙΣ Β Ν Π ΟΙΚ ΘΙΣ Β Ν Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Κατασκευή αποχετευτικού οµβρίων οδού Παλαµά , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισµού και δικτύων αποχέτευσης ήµου Πλαταιών , ,00 ΣΑΜΠ 056/ , , ,00 Σ Μ ΤΥ ΠΛ Α Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισµού και δικτύων αποχέτευσης ήµου Πλαταιών , Σ Μ ΤΥ ΠΛ Α Συντήρηση αποχετευτικού αγωγού οµβρίων , , , , , ,46 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Αποκατάσταση αγωγού οµβρίων , , , , , ,26 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Αποκατάσταση αγωγού οµβρίων ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , ,84 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Αποκατάσταση αγωγού οµβρίων ΘΗΣΕΑΣ 45% ,22 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιευθέτηση κυκλοφορίας απορροής υδάτων , , , , ,34 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Απορροή οµβρίων στον Οικισµό Σαράντι ,67 ΘΗΣΕΑΣ 35% Προδρόµου (νύν Χωστίων).Θίσβης , , , ,77 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Απορροή οµβρίων στον Οικισµό Σαράντι Προδρόµου (νύν Χωστίων).Θίσβης ΘΗΣΕΑΣ 35% ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Απορροή οµβρίων στον Οικισµό Σαράντι Προδρόµου (νύν Χωστίων).Θίσβης ΘΗΣΕΑΣ 35% 9.041,50 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α

5 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ Απορροή οµβρίων στο.. οµβραίνας στον Οικισµό Αγ. Νικολάου. Θίσβης Απορροή οµβρίων στο.. οµβραίνας στον Οικισµό Αγ. Νικολάου. Θίσβης Σύνταξη µηκοτοµών αγωγών λυµάτων οικισµού Βαγίων ήµου Θηβαίων 4Η ΟΠΟΠ , ,89 ΘΗΣΕΑΣ 35% , , ,19 Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α ΘΗΣΕΑΣ 35% ,00 Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α , ΥΛ Μ ΤΥ ΒΑΓ Α Μελέτη Αναβάθµισης-επέκτασης του βιολογικού καθαρισµού του ήµου Βαγίων 7.616, , , ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισµού.Ε. Πλαταιών ήµου Θηβαίων Σ ΑΑ ΟΙΚ ΠΛ Β Κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων Ξηρονοµής Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων Ξηρονοµής (από ηµοτικό σχολείο µέχρι καφενείο) Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Προµήθεια κάδων απορριµάτων Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Γ Προµήθεια κάδων απορριµάτων Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Γ Προµήθεια µικρών απορριµµατοδεκτών Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων ,50 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ,20 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 9.049,95 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΑ , ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων , , , , ,00 Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΑ 5.756, ,40 Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Σύµβουλος διαχείρισης για το έργο : «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας 2 ης.ε Ν. Βοιωτίας και έργα ,00 ΣΑ 056/ , , , ,00 ΥΛ ΤΥ ΤΥ ΘΗΒ Α αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α Σύµβουλος διαχείρισης για το έργο : «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας 2 ης Ε Ν. Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α ΣΑ 056/ ,50 ΥΛ ΤΥ ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ 2 ης Ε Ν.Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α Κατασκευή ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ 2 ης Ε Ν.Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α , ,97 ΣΑ 056/ , ,49 0, ,08 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ΣΑ 056/ ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ 2 ης Ε Ν.Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α /11 ΣΑ 056/ ,47 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Αποκατάσταση τριών ΧΑ Α.Ε. Θίσβης ήµου , , Θηβαίων ΣΑΕ 075/ , , ,10 Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Βελτίωση δηµοτικών οδών ήµου Θηβαίων 2012 (.Ε Θήβας) , , , ,81 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Προµήθεια υλικών διαγράµµισης οδικού δικτύου Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Ολοκλήρωση οδοποιίας Αµπελοχωρίου , , , , ,92 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Κατασκευή οδού Μαυροµµατόπουλου Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων οδών προέκταση Αγ. Αθανασίου, Μακαρίου και ιρκαίου , , ,75 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Κατασκευή πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων οδών προέκταση Αγ. Αθανασίου, Μακαρίου και ιρκαίου , ,75 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτίωση δηµοτικών οδών , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Επισκευή τµηµάτων οδού Μακαρίου , , , , ,42 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β

6 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ Κατασκευή πεζοδροµίων - οδών στο Πυρί και τον Συνοικισµό Κατασκευή πεζοδροµίων - οδών στο Πυρί και τον Συνοικισµό Κατασκευή πεζοδροµίων - οδών στο Πυρί και τον Συνοικισµό 4Η ΟΠΟΠ ,77 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , ,16 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ,61 47,61 47,61 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ΘΗΣΕΑΣ 45% ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Άρση επιχώµατος οδού Εκάβης Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτίωση διαφόρων δηµοτικών οδών , , , , , ,25 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Μελέτη βελτίωσης της υτικής παρακαµπτηρίου και των κόµβων της Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Β Κατασκευή κρασπεδόρειθρων.. Καπαρελλίου , , , ,19 151,19 1,00 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β ηµοτική Οδοποιία.. Καπαρελλίου , , , , ,47 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Β ηµοτική οδοποιία , , , , , ,25 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β ηµοτική οδοποιία , ,63 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , , ,50 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ηµοτική οδοποιία ΘΗΣΕΑΣ 45% , ,58 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Τοίχος αντιστήριξης -διπλάτυνση πλακόστρωση Β.Α , εισόδου.. οµβραίνας 82,46 82,46 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ασφαλτόστρωση δηµοτικών δρόµων.. οµβραίνας , , , ,91 393,09 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ασφαλτόστρωση δηµοτικών δρόµων.. οµβραίνας ,09 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Τσιµεντόστρωση στο.. Χωστίων. Θίσβης , , , , ,97 366,66 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ασφαλτόστρωση στα ηµοτικά ιαµερίσµατα ήµου Θίσβης , , ,77 694, ,44 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ασφαλτόστρωση στα ηµοτικά ιαµερίσµατα ήµου Θίσβης Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ,33 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Βελτίωση εσωτερικής Οδοποιίας.. οµβραίνας-αγ Νικολάου. Θίσβης ,92 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , ,81 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Προµήθεια πινακίδων ΚΟΚ, κολωνάκια κλπ για τις ανάγκες του ήµου 890, ,50 890,50 890,50 890,50 Σ Π ΟΙΚ ΘΙΣ Β Απαλοτρίωση ακινήτου ιδ/σίας ΣΟ Υ στον Οικισµό Αλυκής για την κατσκευή ηµοτικού δρόµου Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΙΣ Β ηµοτική Οδοποιία Καπαρελλίου 7.040, , , ,33 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Προµήθεια πινακίδων σήµανσης στην.ε Θήβας Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή οδού σύνδεσης τοπικών κοινοτήτων Λεύκτρων Καπαρελλίου , ,92 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β Ολοκλήρωση υπάρχοντος τοίχου στην είσοδο της όµβραινας Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του ήµου Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Β Προµήθεια εξοπλισµου οδικής ασφάλειας , , ,25 Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Βελτίωση δηµοτικών οδών ήµου Θηβαίων Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,63 Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Β Βελτίωση δηµοτικών οδών ήµου Θηβαίων , Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Β Κατασκευή κόµβων επι της οδού ιρκαίου Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Ασφαλτόστρωση οδού Καλαµακίου , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Β Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις Θήβας Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Β Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις δεξαµενές ύδρευσης , , , ,00 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας , ΣΑΕ 061/ ,03 Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Α

7 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση καταστήµατος δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση καταστήµατος δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων Μελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης του παλαιού ηµαρχείου Θήβας Μελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης του παλαιού ηµαρχείου Θήβας Μελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης καταστήµατος της ηµοτικής Αγοράς του ήµου Θηβαίων Μελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης καταστήµατος της ηµοτικής Αγοράς του ήµου Θηβαίων Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης-Ενεργειακή επιθεώρηση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης-Ενεργειακή επιθεώρηση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας 4Η ΟΠΟΠ , , Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Α ΣΑΕ 061/ ,51 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α , , Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ΣΑΕ 061/ Σ Μ ΤΥ ΣΚΘ Α Σ Μ ΤΥ ΣΚΘ Α ΣΑΕ 061/ Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α ΣΑΕ 061/ Σ Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Σ Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης-Ενεργειακή επιθεώρηση καταστήµατος δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης-Ενεργειακή επιθεώρηση καταστήµατος δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων Πλακοστρώση αύλειου χώρυ αγροτικού ιατρείου.. Λουτουφίου Αποπεράτωση κτιρίου αγροτικού ιατρείου (Εξοπλισµός, θέρµανση, κλιµατισµός) Αποπεράτωση - κατασκευή αγροτικού ιατρείου.. Ελλοπίας ΣΑΕ 061/8 70 Σ Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Σ Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β Σ Π ΟΙΚ ΠΛ Β , , , , , Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Θηβαίων Φάση Ι - Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προµήθεια απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού , ,67 ΣΑΕ 455/ , , ,82 430,50 ΥΛ Ε ΤΥ ΣΚΘ Α Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Θηβαίων Φάση Ι - Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προµήθεια απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού ΣΑΕ 455/ ,32 ΥΛ Ε ΤΥ ΣΚΘ Α Βελτίωση - αναβάθµιση του 2ου Γυµνασίου-Λυκείου , ,84 ΣΑΕ 047/ , , , ,74 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Θήβας ιαµόρφωση αυλής Γυµνασίου , ,37 ΥΠΠ Μ&Θ , , ,40 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιαµόρφωση αυλής Γυµνασίου ΥΠΠ Μ&Θ ,62 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιαµόρφωση αυλής Γυµνασίου , , ,37 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Προµήθεια δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόµενης ,80 ΣΑΕ 048/ , ,80 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Α προκατασκευής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

8 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ Προµήθεια δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών Ολοκλήρωση βελτίωσης -αναβάθµισης του 2ου Γυµνασίου Λυκειου Θήβας Απόκτηση ακινήτου για νηπιαγωγείο στο ΟΤ 217 ιδιοκτησίας Παν. Τσεβά ιαµόρφωση αύλειου χώρου ηµοτικού σχολείου Θίσβης Η ΟΠΟΠ ΣΑΕ 048/ ,80 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Α ΣΑΕ 047/ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΗΒ Β Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Περίφραξη 1ου νηπιαγωγείου Θήβας Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Αναπαλαιωση ελαιοτριβείου , ,57 ΘΗΣΕΑΣ 35% , , , ,11 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Αναπαλαιωση ελαιοτριβείου ΘΗΣΕΑΣ 35% , Αναπαλαιωση ελαιοτριβείου ΘΗΣΕΑΣ 45% 8.955, ,74 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Μελέτη ανάπλασης παλαιού ελαιοτριβείου Θίσβης Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Προµήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσµου ,49 ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΑ 4.997, , ,49 ΥΛ Π ΟΙΚ ΠΛ Α Προµήθεια Χριστουγεννιάτικου δένδρων 2.619, , , ,00 ΥΛ Π ΟΙΚ ΒΑΓ Α Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγία Τριάδα , , , , , Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Εργασίες υγροµόνωσης κερκίδας στο δηµοτικό στάδιο , ,67 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Εργασίες υγροµόνωσης κερκίδας στο δηµοτικό στάδιο Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.. Αµπελοχωρίου Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.. Αµπελοχωρίου Ανάπλαση και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου ηµοτικού Γυµναστηρίου Θηβών Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου στα Τ.. Μουρικίου & Υπάτου ήµου Θηβαίων Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου στα Τ.. Μουρικίου & Υπάτου ήµου Θηβαίων , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β ,56 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β ΣΑΕ , , , Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α , ,92 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , ,52 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ΘΗΣΕΑΣ 45% ,52 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Μελέτη βελτίωσης γηπέδου µπάσκετ Βαγίων Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΒΑΓ Β Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Ξηρονοµής. Θίσβης ,99 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο..προδρόµου. Θίσβης ,61 ΘΗΣΕΑΣ 45% , ,01 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Προδρόµου. Θίσβης Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Προδρόµου. Θίσβης Μελέτη βελτίωσης γηπέδου ποδοσφαίρου Ελλοπίας ΘΗΣΕΑΣ 45% , ,01 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α 9.553, , ,61 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Καπαρελλιου , , , , , ,00 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Α Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Καπαρελλιου ,26 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Α Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.. Λεύκτρων ,92 ΣΑ , , ,17 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.. Λεύκτρων ,75 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ΣΑ 166 Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Θήβας Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Θήβας Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Πλαταιών Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,23 50 Ν Ε ΤΥ ΠΛ Β Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Βαγίων Ν Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Θίσβης Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ν Ε ΤΥ ΘΙΣ Β

9 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Προµήθεια πάνελ για το κλειστό Γυµναστήριο Θήβας Ν Π ΟΙΚ ΘΗΒ Β Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών.ε. Θήβας , ,04 Ν Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών.ε. Θήβας Ν Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Βελτιώσεις αγροτικών οδών ήµου Θηβαίων 2013 (.Ε. Θήβας) ,86 Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Αγροτική Οδοποιία Υπάτου (2004) , , , ,54 325,54 50 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Συµπληρωµατικές εργασίες του έργου "Αγροτική οδοποιία Μουρικίου 2004" Συµπληρωµατικές εργασίες του έργου "Αγροτική οδοποιία Μουρικίου 2004" Εγγειοβελτιωτικά έργα στην περιοχή Καζί στο Πυρί Θήβας "Αγροτική Οδοποιία.. Πλαταιών" "Αγροτική Οδοποιία.. Πλαταιών" "Αγροτική Οδοποιία.. Μελισσοχωρίου" "Αγροτική Οδοποιία.. Μελισσοχωρίου" Εκπόνηση µελέτηςσυγκοινωνιακού έργου µε τίτλο "Αγροτική Οδοποιία.. Λουτουφίου" Εκπόνηση µελέτηςσυγκοινωνιακού έργου µε τίτλο "Αγροτική Οδοποιία.. Λουτουφίου" "Αγροτική Οδοποιία.. Λευκτρών " "Αγροτική Οδοποιία.. Λευκτρών " "Αγροτική Οδοποιία.. Καπαρελλίου" "Αγροτική Οδοποιία.. Καπαρελλίου" 7.829, ,61 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7.829, , ,67 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ,20 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α , ,71 ΥΠΑΑ&Τ , , , ,66 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Ε Πλαταιών , Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Ε Πλαταιών ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,84 Ν Υ ΟΙΚ ΠΛ Β Ν Υ ΟΙΚ ΠΛ Β Αγροτική οδοποιία , , , , , ,57 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Κατασκευή οδού προς Μωρόκαµπο και Κατεβασιά ,81 ΥΠΑΑ&Τ , ,21 0,04 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Κατασκευή οδού προς Μωρόκαµπο και Κατεβασιά , , ,80 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Κατασκευή οδού προς Μωρόκαµπο και Κατεβασιά , ,80 Μελέτη κατασκευής γέφυρας Σουργιώνας Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΒΑΓ Α Κατασκευή γέφυρας Σουργιώνας Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Κατασκευή γέφυρας Σουργιώνας ΥΠ.ΕΣ./ΠΠ Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α

10 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών.ε. Βαγίων , ,26 Ν Υ ΟΙΚ ΒΑΓ Β Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών.ε. Βαγίων Ν Υ ΟΙΚ ΒΑΓ Β Εργασίες βελτίωσης τεχνιτής τάφρου Μωρόκαµπου , , , Σ Υ ΟΙΚ ΒΑΓ Β Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών.ε. Θίσβης Ν Υ ΟΙΚ ΘΙΣ Β Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών.ε. Θίσβης Ν Υ ΟΙΚ ΘΙΣ Β Κατασκευή χώρου νέας Λαϊκής αγοράς , Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Αποτύπωση περιοχής γέφυρας Σουργιώνας Σ Μ ΤΥ ΒΑΓ Α Ασφαλτόστρωση οδών στη.ε. Βαγίων ήµου , , ,17 Ν Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Θηβαίων Αγροτικές οδοποιίες ήµου Πλαταιών ,48 ΣΑ 056/ , ,31 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Αγροτικές οδοποιίες ήµου Πλαταιών , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Μελέτη βελτίωσης κτιρίου παλαιού νοσοκοµείου για δηµιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης και ψηφιακής προβολής για τη πολιτιστική κληρονοµιά της Θήβας , , , ,06 Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Εκπόνηση µελέτης του έργου " ιαµόρφωση Κέντρου Αιωροπτερισµού" , ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β Μελέτη βελτίωσης της ηµοτικής αγοράς Θήβας Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Β Συµβουλευτική Υποστήριξη των εργασιών της Οµάδας έργου για την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού προγράµµατος ήµου Θηβαίων Συµβουλευτική Υποστήριξη των εργασιών της Οµάδας έργου για την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού προγράµµατος ήµου Θηβαίων Συµβουλευτική Υποστήριξη για την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού προγράµµατος ήµου Θηβαίων , , , ,75 50 ΥΛ Υ ΤΥ ΘΗΒ Α ,00 ΥΛ Υ ΤΥ ΘΗΒ Α ΥΛ Υ ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προετοιµασία εφαρµογής Συστήµατος ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 " ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων Σ Υ ΟΙΚ ΣΚΘ Α δηµόσιου χαρακτήρα -Απαιτήσεις" Προµήθεια επίπλων και σκευών Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια επίπλων και σκευών Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (2009) ,15 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,70 416,50 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (2009) ,95 939,95 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (2009) ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΑ 416,95 416,95 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Αποπεράτωση Ηµιτελούς κτιρίου & Μετατροπή του σε ηµαρχείο Αποπεράτωση Ηµιτελούς κτιρίου & Μετατροπή του σε ηµαρχείο , ,77 ΤΑ , ,76 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , , ,82 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α

11 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού καθαριότηταςηλεκτροφωτισµού Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΟΠΟΠ Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Γ Προµήθεια ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήµατος Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Τοπογραφική αποτύπωση χώρου συµπληρωµατικού κτιρίου ηµαρχείου και αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ. Νικολάου 2.873, , ,36 Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Μελέτη συµπληρωµατικού κτιρίου ηµαρχείου Θήβας Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ,12 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.366, ,12 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΑ 1.366,12 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Συµπληρωµατικές εργασίες στο παλαιό κοινοτικό κατάστηµα Νεοχωρακίου , , ,08 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Συµπληρωµατικές εργασίες στο παλαιό κοινοτικό κατάστηµα Νεοχωρακίου 3.210,08 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Προµήθεια αλυσοπρίονου κλαδέµατος , , ,78 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Β Προµήθεια αλυσοπρίονου κλαδέµατος ,78 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Β Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ηµοτικής Αστυνοµίας Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Λοιπός εξοπλισµός ,54 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.785, ,54 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Λοιπός εξοπλισµός ,54 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος και εκτυπωτή 1.43 ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΑ ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Β Προµήθεια εργαλείων 1.476, , , ,00 ΥΛ Π ΟΙΚ ΒΑΓ Α Προµήθεια συστήµατος διαχείρησης και Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β παρακολούθησης στόλου οχηµάτων Προµήθεια δικύκλων Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού &ΟΙΚ ΥΠ Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού &ΟΙΚ ΥΠ Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ΤΥ , Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ΤΥ Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ΥΠ ΠΡ Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ΥΠ ΠΡ Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια κηπουρικών εργαλείων Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια πυροσβεστήρων Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια abs για τη βελτίωση των συστηµάτων πέδισης φορτηγών οχηµάτων διοίκησης Ν Υ ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια abs για τη βελτίωση των συστηµάτων πέδισης φορτηγών οχηµάτων καθαριότητας ,22 Ν Υ ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια abs για τη βελτίωση των συστηµάτων πέδισης φορτηγών οχηµάτων Τεχνικής Υπηρεσίας Ν Υ ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & άλλων συναφών Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & άλλων συναφών Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Βελτίωση πληροφοριακών συστηµάτων ήµου Θηβαίων Ν Υ ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια λογισµικών εφαρµογών Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β

12 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Υποστηρικτική µελέτη για επανακαθορισµό δηµοτικών τελών και δηµοτικού φόρου του ήµου Θηβαίων Σ Υ ΟΙΚ ΣΚΘ Β Λυόµενο στέγαστρο εθελοντών για πυροπροστασία ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Ύδρευση οικισµών Αλυκής-Αγ. Νικολάου ήµου Θίσβης , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου και κατασκευή στίβου στην έδρα του ήµου Θίσβης Εργα υδροληψίας-αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Λεύκτρων , , , , ,30 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α ,83 ΣΑ 056/ , , , , ,09 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Κατασκευή αµαξοστασίου , , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Αποκατάσταση των βλαβών εσωτερικών και εξωτερικών του κτιρίου του 2/θ δηµοτικού σχολείου στο Τ Μελισσοχωρίου Εργασίες τεχνικού συµβούλου για την καταγραφή, βελτιστοποίηση και εξοικονόµηση ενέργειας δηµοτικού φωτισµού. Θηβαίων στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο πρόγραµµα JESSICA Ν Ε ΤΥ ΠΛ Α Ν ΤΥ ΤΥ ΣΚΘ Α Προµήθεια ηλεκτροκινητήρα αντλίας γεώτρησης Βαγίων ΥΛ Π ΟΙΚ ΒΑΓ Α Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος.ε Βαγίων ΥΛ Π ΟΙΚ ΒΑΓ Α Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Ελλοπίας 945, ,14 945,14 945,14 ΥΛ ΛΠ ΤΥ ΘΙΣ Α Επέκταση δηµοτικού φωτισµού.ε Πλαταιών 2.201, , , ,02 ΥΛ ΛΠ ΤΥ ΠΛ Α Τοπογραφική αποτύπωση των κοιµητηρίων του Θ Προµήθεια υδροµέτρων 9.00 Προµήθεια υδροµέτρων Ν Υ ΤΥ ΣΚΘ Α Ν Π ΟΙΚ ΘΗΒ Α 4.00 Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Εργασίες υγροµόνωσης στην στέγη του κλειστού Ν Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α γυµναστηρίου Προµήθεια γεωδετικού οργάνου GPS Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Αναβάθµιση συστήµατος κεντρικής θέρµανσης 1ου Ν ΘΗΒ Α Γυµνασίου Θηβών ΣΧΟΛΕΙΩΝ Προµήθεια µεταχειρισµένου επιβατικού αυτοκινήτου Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια µεταχειρισµένου καλαθοφόρου µηχανήµατος Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια µεταχειρισµένου φορτηγού Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού συστηµάτων Ν ασφαλείας Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Σύνταξη πράξεως αναλογισµού για την διάνοιξη οδών Ν µεταξύ των Ο.Τ 32,33,34 & Μ ΟΜ ΣΚΘ Α Επισκευή γηπέδου Τ.Κ Πλαταιών ήµου Θηβαιών , ΤΑΠΕ , ,89 ΥΛ Υ ΤΥ ΠΛ Α

13 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Επισκευή γηπέδου Τ.Κ Καπαρέλλιου ήµου Θηβαιών Απόκτηση ακινήτου ιδιοκτησίας Αγραφιώτη Καραβασιλιάδη για την υλοποιηση του έργου µε τίτλο:"βιοκλιµατική αναβάθµιση του δηµόσιου ανοικτού χώρου κατά µήκος του ιστορικού ρέµατος Χρυσορρόα της Θήβας" ΤΑΠΕ ΥΛ Υ ΤΥ ΠΛ Α Ν ΑΑ ΤΥ ΘΗΒ Β Κατασκευή βάσης Ηρώου στην Πλατεία Αγ. Γεωργίου Ν ΤΥ ΘΗΒ Β Αναθεώρηση και επέκταση ΓΠΣ.Ε Βαγίων Ν ΟΜ ΒΑΓ Β Σύνταξη πολεοδοµικών µελέτων των Τ.Κ της.ε Θήβας Ν Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Σύνταξη πολεοδοµικής µελέτης των χωροθετηµένων από το ΓΠΣ βιοµηχανικών περιοχών της.ε Θήβας Ν Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Σύνταξη πράξης αναλογισµού στα Ο.Τ 174,174Α για την 3.00 ΟΜ πλήρη διάνοιξη κοιν. Χώρου στο ρέµα Χρυσορόα Ν ΘΗΒ Β Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση δεξαµενής 2.00 ύδρευσης στη.κ Βαγίων Ν ΑΑ ΤΥ ΒΑΓ Α Κατασκευή -εγκατάσταση δεξαµενής ύδρευσης και αγωγών σύνδεσης µε το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ΤΥ ΒΑΓ Α στο. Βαγίων ,04 Ν Ε Κυκλοφοριακή µελέτη κόµβων Ν Μ ΤΥ ΘΗΒ Πλακόστρωση τµήµατος δρόµου στην Πλατεία Τ.Κ ΤΥ Ξηρονοµής Ν Ε ΘΙΣ Β Ασφαλτόστρωση δρόµου από οικ. Πλ. ρέλλα ως το ΤΥ Νεκροταφείο (Τ.Κ Ξηρονοµής) Ν Ε ΘΙΣ Β Κατασκευή κόµβων Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Ολοκλήρωση εργασιών στα αποδυτήρια του γηπέδου τένις Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βιοκλιµατική αναβάθµιση του δηµόσιου ανοικτού χώρου κατά µήκος του ιστορικού ρέµατος Χρυσορροά της Θήβας ,05 Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για το έργο "Βιοκλιµατική αναβάθµιση του δηµόσιου ανοικτού χώρου κατά µήκος του ιστορικού ρέµατος Χρυσορροά της Θήβας " ,99 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: "Βιοκλιµατική αναβάθµιση του δηµόσιου ανοικτού χώρου κατά µήκος του ιστορικού ρέµατος Χρυσορροά της Θήβας " ΣΑΕ 061/8 ΣΑΕ 061/8 ΣΑΕ 061/ , ,35 Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Α , Ν Υ ΤΥ ΘΗΒ Α Ν Υ ΤΥ ΘΗΒ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/7-7-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. Aρ. Απόφ. 23/7-7-2015 Περίληψη: Γνωµοδότηση για την Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου Με ομόφωνη απόφασή του το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 την εκτέλεση έργων που θεωρούνται απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (35% και 45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (35% και 45%) Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1441 1479 20119 20120 21590 36964 36966 40315 40321 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 242 11/03/2009, 91η ΠΕΠ (Απόφαση K.Ε.Π.) τελ.τροπ. 1249.8 13/09/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 347 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο πραγματικός πληθυσμός της Κοινότητας είναι περίπου 250

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 133 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ιοικητική οργάνωση ήµου Συγκρότηση ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υπηρεσίας. Ενιαία ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, υπεύθυνη για τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ 07 ΤΕΧΝΙΚΟ 07 7 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΜΕΑΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό 17/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας. Θέρµης του ήµου Θέρµης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό 17/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας. Θέρµης του ήµου Θέρµης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ Αριθ. Απόφασης: 77/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 17/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/03/2015 έως 31/03/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/03/2015 έως 31/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία 2015 09/04/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/03/2015 έως 31/03/2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημαρχείου 20.000,00 2 Eπισκευή Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού 72.599,96 3 Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 03/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Αµυνταίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 03/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου. Θέµα: Εγκριση Τεχνικού Προγράµµατος2011 ήµου. ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 97 /2011 Στο Αµύνταιο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ -ΑΡΑΧΟΒΑΣ- Αριθμ. Πρωτ. 10596/9.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙ 5.198 τ.χ. 168 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Καρπασίου είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013-2014 Συνέργια/ Πρ/µος ανα πηγη Άξονας Μέτρο Στόχος ράση

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013-2014 Συνέργια/ Πρ/µος ανα πηγη Άξονας Μέτρο Στόχος ράση ΕΤΥΠΟ ΕΠ_: ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 0-0 υνέργια/ Πρ/µος ανα πηγη Άξονας Μέτρο τόχος ράση Λειτουργία/ Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες Προϋπολογισµός / Κατανοµή Π/Υ στα έτη Πηγή χρηµατοδότησης υµπληρωµατικότητα χρηµατοδοτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ --------------------- Θήβα: 24 / 3 / 2016 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 6162 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληρ.: Μαρία Δαγδελένη Συνεδρίαση: 7η ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Ω10-7ΣΖ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Ω10-7ΣΖ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 07 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ : 73 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Έργα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 Επενδύσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 Έργα ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΔ821/70 N. ΚΩΔΙΚ. 731 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 73.7311.03 73.7311.04 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Τοπική Κοινότητα Φισίνης αποτελείται από δύο οικισμούς. Τον οικισμό Φισίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 51 /2015 (απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης την 17-11-2015, του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 800 48 30 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ.Απόφ.14/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10 ης /12-9-2014 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 1.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ.. ΠΛΑΤΑΝΟΥ.. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ.. ΦΑΛΕΝΙΑΝΩΝ.. ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ.. ΒΟΥΛΓΑΓΩ Β. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 2.ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ 3.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

81.979,00 65.467,60 65.467,60 43.678,24 21.789,36 199.674,67 195.680,20 0,20 195.680,00 105.236,53 90.443,67

81.979,00 65.467,60 65.467,60 43.678,24 21.789,36 199.674,67 195.680,20 0,20 195.680,00 105.236,53 90.443,67 / ΡΣΗΣ ΞΟΝΕΣ - ΜΕΤΡ - ΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΟΙ - ΡΣΕΙΣ - ΣΥΜΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΝΕΣ ΣΤ ΥΠΕΣ ΥΠΕΣ ΘΗΣΕΣ ΣΕΠ 056/3 ΣΕ 075/3 Ι. ΠΟΡΟΙ ΣΕ 215/3 ΣΕ 082/3 ΣΕ 047/6 ΣΕΠ 166 ΣΕ 066 ΕΥΘ ΗΚΕΘ ΠΝΕΣ 2008 ΠΝΕΣ 2009 ΠΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 Α/Α Κ.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ 2 Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20...) ΝΕΟ 1 20.7131.02 απάνες εξοπλισµού συνεργείων κάδων. 44.815,66 Π 2 20.7131.03

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 989 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 37.079 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Ατσικής είχε 958, 900, 1074

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.985,00 5/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία: 19/12/2011 Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό 2015 Ηµ/νία 10/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/02/2015 έως 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα