ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014"

Transcript

1 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Μελέτη ανάπλασης ορεινού ογκού Ελικώνα στη θέση "πέντε πηγάδια" Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου- Καλαµακίου , ,99 ΥΠΑΑ&T ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου- Καλαµακίου Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80,21 80,21 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου- Καλαµακίου , , ,68 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιαµόρφωση πρανών ποταµού Ωερόης Λιβαδόστρας ,11 ΥΠ.ΕΣ , , Σ Ε ΤΥ ΠΛ Α Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης..χωστίων λόγω καιρικών φαινοµένων 7.218, , , ,87 218,87 1,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Προµήθεια πλαστικής δεξαµενής ,50 ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ 5.473, ,50 ΥΛ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια πλαστικής δεξαµενής ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ 5.473,50 ΥΛ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια πυροσβεστικού συγκροτήµατος ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α Προµήθεια µηχανηµάτων αποψίλωσης-καθαρισµού περιαστικών χώρων 2013 Σύνταξη πράξεως αναλογισµού σε τµήµα της οδού Πλαταιών Εκάτης και Λαµπράκη Σύνταξη πράξεως εφαρµογής σε τµήµα της συνοικίας Αγ. Θεοδώρων Σύνταξη πράξεων εφαρµογής τµηµατικά σε περιοχές της πόλης της Θήβας ΥΠ.ΕΣ./ΠΠΠ Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Α , , , ,06 Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ν Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Σύνταξη πράξης εφαρµογής στο Τάχι Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Καθορισµός τελικών υψοµέτρων ( ερυθρών ) στις οδούς της συνοικίας Πινδάρου Καθορισµός ερυθρών σε αδιάνοικτες και αδιαµόρφωτες οδούς της πόλης Εφαρµογή του σχεδίου πόλης στο ρεύµα της ίρκης και σύνταξη πράξης εφαρµογής στο Πυρί Εφαρµογή του σχεδίου πόλης στο ρεύµα της ίρκης και σύνταξη πράξης εφαρµογής στο Πυρί Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτης κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Εκπόνηση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ , , , , , Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Γ , , , , , ,14 Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β , ,59 Σ Μ ΟΜ ΘΗΒ Β , , , ,70 Σ Μ ΟΜ ΘΙΣ Α ΘΗΣΕΑΣ 35% , , , , Σ Μ ΟΜ ΘΙΣ Α ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜ , , , ,75 Σ Μ ΟΜ ΘΙΣ Α 8.756, ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 8.756, ,74 Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Β , ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,63 Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Β Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ήµου Πλαταιών ( ηµοτικής Ενότητας Πλαταιών ήµου Θηβαίων) , ,87 ΣΑΜΠ 056/ , , ,87 Σ Μ ΟΜ ΠΛ Α Ρυµοτοµική απαλλοτρίωση επι ακινήτου συνιδιοκτησίας Σπυρίδωνα και Θεοδώρου Στάϊκου επιφάνειας 511,68 τµ στη συνοικία Αγ, Θεόδωροι Θήβας , , , , ,18 Σ ΑΑ ΟΜ ΘΗΒ Α

2 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Αποζηµίωση σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Σ ΑΑ ΟΜ ΘΗΒ Β Αποζηµίωση σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Ν ΑΑ ΟΜ ΘΗΒ Β Τοπογραφική αποτύπωση στο Συνοικισµό για την διεύρυνση της πλατείας 6.126, , ,64 Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Τοπογραφική αποτύπωση πλατείας Κεραµόπουλου και των γύρω οδών Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Μελέτη ανακατασκευής πλατείας Κεραµόπουλου και των γύρω οδών Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Απόκτηση ακινήτων από το ήµο Θηβαίων , ,48 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , ,80 Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Απόκτηση ακινήτων από το ήµο Θηβαίων , , ,48 Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Κατασκευή ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα ήµου Θηβαίων ,12 ΣΑ 056/ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα ήµου Θηβαίων ,12 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Μεταφορά δικτύων ΕΗ (πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα) , ,98 ΣΑ 056/ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Μεταφορά δικτύων ΕΗ (πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα) ,98 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Κατασκευή ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα ήµου Θηβαίων" Ν ΥΠ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Κατασκευή ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα ήµου Θηβαίων" ΣΑ 056/ Σ ΥΠ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Εργα διαµόρφωσης οδού Πινδάρου , , , ,55 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Εργα διαµόρφωσης οδού Πινδάρου ΣΑΕ 255/ , ,55 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου "Ανάπλαση πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα" Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου "Ανάπλαση πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα" Απόκτηση ακινήτων από το ήµο Θηβαίων για την υλοποίηση έργων Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίµανσης πράξεων του ήµου Θηβαίων για συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ , , , ,20 ΥΛ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α ,20 ΥΛ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΗΒ Β ΣΑΕ 019/ Σ ΤΥ ΤΥ ΘΗΒ Α Μελέτη εφαρµογής για το έργο "Βιοκλιµατική αναβάθµιση του δηµόσιου ανοικτού χώρου κατά µήκος ,01 ΥΛ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α του ιστορικού ρέµατος Χρυσορρόα της Θήβας" , , ,01 Βελτίωση δικτύου άρδευσης χώρων πρασίνου Ν Ε ΠΠΚΑ ΣΚΘ Β Τουριστική αξιοποίηση -ανάπλαση διαµόρφωση κλπ παραλίας Αγ. Ιωάννη.. Θίσβης. Θίσβης ,12 ΘΗΣΕΑΣ 45% Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Τουριστική αξιοποίηση -ανάπλαση διαµόρφωση κλπ παραλίας Αγ. Ιωάννη.. Θίσβης. Θίσβης , ,12 225, Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Μελέτη ανάπλασης παραλίας Σαράντι Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Μελέτη ανάπλασης σχολικού κλήρου - παραλία Σαράντι Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Ανάπλαση παραλίας Αλυκής Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β

3 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Συµπληρωµατικές εργασίες ανάπλασης παραλίας Αγ. Ιωάννη.Ε. Θίσβης , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας.. Λευκτρών , , , , , , ,48 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας.. Λευκτρών ΥΠ.ΕΣ , ,37 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας.. Λευκτρών ΥΠ.Π.Ε , ,73 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιαµόρφωση κοινοχρηστων χωρων ,79 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜ , , ,47 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιαµόρφωση κοινοχρηστων χωρων 2008 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜ ,32 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιαµόρφωση χώρου Παναγίας - οδου πρόσβασης , , , , , ,84 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Μελέτη ανάπλασης τοπίου από εξόρυξη στην ανατολική Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ είσοδο οµβραίνας Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Χωστίων Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Βελτίωση δυο πλατειών στα Χώστια Βελτίωση - ανάπλαση κεντρικής πλατείας Λεύκτρων Θηβαίων , Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α ,83 ΣΑΕ 282/ , , Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β Κατασκευή πεζοδροµίων οδών στην Καδµεία , , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Κατασκευή πεζογέφυρας στην οδό ιρκαίου ποταµού Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Γ Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης (στατικών) του έργου "Κατασκευή πεζογέφυρας για την ασφαλή πρόσβαση των µαθητών του 2ου. Σχολείου Θήβας" ΥΛ Μ ΤΥ ΘΗΒ Β Πλακόστρωση πεζοδροµίων εισόδων Ελλοπίας Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Πλακόστρωση πεζοδροµίων εισόδων όµβραινας Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Πλακόστρωση πεζοδροµίων εισόδου στο Σαράντι Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού και στύλων στις εργατικές κατοικίες , , , , , ,05 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Φωτισµός παραλίας Λιβαδόστρας , , , , ,95 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Β Κατασκευή περιτοίχισης και εσωτερική οδοποιία νεκροταφείου Αναλήψεως Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδρυση νέου νεκροταφείου 7.616, , , , ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Έργα υδροληψίας (διαδηµοτικό) ,62 ΘΗΣΕΑΣ 35% , , ,62 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Έργα υδροληψίας (διαδηµοτικό) ΘΗΣΕΑΣ 35% ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Βασιλείου , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α (Χαύγοσι) Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ.Βασιλείου (Χαύγοσι) Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Βασιλείου (Χαύγοσι) ,60 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ιάνοιξη γεώτρησης , , , , , ,57 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιάνοιξη γεώτρησης ΘΗΣΕΑΣ 45% , , ,42 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιάνοιξη γεώτρησης ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ΘΗΣΕΑΣ 45% Αποµόνωση παλαιού αγωγού , , , , , ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β

4 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης περιοχής κλειστού ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β γυµναστηρίου , , , , , ,93 Αποκατασταση ζηµιών αντλιοστασίων , , , ,08 444,49 444,49 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας , ,63 ΣΑΕ 075/ , Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Ηλεκτροδότηση υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας , ,69 ΣΑΕ 075/ , ,69 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Επέκταση δικτύου ύδρευσης.. Ελλοπίας.Θίσβης ,41 ΘΗΣΕΑΣ 20% , , ,32 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Επέκταση δικτύου ύδρευσης.. Ελλοπίας.Θίσβης ΘΗΣΕΑΣ 20% , ,40 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Απαλοτρίωση ιδιωτικής έκτασης για κατασκευή δεξαµενής Αλυκής Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΙΣ Β Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον οικισµό Σαράντι.Ε. Θίσβης , , , ,86 61,41 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον οικισµό Σαράντι Ε. Θίσβης ,61 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Τοποθέτηση υδροµετρητών , , , , ,73 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Επέκταση - Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγ. Βασιλείου κλπ , , , ,45 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Επέκταση δικτύου ύδρευσης Αλυκής Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Προµήθεια και εγκατάσταση εφεδρικής αντλίας ταχιδιυλιστηρίου Αλυκής - Αγ. Νικολάου Προµήθεια συστηµάτων χλωρίωσης πόσιµου νερού Προµήθεια φορητων συσκευων µετρήσεων πόσιµου 1.70 νερού Προµήθεια και εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήµατος 2.00 δικτύου ύδρευσης οικισµού Αλυκής Προµήθεια και εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήµατος δικτύου ύδρευσης οικισµού Αλυκής Προµήθεια υλικών βελτίωσης αγωγού ύδρευσης Αλυκής και Αγ. Νικολάου.Ε. Θίσβης Προµήθεια υλικών βελτίωσης αγωγού ύδρευσης Αλυκής και Αγ. Νικολάου.Ε. Θίσβης Αντικατάσταση αγωγού υπερχείλισης δεξαµενής ύδρευσης Βαγίων Σ Π ΟΙΚ ΘΙΣ Β Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Π ΟΙΚ ΘΙΣ Α Σ Π ΟΙΚ ΘΙΣ Α Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ν Π ΟΙΚ ΘΙΣ Β Ν Π ΟΙΚ ΘΙΣ Β Ν Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Κατασκευή αποχετευτικού οµβρίων οδού Παλαµά , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισµού και δικτύων αποχέτευσης ήµου Πλαταιών , ,00 ΣΑΜΠ 056/ , , ,00 Σ Μ ΤΥ ΠΛ Α Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισµού και δικτύων αποχέτευσης ήµου Πλαταιών , Σ Μ ΤΥ ΠΛ Α Συντήρηση αποχετευτικού αγωγού οµβρίων , , , , , ,46 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Αποκατάσταση αγωγού οµβρίων , , , , , ,26 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Αποκατάσταση αγωγού οµβρίων ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , ,84 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Αποκατάσταση αγωγού οµβρίων ΘΗΣΕΑΣ 45% ,22 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιευθέτηση κυκλοφορίας απορροής υδάτων , , , , ,34 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Απορροή οµβρίων στον Οικισµό Σαράντι ,67 ΘΗΣΕΑΣ 35% Προδρόµου (νύν Χωστίων).Θίσβης , , , ,77 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Απορροή οµβρίων στον Οικισµό Σαράντι Προδρόµου (νύν Χωστίων).Θίσβης ΘΗΣΕΑΣ 35% ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Απορροή οµβρίων στον Οικισµό Σαράντι Προδρόµου (νύν Χωστίων).Θίσβης ΘΗΣΕΑΣ 35% 9.041,50 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α

5 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ Απορροή οµβρίων στο.. οµβραίνας στον Οικισµό Αγ. Νικολάου. Θίσβης Απορροή οµβρίων στο.. οµβραίνας στον Οικισµό Αγ. Νικολάου. Θίσβης Σύνταξη µηκοτοµών αγωγών λυµάτων οικισµού Βαγίων ήµου Θηβαίων 4Η ΟΠΟΠ , ,89 ΘΗΣΕΑΣ 35% , , ,19 Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α ΘΗΣΕΑΣ 35% ,00 Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α , ΥΛ Μ ΤΥ ΒΑΓ Α Μελέτη Αναβάθµισης-επέκτασης του βιολογικού καθαρισµού του ήµου Βαγίων 7.616, , , ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισµού.Ε. Πλαταιών ήµου Θηβαίων Σ ΑΑ ΟΙΚ ΠΛ Β Κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων Ξηρονοµής Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων Ξηρονοµής (από ηµοτικό σχολείο µέχρι καφενείο) Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Προµήθεια κάδων απορριµάτων Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Γ Προµήθεια κάδων απορριµάτων Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Γ Προµήθεια µικρών απορριµµατοδεκτών Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων ,50 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ,20 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 9.049,95 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΑ , ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Γ Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων , , , , ,00 Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΑ 5.756, ,40 Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Προµήθεια πολυεστερικών σάκων απορριµµάτων Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Σύµβουλος διαχείρισης για το έργο : «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας 2 ης.ε Ν. Βοιωτίας και έργα ,00 ΣΑ 056/ , , , ,00 ΥΛ ΤΥ ΤΥ ΘΗΒ Α αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α Σύµβουλος διαχείρισης για το έργο : «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας 2 ης Ε Ν. Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α ΣΑ 056/ ,50 ΥΛ ΤΥ ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ 2 ης Ε Ν.Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α Κατασκευή ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ 2 ης Ε Ν.Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α , ,97 ΣΑ 056/ , ,49 0, ,08 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ΣΑ 056/ ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ 2 ης Ε Ν.Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάµενου Χ Α /11 ΣΑ 056/ ,47 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Αποκατάσταση τριών ΧΑ Α.Ε. Θίσβης ήµου , , Θηβαίων ΣΑΕ 075/ , , ,10 Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Βελτίωση δηµοτικών οδών ήµου Θηβαίων 2012 (.Ε Θήβας) , , , ,81 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Προµήθεια υλικών διαγράµµισης οδικού δικτύου Ν Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Ολοκλήρωση οδοποιίας Αµπελοχωρίου , , , , ,92 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Κατασκευή οδού Μαυροµµατόπουλου Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων οδών προέκταση Αγ. Αθανασίου, Μακαρίου και ιρκαίου , , ,75 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Κατασκευή πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων οδών προέκταση Αγ. Αθανασίου, Μακαρίου και ιρκαίου , ,75 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτίωση δηµοτικών οδών , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Επισκευή τµηµάτων οδού Μακαρίου , , , , ,42 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β

6 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ Κατασκευή πεζοδροµίων - οδών στο Πυρί και τον Συνοικισµό Κατασκευή πεζοδροµίων - οδών στο Πυρί και τον Συνοικισµό Κατασκευή πεζοδροµίων - οδών στο Πυρί και τον Συνοικισµό 4Η ΟΠΟΠ ,77 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , ,16 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ,61 47,61 47,61 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ΘΗΣΕΑΣ 45% ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Άρση επιχώµατος οδού Εκάβης Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτίωση διαφόρων δηµοτικών οδών , , , , , ,25 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Μελέτη βελτίωσης της υτικής παρακαµπτηρίου και των κόµβων της Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Β Κατασκευή κρασπεδόρειθρων.. Καπαρελλίου , , , ,19 151,19 1,00 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β ηµοτική Οδοποιία.. Καπαρελλίου , , , , ,47 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Β ηµοτική οδοποιία , , , , , ,25 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β ηµοτική οδοποιία , ,63 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , , ,50 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ηµοτική οδοποιία ΘΗΣΕΑΣ 45% , ,58 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Τοίχος αντιστήριξης -διπλάτυνση πλακόστρωση Β.Α , εισόδου.. οµβραίνας 82,46 82,46 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ασφαλτόστρωση δηµοτικών δρόµων.. οµβραίνας , , , ,91 393,09 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ασφαλτόστρωση δηµοτικών δρόµων.. οµβραίνας ,09 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Τσιµεντόστρωση στο.. Χωστίων. Θίσβης , , , , ,97 366,66 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ασφαλτόστρωση στα ηµοτικά ιαµερίσµατα ήµου Θίσβης , , ,77 694, ,44 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ασφαλτόστρωση στα ηµοτικά ιαµερίσµατα ήµου Θίσβης Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ,33 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Βελτίωση εσωτερικής Οδοποιίας.. οµβραίνας-αγ Νικολάου. Θίσβης ,92 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , ,81 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Προµήθεια πινακίδων ΚΟΚ, κολωνάκια κλπ για τις ανάγκες του ήµου 890, ,50 890,50 890,50 890,50 Σ Π ΟΙΚ ΘΙΣ Β Απαλοτρίωση ακινήτου ιδ/σίας ΣΟ Υ στον Οικισµό Αλυκής για την κατσκευή ηµοτικού δρόµου Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΙΣ Β ηµοτική Οδοποιία Καπαρελλίου 7.040, , , ,33 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Προµήθεια πινακίδων σήµανσης στην.ε Θήβας Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Κατασκευή οδού σύνδεσης τοπικών κοινοτήτων Λεύκτρων Καπαρελλίου , ,92 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β Ολοκλήρωση υπάρχοντος τοίχου στην είσοδο της όµβραινας Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του ήµου Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Β Προµήθεια εξοπλισµου οδικής ασφάλειας , , ,25 Σ Π ΟΙΚ ΣΚΘ Β Βελτίωση δηµοτικών οδών ήµου Θηβαίων Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,63 Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Β Βελτίωση δηµοτικών οδών ήµου Θηβαίων , Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Β Κατασκευή κόµβων επι της οδού ιρκαίου Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Ασφαλτόστρωση οδού Καλαµακίου , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Β Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις Θήβας Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Β Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις δεξαµενές ύδρευσης , , , ,00 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας , ΣΑΕ 061/ ,03 Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Α

7 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση καταστήµατος δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση καταστήµατος δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων Μελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης του παλαιού ηµαρχείου Θήβας Μελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης του παλαιού ηµαρχείου Θήβας Μελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης καταστήµατος της ηµοτικής Αγοράς του ήµου Θηβαίων Μελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης καταστήµατος της ηµοτικής Αγοράς του ήµου Θηβαίων Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης-Ενεργειακή επιθεώρηση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης-Ενεργειακή επιθεώρηση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας 4Η ΟΠΟΠ , , Σ Ε ΤΥ ΣΚΘ Α ΣΑΕ 061/ ,51 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α , , Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ΣΑΕ 061/ Σ Μ ΤΥ ΣΚΘ Α Σ Μ ΤΥ ΣΚΘ Α ΣΑΕ 061/ Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α Σ Μ ΤΥ ΘΗΒ Α ΣΑΕ 061/ Σ Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Σ Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης-Ενεργειακή επιθεώρηση καταστήµατος δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης-Ενεργειακή επιθεώρηση καταστήµατος δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων Πλακοστρώση αύλειου χώρυ αγροτικού ιατρείου.. Λουτουφίου Αποπεράτωση κτιρίου αγροτικού ιατρείου (Εξοπλισµός, θέρµανση, κλιµατισµός) Αποπεράτωση - κατασκευή αγροτικού ιατρείου.. Ελλοπίας ΣΑΕ 061/8 70 Σ Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Σ Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Σ Ε ΤΥ ΠΛ Β Σ Π ΟΙΚ ΠΛ Β , , , , , Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Θηβαίων Φάση Ι - Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προµήθεια απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού , ,67 ΣΑΕ 455/ , , ,82 430,50 ΥΛ Ε ΤΥ ΣΚΘ Α Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Θηβαίων Φάση Ι - Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προµήθεια απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού ΣΑΕ 455/ ,32 ΥΛ Ε ΤΥ ΣΚΘ Α Βελτίωση - αναβάθµιση του 2ου Γυµνασίου-Λυκείου , ,84 ΣΑΕ 047/ , , , ,74 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Θήβας ιαµόρφωση αυλής Γυµνασίου , ,37 ΥΠΠ Μ&Θ , , ,40 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιαµόρφωση αυλής Γυµνασίου ΥΠΠ Μ&Θ ,62 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ιαµόρφωση αυλής Γυµνασίου , , ,37 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Προµήθεια δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόµενης ,80 ΣΑΕ 048/ , ,80 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Α προκατασκευής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

8 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ Προµήθεια δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών Ολοκλήρωση βελτίωσης -αναβάθµισης του 2ου Γυµνασίου Λυκειου Θήβας Απόκτηση ακινήτου για νηπιαγωγείο στο ΟΤ 217 ιδιοκτησίας Παν. Τσεβά ιαµόρφωση αύλειου χώρου ηµοτικού σχολείου Θίσβης Η ΟΠΟΠ ΣΑΕ 048/ ,80 ΥΛ Π ΟΙΚ ΘΗΒ Α ΣΑΕ 047/ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Σ ΑΑ ΟΙΚ ΘΗΒ Β Σ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Περίφραξη 1ου νηπιαγωγείου Θήβας Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Αναπαλαιωση ελαιοτριβείου , ,57 ΘΗΣΕΑΣ 35% , , , ,11 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Αναπαλαιωση ελαιοτριβείου ΘΗΣΕΑΣ 35% , Αναπαλαιωση ελαιοτριβείου ΘΗΣΕΑΣ 45% 8.955, ,74 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Μελέτη ανάπλασης παλαιού ελαιοτριβείου Θίσβης Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Προµήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσµου ,49 ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΑ 4.997, , ,49 ΥΛ Π ΟΙΚ ΠΛ Α Προµήθεια Χριστουγεννιάτικου δένδρων 2.619, , , ,00 ΥΛ Π ΟΙΚ ΒΑΓ Α Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγία Τριάδα , , , , , Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Εργασίες υγροµόνωσης κερκίδας στο δηµοτικό στάδιο , ,67 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Εργασίες υγροµόνωσης κερκίδας στο δηµοτικό στάδιο Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.. Αµπελοχωρίου Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.. Αµπελοχωρίου Ανάπλαση και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου ηµοτικού Γυµναστηρίου Θηβών Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου στα Τ.. Μουρικίου & Υπάτου ήµου Θηβαίων Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου στα Τ.. Μουρικίου & Υπάτου ήµου Θηβαίων , , , , ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β ,56 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β ΣΑΕ , , , Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α , ,92 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , ,52 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ΘΗΣΕΑΣ 45% ,52 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Μελέτη βελτίωσης γηπέδου µπάσκετ Βαγίων Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΒΑΓ Β Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Ξηρονοµής. Θίσβης ,99 ΘΗΣΕΑΣ 45% , , , ,00 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο..προδρόµου. Θίσβης ,61 ΘΗΣΕΑΣ 45% , ,01 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Προδρόµου. Θίσβης Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Προδρόµου. Θίσβης Μελέτη βελτίωσης γηπέδου ποδοσφαίρου Ελλοπίας ΘΗΣΕΑΣ 45% , ,01 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Α 9.553, , ,61 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΙΣ Β Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Καπαρελλιου , , , , , ,00 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Α Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο.. Καπαρελλιου ,26 Σ Ε ΤΥ ΠΛ Α Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.. Λεύκτρων ,92 ΣΑ , , ,17 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.. Λεύκτρων ,75 ΥΛ Ε ΤΥ ΠΛ Α ΣΑ 166 Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Θήβας Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Θήβας Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Πλαταιών Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,23 50 Ν Ε ΤΥ ΠΛ Β Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Βαγίων Ν Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.ε. Θίσβης Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ν Ε ΤΥ ΘΙΣ Β

9 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Προµήθεια πάνελ για το κλειστό Γυµναστήριο Θήβας Ν Π ΟΙΚ ΘΗΒ Β Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών.ε. Θήβας , ,04 Ν Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών.ε. Θήβας Ν Υ ΟΙΚ ΘΗΒ Α Βελτιώσεις αγροτικών οδών ήµου Θηβαίων 2013 (.Ε. Θήβας) ,86 Ν Ε ΤΥ ΘΗΒ Α Αγροτική Οδοποιία Υπάτου (2004) , , , ,54 325,54 50 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Β Συµπληρωµατικές εργασίες του έργου "Αγροτική οδοποιία Μουρικίου 2004" Συµπληρωµατικές εργασίες του έργου "Αγροτική οδοποιία Μουρικίου 2004" Εγγειοβελτιωτικά έργα στην περιοχή Καζί στο Πυρί Θήβας "Αγροτική Οδοποιία.. Πλαταιών" "Αγροτική Οδοποιία.. Πλαταιών" "Αγροτική Οδοποιία.. Μελισσοχωρίου" "Αγροτική Οδοποιία.. Μελισσοχωρίου" Εκπόνηση µελέτηςσυγκοινωνιακού έργου µε τίτλο "Αγροτική Οδοποιία.. Λουτουφίου" Εκπόνηση µελέτηςσυγκοινωνιακού έργου µε τίτλο "Αγροτική Οδοποιία.. Λουτουφίου" "Αγροτική Οδοποιία.. Λευκτρών " "Αγροτική Οδοποιία.. Λευκτρών " "Αγροτική Οδοποιία.. Καπαρελλίου" "Αγροτική Οδοποιία.. Καπαρελλίου" 7.829, ,61 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7.829, , ,67 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α ,20 ΥΛ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α , ,71 ΥΠΑΑ&Τ , , , ,66 Σ Ε ΤΥ ΘΗΒ Α , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β , , , ,40 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Ε Πλαταιών , Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Ε Πλαταιών ,00 ΥΛ Μ ΤΥ ΠΛ Β ,84 Ν Υ ΟΙΚ ΠΛ Β Ν Υ ΟΙΚ ΠΛ Β Αγροτική οδοποιία , , , , , ,57 Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Κατασκευή οδού προς Μωρόκαµπο και Κατεβασιά ,81 ΥΠΑΑ&Τ , ,21 0,04 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Κατασκευή οδού προς Μωρόκαµπο και Κατεβασιά , , ,80 ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α ΥΛ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α Κατασκευή οδού προς Μωρόκαµπο και Κατεβασιά , ,80 Μελέτη κατασκευής γέφυρας Σουργιώνας Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΒΑΓ Α Κατασκευή γέφυρας Σουργιώνας Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Β Κατασκευή γέφυρας Σουργιώνας ΥΠ.ΕΣ./ΠΠ Σ Ε ΤΥ ΒΑΓ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 Γούρνες, Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΓΕΝΙΚΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011-2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Συγκεντρωτικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΕΚ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332733 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 2009 ΦΟΡΕΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πληθυσμός : 55.983 Περιοχές : Πειραϊκή, Καλλίπολη, Χατζηκυριάκειο, Άγιος Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα!

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 πορεία ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Η Κόρινθος αλλάζει όψη! Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν όλα έτοιµα στο πρώτο κουδούνι

Ήταν όλα έτοιµα στο πρώτο κουδούνι Οι νέοι αντιδήµαρχοι στο δήµο Θέρµης Με απόφαση του δηµάρχου Θέρµης Θεόδωρου Παπαδόπουλου ορίστηκαν οι. Βογιατζής, Π. Χρυσοχόου, Σ. Αποστόλου, Α. Τσολάκης, Β. Μουστάκας και Θ. Γκουστίλης νέοι αντιδήµαρχοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα