ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσιο ελτίο 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσιο ελτίο 2004"

Transcript

1 Ετήσιο ελτίο 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ.Σ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Της ΜΕΤΚΑ Α.Ε Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένα Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Του Οµίλου ΜΕΤΚΑ Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Υπεύθυνους Σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φορολογικός Έλεγχος ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ηµόσιες Προσφορές Εξαγορές Και Συµµετοχές Στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιριών Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου Παρεχόµενες Υπηρεσίες και Προσφερόµενα Προϊόντα Τάσεις Κλάδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΚΑ Α.Ε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις Και Εµπράγµατες Ασφάλειες Κτιριακές Εγκαταστάσεις...18 Ετήσιο ελτίο Μηχανολογικός Εξοπλισµός Τεχνικές Εγκαταστάσεις Επενδύσεις Επενδυτική Πολιτική Κυριότερα Γεγονότα Κατά Το 2004 Ανάπτυξη Νέων ραστηριοτήτων Ενεργειακά Έργα Έργα Υποδοµής Έργα Άµυνας

3 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών Του.Σ. Και Των Κύριων Μετόχων Στη Μετοχική Σύνθεση Και στο ιοικητικό Συµβούλιο Άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα της ΜΕΤΚΑ Α.Ε Ανθρώπινο υναµικό ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων ΜΕΤΚΑ Α.Ε Ανάλυση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 και Προτεινόµενη ιανοµή Καθαρών Κερδών Σχολιασµός Παρατηρήσεων Ορκωτών Λογιστών Κατάσταση Ταµιακών Ροών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ Α. Ε Αρχές Ενοποίησης Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ανάλυση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 και Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένες Ταµιακές Ροές ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΚΑ Α. Ε Θυγατρικές Εταιρίες ιεταιρικές Συναλλαγές ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Κέρδη Ανά Μετοχή Πορεία Της Μετοχής Μερισµατική Πολιτική ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Προοπτικές της Εταιρίας Προβλέψεις Για Την Τρέχουσα Χρήση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό Μέλος) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ Μέλος & Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Μέλος & Γενικός ιευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μέλος ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Μέλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) Ετήσιο ελτίο 2004 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Μέλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) 4

5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ. Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι Μέτοχοι, Το έτος 2004 απετέλεσε για τη ΜΕΤΚΑ τη χρονιά των υψηλότερων επιδόσεων σε όλα τα επίπεδα από συστάσεως της Εταιρίας. Το έτος 2005 προδιαγράφεται ως χρονιά φυσιολογικής µεταολυµπιακής κάµψης της αγοράς. Αντιθέτως, για τη ΜΕΤΚΑ το 2005 προδιαγράφεται ως η νέα καλύτερη χρονιά στα 43 χρόνια της λειτουργίας της. Αξίζουν για µία ακόµη φορά συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζοµένους. Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος 5

6 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Βασικά Μεγέθη και είκτες Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων εκατ. 28,91 92,69 95,51 98,81 94,15 100,81 107,5 Μεταβολές (1998=100) (100) (321) (330) (342) (326) (349) (372) Σύνολο απασχολουµένων κεφαλαίων εκατ. 47,21 122,11 128,11 145,46 129,82 151,52 196,98 Μεταβολές (1998=100) (100) (259) (271) (308) (275) (321) (417) Πάγιο ενεργητικό (προ αποσβέσεων) εκατ. 40,26 47,79 79,42 85,88 90,02 89,19 97,9 Μεταβολές (1998=100) (100) (119) (197) (213) (224) (222) (243) Αποσβεσθέν πάγιο ενεργητικό εκατ. 28, ,34 32,85 33,84 34,50 35,68 Μεταβολές (1998=100) (100) (104) (109) (114) (117) (120) (124) Μικτά κέρδη πλέον άλλα έσοδα εκµετάλλευσης εκατ. 4,65 8,92 10,18 19,28 21,5 23,94 27,68 Μεταβολές (1998=100) (100) (192) (219) (415) (462) (515) (595) Καθαρά κέρδη ( προς διανοµή) εκατ. 2,12 3,94 6,22 8,08 10,84 11,20 14,30 Μεταβολές (1998=100) (100) (186) (293) (381) (511) (528) (675) Μερίσµατα χρήσεως εκατ. 0,76 3,05 4,57 5,19 8,31 8,31 10,39 Μεταβολές (1998=100) (100) (401) (601) (683) (1093) (1093) (1367) Βαθµός παγιοποιήσεως ιδίων κεφαλαίων 39% 19% 50% 54% 60% 54% 58% (σχέση = αναπόσβεστο πάγιο / ίδια κεφάλαια) Αναλογία ιδίων κεφαλαίων Προς ξένα κεφάλαια 158% 315% 293% 212% 264% 199% 120% Κυκλοφοριακή ρευστότητα 1,97 3,61 2,3 1,95 2,01 1,89 1,42 (σχέση = κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρ. υποχρεώσεις) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 11% 6% 10% 14% 16% 17% 19% (σχέση = καθ. κέρδη/ίδια κεφάλαια) Αποδοτικότητα συνόλου απασχολ, Κεφαλαίων 4,49% 2,90% 2,20% 4,81% 6,67% 6,01% 7,26% (σχέση = Κέρδη προς διάθεση µείον χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα /σύνολο απασχολ. Κεφαλ.) Ετήσιο ελτίο

7 1.2 Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Η αναµόρφωση των κερδών έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της Εγκυκλίου αρ. 10 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (παρ. 13) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν Η Εταιρία, κάνοντας επίκληση του άρθρου 42α, παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20, αποτίµησε τις συµµετοχές της στην αξία κτήσης (κατά παρέκκλιση του άρθρου 43, παρ. 6), δεδοµένου ότι αφορούν στρατηγικές επενδύσεις µακροχρόνιου χαρακτήρα, που σχετίζονται έµµεσα µε την ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων του Οµίλου και συµβάλλουν θετικά στα οικονοµικά αποτελέσµατά του. Εάν ακολουθούσαµε τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών (οι οποίες αφορούν αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων), θα είχαµε τις εξής διαφοροποιήσεις στον ισολογισµό της : α. Το κονδύλι του παθητικού Β1 «Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υ- πηρεσία» διαµορφώνεται σε ,94 ( , ,00). β. Το κονδύλι του παθητικού «Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» αναµορφώνεται ως εξής: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,54 Μείον: - Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Παρατήρηση Νο 4) ,00 - Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (Παρατήρηση Νο 2) ,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (µετά την αναµόρφωση σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις 2 και 4) , γ. Το κονδύλι της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως «ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων» αναµορφώνεται ως εξής: ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ,41 Πλέον: Αποσβέσεις ζηµιών (αφορούν τη χρήση 2000) από υποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιριών Εσωτερικού που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης 2004 και έχουν ήδη επηρεάσει τα Ίδια κεφάλαια (παρατήρηση Νο 1) ,00 Πλέον: Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων (αναστροφή πρόβλεψης υποτίµησης χρεογράφων παρατήρηση Νο 3 ) , ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (µετά την αναµόρφωση σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις 1& 3) ,

8 1.3 Ενοποιηµένα συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Βασικά Μεγέθη και είκτες Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων εκατ. 28,58 92,59 95,47 100,25 90,07 112,51 123,50 Μεταβολές (1998=100) (100) (324) (334) (351) (315) (394) (432) Σύνολον απασχολουµένων κεφαλαίων εκατ. 46,47 124,54 135,82 149,37 125,56 164,62 212,15 Μεταβολές (1998=100) (100) (268) (292) (321) (270) (354) (457) Πάγιο ενεργητικό (προ αποσβέσεων) εκατ. 43,09 50,68 63,69 69,95 71,41 90,75 100,47 Μεταβολές (1998=100) (100) (118) (148) (162) (166) (211) (233) Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού εκατ. 32,89 34,14 38,60 40,96 42,59 48,22 50,92 Μεταβολές (1998=100) (100) (104) (117) (125) (129) (147) (155) Μικτά κέρδη πλέον άλλα έσοδα εκµετάλλευσης εκατ. 4,95 9,70 19,85 27,85 26,45 31,50 37,28 Μεταβολές (1998=100) (100) (196) (401) (563) (534) (636) (753) Καθαρά κέρδη ( προς διανοµή) εκατ. 2,18 4,18 9,83 11,47 12,32 8,48 13,26 Μεταβολές (1998=100) (100) (192) (451) (526) (565) (389) (608) Μερίσµατα χρήσεως εκατ. 0,76 3,05 4,57 5,19 8,31 8,31 10,39 Μεταβολές (1998=100) (100) (401) (601) (683) (1093) (1093) (1367) Βαθµός παγιοποιήσεως ιδίων κεφαλαίων 36% 18% 26% 29% 32% 38% 40% (σχέση = αναπόσβεστο πάγιο / ίδια κεφάλαια) Αναλογία ιδίων κεφαλαίων Προς ξένα κεφάλαια 160% 290% 237% 204% 254% 216% 139% Κυκλοφοριακή ρευστότητα 2,05 3,45 2,61 2,43 2,66 2,33 1,76 (σχέση = κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρ. υποχρεώσεις) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 11% 7% 19% 20% 17% 17% 20% (σχέση = καθ. κέρδη/ίδια κεφάλαια) Αποδοτικότητα συνόλου απασχολ. Κεφαλαίων 4,62% 3,09% 3,90% 7,15% 9,25% 4,34% 6,25% (σχέση = Κέρδη προς διάθεση µείον χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα /σύνολο απασχολ. Κεφαλ.) 1.4 Ενοποιηµένα Συνοπτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Όµιλος ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει και εκτελεί ένα εκτενές πρόγραµµα µε στόχο την πλήρη υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) από την 01/01/2005, από όλες τις εταιρείες του Οµίλου. Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, περιλαµβάνει τις ακόλουθες βασικές εργασίες: Ετήσιο ελτίο 2004 εκπαίδευση του προσωπικού του Οµίλου, µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου µε βάση τα ΛΠ αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Οµίλου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η οµαλή µετάβαση στα νέα Πρότυπα, και ανάπτυξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος που θα επιτρέπει την άµεση κατάρτιση αξιόπιστης οικονοµικής πληροφόρησης. Οι πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις εναρµονισµένες µε τα ΠΧΠ θα καταρτιστούν για την χρήση Σύµφωνα µε το IFRS 1 «Πρώτη υιοθέτηση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων» οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2005 θα παρουσιάζουν συγκριτική πληροφόρηση και για την προηγούµενη χρήση. Ως συνέπεια των προαναφερθέντων έχει ήδη καταρτιστεί ισολογισµός έναρξης ΠΧΠ µε ηµεροµηνία 1/1/2004, καθώς, ισολογισµός και κατάσταση αποτελεσµάτων για την χρήση

9 Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται τα βασικά µεγέθη των Proforma ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου µε βάση τα ΠΧΠ για τη χρήση 2004, τα οποία έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΠ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ποσά σε χιλ. ) Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ακινητοποιήσεις Υπεραξία Επιχειρήσεων 0 0 Λοιπά Μακροπρόθεσµα Στοιχεία Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ιαθέσιµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής ικαιώµατα Μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 0 0 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2004 µε IFRS (Ποσά σε Χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτό κέρδος Λειτουργικά Έσοδα Λειτουργικά Έξοδα Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα 4 Κέρδος Προ φόρων Κέρδος µετά φόρων Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) η καθαρή θέση του Οµίλου εµφανίζεται σηµαντικά βελτιωµένη σε σχέση µε αυτή που εµφανίζονταν µε βάση τις προηγούµενα ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές. Τα ίδια Κεφάλαια διαµορφώνονται στα 145εκατ. και το Ενεργητικό στα 248εκατ. Σηµαντικά βελτιωµένη εµφανίζεται και η κερδοφορία της χρήσης. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου για τη χρήση 2004, ξεπέρασε τα 173 εκατ. ενώ το µικτό κέρδος ανήλθε σε ποσό 37 εκατ. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη προ φόρων του 2004 διαµορφώθηκαν σε ποσό 29 εκατ. περίπου, τα οποία µετά από φόρους φθάνουν τα 21 εκατ. 9

10 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1 Γενικές Πληροφορίες Η «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η εν λόγω εταιρία ανήκει στο µεταλλουργικό κλάδο και ασχολείται µε την κατασκευή και εφαρµογή σύνθετων µεταλλικών και µηχανολογικών κατασκευών, µε Ενεργειακά Έργα, µε Έργα Υποδοµής, Αµυντικά κ.λπ. Στις 30/11/2004 συγκλήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και αποφασίστηκε η µεταφορά της έδρας της Εταιρίας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, από την 1η Ιανουαρίου Η διάρκεια της Εταιρίας είναι 50ετής και ο σκοπός της, βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού της, είναι: Η βιοµηχανική παραγωγή µεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισµού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασµατουργίας και η εµπορία απάντων τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισµού προϊόντων µηχανουργείου και η εµπορία τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως µηχανουργικών εργασιών. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, µετασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και η εµπορία των προϊόντων των ως άνω εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η εκπόνηση µελετών και η εκτέλεση κατασκευών δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ι- δία δε η εκτέλεση εργασιών συναρµολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρίας παραγοµένων κατασκευών και προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιοµηχανικού εξοπλισµού. Η εµπορική εκµετάλλευση ακινήτων, ήτοι η αγορά - κατασκευή - µίσθωση - πώληση και συναφή δραστηριότητα, ως επίσης και η µίσθωση ή υποµίσθωση κινητού και εµπεπηγµένου µηχανολογικού εξοπλισµού Ειδικότερα όσον αφορά στα ηµόσια Τεχνικά Έργα, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. κατέχει, µετά την επανάκριση των εργοληπτικών πτυχίων που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2003, πτυχίο 6ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (Ηλεκτροµηχανολογικά, Βιοµηχανικά-Ενεργειακά, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Οδοποιία, Λιµενικά κ.λπ). Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού, η Εταιρία µπορεί: να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόµη και µε απόκτηση µετοχών ανώνυµης εταιρίας, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Ετήσιο ελτίο 2004 Το ιδρυτικό Καταστατικό του 1962, Άρθρο 4, διευρύνθηκε και κωδικοποιήθηκε το 1982 και επεκτάθηκε µε τη Γενική Συνέλευση του 2001, ώστε να καλύπτει και έργα Πολιτικού Μηχανικού. Έκτοτε ισχύει µέχρι σήµερα χωρίς άλλες αλλαγές. Οι βασικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία σήµερα µε ιδιαίτερη επιτυχία (σχεδιασµός, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία) είναι οι ακόλουθοι: 10

11 Ενεργειακά Έργα (Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί και Υδροηλεκτρικοί σταθµοί) Αµυντικά προγράµµατα συµπαραγωγής Έργα Υποδοµής (Κτιριακές Υποδοµές Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Ορυχεία-Ταινιόδροµοι, ιυλιστήρια, Λιµενικές Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, µεταφοράς και καθέλκυσης πλοίων, Ανέγερση µεταλλικού φορέα και συστηµάτων στήριξης γεφυρών, Ανέγερση και εκµετάλλευση κτιριακών συγκροτηµάτων). Το αντικείµενο της Εταιρίας εµπίπτει στην κατηγορία «κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών», µε κωδικό (ΣΤΑΚΟ 2003) σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ. 2.2 Ιστορικό Η Εταιρία ιδρύθηκε τo 1962 από τoν Ο.Β.Α. (σήµερα Ε.Τ.Β.Α.) µε σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στον το- µέα µεταλλικών κατασκευών στη χώρα µας. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το Τo 1971 η Εταιρία πέρασε στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οπότε και ξεκινά η αλµατώδης ανάπτυξή της. Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χ. Α. το Το 1980 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. απορρόφησε την αναγνωρισµένη και δυναµική εργοληπτική εταιρία ΤΕΧΝΟΜ ΑΤΕ αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα συναρµολόγησης και ανέγερσης των κατασκευών που βιοµηχανοποιούνται στο εργοστάσιο και εποµένως την ικανότητα αναλήψεως και εκτελέσεως µεγάλων έργων. Το 1989 η Εταιρία αποκτά τη σχεδόν πλήρη κυριότητα (99,98%) της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Κατεργασίας Χάλυβα Α.Ε.» (SERVISTEEL), εργοστάσιο µε µοντέρνο αυτοµατοποιηµένο εξοπλισµό κατάλληλο για την πρώτη φάση βιοµηχανοποίησης των µεταλλικών κατασκευών (δηλαδή για την κοπή, διάτρηση, αµµοβολή). Η Εταιρία συνέχισε σταθερά την εξειδίκευσή της και την τεχνολογική της ανάπτυξη κατασκευάζοντας πρωτοποριακά έργα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέµενης αξίας. Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», µετά από εξάµηνη διαδικασία συγκέντρωσης πλειοψηφικού ποσοστού του µετοχικού της κεφαλαίου, µε την αγορά αρχικά του 11,8% των µετoχών της (Ιούλιος 1998) και την εν συνεχεία διεύρυνσή του σε 27,54% ( εκέµβριος του 1998). Το τίµηµα για τη συγκέντρωση του παραπάνω ποσοστού ανήλθε σε 31,4 εκατ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τυπικά στις αρχές του 1999, µέσω της µεταβίβασης στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επιπλέον ποσοστού 20,6% του µετοχικού κεφαλαίου από τους βασικούς µετόχους έναντι τιµήµατος 27 εκατ. Η εξαγορασθείσα εταιρία αποτελεί το σηµαντικότερο µεταλλοκατασκευαστικό συγκρότηµα στην Ελλάδα µε σηµαντική παρουσία δεκαετιών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Το σηµερινό ανεκτέλεστο των έργων και δραστηριοτήτων της ΜΕΤΚΑ α- νέρχεται σε 600 εκατ. Η ΜΕΤΚΑ απασχολεί συνολικά µε διαφόρων µορφών συµβατική σχέση εργασίας 580 εργαζοµένους, το σύνολο του ενεργητικού της είναι 196,98 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια 107,5 εκατ. 11

12 2.3 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Υπεύθυνους Σύνταξης Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας από τους µετόχους, τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο τηλ (κ. Σαράντoς Χατζάκος Υπεύθυνος Τµήµατος Μετόχων). Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ. αρ.5/204/ (ΦΕΚ 1487/ ) και του Π.. 348/95. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Γεώργιος Μαµµάς, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιοικητικών Υπηρεσιών, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Η- ράκλειο, τηλ Στέφανος Κωστάκης, ιευθυντής Λογιστηρίου, Μυτιλήνης 15 και Εθνικών Αγώνων, Ν. Ιωνία Βόλου, τηλ Αριστοµένης Καλκαβούρας, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων και Marketing, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 2.4 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές, Φορολογικός Έλεγχος Ετήσιο ελτίο 2004 Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που έκλεισαν στις 31/12/2004 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Γιώργος εληγιάννης, κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Τα πιστοποιητικά του ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις , µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να µην έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. 12

13 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1 ηµόσιες Προσφορές Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν έχει υποβληθεί από την Eταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Eταιρίας. 3.2 Εξαγορές και Συµµετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Με δεδοµένη τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ RODAX ΑΤΕΕ και TCB AE και µε στόχο την επίτευξη οικονοµιών κλίµακος, προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε εντός του 2004 η συγχώνευση δι απορροφήσεως της TCB AE από τη RODAX ΑΤΕΕ. Η TCB είχε εµφανίσει αδυναµία τόσο στην ανάπτυξη συνεργιών µε τη ΜΕΤΚΑ και µε τις άλλες εταιρίες του Οµίλου, όσο και στην αυτόνοµη δραστηριοποίηση δεδοµένης και της καθυστερήσεως σηµαντικών αναµενόµενων ε- πενδύσεων στα διυλιστήρια όπου παραδοσιακά εδραστηριοποιείτο. Με τη συγχώνευση αυτή αξιοποιήθηκαν από τη RODAX ATEE τα references και το know-how της TCB Α.Ε., στα πλαίσια του ισχυρού management της RODAX ATEE. 3.3 Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική ε- πίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 13

14 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ 4.1 Γενικά Στοιχεία Κλάδου Η ΜΕΤΚΑ ανήκει στον Κλάδο των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και συγκεκριµένα στον Κλάδο Βιοµηχανικής Παραγωγής, Επεξεργασίας και Μεταποίησης Σιδηρούχων Μετάλλων. Η Εταιρία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον Ενεργειακό τοµέα (κατασκευή Ατµοηλεκτρικών και Υδροηλεκτρικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), στον τοµέα των έργων Υποδοµής (εξοπλισµός ορυχείων, εξειδικευ- µένες και υψηλών απαιτήσεων εργοστασιακές κατασκευές, εργοταξιακές ανεγέρσεις µεγάλων έργων) και στον τοµέα των αµυντικών προγραµµάτων συµπαραγωγής. Η πλέον των 40 ετών εµπειρία σε θέµατα ενέργειας έδωσε στην Εταιρία τη δυνατότητα να κινηθεί δυναµικά στο συγκεκριµένο χώρο. Όσον αφορά στο χώρο των Αµυντικών Εξοπλισµών και ιδιαίτερα της συµπαραγωγής, η ΜΕΤΚΑ κινείται δυναµικά στη συµπαραγωγή αρµάτων µάχης, λοιπών οχηµάτων, φρεγατών, υποβρυχίων, πυραυλικών συστηµάτων PATRIOT. Η Εταιρία βασίζεται ισχυρά στις αρτιότατες εργοστασιακές εγκαταστάσεις της (δύο εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Βόλου και Ν. Ιωνία Βόλου, αντίστοιχα, και στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΚΜΕ στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα) και στην άριστη εµπειρία της. Η ΜΕΤΚΑ, ως µέλος της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», απέκτησε σηµαντικές συνέργιες και οικονοµίες κλίµακας, είτε υπό µορφή ιεθνούς ικτύου Πωλήσεων και Επαφών, είτε σε µείωση κόστους, ιδιαίτερα στην προµήθεια των Α υλών της Εταιρίας. 4.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες και Προσφερόµενα Προϊόντα Χάρη στις συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και εξοπλισµό, η εξέλιξη των δυνατοτήτων της Εταιρίας στο χώρο των µεγάλων ηλεκτροµηχανολογικών έργων υπήρξε ραγδαία. Από τις απλούστερες µεταλλικές κατασκευές (πυλώνες µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας το 1970) πολύ γρήγορα ξεκίνησαν σύνθετες µεταλλικές-µηχανολογικές κατασκευές και έργα, όπως εξοπλισµός ορυχείων (εκσκαφείς, αποθέτες, µύλοι αλέσεως λιγνίτη και ταινιόδροµοι µεταφοράς, εξοπλισµοί λιµένων, βιοµηχανοστάσια µεγάλων µονάδων όπως του Αλουµινίου της Ελλάδος, της ΤΙΤΑΝ και άλλων, λέβητες σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και τα τελευταία χρόνια γεννήτριες και στρόβιλοι υδροηλεκτρικών και θερµοηλεκτρικών µονάδων. Ετήσιο ελτίο 2004 Στην παραπάνω εξέλιξη σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η πολυετής στενή συνεργασία µε µεγάλους οίκους του εξωτερικού (ALSTOM, SIEMENS, ANSALDO, BABCOCK, MAN, GENERAL ELECTRIC, LURGI, VEVEY). Η συνεργασία αυτή που ξεκίνησε από την από κοινού εκτέλεση µεγάλων έργων στη χώρα µας εξελίχθηκε στην από κοινού εκτέλεση έργων στο εξωτερικό, όπως εξοπλισµοί ορυχείων στη Γερµανία, τµήµατα σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ε- νέργειας σε Γερµανία, Βέλγιο, Ελβετία, κατασκευή του µεγαλύτερου γερανού µεταλλευµάτων στην Ολλανδία και επεκτάθηκε µέχρι και στην παροχή αποκλειστικής για την Ελλάδα τεχνογνωσίας σε αντικείµενα υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων. Η Εταιρία παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στους παραπάνω τοµείς υλοποιώντας έργα «µε το κλειδί στο χέρι». Γενικά, η λειτουργία της σχετικής προς τη ΜΕΤΚΑ αγοράς και η διαµόρφωση του ανταγωνισµού χαρακτηρίζονται από: τη διεθνοποίηση των αγορών και τις παρατηρούµενες συγχωνεύσεις, την ανάθεση πακέτων-λύσεων αποτελουµένων από µελέτη / προµήθεια υλικού / κατασκευή-ανέγερση, έµφαση στον έλεγχο και στη διασφάλιση της ποιότητας. 14

15 Ο ανταγωνισµός διαφοροποιείται αναλόγως του κλάδου και της αγοράς. Η ΜΕΤΚΑ έχει σε όλους τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται αναµφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα εκεί όπου λόγω της φύσεως του α- ντικειµένου ή των προτεραιοτήτων του πελάτη επικρατούν οι ακόλουθες συνθήκες: οι τεχνολογικές και ποιοτικές απαιτήσεις του έργου είναι υψηλές, απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και προηγούµενη επιτυχής εµπειρία (references), προϋποτίθενται οργανωτικές δοµές κατά τα διεθνή πρότυπα, αξιοπιστία και οικονοµική επιφάνεια του κατασκευαστή, χρειάζεται η ευχέρεια και εµπειρία συνεργασίας µε άλλους ηµεδαπούς και / ή αλλοδαπούς Οίκους. 4.3 Τάσεις Κλάδου Οι στρατηγικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΜΕΤΚΑ είναι οι εξής: Ενεργειακά Έργα (Απελευθέρωση / Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας / Συµπαραγωγή) Έργα υποδοµής (Πετροχηµικά ιυλιστήρια, Εξοπλισµός Ορυχείων, Συστήµατα Στήριξης Γεφυρών, Κτιριακές Υποδοµές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Γερανοί και λοιποί Εξοπλισµοί Λιµένων) Αµυντικά Έργα Ο κλάδος των εξειδικευµένων µεταλλικών κατασκευών ήταν και παραµένει εντάσεως τεχνογνωσίας και βιο- µηχανικού εξοπλισµού. Ο κλάδος των ενεργειακών έργων ο οποίος µονοπωλείτο κατά το παρελθόν από ξένες εταιρίες, έχει σήµερα µεταλλαχθεί µε πολύ αξιόλογη συµµετοχή ελληνικών εταιριών, συµµετοχή η οποία φθάνει στην εκτέλεση του έργου έως και 100% σε ορισµένες περιπτώσεις. Η βιοµηχανική συµπαραγωγή µε συνεργασία ελληνικών βιοµηχανιών ως προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµούς αµυντικών προγραµµάτων αποτελεί θεσµό ο οποίος βοήθησε ουσιαστικά την ελληνική βιοµηχανία τόσο στην απορρόφηση σηµαντικής τεχνογνωσίας όσο και στην υλοποίηση σηµαντικών βιοµηχανικών επενδύσεων. Η ενθάρρυνση ελληνικών εταιριών από πλευράς Υπουργείων ή ΕΚΟ να διεκδικήσουν στα πλαίσια διεθνών διαγωνισµών και, εφ όσον µειοδοτήσουν, να εκτελέσουν σηµαντικά έργα στον τοµέα των υποδοµών, της ε- νέργειας και της άµυνας εστέφθη από σηµαντική επιτυχία τα τελευταία χρόνια και αποτελεί πρόκληση για το µέλλον. Οι προσπάθειες µας, και κατά το 2004, διοχετεύτηκαν αφενός στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρίας στους ήδη υφισταµένους τοµείς και αφετέρου στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την επέκτασή της σε νέους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο Όµιλος ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιήθηκε σηµαντικά κατά το 2004 στον τοµέα ενεργειακών έργων. Η πολυετής ε- µπειρία της ΜΕΤΚΑ και των θυγατρικών της στην κατασκευή και ανέγερση Ατµοηλεκτρικών σταθµών (Αλιβερίου, Καρδιάς Ι & ΙΙ, Καρδιάς ΙΙΙ & ΙV, Αγ. ηµητρίου Ι & ΙΙ, Αγ. ηµητρίου ΙΙΙ & ΙV, Αµυνταίου, Αγ. ηµητρίου V, Λαυρίου, Κοµοτηνής, Φλώρινας, Χανίων και Λινοπεραµάτων) και Υδροηλεκτρικών (Γκιώνας, Αώου, Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Μεσοχώρας, Κρεµαστών) την καθιστά πρωτοπόρο κατασκευαστή και ανεγέρτη σταθµών παραγωγής Η- λεκτρικής Ενέργειας. 15

16 Αυτό φαίνεται από την ανάληψη έργων όπως η Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία της Μονάδας V συνδυασµένου κύκλου, ισχύος 377,66 MW µε καύσιµο φυσικό αέριο, στον ΑΗΣ Λαυρίου. Ακόµα, η εγκατάσταση νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων και η αναβάθµιση των υφιστάµενων για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας στους ΑΗΣ Καρδιάς, Αγ. ηµητρίου και Μεγαλόπολης και η εγκατάσταση της τρίτης Αεριοστροβιλικής Μονάδας στη Ρόδο, είναι έργα που δείχνουν τη δυναµική της Εταιρίας. Είτε ως EPC Contractor είτε ως µέλος σε consortia και οµίλους µε διεθνώς αναγνωρισµένες εταιρίες, βασιζόµενη στο άριστα εκπαιδευµένο επιτελείο των µηχανικών της, η ΜΕΤΚΑ είναι ουσιαστικά η πρώτη και η µοναδική εταιρία, η οποία έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης έργων που µέχρι πρότινος ήταν υπόθεση µεγάλων ξένων οίκων. Η Εταιρία έχει έντονο ενδιαφέρον για συµµετοχή σε επενδύσεις, τόσο στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακά, αιολικά, βιοµάζας-διαχείρισης απορριµµάτων) όσο και στον αναδυόµενο κλάδο της συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αναπτύσσει προς τούτο συγκεκριµένες δραστηριότητες ή διερευνητικές κινήσεις. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η δραστηριοποίηση της ΜΕΤΚΑ στον τοµέα αυτό ξεκίνησε µε την ανάληψη κατασκευής του σκάφους του ΤΟΜΠ «ΛΕΩΝΙ ΑΣ» το έτος Μετά την ανάληψη του management της εταιρίας από τον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, η βιοµηχανική δραστηριοποίηση στον τοµέα αυτό απετέλεσε βασική στρατηγική επιλογή. Προς υλοποίηση της επιλογής αυτής, η ΜΕΤΚΑ α- ξιοποίησε τον σηµαντικό µηχανολογικό εξοπλισµό των δύο εργοστασίων, καθώς και την σηµαντική τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού, ταυτοχρόνως όµως συµπλήρωσε τον εξοπλισµό µε νέα µηχανήµατα αξίας άνω των ενώ επένδυσε και σε νέο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Ως αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών, ήλθε η ανάληψη σηµαντικών έργων και η καταξίωση της ΜΕΤΚΑ στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της κατασκευής αµυντικού εξοπλισµού. Ήδη τα δύο εργοστάσια της ΜΕΤΚΑ στον Βόλο έχουν εξασφαλίσει σηµαντική και υψηλής προστιθέµενης αξίας απασχόληση µέχρι το έτος 2009, ενώ έχουν τεθεί πλέον πολύ ισχυρές βάσεις για περαιτέρω µελλοντική δραστηριοποίηση στον τοµέα αυτό. Η ελληνική αµυντική βιοµηχανία έχει µπει σε τροχιά συνεχούς ανάπτυξης και είναι επιβεβληµένη η συνεχής υ- ποστήριξή της από το κράτος ώστε να καταστεί ένας κλάδος που θα αποφέρει σηµαντικά ωφελήµατα στην οικονοµία και την ασφάλεια της χώρας. Σηµαντικοί συντελεστές που θα συντείνουν προς αυτό το στόχο είναι: Ετήσιο ελτίο 2004 Η αναθεώρηση του Π.. 284/89 (περί προµηθειών των Ε..) ώστε η ελληνική βιοµηχανία να έχει τη δυνατότητα ευρύτερης συµµετοχής σε ανταγωνιστική βάση έναντι των ξένων. Αναθεώρηση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών για Αντισταθµιστικά Οφέλη µε βασικό αντικείµενο τις βιοµηχανικές επιστροφές µε την µορφή της βιοµηχανικής συµµετοχής που είναι το έργο που ανατίθεται στην ελληνική βιοµηχανία (σε αντίθεση µε την παροχή υλικών/υπηρεσιών στις Ε.. που ισχύει σήµερα) Αλλαγή του τρόπου υπολογισµού της ΕΠΑ και υπολογισµός της στην ανοιγµένη τιµή του προµηθευτού µε συντελεστή που θα προτρέπει το εκάστοτε ξένο Οίκο να αναθέτει µεγαλύτερο έργο στην ελληνική βιοµηχανία. ιασφάλιση της ελληνικής συµµετοχής στα εξοπλιστικά προγράµµατα. Έκδοση Μητρώου Ελλήνων Κατασκευαστών. 16

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 1 Ετήσιο Δελτίο 2007 2 Ετήσιο Δελτίο 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Επιστολή του Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα