ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσιο ελτίο 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσιο ελτίο 2004"

Transcript

1 Ετήσιο ελτίο 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ.Σ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Της ΜΕΤΚΑ Α.Ε Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένα Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Του Οµίλου ΜΕΤΚΑ Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Υπεύθυνους Σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φορολογικός Έλεγχος ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ηµόσιες Προσφορές Εξαγορές Και Συµµετοχές Στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιριών Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου Παρεχόµενες Υπηρεσίες και Προσφερόµενα Προϊόντα Τάσεις Κλάδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΚΑ Α.Ε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις Και Εµπράγµατες Ασφάλειες Κτιριακές Εγκαταστάσεις...18 Ετήσιο ελτίο Μηχανολογικός Εξοπλισµός Τεχνικές Εγκαταστάσεις Επενδύσεις Επενδυτική Πολιτική Κυριότερα Γεγονότα Κατά Το 2004 Ανάπτυξη Νέων ραστηριοτήτων Ενεργειακά Έργα Έργα Υποδοµής Έργα Άµυνας

3 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών Του.Σ. Και Των Κύριων Μετόχων Στη Μετοχική Σύνθεση Και στο ιοικητικό Συµβούλιο Άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα της ΜΕΤΚΑ Α.Ε Ανθρώπινο υναµικό ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων ΜΕΤΚΑ Α.Ε Ανάλυση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 και Προτεινόµενη ιανοµή Καθαρών Κερδών Σχολιασµός Παρατηρήσεων Ορκωτών Λογιστών Κατάσταση Ταµιακών Ροών ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ Α. Ε Αρχές Ενοποίησης Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ανάλυση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2004 και Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένες Ταµιακές Ροές ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΚΑ Α. Ε Θυγατρικές Εταιρίες ιεταιρικές Συναλλαγές ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Κέρδη Ανά Μετοχή Πορεία Της Μετοχής Μερισµατική Πολιτική ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Προοπτικές της Εταιρίας Προβλέψεις Για Την Τρέχουσα Χρήση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό Μέλος) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ Μέλος & Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Μέλος & Γενικός ιευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μέλος ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Μέλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) Ετήσιο ελτίο 2004 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Μέλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό) 4

5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ. Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι Μέτοχοι, Το έτος 2004 απετέλεσε για τη ΜΕΤΚΑ τη χρονιά των υψηλότερων επιδόσεων σε όλα τα επίπεδα από συστάσεως της Εταιρίας. Το έτος 2005 προδιαγράφεται ως χρονιά φυσιολογικής µεταολυµπιακής κάµψης της αγοράς. Αντιθέτως, για τη ΜΕΤΚΑ το 2005 προδιαγράφεται ως η νέα καλύτερη χρονιά στα 43 χρόνια της λειτουργίας της. Αξίζουν για µία ακόµη φορά συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζοµένους. Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος 5

6 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Βασικά Μεγέθη και είκτες Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων εκατ. 28,91 92,69 95,51 98,81 94,15 100,81 107,5 Μεταβολές (1998=100) (100) (321) (330) (342) (326) (349) (372) Σύνολο απασχολουµένων κεφαλαίων εκατ. 47,21 122,11 128,11 145,46 129,82 151,52 196,98 Μεταβολές (1998=100) (100) (259) (271) (308) (275) (321) (417) Πάγιο ενεργητικό (προ αποσβέσεων) εκατ. 40,26 47,79 79,42 85,88 90,02 89,19 97,9 Μεταβολές (1998=100) (100) (119) (197) (213) (224) (222) (243) Αποσβεσθέν πάγιο ενεργητικό εκατ. 28, ,34 32,85 33,84 34,50 35,68 Μεταβολές (1998=100) (100) (104) (109) (114) (117) (120) (124) Μικτά κέρδη πλέον άλλα έσοδα εκµετάλλευσης εκατ. 4,65 8,92 10,18 19,28 21,5 23,94 27,68 Μεταβολές (1998=100) (100) (192) (219) (415) (462) (515) (595) Καθαρά κέρδη ( προς διανοµή) εκατ. 2,12 3,94 6,22 8,08 10,84 11,20 14,30 Μεταβολές (1998=100) (100) (186) (293) (381) (511) (528) (675) Μερίσµατα χρήσεως εκατ. 0,76 3,05 4,57 5,19 8,31 8,31 10,39 Μεταβολές (1998=100) (100) (401) (601) (683) (1093) (1093) (1367) Βαθµός παγιοποιήσεως ιδίων κεφαλαίων 39% 19% 50% 54% 60% 54% 58% (σχέση = αναπόσβεστο πάγιο / ίδια κεφάλαια) Αναλογία ιδίων κεφαλαίων Προς ξένα κεφάλαια 158% 315% 293% 212% 264% 199% 120% Κυκλοφοριακή ρευστότητα 1,97 3,61 2,3 1,95 2,01 1,89 1,42 (σχέση = κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρ. υποχρεώσεις) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 11% 6% 10% 14% 16% 17% 19% (σχέση = καθ. κέρδη/ίδια κεφάλαια) Αποδοτικότητα συνόλου απασχολ, Κεφαλαίων 4,49% 2,90% 2,20% 4,81% 6,67% 6,01% 7,26% (σχέση = Κέρδη προς διάθεση µείον χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα /σύνολο απασχολ. Κεφαλ.) Ετήσιο ελτίο

7 1.2 Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Η αναµόρφωση των κερδών έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της Εγκυκλίου αρ. 10 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (παρ. 13) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν Η Εταιρία, κάνοντας επίκληση του άρθρου 42α, παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20, αποτίµησε τις συµµετοχές της στην αξία κτήσης (κατά παρέκκλιση του άρθρου 43, παρ. 6), δεδοµένου ότι αφορούν στρατηγικές επενδύσεις µακροχρόνιου χαρακτήρα, που σχετίζονται έµµεσα µε την ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων του Οµίλου και συµβάλλουν θετικά στα οικονοµικά αποτελέσµατά του. Εάν ακολουθούσαµε τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών (οι οποίες αφορούν αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων), θα είχαµε τις εξής διαφοροποιήσεις στον ισολογισµό της : α. Το κονδύλι του παθητικού Β1 «Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υ- πηρεσία» διαµορφώνεται σε ,94 ( , ,00). β. Το κονδύλι του παθητικού «Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» αναµορφώνεται ως εξής: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,54 Μείον: - Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Παρατήρηση Νο 4) ,00 - Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (Παρατήρηση Νο 2) ,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (µετά την αναµόρφωση σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις 2 και 4) , γ. Το κονδύλι της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως «ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων» αναµορφώνεται ως εξής: ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ,41 Πλέον: Αποσβέσεις ζηµιών (αφορούν τη χρήση 2000) από υποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιριών Εσωτερικού που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης 2004 και έχουν ήδη επηρεάσει τα Ίδια κεφάλαια (παρατήρηση Νο 1) ,00 Πλέον: Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων (αναστροφή πρόβλεψης υποτίµησης χρεογράφων παρατήρηση Νο 3 ) , ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (µετά την αναµόρφωση σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις 1& 3) ,

8 1.3 Ενοποιηµένα συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Βασικά Μεγέθη και είκτες Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων εκατ. 28,58 92,59 95,47 100,25 90,07 112,51 123,50 Μεταβολές (1998=100) (100) (324) (334) (351) (315) (394) (432) Σύνολον απασχολουµένων κεφαλαίων εκατ. 46,47 124,54 135,82 149,37 125,56 164,62 212,15 Μεταβολές (1998=100) (100) (268) (292) (321) (270) (354) (457) Πάγιο ενεργητικό (προ αποσβέσεων) εκατ. 43,09 50,68 63,69 69,95 71,41 90,75 100,47 Μεταβολές (1998=100) (100) (118) (148) (162) (166) (211) (233) Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού εκατ. 32,89 34,14 38,60 40,96 42,59 48,22 50,92 Μεταβολές (1998=100) (100) (104) (117) (125) (129) (147) (155) Μικτά κέρδη πλέον άλλα έσοδα εκµετάλλευσης εκατ. 4,95 9,70 19,85 27,85 26,45 31,50 37,28 Μεταβολές (1998=100) (100) (196) (401) (563) (534) (636) (753) Καθαρά κέρδη ( προς διανοµή) εκατ. 2,18 4,18 9,83 11,47 12,32 8,48 13,26 Μεταβολές (1998=100) (100) (192) (451) (526) (565) (389) (608) Μερίσµατα χρήσεως εκατ. 0,76 3,05 4,57 5,19 8,31 8,31 10,39 Μεταβολές (1998=100) (100) (401) (601) (683) (1093) (1093) (1367) Βαθµός παγιοποιήσεως ιδίων κεφαλαίων 36% 18% 26% 29% 32% 38% 40% (σχέση = αναπόσβεστο πάγιο / ίδια κεφάλαια) Αναλογία ιδίων κεφαλαίων Προς ξένα κεφάλαια 160% 290% 237% 204% 254% 216% 139% Κυκλοφοριακή ρευστότητα 2,05 3,45 2,61 2,43 2,66 2,33 1,76 (σχέση = κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρ. υποχρεώσεις) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 11% 7% 19% 20% 17% 17% 20% (σχέση = καθ. κέρδη/ίδια κεφάλαια) Αποδοτικότητα συνόλου απασχολ. Κεφαλαίων 4,62% 3,09% 3,90% 7,15% 9,25% 4,34% 6,25% (σχέση = Κέρδη προς διάθεση µείον χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα /σύνολο απασχολ. Κεφαλ.) 1.4 Ενοποιηµένα Συνοπτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Όµιλος ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει και εκτελεί ένα εκτενές πρόγραµµα µε στόχο την πλήρη υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) από την 01/01/2005, από όλες τις εταιρείες του Οµίλου. Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, περιλαµβάνει τις ακόλουθες βασικές εργασίες: Ετήσιο ελτίο 2004 εκπαίδευση του προσωπικού του Οµίλου, µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου µε βάση τα ΛΠ αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Οµίλου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η οµαλή µετάβαση στα νέα Πρότυπα, και ανάπτυξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος που θα επιτρέπει την άµεση κατάρτιση αξιόπιστης οικονοµικής πληροφόρησης. Οι πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις εναρµονισµένες µε τα ΠΧΠ θα καταρτιστούν για την χρήση Σύµφωνα µε το IFRS 1 «Πρώτη υιοθέτηση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων» οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2005 θα παρουσιάζουν συγκριτική πληροφόρηση και για την προηγούµενη χρήση. Ως συνέπεια των προαναφερθέντων έχει ήδη καταρτιστεί ισολογισµός έναρξης ΠΧΠ µε ηµεροµηνία 1/1/2004, καθώς, ισολογισµός και κατάσταση αποτελεσµάτων για την χρήση

9 Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται τα βασικά µεγέθη των Proforma ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου µε βάση τα ΠΧΠ για τη χρήση 2004, τα οποία έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΠ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ποσά σε χιλ. ) Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ακινητοποιήσεις Υπεραξία Επιχειρήσεων 0 0 Λοιπά Μακροπρόθεσµα Στοιχεία Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ιαθέσιµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής ικαιώµατα Μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 0 0 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2004 µε IFRS (Ποσά σε Χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτό κέρδος Λειτουργικά Έσοδα Λειτουργικά Έξοδα Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα 4 Κέρδος Προ φόρων Κέρδος µετά φόρων Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) η καθαρή θέση του Οµίλου εµφανίζεται σηµαντικά βελτιωµένη σε σχέση µε αυτή που εµφανίζονταν µε βάση τις προηγούµενα ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές. Τα ίδια Κεφάλαια διαµορφώνονται στα 145εκατ. και το Ενεργητικό στα 248εκατ. Σηµαντικά βελτιωµένη εµφανίζεται και η κερδοφορία της χρήσης. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου για τη χρήση 2004, ξεπέρασε τα 173 εκατ. ενώ το µικτό κέρδος ανήλθε σε ποσό 37 εκατ. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη προ φόρων του 2004 διαµορφώθηκαν σε ποσό 29 εκατ. περίπου, τα οποία µετά από φόρους φθάνουν τα 21 εκατ. 9

10 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1 Γενικές Πληροφορίες Η «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η εν λόγω εταιρία ανήκει στο µεταλλουργικό κλάδο και ασχολείται µε την κατασκευή και εφαρµογή σύνθετων µεταλλικών και µηχανολογικών κατασκευών, µε Ενεργειακά Έργα, µε Έργα Υποδοµής, Αµυντικά κ.λπ. Στις 30/11/2004 συγκλήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και αποφασίστηκε η µεταφορά της έδρας της Εταιρίας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, από την 1η Ιανουαρίου Η διάρκεια της Εταιρίας είναι 50ετής και ο σκοπός της, βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού της, είναι: Η βιοµηχανική παραγωγή µεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισµού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασµατουργίας και η εµπορία απάντων τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισµού προϊόντων µηχανουργείου και η εµπορία τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως µηχανουργικών εργασιών. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, µετασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και η εµπορία των προϊόντων των ως άνω εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η εκπόνηση µελετών και η εκτέλεση κατασκευών δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ι- δία δε η εκτέλεση εργασιών συναρµολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρίας παραγοµένων κατασκευών και προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιοµηχανικού εξοπλισµού. Η εµπορική εκµετάλλευση ακινήτων, ήτοι η αγορά - κατασκευή - µίσθωση - πώληση και συναφή δραστηριότητα, ως επίσης και η µίσθωση ή υποµίσθωση κινητού και εµπεπηγµένου µηχανολογικού εξοπλισµού Ειδικότερα όσον αφορά στα ηµόσια Τεχνικά Έργα, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. κατέχει, µετά την επανάκριση των εργοληπτικών πτυχίων που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2003, πτυχίο 6ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (Ηλεκτροµηχανολογικά, Βιοµηχανικά-Ενεργειακά, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Οδοποιία, Λιµενικά κ.λπ). Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού, η Εταιρία µπορεί: να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόµη και µε απόκτηση µετοχών ανώνυµης εταιρίας, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Ετήσιο ελτίο 2004 Το ιδρυτικό Καταστατικό του 1962, Άρθρο 4, διευρύνθηκε και κωδικοποιήθηκε το 1982 και επεκτάθηκε µε τη Γενική Συνέλευση του 2001, ώστε να καλύπτει και έργα Πολιτικού Μηχανικού. Έκτοτε ισχύει µέχρι σήµερα χωρίς άλλες αλλαγές. Οι βασικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία σήµερα µε ιδιαίτερη επιτυχία (σχεδιασµός, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία) είναι οι ακόλουθοι: 10

11 Ενεργειακά Έργα (Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί και Υδροηλεκτρικοί σταθµοί) Αµυντικά προγράµµατα συµπαραγωγής Έργα Υποδοµής (Κτιριακές Υποδοµές Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Ορυχεία-Ταινιόδροµοι, ιυλιστήρια, Λιµενικές Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, µεταφοράς και καθέλκυσης πλοίων, Ανέγερση µεταλλικού φορέα και συστηµάτων στήριξης γεφυρών, Ανέγερση και εκµετάλλευση κτιριακών συγκροτηµάτων). Το αντικείµενο της Εταιρίας εµπίπτει στην κατηγορία «κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών», µε κωδικό (ΣΤΑΚΟ 2003) σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ. 2.2 Ιστορικό Η Εταιρία ιδρύθηκε τo 1962 από τoν Ο.Β.Α. (σήµερα Ε.Τ.Β.Α.) µε σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στον το- µέα µεταλλικών κατασκευών στη χώρα µας. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το Τo 1971 η Εταιρία πέρασε στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οπότε και ξεκινά η αλµατώδης ανάπτυξή της. Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χ. Α. το Το 1980 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. απορρόφησε την αναγνωρισµένη και δυναµική εργοληπτική εταιρία ΤΕΧΝΟΜ ΑΤΕ αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα συναρµολόγησης και ανέγερσης των κατασκευών που βιοµηχανοποιούνται στο εργοστάσιο και εποµένως την ικανότητα αναλήψεως και εκτελέσεως µεγάλων έργων. Το 1989 η Εταιρία αποκτά τη σχεδόν πλήρη κυριότητα (99,98%) της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Κατεργασίας Χάλυβα Α.Ε.» (SERVISTEEL), εργοστάσιο µε µοντέρνο αυτοµατοποιηµένο εξοπλισµό κατάλληλο για την πρώτη φάση βιοµηχανοποίησης των µεταλλικών κατασκευών (δηλαδή για την κοπή, διάτρηση, αµµοβολή). Η Εταιρία συνέχισε σταθερά την εξειδίκευσή της και την τεχνολογική της ανάπτυξη κατασκευάζοντας πρωτοποριακά έργα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέµενης αξίας. Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», µετά από εξάµηνη διαδικασία συγκέντρωσης πλειοψηφικού ποσοστού του µετοχικού της κεφαλαίου, µε την αγορά αρχικά του 11,8% των µετoχών της (Ιούλιος 1998) και την εν συνεχεία διεύρυνσή του σε 27,54% ( εκέµβριος του 1998). Το τίµηµα για τη συγκέντρωση του παραπάνω ποσοστού ανήλθε σε 31,4 εκατ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τυπικά στις αρχές του 1999, µέσω της µεταβίβασης στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επιπλέον ποσοστού 20,6% του µετοχικού κεφαλαίου από τους βασικούς µετόχους έναντι τιµήµατος 27 εκατ. Η εξαγορασθείσα εταιρία αποτελεί το σηµαντικότερο µεταλλοκατασκευαστικό συγκρότηµα στην Ελλάδα µε σηµαντική παρουσία δεκαετιών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Το σηµερινό ανεκτέλεστο των έργων και δραστηριοτήτων της ΜΕΤΚΑ α- νέρχεται σε 600 εκατ. Η ΜΕΤΚΑ απασχολεί συνολικά µε διαφόρων µορφών συµβατική σχέση εργασίας 580 εργαζοµένους, το σύνολο του ενεργητικού της είναι 196,98 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια 107,5 εκατ. 11

12 2.3 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Υπεύθυνους Σύνταξης Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας από τους µετόχους, τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο τηλ (κ. Σαράντoς Χατζάκος Υπεύθυνος Τµήµατος Μετόχων). Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ. αρ.5/204/ (ΦΕΚ 1487/ ) και του Π.. 348/95. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Γεώργιος Μαµµάς, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιοικητικών Υπηρεσιών, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Η- ράκλειο, τηλ Στέφανος Κωστάκης, ιευθυντής Λογιστηρίου, Μυτιλήνης 15 και Εθνικών Αγώνων, Ν. Ιωνία Βόλου, τηλ Αριστοµένης Καλκαβούρας, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων και Marketing, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 2.4 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές, Φορολογικός Έλεγχος Ετήσιο ελτίο 2004 Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που έκλεισαν στις 31/12/2004 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Γιώργος εληγιάννης, κάτοικος Αθηνών, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Τα πιστοποιητικά του ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις , µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να µην έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες. 12

13 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1 ηµόσιες Προσφορές Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν έχει υποβληθεί από την Eταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Eταιρίας. 3.2 Εξαγορές και Συµµετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Με δεδοµένη τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ RODAX ΑΤΕΕ και TCB AE και µε στόχο την επίτευξη οικονοµιών κλίµακος, προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε εντός του 2004 η συγχώνευση δι απορροφήσεως της TCB AE από τη RODAX ΑΤΕΕ. Η TCB είχε εµφανίσει αδυναµία τόσο στην ανάπτυξη συνεργιών µε τη ΜΕΤΚΑ και µε τις άλλες εταιρίες του Οµίλου, όσο και στην αυτόνοµη δραστηριοποίηση δεδοµένης και της καθυστερήσεως σηµαντικών αναµενόµενων ε- πενδύσεων στα διυλιστήρια όπου παραδοσιακά εδραστηριοποιείτο. Με τη συγχώνευση αυτή αξιοποιήθηκαν από τη RODAX ATEE τα references και το know-how της TCB Α.Ε., στα πλαίσια του ισχυρού management της RODAX ATEE. 3.3 Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική ε- πίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 13

14 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ 4.1 Γενικά Στοιχεία Κλάδου Η ΜΕΤΚΑ ανήκει στον Κλάδο των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και συγκεκριµένα στον Κλάδο Βιοµηχανικής Παραγωγής, Επεξεργασίας και Μεταποίησης Σιδηρούχων Μετάλλων. Η Εταιρία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον Ενεργειακό τοµέα (κατασκευή Ατµοηλεκτρικών και Υδροηλεκτρικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), στον τοµέα των έργων Υποδοµής (εξοπλισµός ορυχείων, εξειδικευ- µένες και υψηλών απαιτήσεων εργοστασιακές κατασκευές, εργοταξιακές ανεγέρσεις µεγάλων έργων) και στον τοµέα των αµυντικών προγραµµάτων συµπαραγωγής. Η πλέον των 40 ετών εµπειρία σε θέµατα ενέργειας έδωσε στην Εταιρία τη δυνατότητα να κινηθεί δυναµικά στο συγκεκριµένο χώρο. Όσον αφορά στο χώρο των Αµυντικών Εξοπλισµών και ιδιαίτερα της συµπαραγωγής, η ΜΕΤΚΑ κινείται δυναµικά στη συµπαραγωγή αρµάτων µάχης, λοιπών οχηµάτων, φρεγατών, υποβρυχίων, πυραυλικών συστηµάτων PATRIOT. Η Εταιρία βασίζεται ισχυρά στις αρτιότατες εργοστασιακές εγκαταστάσεις της (δύο εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Βόλου και Ν. Ιωνία Βόλου, αντίστοιχα, και στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΚΜΕ στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα) και στην άριστη εµπειρία της. Η ΜΕΤΚΑ, ως µέλος της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», απέκτησε σηµαντικές συνέργιες και οικονοµίες κλίµακας, είτε υπό µορφή ιεθνούς ικτύου Πωλήσεων και Επαφών, είτε σε µείωση κόστους, ιδιαίτερα στην προµήθεια των Α υλών της Εταιρίας. 4.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες και Προσφερόµενα Προϊόντα Χάρη στις συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και εξοπλισµό, η εξέλιξη των δυνατοτήτων της Εταιρίας στο χώρο των µεγάλων ηλεκτροµηχανολογικών έργων υπήρξε ραγδαία. Από τις απλούστερες µεταλλικές κατασκευές (πυλώνες µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας το 1970) πολύ γρήγορα ξεκίνησαν σύνθετες µεταλλικές-µηχανολογικές κατασκευές και έργα, όπως εξοπλισµός ορυχείων (εκσκαφείς, αποθέτες, µύλοι αλέσεως λιγνίτη και ταινιόδροµοι µεταφοράς, εξοπλισµοί λιµένων, βιοµηχανοστάσια µεγάλων µονάδων όπως του Αλουµινίου της Ελλάδος, της ΤΙΤΑΝ και άλλων, λέβητες σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και τα τελευταία χρόνια γεννήτριες και στρόβιλοι υδροηλεκτρικών και θερµοηλεκτρικών µονάδων. Ετήσιο ελτίο 2004 Στην παραπάνω εξέλιξη σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η πολυετής στενή συνεργασία µε µεγάλους οίκους του εξωτερικού (ALSTOM, SIEMENS, ANSALDO, BABCOCK, MAN, GENERAL ELECTRIC, LURGI, VEVEY). Η συνεργασία αυτή που ξεκίνησε από την από κοινού εκτέλεση µεγάλων έργων στη χώρα µας εξελίχθηκε στην από κοινού εκτέλεση έργων στο εξωτερικό, όπως εξοπλισµοί ορυχείων στη Γερµανία, τµήµατα σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ε- νέργειας σε Γερµανία, Βέλγιο, Ελβετία, κατασκευή του µεγαλύτερου γερανού µεταλλευµάτων στην Ολλανδία και επεκτάθηκε µέχρι και στην παροχή αποκλειστικής για την Ελλάδα τεχνογνωσίας σε αντικείµενα υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων. Η Εταιρία παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στους παραπάνω τοµείς υλοποιώντας έργα «µε το κλειδί στο χέρι». Γενικά, η λειτουργία της σχετικής προς τη ΜΕΤΚΑ αγοράς και η διαµόρφωση του ανταγωνισµού χαρακτηρίζονται από: τη διεθνοποίηση των αγορών και τις παρατηρούµενες συγχωνεύσεις, την ανάθεση πακέτων-λύσεων αποτελουµένων από µελέτη / προµήθεια υλικού / κατασκευή-ανέγερση, έµφαση στον έλεγχο και στη διασφάλιση της ποιότητας. 14

15 Ο ανταγωνισµός διαφοροποιείται αναλόγως του κλάδου και της αγοράς. Η ΜΕΤΚΑ έχει σε όλους τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται αναµφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα εκεί όπου λόγω της φύσεως του α- ντικειµένου ή των προτεραιοτήτων του πελάτη επικρατούν οι ακόλουθες συνθήκες: οι τεχνολογικές και ποιοτικές απαιτήσεις του έργου είναι υψηλές, απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και προηγούµενη επιτυχής εµπειρία (references), προϋποτίθενται οργανωτικές δοµές κατά τα διεθνή πρότυπα, αξιοπιστία και οικονοµική επιφάνεια του κατασκευαστή, χρειάζεται η ευχέρεια και εµπειρία συνεργασίας µε άλλους ηµεδαπούς και / ή αλλοδαπούς Οίκους. 4.3 Τάσεις Κλάδου Οι στρατηγικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΜΕΤΚΑ είναι οι εξής: Ενεργειακά Έργα (Απελευθέρωση / Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας / Συµπαραγωγή) Έργα υποδοµής (Πετροχηµικά ιυλιστήρια, Εξοπλισµός Ορυχείων, Συστήµατα Στήριξης Γεφυρών, Κτιριακές Υποδοµές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Γερανοί και λοιποί Εξοπλισµοί Λιµένων) Αµυντικά Έργα Ο κλάδος των εξειδικευµένων µεταλλικών κατασκευών ήταν και παραµένει εντάσεως τεχνογνωσίας και βιο- µηχανικού εξοπλισµού. Ο κλάδος των ενεργειακών έργων ο οποίος µονοπωλείτο κατά το παρελθόν από ξένες εταιρίες, έχει σήµερα µεταλλαχθεί µε πολύ αξιόλογη συµµετοχή ελληνικών εταιριών, συµµετοχή η οποία φθάνει στην εκτέλεση του έργου έως και 100% σε ορισµένες περιπτώσεις. Η βιοµηχανική συµπαραγωγή µε συνεργασία ελληνικών βιοµηχανιών ως προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµούς αµυντικών προγραµµάτων αποτελεί θεσµό ο οποίος βοήθησε ουσιαστικά την ελληνική βιοµηχανία τόσο στην απορρόφηση σηµαντικής τεχνογνωσίας όσο και στην υλοποίηση σηµαντικών βιοµηχανικών επενδύσεων. Η ενθάρρυνση ελληνικών εταιριών από πλευράς Υπουργείων ή ΕΚΟ να διεκδικήσουν στα πλαίσια διεθνών διαγωνισµών και, εφ όσον µειοδοτήσουν, να εκτελέσουν σηµαντικά έργα στον τοµέα των υποδοµών, της ε- νέργειας και της άµυνας εστέφθη από σηµαντική επιτυχία τα τελευταία χρόνια και αποτελεί πρόκληση για το µέλλον. Οι προσπάθειες µας, και κατά το 2004, διοχετεύτηκαν αφενός στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρίας στους ήδη υφισταµένους τοµείς και αφετέρου στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την επέκτασή της σε νέους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο Όµιλος ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιήθηκε σηµαντικά κατά το 2004 στον τοµέα ενεργειακών έργων. Η πολυετής ε- µπειρία της ΜΕΤΚΑ και των θυγατρικών της στην κατασκευή και ανέγερση Ατµοηλεκτρικών σταθµών (Αλιβερίου, Καρδιάς Ι & ΙΙ, Καρδιάς ΙΙΙ & ΙV, Αγ. ηµητρίου Ι & ΙΙ, Αγ. ηµητρίου ΙΙΙ & ΙV, Αµυνταίου, Αγ. ηµητρίου V, Λαυρίου, Κοµοτηνής, Φλώρινας, Χανίων και Λινοπεραµάτων) και Υδροηλεκτρικών (Γκιώνας, Αώου, Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Μεσοχώρας, Κρεµαστών) την καθιστά πρωτοπόρο κατασκευαστή και ανεγέρτη σταθµών παραγωγής Η- λεκτρικής Ενέργειας. 15

16 Αυτό φαίνεται από την ανάληψη έργων όπως η Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία της Μονάδας V συνδυασµένου κύκλου, ισχύος 377,66 MW µε καύσιµο φυσικό αέριο, στον ΑΗΣ Λαυρίου. Ακόµα, η εγκατάσταση νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων και η αναβάθµιση των υφιστάµενων για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας στους ΑΗΣ Καρδιάς, Αγ. ηµητρίου και Μεγαλόπολης και η εγκατάσταση της τρίτης Αεριοστροβιλικής Μονάδας στη Ρόδο, είναι έργα που δείχνουν τη δυναµική της Εταιρίας. Είτε ως EPC Contractor είτε ως µέλος σε consortia και οµίλους µε διεθνώς αναγνωρισµένες εταιρίες, βασιζόµενη στο άριστα εκπαιδευµένο επιτελείο των µηχανικών της, η ΜΕΤΚΑ είναι ουσιαστικά η πρώτη και η µοναδική εταιρία, η οποία έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης έργων που µέχρι πρότινος ήταν υπόθεση µεγάλων ξένων οίκων. Η Εταιρία έχει έντονο ενδιαφέρον για συµµετοχή σε επενδύσεις, τόσο στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ηλιακά, αιολικά, βιοµάζας-διαχείρισης απορριµµάτων) όσο και στον αναδυόµενο κλάδο της συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αναπτύσσει προς τούτο συγκεκριµένες δραστηριότητες ή διερευνητικές κινήσεις. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η δραστηριοποίηση της ΜΕΤΚΑ στον τοµέα αυτό ξεκίνησε µε την ανάληψη κατασκευής του σκάφους του ΤΟΜΠ «ΛΕΩΝΙ ΑΣ» το έτος Μετά την ανάληψη του management της εταιρίας από τον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, η βιοµηχανική δραστηριοποίηση στον τοµέα αυτό απετέλεσε βασική στρατηγική επιλογή. Προς υλοποίηση της επιλογής αυτής, η ΜΕΤΚΑ α- ξιοποίησε τον σηµαντικό µηχανολογικό εξοπλισµό των δύο εργοστασίων, καθώς και την σηµαντική τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού, ταυτοχρόνως όµως συµπλήρωσε τον εξοπλισµό µε νέα µηχανήµατα αξίας άνω των ενώ επένδυσε και σε νέο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Ως αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών, ήλθε η ανάληψη σηµαντικών έργων και η καταξίωση της ΜΕΤΚΑ στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της κατασκευής αµυντικού εξοπλισµού. Ήδη τα δύο εργοστάσια της ΜΕΤΚΑ στον Βόλο έχουν εξασφαλίσει σηµαντική και υψηλής προστιθέµενης αξίας απασχόληση µέχρι το έτος 2009, ενώ έχουν τεθεί πλέον πολύ ισχυρές βάσεις για περαιτέρω µελλοντική δραστηριοποίηση στον τοµέα αυτό. Η ελληνική αµυντική βιοµηχανία έχει µπει σε τροχιά συνεχούς ανάπτυξης και είναι επιβεβληµένη η συνεχής υ- ποστήριξή της από το κράτος ώστε να καταστεί ένας κλάδος που θα αποφέρει σηµαντικά ωφελήµατα στην οικονοµία και την ασφάλεια της χώρας. Σηµαντικοί συντελεστές που θα συντείνουν προς αυτό το στόχο είναι: Ετήσιο ελτίο 2004 Η αναθεώρηση του Π.. 284/89 (περί προµηθειών των Ε..) ώστε η ελληνική βιοµηχανία να έχει τη δυνατότητα ευρύτερης συµµετοχής σε ανταγωνιστική βάση έναντι των ξένων. Αναθεώρηση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών για Αντισταθµιστικά Οφέλη µε βασικό αντικείµενο τις βιοµηχανικές επιστροφές µε την µορφή της βιοµηχανικής συµµετοχής που είναι το έργο που ανατίθεται στην ελληνική βιοµηχανία (σε αντίθεση µε την παροχή υλικών/υπηρεσιών στις Ε.. που ισχύει σήµερα) Αλλαγή του τρόπου υπολογισµού της ΕΠΑ και υπολογισµός της στην ανοιγµένη τιµή του προµηθευτού µε συντελεστή που θα προτρέπει το εκάστοτε ξένο Οίκο να αναθέτει µεγαλύτερο έργο στην ελληνική βιοµηχανία. ιασφάλιση της ελληνικής συµµετοχής στα εξοπλιστικά προγράµµατα. Έκδοση Μητρώου Ελλήνων Κατασκευαστών. 16

17 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Το 2004 ήταν ιδιαίτερα σηµαντική χρονιά για τη χώρα µας στον τοµέα των έργων υποδοµής. Οι κατασκευαστικές εταιρίες άνθησαν οικονοµικά µέσα στον πυρετό των κατασκευών των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. H ΜΕΤΚΑ ανέλαβε την εκτέλεση έργων ακριβείας όπως η κατασκευή, ανέγερση και ολίσθηση στη θέση εγκατάστασης του στεγάστρου του Ποδηλατοδροµίου, η ανέγερση της υτικής Αγοράς και της Πεζογέφυρας της οδού Κατεχάκη, όλα σε σχέδια του Ισπανού µηχανικού-αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Αξιοποιώντας την πολύτι- µη εµπειρία που η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο των πολύπλοκων µεταλλικών κατασκευών, η έγκαιρη, επιτυχής σε όλους τους τοµείς και άψογη εκτέλεση των εργασιών, ήταν η µεγάλη πρόκληση για την Εταιρία. Η άλλη µεγάλη πρόκληση κατασκευαστικής δεξιότητας, ήταν η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου. Το έργο ολοκληρώθηκε πριν από το συµβατικό χρόνο παράδοσής του, ενώ η ΜΕΤΚΑ απέδειξε για µια ακόµα φορά την ικανότητά της στη βιοµηχανοποίηση και ανέγερση των κεφαλών των πυλώνων ανάρτησης του µεταλλικού καταστρώµατος, καθώς και στη συναρµολόγηση του µεταλλικού καταστρώµατος on shore και ανέγερσή του off shore. Η κρίση του κλάδου στη µετα-ολυµπιακή εποχή ήταν γεγονός απολύτως αναµενόµενο και έχει παρατηρηθεί σε όλες τις πόλεις που ανέλαβαν τη διοργάνωση µεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η παρουσία της ΜΕΤΚΑ είναι ήδη δεδοµένη στα έργα επισκευών / συντηρήσεων / ανταλλακτικών για τον εξοπλισµό εξόρυξης / διακίνησης λιγνίτη και τέφρας της ΕΗ, αφού ο λιγνίτης θα συνεχίσει να είναι το βασικό καύσιµο για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε πάνω από MW εγκατεστηµένης ισχύος. Στα έργα αυτά που είναι πρωτοποριακής τεχνολογίας και στοχεύουν στην αναβάθµιση των εγκαταστάσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος, π.χ. µε σωληνωτούς ταινιόδροµους µεταφοράς υγρής και ιπτάµενης τέφρας, η ΜΕΤΚΑ αξιοποιεί τις συνεργασίες της µε τους µεγαλύτερους γνωστούς Οίκους του εξωτερικού και συµβάλλει στην αναβάθµιση της σχετικής τεχνογνωσίας. Στο χώρο των έργων βιοµηχανικών επενδύσεων (επεκτάσεις, ανακατασκευές, αναβαθµίσεις) η ΜΕΤΚΑ είχε ανέκαθεν µεγάλη κατασκευαστική συνεισφορά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι της µεταλλουργίας και παραγωγής τσιµέντου. Για τη βαριά βιοµηχανία η ΜΕΤΚΑ είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για την υλοποίηση βελτιστοποιηµένων λύσεων. Επίσης, τα ιυλιστήρια και η Πετροχηµική Βιοµηχανία εν γένει, εκτιµούν την εµπειρία και τις ε- ξειδικευµένες δυνατότητες της ΜΕΤΚΑ σε κατασκευές και ανέγερση, µε τήρηση των αυστηρών και ειδικών προδιαγραφών που ισχύουν. 17

18 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΚΑ Α. Ε. 5.1 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Στην πλήρη κυριότητα της Εταιρίας, άνευ εµπραγµάτων βαρών, ανήκουν τα εξής ακίνητα: Βιοµηχανοστάσιο στη Νέα Ιωνία Βόλου συνολικής επιφάνειας τ.µ. καθώς και κτίριο γραφείων στην ί- δια περιοχή συνολικής επιφάνειας 870 τ.µ., επί οικοπέδου εκτάσεως τ.µ. Οικόπεδο στην περιοχή ΝΕΟ ΕΛΤΑ στη Νέα Ιωνία Βόλου συνολικής εκτάσεως 120 τ.µ. Οικόπεδο στην περιοχή ΝΕΟ ΕΛΤΑ στη Νέα Ιωνία Βόλου συνολικής εκτάσεως 463 τ.µ. Οικόπεδο στην περιοχή ΝΕΟ ΕΛΤΑ στη Νέα Ιωνία Βόλου συνολικής εκτάσεως 213 τ.µ. Οικόπεδο στην περιοχή ΝΕΟ ΕΛΤΑ στη Νέα Ιωνία Βόλου συνολικής εκτάσεως 388 τ.µ. Ακίνητο συνολικής επιφάνειας τ.µ. επί οικοπέδου τ.µ. στο Ν. Ηράκλειο Αττικής επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 11, όπου στεγάζεται η έδρα της Εταιρίας. Στην κυριότητα, επίσης, της θυγατρικής SERVISTEEL Α.Ε., άνευ εµπραγµάτων βαρών, ανήκουν τα εξής ακίνητα: Αγροτεµάχιο στην Κερατέα Αττικής συνολικής εκτάσεως τ.µ. Βιοµηχανοστάσιο στην Α Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου συνολικής επιφανείας τ.µ. επί οικοπέδου τ.µ. Αξία Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της εταιρίας για την περίοδο (ποσά σε χιλ. ) Α Πάγιο Ενεργητικό προ αποσβέσεων Υπόλοιπα Υπόλοιπα Μεταβολή (+/-) και Έξοδα Εγκαταστάσεως σε χιλ /2003 Ετήσιο ελτίο Κτίρια και Τεχνικά Έργα 10,397 9, Μηχανήµατα-Τεχν. Εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισµός 34,778 29,140 5, Μεταφορικά Μέσα - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4,282 3, Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 5. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 6,174 6, Σύνολο παγίων & εξόδων εγκατάστασης υποκειµένων σε αποσβέσεις 55,631 48,776 6, Γήπεδα Οικόπεδα 6,293 4,456 1, Συµµετοχές 42,074 42, Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού προ αποσβέσεων 104,075 95,367 8,708+ Α Αποσβέσεις (τακτικές και πρόσθετες) Υπόλοιπα Υπόλοιπα Μεταβολή (+/-) σε χιλ / Κτιρίων και Τεχνικών Εργων 8,340 8, Μηχανήµατων-Τεχν. Εγκαταστάσεων και λοιπού Μηχανολογικού εξοπλισµού 23,978 23, Μεταφορικών Μέσων - Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 3,365 3, Λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως 6,174 4, Σύνολο αποσβέσεων 41,857 39,449 2,

19 Ασφαλιστήρια συµβόλαια Η Εταιρία έχει συνάψει τα ακόλουθα ασφαλιστήρια συµβόλαια για το 2004 (ποσά σε ): Κτήρια και Βελτιώσεις Κτιρίων Μηχανήµατα και Εξοπλισµός Η/Υ Αυτοκίνητα - Γερανοί Αστική Ευθύνη ΣΥΝΟΛΟ Η αναπόσβεστη αξία των παγίων (κτίρια, µηχανολογικός εξοπλισµός κ.λπ.) ανέρχεται σε 20,06 εκατ. Από αυτά 6,29 εκατ. αφορούν σε γήπεδα, οικόπεδα τα οποία δεν ασφαλίζονται. Συνεπώς κρίνεται ικανοποιητικό το παρόν ύψος ασφαλιστικής κάλυψης. Τα παραπάνω ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι ετήσιας διάρκειας, έχουν δε καταρτιστεί νόµιµα και περιέχουν τους συνήθεις κατά την ασφαλιστική πρακτική όρους Μηχανολογικός Εξοπλισµός - Τεχνικές Εγκαταστάσεις Σήµερα ( ) το εργοστάσιο καταλαµβάνει τ.µ. εκ των οποίων τα τ.µ. είναι στεγασµένος χώρος και καλύπτουν τις αίθουσες παραγωγής. Αίθουσα διαστάσεων (25Χ240m) µε δυνατότητα κατασκευής αντικειµένων βάρους έως 100 tn που διαθέτει τέσσερις (4) γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητος 60, 30, 15 και 10 tn µε ύψος γάντζου 8m. Αίθουσα διαστάσεων (20Χ240m) που διαθέτει πέντε (5) γερανογέφυρες υψωτικής ικανότητας 20, 20, 10, 6, 5 tn µε ύψος γάντζου 6 m. Αίθουσα διαστάσεων (20Χ240m) που διαθέτει πέντε (5) γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητος 50, 20, 16, 6, 5 tn µε ύψος γάντζου 7m & 11m. εκαπέντε (15) γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητος από 2 tn έως 16 tn. Επτά (7) προβολικούς γερανούς ανυψωτικής ικανότητος 5 tn. Επίσης υπαίθριο χώρο συναρµολογήσεως 2.000m2 που εξυπηρετείται από ένα γερανό Portal ανυψωτικής ικανότητας 70 tn. Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στο τµήµα Μεταλλικών Κατασκευών εργάζονται έµπειροι τεχνίτες µε πολυετή πείρα σε βιοµηχανικές κατασκευές υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων. Όλοι οι συγκολλητές διαθέτουν πιστοποιητικά συγκολλήσεως σύµφωνα µε το ΕΝ Ο εξοπλισµός του τµήµατος είναι σύγχρονος, τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτει: Αυτόµατες µηχανές συγκολλήσεως UΡ 1200Α, 1000Α, 800Α. Ηµιαυτόµατες µηχανές συγκολλήσεως 350Α, 600Α, περιστροφικές µηχανές συγκολλήσεως 400Α κατασκευής των εταιριών LΙΝDΕ, ΜΕSSΕR GRΙΕΝSΗΕΙΜ, CLOOS, SAF, ΕLΙΝ, ΗΟΒΑRΤ, ΕSΑΒ. Αυτόµατη µηχανή συγκολλήσεως δοκών τύπου κουτιού (διαστάσεις Χ χιλιοστών) (KASTENTRÄGER) του τύπου FRO. Η µηχανή διαθέτει δύο (2) πηγές συγκολλήσεως 800Α. 19

20 Γωνιακός φορέας αυτόµατης συγκολλήσεως ESAB µε βραχίονα για τη συγκόλληση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών διαµέτρου έως 5m. Η µηχανή διαθέτει δύο (2) πηγές 1.250Α. Μεγίστη οριζόντια διαδροµή 5m. Μεγίστη κάθετη διαδροµή 5,5m. Αυτόµατη µηχανή συγκολλήσεως δοκών διπλού Τ, Τύπου DEUMA. Μέγιστο πλάτος δοκού 1600 χιλ. Μέγιστο ύψος δοκού χιλ. Η µηχανή διαθέτει τέσσερις (4) κεφαλές συγκολλήσεως, δύο (2) από κάθε πλευρά της δοκού µε πηγές 1.250Α. Κέντρο συγκόλλησης κυκλικών νοµέων τύπου DEUMA, για διαµέτρους έως Φ 7,0m, µε ταυτόχρονη λειτουργία 4 µηχανών αυτόµατης συγκόλλησης. Το κέντρο εργασίας διαθέτει: Α. Ειδικό υδραυλικό σύστηµα για αποφυγή παραµορφώσεων. Β. Τέσσερις πηγές συγκόλλησης Α και Α. Γ. Αυτόµατο ηλεκτρικό σύστηµα προθέρµανσης µε συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή. Κέντρο συναρµολόγησης και συγκόλλησης κυκλικής µορφής µεταλλικών κατασκευών, Τύπου DEUMA, για διαµέτρους έως Φ 7,0m µε ταυτόχρονη λειτουργία 4 µηχανών αυτόµατης συγκόλλησης για εξωτερικές και ε- σωτερικές συγκολλήσεις. Το κέντρο εργασίας διαθέτει: Α. Ειδικό σύστηµα συναρµολόγησης. Β. Τέσσερις πηγές συγκόλλησης Α και Α. Γ. Αυτόµατο ηλεκτρικό σύστηµα προθέρµανσης µε συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή.. Σύστηµα περιστρεφόµενων υποστηριγµάτων (ραούλων), κινητήριων και σταθερών, για βάρος κατασκευής έως 150 tn και µήκος έως 20m. Β. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 1. Κέντρο κατεργασίας Forest Line, Majormill 500 G CNC, 5-axis, Gantry type 2. Κέντρο κατεργασίας Forest Line, Modumill Ετήσιο ελτίο Κάθετος Τόρνος MAUTEFER ύο εργαλειοφορέων. Μέγιστη διάµετρος κατεργασίας mm. Μέγιστο ύψος κατεργασίας 4.500mm. Μέγιστο βάρος τεµαχίου 200 tn. Συνολική ισχύς 300 ΗΡ. 4. Κάθετος Τόρνος KOLOMNA Κάθετος τόρνος δύο εργαλειοφορέων. Μέγιστη διάµετρος τεµαχίου προς κατεργασία 6.300mm. Μέγιστο ύψος τεµαχίου προς κατεργασία 3.500mm. Μέγιστο βάρος τεµαχίου προς κατεργασία kg. Κάθετη διαδροµή εργαλειοφορέα 2.000mm. Συνολική ισχύς του µηχανήµατος 200 ΚW. 20

ΘΕΜΑΤΑ 1. Οικονοµικέςκαταστάσεις 2. Έγκρισηδιάθεσης 3. Απαλλαγήευθύνης 4. Εκλογή ορκωτού Ελεγκτή 5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών.Σ. 6. Έγκρισηαµοιβών 7.

ΘΕΜΑΤΑ 1. Οικονοµικέςκαταστάσεις 2. Έγκρισηδιάθεσης 3. Απαλλαγήευθύνης 4. Εκλογή ορκωτού Ελεγκτή 5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών.Σ. 6. Έγκρισηαµοιβών 7. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2006 1 ΘΕΜΑΤΑ 1. Οικονοµικέςκαταστάσεις 2. Έγκρισηδιάθεσης 3. Απαλλαγήευθύνης 4. Εκλογή ορκωτού Ελεγκτή 5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών.Σ. 6. Έγκρισηαµοιβών 7. ικαιώµαταπροαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΑΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

15 ΜΑΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15 ΜΑΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης 1. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων 2. Έγκριση ιάθεσης Αποτελεσµάτων 3. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών.Σ. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή 5. Έγκριση Αµοιβών Μελών.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ηµόσιες Προσφορές Εξαγορές Και Συµµετοχές Στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιρειών Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες...

3.1 ηµόσιες Προσφορές Εξαγορές Και Συµµετοχές Στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιρειών Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες... Περιεχόµενα 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ.Σ....7 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...8 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΜΕΤΚΑ Α.Ε....8 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 1 Ετήσιο Δελτίο 2007 2 Ετήσιο Δελτίο 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π).

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π). ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 36 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 18 Ιουνίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 18 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18 Ιουνίου 2014 Εταιρική Παρουσίαση Περιεχόμενα 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός ραστηριοτήτων 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 2 METKA - Συνοπτικά ραστηριότητες Ολοκληρωμένα Έργα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011 8 Μαΐου 2012 Γενική Συνέλευση 2011 8.5.2012 1 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2011 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές Γενική Συνέλευση 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Μαρτίου 2005 και της 31ης εκεµβρίου 2004 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.711.391

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ)» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2006 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012. 8 Μαΐου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012. 8 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012 8 Μαΐου 2013 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2012 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 2 METKA - Συνοπτικά Δραστηριότητες Ηγετική θέση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2001-2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (ΣΕ 000 )* 2001 2002 2003 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ)» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω από 950 εκατ. Κύκλος Εργασιών κατά ΠΧΠ το Το Μοναδικό Πλήρως Καθετοποιηµένο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Αλουµινίου της Ευρώπης

Πάνω από 950 εκατ. Κύκλος Εργασιών κατά ΠΧΠ το Το Μοναδικό Πλήρως Καθετοποιηµένο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Αλουµινίου της Ευρώπης ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 7 Μαΐου 2009 ΟΌµιλος - Συνοπτικά Πάνω από 950 εκατ. Κύκλος Εργασιών κατά ΠΧΠ το 2008 Πάνω από 3.000 εργαζόµενοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό Πάνω από 20.000 Έµµεσες Θέσεις Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 30 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52243 / 70 / Β /02 /54 Αρ. ΓΕΜΗ : 077872227000 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα