ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο της CRPM, κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Ιουλίου 2001 στο Ελσίνκι

2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με την ευκαιρία της δηµοσίευσης της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα δηµόσιο διάλογο γύρω από την µελλοντική περιφερειακή πολιτική, µέσα από την αναφορά σε 10 θέµατα και σε ορισµένες επιλογές που καταγράφονται στο κεφάλαιο «συµπέρασµα και συστάσεις». Η CRPM χαιρέτισε την πρωτοβουλία αυτή και θέλησε να προσφέρει µια δεύτερη συνεισφορά 1 στο σχετικό προβληµατισµό, µέσα από τη διοργάνωση του forum για τη συνοχή. Πρόκειται για µια συµβολή θεµελιωµένη στην εµπειρία της ιάσκεψης και των περιφερειών µελών της, από την εποχή της ίδρυσης του FEDER µέχρι την καθιέρωση της σηµερινής περιόδου προγραµµατισµού, και η οποία εγγράφεται στην πολιτική προοπτική µιας διευρυµένης Ευρώπης, ανταγωνιστικής, ισόρροπης και πολυκεντρικής, σε έναν ορίζοντα µιας έως δύο γενεών. Αντί να τοποθετηθούµε ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα ερωτήµατα, και επειδή ορισµένα από αυτά συµπίπτουν εν µέρει ή αναφέρονται στον ίδιο γενικό προβληµατισµό, προτιµήσαµε να αρθρώσουµε τη συµβολή µας γύρω από τέσσερα κοµβικά σηµεία : 1 ) Πώς εκφράζονται οι ανάγκες µιας διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε όρους οικονοµικής, κοινωνικής και χωροταξικής συνοχής ; 2 ) Πώς µπορούµε να επεξεργαστούµε µια νέα περιφερειακή πολιτική, ικανή να ανταποκριθεί στην ποικιλία των αναγκών αυτών ; 3 ) Τι προϋπολογισµό χρειαζόµαστε για να τα καταφέρουµε ; 4 ) Τι είδους διακυβέρνηση χρειάζεται η Ένωση για να εγγυηθεί την επιτυχία του πολιτικού της σχεδιασµού ; Για να προσφέρει µια ολοκληρωµένη θέση στη συζήτηση, η CRPM στηρίχτηκε επίσης σε ορισµένα αντικειµενικά στοιχεία αλλά και σε ορισµένες υποθέσεις εργασίας που τεκµηριώνουν τις απαντήσεις της στα ερωτήµατα 1 και 3. Οι υποθέσεις αυτές αξιοποιούν τις προόδους που σηµειώθηκαν στο χώρο της περιφερειακής ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο του ΣΑΚΧ (SDEC) και του Παρατηρητηρίου ORATE. 1 Η πρώτη πρότασή µας διατυπώθηκε τον Ιανουάριο του 2000, στο αποκαλούµενο κείµενο της Καστοριάς : «Για µια νέα περιφερειακή πολιτική ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης». Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση της CRPM στις 11 Οκτωβρίου 2000 στη Φλωρεντία. 2

3 1 ) ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΙΑΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ; Όπως επισηµαίνει στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο προβληµατισµός γύρω από την επεξεργασία µιας νέας περιφερειακής πολιτικής δεν έχει νόηµα αν δεν διερευνηθούν προηγουµένως οι ανάγκες των περιφερειών και των γεωγραφικών ενοτήτων της διευρυµένης Ένωσης. Σε µια Ευρώπη µε αισθητά οξυµένες από χωροταξική βάση τις αναπτυξιακές της ανισότητες, είναι, κατά τη γνώµη µας, αναγκαίο να καταστρωθεί µια πρώτη τυπολογία των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης από άποψη αναπτυξιακού επιπέδου, διαδικασίας σύγκλισης, και βασικών αδυναµιών των περιφερειών σε ανταγωνιστικότητα. Η πρώτη αυτή ανίχνευση, στηριγµένη στη σύνθεση των ερευνητικών εργασιών που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα στην Ευρώπη, θα συµπληρωθεί και θα εµπλουτιστεί αργότερα, όταν και θα γίνουν γνωστά τα πρώτα πορίσµατα των εργασιών του ORATE ( ικτυωµένο Παρατηρητήριο ιευθέτησης των Ευρωπαϊκού Χώρου) για την περίοδο και του προγράµµατος µελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεγάλες διαφορές επιπέδων οικονοµικής σύγκλισης σε µια de Ευρωπαϊκή Ένωση µε 27 µέλη Μια πρώτη ανάγνωση επιτρέπει τον εντοπισµό καταστάσεων πέντε τύπων περιφερειακής σύγκλισης, σε µια Ευρώπη µε 27 µέλη : Πέντε διαφορετικά στάδια περιφερειακής σύγκλισης Στάδιο 1 : περιφέρειες µε ΑΕΠ κατώτερο του 40% του µέσου κοινοτικού σε µια Ευρώπη µε 27 µέλη µέχρι το 2004, πιθανότερη χρονιά στατιστικής αναφοράς για την περίοδο Πρόκειται αποκλειστικά για περιφέρειες της διεύρυνσης (από τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και τα βαλτικά Κράτη) που πρέπει πρώτα πρώτα να µορφώσουν τις απαραίτητες για την ανάπτυξή τους βάσεις (υποδοµές µεταφορών, δικτύων, αγροτικού και βιοµηχανικού εξοπλισµού, ). Ο ορίζοντας της σύγκλισης αυτών των περιφερειών θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κλίµακα δύο γενεών. Στάδιο 2 : περιφέρειες µε ΑΕΠ µεταξύ του 40% και του 75% του µέσου κοινοτικού Πρόκειται και πάλι βασικά για περιφέρειες της διεύρυνσης, αλλά και για κάποιες περιφέρειες της σηµερινής ΕΕ των 15, που θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις βασικές τους υποδοµές και να λάβουν κάποια πρώτα µέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών τους. Στην κατηγορία αυτή θα συναντήσουµε : αρκετές από τις περισσότερο αστικοποιηµένες περιφέρειες της διεύρυνσης, τις περιφέρειες βασικά της «Mittel Europa», Οι περιφέρειες της διεύρυνσης χαρακτηρίζονται από µεγάλη διαρθρωτική καθυστέρηση Οι περιφέρειες της διεύρυνσης από την Mittel Europa και κάποιες περιφέρειες της νότιας Ευρώπης µε σηµαντική πάντα διαρθρωτική καθυστέρηση 3

4 περιφέρειες της ανατολικής Γερµανίας και τις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες της νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), τις αποµακρυσµένες και κάποιες νησιώτικες περιφέρειες. Ο ορίζοντας της σύγκλισης αυτών των περιφερειών θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κλίµακα δύο γενεών. Στάδιο 3 : µη κεντρικές περιφέρειες, που θα βρεθούν µηχανικά εκτός του στόχου 1, µε ΑΕΠ περιλαµβανόµενο µεταξύ του 75% και του 100% του µέσου κοινοτικού Οι περιφέρειες αυτές έχουν ουσιαστικά καλύψει ήδη τις βασικές τους καθυστερήσεις από άποψη βασικών υποδοµών, χωρίς ωστόσο και να έχουν επιτύχει την πραγµατική ενσωµάτωσή τους στα κύρια ευρωπαϊκά δίκτυα. Ο παραγωγικός τους ιστός είναι ελάχιστα ανταγωνιστικός, η προστιθέµενή τους αξία µικρή και οι δυνατότητές τους για καινοτόµες εφαρµογές περιορισµένες. Σε µια συγκυρία, εξάλλου, σχεδόν πλήρους παγκοσµιοποίησης, όπου οι αστικές οικονοµίες επικεντρώνουν την οικονοµική µεγέθυνση βασικά στις µεγάλες πόλεις, οι περιφέρειες αυτές δεν διαθέτουν, κατά κανόνα, αστικό κέντρο αρκετά ισχυρό για να παρασύρει προς τα άνω τη συνολική τους ανάπτυξη. Πρόκειται βασικά για τις περιφερειακές περιοχές της νότιας και βόρειας Ευρώπης, για περιφέρειες της τέως Ανατολικής Γερµανίας και για περιφέρειες που πλήττονται από µόνιµα µειονεκτήµατα (Νησιά, αραιοκατοικηµένες περιοχές κλπ ). Ανάµεσά τους, θα βρεθούν επίσης και µερικές περιφέρειες της διεύρυνσης, που κατέχουν σχετικά καλή θέση στα εθνικά τους πλαίσια, αλλά δεν διαθέτουν τον δυναµισµό που απαιτείται για να µπορέσουν να παίξουν πραγµατικά το ρόλο ενός εθνικού αναπτυξιακού πόλου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μπορούµε έτσι να διακρίνουµε τέσσερις διαφορετικές αναπτυξιακές προβληµατικές : - A. Περιοχές που παρουσιάζουν ισχυρή εξειδίκευση στον τουρισµό (περιφέρειες της νότιας Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας), που υπόκεινται σε σηµαντική δηµογραφική πίεση και στις οποίες είναι αµφίβολη η αντοχή του αναπτυξιακού τους προτύπου. Οι παρεµβάσεις για αύξηση της προστιθέµενης αξίας των οικονοµικών τους δραστηριοτήτων και για περαιτέρω αξιοποίηση των εδαφικών τους πλεονεκτηµάτων (πολεοδοµία, περιβάλλον, υδατικοί πόροι) θα είναι καθοριστικές. - B. Περιοχές µε ισχυρή εξειδίκευση στον γεωργικό και αγροτοβιοµηχανικό τοµέα και των οποίων το µέλλον θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τις εξελίξεις στο επίπεδο της ΚΑΠ και των συµφωνιών που θα συναφθούν στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Εµπορίου. - C. Περιοχές µε µεγάλη βιοµηχανική παράδοση, αλλά προβληµατικό παρόν και αβέβαιο µέλλον, που χρειάζονται αποφασιστικές δράσεις ανασυγκρότησης. Περιφέρειες που δεν θα είναι πλέον επιλέξιµες στο στόχο 1, αλλά µε µέλλον ευάλωτο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας Περιοχές που πλήττονται από σηµαντικά γεωγραφικά µειονεκτήµατα (Νησιά, αραιοκατοικηµένες ή ορεινές περιοχές, ) Τέσσερις διαφορετικές προβληµατικές περιφερειακής ανάπτυξης στους κόλπους του συγκεκριµένου συνόλου 4

5 - D. Περιοχές αραιοκατοικηµένες, αποµονωµένες ή περίκλειστες όπως είναι χαρακτηριστικά οι νησιώτικες, ορισµένες ορεινές και οι περιφέρειες του απώτατου ευρωπαϊκού βορρά. Ο ορίζοντας µιας αποτελεσµατικότερης ανταγωνιστικότητας τοποθετείται για τις περιφέρειες αυτές σε κλίµακα µιας γενιάς, στην προοπτική εφαρµογής ενός αποτελεσµατικού πολυκεντρικού µοντέλου ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στάδιο 4 : Μη κεντρικές ή ενδιάµεσες περιφέρειες µε ΑΕΠ περιλαµβανόµενο µεταξύ του 100% και του 130% του µέσου κοινοτικού Και στο στάδιο αυτό µπορούν να συναντηθούν διάφορες περιπτώσεις: - A. Περιφέρειες - περιφερειακές πρωτεύουσες ή περιφέρειες µε µεγάλα αστικά κέντρα που δεν λειτουργούν όµως ακόµη πλήρως ως «Πόλεις - Πύλες» ή ως πόλεις µε κινητήριο ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Αθήνα, Λισσαβώνα, Ρώµη, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Πράγα, Βρατισλάβα, Βουδαπέστη, και ίσως Ελσίνκι και Βερολίνο). Από πολλές απόψεις, οι πόλεις αυτές υστερούν στο ανταγωνιστικό επίπεδο σε σχέση µε τους µεγάλους ευρωπαϊκούς πόλους του κέντρου της ηπείρου µας (σε εφαρµογές καινοτοµιών, σε ερευνητικό δυναµικό, σε δυνατότητες τροφοδοσίας, σε ανάπτυξη υπηρεσιών ποιότητας, σε διεθνείς λειτουργίες, ). - B. Μη κεντρικές ή ενδιάµεσες περιφέρειες των σχετικά πλούσιων χωρών της ΕΕ των 15 (Ενωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Σκανδιναβία, Γερµανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Βόρεια Ισπανία). Οι περιφέρειες αυτές δεν διαθέτουν κατά κανόνα αστικούς πόλους αρκετά ισχυρούς για να δηµιουργήσουν αναπτυξιακή δυναµική διεθνούς ακτινοβολίας, όπως ακριβώς και οι περιφέρειες του σταδίου 3. εν λειτουργούν επίσης ως γέφυρες ανάµεσα στο κέντρο της Ευρώπης και τις πλέον αποµακρυσµένες περιφέρειές της. Μειονεκτούν ακόµη λόγω του συχνά αγροτικού χαρακτήρα οικιστικού τους ιστού και της αδυναµίας δικτύωσης των αστικών τους λειτουργιών, ώστε να υπερβούν την κρίσιµη µάζα της αναπτυξιακής διαδικασίας. ιαθέτουν, ωστόσο, συχνά πλούσια παραγωγική εξειδίκευση, που αν αξιοποιηθεί πλήρως θα διευκολύνει σηµαντικά τη βιώσιµη ένταξή τους στην ευρωπαϊκή δυναµική. - C. Περιφέρειες κεντρικές ή ενδιάµεσες που δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τη φάση της βιοµηχανικής ή αγροτικής τους ανασυγκρότησης. Απαντώνται ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά της Γαλλίας, στη Benelux, στο Ενωµένο Βασίλειο και στη βόρειο Ισπανία. Οι περιφέρειες αυτές υποφέρουν πάντα από έλλειψη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού και δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τη διαδικασία ανασυγκρότησης και διαφοροποίησης των οικονοµικών τους δραστηριοτήτων. Μη κεντρικές ή ενδιάµεσες περιφέρειες που δεν παίζουν ακόµη κινητήριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονοµία Περιφερειακές πρωτεύουσες µε ανεπαρκή δυναµισµό για να επιβάλουν ένα πρότυπο πολυκεντρικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου Περιφέρειες χωρίς µεγάλα αστικά κέντρα και µε αγροτικά χαρακτηριστικά Περιφέρειες που δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τη διαδικασία της βιοµηχανικής τους ανασυγκρότησης από άποψη ιδίως ειδίκευσης του εργατικού τους δυναµικού 5

6 Ο ορίζοντας µιας αποτελεσµατικότερης ανταγωνιστικότητας τοποθετείται για τις περιφέρειες αυτές σε κλίµακα µιας γενιάς, στην προοπτική εφαρµογής ενός πολυκεντρικού µοντέλου ανάπτυξης στην Ευρώπη. Στάδιο 5 : Οι ανταγωνιστικότερες ευρωπαϊκές περιφέρειες, χωροθετηµένες κατά κανόνα στην καρδιά της Ευρώπης Το ΑΕΠ των περιφερειών αυτών υπερβαίνει κατά πολύ το 130% του µέσου κοινοτικού και στην περίπτωση της Ευρώπης των 27 θα φτάνει για πολλές από αυτές γύρω στο 200%. Πρόκειται για την καρδιά της σηµερινής Ευρώπης από άποψη ανταγωνιστικότητας. Η ελκτική τους δύναµη, όµως, ευνοεί την ανάπτυξη και προβληµατικών συνοικιών που αντιµετωπίζουν οξυµένα κοινωνικά προβλήµατα. Η υπερσυγκέντρωση ανθρώπων και δραστηριοτήτων δηµιουργεί επίσης πρόκληση πρόσθετου κόστους σε πολλούς τοµείς, που µπορεί να πλήξει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, λόγω συµφόρησης, περιβαλλοντικών προβληµάτων και υπερεκµετάλλευσης της αστικής γης. Η προβληµατική των περιφερειών αυτών εκδηλώνεται σε δύο επίπεδα : - Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού αντιπροσωπεύει αναπόσπαστο µέρος του συνολικού προβληµατισµού γύρω από τη χωροταξική συνοχή της Ευρώπης και τον πολυκεντρικό της στόχο. - Στο εµπειρικό επίπεδο, όπου και θα κριθεί η ικανότητά τους να λύσουν τα ιδιαίτερά τους χωρικά προβλήµατα. Κινητήριες για την ευρωπαϊκή οικονοµία περιφέρειες, που αντιµετωπίζουν όµως κοινωνικές εντάσεις και προβλήµατα αστικής συµφόρησης Η ποικιλοµορφία των καταστάσεων αυτών, που περιγράφονται µε σχετική πληρότητα στη δεύτερη έκθεση για τη συνοχή, επιβάλλει τον προβληµατισµό, όπως άλλωστε υπογραµµίζει και η Επιτροπή, γύρω από το περιεχόµενο των στόχων µιας πολιτικής που θα αποτιµά όλες αυτές τις όψεις των προβληµάτων σε µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη προοπτική. Πρόκειται για ένα µείζονος σηµασία για την Ευρώπη διακύβευµα, τόσο για την πολιτική και χωροταξική της συνοχή, όσο και για την συνολική της ανταγωνιστικότητα. 6

7 Τα διάφορα στάδια περιφερειακής ανάπτυξης f l r σε µια διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση N Στάδιο 1 : Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµικρότερο του 40% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) Στάδιο 2 : Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµεταξύ του 40% και του 75% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) Στάδιο 3: Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµεταξύ του 75% και του 100% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) Στάδιο 4: Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµεταξύ του 100% και του 130% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) Στάδιο 5: Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµεγαλύτερο του 130% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) 7

8 2 ) ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ; Πέρα από την ανάγκη ενός αλληλέγγυου και πολυκεντρικού οράµατος, η ποικιλοµορφία των καταστάσεων δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί µε µια γενική και ενιαία τακτική. Κάθε τύπος κατάστασης θα απαιτήσει και την εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών, τόσο από άποψη περιεχοµένου όσο και από άποψη χρηµατοδοτικής προσπάθειας από την κοινοτική πλευρά. Οι διαφορές αυτές περιγράφηκαν αναλυτικά στην έκτη έκθεση για την εξέλιξη της κοινωνικο οικονοµικής κατάστασης των Περιφερειών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1999). Η ίδια αυτή έκθεση πρόβαλε µε έµφαση την ανάγκη ανάληψης συντονισµένης προσπάθειας για την εξασφάλιση της χωροταξικής συνοχής κατά τα προσεχή έτη, υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα τις αδυναµίες των περιφερειών στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας. Εκτός από τους δείκτες οικονοµικής (ΑΕΠ) και κοινωνικής συνοχής (ανεργία, παραγωγικότητα του εργατικού κυρίως δυναµικού), η έκθεση εντόπιζε επίσης τους 4 κυριότερους συντελεστές ανταγωνιστικότητας και δηµιουργίας πλούτου, που εξηγούν και τις παρατηρούµενες αναπτυξιακές ανισότητες στην Ευρώπη : Τέσσερις βασικοί συντελεστές για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα : - Προσπελασιµότητα - Καινοτοµίες - Εκπαίδευση / κατάρτιση - Οικονοµική δοµή - η προσπελασιµότητα, - η ικανότητα για καινοτοµίες και έρευνα ανάπτυξη, - το επίπεδο µόρφωσης και κατάρτισης, - η περιφερειακή οικονοµική δοµή Οι εργασίες του Παρατηρητηρίου ORATE έφεραν στο φως τα τελευταία δύο χρόνια συµπληρωµατικά στοιχεία ανάλυσης που θα αποτελέσουν το αντικείµενο διαρκούς παρακολούθησης την περίοδο , τόσο στο επίπεδο των περιφερειακών δεικτών χωροταξικής συνοχής όσο και στο επίπεδο των γενικότερων οραµάτων που θα µπορούσαν να στηρίξουν την προοπτική για µια περισσότερο πολυκεντρική Ευρώπη. Αξίζει να συγχαρεί κανείς την Επιτροπή, που ενέταξε αρκετά από τα στοιχεία αυτά και στη δεύτερη έκθεσή της για τη συνοχή, στο κεφάλαιο ιδίως που αφιερώνει στην χωροταξική συνοχή. Μια τέτοια ανάλυση φωτίζει σηµαντικά τη φύση των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν κατά προτεραιότητα σε ορισµένες ευρωπαϊκές περιφέρειες για να ενισχυθεί συνολικά η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χώρου σε παγκόσµιο επίπεδο. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί, ωστόσο, και η χωροταξική διάσταση που θα επέτρεπε πέρα από τον προσδιορισµό ενός συνεκτικού πλαισίου ανάπτυξης των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στις διάφορες χώρες της Ένωσης, την ανάδειξη κι ενός ενοποιητικού οράµατος για την Ευρώπη ολόκληρη. Τα πρώτα Οι επόµενες εργασίες του ΣΑΚΧ θα πρέπει να προσφέρουν τη βάση µιας νέας φιλόδοξης περιφερειακής πολιτικής 8

9 αποτελέσµατα στο πλαίσιο της κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg, σε ότι ιδίως αφορά τη διεθνική διάσταση, όπως και οι πρώτες κατευθυντήριες γραµµές του SDEC, που υιοθετήθηκαν το 1999 στο Potsdam, προσφέρουν µια πρώτη βάση στην όλη προσπάθεια. Η δεύτερη φάση του προγράµµατος εργασίας του ORATE ( ) θα επιτρέψει τη συµπλήρωση αυτής της υποστηρικτικής βάσης, ώστε να αναδειχθεί ένα χωροταξικό όραµα ικανό να εµπνεύσει µια δεύτερη εκδοχή του SDEC. Η CRPM συµβάλλει στην προσπάθεια, επεξεργαζόµενη, σε συνεργασία µε ορισµένες Χώρες και περιφέρειες, κάποιες πρώτες χωροταξικές αναλύσεις των κυριότερων ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενοτήτων. Το σύνολο των στοιχείων αυτών θα είναι διαθέσιµο στην αρχή της νέας προγραµµατικής περιόδου για να προσφέρει ένα συνολικό πλαίσιο διαβουλεύσεων για την εφαρµογή του σε διεθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η C.R.P.M. χαιρετίζει θερµά αυτή την προσέγγιση που ενισχύει τη συνεκτικότητα των κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών παρεµβάσεων, καθώς και την ενίσχυση του διαλόγου και της εταιρικής συνεργασίας : - µεταξύ των διαφόρων επιπέδων αρµοδιότητας, από το κοινοτικό µέχρι το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό - µεταξύ των τοµεακών πολιτικών που µπορούν να προωθήσουν το πολυκεντρικό πρότυπο. Το σχέδιο αυτό θα απαιτήσει ενίσχυση της διεθνικής διάστασης των πολιτικών συνοχής, εντάσσοντάς την στο «mainstream» των διαρθρωτικών ταµείων. Η διάσταση αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί και από µια διασυνοριακή διάσταση για τις περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από σηµαντική καθυστέρηση στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας, αλλά και σε διαπεριφερειακό επίπεδο για την αποθησαύριση των αποτελεσµατικότερων εµπειριών και πρακτικών περιφερειακής στρατηγικής. Στη βάση αυτή, µπορούµε από τώρα να περιγράψουµε τις γενικές γραµµές µιας πρώτης άρθρωσης των τρόπων παρέµβασης της νέας περιφερειακής πολιτικής. Το πολυκεντρικό όραµα και οι χωροταξικές θεωρήσεις που το συνοδεύουν, πρέπει να προσφέρουν ένα πλαίσιο συνολικής συνοχής, τόσο για τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις όσο και για τη σύνδεσή τους µε τις εθνικές ή ευρωπαϊκές τοµεακές πολιτικές µε έντονες χωροταξικές επιπτώσεις (στο τελευταίο αυτό σηµείο θα επανέλθουµε στο κεφάλαιο 4 που είναι αφιερωµένο στη ιακυβέρνηση). Σε ότι αφορά, αντίθετα, τη φύση των νέων διαρθρωτικών παρεµβάσεων, και σε αντίδραση στις πρώτες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η CRPM επιθυµεί να προβάλλει από τώρα τους εξής πρώτους δρόµους διερεύνησης: Η CRPM υποστηρίζει την προοπτική της Επιτροπής για την κατά προτεραιότητα στήριξη των περιφερειών του στόχου 1 στη βάση των κριτηρίων που ισχύουν και σήµερα. Η διατήρηση του στόχου 1 στο όριο του 75% του µέσου κοινοτικού ΑΕΠ, πρέπει να τηρηθεί για να επιβεβαιωθεί έτσι η συνέχεια της κοινοτικής Για µια γενικότερα αποδεκτή χωροταξική θεώρηση του ευρωπαϊκού χώρου στο πλαίσιο µιας πολυκεντρικής προοπτικής που θα ενσωµατώνει τις εθνικές και ευρωπαϊκές τοµεακές πολιτικές Για τη διατήρηση του κριτηρίου του στόχου 1 στο 75% του µέσου κοινοτικού ΑΕΠ 9

10 δράσης µακροπρόθεσµα και να µην δηµιουργηθεί η εντύπωση µιας καιροσκοπικής στροφής µπροστά στην πρόκληση των διευρύνσεων. Η θέση αυτή αφορά κατ αρχήν τις περιφέρειες των σταδίων 1 και 2 για τις οποίες µάλιστα θα έπρεπε να διερωτηθούµε αν πρέπει να διατηρηθεί το 4% του ΑΕΠ ως οροφή των διαρθρωτικών δράσεων (στόχ. 1+ ταµείο συνοχής), όσον αφορά, ιδιαίτερα, τις περιφέρειες του σταδίου 1. Η επιλογή ενός «phasing out» για τις περιφέρειες που καλούνται να εγκαταλείψουν το στόχο 1, µετά τις διευρύνσεις, είτε µηχανιστικά είτε όχι, πρέπει να µελετηθεί ειδικότερα (περιφέρειες σταδίου 3). Η επιλογή, ωστόσο, αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αντοχή της στο χρόνο. Μια τέτοια διάταξη, από τη φύση της µεταβατική, δεν θα επέτρεπε τη διατήρηση της προσπάθειας στον ορίζοντα µιας γενιάς, όπως όλες αυτές οι περιφέρειες ασφαλώς χρειάζονται. Σκόπιµο θα είναι να συνεχιστούν, εξάλλου, οι προσπάθειες και για τις άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους στο πλαίσιο ενός ενοποιητικού και αναγνώσιµου από τον απλό πολίτη ευρωπαϊκού οράµατος. Συµπληρωµατική ως προς το «phasing out», η στάση αυτή θα επέβαλε την υιοθέτηση ενός αναθεωρηµένου στόχου 2 για την προώθηση της χωροταξικής συνοχής ή της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, που θα επέτρεπε την κάλυψη και των περιφερειών των σταδίων 3, 4 και 5, µε ένταση αντιστρόφως ανάλογη του επιπέδου του ΑΕΠ και των δεικτών ανταγωνιστικότητας που θα τις χαρακτηρίζουν. Όπως άλλωστε υποδεικνύει και η Επιτροπή στην έκθεσή της, η διάκριση σε υποπεριφερειακές ζώνες θα µπορούσε να εγκαταλειφθεί, έτσι ώστε η κάθε περιφέρεια συνολικά να απολαµβάνει κοινοτική υποστήριξη ανάλογα µε τη φύση και την ένταση των µειονεκτηµάτων ανταγωνιστικότητας που την πλήττουν και ανάλογα µε τους αναπτυξιακούς της στόχους. Η παροχή των ενισχύσεων θα µπορούσε να αποτελέσει το αντικείµενο µιας περισσότερο, σε σχέση µε το παρελθόν, επιλεκτικής προσέγγισης, που θα επικεντρώνει την προσοχή της στα βασικά ελλείµµατα ανταγωνιστικότητας καθώς και στην αξιολόγηση των τοµεακών επιπτώσεων των εφαρµοζόµενων εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. Η επιλογή αυτή, που καθίσταται σήµερα περισσότερο ρεαλιστική χάρη στις προόδους της περιφερειακής ανάλυσης, µπορεί να στηριχθεί στη βούληση διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο µιας προοπτικής χωροταξικής συνοχής, όπως ορίζει το ΣΑΚΧ. Θα πρέπει, εξάλλου, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση των περιοχών που πλήττονται από διαρκή διαρθρωτικά µειονεκτήµατα λόγω γεωγραφικής ή δηµογραφικής κατάστασης (όπως είναι τα νησιά, οι αραιοκατοικηµένες περιοχές ή τα εδάφη που βρίσκονται αποµονωµένα εξ αιτίας της γεωµορφίας τους). Όσες από τις περιοχές αυτές δεν εντάσσονται στον Στόχο 1, θα έπρεπε να στηριχθούν από ένα ειδικό χρηµατοδοτικό µέσο, που θα έχει στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις των ως άνω µειονεκτηµάτων, παρεµβαίνοντας αναλογικά ως προς την έντασή τους. Ερωτήµατα γύρω από τη διάρκεια του «phasing out» Για ένα ανανεωµένο στόχο 2 προοδευτικών από άποψη έντασης ευρωπαϊκών ενισχύσεων που θα επικεντρώνεται στις βασικές αδυναµίες των περιφερειών στον τοµέα του ανταγωνισµού, λαµβανοµένου κάθε φορά υπόψη και του επιπέδου πλούτου της περιφέρειας Ειδικά µέτρα για τις περιοχές που πλήττονται από διαρκή διαρθρωτικά µειονεκτήµατα. Η εφαρµογή ενός πολυκεντρικού σχεδίου θα ενθαρρυνόταν στο πλαίσιο αυτό, µε την ενσωµάτωση της διεθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής διάστασης στο «mainsteam» των διαρθρωτικών ταµείων. Ο πολυκεντρισµός: γενικό πλαίσιο αναφοράς ενός αλληλέγγυου 10

11 Η κάθε Περιφέρεια θα µπορούσε έτσι να εφαρµόζει το πρόγραµµα περιφερειακής ανάπτυξής της, γνωρίζοντας ότι ένα µέρος των συνολικών του πιστώσεων θα αφορούσε µέτρα ενίσχυσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, ενώ το υπόλοιπο θα αφορούσε έργα µε απαιτήσεις ένταξης σε διεθνικό πλαίσιο, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των κρίσιµων εκείνων µεγεθών που θα είναι απαραίτητα για την εφαρµογή σχεδίων πραγµατικά διαρθρωτικών σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Τα διεθνικά προγράµµατα, έτσι όπως νοούνται σήµερα στο πλαίσιο της κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, θα εξακολουθήσουν και τότε να χρησιµεύουν ως κοινό στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κρατών και των Περιφερειών, σε συσχετισµό µε τη µελλοντική έκδοση του ΣΑΚΧ. Ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε επίσης να εξασφαλίσει τη συµµετοχή όλων των περιφερειών και όλων των αυτοδιοικητικών κλιµακίων στα διαρθρωτικά προγράµµατα κοινοτικού ενδιαφέροντος, αφήνοντας στα τοπικά κλιµάκια και τους τοπικούς φορείς την ευθύνη της απόφασης και εφαρµογής των καθαρά περιφερειακών προγραµµάτων που θα κρίνουν ως καταλληλότερα. Μια τέτοια αρχιτεκτονική δεν είναι δυνατόν να αποσυνδεθεί από το ζήτηµα της µελλοντικής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και της αναθεώρησης της ΚΑΠ. Θα πρέπει επίσης να τεθεί το θέµα του ΕΚΤ και της χωροταξικής του εφαρµογής, καθώς και η κατάρτιση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Η σηµερινή συγκυρία της συνεχούς υποχώρησης της ανεργίας, αλλά και η διατήρηση των έντονων χωροταξικών ανισοτήτων, συνηγορούν για µια περιφερειακή λειτουργία του ΕΚΤ, στη βάση της παροχής ενισχύσεων που θα είναι ανάλογες µε την οξύτητα των προβληµάτων που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι διάφορες περιφέρειες. αναφοράς ενός αλληλέγγυου ευρωπαϊκού οράµατος, µέσα κυρίως από την διεθνική διάσταση των πολιτικών Η αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήµατα: - Επιτρέπει τη συµµετοχή όλων των γεωγραφικών χώρων και όλων των θεσµικών φορέων σ ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο, παρέχοντας κάθε εγγύηση για τήρηση των θεµελιωδών αρχών της συνοχής, Μια νέα πιο συνεκτική και - Βασισµένη στην ανά έργο και ανά χωροταξικό στόχο προσέγγιση, επιτρέπει την βραχυπρόθεσµη και περισσότερο συµµετοχική µεσοπρόθεσµη υπέρβαση των εµποδίων που συνδέονται µε την ύπαρξη συστηµάτων διακυβέρνησης αρχιτεκτονική, επικεντρωµένη σε πολύ διαφορετικών από χώρα σε χώρα, σε ότι αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών σχεδίων, περιορισµένο αριθµό στόχων - Ενισχύει το ρόλο των περιφερειών και των ενδοπεριφερειακών φορέων στην εφαρµογή της στρατηγικής σηµασίας σε περιφερειακής πολιτικής, µεταφέροντας στα Κράτη και, ιδίως, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιδιαίτερα ευρωπαϊκή κλίµακα πιεστικές διαχειριστικές ευθύνες, και επικεντρώνοντας παράλληλα τις δράσεις στις περισσότερο στρατηγικές όψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής συνοχής, - Επιτρέπει, τέλος, την σαφή αναγνωσιµότητα της κοινοτικής δράσης, µε την συντονισµένη ενίσχυση όλων των βασικών για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα παραγόντων (προσπελασιµότητα, αριστεία επίδοσης, παραγωγικότητα, βιώσιµη ανάπτυξη). Συνεχής προβληµατισµός στο πλαίσιο αυτό για το µέλλον του ΕΚΤ και των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης 11

12 3 ) ΤΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ; Η C.R.P.M. θα ήθελε να συγχαρεί την Επιτροπή για την προσέγγιση που επέλεξε, περιγράφοντας τα προβλήµατα και τις ανάγκες, πριν αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση για τις προοπτικές της κοινοτικής χρηµατοδότησης. Συµφωνούµε επίσης µε την Επιτροπή για να υπογραµµίσουµε πως η χρηµατοδοτική προσπάθεια θα πρέπει να ενισχυθεί σηµαντικά ολόκληρη την περίοδο , αν θέλουµε να ανταποκριθούµε στην πρωτόγνωρη πρόκληση των διευρύνσεων. Πρόκειται για µια µοναδική ευκαιρία στην ευρωπαϊκή ιστορία, που θα ήταν επικίνδυνο να θεωρήσουµε ως πλήρως δεδοµένη, αν δεν της εξασφαλίσουµε προηγουµένως τα απαραίτητα για την αξιοποίησή της µέσα. εν διαφεύγει, εντούτοις, από κανένα ότι το επίπεδο της κοινοτικής αλληλεγγύης, καθορισµένο για την τωρινή προγραµµατική περίοδο στο 0,45% του κοινοτικού ΑΕΠ, δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επίτευξη των δύο αυτών στόχων, ίσως ούτε καν του στόχου 1 και µόνο. Η τάση για αισθητή µείωση της κοινοτικής προσπάθειας που εκδηλώθηκε από το Εδιµβούργο µέχρι το Βερολίνο, τόσο για την περίοδο όσο και για την περίοδο , θα πρέπει λοιπόν να αναστραφεί, αλλιώς δεν έχει νόηµα και να συζητούµε το θέµα. Η ενίσχυση της κοινοτικής προσπάθειας δικαιολογείται επίσης από την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών που έχουν αναληφθεί στο χώρο του στόχου 3, ακόµη και αν εξακολουθήσει να είναι ανοικτή η συζήτηση σχετικά µε τα νέα µέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν. Χωρίς να µπορούµε να εγγυηθούµε την απόλυτη ακρίβεια σε ένα δύσκολο τοµέα, όπου εξακολουθούν να εκδηλώνονται εκτεταµένες αβεβαιότητες, θεωρούµε χρήσιµο να θέσουµε τον προβληµατισµό των µεγάλων µαζών του προϋπολογισµού της περιόδου , για να συγκρατήσουµε τουλάχιστο τα σηµαντικότερα στοιχεία. Προχωρήσαµε, έτσι, διαδοχικά στους εξής υπολογισµούς : a) µέσος ετήσιος προϋπολογισµός για τη συνοχή b) κόστος των διευρύνσεων c) κόστος του στόχου 1 για τις περιφέρειες της ΕΕ των 15 d) κόστος ενός «phasing out» Οι υποθέσεις αυτές δεν ενσωµατώνουν τα φαινόµενα εθνικής σύγκλισης που δύσκολα προβλέπονται, αλλά και ελάχιστα όµως επηρεάζουν τις κρίσιµες ισορροπίες του προϋπολογισµού. Να διευκρινιστούν οι όροι του διαλόγου γύρω από τις χρηµατοδοτικές προοπτικές Μια κοινοτική προσπάθεια περιορισµένη στο 0,45% του κοινοτικού ΑΕΠ θα είναι πλήρως ανεπαρκής σε µια Ευρώπη 27 µέλη 12

13 a) Ο ετήσιος προϋπολογισµός κατά την περίοδο στη βάση του ποσοστού του 0,45% Η agenda 2000 και τα πορίσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου, του Μαρτίου του 1999, στήριξαν τις σχετικές µε τον προϋπολογισµό υποθέσεις τους, στη βάση ενός ετήσιου ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ της ΕΕ της τάξης του 2,5%. Οι υπολογισµοί της εποχής βασίστηκαν τότε στα πραγµατικά στοιχεία του Κι εµείς µε τη σειρά µας επαναλάβαµε τον ίδιο υπολογισµό, βάσει των πραγµατικών στοιχείων του 1998, αποδεχόµενοι 2 ενδεχόµενα : H1 : Μια Ευρώπη µε 27 µέλη, από το 2007 (µε βάση υπολογισµού το κοινό ΑΕΠ των 27 το 2006). H2 : Μια Ευρώπη µε 25 µέλη (µε βάση υπολογισµού το κοινό ΑΕΠ των 25 το 2006), θεωρώντας ότι η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας θα καθυστερήσει κάπως περισσότερο (γύρω στο 2010). Οι ρυθµοί ένταξης αποτελούν φυσικά το πιο ευαίσθητο σηµείο της συζήτησης, αλλά όπως θα δούµε, το ζήτηµα αυτό δεν επηρεάζει παρά ελάχιστα τις µεγάλες οικονοµικές ισορροπίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο : H1 : Σε µια Ευρώπη των 27, το ΑΕΠ της Ένωσης µπορεί έτσι να εκτιµηθεί το 2006 σε δισεκατοµ. ευρώ. Ο προϋπολογισµός για τη συνοχή θα αντιστοιχεί λοιπόν σε 47,1 δις ευρώ ετησίως (το 0,45% του ΑΕΠ) H2 : Σε µια Ευρώπη των 25, το ΑΕΠ της Ένωσης µπορεί έτσι να εκτιµηθεί το 2006 σε δισεκατοµ. ευρώ. Ο προϋπολογισµός για τη συνοχή θα αντιστοιχεί λοιπόν σε 46,2 δις ευρώ ετησίως σε ύψος δηλαδή που ελάχιστα διαφέρει από εκείνο της υπόθεσης 1. b) Το προβλεπόµενο κόστος των πολιτικών συνοχής που θα απορροφήσουν οι διευρύνσεις Για να εκτιµήσουµε το κόστος των διευρύνσεων από άποψη συνοχής, εφαρµόσαµε το ανώτατο όριο περιορισµού της κοινοτικής χρηµατοδότησης στο 4% του ΑΕΠ, εκφρασµένο σε αντίστοιχη αγοραστική δύναµη. Και αυτό οδηγεί στα παρακάτω, κατά υπόθεση, αποτελέσµατα : H1 : Το ύψος των ενισχύσεων για τις 12 χώρες της διεύρυνσης µπορεί να εκτιµηθεί σε 40,1 δις ευρώ ετησίως. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρέσουµε τις περιφέρειες της διεύρυνσης που κατά πάσα πιθανότητα θα εξαιρεθούν από το στόχο 1, δηλαδή τη Σλοβενία, τις περιφέρειες της Πράγας, της Βουδαπέστης και της Βρατισλάβας, καθώς και την Κύπρο και τη Μάλτα, αν φυσικά διατηρηθεί το κριτήριο επιλεξιµότητας του 75% του µέσου κοινοτικού ΑΕΠ. Το συνολικό ύψος εκτιµάται έτσι, µετά την ως άνω αφαίρεση, σε 36,2 δις ευρώ ετησίως. H2 : Το ύψος των ενισχύσεων για τις 10 χώρες της διεύρυνσης µπορεί να εκτιµηθεί σε 32,2 δις ευρώ Στη βάση του ποσοστού του 0,45%, προβλέπεται για την περίοδο ένας προϋπολογισµός των «διαρθρωτικών ταµείων» της τάξης των 47 δις ευρώ ετησίως H προσπάθεια για τη συνοχή λόγω διεύρυνσης, εκτιµάται σε ύψος µεταξύ των 33 και των 36 δις ευρώ ετησίως. 13

14 ετησίως κατά τα τρία πρώτα χρόνια, που περιορίζεται στα 28,3 δις ευρώ µετά την εξαίρεση των µη επιλέξιµων περιφερειών. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί η ενίσχυση προένταξης της Βουλγαρίας και Ρουµανίας, για να καταλήξουµε σε ύψος της τάξης των 33,1 δις ευρώ (µε την υπόθεση µιας ενίσχυσης για την προένταξη σε ύψος 2% του PIB αντί του 4% που ισχύει για τα Κράτη µέλη). Στο σύνολο της περιόδου η διαφορά µεταξύ των δύο υποθέσεων, παραµένει οπωσδήποτε µικρή. c) Το προβλεπόµενο ύψος των πιστώσεων του στόχου 1 την περίοδο για τις περιφέρειες της ΕΕ των 15 που θα εξακολουθούσαν να είναι επιλέξιµες Με βάση το νέο χάρτη των περιφερειακών ΑΕΠ µιας ΕΕ µε 25 ή 27 µέλη, µπορούµε από τώρα να υπολογίσουµε, µε µικρές πιθανότητες απόκλισης, τον πληθυσµό της ΕΕ των 15 που θα εξακολουθήσει να είναι επιλέξιµος στο στόχο 1 το 2007, βάσει των περιφερειακών δεδοµένων του 2004 ή του µέσου όρου της περιόδου (η περίπτωση κάποιων περιφερειών της Ιβηρικής φαίνεται κάπως αβέβαιη, καθώς τα στοιχεία του 1998 τις τοποθετούν στο όριο ακριβώς του 75%. Αλλά και αν ακόµη η επιλεξιµότητα οριστεί στο 80% του κοινοτικού ΑΕΠ, πάλι θα υπήρχαν αβεβαιότητες). Μπορούµε λοιπόν να δεχτούµε ως λογική µια µέση ενίσχυση αναφοράς 220 ευρώ ανά κάτοικο και ανά έτος, όπως και κατά την προηγούµενη περίοδο: H1 : ο επιλέξιµος πληθυσµός είναι της τάξης των κατ. περίπου, οπότε το συνολικό ύψος της ετήσιας ενίσχυσης εκτιµάται ότι θα φτάσει τα 8,37 δις ευρώ. H2 : ο επιλέξιµος πληθυσµός είναι της τάξης των κατ. περίπου, οπότε το συνολικό ύψος της ετήσιας ενίσχυσης εκτιµάται ότι θα φτάσει τα 12,08 δις ευρώ. Η διαφορά ανάµεσα στις δύο υποθέσεις οφείλεται στην µείωση κατά 16 εκατοµ. κατοίκους του επιλέξιµου στον στόχο 1 πληθυσµού της ΕΕ των 15, στην περίπτωση ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. d) Το προβλεπόµενο ύψος ενός phasing out του στόχου 1 την περίοδο για τις περιφέρειες της ΕΕ των15 που δεν θα είναι πια επιλέξιµες Ακολουθώντας την ίδια, όπως προηγουµένως, µεθοδολογία, µπορούµε να εκτιµήσουµε τον πληθυσµό της ΕΕ των 15 που θα βρεθεί εκτός στόχου 1, και να εφαρµόσουµε στον πληθυσµό αυτόν ένα ύψος µέσης ετήσιας βοήθειας ανά κάτοικο της τάξης των 110 ευρώ (το µισό δηλαδή της ενίσχυσης που προβλέπεται για τον πληθυσµό των περιφερειών του στόχου 1). Οδηγούµαστε έτσι στα εξής συµπεράσµατα : H1 : πληθυσµός εξερχόµενος του στόχου 1: κατ., και ύψος της ετήσιας ενίσχυσης: 3,41 δις ευρώ. Για τις περιφέρειες του στόχου 1 της ΕΕ των 15, θα απαιτηθούν από 8 έως 12 δις ευρώ ετησίως Για ένα ενδεχόµενο «phasing out» θα χρειαστούν από 2 έως 3,5 δις ευρώ ετησίως 14

15 H2 : πληθυσµός εξερχόµενος του στόχου 1: κατ., και ύψος της ετήσιας ενίσχυσης: 1,94 δις ευρώ. Συνθετική θεώρηση : ποια µπορεί να είναι η φιλοδοξία µας για την περίοδο ; Ο συνθετικός πίνακας που ακολουθεί και συνοψίζει τις ανάγκες που προαναφέραµε, δείχνει σαφώς ότι ένα συνολικό ύψος ενισχύσεων περιορισµένο στο 0,45% του κοινοτικού ΑΕΠ, όχι µόνο δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει τη σηµερινή πολιτική στήριξης των περιφερειών του στόχου 1 και των περιφερειών σε «phasing out», αλλά δεν αφήνει και κανένα περιθώριο για να συζητήσουµε το ενδεχόµενο µέλλον των στόχων 2 και 3 ή το πολυκεντρικό όραµα, πράγµα που αποδεικνύει ότι το πολιτικό όραµα δεν µπορεί να αποσυνδεθεί από τα δεδοµένα του προϋπολογισµού. Συνθετικός πίνακας (Υποθέσεις σε δις ευρώ σε σταθερές τιµές 1998 και για σταθερό ΑΕΠ την περίοδο ) Υπόθεση 1 Υπόθεση 2 Ανά έτος Για 7 έτη Ανά έτος (*) Ανά έτος (**) Για 7 έτη Προϋπολογισµός συνοχής 47,1 329,7 46,2 46,2 323,4 Λόγω διευρύνσεων 36,2 253,4 33,1 36,2 244,1 Στόχος 1 για ΕΕ των 15 8,4 58,6 12,1 12,1 84,6 Ύψος Phasing out 3,4 23,9 1,9 1,9 13,6 Σύνολο ιευρ.+εε 15 48,0 335,9 47,1 50,2 342,2 ιαθέσιµο ύψος -0,9-6,2-0,9-4,0-18,8 Ένας προϋπολογισµός στο 0,45% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ δεν θα µπορούσε να καλύψει το στόχο 1 και το «phasing out» (*) για την περίοδο (**) για την περίοδο Η υπόθεση ένταξης της Βουλγαρίας και Ρουµανίας από το 2007, θα απαιτούσε µικρότερο προϋπολογισµό από την υπόθεση της ένταξής τους το 2010, λόγω της σηµαντικής µείωσης που θα προκαλούσε στον επιλέξιµο πληθυσµό της ΕΕ των 15 η ένταξη των χωρών αυτών από το Για να απλοποιήσουµε τα πράγµατα, θα συνεχίσουµε το συλλογισµό µας στο πλαίσιο µιας Ευρώπης µε 27 µέλη το 2007, επιλέγοντας έτσι την υπόθεση της µικρότερης επιβάρυνσης του προϋπολογισµού από την ένταξη των δύο αυτών χωρών. 15

16 Όπως είδαµε, οι ανάγκες για το στόχο 1 της ΕΕ των 27, για το ταµείο συνοχής και τη µεταβατική στήριξη του στόχου 1, εκτιµώνται συνολικά σε 48 περίπου δις ευρώ το χρόνο. Οι άλλες διαρθρωτικές πολιτικές (Στόχοι 2 και 3, κοινοτικές πρωτοβουλίες και καινοτόµες δράσεις) θα απορροφήσουν κατά την περίοδο το 30% περίπου των διαρθρωτικών πιστώσεων έναντι του 70% της πρώτης οµάδας. Οι αναλύσεις της έκθεσης για τη συνοχή, που υπογραµµίζουν κυρίως την όξυνση ορισµένων ανισοτήτων, τόσο οικονοµικών και κοινωνικών όσο και χωροταξικών, δεν επιτρέπουν την εκτίµηση ότι η αναλογία αυτή θα µεταβληθεί ουσιαστικά. Στη βάση λοιπόν της σηµερινής κατάστασης, οι ανάγκες µπορούν να εκτιµηθούν γύρω στα 69 δις ευρώ το χρόνο, δηλαδή : - περίπου 48 δις για το στόχο 1 και το ταµείο συνοχής (το 70% περίπου, δηλαδή, των συνολικών διαρθρωτικών δράσεων), - περίπου 21 δις για τη µελλοντική πολιτική χωροταξικής συνοχής, που θα στοχεύει στην υλοποίηση του ΣΑΚΧ και τη µείωση, µέσω του µελλοντικού στόχου 3 των ανισοτήτων, από άποψη κοινωνικής συνοχής. Ο ετήσιος αυτός προϋπολογισµός θα µεταβάλλεται φυσικά κατά τη διάρκεια της περιόδου συναρτήσει της πραγµατικής εξέλιξης του ΑΕΠ και του ύψους του πληθωρισµού. Οι αριθµοί ωστόσο αυτοί προσφέρουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο αναφοράς. Και είναι βέβαιο ότι η διατήρηση του ορίου 0,45% του κοινοτικού ΑΕΠ, δεν επιτρέπει τη διάθεση πιστώσεων άνω των 47 δις ευρώ για το σύνολο των πολιτικών συνοχής. Μια διαφορετική υπόθεση εργασίας θα εκτιµούσε τη µείωση, σε σχέση µε την ένταση της προσπάθειας που θα απαιτήσουν οι διευρύνσεις, του ύψους των άλλων διαρθρωτικών δράσεων. Και ο πρώτος αυτός υπολογισµός θα µπορούσε να θεωρηθεί ως υπόθεση ανωτέρου ορίου (σενάριο 1). Μια υπόθεση κατωτέρου ορίου, κατά την οποία οι άλλες, εκτός στόχου 1, διαρθρωτικές δράσεις, δεν θα αντιπροσώπευαν παρά το 15% µόνο της συνολικής προσπάθειας, θα οδηγούσε σε ετήσια προσπάθεια ύψους 59 περίπου δις ευρώ, οπότε και πάλι η διατήρηση του ποσοστού 0,45% θα αποδεικνυόταν ανεπαρκής (σενάριο 2). Οι ανάγκες εκτιµώνται σε 60 µε 70 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο 16

17 Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί, η υπόθεση ανωτέρου ορίου θα απαιτούσε συνολικό ύψος πιστώσεων της τάξης του 0,65% του κοινοτικού ΑΕΠ. Η υπόθεση κατωτέρου ορίου, θα απαιτούσε, από την πλευρά της, µια προσπάθεια της τάξης του 0,55% περίπου. Προσπάθεια σε % του ΑΕΠ της ΕΕ 27 0,45% 0,55% 0,65% Πιστώσεις "διαρθρωτικών δράσεων" 47,1 57,6 68,1 Κόστος διαρθρ. δράσεων (σενάριο 1) 69,0 69,0 69,0 Ποσοστό κάλυψης τους από τον προϋπολ. 68% 83% 99% Κόστος διαρθρ. δράσεων (σενάριο 2) 59,0 59,0 59,0 Ποσοστό κάλυψης τους από τον προϋπολ 80% 98% 115% Κοινοτική προσπάθεια που θα πρέπει να περιλαµβάνεται µεταξύ του entre 0,55% και του 0,65% του κοινοτικού ΑΕΠ Σηµ. : σε δισεκατοµµύρια ευρώ Ο προβληµατισµός για το µέλλον της περιφερειακής πολιτικής θα πρέπει, κατά συνέπεια, να κινηθεί µέσα στα παραπάνω όρια, που και τα δύο ξεπερνούν σαφώς το κατώτερο κατώφλι του 0,45%, που αναφέρει η έκθεση για τη συνοχή. Η συζήτηση για τον προϋπολογισµό της µετά το 2006 περιφερειακής πολιτικής, δεν µπορεί, λοιπόν, να αποσυνδεθεί απόλυτα από το πολιτικό όραµα, ούτε και από τρία άλλα θεµελιώδη ζητήµατα, που είναι : το µέλλον της ΚΑΠ, που απορροφά σήµερα το µεγαλύτερο µέρος των πιστώσεων του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, η εξέλιξη στην πραγµατική απορρόφηση των κοινοτικών πιστώσεων, που απέχει πολύ σήµερα από το όριο του 1,27% του κοινοτικού ΑΕΠ των διαβουλεύσεων, η γενικότερη συζήτηση γύρω από την εµβάθυνση της ευρωπαϊκής οικοδόµησης και τα µέσα που πρέπει να κινητοποιηθούν για την επίτευξή της. Οι οικονοµικές προοπτικές δεν µπορούν να αποσυνδεθούν από τις διαβουλεύσεις για το µέλλον της ΚΑΠ, τις πραγµατικές απορροφήσεις των κοινοτικών πιστώσεων, και το µέλλον του ευρωπαϊκού οράµατος 17

18 4 ) ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ; Ο δηµόσιος διάλογος για τη µελλοντική περιφερειακή πολιτική, που ξεκίνησε µε τη δηµοσίευση της έκθεσης για τη συνοχή, δεν µπορεί να αποφύγει τον σε βάθος προβληµατισµό γύρω από την αποτελεσµατικότητα της διαρθρωτικής δράσης, και µάλιστα σε έκταση πολύ ευρύτερη από εκείνη των συνηθισµένων κλασικών αξιολογήσεων. Αν η νέα ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική προορίζεται να αποτελέσει το σύµβολο µιας διευρυµένης και αλληλέγγυας ευρωπαϊκής οικοδόµησης, που θα κινητοποιεί όλο και σηµαντικότερα ποσοστά του κοινοτικού προϋπολογισµού, αποτελεί και πραγµατικό καθήκον όλων ανεξαιρέτως των διοικητικών κλιµακίων να την καταστήσουν περισσότερο διαφανή, σαφέστερη και πιο αποτελεσµατική. Η συζήτηση, όµως, αυτή, γύρω από την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των κονδυλίων, θα πρέπει να προχωρήσει πολύ περισσότερο από την απλή ενίσχυση των λογιστικών ελέγχων, και να θίξει σε βάθος το πρόβληµα της σκοπιµότητας και της συνοχής των προγραµµάτων, σε πλαίσιο όχι µόνο περιφερειακό, αλλά και ευρωπαϊκό γενικότερα. Αν και ο στρατηγικός προβληµατισµός γύρω από νέες µορφές δράσεων χωροταξικού χαρακτήρα αναδεικνύεται σαφώς µέσα από το ΣΑΚΧ, και µέσα από την κεντρική λογική του «πολυκεντρισµού», οι πρακτικές του θα πρέπει να συνοδευτούν από µια ριζική µεταρρύθµιση της πολιτικής διακυβέρνηση της Ένωσης, τόσο κατά την οριζόντια έννοια συνοχή των τοµεακών πολιτικών όσο και κατά την κατακόρυφη, µε την ενίσχυση, δηλαδή, της αποτελεσµατικότητας της εταιρικής λειτουργίας. 4.1 Η οριζόντια διακυβέρνηση των πολιτικών για τη συνοχή Το χάσµα ανάµεσα στους επιδιωκόµενους στόχους στο όνοµα της διαρθρωτικής πολιτικής, και τη συνεκτικότητα των επιµέρους στόχων των τοµεακών πολιτικών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο επίπεδο κάθε Χώρας αλλά και, ιδίως, εκεί που οι αρµοδιότητες Κρατών και Επιτροπής διασταυρώνονται διευρύνεται συνεχώς. Η CRPM δεν µπορεί παρά να χαιρετίσει τις δύο προϋποθέσεις που θέτει η έκθεση για τη συνοχή, για την ανάπτυξη του προβληµατισµού και την πρόοδο προς την προοπτική του 2007 : - αναγκαιότητα ενισχυµένης συνεκτικότητας µεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και των τοµεακών ευρωπαϊκών εκείνων πολιτικών που επηρεάζουν τη συνοχή, - ανάγκη βελτιωµένου συντονισµού µεταξύ των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. Η χρηµατοδοτική προσπάθεια θα απαιτήσει βελτιωµένη χρησιµοποίηση των κοινοτικών πιστώσεων, τόσο από άποψη διαχειριστικών πρακτικών, όσο και από άποψη αποτελεσµατικότητας και κατακόρυφης και οριζόντιας συνοχής των ασκουµένων πολιτικών Για έναν βελτιωµένο συντονισµό των τοµεακών πολιτικών µε την προσπάθεια για την οικονοµική, κοινωνική και χωροταξική συνοχή 18

19 Αρκετές είναι, όντως, οι κοινοτικές τοµεακές πολιτικές που δρουν προς την αντίθετη κατεύθυνση εκείνης των πολιτικών για τη συνοχή. Οι αναλύσεις της έκθεσης της Επιτροπής για τη συνοχή, παρέχουν πειστικότατες αποδείξεις των χωροταξικών αντιφάσεων που απορρέουν από την εφαρµογή πολιτικών όπως η ΚΑΠ, η πολιτική για τον ανταγωνισµό, τις µεταφορές ή την έρευνα ανάπτυξη, οι πολιτικές, δηλαδή, σε τοµείς καθοριστικούς για την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι πολιτικές αυτές δρουν κατά κανόνα, αντιφατικά ως προς το στόχο της συνοχής, ακόµη και όταν η συµµετοχή τους στην επιδίωξη της συνοχής επικυρώνεται οµόφωνα από τους αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων. Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγµα της ΚΑΠ, που αποδεικνύει ότι η ένταση των χρηµατοδοτήσεων ακολουθεί αντίθετη σχεδόν κατεύθυνση από εκείνη των πιστώσεων που παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταµεία, και µάλιστα για κονδύλια ιδιαίτερα σηµαντικά. Στον τοµέα των µεταφορών, οι αντιφάσεις είναι επίσης προφανείς, ανάµεσα στη Γ TREN που συντονίζει εν µέρει την κατάστρωση του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και την Γ REGIO που διαχειρίζεται βασικά τις κοινοτικές ενισχύσεις µέσω του FEDER, όχι µόνο γιατί δεν ξεκινούν από τους ίδιους στόχους, αλλά και γιατί αποδέχονται εντελώς διαφορετική κατανοµή, από Χώρα σε Χώρα, των εθνικών ενισχύσεων, συναρτήσει του επιπέδου αποκέντρωσης που η κάθε χώρα έχει κατοχυρώσει. Η ίδια διαπίστωση, έστω και µε κάποιες αποχρώσεις, µπορεί να γίνει και για τις εθνικές τοµεακές πολιτικές που δεν συµβάλλουν πάντα στην µείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Ενώ δηλαδή η Συνθήκη προβλέπει, για παράδειγµα, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα, θα πρέπει κανονικά να συµβάλλει στην προσπάθεια για τη συνοχή, δεν ισχύει το ίδιο και για τις εθνικές πολιτικές για την έρευνα και ανάπτυξη και τις καινοτοµίες,, των οποίων όµως ο προϋπολογισµός δεν έχει σε καµιά περίπτωση κοινό µέτρο µε τις διατιθέµενες από τον κοινοτικό προϋπολογισµό πιστώσεις. Τα ίδια παρατηρούνται και στον τοµέα των µεταφορών, όπου η πολυπλοκότητα των συνδυασµών παρέµβασης δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων κάθε άλλο παρά διευκολύνει την εφαρµογή πολιτικών µε σαφείς και ξεκάθαρους στόχους. Η συνεκτικότητα της κοινοτικής παρέµβασης µε τις εθνικές παρεµβάσεις, δεν εκδηλώνεται, λοιπόν, µε σαφήνεια σε ότι αφορά ιδιαίτερα τις χωροταξικές τους επιπτώσεις. Αν ορισµένα Κράτη θέτουν τη συνεκτικότητα αυτή ως προτεραιότητα της πολιτικής τους δράσης, σε άλλες χώρες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο δεν συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίστοιχα µέτρα και σε εθνικό επίπεδο. Η καλύτερη απόδειξη προσφέρεται από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι περισσότερες χώρες στην εφαρµογή της αρχής της προσθετικότητας, που αποτελεί ένα από τα τέσσερα βάθρα των διαρθρωτικών πολιτικών. Ίσως µάλιστα, η διαπίστωση αυτή να αποτελεί και την εξήγηση των διαρκώς οξυνόµενων ανισοτήτων στο εσωτερικό ορισµένων Κρατών µελών, όπως επισηµαίνουν και οι δύο εκθέσεις για τη συνοχή. Ανάλογη διαπίστωση µπορεί επίσης να γίνει και για τις έντονες διαφορές (σε σχέση 1 προς 3) που επισηµαίνονται από την Επιτροπή στα επίπεδα των κρατικών ενισχύσεων ή των φορολογικών συστηµάτων. Και η διαπίστωση αυτή αποκτά ακόµη καθοριστικότερη σηµασία, καθώς έχει συνήθως ως αποτέλεσµα την προνοµιακή ενίσχυση των περισσότερο αναπτυγµένων περιοχών, σε πλήρη αντίθεση µε τους στόχους της συνοχής. Έλλειψη συνεκτικότητας ιδιαίτερα εµφανής σε ότι αφορά την ΚΑΠ, τις µεταφορές, την έρευνα και την πολιτική για τον ανταγωνισµό Η συνεκτικότητα αυτή πρέπει να ενισχύεται από τις τοµεακές πολιτικές τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο Μια αρχή προσθετικότητας που πρέπει να βελτιωθεί 19

20 Αν και είναι δύσκολο να βρεθούν απαντήσεις σε όλες αυτές τις αντιφάσεις γύρω από το περιεχόµενο της µελλοντικής περιφερειακής πολιτικής, θα πρέπει ωστόσο να προχωρήσουµε στην χάραξη ενός συνολικού πλαισίου, που θα εξασφαλίζει µια κάποια συνάφεια µεταξύ των πολιτικών που στοχεύουν στη συνοχή, για να αποφευχθεί έτσι η εξουδετέρωση ορισµένων δηµόσιων πολιτικών µέτρων, είτε εθνικά είναι αυτά είτε κοινοτικά. 4.2 Η κατακόρυφη διακυβέρνηση των πολιτικών συνοχής Εντελώς ανάλογα, θα είναι δύσκολο να προοδεύσουµε στην κατεύθυνση της σύγκλισης εθνικών και κοινοτικών τοµεακών πολιτικών, αν δεν συµµετέχουν στην επεξεργασία τους όλα τα ενδιάµεσα διοικητικά κλιµάκια και όλοι οι ενδιάµεσοι θεσµικοί φορείς. Μια βελτιωµένη άρθρωση των διάφορων ενδιάµεσων κλιµακίων γύρω από το στόχο της συνοχής, σε πνεύµα σεβασµού όλων των θεσµικών συστηµάτων της Ευρώπης, θεωρείται εντελώς απαραίτητη µελλοντικά. Αυτό δε σηµαίνει υποχρεωτικά µια άκαµπτη και παγιωµένη χωροθέτηση των αρµοδιοτήτων, που θα έβλαπτε την ευρωπαϊκή οικοδόµηση και θα εκφύλιζε τον επιδιωκόµενο στόχο, αλλά την θεσµοθέτηση µάλλον νέων µεθόδων συνεργασίας, που θα επιτρέπουν στους διάφορους φορείς της Ένωσης την αποτελεσµατική τους δικτύωση. Ο προβληµατισµός αυτός θα πρέπει να ενσωµατώσει τρεις διαστάσεις 2 : - Οι τοπικές και περιφερειακές εταιρικές σχέσεις : Αν και οι µέθοδοι ανάδυσης εταιρικών σχέσεων χαρακτηρίζονται από µεγάλη ετερογένεια, ανάλογα µε τις πολιτικές παραδόσεις της κάθε χώρας (στη βάση συµβάσεων, άτυπες, κλπ), οι διάφοροι ενδιάµεσοι θεσµικοί φορείς εγκαινιάζουν παντού διαδικασίες διαλόγου στην προσπάθειά τους να προσδιορίσουν και να υλοποιήσουν από κοινού στόχους χωροταξικής ανάπτυξης. Αυτός ο πλούτος συγκεκριµένων εµπειριών πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο γιατί προσφέρει το βάθρο για τη διεύρυνση της αποκέντρωσης, σε εταιρική βάση, των ευρωπαϊκών πολιτικών που έχουν χωροταξικές επιπτώσεις. Όπως πολλές Περιφέρειες προτείνουν, η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής διαδικασίας ανταλλαγής επιτυχών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, µέσα για παράδειγµα από τη λειτουργία ενός Εργαστηρίου που θα µελετά και θα αποθησαυρίζει, κάθε τρία χρόνια, όλη αυτή την τεχνογνωσία, προσφέρει µια προοπτική που αξίζει να διερευνηθεί. Εκτός από τις υπηρεσίες που θα προσέφερε άµεσα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, θα προσέφερε και πληροφορίες πολύτιµες για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των διαφόρων µέτρων της επόµενης προγραµµατικής περιόδου της κοινοτικής δράσης. Προς αναζήτηση νέων µεθόδων κατακόρυφης συνεργασίας στην εφαρµογή των πολιτικών συνοχής Για τον από κοινού καθορισµό στόχων χωροταξικής ανάπτυξης που θα κινητοποιούν όλους τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς 2 Οι προτάσεις αυτές απορρέουν εν µέρει από τα πορίσµατα έρευνας που πραγµατοποίησε η CRPM µετά από αίτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της προετοιµασίας του µελλοντικού Λευκού Βιβλίου για την Ευρωπαϊκή ιακυβέρνηση. Βλέπε και ηλεκτρονικό τόπο : 20

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 2020 Εθνικοί στόχοι Αναπτυξιακή Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος Το Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 1.3.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: διαδικασίες συνδρομής και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ Ν.Κομνηνίδης. Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ Ν.Κομνηνίδης. Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 2007-2013 Ν.Κομνηνίδης. Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που μου δίνει το λόγο. Θα παρουσιάσω τις θέσεις της επιστημονικής ομάδας που έχει ορίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομιλία του Προέδρου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων - ΕΟΑΕΝ κ. Νικήτα Δολαψάκη στην Πρώτη Διεθνή Συνάντηση για τα Αειφόρα Νησιά την 9 η Σεπτεμβρίου 2006 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου.

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Εισηγητής: Καθ. Ν. Παπαµίχος, Τοµέας Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 Σχέδιο δράσης σχετικά με το ΦΠΑ - Προκλήσεις για τα Eυρωπαϊκά Νησιά - Μια δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από το Δίκτυο των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR), σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα