ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο της CRPM, κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Ιουλίου 2001 στο Ελσίνκι

2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με την ευκαιρία της δηµοσίευσης της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα δηµόσιο διάλογο γύρω από την µελλοντική περιφερειακή πολιτική, µέσα από την αναφορά σε 10 θέµατα και σε ορισµένες επιλογές που καταγράφονται στο κεφάλαιο «συµπέρασµα και συστάσεις». Η CRPM χαιρέτισε την πρωτοβουλία αυτή και θέλησε να προσφέρει µια δεύτερη συνεισφορά 1 στο σχετικό προβληµατισµό, µέσα από τη διοργάνωση του forum για τη συνοχή. Πρόκειται για µια συµβολή θεµελιωµένη στην εµπειρία της ιάσκεψης και των περιφερειών µελών της, από την εποχή της ίδρυσης του FEDER µέχρι την καθιέρωση της σηµερινής περιόδου προγραµµατισµού, και η οποία εγγράφεται στην πολιτική προοπτική µιας διευρυµένης Ευρώπης, ανταγωνιστικής, ισόρροπης και πολυκεντρικής, σε έναν ορίζοντα µιας έως δύο γενεών. Αντί να τοποθετηθούµε ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα ερωτήµατα, και επειδή ορισµένα από αυτά συµπίπτουν εν µέρει ή αναφέρονται στον ίδιο γενικό προβληµατισµό, προτιµήσαµε να αρθρώσουµε τη συµβολή µας γύρω από τέσσερα κοµβικά σηµεία : 1 ) Πώς εκφράζονται οι ανάγκες µιας διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε όρους οικονοµικής, κοινωνικής και χωροταξικής συνοχής ; 2 ) Πώς µπορούµε να επεξεργαστούµε µια νέα περιφερειακή πολιτική, ικανή να ανταποκριθεί στην ποικιλία των αναγκών αυτών ; 3 ) Τι προϋπολογισµό χρειαζόµαστε για να τα καταφέρουµε ; 4 ) Τι είδους διακυβέρνηση χρειάζεται η Ένωση για να εγγυηθεί την επιτυχία του πολιτικού της σχεδιασµού ; Για να προσφέρει µια ολοκληρωµένη θέση στη συζήτηση, η CRPM στηρίχτηκε επίσης σε ορισµένα αντικειµενικά στοιχεία αλλά και σε ορισµένες υποθέσεις εργασίας που τεκµηριώνουν τις απαντήσεις της στα ερωτήµατα 1 και 3. Οι υποθέσεις αυτές αξιοποιούν τις προόδους που σηµειώθηκαν στο χώρο της περιφερειακής ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο του ΣΑΚΧ (SDEC) και του Παρατηρητηρίου ORATE. 1 Η πρώτη πρότασή µας διατυπώθηκε τον Ιανουάριο του 2000, στο αποκαλούµενο κείµενο της Καστοριάς : «Για µια νέα περιφερειακή πολιτική ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης». Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση της CRPM στις 11 Οκτωβρίου 2000 στη Φλωρεντία. 2

3 1 ) ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΙΑΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ; Όπως επισηµαίνει στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο προβληµατισµός γύρω από την επεξεργασία µιας νέας περιφερειακής πολιτικής δεν έχει νόηµα αν δεν διερευνηθούν προηγουµένως οι ανάγκες των περιφερειών και των γεωγραφικών ενοτήτων της διευρυµένης Ένωσης. Σε µια Ευρώπη µε αισθητά οξυµένες από χωροταξική βάση τις αναπτυξιακές της ανισότητες, είναι, κατά τη γνώµη µας, αναγκαίο να καταστρωθεί µια πρώτη τυπολογία των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης από άποψη αναπτυξιακού επιπέδου, διαδικασίας σύγκλισης, και βασικών αδυναµιών των περιφερειών σε ανταγωνιστικότητα. Η πρώτη αυτή ανίχνευση, στηριγµένη στη σύνθεση των ερευνητικών εργασιών που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα στην Ευρώπη, θα συµπληρωθεί και θα εµπλουτιστεί αργότερα, όταν και θα γίνουν γνωστά τα πρώτα πορίσµατα των εργασιών του ORATE ( ικτυωµένο Παρατηρητήριο ιευθέτησης των Ευρωπαϊκού Χώρου) για την περίοδο και του προγράµµατος µελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεγάλες διαφορές επιπέδων οικονοµικής σύγκλισης σε µια de Ευρωπαϊκή Ένωση µε 27 µέλη Μια πρώτη ανάγνωση επιτρέπει τον εντοπισµό καταστάσεων πέντε τύπων περιφερειακής σύγκλισης, σε µια Ευρώπη µε 27 µέλη : Πέντε διαφορετικά στάδια περιφερειακής σύγκλισης Στάδιο 1 : περιφέρειες µε ΑΕΠ κατώτερο του 40% του µέσου κοινοτικού σε µια Ευρώπη µε 27 µέλη µέχρι το 2004, πιθανότερη χρονιά στατιστικής αναφοράς για την περίοδο Πρόκειται αποκλειστικά για περιφέρειες της διεύρυνσης (από τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και τα βαλτικά Κράτη) που πρέπει πρώτα πρώτα να µορφώσουν τις απαραίτητες για την ανάπτυξή τους βάσεις (υποδοµές µεταφορών, δικτύων, αγροτικού και βιοµηχανικού εξοπλισµού, ). Ο ορίζοντας της σύγκλισης αυτών των περιφερειών θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κλίµακα δύο γενεών. Στάδιο 2 : περιφέρειες µε ΑΕΠ µεταξύ του 40% και του 75% του µέσου κοινοτικού Πρόκειται και πάλι βασικά για περιφέρειες της διεύρυνσης, αλλά και για κάποιες περιφέρειες της σηµερινής ΕΕ των 15, που θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις βασικές τους υποδοµές και να λάβουν κάποια πρώτα µέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών τους. Στην κατηγορία αυτή θα συναντήσουµε : αρκετές από τις περισσότερο αστικοποιηµένες περιφέρειες της διεύρυνσης, τις περιφέρειες βασικά της «Mittel Europa», Οι περιφέρειες της διεύρυνσης χαρακτηρίζονται από µεγάλη διαρθρωτική καθυστέρηση Οι περιφέρειες της διεύρυνσης από την Mittel Europa και κάποιες περιφέρειες της νότιας Ευρώπης µε σηµαντική πάντα διαρθρωτική καθυστέρηση 3

4 περιφέρειες της ανατολικής Γερµανίας και τις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες της νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), τις αποµακρυσµένες και κάποιες νησιώτικες περιφέρειες. Ο ορίζοντας της σύγκλισης αυτών των περιφερειών θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κλίµακα δύο γενεών. Στάδιο 3 : µη κεντρικές περιφέρειες, που θα βρεθούν µηχανικά εκτός του στόχου 1, µε ΑΕΠ περιλαµβανόµενο µεταξύ του 75% και του 100% του µέσου κοινοτικού Οι περιφέρειες αυτές έχουν ουσιαστικά καλύψει ήδη τις βασικές τους καθυστερήσεις από άποψη βασικών υποδοµών, χωρίς ωστόσο και να έχουν επιτύχει την πραγµατική ενσωµάτωσή τους στα κύρια ευρωπαϊκά δίκτυα. Ο παραγωγικός τους ιστός είναι ελάχιστα ανταγωνιστικός, η προστιθέµενή τους αξία µικρή και οι δυνατότητές τους για καινοτόµες εφαρµογές περιορισµένες. Σε µια συγκυρία, εξάλλου, σχεδόν πλήρους παγκοσµιοποίησης, όπου οι αστικές οικονοµίες επικεντρώνουν την οικονοµική µεγέθυνση βασικά στις µεγάλες πόλεις, οι περιφέρειες αυτές δεν διαθέτουν, κατά κανόνα, αστικό κέντρο αρκετά ισχυρό για να παρασύρει προς τα άνω τη συνολική τους ανάπτυξη. Πρόκειται βασικά για τις περιφερειακές περιοχές της νότιας και βόρειας Ευρώπης, για περιφέρειες της τέως Ανατολικής Γερµανίας και για περιφέρειες που πλήττονται από µόνιµα µειονεκτήµατα (Νησιά, αραιοκατοικηµένες περιοχές κλπ ). Ανάµεσά τους, θα βρεθούν επίσης και µερικές περιφέρειες της διεύρυνσης, που κατέχουν σχετικά καλή θέση στα εθνικά τους πλαίσια, αλλά δεν διαθέτουν τον δυναµισµό που απαιτείται για να µπορέσουν να παίξουν πραγµατικά το ρόλο ενός εθνικού αναπτυξιακού πόλου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μπορούµε έτσι να διακρίνουµε τέσσερις διαφορετικές αναπτυξιακές προβληµατικές : - A. Περιοχές που παρουσιάζουν ισχυρή εξειδίκευση στον τουρισµό (περιφέρειες της νότιας Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας), που υπόκεινται σε σηµαντική δηµογραφική πίεση και στις οποίες είναι αµφίβολη η αντοχή του αναπτυξιακού τους προτύπου. Οι παρεµβάσεις για αύξηση της προστιθέµενης αξίας των οικονοµικών τους δραστηριοτήτων και για περαιτέρω αξιοποίηση των εδαφικών τους πλεονεκτηµάτων (πολεοδοµία, περιβάλλον, υδατικοί πόροι) θα είναι καθοριστικές. - B. Περιοχές µε ισχυρή εξειδίκευση στον γεωργικό και αγροτοβιοµηχανικό τοµέα και των οποίων το µέλλον θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τις εξελίξεις στο επίπεδο της ΚΑΠ και των συµφωνιών που θα συναφθούν στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Εµπορίου. - C. Περιοχές µε µεγάλη βιοµηχανική παράδοση, αλλά προβληµατικό παρόν και αβέβαιο µέλλον, που χρειάζονται αποφασιστικές δράσεις ανασυγκρότησης. Περιφέρειες που δεν θα είναι πλέον επιλέξιµες στο στόχο 1, αλλά µε µέλλον ευάλωτο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας Περιοχές που πλήττονται από σηµαντικά γεωγραφικά µειονεκτήµατα (Νησιά, αραιοκατοικηµένες ή ορεινές περιοχές, ) Τέσσερις διαφορετικές προβληµατικές περιφερειακής ανάπτυξης στους κόλπους του συγκεκριµένου συνόλου 4

5 - D. Περιοχές αραιοκατοικηµένες, αποµονωµένες ή περίκλειστες όπως είναι χαρακτηριστικά οι νησιώτικες, ορισµένες ορεινές και οι περιφέρειες του απώτατου ευρωπαϊκού βορρά. Ο ορίζοντας µιας αποτελεσµατικότερης ανταγωνιστικότητας τοποθετείται για τις περιφέρειες αυτές σε κλίµακα µιας γενιάς, στην προοπτική εφαρµογής ενός αποτελεσµατικού πολυκεντρικού µοντέλου ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στάδιο 4 : Μη κεντρικές ή ενδιάµεσες περιφέρειες µε ΑΕΠ περιλαµβανόµενο µεταξύ του 100% και του 130% του µέσου κοινοτικού Και στο στάδιο αυτό µπορούν να συναντηθούν διάφορες περιπτώσεις: - A. Περιφέρειες - περιφερειακές πρωτεύουσες ή περιφέρειες µε µεγάλα αστικά κέντρα που δεν λειτουργούν όµως ακόµη πλήρως ως «Πόλεις - Πύλες» ή ως πόλεις µε κινητήριο ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Αθήνα, Λισσαβώνα, Ρώµη, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Πράγα, Βρατισλάβα, Βουδαπέστη, και ίσως Ελσίνκι και Βερολίνο). Από πολλές απόψεις, οι πόλεις αυτές υστερούν στο ανταγωνιστικό επίπεδο σε σχέση µε τους µεγάλους ευρωπαϊκούς πόλους του κέντρου της ηπείρου µας (σε εφαρµογές καινοτοµιών, σε ερευνητικό δυναµικό, σε δυνατότητες τροφοδοσίας, σε ανάπτυξη υπηρεσιών ποιότητας, σε διεθνείς λειτουργίες, ). - B. Μη κεντρικές ή ενδιάµεσες περιφέρειες των σχετικά πλούσιων χωρών της ΕΕ των 15 (Ενωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Σκανδιναβία, Γερµανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Βόρεια Ισπανία). Οι περιφέρειες αυτές δεν διαθέτουν κατά κανόνα αστικούς πόλους αρκετά ισχυρούς για να δηµιουργήσουν αναπτυξιακή δυναµική διεθνούς ακτινοβολίας, όπως ακριβώς και οι περιφέρειες του σταδίου 3. εν λειτουργούν επίσης ως γέφυρες ανάµεσα στο κέντρο της Ευρώπης και τις πλέον αποµακρυσµένες περιφέρειές της. Μειονεκτούν ακόµη λόγω του συχνά αγροτικού χαρακτήρα οικιστικού τους ιστού και της αδυναµίας δικτύωσης των αστικών τους λειτουργιών, ώστε να υπερβούν την κρίσιµη µάζα της αναπτυξιακής διαδικασίας. ιαθέτουν, ωστόσο, συχνά πλούσια παραγωγική εξειδίκευση, που αν αξιοποιηθεί πλήρως θα διευκολύνει σηµαντικά τη βιώσιµη ένταξή τους στην ευρωπαϊκή δυναµική. - C. Περιφέρειες κεντρικές ή ενδιάµεσες που δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τη φάση της βιοµηχανικής ή αγροτικής τους ανασυγκρότησης. Απαντώνται ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά της Γαλλίας, στη Benelux, στο Ενωµένο Βασίλειο και στη βόρειο Ισπανία. Οι περιφέρειες αυτές υποφέρουν πάντα από έλλειψη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού και δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τη διαδικασία ανασυγκρότησης και διαφοροποίησης των οικονοµικών τους δραστηριοτήτων. Μη κεντρικές ή ενδιάµεσες περιφέρειες που δεν παίζουν ακόµη κινητήριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονοµία Περιφερειακές πρωτεύουσες µε ανεπαρκή δυναµισµό για να επιβάλουν ένα πρότυπο πολυκεντρικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου Περιφέρειες χωρίς µεγάλα αστικά κέντρα και µε αγροτικά χαρακτηριστικά Περιφέρειες που δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τη διαδικασία της βιοµηχανικής τους ανασυγκρότησης από άποψη ιδίως ειδίκευσης του εργατικού τους δυναµικού 5

6 Ο ορίζοντας µιας αποτελεσµατικότερης ανταγωνιστικότητας τοποθετείται για τις περιφέρειες αυτές σε κλίµακα µιας γενιάς, στην προοπτική εφαρµογής ενός πολυκεντρικού µοντέλου ανάπτυξης στην Ευρώπη. Στάδιο 5 : Οι ανταγωνιστικότερες ευρωπαϊκές περιφέρειες, χωροθετηµένες κατά κανόνα στην καρδιά της Ευρώπης Το ΑΕΠ των περιφερειών αυτών υπερβαίνει κατά πολύ το 130% του µέσου κοινοτικού και στην περίπτωση της Ευρώπης των 27 θα φτάνει για πολλές από αυτές γύρω στο 200%. Πρόκειται για την καρδιά της σηµερινής Ευρώπης από άποψη ανταγωνιστικότητας. Η ελκτική τους δύναµη, όµως, ευνοεί την ανάπτυξη και προβληµατικών συνοικιών που αντιµετωπίζουν οξυµένα κοινωνικά προβλήµατα. Η υπερσυγκέντρωση ανθρώπων και δραστηριοτήτων δηµιουργεί επίσης πρόκληση πρόσθετου κόστους σε πολλούς τοµείς, που µπορεί να πλήξει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, λόγω συµφόρησης, περιβαλλοντικών προβληµάτων και υπερεκµετάλλευσης της αστικής γης. Η προβληµατική των περιφερειών αυτών εκδηλώνεται σε δύο επίπεδα : - Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού αντιπροσωπεύει αναπόσπαστο µέρος του συνολικού προβληµατισµού γύρω από τη χωροταξική συνοχή της Ευρώπης και τον πολυκεντρικό της στόχο. - Στο εµπειρικό επίπεδο, όπου και θα κριθεί η ικανότητά τους να λύσουν τα ιδιαίτερά τους χωρικά προβλήµατα. Κινητήριες για την ευρωπαϊκή οικονοµία περιφέρειες, που αντιµετωπίζουν όµως κοινωνικές εντάσεις και προβλήµατα αστικής συµφόρησης Η ποικιλοµορφία των καταστάσεων αυτών, που περιγράφονται µε σχετική πληρότητα στη δεύτερη έκθεση για τη συνοχή, επιβάλλει τον προβληµατισµό, όπως άλλωστε υπογραµµίζει και η Επιτροπή, γύρω από το περιεχόµενο των στόχων µιας πολιτικής που θα αποτιµά όλες αυτές τις όψεις των προβληµάτων σε µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη προοπτική. Πρόκειται για ένα µείζονος σηµασία για την Ευρώπη διακύβευµα, τόσο για την πολιτική και χωροταξική της συνοχή, όσο και για την συνολική της ανταγωνιστικότητα. 6

7 Τα διάφορα στάδια περιφερειακής ανάπτυξης f l r σε µια διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση N Στάδιο 1 : Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµικρότερο του 40% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) Στάδιο 2 : Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµεταξύ του 40% και του 75% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) Στάδιο 3: Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµεταξύ του 75% και του 100% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) Στάδιο 4: Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµεταξύ του 100% και του 130% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) Στάδιο 5: Περιφέρειες µεκατάκεφαλήαεπµεγαλύτερο του 130% του µέσου κοινοτικού (ΕΕ 26) 7

8 2 ) ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ; Πέρα από την ανάγκη ενός αλληλέγγυου και πολυκεντρικού οράµατος, η ποικιλοµορφία των καταστάσεων δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί µε µια γενική και ενιαία τακτική. Κάθε τύπος κατάστασης θα απαιτήσει και την εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών, τόσο από άποψη περιεχοµένου όσο και από άποψη χρηµατοδοτικής προσπάθειας από την κοινοτική πλευρά. Οι διαφορές αυτές περιγράφηκαν αναλυτικά στην έκτη έκθεση για την εξέλιξη της κοινωνικο οικονοµικής κατάστασης των Περιφερειών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1999). Η ίδια αυτή έκθεση πρόβαλε µε έµφαση την ανάγκη ανάληψης συντονισµένης προσπάθειας για την εξασφάλιση της χωροταξικής συνοχής κατά τα προσεχή έτη, υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα τις αδυναµίες των περιφερειών στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας. Εκτός από τους δείκτες οικονοµικής (ΑΕΠ) και κοινωνικής συνοχής (ανεργία, παραγωγικότητα του εργατικού κυρίως δυναµικού), η έκθεση εντόπιζε επίσης τους 4 κυριότερους συντελεστές ανταγωνιστικότητας και δηµιουργίας πλούτου, που εξηγούν και τις παρατηρούµενες αναπτυξιακές ανισότητες στην Ευρώπη : Τέσσερις βασικοί συντελεστές για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα : - Προσπελασιµότητα - Καινοτοµίες - Εκπαίδευση / κατάρτιση - Οικονοµική δοµή - η προσπελασιµότητα, - η ικανότητα για καινοτοµίες και έρευνα ανάπτυξη, - το επίπεδο µόρφωσης και κατάρτισης, - η περιφερειακή οικονοµική δοµή Οι εργασίες του Παρατηρητηρίου ORATE έφεραν στο φως τα τελευταία δύο χρόνια συµπληρωµατικά στοιχεία ανάλυσης που θα αποτελέσουν το αντικείµενο διαρκούς παρακολούθησης την περίοδο , τόσο στο επίπεδο των περιφερειακών δεικτών χωροταξικής συνοχής όσο και στο επίπεδο των γενικότερων οραµάτων που θα µπορούσαν να στηρίξουν την προοπτική για µια περισσότερο πολυκεντρική Ευρώπη. Αξίζει να συγχαρεί κανείς την Επιτροπή, που ενέταξε αρκετά από τα στοιχεία αυτά και στη δεύτερη έκθεσή της για τη συνοχή, στο κεφάλαιο ιδίως που αφιερώνει στην χωροταξική συνοχή. Μια τέτοια ανάλυση φωτίζει σηµαντικά τη φύση των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν κατά προτεραιότητα σε ορισµένες ευρωπαϊκές περιφέρειες για να ενισχυθεί συνολικά η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χώρου σε παγκόσµιο επίπεδο. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί, ωστόσο, και η χωροταξική διάσταση που θα επέτρεπε πέρα από τον προσδιορισµό ενός συνεκτικού πλαισίου ανάπτυξης των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στις διάφορες χώρες της Ένωσης, την ανάδειξη κι ενός ενοποιητικού οράµατος για την Ευρώπη ολόκληρη. Τα πρώτα Οι επόµενες εργασίες του ΣΑΚΧ θα πρέπει να προσφέρουν τη βάση µιας νέας φιλόδοξης περιφερειακής πολιτικής 8

9 αποτελέσµατα στο πλαίσιο της κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg, σε ότι ιδίως αφορά τη διεθνική διάσταση, όπως και οι πρώτες κατευθυντήριες γραµµές του SDEC, που υιοθετήθηκαν το 1999 στο Potsdam, προσφέρουν µια πρώτη βάση στην όλη προσπάθεια. Η δεύτερη φάση του προγράµµατος εργασίας του ORATE ( ) θα επιτρέψει τη συµπλήρωση αυτής της υποστηρικτικής βάσης, ώστε να αναδειχθεί ένα χωροταξικό όραµα ικανό να εµπνεύσει µια δεύτερη εκδοχή του SDEC. Η CRPM συµβάλλει στην προσπάθεια, επεξεργαζόµενη, σε συνεργασία µε ορισµένες Χώρες και περιφέρειες, κάποιες πρώτες χωροταξικές αναλύσεις των κυριότερων ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενοτήτων. Το σύνολο των στοιχείων αυτών θα είναι διαθέσιµο στην αρχή της νέας προγραµµατικής περιόδου για να προσφέρει ένα συνολικό πλαίσιο διαβουλεύσεων για την εφαρµογή του σε διεθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η C.R.P.M. χαιρετίζει θερµά αυτή την προσέγγιση που ενισχύει τη συνεκτικότητα των κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών παρεµβάσεων, καθώς και την ενίσχυση του διαλόγου και της εταιρικής συνεργασίας : - µεταξύ των διαφόρων επιπέδων αρµοδιότητας, από το κοινοτικό µέχρι το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό - µεταξύ των τοµεακών πολιτικών που µπορούν να προωθήσουν το πολυκεντρικό πρότυπο. Το σχέδιο αυτό θα απαιτήσει ενίσχυση της διεθνικής διάστασης των πολιτικών συνοχής, εντάσσοντάς την στο «mainstream» των διαρθρωτικών ταµείων. Η διάσταση αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί και από µια διασυνοριακή διάσταση για τις περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από σηµαντική καθυστέρηση στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας, αλλά και σε διαπεριφερειακό επίπεδο για την αποθησαύριση των αποτελεσµατικότερων εµπειριών και πρακτικών περιφερειακής στρατηγικής. Στη βάση αυτή, µπορούµε από τώρα να περιγράψουµε τις γενικές γραµµές µιας πρώτης άρθρωσης των τρόπων παρέµβασης της νέας περιφερειακής πολιτικής. Το πολυκεντρικό όραµα και οι χωροταξικές θεωρήσεις που το συνοδεύουν, πρέπει να προσφέρουν ένα πλαίσιο συνολικής συνοχής, τόσο για τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις όσο και για τη σύνδεσή τους µε τις εθνικές ή ευρωπαϊκές τοµεακές πολιτικές µε έντονες χωροταξικές επιπτώσεις (στο τελευταίο αυτό σηµείο θα επανέλθουµε στο κεφάλαιο 4 που είναι αφιερωµένο στη ιακυβέρνηση). Σε ότι αφορά, αντίθετα, τη φύση των νέων διαρθρωτικών παρεµβάσεων, και σε αντίδραση στις πρώτες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η CRPM επιθυµεί να προβάλλει από τώρα τους εξής πρώτους δρόµους διερεύνησης: Η CRPM υποστηρίζει την προοπτική της Επιτροπής για την κατά προτεραιότητα στήριξη των περιφερειών του στόχου 1 στη βάση των κριτηρίων που ισχύουν και σήµερα. Η διατήρηση του στόχου 1 στο όριο του 75% του µέσου κοινοτικού ΑΕΠ, πρέπει να τηρηθεί για να επιβεβαιωθεί έτσι η συνέχεια της κοινοτικής Για µια γενικότερα αποδεκτή χωροταξική θεώρηση του ευρωπαϊκού χώρου στο πλαίσιο µιας πολυκεντρικής προοπτικής που θα ενσωµατώνει τις εθνικές και ευρωπαϊκές τοµεακές πολιτικές Για τη διατήρηση του κριτηρίου του στόχου 1 στο 75% του µέσου κοινοτικού ΑΕΠ 9

10 δράσης µακροπρόθεσµα και να µην δηµιουργηθεί η εντύπωση µιας καιροσκοπικής στροφής µπροστά στην πρόκληση των διευρύνσεων. Η θέση αυτή αφορά κατ αρχήν τις περιφέρειες των σταδίων 1 και 2 για τις οποίες µάλιστα θα έπρεπε να διερωτηθούµε αν πρέπει να διατηρηθεί το 4% του ΑΕΠ ως οροφή των διαρθρωτικών δράσεων (στόχ. 1+ ταµείο συνοχής), όσον αφορά, ιδιαίτερα, τις περιφέρειες του σταδίου 1. Η επιλογή ενός «phasing out» για τις περιφέρειες που καλούνται να εγκαταλείψουν το στόχο 1, µετά τις διευρύνσεις, είτε µηχανιστικά είτε όχι, πρέπει να µελετηθεί ειδικότερα (περιφέρειες σταδίου 3). Η επιλογή, ωστόσο, αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αντοχή της στο χρόνο. Μια τέτοια διάταξη, από τη φύση της µεταβατική, δεν θα επέτρεπε τη διατήρηση της προσπάθειας στον ορίζοντα µιας γενιάς, όπως όλες αυτές οι περιφέρειες ασφαλώς χρειάζονται. Σκόπιµο θα είναι να συνεχιστούν, εξάλλου, οι προσπάθειες και για τις άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους στο πλαίσιο ενός ενοποιητικού και αναγνώσιµου από τον απλό πολίτη ευρωπαϊκού οράµατος. Συµπληρωµατική ως προς το «phasing out», η στάση αυτή θα επέβαλε την υιοθέτηση ενός αναθεωρηµένου στόχου 2 για την προώθηση της χωροταξικής συνοχής ή της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, που θα επέτρεπε την κάλυψη και των περιφερειών των σταδίων 3, 4 και 5, µε ένταση αντιστρόφως ανάλογη του επιπέδου του ΑΕΠ και των δεικτών ανταγωνιστικότητας που θα τις χαρακτηρίζουν. Όπως άλλωστε υποδεικνύει και η Επιτροπή στην έκθεσή της, η διάκριση σε υποπεριφερειακές ζώνες θα µπορούσε να εγκαταλειφθεί, έτσι ώστε η κάθε περιφέρεια συνολικά να απολαµβάνει κοινοτική υποστήριξη ανάλογα µε τη φύση και την ένταση των µειονεκτηµάτων ανταγωνιστικότητας που την πλήττουν και ανάλογα µε τους αναπτυξιακούς της στόχους. Η παροχή των ενισχύσεων θα µπορούσε να αποτελέσει το αντικείµενο µιας περισσότερο, σε σχέση µε το παρελθόν, επιλεκτικής προσέγγισης, που θα επικεντρώνει την προσοχή της στα βασικά ελλείµµατα ανταγωνιστικότητας καθώς και στην αξιολόγηση των τοµεακών επιπτώσεων των εφαρµοζόµενων εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. Η επιλογή αυτή, που καθίσταται σήµερα περισσότερο ρεαλιστική χάρη στις προόδους της περιφερειακής ανάλυσης, µπορεί να στηριχθεί στη βούληση διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο µιας προοπτικής χωροταξικής συνοχής, όπως ορίζει το ΣΑΚΧ. Θα πρέπει, εξάλλου, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση των περιοχών που πλήττονται από διαρκή διαρθρωτικά µειονεκτήµατα λόγω γεωγραφικής ή δηµογραφικής κατάστασης (όπως είναι τα νησιά, οι αραιοκατοικηµένες περιοχές ή τα εδάφη που βρίσκονται αποµονωµένα εξ αιτίας της γεωµορφίας τους). Όσες από τις περιοχές αυτές δεν εντάσσονται στον Στόχο 1, θα έπρεπε να στηριχθούν από ένα ειδικό χρηµατοδοτικό µέσο, που θα έχει στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις των ως άνω µειονεκτηµάτων, παρεµβαίνοντας αναλογικά ως προς την έντασή τους. Ερωτήµατα γύρω από τη διάρκεια του «phasing out» Για ένα ανανεωµένο στόχο 2 προοδευτικών από άποψη έντασης ευρωπαϊκών ενισχύσεων που θα επικεντρώνεται στις βασικές αδυναµίες των περιφερειών στον τοµέα του ανταγωνισµού, λαµβανοµένου κάθε φορά υπόψη και του επιπέδου πλούτου της περιφέρειας Ειδικά µέτρα για τις περιοχές που πλήττονται από διαρκή διαρθρωτικά µειονεκτήµατα. Η εφαρµογή ενός πολυκεντρικού σχεδίου θα ενθαρρυνόταν στο πλαίσιο αυτό, µε την ενσωµάτωση της διεθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής διάστασης στο «mainsteam» των διαρθρωτικών ταµείων. Ο πολυκεντρισµός: γενικό πλαίσιο αναφοράς ενός αλληλέγγυου 10

11 Η κάθε Περιφέρεια θα µπορούσε έτσι να εφαρµόζει το πρόγραµµα περιφερειακής ανάπτυξής της, γνωρίζοντας ότι ένα µέρος των συνολικών του πιστώσεων θα αφορούσε µέτρα ενίσχυσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, ενώ το υπόλοιπο θα αφορούσε έργα µε απαιτήσεις ένταξης σε διεθνικό πλαίσιο, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των κρίσιµων εκείνων µεγεθών που θα είναι απαραίτητα για την εφαρµογή σχεδίων πραγµατικά διαρθρωτικών σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Τα διεθνικά προγράµµατα, έτσι όπως νοούνται σήµερα στο πλαίσιο της κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, θα εξακολουθήσουν και τότε να χρησιµεύουν ως κοινό στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κρατών και των Περιφερειών, σε συσχετισµό µε τη µελλοντική έκδοση του ΣΑΚΧ. Ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε επίσης να εξασφαλίσει τη συµµετοχή όλων των περιφερειών και όλων των αυτοδιοικητικών κλιµακίων στα διαρθρωτικά προγράµµατα κοινοτικού ενδιαφέροντος, αφήνοντας στα τοπικά κλιµάκια και τους τοπικούς φορείς την ευθύνη της απόφασης και εφαρµογής των καθαρά περιφερειακών προγραµµάτων που θα κρίνουν ως καταλληλότερα. Μια τέτοια αρχιτεκτονική δεν είναι δυνατόν να αποσυνδεθεί από το ζήτηµα της µελλοντικής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και της αναθεώρησης της ΚΑΠ. Θα πρέπει επίσης να τεθεί το θέµα του ΕΚΤ και της χωροταξικής του εφαρµογής, καθώς και η κατάρτιση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Η σηµερινή συγκυρία της συνεχούς υποχώρησης της ανεργίας, αλλά και η διατήρηση των έντονων χωροταξικών ανισοτήτων, συνηγορούν για µια περιφερειακή λειτουργία του ΕΚΤ, στη βάση της παροχής ενισχύσεων που θα είναι ανάλογες µε την οξύτητα των προβληµάτων που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι διάφορες περιφέρειες. αναφοράς ενός αλληλέγγυου ευρωπαϊκού οράµατος, µέσα κυρίως από την διεθνική διάσταση των πολιτικών Η αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήµατα: - Επιτρέπει τη συµµετοχή όλων των γεωγραφικών χώρων και όλων των θεσµικών φορέων σ ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο, παρέχοντας κάθε εγγύηση για τήρηση των θεµελιωδών αρχών της συνοχής, Μια νέα πιο συνεκτική και - Βασισµένη στην ανά έργο και ανά χωροταξικό στόχο προσέγγιση, επιτρέπει την βραχυπρόθεσµη και περισσότερο συµµετοχική µεσοπρόθεσµη υπέρβαση των εµποδίων που συνδέονται µε την ύπαρξη συστηµάτων διακυβέρνησης αρχιτεκτονική, επικεντρωµένη σε πολύ διαφορετικών από χώρα σε χώρα, σε ότι αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών σχεδίων, περιορισµένο αριθµό στόχων - Ενισχύει το ρόλο των περιφερειών και των ενδοπεριφερειακών φορέων στην εφαρµογή της στρατηγικής σηµασίας σε περιφερειακής πολιτικής, µεταφέροντας στα Κράτη και, ιδίως, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιδιαίτερα ευρωπαϊκή κλίµακα πιεστικές διαχειριστικές ευθύνες, και επικεντρώνοντας παράλληλα τις δράσεις στις περισσότερο στρατηγικές όψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής συνοχής, - Επιτρέπει, τέλος, την σαφή αναγνωσιµότητα της κοινοτικής δράσης, µε την συντονισµένη ενίσχυση όλων των βασικών για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα παραγόντων (προσπελασιµότητα, αριστεία επίδοσης, παραγωγικότητα, βιώσιµη ανάπτυξη). Συνεχής προβληµατισµός στο πλαίσιο αυτό για το µέλλον του ΕΚΤ και των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης 11

12 3 ) ΤΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ; Η C.R.P.M. θα ήθελε να συγχαρεί την Επιτροπή για την προσέγγιση που επέλεξε, περιγράφοντας τα προβλήµατα και τις ανάγκες, πριν αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση για τις προοπτικές της κοινοτικής χρηµατοδότησης. Συµφωνούµε επίσης µε την Επιτροπή για να υπογραµµίσουµε πως η χρηµατοδοτική προσπάθεια θα πρέπει να ενισχυθεί σηµαντικά ολόκληρη την περίοδο , αν θέλουµε να ανταποκριθούµε στην πρωτόγνωρη πρόκληση των διευρύνσεων. Πρόκειται για µια µοναδική ευκαιρία στην ευρωπαϊκή ιστορία, που θα ήταν επικίνδυνο να θεωρήσουµε ως πλήρως δεδοµένη, αν δεν της εξασφαλίσουµε προηγουµένως τα απαραίτητα για την αξιοποίησή της µέσα. εν διαφεύγει, εντούτοις, από κανένα ότι το επίπεδο της κοινοτικής αλληλεγγύης, καθορισµένο για την τωρινή προγραµµατική περίοδο στο 0,45% του κοινοτικού ΑΕΠ, δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επίτευξη των δύο αυτών στόχων, ίσως ούτε καν του στόχου 1 και µόνο. Η τάση για αισθητή µείωση της κοινοτικής προσπάθειας που εκδηλώθηκε από το Εδιµβούργο µέχρι το Βερολίνο, τόσο για την περίοδο όσο και για την περίοδο , θα πρέπει λοιπόν να αναστραφεί, αλλιώς δεν έχει νόηµα και να συζητούµε το θέµα. Η ενίσχυση της κοινοτικής προσπάθειας δικαιολογείται επίσης από την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών που έχουν αναληφθεί στο χώρο του στόχου 3, ακόµη και αν εξακολουθήσει να είναι ανοικτή η συζήτηση σχετικά µε τα νέα µέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν. Χωρίς να µπορούµε να εγγυηθούµε την απόλυτη ακρίβεια σε ένα δύσκολο τοµέα, όπου εξακολουθούν να εκδηλώνονται εκτεταµένες αβεβαιότητες, θεωρούµε χρήσιµο να θέσουµε τον προβληµατισµό των µεγάλων µαζών του προϋπολογισµού της περιόδου , για να συγκρατήσουµε τουλάχιστο τα σηµαντικότερα στοιχεία. Προχωρήσαµε, έτσι, διαδοχικά στους εξής υπολογισµούς : a) µέσος ετήσιος προϋπολογισµός για τη συνοχή b) κόστος των διευρύνσεων c) κόστος του στόχου 1 για τις περιφέρειες της ΕΕ των 15 d) κόστος ενός «phasing out» Οι υποθέσεις αυτές δεν ενσωµατώνουν τα φαινόµενα εθνικής σύγκλισης που δύσκολα προβλέπονται, αλλά και ελάχιστα όµως επηρεάζουν τις κρίσιµες ισορροπίες του προϋπολογισµού. Να διευκρινιστούν οι όροι του διαλόγου γύρω από τις χρηµατοδοτικές προοπτικές Μια κοινοτική προσπάθεια περιορισµένη στο 0,45% του κοινοτικού ΑΕΠ θα είναι πλήρως ανεπαρκής σε µια Ευρώπη 27 µέλη 12

13 a) Ο ετήσιος προϋπολογισµός κατά την περίοδο στη βάση του ποσοστού του 0,45% Η agenda 2000 και τα πορίσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου, του Μαρτίου του 1999, στήριξαν τις σχετικές µε τον προϋπολογισµό υποθέσεις τους, στη βάση ενός ετήσιου ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ της ΕΕ της τάξης του 2,5%. Οι υπολογισµοί της εποχής βασίστηκαν τότε στα πραγµατικά στοιχεία του Κι εµείς µε τη σειρά µας επαναλάβαµε τον ίδιο υπολογισµό, βάσει των πραγµατικών στοιχείων του 1998, αποδεχόµενοι 2 ενδεχόµενα : H1 : Μια Ευρώπη µε 27 µέλη, από το 2007 (µε βάση υπολογισµού το κοινό ΑΕΠ των 27 το 2006). H2 : Μια Ευρώπη µε 25 µέλη (µε βάση υπολογισµού το κοινό ΑΕΠ των 25 το 2006), θεωρώντας ότι η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας θα καθυστερήσει κάπως περισσότερο (γύρω στο 2010). Οι ρυθµοί ένταξης αποτελούν φυσικά το πιο ευαίσθητο σηµείο της συζήτησης, αλλά όπως θα δούµε, το ζήτηµα αυτό δεν επηρεάζει παρά ελάχιστα τις µεγάλες οικονοµικές ισορροπίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο : H1 : Σε µια Ευρώπη των 27, το ΑΕΠ της Ένωσης µπορεί έτσι να εκτιµηθεί το 2006 σε δισεκατοµ. ευρώ. Ο προϋπολογισµός για τη συνοχή θα αντιστοιχεί λοιπόν σε 47,1 δις ευρώ ετησίως (το 0,45% του ΑΕΠ) H2 : Σε µια Ευρώπη των 25, το ΑΕΠ της Ένωσης µπορεί έτσι να εκτιµηθεί το 2006 σε δισεκατοµ. ευρώ. Ο προϋπολογισµός για τη συνοχή θα αντιστοιχεί λοιπόν σε 46,2 δις ευρώ ετησίως σε ύψος δηλαδή που ελάχιστα διαφέρει από εκείνο της υπόθεσης 1. b) Το προβλεπόµενο κόστος των πολιτικών συνοχής που θα απορροφήσουν οι διευρύνσεις Για να εκτιµήσουµε το κόστος των διευρύνσεων από άποψη συνοχής, εφαρµόσαµε το ανώτατο όριο περιορισµού της κοινοτικής χρηµατοδότησης στο 4% του ΑΕΠ, εκφρασµένο σε αντίστοιχη αγοραστική δύναµη. Και αυτό οδηγεί στα παρακάτω, κατά υπόθεση, αποτελέσµατα : H1 : Το ύψος των ενισχύσεων για τις 12 χώρες της διεύρυνσης µπορεί να εκτιµηθεί σε 40,1 δις ευρώ ετησίως. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρέσουµε τις περιφέρειες της διεύρυνσης που κατά πάσα πιθανότητα θα εξαιρεθούν από το στόχο 1, δηλαδή τη Σλοβενία, τις περιφέρειες της Πράγας, της Βουδαπέστης και της Βρατισλάβας, καθώς και την Κύπρο και τη Μάλτα, αν φυσικά διατηρηθεί το κριτήριο επιλεξιµότητας του 75% του µέσου κοινοτικού ΑΕΠ. Το συνολικό ύψος εκτιµάται έτσι, µετά την ως άνω αφαίρεση, σε 36,2 δις ευρώ ετησίως. H2 : Το ύψος των ενισχύσεων για τις 10 χώρες της διεύρυνσης µπορεί να εκτιµηθεί σε 32,2 δις ευρώ Στη βάση του ποσοστού του 0,45%, προβλέπεται για την περίοδο ένας προϋπολογισµός των «διαρθρωτικών ταµείων» της τάξης των 47 δις ευρώ ετησίως H προσπάθεια για τη συνοχή λόγω διεύρυνσης, εκτιµάται σε ύψος µεταξύ των 33 και των 36 δις ευρώ ετησίως. 13

14 ετησίως κατά τα τρία πρώτα χρόνια, που περιορίζεται στα 28,3 δις ευρώ µετά την εξαίρεση των µη επιλέξιµων περιφερειών. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί η ενίσχυση προένταξης της Βουλγαρίας και Ρουµανίας, για να καταλήξουµε σε ύψος της τάξης των 33,1 δις ευρώ (µε την υπόθεση µιας ενίσχυσης για την προένταξη σε ύψος 2% του PIB αντί του 4% που ισχύει για τα Κράτη µέλη). Στο σύνολο της περιόδου η διαφορά µεταξύ των δύο υποθέσεων, παραµένει οπωσδήποτε µικρή. c) Το προβλεπόµενο ύψος των πιστώσεων του στόχου 1 την περίοδο για τις περιφέρειες της ΕΕ των 15 που θα εξακολουθούσαν να είναι επιλέξιµες Με βάση το νέο χάρτη των περιφερειακών ΑΕΠ µιας ΕΕ µε 25 ή 27 µέλη, µπορούµε από τώρα να υπολογίσουµε, µε µικρές πιθανότητες απόκλισης, τον πληθυσµό της ΕΕ των 15 που θα εξακολουθήσει να είναι επιλέξιµος στο στόχο 1 το 2007, βάσει των περιφερειακών δεδοµένων του 2004 ή του µέσου όρου της περιόδου (η περίπτωση κάποιων περιφερειών της Ιβηρικής φαίνεται κάπως αβέβαιη, καθώς τα στοιχεία του 1998 τις τοποθετούν στο όριο ακριβώς του 75%. Αλλά και αν ακόµη η επιλεξιµότητα οριστεί στο 80% του κοινοτικού ΑΕΠ, πάλι θα υπήρχαν αβεβαιότητες). Μπορούµε λοιπόν να δεχτούµε ως λογική µια µέση ενίσχυση αναφοράς 220 ευρώ ανά κάτοικο και ανά έτος, όπως και κατά την προηγούµενη περίοδο: H1 : ο επιλέξιµος πληθυσµός είναι της τάξης των κατ. περίπου, οπότε το συνολικό ύψος της ετήσιας ενίσχυσης εκτιµάται ότι θα φτάσει τα 8,37 δις ευρώ. H2 : ο επιλέξιµος πληθυσµός είναι της τάξης των κατ. περίπου, οπότε το συνολικό ύψος της ετήσιας ενίσχυσης εκτιµάται ότι θα φτάσει τα 12,08 δις ευρώ. Η διαφορά ανάµεσα στις δύο υποθέσεις οφείλεται στην µείωση κατά 16 εκατοµ. κατοίκους του επιλέξιµου στον στόχο 1 πληθυσµού της ΕΕ των 15, στην περίπτωση ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. d) Το προβλεπόµενο ύψος ενός phasing out του στόχου 1 την περίοδο για τις περιφέρειες της ΕΕ των15 που δεν θα είναι πια επιλέξιµες Ακολουθώντας την ίδια, όπως προηγουµένως, µεθοδολογία, µπορούµε να εκτιµήσουµε τον πληθυσµό της ΕΕ των 15 που θα βρεθεί εκτός στόχου 1, και να εφαρµόσουµε στον πληθυσµό αυτόν ένα ύψος µέσης ετήσιας βοήθειας ανά κάτοικο της τάξης των 110 ευρώ (το µισό δηλαδή της ενίσχυσης που προβλέπεται για τον πληθυσµό των περιφερειών του στόχου 1). Οδηγούµαστε έτσι στα εξής συµπεράσµατα : H1 : πληθυσµός εξερχόµενος του στόχου 1: κατ., και ύψος της ετήσιας ενίσχυσης: 3,41 δις ευρώ. Για τις περιφέρειες του στόχου 1 της ΕΕ των 15, θα απαιτηθούν από 8 έως 12 δις ευρώ ετησίως Για ένα ενδεχόµενο «phasing out» θα χρειαστούν από 2 έως 3,5 δις ευρώ ετησίως 14

15 H2 : πληθυσµός εξερχόµενος του στόχου 1: κατ., και ύψος της ετήσιας ενίσχυσης: 1,94 δις ευρώ. Συνθετική θεώρηση : ποια µπορεί να είναι η φιλοδοξία µας για την περίοδο ; Ο συνθετικός πίνακας που ακολουθεί και συνοψίζει τις ανάγκες που προαναφέραµε, δείχνει σαφώς ότι ένα συνολικό ύψος ενισχύσεων περιορισµένο στο 0,45% του κοινοτικού ΑΕΠ, όχι µόνο δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει τη σηµερινή πολιτική στήριξης των περιφερειών του στόχου 1 και των περιφερειών σε «phasing out», αλλά δεν αφήνει και κανένα περιθώριο για να συζητήσουµε το ενδεχόµενο µέλλον των στόχων 2 και 3 ή το πολυκεντρικό όραµα, πράγµα που αποδεικνύει ότι το πολιτικό όραµα δεν µπορεί να αποσυνδεθεί από τα δεδοµένα του προϋπολογισµού. Συνθετικός πίνακας (Υποθέσεις σε δις ευρώ σε σταθερές τιµές 1998 και για σταθερό ΑΕΠ την περίοδο ) Υπόθεση 1 Υπόθεση 2 Ανά έτος Για 7 έτη Ανά έτος (*) Ανά έτος (**) Για 7 έτη Προϋπολογισµός συνοχής 47,1 329,7 46,2 46,2 323,4 Λόγω διευρύνσεων 36,2 253,4 33,1 36,2 244,1 Στόχος 1 για ΕΕ των 15 8,4 58,6 12,1 12,1 84,6 Ύψος Phasing out 3,4 23,9 1,9 1,9 13,6 Σύνολο ιευρ.+εε 15 48,0 335,9 47,1 50,2 342,2 ιαθέσιµο ύψος -0,9-6,2-0,9-4,0-18,8 Ένας προϋπολογισµός στο 0,45% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ δεν θα µπορούσε να καλύψει το στόχο 1 και το «phasing out» (*) για την περίοδο (**) για την περίοδο Η υπόθεση ένταξης της Βουλγαρίας και Ρουµανίας από το 2007, θα απαιτούσε µικρότερο προϋπολογισµό από την υπόθεση της ένταξής τους το 2010, λόγω της σηµαντικής µείωσης που θα προκαλούσε στον επιλέξιµο πληθυσµό της ΕΕ των 15 η ένταξη των χωρών αυτών από το Για να απλοποιήσουµε τα πράγµατα, θα συνεχίσουµε το συλλογισµό µας στο πλαίσιο µιας Ευρώπης µε 27 µέλη το 2007, επιλέγοντας έτσι την υπόθεση της µικρότερης επιβάρυνσης του προϋπολογισµού από την ένταξη των δύο αυτών χωρών. 15

16 Όπως είδαµε, οι ανάγκες για το στόχο 1 της ΕΕ των 27, για το ταµείο συνοχής και τη µεταβατική στήριξη του στόχου 1, εκτιµώνται συνολικά σε 48 περίπου δις ευρώ το χρόνο. Οι άλλες διαρθρωτικές πολιτικές (Στόχοι 2 και 3, κοινοτικές πρωτοβουλίες και καινοτόµες δράσεις) θα απορροφήσουν κατά την περίοδο το 30% περίπου των διαρθρωτικών πιστώσεων έναντι του 70% της πρώτης οµάδας. Οι αναλύσεις της έκθεσης για τη συνοχή, που υπογραµµίζουν κυρίως την όξυνση ορισµένων ανισοτήτων, τόσο οικονοµικών και κοινωνικών όσο και χωροταξικών, δεν επιτρέπουν την εκτίµηση ότι η αναλογία αυτή θα µεταβληθεί ουσιαστικά. Στη βάση λοιπόν της σηµερινής κατάστασης, οι ανάγκες µπορούν να εκτιµηθούν γύρω στα 69 δις ευρώ το χρόνο, δηλαδή : - περίπου 48 δις για το στόχο 1 και το ταµείο συνοχής (το 70% περίπου, δηλαδή, των συνολικών διαρθρωτικών δράσεων), - περίπου 21 δις για τη µελλοντική πολιτική χωροταξικής συνοχής, που θα στοχεύει στην υλοποίηση του ΣΑΚΧ και τη µείωση, µέσω του µελλοντικού στόχου 3 των ανισοτήτων, από άποψη κοινωνικής συνοχής. Ο ετήσιος αυτός προϋπολογισµός θα µεταβάλλεται φυσικά κατά τη διάρκεια της περιόδου συναρτήσει της πραγµατικής εξέλιξης του ΑΕΠ και του ύψους του πληθωρισµού. Οι αριθµοί ωστόσο αυτοί προσφέρουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο αναφοράς. Και είναι βέβαιο ότι η διατήρηση του ορίου 0,45% του κοινοτικού ΑΕΠ, δεν επιτρέπει τη διάθεση πιστώσεων άνω των 47 δις ευρώ για το σύνολο των πολιτικών συνοχής. Μια διαφορετική υπόθεση εργασίας θα εκτιµούσε τη µείωση, σε σχέση µε την ένταση της προσπάθειας που θα απαιτήσουν οι διευρύνσεις, του ύψους των άλλων διαρθρωτικών δράσεων. Και ο πρώτος αυτός υπολογισµός θα µπορούσε να θεωρηθεί ως υπόθεση ανωτέρου ορίου (σενάριο 1). Μια υπόθεση κατωτέρου ορίου, κατά την οποία οι άλλες, εκτός στόχου 1, διαρθρωτικές δράσεις, δεν θα αντιπροσώπευαν παρά το 15% µόνο της συνολικής προσπάθειας, θα οδηγούσε σε ετήσια προσπάθεια ύψους 59 περίπου δις ευρώ, οπότε και πάλι η διατήρηση του ποσοστού 0,45% θα αποδεικνυόταν ανεπαρκής (σενάριο 2). Οι ανάγκες εκτιµώνται σε 60 µε 70 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο 16

17 Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί, η υπόθεση ανωτέρου ορίου θα απαιτούσε συνολικό ύψος πιστώσεων της τάξης του 0,65% του κοινοτικού ΑΕΠ. Η υπόθεση κατωτέρου ορίου, θα απαιτούσε, από την πλευρά της, µια προσπάθεια της τάξης του 0,55% περίπου. Προσπάθεια σε % του ΑΕΠ της ΕΕ 27 0,45% 0,55% 0,65% Πιστώσεις "διαρθρωτικών δράσεων" 47,1 57,6 68,1 Κόστος διαρθρ. δράσεων (σενάριο 1) 69,0 69,0 69,0 Ποσοστό κάλυψης τους από τον προϋπολ. 68% 83% 99% Κόστος διαρθρ. δράσεων (σενάριο 2) 59,0 59,0 59,0 Ποσοστό κάλυψης τους από τον προϋπολ 80% 98% 115% Κοινοτική προσπάθεια που θα πρέπει να περιλαµβάνεται µεταξύ του entre 0,55% και του 0,65% του κοινοτικού ΑΕΠ Σηµ. : σε δισεκατοµµύρια ευρώ Ο προβληµατισµός για το µέλλον της περιφερειακής πολιτικής θα πρέπει, κατά συνέπεια, να κινηθεί µέσα στα παραπάνω όρια, που και τα δύο ξεπερνούν σαφώς το κατώτερο κατώφλι του 0,45%, που αναφέρει η έκθεση για τη συνοχή. Η συζήτηση για τον προϋπολογισµό της µετά το 2006 περιφερειακής πολιτικής, δεν µπορεί, λοιπόν, να αποσυνδεθεί απόλυτα από το πολιτικό όραµα, ούτε και από τρία άλλα θεµελιώδη ζητήµατα, που είναι : το µέλλον της ΚΑΠ, που απορροφά σήµερα το µεγαλύτερο µέρος των πιστώσεων του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, η εξέλιξη στην πραγµατική απορρόφηση των κοινοτικών πιστώσεων, που απέχει πολύ σήµερα από το όριο του 1,27% του κοινοτικού ΑΕΠ των διαβουλεύσεων, η γενικότερη συζήτηση γύρω από την εµβάθυνση της ευρωπαϊκής οικοδόµησης και τα µέσα που πρέπει να κινητοποιηθούν για την επίτευξή της. Οι οικονοµικές προοπτικές δεν µπορούν να αποσυνδεθούν από τις διαβουλεύσεις για το µέλλον της ΚΑΠ, τις πραγµατικές απορροφήσεις των κοινοτικών πιστώσεων, και το µέλλον του ευρωπαϊκού οράµατος 17

18 4 ) ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ; Ο δηµόσιος διάλογος για τη µελλοντική περιφερειακή πολιτική, που ξεκίνησε µε τη δηµοσίευση της έκθεσης για τη συνοχή, δεν µπορεί να αποφύγει τον σε βάθος προβληµατισµό γύρω από την αποτελεσµατικότητα της διαρθρωτικής δράσης, και µάλιστα σε έκταση πολύ ευρύτερη από εκείνη των συνηθισµένων κλασικών αξιολογήσεων. Αν η νέα ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική προορίζεται να αποτελέσει το σύµβολο µιας διευρυµένης και αλληλέγγυας ευρωπαϊκής οικοδόµησης, που θα κινητοποιεί όλο και σηµαντικότερα ποσοστά του κοινοτικού προϋπολογισµού, αποτελεί και πραγµατικό καθήκον όλων ανεξαιρέτως των διοικητικών κλιµακίων να την καταστήσουν περισσότερο διαφανή, σαφέστερη και πιο αποτελεσµατική. Η συζήτηση, όµως, αυτή, γύρω από την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των κονδυλίων, θα πρέπει να προχωρήσει πολύ περισσότερο από την απλή ενίσχυση των λογιστικών ελέγχων, και να θίξει σε βάθος το πρόβληµα της σκοπιµότητας και της συνοχής των προγραµµάτων, σε πλαίσιο όχι µόνο περιφερειακό, αλλά και ευρωπαϊκό γενικότερα. Αν και ο στρατηγικός προβληµατισµός γύρω από νέες µορφές δράσεων χωροταξικού χαρακτήρα αναδεικνύεται σαφώς µέσα από το ΣΑΚΧ, και µέσα από την κεντρική λογική του «πολυκεντρισµού», οι πρακτικές του θα πρέπει να συνοδευτούν από µια ριζική µεταρρύθµιση της πολιτικής διακυβέρνηση της Ένωσης, τόσο κατά την οριζόντια έννοια συνοχή των τοµεακών πολιτικών όσο και κατά την κατακόρυφη, µε την ενίσχυση, δηλαδή, της αποτελεσµατικότητας της εταιρικής λειτουργίας. 4.1 Η οριζόντια διακυβέρνηση των πολιτικών για τη συνοχή Το χάσµα ανάµεσα στους επιδιωκόµενους στόχους στο όνοµα της διαρθρωτικής πολιτικής, και τη συνεκτικότητα των επιµέρους στόχων των τοµεακών πολιτικών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο επίπεδο κάθε Χώρας αλλά και, ιδίως, εκεί που οι αρµοδιότητες Κρατών και Επιτροπής διασταυρώνονται διευρύνεται συνεχώς. Η CRPM δεν µπορεί παρά να χαιρετίσει τις δύο προϋποθέσεις που θέτει η έκθεση για τη συνοχή, για την ανάπτυξη του προβληµατισµού και την πρόοδο προς την προοπτική του 2007 : - αναγκαιότητα ενισχυµένης συνεκτικότητας µεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών και των τοµεακών ευρωπαϊκών εκείνων πολιτικών που επηρεάζουν τη συνοχή, - ανάγκη βελτιωµένου συντονισµού µεταξύ των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. Η χρηµατοδοτική προσπάθεια θα απαιτήσει βελτιωµένη χρησιµοποίηση των κοινοτικών πιστώσεων, τόσο από άποψη διαχειριστικών πρακτικών, όσο και από άποψη αποτελεσµατικότητας και κατακόρυφης και οριζόντιας συνοχής των ασκουµένων πολιτικών Για έναν βελτιωµένο συντονισµό των τοµεακών πολιτικών µε την προσπάθεια για την οικονοµική, κοινωνική και χωροταξική συνοχή 18

19 Αρκετές είναι, όντως, οι κοινοτικές τοµεακές πολιτικές που δρουν προς την αντίθετη κατεύθυνση εκείνης των πολιτικών για τη συνοχή. Οι αναλύσεις της έκθεσης της Επιτροπής για τη συνοχή, παρέχουν πειστικότατες αποδείξεις των χωροταξικών αντιφάσεων που απορρέουν από την εφαρµογή πολιτικών όπως η ΚΑΠ, η πολιτική για τον ανταγωνισµό, τις µεταφορές ή την έρευνα ανάπτυξη, οι πολιτικές, δηλαδή, σε τοµείς καθοριστικούς για την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι πολιτικές αυτές δρουν κατά κανόνα, αντιφατικά ως προς το στόχο της συνοχής, ακόµη και όταν η συµµετοχή τους στην επιδίωξη της συνοχής επικυρώνεται οµόφωνα από τους αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων. Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγµα της ΚΑΠ, που αποδεικνύει ότι η ένταση των χρηµατοδοτήσεων ακολουθεί αντίθετη σχεδόν κατεύθυνση από εκείνη των πιστώσεων που παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταµεία, και µάλιστα για κονδύλια ιδιαίτερα σηµαντικά. Στον τοµέα των µεταφορών, οι αντιφάσεις είναι επίσης προφανείς, ανάµεσα στη Γ TREN που συντονίζει εν µέρει την κατάστρωση του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και την Γ REGIO που διαχειρίζεται βασικά τις κοινοτικές ενισχύσεις µέσω του FEDER, όχι µόνο γιατί δεν ξεκινούν από τους ίδιους στόχους, αλλά και γιατί αποδέχονται εντελώς διαφορετική κατανοµή, από Χώρα σε Χώρα, των εθνικών ενισχύσεων, συναρτήσει του επιπέδου αποκέντρωσης που η κάθε χώρα έχει κατοχυρώσει. Η ίδια διαπίστωση, έστω και µε κάποιες αποχρώσεις, µπορεί να γίνει και για τις εθνικές τοµεακές πολιτικές που δεν συµβάλλουν πάντα στην µείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Ενώ δηλαδή η Συνθήκη προβλέπει, για παράδειγµα, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα, θα πρέπει κανονικά να συµβάλλει στην προσπάθεια για τη συνοχή, δεν ισχύει το ίδιο και για τις εθνικές πολιτικές για την έρευνα και ανάπτυξη και τις καινοτοµίες,, των οποίων όµως ο προϋπολογισµός δεν έχει σε καµιά περίπτωση κοινό µέτρο µε τις διατιθέµενες από τον κοινοτικό προϋπολογισµό πιστώσεις. Τα ίδια παρατηρούνται και στον τοµέα των µεταφορών, όπου η πολυπλοκότητα των συνδυασµών παρέµβασης δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων κάθε άλλο παρά διευκολύνει την εφαρµογή πολιτικών µε σαφείς και ξεκάθαρους στόχους. Η συνεκτικότητα της κοινοτικής παρέµβασης µε τις εθνικές παρεµβάσεις, δεν εκδηλώνεται, λοιπόν, µε σαφήνεια σε ότι αφορά ιδιαίτερα τις χωροταξικές τους επιπτώσεις. Αν ορισµένα Κράτη θέτουν τη συνεκτικότητα αυτή ως προτεραιότητα της πολιτικής τους δράσης, σε άλλες χώρες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο δεν συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίστοιχα µέτρα και σε εθνικό επίπεδο. Η καλύτερη απόδειξη προσφέρεται από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι περισσότερες χώρες στην εφαρµογή της αρχής της προσθετικότητας, που αποτελεί ένα από τα τέσσερα βάθρα των διαρθρωτικών πολιτικών. Ίσως µάλιστα, η διαπίστωση αυτή να αποτελεί και την εξήγηση των διαρκώς οξυνόµενων ανισοτήτων στο εσωτερικό ορισµένων Κρατών µελών, όπως επισηµαίνουν και οι δύο εκθέσεις για τη συνοχή. Ανάλογη διαπίστωση µπορεί επίσης να γίνει και για τις έντονες διαφορές (σε σχέση 1 προς 3) που επισηµαίνονται από την Επιτροπή στα επίπεδα των κρατικών ενισχύσεων ή των φορολογικών συστηµάτων. Και η διαπίστωση αυτή αποκτά ακόµη καθοριστικότερη σηµασία, καθώς έχει συνήθως ως αποτέλεσµα την προνοµιακή ενίσχυση των περισσότερο αναπτυγµένων περιοχών, σε πλήρη αντίθεση µε τους στόχους της συνοχής. Έλλειψη συνεκτικότητας ιδιαίτερα εµφανής σε ότι αφορά την ΚΑΠ, τις µεταφορές, την έρευνα και την πολιτική για τον ανταγωνισµό Η συνεκτικότητα αυτή πρέπει να ενισχύεται από τις τοµεακές πολιτικές τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο Μια αρχή προσθετικότητας που πρέπει να βελτιωθεί 19

20 Αν και είναι δύσκολο να βρεθούν απαντήσεις σε όλες αυτές τις αντιφάσεις γύρω από το περιεχόµενο της µελλοντικής περιφερειακής πολιτικής, θα πρέπει ωστόσο να προχωρήσουµε στην χάραξη ενός συνολικού πλαισίου, που θα εξασφαλίζει µια κάποια συνάφεια µεταξύ των πολιτικών που στοχεύουν στη συνοχή, για να αποφευχθεί έτσι η εξουδετέρωση ορισµένων δηµόσιων πολιτικών µέτρων, είτε εθνικά είναι αυτά είτε κοινοτικά. 4.2 Η κατακόρυφη διακυβέρνηση των πολιτικών συνοχής Εντελώς ανάλογα, θα είναι δύσκολο να προοδεύσουµε στην κατεύθυνση της σύγκλισης εθνικών και κοινοτικών τοµεακών πολιτικών, αν δεν συµµετέχουν στην επεξεργασία τους όλα τα ενδιάµεσα διοικητικά κλιµάκια και όλοι οι ενδιάµεσοι θεσµικοί φορείς. Μια βελτιωµένη άρθρωση των διάφορων ενδιάµεσων κλιµακίων γύρω από το στόχο της συνοχής, σε πνεύµα σεβασµού όλων των θεσµικών συστηµάτων της Ευρώπης, θεωρείται εντελώς απαραίτητη µελλοντικά. Αυτό δε σηµαίνει υποχρεωτικά µια άκαµπτη και παγιωµένη χωροθέτηση των αρµοδιοτήτων, που θα έβλαπτε την ευρωπαϊκή οικοδόµηση και θα εκφύλιζε τον επιδιωκόµενο στόχο, αλλά την θεσµοθέτηση µάλλον νέων µεθόδων συνεργασίας, που θα επιτρέπουν στους διάφορους φορείς της Ένωσης την αποτελεσµατική τους δικτύωση. Ο προβληµατισµός αυτός θα πρέπει να ενσωµατώσει τρεις διαστάσεις 2 : - Οι τοπικές και περιφερειακές εταιρικές σχέσεις : Αν και οι µέθοδοι ανάδυσης εταιρικών σχέσεων χαρακτηρίζονται από µεγάλη ετερογένεια, ανάλογα µε τις πολιτικές παραδόσεις της κάθε χώρας (στη βάση συµβάσεων, άτυπες, κλπ), οι διάφοροι ενδιάµεσοι θεσµικοί φορείς εγκαινιάζουν παντού διαδικασίες διαλόγου στην προσπάθειά τους να προσδιορίσουν και να υλοποιήσουν από κοινού στόχους χωροταξικής ανάπτυξης. Αυτός ο πλούτος συγκεκριµένων εµπειριών πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο γιατί προσφέρει το βάθρο για τη διεύρυνση της αποκέντρωσης, σε εταιρική βάση, των ευρωπαϊκών πολιτικών που έχουν χωροταξικές επιπτώσεις. Όπως πολλές Περιφέρειες προτείνουν, η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής διαδικασίας ανταλλαγής επιτυχών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, µέσα για παράδειγµα από τη λειτουργία ενός Εργαστηρίου που θα µελετά και θα αποθησαυρίζει, κάθε τρία χρόνια, όλη αυτή την τεχνογνωσία, προσφέρει µια προοπτική που αξίζει να διερευνηθεί. Εκτός από τις υπηρεσίες που θα προσέφερε άµεσα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, θα προσέφερε και πληροφορίες πολύτιµες για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των διαφόρων µέτρων της επόµενης προγραµµατικής περιόδου της κοινοτικής δράσης. Προς αναζήτηση νέων µεθόδων κατακόρυφης συνεργασίας στην εφαρµογή των πολιτικών συνοχής Για τον από κοινού καθορισµό στόχων χωροταξικής ανάπτυξης που θα κινητοποιούν όλους τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς 2 Οι προτάσεις αυτές απορρέουν εν µέρει από τα πορίσµατα έρευνας που πραγµατοποίησε η CRPM µετά από αίτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της προετοιµασίας του µελλοντικού Λευκού Βιβλίου για την Ευρωπαϊκή ιακυβέρνηση. Βλέπε και ηλεκτρονικό τόπο : 20

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να σας καλωσορίσω στην 32 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-201 ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 23 Νοεµβρίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 2020 Εθνικοί στόχοι Αναπτυξιακή Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος Το Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ - Ελληνικής Παραγωγής - Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων και Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για την θέσπιση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση και την εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ιωάννης Φίρμπας Διευθυντής ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σεπτέμβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Αποστολή και Στόχοι Άμεση σύνδεση της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη στην 6 η ιάσκεψη των Περιφερειών και Πόλεων. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Οµιλία Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη στην 6 η ιάσκεψη των Περιφερειών και Πόλεων. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 Οµιλία Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη στην 6 η ιάσκεψη των Περιφερειών και Πόλεων Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 Κύριε Aντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Κυρία Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση»

Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» Κείµενο διαπραγµάτευσης για την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» Ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ Αµφικτυονία διοργάνωσε διήµερη συνάντηση εργασίας µε Θέµα τη Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού (A5-0006/2002),

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού (A5-0006/2002), P5_TA(2002)0059 Περιφερειακή πολιτική και διαρθρωτικά ταµεία Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση της περιφερειακής πολιτικής και τα διαρθρωτικά ταµεία (2001/2066(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 29.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 10/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Είναι αποτελεσµατικά το

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 7 LEADER ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 7 LEADER ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 7 LEADER ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΜΠΑΡΓΚΟ:18.30 Αθήνα, 8-9-2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ Η σηµερινή εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα περίοδος προγραµµατισµού : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας

Η νέα περίοδος προγραµµατισµού : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧVI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ιαµόρφωση Περιφερειακών Πολιτικών Η νέα περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Η επαλήθευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 1.3.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: διαδικασίες συνδρομής και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα