ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, υπενθυμίζει στους παλαιούς και ενημερώνει τους νέους συναδέλφους για τα βασικά τους καθήκοντα και ευθύνες που πρέπει με ενθουσιασμό και συνέπεια να εκτελούν. ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο αριθμός ωρών διδασκαλίας του διδακτικού προσωπικού σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας είναι ο ακόλουθος: Απλός Καθηγητής (α) μέχρι 7 και 9/12 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας (β) από 7 και 10/12 μέχρι 15 και 9/12 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας (γ) από 15 και 10/12 μέχρι 19 και 9/12 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας (δ) από 19 και 10/12 και άνω χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας - 24 περίοδοι περίοδοι περίοδοι περίοδοι. Βοηθός Διευθυντής/τρια (α) μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας (β) από 5 μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας (γ) από 10 και άνω χρόνια υπηρεσίας - 14 περίοδοι - 12 περίοδοι - 10 περίοδοι Βοηθός Διευθυντής/τρια Α' 10 περίοδοι χωρίς περαιτέρω μείωση. Διευθυντής/τρια Ο/Η Διευθυντής/τρια Τεχνικής Σχολής απαλλάσσεται διδακτικών περιόδων λόγω άλλων καθηκόντων. ΕΒΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να εργάζεται περισσότερες από τρεις έβδομες περιόδους τη βδομάδα. Μια έβδομη περίοδο τη βδομάδα παίρνουν οι Β. Διευθυντές. ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1. Άδεια απουσίας. Σε έκτακτο εκπαιδευτικό του οποίου η απασχόληση υπερβαίνει τους 3 συνεχείς μήνες μπορεί να παραχωρηθεί, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές μιας εργάσιμης ημέρας για κάθε μήνα απασχόλησης με ανώτατο όριο 10 εργάσιμες ημέρες, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή του οικείου τμήματος εκπαίδευσης. 2. Άδεια ασθενείας/ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο έκτακτος εκπαιδευτικός του οποίου η απασχόληση είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους δικαιούται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 28 μέρες άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές. Επιπρόσθετα δικαιούται παράταση της άδειας αυτής για 14 μέρες με πλήρεις απολαβές καθώς και 42 μέρες χωρίς απoλαβές, ύστερα από σύσταση ιατρικού συμβουλίου. Νοείται ότι θα ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες όπως και στην περίπτωση των μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών, δηλαδή άδεια ασθενείας θα παραχωρείται μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού ασθενείας από ιατρικό λειτουργό, ενώ παράταση άδειας ασθενείας θα παραχωρείται μετά από σύσταση ιατρικού συμβουλίου. 3. Άδεια μητρότητας. Στις εγκύους εκτάκτους εκπαιδευτικούς λειτουργούς παραχωρείται άδεια μητρότητας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως στις υπόλοιπες υπαλλήλους του κρατικού τομέα. ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1. Σε καθηγητές μπορεί να παραχωρηθεί άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές μέχρι 12 εργάσιμες ημέρες σε κάθε σχολικό έτος μόνο για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. 2. Ο Διευθυντής του σχολείου δικαιούται να παραχωρεί άδεια μιας ημέρας. Η άδεια όμως αυτή δεν θα υπερβαίνει τις 2 ημέρες το σχολικό έτος. 3. Σάββατα, Κυριακές, δημόσιες, θρησκευτικές ή ειδικές αργίες δεν υπολογίζονται ως μέρος της άδειας απουσίας. 4. Άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές μπορεί να παραχωρηθεί με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο ιατρικό λειτουργό μέχρι 42 ημέρες (Συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων) σε κάθε σχολικό έτος. Το ιατροσυμβούλιο μπορεί να συστήσει τη χορήγηση και άλλης άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές για περίοδο μέχρι 6 μήνες. 5. Ο Εκπαιδευτικός Λειτουργός μπορεί να απουσιάσει λόγω ασθενείας, χωρίς πιστοποιητικό ιατρικού λειτουργού για 8 συνολικά ημέρες μέσα στο ίδιο σχολικό έτος (όχι διαδοχικές ημέρες ούτε να προηγούνται Σαββάτου ή να έπονται Κυριακής ή αργίας). Ήδη το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2001 έχει αποδεχθεί ότι: (α) παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι τρεις μέρες για να παραστούν στην τελετή αποφοίτησης τέκνων, νοουμένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι 12 εργάσιμες μέρες. 2/19

3 (β) παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια /συνέδρια στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, αφού συνεκτιμήσει την ποιότητα του συνεδρίου, το πραγματικό ενδιαφέρον και το εκπαιδευτικό όφελος. (γ) παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές για μετάβαση στο εξωτερικό για ιατρικές εξετάσεις, νοουμένου ότι η αίτηση συνοδεύεται από σχετική ιατρική βεβαίωση και θα προσκομιστούν ιατρικά πιστοποιητικά από το εξωτερικό κατά την επιστροφή. (δ) παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές για τρεις εργάσιμες μέρες για τέλεση γάμου ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Οι καθηγητές αναλαμβάνουν μέχρι 7 περιόδους το χρόνο για την απασχόληση μαθητών στις περιπτώσεις που συμβαίνει άλλοι καθηγητές να απουσιάζουν. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Οι τακτικές μηνιαίες συνεδρίες θα γίνονται αμέσως μετά την κανονική λήξη των μαθημάτων και για 2 περιόδους των 45 λεπτών. Οι έκτακτες συνεδρίες θα γίνονται επίσης κατά τέτοιο τρόπο και χρόνο, ώστε να μη χάνεται διδακτικός χρόνος για τους μαθητές, δηλαδή κατά ή με παράταση των διαλειμμάτων. Λόγω της Aναδόμησης και του Εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Εκπαίδευσης η ΟΛΤΕΚ έθεσε θέμα διαφοροποίησης των συνεδριών του Καθηγητικού Συλλόγου ως ακολούθως: (α) 4 συνεδρίες μετά τη λήξη των μαθημάτων. (β) Άλλες τρεις σε εργάσιμο χρόνο όπως το αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος. Νοείται ότι οι συνεδριάσεις στις αρχές και στο τέλος του έτους (Σεπτέμβριος-Ιούνιος) δε λογίζονται στις πιο πάνω τακτικές συνεδριάσεις. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Θα γίνονται δύο σεμινάρια ετησίως, διάρκειας δύο ωρών το καθένα, μετά τη λήξη της ημερήσιας εργασίας. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έγκαιρη προσέλευση και παραμονή στη Σχολή καθ' όλη την διάρκεια της ώρας λειτουργίας της Σχολής και δηλώνεται στο «Δελτίο Προσέλευσης». Τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της Σχολής Απουσία από τη Σχολή κοινοποιείται έγκαιρα και πριν την έναρξη των μαθημάτων στο Διευθυντή μόνον. Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή ενημερώνεται ο αναπληρωτής Διευθυντής. Σε έκτακτες περιπτώσεις συνάδελφος μπορεί να απουσιάσει σε κενή ενδιάμεση περίοδο αφού συμπληρώσει και υπογράψει το «Βιβλίο Απουσίας». Για την απουσία θα πρέπει πάντα να ενημερώνεται ο εφημερεύων Βοηθός Διευθυντής. Καθημερινή ενημέρωση από τον ιστοχώρο της σχολής και την πινακίδα ανακοινώσεων για τυχόν ανακοινώσεις της Διεύθυνσης και εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Σχολαστική τήρηση του θεσμού της εφημερίας με στόχο την καλύτερη γνωριμία με τους μαθητές και επομένως βελτίωση της πειθαρχίας. Αναμένεται ότι οι συνάδελφοι θα προσέρχονται στους τόπους εφημερίας τους, χωρίς οποιανδήποτε καθυστέρηση ή υπενθύμιση και θα φροντίζουν πάντοτε στα πλαίσια της παιδαγωγικής και της διακριτικότητας να τηρείται η τάξη και η καλή συμπεριφορά. Οι εφημερεύοντες παραμένουν στους χώρους εφημερίας τους καθ όλη τη διάρκεια του διαλείμματος. Οι αναπληρώσεις απουσιαζόντων συναδέλφων να αξιοποιούνται δημιουργικά. Στις κοινές συγκεντρώσεις της Σχολής, οι διδάσκοντες συνάδελφοι παρευρίσκονται μαζί με το τμήμα τους. Δυνατόν να ζητηθεί από τους καθηγητές που έχουν μάθημα με μια τάξη να φροντίσουν για την πειθαρχία και την ομαλή διάταξη της τάξης τους. Τόσον η πειθαρχία όσο και η ασφάλεια των μαθητών κατά τις εργάσιμες ώρες της Σχολής είναι ευθύνη όλων μας. Κλείσιμο εισόδων Σχολής. 3/19

4 Χρήση αιθουσών - τοποθέτηση μαθητών. Σχεδίαση πλάνου και πιστή εφαρμογή του. Αναφορά στον υπεύθυνο Β.Δ. συντήρησης για τυχόν καταστροφές. Αποτελεσματική εμπλοκή στις διάφορες δραστηριότητες της Σχολής και στις σχετικές Επιτροπές. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στην αίθουσα διδασκαλίας. (Βλέπε εγκ.υ.π.π , ημερ. 12/09/03) ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Άρθρο 26 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του Χώροι ευθύνης των εφημερευόντων σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έγκαιρη προσέλευση και παραμονή στο χώρο ευθύνης καθ' όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Ενεργός αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται. Να εξαντλείται η παιδαγωγική αρχή του διαλόγου, της πειθούς και της φιλικής προσέγγισης. Οι εφημερεύοντες να εμπλέκονται σε διάλογο με τους μαθητές και να προσπαθούν να περνούν θετικά μηνύματα σε αυτούς. Ιδιαίτερη παρακολούθηση της συμπεριφοράς των μαθητών στο χώρο της καντίνας, λόγω του όγκου της συγκέντρωσης κατά τα διαλείμματα. (Τήρηση της γραμμής κατά την εξυπηρέτηση, θυρίδες για μαθητές, θυρίδες για μαθήτριες, προσέλευση χωρίς φωνές, τοποθέτηση περιτυλιγμάτων πλαστικών κτλ. στους κάλαθους αχρήστων κτλ.). Να μην παραμένουν μαθητές στις τάξεις ή τους διαδρόμους μετά το κτύπημα του κουδουνιού για έξοδο. (Ο διδάσκων οφείλει να φύγει τελευταίος από την τάξη). Επεμβάσεις και νουθεσίες ώστε να διατηρούνται καθαροί όλοι οι χώροι της Σχολής. Επέμβαση και διακριτικός έλεγχος κάθε ξένου επισκέπτη που γίνεται αντιληπτός στο χώρο της Σχολής. Αναφορά σοβαρών παραπτωμάτων ή άλλων προβλημάτων στον εφημερεύοντα Β. Διευθυντή. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τα καθήκοντα των υπευθύνων τμημάτων, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική νομοθεσία, είναι τα πιο κάτω: Έχουν τη γενική ευθύνη του τμήματος και οργανώνουν τη μαθητική κοινότητα, με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό των Μαθητικών Συμβουλίων. Παρακολουθούν τη διαγωγή, την επιμέλεια, την επίδοση και την τακτική φοίτηση των μαθητών σ' όλα τα μαθήματα. Συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες στο τμήμα και διερευνούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο του τμήματος θέματα που έχουν σχέση με την επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και φροντίζουν για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων για βελτίωση των μαθητών σ' αυτούς τους τομείς. Σε συνεργασία με το Συμβούλιο του τμήματος κατανέμουν αρμοδιότητες και ευθύνες στους μαθητές του τμήματος (επιμελητής, επιτροπή καθαριότητας και εξωραϊσμού της αίθουσας, επιτροπή εκδηλώσεων και πινακίδας, κλπ). Φροντίζουν να είναι ενημερωμένοι για την οικογενειακή, οικονομική κατάσταση και την προσωπικότητα των μαθητών του τμήματος χωρίς να παραβιάζουν οποιαδήποτε κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα. Οργανώνουν συσκέψεις των γονιών των μαθητών, σε συνεννόηση με το Διευθυντή, στις οποίες συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των μαθητών. Επιδίδουν τα δελτία προόδου των μαθητών. Μετέχουν στις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που εξετάζεται παράπτωμα μαθητή του τμήματος. Στην περίπτωση των Ενιαίων Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών, ο υπεύθυνος του τμήματος έχει, πέραν των όσων καθορίζονται πιο πάνω, τα ακόλουθα επιπλέον καθήκοντα: Παρακολουθεί και αξιολογεί το φάκελο εργασίας των μαθητών του τμήματος του μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Δράση - Δημιουργικότητα και Κοινωνική Προσφορά. 4/19

5 Συντονίζει την παιδαγωγική ομάδα που αποτελείται από το σύνολο των διδασκόντων στο τμήμα και εισηγείται μέτρα που αφορούν εξειδικευμένες περιπτώσεις μαθητών αγωγής και μέτρα βελτίωσης της αυτοεικόνας του μαθητή. Αναλαμβάνει την ευθύνη της οργάνωσης των δραστηριοτήτων του τμήματος και την αξιολόγηση της πορείας του. Αναλαμβάνει την ευθύνη εφαρμογής των εσωτερικών κανονισμών της Σχολής. Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τους γονείς για θέματα επίδοσης και αγωγής. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί καθημερινά τις απουσίες των μαθητών, να διερευνά τους λόγους της απουσίας, να επικοινωνεί με τους μαθητές και τους γονείς για το θέμα αυτό, να μεριμνά ώστε να καταχωρούνται οι απουσίες, να τις δικαιολογεί και να παρουσιάζει την εικόνα του τμήματος στις συνεδρίες του Καθηγητικού Συλλόγου όταν εξετάζονται θέματα απουσιών. Πρώτη Επίσκεψη Καθηγητών Υπευθύνων Τμημάτων στα τμήματα τους Σκοπός της 1 ης συνάντησης θα είναι: 1) Γνωριμία με τους μαθητές μας. Στόχος μας είναι όπως στη Σχολή μας δεν αφήνουμε καμία θέση στην ανωνυμία του μαθητή και πέρα από αυτό, το καλύτερο που θα έχουμε να κάνουμε είναι όχι μόνο να γνωρίζουμε το όνομα του κάθε παιδιού, αλλά ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. 2) Να περάσουμε στους μαθητές μας το ΜΗΝΥΜΑ ότι αυτό το Σχολείο είναι το ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΟ και ότι κοινός μας στόχος είναι ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟ. 3) Να ενημερώσουμε τους μαθητές για το νέο κανονισμό, απουσιών και ότι μετά την απουσία τους θα πρέπει να φέρνουν δικαιολογητικό ιατρού ή κηδεμόνα το οποίο πρέπει να παραδίδουν στον καθηγητή υπεύθυνο του τμήματος τους. 4) Να γίνει αναφορά στη στολή και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους θα αναγκασθεί η διεύθυνση της Σχολής να πάρει αυστηρά μέτρα καθότι το Υπουργείο αποφάσισε αυστηρή εφαρμογή της Στολής. 5) Σεβόμαστε όλοι την περιουσία του Σχολείου. Όσοι προκαλούν ζημιές θα πληρώνουν το κόστος και θα τιμωρούνται ανάλογα. 6) Όσα παιδιά έχουν οικονομικά ή άλλα προβλήματα να ενημερώσουν τους υπεύθυνους καθηγητές τμημάτων ή την Σύμβουλο ΣΕΑ. Να είναι σίγουροι ότι το Σχολείο θα κάνει ότι είναι δυνατό για να τους βοηθήσει. 7) Να δώσουμε στα παιδιά το ΜΗΝΥΜΑ ότι τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει κανονικότατα καθότι στο σχολείο μας έχει διορισθεί όλο το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό. Όλοι θα πρέπει να φέρνουν καθημερινά τα βιβλία και τα τετράδια που θα χρειάζονται για τα μαθήματα της ημέρας και ότι θα πρέπει να διαβάζουν, να ετοιμάζουν την κατ'οίκον εργασία και να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα μαθήματα τους. Το Σχολείο θα βοηθήσει όλα τα παιδιά που έχουν καλή συμπεριφορά για να προοδεύσουν και με το παιδαγωγικό διάλογο θα βοηθήσει όσους μαθητές δυσκολεύονται να προσαρμοστούν με το Σχολικό περιβάλλον. 8) Το Σχολείο επιθυμεί να έχει άριστη συνεργασία με όλους τους γονείς. Να μεταφέρετε στους γονείς σας ότι το Σχολείο είναι πάντοτε ανοιχτό γι' αυτούς. Μπορούν οποιαδήποτε μέρα και ώρα να το επισκεφθούν για να πληροφορηθούν ότι έχει σχέση με την φοίτηση των παιδιών τους. 9) Το Σχολείο θα οργανώσει απογευματινά μαθήματα για ενίσχυση των μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν αδυναμίες σε κάποια μαθήματα. Όσοι μαθητές/τριες ενδιαφέρονται, να το δηλώσουν στους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος τους ( Τα μαθήματα θα γίνονται ΔΩΡΕΑΝ ). Ωράριο απογευματινών μαθημάτων: 2:00-3:30 μ.μ. Επίσης θα οργανωθούν απογευματινά μαθήματα για τους τελειόφοιτους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις παγκύπριες εξετάσεις με σκοπό να διεκδικήσουν θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τη Περσινή Σχολική Χρονιά είχαμε το πιο κάτω αποτέλεσμα: συμμαθητές σας εξασφάλισαν θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συμμαθητές σας εξασφάλισαν θέση σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος τους. Για πληροφορίες να απευθύνονται στους συμβούλους ΣΕΑ. Ο κάθε καθηγητής μπορεί με το δικό του τρόπο να αναπτύξει στους μαθητές του, τη σημασία της μόρφωσης και της σωστής διαπαιδαγώγησης στην προσπάθεια του ανθρώπου προς την ολοκλήρωση του, την οποία μόνο μέσα από την εκπαίδευση μπορεί να την πετύχει. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του υπεύθυνου εργαστηρίων είναι: 1. Βοηθά το Βοηθό Διευθυντή του κλάδου / ειδίκευσης του σε θέματα που αφορούν τον καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος των υπό την ευθύνη του εργαστηρίων. 2. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες Εκπαιδευτές / Τεχνολόγους στα υπό την ευθύνη του εργαστήρια και υποβάλλει, εισηγήσεις στο Βοηθό Διευθυντή για τον καταρτισμό των προϋπολογισμών (Τακτικό και Αναπτύξεως). 3. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες Εκπαιδευτές / Τεχνολόγους στα υπό την ευθύνη του εργαστήρια και υποβάλλει, μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο Βοηθό Διευθυντή του κλάδου / ειδίκευσης του, κατάλογο των αναγκών σε υλικά και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 5/19

6 Συμβουλεύει επίσης, το Βοηθό Διευθυντή αναφορικά με τις αγορές υλικών και εξοπλισμού των υπό την ευθύνη του εργαστηρίων. 4. Ελέγχει, μαζί με τους διδάσκοντες Εκπαιδευτές / Τεχνολόγους στα υπό την ευθύνη του εργαστήρια και τον αποθηκάριο της Σχολής, στην αρχή και στο τέλος κάθε σχολικού έτους, τα περιουσιακά στοιχεία των υπό την ευθύνη του εργαστηρίων. 4. Με βάση σχετικό πρόγραμμα και οδηγίες του οικείου Β.Δ/ντή συμμετέχει ενεργά με τους διδάσκοντες στα εργαστήρια Εκπαιδευτές / Τεχνολόγους στα προγράμματα επισκέψεων ξένων και μαθητών στα υπό την ευθύνη του εργαστήρια. 5. Φροντίζει για την προμήθεια όλων των αναγκαίων μέσων και για την προώθηση των αναγκαίων ενεργειών, ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική τήρηση των κανονισμών ασφαλείας στα εργαστήρια. 6. Φροντίζει, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτές τη συντήρηση του εξοπλισμού των υπό την ευθύνη του εργαστηρίων. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Έγκαιρη προσέλευση στην τάξη. Πρώτοι, εισερχόμαστε και τελευταίοι εξερχόμαστε. Κλειδώνουμε τις αίθουσες. Φροντίζουμε να καθαριστεί ο πίνακας για να είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο μάθημα. Ο έλεγχος της εμφάνισης των μαθητών είναι ευθύνη όλων και είναι συνεχής και συνεπής. (Στολή, μαλλιά, σκουλαρίκια, κινητά). Εξαντλούμε όλο το χρόνο σε κάθε διδακτική περίοδο για τους σκοπούς του μαθήματος, διαγωνίσματος ή για την αγωγή των μαθητών. Δεν εγκαταλείπουμε το καθήκον μας προτού χτυπήσει το κουδούνι. Η επίδειξη κατανόησης, συμπάθειας, ενθάρρυνσης και όχι απογοήτευσης, έπαινοι και όχι απειλές είναι βασική παιδαγωγική αρχή. Η εκ μέρους μας επίδειξη κατανόησης και συμπάθειας προς τους αδύνατους μαθητές, ιδιαίτερα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, δεν είναι απλώς καθήκον αλλά βασική παιδαγωγική αρχή. Η ενθάρρυνση και όχι η απογοήτευση, η συμπαράσταση και όχι η αποξένωση, ο έπαινος και όχι η απειλή θα δημιουργήσουν το απαραίτητο παιδαγωγικό κλίμα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σωστή προετοιμασία. Χρήση εποπτικών μέσων. Αποτελεσματικός έλεγχος. Διοίκηση της τάξης. Οργάνωση. Εμπέδωση στη συνείδηση των μαθητών, των δημοκρατικών διαδικασιών μέσα από την πιστή τήρηση και εφαρμογή των νόμων και εσωτερικών κανονισμών της Σχολής. Έγκαιρη δήλωση και κοινοποίηση ενός τουλάχιστο διαγωνίσματος το τρίμηνο. Η αξιολόγηση των μαθητών να συμπληρώνει τη βαθμολόγηση, επιμέλεια, ενδιαφέρον, συνεργασία, συμμετοχή και προσπάθεια. Μαθαίνω τα ονόματα των μαθητών μου όπως πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί το δικό μου. Πέραν από το όνομα του κάθε παιδιού προσπαθούμε να γνωρίσουμε ΤΟ ΙΔΙΟ το παιδί. Σταθερότητα και συνέπεια στην τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη - Παροχή πρότυπων συμπεριφοράς. Αποφεύγω συγκρίσεις, ανταγωνισμό, αντιπαράθεση και αντεκλήσεις με τους μαθητές. Περιοριστείτε στην Παρατήρηση, Επίπληξη και μόνο σε τελικό στάδιο στην αποπομπή και παραπομπή στη Διεύθυνση. Η στάθμευση του οχήματος μας στο χώρο που προορίζεται για τους επισκέπτες ή στους χώρους των εργαστηρίων και στην αυλή των μαθητών δεν πρέπει να γίνεται. Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, εγκατάλειψη των μαθημάτων από τους μαθητές για συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή διαδηλώσεις για τις οποίες δεν έχει δοθεί η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας ή άλλου επίσημου φορές, όλοι οι συνάδελφοι συμβάλλουν με την ενεργό συμμετοχή τους, τη στάση και την πειθώ τους, στην προσπάθεια της Διεύθυνσης για την εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 6/19

7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α1. Η έννοια της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης Α2. Σπουδαιότητα της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης Α3. Τρία μοντέλα Οργάνωσης της τάξης Α4. Πειθαρχία στην τάξη Θετική Πειθαρχία Α5. Πώς να διοικήσετε καλύτερα την τάξη Α1.Η έννοια της οργάνωσης και Διοίκησης της Τάξης Είναι όλες οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού που περιγράφονται ως: Πειθαρχία και έλεγχος Διατήρηση της τάξης Κίνητρα μάθησης Θετική στάση έναντι στη μάθηση Καθιέρωση κανόνων ποινών αμοιβών Ένας ορισμός που έχει δοθεί από τους Ryan και Cooper (1984): Οργάνωση Διοίκηση της τάξης είναι μια σειρά από ενέργειες και δραστηριότητες του δασκάλου, με τις οποίες ο δάσκαλος εγκαθιδρύει και διατηρεί συνθήκες που διευκολύνουν επαρκή και αποτελεσματική διδασκαλία Διαχωρισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων από τις διοικητικές δραστηριότητες. Οι διοικητικές δραστηριότητες αποσκοπούν στη δημιουργία και διατήρηση συνθηκών, ώστε η διδασκαλία να μπορεί να διεξαχθεί ικανοποιητικά. Παράδειγμα: (α) Αρμονικές σχέσεις μεταξύ δασκάλου-μαθητή. (β) καθιέρωση κανόνων (γ) χρήση αμοιβών ποινών Πετυχημένος εκπαιδευτικός είναι εκείνος που είναι σε θέση να εξασφαλίσει και διαφυλάξει το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης. Έτσι, θα μπορέσει να εφαρμόσει με επιτυχία τις αποφάσεις που έχει πάρει κατά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας του. Σαν συμπέρασμα καταλήγουμε στο ότι καλός εκπαιδευτικός σημαίνει, επάρκεια τη διδασκαλία, αλλά και στην οργάνωση-διοίκηση της τάξης. Α2. Η σπουδαιότητα της Οργάνωσης Διοίκησης της τάξης Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι το πρόβλημα της οργάνωσης της τάξης και του χειρισμού της συμπεριφοράς των μαθητών, είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Μετά από έρευνες ο Ματσαγγούρας αναφέρει: Από τις 1000 δραστηριότητες του δασκάλου ποσοστό 85% αφορά ενέργειες οργάνωσης. Το ¼ του διδακτικού χρόνου αφιερώνεται στη διεκπεραίωση οργανωτικών δραστηριοτήτων. Τα οργανωτικά θέματα είναι από τα πιο δύσκολα, ενώ το πρόβλημα της πειθαρχίας σε μερικές χώρες είναι πρωταρχικό για τους εκπαιδευτικούς. Η ενεργητική συμμετοχή αυξάνει τη μάθηση και ελαττώνει τα προβλήματα συμπεριφοράς. Α3. Τα τρία μοντέλα Οργάνωσης - Διοίκησης της τάξης 1. Το δασκαλοκεντρικό(αυταρχικό) 2. Το επιτρεπτικό 3. Το πλουραλιστικό 1. Το δασκαλοκεντρικό: Χαρακτηριστικό του είναι η χρήση αυστηρών ποινών. Ο δάσκαλος είναι απόλυτος άρχοντας. 2. Το επιτρεπτικό: Με τη συμπεριφορά του ο δάσκαλος μεγιστοποιεί την ελευθερία του μαθητή. Γίνεται έτσι απαθής για ό, τι συμβαίνει γύρω του. Αποτέλεσμα, χάος και αναστάτωση. 3. Το πλουραλιστικό: Ο δάσκαλος προωθεί και επαινεί τη σωστή συμπεριφορά, αναπτύσσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις και θετικό ψυχολογικό κλίμα. Το πλουραλιστικό υιοθετείται από τη σύγχρονη παιδαγωγική. Λαμβάνει υπόψη του τον μαθητή, προωθεί τη μάθηση και συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. 7/19

8 Α4. Πειθαρχία στην τάξη Θετική πειθαρχία Στην πειθαρχία, η πρόληψη των προβλημάτων είναι σημαντικότερη από την αντιμετώπισή τους. Οι περισσότερες ενέργειες πρόληψης έχουν σκοπό την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων. Τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων 1. Αγνόηση Όταν η αταξία δεν δημιουργεί κινδύνους ή προβλήματα στο μάθημα και προβλέπεται να είναι πολύ σύντομη σε χρονική διάρκεια 2. Έμμεση παρέμβαση Γίνεται χωρίς τη διακοπή του μαθήματος και μπορεί να είναι: (α) Έντονο βλέμμα (β) Πλησίασμα προς το θρανίο (γ) Ερώτηση (δ) Ανάθεση εργασίας 3. Άμεση παρέμβαση Πρέπει να είναι ολιγόλογη και να υποδεικνύει τι πρέπει να κάνει ο μαθητής Να μην εκτοξεύονται υπερβολικές απειλές Να μη σχολιάζεται σε συνάρτηση με την προηγούμενη πολιτεία του μαθητή Να υπενθυμίζει κανονισμούς της τάξης ή υποσχέσεις του μαθητή Να αναζητείται η προσωπική επαφή με το μαθητή, μετά το μάθημα 4. Θετική πειθαρχία Ένα πρόγραμμα του Lee Canter. Βασίζεται στη θετική ενίσχυση και έπαινο σε κάθε μαθητή, τουλάχιστο μια φορά την ημέρα. Δεν είναι αρκετό να διδάσκουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον. Θετική ενίσχυση για όσους ακολουθούν τις οδηγίες. Διεγείρουμε έτσι την αυτοεκτίμησή τους. Ποτέ δεν πρέπει να γελοιοποιούνται οι μαθητές μπροστά στην τάξη ή να εξευτελίζονται. Σχέδιο πειθαρχίας: Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι αναμένεται από αυτούς μέσα στην τάξη. Αν υπάρξει παραβίαση των κανονισμών, τότε: (α) Προειδοποίηση (β) 2η προειδοποίηση Διεύθυνση (γ) Γονείς (δ) Διευθυντής Α5. Πώς να διοικήσετε καλύτερα την τάξη Κατάλογος σημείων τα οποία επηρεάζουν την οργάνωση και διοίκηση της τάξης, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να διοικήσει την τάξη καλύτερα. Διατήρησε ένα ευπρεπισμένο και ευχάριστο περιβάλλον στην αίθουσα διδασκαλίας. Φρόντισε τα έπιπλα να είναι κατάλληλα ως προς το ύψος των παιδιών και διευθέτησε την αίθουσα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα χωρίς να ενοχλούν ο ένας τον άλλο. Η αίθουσα να εξαερίζεται και να φωτίζεται καλά. Όταν διδάσκεις ένα μάθημα, ερέθισε, δώσε ποικιλία. Χρησιμοποίησε διαφορετικές μεθόδους παρουσίασης. Να είσαι σίγουρος ότι κάθε μαθητής ξέρει επακριβώς τι θα κάνει. Δώσε καιρό για ερωτήσεις τόσο για τους προικισμένους όσο και για τους βραδείς μαθητές. Βάλε κανόνες και δίδαξε για το πώς πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπεριφέρονται οι μαθητές. Να επιμένεις στην τήρηση αυτών των κανόνων συμπεριφοράς. Καλό είναι οι μαθητές να συμμετέχουν στον καθορισμό των κανόνων συμπεριφοράς. Κάνε τους να προσέξουν λέγοντας μπορώ να έχω την προσοχή σας παρακαλώ; Κάνε τους να προσέξουν όλοι. Ουδέποτε να διδάσκεις όταν δεν προσέχουν όλοι. Σιώπησε για λίγο και αφού προσέξουν συνέχισε τη διδασκαλία. Να μιλάς, σταθερά, αποφασιστικά και με αυτοπεποίθηση. Δίνε μια οδηγία κάθε φορά, καθαρά, με λίγες λέξεις. Πήγαινε στην τάξη σου νωρίς, ώστε να αρχίσεις το μάθημά σου αμέσως. Πρόσεξε τους στόχους σου και το σχεδιασμό του μαθήματος. Αν ξέρεις τι έχεις στο νου να κάνεις, ποια σειρά δραστηριοτήτων θα ακολουθήσεις η μάχη θα κερδιθεί. Δίδαξε στο πόδι, όρθιος όσο μπορείς πιο πολύ. Να είσαι δίκαιος. Μην έχεις ευνοούμενους. Δίνε σε κάθε μαθητή ευκαιρίες αναγνώρισης και διάκρισης. Κάνε ιδιαίτερες παρατηρήσεις σε κάποιο μαθητή και όχι μπροστά σε όλους. Μην εκφοβίζεις καθόλου και ιδιαίτερα μην εκφοβίζεις με πράγματα που δεν μπορείς να εφαρμόσεις. Καλλιέργησε την υπευθυνότητα και τον αυτοέλεγχο. Κάνε κάθε μαθητή να αισθάνεται υπεύθυνος για την ομάδα. Μην ξεχνάς να αμείβεις με έπαινο τις σωστές απαντήσεις αλλά και την προσπάθεια για καλή συμπεριφορά. Τα σχολεία έχουν ιδρυθεί για τα παιδιά και όχι για τους μεγάλους. Η πειθαρχία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να κάνει τη ζωή των μεγάλων ευκολότερη, αλλά για να εκπαιδεύει τα παιδιά, να είναι πιο υπεύθυνα για να γίνουν πιο αυτοπειθαρχούμενα. Rose Lock 8/19

9 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Εφαρμογή τεχνικών βελτίωσης του κλίματος της τάξης. Παρουσίαση σωστών προτύπων. Τρόποι συμπεριφοράς, ομιλίας, παρουσιαστικό. Επιλογή και εφαρμογή προσεγγίσεων που βελτιώνουν την αυτοεικόνα των μαθητών Επιλογή και εφαρμογή προσεγγίσεων που βελτιώνουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών Διασαφήνιση ρόλων και σταθερότητα στο παίξιμο των ρόλων Παραμερισμός της αυταρχικότητας από τους εκπαιδευτικούς. (Δόμηση του Δημοκρατικού Σχολείου). - Δημιουργία υποστηρικτικής, άνετης, φιλικής και χαλαρής ατμόσφαιρας - Απόρριψη της ανταγωνιστικής, τεταμένης και καταπιεστικής ατμόσφαιρας. Ενημέρωση των μαθητών για τους στόχους και επιδιώξεις του σχολείου - όραμα - και καθορισμός του κώδικα συμπεριφοράς. Επιμονή στην εφαρμογή του κώδικα, π.χ. - καθορισμός θέσης μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας, στο εργαστήριο ή στην ειδική αίθουσα. - διαδικασία εισόδου και εξόδου μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας καθαρισμός και ευπρεπισμός αίθουσας διδασκαλίας διακίνηση μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας - εργασίες μαθητών, διάβασμα - είσοδος και έξοδος μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας αποχώρηση μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας Εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του καθηγητή από τους μαθητές. Κανένα παράπτωμα δεν περνά απαρατήρητο. Με προτροπή στους συναδέλφους να αποφεύγουν να καταπιάνονται με θέματα που αδυνατούν να χειριστούν. Γνωριμία με τους μαθητές, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης. Επίδειξη ενδιαφέροντος για τις μαθησιακές τους ανάγκες, σεβασμού και αγάπης. Αποτελεσματική επικοινωνία με το σπίτι των μαθητών. Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των συμμαθητών στην τάξη. Δημιουργία ζεστού και ευχάριστου κλίματος μέσα στην τάξη από πλευράς εκπαιδευτικών. Ο μαθητής να γνωρίζει με σαφήνεια τον κανόνα που παρενέβηκε τιμωρήθηκε. Βελτίωση του στυλ της διδακτικής συμπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς. Αναγνώριση και αποδοχή των βασικών αναγκών των μαθητών για: - Αγάπη - Αναγνώριση. Η απόρριψη δρα καταστροφικά στο μαθητή αλλά και στις σχέσεις του με το σχολείο. - Ελευθερία (Εξισορροπημένη) - Διασκέδαση (Σε συνάρτηση με την ανάπτυξη άριστων σχέσεων μεταξύ καθηγητή -μαθητών). - Επιβίωση Επιλογή του καταλληλότερου μαθησιακού χώρου και οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης. Επιμόρφωση προσωπικού. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Διερεύνηση ύπαρξης προαπαιτούμενων γνώσεων Επιλογή της / των διδακτικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών ανάλογα με τους μαθητές Οργάνωση μαθησιακού περιβάλλοντος και των μαθητών. Οργάνωση της ύλης, των διαδοχικών βημάτων και του ρυθμού που θα δοθεί. Συνεχής έλεγχος του μαθησιακού αποτελέσματος και λήψη διορθωτικών μέτρων όπου είναι απαραίτητο. Ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης. Χρήση πέραν του ενός διδακτικών βιβλίων. Διαθεματική προσέγγιση (Ρrojects). Κάθε κλάδος και ειδικότητα να εμπλακεί στην ετοιμασία και παρουσίαση τέτοιων εργασιών. Η αθρόα εμπλοκή των μαθητών στην ετοιμασία τέτοιων εργασιών είναι απαραίτητη. (Η στήριξη από τη διεύθυνση είναι δεδομένη) Εργασία στο σπίτι που να αναδεικνύει τις δημιουργικές ικανότητες των μαθητών Έλεγχος της κατ' οίκον εργασίας Επιλογή του καταλληλότερου μαθησιακού χώρου και οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Επιμόρφωση προσωπικού στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και αντιλήψεις Επιμόρφωση προσωπικού στη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία Επιμόρφωση του προσωπικού στην αξιολόγηση του μαθητή - Η αξιολόγηση ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας - Είδη αξιολόγησης - Ετοιμασία εξεταστικού δοκιμίου. Δόμηση ερωτήσεων Αξιολόγηση και μαθησιακό στυλ - Αυθεντική αξιολόγηση Ανταλλαγή επισκέψεων στην τάξη μεταξύ εκπαιδευτικών Οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών Διερεύνηση της νοητικής ανάπτυξης των μαθητών, ώστε το μάθημα να είναι στο επίπεδο της ανάπτυξης τους. 3. ΝΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (Δ/ντής, Συντονιστές Β/Δντές, Συντονιστές Κλάδων) Υποδοχή Ενημέρωση. Εκπαιδευτική πολιτική, σχολικοί στόχοι και κανονισμοί, σχολική κουλτούρα Ξενάγηση στις αίθουσες διδασκαλίας, ειδικές αίθουσες, εργαστήρια και άλλους σχολικούς χώρους Προμήθεια των κατάλληλων Αναλυτικών Προγραμμάτων Προμήθεια διδακτικών βοηθημάτων Ορθολογιστικός καταμερισμός μαθημάτων και τμημάτων λαμβάνοντας υπόψη εμπειρία, προτιμήσεις, ικανότητα 9/19

10 Ενημέρωση αναφορικά με τις διάφορες διαδικασίες που ακολουθούνται στη Σχολή και στον Κλάδο. Αποδοχή και στήριξη Επιμόρφωση 4. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού Εξοπλισμός εργαστηρίων, ειδικών αιθουσών και αιθουσών διδασκαλίας με μέσα και υλικά που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων Ιεράρχηση αναγκών και υποβολή τους στο Υ.Π.Π. / Δ.Μ.Τ.Ε.Ε. Υποβολή αναγκών αναλώσιμων υλικών από τους διδάσκοντες και αγορά τους όπου αυτά κρίνονται αναγκαία Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων και Ειδικών Αιθουσών με αρμοδιότητα την οργάνωση και έλεγχο των μέσων και υλικών για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση τους. Ενημέρωση της Διεύθυνσης για τα οποία προβλήματα παρατηρηθούν σε σχέση με τη χρήση του χώρου ή των μέσων και υλικών. Συστηματικός έλεγχος από όλους τους εκπαιδευτικούς των διαφόρων αιθουσών, μέσων και υλικών Επιμόρφωση προσωπικού στη χρήση οργάνων, συσκευών και εξοπλισμού από εκπαιδευτικούς με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο ή ειδικούς από τη βιομηχανία. Παρακολούθηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στη Δ.Μ.Τ.Ε.Ε. Συντήρηση εξοπλισμού. 5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ενδείκνυται να γίνονται συντονιστικές συναντήσεις με ευθύνη του Συντονιστή του κλάδου για παρακολούθηση, ενημέρωση, αξιολόγηση του έργου και λήψη διορθωτικών μέτρων. 6. ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΚΛΙΜΑ Φυσιογνωμία της Σχολικής Μονάδας - βασικοί σχολικοί εκπαιδευτικοί στόχοι (καθορίζονται με σαφήνεια) - καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή - ενίσχυση της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης του μαθητή - αγωγή, πειθαρχία, συμπεριφορά μαθητών. - οργάνωση αποτελεσματικότερων πειθαρχικών διαδικασιών - ενθάρρυνση και προβολή της αυτοπειθαρχίας - εφαρμογή της σχολικής νομοθεσίας και των σχολικών κανονισμών όπως έχουν συμφωνηθεί. Σχέσεις μεταξύ καθηγητών Σχέσεις καθηγητών μαθητών Σχέσεις καθηγητών - διευθύνσεις Σχέσεις σχολείου - γονέων. Εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων και διαύλων επικοινωνίας σχολείου - οικογένειας. Αλληλοενημέρωση σε θέματα επίδοσης, συμπεριφοράς, φοίτησης και σχολικών δραστηριοτήτων. Σχέσεις σχολείου με το κοινωνικό του περιβάλλον Βαθμός εμπλοκής εκπαιδευτικών στα σχολικά δρώμενα. Ποιότητα εκδηλώσεων. Βαθμός συμμετοχής μαθητών στις εκδηλώσεις. Συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών. Μέτρα για διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση των μαθητών: - εφαρμογή μέτρων για κοινωνική αλληλόδραση μεταξύ των μαθητών, στην τάξη, στο σχολείο, στο σπίτι μέσα στα πλαίσια του μαθήματος και της συνεργατικής μάθησης - Εφαρμογή Προγραμμάτων και Δράσεων ενθάρρυνσης της επαφής των μαθητών με το κοινωνικό περιβάλλον. Επαφή με κοινωνικά προβλήματα, Δημοτικά και Ιδιωτικά Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών και φροντίδας σε άτομα που την έχουν ανάγκη, όπως τυφλών, καρδιοπαθών, καρκινοπαθών, ατόμων με aids κ.λ.π. - Καταρτισμός και εφαρμογή κοινωνικά αποδεκτού κώδικα συμπεριφοράς. - Οργάνωση κατάλληλων διαλέξεων ή εργαστηρίων από ειδικούς. Σταθερή εμμονή και προσπάθεια στη διατήρηση από τους μαθητές καθαρού σχολικού χώρου Παροχή κατάλληλων χώρων υγιούς απασχόλησης των μαθητών στο σχολικό χώρο. Βελτίωση των συνθηκών δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών. 7. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Βαθμός υλοποίησης στόχων (Σχολικών και ΥΠΠ) Επιδόσεις: πρόοδος, επιτυχίες στις Παγκύπριες και Προαγωγικές Εξετάσεις Αποτελέσματα φοίτησης, απουσίες (Στάσιμοι, ανεξεταστέοι) Πρόωρη εγκατάλειψη, Συστηματική απουσία, λόγοι: - Έλλειψη κινήτρων, - Προσδοκίες μαθητών, σχολείου, γονιών - Έλλειψη προαπαιτούμενων, - Στόχοι, περιεχόμενο και επίπεδο Αναλυτικού Προγράμματος, - Οικογένεια, δυσκολίες Πειθαρχικά παραπτώματα. Είδος, σοβαρότητα, συχνότητα Συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Βαθμός επίδρασης των σχολικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων. (Καλλιτεχνικές, πολιτιστικές πνευματικές κ.α.) 10/19

11 Ενδεικτικοί τρόποι και προσεγγίσεις υλοποίησης των εισηγήσεων: 1. Καταρτισμός ομάδων εργασίας από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Υποβολή και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσεων και Δραστηριοτήτων. Το σχολείο μετατρέπεται σε εργαστήρι προώθησης και υλοποίησης των αλλαγών. Η εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών στις Δράσεις και Δραστηριότητες για την επιτυχία του οράματος είναι «έκ των ων ούκ άνευ». 2. Εμπλοκή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 3. Εμπλοκή της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΠ 4. Παιδαγωγικές εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς 5. Συγκρότηση και λειτουργία εργαστηρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 6. Δραστηριότητες μέσα από το Πρόγραμμα ΔΔΚ 7. Αναβάθμιση και εμπλουτισμός σχολικών εκδηλώσεων Για την παρακολούθηση υλοποίησης και αξιολόγησης των εισηγήσεων συγκροτείται Επιτροπή που μπορεί να αποτελείται από το Διευθυντή, τον Βοηθό Διευθυντή Α, την ΥΣΕΑ και τρεις Εκπροσώπους του Καθηγητικού Συλλόγου. 11/19

12 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ο καλός δάσκαλος είναι πάντα προετοιμασμένος. Η καλή προετοιμασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα καλό μάθημα. Για να προετοιμάσετε το μάθημα σας, σωστά πρέπει να γνωρίζετε: α) Την τάξη σας β) Την ύλη που θα διδάξετε γ) Τα μέσα που έχετε στη διάθεση σας δ) Τους στόχους του μαθήματος (τι θέλετε, να μάθουν οι μαθητές σας μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα) ε) Τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσετε (τη μέθοδο) για να εξηγήσετε στην τάξη σας καλύτερα το περιεχόμενο του μαθήματος. στ) Την πορεία που θα ακολουθήσετε ζ) Τα παραδείγματα και τις ερωτήσεις που θα χρησιμοποιήσετε η) Την αφόρμηση. Δηλαδή πως θα ξεκινήσετε το μάθημα και πως θα το συνδέσετε με προϋπάρχουσα γνώση ώστε να προχωρήσετε αμέσως στην προσφορά νέας γνώσης. Για να υλοποιηθούν τα πιο πάνω επιβάλλεται όπως: 1. Γράψετε ένα σύντομο σχέδιο του μαθήματος και σημειώσετε τη χρονική διάρκεια που έχετε υπολογίσει για κάθε στάδιο. 2. Αποφασίσετε ποια μέσα διδασκαλίας θα χρησιμοποιήσετε. 3. Βεβαιωθείτε ότι τα διάφορα οπτικά και τα μέσα προβολής λειτουργούν κανονικά. ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Έχετε μαζί σας τον κατάλογο με τα ονόματα των μαθητών της τάξης, κατ' αλφαβητική σειρά. 2. Σίγουρα θα είναι πλεονέκτημα, αν προτού μπείτε στην αίθουσα φροντίζατε να ενημερωθείτε για το γνωσιολογικό επίπεδο των μαθητών σας βλέποντας τη βαθμολογία τους της προηγούμενης χρονιάς που βρίσκεται στη Γραμματεία. 3. Αφού οι μαθητές σας πάρουν τις θέσεις τους συστηθείτε με ευγένεια, παρουσιάζοντας με λίγα λόγια τον εαυτό σας και την ειδικότητα σας. 4. Ενημερώστε τα παιδιά για το τι θα τους διδάξετε και κάμετε ξεκάθαρο τι ζητάτε από τους μαθητές σας. 5. Διαβάστε τα ονόματα τους με τη σειρά του καταλόγου και μιλήστε με τον καθένα ξεχωριστά ώστε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε, όσο πιο γρήγορα γίνεται, τα μικρά ονόματα των μαθητών. 6. Πρόσθετα με τη σοβαρότητα, δείξτε χιούμορ. Τούτο χαλαρώνει την ένταση. 7. Γίνετε σαφείς για τη συμπεριφορά που αναμένετε από τους μαθητές σας μέσα και έξω από την τάξη. 8. Δώστε οδηγίες προς τους μαθητές σας για το τι αναμένετε να έχουν μαζί τους στο επόμενο μάθημα που ουσιαστικά θα είναι και το πρώτο μάθημα διδασκαλίας. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ α) Μπαίνετε στην τάξη χωρίς καθυστέρηση. Τα πρώτα λεπτά είναι πολύ βασικά στην όλη πορεία του μαθήματος. β) Σταθείτε μπροστά στην τάξη δίχως άγχος. Ελέγξετε τον κατάλογο και σημειώστε τους απόντες. γ) Αντιμετωπίστε την τάξη με αυτοπεποίθηση και σιγουριά και δώστε σημασία σε όλους τους μαθητές ώστε να βεβαιωθούν ότι παρακολουθείτε το κάθε τι. δ) Απαιτείστε την προσοχή όλων πριν αρχίσετε το μάθημα. ε) Ξεκινάτε την διδασκαλία συνδέοντας με κάποιο τρόπο το νέο θέμα με τα προηγούμενα που ήδη είναι γνωστά ή κάμετε τέτοια "αφόρμηση" ώστε να τραβήξετε την προσοχή των μαθητών καινά τους κινήσετε το ενδιαφέρον. στ) Παρουσιάστε στους μαθητές το περιεχόμενο του νέου μαθήματος με βάση τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό που έχετε προετοιμάσει. ζ) Τονίστε τα κύρια σημεία και χρησιμοποιείστε με άνεση τα διάφορα οπτικοακουστικά μέσα για να κάνετε το μάθημα σας ενδιαφέρον και ευκολότερα κατανοητό. η) Μιλάτε ήρεμα και τόσο δυνατά όσο χρειάζεται, για να σας ακούει ολόκληρη η τάξη. θ) Ο έλεγχος των εργασιών των μαθητών πρέπει να γίνεται καθημερινά. Μπορείτε να κάμετε τον έλεγχο αυτό στο τέλος του μαθήματος, την ώρα που οι μαθητές θ' ασχολούνται με εμπεδωτική άσκηση. Έλεγχος εργασιών στην αρχή του μαθήματος δε συνιστάται, εκτός αν γίνεται μεμονωμένα και για σκοπούς αξιολόγησης. ι) Παρουσιάζετε το νέο μάθημα με ενθουσιασμό. ΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Να θυμάστε ότι η εμφάνιση, η όλη στάση, οι χειρονομίες και οι συνήθειες σας την ώρα που διδάσκετε παρατηρούνται συνεχώς και αξιολογούνται από όλα τα μέλη της τάξης. Επίσης να θυμάστε ότι η ένταση και ο τόνος της φωνής σας παίζουν σπουδαίο ρόλο τόσο στο επίπεδο προσοχής της τάξης όσο και στο βαθμό αφομοίωσης του μαθήματος. Φροντίστε να ακούσετε μαγνητοφωνημένη τη φωνή σας και να δείτε τον εαυτό σας σε βίντεο κασέτα την ώρα που διδάσκει. Σίγουρα θα είναι και τα δύο ωφέλιμες και βοηθητικές εμπειρίες. ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ: α) Σταθείτε σε θέση που να μπορούν να σας βλέπουν όλοι οι μαθητές β) Ζητήστε από τους μαθητές σας να προσέχουν και περιμένετε αμίλητοι, αν χρειαστεί, μέχρι που όλων η προσοχή να είναι στραμμένη προς εσάς. γ) Προσέξετε κάθε μαθητή ξεχωριστά και όχι όλους ως σύνολο δ) Μένετε ήρεμοι και κινείστε με σιγουριά όταν και όπου χρειάζεται. ε) Κρατάτε τα χέρια μακριά από το πρόσωπο σας. στ)αυξάνετε την ένταση της φωνής σας όταν αναφέρεστε σε κάτι πολύ σημαντικό ή χαρούμενο, μιλάτε πιο σιγά όταν αναφέρεστε σε κάτι αρνητικό ή τραγικό ή όταν θέλετε να προκαλέσετε συναισθηματική φόρτιση. Οι διακυμάνσεις στη φωνή κρατούν τους μαθητές διαρκώς σε εγρήγορση, ώστε να μην πλήττουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. ζ) Βεβαιωθείτε ότι σας ακούουν όλοι οι μαθητές της τάξης. η) Μιλάτε καθαρά, ώστε να ακούονται όλα τα σύμφωνα και τα φωνήεντα των λέξεων που χρησιμοποιείτε. θ) Μη χρησιμοποιείτε δύσκολη γλώσσα, για εντυπώσεις και αποφεύγετε το μονόλογο. 12/19

13 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ Για να μπορέσετε να διδάξετε τους μαθητές σας αποτελεσματικά πρέπει να τους γνωρίσετε. Πρέπει να τους ξέρετε όλους με το όνομα τους και μάλιστα το μικρό τους όνομα. Τούτο σίγουρα χρειάζεται προσπάθεια και κάποιο χρόνο αλλά είναι απαραίτητο και θα αποδειχθεί πολύ βοηθητικό για την πειθαρχία στην τάξη και τις "καλές σχέσεις" με τους μαθητές σας. Για να βοηθηθείτε κάμετε ένα σχέδιο της τάξης με τις σειρές των θρανίων και σημειώστε σε κάθε ένα το όνομα του μαθητή που κάθεται εκεί. Ζητήστε από τους μαθητές του τμήματος να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις μέχρι που να μάθετε τα ονόματα όλων. Όταν ελέγχετε τις παρουσίες από τον κατάλογο των μαθητών, συγκεντρώνεστε για λίγο στους μαθητές των οποίων τα ονόματα ακόμα δεν ξέρετε. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ: α) Απευθύνεστε στους μαθητές με το μικρό τους όνομα ακόμα και όταν τους κάνετε παρατηρήσεις. β) Δίνετε στον καθένα προσωπικά την διορθωμένη εργασία ή το διαγώνισμα του γ) Δημιουργήστε την πεποίθηση στους μαθητές ότι ενδιαφέρεστε για την πρόοδο τους και ότι νοιάζεστε για τους ίδιους. δ) Φροντίστε ώστε να δημιουργείτε ευκαιρίες για να τους συναντάτε και να κουβεντιάζετε μαζί τους και σε χώρους εκτός της τάξης, για θέματα και προβλήματα που τους αφορούν προσωπικά. Θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα. ε) Ενημερωθείτε αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας πρόβλημα ιδιαίτερο, προσωπικό ή οικογενειακό και χειριστείτε το ανάλογα, ίσως και με τη βοήθεια και συνεργασία, των υπηρεσιών καθοδήγησης. στ)παρατηρήστε ιδιαιτέρως μαθητή που περιέπεσε σε παράπτωμα και συζητάτε το θέμα μονάχα μαζί του, χωρίς να τον εκθέσετε σ' όλη την τάξη. ζ) Ενθαρρύνετε τους μαθητές, καλούς ή κακούς και να θυμάστε ότι ο καθένας μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και τη δική του ταχύτητα. η) Είστε φίλοι με τους μαθητές σας αλλά παράλληλα τηρείτε την απαραίτητη απόσταση και έχετε την απαίτηση να εργάζονται, να πειθαρχούν και να μαθαίνουν θ) Κρίνετε όλους με τα ίδια κριτήρια και κανονισμούς και είστε δίκαιοι και σταθεροί. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ Απαραίτητο στοιχείο για να πετύχετε ψηλά επίπεδα και αποτελέσματα στην διδασκαλία και στην τάξη που διδάσκετε είναι η πειθαρχία. Στόχος σας θα πρέπει να είναι μια συνεργασία με την τάξη, που να περιέχει το στοιχείο της αμοιβαίας εκτίμησης, του σεβασμού και της αλληλοκατανόησης. Σίγουρα χρειάζεται τόσο χρόνος όσο και προσπάθεια για τη δημιουργία του συνενωτικού κρίκου μεταξύ καθηγητή και τάξης, ως συνόλου και μεταξύ καθηγητή και κάθε μαθητή, μέλους της τάξης. Να θυμάστε όμως ότι ουδέποτε πρέπει να αφήσετε να δημιουργηθεί λανθασμένη εντύπωση για το ποιος διοικεί και είναι υπεύθυνος για την τάξη. Επίσης να θυμάστε ότι θα κερδίσετε την εκτίμηση των μαθητών σας μόνο αν τους διδάσκετε σωστά και αποτελεσματικά και ακόμα ότι οι μαθητές αρχίζουν να απειθαρχούν στην τάξη όταν δεν τους απασχολείτε δημιουργικά. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ: α) Απευθύνεστε στους μαθητές με το μικρό τους όνομα β) Εξηγήστε τους και ξεκαθαρίστε από πολύ νωρίς το είδος της συμπεριφοράς που αναμένετε από αυτούς αιτιολογώντας τις θέσεις σας. γ) Είστε καλά προετοιμασμένοι δ) Ξεχωριστέ την ατομική από την συλλογική συμπεριφορά ε) Αγνοείστε μικροαταξίες, εκτός αν δημιουργούν πρόβλημα στους άλλους. στ)εκδηλώνετε τα συναισθήματα σας, χαρά, λύπη, ευχαρίστηση, απογοήτευση.. ζ) Παραδέχεστε τυχόν λάθη σας και απολογείστε η) Επιλαμβάνεστε όλων των περιπτώσεων απειθαρχίας ζητώντας εξηγήσεις από τους μαθητές που εμπλέκονται, (ιδιαιτέρως) δίχως να τους εκθέτετε μπροστά στην τάξη. θ) Ζητείστε από τους μαθητές που υποσχέθηκαν να μην επαναλάβουν το σφάλμα τους, να τηρήσουν την υπόσχεση τους. ι) Ασκείτε επιτυχημένο έλεγχο στην τάξη μέσα από την κατανόηση των αιτίων της συμπεριφοράς των μαθητών σας και την επιλογή των πιο κατάλληλων στρατηγικών για την αντιμετώπιση, καθοδήγηση και διεύθυνση τους και είστε απαιτητικοί. Εάν καταφέρετε να απαλλαγείτε από την ανασφάλεια που δημιουργούν τα προβλήματα ελέγχου της τάξης, τότε θα γίνετε πιο αποτελεσματικοί και θα βοηθήσετε τους μαθητές σας να απολαμβάνουν το σχολείο, μέσα από συμπεριφορές πειθαρχίας και συνεργασίας. κ) Τα παιδιά είναι έτοιμα για το απροσδόκητο, γι' αυτό και σεις διευρύνετε το φάσμα των προσδοκιών σας. λ) Περιπτώσεις παιδιών με σοβαρά προσωπικά, οικογενειακά, ψυχολογικά ή άλλα προβλήματα, που τους προκαλούν αδυναμία προσαρμογής στην τάξη, πρέπει να αναφέρονται στην διεύθυνση του σχολείου, η οποία σε συνεργασία με το Υπουργείο θα τις φροντίσει. μ) ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ α) Απαιτήστε την προσοχή όλων των μαθητών της τάξης. β) Γράψτε το νέο θέμα στον πίνακα, καθαρά και ευανάγνωστα. Υπογραμμίστε το με χρωματιστή κιμωλία. γ) Συνδέστε το νέο θέμα με κάποια προηγούμενη γνώση ή εμπειρία. θ) Διδάξτε το νέο θέμα ξεκαθαρίζοντας όλα τα στοιχεία και τις έννοιες του, ώστε να γίνεται πλήρως αντιληπτό από τους μαθητές. ε) Χρησιμοποιείστε το χιούμορ σας για να ξεκουράζετε τους μαθητές και να κρατάτε την προσοχή τους σε ψηλό επίπεδο. στ)χρησιμοποιείστε οπτικά ή/και ακουστικά μέσα γιο. να δημιουργηθούν έντονες εικόνες στην μνήμη των μαθητών. ζ) Δώστε την ευκαιρία στους μαθητές να λύσουν τις απορίες τους ρωτώντας σας. η) Ελέγξτε το βαθμό αφομοίωσης του μαθήματος, δίνοντας εμπεδωτική εργασία, προφορική ή/και γραπτή. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ α) Χρησιμοποιήστε ποικιλία πηγών για την προετοιμασία του μαθήματος σας. 13/19

14 β) Διαλέξτε για τους μαθητές σας το πιο καλό. κατά την γνώμη σας, εγχειρίδιο, αν έχετε το περιθώριο. γ) Αποφύγετε να κάνετε αρνητικά σχόλια για συγκεκριμένο βιβλίο που χρησιμοποιούν οι μαθητές, γιατί γι' αυτούς, το κάθε βιβλίο είναι μια πολύ αυθεντική πηγή πληροφοριών. δ) Συμβουλεύετε τους μαθητές και επιμένετε να φροντίζουν και ν' αγαπούν τα βιβλία τους, δίνοντας εσείς το καλό παράδειγμα. ε) Βασίστε το πλαίσιο (σκελετό) του μαθήματος στο περιεχόμενο του βιβλίου των μαθητών.. στ) Συμπληρώστε το βοήθημα των μαθητών με δικές σας σημειώσεις, πάντοτε καλογραμμένες και ευανάγνωστες. ζ) Προτρέψτε τους μαθητές σας να χρησιμοποιούν βιβλία της βιβλιοθήκης του Σχολείου, εγκυκλοπαίδειες ή άλλες πηγές γνώσεων και πληροφοριών, αναθέτοντας τους μικρές μελέτες. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ο πίνακας είναι για σας ένα σημαντικό μέσο. Σ' αυτόν γράφετε, σκιτσάρετε, σχεδιάζετε, λύετε προβλήματα και ασκήσεις, παρουσιάζετε παραστάσεις και ότι άλλο θελήσετε, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΜΩΣ: α) Ο πίνακας που χρησιμοποιείτε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση ώστε ότι γράψετε σ' αυτόν, να είναι καθαρό και ευανάγνωστο. Αν είναι φθαρμένος ζητήστε από το αρμόδιο άτομο να φροντίσει για την επιδιόρθωση η αντικατάσταση του, β) Να έχετε πάντα μαζί σας τις δικές σας κιμωλίες, άσπρες και χρωματιστές. Μην κάνετε το λάθος να στείλετε κάποιο μαθητή να σας φέρει κιμωλίες, επειδή την τελευταία στιγμή ανακαλύψατε ότι δεν υπάρχουν στην τάξη. γ) Γράφετε πάντα καθαρά στον πίνακα, με μεγάλα γράμματα και σε οριζόντιες γραμμές. δ) Γράφετε κύρια σημεία και όχι μακροσκελή κείμενα. ε) Πριν χρησιμοποιήσετε τον πίνακα βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς καθαρός. στ)χρησιμοποιείτε χρωματιστές κιμωλίες και υπογραμμίζετε, όταν θέλετε να τονίσετε κάτι. ζ) Καθαρίζετε τον πίνακα στο τέλος του μαθήματος σας: η) Ο πίνακας είναι ένα από τα σημαντικά μέσα αλλά όχι και το μοναδικό. ΟΤΑΝ ΡΩΤΑΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Ο μόνος τρόπος να διαπιστώσετε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σας και το βαθμό αφομοίωσης του μαθήματος είναι να υποβάλετε ερωτήσεις στους μαθητές σας. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι: α) Προφορικές β) Γραπτές, για να απαντηθούν στο σπίτι ή για αξιολόγηση στην τάξη ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΜΩΣ: α) Να ετοιμάζετε εκ των προτέρων τις ερωτήσεις. β) Οι ερωτήσεις να δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναφέρουν τη θέση, τις σκέψεις ή την κριτική τους πάνω στο θέμα που τους ρωτάτε. γ) Οι ερωτήσεις να μην επιδέχονται μονολεκτικές απαντήσεις, ναι ή όχι, ούτε να περιέχουν την απάντηση. δ) Οι ερωτήσεις να μην είναι διφορούμενες αλλά ξεκάθαρες. ε) Να απευθύνετε την ερώτηση σ' όλη την τάξη και μετά να ονομάζετε τον μαθητή που θα απαντήσει. ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ Η διαδικασία της μάθησης είναι μια πολύπλοκη και συνεχής διαδικασία στην οποία εμπλέκονται το μυαλό, η θέληση, οι αισθήσεις, οι διάφορες ψυχικές λειτουργίες καθώς και το περιβάλλον. Όμως η μάθηση απαιτεί κατά κανόνα συνειδητή προσπάθεια από μέρους του μαθητή. Δηλαδή για να μάθει ο μαθητής: α) Πρέπει να θέλει να μάθει β) Πρέπει να προσπαθεί γ) Πρέπει να καταβάλλει την απαιτούμενη προσοχή δ) Πρέπει οι γνώσεις να προσφέρονται σωστά, να εμπεδώνονται και όπου είναι δυνατό να εφαρμόζονται πρακτικά (Τεχνική Εκπαίδευση) ε) Πρέπει να παρέχεται στο μαθητή το αναγκαίο για τη μάθηση χρονικό περιθώριο ΣΥΝΕΠΩΣ Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές σας έχουν πεισθεί για το δικό σας ενδιαφέρον γι' αυτούς και για το ότι θέλετε να μάθουν. Βεβαιωθείτε ότι αυτό που θέλετε να μάθουν στο κάθε μάθημα που τους διδάσκετε είναι ξεκάθαρο και βρίσκεται στην διάθεση τους για μελέτη και επανάληψη, στο βιβλίο, στο φυλλάδιο ή το τετράδιο τους. Δίνετε την ευκαιρία στους μαθητές σας να εκφράζονται με δικά τους λόγια τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Δίνετε δουλειά για το σπίτι, με την προϋπόθεση ότι πάντα θα την ελέγχετε και θα τη σχολιάζετε στα παιδιά. Ελέγχετε πόσες γνώσεις απόκτησε ο κάθε μαθητής στο συγκεκριμένο θέμα με προφορική ή και γραπτή εξέταση (διαγωνίσματα) Ενθαρρύνετε τους μαθητές χρησιμοποιώντας τον έπαινο, ακόμα και όταν η πρόοδος είναι μικρή. Ενθαρρύνετε την ατομική ή ομαδική έρευνα πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην τάξη (ή και την πινακίδα) και την οργανωμένη συζήτηση με καθοδήγηση και συντονισμό. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Είναι απαραίτητο να αναθέτετε στα παιδιά εργασία με την οποία θ' ασχοληθούν στο σπίτι. Η εργασία όμως που θα δώσετε, πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι ασήμαντη. Ακόμα πρέπει να την έχετε προετοιμάσει, έτσι ώστε, να στοχεύει στην εμπέδωση των γνώσεων που έχουν πάρει από το μάθημα στην τάξη ή στην περαιτέρω άσκηση τους. Μη ξεχνάτε να υπολογίζετε το χρόνο που θα χρειαστεί ο μαθητής για να κάμει την εργασία αυτή. Δεν πρέπει να είναι υπερβολικός. Απαραίτητα, πρέπει να ελέγχετε, να σχολιάζετε και να αξιολογείτε οποιαδήποτε εργασία κάνουν οι μαθητές στο σπίτι. Αν το παραλείψετε, τότε θα δυσκολεύεστε πολύ, να παίρνετε εργασίες που γίνονται στο σπίτι. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΈ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ: α) Δίνετε στους μαθητές ουσιώδη κατ' οίκον εργασία που να έχει συγκεκριμένους στόχους. β) Απαιτείται λογικός χρόνος για την εκτέλεση της. γ) Καταγράφεται η εργασία από τους μαθητές και να διευκρινίζονται τυχόν ασάφειες, πριν φύγουν οι μαθητές από την τάξη. 14/19

15 δ) Διευκρινίζετε το πότε θα πρέπει να σας παραδώσουν την εργασία. ε) Διορθώνετε και βαθμολογείτε την εργασία, σημειώνοντας καθαρά τα σχόλια σας. στ) Επιστρέφετε πάντοτε τη διορθωμένη εργασία και μάλιστα όσο πιο σύντομα μπορείτε. ζ) Αναθέτετε ποικιλία εργασιών για το σπίτι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των μαθητών είναι μια πολύ σπουδαία διαδικασία και μπορεί να έχει προεκτάσεις στην όλη στάση και διάθεση των μαθητών απέναντι σας και απέναντι στο μάθημα σας. Μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την ψυχολογία των μαθητών και την ευαισθησία τους για δικαιοσύνη, δημοκρατία και ίση μεταχείριση. Είναι σίγουρα αναγκαίο να αξιολογούνται οι μαθητές, αλλά είναι περισσότερο αναγκαίο να έχετε εσείς ένα σωστό παιδαγωγικά σύστημα αξιολόγησης, που να είναι ξεκάθαρο και λειτουργικό, δίχως να περιέχει ασάφειες και στοιχεία διφορούμενης ερμηνείας. Είναι επίσης αναγκαίο να εξηγήσετε στους μαθητές σας το σύστημα, αξιολόγησης που ακολουθείτε για να το ξέρουν και να ξέρουν επίσης καλά, το τι ζητάτε από αυτούς και πως πρέπει να ανταποκρίνονται για να πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης. Πρέπει επίσης να εξηγήσετε στους μαθητές σας, ότι σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι μονάχα να δώσετε βαθμολογία στον καθένα, (αριθμούς) αλλά και να ωφεληθούν από το αποτέλεσμα της κάθε αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τα σχόλια σας. Δηλαδή η βαθμολογία και τα σχόλια του εκπαιδευτικού αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης του μαθητή. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: α) Εξηγήσετε στους μαθητές σας το σύστημα αξιολόγησης και βαθμολογίας που ακολουθείτε και να διασαφηνίσετε τον τρόπο που μπορούν να παίρνουν ψηλή βαθμολογία. β) Κάμετε από την αρχή ένα συγυρισμένο βαθμολόγιο γ) Διορθώνετε, σχολιάζετε και αξιολογείτε όλες τις εργασίες των μαθητών. δ) Μαζί με τη βαθμολογία να σημειώνετε και τα σχόλια σας. ε) Ενθαρρύνετε τα παιδιά, αναγνωρίζοντας την βελτίωση που παρουσιάζουν, έστω και μικρή. στ)κάνετε κριτική λαθών ή παραλείψεων και διευκρινίζετε τον τρόπο διόρθωσής τους. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Με το διαγώνισμα ελέγχετε τις γνώσεις που πήρε ο κάθε μαθητής, μετά την διδασκαλία ενός θέματος, ενότητας η κεφαλαίου. Ανάλογα με το θέμα θα επιλέξετε τον τύπο του διαγωνίσματος που θα δώσετε και θα ετοιμάσετε με προσοχή το ανάλογο εξεταστικό δοκίμιο, που πρέπει να: α) Είναι σταθμισμένο και να περιέχει τις ερωτήσεις, που όταν απαντηθούν, θα δώσουν ακριβώς αυτό που θέλετε να εξετάσετε. β) Περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες και περιγραφές, ώστε να μην επιδέχεται παρερμηνείες ή αμφιβολίες. γ) Καθορίζει την αντίστοιχη για κάθε απάντηση βαθμολογία. δ) Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της τάξης και όχι μόνο οι πολύ καλοί μαθητές ή οι αδύνατοι. Γι' αυτό, το δοκίμιο να περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να μπορούν να απαντήσουν μερικές και οι αδύνατοι. ε) Τηρούνται αυστηρά, κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος, τα χρονοδιαγράμματα και το ψηλό επίπεδο πειθαρχίας. Οδηγίες για τα διαγωνίσματα 1. Τα διαγωνίσματα γίνονται για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Με τα αποτελέσματα των διαγωνισμάτων ο καθηγητής δεν αξιολογεί μόνο τους μαθητές του, το βαθμό της μάθησης τους, αλλά και τον εαυτό του, δηλαδή την αποδοτικότητα της δικής του διδασκαλίας. Έχουν δηλαδή και διαγνωστικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου καλό είναι να ακολουθεί και θεραπευτική εργασία, ή επανατροφοδότηση, όπως αναφέρεται στην παρ Για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των μαθητών ο καθηγητής δοκιμάζει όλες τις μορφές διαγωνισμάτων. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις τύπου εκθέσεως, πολλαπλής εκλογής, συμπλήρωσης, αντιστοίχισης κτλ. (υποκειμενικά ή αντικειμενικά δοκίμια). Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα παρανόησης τους από τους μαθητές. Οι ερωτήσεις ελέγχουν από τη μια τις γνώσεις των μαθητών και από την άλλη τη διάκριση των θεμελιωδών στοιχείων του εξεταζόμενου θέματος και γενικότερα την ικανότητα κρίσης των μαθητών. Οι συντάκτες των δοκιμίων θα πρέπει απαραίτητα να έχουν υπόψη τους ότι τα διαγωνίσματα απευθύνονται σε τμήματα μικτής ικανότητας και επομένως θα πρέπει να διαβαθμίζονται ανάλογα. Βασικός παράγοντας στην κατασκευή ενός δοκιμίου είναι και ο διαθέσιμος χρόνος. Ως εκ τούτου θα πρέπει να χρονομετρείται το γραπτό, ώστε να ανταποκρίνεται στο χρόνο διάρκειας του. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα, πριν κτυπήσει ο κώδωνας, άσχετα αν τέλειωσαν το διαγώνισμα. Επίσης συστήνεται όπως, οι συντάκτες των δοκιμίων, επεξηγήσουν στους μαθητές από την αρχή, τόσο το μηχανισμό και τον ακολουθητέο τρόπο λύσης των δοκιμίων, όσο και την αξία ή την βαρύτητα που οι ίδιοι δίνουν σ' αυτά, στον τομέα της συνολικής αξιολόγησης των μαθητών. 3. Τα διαγωνίσματα γίνονται είτε πάνω στο μάθημα της μέρας είτε πάνω σε βασικές διδακτικές ενότητες, που θα "τύχουν προηγουμένως επεξεργασίας και που σε καμιά περίπτωση δε θα είναι εκτενείς. Ζητούνται στοιχεία που έχουν διδαχτεί στην τάξη ή που σχετίζονται με αυτά που διδάχτηκαν στην τάξη. Να επιδιώκεται αντιστοιχία ανάμεσα στο ποια και πόσα διδάχτηκαν και στο ποια και πόσα ζητούμε από τους μαθητές να είναι σε θέση να απαντούν. 4. Τα διαγωνίσματα κατανέμονται σε όλη τη διάρκεια του τριμήνου. Δε συσσωρεύονται σε μερικές μόνο μέρες και μάλιστα στο τέλος του τριμήνου. Πάνω στο μάθημα της ημέρας, να γίνονται διαγωνίσματα όσο το δυνατό περισσότερα και χρονικά ολιγόλεπτα, κυρίως για τα πολύωρα μαθήματα. Πάνω στις βασικές διδακτικές ενότητες μπορούν να γίνονται διαγωνίσματα λιγότερα, διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου. Να μη γίνονται δύο διαγωνίσματα πάνω σε ενότητες την ίδια μέρα. Για τον καλύτερο συντονισμό τηρείται το βιβλίο διαγωνισμάτων, 5. Η διόρθωση των διαγωνισμάτων γίνεται από τον καθηγητή με προσοχή και με ορθά και αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς καμιά καθυστέρηση, για να γίνει, όπου χρειάζεται, "επανατροφοδότηση" τόσο των μαθητών, όσο και του καθηγητή, προτού αρχίσει η νέα ενότητα. Ο καθηγητής, αφού διορθώσει τα διαγωνίσματα και αναλύσει τα αποτελέσματα τους, τα 15/19

16 επιστρέφει στους μαθητές, με τις αναγκαίες παρατηρήσεις. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών βλέπουν τα διαγωνίσματα των παιδιών τους. Τα γραπτά φυλάγονται στο σχολείο για περίοδο ενός χρόνου και είναι πάντοτε στη διάθεση του διευθυντή του σχολείου ή και των επιθεωρητών. 6. Οι βαθμοί των διαγωνισμάτων δεν είναι οι μόνοι που καθορίζουν την αξιολόγηση των μαθητών για το τρίμηνο. Λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά, μαζί με τους άλλους συντελεστές της αξιολόγησης τους, όπως είναι η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα, η προφορική επίδοση τους σ' αυτό, η επίδοση τους σε γραπτές ασκήσεις ή ποικίλες δημιουργικές εργασίες που δίνονται στην τάξη ή στο σπίτι, και γενικά η ικανότητα, το ενδιαφέρον και η πρωτοβουλία. 16/19

17 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 1) ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΜΤΕΕ Ποσοστό βαρύτητας στο μέσο όρο του βαθμού 1.1 Μέσος όρος βαθμών των διαγωνισμάτων, α 40% 1.2 Μέσος όρος βαθμών της κατ' οίκον εργασίας, β 20% 1.3 Μέσος όρος βαθμών των ατομικών ή/και ομαδικών μελετών και συνθετικών εργασιών (projects) στο ατομικό χαρτοφυλάκιο, γ 15% 1.4 Μέσος όρος βαθμών των προφορικών εξετάσεων, δ 10% 1.5 Βαθμός γενικής εκτίμησης του εκπαιδευτικού για το/τη μαθητή/τρία (συμμετοχή στην τάξη, συμπεριφορά, υπευθυνότητα, συνέπεια, συνεργασία, πρωτοβουλία), ε 15% 100% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ = 0,4α + 0,2β + 0,15γ + 0,1 δ + 0,15ε 2) ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΜΤΕΕ Ποσοστό βαρύτητας στο μέσο όρο του βαθμού 2.1 Μέσος όρος βαθμών των ατομικών εργαστηριακών ασκήσεων/εργασιών, α 70% 2.2 Μέσος όρος βαθμών των ατομικών ή/και ομαδικών συνθετικών εργασιών (projects) στο ατομικό χαρτοφυλάκιο, β 15% 2.3 Βαθμός γενικής εκτίμησης του εκπαιδευτικού για το/τη μαθητή/τρία (συμμετοχή στο εργαστήριο, συμπεριφορά, υπευθυνότητα, συνέπεια, συνεργασία, πρωτοβουλία), γ 15% 100% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ = 0,7α + 0,15β + 0,15γ 3) ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΜΤΕΕ Ποσοστό βαρύτητας στο μέσο όρο του βαθμού 3.1 Μέσος όρος βαθμών των διαγωνισμάτων, α 20% 3.2 Μέσος όρος βαθμών των εργασιών στο ατομικό χαρτοφυλάκιο (εργασίες στην τάξη και κατ' οίκον εργασία), β 60% 3.3 Μέσος όρος βαθμών των προφορικών εξετάσεων, γ 10% 3.3 Βαθμός γενικής εκτίμησης του εκπαιδευτικού για το/τη μαθητή/τρία (συμμετοχή στην τάξη, συμπεριφορά, υπευθυνότητα, συνέπεια, συνεργασία, πρωτοβουλία), δ 10% 100% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ = 0,2α + 0,6β + 0,1 (γ + δ) 4) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΜΤΕΕ Ποσοστό βαρύτητας στο μέσο όρο του βαθμού 4.1 Μέσος όρος βαθμών των διαγωνισμάτων, α 20% 4.2 Μέσος όρος βαθμών των εργασιών στο ατομικό χαρτοφυλάκιο (εργασίες στην τάξη και κατ' οίκον εργασία), β 60% 4.3 Μέσος όρος βαθμών των προφορικών εξετάσεων, γ 10% 4.3 Βαθμός γενικής εκτίμησης του εκπαιδευτικού για το/τη μαθητή/τρία (συμμετοχή στην τάξη, συμπεριφορά, υπευθυνότητα, συνέπεια, συνεργασία, πρωτοβουλία), δ 10% 100% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ = 0,2α + 0,6β + 0,1 (γ + δ) 17/19

18 ΕΞΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ «ΣΤΥΛ» ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τα έξι βασικά διδακτικά «στυλ» που πρέπει να έχει ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης παρουσιάζονται παρακάτω. Το κάθε διδακτικό «στυλ» έχει μερικούς δείκτες οι οποίοι περιγράφουν τις επιθυμητές συμπεριφορές που εστιάζονται πρωταρχικά πάνω στον εκπαιδευτικό και τις πράξεις του μέσα στην τάξη. ΣΤΥΛ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ (οργανωμένος, συστηματικός, έχει στόχους και είναι καλά προετοιμασμένος) Οργανώνει τις μαθησιακές ασχολίες για να προσφέρει μια ομαλή ροή των γεγονότων με ελάχιστη δυνατή σύγχυση ή χάσιμο χρόνου. Κοινοποιεί τους στόχους, τη σειρά που θα ακολουθήσει, τη λογική του μαθήματος και τις ευθύνες στους μαθητές του πριν να αρχίσει το μάθημα. Παραχωρεί υπευθυνότητες στους μαθητές και κρατεί την ενέργεια του για πιο απαιτητικά καθήκοντα. Γνωρίζει τι πρέπει να γίνει κατά τη διδακτική διαδικασία. Κρατεί τον κατάλληλο ρυθμό κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να βεβαιωθεί ότι όλοι έχουν τον απαιτούμενο χρόνο στη διάθεση τους για να τελειώσουν τις εργασίες τους. ΣΤΥΛ 2. ΦΙΛΙΚΟΣ (ζεστός, θετικός, εξωστρεφής) Μιλά στους μαθητές με θετικό τόνο, τους ενθαρρύνει και τους επαινεί με διάφορους τρόπους. Εκφράζει προσωπικό ενδιαφέρον στους μαθητές του και τους βλέπει και ως ανθρώπους όχι μόνο ως μαθητές. Δείχνει πάθιασμα, ενδιαφέρον και ζεστασιά στους μαθητές του. Επιδεικνύει ενδιαφέρον και στοργή προς τους μαθητές όχι μόνο με λόγια αλλά και με άλλους τρόπους. ΣΤΥΛ 3. ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ακούει, αποδέχεται, ενθαρρύνει και ερωτά) Επικοινωνεί με σαφήνεια και ακρίβεια. Ενθαρρύνει και καθοδηγεί τις απαντήσεις των μαθητών του καθώς και την αλληλεπίδραση μαθητή - εκπαιδευτικού. Χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές τεχνικές για την υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες προκαλούν τους μαθητές να σκεφτούν σε διάφορα επίπεδα. ΣΤΥΛ 4. ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ (έχει φαντασία, είναι δημιουργικός, δείχνει ενδιαφέρον, και αποφεύγει τις ανιαρές ρουτίνες) Εκφράζει ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για την ύλη του καθώς και για άλλα γεγονότα. Χρησιμοποιεί μια πληθώρα τεχνικών και προσεγγίσεων για να παρουσιάσει την ύλη του. Χρησιμοποιεί τα προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών του και την επικαιρότητα από όπου αντλεί θέματα για συζήτηση. Αντιδρά αυθόρμητα σε μη προβλεφθέντα γεγονότα μέσα στην τάξη χρησιμοποιώντας τα σαν εφαλτήριο για να μιλήσει και για κάτι άλλο. ΣΤΥΛ 5. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (μεταχειρίζεται τον κάθε μαθητή ως ένα ξεχωριστό άτομο) Συλλέγει, οργανώνει και αναλύει διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών του. Προγραμματίζει τις διδακτικές του ενέργειες με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσει τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του Κατευθύνει τη διδασκαλία με γνώμονα τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του. Αντιδρά προς τους μαθητές του με τέτοιο τρόπο ώστε να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους τους. Τροφοδοτεί πάντοτε με νέο υλικό ή δραστηριότητες τους μαθητές που έχουν τελειώσει τις εργασίες τους. ΣΤΥΛ 6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και τον κόσμο της πληροφορίας στη διαδικασία της μάθησης) Χρησιμοποιεί μια πληθώρα οπτικοακουστικών μέσων. Εμπλέκει τους μαθητές του τακτικά σε εμπειρίες που διεγείρουν όλες τις αισθήσεις τους. Λαμβάνει μέρος σε εργασίες που διεγείρουν όλες τις αισθήσεις, βοηθώντας και λαμβάνοντας μέρος ο ίδιος. Χρησιμοποιεί συστηματικά την υπάρχουσα εκπαιδευτική τεχνολογία και βοηθά τους μαθητές στη χρήση της. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18/19

19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΔΔΚ Εισηγήσεις για τη δημιουργία ομίλων γίνεται από τους καθηγητές της σχολής. Η κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιέχει το σκοπό του ομίλου τις ανάγκες σε αίθουσες και εξοπλισμό, τον μέγιστο αριθμό συμμετοχών, τον/τους οργανωτικούς εκπαιδευτικούς του ομίλου και τον αριθμό των εκπαιδευτικών που χρειάζεται να υποστηρίζουν τον όμιλο. (Έγγραφο ΔΔΚ-Ο1) Η διευθυντική ομάδα εγκρίνει τους ομίλους και καθορίζει τους ΒΔ που θα εποπτεύουν τον κάθε όμιλο ως επίσης και τον/ους οργανωτικο/ούς εκπαιδευτικο/ούς. Αναρτάται κατάλογος των εγκεκριμένων ομίλων και δηλώνουν συμμετοχή στους ομίλους, οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι οργανωτικοί στους εγκεκριμένους ομίλους. Ο κάθε εκπαιδευτικός της σχολής υποχρεούται να δηλώσει συμμετοχή σε δύο ομίλους, από τους οποίους θα συμμετάσχει μόνο σε ένα όμιλο με την έγκριση του ΒΔΑ' υπευθύνου του ΔΔΚ. (Έγγραφο ΔΔΚ-Ο2) Αναρτάται ο τελικός κατάλογος των εγκεκριμένων ομίλων με τους επόπτες ΒΔ τους οργανωτικούς και υποστηρίζοντες εκπαιδευτικούς. (Έγγραφο ΔΔΚ-Ο3) Οργανώνεται από τον/ους οργανωτικό/ούς εκπαιδευτικό/ούς του κάθε εγκεκριμένου ομίλου Ημέρα ενημέρωσης των μαθητών/τριών της σχολής για τους ομίλους που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (POSTER DAY) Διανέμεται μέσο των υπευθύνων καθηγητών των τμημάτων σε όλους τους μαθητές/τριες της σχολής το "ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΙΛΩΝ" (Έντυπο ΔΔΚ-Ο4) μέσα από το οποίο θα επιλέξουν τρεις ομίλους με τη σειρά προτίμησης των. Από τους υπευθύνους των τμημάτων συγκεντρώνονται τα έντυπα ΔΔΚ-Ο4, καταχωρούνται οι δηλώσεις των μαθητών στο έντυπο ΔΔΚ-Ο5 και γίνεται η επεξεργασία της κατανομής των μαθητών στους ομίλους. 19/19

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Άργος Ορεστικό, Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Άφιξη στο σχολείο... 3 3. Αναχώρηση από το σχολείο...

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα