Αµοιβές από διδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές από σύµβαση έργου µε ηµόσιο, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ. Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αµοιβές από διδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές από σύµβαση έργου µε ηµόσιο, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ. Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης"

Transcript

1 Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος Κατάργηση απαλλαγής Aιτήσεις προς απονοµή παροχών Aναγνώριση χρέους Aντίγραφα φορτωτικών επί µεταφοράς αγαθών από την ηµεδαπή στην αλλοδαπή Aποδείξεις εξόφλησης Aποδείξεις εξόφλησης ενταλµάτων πληρωµής επιχορηγήσεων Aποδείξεις εξόφλησης εντολών πληρωµής Aποδείξεις εξόφλησης ναύλου ή µισθώµατος Aποδείξεις εξόφλησης οδοιπορικών εξόδων και εξόδων κίνησης για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. Aποδείξεις εξόφλησης οποιασδήποτε δαπάνης για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. Aποδείξεις εξοφλητικές για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Aποδείξεις εξοφλητικές για συνδροµές, εισφορές, επιχορηγήσεις Aποδείξεις επιστροφής Eκπρόθεσµη δήλωση χαρτοσήµου Eξάλειψη υποθήκης Eξόφληση τραβηκτικών e-παράβολο Eπιταγές τραπεζικές Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων Kαταθέσεις χρηµάτων σε τράπεζα Kαταστατικά σωµατείων ή συνεταιρισµών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Mεταγραφή των συµβάσεων µεταβίβασης ακινήτων Nαυτιλιακή Eταιρία Πλοίων Aναψυχής Oπισθογραφήσεις Oργανισµός Eργατικής Kατοικίας Συµβάσεις δανείων Tαχυδροµικό Tαµιευτήριο Eλλάδος Tαχυδροµικό Tαµιευτήριο Eλλάδος Tέλη διαβατηρίων Tραβηκτικές UNICEF - Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας Αγορά αγαθών από µη υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών Αγορά αγαθών επιτηδευµατιών από φυσικά πρόσωπα Αγορές εγχώριων γεωργικών προϊόντων Αγροτικού συνεταιρισµού καταθέσεις µελών Αγροτικών προϊόντων πωλήσεις Αγροτών πωλήσεις Άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση Άδεια άσκησης επαγγέλµατος από ιατρούς, φαρµακοποιούς Άδεια γάµου Άδεια θήρας Άδεια κατασκευής, εµπορίας, επισκευής και συναρµολόγησης Άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής πυρίτιδας, εκρηκτικών υλών, φυσιγγίων, καψυλίων, όπλων, µαχαιρών Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσικλετών

2 Άδεια κυκλοφορίας µεταφορικού µέσου Χ επιχείρησης Μεταβίβαση Άδεια λειτουργίας ιαµατικών πηγών Άδεια µεταβολής ή προσθήκης επωνύµου Άδεια οδήγησης Χορήγηση, ανανέωση και ανταλλαγή Άδεια οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου Άδεια οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου, Άδεια οδηγού αυτοκινήτου και µοτοσικλέτας Άδεια οδηγού αυτοκινήτου σε δηµοσίους υπαλλήλους Άδεια οπλοφορίας Άδεια οπλοφορίας σε δηµοσίους υπαλλήλους Άδεια οπλοφορίας χορηγούµενη σε δηµοσίους υπαλλήλους Άδεια πολιτογράφησης στην αλλοδαπή Άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου Άδεια τέλεσης δηµοσίων θεαµάτων Άδεια τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων Άδειες κυκλοφορίας Ε..Χ. Αυτοκινήτων Άδειες παραµονής και εργασίας σε αλλοδαπούς Αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων χρηµατιστή Αεροδροµίων κατασκευή Αθλητικά είδη Εισαγωγή Αθλητικά σωµατεία ωρεές Αθλητικά σωµατεία ωρεές Αίτηµα ρύθµισης χρεών πτωχού οφειλέτη Αιτήσεις για συζήτηση και εξέταση αντιρρήσεων κατά φορολογικών πράξεων ή προστίµων Ακίνητα ηµοσίου - Λαχνοί κληρούµενοι Ακίνητων ανταλλαγή Ακινήτων εκµίσθωση Ακινήτων επαγγελµατική µίσθωση Ακινήτων µεταβίβαση Ακινήτων µισθώµατα Ακινήτων πωλήσεις Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις Αµιγών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων έσοδα Αµοιβαίου κεφαλαίου πράξη σύστασης Αµοιβαίου κεφαλαίου πράξη σύστασης Αµοιβές από διδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές από σύµβαση έργου µε ηµόσιο, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ. Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης Αµοιβές Σ - Λογιστική αντιµετώπιση τελών χαρτοσήµου Αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών Αµοιβές και αποδοχές Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων Αµοιβές και αποδοχές - Τόκοι Αµοιβές και αποδοχές Υποθήκες και ενέχυρα Αµοιβές καταβαλλόµενες από το ηµόσιο για τη µεταφορά µαθητών

3 Αµοιβές µε απόδειξη δαπάνης Χρόνος καταβολή τελών Αµοιβές µε απόδειξη δαπανών Αµοιβές µε σύµβαση έργου Αµοιβές µελών.σ. ΑΕ από καθαρά κέρδη Αµοιβές µελών.σ. ΑΕ προβλεπόµενες από το καταστατικό Αµοιβές µελών Σ - Υπολογισµός τελών χαρτοσήµου στην παρακράτηση φόρου Αµοιβές ποδοσφαιριστή Αµοιβές που καταβάλλει ΑΕ σε µέλη Σ Αµοιβές τρίτων Αµοιβές τρίτων Αµοιβές τρίτων µε ΦΠΑ Αµοιβή δηµοσιογράφου από εφηµερίδα-περιοδικό Αµοιβή διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ Ανακριβής δήλωση χαρτοσήµου Ανακριβής χαρτοσήµανση Αναλήψεις χρηµάτων Αναλήψεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους από εταιρείες Αναλήψεις χρηµάτων σε τράπεζα Ανάληψη κοινοπραξιών Ανάληψη µερίδας σε αγαθά από εταίρο η µέτοχο Ανάληψη περιουσιακών στοιχείων εµπορικής εταιρείας Ανάληψη χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους έναντι κερδών Ανάληψη χρηµάτων από µετόχους ή εταίρους από επιχειρήσεις Ανάληψη χρηµάτων από µετόχους ή εταίρους από επιχειρήσεις Ανάληψη χρηµάτων έναντι κερδών Αναλογικό τέλους για το πρωτότυπο της έκθεσης Ανανέωση άδειας οδήγησης Ανανέωση διαβατηρίου Ανανέωση συµβολαίου ποδοσφαιριστών Αναπηρικά αυτοκίνητα Αναπηρικό αυτοκινήτο - Άδεια οδηγού Αναστολή παραγραφής Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Ανέγερση οικοδοµών - Εργολαβικά προσύµφωνα Ανήλικοι Έκδοση διαβατηρίου Ανθρώπινων οργάνων, αίµατος και γάλακτος πωλήσεις Ανόργανων εσόδων είσπραξη από επιτηδευµατίες Ανταλλαγή Ανταλλαγή άδειας οδήγησης Ανταλλαγή ακίνητων Ανταλλαγή αυτοκινήτων Ανταλλαγή αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών Ανταλλαγή κινητών πραγµάτων Ανταλλαγής συµβόλαια Αντασφάλιστρα Εξοφλητικές αποδείξεις

4 Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων υποκείµενα σε τέλος Αντικαταβολής δόση Αντικατάσταση διαβατηρίου Αντικατάσταση των τίτλων των µετοχών και οµολογιών Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων Αξία υπεύθυνης δήλωσης Ν.1599/1986 Απαίτησης εκχώρηση Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήµου Απαλλαγή Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΣΑΟ) Απαλλαγή τελών χαρτοσήµων σε δίκη Απαλλαγή χαρτοσήµου ΟΣΕΚΑ Απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης Αµοιβές Απασχόληση µε νοµική σχέση που δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων αµοιβών και αποδοχών Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων ασφαλιστικών πράξεων Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων σχετικών µε αποδοχές ή αµοιβές Απόγραφο Απόγραφο ποινικής απόφασης για αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση Αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας Αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας Αποδείξεις Γενικών Αποθηκών για είσπραξη δικαιωµάτων Αποδείξεις εισπράξεως εισφορών υπέρ Oργανισµών Kοινωνικών Aσφαλίσεων Αποδείξεις εξόφλησης επιχορηγήσεων από ηµόσιο Αποδείξεις εξόφλησης λοιπές Αποδείξεις εξοφλητικές για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Αποδείξεις εξοφλητικές ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων σε ΝΠ Αποδείξεις επιστροφής ασφαλίστρων Αποδείξεις καταβολής ασφαλίστρων ή αποζηµιώσεων Αποδείξεις λοιπές µε ΦΠΑ Αποδείξεις παράδοσης αξιών ελεύθερων πληρωµής Αποδείξεις παράδοσης αξιών ελεύθερων πληρωµής Αποδείξεις πληρωµής αποζηµιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες Αποδείξεις πληρωµής αποζηµιώσεων ασφαλιστικών εταιριών Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας για παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζηµιών Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για τους κλάδους ζωής Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων νοµικής προστασίας Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων νοµικής προστασίας Αποδείξεις πληρωµής βοηθηµάτων Αποδείξεις πληρωµής βοηθηµάτων αποδείξεις πληρωµής µελών εργατοϋπαλληλικών σωµατείων

5 Απόδειξη δαπάνης Απόδειξη δαπάνης Τρόπος και χρόνος απόδοσης τέλους χαρτοσήµου Απόδειξη δαπανών Αµοιβές Απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης Απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης Απόδοση τελών χαρτοσήµου που αφορούν αµοιβές Αποδοχές από µίσθωση εργασίας Αποδοχές από µίσθωση εργασίας Αποζηµιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες Αποζηµιώσεις από εργατικό ατύχηµα Αποζηµιώσεις από εργατικό ατύχηµα ή λύση της σχέσης εργασίας Αποζηµιώσεις ασφαλιστικών εταιριών - Αποδείξεις πληρωµής Αποζηµιώσεις εκτός έδρας Αποζηµιώσεις εκτός έδρας και έξοδα κίνησης Αποζηµιώσεις πλοίων, αεροσκαφών και πληρωµάτων αυτών Αποζηµιώσεις σε γεωργούς - Χρόνος καταβολής τελών Αποζηµιώσεων είσπραξη από επιτηδευµατίες Αποζηµίωση από εργατικό ατύχηµα Απόστρατοι Αξιωµατικοί Αποφάσεις µεταγραφής ακινήτων Απώλεια διαβατηρίου Αρµόδια.Ο.Υ καταβολής χαρτοσήµου Αρµοδιότητα των Φορολογικών ικαστηρίων Αρχιτεκτόνων σχέδια, προϋπολογισµοί, εκθέσεις, µελέτες Άσκηση προσφυγής προς επίλυση της διαφοράς Αστική κλίµακα Αστικό Ακίνητο Ασφαλίσεων πλοίων και αεροσκαφών επιχειρήσεις Ασφαλιστήρια ζωής Εξαγορές Ασφαλιστήρια ζωής Εξαγορές από ασφαλιστικές εταιρείες Ασφαλιστήρια ζωής Καταβολή ποσών από επένδυση µαθηµατικών αποθεµάτων Ασφαλιστήρια συµβόλαια Ασφαλιστηρίου εξαγορά Ασφαλιστηρίου µαθηµατικό απόθεµα Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις Ασφαλιστικές εταιρείες άνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής Ασφαλιστικές εταιρείες - άνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής Ασφαλιστικές εταιρείες - Εξαγορές ασφαλιστηρίων ζωής Ασφαλιστικές παροχές Ασφαλιστικές παροχές ή βοηθήµατα Ασφαλιστικές παροχές και βοηθήµατα Ασφαλιστικές πράξεις Ασφαλιστικές πράξεις - Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων Ασφαλιστικές πράξεις - Παρεπόµενα σύµφωνα Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

6 Ασφαλιστικοί οργανισµοί Καταβαλλόµενες συντάξεις, παροχές, βοηθήµατα Ασφαλιστικών αποζηµιώσεων τόκοι Ασφαλιστικών αποζηµιώσεων τόκοι Ασφάλιστρα Αποδείξεις επιστροφής Ασφάλιστρα Αποδείξεις πληρωµής Ασφάλιστρα Αποδείξεις πληρωµής Ασφάλιστρα για παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας Ασφάλιστρα για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζηµιών Ασφάλιστρα για τους κλάδους ζωής Ασφάλιστρα νοµικής προστασίας Ασφάλιστρα νοµικής προστασίας Ασφάλιστρα νοµικής προστασίας Ασφάλιστρα οδικής βοήθειας Ασφάλιστρα παροχής οδικής βοήθειας Ασφάλιστρα πλοίων, αεροσκαφών και πληρωµάτων αυτών Αύξηση ενεργητικού Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου εµπορικών εταιρειών µε κεφαλαιοποίηση κερδών και δανείων προς αυτές Αύξηση ή µείωση αριθµού µετοχών Αύξηση κεφαλαίου - Εισφορά περιουσιακών στοιχείων Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Αυτοκίνητα - Μεταβίβαση ιδανικού µεριδίου Αυτοκινήτου και µοτοσικλέτας µεταβίβαση µέσω πλειστηριασµού Αυτοκινήτου µεταβίβαση από χαριστική αιτία Αυτοκινήτων ανταλλαγή Αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ανταλλαγή Αυτοκινήτων µεταβίβαση Αυτοκινήτων µεταβίβαση Αυτοκινήτων πωλήσεις Άφεση χρέους Άφεση χρέους Βεβαιώσεις ΟΥ για έναρξη ή µεταβολή εργασιών Βεβαίωσης τελών χαρτοσήµου παράλειψη Βιοµηχανοστασίων εκµίσθωση Βιοµηχανοστασίων µίσθωση Βοηθήµατα καταβαλλόµενα από ασφαλιστικό οργανισµό Βραβεία χρηµατικά καταβαλλόµενα σε αρχιτέκτονες και µηχανικούς Βραβεία που χορηγούνται από αλλοδαπές αθλητικές αρχές Γάµος Παράβολα ληξιαρχικής πράξης Γενικού Τουρισµού γραφεία Γεωργικά εφόδια Έγγραφα προµηθειών Γεωργικοί συνεταιρισµοί - Καταστατικά Γεωργικοί συνεταιρισµοί Κέρδη Γεωργικών εγχώριων προϊόντων αγορές Γονική παροχή

7 Γραµµάτια σε διαταγή Γραµµάτια σε διαταγή Γραµµάτια σε διαταγή Γραµµάτιο εις διαταγή Μεταβίβαση µε εκχώρηση Γραµµάτιο εις διαταγή Οπισθογράφηση, τριτεγγύηση, εξόφληση Γραµµάτιο σε διαταγή Γραφεία Γενικού Τουρισµού Γυµναστήρια Γυµναστικά είδη Εισαγωγή άνεια από ασφαλιστικές εταιρείες επί ασφαλιστηρίων ζωής άνεια από ασφαλιστικές εταιρείες επί ασφαλιστηρίων ζωής άνεια ασφαλιστικής εταιρείας επί των ασφαλιστηρίων ζωής - Χρόνος καταβολής τελών άνεια ηµοσίου κατά το Ν. 4046/2012 άνεια µεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων άνεια µεταξύ εµπόρων ή εµπορικών εταιριών Χρόνος καταβολής τελών άνεια µεταξύ εµπόρων και εµπορικών εταιρειών άνεια που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. άνεια που χορηγούνται από το ΝΑΤ άνεια σε ξένο νόµισµα άνεια χορηγούµενα από εργοδότες σε εργαζόµενους άνεια χορηγούµενα από Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ανειακές συµβάσεις που καταρτίζονται στην αλλοδαπή ανειακή σύµβαση ασφαλιζοµένη µε υποθήκη επί πλοίων άνειο Συγκέντρωση κεφαλαίου άνειο µέσω οµολογιών απάνες για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. απάνες λοιπές για λογαριασµό ηµοσίου, ήµου ή Κοινότητας ΕΘ Α.Ε. - Μεταγραφή ακινήτων ελτία αποστολής ελτία ταυτότητας αλλοδαπού εξίλογος ήλωση απόδοσης εισφοράς επί των εισιτηρίων δηµοσίων θεαµάτων ήλωση αποδοχής ρύθµισης από πτωχό ήλωση ιακοπής Εργασιών ήλωση εκπρόθεσµη Πρόσθετος φόρος ήλωση Έναρξης Εργασιών ήλωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών - Βεβαιώσεις ΟΥ ήλωση Μεταβολής εργασιών ήλωση περιγραφής ακινήτων ήλωση χαρτοσήµου Μη υποβολή ήλωση χαρτοσήµου ανακριβής ήλωση χαρτοσήµου εκπρόθεσµη ήµοι και κοινότητες ήµοι, Κοινότητες, Νοµ. Αυτοδιοικήσεις, Νοµαρχιακά, ηµοτικά και Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα Επιχορηγήσεις, δωρές, εισφορές

8 ηµόσια θεάµατα Πράξη καταλογισµού εισφοράς επί των εισιτηρίων ηµόσια θεάµατα Άδεια τέλεσης ηµόσια θεάµατα ήλωση απόδοσης εισφοράς επί των εισιτηρίων ηµόσια θεάµατα Εισιτήρια ηµοσιογράφου αµοιβή από εφηµερίδα-περιοδικό ηµοτικές επιχειρήσεις και Ιδρύµατα ηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων έσοδα ιαβατήρια ιαβατηρίου ανανέωση ή αντικατάσταση ιαβατηρίου έκδοση ιαβατηρίου έκδοση (για ανηλίκους) ιαβατηρίου κλοπή ή απώλεια ιαβατηρίων θεώρηση ιαζύγιο ιάθεση γραµµατίων κρατικών λαχείων ιάθεση µετοχών ή µεριδίων ΟΣΕΚΑ ιάθεση παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης ιακοπή Εργασιών ιακοπή παραγραφής ιακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου ιάλυση µε οιονδήποτε τρόπο εµπορικής εταιρίας ιαµαρτύρηση συναλλαγµατικής ιανοµή κερδών ιανοµή κερδών και χαρτόσηµο ιανοµή µερισµάτων (κερδών) ιαχειριστές εταίροι ΕΠΕ - Επιχειρηµατική αµοιβή ιαχειριστών εταίρων ΕΠΕ αµοιβή ίδακτρα και τροφεία ιδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές ιδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβή ιικαίωµα εισαγωγής ικαιώµατα εκθλιπτικά και συναφή ικαιώµατα καταβαλλόµενα σε αλλοδαπούς οίκους ικαιώµατα πρακτορειακά ικαστικός συµβιβασµός ικαστικός συµβιβασµός για πρόστιµο ικαστικός συµβιβασµός προς λύση διαφοράς ίκη - Προϋπόθεση απαλλαγής τελών χαρτοσήµων ιοικητική επίλυση διαφοράς ιοικητική επίλυση της διαφοράς για πρόστιµο ιοικητικός συµβιβασµός ιορισµός πληρεξουσίου - Συµβολαιογραφικές πράξεις ιπλώµατα όση αντικαταβολής οσίλογος ώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

9 ωρεά εν ζωή η αιτία θανάτου ωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου ωρεά επιχείρησης ωρεές προς αθλητικά σωµατεία ωρεές προς ήµους, Κοινότητες, Νοµ. Αυτοδιοικήσεις, Νοµαρχιακά, ηµοτικά και Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα ωρεές σε αθλητικά σωµατεία ωρεές σε Π.Α.Ε ώρο Πάσχα ώρο Χριστουγέννων Έγγραφα εις διαταγή Έγγραφα εκλογικής νοµοθεσίας Έγγραφα µη νόµιµα χαρτοσηµασµένα Έγγραφα νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Έγγραφα που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου Έγγραφα προµηθειών γεωργικών εφοδίων Έγγραφα συνταχθέντα στην αλλοδαπή Έγγραφα σύστασης εταιρειών Εγγύηση Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εθνικό ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήµων Παλλινοστούντων Οµογενών Ελλήνων Ειδικά έντυπα παράβολα Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. Ειδικό ικαστήριο Έγγρφα Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών Εις διαταγή έγγραφα Εισαγωγή αγαθών Εισαγωγή αγαθών Εισαγωγή αγαθών Προέµβασµα Εισαγωγή αθλητικών και γυµναστικών ειδών Εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων Εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων ήλωση απόδοσης εισφοράς Εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων Πράξη καταλογισµού εισφοράς Εισόδηµα εργαζοµένων µε µορφή µετοχών Εισπράξεις ανοργάνων εσόδων από επιτηδευµατίες Εισπράξεις τόκων και αποζηµιώσεων από επιτηδευµατίες Είσπραξη απαιτήσεων από Ελλάδα που γεννήθηκαν σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ Εισφορά επί των εισιτηρίων δηµοσίων θεαµάτων Εισφορά κεφαλαίου σε ΟΣΕΚΑ Εισφορά κεφαλαίου σε ΟΣΕΚΑ Εισφορά ΟΓΑ Χαρτοσήµου Εισφορά ΟΓΑ Χαρτοσήµου

10 Εισφορά ΟΓΑ Χαρτοσήµου Εισφορά περιουσιακών στοιχείων σε αύξηση κεφαλαίου Εισφορές ηµοσίου κλπ. Εισφορές προς ήµους, Κοινότητες, Νοµ. Αυτοδιοικήσεις, Νοµαρχιακά, ηµοτικά και Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα Έκδοση δανείου µέσω οµολογιών Έκδοση διαβατηρίου Έκδοση διαβατηρίου ανηλίκων Έκδοση εφηµερίδων-περιοδικών Αµοιβή δηµοσιογράφου Έκδοση οικοδοµικών αδειών Έκδοση οικοδοµικών αδειών Έκδοση πράξης καταλογισµού τελών χαρτοσήµου Εκθέσεις µηχανικών-αρχιτεκτόνων Εκθλιπτικά και συναφή δικαιώµατα Εκκαθαρίσεις επί αγοράς ή πώλησης αγαθών για λογαριασµό τρίτων Εκκαθάρισης τελών χαρτοσήµου παράλειψη Εκλογή βουλευτών Εκλογικής νοµοθεσίας έγγραφα Εκµίσθωση ακινήτων Εκµίσθωση βιοµηχανοστασίων και χρηµατοθυρίδων Εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων Φόρος µισθωµάτων Εκµίσθωση οικοδοµών Εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών Εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών - Χρόνος καταβολής τελών Εκποίηση µεριδίου επιβατηγών πλοίων µε Ελληνική σηµαία Εκποίηση µεριδίου φορτηγών ψυγείων που εκτελούν πλόες εξωτερικού Εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης Πρόσθετος φόρος Εκπρόθεσµη χαρτοσήµανση Έκπτωση τελών χαρτοσήµου από τα ακαθάριστα έσοδα Εκρηκτικών υλών άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Εκτελεστέα υποχρέωση Εκτός έδρας αποζηµιώσεις και έξοδα κίνησης Εκχώρηση απαίτησης ΕΛ.Γ.Α. - Ειδική ασφαλιστική εισφορά Ελλείπον τέλος χαρτοσήµου Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας µε την UNICEF Ελληνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας Εµπορικά κέντρα Εµπορικές εταιρείες - Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση κερδών και δανείων προς αυτές Εµπορικής εταιρίας διάλυση Εµπορικών και εµπορευµατικών κέντρων µίσθωση Έναρξη εργασιών Έναρξη εργασιών Έναρξη Εργασιών Έναρξη εργασιών - Βεβαιώσεις ΟΥ Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου

11 Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Προέµβασµα Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών µε ΕΦΚ Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων µεταφορικών µέσων Ενέγγυα πίστωση Ενέχυρα αµοιβών και αποδοχών Ενέχυρο αντικειµένου Ενεχυρογράφων οπισθογράφηση Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων κατά το Ν. 3908/2011 Έννοια χαρτοσήµου Εντολές πληρωµής - Αποδείξεις εξόφλησης Ένωση Ελλήνων Αποστράτων Αξιωµατικών Εξαγορά ασφαλιστηρίου Εξαγορά µετοχών ή µεριδίων ΟΣΕΚΑ Εξαγορά περιουσιακών αγαθών επιχείρησης Εξαγορές από ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλιστηρίων ζωής Εξαγορές από ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλιστηρίων ζωής Εξαγορές ασφαλιστηρίων ζωής Εξαιρέσεις σχετικά µε το χρόνο καταβολής των τελών χαρτοσήµου Έξοδα κηδείας Έξοδα κίνησης Έξοδα κίνησης Έξοδα κίνησης για λογαριασµό ηµοσίου, ήµου ή Κοινότητας Έξοδα κίνησης για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. Εξοφλήσεις αποδοχών από µίσθωση εργασίας Εξοφλήσεις αποζηµιώσεων από εργατικό ατύχηµα ή λύση της σχέσης εργασίας Εξοφλήσεις συντάξεων, ασφαλιστικών παροχών, βοηθηµάτων Εξοφλήσεις χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής εξόδων ηµοσίου, ήµου ή Κοινότητας Εξόφληση µερισµάτων (κερδών) Εξόφληση µερισµάτων και άλλων ωφελειών Εξόφληση συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγή Εξόφληση τόκων δανείων ηµοσίου κατά το Ν. 4046/2012 Εξοφλητικές αποδείξεις αντασφαλίστρων Εξοφλητικές αποδείξεις για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Εξοφλητικές αποδείξεις ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων σε ΝΠ Εξώδικη λύση διαφοράς Επαγγελµατικές µισθώσεις - Φορολόγηση Επαγγελµατική µίσθωση ακινήτων Επαγγελµατική µίσθωση ακινήτων Επαγγελµατικών χώρων µισθώµατα Επενδυτικά σχέδια κατά το Ν. 3908/2011 Επενδυτικές Τράπεζες Επιβατηγά πλοία µε Ελληνική σηµαία Εκποίηση µεριδίου Επίδοµα αδείας

12 Επίδοµα άδειας Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας Επίδοµα διαχειριστικών λαθών Επίδοµα διαχειριστικών λαθών Επίδοµα οικογενειακών βαρών Επίδοµα οικογενειακών βαρών Επίδοµα παραγωγικότητας Επίδοµα παραγωγικότητας Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Επιδόµατα βοηθήµατα του Υπουργείου Υγείας Επιδόµατα που αποτελούν µισθό ή προσαύξηση µισθού Επιµελητήρια Προσφυγή στο Πρωτοδικείο Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Επιστροφής αποδείξεις Επιστροφής ασφαλίστρων αποδείξεις Επιτροπή Ανταγωνισµού Επιχειρηµατική αµοιβή διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ Επιχειρήσεις ασφαλίσεων πλοίων και αεροσκαφών Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων Επιχείρησης ως συνόλου ή µέρους µεταβίβαση Επιχορηγήσεις ηµοσίου Αποδείξεις εξόφλησης Επιχορηγήσεις ηµοσίου κλπ. Επιχορηγήσεις προς ήµους, Κοινότητες, Νοµ. Αυτοδιοικήσεις, Νοµαρχιακά, ηµοτικά και Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα Επιχορηγήσεων αποδείξεις εξόφλησης Εργολαβία γενικά Εργολαβικά προσύµφωνα για ανέγερση οικοδοµών Έσοδα αµιγών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων Έσοδα δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων Εταιρεία Ακινήτων ηµοσίου Α.Ε Εταιρείες - Έγγραφα σύστασης Εταιρείες εµπορικές - Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση κερδών και δανείων προς αυτές Εταιρικού κεφαλαίου αύξηση Ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών Εφάπαξ καταβαλλόµενο από ασφαλιστικό οργανισµό Εφάπαξ ποσά από ασφαλιστικούς οργανισµούς Εφηµερίδων-περιοδικών έκδοση Αµοιβή δηµοσιογράφου Ηλεκτρονικό Παράβολο Θεµατοφύλακας Θεώρηση διαβατηρίων Θεώρηση ιδιωτικού εγγράφου σύστασης ενεχύρου Θυρίδων µίσθωση

13 Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης ενεχύρου θεώρηση Ιδιωτικού συµφωνητικού υπογραφή από πτωχό Ίδρυµα Αποκατάστασης Οµογενών εξ' Αλβανίας Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού Ίδρυµα Λίλιαν Βουδούρη Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη Ίδρυµα Μελίνα Μερκούρη Ίδρυµα Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης Ιδρυτικοί τίτλοι Ιδρυτικοί τίτλοι Μεταβίβαση Ιδρυτικών τίτλων µεταβίβαση Ιδρυτικών τίτλων µεταβίβαση Ιδρυτικών τίτλων µεταβίβαση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ισόβια πρόσοδος Καθαρά κέρδη Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. Καθαρή θέση επιχείρησης - Μεταβίβαση µε επαχθή αιτία Καθαρή περιουσία επιχείρησης - Μεταβίβαση µε επαχθή αιτία Καθεστώς ΦΠΑ Καθορισµός συντελεστών ΦΠΑ ΚΑΠΕ ασφαλιστήρια συµβόλαια ΚΑΠΕ ασφαλιστική αποζηµίωση Καπνοβιοµηχανικά προϊόντα - Πωλήσεις Καπνοβιοµηχανικά προϊόντα - Φόρος κατανάλωσης Καταβολή τέλους χαρτοσήµου Καταβολή τελών χαρτοσήµου - Εξαιρέσεις από την πενθήµερη προθεσµία Καταβολή υπερβάλλοντος τέλους - Μη βεβαίωση Καταβολή χαρτοσήµου Αρµόδια ΟΥ Καταθέσεις µελών αγροτικού συνεταιρισµού Καταθέσεις χρηµάτων Καταθέσεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρείες Κατάθεση κοινοπραξιών Κατάθεση χρηµάτων από µετόχους ή εταίρους προς επιχειρήσεις Κατάθεση χρηµάτων από µετόχους ή εταίρους προς επιχειρήσεις Κατάθεση ως δάνειο από µετόχους ή εταίρους προς επιχειρήσεις Καταλογιστική πράξη του φόρου Κατάπτωση εγγύησης σχετικά µε άδειες κυκλοφορίας Ε..Χ. Αυτοκινήτων Κατάργηση αξίας της υπεύθυνης δήλωσης Κατάργηση απαλλαγών από τέλη χαρτοσήµου (Ν.2459/1997) Κατάργηση ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών Κατάργηση πάγιων τελών χαρτοσήµου Κατάργηση τελών χαρτοσήµου Κατάργηση τελών χαρτοσήµου

14 Κατασκευή αεροδροµίων Καταστατικά ΑΕ Καταστατικά γεωργικών συνεταιρισµών Καταστατικά σωµατείων ή συνεταιρισµών ΜΚΧ Καταστατική έδρα Καταστατικό ΑΕΕΜΚ Καταστατικών ΑΕ τροποποιήσεις Κατοικιών µισθώµατα Κατοικιών µισθώµατα Καψυλίων άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) Κέρδη από λαχεία - ΠΡΟΠΟ Κέρδη γεωργικών συνεταιρισµών Κέρδη διανεµόµενα στους ασφαλισµένους κλάδους ζωής Χρόνος καταβολής τελών Κερδών διανοµή Κεφαλαιοποίηση κερδών και δανείων προς αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Κεφαλαίων κίνησης διάθεση Κεφαλαίων συγκέντρωση Κηδείας έξοδα Κινητού πράγµατος µίσθωση Κινητών πραγµάτων ανταλλαγή Κινητών πραγµάτων µεταβίβαση Κινητών πραγµάτων πωλήσεις Κληροδοτηµάτων πράξεις εξοφλήσεως Κληρονοµική µερίδα Κλοπή διαβατηρίου Κοινοπραξίες - Εγγραφές στα βιβλία κατάθρσης ή ανάληψης Κοινότητες και δήµοι Κοινοτικές επιχειρήσεις και Ιδρύµατα Κοινωφελές ίδρυµα «ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» Κοινωφελές ίδρυµα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Κοινωφελές Ίδρυµα Ερρίκος Ντυνάν Κοινωφελές Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου Κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήµου Λαχνοί κληρούµενοι ακινήτων ηµοσίου Ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης Ληξιαρχικής πράξης γάµου παράβολα Λογαριασµοί διάφοροι Λογιστικές εγγραφές τέλους χαρτοσήµου Λογιστική αντιµετώπιση τελών χαρτοσήµου αµοιβών Σ Λογιστική αντιµετώπιση του χαρτοσήµου Λογιστικός χειρισµός µεταβίβασης ατοµικής επιχείρησης Λογιστικός χειρισµός τέλους χαρτοσήµου που καταβάλλεται σε επόµενη χρήση Λογοδοσία

15 Λογοδοσία Λύση της σχέσης εργασίας Μαθηµατικό απόθεµα ασφαλιστηρίου Μαθηµατικό απόθεµα ασφαλιστηρίου Μαχαιριών άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Μέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης Μελέτες µηχανικών-αρχιτεκτόνων Μερίσµατα από ασφαλιστικούς οργανισµούς Μερίσµατα καταβαλλόµενα από ασφαλιστικό οργανισµό Μερισµάτων και άλλων ωφελειών εξόφληση Μεσιτεία Μεταβίβαση (εκχώρηση) ταυτόχρονη των εταιρικών µεριδίων Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας µεταφορικού µέσου Χ επιχείρησης Μεταβίβαση ακινήτων Μεταβίβαση ακινήτων Μεταβίβαση ακινήτων Μεταβίβαση ακινήτων της Εταιρείας Ακινήτων ηµοσίου Α.Ε Μεταβίβαση ατοµικής επιχείρησης Λογιστικός χειρισµός Μεταβίβαση αυτοκινήτου Παρεπόµενα σύµφωνα Μεταβίβαση αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας Προσύµφωνο Μεταβίβαση αυτοκινήτου και µοτοσικλέτας µέσω πλειστηριασµού Μεταβίβαση αυτοκινήτων Μεταβίβαση αυτοτελούς κλάδου µικτής επιχείρησης Μεταβίβαση εννόµων σχέσεων επί των παραγώγων Μεταβίβαση επιχείρησης λόγω δωρεάς Μεταβίβαση επιχείρησης µε επαχθή αιτία Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου ή κλάδου αυτής Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου ή κλάδου για κάλυψη εταιρικής προσφοράς Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου ή µέρους Μεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ΕΠΕ εξερχοµένου σε νεοεισερχόµενο εταίρο Μεταβίβαση ιδανικού µεριδίου επί οχήµατος Μεταβίβαση ιδρυτικών τίτλων Μεταβίβαση κινητών πραγµάτων Μεταβίβαση µε επαχθή αιτία µηχανήµατος Μεταβίβαση µεριδίου πλοίων πρώτης κατηγορίας µε Ελληνική σηµαία Μεταβίβαση µέρους επιχείρησης Μεταβίβαση µετοχών Μεταβίβαση µετοχών ή εταιρικών µεριδίων Μεταβίβαση µετοχών, ιδρυτικών τίτλων και οµολογιών Μεταβίβαση µετοχών, ιδρυτικών τίτλων, οµολογιών Μεταβίβαση µετοχών, ιδρυτικών τίτλων, οµολογιών Μεταβίβαση µοτοποδηλάτου Μεταβίβαση οχήµατος από χαριστική αιτία Μεταβίβαση οχηµάτων Μεταβίβαση πραγµατικών δικαιωµάτων επί ακινήτων

16 Μεταβίβαση συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγή µε εκχώρηση Μεταβίβαση υποκαταστήµατος Μεταβίβαση χρεωγράφων Μεταβίβαση χρήσης άϋλων αγαθών Μεταβολή εργασιών Μεταβολή εργασιών Μεταβολή εργασιών Μεταβολή εργασιών - Βεβαιώσεις ΟΥ Μεταγραφή ακινήτων Μεταγραφή ακινήτων ΕΘ Α.Ε. Μεταγραφή ποδοσφαιριστών Μεταγραφή συµβάσεων Μετατροπή οµολογιών ή προνοµιούχων µετοχών ΑΕ σε κοινές Μετατροπή ονοµαστικών σε ανώνυµες µετοχές Μεταφορά κερδών στους λογαριασµούς κέρδη και ζηµίες Μεταφορά µαθητών Αµοιβές καταβαλλόµενες από το ηµόσιο Μεταφορά προσώπων και αγαθών Μετοχές Μεταβίβαση Μετοχών µεταβίβαση Μετοχών µεταβίβαση Μετοχών µεταβίβαση Μη βεβαίωση καταβολής υπερβάλλοντος τέλους Μη είσπραξη τέλους χαρτοσήµου της παρ. 20 Μη νόµιµα χαρτοσηµασµένα έγγραφα Μη υποβολή δήλωσης χαρτοσήµου Μητρότητα - Ατέλειες υπέρ ΟΑΕ Μητρότητας ειδική παροχή προστασίας Μηχανικών σχέδια Μηχανικών σχέδια, προϋπολογισµοί, εκθέσεις, µελέτες Μισθοδοσία Κατάργηση τελών χαρτοσήµου Μισθοδοσία Κατάργηση τελών χαρτοσήµου στη µισθοδοσία Μισθός Μισθού Προκαταβολή Μισθώµατα ακινήτων Μισθώµατα από εκµίσθωση οικοδοµών Μισθώµατα από εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών Μισθώµατα από εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών - Χρόνος καταβολής τελών Μισθώµατα από την εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων Φόρος Μισθώµατα επαγγελµατικών χώρων Μισθώµατα κατοικιών Μισθώµατα κατοικιών Μισθώµατος αποδείξεις εξόφλησης Μισθώσεις αστικών ακινήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης Μισθώσεις επαγγελµατικές - Φορολόγηση Μίσθωση ακινήτων Χρόνος είσπραξης χαρτοσήµου

17 Μίσθωση ακινήτων επαγγελµατική Μίσθωση ακινήτων επαγγελµατική Μίσθωση βιοµηχανοστασίων Μίσθωση εµπορικών και εµπορευµατικών κέντρων Μίσθωση εργασίας Μίσθωση εργασίας Αποδοχές Μίσθωση εργασίας Εξοφλήσεις αποδοχών Μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων και χρηµατοκιβωτίων Μίσθωση κινητού πράγµατος Μονοπωλιακά είδη Πώληση από Ε..Ε.Μ.Ε.. Μοτοποδηλάτου µεταβίβαση Μουσείο Βορρέ Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου άσους Λέσβου ΝΑΤ Χορηγούµενα δάνεια Ναύλου αποδείξεις εξόφλησης Ναυτική υποθήκη ναυτική υποθήκη Ναυτιλιακά έγγραφα Ναυτιλιακές επιχειρήσεις αλλοδαπές Ναυτολόγια πλοίων Νέο Μουσείο Ακρόπολης Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων επιχειρήσεις, ιδρύµατα Νοµικής προστασίας ασφάλιστρα Νοµικής προστασίας ασφάλιστρα Νοµικής προστασίας ασφάλιστρα Νοσήλεια Νοσηλευτικά ιδρύµατα του ν.δ. 2592/1953 ΟΑΕ παροχές ΟΓΑ Χαρτοσήµου ΟΓΑ Χαρτοσήµου ΟΓΑ Χαρτοσήµου Οδική βοήθεια Οδική βοήθεια - Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων Οδικής βοήθειας ασφάλιστρα Οδοιπορικά έξοδα για λογαριασµό ηµοσίου, ήµου ή Κοινότητας Οδοιπορικά έξοδα για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. Οικοδοµικές άδειες έργων ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων, ΝΠ Οικοδοµικές άδειες έργων ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων, ΝΠ Οικοδοµικών αδειών έκδοση Οικοδοµικών αδειών έκδοση Οικονοµικές ενισχύσεις εις βάρος των πιστώσεων του Eιδικού Λογαριασµού Eγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων

18 Οµολογίες Μεταβίβαση Οµολογιών µεταβίβαση Οµολογιών µεταβίβαση Οπισθογράφηση ενεχυρογράφων Οπισθογράφηση συναλλαγµατικής Οπισθογράφηση συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγή Όπλων άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) Οργανισµός ιαχείρισης ηµοσίου Υλικού Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης Οριστικοί τίτλοι ΟΣΕΚΑ - Απαλλαγή χαρτοσήµου ΟΣΕΚΑ - ιάθεση µετοχών ή µεριδίων ΟΣΕΚΑ - Εισφορά κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ Εισφορά κεφαλαίου Οχηµάτων µεταβίβαση Πάγια τέλη χαρτοσήµου Παγίων κεφαλαίων διάθεση Παγίων πωλήσεις Πάγιων τελών χαρτοσήµου κατάργηση Παράβαση των διατάξεων περί τέλους χαρτοσήµου Παράβολα ληξιαρχικής πράξης γάµου Παράβολα χαρτοσήµου Παραγγελία Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Αναστολή Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου ιακοπή Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Έναρξη Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Συνέπειες Παραγραφή απαίτησης Παραγραφή απαίτησης Αναστολή και διακοπή Παράγωγα - Μεταβίβαση εννόµων σχέσεων Παράγωγα και κεφαλαιακά κέρδη Παράδοση αγαθών Παρακαταθήκη Παρακαταθήκη Παρακράτηση φόρου µελών Σ Παράλειψη εκκαθάρισης ή βεβαίωσης τελών χαρτοσήµου Παράλειψη χαρτοσήµανσης Παραχωρήσεις επικαρπίας

19 Παραχώρηση χρήσης άυλων αγαθών Παρεπόµενα σύµφωνα Παρεπόµενα σύµφωνα µεταβίβασης αυτοκινήτου Παρεπόµενα σύµφωνα που ασφαλίζουν αµοιβές και αποδοχές Παρεπόµενα σύµφωνα που ασφαλίζουν ασφαλιστικές πράξεις Παροχές ΟΑΕ Παροχή υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών από δηµοσιογράφους σε εφηµερίδες-περιοδικά Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε σεµινάρια Παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας Πειθαρχική δίκη συµβολαιογράφου Περιουσιακών αγαθών επιχείρησης εξαγορά Πίνακας εγγράφων που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου Πινάκια επιταγών προς τράπεζες Πινάκια επιταγών τραπεζών Πινάκια επιταγών τραπεζών Πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων Πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου Πιστοποιητικά νηολογήσεως αεροσκαφών Πιστοποιητικά πλοϊµότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών Πλειστηριασµός Πληρεξούσιος - Συµβολαιογραφικές πράξεις διορισµού Πληρωµές στα ηµόσια, ηµοτικά ή Kοινοτικά Tαµεία - Χρόνος καταβολής Πλοία επιβατηγά µε Ελληνική σηµαία Εκποίηση µεριδίου Πλοία πρώτης κατηγορίας µε Ελληνική σηµαία - Μεταβίβαση µεριδίου πλωτό ναυπήγηµα Πλωτών µέσων συµβάσεις Ποδοσφαιριστές Αµοιβές Ποδοσφαιριστών µεταγραφή ή ανανέωση συµβολαίου Πολιτικά κόµµατα Κρατική χρηµατοδότηση Πολιτιστικό Ίδρυµα Κλεόβουλος ο Λίνδιος Πρακτική εφαρµογή τέλους χαρτοσήµου µε λογιστική εγγραφή Πρακτορεία Πρακτορειακά ικαιώµατα Πράξεις εξοφλήσεως κληροδοτηµάτων Πράξεις τραπεζών εξωτερικού εµπορίου Πράξη διαζυγίου Πράξη καταλογισµού εισφοράς επί των εισιτηρίων δηµοσίων θεαµάτων Πράξη καταλογισµού τελών χαρτοσήµου Πράξη σύστασης αµοιβαίου κεφαλαίου Πράξη σύστασης αµοιβαίου κεφαλαίου Προέµβασµα Προέµβασµα Εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Προεµβάσµατα Προκαταβολές µισθού

20 Προκαταβολή µισθού Προµερίσµατα Προµήθειες γενικά Προµήθειες γεωργικών εφοδίων Έγγραφα Προµήθειες καταβαλλόµενες σε πρόσωπα µη υπόχρεα σε έκδοση και υποβολή στοιχείων Προµήθειες που εισπράττονται από τράπεζες Προξενική νοµοθεσία ΠΡΟΠΟ λαχεία - Κέρδη Πρόσθετος φόρος Προστασία µητρότητας Ατέλειες υπέρ ΟΑΕ Προστασία µητρότητας Ειδική παροχή Προσύµφωνα Προσύµφωνο µεταβίβασης αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας Προσφυγή επιµελητηρίων στο Πρωτοδικείο Προσφυγή προς επίλυση της διαφοράς Προσφυγή ως ένδικο µέσο Προσωρινοί τίτλοι Προϋπόθεση απαλλαγής τελών χαρτοσήµων σε δίκη Προϋπολογισµοί µηχανικών-αρχιτεκτόνων Πρωτότυπα πολλαπλά εγγράφων σε διαταγή Πτυχία εργοληπτών δηµόσιων έργων Πτωχός Υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού, δήλωση αποδοχής ρύθµισης Πτωχός οφειλέτης Ρύθµιση χρεών Πυρίτιδας άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων Πωλήσεις αγροτών Πωλήσεις ακινήτων Πωλήσεις ανθρώπινων οργάνων, αίµατος, γάλακτος Πωλήσεις αυτοκινήτων Πωλήσεις καπνοβιοµηχανικών προϊόντων Πωλήσεις κινητών πραγµάτων Πωλήσεις παγίων Πώληση µονοπωλιακών ειδών από Ε..Ε.Μ.Ε.. Πώληση σιγαρέττων ηµεδαπής προέλευσης Ρύθµιση χρεών πτωχού οφειλέτη Σιγαρέττα ηµεδαπής προέλευσης Πωλήσεις Στρογγυλοποίηση έντυπων παραβόλων χαρτοσήµου Στρογγυλοποίηση τελών χαρτοσήµου Στρογγυλοποίηση του χαρτοσήµου Συγκέντρωση κεφαλαίου - άνειο Συγκέντρωση κεφαλαίων Συγχώνευση προσώπων άρθρου 17 του Ν.1676/1986 Συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) Συµβάσεις

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ 120 ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ 20 ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 20 ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΟ ΟΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 1. Εισαγωγή της Φορολογίας Χαρτοσήμου στην Ελλάδα... 67 2. ικαιολογητική βάση επιβολής του τέλους χαρτοσήμου... 67 3. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1041804/4022/819/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α Γρ. Ι, Ι Ι ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΓΟΥΠΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Ν.Π... ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 2459/1997 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8200 ΚΛΗΡ/ΜΑ. ΩΡΙ ΟΥ ΕΣΟ Α TAKTIKA Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 210.000,00

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 00705 ΕΩΣ 30805 Τμήμα Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Σπάτων (Κ.Ε.Π. 0873 Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος) Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 0/07/05 έως 3/08/05 Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 0000 Υπηρεσία Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ [1] Μείωση φόρου εισοδήµατος από µίσθωση κατοικίας Σελ. 3 [2] Μερισµός κοινών δαπανών εµπορίας και παροχής υπηρεσιών Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΥΚΑ Σκοπός: "Yποτροφίαι φοιτητών εν τη ημεδαπή" Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013 Ε Σ Ο Δ Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 1 Θέμα : Φορολογία Μηχανικών 2016 Τόπος: Τ.Ε.Ε Παρουσίαση: Chania Tax Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 23/11/2016 Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική εκμετάλλευση. Κέρδη από επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 4/4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµατα: 1) Παρακράτηση Φόρου Εργοληπτών 3%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.1. Το ερώτηµα...σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.2. Η διαφθορά στο σύστηµα...σφάλμα! Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 προς ενηµέρωση των συναδέλφων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6 1. Μεταβολές στο δίκαιο των προσωπικών εταιρειών µε το Ν. 4072/2012 Διαχρονική Φορολογία...1 1.1. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε)...1 1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά Ι.Κ.Ε....1 1.1.2. Μετατροπές Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), (μόνο κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία.

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.1182/19.7.2013 Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαµβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 00905 ΕΩΣ 005 Τμήμα Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Σπάτων (Κ.Ε.Π. 087 Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος) Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 0/09/05 έως /0/05 Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 0000 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα