Αµοιβές από διδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές από σύµβαση έργου µε ηµόσιο, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ. Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αµοιβές από διδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές από σύµβαση έργου µε ηµόσιο, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ. Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης"

Transcript

1 Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος Κατάργηση απαλλαγής Aιτήσεις προς απονοµή παροχών Aναγνώριση χρέους Aντίγραφα φορτωτικών επί µεταφοράς αγαθών από την ηµεδαπή στην αλλοδαπή Aποδείξεις εξόφλησης Aποδείξεις εξόφλησης ενταλµάτων πληρωµής επιχορηγήσεων Aποδείξεις εξόφλησης εντολών πληρωµής Aποδείξεις εξόφλησης ναύλου ή µισθώµατος Aποδείξεις εξόφλησης οδοιπορικών εξόδων και εξόδων κίνησης για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. Aποδείξεις εξόφλησης οποιασδήποτε δαπάνης για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. Aποδείξεις εξοφλητικές για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Aποδείξεις εξοφλητικές για συνδροµές, εισφορές, επιχορηγήσεις Aποδείξεις επιστροφής Eκπρόθεσµη δήλωση χαρτοσήµου Eξάλειψη υποθήκης Eξόφληση τραβηκτικών e-παράβολο Eπιταγές τραπεζικές Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων Kαταθέσεις χρηµάτων σε τράπεζα Kαταστατικά σωµατείων ή συνεταιρισµών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Mεταγραφή των συµβάσεων µεταβίβασης ακινήτων Nαυτιλιακή Eταιρία Πλοίων Aναψυχής Oπισθογραφήσεις Oργανισµός Eργατικής Kατοικίας Συµβάσεις δανείων Tαχυδροµικό Tαµιευτήριο Eλλάδος Tαχυδροµικό Tαµιευτήριο Eλλάδος Tέλη διαβατηρίων Tραβηκτικές UNICEF - Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας Αγορά αγαθών από µη υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών Αγορά αγαθών επιτηδευµατιών από φυσικά πρόσωπα Αγορές εγχώριων γεωργικών προϊόντων Αγροτικού συνεταιρισµού καταθέσεις µελών Αγροτικών προϊόντων πωλήσεις Αγροτών πωλήσεις Άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση Άδεια άσκησης επαγγέλµατος από ιατρούς, φαρµακοποιούς Άδεια γάµου Άδεια θήρας Άδεια κατασκευής, εµπορίας, επισκευής και συναρµολόγησης Άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής πυρίτιδας, εκρηκτικών υλών, φυσιγγίων, καψυλίων, όπλων, µαχαιρών Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσικλετών

2 Άδεια κυκλοφορίας µεταφορικού µέσου Χ επιχείρησης Μεταβίβαση Άδεια λειτουργίας ιαµατικών πηγών Άδεια µεταβολής ή προσθήκης επωνύµου Άδεια οδήγησης Χορήγηση, ανανέωση και ανταλλαγή Άδεια οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου Άδεια οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου, Άδεια οδηγού αυτοκινήτου και µοτοσικλέτας Άδεια οδηγού αυτοκινήτου σε δηµοσίους υπαλλήλους Άδεια οπλοφορίας Άδεια οπλοφορίας σε δηµοσίους υπαλλήλους Άδεια οπλοφορίας χορηγούµενη σε δηµοσίους υπαλλήλους Άδεια πολιτογράφησης στην αλλοδαπή Άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου Άδεια τέλεσης δηµοσίων θεαµάτων Άδεια τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων Άδειες κυκλοφορίας Ε..Χ. Αυτοκινήτων Άδειες παραµονής και εργασίας σε αλλοδαπούς Αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων χρηµατιστή Αεροδροµίων κατασκευή Αθλητικά είδη Εισαγωγή Αθλητικά σωµατεία ωρεές Αθλητικά σωµατεία ωρεές Αίτηµα ρύθµισης χρεών πτωχού οφειλέτη Αιτήσεις για συζήτηση και εξέταση αντιρρήσεων κατά φορολογικών πράξεων ή προστίµων Ακίνητα ηµοσίου - Λαχνοί κληρούµενοι Ακίνητων ανταλλαγή Ακινήτων εκµίσθωση Ακινήτων επαγγελµατική µίσθωση Ακινήτων µεταβίβαση Ακινήτων µισθώµατα Ακινήτων πωλήσεις Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις Αµιγών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων έσοδα Αµοιβαίου κεφαλαίου πράξη σύστασης Αµοιβαίου κεφαλαίου πράξη σύστασης Αµοιβές από διδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές από σύµβαση έργου µε ηµόσιο, ΝΠ, ΟΤΑ κλπ. Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης Αµοιβές για απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης Αµοιβές Σ - Λογιστική αντιµετώπιση τελών χαρτοσήµου Αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών Αµοιβές και αποδοχές Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων Αµοιβές και αποδοχές - Τόκοι Αµοιβές και αποδοχές Υποθήκες και ενέχυρα Αµοιβές καταβαλλόµενες από το ηµόσιο για τη µεταφορά µαθητών

3 Αµοιβές µε απόδειξη δαπάνης Χρόνος καταβολή τελών Αµοιβές µε απόδειξη δαπανών Αµοιβές µε σύµβαση έργου Αµοιβές µελών.σ. ΑΕ από καθαρά κέρδη Αµοιβές µελών.σ. ΑΕ προβλεπόµενες από το καταστατικό Αµοιβές µελών Σ - Υπολογισµός τελών χαρτοσήµου στην παρακράτηση φόρου Αµοιβές ποδοσφαιριστή Αµοιβές που καταβάλλει ΑΕ σε µέλη Σ Αµοιβές τρίτων Αµοιβές τρίτων Αµοιβές τρίτων µε ΦΠΑ Αµοιβή δηµοσιογράφου από εφηµερίδα-περιοδικό Αµοιβή διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ Ανακριβής δήλωση χαρτοσήµου Ανακριβής χαρτοσήµανση Αναλήψεις χρηµάτων Αναλήψεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους από εταιρείες Αναλήψεις χρηµάτων σε τράπεζα Ανάληψη κοινοπραξιών Ανάληψη µερίδας σε αγαθά από εταίρο η µέτοχο Ανάληψη περιουσιακών στοιχείων εµπορικής εταιρείας Ανάληψη χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους έναντι κερδών Ανάληψη χρηµάτων από µετόχους ή εταίρους από επιχειρήσεις Ανάληψη χρηµάτων από µετόχους ή εταίρους από επιχειρήσεις Ανάληψη χρηµάτων έναντι κερδών Αναλογικό τέλους για το πρωτότυπο της έκθεσης Ανανέωση άδειας οδήγησης Ανανέωση διαβατηρίου Ανανέωση συµβολαίου ποδοσφαιριστών Αναπηρικά αυτοκίνητα Αναπηρικό αυτοκινήτο - Άδεια οδηγού Αναστολή παραγραφής Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Ανέγερση οικοδοµών - Εργολαβικά προσύµφωνα Ανήλικοι Έκδοση διαβατηρίου Ανθρώπινων οργάνων, αίµατος και γάλακτος πωλήσεις Ανόργανων εσόδων είσπραξη από επιτηδευµατίες Ανταλλαγή Ανταλλαγή άδειας οδήγησης Ανταλλαγή ακίνητων Ανταλλαγή αυτοκινήτων Ανταλλαγή αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών Ανταλλαγή κινητών πραγµάτων Ανταλλαγής συµβόλαια Αντασφάλιστρα Εξοφλητικές αποδείξεις

4 Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων υποκείµενα σε τέλος Αντικαταβολής δόση Αντικατάσταση διαβατηρίου Αντικατάσταση των τίτλων των µετοχών και οµολογιών Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων Αξία υπεύθυνης δήλωσης Ν.1599/1986 Απαίτησης εκχώρηση Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήµου Απαλλαγή Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΣΑΟ) Απαλλαγή τελών χαρτοσήµων σε δίκη Απαλλαγή χαρτοσήµου ΟΣΕΚΑ Απασχόληση µε δεσµούς εξάρτησης Αµοιβές Απασχόληση µε νοµική σχέση που δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων αµοιβών και αποδοχών Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων ασφαλιστικών πράξεων Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων σχετικών µε αποδοχές ή αµοιβές Απόγραφο Απόγραφο ποινικής απόφασης για αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση Αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας Αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας Αποδείξεις Γενικών Αποθηκών για είσπραξη δικαιωµάτων Αποδείξεις εισπράξεως εισφορών υπέρ Oργανισµών Kοινωνικών Aσφαλίσεων Αποδείξεις εξόφλησης επιχορηγήσεων από ηµόσιο Αποδείξεις εξόφλησης λοιπές Αποδείξεις εξοφλητικές για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Αποδείξεις εξοφλητικές ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων σε ΝΠ Αποδείξεις επιστροφής ασφαλίστρων Αποδείξεις καταβολής ασφαλίστρων ή αποζηµιώσεων Αποδείξεις λοιπές µε ΦΠΑ Αποδείξεις παράδοσης αξιών ελεύθερων πληρωµής Αποδείξεις παράδοσης αξιών ελεύθερων πληρωµής Αποδείξεις πληρωµής αποζηµιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες Αποδείξεις πληρωµής αποζηµιώσεων ασφαλιστικών εταιριών Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας για παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζηµιών Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για τους κλάδους ζωής Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων νοµικής προστασίας Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων νοµικής προστασίας Αποδείξεις πληρωµής βοηθηµάτων Αποδείξεις πληρωµής βοηθηµάτων αποδείξεις πληρωµής µελών εργατοϋπαλληλικών σωµατείων

5 Απόδειξη δαπάνης Απόδειξη δαπάνης Τρόπος και χρόνος απόδοσης τέλους χαρτοσήµου Απόδειξη δαπανών Αµοιβές Απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης Απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης Απόδοση τελών χαρτοσήµου που αφορούν αµοιβές Αποδοχές από µίσθωση εργασίας Αποδοχές από µίσθωση εργασίας Αποζηµιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες Αποζηµιώσεις από εργατικό ατύχηµα Αποζηµιώσεις από εργατικό ατύχηµα ή λύση της σχέσης εργασίας Αποζηµιώσεις ασφαλιστικών εταιριών - Αποδείξεις πληρωµής Αποζηµιώσεις εκτός έδρας Αποζηµιώσεις εκτός έδρας και έξοδα κίνησης Αποζηµιώσεις πλοίων, αεροσκαφών και πληρωµάτων αυτών Αποζηµιώσεις σε γεωργούς - Χρόνος καταβολής τελών Αποζηµιώσεων είσπραξη από επιτηδευµατίες Αποζηµίωση από εργατικό ατύχηµα Απόστρατοι Αξιωµατικοί Αποφάσεις µεταγραφής ακινήτων Απώλεια διαβατηρίου Αρµόδια.Ο.Υ καταβολής χαρτοσήµου Αρµοδιότητα των Φορολογικών ικαστηρίων Αρχιτεκτόνων σχέδια, προϋπολογισµοί, εκθέσεις, µελέτες Άσκηση προσφυγής προς επίλυση της διαφοράς Αστική κλίµακα Αστικό Ακίνητο Ασφαλίσεων πλοίων και αεροσκαφών επιχειρήσεις Ασφαλιστήρια ζωής Εξαγορές Ασφαλιστήρια ζωής Εξαγορές από ασφαλιστικές εταιρείες Ασφαλιστήρια ζωής Καταβολή ποσών από επένδυση µαθηµατικών αποθεµάτων Ασφαλιστήρια συµβόλαια Ασφαλιστηρίου εξαγορά Ασφαλιστηρίου µαθηµατικό απόθεµα Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις Ασφαλιστικές εταιρείες άνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής Ασφαλιστικές εταιρείες - άνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής Ασφαλιστικές εταιρείες - Εξαγορές ασφαλιστηρίων ζωής Ασφαλιστικές παροχές Ασφαλιστικές παροχές ή βοηθήµατα Ασφαλιστικές παροχές και βοηθήµατα Ασφαλιστικές πράξεις Ασφαλιστικές πράξεις - Απόγραφα δικαστικών αποφάσεων Ασφαλιστικές πράξεις - Παρεπόµενα σύµφωνα Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

6 Ασφαλιστικοί οργανισµοί Καταβαλλόµενες συντάξεις, παροχές, βοηθήµατα Ασφαλιστικών αποζηµιώσεων τόκοι Ασφαλιστικών αποζηµιώσεων τόκοι Ασφάλιστρα Αποδείξεις επιστροφής Ασφάλιστρα Αποδείξεις πληρωµής Ασφάλιστρα Αποδείξεις πληρωµής Ασφάλιστρα για παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας Ασφάλιστρα για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζηµιών Ασφάλιστρα για τους κλάδους ζωής Ασφάλιστρα νοµικής προστασίας Ασφάλιστρα νοµικής προστασίας Ασφάλιστρα νοµικής προστασίας Ασφάλιστρα οδικής βοήθειας Ασφάλιστρα παροχής οδικής βοήθειας Ασφάλιστρα πλοίων, αεροσκαφών και πληρωµάτων αυτών Αύξηση ενεργητικού Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου εµπορικών εταιρειών µε κεφαλαιοποίηση κερδών και δανείων προς αυτές Αύξηση ή µείωση αριθµού µετοχών Αύξηση κεφαλαίου - Εισφορά περιουσιακών στοιχείων Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Αυτοκίνητα - Μεταβίβαση ιδανικού µεριδίου Αυτοκινήτου και µοτοσικλέτας µεταβίβαση µέσω πλειστηριασµού Αυτοκινήτου µεταβίβαση από χαριστική αιτία Αυτοκινήτων ανταλλαγή Αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ανταλλαγή Αυτοκινήτων µεταβίβαση Αυτοκινήτων µεταβίβαση Αυτοκινήτων πωλήσεις Άφεση χρέους Άφεση χρέους Βεβαιώσεις ΟΥ για έναρξη ή µεταβολή εργασιών Βεβαίωσης τελών χαρτοσήµου παράλειψη Βιοµηχανοστασίων εκµίσθωση Βιοµηχανοστασίων µίσθωση Βοηθήµατα καταβαλλόµενα από ασφαλιστικό οργανισµό Βραβεία χρηµατικά καταβαλλόµενα σε αρχιτέκτονες και µηχανικούς Βραβεία που χορηγούνται από αλλοδαπές αθλητικές αρχές Γάµος Παράβολα ληξιαρχικής πράξης Γενικού Τουρισµού γραφεία Γεωργικά εφόδια Έγγραφα προµηθειών Γεωργικοί συνεταιρισµοί - Καταστατικά Γεωργικοί συνεταιρισµοί Κέρδη Γεωργικών εγχώριων προϊόντων αγορές Γονική παροχή

7 Γραµµάτια σε διαταγή Γραµµάτια σε διαταγή Γραµµάτια σε διαταγή Γραµµάτιο εις διαταγή Μεταβίβαση µε εκχώρηση Γραµµάτιο εις διαταγή Οπισθογράφηση, τριτεγγύηση, εξόφληση Γραµµάτιο σε διαταγή Γραφεία Γενικού Τουρισµού Γυµναστήρια Γυµναστικά είδη Εισαγωγή άνεια από ασφαλιστικές εταιρείες επί ασφαλιστηρίων ζωής άνεια από ασφαλιστικές εταιρείες επί ασφαλιστηρίων ζωής άνεια ασφαλιστικής εταιρείας επί των ασφαλιστηρίων ζωής - Χρόνος καταβολής τελών άνεια ηµοσίου κατά το Ν. 4046/2012 άνεια µεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων άνεια µεταξύ εµπόρων ή εµπορικών εταιριών Χρόνος καταβολής τελών άνεια µεταξύ εµπόρων και εµπορικών εταιρειών άνεια που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. άνεια που χορηγούνται από το ΝΑΤ άνεια σε ξένο νόµισµα άνεια χορηγούµενα από εργοδότες σε εργαζόµενους άνεια χορηγούµενα από Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ανειακές συµβάσεις που καταρτίζονται στην αλλοδαπή ανειακή σύµβαση ασφαλιζοµένη µε υποθήκη επί πλοίων άνειο Συγκέντρωση κεφαλαίου άνειο µέσω οµολογιών απάνες για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. απάνες λοιπές για λογαριασµό ηµοσίου, ήµου ή Κοινότητας ΕΘ Α.Ε. - Μεταγραφή ακινήτων ελτία αποστολής ελτία ταυτότητας αλλοδαπού εξίλογος ήλωση απόδοσης εισφοράς επί των εισιτηρίων δηµοσίων θεαµάτων ήλωση αποδοχής ρύθµισης από πτωχό ήλωση ιακοπής Εργασιών ήλωση εκπρόθεσµη Πρόσθετος φόρος ήλωση Έναρξης Εργασιών ήλωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών - Βεβαιώσεις ΟΥ ήλωση Μεταβολής εργασιών ήλωση περιγραφής ακινήτων ήλωση χαρτοσήµου Μη υποβολή ήλωση χαρτοσήµου ανακριβής ήλωση χαρτοσήµου εκπρόθεσµη ήµοι και κοινότητες ήµοι, Κοινότητες, Νοµ. Αυτοδιοικήσεις, Νοµαρχιακά, ηµοτικά και Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα Επιχορηγήσεις, δωρές, εισφορές

8 ηµόσια θεάµατα Πράξη καταλογισµού εισφοράς επί των εισιτηρίων ηµόσια θεάµατα Άδεια τέλεσης ηµόσια θεάµατα ήλωση απόδοσης εισφοράς επί των εισιτηρίων ηµόσια θεάµατα Εισιτήρια ηµοσιογράφου αµοιβή από εφηµερίδα-περιοδικό ηµοτικές επιχειρήσεις και Ιδρύµατα ηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων έσοδα ιαβατήρια ιαβατηρίου ανανέωση ή αντικατάσταση ιαβατηρίου έκδοση ιαβατηρίου έκδοση (για ανηλίκους) ιαβατηρίου κλοπή ή απώλεια ιαβατηρίων θεώρηση ιαζύγιο ιάθεση γραµµατίων κρατικών λαχείων ιάθεση µετοχών ή µεριδίων ΟΣΕΚΑ ιάθεση παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης ιακοπή Εργασιών ιακοπή παραγραφής ιακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου ιάλυση µε οιονδήποτε τρόπο εµπορικής εταιρίας ιαµαρτύρηση συναλλαγµατικής ιανοµή κερδών ιανοµή κερδών και χαρτόσηµο ιανοµή µερισµάτων (κερδών) ιαχειριστές εταίροι ΕΠΕ - Επιχειρηµατική αµοιβή ιαχειριστών εταίρων ΕΠΕ αµοιβή ίδακτρα και τροφεία ιδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβές ιδασκαλία σε σεµινάρια Αµοιβή ιικαίωµα εισαγωγής ικαιώµατα εκθλιπτικά και συναφή ικαιώµατα καταβαλλόµενα σε αλλοδαπούς οίκους ικαιώµατα πρακτορειακά ικαστικός συµβιβασµός ικαστικός συµβιβασµός για πρόστιµο ικαστικός συµβιβασµός προς λύση διαφοράς ίκη - Προϋπόθεση απαλλαγής τελών χαρτοσήµων ιοικητική επίλυση διαφοράς ιοικητική επίλυση της διαφοράς για πρόστιµο ιοικητικός συµβιβασµός ιορισµός πληρεξουσίου - Συµβολαιογραφικές πράξεις ιπλώµατα όση αντικαταβολής οσίλογος ώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

9 ωρεά εν ζωή η αιτία θανάτου ωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου ωρεά επιχείρησης ωρεές προς αθλητικά σωµατεία ωρεές προς ήµους, Κοινότητες, Νοµ. Αυτοδιοικήσεις, Νοµαρχιακά, ηµοτικά και Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα ωρεές σε αθλητικά σωµατεία ωρεές σε Π.Α.Ε ώρο Πάσχα ώρο Χριστουγέννων Έγγραφα εις διαταγή Έγγραφα εκλογικής νοµοθεσίας Έγγραφα µη νόµιµα χαρτοσηµασµένα Έγγραφα νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Έγγραφα που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου Έγγραφα προµηθειών γεωργικών εφοδίων Έγγραφα συνταχθέντα στην αλλοδαπή Έγγραφα σύστασης εταιρειών Εγγύηση Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εθνικό ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήµων Παλλινοστούντων Οµογενών Ελλήνων Ειδικά έντυπα παράβολα Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. Ειδικό ικαστήριο Έγγρφα Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών Εις διαταγή έγγραφα Εισαγωγή αγαθών Εισαγωγή αγαθών Εισαγωγή αγαθών Προέµβασµα Εισαγωγή αθλητικών και γυµναστικών ειδών Εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων Εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων ήλωση απόδοσης εισφοράς Εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων Πράξη καταλογισµού εισφοράς Εισόδηµα εργαζοµένων µε µορφή µετοχών Εισπράξεις ανοργάνων εσόδων από επιτηδευµατίες Εισπράξεις τόκων και αποζηµιώσεων από επιτηδευµατίες Είσπραξη απαιτήσεων από Ελλάδα που γεννήθηκαν σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ Εισφορά επί των εισιτηρίων δηµοσίων θεαµάτων Εισφορά κεφαλαίου σε ΟΣΕΚΑ Εισφορά κεφαλαίου σε ΟΣΕΚΑ Εισφορά ΟΓΑ Χαρτοσήµου Εισφορά ΟΓΑ Χαρτοσήµου

10 Εισφορά ΟΓΑ Χαρτοσήµου Εισφορά περιουσιακών στοιχείων σε αύξηση κεφαλαίου Εισφορές ηµοσίου κλπ. Εισφορές προς ήµους, Κοινότητες, Νοµ. Αυτοδιοικήσεις, Νοµαρχιακά, ηµοτικά και Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα Έκδοση δανείου µέσω οµολογιών Έκδοση διαβατηρίου Έκδοση διαβατηρίου ανηλίκων Έκδοση εφηµερίδων-περιοδικών Αµοιβή δηµοσιογράφου Έκδοση οικοδοµικών αδειών Έκδοση οικοδοµικών αδειών Έκδοση πράξης καταλογισµού τελών χαρτοσήµου Εκθέσεις µηχανικών-αρχιτεκτόνων Εκθλιπτικά και συναφή δικαιώµατα Εκκαθαρίσεις επί αγοράς ή πώλησης αγαθών για λογαριασµό τρίτων Εκκαθάρισης τελών χαρτοσήµου παράλειψη Εκλογή βουλευτών Εκλογικής νοµοθεσίας έγγραφα Εκµίσθωση ακινήτων Εκµίσθωση βιοµηχανοστασίων και χρηµατοθυρίδων Εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων Φόρος µισθωµάτων Εκµίσθωση οικοδοµών Εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών Εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών - Χρόνος καταβολής τελών Εκποίηση µεριδίου επιβατηγών πλοίων µε Ελληνική σηµαία Εκποίηση µεριδίου φορτηγών ψυγείων που εκτελούν πλόες εξωτερικού Εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης Πρόσθετος φόρος Εκπρόθεσµη χαρτοσήµανση Έκπτωση τελών χαρτοσήµου από τα ακαθάριστα έσοδα Εκρηκτικών υλών άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Εκτελεστέα υποχρέωση Εκτός έδρας αποζηµιώσεις και έξοδα κίνησης Εκχώρηση απαίτησης ΕΛ.Γ.Α. - Ειδική ασφαλιστική εισφορά Ελλείπον τέλος χαρτοσήµου Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας µε την UNICEF Ελληνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας Εµπορικά κέντρα Εµπορικές εταιρείες - Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση κερδών και δανείων προς αυτές Εµπορικής εταιρίας διάλυση Εµπορικών και εµπορευµατικών κέντρων µίσθωση Έναρξη εργασιών Έναρξη εργασιών Έναρξη Εργασιών Έναρξη εργασιών - Βεβαιώσεις ΟΥ Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του ηµοσίου

11 Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Προέµβασµα Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών µε ΕΦΚ Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων µεταφορικών µέσων Ενέγγυα πίστωση Ενέχυρα αµοιβών και αποδοχών Ενέχυρο αντικειµένου Ενεχυρογράφων οπισθογράφηση Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων κατά το Ν. 3908/2011 Έννοια χαρτοσήµου Εντολές πληρωµής - Αποδείξεις εξόφλησης Ένωση Ελλήνων Αποστράτων Αξιωµατικών Εξαγορά ασφαλιστηρίου Εξαγορά µετοχών ή µεριδίων ΟΣΕΚΑ Εξαγορά περιουσιακών αγαθών επιχείρησης Εξαγορές από ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλιστηρίων ζωής Εξαγορές από ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλιστηρίων ζωής Εξαγορές ασφαλιστηρίων ζωής Εξαιρέσεις σχετικά µε το χρόνο καταβολής των τελών χαρτοσήµου Έξοδα κηδείας Έξοδα κίνησης Έξοδα κίνησης Έξοδα κίνησης για λογαριασµό ηµοσίου, ήµου ή Κοινότητας Έξοδα κίνησης για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. Εξοφλήσεις αποδοχών από µίσθωση εργασίας Εξοφλήσεις αποζηµιώσεων από εργατικό ατύχηµα ή λύση της σχέσης εργασίας Εξοφλήσεις συντάξεων, ασφαλιστικών παροχών, βοηθηµάτων Εξοφλήσεις χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής εξόδων ηµοσίου, ήµου ή Κοινότητας Εξόφληση µερισµάτων (κερδών) Εξόφληση µερισµάτων και άλλων ωφελειών Εξόφληση συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγή Εξόφληση τόκων δανείων ηµοσίου κατά το Ν. 4046/2012 Εξοφλητικές αποδείξεις αντασφαλίστρων Εξοφλητικές αποδείξεις για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Εξοφλητικές αποδείξεις ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων σε ΝΠ Εξώδικη λύση διαφοράς Επαγγελµατικές µισθώσεις - Φορολόγηση Επαγγελµατική µίσθωση ακινήτων Επαγγελµατική µίσθωση ακινήτων Επαγγελµατικών χώρων µισθώµατα Επενδυτικά σχέδια κατά το Ν. 3908/2011 Επενδυτικές Τράπεζες Επιβατηγά πλοία µε Ελληνική σηµαία Εκποίηση µεριδίου Επίδοµα αδείας

12 Επίδοµα άδειας Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας Επίδοµα διαχειριστικών λαθών Επίδοµα διαχειριστικών λαθών Επίδοµα οικογενειακών βαρών Επίδοµα οικογενειακών βαρών Επίδοµα παραγωγικότητας Επίδοµα παραγωγικότητας Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Επιδόµατα βοηθήµατα του Υπουργείου Υγείας Επιδόµατα που αποτελούν µισθό ή προσαύξηση µισθού Επιµελητήρια Προσφυγή στο Πρωτοδικείο Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµάτων Επιστροφής αποδείξεις Επιστροφής ασφαλίστρων αποδείξεις Επιτροπή Ανταγωνισµού Επιχειρηµατική αµοιβή διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ Επιχειρήσεις ασφαλίσεων πλοίων και αεροσκαφών Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων Επιχείρησης ως συνόλου ή µέρους µεταβίβαση Επιχορηγήσεις ηµοσίου Αποδείξεις εξόφλησης Επιχορηγήσεις ηµοσίου κλπ. Επιχορηγήσεις προς ήµους, Κοινότητες, Νοµ. Αυτοδιοικήσεις, Νοµαρχιακά, ηµοτικά και Κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα Επιχορηγήσεων αποδείξεις εξόφλησης Εργολαβία γενικά Εργολαβικά προσύµφωνα για ανέγερση οικοδοµών Έσοδα αµιγών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων Έσοδα δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων Εταιρεία Ακινήτων ηµοσίου Α.Ε Εταιρείες - Έγγραφα σύστασης Εταιρείες εµπορικές - Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση κερδών και δανείων προς αυτές Εταιρικού κεφαλαίου αύξηση Ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών Εφάπαξ καταβαλλόµενο από ασφαλιστικό οργανισµό Εφάπαξ ποσά από ασφαλιστικούς οργανισµούς Εφηµερίδων-περιοδικών έκδοση Αµοιβή δηµοσιογράφου Ηλεκτρονικό Παράβολο Θεµατοφύλακας Θεώρηση διαβατηρίων Θεώρηση ιδιωτικού εγγράφου σύστασης ενεχύρου Θυρίδων µίσθωση

13 Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης ενεχύρου θεώρηση Ιδιωτικού συµφωνητικού υπογραφή από πτωχό Ίδρυµα Αποκατάστασης Οµογενών εξ' Αλβανίας Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού Ίδρυµα Λίλιαν Βουδούρη Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη Ίδρυµα Μελίνα Μερκούρη Ίδρυµα Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης Ιδρυτικοί τίτλοι Ιδρυτικοί τίτλοι Μεταβίβαση Ιδρυτικών τίτλων µεταβίβαση Ιδρυτικών τίτλων µεταβίβαση Ιδρυτικών τίτλων µεταβίβαση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ισόβια πρόσοδος Καθαρά κέρδη Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. Καθαρή θέση επιχείρησης - Μεταβίβαση µε επαχθή αιτία Καθαρή περιουσία επιχείρησης - Μεταβίβαση µε επαχθή αιτία Καθεστώς ΦΠΑ Καθορισµός συντελεστών ΦΠΑ ΚΑΠΕ ασφαλιστήρια συµβόλαια ΚΑΠΕ ασφαλιστική αποζηµίωση Καπνοβιοµηχανικά προϊόντα - Πωλήσεις Καπνοβιοµηχανικά προϊόντα - Φόρος κατανάλωσης Καταβολή τέλους χαρτοσήµου Καταβολή τελών χαρτοσήµου - Εξαιρέσεις από την πενθήµερη προθεσµία Καταβολή υπερβάλλοντος τέλους - Μη βεβαίωση Καταβολή χαρτοσήµου Αρµόδια ΟΥ Καταθέσεις µελών αγροτικού συνεταιρισµού Καταθέσεις χρηµάτων Καταθέσεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρείες Κατάθεση κοινοπραξιών Κατάθεση χρηµάτων από µετόχους ή εταίρους προς επιχειρήσεις Κατάθεση χρηµάτων από µετόχους ή εταίρους προς επιχειρήσεις Κατάθεση ως δάνειο από µετόχους ή εταίρους προς επιχειρήσεις Καταλογιστική πράξη του φόρου Κατάπτωση εγγύησης σχετικά µε άδειες κυκλοφορίας Ε..Χ. Αυτοκινήτων Κατάργηση αξίας της υπεύθυνης δήλωσης Κατάργηση απαλλαγών από τέλη χαρτοσήµου (Ν.2459/1997) Κατάργηση ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών Κατάργηση πάγιων τελών χαρτοσήµου Κατάργηση τελών χαρτοσήµου Κατάργηση τελών χαρτοσήµου

14 Κατασκευή αεροδροµίων Καταστατικά ΑΕ Καταστατικά γεωργικών συνεταιρισµών Καταστατικά σωµατείων ή συνεταιρισµών ΜΚΧ Καταστατική έδρα Καταστατικό ΑΕΕΜΚ Καταστατικών ΑΕ τροποποιήσεις Κατοικιών µισθώµατα Κατοικιών µισθώµατα Καψυλίων άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) Κέρδη από λαχεία - ΠΡΟΠΟ Κέρδη γεωργικών συνεταιρισµών Κέρδη διανεµόµενα στους ασφαλισµένους κλάδους ζωής Χρόνος καταβολής τελών Κερδών διανοµή Κεφαλαιοποίηση κερδών και δανείων προς αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Κεφαλαίων κίνησης διάθεση Κεφαλαίων συγκέντρωση Κηδείας έξοδα Κινητού πράγµατος µίσθωση Κινητών πραγµάτων ανταλλαγή Κινητών πραγµάτων µεταβίβαση Κινητών πραγµάτων πωλήσεις Κληροδοτηµάτων πράξεις εξοφλήσεως Κληρονοµική µερίδα Κλοπή διαβατηρίου Κοινοπραξίες - Εγγραφές στα βιβλία κατάθρσης ή ανάληψης Κοινότητες και δήµοι Κοινοτικές επιχειρήσεις και Ιδρύµατα Κοινωφελές ίδρυµα «ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» Κοινωφελές ίδρυµα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Κοινωφελές Ίδρυµα Ερρίκος Ντυνάν Κοινωφελές Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου Κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήµου Λαχνοί κληρούµενοι ακινήτων ηµοσίου Ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης Ληξιαρχικής πράξης γάµου παράβολα Λογαριασµοί διάφοροι Λογιστικές εγγραφές τέλους χαρτοσήµου Λογιστική αντιµετώπιση τελών χαρτοσήµου αµοιβών Σ Λογιστική αντιµετώπιση του χαρτοσήµου Λογιστικός χειρισµός µεταβίβασης ατοµικής επιχείρησης Λογιστικός χειρισµός τέλους χαρτοσήµου που καταβάλλεται σε επόµενη χρήση Λογοδοσία

15 Λογοδοσία Λύση της σχέσης εργασίας Μαθηµατικό απόθεµα ασφαλιστηρίου Μαθηµατικό απόθεµα ασφαλιστηρίου Μαχαιριών άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Μέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης Μελέτες µηχανικών-αρχιτεκτόνων Μερίσµατα από ασφαλιστικούς οργανισµούς Μερίσµατα καταβαλλόµενα από ασφαλιστικό οργανισµό Μερισµάτων και άλλων ωφελειών εξόφληση Μεσιτεία Μεταβίβαση (εκχώρηση) ταυτόχρονη των εταιρικών µεριδίων Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας µεταφορικού µέσου Χ επιχείρησης Μεταβίβαση ακινήτων Μεταβίβαση ακινήτων Μεταβίβαση ακινήτων Μεταβίβαση ακινήτων της Εταιρείας Ακινήτων ηµοσίου Α.Ε Μεταβίβαση ατοµικής επιχείρησης Λογιστικός χειρισµός Μεταβίβαση αυτοκινήτου Παρεπόµενα σύµφωνα Μεταβίβαση αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας Προσύµφωνο Μεταβίβαση αυτοκινήτου και µοτοσικλέτας µέσω πλειστηριασµού Μεταβίβαση αυτοκινήτων Μεταβίβαση αυτοτελούς κλάδου µικτής επιχείρησης Μεταβίβαση εννόµων σχέσεων επί των παραγώγων Μεταβίβαση επιχείρησης λόγω δωρεάς Μεταβίβαση επιχείρησης µε επαχθή αιτία Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου ή κλάδου αυτής Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου ή κλάδου για κάλυψη εταιρικής προσφοράς Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου ή µέρους Μεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ΕΠΕ εξερχοµένου σε νεοεισερχόµενο εταίρο Μεταβίβαση ιδανικού µεριδίου επί οχήµατος Μεταβίβαση ιδρυτικών τίτλων Μεταβίβαση κινητών πραγµάτων Μεταβίβαση µε επαχθή αιτία µηχανήµατος Μεταβίβαση µεριδίου πλοίων πρώτης κατηγορίας µε Ελληνική σηµαία Μεταβίβαση µέρους επιχείρησης Μεταβίβαση µετοχών Μεταβίβαση µετοχών ή εταιρικών µεριδίων Μεταβίβαση µετοχών, ιδρυτικών τίτλων και οµολογιών Μεταβίβαση µετοχών, ιδρυτικών τίτλων, οµολογιών Μεταβίβαση µετοχών, ιδρυτικών τίτλων, οµολογιών Μεταβίβαση µοτοποδηλάτου Μεταβίβαση οχήµατος από χαριστική αιτία Μεταβίβαση οχηµάτων Μεταβίβαση πραγµατικών δικαιωµάτων επί ακινήτων

16 Μεταβίβαση συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγή µε εκχώρηση Μεταβίβαση υποκαταστήµατος Μεταβίβαση χρεωγράφων Μεταβίβαση χρήσης άϋλων αγαθών Μεταβολή εργασιών Μεταβολή εργασιών Μεταβολή εργασιών Μεταβολή εργασιών - Βεβαιώσεις ΟΥ Μεταγραφή ακινήτων Μεταγραφή ακινήτων ΕΘ Α.Ε. Μεταγραφή ποδοσφαιριστών Μεταγραφή συµβάσεων Μετατροπή οµολογιών ή προνοµιούχων µετοχών ΑΕ σε κοινές Μετατροπή ονοµαστικών σε ανώνυµες µετοχές Μεταφορά κερδών στους λογαριασµούς κέρδη και ζηµίες Μεταφορά µαθητών Αµοιβές καταβαλλόµενες από το ηµόσιο Μεταφορά προσώπων και αγαθών Μετοχές Μεταβίβαση Μετοχών µεταβίβαση Μετοχών µεταβίβαση Μετοχών µεταβίβαση Μη βεβαίωση καταβολής υπερβάλλοντος τέλους Μη είσπραξη τέλους χαρτοσήµου της παρ. 20 Μη νόµιµα χαρτοσηµασµένα έγγραφα Μη υποβολή δήλωσης χαρτοσήµου Μητρότητα - Ατέλειες υπέρ ΟΑΕ Μητρότητας ειδική παροχή προστασίας Μηχανικών σχέδια Μηχανικών σχέδια, προϋπολογισµοί, εκθέσεις, µελέτες Μισθοδοσία Κατάργηση τελών χαρτοσήµου Μισθοδοσία Κατάργηση τελών χαρτοσήµου στη µισθοδοσία Μισθός Μισθού Προκαταβολή Μισθώµατα ακινήτων Μισθώµατα από εκµίσθωση οικοδοµών Μισθώµατα από εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών Μισθώµατα από εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών - Χρόνος καταβολής τελών Μισθώµατα από την εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων Φόρος Μισθώµατα επαγγελµατικών χώρων Μισθώµατα κατοικιών Μισθώµατα κατοικιών Μισθώµατος αποδείξεις εξόφλησης Μισθώσεις αστικών ακινήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης Μισθώσεις επαγγελµατικές - Φορολόγηση Μίσθωση ακινήτων Χρόνος είσπραξης χαρτοσήµου

17 Μίσθωση ακινήτων επαγγελµατική Μίσθωση ακινήτων επαγγελµατική Μίσθωση βιοµηχανοστασίων Μίσθωση εµπορικών και εµπορευµατικών κέντρων Μίσθωση εργασίας Μίσθωση εργασίας Αποδοχές Μίσθωση εργασίας Εξοφλήσεις αποδοχών Μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων και χρηµατοκιβωτίων Μίσθωση κινητού πράγµατος Μονοπωλιακά είδη Πώληση από Ε..Ε.Μ.Ε.. Μοτοποδηλάτου µεταβίβαση Μουσείο Βορρέ Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου άσους Λέσβου ΝΑΤ Χορηγούµενα δάνεια Ναύλου αποδείξεις εξόφλησης Ναυτική υποθήκη ναυτική υποθήκη Ναυτιλιακά έγγραφα Ναυτιλιακές επιχειρήσεις αλλοδαπές Ναυτολόγια πλοίων Νέο Μουσείο Ακρόπολης Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων επιχειρήσεις, ιδρύµατα Νοµικής προστασίας ασφάλιστρα Νοµικής προστασίας ασφάλιστρα Νοµικής προστασίας ασφάλιστρα Νοσήλεια Νοσηλευτικά ιδρύµατα του ν.δ. 2592/1953 ΟΑΕ παροχές ΟΓΑ Χαρτοσήµου ΟΓΑ Χαρτοσήµου ΟΓΑ Χαρτοσήµου Οδική βοήθεια Οδική βοήθεια - Αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων Οδικής βοήθειας ασφάλιστρα Οδοιπορικά έξοδα για λογαριασµό ηµοσίου, ήµου ή Κοινότητας Οδοιπορικά έξοδα για λογαριασµό του ηµοσίου κλπ. Οικοδοµικές άδειες έργων ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων, ΝΠ Οικοδοµικές άδειες έργων ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων, ΝΠ Οικοδοµικών αδειών έκδοση Οικοδοµικών αδειών έκδοση Οικονοµικές ενισχύσεις εις βάρος των πιστώσεων του Eιδικού Λογαριασµού Eγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων

18 Οµολογίες Μεταβίβαση Οµολογιών µεταβίβαση Οµολογιών µεταβίβαση Οπισθογράφηση ενεχυρογράφων Οπισθογράφηση συναλλαγµατικής Οπισθογράφηση συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγή Όπλων άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) Οργανισµός ιαχείρισης ηµοσίου Υλικού Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης Οριστικοί τίτλοι ΟΣΕΚΑ - Απαλλαγή χαρτοσήµου ΟΣΕΚΑ - ιάθεση µετοχών ή µεριδίων ΟΣΕΚΑ - Εισφορά κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ Εισφορά κεφαλαίου Οχηµάτων µεταβίβαση Πάγια τέλη χαρτοσήµου Παγίων κεφαλαίων διάθεση Παγίων πωλήσεις Πάγιων τελών χαρτοσήµου κατάργηση Παράβαση των διατάξεων περί τέλους χαρτοσήµου Παράβολα ληξιαρχικής πράξης γάµου Παράβολα χαρτοσήµου Παραγγελία Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Αναστολή Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου ιακοπή Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Έναρξη Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ηµοσίου Συνέπειες Παραγραφή απαίτησης Παραγραφή απαίτησης Αναστολή και διακοπή Παράγωγα - Μεταβίβαση εννόµων σχέσεων Παράγωγα και κεφαλαιακά κέρδη Παράδοση αγαθών Παρακαταθήκη Παρακαταθήκη Παρακράτηση φόρου µελών Σ Παράλειψη εκκαθάρισης ή βεβαίωσης τελών χαρτοσήµου Παράλειψη χαρτοσήµανσης Παραχωρήσεις επικαρπίας

19 Παραχώρηση χρήσης άυλων αγαθών Παρεπόµενα σύµφωνα Παρεπόµενα σύµφωνα µεταβίβασης αυτοκινήτου Παρεπόµενα σύµφωνα που ασφαλίζουν αµοιβές και αποδοχές Παρεπόµενα σύµφωνα που ασφαλίζουν ασφαλιστικές πράξεις Παροχές ΟΑΕ Παροχή υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών από δηµοσιογράφους σε εφηµερίδες-περιοδικά Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε σεµινάρια Παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας Πειθαρχική δίκη συµβολαιογράφου Περιουσιακών αγαθών επιχείρησης εξαγορά Πίνακας εγγράφων που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου Πινάκια επιταγών προς τράπεζες Πινάκια επιταγών τραπεζών Πινάκια επιταγών τραπεζών Πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων Πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου Πιστοποιητικά νηολογήσεως αεροσκαφών Πιστοποιητικά πλοϊµότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών Πλειστηριασµός Πληρεξούσιος - Συµβολαιογραφικές πράξεις διορισµού Πληρωµές στα ηµόσια, ηµοτικά ή Kοινοτικά Tαµεία - Χρόνος καταβολής Πλοία επιβατηγά µε Ελληνική σηµαία Εκποίηση µεριδίου Πλοία πρώτης κατηγορίας µε Ελληνική σηµαία - Μεταβίβαση µεριδίου πλωτό ναυπήγηµα Πλωτών µέσων συµβάσεις Ποδοσφαιριστές Αµοιβές Ποδοσφαιριστών µεταγραφή ή ανανέωση συµβολαίου Πολιτικά κόµµατα Κρατική χρηµατοδότηση Πολιτιστικό Ίδρυµα Κλεόβουλος ο Λίνδιος Πρακτική εφαρµογή τέλους χαρτοσήµου µε λογιστική εγγραφή Πρακτορεία Πρακτορειακά ικαιώµατα Πράξεις εξοφλήσεως κληροδοτηµάτων Πράξεις τραπεζών εξωτερικού εµπορίου Πράξη διαζυγίου Πράξη καταλογισµού εισφοράς επί των εισιτηρίων δηµοσίων θεαµάτων Πράξη καταλογισµού τελών χαρτοσήµου Πράξη σύστασης αµοιβαίου κεφαλαίου Πράξη σύστασης αµοιβαίου κεφαλαίου Προέµβασµα Προέµβασµα Εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Προεµβάσµατα Προκαταβολές µισθού

20 Προκαταβολή µισθού Προµερίσµατα Προµήθειες γενικά Προµήθειες γεωργικών εφοδίων Έγγραφα Προµήθειες καταβαλλόµενες σε πρόσωπα µη υπόχρεα σε έκδοση και υποβολή στοιχείων Προµήθειες που εισπράττονται από τράπεζες Προξενική νοµοθεσία ΠΡΟΠΟ λαχεία - Κέρδη Πρόσθετος φόρος Προστασία µητρότητας Ατέλειες υπέρ ΟΑΕ Προστασία µητρότητας Ειδική παροχή Προσύµφωνα Προσύµφωνο µεταβίβασης αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας Προσφυγή επιµελητηρίων στο Πρωτοδικείο Προσφυγή προς επίλυση της διαφοράς Προσφυγή ως ένδικο µέσο Προσωρινοί τίτλοι Προϋπόθεση απαλλαγής τελών χαρτοσήµων σε δίκη Προϋπολογισµοί µηχανικών-αρχιτεκτόνων Πρωτότυπα πολλαπλά εγγράφων σε διαταγή Πτυχία εργοληπτών δηµόσιων έργων Πτωχός Υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού, δήλωση αποδοχής ρύθµισης Πτωχός οφειλέτης Ρύθµιση χρεών Πυρίτιδας άδεια κατασκευής, πώλησης και εισαγωγής Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων Πωλήσεις αγροτών Πωλήσεις ακινήτων Πωλήσεις ανθρώπινων οργάνων, αίµατος, γάλακτος Πωλήσεις αυτοκινήτων Πωλήσεις καπνοβιοµηχανικών προϊόντων Πωλήσεις κινητών πραγµάτων Πωλήσεις παγίων Πώληση µονοπωλιακών ειδών από Ε..Ε.Μ.Ε.. Πώληση σιγαρέττων ηµεδαπής προέλευσης Ρύθµιση χρεών πτωχού οφειλέτη Σιγαρέττα ηµεδαπής προέλευσης Πωλήσεις Στρογγυλοποίηση έντυπων παραβόλων χαρτοσήµου Στρογγυλοποίηση τελών χαρτοσήµου Στρογγυλοποίηση του χαρτοσήµου Συγκέντρωση κεφαλαίου - άνειο Συγκέντρωση κεφαλαίων Συγχώνευση προσώπων άρθρου 17 του Ν.1676/1986 Συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) Συµβάσεις

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2012 07:00, Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλαδή ηµεδαπές ανώνυµες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ Άγαµα τέκνα (έκπτωση ποσών) 31 1κ Αγνώστου πηγής προσ/ση περοιουσίας 48 3 Αγορά αµοιβαίων κεφαλαίων (καταργήθηκε) 8 1στ Αγορά αυτοκινήτων για µεταπώληση 18 γ Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της ηµοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Το σύγγραµµα αυτό δηµιουργήθηκε από την επιστηµονική µας οµάδα µε σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 01 Μαρτίου 2014 Το εν λόγω φορολογικό ηµερολόγιο βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2015 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ "Ζ" 21.2.16 SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 43.2.8 SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 43.2.9 ALL INCLUSIVE 21.2.4 EDI ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Με παραδείγματα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων Ι. Μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ από 01/01/2014..4 Α. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων... 4 1. Υπόχρεοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σε προηγούμενες μελέτες μας αναφέραμε πως γίνεται η εκκαθάριση και ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007, στα φυσικά πρόσωπα,

Διαβάστε περισσότερα