ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου Αθήνα ΠΡΟΣ: Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 2/58986/ΔΠΔΣΜ Ως Πίνακας αποδεκτών Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής Α. Γενικά Ο νόμος 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α) έχει εισαγάγει την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής. Θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια ελέγχου των δαπανών και της σταδιακής μείωσης του ελλείμματος. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα υπουργεία, καθώς και για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠΔΣ αποτελεί μία από πάνω προς τα κάτω (top-down) προσέγγιση του προϋπολογισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και δεν εστιάζει μόνο στην κεντρική, αλλά στη γενική κυβέρνηση, ως ένα ενιαίο σύνολο. Παράλληλα όμως, βασίζεται και σε μια ανάλυση του προϋπολογισμού γραμμή γραμμή για κάθε φορέα. Το ΜΠΔΣ θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών ( ) καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2013) β) το έτος προϋπολογισμού (2014) και γ) τα τρία επόμενα έτη ( ). Για την κατάρτισή του απαιτείται η ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή των Υπουργείων, αφού αυτοί είναι οι κατ εξοχήν φορείς που αναλαμβάνουν και τελικά οφείλουν να υλοποιήσουν την όλη εθνική προσπάθεια, όπως αυτή αντανακλάται στις επί μέρους δεσμεύσεις του ΜΠΔΣ, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων. Η κατάρτιση του ΜΠΔΣ διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα ΜΠΔΣ ως προς τα κατωτέρω: 1. Το ΜΠΔΣ καταρτίζεται στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013, πρακτικά μαζί με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2014, γεγονός που σημαίνει ότι οι προβλέψεις του ΜΠΔΣ και του Προϋπολογισμού για το έτος 2014, θα πρέπει να είναι απόλυτα ταυτόσημες (βλ. αριθ 1

2 2/53593/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο «Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) 2. Στο επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ που ψηφίστηκε από τη Βουλή το Φεβρουάριο (ν. 4127/2013 ΦΕΚ 50Α) έχουν ήδη τεθεί δεσμευτικές οροφές δαπανών ως προς τα έτη 2013 και 2014 για τα Υπουργεία (και συνολικά για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις). Αντίστοιχες δεσμευτικές οροφές για το 2013 είχαν τεθεί για τις 16 επαναταξινομημένες στη Γενική Κυβέρνηση ΔΕΚΟ, τους ΟΤΑ και τον ΕΟΠΥΥ), ενώ τέθηκαν και ενδεικτικοί ενιαίοι προϋπολογισμοί (έσοδαέξοδα) σε επίπεδο υποτομέα για όλους τους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης. 3. Στο ΜΠΔΣ , τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (εξαιρουμένων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ) θα παρακολουθούνται πλέον σε εξατομικευμένη βάση, που σημαίνει ότι τα εποπτεύοντα Υπουργεία θα πρέπει να στείλουν στο ΓΛΚ αναλυτικές προβλέψεις εσόδων-εξόδων για την περίοδο για κάθε ένα χωριστά. Επί πλέον, επειδή: α) τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ είναι κατανεμημένα κατά Υπουργεία, χωρίς να υπάρχει κεντρικός συντονισμός και β) έχει διαπιστωθεί ότι η οριζόντια άθροιση των ετήσιων προβλέψεων δαπανών όλων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, (που εποπτεύονται από διαφορετικά Υπουργεία), υπερβαίνει κατά πολύ τις αντίστοιχες προβλέψεις του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ΜΠΔΣ, οι προβλέψεις για το ΜΠΔΣ θα γίνουν με τη χρήση ενδεικτικών βαρυτήτων δαπανών ανά εποπτεύον Υπουργείο, που έχουν υπολογιστεί βάσει απολογιστικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ. Η μεθοδολογία κατάρτισης των προβλέψεων από το κάθε εποπτεύον Υπουργείο βάσει των ενδεικτικών βαρυτήτων δαπανών αναλύεται κατωτέρω. Β. Η συμβολή των φορέων στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ Στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΜΠΔΣ, οι φορείς (Υπουργεία εποπτευόμενοι φορείς) καλούνται να καταρτίσουν ΜΟΝΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ της περιόδου που καλύπτει α) το τρέχον έτος (2013), β) το έτος προϋπολογισμού (2014), και γ) τα τρία επόμενα έτη ( ). Ως ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ορίζεται η διενέργεια προβλέψεων εσόδων και εξόδων ανά έτος για όλη την περίοδο , λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω: α. Τις μακροοικονομικές προβλέψεις για τη συγκεκριμένη περίοδο (ρυθμός ανάπτυξης, ανεργία, πληθωρισμός κλπ) όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ, και β. Τις επικαιροποιημένες αποδόσεις των παρεμβάσεων (μέτρων) δαπανών και εσόδων (που όμως έχουμε ήδη ενσωματώσει στις προβλέψεις που έχουν γίνει από τη Διεύθυνσή μας). Με απλά λόγια, το σενάριο βάσης είναι η προβολή της εξέλιξης των δημοσιονομικών μεγεθών των φορέων της γενικής κυβέρνησης, κάτω από συγκεκριμένες μακροοικονομικές υποθέσεις για τη συνολική επίδοση της οικονομίας, χωρίς άλλες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, πέραν εκείνων που έχουν ήδη νομοθετηθεί μέχρι και το τέλος Μαΐου Το σενάριο βάσης πρέπει να καταρτιστεί Η έγκαιρη και συνεπής κατάρτιση του Βασικού Σεναρίου τόσο σε επίπεδο Υπουργείου όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων θα γίνει με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Το σενάριο βάσης που θα εκπονήσουν οι φορείς θα πρέπει να είναι: ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΗ-ΤΨΖ ρεαλιστικό, μελετημένο και συνεπές, αφού θα πρέπει να αποτυπώνει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για τις δημοσιονομικές επιδόσεις των φορέων σε όλη την περίοδο 2

3 δεσμευτικό για τους φορείς, αφού θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις οι οποίες περιγράφονται στο σενάριο βάσης που θα υποβάλουν θα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να προχωρήσει έγκαιρα η υλοποίηση των παρεμβάσεων που ήδη έχουν θεσπιστεί, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητή από όλους η ανάγκη προσήλωσης στο ανωτέρω βασικό σενάριο δημοσιονομικών επιδόσεων, αφού οποιαδήποτε αστοχία συνεπάγεται διεύρυνση της απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους του Μνημονίου, γεγονός που απαιτεί την ανάληψη πρόσθετων δημοσιονομικών παρεμβάσεων (μέτρων) που επιβαρύνουν όλους τους Έλληνες πολίτες. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί, ότι ουδεμία απόκλιση θα μπορεί να γίνει αποδεκτή μετά την υποβολή του βασικού σεναρίου. Γ. Η τεχνική κατάρτισης του Βασικού Σεναρίου Από τεχνικής πλευράς η κατάρτιση του Βασικού Σεναρίου θα γίνει από τον φορέα (Υπουργείο), ως εξής: Βήμα 1 ο : Έτος βάσης για τη διενέργεια προβλέψεων Ως βάση για τη διενέργεια προβολών των εσόδων - εξόδων στο διάστημα , θα ληφθούν τα οριστικά στοιχεία για το κλείσιμο του 2012 αλλά και οι δεσμευτικές οροφές δαπανών ως προς τα έτη 2013 και 2014, όπως αναφέρονται στο Επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ Ειδικά για τους εποπτευόμενους φορείς, τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για το κλείσιμο του 2012 θα είναι αυτά που κοινοποιήθηκαν στην ΕΛΣΤΑΤ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής στοιχείων για τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). Βήμα 2 ο : Μακροοικονομικές προβλέψεις Κατά το μέρος που κάποια από τα στοιχεία των εσόδων-εξόδων των εποπτευόμενων φορέων για την περίοδο , όπως έχουν προκύψει από το Βήμα 1, εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να «διορθωθούν» ώστε να ενσωματώσουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις για το διάστημα (π.χ. αν κάποια από τα λοιπά έξοδα, δηλαδή προμήθειες, καύσιμα κλπ, συνδέονται με τον πληθωρισμό, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, αν κάποια από τα λοιπά έσοδα συνδέονται με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας ή τη συνολική ζήτηση, θα γίνει ανάλογη προβολή βάσει των προβλέψεων μεταβολής του ΑΕΠ ή της συνολικής ζήτησης). Στο Παράρτημα ΙΙ επισυνάπτεται ο πίνακας των μακροοικονομικών προβλέψεων για την εξέλιξη των μεγεθών της οικονομίας (ρυθμός ανάπτυξης, πληθωρισμός, ανεργία, κλπ). 1. Κεντρικός Φορέας (Υπουργείο) Οι ανώτατες οροφές δαπανών για τον Κεντρικό Φορέα/Υπουργείο σας για μεν το 2013 καθορίζονται από τον Προϋπολογισμό του 2013, για δε το 2014 από το Επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ (ν. 4127/2013). Οι οροφές για τα έτη αυτά είναι σε κάθε περίπτωση δεσμευτικές και καμιά υπέρβαση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επί πλέον, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ , η Διεύθυνσή μας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής του ΓΛΚ, έχει προβεί σε προβλέψεις οροφών δαπανών για τα έτη , έχοντας ενσωματώσει τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών παρεμβάσεων (μέτρων) ανά έτος καθώς και τις μακροοικονομικές προβλέψεις (Πίνακας 1). 3

4 Πίνακας 1 Ανώτατες οροφές δαπανών Υπουργείων σε εκατ. ευρώ Φορείς Πρόβλεψη 2014 Πρόβλεψη 2015 Πρόβλεψη 2016 Πρόβλεψη Προεδρία της Δημοκρατίας 4,1 4,1 4,1 4,1 Τ.Π. 4,1 4,1 4,1 4,1 ΠΔΕ Βουλή των Ελλήνων ,9 144,6 143,9 Τ.Π ,9 142,6 141,9 ΠΔΕ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,9 93 Τ.Π ,9 42 ΠΔΕ Υπουργείο Εσωτερικών 3.535, , , ,0 Τ.Π , , , ,0 ΠΔΕ Υπουργείο Εξωτερικών ,3 283,4 279 Τ.Π ,3 274,4 270 ΠΔΕ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 2.968, , , ,0 Τ.Π , , , ,0 Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση) ΠΔΕ Υπουργείο Υγείας 4.483, , , ,0 Τ.Π , , , ,0 ΠΔΕ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 563,1 448,1 441,4 439 Τ.Π. 557,1 442,1 435,4 433 ΠΔΕ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 5.450, , , ,0 Τ.Π , , , ,0 ΠΔΕ Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) 665,4 629,3 610,2 607 Τ.Π. 656,4 620,3 601,2 598 ΠΔΕ Φορείς Πρόβλεψη 2014 Πρόβλεψη 2015 Πρόβλεψη 2016 Πρόβλεψη

5 11 Γενικές Κρατικές Δαπάνες , , , ,5 Τ.Π , , , ,0 Τόκοι Έξοδα εκταμίευσης δανείου στο ΕFSF Καταπτώσεις εγγυήσεων Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών 100,5 100,5 100,5 100,5 ΠΔΕ Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης 7,7 7,4 7,1 7,1 Τ.Π. 5,7 5,4 5,1 5,1 ΠΔΕ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 932,7 1115,5 1130, Τ.Π. 508,7 707,5 707,9 705 ΠΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 430,2 420,1 410,1 410 Τ.Π. 70,2 70,1 70,1 70 ΠΔΕ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , , , ,0 Τ.Π , , , ,0 ΠΔΕ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 3.649, , , ,00 Τ.Π ,2 605,3 602 ΠΔΕ Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 318,7 317,4 318,4 317 Τ.Π. 284,7 283,4 284,4 283 ΠΔΕ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 1.755, , , ,0 Τ.Π , , , ,0 ΠΔΕ Υπουργείο Τουρισμού 49 45, Τ.Π , ΠΔΕ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1.273, , , ,10 Τ.Π. 153,7 146,8 141,6 139,1 ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,7 Στις κατά τα ανωτέρω ανώτατες οροφές περιλαμβάνονται και οι Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία. 5

6 Συνεπώς, το Υπουργείο σας, δεν θα προβεί σε προβλέψεις για τη συνολική ετήσια δαπάνη της περιόδου , παρά μόνο για την εσωτερική κατανομή της κάθε ετήσιας δαπάνης, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι για τις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΠΔΕ, αντίστοιχα. Σημείωση: Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το Μνημόνιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, αμέσως μετά την ψήφιση του ΜΠΔΣ, οι ανώτατες οροφές για τα δύο πρώτα έτη του ΜΠΔΣ θεωρούνται δεσμευτικές για την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού των ετών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ψήφιση του ΜΠΔΣ , οι οροφές δαπανών του 2015 (σαν δεύτερο έτος) θα είναι δεσμευτικές για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2015, η οποία θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2014 από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής του ΓΛΚ. Η παροχή στοιχείων για τις επαναταξινομημένες στη γενική κυβέρνηση ΔΕΚΟ του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, αναφέρεται αποκλειστικά στις: Κοινωνία της Πληροφορίας, Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης-ΜΟΔ, Αττικό Μετρό, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΟΤ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΥ (ΕΘΕΛ+ ΗΛΠΑΠ), ΕΑΣ, ΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Ηλεκτρομηχανική Κύμης, Πράσινο Ταμείο και ΚΕΕΛΠΝΟ. Η ΣΤΑΣΥ (ΗΣΑΠ+ΤΡΑΜ ΑΕ+ΑΜΕΛ) έχει ταξινομηθεί εκτός Γενικής. Επίσης, η παροχή στοιχείων για τα Νομικά πρόσωπα (πλην των 89 νοσηλευτικών ιδρυμάτων για τα οποία γίνεται χωριστή αναφορά), αφορά όλα τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, τα οποία περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την εκτίμηση του ύψους των επιχορηγήσεων/αποδιδόμενων πόρων ΠΔΕ και Τακτικού Προϋπολογισμού που προγραμματίζουν να δώσουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία στους φορείς τους, αφού βάσει αυτών, οι εποπτευόμενοι φορείς συντάσσουν τις προβλέψεις τους (Προϋπολογισμό και ΜΠΔΣ). Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι οι προβλέψεις των Υπουργείων διαφέρουν, σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικά, από τα τελικά ποσά που δίνονται στους φορείς με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εκτέλεση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις για τις αποχωρήσεις - προσλήψεις προσωπικού για όλη την περίοδο , σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ. Οι συμπληρωμένοι πίνακες 1 και 2 του Υπουργείου, μαζί με τους αναλυτικούς πίνακες αποχωρήσεων προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου, θα σταλούν με ευθύνη του Γενικού Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στη ΔΠΔΣΜ. 2. Εποπτευόμενοι φορείς 2.1. ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (πλην του ΑΚΑΓΕ και των 16 επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ) Επειδή τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (πλην του ΑΚΑΓΕ και των 16 επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ) είναι εκατοντάδες και κατακερματισμένα κάτω από τα εποπτεύοντα Υπουργεία τους, μέχρι σήμερα ήταν πρακτικά αδύνατο να ελεγχθεί κεντρικά (στο επίπεδο του συγκεκριμένου υποτομέα της γενικής κυβέρνησης) ο βαθμός σύγκλισης των προβλέψεων των συγκεντρωτικών οικονομικών μεγεθών όπως τις εκτιμούσαν τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με τους αντίστοιχους στόχους του ΜΠΔΣ. Στα δύο προηγούμενα ΜΠΔΣ, ο υποτομέας αυτός αποτελούσε πηγή σημαντικών αποκλίσεων από τον εκτιμώμενο αρχικό στόχο. Η κατάρτιση του ΜΠΔΣ από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου επιχειρείται φέτος για πρώτη φορά σε πραγματική βάση. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και το προηγούμενο ΜΠΔΣ τα μεγέθη του υποτομέα αυτού υπολογίζονταν από τη Διεύθυνσή μας βάσει των απολογιστικών στοιχείων των ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΗ-ΤΨΖ 6

7 δύο προηγούμενων ετών που δημοσίευε η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο υποβολής αναφορών για τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). Η Διεύθυνσή μας έχει ήδη αναπτύξει βάση δεδομένων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με απολογιστικά στοιχεία των ετών 2011 και 2012 καθώς και προϋπολογιστικά στοιχεία του έτους 2013, ανά Νομικό Πρόσωπο και ανά εποπτεύον Υπουργείο. Συνεπώς, είναι εφικτή η διενέργεια προβολών σε πραγματική βάση, που θα βασίζονται στις προβλέψεις που θα παράγουν τα ίδια τα Νομικά Πρόσωπα. Κατωτέρω παρατίθεται ο ενοποιημένος πίνακας του υποτομέα των Νομικών Προσώπων του ΜΠΔΣ με προβλέψεις μέχρι το έτος ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΗ-ΤΨΖ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χωρίς ΑΚΑΓΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΔΕΚΟ (ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) κατά ESA * Σημ. Για το ΕΤΕΑΝ δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, αλλά μόνο τα λειτουργικά έξοδα Για το ΜΠΔΣ ακολουθείται μια νέα μεθοδολογία που εισάγει τη χρήση ενδεικτικών βαρυτήτων δαπανών ανά ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ ως προς την κατάρτιση των προϋπολογισμών όλων των περιόδων του ΜΠΔΣ, δηλαδή εξατομικευμένων ποσοστών συμμετοχής των δαπανών κάθε ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ στη συνολική ετήσια δαπάνη όλων των ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ. (Βαρύτητα δαπανών = οι ετήσιες δαπάνες του ΝΠΔΔ Α σαν ποσοστό Χ% του συνόλου των δαπανών όλων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Οι βαρύτητες (ποσοστά) έχουν υπολογιστεί για όλα τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ από την ΕΛΣΤΑΤ βάσει ιστορικών στοιχείων προηγούμενων ετών. Δεδομένου ότι το ΓΛΚ δεν έχει επαρκή και αντικειμενική εκτίμηση των πραγματικών λειτουργικών αναγκών των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, (γνώση που προφανώς διαθέτει το Υπουργείο σας ως εποπτεύων φορέας που εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), αποφασίστηκε να μην τεθούν οροφές βάσει εξατομικευμένων βαρυτήτων για κάθε ΝΠ, αλλά σε επίπεδο εποπτεύοντος Υπουργείου, αφήνοντας στο Υπουργείο τη διακριτική ευχέρεια να κατανείμει τη συνολική οροφή που του αναλογεί στους εποπτευόμενους φορείς του. Δηλαδή, αν οι συνολικές ετήσιες δαπάνες των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ενός Υπουργείου αποτελούν βάσει βαρυτήτων π.χ. το 16% του συνόλου των ετήσιων δαπανών των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ όλων των Υπουργείων, τότε το συνολικό ύψος των δαπανών π.χ. για το έτος 2014 που θα φέρει σαν πρόβλεψη το συγκεκριμένο Υπουργείο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αντίστοιχης δαπάνης του Πίνακα 2 επί το συγκεκριμένο ποσοστό (Δηλ Χ16% = 257 εκατ.). Αυτή είναι η ανώτατη οροφή δαπανών που θα έχουν στο σύνολό τους τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του συγκεκριμένου Υπουργείου για το έτος Το ίδιο θα γίνει και για τα επόμενα έτη. Το Υπουργείο περαιτέρω, βάσει της ειδικής πληροφόρησης που έχει σαν εποπτεύων φορέας για τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, θα κάνει την εσωτερική κατανομή της ετήσιας αυτής δαπάνης ανά Νομικό Πρόσωπο που εποπτεύει και θα ζητήσει την κατάρτιση των προϋπολογισμών από τα Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με αυτή την κατανομή. Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τις συνολικές βαρύτητες των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων ανά Υπουργείο: 7

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ* ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 0,88% ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0,53% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2,78% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ 13,35% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1,99% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 0,73% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 0,21% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 0,00% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2,31% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 0,05% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 0,08% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,35% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0,51% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 62,38% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 4,70% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 0,05% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 8,10% Σύνολο 100,00% * Σημ. Για το ΕΤΕΑΝ δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, αλλά μόνο τα λειτουργικά έξοδα Βάσει της επιμερισμένης αυτής δαπάνης, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ θα προχωρήσουν, σε ατομικό επίπεδο, στην κατάρτιση των προβλέψεων εσόδων εξόδων για όλα τα έτη του ΜΠΔΣ συμπληρώνοντας κατά περίπτωση τους Πίνακες 3 ή 4 του Παραρτήματος Ι. Οι πίνακες αυτοί θα καταρτιστούν για κάθε εποπτευόμενο φορέα, από τον ίδιο το φορέα και αφού ελεγχθούν ατομικά και συγκεντρωτικά για τη συνέπειά τους, ως προς τις ανώτατες οροφές δαπανών του Υπουργείου, από το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου θα σταλούν με μέριμνά του στη ΔΠΔΣΜ. Σημείωση: Στην εξαιρετική περίπτωση που για κάποιο ειδικό λόγο υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων για τις ανώτατες οροφές δαπανών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας (ΔΠΔΣΜ), όπως αυτές προκύπτουν από την ανωτέρω μεθοδολογία, σε σχέση με τις αντίστοιχες του Υπουργείου σας για το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων του, αυτή η απόκλιση θα πρέπει να επισημανθεί και να αιτιολογηθεί λεπτομερώς με ειδικό σημείωμα ως προς την αιτία και το μέγεθος της διαφοροποίησης, προκειμένου να εξετασθεί περαιτέρω. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις για τις αποχωρήσεις - προσλήψεις προσωπικού για όλη την περίοδο από κάθε φορέα, σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, στο πλαίσιο της από πάνω προς τα κάτω (top-down) προσέγγισης των δαπανών και με δεδομένο το ύψος των επιχορηγήσεων από τον Τακτ. Προϋπ/σμό ή το ΠΔΕ, καθώς και το ύψος των αποδιδόμενων πόρων, όπως θα προκύψουν από την κατανομή που θα κάνει το Υπουργείο σας στους εποπτευόμενους φορείς, θα πρέπει να επιδιώξει κάθε ένας από τους εποπτευόμενους φορείς να καταρτίσει πλεονασματικό ή τουλάχιστον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για όλη την περίοδο Πλην όμως, και σε αυτή την περίπτωση, δεν θα πρέπει να οδηγήσει η προσέγγιση αυτή στη συσσώρευση νέων ανεξόφλητων υποχρεώσεων. % 8

9 Ο συγκεντρωτικός πίνακας των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου, μαζί με τους αναλυτικούς πίνακες (κάθε φορέα χωριστά) και τους αναλυτικούς πίνακες αποχωρήσεων προσλήψεων προσωπικού κάθε φορέα, θα σταλούν με ευθύνη του Γενικού Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στη ΔΠΔΣΜ Επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ Ως προς τις επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ, η ΔΠΔΣΜ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, αλλά και από την απευθείας επικοινωνία με τις ίδιες της ΔΕΚΟ, διαθέτει μέχρι το 2017 συνεπή στοιχεία προβλέψεων για τα έσοδα και έξοδά τους. Πλην όμως, για τις ανάγκες κατάρτισης του ΜΠΔΣ θα πρέπει οι εποπτευόμενες από εσάς ΔΕΚΟ να προβούν στην επικαιροποίηση των προβλέψεων τους για τα έτη , σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του Παραρτήματος Ι, ενσωματώνοντας κάθε πρόσφατη πληροφορία. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις για τις αποχωρήσεις - προσλήψεις προσωπικού για όλη την περίοδο από κάθε ΔΕΚΟ, σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ. ΟΙ αναλυτικοί πίνακες για κάθε εποπτευόμενη ΔΕΚΟ μαζί με τους αναλυτικούς πίνακες αποχωρήσεων προσλήψεων προσωπικού, θα σταλούν με ευθύνη του Γενικού Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στη ΔΠΔΣΜ ΟΤΑ α και β βαθμού Έχει παρατηρηθεί ότι η μεθοδολογία που ακολουθούν οι ΟΤΑ α και β βαθμού για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οδηγεί σε προϋπολογισμούς που είναι σχεδόν υπερδιπλάσιοι σε ύψος δαπανών και εσόδων, τόσο σε σχέση με τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων του προηγούμενου έτους, όσο και σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ (απολογιστικά στοιχεία και ΜΠΔΣ ως επί το πλείστον συγκλίνουν). Ο υποτομέας των ΟΤΑ αποτελεί τον δεύτερο σε μέγεθος (μετά τους ΟΚΑ) υποτομέα της γενικής κυβέρνησης, με σημαντική επίπτωση στο αποτέλεσμα (ισοζύγιο) γενικής κυβέρνησης, που αποτελεί και στόχο του Οικονομικού Προγράμματος (Μνημονίου). Με τη λειτουργία του θεσμού του Παρατηρητηρίου, είναι ακόμα πιο προφανής η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών, που θα είναι συνεπείς με τη δημοσιονομική προσαρμογή που προβλέπεται στο ΜΠΔΣ, ώστε να ελέγχονται οι οικονομικές επιδόσεις των Δήμων και Περιφερειών σε πραγματική βάση. ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΗ-ΤΨΖ Οι προβλέψεις που θα καταρτίσουν οι ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ , θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες στην υπό έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Στη συνέχεια θα υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Εσωτερικών η οποία θα προβεί στον έλεγχο, ως προς τη συνέπειά τους με το επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ , τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο για όλο τον υποτομέα. Στη συνέχεια ο ενοποιημένος πίνακας θα σταλεί με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών στη ΔΠΔΣΜ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο ενοποιημένος πίνακας δεν μπορεί να αποκλίνει από τον κατωτέρω ενοποιημένο προϋπολογισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ. 9

10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α και Β Βαθμού A ΕΣΟΔΑ ( ) Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων 2 από ΕΣΠΑ) Τόκοι Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε Λοιπά Έσοδα α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών γ) Λοιπά ίδια έσοδα δ) Έσοδα ΠΟΕ Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων & επιστροφές χρημάτων Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές B ΕΞΟΔΑ ( ) Αμοιβές προσωπικού Προνοιακά επιδόματα Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων Λοιπές δαπάνες α) Πληρωμές ΠΟΕ β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου κα τρίτων Δαπάνη για πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων Δαπάνες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)* *Ταμειακό αποτέλεσμα Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις για τις αποχωρήσεις - προσλήψεις προσωπικού για όλη την περίοδο από κάθε ΟΤΑ α και β βαθμού, σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες προσωπικού (για όλο τον υποτομέα των ΟΤΑ α και β βαθμού) επίσης θα υποβληθούν, με την ανωτέρω διαδικασία, στη ΔΠΔΣΜ Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) 10

11 Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα αποσταλούν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να ελεγχθούν και να ομαδοποιηθούν, ώστε να καταρτιστεί ο πίνακας του Κοινωνικού Προϋπολογισμού. Ο τελευταίος αποτελεί συστατικό στοιχείο του ΜΠΔΣ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι για την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων από τους ίδιους τους φορείς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ως προς την ακρίβεια των προβλέψεων και τη συνέπειά τους, αφού στο νέο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής (Μνημόνιο) δίνεται ιδιαίτερη και κατά προτεραιότητα βαρύτητα στον υποτομέα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τόσο ως προς την ορθή τήρηση των στοιχείων (από το Σεπτέμβριο 2013, τα οικονομικά τους στοιχεία θα πρέπει να παρουσιάζονται και με τη μεθοδολογία ESA 95, μέσα από το ειδικό πρόγραμμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), όσο και ως προς την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων (εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, μη δημιουργία νέων, έλεγχοι ως προς την ορθότητα τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων κλπ). Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις για τις αποχωρήσεις - προσλήψεις προσωπικού για όλη την περίοδο από κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο ενοποιημένος πίνακας Κοινωνικού Προϋπολογισμού, οι πίνακες προβλέψεων των επί μέρους ΦΚΑ, καθώς και ο ενιαίος πίνακας αποχωρήσεων προσλήψεων προσωπικού θα αποσταλούν στη Διεύθυνσή μας με ευθύνη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Εργασίας Νοσοκομεία Και στον υποτομέα αυτό, έχει παρατηρηθεί ότι η μεθοδολογία που ακολουθούν τα Νοσοκομεία για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οδηγεί σε προϋπολογισμούς που είναι σχεδόν υπερδιπλάσιοι σε ύψος δαπανών και εσόδων, τόσο σε σχέση με τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων του προηγούμενου έτους, όσο και σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ (απολογιστικά στοιχεία και ΜΠΔΣ ως επί το πλείστον συγκλίνουν). Αντιλαμβανόμαστε τις αντικειμενικές δυσκολίες κατάρτισης των Προϋπολογισμών από τα Νοσοκομεία (προβλέψεις για έσοδα από Ασφαλιστικούς φορείς, ανεξόφλητες υποχρεώσεις κλπ), πλην όμως θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση κατά το δυνατόν ρεαλιστικών προϋπολογισμών. Τα Νοσοκομεία θα προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα αποσταλούν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να ελεγχθούν και να ομαδοποιηθούν, ώστε να καταρτιστεί ο ενιαίος πίνακας προϋπολογισμού των Νοσοκομείων. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις για τις αποχωρήσεις - προσλήψεις προσωπικού για όλη την περίοδο από κάθε Νοσοκομείο, σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ. Στη συνέχεια με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, θα αποσταλούν στη Διεύθυνσή μας, οι επί μέρους προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων, ο ενιαίος πίνακας προϋπολογισμού (για όλα τα Νοσοκομεία), καθώς και ο ενιαίος πίνακας αποχωρήσεων προσλήψεων προσωπικού. 11

12 Δ. Ειδικά θέματα 1. Έσοδα/δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές Μεταξύ των στοιχείων του πίνακα του Παραρτήματος Ι, ζητούνται στοιχεία για χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ως έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται τα έσοδα που προέρχονται από δανεισμό, από πώληση μετοχών ή ομολόγων, από εξόφληση ομολόγων στη λήξη τους, από πράξεις repos κλπ. Στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές εντάσσονται και τα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων. Θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι τα έσοδα από τόκους ή μερίσματα από τις ανωτέρω πράξεις, δεν είναι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και θα καταχωρούνται στις οικείες γραμμές. Ως δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι πληρωμές για χρεολύσια, οι αγορές μετοχών ή ομολόγων, οι πράξεις reverse repos κλπ. Οι πληρωμές για τόκους καταχωρούνται στην οικεία γραμμή. Τα έσοδα και οι δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα καταγράφονται πλέον υποχρεωτικά στις αντίστοιχες γραμμές, αφού τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του ελλείμματος και του πρωτογενούς ελλείμματος γενικής κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA Ανεξόφλητες υποχρεώσεις Πέραν των στοιχείων εσόδων-εξόδων σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Ι, θα καταγράφεται στην ειδική σειρά και το ύψος (stock) των συσσωρευμένων ανεξόφλητων υποχρεώσεων στο τέλος του προηγούμενου έτους, ακριβώς όπως κοινοποιείται και στην ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, στο ύψος των συσσωρευμένων οφειλών θα καταγράφονται όλες ανεξαιρέτως οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις, ασχέτως αν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή όχι. Επίσης, θα γίνεται πρόβλεψη για το εκάστοτε ύψος των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για κάθε έτος της περιόδου , με την παρακάτω φόρμουλα: Ύψος ανεξόφλητων υποχρεώσεων στο τέλος του προηγούμενου έτους μείον πληρωμές για εξοφλήσεις ανεξόφλητων υποχρεώσεων παλαιών ετών στο τρέχον έτος πλέον νέες ανεξόφλητες υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους (αν δημιουργηθούν) = νέο ύψος ανεξόφλητων υποχρεώσεων στο τέλος του τρέχοντος έτους. Το στοιχεία του ύψους των ανεξόφλητων υποχρεώσεων στο τέλος του έτους είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του ελλείμματος και του πρωτογενούς ελλείμματος γενικής κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA95. Ε. Διαβίβαση στοιχείων και πινάκων Παροχή διευκρινίσεων Οι Γενικοί Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών, παρακαλούνται να αποστείλουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στη διενέργεια προβλέψεων, συμπληρώνοντας τους σχετικούς πίνακες. Όλοι οι ανωτέρω πίνακες, αφού συμπληρωθούν από τους φορείς του κάθε εποπτεύοντος Υπουργείου, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ο οποίος θα τους ελέγξει για τη συνέπεια και πληρότητά τους. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί (συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί, όπως ζητείται κατά περίπτωση) μαζί με τους πίνακες του Υπουργείου, θα σταλούν επίσης ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 και με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του 12

13 Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Για τη διευκόλυνσή σας, μαζί με την εγκύκλιο, σας αποστέλλονται οι πίνακες των Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ και σε ηλεκτρονική μορφή (excel). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την κατάρτιση των πινάκων μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΗ-ΤΨΖ Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας Πίνακας Αποδεκτών 1. Προεδρία Δημοκρατίας Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2. Βουλή των Ελλήνων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Όλα τα Υπουργεία α) Γραφεία Υπουργών β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών γ) Γραφεία Γεν. Γραμματέων δ) Γενικούς Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών (με την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα τους φορείς της Γενικής που εποπτεύουν) 4. Ανεξάρτητες Αρχές α) Επιτροπή Ανταγωνισμού β) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας γ) ΕΛΣΤΑΤ 5. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Εσωτερική διανομή 1) Γραφείο κ. Υπουργού 2) Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 4) ΔΠΔΣΜ 5) ΔΠΓΚ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1 Δαπάνες Τ.Π κατά κατηγορία, Υπουργείου Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ( ) ΚΑΕ Εκ των οποίων 1 Μισθοί ενιαίου μισθολογίου 0200 πλην (0240,0250,0260,0270,293,288)+0300 πλην (0370) Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου 0293 το μέρος που αντιστοιχεί στο ενιαίο μισθολόγιο 3 Μισθοί ειδικών μισθολογίων (πλην αναδρομικών πλην (0133,0453,0263) δικαστικών) 4 Αναδρομικά δικαστικών Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΥΥ ειδικών μισθολογίων Συντάξεις Λοιπές παροχές (περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών) 8 Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ πλην (0517,0518,0540,0550,0562,15/210/0511,15/210/0512)+9511 (πλην 15/210/9511) Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 15/210/ /210/ /210/ Επιχορηγήσεις για αποδοχές Ιδρυμάτων πρόνοιας, ΝΠΔΔ κλπ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β' ( ) Εκ των οποίων Δαπάνες περίθαλψης Επιχορηγήσεις ΟΚΑ Εκ των οποίων -Ο.Γ.Α Ι.Κ.Α ΕΟΠΥ Ν.Α.Τ Ο.Α.Ε.Ε Ποσά σε 14

15 -ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΑΕΔ ΟΑΠ-ΔΕΗ Κοινωνική χρηματοδότηση Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία Λοιπές δαπάνες ασφάλισης (για κατανομή) ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων (θα περιληφθούν και οι επιχορηγήσεις για πληρωμές παρελθόντος έτους) Επιδόματα πολυτέκνων Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών Επίδομα Θέρμανσης Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) εκ των οποίων 1 Επιχορηγήσεις πλην (2221,2280,2315,2325,2326,2327,2328,2350, - σε Συγκοινωνιακούς Φορείς εκ των οποίων σε φορείς της γενικής κυβέρνησης (ΤΡΑΙΝΟΣΕ,ΟΣΥ) - σε λοιπές πλην Συγκ. Φορέων επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ 2360,2472) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε λοιπά ΝΠ εντός της Γενικής - σε φορείς εκτός της Γενικής -εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς

16 2 Καταναλωτικές και λοιπές δαπάνες και δαπάνες για κατανομή (μετακινήσεις, λειτουργικές, προμήθειες, διάφορες άλλες δαπάνες, δαπάνες ΝΑΤΟ), δαπάνες για κατανομή πλην δαπανών για εκλογές ' πλην (5111,5113,5147,5211,5244, '5260,5320,5384,5387,5420,7293,7310) (9921,9923) Δαπάνες εκλογών Αποδόσεις στην ΕΕ Επιδοτήσεις γεωργίας Εξοπλιστικά προγράμματα α. σε ταμειακή βάση β. Παραλαβές Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ πλην (3246)+6813 εκ των οποίων - σε επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ - σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - σε Ασφαλιστικά Ταμεία - σε λοιπά ΝΠ εντός της Γενικής - σε φορείς εκτός της Γενικής Ε' Σύνολο Πρωτογενών δαπανών(α+β+γ+δ) Ζ' ΤΟΚΟΙ (σε καθαρή ταμειακή βάση) Η' Χρεολύσια 6200 ΣΤ' Γενικό σύνολο Υπουργείου (Ε+Ζ+Η) Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε ευρώ 1. Περιλαμβάνονται η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Βουλή, τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 16

17 Πίνακας 2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Δαπάνες), Υπουργείου (Ποσά σε ) 1. Επιχορηγήσεις σε φορείς : 1α. ΕΚΤΟΣ ΓΚ Ονομασία φορέα.... Σύνολο α β. ΕΝΤΟΣ ΓΚ ΕΡΓΟΣΕ - ΟΣΕ ΚΤΠ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΔ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΚ ΟΤΑ ΟΚΑ Σύνολο β 2. Λοιπές δαπάνες ΠΔΕ Γενικό Σύνολο Δαπανών ΠΔΕ 1. Περιλαμβάνονται η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Βουλή, τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε ευρώ

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (για ΝΠΔΔ και Ειδ. Λογαριασμούς που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη ΝΠΔΔ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2013 Π/Υ 2014 Π/Υ 2015 Π/Υ 2016 Π/Υ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3394 Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ 3510 Τόκοι κεφαλαίων 18

19 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/ Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων Ελλην. Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. 19

20 Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων Ελλην. Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) εκτος 3350,6435, 7000, 8435, 8700 και ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2013 Π/Υ 2014 Π/Υ 2015 Π/Υ 2016 Π/Υ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Προς τα μέλη της Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 17 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3871 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 4 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 7 4. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 8 4.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2014

Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 211, Δεκέμβριος 2013 Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 211, Δεκέμβριος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το 2012 και το 2013 ήταν, όπως αναμενόταν, έτη βαθιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.... 6 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

OBS Tracker Greece. Η Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Public draft, open for comments. Μιχάλης Βαφόπουλος Έφη Βράνιαλη

OBS Tracker Greece. Η Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Public draft, open for comments. Μιχάλης Βαφόπουλος Έφη Βράνιαλη OBS Tracker Greece ΕΕΛ/ΛΑΚ Η Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα Public draft, open for comments Μιχάλης Βαφόπουλος Έφη Βράνιαλη Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου Open

Διαβάστε περισσότερα