Eργαλείο παρουσίασης ατοµικών τροχιακών και υβριδισµού χηµικών δεσµών µε τη βοήθεια των πολυµέσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eργαλείο παρουσίασης ατοµικών τροχιακών και υβριδισµού χηµικών δεσµών µε τη βοήθεια των πολυµέσων"

Transcript

1

2 Eργαλείο παρουσίασης ατοµικών τροχιακών και υβριδισµού χηµικών δεσµών µε τη βοήθεια των πολυµέσων Γ. Κορακάκης* 1, E.A Παυλάτου 2, Ν. Σπυρέλλης 3, Ι.Α.Παλυβός 4 Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: ατοµικά και υβριδικά τροχιακά, animation, τρισδιάστατα µοντέλα, πολυµέσα Περίληψη Η ένταξη διδακτικών ενοτήτων στο αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος της Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου, οι οποίες αναφέρονται σε στοιχεία ατοµικών και υβριδικών τροχιακών έκανε φανερή την ανάγκη της χρήσης πολυµέσων για την πληρέστερη παρουσίασή τους και την αποτελεσµατικότερη κατανόησή τους. Στην εργασία αυτή η παρουσίασή των συγκεκριµένων ενοτήτων γίνεται µε κατάλληλα τρισδιάστατα µοντέλα, τα οποία κατασκευάστηκαν εξ αρχής µε τη βοήθεια γνωστών προγραµµάτων-εργαλείων. Τα τρισδιάστατα µοντέλα καθιστούν πιο εύκολη τη διδασκαλία των ατοµικών τροχιακών, του υβριδισµού και των συναφών θεµάτων που περιλαµβάνονται στην πλατφόρµα παρουσίασης, καθώς απαιτείται η εµφάνιση των τροχιακών στις τρεις διαστάσεις για την αποδοτικότερη κατανόηση µιας «πολύπλοκης» και δυσνόητης ενότητας. Εκτός από την παρουσίαση, η εφαρµογή επιτρέπει την παρέµβαση του χρήστη, καθώς υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής, µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης των τρισδιάστατων µοντέλων. Το µενού της παρουσίασης περιλαµβάνει τις εξής επιλογές: αρχείο (βοηθητικό εργαλείο), τροχιακά, θεωρία δεσµού-σθένους. υβριδισµός, ασκήσεις, βοήθεια, εκτύπωση. Οι ασκήσεις περιλαµβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τύπου «σωστού-λάθους» καθώς και ασκήσεις συναρµολόγησης και δηµιουργίας δυσδιάστατων και τρισδιάστατων µορίων και µοντέλων. Επιπλέον, παρέχεται και δυνατότητα εκτύπωσης επιλεγµένων σκηνών καθώς και δηµιουργίας διαφανειών Abstract The recent introduction of elements of atomic orbitals and hybridization in the curriculum of chemistry taught in the third grade of science-oriented High Schools brought forward the need for the use of multimedia for an effective presentation. In this work, the presentation is realised with the aid of three-dimensional models that were constructed from scratch, using well-known software tools. The 3D models facilitate the instruction of atomic orbitals, hybridization, and the related topics which are included in the presentation platform, as the relevant 3D forms is expected to improve the comprehension of this highly abstract and complex content. The presentation allows user intervention in the form of rotation, zoom-in, and zoom-out of the 3D models. The presentation platform menu includes the following items: files, orbitals, valence bond theory, hybridism, exercises, help, print. The exercises are constructed in such a way that the student has to make use of the computer in order to answer multiple choice questions or to put together pieces of puzzles showing the models presented. All the basic pictures can be printed out in a form suitable for transparencies. 1 Υποψ. ιδάκτωρ, 2 Λέκτωρ, Εργαστήριο Γενικής Χηµείας, 3 Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής Χηµείας, 4 Επίκ. Καθηγητής, Υπολογιστικό Κέντρο Χηµ. Μηχανικών,

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σηµασία της χρήσης του Η/Υ Ο Η/Υ είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγµατα της υψηλής τεχνολογίας και συνεπώς έχει τη δική του αξία και σπουδαιότητα στην αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας. Τα παιδιά γεννιούνται σε έναν κόσµο όπου κυριαρχούν οι υπολογιστές. Εποµένως, το σχολείο θα πρέπει να καταστεί ικανό να ικανοποιήσει τις νέες µαθησιακές ανάγκες, που δηµιουργούνται καθηµερινά στον τοµέα της πληροφορικής. Ο Papert στο βιβλίο του «Mindstorm» αναφέρει: «Σε πολλά σχολεία σήµερα η φράση διδασκαλία µε υπολογιστές σηµαίνει το να κάνουµε τον υπολογιστή να διδάξει το παιδί. Στην πραγµατικότητα το παιδί καθοδηγεί τον υπολογιστή και έτσι αποκτά την αίσθηση της κυριαρχίας πάνω σε αυτό το τεχνολογικό επίτευγµα». Η ανάπτυξη προγραµµάτων για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού µε τη βοήθεια των πολυµέσων, παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης του µαθήµατος πιο παραστατικά και πιο κατανοητά σε σύγκριση µε το παρελθόν, έχει δώσει τη δυνατότητα να παρέχεται πιο παραστατικά και πιο κατανοητά το µάθηµα σε σύγκριση µε το παρελθόν, όπου ο µαθητής είχε σαν µοναδικό εργαλείο µάθησης το βιβλίο και την παροχή πληροφοριών από το δάσκαλό του. Σήµερα, σχεδόν για κάθε µάθηµα όλων των τάξεων υπάρχει και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισµικό, που βοηθάει στην εµπέδωση και κατανόηση του µαθήµατος. Σύµφωνα µε τον Dodtidge: «ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα του υπολογιστή βρίσκεται στην ικανότητά του να παρέχει συνολική αντίληψη για το θέµα και εφόσον έχει προγραµµατιστεί σωστά, θα µπορούσαµε να είµαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν χάσµατα στη µαθησιακή εµπειρία του παιδιού». Τα εκπαιδευτικά λογισµικά περιέχουν εικόνες, τρισδιάστατα γραφικά, animations, βίντεο και ήχους και µε αυτό τον τρόπο προσελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του µαθητή. Έρευνες έχουν αποδείξει, ότι ο άνθρωπος συγκρατεί µόνο το 10% των όσων διαβάζει, το 20% των όσων ακούει και το 30% των όσων βλέπει. Ωστόσο, συγκρατεί το 50% των όσων ακούει και βλέπει ταυτόχρονα και το 70% των όσων ακούει, βλέπει, και συγχρόνως προβληµατίζεται πάνω σε αυτά µε συζήτηση. [1] 5. Σκοπός της εργασίας Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι, να συνδυαστεί η συµβατική (παραδοσιακή) διδασκαλία των ενοτήτων «ατοµικά τροχιακά», «θεωρία δεσµού σθένους» και «υβριδισµός» 5 Οι αριθµοί στις αγκύλες αναφέρονται στη βιβλιογραφία που βρίσκεται στο τέλος της εργασίας

4 µε κατάλληλη ηλεκτρονική παρουσίασή τους µέσω µιας διαδραστικής πολυµεσικής εφαρµογής, συµβατής µε το επίσηµο πρόγραµµα του σχολείου. Επιµέρους στόχοι Να µπορεί ο µαθητής: Να γνωρίσει την ιστορική εξέλιξη της ανάπτυξης των τροχιακών. Να δει τις γραφικές παραστάσεις, από τις οποίες προκύπτουν τα σχήµατα των ατοµικών τροχιακών. Να διατυπώσει τον ορισµό του ηλεκτρονικού νέφους. Να συγκρίνει το µέγεθος των τροχιακών. Να συνδυάσει το µέγεθος και το σχήµα τους µε τους κβαντικούς αριθµούς n και l. Να συσχετίσει το µέγεθος των τροχιακών µε την ενέργειά τους. Να συσχετίσει τις τιµές του κβαντικού αριθµού m l µε τον προσανατολισµό των τροχιακών. Να κατανείµει τα ηλεκτρόνια στις υποστιβάδες, µε βάση τις τρεις αρχές δόµησης των ηλεκτρονίων. Να επεµβαίνει στα τρισδιάστατα σχήµατα των ατοµικών τροχιακών, κάνοντας µεγέθυνση, σµίκρυνση και περιστροφή. Να παρατηρήσει πώς η επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών οδηγεί στη δηµιουργία οµοιοπολικών δεσµών. Να κατανοήσει τις βασικές αρχές της θεωρίας δεσµού σθένους. Να παρακολουθήσει το σχηµατισµό των υβριδικών τροχιακών. Να παρακολουθήσει τη δηµιουργία οµοιοπολικών δεσµών µε τη βοήθεια των υβριδικών τροχιακών. Να αναπαραστήσει διάφορες ενώσεις µε τη βοήθεια υβριδικών τροχιακών. Να εκτυπώσει τα βασικά σχήµατα που υπάρχουν µέσα στην πολυµεσική εφαρµογή. Να βρίσκει περισσότερες πληροφορίες για τα θέµατα που παρουσιάζονται στο λογισµικό, µέσα από προτεινόµενες διευθύνσεις του διαδικτύου. Να εξοικειωθεί µε τη γενικότερη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πηγές των κείµενων Η συγγραφή των κειµένων του λογισµικού, στηρίχτηκε στο βιβλίο Χηµείας Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου [2], η ύλη του οποίου βασίζεται στο ισχύον

5 αναλυτικό πρόγραµµα. Τα κείµενα εµπλουτίστηκαν µε στοιχεία από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία [3-8]. Πλοήγηση Η πλοήγηση γίνεται µε µενού που βρίσκεται στο πάνω µέρος των σκηνών του λογισµικού και περιλαµβάνει: Αρχείο, Τροχιακά, Θεωρία δεσµού σθένους, Εκτύπωση, Βοήθεια. Στο σχήµα 1, παρουσιάζεται το οργανόγραµµα του λογισµικού, που δείχνει τις υπο-ενότητες του µενού. Σχήµα 1: Οργανόγραµµα του λογισµικού Στο κάτω µέρος της σκηνής, υπάρχουν κουµπιά που βοηθούν τη µετάβαση στην προηγούµενη και την επόµενη σκηνή, έτσι ώστε η παρουσία και των τριών θεµάτων του λογισµικού (ατοµικά τροχιακά, θεωρία δεσµού σθένους, υβριδισµός) να γίνεται γραµµικά και

6 διαδοχικά (Σχήµα 2). Επίσης, όπου απαιτείται, εµφανίζονται βοηθητικά κουµπιά για την καλύτερη χρήση των τρισδιάστατων σχηµάτων (Σχήµα 3). Σχήµα 2: Κουµπιά µετάβασης Σχήµα 3: Κουµπιά χρήσης τρισδιάστατων σχηµάτων Τεχνικά χαρακτηριστικά Για τη δηµιουργία αυτής της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν τα εξής προγράµµατα: α) Πρόγραµµα 3D animation για τη δηµιουργία των περισσότερων σχηµάτων και animations του λογισµικού. β) Πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας. γ) Πρόγραµµα δηµιουργίας gif animation. γ) Πρόγραµµα επεξεργασίας µακέτας για τη δηµιουργία των απαραίτητων γραµµικών του λογισµικού.

7 δ) Πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου. ε) Πρόγραµµα επεξεργασίας ήχου. στ) Συγγραφικό εργαλείο µέσω του οποίου δηµιουργήθηκε η πολυµεσική εφαρµογή. ζ) Πρόγραµµα εγκατάστασης για εύκολη εγκατάσταση του λογισµικού στον υπολογιστή του χρήστη. Χρήση των τρισδιάστατων µοντέλων Τα περισσότερα τρισδιάστατα σχήµατα και animations έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής, µεγέθυνσης, σµίκρυνσης και επαναφοράς από το χρήστη (µαθητή ή εκπαιδευτικό), για να µπορεί να τα εξετάζει και να τα παρατηρεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες και στο µέγεθος που ο ίδιος επιθυµεί (Σχήµα 4). Στη διάρκεια όλων αυτών των παρεµβάσεων τα σχήµατα δεν υφίστανται αλλοίωση. Σχήµα 4: υνατότητα ελεύθερης περιστροφής, µεγέθυνσης, σµίκρυνσης και επαναφοράς

8 Ασκήσεις ίνεται άσκηση στον τρισδιάστατο χώρο, στην οποία ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει στη σωστή θέση κάποια επιµέρους σχήµατα για να δηµιουργήσει ένα υβριδικό τροχιακό (άσκηση συναρµολόγησης). Στη συνέχεια, µπορεί να το περιστρέψει για να διαπιστώσει αν έγινε σωστά η τοποθέτηση των επιµέρους σχηµάτων στον τρισδιάστατο χώρο (Σχήµα 5). Σχήµα 5: Συναρµολόγηση υβριδικού τροχιακού Επίσης, υπάρχει άσκηση στο δισδιάστατο χώρο που περιλαµβάνει µετακίνηση, περιστροφή, µεγέθυνση και σµίκρυνση των επιµέρους σχηµάτων, µε τη βοήθεια των οποίων ο χρήστης να δηµιουργήσει το ζητούµενο σχήµα που περιγράφει το σχηµατισµό µιας ένωσης σύµφωνα µε τη θεωρία δεσµού σθένους (Σχήµα 6). Σχήµα 6: Συναρµολόγηση ατοµικών και υβριδικών τροχιακών για το σχηµατισµό των δεσµών που αναπτύσσονται στο µόριο του αιθενίου σύµφωνα µε τη θεωρία δεσµού σθένους

9 Χρήσιµες συνδέσεις Είναι εφικτές διάφορες συνδέσεις µε δικτυακούς τόπους, οι οποίοι είναι σχετικοί µε τις θεµατικές ενότητες του λογισµικού και περιέχουν άφθονο οπτικό υλικό για την περαιτέρω εµπέδωση της διδακτέας ύλης. Εγκατάσταση. Η εκτέλεσης της εφαρµογής γίνεται είτε από το cd, είτε από το σκληρό δίσκο (Σχήµα 7). Σχήµα 7: Οθόνη για την επιλογή εκτέλεσης της εφαρµογής Επίσης, η εγκατάσταση είναι καθοδηγούµενη (Σχήµα 8). Σχήµα 8: Οδηγός εγκατάστασης

10 Για υπολογιστές µε µικρή δύναµη, είναι προτιµότερο να εγκαθίσταται το πρόγραµµα στο σκληρό δίσκο. Για πιο εξελιγµένους υπολογιστές, η εφαρµογή µπορεί να εκτελεστεί και από το cd. Για µεγαλύτερη ευκολία, κατά την εγκατάσταση της εφαρµογής δηµιουργείται στην επιφάνεια εργασίας η συντόµευση chem.exe. Η εφαρµογή ανοίγει επίσης και από το startup menu, όπου υπάρχει και η δυνατότητα απεγκατάστασης του λογισµικού. Βιβλιογραφία 1. Αρβανιτάκης Ν., «Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», Εκδόσεις Κορφή, Λιοδάκης Σ., Γάκης., Θεοδωρόπουλος., Θεοδωρόπουλος Π., «Χηµεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης», ΟΕ Β, Αθήνα Κατάκης., Πνευµατικάκης Γ., «Πανεπιστηµιακή Ανόργανος Χηµεία - Τόµος Α», Petrucci R.H., Harwood W.S., Herring F.G., «General Chemistry», Prentice Hall, Λοϊζος Ζ., «Γενική Χηµεία - τεύχος 1 ο», Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα Τοσσίδης Ι.Α., «Γενική και Ανόργανη Χηµεία - Τόµος Α», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσ/κη, Morrison R. & Boyd R., «Οργανική Χηµεία - Τόµος Α», Γραφείο Εκτυπώσεων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Peter K., Vollhadt C., Schore N.E., «Organic Chemistry 3.0», W.H. Freeman and Company, 1999.

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Λογισµικό Εκµάθησης του OpenOffice Calc Τίτλος ιατριβής Learning Software of OpenOffice Calc

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εκμάθηση μαθηματικών σε παιδιά Α δημοτικού μέσω κινητού τηλεφώνου»

«Εκμάθηση μαθηματικών σε παιδιά Α δημοτικού μέσω κινητού τηλεφώνου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκμάθηση μαθηματικών σε παιδιά Α δημοτικού μέσω κινητού τηλεφώνου» ΣΑΜΙΩΤΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΑΕΜ: 2203 Επιβλέπων Δρ. Μωυσιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά Δημητρίου Δημήτρης Δάσκαλος, MA IT in Education engino.education@gmail.com Σίσαμος Κώστας Μηχ. Μηχανικός, MSc Δάσκαλος c.sisamos@engino.com

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

4 2 4.2.3 30/8/2006 04 6.6

4 2 4.2.3 30/8/2006 04 6.6 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου Ημερίδα Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων

Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής σε περιβάλλον Πολυμέσων Χ. Αγγελοπούλου, Μ. Σιλαϊδή, Σ. Μπουζούκη, Α. Δούκας, Σ. Κωτσόπουλος Περίληψη Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα