ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός Δεδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές 1

2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών H Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) ή επεξεργαστής περιέχει: την αριθµητική και λογική µονάδα (ALU) τη µονάδα ελέγχου τους καταχωρητές (γενικής και ειδικής χρήσης) την «κρυφή» ή λανθάνουσα µνήµη. O δίαυλος (bus), συνδέει την CPU µε την κύρια µνήµη. Η Μητρική κάρτα (motherboard) εµπερικλείει όλα τα παραπάνω, και πολλά άλλα. 2

3 Η έννοια του αποθηκευµένου προγράµµατος Ένα πρόγραµµα είναι απλώς ένας ιδιαίτερος τύπος δεδοµένων. Ένα πρόγραµµα µπορεί να αποθηκευτεί στην κύρια µνήµη Μία µηχανή γενικής χρήσεως µπορεί να τρέξει πολλά διαφορετικά προγράµµατα. 3

4 Η CPU και η κύρια µνήµη συνδέονται µέσω ενός διαύλου ALU Αποθηκεύουµε προγράµµατα και δεδοµένα 4

5 Γλώσσα µηχανής: ορισµοί Γλώσσα µηχανής είναι το σύνολο όλων των εντολών µαζί µε το σύστηµα κωδικοποίησης που αναγνωρίζονται από µία υπολογιστική µηχανή. Εντολή µηχανής είναι µία εντολή κωδικοποιηµένη ως σχήµα bit που αναγνωρίζεται απευθείας από τη CPU. 5

6 Φιλοσοφίες σχεδιασµού της CPU Υπολογιστής περιορισµένου συνόλου εντολών (RISC): Εκτέλεση ελάχιστου συνόλου από εντολές µηχανής, γρήγορη και αποδοτική µηχανή. Παραδείγµατα: PowerPC, IBM και Motorola. Υπολογιστής σύνθετου συνόλου εντολών (CISC): Μεγάλο πλήθος σύνθετων εντολών κάνει πιο εύκολο τον προγραµµατισµό. Παραδείγµατα: Pentium της Intel. 6

7 Οµάδες εντολών µηχανής Οµάδα µεταφοράς δεδοµένων: αντιγράφει δεδοµένα µεταξύ CPU και κύριας µνήµης. Αριθµητική και λογική οµάδα: χρησιµοποιεί υπάρχουσες τιµές δεδοµένων για να υπολογίσει µία νέα τιµή δεδοµένων. Οµάδα ελέγχου: κατευθύνει την εκτέλεση του προγράµµατος. 7

8 Πρόσθεση τιµών που είναι αποθηκευµένες στη µνήµη Υλοποιεί την εντολή υψηλού επιπέδου x=y+z Βήµα 1. Πάρε από τη µνήµη µία από τις τιµές που πρόκειται να προστεθούν και τοποθέτησέ τη σε έναν καταχωρητή. Βήµα 2. Πάρε από τη µνήµη την άλλη τιµή και τοποθέτησέ τη σε έναν άλλον καταχωρητή. Βήµα 3. Ενεργοποίησε το κύκλωµα της πρόσθεσης µε τους καταχωρητές που χρησιµοποιήθηκαν στα Βήµατα 1 και 2 ως εισόδους και ένα διαφορετικό καταχωρητή για την αποθήκευση του αποτελέσµατος. Βήµα 4. Αποθήκευσε το αποτέλεσµα στη µνήµη. Βήµα 5. Τέλος. 8

9 Διαίρεση τιµών αποθηκευµένων στη µνήµη Βήµα 1. ΦΟΡΤΩΣΕ (LOAD) σε έναν καταχωρητή µία τιµή από τη µνήµη. Βήµα 2. ΦΟΡΤΩΣΕ (LOAD) σε ένα διαφορετικό καταχωρητή µία από άλλη τιµή από τη µνήµη. Βήµα 3. Αν η δεύτερη τιµή είναι µηδέν, ΠΗΓΑΙΝΕ (JUMP) στο Βήµα 6. Βήµα 4. Διαίρεσε το περιεχόµενο του πρώτου καταχωρητή µε το δεύτερο καταχωρητή και τοποθέτησε το αποτέλεσµα σε έναν τρίτο καταχωρητή. Βήµα 5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ (STORE) τα περιεχόµενα του τρίτου καταχωρητή στη µνήµη. Βήµα 6. ΤΕΛΟΣ (STOP). 9

10 H αρχιτεκτονική της µηχανής που περιγράφεται στο Παράρτηµα Γ ALU 10

11 Τα µέρη µίας εντολής µηχανής Πεδίο του κωδικού λειτουργίας όπου το σχήµα bit προσδιορίζει ποια από τις στοιχειώδεις λειτουργίες ζητάει η εντολή. Μία λειτουργία ανά εντολή. Πεδίο των τελεστέων όπου το σχήµα bit παρέχει πιο λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία. Το πλήθος των τελεστέων διαφέρει ανάλογα µε το κωδικό λειτουργίας. 11

12 Αρχιτεκτονική της µηχανής µας Μνήµη load Microprogram CPU Program counter Instruction register π store Register 0 Register δ Micromemory 1 B 1 B Εντολές = 2Β, άρα αρχίζουν σε ζυγές θέσεις µνήµης δεδοµένα = 1Β, οπουδήποτε στη µνήµη 12

13 R,S,T: registers XY: memory address d: direct i: immediate Η γλώσσα µηχανής (παράρτηµα Γ) LOADd R XY R (XY) περιεχόµενο θέσης LOADi R XY R XY µε διεύθυνση ΧΥ STORE R XY R (XY) ο αριθµός ΧΥ MOVE 0 R S R S ADDI R S T S+T R (2-s complement) ADDF R S T S+T R (κινητή υποδιαστολή) OR R S T S OR T R AND R S T S AND T R, ανάλογα για XOR... ROT R 0 X Rotate R X φορές προς τα δεξιά JUMP R XY Πηδάει στην ΧΥ εάν R=R 0 JUMPSUB XY Πηδάει για να εκτελέσει την υπορουτίνα που αρχίζει στο ΧΥ RETURN XY Γυρίζει από κλήση υπορ. ΧΥ HALT 13

14 H σύνθεση µίας εντολής για τη µηχανή του Παραρτήµατος Γ. STORE Διεύθυνση µνήµης Διεύθυνση καταχωρητή 14

15 Αποκωδικοποίηση της εντολής 35Α7 15

16 Μια κωδικοποιηµένη έκδοση των εντολών του Σχήµατος 2.2 Κωδικοποιηµένες Εντολές Ερµηνεία Βήµα 1. Πάρε από τη µνήµη µία από τις τιµές που πρόκειται να προστεθούν και τοποθέτησέ τη σε έναν καταχωρητή. Βήµα 2. Πάρε από τη µνήµη την άλλη τιµή και τοποθέτησέ τη σε έναν άλλον καταχωρητή. Βήµα 3. Ενεργοποίησε το κύκλωµα της πρόσθεσης µε τους καταχωρητές που χρησιµοποιήθηκαν στα Βήµατα 1 και 2 ως εισόδους και ένα διαφορετικό καταχωρητή για την αποθήκευση του αποτελέσµατος. Βήµα 4. Αποθήκευσε το αποτέλεσµα στη µνήµη. Βήµα 5. Τέλος 156C 166D Φόρτωσε στον καταχωρητη 5 το σχήµα bit που βρίσκεται στο κελί µνήµης µε διεύθυνση 6C Φόρτωσε στον καταχωρητη 6 το σχήµα bit που βρίσκεται στο κελί µνήµης µε διεύθυνση 6D 5056 Πρόσθεσε τα περιεχόµενα των καταχωρητών 5 και 6 µε δεδοµένο ότι βρίσκονται σε µορφή συµπληρώµατος ως προς δύο, και αποθήκευσε το αποτέλεσµα στον καταχωρητή 0 306E C000 Αποθήκευσε τα περιεχόµενα του καταχωρητή 0 στο κελί µνήµης µε διεύθυνση 6Ε Τέλος 16

17 Εκτέλεση προγράµµατος Ελέγχεται από δύο καταχωρητές ειδικής χρήσης: Μετρητής προγράµµατος που διευθυνσιοδοτεί την επόµενη εντολή. Καταχωρητής εντολών ο οποίος δείχνει την τρέχουσα εντολή. Βήµατα που ελέγχονται από τη µονάδα ελέγχου: Προσκόµιση. Αποκωδικοποίηση. Εκτέλεση. 17

18 Ο κύκλος µηχανής 18

19 Αποκωδικοποίηση της εντολής Β258 JUMP 19

20 Το πρόγραµµα του Σχήµατος 2.7 αποθηκευµένο στην κύρια µνήµη και έτοιµο προς εκτέλεση 156C Φόρτωσε στον καταχωρητη 5 το σχήµα bit που βρίσκεται στο κελί µνήµης µε διεύθυνση 6C. 166D Φόρτωσε στον καταχωρητη 6 το σχήµα bit που βρίσκεται στο κελί µνήµης µε διεύθυνση 6D Πρόσθεσε τα περιεχόµενα των καταχωρητών 5 και 6 µε δεδοµένο ότι βρίσκονται σε µορφή συµπληρώµατος ως προς δύο, και αποθήκευσε το αποτέλεσµα στον καταχωρητή E Αποθήκευσε τα περιεχόµενα του καταχωρητή 0 στο κελί µνήµης µε διεύθυνση 6Ε. C000 Τέλος. 20

21 Εκτέλεση του βήµατος προσκόµισης του κύκλου µηχανής 21

22 Εκτέλεση του βήµατος προσκόµισης του κύκλου µηχανής 22

23 Αριθµητικές και λογικές πράξεις Λογικές πράξεις : AND, OR, XOR. Πράξεις περιστροφής και ολίσθησης: κυκλική ολίσθηση, λογική ολίσθηση και αριθµητική ολίσθηση. Αριθµητικές πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός και διαίρεση. Συνήθως διαχωρίζουν τις εντολές για διαφορετικού τύπου δεδοµένα. 23

24 Περιστροφή του σχήµατος bit Α3 ένα bit προς τα δεξιά 24

25 Μεταβίβαση ελέγχου Η ενότητα αυτή δεν είναι στο βιβλίο Εξηγούµε πώς η CPU σταµατάει την εκτέλεση ενός υποπρογράµµατος (=διαδικασία, procedure, subprogram), συνεχίζει εκτελώντας ένα άλλο υποπρόγραµµα, και µετά επιστρέφει στην εκτέλεση αυτού που το κάλεσε Βασικό για να καταλάβουµε βασικές έννοιες του προγραµµατισµού Activation record (εγγραφή ενεργοποίησης): περιέχει όλη την πληροφορία για να υλοποιηθεί η κλήση ένος υποπρογράµµατος 25

26 Μεταβίβαση ελέγχου: διαδικασία(1) υποπρόγραµµα = διαδικασία = procedure = subprogram main(){ } int x,y,z; z=min(x,y); min(a, b) int a, b ; { int t ; if a<b then t=a else t=b ; return t ; } return value b a return address min main πληροφ. ελέγχου κώδικας µεταβλητές πληροφ. ελέγχου κώδικας µεταβλητές activation record 26

27 Πως σκεφτόµαστε την οργάνωση της µνήµης (προς το παρόν) Η µνήµη είναι µια σειρά από κελλιά (µικρότερη προσπελάσιµη µονάδα) Εαν το µέγεθος των διευθύνσεων στη γλώσσα µηχανής είναι n bits, τότε το µέγεθος της µνήµης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 2 n Ο µεταφραστής αφού διαβάσει το πρόγραµµα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου το µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής και γεµίζει ένα πίνακα Από τις δηλώσεις γνωρίζει το χώρο που χρειάζονται οι µεταβλητές. Από την µετάφραση των εντολών τον χώρο για τις εντολές σε γλώσσα µηχανής Δηµιουργεί ένα πίνακα που κάθε στοιχείο του = λέξη µνήµης, και τον γεµίζει µε τις εγγραφές ενεργοποίησης (activation records) των υποπρογραµµάτων και του κυρίως προγράµµατος. Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί µε την εικόνα της µνήµης που θα είχαµε όταν τρέξει το πρόγραµµα και το έχουµε τοποθετήσει να αρχίζει από την θέση 0 στην φυσική µνήµη Κάθε «όνοµα» (µεταβλητή, υποπρόγραµµα, πίνακας,...) έχει 2 ιδιότητες: τιµή (τι θα περιέχει) και διεύθυνση (πού στην µνήµη βρίσκεται) Για υποπρογράµµατα, η διεύθυνση τους είναι το συµφωνηµένο σηµείο στο activation record του Για µεταβλητές είναι η θέση που βρίσκονται, για πίνακες είναι που αρχίζουν 27

28 Activation record της exp(x) Παράδειγµα (2 λέξεις/εντολή) return value LOAD R0 0" LOAD R1 1" LOAD R2 98 LOAD R3 1" JUMP R2 116 SUBTR R2 R1 R2 ROTL R3 1 X return address JUMP R0 108 STORE R3 122 STORE R3 97 RETURN 99 Y Διεύθυνση της exp = 99 R0 R1 y Υπολογισµός του x = 2 = ο βήµα 2ο βήµα 1 R2 exp(x) int x; X {int y; R3 y:=1; Y while x!= 0 do { x:=x-1; y:= 2y}; return y} Μετάφραση του return y (ξέρουµε πως το η τιµή του y είναι ήδη στον R3) 28

29 JUMPSUB διεύθ. 308 επιστροφής XXXX 947 XXXX 948 XXXX 959 RETURN 945 Μεταβίβαση ελέγχου: διαδικασίες(2) (υποθέτουµε 1 λέξη µνήµης / εντολή) Α var x Πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής: όταν τρέχει χρησιµοποιεί Στατική πληροφορία που υπάρχει από την αρχή : (άρα την ξέρει ο compiler όταν µεταφράζει το πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής, πχ το 945 στο jumpsub αφού ξέρει πως καλείται το συγκεκριµένο υποπρόγραµµα) Δυναµική πληροφορία που µπαίνει κατά την διάρκεια του τρεξίµατος του προγράµµατος (την τοποθετεί το πρόγραµµα at run time) δυναµική πληροφορία στατική πληροφορία Εγγραφή δραστηριότητας της διαδικασίας A αρχίζει στην διεύθυνση 945 (απλοποιηµένη περίπτωση χωρίς παραµέτρους και return value) 29

30 Διαδικασίες(3) JUMPSUB JUMPSUB χώρος για δυναµική χρήση XXXX 947 XXXX 948 XXXX RETURN

31 Πέρασµα παραµέτρων σε διαδικασίες main program x := 5; y := 6; f;... r := 12; d := 3; f;... procedure f; {t1:= a+b; t2:= 2*t1; } main program x := 5; y := 6; z := f(x,y);... r := 12; d := 3; z := f(r,d);... procedure f(a,b); {t1:= a+b; t2:= 2*t1; return t2 } πραγµατικές παράµετροι τυπικές παράµετροι τιµή που επιστρέφεται 31

32 module 2 module 1 βασικό πρόγραµµα Πέρασµα παραµέτρων (2) µνήµη κώδικας µεταβλητές κώδικας µεταβλητές κώδικας µεταβλητές 945 activation record ενός module return value b a return address κώδικας της f µεταβλητές main program x := 5; y := 6; z := f(x,y);... r := 12; d := 3; z := f(r,d);... procedure f(a,b); {t1:= a+b; t2:= 2*t1; return t2 } κώδικας µηχανής x <- 5 y <- 6 x -> y -> jumpsub 945 z < r <- 12 d <- 3 r -> d -> jumpsub 945 z < t1 <- (945-1)+(945-2) t2 <- t1 * 2 t2 -> return

33 Λεπτοµέρειες Τι εννοούµε µε την µνηµονική περιγραφή Μνηµονικός κώδικας... x -> y -> jumpsub 945 z < Πραγµατικός κώδικας loadd R1 100 store R1 944 loadd R1 101 store R1 943 jumpsub 945 loadd R1 945 store R1 102 Έστω πως η διευθύνσεις των x,y,z είναι 100, 101,102 Ο µεταφραστής βλέπει το f(x,y) και γνωρίζει πως το f αρχίζει στη διεύθυνση 945. Άρα πριν εκτελέσει το jumpsub πρέπει Να βάλει στη θέση 944 = την τιµή του x και στην 943 = το y (είναι οι θέσεις για τις παραµέτρους a,b). Να περάσει τον έλεγχο στο f καλώντας jumpsub 945 Όταν ξανααρχίσει να τρέχει, ξέρει πως το return value του f είναι έτοιµο και περιµένει στην θέση 945. Το αντιγράφει από εκεί στην θέση του z 33

34 Η πραγµατικότητα: λίγο ποιο πολύπλοκο Δεν χρειάζεται να περιλαµβάνεται στο activation record ο κώδικας του υποπρογράµµατος Υποστήριξη αναδροµής: δυναµική δηµιουργία activation records σε στοίβα, περιέχουν τις πληρ. ελέγχου και τις τοπικές µεταβλητές TSP Memory addresses RSP κώδικας main κώδικας proc1 Τοπικές µεταβλητές πληροφ. ελέγχου pro1 0 1 πληροφ. ελέγχου x y load R1 0 -> load R1 TSP+0 TSP RSP TSP RSP Τοπικές µεταβλητές πληροφ. ελέγχου Τοπικές µεταβλητές πληροφ. ελέγχου proc1 main 34

35 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές Ελεγκτής: Μια ενδιάµεση συσκευή που χειρίζεται την επικοινωνία µεταξύ του υπολογιστή και µιας άλλης συσκευής Εξειδικευµένοι ελεγκτές για κάθε τύπο συσκευής Ελεγκτές γενικής χρήσης (USB και FireWire) Θύρα: Το σηµείο στο οποίο συνδέεται µια συσκευή µε έναν υπολογιστή Αντιστοιχισµένη στη µνήµη Ε/Ε: Η ΚΜΕ επικοινωνεί µε τις περιφερειακές συσκευές σαν να ήταν κελιά µνήµης 35

36 Ελεγκτές συνδεδεµένοι στο δίαυλο µιας µηχανής 36

37 Μια σχηµατική αναπαράσταση της αντιστοιχισµένης στη µνήµη Ε/Ε 37

38 Επικοινωνία µε Άλλες Συσκευές (συνέχεια) Άµεση προσπέλαση µνήµης (DMA): Προσπέλαση της κύριας µνήµης από έναν ελεγκτή µέσω του διαύλου Συµφόρηση Von Neumann: Η ανεπαρκής ταχύτητα διαύλου παρακωλύει την απόδοση Χειραψία: Η διαδικασία συντονισµού της µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ των διαφόρων στοιχείων 38

39 Επικοινωνία µε Άλλες Συσκευές (συνέχεια) Παράλληλη επικοινωνία: Πολλές διαδροµές επικοινωνίας µεταφέρουν µπιτ ταυτόχρονα. Σειριακή επικοινωνία: Τα µπιτ µεταφέρονται το ένα µετά το άλλο µέσω µιας µοναδικής διαδροµής επικοινωνίας. 39

40 Ρυθµοί Επικοινωνίας Μονάδες µέτρησης Bps: Μπιτ ανά δευτερόλεπτο Kbps: Kilo-bps (1,000 bps) Mbps: Mega-bps (1,000,000 bps) Gbps: Giga-bps (1,000,000,000 bps) Εύρος ζώνης: Μέγιστη διαθέσιµη ταχύτητα 40

41 Άλλες αρχιτεκτονικές Τεχνολογίες για αύξηση της διεκπεραιωτικής ικανότητας: βασίζονται στον παραλληλισµό Διαφορετικοί βαθµοί παραλληλισµού σε επίπεδο τµηµάτων εντολής: διοχέτευση (pipelining)= αλληλοεπικάλυψη βηµάτων του κύκλου µηχανής παράλληλη εκτέλεση ολόκληρων εντολών (superscalar) στο ίδιο πρόγραµµα (εκτελεί και την επόµενη(ες) εντολή εάν είναι ανεξάρτητη από την προηγούµενη) παράλληλη εκτέλεση ολόκληρων νηµάτων (threads) = τµηµάτων ενός προγράµµατος που µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα (είναι ανεξάρτητα) 41

42 Διοχέτευση Διοχέτευση (pipelining)= αλληλοεπικάλυψη βηµάτων του κύκλου µηχανής Βασική διοχέτευση 5 βηµάτων σε µια µηχανή τύπου RISC IF = Instruction Fetch, ID = Instruction Decode, EX = Execute, MEM = Memory access, WB = Register write back In the fourth clock cycle (the green column), the earliest instruction is in MEM stage, and the latest instruction has not yet entered the pipeline. 42

43 Instruction-level parallelism (superscalar) Parallelism at the machine-instruction level The processor can re-order, pipeline instructions, split them into microinstructions, do aggressive branch prediction, etc. Instruction-level parallelism enabled rapid increases in processor speeds over the last 15 years εκτελεί και τις 2 εντολές παράλληλα 1. e = a + b 2. f = c + d 3. g = e * f pipeline 43

44 Thread-level parallelism (TLP) This is parallelism on a coarser scale (χονδρύτερη κλίµακα) Server can serve each client in a separate thread (Web server, database server) A computer game can do AI, graphics, and physics in three separate threads Multi-core architectures are the next step in processor evolution: explicitly exploiting TLP 44

45 Παράλληλες αρχιτεκτονικές Παράλληλη επεξεργασία: ταυτόχρονη χρήση πολλών επεξεργαστών SISD: Καµία παράλληλη επεξεργασία MIMD: Διαφορετικά προγράµµατα, διαφορετικά δεδοµένα (multicore) SIMD: Ίδιο πρόγραµµα, διαφορετικά δεδοµένα (modern graphics cards) SI: single instruction MI: multiple instruction SD: single data MD: multiple data 45

46 Single-core computer Τα επόµενα slides απο 46

47 Multi-core architectures Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 Multi-core CPU chip 47

48 Why multi-core? Difficult to make single-core clock frequencies even higher Deeply pipelined circuits: heat problems speed of light problems difficult design and verification large design teams necessary server farms need expensive air-conditioning Many new applications are multithreaded General trend in computer architecture (shift towards more parallelism) 48

49 Multiprocessors Multiprocessor is any computer with several processors SIMD Single instruction, multiple data Modern graphics cards MIMD Multiple instructions, multiple data desktop: multicore, scientific computing: general multiprocessor systems Lemieux cluster, Pittsburgh supercomputing center 49

50 Multiprocessor memory types Shared memory: In this model, there is one (large) common shared memory for all processors Distributed memory: In this model, each processor has its own (small) local memory, and its content is not replicated anywhere else 50 50

51 Multi-core processors is a special kind of a multiprocessor All processors are on the same chip Multi-core processors are MIMD: Different cores execute different threads (Multiple Instructions), operating on different parts of memory (Multiple Data). Multi-core is a shared memory multiprocessor: All cores share the same memory 51 51

52 What applications benefit from multi-core? Database servers Web servers (Web commerce) Compilers Multimedia applications Scientific applications, CAD/ CAM In general, applications with Thread-level parallelism (as opposed to instructionlevel parallelism) Each can run on its own core 52 52

53 More examples Editing a photo while recording a TV show through a digital video recorder Downloading software while running an antivirus program Anything that can be threaded today will map efficiently to multi-core BUT: some applications difficult to parallelize 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΥ 312 -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2014 ΔΙΑΛΕΞΗ 01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδάσκουσα: ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛ Επίκουρη Καθηγήτρια, ΗΜΜΥ (mmichael@ucy.ac.cy) [Προσαρµογή από Computer Architecture,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) Γ. Χαµηλοθώρης Αθήνα, 2005 Βιβλιογραφία Ακολουθιακά και συνδυαστικά συστήµατα Bauer D., R. Bourgeois, M. Jakubowicz. Memotech

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικό Σύστηµα BGC-8088 ρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Επίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Σεπτέµβριος 2004 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΠΑ ΜΕ ΤΗ Χ ΡΗΣΗ ΑΚΤΙ- ΝΩΝ LASER

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΠΑ ΜΕ ΤΗ Χ ΡΗΣΗ ΑΚΤΙ- ΝΩΝ LASER Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΠΑ ΜΕ ΤΗ Χ ΡΗΣΗ ΑΚΤΙ- ΝΩΝ LASER DIGITAL HARP USING LASER STRINGS Υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΕΡΕΛΗ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003 Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Σχεδιασµού Βέλτιστων Επεξεργαστών Ειδικού Σκοπού ΠΕΝΕ -2003 Τίτλος: Συγγραφείς: Κωδικός: Π 5.1 Έκδοση: 1.0 Τύπος: Εµπιστευτικότητα: Νικόλαος Καββαδίας (Ερευνητής Α.Π.Θ.) Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες

Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Τμήμα Ηλεκτρονικής Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Πτυχιακή Εργασία Αδαμόπουλος Παναγιώτης:36676 Κιτσούλης Ευάγγελος:36971 Πάγκος Ανδρέας:37134 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Taspython Εκµαθηση Python Βηµα Βηµα Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Συγγραφέας : ηµήτρης Λεβεντεας Οµάδα : TasPython Ευχαριστίες Ο παρόν οδηγός ϕιλοδοξεί να συµπληρώσει µια προσπάθεια που άρχισε το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος - Κορνήλιος Κούρτης

Αντώνιος - Κορνήλιος Κούρτης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνικών Συμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα