Κύρια. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας. Αριθµητική/λογική µονάδα. Μονάδα ελέγχου. Καταχωρητές. Δίαυλος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύρια. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας. Αριθµητική/λογική µονάδα. Μονάδα ελέγχου. Καταχωρητές. Δίαυλος"

Transcript

1 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υπενθυµίζουµε ότι η κεντρική µονάδα επεξεργασίας (central processing unit ή CPU) είναι το κύκλωµα το οποίο εκτελεί λειτουργίες (όπως πρόσθεση και αφαίρεση) πάνω σε δεδοµένα και εµπεριέχει την αριθµητική/λογική µονάδα (arithmetic/logic unit), η οποία περιέχει το κύκλωµα που εκτελεί την διαχείριση δεδοµένων και την µονάδα έλεγχου (control unit), που περιέχει το κύκλωµα για τον συντονισµό των δραστηριοτήτων της µηχανής. Για την προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών, η κεντρική µονάδα επεξεργασίας περιέχει κελιά, ή καταχωρητές 1, παρόµοια µε τα κελιά κύριας µνήµης. Προκείµενου να εκτελεσθεί µια λειτουργία πάνω σε δεδοµένα αποθηκευµένα στην κύρια µνήµη, είναι καθήκον της µονάδας έλεγχου να µεταφέρει τα δεδοµένα από την µνήµη στους καταχωρητές γενικής χρήσης, να ενηµερώσει την αριθµητική/λογική µονάδα ποιοι καταχωρητές περιέχουν τα δεδοµένα, να ενεργοποιήσει το κατάλληλο κύκλωµα στην αριθµητική/λογική µονάδα και να την ενηµερώσει ποιος καταχωρητής πρέπει να δεχθεί το αποτέλεσµα. Για τον σκοπό της µεταφοράς ακολουθιών bit η CPU της µηχανής και η κεντρική µνήµη συνδέονται µέσω ενός συνόλου καλωδίων που ονοµάζεται δίαυλος (bus) (Σχήµα 2.1). Μέσω του δίαυλου η CPU έχει τη δυνατότητα να εξάγει ή να διαβάζει δεδοµένα από την κύρια µνήµη παρέχοντας την διεύθυνση του σχετικού κελιού µνήµης µαζί µε την εντολή ανάγνωσης. Με παρόµοιο τρόπο η CPU έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει ή να γράψει δεδοµένα στην µνήµη παρέχοντας την διεύθυνση του κελιού προορισµού και τα δεδοµένα προς έγγραφη µαζί µε την εντολή εγγραφής. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας Κύρια µνήµη Αριθµητική/λογική µονάδα Μονάδα ελέγχου Δίαυλος Καταχωρητές Σχήµα 2.1 : Απλοποιηµένη αρχιτεκτονική ενός Υπολογιστικού Συστήµατος Βάσει αυτού του σχεδιασµού η διαδικασία πρόσθεσης δυο τιµών αποθηκευµένων στην κύρια µνήµη συνεπάγεται περισσότερα από την απλή εκτέλεση της λειτουργίας της πρόσθεσης. Η διαδικασία περιλαµβάνει τις συνδυασµένες προσπάθειες της µονάδας ελέγχου, η οποία συντονίζει την µεταφορά πληροφοριών µεταξύ της κύριας µνήµης και των καταχωρητών µέσα στην κεντρική µονάδα ελέγχου, και της αριθµητικής/λογικής µονάδας, η οποία εκτελεί την λειτουργία της πρόσθεσης όταν δεχθεί την εντολή από την µονάδα έλεγχου. 1 Θα συναντήσουµε µερικούς καταχωρητές ειδικής χρήσης στην ενότητα 2.3.

2 Η πλήρης διαδικασία της πρόσθεσης δυο τιµών αποθηκευµένων στην κύρια µνήµη µπορεί να διασπασθεί σε πέντε βήµατα: Βήµα 1: Ανάκληση µιας από τις τιµές που πρόκειται να προστεθούν και τοποθέτησή της σε έναν καταχωρητή. Βήµα 2: Ανάκληση της άλλης τιµή που πρόκειται να προστεθεί και τοποθέτησή της σε έναν άλλο καταχωρητή. Βήµα 3: Ενεργοποίηση του κυκλώµατος πρόσθεσης µε τους καταχωρητές των βηµάτων 1 και 2 σαν δεδοµένα και έναν άλλο καταχωρητή καθορισµένο για να δεχθεί το αποτέλεσµα. Βήµα 4: Αποθήκευση του αποτελέσµατος στην µνήµη. Βήµα 5: Τέλος. Εν συντοµία, τα δεδοµένα πρέπει να µεταφερθούν από την κύρια µνήµη στην CPU, οι τιµές πρέπει να προστεθούν στην CPU και το αποτέλεσµα να αποθηκευθεί σε ένα κελί µνήµης. Οι πρώτοι υπολογιστές δεν ήταν ιδιαίτερα ευέλικτοι - υπήρχε η τάση τα βήµατα που εκτελούσε κάθε συσκευή να ενσωµατώνονται στην µονάδα έλεγχου σαν κοµµάτι της µηχανής. Για να αποκτηθεί περισσότερη ευελιξία κάποιοι από τους πρώτους υπολογιστές ήταν έτσι σχεδιασµένοι, ώστε να είναι εύκολη η αλλαγή των καλωδίων στη µονάδα έλεγχου. Αυτή η ευελιξία έγινε εφικτή µε διατάξεις σαν αυτές των παλιών τηλεφωνικών πινάκων πάνω στις οποίες τα άκρα των καλωδίων συνδέονταν σε διαφορετικές υποδοχές. Επαναστατική πρόοδος (η οποία λανθασµένα αποδόθηκε 2 στον John von Neumann) σηµειώθηκε µε την διαπίστωση ότι ένα πρόγραµµα, ακριβώς όπως και τα δεδοµένα, µπορεί να κωδικοποιηθεί και να αποθηκευθεί στην κύρια µνήµη. Αν η µονάδα έλεγχου είναι σχεδιασµένη να εξάγει το πρόγραµµα από την µνήµη, να αποκωδικοποιεί τις εντολές και να τις εκτελεί, τότε το πρόγραµµα του υπολογιστή µπορεί να αλλάξει απλώς µε την αλλαγή των περιεχοµένων της µνήµης του υπολογιστή αντί µε την αλλαγή των καλωδίων της µονάδας έλεγχου. Η αρχή του αποθηκευµένου προγράµµατος (stored-program concept) έχει γίνει τόσο συνήθης και δεδοµένη προσέγγιση που χρησιµοποιείται σήµερα που στην πραγµατικότητα φαίνεται προφανής. Αυτό που την έκανε δύσκολη αρχικά ήταν το γεγονός ότι όλοι σκέφτονταν τα προγράµµατα και τα δεδοµένα σαν διαφορετικές 2 Ποιος επινόησε τι; Η αναγνώριση ενός µόνο ατόµου για µια εφεύρεση είναι πάντα αµφίβολη. Ο λαµπτήρας πυρακτώσεως αποδόθηκε στον Thomas Edison, πολλοί άλλοι ερευνητές όµως ανέπτυσσαν παρόµοιους λαµπτήρες και κατά µια έννοια ο Edison ήταν ο τυχερός που εξασφάλισε την πατέντα. Το αεροπλάνο αποδόθηκε στους αδελφούς Wright, οι οποίοι όµως ωφελήθηκαν από την έρευνα άλλων και σε κάποιο βαθµό παρακινήθηκαν από τον Leonardo da Vinci ο οποίος ασχολήθηκε µε την ιδέα των ιπτάµενων µηχανών τον 15 ο αιώνα. Ακόµα και τα σχέδια του Leonardo ήταν βασισµένα σε προηγούµενες ιδέες. Σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται πως η ιστορία απέδωσε λανθασµένα τιµές - ένα παράδειγµα είναι η αρχή του αποθηκευµένου προγράµµατος. Χωρίς αµφιβολία ο John von Neumann ήταν ένας λαµπρός επιστήµονας που του αξίζει αναγνώριση για τις αρκετές συνεισφορές του στην επιστήµη. Η συνεισφορά του όµως για την οποία η λαϊκή ιστορία επέλεξε να τον τιµήσει, η αρχή του αποθηκευµένου προγράµµατος, αναπτύχθηκε από ερευνητές καθοδηγούµενους από τον J.P.Eckert στο Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania. O John von Neumann ήταν απλώς ο πρώτος που δηµοσίευσε έρευνα που ανέφερε αυτήν την ιδέα και έτσι η παράδοση των υπολογιστών τον επέλεξε σαν τον επινοητή.

3 οντότητες: Τα δεδοµένα αποθηκεύονταν στην µνήµη ενώ το προγράµµατα ήταν µέρος της µονάδας έλεγχου. 2.2 Γλώσσα Μηχανής Για να εφαρµοστεί η αρχή αποθηκευµένου προγράµµατος, οι CPU σχεδιάζονται έτσι ώστε να αναγνωρίζουν εντολές (instructions) κωδικοποιηµένες σαν ακολουθίες bit. Η οµάδα εντολών καθώς και το σύστηµα κωδικοποίησης ονοµάζονται γλώσσα µηχανής. Μια εντολή εκφρασµένη σε αυτή τη γλώσσα ονοµάζεται εντολή επιπέδου µηχανής η πιο κοινά εντολή µηχανής. Το Ρεπερτόριο Εντολών Οι εντολές µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: (1) την οµάδα µεταφοράς δεδοµένων, (2) την αριθµητική/λογική οµάδα και (3) την οµάδα ελέγχου. Μεταφορά Δεδοµένων Η πρώτη οµάδα αποτελείται από εντολές που εκτελούν την µεταφορά δεδοµένων από µια θέση σε µια άλλη. Τα βήµατα 1, 2 και 4 στον αλγόριθµο πρόσθεσης δύο τιµών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Όπως και στην περίπτωση της κύριας µνήµης, είναι ασυνήθιστο τα δεδοµένα που µεταφέρονται από µια θέση στην µηχανή σε µια άλλη να σβήνονται από την αρχική τους θέση. Η διαδικασία που λαµβάνει χώρα κατά τη µεταφορά δεδοµένων µάλλον αντιγράφει παρά µετακινεί τα αρχεία. Με αυτήν την έννοια η ορολογία «µεταφορά» είναι στην πραγµατικότητα λαθεµένη, ενώ πιο περιγραφικός όρος είναι η «αντιγραφή». Μιας και βρισκόµαστε στο θέµα της ορολογίας θα έπρεπε να αναφέρουµε ότι ειδικοί όροι χρησιµοποιούνται όταν αναφερόµαστε στη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ της CPU και της κύριας µνήµης. Η απαίτηση να καταχωρηθούν σε ένα καταχωρητή γενικής χρήσης τα περιεχόµενα ενός κελιού µνήµης αναφέρεται κοινώς σαν εντολή φόρτωσης (LOAD). Αντιστρόφως, η απαίτηση να µεταφερθούν τα δεδοµένα ενός καταχωρητή σε ένα κελί µνήµης καλείται εντολή αποθήκευσης (STORE). Στον αλγόριθµο πρόσθεσης δύο τιµών τα βήµατα 1 και 2 είναι εντολές φόρτωσης ενώ το βήµα 4 αποθήκευσης. Μια σηµαντική οµάδα εντολών εντός της κατηγόριας µεταφοράς αποτελείται από τις εντολές για επικοινωνία µε συσκευές εκτός του περιβάλλοντος CPU- κύριας µνήµης (εκτυπωτές, πληκτρολόγια, οθόνες, disk drives, κλπ). Οι εντολές µεταχειρίζονται τις δραστηριότητες εισόδου/εξόδου (Ι/Ο) της µηχανής και για αυτό καλούνται εντολές (Ι/Ο) και θα τις θεωρήσουµε ως κοµµάτι της οµάδας µεταφοράς δεδοµένων. Αριθµητική/Λογική Η αριθµητική/λογική οµάδα αποτελείται από εντολές που δίνουν εντολή στην µονάδα ελέγχου να εκτελέσει µια δραστηριότητα µέσα στην αριθµητική/λογική µονάδα. Το βήµα 3 στον αλγόριθµο πρόσθεσης δύο τιµών ανήκει σε αυτήν την οµάδα. Όπως δηλώνει το όνοµα της, η αριθµητική/λογική οµάδα είναι ικανή να εκτελεί και άλλες λειτουργίες εκτός από τις βασικές αριθµητικές. Μερικές από αυτές είναι τα λογικά AND, OR και XOR, τα οποία παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 4. Αυτές οι λειτουργίες χρησιµοποιούνται συχνά για τον χειρισµό µεµονωµένων bit εντός ενός καταχωρητή γενικής χρήσης χωρίς να διαταράσσεται το υπόλοιπο του καταχωρητή. Μια άλλη οµάδα λειτουργιών, διαθέσιµες στις περισσότερες αριθµητικές/λογικές µονάδες επιτρέπει την µετακίνηση των περιεχοµένων του καταχωρητή προς τα δεξιά ή αριστερά. Αυτές οι λειτουργίες είναι γνωστές σαν ολίσθηση (SHIFT) ή περιστροφή (ROTATE), αναλόγως αν τα bit που "πέφτουν από την άκρη" του καταχωρητή απλώς απορρίπτονται (ολίσθηση) ή χρησιµοποιούνται για να γεµίσουν τις τρύπες στην άλλη άκρη του καταχωρητή (περιστροφή).

4 Έλεγχος Η οµάδα ελέγχου αποτελείται από τις εντολές που κατευθύνουν την εκτέλεση του προγράµµατος παρά τον χειρισµό των δεδοµένων. Το βήµα 5 στο αλγόριθµο πρόσθεσης δύο τιµών αποτελεί ένα εξαιρετικά στοιχειώδες παράδειγµα αυτής της κατηγορίας. Αυτή η οµάδα περιέχει πολλές από τις πιο ενδιαφέρουσες εντολές στο ρεπερτόριο µιας µηχανής, όπως την οικογένεια εντολών JUMP ή BRANCH που χρησιµοποιούνται για να κατευθύνουν την µονάδα ελέγχου να εκτελέσει µια εντολή διαφορετική από αυτήν που βρίσκεται αµέσως µετά στην λίστα. Υπάρχουν δυο ειδών εντολές JUMP: Το JUMP χωρίς όρους (unconditional) και το JUMP υπό όρους (conditional). Ένα παράδειγµα του πρώτου θα ήταν η εντολή "Πήδα στο βήµα 5" ενώ του δεύτερου θα ήταν "Αν η τιµή που θα λάβεις είναι 0, τότε πήδα στο βήµα 5". Η διάκριση έγκειται στο ότι το JUMP υπό όρους καταλήγει σε "αλλαγή θέσης" µόνο αν πληρείται µια συγκεκριµένη συνθήκη. Σαν παράδειγµα Βήµα 1: Φόρτωσε έναν καταχωρητή µε µια τιµή από την µνήµη Βήµα 2: Φόρτωσε έναν δεύτερο καταχωρητή µε άλλη τιµή από την µνήµη. Βήµα 3: Αν η δεύτερη τιµή είναι 0 πήδα στο Βήµα 6. Βήµα 4: Διαίρεσε το περιεχόµενο του πρώτου καταχωρητή µε αυτό του δεύτερου και βαλε το αποτέλεσµα σε έναν τρίτο καταχωρητή. Βήµα 5: Αποθήκευσε το περιεχόµενο του τρίτου καταχωρητή στην µνήµη. Βήµα 6: Τέλος. Η παραπάνω σειρά εντολών αναπαριστά έναν αλγόριθµο διαίρεσης δυο τιµών όπου το βήµα 3 αποτελεί ένα JUMP υπό όρους που προστατεύει έναντι της πιθανότητας διαίρεσης µε το 0. Μια Επεξηγηµατική Γλώσσα Μηχανής Ας σκεφτούµε πως κωδικοποιούνται οι εντολές µιας τυπικής µηχανής. Η µηχανή που θα χρησιµοποιήσουµε για την συζήτηση µας συνοψίζεται στο Σχήµα 2.4. Έχει 16 καταχωρητες γενικής χρήσης και 256 κελιά κύριας µνήµης, κάθε ένα µε χωρητικότητα 8 bit. Αριθµούµε τους καταχωρητές µε τιµές από 0 έως 15 και δίνουµε στα κελιά µνήµης διευθύνσεις µε τις τιµές από 0 έως 255. Για ευκολία εκφράζουµε τόσο τις τιµές των καταχωρητων όσο και τις διευθύνσεις στο δυαδικό σύστηµα (για συντοµία, χρησιµοποιούµε το δεκαεξαδικό σύστηµα). Έτσι οι καταχωρητές αριθµούνται από 0 έως F και τα κελιά έχουν διεύθυνση µνήµης από 00 έως FF. Αριθµητική/λογική µονάδα Κεντρική µονάδα επεξεργασίας Καταχωρητές 0 Μονάδα ελέγχου Κύρια µνήµη Διευθύνσεις 00 Κελιά 1 2 Μετρητής Προγράµµατος Δίαυλος Καταχωρητής οδηγίας 03 F FF Σχήµα 2.4 : Η αρχιτεκτονική µιας µηχανής-παράδειγµα Η κωδικοποιηµένη µορφή µιας εντολής µηχανής τυπικά αποτελείται από δυο µέρη:

5 το πεδίο κώδικα λειτουργίας (op-code field) όπου η ακολουθία bit που εµφανίζεται δηλώνει ποιες από τις στοιχειώδεις λειτουργίες, όπως STORE, SHIFT, XOR και JUMP, απαιτούνται από την εντολή, και το πεδίο τελεστή (operand field) όπου οι εκεί ακολουθίες bit παρέχουν πιο λεπτοµερείς πληροφορίες για την λειτουργία που καθορίζεται από τον κώδικα λειτουργίας. Για παράδειγµα στην λειτουργία STORE η πληροφορία στο πεδίο τελεστή δηλώνει ποιος καταχωρητής περιέχει τα δεδοµένα προς αποθήκευση και ποιο κελί µνήµης θα τα δεχθεί. Ολόκληρη η γλώσσα µηχανής της µηχανής-παράδειγµα αποτελείται από 15 µόνο βασικές εντολές. Κάθε µια από αυτές τις εντολές κωδικοποιείται χρησιµοποιώντας 16 bits συνολικά τα οποία αναπαριστώνται µε 4 δεκαεξαδικά ψηφία (Σχήµα 2.5). Ο κώδικας λειτουργίας για κάθε εντολή αποτελείται από τα τέσσερα πρώτα bits ή ισοδύναµα το πρώτο δεκαεξαδικό ψηφίο. Σηµειώνουµε ότι ο κώδικας λειτουργίας αναπαριστάται από τα δεκαεξαδικα ψηφία 1 έως F. Κώδικας λειτουργίας Τελεστής Α 7 Πραγµατικό bit pattern (16 bits) Δεκαεξαδική µορφή (4 ψηφια) Σχήµα 2.5: Η σύνθεση µιας εντολής για την µηχανή-παράδειγµα Κώδικας Τελεστές Εντολή Λειτουργία Λειτουργ. 2 RXY load R,XY register[r]:=xy 1 RXY load R,[XY] register[r]:=memory[xy] 3 RXY store R,[XY] memory[xy]:=register[r] D ORS load R,[S] register[r]:=memory[register[s]] E ORS store R,[s] memory[register[s]]:=register[r] 4 ORS move S,R register[s]:=register[r] 5 RST addi R,S,T register[r]=register[s]+register[t] integerc add 6 RST addf R,S,T register[r]:=register[s]=+register[t] floatihng-point add 7 RST or R,S,T register[r]:=register[s] OR register[t] bitwise OR 8 RST and R,S,T register[r]:=register[s]and register[t] bitwise AND 9 RST xor R,S,T register[r]:=register[s] XOR register[t] bitwise exclusive OR A ROX ror R,X register[r]:=register[r]ror X RΟtate Right register R for X times B RXY OXY jmpeq R=RO,XY PC:=XY, if R=RO PC:=XY

6 jmp XY F RXY jmple PC:=XY, if R RO R<=RO,XY C OOO halt halt program Πίνακας: Το ρεπερτόριο εντολών της µηχανής-παράδειγµα Συγκεκριµένα ο ανωτέρω πίνακας µας δείχνει ότι µια εντολή που ξεκινάει µε το δεκαεξαδικό ψηφίο 3 αναφέρεται σε εντολή STORE και µια εντολή που ξεκινάει µε το δεκαεξαδικο ψηφίο Α αναφέρεται σε εντολή ROTATE. Το πεδίο τελεστή στην µηχανή-παράδειγµα αποτελείται από τρία δεκαεξαδικα ψηφία (12 bits) και σε κάθε περίπτωση (εκτός από την εντολή HALT που δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία) διευκρινίζει την γενική εντολή που έχει δοθεί από τον κώδικα λειτουργίας. Για παράδειγµα (Σχήµα 2.6) αν το πρώτο δεκαεξαδικο ψηφίο της εντολής ήταν 3 (ο κώδικας λειτουργίας για την αποθήκευση των περιεχοµένων ενός καταχωρητή), το επόµενο δεκαεξαδικο ψηφίο της εντολής θα υποδείκνυε ποιος καταχωρητής θα αποθηκευθεί και τα δυο τελευταία ψηφία θα υποδείκνυαν πιο κελί µνήµης θα δεχθεί τα δεδοµένα. Έτσι η εντολή 35Α7 (δεκαεξαδική) µεταφράζεται στην δήλωση "αποθήκευσε την ακολουθία bit που βρίσκεται στον καταχωρητή 5 στο κελί µνήµης µε διεύθυνση Α7." Εντολή 3 5 A 7 Κώδικας λειτουργίας 3 σηµαίνει να αποθηκευθούν τα περιεχόµενα ενός καταχωρητή σε ενα κελί µνήµης Αυτό το κοµµάτι του τελεστή αναγνωρίζει τηνν διέυθυνση το κελιού µνήµης που θα δεχθεί τα δεδοµένα Αυτό το κοµµάτι του τελεστή αναγνωρίζει τον καταχωρητή του οποίου τα περιεχόµενα θα αποθηκευθούν. Σχήµα 2.6: Αποκωδικοποίηση της εντολής 35Α7 Σαν άλλο παράδειγµα ο κώδικας λειτουργίας 7 (δεκαεξαδικο) απαιτεί την λογική σύγκριση (ΟR) των περιεχοµένων δυο καταχωρητών. Σε αυτή τη περίπτωση το επόµενο δεκαεξαδικό ψηφίο υποδεικνύει που πρέπει να τοποθετηθεί το αποτέλεσµα, ενώ τα δυο τελευταία ψηφία του πεδίου τελεστή χρησιµοποιούνται για να υποδείξουν ποιοι δυο καταχωρητές θα συγκριθούν. Έτσι η εντολή 70C5 µεταφράζεται στην δήλωση "σύγκρινε τα περιεχόµενα του καταχωρητή C µε τα περιεχόµενα του καταχωρητή 5 και τοποθέτησε το αποτέλεσµα στον καταχωρητή 0." Υπάρχει µια λεπτή διάκριση µεταξύ των δυο εντολών φόρτωσης της µηχανής µας. Βλέπουµε ότι ο κώδικας λειτουργίας 1 (δεκαεξαδικο) αναφέρεται στην εντολή που φορτώνει σε έναν καταχωρητή τα περιεχόµενα ενός κελιού µνήµης, ενώ ο κώδικας λειτουργίας 2 (δεκαεξαδικό) αναφέρεται στην εντολή που φορτώνει σε έναν καταχωρητή µια συγκεκριµένη τιµή. Η διάφορα είναι ότι το πεδίο τελεστή σε µια εντολή πρώτου τύπου περιέχει µια διεύθυνση ενώ στον δεύτερο τύπο περιέχει την ακολουθία bit που πρόκειται να φορτωθεί. Σηµειώνουµε ότι η µηχανή έχει δυο εντολές πρόσθεσης (ADD): µια για την πρόσθεση ακεραίων σε µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 και µια για την πρόσθεση αριθµών κινητής υποδιαστολής. Η διάκριση προκύπτει από το γεγονός ότι η πρόσθεση ακολουθιών bit τα οποία αναπαριστούν τιµές κωδικοποιηµένες σε µορφή

7 συµπληρώµατος ως προς 2 απαιτεί διαφορετικές δραστηριότητες της αριθµητικής/λογικής µονάδας από ότι η πρόσθεση αριθµών κινητής υποδιαστολής. Κλείνουµε αυτήν την ενότητα µε το Σχήµα 2.7 το οποίο περιέχει µια κωδικοποιηµένη µορφή των εντολών του αλγόριθµου πρόσθεσης δύο αριθµών. Έχουµε θεωρήσει ότι οι τιµές που πρόκειται να προστεθούν είναι αποθηκευµένες σε µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 στις διευθύνσεις µνήµης 6C και 6D και το άθροισµα πρόκειται να τοποθετηθεί στο κελί µνήµης 6Ε. Κωδικοποιηµένη Μορφή 156C 166D E C000 Μετάφραση Φόρτωσε στον καταχωρητή 5 την ακολουθία bit που βρίσκεται στο κελί µνήµης στην διεύθυνση 6C. Φόρτωσε στον καταχωρητή 6 την ακολουθία bit που βρίσκεται στο κελί µνήµης στην διεύθυνση 6D. Πρόσθεσε τα περιεχόµενα των καταχωρητών 5 και 6 σαν αναπαραστάσεις συµπληρώµατος ως προς 2 και τοποθέτησε το αποτέλεσµα στον καταχωρητή 0. Αποθήκευσε τα περιεχόµενα του καταχωρητή 0 στο κελί µνήµης στην διεύθυνση 6Ε. Τέλος Σχήµα 2.7: Η κωδικοποιηµένη µορφή των εντολών του αλγορίθµου πρόσθεσης 2 ακεραίων 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος Ο υπολογιστής ακολουθεί ένα πρόγραµµα αποθηκευµένο στη µνήµη του αντιγράφοντας τις εντολές από την µνήµη στην µονάδα ελέγχου. Όταν πια βρίσκονται στην µονάδα ελέγχου, κάθε εντολή αποκωδικοποιείται και εκτελείται. Η σειρά µε την οποία ανακαλούνται οι εντολές από την µνήµη αντιστοιχεί στην σειρά µε την οποία είναι αποθηκευµένες στην µνήµη εκτός και αν καθορίζεται αλλιώς από µια JUMP εντολή. Προκείµενου να κατανοήσουµε πως λαµβάνει χώρα η συνολική διαδικασία εκτέλεσης, είναι απαραίτητο να ρίξουµε µια πιο κοντινή µάτια στην µονάδα ελέγχου µέσα στη CPU. Μέσα σε αυτή τη µονάδα βρίσκονται δυο καταχωρητές ειδικής χρήσης: ο µετρητής προγράµµατος (program counter) που περιέχει την διεύθυνση της επόµενης εντολής που πρόκειται να εκτελεστεί, όποτε χρησιµεύει στην µηχανή για να παρακολουθεί που βρίσκεται στο πρόγραµµα, και ο καταχωρητής εντολής (instruction register) (βλέπε ξανά Σχήµα 2.4) που χρησιµοποιείται για να κρατά την εντολή η οποία εκτελείται. Η µονάδα ελέγχου εκτελεί την εργασία της επαναλαµβάνοντας συνεχώς έναν αλγόριθµο που την οδηγεί σε µια διαδικασία τριών βηµάτων που ονοµάζεται κύκλος µηχανής. Τα βήµατα στον κύκλο µηχανής είναι ανάκληση, αποκωδικοποίηση, εκτέλεση (Σχήµα 2.8). Κατά την διάρκεια του βήµατος ανάκλησης, η µονάδα έλεγχου απαιτεί η κύρια µνήµη να της προµηθεύσει την εντολή που είναι αποθηκευµένη στην διεύθυνση που υποδεικνύει ο µετρητής προγράµµατος της µονάδας έλεγχου. Εφόσον κάθε εντολή στη µηχανή µας έχει µήκος δυο bytes, η διαδικασία ανάκλησης απαιτεί την µεταφορά των περιεχοµένων δυο κελιών µνήµης από την κύρια µνήµη. Η µονάδα

8 ελέγχου τοποθετεί την εντολή που έλαβε από την µνήµη στον καταχωρητή εντολής και αυξάνει τον µετρητή προγράµµατος κατά δυο έτσι ώστε ο µετρητής να περιέχει την διεύθυνση της επόµενης εντολής, που είναι αποθηκευµένη στην µνήµη. Έτσι ο µετρητής προγράµµατος θα είναι έτοιµος να χρησιµοποιηθεί στην επόµενη ανάκληση. Ενώ η εντολή βρίσκεται στον καταχωρητή εντολής, η µονάδα ελέγχου προχωράει στην αποκωδικοποίηση κάτι το οποίο περιλαµβάνει τον διαχωρισµό του πεδίου τελεστή στα κανονικά του συστατικά βάσει του κώδικα λειτουργίας. Στη συνέχεια, στο βήµα εκτέλεσης, η µονάδα έλεγχου ενεργοποιεί το κατάλληλο κύκλωµα για να εκτελέσει την επιθυµητή λειτουργία. Για παράδειγµα αν η εντολή είναι µια φόρτωση από την µνήµη, η µονάδα έλεγχου προκαλεί την πραγµατοποίηση της. Αν η εντολή είναι για µια αριθµητική λειτουργία, η µονάδα ελέγχου ενεργοποιεί το κατάλληλο κύκλωµα στην αριθµητική/λογική µονάδα µε τους κατάλληλους καταχωρητές σαν εισόδους. Αποκωδικοποίηση 1. Ανάκληση της επόµενης εντολής απο την µνήµη (οπως καθορίζεται απο τον µετρητή προγράµµατος) και αύξηση του µετρητή προγράµµατος Ανάκληση 2. Aποκωδικοποίηση της ακολουθίας bit απο τον καταχωρητή εντολής Εκτέλεση 3. Εκτέλεση της λειτουργίας που καθοριζεται απο την οδηγια στον καταχωρητή εντολής Σχήµα 2.8: Φάσεις του κύκλου µηχανής Όταν η εντολή στον καταχωρητή εντολής έχει εκτελεστεί, η µονάδα ελέγχου ξεκινά πάλι τον κύκλο µηχανής µε το βήµα ανάκλησης. Παρατηρήστε ότι εφόσον ο µετρητής προγράµµατος είχε αυξηθεί στο τέλος της προηγούµενης ανάκλησης, παρέχει πάλι στην µονάδα ελέγχου την σωστή διεύθυνση. Μια, σε κάποιο βαθµό, ειδική περίπτωση είναι η εκτέλεση της εντολής JUMP. Αναλογιστείτε για παράδειγµα την εκτέλεση της εντολής Β258 (Σχήµα 2.9), που σηµαίνει "πήδα στην εντολή στην διεύθυνση 58 αν το περιεχόµενο του καταχωρητή 2 είναι ίδιο µε του καταχωρητή 0". Σε αυτή τη περίπτωση το βήµα εκτέλεσης του κύκλου µηχανής ξεκινάει µε την σύγκριση των καταχωρητών 2 και 0. Αν περιέχουν διαφορετικές ακολουθίες bit, το βήµα εκτέλεσης τερµατίζει και ξεκινάει ο επόµενος κύκλος µηχανής. Αν ωστόσο τα περιεχόµενα αυτών των καταχωρητών είναι ίσα η µηχανή τοποθετεί την τιµή 58 στον µετρητή προγράµµατος, όποτε η εντολή σε αυτή την διεύθυνση είναι η επόµενη που λαµβάνεται και εκτελείται.

9 Εντολή B Κώδικας λειτουργίας Β σηµαίνει να αλλαχθεί η τιµή του µετρητή προγράµµατος αν το περιεχόµενο του υποδεδειγµένου καταχωρητή είναι το ίδιο µε αυτό του καταχωρητή 0 Αυτό το κοµµάτι του τελεστή ειναι η διέυθυνση η οποία θα καταχωρηθεί στον µετρητή προγράµµατος. Αυτό το κοµµάτι του τελεστή προσδιορίζει τον καταχωρητή ο οποίος θα συγκριθεί µε τον καταχωρητή 0. Σχήµα 2.9: Αποκωδικοποίηση της εντολής Β258 Σηµειώνουµε ότι αν η εντολή ήταν Β058 τότε η απόφαση για το αν ο µετρητής προγράµµατος θα έπρεπε να αλλάξει θα εξαρτόταν από το αν το περιεχόµενο του καταχωρητή 0 ισούται µε αυτό του καταχωρητή 0. Πρόκειται όµως για τον ίδιο καταχωρητή και άρα τα περιεχόµενα είναι ίδια. Με τον ίδιο τρόπο κάθε εντολή της µορφής Β0ΧΥ οδηγεί σε JUMP στην θέση µνήµης ΧΥ. Ένα Παράδειγµα Εκτέλεσης Προγράµµατος Ας ακολουθήσουµε τον κύκλο µηχανής που εφαρµόζεται για το πρόγραµµα που παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.7, το οποίο ανακαλεί δυο τιµές από την κύρια µνήµη, υπολογίζει το άθροισµα τους και αποθηκεύει το αποτέλεσµα σε ένα κελί της κύριας µνήµης. Πρώτα πρέπει να αποθηκεύσουµε το πρόγραµµα κάπου στην µνήµη. Για το παράδειγµα µας υποθέτουµε ότι αποθηκεύεται σε διαδοχικές διευθύνσεις, ξεκινώντας από την διεύθυνση Α0 (δεκαεξαδικό). Με το πρόγραµµα αποθηκευµένο κατά αυτόν τον τρόπο µπορούµε να ξεκινήσουµε την εκτέλεση του προγράµµατος από την µηχανή τοποθετώντας την διεύθυνση (Α0) της πρώτης εντολής στον µετρητή προγράµµατος και ξεκινώντας την µηχανή (Σχήµα 2.10). Ο µετρητής προγράµµατος περιέχει την διέυθυνση της πρώτης εντολής Κεντρική µονάδα επεξεργασίας Κύρια µνήµη Καταχωρητές F Μετρητής Προγράµµατος Α0 Καταχωρητής εντολής Δίαυλος Διέυθυνση Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Κελιά Α0 15 Α1 6C 16 6D E C0 00 Το πρόγραµµα ειναι αποθηκευµένο στην µνήµη ξεκινώντας απο την διέυθυνση Α0 Σχήµα 2.10: Το πρόγραµµα του Σχήµατος 2.7 αποθηκευµένο στην κύρια µνήµη έτοιµο για εκτέλεση H µονάδα ελέγχου ξεκινάει το βήµα ανάκλησης του κύκλου µηχανής εξάγοντας την εντολή της θέσης Α0 και τοποθετώντας αυτήν την εντολή (156C) στον καταχωρητη εντολής της. (Σχήµα 2.11α).

10 Κεντρική µονάδα επεξεργασίας Κύρια µνήµη Μετρητής Προγράµµατος Α0 Καταχωρητής οδηγίας Δίαυλος Διέυθυνση Α0 Α1 Α2 Κελιά 15 6C C Α3 6D Σχήµα 2.11α: Εκτέλεση του βήµατος λήψης του κύκλου µηχανής: Στην αρχή του βήµατος η εντολή που αρχίζει από την διεύθυνση Α0 ανακαλείται από την µνήµη και τοποθετείται στον καταχωρητή εντολής. Προσέξτε ότι στην µηχανή - παράδειγµα όλες 3 οι εντολές έχουν µήκος 16 bit (δυο bytes). Έτσι η εντολή που πρέπει να ανακληθεί καταλαµβάνει τα κελιά µνήµης τόσο στην διεύθυνση Α0 όσο και στην Α1. Η µονάδα ελέγχου είναι σχεδιασµένη να λαµβάνει το γεγονός αυτό υπ όψιν και έτσι µεταφέρει τα περιεχόµενα και των δυο κελιών και τοποθετεί τις ακολουθίες bit που έχει λάβει στον καταχωρητή εντολών, ο οποίος έχει µήκος 16 bit. Η µονάδα ελέγχου τότε προσθέτει δυο στον µετρητή προγράµµατος ώστε αυτός ο καταχωρητής να περιέχει την διεύθυνση της επόµενης εντολής (Σχήµα 2.11β). Στο τέλος του βήµατος ανάκλησης του πρώτου κύκλου µηχανής, ο µετρητής προγράµµατος και ο καταχωρητής εντολής περιέχουν τα ακόλουθα δεδοµένα: Μετρητής Προγράµµατος: Α2 Καταχωρητης Εντολής: 156C Κεντρική µονάδα επεξεργασίας Κύρια µνήµη Μετρητής Προγράµµατος Α2 Καταχωρητής οδηγίας Δίαυλος Διέυθυνση Α0 Α1 Α2 Κελιά 15 6C C Α3 6D Σχήµα 2.11β: Εκτέλεση του βήµατος λήψης του κύκλου µηχανής: Στην συνεχεία ο µετρητής προγράµµατος αυξάνεται έτσι ώστε να υποδεικνύει την επόµενη εντολή. 3 Για λόγους απλούστευσης, η γλώσσα µηχανής του υπολογιστή-παράδειγµα χρησιµοποιεί ένα σταθερό µήκος (δυο bytes) για όλες τις εντολές. Έτσι για να φέρει µια εντολή η CPU πάντα ανακτά τα περιεχόµενα δυο διαδοχικών κελιών µνήµης και αυξάνει τον µετρητή προγράµµατος της κατά δυο. Στην πραγµατικότητα οι περισσότερες γλώσσες µηχανής χρησιµοποιούν εντολές διαφορετικών µήκων. Για παράδειγµα η σειρά Pentium έχει εντολές που ποικίλουν από εντολές ενός byte µέχρι εντολές πολλών bytes των οποίο το µήκος εξαρτάται από την ακριβή χρήση της εντολής. Οι CPU µε τέτοιες γλώσσες µηχανής καθορίζουν το µήκος της εισερχόµενης εντολής από τον κώδικα λειτουργίας της εντολής. Αυτό σηµαίνει ότι η CPU πρώτα λαµβάνει τον κώδικα λειτουργίας και αναλόγως µε την ακολουθία bit που λαµβάνει γνωρίζει ποσά ακόµα bytes να φέρει για να αποκτήσει την υπόλοιπη εντολή.

11 Στην συνεχεία η µονάδα ελέγχου αναλύει την εντολή στον καταχωρητή εντολής της και συµπεραίνει ότι πρέπει να φορτώσει στον καταχωρητή 5 τα περιεχόµενα του κελιού µνήµης στην διεύθυνση 6C. Αυτή η διαδικασία φόρτωσης εκτελείται κατά τη διάρκεια του βήµατος εκτέλεσης του κύκλου µηχανής και τότε η µονάδα ελέγχου ξεκινά τον επόµενο κύκλο. Αυτός ο κύκλος ξεκινά ανακαλόντας την εντολή 166D από τα δυο κελιά µνήµης αρχίζοντας από την διεύθυνση Α2. Η µονάδα ελέγχου τοποθετεί την εντολή στον καταχωρητή εντολής και αυξάνει τον µετρητή προγράµµατος στο Α4. Οι τιµές στον µετρητή προγράµµατος και στον καταχωρητή εντολών γίνονται: Μετρητής Προγράµµατος: A4 Καταχωρητης Εντολής: 166D Ακολούθως η µονάδα ελέγχου αποκωδικοποιεί την εντολή 166D και καθορίζει ότι πρέπει να φορτώσει στον καταχωρητή 6 τα περιεχόµενα της µνήµης στην διεύθυνση 6D. Στη συνεχεία εκτελεί την εντολή όποτε ο καταχωρητής 6 πράγµατι φορτώνεται. Αφού ο µετρητής προγράµµατος περιέχει τώρα την διεύθυνση Α4, η µονάδα ελέγχου εξάγει την επόµενη εντολή που ξεκινά από αυτήν την διεύθυνση. Το αποτέλεσµα είναι ότι η εντολή 5056 τοποθετείται στον καταχωρητή εντολής και ο µετρητής προγράµµατος αυξάνεται στο Α6. Η µονάδα ελέγχου τώρα αποκωδικοποιεί τα περιεχόµενα του καταχωρητή εντολής και τα εκτελεί ενεργοποιώντας το κύκλωµα πρόσθεσης ακεραίων σε µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 µε εισόδους τους καταχωρητές 5 και 6. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήµατος εκτέλεσης, η αριθµητική/λογική µονάδα εκτελεί την επιθυµητή πρόσθεση, τοποθετεί το αποτέλεσµα στον καταχωρητη 0 (όπως απαιτείται από την µονάδα ελέγχου) και αναφέρει στην µονάδα ελέγχου ότι τελείωσε. Η µονάδα ελέγχου τότε ξεκινά τον επόµενο κύκλο µηχανής. Για άλλη µια φορά µε τη βοήθεια του µετρητή προγράµµατος λαµβάνει την επόµενη εντολή (306Ε) από τα δυο κελιά µνήµης αρχίζοντας από την θέση µνήµης Α6 και αυξάνει τον µετρητή προγράµµατος στο Α8. Η εντολή αποκωδικοποιείται και εκτελείται. Σε αυτό το σηµείο το άθροισµα τοποθετείται στην θέση µνήµης 6Ε. Η επόµενη εντολή λαµβάνεται αρχίζοντας από τη θέση µνήµης Α8 και ο µετρητής προγράµµατος αυξάνεται στο ΑΑ. Τα περιεχόµενα του καταχωρητή εντολής (C000) αποκωδικοποιούνται τώρα σαν εντολή παύσης (HALT). Συνεπώς η µηχανή σταµατά Κατά τη διάρκεια του βήµατος εκτέλεσης του κύκλου µηχανής και το πρόγραµµα τερµατίζεται. Βλέπουµε λοιπόν ότι η εκτέλεση ενός προγράµµατος, αποθηκευµένου στη µνήµη, συνεπάγεται την ίδια διαδικασία που θα χρησιµοποιούσαµε και εµείς αν θα χρειαζόταν να ακολουθήσουµε µια λεπτοµερή λίστα εντολών. Ενώ εµείς θα παρακολουθούσαµε τη θέση µας διαγράφοντας τις εντολές καθώς τις εκτελούµε ο υπολογιστής παρακολουθεί τη θέση του χρησιµοποιώντας τον µετρητή προγράµµατος. Αφού θα καθορίζαµε ποια εντολή πρέπει να εκτελέσουµε στη συνεχεία, θα την διαβάζαµε και θα εξάγαµε το νόηµα της. Μετά θα την εκτελούσαµε και θα επιστρέφαµε στη λίστα για την επόµενη εντολή µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο η µηχανή εκτελεί την εντολή που βρίσκεται στον καταχωρητή εντολής και συνεχίζει λαµβάνοντας την επόµενη εντολή. Προγράµµατα και Δεδοµένα Πολλά προγράµµατα µπορούν να αποθηκευθούν ταυτόχρονα στην κύρια µνήµη του υπολογιστή εφόσον καταλαµβάνουν διαφορετικές θέσεις. Το ποιο πρόγραµµα θα

12 εκτελεστεί µόλις ξεκινήσει η µηχανή µπορεί να καθοριστεί απλώς ρυθµίζοντας κατάλληλα τον µετρητή προγράµµατος. Πρέπει όµως να έχει κανείς υπ όψιν ότι επειδή και τα δεδοµένα περιέχονται στην µνήµη και είναι κωδικοποιηµένα µε µηδενικά και µονάδες, ο υπολογιστής από µόνος του δεν έχει την δυνατότητα να γνωρίζει τι είναι δεδοµένα και τι πρόγραµµα. Αν ο µετρητής προγράµµατος περιέχει µια διεύθυνση δεδοµένων αντί της διεύθυνσης του επιθυµητού προγράµµατος, ο υπολογιστής µην γνωρίζοντας καλλίτερα, εξάγει τις ακολουθίες δεδοµένων σαν να ήταν εντολές και τις εκτελεί. Το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από τα δεδοµένα. Δεν πρέπει να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το να παρέχουµε στα προγράµµατα και τα δεδοµένα την ίδια µορφή είναι κακό. Στην πραγµατικότητα έχει αποδειχθεί ένα χρήσιµο χαρακτηριστικό γιατί επιτρέπει σε ένα πρόγραµµα να διαχειρίζεται αλλά προγράµµατα (ή ακόµα και τον εαυτό του) σαν να ήταν δεδοµένα. Φανταστείτε για παράδειγµα ένα πρόγραµµα που τροποποιεί τον εαυτό του σαν αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του µε το περιβάλλον του και έτσι παρουσιάζει την ικανότητα να µαθαίνει, ή ίσως ένα πρόγραµµα που γράφει και εκτελεί αλλά προγράµµατα προκείµενου να λύσει προβλήµατα που του παρουσιάζονται.

Γενική οργάνωση υπολογιστή «ΑΒΑΚΑ»

Γενική οργάνωση υπολογιστή «ΑΒΑΚΑ» Περιεχόμενα Γενική οργάνωση υπολογιστή «ΑΒΑΚΑ»... 2 Καταχωρητές... 3 Αριθμητική-λογική μονάδα... 3 Μονάδα μνήμης... 4 Μονάδα Εισόδου - Εξόδου... 5 Μονάδα ελέγχου... 5 Ρεπερτόριο Εντολών «ΑΒΑΚΑ»... 6 Φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικά Μέρη των Η/Υ Ανάλυση των επιμέρους τμημάτων των Η/Υ. Η αρχή του αποθηκευμένου προγράμματος Η Γλώσσα Μηχανής

Συστατικά Μέρη των Η/Υ Ανάλυση των επιμέρους τμημάτων των Η/Υ. Η αρχή του αποθηκευμένου προγράμματος Η Γλώσσα Μηχανής Αρχιτεκτονική και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστηµάτων Συστατικά Μέρη των Η/Υ Ανάλυση των επιμέρους τμημάτων των Η/Υ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Η Αριθμητική & Λογική Μονάδα Η Μονάδα Ελέγχου Οι Εσωτερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2. Εντολές : Η γλώσσα του υπολογιστή. (συνέχεια) Η διασύνδεση Υλικού και λογισμικού David A. Patterson και John L.

Chapter 2. Εντολές : Η γλώσσα του υπολογιστή. (συνέχεια) Η διασύνδεση Υλικού και λογισμικού David A. Patterson και John L. Η διασύνδεση Υλικού και λογισμικού David A. Patterson και John L. Hennessy Chapter 2 Εντολές : Η γλώσσα του υπολογιστή (συνέχεια) Διαφάνειες διδασκαλίας από το πρωτότυπο αγγλικό βιβλίο (4 η έκδοση), μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3.2: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Μάθημα 3.2: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεφάλαιο 3 ο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μάθημα 3.: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να σχεδιάζεις την εσωτερική δομή της ΚΜΕ και να εξηγείς τη λειτουργία των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 3: Χειρισμός δεδομένων, 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Η Ενότητα 3 διαπραγματεύεται θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Μάθημα 4: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μάθημα 4: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 4.1 Γενικά Ο υπολογιστής επεξεργάζεται δεδομένα ακολουθώντας βήμα βήμα, τις εντολές ενός προγράμματος. Το τμήμα του υπολογιστή, που εκτελεί τις εντολές και συντονίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από:

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: Σελίδα 1 από 12 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55 Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: (α) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. (β) Κύρια Μνήµη. (γ) Μονάδες εισόδου. (δ) Μονάδες εξόδου. (ε) Βοηθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το «μυαλό» του υπολογιστή μας. Αυτός κάνει όλους τους υπολογισμούς και τις πράξεις. Έχει δική του ενσωματωμένη μνήμη, τη λεγόμενη κρυφή

Είναι το «μυαλό» του υπολογιστή μας. Αυτός κάνει όλους τους υπολογισμούς και τις πράξεις. Έχει δική του ενσωματωμένη μνήμη, τη λεγόμενη κρυφή 1 Είναι το «μυαλό» του υπολογιστή μας. Αυτός κάνει όλους τους υπολογισμούς και τις πράξεις. Έχει δική του ενσωματωμένη μνήμη, τη λεγόμενη κρυφή μνήμη(cache). Η cache είναι πολύ σημαντική, πολύ γρήγορη,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γλώσσα Μηχανής Εκτέλεση προγράμματος Αριθμητικές και λογικές εντολές Παράδειγμα: μια απλή Γλώσσα Μηχανής Επικοινωνία με άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Βασική δοµή και Λειτουργία Υπολογιστή

Βασική δοµή και Λειτουργία Υπολογιστή Βασική δοµή και Λειτουργία Υπολογιστή Η τεχνολογία των Η/Υ έχει βασιστεί στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού. Οπως ο άνθρωπος πέρνει εξωτερικά ερεθίσµατα από το περιβάλλον τα επεξεργάζεται και αντιδρά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Οργάνωση Δεδομένων (1/2) Bits: Η μικρότερη αριθμητική μονάδα ενός υπολογιστικού συστήματος, η οποία δείχνει δύο καταστάσεις, 0 ή 1 (αληθές η ψευδές). Nibbles: Μονάδα 4 bit που παριστά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μηχανής. Αποθήκευση εδοµένων

Αρχιτεκτονική Μηχανής. Αποθήκευση εδοµένων Αρχιτεκτονική Μηχανής Αποθήκευση εδοµένων Οι πράξεις AND, OR, και Αλγεβρας Boole XOR (exclusive or) της Μία απεικόνιση των πυλών AND, OR, XOR, και NOT καθώς και των τιµών εισόδου (inputs) και εξόδου (output)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 9 : Ομάδες Εντολών: Ιδιότητες και Λειτουργίες Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 15/01/2016 Τι είναι ομάδα εντολών;

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Η επεξεργασία των δεδομένων ακολουθεί μια στερεότυπη διαδρομή: τα δεδομένα εισάγονται στο υπολογιστικό σύστημα, υφίστανται μια ορισμένη επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Το υπολογιστικό σύστημα Η εξέλιξη του ανθρώπου πραγματοποιήθηκε χάρη στην ικανότητά στον χειρισμό εργαλείων.

Κεφάλαιο Το υπολογιστικό σύστημα Η εξέλιξη του ανθρώπου πραγματοποιήθηκε χάρη στην ικανότητά στον χειρισμό εργαλείων. Α Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 1.1 Το υπολογιστικό σύστημα Η εξέλιξη του ανθρώπου πραγματοποιήθηκε χάρη στην ικανότητά στον χειρισμό εργαλείων. Ιδιαίτερη θέση έχουν οι Υπολογιστικές συσκευές. Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Μάθημα 3: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μάθημα 3: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3.1 Περιφερειακές μονάδες και τμήμα επεξεργασίας Στην καθημερινή μας ζωή ερχόμαστε συνέχεια σε επαφή με υπολογιστές. Ο υπολογιστής είναι μια συσκευή που επεξεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits Δρ. Γκόγκος Χρήστος Κατηγορίες πράξεων με bits Πράξεις με δυαδικά ψηφία Αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5: Χαρακτηριστικά της Κ.Μ.Ε.

Μάθημα 5: Χαρακτηριστικά της Κ.Μ.Ε. Μάθημα 5: Χαρακτηριστικά της Κ.Μ.Ε. 5.1 Το ρολόι Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες της Κ.Μ.Ε. διαρκεί ένα μικρό χρονικό διάστημα. Για το συγχρονισμό των λειτουργιών αυτών, είναι απαραίτητο κάποιο ρολόι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Περιεχόµενα - Κωδικοποιήσεις - Αριθµητικά Συστήµατα 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Είπαµε ότι είναι, µία Ηλεκτρονική Μηχανή, που δουλεύει κάτω από τον έλεγχο εντολών αποθηκευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών MIPS-32. Αρχείο καταχωρητών και Χάρτης Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών MIPS-32. Αρχείο καταχωρητών και Χάρτης Μνήµης ΗΜΥ 213 Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών Εισαγωγή στους Μικροεπεξεργαστές MIPS-32 ( ιάλεξη 1) ιδάσκων: Γιώργος Ζάγγουλος Email: zaggoulos.george@ucy.ac.cy Περίληψη Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Στόχοι Κεφαλάιου. Η αρχιτεκτονική von Neumann. Nell Dale John Lewis. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ/CPU)

Κεφάλαιο 5. Στόχοι Κεφαλάιου. Η αρχιτεκτονική von Neumann. Nell Dale John Lewis. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ/CPU) Στόχοι Κεφαλάιου Κεφάλαιο 5 οµή Η/Υ Nell Dale John Lewis Περιγραφή των συστατικών και της λειτουργίας τους µιας µηχανής von Neumann Περιγραφή τού κύκλου "φέρε-αποκωδικοποίησεεκτέλεσε" µιας µηχανής von

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Οργάνωση Η/Υ Ενότητα 1η: Εισαγωγή στην Οργάνωση Η/Υ Άσκηση 1: Αναλύστε τη διαδοχική εκτέλεση των παρακάτω εντολών MIPS με βάση τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 11-12 : Δομή και Λειτουργία της CPU Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 22/01/2016 2 Οργάνωση της CPU Η CPU πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Η/Υ. Γλώσσα Assembly. Τμήμα Εφαρμσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

Οργάνωση Η/Υ. Γλώσσα Assembly. Τμήμα Εφαρμσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Οργάνωση Η/Υ Γλώσσα Assembly Τμήμα Εφαρμσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Δομή του TRN KME Μνήμη Διάδρομος Δεδομένων Διάδρομος Διευθύνσεων Διάδρομος Ελέγχου Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέρος Β (Οργάνωση Υπολογιστών)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέρος Β (Οργάνωση Υπολογιστών) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέρος Β (Οργάνωση Υπολογιστών)

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ. A. Μετατροπή αριθμών 1. Μετατροπή αριθμών από δεκαδικό σε δυαδικό σύστημα αρίθμησης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ. A. Μετατροπή αριθμών 1. Μετατροπή αριθμών από δεκαδικό σε δυαδικό σύστημα αρίθμησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μάθημα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργασία: 1 A. Μετατροπή αριθμών 1. Μετατροπή αριθμών από δεκαδικό σε δυαδικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Αρχιτεκτονική-Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική -Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Αρχιτεκτονική-Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική -Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αρχιτεκτονική-Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική -Ι Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 5. Ο επεξεργαστής: διαδρομή δεδομένων και μονάδα ελέγχου. Ενδέκατη (11 η ) δίωρη διάλεξη.

Chapter 5. Ο επεξεργαστής: διαδρομή δεδομένων και μονάδα ελέγχου. Ενδέκατη (11 η ) δίωρη διάλεξη. Chapter 5 Ο επεξεργαστής: διαδρομή δεδομένων και μονάδα ελέγχου Ενδέκατη (11 η ) δίωρη διάλεξη. Διαφάνειες διδασκαλίας από το πρωτότυπο αγγλικό βιβλίο (4 η έκδοση), μετάφραση: Καθ. Εφαρμογών Νικόλαος Πετράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 3 Αριθµητική για υπολογιστές Ασκήσεις Η αρίθµηση των ασκήσεων είναι από την 4 η έκδοση του «Οργάνωση και Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρόσθεση Πολλαπλασιασμός 4. Πρόσθεση στο πρότυπο ΙΕΕΕ Πολλαπλασιασμός στο πρότυπο ΙΕΕΕ

3. Πρόσθεση Πολλαπλασιασμός 4. Πρόσθεση στο πρότυπο ΙΕΕΕ Πολλαπλασιασμός στο πρότυπο ΙΕΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ - ΙΙ Γ. Τσιατούχας 3 ο Κεφάλαιο 1. Γενική δομή CPU ιάρθρωση 2. Αριθμητική και λογική μονάδα 3. Πρόσθεση Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας October 11, 2011 Στο μάθημα Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων θα ασχοληθούμε με ένα μέρος της διαδικασίας επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα θα δούμε τι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Πράξεις µε µπιτ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Πράξεις µε µπιτ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Πράξεις µε µπιτ 1 Πράξεις µε µπιτ 2 Αριθµητικές Πράξεις σε Ακέραιους Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασµός, Διαίρεση Ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση στο επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαια Εντολές επανάληψης. Τρεις εντολές επανάληψης. Επιλογή εντολής επανάληψης ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. Σύνταξη στη ΓΛΩΣΣΑ

Κεφάλαια Εντολές επανάληψης. Τρεις εντολές επανάληψης. Επιλογή εντολής επανάληψης ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. Σύνταξη στη ΓΛΩΣΣΑ Εντολές επανάληψης Κεφάλαια 02-08 οµές Επανάληψης Επιτρέπουν την εκτέλεση εντολών περισσότερες από µία φορά Οι επαναλήψεις ελέγχονται πάντοτε από κάποια συνθήκη η οποία καθορίζει την έξοδο από το βρόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Η/Υ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Η/Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Η/Υ Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 5 ο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΜΕ Μία ή περισσότερες μονάδες αριθμητικών και λογικών πράξεων Μονάδα ολίσθησης Φάκελος καταχωρητών γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση επεξεργαστή (1 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Οργάνωση επεξεργαστή (1 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Οργάνωση επεξεργαστή (1 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Κώδικας μηχανής (E) Ο επεξεργαστής μπορεί να εκτελέσει το αρχιτεκτονικό σύνολο εντολών (instruction set architecture) Οι

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter 3 Kuo [2005]: Chapters 1 & 4-5 Lapsley [2002]: Chapter 4 Hayes [2000]: Κεφάλαιo 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η αρχιτεκτονική von Neumann ενεργεί ως το διαχειριστή για να εξασφαλίσει ότι όλα τα µέρη ενεργούν ορθά Συσκευή Εισόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Πληροφορικής. Οργάνωση Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 3 ο ΜΕΔ απλού κύκλου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Πληροφορικής. Οργάνωση Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 3 ο ΜΕΔ απλού κύκλου Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 3 ο ΜΕΔ απλού κύκλου Συνολική Δομή ΚΜΕ Μία ή περισσότερες μονάδες αριθμητικών και λογικών πράξεων Μονάδα ολίσθησης Φάκελος καταχωρητών γενικού σκοπού Κρυφή μνήμη (ενοποιημένη ή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α Αριθµητική Λογική Μονάδα των 8-bit 1. Εισαγωγή Γενικά µια αριθµητική λογική µονάδα (ALU, Arithmetic Logic Unit)

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Η κλασσική δομή του μοντέλου που πρότεινε το 1948 ο Von Neumann Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Είσοδος Αποθήκη Αποθήκη - Έξοδος Εντολών Δεδομένων Κλασσικό μοντέλο Von Neumann

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Υλικό (Hardware)/Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

i Όλες οι σύγχρονες ΚΜΕ είναι πολυπλοκότερες!

i Όλες οι σύγχρονες ΚΜΕ είναι πολυπλοκότερες! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Κεντρική Επεξεργασίας (Σχεδιασμός και λειτουργία μιας απλής ΚΜΕ) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Η υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 22/1/ :11 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας

ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 22/1/ :11 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 22/1/2010 10:11 καθ. Τεχνολογίας 22/1/2010 10:12 Παραδείγματα Τι ονομάζουμε αριθμητικό σύστημα? Το σύνολο από ψηφία (αριθμοί & χαρακτήρες). Που χρησιμεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 4 η Τελεστές Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική -4

Εισαγωγή στην πληροφορική -4 Εισαγωγή στην πληροφορική 6 (, 64) bits Μνήµη Θέση (κύτταρο cell) µνήµης, χωράει λέξεις (words) εντολές (πρόγραµµα), αριθµοί (δεδοµένα) Αριθµοί: δυαδική (binary) αναπαράσταση = = = 4 = 4 = 5 = 7 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας

Πληροφορική Ι. Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 6 ο Εκτέλεση πράξεων, Αρχιτεκτονική Η/Υ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Εκτέλεση προγραμμάτων Πρόγραμμα: Ένα σύνολο από εντολές.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα 1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα Δεκαδικοί Αριθµοί Βάση : 10 Ψηφία : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Αριθµοί: Συντελεστές Χ δυνάµεις του 10 7392.25 = 7x10 3 + 3x10 2 + 9x10 1 + 2x10 0 + 2x10-1 + 5x10-2

Διαβάστε περισσότερα

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου Υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βοηθούν στη συνολική πρόοδο της τεχνολογίας Φουκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 2: Καταχωρητές, HelloWorld σε 8086, emu8086 emulator Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ 1 Πράξεις με μπιτ 2 ΑριθμητικέςΠράξειςσεΑκέραιους Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση Ο πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Η/Υ. Γιώργος ηµητρίου. Μάθηµα 4 ο. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας - Τµήµα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και ικτύων

Οργάνωση Η/Υ. Γιώργος ηµητρίου. Μάθηµα 4 ο. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας - Τµήµα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Γιώργος ηµητρίου Μάθηµα 4 ο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας - Τµήµα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Συνολική οµή ΚΜΕ Μία ή περισσότερες µονάδες αριθµητικών και λογικών πράξεων Μονάδα ολίσθησης Φάκελος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα Δρ. Γκόγκος Χρήστος Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης Ελληνικό - Ρωμαϊκό Σύστημα αρίθμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα1 Υλικό Λογισμικό και Εφαρμογές Κεφ1: Υλικό Υπολογιστών - Hardware Τι ονομάζουμε υλικό υπολογιστών; Με τον όρο υλικό (hardware) αναφερόμαστε σε οτιδήποτε έχει μια φυσική-υλική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τεχνολογία Ι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Άβακα

Εγχειρίδιο χρήσης του Άβακα Εγχειρίδιο χρήσης του Άβακα Με το παρόν λογισμικό γίνεται προσομοίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού υπολογιστή που έχει την ονομασία Άβακας. Η εικόνα του Άβακα εμφανίζεται σε παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 1 ο

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 1 ο Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 1 ο Δομή ενός Προσωπικού Υπολογιστή Eπεξεργαστής ΚΜΕ Κρυφή Μνήμη ΜΔΜ Μονάδα Διασύνδεσης Αρτηρίας Κύρια Μνήμη Βοηθητική Μνήμη Οθόνη Πληκτρολόγιο Προσαρμογέας Δικτύου Ελεγκτής Ελεγκτής

Διαβάστε περισσότερα