Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεων 3.2 Υποδείξεις ασφαλείας κατά την εργασία 4. Κατάσταση παράδοσης 4.1 Γενικά 4.2 Εξωτερικό επίχρισμα 4.3 Εσωτερικό επίχρισμα 4.4 Εξωτερική συντήρηση 4.5 Εσωτερική συντήρηση 5. Μεταφορά και Αποθήκευση 5.1 Συσκευασία 5.2 Μεταφορά 5.3 Αποθήκευση 5.4 Παραδοτέο 6. Συναρμολόγηση 6.1 Γενικές υποδείξεις 6.2 Τοποθέτηση μηχανισμού μετάδοσης κίνησης Γενικά Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με συμπαγή άξονα Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με κοίλο άξονα 6.3 Τοποθέτηση συμπλεκτών, οδοντωτών τροχών, κλπ. 6.4 Λοιπά εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα 6.5 Αντλίες λαδιού 6.6 Ψύξη λαδιού Ψύκτης λαδιού/νερού Ψύκτης λαδιού/αέρα 6.7 Θέρμανση λαδιού 6.8 Μέτρα ασφαλείας 7. Θέση σε λειτουργία 7.1 Πλύσιμο 7.2 Πλήρωση λαδιού 7.3 Γρασάρισμα εδράνων και στεγανοποιήσεων 7.4 Πρώτη εκκίνηση 1 8. Λειτουργία 8.1 Τιμές λειτουργίας 8.2 Θερμοκρασία χρήσης λαδιών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης 8.3 Ενέργειες σε περίπτωση βλαβών 8.4 Εκ νέου θέση σε λειτουργία μετά από βλάβη 8.5 Ακινητοποίηση 8.6 Επανάθεση σε λειτουργία μετά από ακινητοποίηση 9. Βλάβες, Αιτίες και Αποκατάσταση 9.1 Γενικά 9.2 Πιθανές βλάβες 10. Συντήρηση και Επιδιόρθωση 10.1 Επιθεώρηση / Συντήρηση Λίστα επιθεώρησης Λίστα συντήρησης 10.2 Λάδια Προδιαγραφή λαδιού Διαστήματα αλλαγής λαδιών Οπτικός έλεγχος στάθμης λαδιών Διακινδύνευση από νερό Αλλαγή λαδιών 10.3 Γράσα για ρουλεμάν Προδιαγραφή γράσου Επαναλίπανση / Ανανέωση του γράσου 11. Παραγγελία ανταλλακτικών Παράρτημα Πίνακας επιλογής λιπαντικών Φύλλο διαστάσεων Φύλλο τεχνικών δεδομένων Σχέδιο τομής Κατάλογος ανταλλακτικών

2 1. Πεδίο εφαρμογής Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του παραδοτέου προϊόντος και ισχύουν, εφόσον δεν υφίστανται άλλες διατάξεις ειδικά δεσμευτικές για την παραγγελία ή το προϊόν, για Eisenbeiss-Μειωτήρα στροφών παράλληλων ατράκτων, Eisenbeiss -Μειωτήρα στροφών κωνικών οδοντοτροχών, Eisenbeiss -Μειωτήρα στροφών με πλανητική μονάδα οδοντωτών τροχών, Eisenbeiss -Μειωτήρα στροφών με ατέρμονα κοχλία, Eisenbeiss -Μειωτήρα στροφών εξωθητή, Eisenbeiss -Ειδικό μειωτήρα στροφών, 2. Γενικά υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας αποτελούν οδηγό για την τοποθέτηση, τη λειτουργία, τη λίπανση και τη συντήρηση των μηχανισμών μετάδοσης κίνησης Eisenbeiss. Συντάχθηκαν για το αρμόδιο και εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό του ιδιοκτήτη. Κατά τη σύνταξη ειδικών εγχειριδίων εγκαταστάσεων ή λειτουργίας πρέπει να τηρούνται οι Οδηγίες / Υποδείξεις που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Διαβάστε προσεχτικά τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας πριν από την εγκατάσταση του. Μόνον η πιστή τήρηση των οδηγιών εγγυάται μακρόχρονη λειτουργία χωρίς προβλήματα. Για ζημίες και / ή βλάβες λειτουργίας που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών λειτουργίας δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης επιτρέπεται να ανοιχθεί μόνον μετά από δική μας έγκριση, διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση. 2.2 Προσήκουσα χρήση Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης προορίζεται για χρήση μόνο στο πεδίο εφαρμογής που περιγράφεται στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Τα απαραίτητα στοιχεία αναγνώρισης και λειτουργίας του αναγράφονται στην πινακίδα τύπου (πινακίδα ισχύος) που βρίσκεται πάνω στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης Σε περίπτωση που αλλάξουν μελλοντικά οι συνθήκες λειτουργίας τότε πρέπει αυτοί να ελεγχθούν και να εγκριθούν από την Eisenbeiss. 2.3 Χαρακτηρισμός Αν προκύψουν ερωτήματα σχετικά με το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης της Eisenbeiss, τότε πρέπει πάντα να αναφέρονται Αριθμός παραγγελίας / α/α Έτος κατασκευής Τύπος Σχέση μετάδοσης. 2

3 Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην πινακίδα τύπου πάνω στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεων Στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας τα σύμβολα ασφαλείας, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για πρόσωπα, επισημαίνονται με το γενικό σύμβολο κινδύνου. Προσοχή! Υποδείξεις ασφαλείας, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει ζημίες και καταστροφή της μηχανής και / ή άλλων τμημάτων της εγκατάστασης, επισημαίνονται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας με υπόδειξη προσοχής. 3.2 Υποδείξεις ασφαλείας κατά την εργασία Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης κατασκευάστηκε σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι ασφαλής κατά τη λειτουργία. Παρόλα αυτά μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι από το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης, όταν χρησιμοποιείται από μη εκπαιδευμένα άτομα με τρόπο ακατάλληλο ή για μη προσήκουσα χρήση. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης προορίζεται για χρήση μόνο στο πεδίο εφαρμογής που περιγράφεται στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Κάθε χρήση πέρα από αυτήν θεωρείται ως μη προσήκουσα. Στην προσήκουσα χρήση ανήκει και η τήρηση των προκαθορισμένων από τον κατασκευαστή οδηγιών συναρμολόγησης, θέσης σε λειτουργία, λειτουργίας και συντήρησης. Κάθε πρόσωπο που ασχολείται με τη συναρμολόγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση του πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες λειτουργίας και την τεκμηρίωση. Μόνον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να εγκαθιστά, να χειρίζεται, να συντηρεί και να επιδιορθώνει το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε τρόπος εργασίας που επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια προσώπων και / ή το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. Ο χρήστης υποχρεούται να χειρίζεται το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης και τις βοηθητικές διατάξεις του μόνο σε άψογη κατάσταση. Απαγορεύονται προσθήκες και τροποποιήσεις από τον ιδιοκτήτη ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια λειτουργίας του. Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται κατά βάση όταν ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης είναι ακινητοποιημένος. Πριν από την έναρξη των εργασιών στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης πρέπει οι μηχανισμοί κίνησης και οι πρόσθετες διατάξεις του να ασφαλίζονται κατά αθέλητης ενεργοποίησης ή εκκίνησης. Οι προστατευτικές διατάξεις επιτρέπεται να αφαιρούνται μόνον όταν ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης είναι ακινητοποιημένος και ασφαλισμένος. 3

4 Πριν την εκκίνηση που ακολουθεί μετά από επιδιορθώσεις πρέπει να ελέγχετε αν είναι τοποθετημένες όλες οι προστατευτικές διατάξεις. Κατά την απόρριψη λαδιού πρέπει να τηρούνται οι κανόνες προστασίας περιβάλλοντος. Η φέρουσα ικανότητα του ανυψωτικού μηχανισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αντίστοιχη τουλάχιστον με το συνολικό βάρος του (συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων εξαρτημάτων) και να ανταποκρίνεται στις κρίσιμες διατάξεις ασφαλείας ανυψωτικών μηχανισμών. Για τη λειτουργία του ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι τοπικές διατάξεις ασφαλείας και ατυχημάτων. 4. Κατάσταση παράδοσης 4.1 Γενικά Όλοι οι μηχανισμοί πρέπει πριν από την παράδοση να υποβληθούν σε δοκιμαστική λειτουργία, να ελεγχθούν και να παραληφθούν. Η δοκιμαστική λειτουργία και η παραλαβή του γίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα εργοστασιακά πρότυπα που καθορίστηκαν από την Eisenbeiss. Οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης παραδίδονται έτοιμοι προς λειτουργία, χωρίς πλήρωση λαδιού για παράδοση, ενώ τα σημεία λίπανσης γράσου είναι γεμάτα με γράσο. Η θέση της εξαέρωσης, συμπλήρωσης με λάδι, στάθμης λαδιού, σημείων λίπανσης και εκροής λαδιού αναγράφεται πάνω στο σχέδιο διαστάσεων. Τα σημεία αυτά επισημαίνονται με κόκκινο πάνω στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. 4.2 Εξωτερικό επίχρισμα Το εξωτερικό επίχρισμα αποτελείται από μια βασική στρώση συνθετικής ρητίνης με φωσφορικό ψευδάργυρο, χρώματος σκούρου πράσινου (RAL 6019), και μια τελική στρώση συνθετικής ρητίνης (εποξική ρητίνη), χρώματος μπλε (RAL 5015). Το εξωτερικό επίχρισμα είναι ανθεκτικό σε ασθενή οξέα και αλκάλια, λάδια και διαλυτικά, και αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 150 C. Πάνω στο εργοστασιακό επίχρισμα μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε βερνίκι υψηλής ποιότητας εποξικής ρητίνης ή πολυουρεθάνης. Προσοχή! Κατά το βάψιμο του πρέπει οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι του άξονα και η αυλάκωση κύλισής τους να επενδυθούν με αφρό καουτσούκ ή ανάλογο υλικό. 4.3 Εσωτερικό επίχρισμα Το εσωτερικό επίχρισμα είναι ανθεκτικό σε ορυκτέλαια ή συνθετικά λάδια σε βάση άλφα πολυολεφίνης (PAO). 4.4 Εξωτερική συντήρηση Τα άκρα του άξονα και οι οπές του κοίλου άξονα καθώς και όλα τα ακάλυπτα μέρη και οι επιφάνειες φέρουν αντιδιαβρωτική επίστρωση ανθεκτική στο θαλασσινό νερό και στα τροπικά κλίματα Αυτό διασφαλίζει μία διάρκεια προστασίας ενός έτους. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος απαιτείται εκ νέου επίστρωση για λόγους διατήρησης. 4

5 4.5 Εσωτερική συντήρηση Η εσωτερική συντήρηση είναι αποτελεσματική μέχρι και 6 μήνες όταν το προϊόν αποθηκεύεται σε ξηρούς χώρους. 5. Μεταφορά και Αποθήκευση 5.1 Συσκευασία Η συσκευασία του γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας ή μετά από συμφωνία (επιβεβαίωση παραγγελίας). Εφόσον δε ζητηθεί κάτι διαφορετικό, οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης τοποθετούνται σε παλέτες ή ξύλινα πλαίσια και στερεώνονται για την αποστολή. 5.2 Μεταφορά Για τη μεταφορά ολόκληρου του πρέπει να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό έκκεντρα, σπειρώματα για δακτυλιόσχημους κοχλίες καθώς και δακτύλιοι. Προσοχή! Οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης δεν πρέπει ποτέ να ανασηκώνονται από τους άξονες. Σε περίπτωση που υπάρχουν προσαρτημένες συσκευές καθώς και σωληνώσεις συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή. Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του θερμόμετρου, του μανόμετρου ή παρόμοιων συσκευών. Πρέπει να φροντίσετε ώστε να μην υπάρχει στο σύστημα κανένα ξένο σώμα. Πρέπει να αποφεύγονται ζημίες από βίαιους χειρισμούς ή απρόσεχτη φόρτωση και εκφόρτωση. 5.3 Αποθήκευση Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν μπορεί να επέλθουν εξωτερικές φθορές. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποθηκεύεται κοντά σε δονούμενες μηχανές, έτσι ώστε να μην φθαρούν τα έδρανα εξαιτίας των δονήσεων. Η στάνταρ συντήρηση του επαρκεί για κανονικές συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευση σε ξηρούς χώρους και μια περίοδο 6 μηνών. Σε περίπτωση που ήδη κατά την παραγγελία απαιτήθηκε μια μακρόχρονη διατήρηση, τότε η δοκιμαστική λειτουργία εντός του εργοστασίου θα πρέπει να γίνει με ένα λιπαντικό δοκιμαστικής λειτουργίας με δραστική ουσία VCI προκειμένου να επιτευχθεί διατήρηση 24 μηνών σε ξηρούς χώρους. Όλα τα ανοίγματα του είναι κλειδωμένα και η οπή εξαερισμού αντικαταστάθηκε από ένα πώμα έμφραξης. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ: Προσοχή! Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης διαθέτει συντήρηση για μακρό διάστημα και δεν επιτρέπεται να ανοιχτεί. Πριν από τη θέση σε λειτουργία γεμίστε με το συνιστώμενο λάδι και αντικαταστήστε το πώμα έμφραξης με τον εξαεριστήρα. Αν απαιτείται αποθήκευση πέραν της συμφωνημένης συντήρησης, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο Κεφάλαιο

6 5.4 Παραδοτέο Το περιεχόμενο της παράδοσης αναφέρεται στα δελτία αποστολής. Η πληρότητα πρέπει να ελέγχεται κατά την παραλαβή. Ενδεχόμενες ζημίες κατά τη μεταφορά και / ή απουσία εξαρτημάτων πρέπει να δηλώνεται γραπτώς και άμεσα στην Eisenbeiss. 6. Συναρμολόγηση 6.1 Γενικές υποδείξεις Συνιστούμε να αναθέσετε την εγκατάσταση του σε εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για ζημίες συνεπεία ακατάλληλης εκτέλεσης της συναρμολόγησης. 6.2 Εγκατάσταση του Γενικά Οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης πρέπει να εγκαθίστανται πάνω σε επίπεδο, σταθερό και ανθεκτικό σε στρέβλωση θεμέλιο (σκελετό). Οι διαστάσεις του θεμελίου για το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης προκύπτουν από τη φόρτωσή του. Πρέπει απαραιτήτως να αποφεύγονται ανεπίτρεπτες δονήσεις κατά τη λειτουργία. Πρέπει να προσέξετε ώστε γύρω από το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης να υπάρχει επαρκής χώρος ώστε να μην παρεμποδίζονται οι εργασίες συναρμολόγησης και επιδιόρθωσης καθώς και οι έλεγχοι. Η πλήρωση του μηχανισμού με λάδι και η εκκένωση από το άνοιγμα εκροής πρέπει να γίνονται ανεμπόδιστα. Όταν υπάρχει στενότητα χώρου πρέπει να τοποθετείται ο κοχλίας πλήρωσης λαδιού και το άνοιγμα εκροής λαδιού ενδεχομένως με σωστά διατεταγμένες σωληνώσεις σε καλά προσβάσιμα σημεία. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης πρέπει να ευθυγραμμίζεται ως προς μηχανές με κινητήρια και κινούμενη πλευρά χωρίς κατά μήκος και εγκάρσιες κλίσεις. Λοξές θέσεις του επιτρέπονται μόνον εφόσον κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί ρητά στην παραγγελία. Μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης που είναι εκτεθειμένοι σε έντονους ρύπους, σκόνη, νερό, επιδράσεις θερμότητας ή άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες πρέπει να προστατεύονται με επενδύσεις. Η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα δε θα πρέπει να επηρεάζεται από αυτές. Προσοχή! Μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης με διάταξη αντεπιστροφής πρέπει κατά την εγκατάσταση να ελέγχονται ως προς τον συγχρονισμό τους με τον κινητήρα. Το βέλος κατεύθυνσης στον άξονα εισόδου του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης πρέπει να ταυτίζεται με την κατεύθυνση περιστροφής της μηχανής. Στην περίπτωση μηχανισμών μετάδοσης κίνησης με ψύξη ανεμιστήρα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη είσοδος αέρα στην πλευρά αναρρόφησης και πίεσης. 6

7 6.2.2 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με συμπαγή άξονα Μετά την ακριβή ευθυγράμμιση πρέπει ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης να στερεωθεί. Για τη στερέωση πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκείνα τα μεγέθη κοχλιών που αντιστοιχούν με τις οπές διέλευσης. Πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι ροπές σύσφιξης των κοχλιών. Μέγεθος κοχλία M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 Ροπή σύσφιξης [Nm] Σε περίπτωση επίδρασης εξωτερικών δυνάμεων στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης πρέπει αυτός να στερεωθεί με μπουλόνια μαζί με το θεμέλιο ή να ασφαλιστεί κατά μετατόπισης με την τοποθέτηση τάκων Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με κοίλο άξονα Σε μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης με κοίλο άξονα πρέπει να φροντίσετε για την ελεύθερη λήψη της στρέψης αντίδρασης μεταξύ του ή του βραχίονα και του θεμελίου (π.χ. διάταξη αρθρωτών εδράνων). Στους μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης κοίλου άξονα η μεταβίβαση της ροπής στρέψης από το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης στον άξονα της μηχανής πραγματοποιείται ανάλογα με τα συμπεφωνημένα κατά την παραγγελία μέσω δίσκων συρρίκνωσης, παράλληλες σφήνες ή άλλα στοιχεία μετάδοσης. Οι οπές του κοίλου άξονα φέρουν επίστρωση για λόγους διατήρησης. Για την αφαίρεση της αντιδιαβρωτικής προστασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάλυμα νιτρικού οξέος ή κάποιο άλλο κατάλληλο διαλυτικό μέσο. Οι οπές του κοίλου άξονα και των αξόνων της μηχανής πρέπει να καθαριστούν εις βάθος πριν την τοποθέτηση του κοίλου άξονα και να γρασαριστούν ελαφρώς ο άξονας και η οπή σε περίπτωση σύνδεσης παράλληλης σφήνας ή η επιφάνεια του άξονα που βρίσκεται απέναντι από το δίσκο συρρίκνωσης. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης πρέπει να εισαχθεί όντας ευθυγραμμισμένος επακριβώς με τον άξονα της μηχανής ή με κατάλληλες διατάξεις συναρμολόγησης (δίσκος με σπειροειδή άτρακτο). Η τοποθέτηση ή αφαίρεση του επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο στον κοίλο άξονα. Προσοχή! Δεν επιτρέπεται η άσκηση πίεσης ή έλξης στο περίβλημα του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης, καθώς μπορεί να προκληθούν φθορές στο έδρανο που βρίσκεται στην κινούμενη πλευρά. Μετά την τοποθέτηση πρέπει οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης να ασφαλιστούν έναντι αξονικής μετατόπισης μέσω ενός δίσκου συγκράτησης. Στα κυκλώματα μετάδοσης ροπής μεταξύ του άξονα της μηχανής και του κοίλου άξονα (π.χ. δίσκος συρρίκνωσης) πρέπει να τηρηθούν οι ειδικές οδηγίες συναρμολόγησης που ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση. 7

8 6.3 Τοποθέτηση συμπλεκτών, οδοντωτών τροχών, κλπ. Τα άκρα των αξόνων φέρουν επίστρωση για λόγους διατήρησης. Πριν την τοποθέτηση των συμπλεκτών πρέπει να αφαιρεθεί η επίστρωση με ένα διαλυτικό μέσο. Για άμεση σύνδεση οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης στην κινητήρια και κινούμενη πλευρά είναι εξοπλισμένοι με μία κινητήρια μηχανή και μία κινούμενη μηχανή. Οι συμπλέκτες και οι φλάντζες σύμπλεξης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες άψογα. Γι αυτό το λόγο πρέπει να τηρηθούν απαραιτήτως οι οδηγίες του κατασκευαστή του συμπλέκτη. Η τοποθέτηση αλυσοτροχών, οδοντωτών τροχών, τροχαλιών ιμάντα κλπ. επιτρέπεται μόνον όταν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί κατά την παραγγελία. Μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης με οδοντωτούς τροχούς, αλυσοτροχούς ή τροχαλίες ιμάντα στον κινούμενο άξονα θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης να πιέζεται πάνω στο θεμέλιο. Είναι απαραίτητη η προσεκτική ευθυγράμμιση όταν τοποθετείται οδοντωτός τροχός στην κινούμενη πλευρά ή όταν έχει τοποθετηθεί εξωτερικό έδρανο. Όλα τα άκρα άξονα φέρουν οπή σπειρώματος στην μπροστινή όψη. Οι συμπλέκτες, οι αλυσοτροχοί, οι οδοντωτοί τροχοί, οι τροχαλίες ιμάντα κλπ. πρέπει να τοποθετηθούν χρησιμοποιώντας πλατό πίεσης και κοχλίες μέσω της οπής σπειρώματος που βρίσκεται στην μπροστινή όψη ή με άλλα βοηθητικά μέσα συναρμολόγησης. Προσοχή! Απαγορεύεται η τοποθέτηση με ισχυρά χτυπήματα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει φθορές στα εσωτερικά τμήματα του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Για τα εξαρτήματα που πρέπει να τοποθετηθούν προβλέπονται κανονικά διατρήσεις με πεδίο ανοχής ISO H7 και εντομές κατά DIN 6885/1. Για όλους τους υπόλοιπους τρόπους στερέωσης ισχύουν οι συμφωνίες που έγιναν κατά την παραγγελία. Τα εξαρτήματα που τοποθετήθηκαν θα πρέπει να ασφαλιστούν έναντι αξονικής μετατόπισης με ένα δίσκο συγκράτησης ή κάποιο παρόμοιο εργαλείο. 6.4 Λοιπά εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα Στους μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης με λοιπά εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα, όπως π.χ. κεντρικές εγκαταστάσεις λίπανσης, διατάξεις αντεπιστροφής, φρένα, συμπλέκτες πολλαπλών δίσκων κλπ., 8

9 πρέπει να τηρηθούν οι εκάστοτε ειδικοί κανόνες λειτουργίας, σε περίπτωση που η εγκατάσταση και η συντήρηση των εξαρτημάτων αυτών απαιτεί την τήρηση κάποιων ειδικών κανόνων. 6.5 Αντλίες λαδιού Αντλίες λαδιού προβλέπονται όταν απαιτείται λίπανση ανακυκλοφορίας με πίεση εξαιτίας υψηλών περιμετρικών ταχυτήτων της οδόντωσης και / ή για την ψύξη του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Όλα τα τμήματα οδοντώσεων, τα ρουλεμάν και οι στεγανοποιήσεις πάνω από το λουτρό λαδιού λιπαίνονται με λάδι υπό πίεση το οποίο τροφοδοτείται από μια αντλία λαδιού. Χρησιμοποιείται είτε μια αντλία κινούμενη μηχανικά μέσω ενός άξονα μετάδοσης κίνησης είτε μια αντλία με κινητήρα. Προσοχή! Οι αντλίες λαδιού επιτυγχάνουν το αποτέλεσμα τροφοδότησης μόνον προς την κατεύθυνση περιστροφής που επισημαίνεται με ένα βέλος κατεύθυνσης περιστροφής. Η κανονική πίεση λαδιού θα πρέπει σε θερμοκρασία λειτουργίας να ανέρχεται μεταξύ 1 bar και 3,5 bar, ανάλογα με τη διάταξη του μανομέτρου. Για την επιτήρηση της πίεσης λαδιού είναι εγκατεστημένος ένας διακόπτης πίεσης λαδιού, ο οποίος σε περίπτωση πτώσης της πίεσης λαδιού κάτω από μια ρυθμισμένη οριακή τιμή (π.χ. 1 bar) ενεργοποιείται. Συνιστάται η ηλεκτρική σύνδεση του διακόπτη πίεσης λαδιού με μια εγκατάσταση οπτικού και ακουστικού συναγερμού. Στις αντλίες που λειτουργούν με κινητήρα, είναι διατεταγμένα στο κύκλωμα του κύριου κινητήρα ένα μανόμετρο επαφής, ένας επιτηρητής πίεσης και ένας επιτηρητής ροής, που διασφαλίζουν ότι η εκκίνηση του κύριου κινητήρα γίνεται μόνον εφόσον λειτουργεί ο κινητήρας της αντλίας λαδιού και έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη ελάχιστη πίεση λαδιού ή η ρυθμισμένη ελάχιστη ποσότητα ροής. Το μανόμετρο επαφής και ο επιτηρητής πίεσης και ροής πρέπει να τοποθετούνται χωρίς κραδασμούς. Για τη συναρμολόγηση καθώς και ενδεχομένως για τη ρύθμιση της πίεσης του λαδιού ή της ποσότητας ροής πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι περιγραφές και οι οδηγίες λειτουργίας των αντλιών και εξαρτημάτων παρακολούθησης καθώς και οι δικές μας προδιαγραφές. 6.6 Ψύξη λαδιού Ψύκτης λαδιού / νερού: Μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης με «σερπαντίνα» ή με ψύκτη λαδιού / νερού απαιτούν συνδέσεις νερού. Οι συνδέσεις πρέπει να κατασκευάζονται από τον ιδιοκτήτη και πρέπει να ελέγχονται για στεγανότητα. Προσοχή! Η πίεση του νερού ψύξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 bar. Πρέπει να χρησιμοποιείται γλυκό νερό κατά το δυνατόν φτωχό σε άλατα. Ψύκτες λαδιού / νερού για τύπους νερού που αποκλίνουν από αυτό αντιστοιχούν στα συμπεφωνημένα κατά την παραγγελία. 9

10 Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την ψύξη του [l/min] αναφέρεται στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Αν υπάρχει κίνδυνος παγετού και σε περίπτωση μακρόχρονης ακινητοποίησης του πρέπει να εκκενωθεί το νερό ψύξης και το εναπομένον νερό να αφαιρεθεί με εμφύσηση πεπιεσμένου αέρα. Η κατεύθυνση ροής του νερού όταν υπάρχει τοποθετημένη «σερπαντίνα» είναι τυχαία. Η κατεύθυνση ροής του νερού σε ανεξάρτητο ψύκτη λαδιού νερού πρέπει να προβλέπεται για ψύξη αντίθετης ροής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε οι ειδικές οδηγίες λειτουργίας του ψύκτη λαδιού Ψύκτης λαδιού / αέρα: Οι ψύκτες λαδιού / αέρα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας ψύξης να μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται ανεμπόδιστα. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να δημιουργηθούν από τον παραγγελιοδότη ανάλογα με την υπάρχουσα τάση. Για την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και τον καθαρισμό πρέπει να τηρηθούν οι ειδικές οδηγίες χειρισμού των ψυκτών λαδιού / αέρα. 6.7 Θέρμανση λαδιού Στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης εγκαθίσταται σύστημα θέρμανσης λαδιού μόνο στην περίπτωση που κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί ρητά κατά την παραγγελία. Πριν τη θέση του σε λειτουργία πρέπει κατά κανόνα να θερμανθεί το λάδι στα σημεία όπου, χάρη στην υψηλή πυκνότητα του λαδιού δεν εξασφαλίζεται η άψογη τροφοδοσία με λιπαντικό μέσο, ειδικότερα κατά την εκκίνηση. Κανονικά η θέρμανση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικών ράβδων θέρμανσης με αντικαταστάσιμα εξαρτήματα θέρμανσης, που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του λαδιού. Άλλα είδη θέρμανσης ανάλογα με τις συμφωνίες παραγγελίας ή/και ειδικών οδηγιών λειτουργίας. Αν υπάρχει εγκατεστημένη θέρμανση λαδιού πρέπει το λάδι πριν την εκκίνηση του να θερμανθεί στην ελάχιστη καθορισμένη θερμοκρασία. Λιπαντικό Ορυκτέλαιο / Συνθετικό λάδι ISO-VG Ελάχιστη θερμοκρασία [ C] Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον παραγγελιοδότη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανόνες. 10

11 6.8 Μέτρα ασφαλείας Όλα τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα της μηχανής πρέπει να φέρουν προστατευτικά καλύμματα σύμφωνα με τις τοπικές νομικές διατάξεις. 7. Θέση σε λειτουργία 7.1 Πλύσιμο Το πλύσιμο χρησιμεύει στην ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων λιπαντικών μέσων και μέσων διατήρησης. Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία και σε περίπτωση μακρόχρονης παραμονής σε κατάσταση διατήρησης συνιστάται η πλύση του με λάδι λειτουργίας. Για να διεξάγετε το πλύσιμο πληρώστε με απορρυπαντικό λάδι το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης μέχρι το σημείο σήμανσης της στάθμης του λαδιού και περιστρέψτε τον χωρίς φορτίο ρυθμίζοντάς τον το πολύ στις μισές στροφές λειτουργίας για περ. 30 έως 60 λεπτά,. Στη συνέχεια αφήστε το λάδι να εκρεύσει από το σημείο εκροής λαδιού. 7.2 Πλήρωση λαδιού Μετά το πλύσιμο πρέπει να πληρώσετε το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης μέχρι τη σήμανση στο δείκτη της στάθμης του λαδιού μέσω της οπής παρατήρησης ή μίας ειδικής οπής πλήρωσης με λάδι κατάλληλων προδιαγραφών (βλέπε κεφάλαιο 10.2) και χρησιμοποιώντας σήτα ή φίλτρο. Εξαρτήματα που παραδίδονται ξεχωριστά όπως αντλίες, σωληνώσεις, μανόμετρα κλπ. πρέπει να έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων και πρέπει να βεβαιωθείτε πως όλες οι σωληνώσεις, οι αντλίες και οι ψύκτες έχει πληρωθεί με λάδι. Η ποσότητα του λαδιού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί καθορίζεται μόνον από τις σημάνσεις της στάθμης του λαδιού στο δείκτη στάθμης λαδιού ή στη ράβδο μέτρησης λαδιού. Προσοχή! Στοιχεία για ποσότητες σε εκτυπωμένη μορφή ή στην πινακίδα ισχύος αποτελούν μόνον τιμές αναφοράς. Οι ράβδοι μέτρησης λαδιού έχουν κατά κανόνα δύο ενδείξεις. Το λάδι θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι την άνω ένδειξη. Σε περίπτωση χρήσης ενός ξεχωριστού δοχείου λαδιού η καθοριστική ένδειξη είναι αυτή που βρίσκεται στο τζάμι ή στη ράβδο μέτρησης λαδιού. 7.3 Γρασάρισμα εδράνων και στεγανοποιήσεων Γρασαρισμένα έδρανα και στεγανοποιήσεις πληρώνονται κατά την παράδοση των μηχανισμών μετάδοσης κίνησης με γράσο και πρέπει να επαναγρασαριστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ρουλεμάν. 7.4 Πρώτη εκκίνηση Πριν από τη θέση σε λειτουργία πρέπει να ελεγχθεί αν ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης στερεώθηκε κανονικά και αν πληρούνται τα σημεία που περιγράφονται στα σχετικά κεφάλαια και χαρακτηρίζονται με ιδιαίτερες προειδοποιητικές πινακίδες στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης ή στις πρόσθετες συσκευές. 11

12 Μετά από τη θέση σε λειτουργία πρέπει σε μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης με λίπανση με πίεση να ελέγχεται αμέσως, αν η πίεση λαδιού στις σωληνώσεις είναι η προδιαγραφόμενη. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης πρέπει να λειτουργήσει το δυνατό μέχρι την επίτευξη της θερμοκρασίας σταθερής κατάστασης χωρίς επιβάρυνση. Εφόσον δεν προκύψουν βλάβες, πρέπει να καταπονείται σε λογικά χρονικά διαστήματα μέχρι πλήρους φορτίου. Σε ορισμένους μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης προβλέπεται και μία φάση ελεγχόμενης λειτουργίας. Πρέπει να τηρηθούν και οι σχετικές λεπτομερείς διατάξεις για τη θέση σε λειτουργία που παραδίδονται ανεξάρτητα. 8. Λειτουργία 8.1 Τιμές λειτουργίας Για την επίτευξη μιας απρόσκοπτης, χωρίς βλάβες λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης, πρέπει να τηρηθούν οι τιμές λειτουργίας που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία. Εκτός από τις συνήθεις εργασίες συντήρησης, η λίπανση αποτελεί το σημαντικότερο σημείο για μία απρόσκοπτη λειτουργία του. Προσοχή! Η στάθμη του λαδιού δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσει κάτω από τη δεδομένη σήμανση και για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχεται περιστασιακά όταν ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης είναι ακινητοποιημένος και έχει κρυώσει. 8.2 Θερμοκρασία χρήσης λαδιών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης Οι συνηθισμένες θερμοκρασίες χρήσης λαδιών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης αναφορικά με τις προθεσμίες αλλαγής λαδιών και την ασφαλισμένη λειτουργία λίπανσης καθορίζονται ανάλογα με την περίπτωση χρήσης μεταξύ +10 C C και +50 C C. Ως τιμές αναφοράς για τον καθορισμό ορίων θερμοκρασίας των λαδιών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, ανεξάρτητα από το λιπαντικό και τον τρόπο λίπανσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα στοιχεία. Θερμοκρασίες λαδιού [ C] Λιπαντικό Ορυκτέλαιο Συνθετικό λάδι ISO-VG Λίπανση με βύθιση: Λίπανση ανακυκλοφορίας με πίεση: Διαρκής λειτουργία: Ελάχ. Μέγ. Σύντομη:

13 8.3 Ενέργειες σε περίπτωση βλαβών Ανεξάρτητα από τις ακόλουθες υποδείξεις σε κάθε περίπτωση ισχύουν για τη λειτουργία των μηχανισμών μετάδοσης κίνησης οι κατά τόπους διατάξεις ασφαλείας. Για την έγκαιρη διαπίστωση ενδεχόμενων βλαβών και τη δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων, πρέπει να εμμένετε στην επιτήρηση της λειτουργίας. Εφόσον διαπιστωθούν ανωμαλίες, όπως για παράδειγμα θόρυβοι, δονήσεις ή εάν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, πρέπει οπωσδήποτε να διαπιστωθούν τα αίτια. Αν χρειαστεί πρέπει να διακοπεί η εγκατάσταση. Εφόσον δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των αιτιών ακόμα και με τη βοήθεια της λίστας σφαλμάτων (βλ. Κεφάλαιο 9.2), πρέπει να λάβει γνώση ο προμηθευτής της εγκατάστασης ή η εταιρεία Eisenbeiss. 8.4 Εκ νέου θέση σε λειτουργία μετά από βλάβη Εδώ πρέπει να προσέξετε το Κεφάλαιο 7 Θέση σε λειτουργία. 8.5 Ακινητοποίηση Σε περίπτωση μακρόχρονων ακινητοποιήσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας, πρέπει ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης να λειτουργήσει στο ρελαντί σε ονομαστικό αριθμό στροφών κάθε 4 εβδομάδες για σύντομο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 1 ώρα). Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να εξοπλιστεί εκ νέου με ένα κατάλληλο μέσο διατήρησης. α) Ακινητοποίηση / Αποθήκευση έως 12 μήνες: Για μία διατήρηση έως 12 μήνες, πρέπει ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης να πληρωθεί με λάδι διατήρησης μέχρι την ένδειξη στάθμης λαδιού. Στη συνέχεια πρέπει να περιστρέψετε το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης, ενδεχομένως να τον αναποδογυρίσετε ή να τον ψεκάσετε με λάδι διατήρησης ώστε να υγρανθούν όλες οι ακάλυπτες επιφάνειες με λάδι διατήρησης. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης πρέπει να σφραγιστεί αεροστεγώς (αντικαταστήστε τους εξαεριστήρες με πώματα έμφραξης), ενώ τα σημεία λίπανσης καθώς και οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι αξόνων να πληρώνονται με γράσο. Επιφάνειες χωρίς μέταλλο πρέπει να αλείφονται με αντιδιαβρωτικό αδιάβροχο μέσο προστασίας. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο. β) Ακινητοποίηση / Αποθήκευση έως 24 μήνες: Για μία διατήρηση έως 24 μήνες, ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης πρέπει να πληρωθεί με Addinol Addicor μέχρι την ένδειξη στάθμης λαδιού και να περιστραφεί για περ. 20 λεπτά. Στη συνέχεια, ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης πρέπει να σφραγιστεί αεροστεγώς (αντικαταστήστε τους εξαεριστήρες με πώματα έμφραξης), και τα σημεία λίπανσης καθώς και οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι αξόνων να πληρώνονται με γράσο. Μεταλλικά ακάλυπτες επιφάνειες πρέπει να αλείφονται με αντιδιαβρωτικό αδιάβροχο μέσο προστασίας. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο. Μετά από αποθήκευση το αργότερο 2 χρόνων, ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης πρέπει να πληρωθεί εκ νέου με Addinol Addicor και να επαναληφθεί η διαδικασία που περιγράφηκε στο σημείο β). 8.6 Επανάθεση σε λειτουργία μετά από ακινητοποίηση Εδώ πρέπει να προσέξετε το Κεφάλαιο 7 Θέση σε λειτουργία. 13

14 9. Βλάβες, Αιτίες και Αποκατάσταση 9.1 Γενικά Σε περίπτωση αναζήτησης σφάλματος, οι ακόλουθες βλάβες μπορούν να αποτελέσουν μόνον ένα σημείο αναφοράς για τα πιθανά αίτια. Κατά την αναζήτηση σφάλματος λάβετε υπόψη, εκτός από το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης, και τις επιδράσεις της κινητήριας μηχανής και της κινούμενης μηχανής καθώς και της πρόσθετης συσκευής για ενδεχόμενες βλάβες. Συνιστούμε, σε περίπτωση ασαφειών σχετικά με την αιτία πρόκλησης μιας βλάβης να συμβουλευτείτε ειδικούς της εταιρείας Eisenbeiss για την αναζήτηση των πιθανών αιτίων. Η διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών μας αναφέρεται στο Κεφάλαιο

15 9.2 Πιθανές βλάβες α/α Βλάβη Πιθανή αιτία Μέτρα 1 Αιφνίδια αλλαγή στη - Θραύση οδόντων ή αρχή στάθμη θορύβου, θραύσης δονήσεις (σε περιοδικά εμφανιζόμενους θορύβους) 2 Αύξηση θερμοκρασίας στα έδρανα 3 Θερμοκρασία λαδιού πολύ υψηλή Θερμοκρασία εισόδου λαδιού πολύ υψηλή 4 Η στάθμη λαδιού είναι πολύ χαμηλή - Ζημία στα έδρανα - Ζημία στο συμπλέκτη - Ζημία στα έδρανα - Η ψύξη δεν είναι ενεργοποιημένη ή είναι ελαττωματική. - Η ποσότητα νερού ψύξης είναι λίγη. - Το νερό ψύξης είναι πολύ ζεστό - Ο άψυκτης είναι βρόμικος - Στρώμα αέρα στον ψύκτη - Η θερμοκρασία λαδιού είναι πολύ υψηλή - Διαρροές λαδιού στο περίβλημα - Το λάδι αφρίζει (στο δοχείο) 5 Νερό στο λάδι - Ελαττωματική «σερπαντίνα» ή ψυγείο λαδιού/νερού. - Στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης εμφυσάται με τον ανεμιστήρα μηχανής κρύος αέρας Το νερό συμπυκνώνεται. 6 Η θερμοκρασία - Πολύ μικρή ποσότητα εκροής λαδιού είναι λαδιού ανακυκλοφορίας πολύ υψηλή - Υπερφόρτωση μηχανισμού μετάδοσης κίνησης - Υπέρβαση αριθμού στροφών λειτουργίας - Ζημιές οδόντων, εδράνων ή 7 Η πίεση λαδιού είναι πολύ χαμηλή στεγανοποίησης - Ο αγωγός αναρρόφησης αντλίας έχει βουλώσει ή δεν είναι στεγανός - Ελαττωματική αντλία λαδιού - Η στάθμη λαδιού είναι πολύ 15 Σταματήστε αμέσως την εγκατάσταση. Διενεργήστε έλεγχο οδοντώσεων. Ενημερώστε την Eisenbeiss. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση. Αντικαταστήστε το έδρανο / συμπλέκτη. Ελέγξτε το τζόγο του εδράνου και το αποτύπωμα επαφής οδόντωσης. Αποκαταστήστε το αίτιο σφάλματος Όπως α/α 3 Συμπληρώστε λάδι. Αντιμετωπίστε τις διαρροές. Ελέγξτε το λάδι για παρουσία νερού. Επισκευάστε τη «σερπαντίνα» ή το ψυγείο, αν χρειαστεί αντικαταστήστε. Προστατέψτε το περίβλημα με θερμομόνωση. Κλείστε την έξοδο αέρα ή κατευθύνετε προς άλλη κατεύθυνση. Αποκαταστήστε το αίτιο σφάλματος Όπως α/α 1 Αποκαταστήστε το αίτιο σφάλματος Βλέπε α/α 4

16 8 Η πίεση λαδιού είναι πολύ υψηλή χαμηλή - Βρόμικο φίλτρο λαδιού - Η θερμοκρασία λαδιού είναι πολύ υψηλή - Το ιξώδες του λαδιού είναι πολύ χαμηλό - Η βαλβίδα υπερπίεσης είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά - Βουλωμένα ακροφύσια ψεκασμού - Το φίλτρο λαδιού είναι βουλωμένο - Το ιξώδες λαδιού είναι πολύ υψηλό - Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή Καθαρίστε το φίλτρο Βλέπε α/α 3 Βλέπε Κεφάλαιο 8.2 Ελέγξτε την τιμή ρύθμισης, αν χρειαστεί ρυθμίστε εκ νέου Καθαρίστε τα ακροφύσια λαδιού Καθαρίστε / αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού Βλέπε Κεφάλαιο Συντήρηση και Επιδιόρθωση 10.1 Επιθεώρηση / Συντήρηση Πριν από εργασίες συντήρησης, επιδιορθώσεις ή λοιπές εργασίες στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης πρέπει ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης να βεβαιωθεί, ότι ο κινητήρας μηχανισμού κίνησης είναι ασφαλισμένος κατά αθέλητης ενεργοποίησης ή εκκίνησης. Ανεξάρτητα από τις ακόλουθες υποδείξεις ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων στον τόπο εγκατάστασης Λίστα επιθεώρησης Συνιστάται η δημιουργία πρωτοκόλλων επιθεώρησης, προκειμένου να αναγνωρίζονται αλλαγές στα επιμέρους σημεία ελέγχου ευκολότερα και ταχύτερα. α/α Σημείο ελέγχου Διαστήματα επιθεώρησης Παρατήρηση 1 Θερμοκρασία λαδιού ημερησίως έως εβδομαδιαίως 2 Θερμοκρασία αποθήκευσης 3 Πίεση λαδιού 4 Ένδειξη βρωμιάς του φίλτρου λαδιού 5 Διαρροές 6 Στάθμη λαδιού 7 Θόρυβοι, δονήσεις 8 Στερέωση συσκευής 9 Φίλτρο εξαέρωσης εβδομαδιαίως έως μηνιαίως Σε διαπιστωμένες αδιευκρίνιστες αλλαγές σε σχέση με προηγούμενους ελέγχους πρέπει να βραχύνονται τα διαστήματα και να ελέγχεται, αν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται. (Πρωτόκολλο επιθεώρησης) 16

17 10 Εξωτερική κατάσταση του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (βρωμιά, εναποθέσεις λαδιού) 11 Κατάσταση του λαδιού μηχανισμού μετάδοσης κίνησης 12 Κατάσταση γραναζιών 13 Λειτουργία του συστήματος ανακυκλοφορίας λαδιού και των συσκευών επιτήρησης 14 Εσωτερική κατάσταση και λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης και του συστήματος ανακυκλοφορίας λαδιού Οπτικά: εβδομαδιαία Δειγματοληπτική εξέταση: εξαμηνιαίως έως ετησίως Σε κάθε αλλαγή λαδιών Κάθε 1 έως 2 χρόνια Βλέπε Κεφάλαιο Ελέγξτε την κατάσταση της επιφάνειας και το αποτύπωμα επαφής φόρτισης των γραναζιών Λίστα συντήρησης α/α Εργασίες συντήρησης Διαστήματα συντήρησης Παρατήρηση 1 Αποκατάσταση των Συνεχώς προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην επιθεώρηση 2 Καθαρίστε το φίλτρο λαδιού Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία μετά από 50 ώρες λειτουργίας, κατόπιν σε 3 Αλλαγή της πλήρωσης λαδιού μηχανισμού μετάδοσης κίνησης 4 Επαναλίπανση εδράνου γρασαρισμένου 5 Καθαρισμός του εσωτερικού του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης και του συστήματος μεγαλύτερα διαστήματα Ανάλογα με την καταπόνηση Βλέπε Κεφάλαιο έως 4000 ώρες λειτουργίας Σε κάθε αλλαγή λαδιών ή κάθε 1 έως 2 χρόνια 17 Το αργότερο μετά από 9 μήνες

18 ανακυκλοφορίας λαδιού 10.2 Λάδια Προδιαγραφή λαδιού Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον καινούρια λάδια. Στον πίνακα λιπαντικών μας αναφέρονται διάφορα λάδια ανάλογα με τις συστάσεις μερικών εταιρειών παρασκευής λαδιών. Μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν ισάξια λάδια άλλων εταιρειών, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, επισημαίνουμε ότι η σύσταση αυτή δεν αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα του λαδιού λίπανσης του συγκεκριμένου προμηθευτή. Κάθε παρασκευαστής λιπαντικών θα πρέπει να εγγυηθεί ο ίδιος για την ποιότητα του προϊόντος του. Τα λάδια που χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των μηχανισμών μετάδοσης κίνησης εντάσσονται στις κατηγορίες ιξώδους (ISO-VG, Αρ. AGMA) και πρέπει να πληρούν τουλάχιστον την παρακάτω προδιαγραφή: ISO-VG DIN / ISO Αρ. AGMA ANSI/AGMA 9005-D94 3EP 4EP 5EP 6EP 7EP 8EP Ελάχιστες απαιτήσεις CLP - DIN Μέρος 3 Δοκιμή FZG Βαθμίδα δύναμης φθοράς > 12 (A/8,3/90) - DIN Αντοχή σε γκρι λεκέδες Βαθμίδα δύναμης φθοράς 10 (C/8,3/90) Αρ. FVA 54 Το ιξώδες του λαδιού (ISO-VG) που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αναφέρεται στην πινακίδα ισχύος του. Αυτό αναφέρεται στις θερμοκρασίες περιβάλλοντος που συμφωνήθηκαν κατά την παραγγελία. Εφόσον δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στοιχεία στην παραγγελία, τότε συνήθως ο δεδομένος χαρακτηρισμός λαδιού αναφέρεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από +5 C έως +30 C. Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από +30 C έως +50 C, ο χαρακτηρισμός λαδιού που αναφέρεται στην πινακίδα ισχύος πρέπει να επιλεγεί κατά μία βαθμίδα υψηλότερη. Για θερμοκρασίες κάτω από +5 C και πάνω από +50 C, καθώς και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ή θέρμανση των μηχανισμών μετάδοσης κίνησης από εξωγενείς παράγοντες, πρέπει να ζητήσετε διευκρίνηση. Εξαιτίας της υψηλής αντοχής σε αλλαγές και του μεγάλου εύρους θερμοκρασίας συνιστώνται και συνθετικά λάδια. Τα συνθετικά λάδια με βάση PAO χρησιμοποιούνται κατ εξοχήν για τη λίπανση μηχανισμών μετάδοσης κίνησης. Το ιξώδες ρυθμίζεται στην ίδια ή σε μία βαθμίδα χαμηλότερη σε σχέση με τα ορυκτέλαια. Προσοχή! Δεν επιτρέπεται η χρήση λαδιών πολυγλυκόλης. 18

19 Διαστήματα αλλαγής λαδιών Η διάρκεια ζωής μίας πλήρωσης λαδιού περιορίζεται από τις διάφορες επιβαρύνσεις και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Η πλήρωση λαδιού (δείγμα λαδιού 1 λίτρο) πρέπει να ελέγχεται κάθε 2000 ώρες λειτουργίας από την τεχνική υπηρεσία της εκάστοτε υπεύθυνης εταιρείας λιπαντικών και να συμπληρώνεται ανάλογα. Στο παράρτημα προσάπτεται ένα έντυπο για την ανάλυση χρησιμοποιημένων λαδιών των λαδιών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης. Συνιστούμε να επισυνάψετε το έντυπο αυτό του δείγματος λαδιού, με τα αντίστοιχα στοιχεία, ως συνοδευτική πληροφορία. Αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η ανάλυση χρησιμοποιημένου λαδιού, οι ακόλουθοι πίνακες προσφέρουν μία κατά προσέγγιση τιμή αναφοράς σχετικά με τις προθεσμίες αλλαγής λαδιού. a) Διαστήματα αλλαγής λαδιών για ορυκτέλαια 1. Αλλαγή λαδιών Μετά από 300 έως 500 ώρες λειτουργίας Επόμενη αλλαγή Θερμοκρασία μετά από λαδιού 70 C 8000 Ωλ 80 C 4000 Ωλ 90 C 2000 Ωλ 100 C 1000 Ωλ Χρονικός περιορισμός Γενικά μετά από 12 έως 18 μήνες b) Διαστήματα αλλαγής λαδιών για συνθετικά λάδια 1. Αλλαγή λαδιών Μετά από 300 έως 500 ώρες λειτουργίας Επόμενη αλλαγή Θερμοκρασία μετά λαδιού 70 C Ωλ 80 C 8000 Ωλ 90 C 4000 Ωλ 100 C 2000 Ωλ Χρονικός περιορισμός Γενικά μετά από 24 έως 36 μήνες Οπτικός έλεγχος στάθμης λαδιών Από την όψη και την οσμή μπορεί κανείς να διαπιστώσει την ικανότητα χρήσης της πλήρωσης λαδιού καθώς και τα αίτια διαπιστωμένων ρύπων και αλλοιώσεων στο λάδι. Α/α Εύρημα Πιθανή αιτία Μέτρα 1 Έντονα σκούρο Υπερθέρμανση, δημιουργία Πλύσιμο μηχανισμού χρώμα αφρών κατά την αλλαγή λαδιών μετάδοσης κίνησης, αλλαγή λαδιών 2 Γαλακτερή θαμπάδα Εισροή νερού, είσοδος αέρα Διαπιστώστε την αιτία και αποκαταστήστε, αλλαγή λαδιών 3 Φυσαλίδες αέρα Είσοδος αέρα, π.χ. συνεπεία Διαπιστώστε την αιτία και έλλειψης λαδιού ή μη στεγανού αποκαταστήστε, αλλαγή αγωγού αναρρόφησης λαδιών. 4 Αιωρούμενοι ή Μηχανισμός κίνησης, φθορά, Έλεγχος οδόντωσης και 19

20 συσσωρευμένοι ρύποι, παλαιότητα λαδιού ρύποι 5 Οσμή καμένου λαδιού Υπερθέρμανση, π.χ. λόγω συσκευών προθέρμανσης λαδιού εδράνων; πλύσιμο μηχανισμού μετάδοσης κίνησης, αλλαγή λαδιών Έλεγχος συσκευής / αντικατάσταση, πλύσιμο μηχανισμού μετάδοσης κίνησης, αλλαγή λαδιών Διακινδύνευση από νερό Το νερό στο γράσο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί ακόμα και σε ελάχιστες ποσότητες, προκαλεί σημεία διάβρωσης στους οδοντωτούς τροχούς. Για την αποφυγή δημιουργίας υδρατμών στο περίβλημα τόσο κατά τη λειτουργία όσο κυρίως κατά την ακινητοποίηση, πρέπει ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης να αερίζεται. Μετά τη διακοπή της εγκατάστασης πρέπει να προσέξετε ώστε κανένας ανεμιστήρας μηχανής να μη φυσά πάνω στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. Αυτό ισχύει κυρίως σε ζώνες όπου μεταξύ της ημέρας και της νύχτας υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη θερμοκρασία Αλλαγή λαδιών Η αλλαγή λαδιών πρέπει να γίνεται ενώ ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης είναι ακινητοποιημένος σε ζεστή κατάσταση λειτουργίας. Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα ώστε το λάδι να εκκενωθεί πλήρως. Προτού πληρωθεί καινούριο λάδι, πρέπει να ελεγχθεί το εσωτερικό του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης για παρουσία ιζημάτων / καταλοίπων. Μετά από τον έλεγχο αυτό πρέπει να αποφασιστεί επί τόπου, αν χρειάζεται ξέπλυμα / καθαρισμός. Για τον καθαρισμό του περιβλήματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά την αλλαγή λαδιού ο τύπος λαδιού λειτουργίας ή ένα λάδι με χαμηλότερο ιξώδες της ίδιας εταιρείας. Οι αγωγοί και οι αντλίες λαδιού πρέπει αν χρειαστεί να ξεπλένονται και να καθαρίζονται με πεπιεσμένο αέρα. Τα φίλτρα λαδιού πρέπει να καθαρίζονται και αν χρειαστεί να αντικαθίστανται. Υφιστάμενοι μόνιμοι μαγνήτες στα πώματα έμφραξης εκροής λαδιού, στη ράβδο μέτρησης λαδιού ή σε άλλα σημεία καθώς και βρόμικα τζάμια παρακολούθησης λαδιού πρέπει να καθαρίζονται. Πριν από την πλήρωση του πρέπει να κλείσει η βάνα εκροής λαδιού ή να τοποθετηθεί το πώμα έμφραξης. Στη συνέχεια, πρέπει να πληρωθεί ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης μέχρι την ένδειξη στον ενδείκτη στάθμης λαδιού μέσω του ανοίγματος στο τζάμι παρακολούθησης ή κάποιου ειδικού ανοίγματος πλήρωσης με λάδι κατάλληλης προδιαγραφής (βλ. Κεφάλαιο 10.2). Πρέπει να προσέξετε ώστε να μην εισέλθουν ρύποι στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. 20

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr MEAT&DORIA Περιγραφή Φωτογραφία Γενικό καθαριστικό 500ml Μ 1 Για µετρητές µάζας αέρος, βαλβίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Τεχνολογία επαγγ. οχημάτων και βιομηχανιών Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Κεντρικοί άξονες της ELBE Κατασκευή Αντικατάσταση Επισκευή K3-0262/0909 Υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες Ηλεκτροµειωτήρες Ευθύγραµµοι - Γωνιακοί Οδηγίες επιλογής Τεχνικά Χαρακτηριστικά ιαστάσεις Γ. Λαµπράκη 10, 141 23 Λυκόβρυση ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 2102817217 Fax. : 2102814 277

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβείς οδηγίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα

Ακριβείς οδηγίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα VOLKSWAGEN VOLVO Τεύχος 21 2014 VKMC 01270 VKMC 01258-1 VKMC 01258-2 Ακριβείς οδηγίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα Πολλοί μηχανικοί ρισκάρουν μη ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή για

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα LuK-Aftermarket Service ohg Paul-Ehrlich-Straße 21 D-63225 Langen Telefon: +49 (0) 1801 753-333* Telefax: +49 (0) 6103-753-297 INA-AS@Schaeffler.com

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Διάγνωση βλαβών Ειδικά εργαλεία/αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Renault, DC4 μετάδοση 6 ταχυτήτων Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1)

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές Συμπιεστες Επανάληψη 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπιεστή; 4 Συμπύκνωση 3 Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Επανάληψη 2. Ποιά μεγέθη του

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες EX Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06 Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της SKF, ανατρέξτε στο πρόγραμμα Pole Position. Επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της SKF στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις μελών.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn 1 597 0503 GR 01.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας για συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn Έκδοση υποδοχής A (τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FLENDER gear units. Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης σε μεταφορικούς ιμάντε. H2SE B..H, B..M, B..E; T3.H, T3.M Μεγέθη 4 μέχρι 28

FLENDER gear units. Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης σε μεταφορικούς ιμάντε. H2SE B..H, B..M, B..E; T3.H, T3.M Μεγέθη 4 μέχρι 28 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης σε μεταφορικούς ιμάντε H2SE B..H, B..M, B..E; T3.H, T3.M Μεγέθη 4 μέχρι 28 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας FLENDER gear units Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης σε μεταφορικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

LELY WELGER RP 415 / 445. Οδηγίες χρήσης (Update 2013-08) RP 445. 1759.99.06.06 (Μετάφραση των πρωτοτύπων οδηγιών χειρισµού)

LELY WELGER RP 415 / 445. Οδηγίες χρήσης (Update 2013-08) RP 445. 1759.99.06.06 (Μετάφραση των πρωτοτύπων οδηγιών χειρισµού) LELY WELGER RP 415 / 445 RP 445 1759.99.06.06 (Μετάφραση των πρωτοτύπων οδηγιών χειρισµού) Οδηγίες χρήσης (Update 2013-08) 1.1 RP 415: Πρόγραµµα λίπανσης 3 εβδοµάδες µετά την πρώτη θέση σε λειτουργία Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι REMS Unimat 75 REMS Unimat 77 for Professionals Μέγιστη οικονομία Μεμονωμένη παραγωγή και παραγωγή σε σειρά Εύκολος χειρισμός Μικρός χρόνος ανανέωσης εξοπλισμού Μπουλόνια Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICE Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICE Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών Ολοκληρωμένες λύσεις Ποιότητα και τεχνική υποστήριξη στο 100% Μια από τις σημαντικότερες απαιτήσεις σε κάθε εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα, είναι η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τα δοχεία BE-SSP και BE-F ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ

Οδηγίες εγκατάστασης για τα δοχεία BE-SSP και BE-F ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ Οδηγίες εγκατάστασης για τα δοχεία και BE-F ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ Πρόλογος Θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς για την αγορά ενός προϊόντος του Οίκου TiSUN! Με το όνομά μας εγγυώμαστε την υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα