Esperos KL Esperos VLT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Esperos KL Esperos VLT"

Transcript

1 Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη. 4 Πληροφορίες ασφαλείας... 4 ωστή χρήση του λέβητα 5 3. Σεχνικά χαρακτηριστικά.. 5 Περιγραφή λέβητα 5 χεδιασμός λέβητα 5 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών. 7 υσκευασία Εγκατάσταση Λέβητα.. 8 Επιλογή θέσης 8 Τδραυλική εγκατάσταση. 8 ύνδεση με ανοικτό δοχείο διαστολής 8 ύνδεση με κλειστό δοχείο διαστολής. 10 Σρίοδη βαλβίδα αναμίξεως(bypass) Βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης Βαλβίδα ασφαλείας(πίεσης θερμοκρασίας). 12 Μηχανικός θερμοστάτης λέβητα.. 12 Σοποθέτηση καπνοδόχου Λειτουργία και συντήρηση 16 Πλήρωση της εγκατάστασης με νερό. 16 Πρώτη χρήση. 16 Έλεγχος λειτουργίας. 17 Καθαρισμός λέβητα - συντήρηση 17 Υύλλο συντήρησης. 19 Προβλήματα και αντιμετώπιση Εγγύηση.. 22 Όροι εγγύησης.. 22 Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του λέβητα σας, είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να τηρήσετε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. ελίδα από -19-

3 1. Π ρ ο σ ο χ ή! Διαβάστε και μελετήστε το παρών έγγραφο. Είναι σημαντικό για την εγκατάσταση και την εγγύηση. Υυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Παιδιά και άτομα με μειωμένες ψυχοσωματικές ικανότητες δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με το λέβητα. Κατά την καύση δημιουργείται θερμότητα. Μην έρχεστε σε επαφή με τα καυτά μέρη του λέβητα (γυαλί, μπουριά, πόρτα), καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Φρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά που προμηθεύει ο κατασκευαστής. Εξασφαλίστε συνεχή ροή καθαρού αέρα στο χώρο που είναι τοποθετημένος ο λέβητας. Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για τη θέρμανση νερού σε θερμοκρασία μικρότερη του σημείου ζέσης σε ατμοσφαιρική πίεση. Κάθε άλλη χρήση θα ορίζετε ως ακατάλληλη και επικίνδυνη. Ο λέβητας είναι κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμα υλικά. Λέβητα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε, μην τον πετάξετε οπουδήποτε. Αποθέστε τον σε συγκεκριμένο σημείο απόβλητων ηλεκτρικών και μεταλλικών συσκευών για ανακύκλωση. Για επιστροφές, λόγω δυσλειτουργίας ή κακής κατασκευής, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο κατάστημα που αγοράσατε το λέβητα. Εφόσον κάποιο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία με δική του πρωτοβουλία, ο ιδιοκτήτης χάνει το δικαίωμα επισκευής μέσω εγγύησης. Εφόσον ο χρήστης δεν τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο και τις προδιαγραφές του λέβητα σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο, ο κατασκευαστής του λέβητα δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη φθορά ή τραυματισμούς σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσίες που έχουν προκληθεί από το λέβητα. Ο λέβητας, πρέπει να εγκαθίσταται από αδειούχο τεχνικό ο οποίος υπεύθυνα θα εγγυάται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς εγκαταστάσεων θέρμανσης. Οι πληροφορίες στο φυλλάδιο είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος. Ο λέβητας δεν πρέπει να εγκαθιστάτε και να λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο. Μία τέτοια εγκατάσταση μπορεί να δημιουργήσει δυσλειτουργία και κίνδυνο τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας. 2. Γ ε ν ι κ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. Οι ετικέτες του λέβητα είναι αυτοκόλλητες και πρέπει να τοποθετηθούν στο πλαϊνό μέρος του λέβητα και σε σημείο όπου να είναι εμφανείς. Τπάρχει ένας κοινός σειριακός αριθμός (barcode) στην ετικέτα του λέβητα και στο παρών τεχνικό εγχειρίδιο. Αυτός ο αριθμός είναι απαραίτητος για την χρήση της εγγύησης ελίδα από -19-

4 Οδηγίες για το χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να τηρεί όλα τα έγγραφα του λέβητα σε καλή κατάσταση καθώς θα φανούν χρήσιμα σε περιπτώσεις βλάβης. Επίσης πρέπει να πληροφορηθεί από τον εγκαταστάτη για τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος θέρμανσης και ιδιαιτέρως για τα παρακάτω: - Να ενημερωθεί για τη χρήση των οργάνων λειτουργίας του πίνακα. - Να ενημερώνετε σχετικά με τη σωστή συντήρηση του λέβητα και να φροντίζει να τηρεί το πρόγραμμα συντήρησης συμφώνα με τους κανονισμούς. - Να ενημερωθεί για το σωστό αερισμό του λεβητοστασίου και τη δομή της καμινάδας η οποία είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία του λέβητα. - Ο χρήστης απαγορεύεται να κάνει αυτοβούλως οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις του λέβητα και των εξαρτημάτων. Τπάρχει κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού. Οποιαδήποτε μετατροπή πρέπει να πραγματοποιείτε από πιστοποιημένο τεχνικό. - Αν ο λέβητας αλλάξει ιδιοκτήτη πρέπει τα έγγραφα να συνοδεύουν τον λέβητα καθώς δεν είναι πλέων χρήσιμα στον παλιό ιδιοκτήτη. Πληροφορίες ασφαλείας - Για την καύση χρησιμοποιήστε στερεά καύσιμα, όπως μπριγκέτες και ξύλο. - Απαγορεύεται η τοποθέτηση εκρηκτικών και/ή εύφλεκτων υλών ή συσκευών στο χώρο καύσης ή στο χώρο του λεβητοστασίου. - Οι επισκευές στο λέβητα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες της Α. Αγγέλου & ΙΑ Ο.Ε. Κακή ή μη τακτική συντήρηση μπορεί να εκθέσει την ασφαλή λειτουργία του λέβητα και να δημιουργήσει τραυματισμούς σε άτομα ή περιουσίες. - Η ρύθμιση των οργάνων του λέβητα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο τεχνικό σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Η κατασκευάστρια εταιρία του λέβητα δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη φθορά ή τραυματισμούς σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσίες που έχουν προκληθεί από το λέβητα. ωστή χρήση του λέβητα - Ο λέβητας ESTIA έχει σχεδιαστεί βάση σύγχρονων τεχνολογιών θέρμανσης και σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας. Παρόλα αυτά όμως, με λάθος χρήση μπορεί να δημιουργηθούν κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη ζωή του χρήστη ή άλλων ανθρώπων ή/ και περιουσιών. - Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κεντρικές θερμάνσεις ζεστού νερού με ανοιχτό ή κλειστό κύκλωμα. Κάθε άλλη χρήση του λέβητα θεωρείτε ανάρμοστη και κάθε ευθύνη τη φέρει ο τελικός αγοραστής. - Για την καύση χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα. Για την καύση στερεών καυσίμων απαγορεύεται ρυτά η καύση βαμμένων ή λουστραρισμένων επιφανειών ή εμποτισμένων με χημικά ξύλα (μοριοσανίδες, νοβοπάν κ.α.) που βλάπτουν την ατμόσφαιρα την υγεία και τον λέβητα κατά τη καύση. - Είναι απαραίτητος ο σωστός αερισμός του χώρου, στον οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η σόμπα, για εισροή φρέσκου αέρα, απαραίτητου για την καύση. 3. Σ ε χ ν ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά Περιγραφή λέβητα - Οι Λέβητες ESTIA παράγονται και ελέγχονται, βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων και προορίζονται για τη θέρμανση νερού οικιακής και βιομηχανικής χρήσης. ελίδα από -19-

5 - Σα υλικό κατασκευής του λέβητα είναι από πιστοποιημένο ειδικό χάλυβα St Η θύρα του χώρου καύσης και η θύρα αναστροφής καυσαερίων, περιέχει κεραμικό πυράντοχο υλικό με υψηλό δείκτη αντοχής (>1000 O C). - Σα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται και συσκευάζεται ο λέβητας είναι ανακυκλώσιμα. - Οι Λέβητες ESTIA έχουν ειδικά μελετημένο θάλαμο καύσεως με αποτέλεσμα να χρειάζονται τροφοδοσία 3 ή 4 φορές το εικοσιτετράωρο. Με τους ειδικά σχεδιασμένους φλογοαυλούς επιτυγχάνεται η άριστη μεταφορά της θερμότητας στο νερό του λέβητα. χεδιασμός λέβητα - Οι λέβητες της σειράς ESTIA Esperos KL και VLT είναι εναλλασσόμενης καύσης για καύση στερεών καυσίμων ή πετρελαίου αερίου. Ο θάλαμος καύσης είναι υδροφόρος, ορθογώνιας διατομής και κατασκευασμένος από ειδικό χάλυβα St37-2 άριστης ποιότητας. Είναι σχεδιασμένος βάση προδιαγραφών DIN 4702 και το μέγεθος του είναι τέτοιο ώστε να έχει απόθεμα στερεού καυσίμου για αρκετές ώρες. Η σχάρα της εστίας καύσεως είναι κατασκευασμένη από μαντέμι με ικανοποιητική συγκράτηση θερμοκρασίας και αποβολή αυτής ακόμα και μετά τη παύση της φλόγας. Πάνω από τον θάλαμο καύσης είναι τοποθετημένοι οριζόντιοι φλογοαυλοί άνευ ραφής κατασκευασμένοι κατά DIN2448 / St Μπορεί να κάψει όλων των ειδών τα στερεά καύσιμα και με την προσαρμογή καυστήρα, επιβραδυντών καυσαερίων και την πλάκα βύθισης φλόγας (παραδίδονται κατόπιν ζήτησης) μπορεί να κάψει πετρέλαιο ή αέρια καύσιμα. - Ο λέβητας είναι εφοδιασμένος με 2 πόρτες. Η έναυση και η τροφοδοσία του λέβητα γίνεται από το κάτω μέρος, ενώ η αναστροφή της τρίτης διαδρομής των καυσαερίων και ο καθαρισμός γίνεται από το πάνω μέρος. - την κάτω πόρτα υπάρχει ένα κλαπέτο ή φυσητήρας αέρα (ανάλογα με το μοντέλο)όπως επίσης και κεραμικό κρύσταλλο για την επίβλεψη της φλόγας. την περίπτωση κλαπέτου ο λέβητας εφοδιάζεται με έναν μηχανικό θερμοστάτη. - την πίσω μεριά είναι η έξοδος καυσαερίων εφοδιασμένη με σύστημα ανακούφισης(ασφάλεια) για την αποφυγή ζημιών από κακό ελκυσμό. Όλο το σύστημα της εξόδου μπορεί να απομακρυνθεί και να καθαριστούν από πίσω οι φλογοαυλοί και το εσωτερικό του συστήματος εξόδου. ελίδα από -19-

6 1 Θέση κλαπέτου ή φυσητήρα 8 υγκράτηση συστήματος 2 Πόρτα έναυσης & τροφοδοσίας 9 Επιστροφή κρύου νερού 3 Πόρτα αναστροφής &καθαρισμού 10 Μηχανικός θερμοστάτης 4 Φειρολαβή κάτω πόρτας 11 Αναχώρηση ζεστού νερού 5 Φειρολαβή πάνω πόρτας 12 Θερμοστατική βαλβίδα - εκτόνωση 6 ύστημα ανακούφισης 13 Κυάθιο αισθητήρων θερμοκρασίας 7 Έξοδος καυσαερίων 14 Κρύσταλλο επίβλεψης φλόγας Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών Λέβητα Περιγραφή Σύπος ESP Διαστάσεις mm (Ύ χ Π χ Β ) Ύψος Πλάτος Βάθος Διάμετρος καμινάδας Βάρος Όγκος θαλάμου καύσης Μέγιστο μήκος ξύλου Απόδοση (kw) Ξύλο* Πετρέλαιο Αέριο Κατανάλωση ξύλου* Περιεκτικότητα νερού σε λίτρα ε θερμοκρασία 20 O C Επιθυμητή θερμοκρασία Μέγιστη θερμοκρασία Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής νερού Θερμοκρασία λειτουργίας Παροχές ελίδα από O C 95 O C 60 O C Εισαγωγή 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ Επιστροφή 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ *Οι τιμές επηρεάζονται από το είδος του ξύλου, και την περιεχόμενη υγρασία του. υσκευασία Οι λέβητες της σειράς Esperos παραδίδονται συναρμολογημένοι. την παραλαβή ενός λέβητα Esperos παραδίδονται υποχρεωτικά: κορμός λέβητα, καπάκια λέβητα, τεχνικό εγχειρίδιο, ετικέτες λέβητα και προαιρετικά: πίνακας οργάνων λέβητα, βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα πυρασφάλειας, τρίοδη βαλβίδα αναμίξεως. Μετά το άνοιγμα του πακέτου,

7 σιγουρευτείτε για την άρτια παράδοση του προϊόντος. τη συνέχεια τοποθετήστε τα υλικά περιτυλίγματος σε κάδο ανακύκλωσης. ΠΡΟΟΦΗ!! Η συσκευασία περιέχει νάιλον σακούλες επικίνδυνες για τα παιδιά. 4. Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η λ έ β η τ α Επιλογές θέσης Ο λέβητας πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος επίπεδο μεγάλης αντοχής και να αερίζεται επαρκώς, ώστε να είναι εφικτή η παραγωγή φλόγας. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται μέρη ή δωμάτια όπου η υγρασία φτάνει σε σημείο δρόσου (εμφάνιση σταγονιδίων από συγκέντρωση υγρασίας). Ακόμα ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή, είναι η απόσταση του λέβητα από τους τοίχους του δωματίου. Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση που να επιτρέπει στον τεχνικό να πραγματοποιεί με άνεση την ετήσια συντήρηση. υστήνονται οι ακόλουθες διαστάσεις. Ελάχιστο ύψος λεβητοστασίου: Για λέβητες έως 100 Kw:...2,5 m Για λέβητες έως Kw:.3.0 m Για λέβητες έως Kw: m Για λέβητες πάνω από 400 Kw: m Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους: Για λέβητες έως 300 Kw:...0,6 m Για λέβητες πάνω από 300 Kw: m Ελάχιστη απόσταση από μπροστινό τοίχο: Για λέβητες έως 100 Kw:...1,5 m Για λέβητες πάνω από 100 Kw: m Τδραυλική εγκατάσταση λέβητα Η εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της τεχνικής από αδειούχο θερμουδραυλικό, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. ε διαφορετική περίπτωση η εγγύηση της εταιρίας για το λέβητα δεν είναι σε ισχύ. τις παραγράφους που ακολουθούν επισημαίνονται βασικές οδηγίες για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση του λέβητα και της συνολικής εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. Εγκατάσταση με ανοιχτό δοχείο διαστολής υστήνεται ο λέβητας να συνδέεται με κύκλωμα με ανοικτό δοχείο διαστολής. Σο δοχείο διαστολής πρέπει να τοποθετείται 2-3 μέτρα πάνω από το ψηλότερο σημείο της εγκατάστασης και να προστατεύεται έναντι παγετού. Σο δοχείο πρέπει να διαθέτει φλοτέρ για αυτόματο έλεγχο της στάθμης του νερού και να μην παρεμβάλλονται στην γραμμή από και προς τον λέβητα βάνες ή άλλες δικλίδες. Η πλήρωση του λέβητα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το δοχείο διαστολής. ε κάθε περίπτωση οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται έναντι παγετού και να τοποθετείται κατάλληλο αντιψυκτικό. Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα θα πρέπει να διασφαλίζεται ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής νερού 50 Ο C. Για αυτό το λόγο συστήνεται η χρήση συστήματος ανακυκλοφορίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας που ελέγχεται από θερμοστάτη, ή με θερμοστατική τρίοδη βάνα, που θα διασφαλίσει επιστροφές σταθερής θερμοκρασίας. ε περίπτωση που ο εγκαταστάτης δεν έχει μεριμνήσει για καμία από τις παραπάνω διατάξεις, ο λέβητας δεν καλύπτεται από εγγύηση. ελίδα από -19-

8 1 Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας 7 Κυκλοφορητής δικτύου θέρμανσης 2 Αυτόματο εξαεριστικό 8 Βαλβίδα αντεπιστροφής 3 Αποχέτευση 9 Αποσκληρυντής 4 Ανοιχτό δοχείο διαστολής 10 Υίλτρο 5 Υλοτέρ 11 Μειωτής πίεσης 6 Βάνα 12 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας Εγκατάσταση με κλειστό δοχείο διαστολής Ο λέβητας μπορεί να εγκατασταθεί και με κύκλωμα με κλειστό δοχείο διαστολής πάντα με την προϋπόθεση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας έναντι υπερθέρμανσης ή αύξησης πίεσης. Η περιεκτικότητα του δοχείου διαστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της συνολικής ποσότητας του νερού της εγκατάστασης. Π.χ. μία εγκατάσταση με σύνολο όγκο νερού 500 λίτρα πρέπει να έχει δοχείο διαστολής 50 λίτρων. Προσοχή ο όγκος του δοχείου διαστολής θα πρέπει να είναι επαυξημένος κατά 80% σε σχέση με τον λέβητα πετρελαίου. Σο δοχείο διαστολής τοποθετείται πάντα στην επιστροφή και ή πλήρωση πρέπει να γίνεται πάντα με αυτόματο πλήρωσης. ε περίπτωση που υπάρχει υψηλή πίεση στο δίκτυο πρέπει να τοποθετείται και μειωτής πίεσης. Ή πίεση πρέπει να προσμετρείται πάντα με το δίκτυο κρύο και να μην υπερβαίνει το 1 bar. ελίδα από -19-

9 1 Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας 6 Βάνα 2 Αυτόματο εξαεριστικό 7 Κυκλοφορητής δικτύου θέρμανσης 3 Κλειστό δοχείο διαστολής 8 Βαλβίδα αντεπιστροφής 4 Μειωτής πίεσης 9 Αποσκληρυντής 5 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 10 Υίλτρο Σρίοδη Βαλβίδα αναμίξεως (bypass) το ξύλο εμπεριέχεται περισσότερη υγρασία από ότι στα άλλα καύσιμα. Αυτή η υγρασία μπορεί να εμφανιστεί υπό μορφή πίσσας μέσα στο λέβητα και στη καμινάδα. Για να αποφευχθεί αυτή η συμπύκνωση πρέπει να συντηρείται υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας στον λέβητα ο οποίος θα πρέπει να δουλεύει με θερμοκρασιακή διαφορά (είσοδος έξοδος νερού) Ο C. Για να κρατήσουμε το λέβητα σε υψηλή θερμοκρασία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα bypass με κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας όπως στις παραπάνω εικόνες ή μια τρίοδη βαλβίδα αναμίξεως. Βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης (προστασία από υπερθέρμανση) ε εγκατάσταση θέρμανσης στερεών καυσίμων με κλειστό δοχείο διαστολής είναι υποχρεωτικό να εξασφαλιστεί η προστασία του συστήματος από υπερθέρμανση που μπορεί να προκύψει από υπερβολική ποσότητα ξύλων ή παύση του κυκλοφορητή. Όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει τους Ο C, η βαλβίδα θα επιτρέψει την είσοδο κρύου νερού στο δίκτυο. Παράλληλα θα απομακρύνει όμοια ποσότητα ζεστού νερού στην αποχέτευση με συνέπεια την ψύξη του λέβητα. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει το επιθυμητό όριο, η βαλβίδα θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής. Προσοχή!!! Η βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης δεν αντικαθιστά τις βαλβίδες ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε περίπτωση (τουλάχιστον 2). ελίδα από -19-

10 Βαλβίδα ασφαλείας(πίεσης θερμοκρασίας) Η βαλβίδα ασφαλείας στους λέβητες στερεών καυσίμων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα της ασφάλειας, καθώς ελέγχουν όχι μόνο την πίεση(3bar) στο δίκτυο αλλά και την θερμοκρασία(90 ο C). ε περίπτωση ανοιχτού κυκλώματος πρέπει να εγκαθίστανται μία τουλάχιστον μία ασφάλεια, ενώ για κλειστό κύκλωμα πρέπει να είναι εγκατεστημένες τουλάχιστον 2 ασφάλειες. Η βαλβίδα πρέπει να εγκατασταθεί όσο πιο κοντά στο λέβητα, πάντα στη προσαγωγή και στην έξοδο της πρέπει να συνδεθεί σωληνάκι το οποίο θα οδηγείται στην αποχέτευση προς αποφυγή εγκαυμάτων. Προσοχή!!! Η βαλβίδα ασφαλείας δεν αντικαθιστά το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση, το οποίο κρίνεται απαραίτητο και για την ισχύ της εγγύησης του λέβητα. Μηχανικός θερμοστάτης λέβητα (μόνο για τα μοντέλα KL) Η εγκατάσταση ενός μηχανικού θερμοστάτη έχει ως σκοπό τον έλεγχο της καύσης μέσω του ελέγχου της ροής οξυγόνου και την εξοικονόμηση καυσίμου. Ο μηχανικός θερμοστάτης έχει ένα εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας. Ανάλογα με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στον λέβητα ο θερμοστάτης, ελέγχει την ροή του εισερχόμενου οξυγόνου ανοιγοκλείνοντας ένα κλαπέ αέρα. - Εγκατάσταση. Βιδώστε τον μηχανικό θερμοστάτη από το πολυγωνικό μέρος του στη μούφα που βρίσκεται στη επάνω εμπρόσθια μεριά του λέβητα. Περάστε τον πολυγωνικό άξονα στην θέση του και σταθεροποιήστε τον με την βίδα έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του κλαπέ με τον άξονα με το αλυσιδάκι. Σέλος περάστε την αλυσίδα και συνδέστε τον πολυγωνικό άξονα με το κλαπέ αέρα. Προσοχή!!! Σο αλυσιδάκι δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με κανένα άλλο τμήμα του λέβητα. ελίδα από -19-

11 - Ρύθμιση. Πριν την ρύθμιση πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η θερμοκρασία του λέβητα είναι κάτω των 30 ο C, ότι οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές και ότι ο πολυγωνικός άξονας είναι σε οριζόντια θέση. Η ρύθμιση του μηχανικού θερμοστάτη επιτυγχάνεται ως εξής: Πρώτα γυρίζουμε την ένδειξη του θερμοστάτη στους 30 ο C(λευκοί αριθμοί) και αφού βεβαιωθούμε πως η αλυσίδα είναι τεντωμένη στο κλαπέ και το κλαπέ είναι κλειστό, γυρίζουμε το μηχανικό θερμοστάτη στους 75 ο C. Σώρα το κλαπέ πρέπει να είναι ανοιχτό περίπου 3 εκατοστά. Με το πέρας της διαδικασίας ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες σε οξυγόνο που χρειάζεται ο λέβητας για την καύση Σοποθέτηση καπνοδόχου Προσοχή!!! Η καπνοδόχος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ορθή λειτουργία των συστημάτων καύσης στερεών καυσίμων. Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα η καμινάδα θα πρέπει να παρέχει επαρκή ελκυσμό. Η εγκατάσταση της καπνοδόχου πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές του ισχύοντος κανονισμού κεντρικής θέρμανσης και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Η καπνοδόχος πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή ελκυσμό για την απαγωγή των καυσαερίων, προστασία έναντι συμπύκνωσης και προστασία από καιρικά φαινόμενα. υστήνεται η εγκατάσταση λείας καπνοδόχου διπλού τοιχώματος με μόνωση. ύμφωνα με τα DIN 4705 και DIN 18160, η απόρριψη των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα και η μείωση της θερμοκρασίας τους κατά την διαδρομή, πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση και τα άσχημα αποτελέσματα της. Η σύνδεση της καμινάδας με τον λέβητα θα πρέπει να είναι στεγανή. Μία μη στεγανή καμινάδα μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στον λέβητα, π.χ. φραγή, πολλή αιθάλη, θόρυβο, κακή λειτουργία του συστήματος κτλ. Επίσης μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται εάν εμφανίζονται αποκολλήσεις και στροβιλισμοί που εμποδίζουν την εύκολη έξοδο των καυσαερίων. Η καμινάδα πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται, ειδικά στα σημεία εξόδου του λέβητα και σε καμπύλες όπου τα καυσαέρια αλλάζουν διεύθυνση. την έξοδο του λέβητα πρέπει να τοποθετηθεί θυρίδα επιθεώρησης και καθαρισμού, η οποία θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε χρόνο. ελίδα από -19-

12 Η διάμετρος της καμινάδας θα πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με το ενεργό ύψος της και τις υποδείξεις του κατασκευαστή-εγκαταστάτη, αλλά δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από την έξοδο του λέβητα. Παρακάτω δίνεται διάγραμμα επιλογής διαμέτρου καμινάδας. Για καπνοδόχους με τετραγωνική διατομή η ελάχιστη επιφάνεια αυξάνεται κατά 10%. Γενικά η καμινάδα θα πρέπει να διανύει την μικρότερη δυνατή απόσταση από το λέβητα έως τον αγωγό, με τις λιγότερες δυνατές καμπύλες και αλλαγές διεύθυνσης και να διαθέτει το απαραίτητο ύψος. Η ελάχιστη κλίση που θα πρέπει να διαθέτει το τμήμα σύνδεσης με τον αγωγό είναι 5% στη διεύθυνση του λέβητα και το μέγιστο μήκος του 2 μέτρα. Ο ευθύγραμμος αγωγός θα πρέπει να είναι κάθετος και να διατηρεί την ίδια διατομή σε όλο το μήκος του. ε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται απόκλιση από την κάθετο πάνω από 30. Η διάμετρος της καμινάδας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 120 χιλιοστά σε περίπτωση κυλινδρικής διατομής και σε περίπτωση ορθογωνικής διατομής η ελάχιστη μικρότερη πλευρά πρέπει να είναι τουλάχιστον 140 χιλιοστά. Προσοχή!!! Μία καμινάδα με πολύ μικρή διάμετρο φθείρεται και φράζει πολύ γρήγορα. Πολύ μεγάλη διάμετρος έχει ως αποτέλεσμα τα καυσαέρια να κρυώνουν γρήγορα και να δημιουργείται συμπύκνωση. Έτσι η διάμετρος δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά μικρή ούτε μεγάλη. Η καμινάδα θα πρέπει να είναι ψηλότερη από την κορυφογραμμή της σκεπής, ώστε να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστος ελκυσμός. Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθεί κάλυμμα (καπέλο) που να εμποδίζει την είσοδο ξένων αντικειμένων μέσα στην καμινάδα και προστασία από καιρικά φαινόμενα. ε στέγες με κλίση πάνω από 20%, το μετρούμενο ύψος της καμινάδας από την στέγη πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο. ε περίπτωση που υπάρχουν αντικείμενα ψηλότερα από την επιφάνεια της στέγης (σοφίτα, πυρίμαχα τοιχώματα) η καμινάδα πρέπει να υπερβαίνει αυτό το ύψος τουλάχιστον κατά 1 μέτρο. Εάν υπάρχουν καμινάδες που είναι τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από αυτά τα στοιχεία, η διαφορά μπορεί να μειωθεί στα 50 εκατοστά. ε στέγες με κλίση >20%, το ύψος της καμινάδας εξαρτάται από το υλικό και την θέση της καμινάδας ως προς την κορυφογραμμή της στέγης. Ειδικότερα: Καμινάδες τοποθετημένες σε απόσταση μέχρι 1,5 μέτρα από την κορυφογραμμή πρέπει να την ξεπερνούν κατά 50 εκατοστά για άκαυστο κάλυμμα και κατά 1 μέτρο για εύφλεκτο κάλυμμα. Καμινάδες τοποθετημένες σε μεγαλύτερη απόσταση πρέπει να διαθέτουν άνοιγμα απόρριψης σε ύψος τουλάχιστον 1 μέτρο από το κάλυμμα. ελίδα από -19-

13 Η σύνδεση πολλών λεβήτων στην ίδια καμινάδα δεν είναι σωστή και πρέπει να αποφεύγεται. Μερικά αίτια κακής λειτουργίας λέβητα στερεών καυσίμων λόγω προβλημάτων στη καμινάδα, είναι τα ακόλουθα: 1. Μικρό ενεργό ύψος της καμινάδας 2. Μη στεγανότητα μεταξύ των τμημάτων της καμινάδας 3. Πολύ στενή διατομή της καμινάδας 4. Εμπόδια ή στένωση στη διατομή της καμινάδας 5. Μη στεγανό διάφραγμα 6. Κακώς ρυθμισμένο διάφραγμα ελκυσμού 7. Διαρροή από οπή στην καμινάδα 8. Μη στεγανή ένωση στο άνοιγμα απόρριψης του καπνού 9. Μη στεγανή θυρίδα καθαρισμού καμινάδας 10. Μεγάλο τμήμα της καμινάδας αμόνωτο, πολύ μικρή κλίση 11. Μη στεγανές φλάντζες, κακή μόνωση 12. Μειωμένος ελκυσμός λόγω στρώματος στάχτης στους φλογαυλούς 13. υσσώρευση στάχτης 14. Μη στεγανή πόρτα και καλύμματα 15. πασμένος ρυθμιστής ελκυσμού 16. Βοηθητικό στόμιο αέρα καύσης 17. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καυσαερίων 18. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων 19. Καύσιμο με μεγάλο ποσοστό υγρασίας (χαμηλή θερμογόνο δύναμη) ε περίπτωση που λόγω θερμοκρασιακών διαφορών ή καιρικών φαινομένων ο ελκυσμός της καμινάδας δεν είναι σταθερός συστήνεται η εγκατάσταση σταθεροποιητή ελκυσμού. 5. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α & σ υ ν τ ή ρ η σ η Πλήρωση της εγκατάστασης με νερό Με την περαίωση της εγκατάστασης και αφού τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα και όργανα ενδείξεων, λειτουργίας και ασφάλειας (δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, μανόμετρο θερμόμετρο κ.τ.λ.) γίνεται ο τελικός έλεγχος στεγανότητας και στη συνέχεια η τελική πλήρωση της εγκατάστασης με νερό. Η πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται αργά με τα εξαεριστικά ανοιχτά ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό ο εγκλωβισμός αέρα στο κύκλωμα. Όταν γεμίσει η εγκατάσταση και γίνει η πρώτη εξαέρωση, ελέγξτε τη πίεση στο μανόμετρο (στατική πίεση) η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,75 bar σε κρύο δίκτυο και τα 2,5 bar σε ζεστό δίκτυο. Η πρώτη θέρμανση γίνεται με την υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία του νερού και διατηρείτε για αρκετές ώρες ώστε να επιτύχουμε πλήρη εξαέρωση της εγκατάστασης κατά το δυνατό συντομότερο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε αυτή τη φάση, ο εγκλωβισμένος αέρας και ο αέρας που ελευθερώνεται από το νερό πρέπει αν απομακρύνονται από την εγκατάσταση μέσω αυτόματων εξαεριστικών. Μετά το τελευταίο εξαερισμό πραγματοποιείται έλεγχος της πίεσης στο μανόμετρο καθώς και της θερμοκρασίας του νερού της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση, πρέπει να κρυώσει μέχρι η θερμοκρασία του νερού να φτάσει 50 C. τη θερμοκρασία αυτή γίνεται έλεγχος της πίεσης στο μανόμετρο και ελέγχεται εκ νέου η στεγανότητα της εγκατάστασης. Εάν απαιτείται, συμπληρώνεται με νερό η εγκατάσταση και ρυθμίζεται η τελική πίεση λειτουργίας. τη περίπτωση που εγκατάσταση τροφοδοτείται αυτόματα από το δίκτυο άρδευσης είναι απαραίτητο να τροφοδοτείται φίλτρο νερού. Πρώτη χρήση Σην πρώτη φορά που θα τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας, ενδέχεται να καούν μέρη από την αρχική συσκευασία ή να εμφανιστούν ατμοί από τα βαμμένα τμήματα του, οπότε μεριμνήστε να εξαερίσετε τον χώρο για την αποφυγή κακών οσμών. υνιστάται η παρουσία στο χώρο ελίδα από -19-

14 εξειδικευμένου ατόμου τουλάχιστον για 60 λεπτά μετά το άναμμα του λέβητα, για να βεβαιωθεί ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Πριν την πρώτη έναυση του λέβητα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: - Ορθότητα της εγκατάστασης και στεγανότητα του υδραυλικού δικτύου. - Ορθότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. - Ορθότητα σύνδεσης καπνοδόχου, στεγανότητα και μόνωση καπνοδόχου. - Οι αισθητήρες των οργάνων είναι καλά τοποθετημένοι στο κυάθιο του λέβητα. - Σο υδραυλικό δίκτυο είναι πλήρες και υπάρχει η σωστή πίεση. - Ο κυκλοφορητής είναι συνδεδεμένος και λειτουργεί κανονικά. - Σο δοχείο διαστολής (αν υπάρχει) είναι σωστά συνδεδεμένο και εξασφαλίζεται επαρκής διαστολή του νερού. - Οι βάνες του λέβητα είναι ανοικτές. - Τπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου εγκατάστασης. - Δεν υπάρχουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες γύρω από το λέβητα. ε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία επικοινωνήστε αμέσως με τον εγκαταστάτη ή την εταιρία. Για το πρώτο άναμμα κάντε τις εξής 5 ενέργειες: - Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη του πίνακα οργάνων στην θέση OFF - Ανοίξτε τη κάτω πόρτα και βάλτε ξύλα. Προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά το θάλαμο με ξύλα. Αναφλέξτε το καύσιμο με χρήση κάποιου εύφλεκτου υλικού (πανί, χαρτί εμποτισμένο με πετρέλαιο). Μην αναφλέγετε με βενζίνη, οινόπνευμα ή εκρηκτικό υγρό. ε αυτή τη φάση ο φυσητήρας παραμένει απενεργοποιημένος.(μοντέλο VLT) - Ρυθμίστε το θερμοστάτη καύσης στους C και το θερμοστάτη του κυκλοφορητή στους C. Αφού σταθεροποιηθεί η φλόγα, ενεργοποιήστε τον Υυσητήρα γυρίζοντας τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ΟΝ. Καθώς η φωτιά εξελίσσεται πιθανόν να χρειαστεί να ανοιγοκλείνετε το φυσητήρα κάποιες φορές μέχρι να σταθεροποιηθεί. Μετά από 2-5 λεπτά, αφού έχει αναπτυχθεί η φλόγα, κλείστε την πόρτα και αφήστε τον πίνακα και το φυσητήρα ενεργοποιημένο. Προσοχή!!! Μην πλησιάστε την εστία, διότι αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες και υπάρχει κίνδυνος. Προσέξτε επίσης από πιθανά φλεγόμενα σωματίδια που ενδέχεται να πεταχτούν από την εστία κατά τη διάρκεια της έναυσης. Έλεγχος λειτουργίας Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα ελέγξτε τα παρακάτω: - Ορθή λειτουργία θερμομέτρου - Σην λειτουργία του μηχανικού θερμοστάτη - Σην ορθή λειτουργία του θερμοστάτη του κυκλοφορητή (45 C) - Πιέσεις λειτουργίας. την επιθυμητή θερμοκρασία (70-85 C) πρέπει το μανόμετρο να είναι 2,0-2,5 bar και κάτω των C το μανόμετρο να είναι 0,7 0,9 bar. Καθαρισμός λέβητα συντήρηση - Φαρακτηριστικά νερού στην εγκατάσταση. Για να προστατευτεί ο λέβητας από διάβρωση. Πρέπει να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά του νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης. Σα φυσιολογικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το νερό είναι τα εξής: Ο αριθμός THF(calcium carbonate or fur-content) του νερού, πρέπει ναι είναι μικρότερος από 25 THF (2,5mol/m 3 ). Η ειδική αντίσταση να είναι πάνω από 2000 Ohm/cm. ελίδα από -19-

15 Αν ο αριθμός THF είναι πάνω από 25 THF, το νερό στο κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να μαλακώσει. Αν το PH είναι μικρότερο του 7,2 & η ειδική αντίσταση κάτω των 2000 Ohm/cm πρέπει να μεριμνήσετε για την αλλαγή των ανωτέρω. - Καθημερινή συντήρηση ε καθημερινή βάση θα πρέπει να ελέγχεται η αρτιότητα του λεβητοστασίου και η σωστή λειτουργία του λέβητα. Ελέγξτε πως η πίεση στο δίκτυο είναι σωστή και πως όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργούν. Θα πρέπει επίσης να επιθεωρείται η ποσότητα στάχτης στο λέβητα. ε περίπτωση που η στάχτη συσσωρεύεται στη σχάρα και εμποδίζει την καύση, πρέπει να καθαρίζεται. - Εβδομαδιαία συντήρηση Ο λέβητας θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η καλή απόδοση του. Πριν προβείτε σε καθαρισμό, αφήστε τον λέβητα σβηστό για τουλάχιστον μία ώρα ώστε να κρυώσει. ε μακράς περιόδους λειτουργίας καλό είναι να καθαρίζεται κάθε τέσσερις μέρες. Καθαρίστε με το ειδικό εργαλείο την επιφάνεια της σχάρας, τις επιφάνειες του φλογοθαλάμου και την επιφάνεια των υδραυλών, όπου έχει συσσωρευτεί στάχτη. ε περίπτωση που χρειάζεται, καθαρίστε το εσωτερικό των φλογαυλών με την ειδική βούρτσα. Ελέγξτε το δοχείο στάχτης. Αδειάστε το όταν γεμίσει. Ανάλογα με τη χρήση του λέβητα και την περιεκτικότητα στάχτης του καυσίμου χρειάζεται άδειασμα κάθε 2 έως 3 ημέρες. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν ακόμα φλεγόμενα κατάλοιπα στο δοχείο πριν την απόρριψη της στάχτης. - Μηνιαία συντήρηση Ελέγξτε τη γενική κατάσταση του λέβητα και προβείτε σε γενική καθαριότητα του. Όσο λιγότερη στάχτη έχει ο λέβητας και όσο συχνότερα καθαρίζεται, τόσο πιο αποδοτική είναι η λειτουργία του. Ελέγξτε την κατάσταση και την καθαριότητα της καπνοδόχου. Καθαρίστε από το ταφ καθαρισμού εάν χρειάζεται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώστε στα σημεία που συσσωρεύεται στάχτη όπως οριζόντια τμήματα, καμπύλες κτλ. Καθαρή καμινάδα σημαίνει ομαλότερη ροή καυσαερίων και οικονομία στα καύσιμα. Επιθεωρήστε τον καπνοσυλλέκτη του λέβητα από την ειδική θυρίδα και καθαρίστε εάν χρειάζεται. Ελέγξτε τη στεγανότητα των πορτών και την κατάσταση του κορδονιού στεγανοποίησης. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται. - Ετήσια συντήρηση Η ετήσια συντήρηση του λέβητα, συνίσταται να γίνεται στο πέρας της περιόδου λειτουργίας της θέρμανσης (Μάρτη Απρίλη). Πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργία και περιλαμβάνει το καθαρισμό του λέβητα και της καπνοδόχου, τον έλεγχο και τη ρύθμιση της εγκατάστασης και τον έλεγχο των οργάνων ασφαλείας. Προσοχή!!! ε κάθε ετήσιο έλεγχο πρέπει να αλλάζεται η ράβδος μαγνησίου. ΠΡΟΟΦΗ!!! Από αυτή τη διαδικασία, εξάγονται προϊόντα βλαβερά για τον οργανισμό. Πάρτε προφυλάξεις προστατεύοντας τα μάτια, το δέρμα και αναπνοή σας. Υορέστε μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται κατά το μέγιστο μέχρι το πέρας των εργασιών καθαρισμού. ελίδα από -19-

16 Υύλλο συντήρησης Ημερομηνία υντηρητής Εργασίες παρατηρήσεις ελίδα από -19-

17 Προβλήματα και αντιμετώπιση Πρόβλημα Αιτία Αντιμετώπιση Κακή καύση Πολύ μικρή παροχή αέρα στο λέβητα. Ανεπαρκής ελκυσμός καμινάδας. Ανεπαρκής παροχή αέρα στο λεβητοστάσιο. Καθαρίστε το φυσητήρα, ρυθμίστε την παροχή του αέρα. Ελέγξτε τον ελκυσμό. Εγκαταστήστε μία γεννήτρια ελκυσμού ή σταθεροποιητή. Ελέγξτε την καταλληλότητα της θυρίδας εξαερισμού. Ο φυσητήρας δεν λειτουργεί Βλάβη στον φυσητήρα. Καμένος φυσητήρας. Ελέγξτε τον φυσητήρα & τον πυκνωτή στο μοτέρ του φυσητήρα. Αντικαταστήστε το φυσητήρα. Πολύ υψηλή θερμοκρασία λέβητα Απώλεια νερού στο δίκτυο. Υραγή κυκλοφορητή - διακοπή ρεύματος. Τπερβολική ποσότητα ξύλων. υμπληρώστε νερό και ελέγξτε τη διαρροή. Ελέγξτε τον κυκλοφορητή. Αφήστε το λέβητα να κρυώσει, μην προσθέτετε άλλα ξύλα. Πολύ υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων Πολύ υψηλός ελκυσμός της καμινάδας. Κακή μετάδοση θερμότητας λόγω βρόμικου φλογοθαλάμου. Ελέγξτε την καμινάδα, τοποθετήστε σταθεροποιητή ελκυσμού. Καθαρίστε το φλογοθάλαμο και τους φλογαυλούς. Λανθασμένη λέβητα. διαστασιολόγηση Ελέγξτε την καταλληλότητα της ισχύος του λέβητα. Τγροποίηση στο εσωτερικό του λέβητα υμπύκνωση αέρα και καυσαερίων κατά την έναυση του λέβητα. Πολύ χαμηλή θερμοκρασία επιστροφής. Πολύ υψηλή υγρασία καυσίμου Ελλιπής / χαμηλός ελκυσμός καμινάδας. Μικρή διατομή καμινάδας. Λανθασμένη σύνδεση με την καμινάδα. υμπυκνώματα ή βροχή εισέρχεται στην καμινάδα. Κατά την έναυση ρυθμίστε τη θερμοκρασία του λέβητα πάνω από 70 0C & διατηρήστε για κάποιες ώρες O λέβητας πρέπει να εφοδιαστεί με σύστημα BYPASS. Η θερμοκρασία επιστροφής πρέπει να είναι 50 C. Φρησιμοποιείτε καύσιμο μικρότερης υγρασίας. Ελέγξτε την καμινάδα, καθαρίστε την. Ελέγξτε τη διαστασιολόγηση της καμινάδας σύμφωνα με τις οδηγίες. Εξασφαλίστε στεγανή σύνδεση του λέβητα με την καμινάδα. Ελέγξτε την εγκατάσταση της καμινάδας. ελίδα από -19-

18 Πολύ υψηλή κατανάλωση καυσίμου Φαμηλή θερμοκρασία νερού στο λέβητα παρά τη συνεχή καύση Κακή εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης. Λανθασμένη λέβητα. διαστασιολόγηση Καύσιμο χαμηλής θερμογόνου δύναμης Λανθασμένη ρύθμιση καύσης. Ακατάλληλο καύσιμο, με πολύ χαμηλή θερμογόνο δύναμη ή με υψηλή υγρασία. Λανθασμένη επιλογή λέβητα σε σχέση με τις ανάγκες. Ελλιπής / χαμηλός ελκυσμός καμινάδας. Λανθασμένη ρύθμιση των παραμέτρων καύσης. Ακατάλληλη παροχή αέρα στο λεβητοστάσιο. Πολύ χαμηλή παροχή αέρα καύσης. Βουλωμένη καμινάδα, χαμηλός ελκυσμός. Βουλωμένοι φλογαυλοί, βρόμικος φλογοθάλαμος. Ακατάλληλη παροχή αέρα και εξαερισμός λεβητοστασίου. Ελέγξτε την εγκατάσταση θέρμανσης. Ελέγξτε την καταλληλότητα ισχύος του λέβητα. Αντικαταστήστε το καύσιμο με νέο κατάλληλης θερμογόνου δύναμης & υγρασίας. Ρυθμίστε σωστά τις παραμέτρους του λέβητα. Φρησιμοποιείτε καύσιμο με θερμογόνο δύναμη και υγρασία σύμφωνα με τις οδηγίες. Ελέγξτε την επιλογή του λέβητα. Ελέγξτε εάν η καμινάδα, οι φλογαυλοί, είναι βουλωμένα. Καθαρίστε τα. Ρυθμίστε το λέβητα. Ελέγξτε τον εξαερισμό του λεβητοστασίου. Ρυθμίστε / καθαρίστε το φυσητήρα. Ελέγξτε τον ελκυσμό της καμινάδας, καθαρίστε την καμινάδα. Καθαρίστε τους φλογαυλούς και το φλογοθάλαμο. Ελέγξτε την παροχή αέρα και τον εξαερισμό. Διαρροή καυσαερίων Πολύ χαμηλή φλόγα - Λανθασμένη ρύθμιση αέρα. Λανθασμένη έναυση λέβητα. Ρυθμίστε σωστά το φυσητήρα. Κάντε την έναυση σύμφωνα με τις οδηγίες. Ακατάλληλη σύνδεση με καμινάδα. Ελέγξτε τη σύνδεση με την καμινάδα. Λανθασμένη ρύθμιση πόρτας. Εφαρμόστε το κορδόνι, στην πόρτα σε όλο το μήκος του. ελίδα από -19-

19 11. Ε γ γ ύ η σ η Η εταιρία Α. Αγγέλου & ΙΑ εγγυάται ότι ο λέβητας που παραδόθηκε είναι χωρίς ελαττώματα και οι αποδόσεις του είναι εκείνες που αναφέρονται στο σχετικό φυλλάδιο, καθώς και στην πινακίδα που υπάρχει πάνω στον λέβητα. Η εταιρία Α. Αγγέλου & ΙΑ εγγυάται επίσης την καλή λειτουργία, την μέγιστη απόδοση, την ποιότητα των υλικών κατασκευής. Για την εγγύηση του λέβητα σας βεβαιώνουμε ότι πέρασε το τεστ δοκιμής και στεγανότητας και σας παρέχουμε εγγύηση διάρκειας δέκα (10)ετών για το χαλύβδινο σώμα του λέβητα και δύο(2) έτη για τα ηλεκτρικά μέρη. Όροι εγγύησης 1. Η εγγύηση εξασφαλίζει ότι ο λέβητας που παραδόθηκε είναι χωρίς ελαττώματα. 2. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση πραγματοποιούνται μετά από την διαπίστωση της βλάβης. Διατηρείτε από την εταιρία το δικαίωμα επιλογής του τρόπου αποκατάστασης της βλάβης. Σα μεταφορικά δεν καλύπτονται στην εγγύηση. 3. Η εγγύηση έχει ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι ο λέβητας έχει εγκατασταθεί, λειτουργεί και συντηρείται από ειδικευμένους τεχνίτες και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες τεχνικής όπως ορίζουν τα προεδρικά διατάγματα και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 4. Βλάβες που οφείλονται σε κακή μεταχείριση του λέβητα, διαβρωτικό νερό, αποθέσεις αλάτων, ατελής πλήρωση με νερό της εγκατάστασης, λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, παγετό, μεγάλη περιεκτικότητα διαβρωτικών ουσιών στα καυσαέρια, σε αντικανονική λειτουργία και πλημμελή συντήρηση, χρησιμοποίηση ακατάλληλων χημικών ουσιών, θερμική καταπόνηση από υπερθέρμανση, ατελής καύση λόγο αρρύθμιστου κλαπέτου / ανεμιστήρα κ.λ.π. δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 5. Σα εξαρτήματα που θα διαπιστωθούν ότι είναι ελαττωματικά, θα αντικαθίστανται, χωρίς χρέωση και θα τοποθετούνται από ειδικευμένο προσωπικό. ε περίπτωση που απαιτείται μεταφορά του λέβητα στο εργοστάσιο για επισκευή, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την αποξήλωση του λέβητα από την εγκατάσταση, την μεταφορά με δικό του μέσον στο εργοστάσιο της εταιρίας, και την επανασύνδεση στο δίκτυο της εγκατάστασης του. Η εταιρία Α. Αγγέλου & ΙΑ. δεν έχει υποχρέωση πληρωμής αυτών των εξόδων. Η εγγύηση περιορίζεται στην αποκατάσταση του ελαττώματος. 6. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία παράδοσης του λέβητα (απόδειξη αγοράς). w w w. a m a g e l o u. gr ΒΕΠ. Θήβας, Θέση Ελεώνας Σ: , Υ: Σο παρών εγχειρίδιο, τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί. Απαγορεύεται η ανατύπωση χωρίς τη σύμφωνη κατάθεση της εταιρίας. A M ελίδα από -19-

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή- κατασκευή...σελ. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS 13kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS 13kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS 13kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει μια πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ για σόμπες πέλετ lcd Ελληνικά 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, ευχαριστούμε για την προτίμηση και επιλογή στα προϊόντα της Regal, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα