Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή 3 2. Γενικές πληροφορίες.. 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης 4 Οδηγίες για το χρήστη 4 Πληροφορίες ασφαλείας... 4 ωστή χρήση του λέβητα Σεχνικά χαρακτηριστικά.. 5 Περιγραφή λέβητα... 5 χεδιασμός λέβητα.. 5 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών 5 Καύσιμα. 6 ύστημα καύσης Δεξαμενή αποθήκευσης (σιλό) 6 υσκευασία 6 4. Εγκατάσταση Λέβητα. 7 Επιλογή θέσης.. 7 Τδραυλική εγκατάσταση 7 ύνδεση με ανοικτό δοχείο διαστολής 8 ύνδεση με κλειστό δοχείο διαστολής 8 Σρίοδη βαλβίδα αναμίξεως(bypass)... 8 Βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης.. 8 Βαλβίδα ασφαλείας(πίεσης θερμοκρασίας). 9 Σοποθέτηση καπνοδόχου Λειτουργία και συντήρηση 11 Πλήρωση της εγκατάστασης με νερό 11 Φρήση λέβητα Έναυση.. 12 Ρύθμιση καύσης. 12 Έλεγχος λειτουργίας 12 Καθαρισμός λέβητα - συντήρηση. 12 υντήρηση κοχλία Υύλλο συντήρησης 14 Προβλήματα και αντιμετώπιση Εγγύηση. 17 Όροι εγγύησης. 17 Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του λέβητα σας, είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να τηρήσετε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. ελίδα από -17-

3 1. Π ρ ο σ ο χ ή! Διαβάστε και μελετήστε το παρόν έγγραφο. Είναι σημαντικό για την εγκατάσταση και την εγγύηση. Υυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Παιδιά και άτομα με μειωμένες ψυχοσωματικές ικανότητες δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με το λέβητα. Κατά την καύση δημιουργείται θερμότητα. Μην έρχεστε σε επαφή με τα καυτά μέρη του λέβητα (γυαλί, μπουριά, πόρτα), καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Φρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά που προμηθεύει ο κατασκευαστής. Εξασφαλίστε συνεχή ροή καθαρού αέρα στο χώρο που είναι τοποθετημένος ο λέβητας. Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για τη θέρμανση νερού σε θερμοκρασία μικρότερη του σημείου ζέσης σε ατμοσφαιρική πίεση. Κάθε άλλη χρήση θα ορίζεται ως ακατάλληλη και επικίνδυνη. Ο λέβητας είναι κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμα υλικά. Λέβητα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε, μην τον πετάξετε οπουδήποτε. Αποθέστε τον σε συγκεκριμένο σημείο απόβλητων ηλεκτρικών και μεταλλικών συσκευών για ανακύκλωση. Για επιστροφές, λόγω δυσλειτουργίας ή κακής κατασκευής, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο κατάστημα που αγοράσατε το λέβητα. Εφόσον κάποιο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία με δική του πρωτοβουλία, ο ιδιοκτήτης χάνει το δικαίωμα επισκευής μέσω εγγύησης. Εφόσον ο χρήστης δεν τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο και τις προδιαγραφές του λέβητα σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο, ο κατασκευαστής του λέβητα δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη φθορά ή τραυματισμούς σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσίες που έχουν προκληθεί από το λέβητα. Ο λέβητας, πρέπει να εγκαθίσταται από αδειούχο τεχνικό ο οποίος υπεύθυνα θα εγγυάται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς εγκαταστάσεων θέρμανσης. Οι πληροφορίες στο φυλλάδιο είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος. Ο λέβητας δεν πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο. Μία τέτοια εγκατάσταση μπορεί να δημιουργήσει δυσλειτουργία και κίνδυνο τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας. 2. Γ ε ν ι κ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. Οι ετικέτες του λέβητα είναι αυτοκόλλητες και πρέπει να τοποθετηθούν στο πλαϊνό μέρος του λέβητα και σε σημείο όπου να είναι εμφανείς. Τπάρχει ένας κοινός σειριακός αριθμός (barcode) στην ετικέτα του λέβητα και στο παρών τεχνικό εγχειρίδιο. Αυτός ο αριθμός είναι απαραίτητος για την χρήση της εγγύησης Οδηγίες για το χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να τηρεί όλα τα έγγραφα του λέβητα σε καλή κατάσταση καθώς θα φανούν χρήσιμα σε περιπτώσεις βλάβης. Επίσης πρέπει να πληροφορηθεί από τον εγκαταστάτη για τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος θέρμανσης και ιδιαιτέρως για τα παρακάτω: - Να ενημερωθεί για τη χρήση των οργάνων λειτουργίας του πίνακα. - Να ενημερώνετε σχετικά με τη σωστή συντήρηση του λέβητα και να φροντίζει να τηρεί το πρόγραμμα συντήρησης συμφώνα με τους κανονισμούς. - Να ενημερωθεί για το σωστό αερισμό του λεβητοστασίου και τη δομή της καμινάδας η οποία είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία του λέβητα. - Ο χρήστης απαγορεύεται να κάνει αυτοβούλως οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις του λέβητα και των εξαρτημάτων. Τπάρχει κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού. Οποιαδήποτε μετατροπή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό. - Αν ο λέβητας αλλάξει ιδιοκτήτη πρέπει τα έγγραφα να συνοδεύουν τον λέβητα, καθώς δεν είναι πλέον χρήσιμα στον παλιό ιδιοκτήτη. Πληροφορίες ασφαλείας - Για την καύση χρησιμοποιήστε στερεά καύσιμα, όπως μπριγκέτες και ξύλο. - Απαγορεύεται η τοποθέτηση εκρηκτικών και/ή εύφλεκτων υλών ή συσκευών στο χώρο καύσης ή στο χώρο του λεβητοστασίου. ελίδα από -17-

4 - Οι επισκευές στο λέβητα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες της Α. Αγγέλου & ΙΑ Ο.Ε. Κακή ή μη τακτική συντήρηση μπορεί να εκθέσει την ασφαλή λειτουργία του λέβητα και να δημιουργήσει τραυματισμούς σε άτομα ή περιουσίες. - Η ρύθμιση των οργάνων του λέβητα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο τεχνικό σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Η κατασκευάστρια εταιρία του λέβητα δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη φθορά ή τραυματισμούς σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσίες που έχουν προκληθεί από το λέβητα. ωστή χρήση του λέβητα - Ο λέβητας ESTIA έχει σχεδιαστεί βάση σύγχρονων τεχνολογιών θέρμανσης και σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας. Παρόλα αυτά, με λάθος χρήση μπορεί να δημιουργηθούν κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη ζωή του χρήστη ή άλλων ανθρώπων ή περιουσιών. - Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κεντρικές θερμάνσεις ζεστού νερού με ανοιχτό ή κλειστό κύκλωμα. Κάθε άλλη χρήση του λέβητα θεωρείται ανάρμοστη και κάθε ευθύνη τη φέρει ο τελικός αγοραστής. - Για την καύση χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα. Για την καύση στερεών καυσίμων απαγορεύεται ρυτά η χρήση βαμμένων ή λουστραρισμένων επιφανειών ή εμποτισμένων με χημικά ξύλα (μοριοσανίδες, νοβοπάν κ.α.) που βλάπτουν την ατμόσφαιρα, την υγεία και τον λέβητα κατά τη καύση. - Είναι απαραίτητος ο σωστός αερισμός του χώρου, στον οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η σόμπα, για εισροή φρέσκου αέρα, απαραίτητου για την καύση. 3. Σ ε χ ν ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά Περιγραφή λέβητα - Οι Λέβητες ESTIA παράγονται και ελέγχονται βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων και προορίζονται για τη θέρμανση νερού οικιακής και βιομηχανικής χρήσης. - Για την καύση χρησιμοποιείστε στερεά καύσιμα σε μορφή κόκκων με αυτόματη τροφοδοσία μέσω κοχλία, ή για στερεά καύσιμα όπως ξύλα ή μπρικέτες με χειροκίνητη τροφοδοσία. Διαθέτει επίσης φλάντζα για προσαρμογή καυστήρα πετρελαίου για βοηθητικήεναλλακτική χρήση. - Σα υλικά κατασκευής του λέβητα είναι από πιστοποιημένο ειδικό χάλυβα St Η θύρα του χώρου καύσης και η θύρα αναστροφής καυσαερίων, περιέχει κεραμικό πυράντοχο υλικό με υψηλό δείκτη αντοχής (>1000 O C). - Σα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται και συσκευάζεται ο λέβητας είναι ανακυκλώσιμα. - Οι Λέβητες ESTIA έχουν ειδικά μελετημένο θάλαμο καύσεως με αποτέλεσμα να χρειάζονται τροφοδοσία 3 ή 4 φορές ανά 24ωρο. Με τους ειδικά σχεδιασμένους φλογοαυλούς επιτυγχάνεται η άριστη μεταφορά της θερμότητας στο νερό του λέβητα. χεδιασμός λέβητα - Οι λέβητες της σειράς ESTIA ZEFIROS είναι εναλλασσόμενης καύσης, για καύση στερεών καυσίμων πετρελαίου & αερίου. Ο θάλαμος καύσης είναι υδροφόρος, ορθογώνιας διατομής και κατασκευασμένος από ειδικό χάλυβα St37-2 άριστης ποιότητας. Είναι σχεδιασμένος βάση προδιαγραφών DIN 4702 και το μέγεθος του είναι τέτοιο ώστε να έχει απόθεμα στερεού καυσίμου για αρκετές ώρες. Πάνω από τον θάλαμο καύσης είναι τοποθετημένοι οριζόντιοι φλογοαυλοί άνευ ραφής κατασκευασμένοι κατά DIN2448 / St Μπορεί να κάψει όλων των ειδών τα στερεά καύσιμα και με την προσαρμογή καυστήρα, επιβραδυντών καυσαερίων και την πλάκα βύθισης φλόγας (παραδίδονται κατόπιν ζήτησης) μπορεί να κάψει πετρέλαιο ή αέρια καύσιμα. - Ο λέβητας είναι εφοδιασμένος με 2 πόρτες. Η έναυση και η τροφοδοσία του λέβητα γίνεται από το κάτω μέρος, ενώ η αναστροφή της τρίτης διαδρομής των καυσαερίων και ο καθαρισμός γίνεται από το πάνω μέρος. - την πίσω μεριά είναι η έξοδος καυσαερίων εφοδιασμένη με σύστημα ανακούφισης(ασφάλεια) για την αποφυγή ζημιών από κακό ελκυσμό. Όλο το σύστημα της εξόδου μπορεί να απομακρυνθεί και να καθαριστούν από πίσω οι φλογοαυλοί και το εσωτερικό του συστήματος εξόδου. ελίδα από -17-

5 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών Περιγραφή Σύπος ZFR Διαστάσεις (mm) α β γ δ ζ η θ Διάμετρος καμινάδας Βάρος Όγκος θαλάμου καύσης Μέγιστο μήκος ξύλου Λίτρα σιλό αποθήκευσης Ισχύς μοτέρ για κοχλία 0,5 Hp / 0,37 Kw 0,75 Hp / 0,56 Kw 1 Hp Απόδοση (kw) Βιομάζα Pellet Περιεκτικότητα νερού σε λίτρα ε θερμοκρασία 20 O C Επιθυμητή θερμοκρασία Μέγιστη θερμοκρασία Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής νερού Θερμοκρασία λειτουργίας Παροχές O C 95 O C 60 O C Εισαγωγή 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 Επιστροφή 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 *Οι τιμές επηρεάζονται από το είδος του ξύλου, και την περιεχόμενη υγρασία του. ελίδα από -17-

6 Καύσιμα Ο λέβητας ESTIA zefiros είναι σχεδιασμένος για καύση των παρακάτω καυσίμων: - Ξύλα-μπριγκέτες ή άλλα στερεά κατάλοιπα με χειροκίνητη τροφοδοσία από την μπροστινή πόρτα - Pellets 6-8 χιλ. με αυτόματη τροφοδοσία κοχλιών από σιλό - Άλλα στερεά καύσιμα σε κόκκους 3-10χιλ. Αυτά μπορεί να είναι: ελαιοπυρήνας, καλαμπόκι ή άλλα δημητριακά, κουκούτσια, φλοιούς καρπών ή άλλα αγροτικά κατάλοιπα, κάρβουνο σε κόκκους, ροκανίδιπριονίδι ή άλλα κατάλοιπα επεξεργασίας ξύλου - Πετρέλαιο ή αέριο για βοηθητική χρήση με προσαρμογή του κατάλληλου καυστήρα Όλοι οι τύποι στερεών καυσίμων είναι ευαίσθητοι στην υγρασία. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο σκεπαζόμενο, που να μην επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα, και χωρίς υγρασία. ε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο καύσιμο που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω, επικοινωνήστε με την εταιρία. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ακατάλληλα καύσιμα που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. 1 Πίνακας οργάνων 7 Θυρίδα επίβλεψης υλικού καύσης 2 Επάνω πόρτα φλογοαυλών 8 Θυρίδα επίβλεψης κοχλιών 3 Θυρίδα επίβλεψης φλόγας 9 Κοχλίες μεταφοράς & αεραγωγός 4 Κάτω πόρτα αναγόμωσης 10 Βεντιλατέρ 5 Φερούλια συγκράτησης 11 Κινητήρας & μειωτήρας κοχλιών 6 ιλό αποθήκευσης 12 Καπάκι Γεμίσματος σιλό. ύστημα καύσης Σο σύστημα καύσης αναλαμβάνει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο. Αποτελείται από το κυρίως σώμα (σασί), τον κώνο καύσης, τους κοχλίες τροφοδοσίας, τον ηλεκτροκινητήρα με τον μειωτήρα και το φυσητήρα. - Κυρίως σώμα (σασί). Επάνω του προσαρμόζονται όλα τα εξαρτήματα του συστήματος. Σο σχήμα του επιτρέπει την απευθείας μεταφορά του αέρα στο εσωτερικό του λέβητα και στο εσωτερικό του κρύβονται οι 2 κοχλίες μεταφοράς καυσίμου. Διαθέτει φλάντζα για σύνδεση με το σιλό. - Κώνος καύσης. Βρίσκεται στο εσωτερικό του λέβητα και η δομή του επιτρέπει την ομοιόμορφη καύση σε όλη την επιφάνεια του υλικού. Κατασκευάζεται από πυρίμαχο χάλυβα, για αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες της φλόγας. τον κώνο πραγματοποιείται η καύση του υλικού. Σο καύσιμο προωθείται στη βάση του κώνου μέσω του κοχλία. Καθώς νέο καύσιμο εισέρχεται από κάτω, η στάχτη που βρίσκεται στην επιφάνεια πέφτει κάτω. Ο φυσητήρας διοχετεύει τον αέρα στον κώνο μέσω των περιφερειακών οπών. - Κοχλίες τροφοδοσίας. Οι κοχλίες είναι συγκολλημένοι πάνω σε άξονες, οι οποίοι παίρνουν κίνηση από τον μειωτήρα. Καλύπτουν όλη τη διατομή του σωλήνα τροφοδοσίας ώστε να μην αφήνει υπολείμματα καυσίμου. - Ηλεκτροκινητήρας & μειωτήρας. Σο ζευγάρι δίνει κίνηση στους κοχλίες τροφοδοσίας μέσω αλυσίδων κινήσεως. Η σύνδεση με τον πίνακα ελέγχου επιτρέπει τόσο την αυξομείωση του όγκου του αέρα καύσης όσο και την αυξομείωση της ποσότητας καυσίμου. - Υυσητήρας. Ο φυσητήρας διοχετεύει τον αέρα που είναι απαραίτητος για την καύση στο εσωτερικό του λέβητα. Η ποσότητα του αέρα ρυθμίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Δεξαμενή αποθήκευσης - ιλό Σο σιλό χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του καυσίμου. Είναι συνδεδεμένο πάνω στο κυρίως σώμα του συστήματος καύσης. Οι κεκλιμένες πλευρές του επιτρέπουν την ελεύθερη πτώση του καυσίμου στον πρώτο κοχλία τροφοδοσίας, χωρίς να μένουν κατάλοιπα. Διαθέτει καπάκι με σύστημα συγκράτησης για εύκολο γέμισμα. Σο καπάκι είναι στεγανό, ώστε να μην εισέρχεται αέρας. Η αποκοπή του αέρα αποσκοπεί στο να διακόψει τυχών επιστροφή φλόγας προς το σιλό αλλά και για να αποτρέψει την είσοδο υγρασίας στο υλικό. Επίσης, διαθέτει θυρίδα επιθεώρησης στάθμης του καυσίμου. Είναι σημαντικό να μην εισέλθουν στο σιλό ξένα σώματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον κοχλία τροφοδοσίας. υσκευασία Οι λέβητες της σειράς Zefiros παραδίδονται συναρμολογημένοι. την παραλαβή ενός λέβητα Zefiros παραδίδονται υποχρεωτικά: κορμός λέβητα, καπάκια λέβητα, τεχνικό εγχειρίδιο, ετικέτες λέβητα και προαιρετικά: πίνακας οργάνων λέβητα, βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα πυρασφάλειας, τρίοδη βαλβίδα αναμίξεως. Μετά το άνοιγμα του πακέτου, σιγουρευτείτε για την άρτια παράδοση του προϊόντος. τη συνέχεια τοποθετήστε τα υλικά περιτυλίγματος σε κάδο ανακύκλωσης. ΠΡΟΟΦΗ!! Η συσκευασία περιέχει νάιλον σακούλες επικίνδυνες για τα παιδιά. ελίδα από -17-

7 4. Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η λ έ β η τ α Επιλογές θέσης Ο λέβητας πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος επίπεδο μεγάλης αντοχής και να αερίζεται επαρκώς, ώστε να είναι εφικτή η παραγωγή φλόγας. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται μέρη ή δωμάτια όπου η υγρασία φτάνει σε σημείο δρόσου (εμφάνιση σταγονιδίων από συγκέντρωση υγρασίας). Ακόμα ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή είναι η απόσταση του λέβητα από τους τοίχους του δωματίου. Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση που να επιτρέπει στον τεχνικό να πραγματοποιεί με άνεση την ετήσια συντήρηση. υστήνονται οι ακόλουθες διαστάσεις. Ελάχιστο ύψος λεβητοστασίου: Για λέβητες έως 100 Kw:...2,5 m Για λέβητες έως Kw:.3.0 m Για λέβητες έως Kw: m Για λέβητες πάνω από 400 Kw: m Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους: Για λέβητες έως 300 Kw:...0,6 m Για λέβητες πάνω από 300 Kw: m Ελάχιστη απόσταση από μπροστινό τοίχο: Για λέβητες έως 100 Kw:...1,5 m Για λέβητες πάνω από 100 Kw: m Τδραυλική εγκατάσταση λέβητα Η εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της τεχνικής από αδειούχο θερμουδραυλικό, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. ε διαφορετική περίπτωση η εγγύηση της εταιρίας για το λέβητα δεν είναι σε ισχύ. τις παραγράφους που ακολουθούν επισημαίνονται βασικές οδηγίες για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση του λέβητα και της συνολικής εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. Εγκατάσταση με ανοιχτό δοχείο διαστολής υστήνεται ο λέβητας να συνδέεται με κύκλωμα με ανοικτό δοχείο διαστολής. Σο δοχείο διαστολής πρέπει να τοποθετείται 2-3 μέτρα πάνω από το ψηλότερο σημείο της εγκατάστασης και να προστατεύεται έναντι παγετού. Σο δοχείο πρέπει να διαθέτει φλοτέρ για αυτόματο έλεγχο της στάθμης του νερού και να μην παρεμβάλλονται στην γραμμή από και προς τον λέβητα βάνες ή άλλες δικλίδες. Η πλήρωση του λέβητα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το δοχείο διαστολής. ε κάθε περίπτωση οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται έναντι παγετού και να τοποθετείται κατάλληλο αντιψυκτικό. Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα θα πρέπει να διασφαλίζεται ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής νερού 50 Ο C. Για αυτό το λόγο συστήνεται η χρήση συστήματος ανακυκλοφορίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας που ελέγχεται από θερμοστάτη, ή με θερμοστατική τρίοδη βάνα, που θα διασφαλίσει επιστροφές σταθερής θερμοκρασίας. ε περίπτωση που ο εγκαταστάτης δεν έχει μεριμνήσει για καμία από τις παραπάνω διατάξεις, ο λέβητας δεν καλύπτεται από εγγύηση. ελίδα από -17-

8 1 Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας 7 Κυκλοφορητής δικτύου θέρμανσης 2 Αυτόματο εξαεριστικό 8 Βαλβίδα αντεπιστροφής 3 Αποχέτευση 9 Αποσκληρυντής 4 Ανοιχτό δοχείο διαστολής 10 Υίλτρο 5 Υλοτέρ 11 Μειωτής πίεσης 6 Βάνα 12 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας Εγκατάσταση με κλειστό δοχείο διαστολής Ο λέβητας μπορεί να εγκατασταθεί και με κύκλωμα με κλειστό δοχείο διαστολής πάντα με την προϋπόθεση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας έναντι υπερθέρμανσης ή αύξησης πίεσης. Η περιεκτικότητα του δοχείου διαστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της συνολικής ποσότητας του νερού της εγκατάστασης. Π.χ. μία εγκατάσταση με συνολικό όγκο νερού 500 λίτρα πρέπει να έχει δοχείο διαστολής 50 λίτρων. Προσοχή: ο όγκος του δοχείου διαστολής θα πρέπει να είναι επαυξημένος κατά 80% σε σχέση με τον λέβητα πετρελαίου. Σο δοχείο διαστολής τοποθετείται πάντα στην επιστροφή και η πλήρωση πρέπει να γίνεται πάντα με αυτόματο πλήρωσης. ε περίπτωση που υπάρχει υψηλή πίεση στο δίκτυο πρέπει να τοποθετείται και μειωτής πίεσης. Η πίεση πρέπει να προσμετράται πάντα με το δίκτυο κρύο και να μην υπερβαίνει το 1 bar. 1 Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας 6 Βάνα 2 Αυτόματο εξαεριστικό 7 Κυκλοφορητής δικτύου θέρμανσης 3 Κλειστό δοχείο διαστολής 8 Βαλβίδα αντεπιστροφής 4 Μειωτής πίεσης 9 Αποσκληρυντής 5 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 10 Υίλτρο Σρίοδη Βαλβίδα αναμίξεως (bypass) το ξύλο εμπεριέχεται περισσότερη υγρασία από ό,τι στα άλλα καύσιμα. Αυτή η υγρασία μπορεί να εμφανιστεί υπό μορφή πίσσας μέσα στο λέβητα και στην καμινάδα. Για να αποφευχθεί αυτή η συμπύκνωση πρέπει να συντηρείται υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας στο λέβητα ο οποίος θα πρέπει να δουλεύει με θερμοκρασιακή διαφορά (είσοδος έξοδος νερού) Ο C. Για να κρατήσουμε το λέβητα σε υψηλή θερμοκρασία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα bypass με κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας όπως στις παραπάνω εικόνες ή μια τρίοδη βαλβίδα αναμίξεως. Βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης (προστασία από υπερθέρμανση) ε εγκατάσταση θέρμανσης στερεών καυσίμων με κλειστό δοχείο διαστολής είναι υποχρεωτικό να εξασφαλιστεί η προστασία του συστήματος από υπερθέρμανση που μπορεί να προκύψει από υπερβολική ποσότητα ξύλων ή παύση του κυκλοφορητή. Όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει τους Ο C, η βαλβίδα θα επιτρέψει την είσοδο κρύου νερού στο δίκτυο. Παράλληλα θα απομακρύνει όμοια ποσότητα ζεστού νερού στην αποχέτευση με συνέπεια την ελίδα από -17-

9 ψύξη του λέβητα. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει το επιθυμητό όριο, η βαλβίδα θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής. Προσοχή!!! Η βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης δεν αντικαθιστά τις βαλβίδες ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε περίπτωση (τουλάχιστον 2). Βαλβίδα ασφαλείας(πίεσης θερμοκρασίας) Η βαλβίδα ασφαλείας στους λέβητες στερεών καυσίμων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα της ασφάλειας, καθώς ελέγχουν όχι μόνο την πίεση(3bar) στο δίκτυο αλλά και την θερμοκρασία(90 ο C). ε περίπτωση ανοιχτού κυκλώματος πρέπει να εγκαθίστανται μία τουλάχιστον ασφάλεια, ενώ για κλειστό κύκλωμα πρέπει να είναι εγκατεστημένες τουλάχιστον 2 ασφάλειες. Η βαλβίδα πρέπει να εγκατασταθεί όσο πιο κοντά στο λέβητα, πάντα στην προσαγωγή και στην έξοδο της πρέπει να συνδεθεί σωληνάκι το οποίο θα οδηγείται στην αποχέτευση προς αποφυγή εγκαυμάτων. Προσοχή!!! Η βαλβίδα ασφαλείας δεν αντικαθιστά το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση, το οποίο κρίνεται απαραίτητο και για την ισχύ της εγγύησης του λέβητα. Σοποθέτηση καπνοδόχου ελίδα από -17- Προσοχή!!! Η καπνοδόχος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ορθή λειτουργία των συστημάτων καύσης στερεών καυσίμων. Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα η καμινάδα θα πρέπει να παρέχει επαρκή ελκυσμό. Η εγκατάσταση της καπνοδόχου πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές του ισχύοντος κανονισμού κεντρικής θέρμανσης και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Η καπνοδόχος πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή ελκυσμό για την απαγωγή των καυσαερίων, προστασία έναντι συμπύκνωσης και προστασία από καιρικά φαινόμενα. υστήνεται η εγκατάσταση λείας καπνοδόχου διπλού τοιχώματος με μόνωση. ύμφωνα με τα DIN 4705 και DIN 18160, η απόρριψη των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα και η μείωση της θερμοκρασίας τους κατά την διαδρομή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση και τα άσχημα αποτελέσματα της.

10 Η σύνδεση της καμινάδας με το λέβητα θα πρέπει να είναι στεγανή. Μία μη στεγανή καμινάδα μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στο λέβητα, π.χ. φραγή, πολλή αιθάλη, θόρυβο, κακή λειτουργία του συστήματος κτλ. Επίσης μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται εάν εμφανίζονται αποκολλήσεις και στροβιλισμοί που εμποδίζουν την εύκολη έξοδο των καυσαερίων. Η καμινάδα πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται, ειδικά στα σημεία εξόδου του λέβητα και σε καμπύλες όπου τα καυσαέρια αλλάζουν διεύθυνση. την έξοδο του λέβητα πρέπει να τοποθετηθεί θυρίδα επιθεώρησης και καθαρισμού, η οποία θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε χρόνο. Η διάμετρος της καμινάδας θα πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με το ενεργό ύψος της και τις υποδείξεις του κατασκευαστή-εγκαταστάτη, αλλά δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από την έξοδο του λέβητα. Παρακάτω δίνεται διάγραμμα επιλογής διαμέτρου καμινάδας. Για καπνοδόχους με τετραγωνική διατομή η ελάχιστη επιφάνεια αυξάνεται κατά 10%. Γενικά η καμινάδα θα πρέπει να διανύει την μικρότερη δυνατή απόσταση από το λέβητα έως τον αγωγό, με τις λιγότερες δυνατές καμπύλες και αλλαγές διεύθυνσης και να διαθέτει το απαραίτητο ύψος. Η ελάχιστη κλίση που θα πρέπει να διαθέτει το τμήμα σύνδεσης με τον αγωγό είναι 5% στη διεύθυνση του λέβητα και το μέγιστο μήκος του 2 μέτρα. Ο ευθύγραμμος αγωγός θα πρέπει να είναι κάθετος και να διατηρεί την ίδια διατομή σε όλο το μήκος του. ε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται απόκλιση από την κάθετο πάνω από 30. Η διάμετρος της καμινάδας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 120 χιλιοστά σε περίπτωση κυλινδρικής διατομής και σε περίπτωση ορθογωνικής διατομής η ελάχιστη μικρότερη πλευρά πρέπει να είναι τουλάχιστον 140 χιλιοστά. Προσοχή!!! Μία καμινάδα με πολύ μικρή διάμετρο φθείρεται και φράζει πολύ γρήγορα. Πολύ μεγάλη διάμετρος έχει ως αποτέλεσμα τα καυσαέρια να κρυώνουν γρήγορα και να δημιουργείται συμπύκνωση. Έτσι, η διάμετρος δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά μικρή ούτε μεγάλη. Η καμινάδα θα πρέπει να είναι ψηλότερη από την κορυφογραμμή της σκεπής, ώστε να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστος ελκυσμός. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί κάλυμμα (καπέλο) που να εμποδίζει την είσοδο ξένων αντικειμένων μέσα στην καμινάδα και προστασία από καιρικά φαινόμενα. ε στέγες με κλίση πάνω από 20% το μετρούμενο ύψος της καμινάδας από την στέγη πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο. ε περίπτωση που υπάρχουν αντικείμενα ψηλότερα από την επιφάνεια της στέγης (σοφίτα, πυρίμαχα τοιχώματα) η καμινάδα πρέπει να υπερβαίνει αυτό το ύψος τουλάχιστον κατά 1 μέτρο. Εάν υπάρχουν καμινάδες που είναι τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από αυτά τα στοιχεία, η διαφορά μπορεί να μειωθεί στα 50 εκατοστά. ε στέγες με κλίση >20%, το ύψος της καμινάδας εξαρτάται από το υλικό και την θέση της καμινάδας ως προς την κορυφογραμμή της στέγης. Ειδικότερα, καμινάδες τοποθετημένες σε απόσταση μέχρι 1,5 μέτρα από την κορυφογραμμή πρέπει να την ξεπερνούν κατά 50 εκατοστά για άκαυστο κάλυμμα και κατά 1 μέτρο για εύφλεκτο κάλυμμα. Καμινάδες τοποθετημένες σε μεγαλύτερη απόσταση πρέπει να διαθέτουν άνοιγμα απόρριψης σε ύψος τουλάχιστον 1 μέτρο από το κάλυμμα. Η σύνδεση πολλών λεβήτων στην ίδια καμινάδα δεν είναι σωστή και πρέπει να αποφεύγεται. Μερικά αίτια κακής λειτουργίας λέβητα στερεών καυσίμων λόγω προβλημάτων στη καμινάδα, είναι τα ακόλουθα: 1. Μικρό ενεργό ύψος της καμινάδας 2. Μη στεγανότητα μεταξύ των τμημάτων της καμινάδας 3. Πολύ στενή διατομή της καμινάδας 4. Εμπόδια ή στένωση στη διατομή της καμινάδας 5. Μη στεγανό διάφραγμα 6. Κακώς ρυθμισμένο διάφραγμα ελκυσμού 7. Διαρροή από οπή στην καμινάδα 8. Μη στεγανή ένωση στο άνοιγμα απόρριψης του καπνού 9. Μη στεγανή θυρίδα καθαρισμού καμινάδας 10. Μεγάλο τμήμα της καμινάδας αμόνωτο, πολύ μικρή κλίση 11. Μη στεγανές φλάντζες, κακή μόνωση ελίδα από -17-

11 12. Μειωμένος ελκυσμός λόγω στρώματος στάχτης στους φλογαυλούς 13. υσσώρευση στάχτης 14. Μη στεγανή πόρτα και καλύμματα 15. πασμένος ρυθμιστής ελκυσμού 16. Βοηθητικό στόμιο αέρα καύσης 17. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καυσαερίων 18. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων 19. Καύσιμο με μεγάλο ποσοστό υγρασίας (χαμηλή θερμογόνο δύναμη) ε περίπτωση που, λόγω θερμοκρασιακών διαφορών ή καιρικών φαινομένων, ο ελκυσμός της καμινάδας δεν είναι σταθερός, συστήνεται η εγκατάσταση σταθεροποιητή ελκυσμού. 5. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α & σ υ ν τ ή ρ η σ η Πλήρωση της εγκατάστασης με νερό Με την περαίωση της εγκατάστασης και αφού τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα και όργανα ενδείξεων, λειτουργίας και ασφάλειας (δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, μανόμετρο θερμόμετρο κ.τ.λ.) γίνεται ο τελικός έλεγχος στεγανότητας και στη συνέχεια η τελική πλήρωση της εγκατάστασης με νερό. Η πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται αργά με τα εξαεριστικά ανοιχτά ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό ο εγκλωβισμός αέρα στο κύκλωμα. Όταν γεμίσει η εγκατάσταση και γίνει η πρώτη εξαέρωση, ελέγξτε την πίεση στο μανόμετρο (στατική πίεση) η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,75 bar σε κρύο δίκτυο και τα 2,5 bar σε ζεστό δίκτυο. Η πρώτη θέρμανση γίνεται με την υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία του νερού και διατηρείται για αρκετές ώρες ώστε να επιτύχουμε πλήρη εξαέρωση της εγκατάστασης κατά το δυνατό συντομότερο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε αυτή τη φάση, ο εγκλωβισμένος αέρας και ο αέρας που ελευθερώνεται από το νερό πρέπει να απομακρύνονται από την εγκατάσταση μέσω αυτόματων εξαεριστικών. Μετά τον τελευταίο εξαερισμό πραγματοποιείται έλεγχος της πίεσης στο μανόμετρο καθώς και της θερμοκρασίας του νερού της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση πρέπει να κρυώσει μέχρι η θερμοκρασία του νερού να φτάσει 50 C. τη θερμοκρασία αυτή γίνεται έλεγχος της πίεσης στο μανόμετρο και ελέγχεται εκ νέου η στεγανότητα της εγκατάστασης. Εάν απαιτείται, συμπληρώνεται με νερό η εγκατάσταση και ρυθμίζεται η τελική πίεση λειτουργίας. τη περίπτωση που η εγκατάσταση τροφοδοτείται αυτόματα από το δίκτυο άρδευσης είναι απαραίτητο να τοποθετείται φίλτρο νερού. Xρήση λέβητα Σην πρώτη φορά που θα τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας, ενδέχεται να καούν μέρη από την αρχική συσκευασία ή να εμφανιστούν ατμοί από τα βαμμένα τμήματα του, οπότε μεριμνήστε να εξαερίσετε τον χώρο για την αποφυγή κακών οσμών. υνιστάται η παρουσία στο χώρο εξειδικευμένου ατόμου τουλάχιστον για 60 λεπτά μετά το άναμμα του λέβητα, για να βεβαιωθεί ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Πριν την πρώτη έναυση του λέβητα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: - Για την ορθότητα της εγκατάστασης και τη στεγανότητα του υδραυλικού δικτύου. - Για την ορθότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. - Για την ορθότητα σύνδεσης καπνοδόχου, τη στεγανότητα και μόνωση καπνοδόχου. - Οι αισθητήρες των οργάνων να είναι καλά τοποθετημένοι στο κυάθιο του λέβητα. - Σο υδραυλικό δίκτυο να είναι πλήρες και να υπάρχει η σωστή πίεση. - Ο κυκλοφορητής να είναι συνδεδεμένος και να λειτουργεί κανονικά. - Σο δοχείο διαστολής (αν υπάρχει) πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο και να εξασφαλίζεται επαρκής διαστολή του νερού. - Οι βάνες του λέβητα πρέπει να είναι ανοικτές. - Να υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου εγκατάστασης. - Να μην υπάρχουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες γύρω από το λέβητα. ε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία επικοινωνήστε αμέσως με τον εγκαταστάτη ή την εταιρία. ελίδα από -17-

12 Έναυση Για το πρώτο άναμμα κάντε τις εξής ενέργειες: - Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη του πίνακα οργάνων στην θέση ON - Για να γεμίσει ο κώνος με καύσιμο ρυθμίστε το στροφείο με την ένδειξη χρόνος λειτουργίας στην μέγιστη τιμή και το στροφείο με την ένδειξη χρόνος παύσης στην ελάχιστη. Κατά τη φάση αυτή το στροφείο του φυσητήρα VOL πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. Αφού η στάθμη του καυσίμου υπερβεί τη στάθμη όπου βρίσκονται οι περιμετρικές οπές παροχής αέρα στον κώνο καύσης και φτάσει περίπου 4 εκ. από την επιφάνεια του κώνου, απενεργοποιήστε τον κοχλία (χρόνος λειτουργίας στο 0). - Ανοίξτε την κάτω πόρτα και αναφλέξτε το καύσιμο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση κάποιου εύφλεκτου υλικού όπως πανί, χαρτί εμποτισμένο με πετρέλαιο κ.λπ.. Μην αναφλέγετε με βενζίνη, οινόπνευμα ή εκρηκτικό υγρό. ε αυτή τη φάση ο φυσητήρας και ο κοχλίας παραμένουν απενεργοποιημένοι. Καθώς η φωτιά εξελίσσεται πιθανόν να χρειαστεί να ανοιγοκλείνετε το φυσητήρα κάποιες φορές μέχρι να σταθεροποιηθεί η φλόγα. - Μετά από 2-5 λεπτά, αφού έχει αναπτυχθεί η φλόγα, κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε το φυσητήρα και τον κοχλία από τους αντίστοιχους διακόπτες. Προσοχή!!! Μην πλησιάσετε την εστία, διότι αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες και υπάρχει κίνδυνος. Προσέξτε επίσης πιθανά φλεγόμενα σωματίδια που ενδέχεται να πεταχτούν από την εστία κατά τη διάρκεια της έναυσης. Ρύθμιση καύσης Για σωστή ρύθμιση πρέπει η στάθμη του καυσίμου να παραμένει 2 έως 5 εκ. πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του κώνου, έτσι ώστε να εφάπτεται στις περιφερειακές οπές αέρα. Οι χρόνοι ρύθμισης πρέπει να είναι περίπου 3-8 sec για το χρόνο λειτουργίας και sec για το χρόνο παύσης. Οι χρόνοι ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και την ποιότητα του καυσίμου. Ο αέρας ρυθμίζεται μέσω του στροφείου του ανεμιστήρα. Ρυθμίστε τον αέρα σύμφωνα με τις παρακάτω φωτογραφίες για την επίτευξη της σωστής φλόγας. Για πιο λεπτομερειακή ρύθμιση συστήνεται η ανάλυση των καυσαερίων από ειδικευμένο τεχνικό. Έλεγχος λειτουργίας Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα ελέγξτε τα παρακάτω: - Σην ορθή λειτουργία θερμομέτρου - Σην λειτουργία του μηχανικού θερμοστάτη - Σην ορθή λειτουργία του θερμοστάτη του κυκλοφορητή (45 C) - Σις πιέσεις λειτουργίας. την επιθυμητή θερμοκρασία (70-85 C) πρέπει το μανόμετρο να είναι 2,0-2,5 bar και κάτω των C το μανόμετρο να είναι 0,7 0,9 bar. Καθαρισμός λέβητα συντήρηση - Φαρακτηριστικά νερού στην εγκατάσταση. Για να προστατευτεί ο λέβητας από διάβρωση πρέπει να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά του νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης. Σα φυσιολογικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το νερό είναι τα εξής: Ο αριθμός THF(calcium carbonate or fur-content) του νερού πρέπει να είναι μικρότερος από 25 THF (2,5mol/m 3 ). Η ειδική αντίσταση να είναι πάνω από 2000 Ohm/cm. Αν ο αριθμός THF είναι πάνω από 25 THF, το νερό στο κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να μαλακώσει. Αν το PH είναι μικρότερο του 7,2 & η ειδική αντίσταση κάτω των 2000 Ohm/cm πρέπει να μεριμνήσετε για την αλλαγή των ανωτέρω. - Καθημερινή συντήρηση ε καθημερινή βάση θα πρέπει να ελέγχεται η αρτιότητα του λεβητοστασίου και η σωστή λειτουργία του λέβητα. Ελέγξτε πως η πίεση στο δίκτυο είναι σωστή και πως όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργούν. Θα πρέπει επίσης να επιθεωρείται η ποσότητα στάχτης στο λέβητα. ε περίπτωση που η στάχτη συσσωρεύεται στη σχάρα και εμποδίζει την καύση, πρέπει να καθαρίζεται. - Εβδομαδιαία συντήρηση ελίδα από -17-

13 Ο λέβητας θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η καλή απόδοση του. Πριν προβείτε σε καθαρισμό, αφήστε το λέβητα σβηστό για τουλάχιστον μία ώρα ώστε να κρυώσει. ε μακράς περιόδους λειτουργίας καλό είναι να καθαρίζεται κάθε τέσσερις μέρες. Καθαρίστε με το ειδικό εργαλείο την επιφάνεια της σχάρας, τις επιφάνειες του φλογοθαλάμου και την επιφάνεια των υδραυλών, όπου έχει συσσωρευτεί στάχτη. ε περίπτωση που χρειάζεται, καθαρίστε το εσωτερικό των φλογαυλών με την ειδική βούρτσα. Ελέγξτε το δοχείο στάχτης. Αδειάστε το όταν γεμίσει. Ανάλογα με τη χρήση του λέβητα και την περιεκτικότητα στάχτης του καυσίμου χρειάζεται άδειασμα κάθε 2 έως 3 ημέρες. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν ακόμα φλεγόμενα κατάλοιπα στο δοχείο πριν την απόρριψη της στάχτης. - Μηνιαία συντήρηση Ελέγξτε τη γενική κατάσταση του λέβητα και προβείτε σε γενική καθαριότητα του. Όσο λιγότερη στάχτη έχει ο λέβητας και όσο συχνότερα καθαρίζεται, τόσο πιο αποδοτική είναι η λειτουργία του. Ελέγξτε την κατάσταση και την καθαριότητα της καπνοδόχου. Καθαρίστε από το ταφ καθαρισμού εάν χρειάζεται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώστε στα σημεία που συσσωρεύεται στάχτη όπως οριζόντια τμήματα, καμπύλες κτλ. Καθαρή καμινάδα σημαίνει ομαλότερη ροή καυσαερίων και οικονομία στα καύσιμα. Επιθεωρήστε τον καπνοσυλλέκτη του λέβητα από την ειδική θυρίδα και καθαρίστε εάν χρειάζεται. Ελέγξτε τη στεγανότητα των πορτών και την κατάσταση του κορδονιού στεγανοποίησης. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται. - Ετήσια συντήρηση Η ετήσια συντήρηση του λέβητα, συνίσταται να γίνεται στο πέρας της περιόδου λειτουργίας της θέρμανσης (Μάρτη Απρίλη). Πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργία και περιλαμβάνει το καθαρισμό του λέβητα και της καπνοδόχου, τον έλεγχο και τη ρύθμιση της εγκατάστασης και τον έλεγχο των οργάνων ασφαλείας. Προσοχή!!! ε κάθε ετήσιο έλεγχο πρέπει να αλλάζεται η ράβδος μαγνησίου. ΠΡΟΟΦΗ!!! Από αυτή τη διαδικασία, εξάγονται προϊόντα βλαβερά για τον οργανισμό. Πάρτε προφυλάξεις προστατεύοντας τα μάτια, το δέρμα και την αναπνοή σας. Υορέστε μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται κατά το μέγιστο μέχρι το πέρας των εργασιών καθαρισμού. ελίδα από -17-

14 Υύλλο συντήρησης Ημερομηνία υντηρητής Εργασίες παρατηρήσεις ελίδα από -17-

15 Προβλήματα και αντιμετώπιση Πρόβλημα Αιτία Αντιμετώπιση Πολύ μικρή παροχή αέρα στο λέβητα. Καθαρίστε το φυσητήρα, ρυθμίστε την παροχή του αέρα. Κακή καύση Ανεπαρκής ελκυσμός καμινάδας. Ελέγξτε τον ελκυσμό. Εγκαταστήστε μία γεννήτρια ελκυσμού ή σταθεροποιητή. Ανεπαρκής παροχή αέρα στο λεβητοστάσιο. Ελέγξτε την καταλληλότητα της θυρίδας εξαερισμού. Ο φυσητήρας δεν λειτουργεί Βλάβη στον φυσητήρα. Καμένος φυσητήρας. Ελέγξτε τον φυσητήρα & τον πυκνωτή στο μοτέρ του φυσητήρα. Αντικαταστήστε το φυσητήρα. Απώλεια νερού στο δίκτυο. υμπληρώστε νερό και ελέγξτε τη διαρροή. Πολύ υψηλή θερμοκρασία λέβητα Υραγή κυκλοφορητή - διακοπή ρεύματος. Τπερβολική ποσότητα ξύλων. Ελέγξτε τον κυκλοφορητή. Αφήστε το λέβητα να κρυώσει, μην προσθέτετε άλλα ξύλα. Πολύ υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων Πολύ υψηλός ελκυσμός της καμινάδας. Κακή μετάδοση θερμότητας λόγω βρόμικου φλογοθαλάμου. Ελέγξτε την καμινάδα, τοποθετήστε σταθεροποιητή ελκυσμού. Καθαρίστε το φλογοθάλαμο και τους φλογαυλούς. Λανθασμένη λέβητα. διαστασιολόγηση Ελέγξτε την καταλληλότητα της ισχύος του λέβητα. Τγροποίηση στο εσωτερικό του λέβητα υμπύκνωση αέρα και καυσαερίων κατά την έναυση του λέβητα. Πολύ χαμηλή θερμοκρασία επιστροφής. Πολύ υψηλή υγρασία καυσίμου Ελλιπής / χαμηλός ελκυσμός καμινάδας. Μικρή διατομή καμινάδας. Λανθασμένη σύνδεση με την καμινάδα. υμπυκνώματα ή βροχή εισέρχεται στην καμινάδα. Κατά την έναυση ρυθμίστε τη θερμοκρασία του λέβητα πάνω από 70 0C & διατηρήστε για κάποιες ώρες O λέβητας πρέπει να εφοδιαστεί με σύστημα BYPASS. Η θερμοκρασία επιστροφής πρέπει να είναι 50 C. Φρησιμοποιείτε καύσιμο μικρότερης υγρασίας. Ελέγξτε την καμινάδα, καθαρίστε την. Ελέγξτε τη διαστασιολόγηση της καμινάδας σύμφωνα με τις οδηγίες. Εξασφαλίστε στεγανή σύνδεση του λέβητα με την καμινάδα. Ελέγξτε την εγκατάσταση της καμινάδας. ελίδα από -17-

16 Κακή εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης. Ελέγξτε την εγκατάσταση θέρμανσης. Πολύ υψηλή κατανάλωση καυσίμου Λανθασμένη λέβητα. διαστασιολόγηση Καύσιμο χαμηλής θερμογόνου δύναμης Ελέγξτε την καταλληλότητα ισχύος του λέβητα. Αντικαταστήστε το καύσιμο με νέο κατάλληλης θερμογόνου δύναμης & υγρασίας. Λανθασμένη ρύθμιση καύσης. Ρυθμίστε σωστά τις παραμέτρους του λέβητα. Ακατάλληλο καύσιμο, με πολύ χαμηλή θερμογόνο δύναμη ή με υψηλή υγρασία. Λανθασμένη επιλογή λέβητα σε σχέση με τις ανάγκες. Φρησιμοποιείτε καύσιμο με θερμογόνο δύναμη και υγρασία σύμφωνα με τις οδηγίες. Ελέγξτε την επιλογή του λέβητα. Φαμηλή θερμοκρασία νερού στο λέβητα παρά τη συνεχή καύση Ελλιπής / χαμηλός ελκυσμός καμινάδας. Λανθασμένη ρύθμιση των παραμέτρων καύσης. Ελέγξτε εάν η καμινάδα, οι φλογαυλοί, είναι βουλωμένα. Καθαρίστε τα. Ρυθμίστε το λέβητα. Ακατάλληλη παροχή αέρα στο λεβητοστάσιο. Ελέγξτε τον εξαερισμό του λεβητοστασίου. Πολύ χαμηλή παροχή αέρα καύσης. Ρυθμίστε / καθαρίστε το φυσητήρα. Βουλωμένη καμινάδα, χαμηλός ελκυσμός. Ελέγξτε τον ελκυσμό της καμινάδας, καθαρίστε την καμινάδα. Βουλωμένοι φλογαυλοί, βρόμικος φλογοθάλαμος. Καθαρίστε τους φλογαυλούς και το φλογοθάλαμο. Ακατάλληλη παροχή αέρα και εξαερισμός λεβητοστασίου. Ελέγξτε την παροχή αέρα και τον εξαερισμό. Διαρροή καυσαερίων Πολύ χαμηλή φλόγα - Λανθασμένη ρύθμιση αέρα. Ρυθμίστε σωστά το φυσητήρα. Λανθασμένη έναυση λέβητα. Κάντε την έναυση σύμφωνα με τις οδηγίες. Ακατάλληλη σύνδεση με καμινάδα. Ελέγξτε τη σύνδεση με την καμινάδα. Λανθασμένη ρύθμιση πόρτας. Εφαρμόστε το κορδόνι, στην πόρτα σε όλο το μήκος του. ελίδα από -17-

17 11. Ε γ γ ύ η σ η Η εταιρία Α. Αγγέλου & ΙΑ εγγυάται ότι ο λέβητας που παραδόθηκε είναι χωρίς ελαττώματα και οι αποδόσεις του είναι εκείνες που αναφέρονται στο σχετικό φυλλάδιο, καθώς και στην πινακίδα που υπάρχει πάνω στον λέβητα. Η εταιρία Α. Αγγέλου & ΙΑ εγγυάται επίσης την καλή λειτουργία, την μέγιστη απόδοση, την ποιότητα των υλικών κατασκευής. Για την εγγύηση του λέβητα σας βεβαιώνουμε ότι πέρασε το τεστ δοκιμής και στεγανότητας και σας παρέχουμε εγγύηση διάρκειας δέκα (10)ετών για το χαλύβδινο σώμα του λέβητα και δύο(2) έτη για τα ηλεκτρικά μέρη. Όροι εγγύησης 1. Η εγγύηση εξασφαλίζει ότι ο λέβητας που παραδόθηκε είναι χωρίς ελαττώματα. 2. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση πραγματοποιούνται μετά από την διαπίστωση της βλάβης. Διατηρείτε από την εταιρία το δικαίωμα επιλογής του τρόπου αποκατάστασης της βλάβης. Σα μεταφορικά δεν καλύπτονται στην εγγύηση. 3. Η εγγύηση έχει ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι ο λέβητας έχει εγκατασταθεί, λειτουργεί και συντηρείται από ειδικευμένους τεχνίτες και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες τεχνικής όπως ορίζουν τα προεδρικά διατάγματα και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 4. Βλάβες που οφείλονται σε κακή μεταχείριση του λέβητα, διαβρωτικό νερό, αποθέσεις αλάτων, ατελής πλήρωση με νερό της εγκατάστασης, λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, παγετό, μεγάλη περιεκτικότητα διαβρωτικών ουσιών στα καυσαέρια, σε αντικανονική λειτουργία και πλημμελή συντήρηση, χρησιμοποίηση ακατάλληλων χημικών ουσιών, θερμική καταπόνηση από υπερθέρμανση, ατελής καύση λόγο αρρύθμιστου κλαπέτου / ανεμιστήρα κ.λ.π. δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 5. Σα εξαρτήματα που θα διαπιστωθούν ότι είναι ελαττωματικά, θα αντικαθίστανται χωρίς χρέωση και θα τοποθετούνται από ειδικευμένο προσωπικό. ε περίπτωση που απαιτείται μεταφορά του λέβητα στο εργοστάσιο για επισκευή, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την αποξήλωση του λέβητα από την εγκατάσταση, τη μεταφορά με δικό του μέσον στο εργοστάσιο της εταιρίας και την επανασύνδεση στο δίκτυο της εγκατάστασής του. Η εταιρία Α. Αγγέλου & ΙΑ. δεν έχει υποχρέωση πληρωμής αυτών των εξόδων. Η εγγύηση περιορίζεται στην αποκατάσταση του ελαττώματος. 6. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία παράδοσης του λέβητα (απόδειξη αγοράς). www. a m a g e l o u. gr ΒΕΠ. Θήβας, Θέση Ελεώνας Σ: , Υ: Σο παρών εγχειρίδιο, τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί. Απαγορεύεται η ανατύπωση χωρίς τη σύμφωνη κατάθεση της εταιρίας. A M ελίδα από -17-

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή Σελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Ταυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Boiler body made by aint och. ^Ütyà z. [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá. Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Boiler body made by aint och. ^Ütyà z. [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá. Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ^Ütyà z [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα 1. Πληροφορίες ασφαλείας 2. Γενικοί κανόνες 3. Συσκευασία 4. Τοποθέτηση καλυµµάτων 5. Τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβητας ξύλου Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας Πυρόλυσης Ξύλου PYROLYT. Εγχειρίδιο Χρήσης και Εγκατάστασης. Έκδοση: 1.1

Λέβητας Πυρόλυσης Ξύλου PYROLYT. Εγχειρίδιο Χρήσης και Εγκατάστασης. Έκδοση: 1.1 Λέβητας Πυρόλυσης Ξύλου PYROLYT Εγχειρίδιο Χρήσης και Εγκατάστασης Έκδοση: 1.1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Estia 90 / Aero Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. ημαντικές παρατηρήσεις 1 2. υστάσεις 2 3. Περιγραφή 3 4. Σεχνικά χαρακτηριστικά 4 5. Εγκατάσταση 6 6. Πρώτη χρήση της σόμπας 7 7.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ www.fantakis.gr 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οι λέβητες αυτοί είναι κατασκευασμένοι για καύση ξύλων, ή μιας ομάδας καυσίμων όπως : θρυμματισμένο κάρβουνο,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit

Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 2.0 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. Τεχνικά στοιχεία της σόμπας βραδείας καύσης από χοντρές λαμαρίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pellet Star Pellet Star Bio -Unit

Pellet Star Pellet Star Bio -Unit Συγκρότημα λέβητα pellet Pellet Star Pellet Star Bio -Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Estia 90 / Aero Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. ημαντικές παρατηρήσεις 1 2. υστάσεις 2 3. Περιγραφή 3 4. Σεχνικά χαρακτηριστικά 4 5. Εγκατάσταση 6 6. Πρώτη χρήση της σόμπας 7 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας www.nsamaras.gr Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! ROTOR Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας Καύσιμα Υλικά: Αγριαγκινάρα, Πυρηνόξυλο, ξυλοpellet, agropellet, όλων των ειδών τα pellet! pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 574 920, 2310 574 803 Fax.: 2310 574 893

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου DOKOGEN Έκθεση συμπιεστών Atmos, 1945 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τρείς γενιές της οικογένειας Cancar Γεννήτρια ατμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

BIOPLEX HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

BIOPLEX HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BIOPLEX HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 2.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10.09.2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1. Κατάλληλη χρήση της συσκευής... 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για περιοδική χρήση VULKAN και VULKAN S ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού:

Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού: ΛΕΒΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ Λέβητες Scotch ARTEMIS 2 1/2 " " 1/2 2 Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού: Λέβητες τύπου PRN /W Λέβητες τύπου SCOTCH /W Λέβητες τύπου ARTO HN ΛΕΒΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

www.amagelou.gr Σελίδα 0

www.amagelou.gr Σελίδα 0 www.amagelou.gr Σελίδα 0 Δίοδη BOSS ¾ BOSS 1 BOSS 1¼ Κινητήρας Κορμός ¾ Κορμός 1 Κορμός 1¼ Δοκιμαστικός σταθμός για όλες τις βάνες 2 χρόνια εγγύηση Πιστοποίηση CE Διπλό συγχρονισμένο μοτέρ. Μακρύ εξερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Σειρά 6kW, 8kW, 9kW, 10kW, 12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 28kW και 32kW ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές μονάδες συμπύκνωσης ENERCAL για πετρέλαιο και αέριο από 17 έως 58kW τριών πλήρων διαδρομών

Ατομικές μονάδες συμπύκνωσης ENERCAL για πετρέλαιο και αέριο από 17 έως 58kW τριών πλήρων διαδρομών Ατομικές μονάδες συμπύκνωσης ENERCAL για πετρέλαιο και αέριο από 17 έως 58kW τριών πλήρων διαδρομών Έκδοση 1.1-2015 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού. απώλειες και η κατανάλωση ενέργειας να είναι 25 με 30% μεγαλύτερες.

Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού. απώλειες και η κατανάλωση ενέργειας να είναι 25 με 30% μεγαλύτερες. Η ASSOS BOILERS σας παρουσιάζει τη για αντλίες Με εργονομικό design, καινοτόμο σχεδιασμό με τα κοινά δοχεία ζεστού νερού 6 30% μεγαλύτερη οικονομία, 30% λιγότερες απώλειες Τα προϊόντα ASSOS BOILERS δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ UKY-3P

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ UKY-3P ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ UKY-3P ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BRUNO, BRUNO G ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ...3 1.1. Κατασκευαστής...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα