Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή 3 2. Γενικές πληροφορίες.. 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης 4 Οδηγίες για το χρήστη 4 Πληροφορίες ασφαλείας... 4 ωστή χρήση του λέβητα Σεχνικά χαρακτηριστικά.. 5 Περιγραφή λέβητα... 5 χεδιασμός λέβητα.. 5 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών 5 Καύσιμα. 6 ύστημα καύσης Δεξαμενή αποθήκευσης (σιλό) 6 υσκευασία 6 4. Εγκατάσταση Λέβητα. 7 Επιλογή θέσης.. 7 Τδραυλική εγκατάσταση 7 ύνδεση με ανοικτό δοχείο διαστολής 8 ύνδεση με κλειστό δοχείο διαστολής 8 Σρίοδη βαλβίδα αναμίξεως(bypass)... 8 Βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης.. 8 Βαλβίδα ασφαλείας(πίεσης θερμοκρασίας). 9 Σοποθέτηση καπνοδόχου Λειτουργία και συντήρηση 11 Πλήρωση της εγκατάστασης με νερό 11 Φρήση λέβητα Έναυση.. 12 Ρύθμιση καύσης. 12 Έλεγχος λειτουργίας 12 Καθαρισμός λέβητα - συντήρηση. 12 υντήρηση κοχλία Υύλλο συντήρησης 14 Προβλήματα και αντιμετώπιση Εγγύηση. 17 Όροι εγγύησης. 17 Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του λέβητα σας, είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να τηρήσετε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. ελίδα από -17-

3 1. Π ρ ο σ ο χ ή! Διαβάστε και μελετήστε το παρόν έγγραφο. Είναι σημαντικό για την εγκατάσταση και την εγγύηση. Υυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Παιδιά και άτομα με μειωμένες ψυχοσωματικές ικανότητες δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με το λέβητα. Κατά την καύση δημιουργείται θερμότητα. Μην έρχεστε σε επαφή με τα καυτά μέρη του λέβητα (γυαλί, μπουριά, πόρτα), καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Φρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά που προμηθεύει ο κατασκευαστής. Εξασφαλίστε συνεχή ροή καθαρού αέρα στο χώρο που είναι τοποθετημένος ο λέβητας. Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για τη θέρμανση νερού σε θερμοκρασία μικρότερη του σημείου ζέσης σε ατμοσφαιρική πίεση. Κάθε άλλη χρήση θα ορίζεται ως ακατάλληλη και επικίνδυνη. Ο λέβητας είναι κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμα υλικά. Λέβητα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε, μην τον πετάξετε οπουδήποτε. Αποθέστε τον σε συγκεκριμένο σημείο απόβλητων ηλεκτρικών και μεταλλικών συσκευών για ανακύκλωση. Για επιστροφές, λόγω δυσλειτουργίας ή κακής κατασκευής, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο κατάστημα που αγοράσατε το λέβητα. Εφόσον κάποιο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία με δική του πρωτοβουλία, ο ιδιοκτήτης χάνει το δικαίωμα επισκευής μέσω εγγύησης. Εφόσον ο χρήστης δεν τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο και τις προδιαγραφές του λέβητα σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο, ο κατασκευαστής του λέβητα δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη φθορά ή τραυματισμούς σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσίες που έχουν προκληθεί από το λέβητα. Ο λέβητας, πρέπει να εγκαθίσταται από αδειούχο τεχνικό ο οποίος υπεύθυνα θα εγγυάται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς εγκαταστάσεων θέρμανσης. Οι πληροφορίες στο φυλλάδιο είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος. Ο λέβητας δεν πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο. Μία τέτοια εγκατάσταση μπορεί να δημιουργήσει δυσλειτουργία και κίνδυνο τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας. 2. Γ ε ν ι κ έ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. Οι ετικέτες του λέβητα είναι αυτοκόλλητες και πρέπει να τοποθετηθούν στο πλαϊνό μέρος του λέβητα και σε σημείο όπου να είναι εμφανείς. Τπάρχει ένας κοινός σειριακός αριθμός (barcode) στην ετικέτα του λέβητα και στο παρών τεχνικό εγχειρίδιο. Αυτός ο αριθμός είναι απαραίτητος για την χρήση της εγγύησης Οδηγίες για το χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να τηρεί όλα τα έγγραφα του λέβητα σε καλή κατάσταση καθώς θα φανούν χρήσιμα σε περιπτώσεις βλάβης. Επίσης πρέπει να πληροφορηθεί από τον εγκαταστάτη για τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος θέρμανσης και ιδιαιτέρως για τα παρακάτω: - Να ενημερωθεί για τη χρήση των οργάνων λειτουργίας του πίνακα. - Να ενημερώνετε σχετικά με τη σωστή συντήρηση του λέβητα και να φροντίζει να τηρεί το πρόγραμμα συντήρησης συμφώνα με τους κανονισμούς. - Να ενημερωθεί για το σωστό αερισμό του λεβητοστασίου και τη δομή της καμινάδας η οποία είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία του λέβητα. - Ο χρήστης απαγορεύεται να κάνει αυτοβούλως οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις του λέβητα και των εξαρτημάτων. Τπάρχει κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού. Οποιαδήποτε μετατροπή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό. - Αν ο λέβητας αλλάξει ιδιοκτήτη πρέπει τα έγγραφα να συνοδεύουν τον λέβητα, καθώς δεν είναι πλέον χρήσιμα στον παλιό ιδιοκτήτη. Πληροφορίες ασφαλείας - Για την καύση χρησιμοποιήστε στερεά καύσιμα, όπως μπριγκέτες και ξύλο. - Απαγορεύεται η τοποθέτηση εκρηκτικών και/ή εύφλεκτων υλών ή συσκευών στο χώρο καύσης ή στο χώρο του λεβητοστασίου. ελίδα από -17-

4 - Οι επισκευές στο λέβητα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες της Α. Αγγέλου & ΙΑ Ο.Ε. Κακή ή μη τακτική συντήρηση μπορεί να εκθέσει την ασφαλή λειτουργία του λέβητα και να δημιουργήσει τραυματισμούς σε άτομα ή περιουσίες. - Η ρύθμιση των οργάνων του λέβητα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο τεχνικό σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Η κατασκευάστρια εταιρία του λέβητα δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη φθορά ή τραυματισμούς σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσίες που έχουν προκληθεί από το λέβητα. ωστή χρήση του λέβητα - Ο λέβητας ESTIA έχει σχεδιαστεί βάση σύγχρονων τεχνολογιών θέρμανσης και σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας. Παρόλα αυτά, με λάθος χρήση μπορεί να δημιουργηθούν κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη ζωή του χρήστη ή άλλων ανθρώπων ή περιουσιών. - Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κεντρικές θερμάνσεις ζεστού νερού με ανοιχτό ή κλειστό κύκλωμα. Κάθε άλλη χρήση του λέβητα θεωρείται ανάρμοστη και κάθε ευθύνη τη φέρει ο τελικός αγοραστής. - Για την καύση χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα. Για την καύση στερεών καυσίμων απαγορεύεται ρυτά η χρήση βαμμένων ή λουστραρισμένων επιφανειών ή εμποτισμένων με χημικά ξύλα (μοριοσανίδες, νοβοπάν κ.α.) που βλάπτουν την ατμόσφαιρα, την υγεία και τον λέβητα κατά τη καύση. - Είναι απαραίτητος ο σωστός αερισμός του χώρου, στον οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η σόμπα, για εισροή φρέσκου αέρα, απαραίτητου για την καύση. 3. Σ ε χ ν ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά Περιγραφή λέβητα - Οι Λέβητες ESTIA παράγονται και ελέγχονται βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων και προορίζονται για τη θέρμανση νερού οικιακής και βιομηχανικής χρήσης. - Για την καύση χρησιμοποιείστε στερεά καύσιμα σε μορφή κόκκων με αυτόματη τροφοδοσία μέσω κοχλία, ή για στερεά καύσιμα όπως ξύλα ή μπρικέτες με χειροκίνητη τροφοδοσία. Διαθέτει επίσης φλάντζα για προσαρμογή καυστήρα πετρελαίου για βοηθητικήεναλλακτική χρήση. - Σα υλικά κατασκευής του λέβητα είναι από πιστοποιημένο ειδικό χάλυβα St Η θύρα του χώρου καύσης και η θύρα αναστροφής καυσαερίων, περιέχει κεραμικό πυράντοχο υλικό με υψηλό δείκτη αντοχής (>1000 O C). - Σα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται και συσκευάζεται ο λέβητας είναι ανακυκλώσιμα. - Οι Λέβητες ESTIA έχουν ειδικά μελετημένο θάλαμο καύσεως με αποτέλεσμα να χρειάζονται τροφοδοσία 3 ή 4 φορές ανά 24ωρο. Με τους ειδικά σχεδιασμένους φλογοαυλούς επιτυγχάνεται η άριστη μεταφορά της θερμότητας στο νερό του λέβητα. χεδιασμός λέβητα - Οι λέβητες της σειράς ESTIA ZEFIROS είναι εναλλασσόμενης καύσης, για καύση στερεών καυσίμων πετρελαίου & αερίου. Ο θάλαμος καύσης είναι υδροφόρος, ορθογώνιας διατομής και κατασκευασμένος από ειδικό χάλυβα St37-2 άριστης ποιότητας. Είναι σχεδιασμένος βάση προδιαγραφών DIN 4702 και το μέγεθος του είναι τέτοιο ώστε να έχει απόθεμα στερεού καυσίμου για αρκετές ώρες. Πάνω από τον θάλαμο καύσης είναι τοποθετημένοι οριζόντιοι φλογοαυλοί άνευ ραφής κατασκευασμένοι κατά DIN2448 / St Μπορεί να κάψει όλων των ειδών τα στερεά καύσιμα και με την προσαρμογή καυστήρα, επιβραδυντών καυσαερίων και την πλάκα βύθισης φλόγας (παραδίδονται κατόπιν ζήτησης) μπορεί να κάψει πετρέλαιο ή αέρια καύσιμα. - Ο λέβητας είναι εφοδιασμένος με 2 πόρτες. Η έναυση και η τροφοδοσία του λέβητα γίνεται από το κάτω μέρος, ενώ η αναστροφή της τρίτης διαδρομής των καυσαερίων και ο καθαρισμός γίνεται από το πάνω μέρος. - την πίσω μεριά είναι η έξοδος καυσαερίων εφοδιασμένη με σύστημα ανακούφισης(ασφάλεια) για την αποφυγή ζημιών από κακό ελκυσμό. Όλο το σύστημα της εξόδου μπορεί να απομακρυνθεί και να καθαριστούν από πίσω οι φλογοαυλοί και το εσωτερικό του συστήματος εξόδου. ελίδα από -17-

5 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών Περιγραφή Σύπος ZFR Διαστάσεις (mm) α β γ δ ζ η θ Διάμετρος καμινάδας Βάρος Όγκος θαλάμου καύσης Μέγιστο μήκος ξύλου Λίτρα σιλό αποθήκευσης Ισχύς μοτέρ για κοχλία 0,5 Hp / 0,37 Kw 0,75 Hp / 0,56 Kw 1 Hp Απόδοση (kw) Βιομάζα Pellet Περιεκτικότητα νερού σε λίτρα ε θερμοκρασία 20 O C Επιθυμητή θερμοκρασία Μέγιστη θερμοκρασία Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής νερού Θερμοκρασία λειτουργίας Παροχές O C 95 O C 60 O C Εισαγωγή 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 Επιστροφή 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 *Οι τιμές επηρεάζονται από το είδος του ξύλου, και την περιεχόμενη υγρασία του. ελίδα από -17-

6 Καύσιμα Ο λέβητας ESTIA zefiros είναι σχεδιασμένος για καύση των παρακάτω καυσίμων: - Ξύλα-μπριγκέτες ή άλλα στερεά κατάλοιπα με χειροκίνητη τροφοδοσία από την μπροστινή πόρτα - Pellets 6-8 χιλ. με αυτόματη τροφοδοσία κοχλιών από σιλό - Άλλα στερεά καύσιμα σε κόκκους 3-10χιλ. Αυτά μπορεί να είναι: ελαιοπυρήνας, καλαμπόκι ή άλλα δημητριακά, κουκούτσια, φλοιούς καρπών ή άλλα αγροτικά κατάλοιπα, κάρβουνο σε κόκκους, ροκανίδιπριονίδι ή άλλα κατάλοιπα επεξεργασίας ξύλου - Πετρέλαιο ή αέριο για βοηθητική χρήση με προσαρμογή του κατάλληλου καυστήρα Όλοι οι τύποι στερεών καυσίμων είναι ευαίσθητοι στην υγρασία. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο σκεπαζόμενο, που να μην επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα, και χωρίς υγρασία. ε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο καύσιμο που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω, επικοινωνήστε με την εταιρία. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ακατάλληλα καύσιμα που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. 1 Πίνακας οργάνων 7 Θυρίδα επίβλεψης υλικού καύσης 2 Επάνω πόρτα φλογοαυλών 8 Θυρίδα επίβλεψης κοχλιών 3 Θυρίδα επίβλεψης φλόγας 9 Κοχλίες μεταφοράς & αεραγωγός 4 Κάτω πόρτα αναγόμωσης 10 Βεντιλατέρ 5 Φερούλια συγκράτησης 11 Κινητήρας & μειωτήρας κοχλιών 6 ιλό αποθήκευσης 12 Καπάκι Γεμίσματος σιλό. ύστημα καύσης Σο σύστημα καύσης αναλαμβάνει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο. Αποτελείται από το κυρίως σώμα (σασί), τον κώνο καύσης, τους κοχλίες τροφοδοσίας, τον ηλεκτροκινητήρα με τον μειωτήρα και το φυσητήρα. - Κυρίως σώμα (σασί). Επάνω του προσαρμόζονται όλα τα εξαρτήματα του συστήματος. Σο σχήμα του επιτρέπει την απευθείας μεταφορά του αέρα στο εσωτερικό του λέβητα και στο εσωτερικό του κρύβονται οι 2 κοχλίες μεταφοράς καυσίμου. Διαθέτει φλάντζα για σύνδεση με το σιλό. - Κώνος καύσης. Βρίσκεται στο εσωτερικό του λέβητα και η δομή του επιτρέπει την ομοιόμορφη καύση σε όλη την επιφάνεια του υλικού. Κατασκευάζεται από πυρίμαχο χάλυβα, για αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες της φλόγας. τον κώνο πραγματοποιείται η καύση του υλικού. Σο καύσιμο προωθείται στη βάση του κώνου μέσω του κοχλία. Καθώς νέο καύσιμο εισέρχεται από κάτω, η στάχτη που βρίσκεται στην επιφάνεια πέφτει κάτω. Ο φυσητήρας διοχετεύει τον αέρα στον κώνο μέσω των περιφερειακών οπών. - Κοχλίες τροφοδοσίας. Οι κοχλίες είναι συγκολλημένοι πάνω σε άξονες, οι οποίοι παίρνουν κίνηση από τον μειωτήρα. Καλύπτουν όλη τη διατομή του σωλήνα τροφοδοσίας ώστε να μην αφήνει υπολείμματα καυσίμου. - Ηλεκτροκινητήρας & μειωτήρας. Σο ζευγάρι δίνει κίνηση στους κοχλίες τροφοδοσίας μέσω αλυσίδων κινήσεως. Η σύνδεση με τον πίνακα ελέγχου επιτρέπει τόσο την αυξομείωση του όγκου του αέρα καύσης όσο και την αυξομείωση της ποσότητας καυσίμου. - Υυσητήρας. Ο φυσητήρας διοχετεύει τον αέρα που είναι απαραίτητος για την καύση στο εσωτερικό του λέβητα. Η ποσότητα του αέρα ρυθμίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Δεξαμενή αποθήκευσης - ιλό Σο σιλό χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του καυσίμου. Είναι συνδεδεμένο πάνω στο κυρίως σώμα του συστήματος καύσης. Οι κεκλιμένες πλευρές του επιτρέπουν την ελεύθερη πτώση του καυσίμου στον πρώτο κοχλία τροφοδοσίας, χωρίς να μένουν κατάλοιπα. Διαθέτει καπάκι με σύστημα συγκράτησης για εύκολο γέμισμα. Σο καπάκι είναι στεγανό, ώστε να μην εισέρχεται αέρας. Η αποκοπή του αέρα αποσκοπεί στο να διακόψει τυχών επιστροφή φλόγας προς το σιλό αλλά και για να αποτρέψει την είσοδο υγρασίας στο υλικό. Επίσης, διαθέτει θυρίδα επιθεώρησης στάθμης του καυσίμου. Είναι σημαντικό να μην εισέλθουν στο σιλό ξένα σώματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον κοχλία τροφοδοσίας. υσκευασία Οι λέβητες της σειράς Zefiros παραδίδονται συναρμολογημένοι. την παραλαβή ενός λέβητα Zefiros παραδίδονται υποχρεωτικά: κορμός λέβητα, καπάκια λέβητα, τεχνικό εγχειρίδιο, ετικέτες λέβητα και προαιρετικά: πίνακας οργάνων λέβητα, βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα πυρασφάλειας, τρίοδη βαλβίδα αναμίξεως. Μετά το άνοιγμα του πακέτου, σιγουρευτείτε για την άρτια παράδοση του προϊόντος. τη συνέχεια τοποθετήστε τα υλικά περιτυλίγματος σε κάδο ανακύκλωσης. ΠΡΟΟΦΗ!! Η συσκευασία περιέχει νάιλον σακούλες επικίνδυνες για τα παιδιά. ελίδα από -17-

7 4. Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η λ έ β η τ α Επιλογές θέσης Ο λέβητας πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος επίπεδο μεγάλης αντοχής και να αερίζεται επαρκώς, ώστε να είναι εφικτή η παραγωγή φλόγας. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται μέρη ή δωμάτια όπου η υγρασία φτάνει σε σημείο δρόσου (εμφάνιση σταγονιδίων από συγκέντρωση υγρασίας). Ακόμα ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή είναι η απόσταση του λέβητα από τους τοίχους του δωματίου. Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη απόσταση που να επιτρέπει στον τεχνικό να πραγματοποιεί με άνεση την ετήσια συντήρηση. υστήνονται οι ακόλουθες διαστάσεις. Ελάχιστο ύψος λεβητοστασίου: Για λέβητες έως 100 Kw:...2,5 m Για λέβητες έως Kw:.3.0 m Για λέβητες έως Kw: m Για λέβητες πάνω από 400 Kw: m Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους: Για λέβητες έως 300 Kw:...0,6 m Για λέβητες πάνω από 300 Kw: m Ελάχιστη απόσταση από μπροστινό τοίχο: Για λέβητες έως 100 Kw:...1,5 m Για λέβητες πάνω από 100 Kw: m Τδραυλική εγκατάσταση λέβητα Η εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της τεχνικής από αδειούχο θερμουδραυλικό, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. ε διαφορετική περίπτωση η εγγύηση της εταιρίας για το λέβητα δεν είναι σε ισχύ. τις παραγράφους που ακολουθούν επισημαίνονται βασικές οδηγίες για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση του λέβητα και της συνολικής εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. Εγκατάσταση με ανοιχτό δοχείο διαστολής υστήνεται ο λέβητας να συνδέεται με κύκλωμα με ανοικτό δοχείο διαστολής. Σο δοχείο διαστολής πρέπει να τοποθετείται 2-3 μέτρα πάνω από το ψηλότερο σημείο της εγκατάστασης και να προστατεύεται έναντι παγετού. Σο δοχείο πρέπει να διαθέτει φλοτέρ για αυτόματο έλεγχο της στάθμης του νερού και να μην παρεμβάλλονται στην γραμμή από και προς τον λέβητα βάνες ή άλλες δικλίδες. Η πλήρωση του λέβητα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το δοχείο διαστολής. ε κάθε περίπτωση οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται έναντι παγετού και να τοποθετείται κατάλληλο αντιψυκτικό. Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα θα πρέπει να διασφαλίζεται ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής νερού 50 Ο C. Για αυτό το λόγο συστήνεται η χρήση συστήματος ανακυκλοφορίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας που ελέγχεται από θερμοστάτη, ή με θερμοστατική τρίοδη βάνα, που θα διασφαλίσει επιστροφές σταθερής θερμοκρασίας. ε περίπτωση που ο εγκαταστάτης δεν έχει μεριμνήσει για καμία από τις παραπάνω διατάξεις, ο λέβητας δεν καλύπτεται από εγγύηση. ελίδα από -17-

8 1 Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας 7 Κυκλοφορητής δικτύου θέρμανσης 2 Αυτόματο εξαεριστικό 8 Βαλβίδα αντεπιστροφής 3 Αποχέτευση 9 Αποσκληρυντής 4 Ανοιχτό δοχείο διαστολής 10 Υίλτρο 5 Υλοτέρ 11 Μειωτής πίεσης 6 Βάνα 12 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας Εγκατάσταση με κλειστό δοχείο διαστολής Ο λέβητας μπορεί να εγκατασταθεί και με κύκλωμα με κλειστό δοχείο διαστολής πάντα με την προϋπόθεση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας έναντι υπερθέρμανσης ή αύξησης πίεσης. Η περιεκτικότητα του δοχείου διαστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της συνολικής ποσότητας του νερού της εγκατάστασης. Π.χ. μία εγκατάσταση με συνολικό όγκο νερού 500 λίτρα πρέπει να έχει δοχείο διαστολής 50 λίτρων. Προσοχή: ο όγκος του δοχείου διαστολής θα πρέπει να είναι επαυξημένος κατά 80% σε σχέση με τον λέβητα πετρελαίου. Σο δοχείο διαστολής τοποθετείται πάντα στην επιστροφή και η πλήρωση πρέπει να γίνεται πάντα με αυτόματο πλήρωσης. ε περίπτωση που υπάρχει υψηλή πίεση στο δίκτυο πρέπει να τοποθετείται και μειωτής πίεσης. Η πίεση πρέπει να προσμετράται πάντα με το δίκτυο κρύο και να μην υπερβαίνει το 1 bar. 1 Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας 6 Βάνα 2 Αυτόματο εξαεριστικό 7 Κυκλοφορητής δικτύου θέρμανσης 3 Κλειστό δοχείο διαστολής 8 Βαλβίδα αντεπιστροφής 4 Μειωτής πίεσης 9 Αποσκληρυντής 5 Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 10 Υίλτρο Σρίοδη Βαλβίδα αναμίξεως (bypass) το ξύλο εμπεριέχεται περισσότερη υγρασία από ό,τι στα άλλα καύσιμα. Αυτή η υγρασία μπορεί να εμφανιστεί υπό μορφή πίσσας μέσα στο λέβητα και στην καμινάδα. Για να αποφευχθεί αυτή η συμπύκνωση πρέπει να συντηρείται υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας στο λέβητα ο οποίος θα πρέπει να δουλεύει με θερμοκρασιακή διαφορά (είσοδος έξοδος νερού) Ο C. Για να κρατήσουμε το λέβητα σε υψηλή θερμοκρασία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα bypass με κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας όπως στις παραπάνω εικόνες ή μια τρίοδη βαλβίδα αναμίξεως. Βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης (προστασία από υπερθέρμανση) ε εγκατάσταση θέρμανσης στερεών καυσίμων με κλειστό δοχείο διαστολής είναι υποχρεωτικό να εξασφαλιστεί η προστασία του συστήματος από υπερθέρμανση που μπορεί να προκύψει από υπερβολική ποσότητα ξύλων ή παύση του κυκλοφορητή. Όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει τους Ο C, η βαλβίδα θα επιτρέψει την είσοδο κρύου νερού στο δίκτυο. Παράλληλα θα απομακρύνει όμοια ποσότητα ζεστού νερού στην αποχέτευση με συνέπεια την ελίδα από -17-

9 ψύξη του λέβητα. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει το επιθυμητό όριο, η βαλβίδα θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής. Προσοχή!!! Η βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης δεν αντικαθιστά τις βαλβίδες ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε περίπτωση (τουλάχιστον 2). Βαλβίδα ασφαλείας(πίεσης θερμοκρασίας) Η βαλβίδα ασφαλείας στους λέβητες στερεών καυσίμων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα της ασφάλειας, καθώς ελέγχουν όχι μόνο την πίεση(3bar) στο δίκτυο αλλά και την θερμοκρασία(90 ο C). ε περίπτωση ανοιχτού κυκλώματος πρέπει να εγκαθίστανται μία τουλάχιστον ασφάλεια, ενώ για κλειστό κύκλωμα πρέπει να είναι εγκατεστημένες τουλάχιστον 2 ασφάλειες. Η βαλβίδα πρέπει να εγκατασταθεί όσο πιο κοντά στο λέβητα, πάντα στην προσαγωγή και στην έξοδο της πρέπει να συνδεθεί σωληνάκι το οποίο θα οδηγείται στην αποχέτευση προς αποφυγή εγκαυμάτων. Προσοχή!!! Η βαλβίδα ασφαλείας δεν αντικαθιστά το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση, το οποίο κρίνεται απαραίτητο και για την ισχύ της εγγύησης του λέβητα. Σοποθέτηση καπνοδόχου ελίδα από -17- Προσοχή!!! Η καπνοδόχος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ορθή λειτουργία των συστημάτων καύσης στερεών καυσίμων. Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα η καμινάδα θα πρέπει να παρέχει επαρκή ελκυσμό. Η εγκατάσταση της καπνοδόχου πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές του ισχύοντος κανονισμού κεντρικής θέρμανσης και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Η καπνοδόχος πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή ελκυσμό για την απαγωγή των καυσαερίων, προστασία έναντι συμπύκνωσης και προστασία από καιρικά φαινόμενα. υστήνεται η εγκατάσταση λείας καπνοδόχου διπλού τοιχώματος με μόνωση. ύμφωνα με τα DIN 4705 και DIN 18160, η απόρριψη των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα και η μείωση της θερμοκρασίας τους κατά την διαδρομή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση και τα άσχημα αποτελέσματα της.

10 Η σύνδεση της καμινάδας με το λέβητα θα πρέπει να είναι στεγανή. Μία μη στεγανή καμινάδα μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στο λέβητα, π.χ. φραγή, πολλή αιθάλη, θόρυβο, κακή λειτουργία του συστήματος κτλ. Επίσης μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται εάν εμφανίζονται αποκολλήσεις και στροβιλισμοί που εμποδίζουν την εύκολη έξοδο των καυσαερίων. Η καμινάδα πρέπει να μπορεί να καθαρίζεται, ειδικά στα σημεία εξόδου του λέβητα και σε καμπύλες όπου τα καυσαέρια αλλάζουν διεύθυνση. την έξοδο του λέβητα πρέπει να τοποθετηθεί θυρίδα επιθεώρησης και καθαρισμού, η οποία θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε χρόνο. Η διάμετρος της καμινάδας θα πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με το ενεργό ύψος της και τις υποδείξεις του κατασκευαστή-εγκαταστάτη, αλλά δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από την έξοδο του λέβητα. Παρακάτω δίνεται διάγραμμα επιλογής διαμέτρου καμινάδας. Για καπνοδόχους με τετραγωνική διατομή η ελάχιστη επιφάνεια αυξάνεται κατά 10%. Γενικά η καμινάδα θα πρέπει να διανύει την μικρότερη δυνατή απόσταση από το λέβητα έως τον αγωγό, με τις λιγότερες δυνατές καμπύλες και αλλαγές διεύθυνσης και να διαθέτει το απαραίτητο ύψος. Η ελάχιστη κλίση που θα πρέπει να διαθέτει το τμήμα σύνδεσης με τον αγωγό είναι 5% στη διεύθυνση του λέβητα και το μέγιστο μήκος του 2 μέτρα. Ο ευθύγραμμος αγωγός θα πρέπει να είναι κάθετος και να διατηρεί την ίδια διατομή σε όλο το μήκος του. ε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται απόκλιση από την κάθετο πάνω από 30. Η διάμετρος της καμινάδας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 120 χιλιοστά σε περίπτωση κυλινδρικής διατομής και σε περίπτωση ορθογωνικής διατομής η ελάχιστη μικρότερη πλευρά πρέπει να είναι τουλάχιστον 140 χιλιοστά. Προσοχή!!! Μία καμινάδα με πολύ μικρή διάμετρο φθείρεται και φράζει πολύ γρήγορα. Πολύ μεγάλη διάμετρος έχει ως αποτέλεσμα τα καυσαέρια να κρυώνουν γρήγορα και να δημιουργείται συμπύκνωση. Έτσι, η διάμετρος δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά μικρή ούτε μεγάλη. Η καμινάδα θα πρέπει να είναι ψηλότερη από την κορυφογραμμή της σκεπής, ώστε να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστος ελκυσμός. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί κάλυμμα (καπέλο) που να εμποδίζει την είσοδο ξένων αντικειμένων μέσα στην καμινάδα και προστασία από καιρικά φαινόμενα. ε στέγες με κλίση πάνω από 20% το μετρούμενο ύψος της καμινάδας από την στέγη πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο. ε περίπτωση που υπάρχουν αντικείμενα ψηλότερα από την επιφάνεια της στέγης (σοφίτα, πυρίμαχα τοιχώματα) η καμινάδα πρέπει να υπερβαίνει αυτό το ύψος τουλάχιστον κατά 1 μέτρο. Εάν υπάρχουν καμινάδες που είναι τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από αυτά τα στοιχεία, η διαφορά μπορεί να μειωθεί στα 50 εκατοστά. ε στέγες με κλίση >20%, το ύψος της καμινάδας εξαρτάται από το υλικό και την θέση της καμινάδας ως προς την κορυφογραμμή της στέγης. Ειδικότερα, καμινάδες τοποθετημένες σε απόσταση μέχρι 1,5 μέτρα από την κορυφογραμμή πρέπει να την ξεπερνούν κατά 50 εκατοστά για άκαυστο κάλυμμα και κατά 1 μέτρο για εύφλεκτο κάλυμμα. Καμινάδες τοποθετημένες σε μεγαλύτερη απόσταση πρέπει να διαθέτουν άνοιγμα απόρριψης σε ύψος τουλάχιστον 1 μέτρο από το κάλυμμα. Η σύνδεση πολλών λεβήτων στην ίδια καμινάδα δεν είναι σωστή και πρέπει να αποφεύγεται. Μερικά αίτια κακής λειτουργίας λέβητα στερεών καυσίμων λόγω προβλημάτων στη καμινάδα, είναι τα ακόλουθα: 1. Μικρό ενεργό ύψος της καμινάδας 2. Μη στεγανότητα μεταξύ των τμημάτων της καμινάδας 3. Πολύ στενή διατομή της καμινάδας 4. Εμπόδια ή στένωση στη διατομή της καμινάδας 5. Μη στεγανό διάφραγμα 6. Κακώς ρυθμισμένο διάφραγμα ελκυσμού 7. Διαρροή από οπή στην καμινάδα 8. Μη στεγανή ένωση στο άνοιγμα απόρριψης του καπνού 9. Μη στεγανή θυρίδα καθαρισμού καμινάδας 10. Μεγάλο τμήμα της καμινάδας αμόνωτο, πολύ μικρή κλίση 11. Μη στεγανές φλάντζες, κακή μόνωση ελίδα από -17-

11 12. Μειωμένος ελκυσμός λόγω στρώματος στάχτης στους φλογαυλούς 13. υσσώρευση στάχτης 14. Μη στεγανή πόρτα και καλύμματα 15. πασμένος ρυθμιστής ελκυσμού 16. Βοηθητικό στόμιο αέρα καύσης 17. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καυσαερίων 18. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων 19. Καύσιμο με μεγάλο ποσοστό υγρασίας (χαμηλή θερμογόνο δύναμη) ε περίπτωση που, λόγω θερμοκρασιακών διαφορών ή καιρικών φαινομένων, ο ελκυσμός της καμινάδας δεν είναι σταθερός, συστήνεται η εγκατάσταση σταθεροποιητή ελκυσμού. 5. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α & σ υ ν τ ή ρ η σ η Πλήρωση της εγκατάστασης με νερό Με την περαίωση της εγκατάστασης και αφού τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα και όργανα ενδείξεων, λειτουργίας και ασφάλειας (δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, μανόμετρο θερμόμετρο κ.τ.λ.) γίνεται ο τελικός έλεγχος στεγανότητας και στη συνέχεια η τελική πλήρωση της εγκατάστασης με νερό. Η πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται αργά με τα εξαεριστικά ανοιχτά ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό ο εγκλωβισμός αέρα στο κύκλωμα. Όταν γεμίσει η εγκατάσταση και γίνει η πρώτη εξαέρωση, ελέγξτε την πίεση στο μανόμετρο (στατική πίεση) η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,75 bar σε κρύο δίκτυο και τα 2,5 bar σε ζεστό δίκτυο. Η πρώτη θέρμανση γίνεται με την υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία του νερού και διατηρείται για αρκετές ώρες ώστε να επιτύχουμε πλήρη εξαέρωση της εγκατάστασης κατά το δυνατό συντομότερο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε αυτή τη φάση, ο εγκλωβισμένος αέρας και ο αέρας που ελευθερώνεται από το νερό πρέπει να απομακρύνονται από την εγκατάσταση μέσω αυτόματων εξαεριστικών. Μετά τον τελευταίο εξαερισμό πραγματοποιείται έλεγχος της πίεσης στο μανόμετρο καθώς και της θερμοκρασίας του νερού της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση πρέπει να κρυώσει μέχρι η θερμοκρασία του νερού να φτάσει 50 C. τη θερμοκρασία αυτή γίνεται έλεγχος της πίεσης στο μανόμετρο και ελέγχεται εκ νέου η στεγανότητα της εγκατάστασης. Εάν απαιτείται, συμπληρώνεται με νερό η εγκατάσταση και ρυθμίζεται η τελική πίεση λειτουργίας. τη περίπτωση που η εγκατάσταση τροφοδοτείται αυτόματα από το δίκτυο άρδευσης είναι απαραίτητο να τοποθετείται φίλτρο νερού. Xρήση λέβητα Σην πρώτη φορά που θα τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας, ενδέχεται να καούν μέρη από την αρχική συσκευασία ή να εμφανιστούν ατμοί από τα βαμμένα τμήματα του, οπότε μεριμνήστε να εξαερίσετε τον χώρο για την αποφυγή κακών οσμών. υνιστάται η παρουσία στο χώρο εξειδικευμένου ατόμου τουλάχιστον για 60 λεπτά μετά το άναμμα του λέβητα, για να βεβαιωθεί ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Πριν την πρώτη έναυση του λέβητα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: - Για την ορθότητα της εγκατάστασης και τη στεγανότητα του υδραυλικού δικτύου. - Για την ορθότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. - Για την ορθότητα σύνδεσης καπνοδόχου, τη στεγανότητα και μόνωση καπνοδόχου. - Οι αισθητήρες των οργάνων να είναι καλά τοποθετημένοι στο κυάθιο του λέβητα. - Σο υδραυλικό δίκτυο να είναι πλήρες και να υπάρχει η σωστή πίεση. - Ο κυκλοφορητής να είναι συνδεδεμένος και να λειτουργεί κανονικά. - Σο δοχείο διαστολής (αν υπάρχει) πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο και να εξασφαλίζεται επαρκής διαστολή του νερού. - Οι βάνες του λέβητα πρέπει να είναι ανοικτές. - Να υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου εγκατάστασης. - Να μην υπάρχουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες γύρω από το λέβητα. ε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία επικοινωνήστε αμέσως με τον εγκαταστάτη ή την εταιρία. ελίδα από -17-

12 Έναυση Για το πρώτο άναμμα κάντε τις εξής ενέργειες: - Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη του πίνακα οργάνων στην θέση ON - Για να γεμίσει ο κώνος με καύσιμο ρυθμίστε το στροφείο με την ένδειξη χρόνος λειτουργίας στην μέγιστη τιμή και το στροφείο με την ένδειξη χρόνος παύσης στην ελάχιστη. Κατά τη φάση αυτή το στροφείο του φυσητήρα VOL πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. Αφού η στάθμη του καυσίμου υπερβεί τη στάθμη όπου βρίσκονται οι περιμετρικές οπές παροχής αέρα στον κώνο καύσης και φτάσει περίπου 4 εκ. από την επιφάνεια του κώνου, απενεργοποιήστε τον κοχλία (χρόνος λειτουργίας στο 0). - Ανοίξτε την κάτω πόρτα και αναφλέξτε το καύσιμο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση κάποιου εύφλεκτου υλικού όπως πανί, χαρτί εμποτισμένο με πετρέλαιο κ.λπ.. Μην αναφλέγετε με βενζίνη, οινόπνευμα ή εκρηκτικό υγρό. ε αυτή τη φάση ο φυσητήρας και ο κοχλίας παραμένουν απενεργοποιημένοι. Καθώς η φωτιά εξελίσσεται πιθανόν να χρειαστεί να ανοιγοκλείνετε το φυσητήρα κάποιες φορές μέχρι να σταθεροποιηθεί η φλόγα. - Μετά από 2-5 λεπτά, αφού έχει αναπτυχθεί η φλόγα, κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε το φυσητήρα και τον κοχλία από τους αντίστοιχους διακόπτες. Προσοχή!!! Μην πλησιάσετε την εστία, διότι αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες και υπάρχει κίνδυνος. Προσέξτε επίσης πιθανά φλεγόμενα σωματίδια που ενδέχεται να πεταχτούν από την εστία κατά τη διάρκεια της έναυσης. Ρύθμιση καύσης Για σωστή ρύθμιση πρέπει η στάθμη του καυσίμου να παραμένει 2 έως 5 εκ. πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του κώνου, έτσι ώστε να εφάπτεται στις περιφερειακές οπές αέρα. Οι χρόνοι ρύθμισης πρέπει να είναι περίπου 3-8 sec για το χρόνο λειτουργίας και sec για το χρόνο παύσης. Οι χρόνοι ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και την ποιότητα του καυσίμου. Ο αέρας ρυθμίζεται μέσω του στροφείου του ανεμιστήρα. Ρυθμίστε τον αέρα σύμφωνα με τις παρακάτω φωτογραφίες για την επίτευξη της σωστής φλόγας. Για πιο λεπτομερειακή ρύθμιση συστήνεται η ανάλυση των καυσαερίων από ειδικευμένο τεχνικό. Έλεγχος λειτουργίας Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα ελέγξτε τα παρακάτω: - Σην ορθή λειτουργία θερμομέτρου - Σην λειτουργία του μηχανικού θερμοστάτη - Σην ορθή λειτουργία του θερμοστάτη του κυκλοφορητή (45 C) - Σις πιέσεις λειτουργίας. την επιθυμητή θερμοκρασία (70-85 C) πρέπει το μανόμετρο να είναι 2,0-2,5 bar και κάτω των C το μανόμετρο να είναι 0,7 0,9 bar. Καθαρισμός λέβητα συντήρηση - Φαρακτηριστικά νερού στην εγκατάσταση. Για να προστατευτεί ο λέβητας από διάβρωση πρέπει να λάβετε υπόψη τα χαρακτηριστικά του νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης. Σα φυσιολογικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το νερό είναι τα εξής: Ο αριθμός THF(calcium carbonate or fur-content) του νερού πρέπει να είναι μικρότερος από 25 THF (2,5mol/m 3 ). Η ειδική αντίσταση να είναι πάνω από 2000 Ohm/cm. Αν ο αριθμός THF είναι πάνω από 25 THF, το νερό στο κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να μαλακώσει. Αν το PH είναι μικρότερο του 7,2 & η ειδική αντίσταση κάτω των 2000 Ohm/cm πρέπει να μεριμνήσετε για την αλλαγή των ανωτέρω. - Καθημερινή συντήρηση ε καθημερινή βάση θα πρέπει να ελέγχεται η αρτιότητα του λεβητοστασίου και η σωστή λειτουργία του λέβητα. Ελέγξτε πως η πίεση στο δίκτυο είναι σωστή και πως όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργούν. Θα πρέπει επίσης να επιθεωρείται η ποσότητα στάχτης στο λέβητα. ε περίπτωση που η στάχτη συσσωρεύεται στη σχάρα και εμποδίζει την καύση, πρέπει να καθαρίζεται. - Εβδομαδιαία συντήρηση ελίδα από -17-

13 Ο λέβητας θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η καλή απόδοση του. Πριν προβείτε σε καθαρισμό, αφήστε το λέβητα σβηστό για τουλάχιστον μία ώρα ώστε να κρυώσει. ε μακράς περιόδους λειτουργίας καλό είναι να καθαρίζεται κάθε τέσσερις μέρες. Καθαρίστε με το ειδικό εργαλείο την επιφάνεια της σχάρας, τις επιφάνειες του φλογοθαλάμου και την επιφάνεια των υδραυλών, όπου έχει συσσωρευτεί στάχτη. ε περίπτωση που χρειάζεται, καθαρίστε το εσωτερικό των φλογαυλών με την ειδική βούρτσα. Ελέγξτε το δοχείο στάχτης. Αδειάστε το όταν γεμίσει. Ανάλογα με τη χρήση του λέβητα και την περιεκτικότητα στάχτης του καυσίμου χρειάζεται άδειασμα κάθε 2 έως 3 ημέρες. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν ακόμα φλεγόμενα κατάλοιπα στο δοχείο πριν την απόρριψη της στάχτης. - Μηνιαία συντήρηση Ελέγξτε τη γενική κατάσταση του λέβητα και προβείτε σε γενική καθαριότητα του. Όσο λιγότερη στάχτη έχει ο λέβητας και όσο συχνότερα καθαρίζεται, τόσο πιο αποδοτική είναι η λειτουργία του. Ελέγξτε την κατάσταση και την καθαριότητα της καπνοδόχου. Καθαρίστε από το ταφ καθαρισμού εάν χρειάζεται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώστε στα σημεία που συσσωρεύεται στάχτη όπως οριζόντια τμήματα, καμπύλες κτλ. Καθαρή καμινάδα σημαίνει ομαλότερη ροή καυσαερίων και οικονομία στα καύσιμα. Επιθεωρήστε τον καπνοσυλλέκτη του λέβητα από την ειδική θυρίδα και καθαρίστε εάν χρειάζεται. Ελέγξτε τη στεγανότητα των πορτών και την κατάσταση του κορδονιού στεγανοποίησης. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται. - Ετήσια συντήρηση Η ετήσια συντήρηση του λέβητα, συνίσταται να γίνεται στο πέρας της περιόδου λειτουργίας της θέρμανσης (Μάρτη Απρίλη). Πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργία και περιλαμβάνει το καθαρισμό του λέβητα και της καπνοδόχου, τον έλεγχο και τη ρύθμιση της εγκατάστασης και τον έλεγχο των οργάνων ασφαλείας. Προσοχή!!! ε κάθε ετήσιο έλεγχο πρέπει να αλλάζεται η ράβδος μαγνησίου. ΠΡΟΟΦΗ!!! Από αυτή τη διαδικασία, εξάγονται προϊόντα βλαβερά για τον οργανισμό. Πάρτε προφυλάξεις προστατεύοντας τα μάτια, το δέρμα και την αναπνοή σας. Υορέστε μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται κατά το μέγιστο μέχρι το πέρας των εργασιών καθαρισμού. ελίδα από -17-

14 Υύλλο συντήρησης Ημερομηνία υντηρητής Εργασίες παρατηρήσεις ελίδα από -17-

15 Προβλήματα και αντιμετώπιση Πρόβλημα Αιτία Αντιμετώπιση Πολύ μικρή παροχή αέρα στο λέβητα. Καθαρίστε το φυσητήρα, ρυθμίστε την παροχή του αέρα. Κακή καύση Ανεπαρκής ελκυσμός καμινάδας. Ελέγξτε τον ελκυσμό. Εγκαταστήστε μία γεννήτρια ελκυσμού ή σταθεροποιητή. Ανεπαρκής παροχή αέρα στο λεβητοστάσιο. Ελέγξτε την καταλληλότητα της θυρίδας εξαερισμού. Ο φυσητήρας δεν λειτουργεί Βλάβη στον φυσητήρα. Καμένος φυσητήρας. Ελέγξτε τον φυσητήρα & τον πυκνωτή στο μοτέρ του φυσητήρα. Αντικαταστήστε το φυσητήρα. Απώλεια νερού στο δίκτυο. υμπληρώστε νερό και ελέγξτε τη διαρροή. Πολύ υψηλή θερμοκρασία λέβητα Υραγή κυκλοφορητή - διακοπή ρεύματος. Τπερβολική ποσότητα ξύλων. Ελέγξτε τον κυκλοφορητή. Αφήστε το λέβητα να κρυώσει, μην προσθέτετε άλλα ξύλα. Πολύ υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων Πολύ υψηλός ελκυσμός της καμινάδας. Κακή μετάδοση θερμότητας λόγω βρόμικου φλογοθαλάμου. Ελέγξτε την καμινάδα, τοποθετήστε σταθεροποιητή ελκυσμού. Καθαρίστε το φλογοθάλαμο και τους φλογαυλούς. Λανθασμένη λέβητα. διαστασιολόγηση Ελέγξτε την καταλληλότητα της ισχύος του λέβητα. Τγροποίηση στο εσωτερικό του λέβητα υμπύκνωση αέρα και καυσαερίων κατά την έναυση του λέβητα. Πολύ χαμηλή θερμοκρασία επιστροφής. Πολύ υψηλή υγρασία καυσίμου Ελλιπής / χαμηλός ελκυσμός καμινάδας. Μικρή διατομή καμινάδας. Λανθασμένη σύνδεση με την καμινάδα. υμπυκνώματα ή βροχή εισέρχεται στην καμινάδα. Κατά την έναυση ρυθμίστε τη θερμοκρασία του λέβητα πάνω από 70 0C & διατηρήστε για κάποιες ώρες O λέβητας πρέπει να εφοδιαστεί με σύστημα BYPASS. Η θερμοκρασία επιστροφής πρέπει να είναι 50 C. Φρησιμοποιείτε καύσιμο μικρότερης υγρασίας. Ελέγξτε την καμινάδα, καθαρίστε την. Ελέγξτε τη διαστασιολόγηση της καμινάδας σύμφωνα με τις οδηγίες. Εξασφαλίστε στεγανή σύνδεση του λέβητα με την καμινάδα. Ελέγξτε την εγκατάσταση της καμινάδας. ελίδα από -17-

16 Κακή εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης. Ελέγξτε την εγκατάσταση θέρμανσης. Πολύ υψηλή κατανάλωση καυσίμου Λανθασμένη λέβητα. διαστασιολόγηση Καύσιμο χαμηλής θερμογόνου δύναμης Ελέγξτε την καταλληλότητα ισχύος του λέβητα. Αντικαταστήστε το καύσιμο με νέο κατάλληλης θερμογόνου δύναμης & υγρασίας. Λανθασμένη ρύθμιση καύσης. Ρυθμίστε σωστά τις παραμέτρους του λέβητα. Ακατάλληλο καύσιμο, με πολύ χαμηλή θερμογόνο δύναμη ή με υψηλή υγρασία. Λανθασμένη επιλογή λέβητα σε σχέση με τις ανάγκες. Φρησιμοποιείτε καύσιμο με θερμογόνο δύναμη και υγρασία σύμφωνα με τις οδηγίες. Ελέγξτε την επιλογή του λέβητα. Φαμηλή θερμοκρασία νερού στο λέβητα παρά τη συνεχή καύση Ελλιπής / χαμηλός ελκυσμός καμινάδας. Λανθασμένη ρύθμιση των παραμέτρων καύσης. Ελέγξτε εάν η καμινάδα, οι φλογαυλοί, είναι βουλωμένα. Καθαρίστε τα. Ρυθμίστε το λέβητα. Ακατάλληλη παροχή αέρα στο λεβητοστάσιο. Ελέγξτε τον εξαερισμό του λεβητοστασίου. Πολύ χαμηλή παροχή αέρα καύσης. Ρυθμίστε / καθαρίστε το φυσητήρα. Βουλωμένη καμινάδα, χαμηλός ελκυσμός. Ελέγξτε τον ελκυσμό της καμινάδας, καθαρίστε την καμινάδα. Βουλωμένοι φλογαυλοί, βρόμικος φλογοθάλαμος. Καθαρίστε τους φλογαυλούς και το φλογοθάλαμο. Ακατάλληλη παροχή αέρα και εξαερισμός λεβητοστασίου. Ελέγξτε την παροχή αέρα και τον εξαερισμό. Διαρροή καυσαερίων Πολύ χαμηλή φλόγα - Λανθασμένη ρύθμιση αέρα. Ρυθμίστε σωστά το φυσητήρα. Λανθασμένη έναυση λέβητα. Κάντε την έναυση σύμφωνα με τις οδηγίες. Ακατάλληλη σύνδεση με καμινάδα. Ελέγξτε τη σύνδεση με την καμινάδα. Λανθασμένη ρύθμιση πόρτας. Εφαρμόστε το κορδόνι, στην πόρτα σε όλο το μήκος του. ελίδα από -17-

17 11. Ε γ γ ύ η σ η Η εταιρία Α. Αγγέλου & ΙΑ εγγυάται ότι ο λέβητας που παραδόθηκε είναι χωρίς ελαττώματα και οι αποδόσεις του είναι εκείνες που αναφέρονται στο σχετικό φυλλάδιο, καθώς και στην πινακίδα που υπάρχει πάνω στον λέβητα. Η εταιρία Α. Αγγέλου & ΙΑ εγγυάται επίσης την καλή λειτουργία, την μέγιστη απόδοση, την ποιότητα των υλικών κατασκευής. Για την εγγύηση του λέβητα σας βεβαιώνουμε ότι πέρασε το τεστ δοκιμής και στεγανότητας και σας παρέχουμε εγγύηση διάρκειας δέκα (10)ετών για το χαλύβδινο σώμα του λέβητα και δύο(2) έτη για τα ηλεκτρικά μέρη. Όροι εγγύησης 1. Η εγγύηση εξασφαλίζει ότι ο λέβητας που παραδόθηκε είναι χωρίς ελαττώματα. 2. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση πραγματοποιούνται μετά από την διαπίστωση της βλάβης. Διατηρείτε από την εταιρία το δικαίωμα επιλογής του τρόπου αποκατάστασης της βλάβης. Σα μεταφορικά δεν καλύπτονται στην εγγύηση. 3. Η εγγύηση έχει ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι ο λέβητας έχει εγκατασταθεί, λειτουργεί και συντηρείται από ειδικευμένους τεχνίτες και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες τεχνικής όπως ορίζουν τα προεδρικά διατάγματα και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 4. Βλάβες που οφείλονται σε κακή μεταχείριση του λέβητα, διαβρωτικό νερό, αποθέσεις αλάτων, ατελής πλήρωση με νερό της εγκατάστασης, λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, παγετό, μεγάλη περιεκτικότητα διαβρωτικών ουσιών στα καυσαέρια, σε αντικανονική λειτουργία και πλημμελή συντήρηση, χρησιμοποίηση ακατάλληλων χημικών ουσιών, θερμική καταπόνηση από υπερθέρμανση, ατελής καύση λόγο αρρύθμιστου κλαπέτου / ανεμιστήρα κ.λ.π. δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 5. Σα εξαρτήματα που θα διαπιστωθούν ότι είναι ελαττωματικά, θα αντικαθίστανται χωρίς χρέωση και θα τοποθετούνται από ειδικευμένο προσωπικό. ε περίπτωση που απαιτείται μεταφορά του λέβητα στο εργοστάσιο για επισκευή, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την αποξήλωση του λέβητα από την εγκατάσταση, τη μεταφορά με δικό του μέσον στο εργοστάσιο της εταιρίας και την επανασύνδεση στο δίκτυο της εγκατάστασής του. Η εταιρία Α. Αγγέλου & ΙΑ. δεν έχει υποχρέωση πληρωμής αυτών των εξόδων. Η εγγύηση περιορίζεται στην αποκατάσταση του ελαττώματος. 6. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία παράδοσης του λέβητα (απόδειξη αγοράς). www. a m a g e l o u. gr ΒΕΠ. Θήβας, Θέση Ελεώνας Σ: , Υ: Σο παρών εγχειρίδιο, τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί. Απαγορεύεται η ανατύπωση χωρίς τη σύμφωνη κατάθεση της εταιρίας. A M ελίδα από -17-

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Boiler body made by aint och. ^Ütyà z. [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá. Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Boiler body made by aint och. ^Ütyà z. [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá. Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ^Ütyà z [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα 1. Πληροφορίες ασφαλείας 2. Γενικοί κανόνες 3. Συσκευασία 4. Τοποθέτηση καλυµµάτων 5. Τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβητας ξύλου Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Estia 90 / Aero Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. ημαντικές παρατηρήσεις 1 2. υστάσεις 2 3. Περιγραφή 3 4. Σεχνικά χαρακτηριστικά 4 5. Εγκατάσταση 6 6. Πρώτη χρήση της σόμπας 7 7.

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας www.nsamaras.gr Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! ROTOR Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας Καύσιμα Υλικά: Αγριαγκινάρα, Πυρηνόξυλο, ξυλοpellet, agropellet, όλων των ειδών τα pellet! pellet

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 574 920, 2310 574 803 Fax.: 2310 574 893

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου DOKOGEN Έκθεση συμπιεστών Atmos, 1945 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τρείς γενιές της οικογένειας Cancar Γεννήτρια ατμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Σειρά 6kW, 8kW, 9kW, 10kW, 12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 28kW και 32kW ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ UKY-3P

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ UKY-3P ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ UKY-3P ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχομενα. 1.Εισαγωγη... σελ.2. 1.1 Γενικα... σελ.2. 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3

Περιεχομενα. 1.Εισαγωγη... σελ.2. 1.1 Γενικα... σελ.2. 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3 Περιεχομενα 1.Εισαγωγη... σελ.2 1.1 Γενικα... σελ.2 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3 2.1 Καυσιμα-κατασκευη... σελ.3 2.2 Τροπος λειτουργιας-πλεονεκτηματα... σελ.4 3.Εγκατασταση...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITOROND 100 Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 22 έως 120 kw Λέβητας πετρελαίου / αερίου από μαντέμι υψηλής ποιότητας για χαμηλές θερμοκρασίες με κάτω όριο 40 ο C. Πραγματικός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

WIRBEX MINI C, CL, S, SL

WIRBEX MINI C, CL, S, SL Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου - αερίου WIRBEX MINI C, CL, S, SL 210-000-0110 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 Δ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080

PUCCI S.r.l. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 0051 CPD 0080 ΣΕΙΡΑ 80-100 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑ 100-125 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 06 0051 0051 CPD 0080 MI-DP_gr_1.1.odt 1/8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

VIADRUS U22 C/D ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

VIADRUS U22 C/D ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόμενα: σελίδα 1. Ονοματολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα:...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα VIADRUS U22...5 4. Περιγραφή...6 4.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ]

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] 2014 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] Αγαπητέ πελάτες! Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τις πιο κάτω οδηγίες οι οποίες έχουν ως σκοπό την ασφαλή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ CLASSIC 9,5kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ CLASSIC 9,5kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ CLASSIC 9,5kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Gialix Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ο ηλεκτρικός λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας GH21PB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ελεγκτής GH21PB έχει κατασκευαστεί για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων στερεών καυσίµων µε pellet και

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχομενα. 1.Εισαγωγη... σελ.2. 1.1 Γενικα... σελ.2. 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3

Περιεχομενα. 1.Εισαγωγη... σελ.2. 1.1 Γενικα... σελ.2. 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3 Περιεχομενα 1.Εισαγωγη... σελ.2 1.1 Γενικα... σελ.2 1.2 Οδηγιες χρησης... σελ.2 2.Γενικα για το ενεργειακο τζακι... σελ.3 2.1 Καυσιμα-κατασκευη... σελ.3 2.2 Τροπος λειτουργιας-πλεονεκτηματα... σελ.4 3.Εγκατασταση...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα